Universitatea de Vest din Timi˘soara - Neutrino · Pentru ultima parte a solut˘iei este util urm...

21
Universitatea de Vest din Timi¸ soara Inspectoratul S ¸colar Judet ¸ean Arad Concursul Interjudet ¸ean de Matematic˘a Memorialul ”Traian Lalescu” Edit ¸ia a XXXI-a, Arad, 31 martie - 2 aprilie 2017 Barem de corectare Clasa a V-a Subiectul 1 Start .......................................................................... 1p Deoarece 6! = 720, prezent ¸a unei cifre mai mari sau egale cu 6 ar implica abc > 720. ˆ In consecint ¸˘a, am avea a 7, fapt imposibil deoarece 7! > 1000. Obt ¸inem deci a, b, c 5. ..................................................................... 3p Vom avea abc 5! + 5! + 5! = 360, de unde a 3 ............................. 1p Dac˘ a a, b, c 4, atunci abc 4! + 4! + 4! = 72 - nu convine. Prin urmare, cel put ¸in una dintre cifrele b ¸ si c va fi egal˘a cu 5. ........................................ 2p Se analizeaz˘a pe rˆand cazurile a =1,b = 5; a =1,c = 5; a =2,b = 5; a =2,c = 5; a =3,b =5¸ si a =3,c = 5. Se g˘ ase¸ ste solut ¸iaunic˘a a =1,b =4,c = 5, deci abc = 145 ..................................................................... 3p Subiectul 2 Start .......................................................................... 1p Deoarece num˘ arul A + B + C + C + D + E + E + F + G + G + H + I este suma a patru numere naturale egale, el va fi multiplu de 4. ............................ 1p Avem A + B + C + C + D + E + E + F + G + G + H + I = 45 + C + E + G. 2p Valoarea maxim˘a a sumei se atinge pentru C , E ¸ si G fiind 6, 8 ¸ si 9, deci A + B + C = C + D + E = E + F + G = G + H + I = 17 ................................... 3p Dac˘ a C = 6 rezult˘ a E + G = 17, deci F = 0 - nu convine. ..................... 1p Dac˘ a C =8rezult˘a E = 6, G = 9, deci D = 3, F = 2, ¸ si A + B = 9, H + I =8 (configurat ¸ie care se poate obt ¸ine de exemplu cu A =4,B =5,H =1,I = 7). . .1p Dac˘ a C =9rezult˘a E = 6, G = 8, deci D = 2, F = 3, ¸ si A + B = 8, H + I =9 (configurat ¸ie care se poate obt ¸ine cu A =1,B =7,H =4,I = 5). .............. 1p Subiectul 3 Start .......................................................................... 1p Fie m num˘ arul de monede, c num˘ arul de cartona¸ se ¸ si b num˘ arul de bomboane aflate la un moment dat ˆ ın ascunz˘ atoare. Init ¸ial, m + c = 73, m + b = 74, c + b = 77 . 2p La fiecare vizit˘a, una din aceste sume scade cu 2, ˆ ın timp ce celelalte dou˘a nu se modific˘ a. ...................................................................... 4p Deoarece m + c ¸ si c + b sunt impare, singura sum˘ a care poate ajunge la 0 dup˘a mai mult ¸i pa¸ si este m + b, deci Alin va mai avea ˆ ın final doar cartona¸ se cu fotbali¸ sti. 3p

Transcript of Universitatea de Vest din Timi˘soara - Neutrino · Pentru ultima parte a solut˘iei este util urm...

Universitatea de Vest din TimisoaraInspectoratul Scolar Judetean Arad

Concursul Interjudetean de Matematica Memorialul ”Traian Lalescu”

Editia a XXXI-a, Arad, 31 martie - 2 aprilie 2017

Barem de corectare

Clasa a V-a

Subiectul 1

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Deoarece 6! = 720, prezenta unei cifre mai mari sau egale cu 6 ar implica abc > 720.In consecinta, am avea a ≥ 7, fapt imposibil deoarece 7! > 1000. Obtinem decia, b, c ≤ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3p

Vom avea abc ≤ 5! + 5! + 5! = 360, de unde a ≤ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Daca a, b, c ≤ 4, atunci abc ≤ 4! + 4! + 4! = 72 - nu convine. Prin urmare, cel putinuna dintre cifrele b si c va fi egala cu 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2p

Se analizeaza pe rand cazurile a = 1, b = 5; a = 1, c = 5; a = 2, b = 5; a = 2, c = 5;a = 3, b = 5 si a = 3, c = 5. Se gaseste solutia unica a = 1, b = 4, c = 5, deciabc = 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3p

Subiectul 2

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Deoarece numarul A + B + C + C + D + E + E + F + G + G + H + I este suma apatru numere naturale egale, el va fi multiplu de 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Avem A + B + C + C + D + E + E + F + G + G + H + I = 45 + C + E + G. 2pValoarea maxima a sumei se atinge pentru C, E si G fiind 6, 8 si 9, deci A+B+C =C + D + E = E + F + G = G + H + I = 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3p

Daca C = 6 rezulta E + G = 17, deci F = 0 - nu convine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pDaca C = 8 rezulta E = 6, G = 9, deci D = 3, F = 2, si A + B = 9, H + I = 8(configuratie care se poate obtine de exemplu cu A = 4, B = 5, H = 1, I = 7). . .1pDaca C = 9 rezulta E = 6, G = 8, deci D = 2, F = 3, si A + B = 8, H + I = 9(configuratie care se poate obtine cu A = 1, B = 7, H = 4, I = 5). . . . . . . . . . . . . . .1p

Subiectul 3

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Fie m numarul de monede, c numarul de cartonase si b numarul de bomboane aflatela un moment dat ın ascunzatoare. Initial, m + c = 73, m + b = 74, c + b = 77 . 2p

La fiecare vizita, una din aceste sume scade cu 2, ın timp ce celelalte doua nu semodifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4p

Deoarece m+ c si c+ b sunt impare, singura suma care poate ajunge la 0 dupa maimulti pasi este m+ b, deci Alin va mai avea ın final doar cartonase cu fotbalisti. 3p

Solutie alternativa:

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Daca la un moment dat Alin are un numar par de obiecte de un anumit tip, dupaurmatoarea vizita numarul acestor obiecte va fi impar si viceversa. . . . . . . . . . . . . 3p

Dupa efectuarea unui anumit numar de vizite, sau m si b vor fi pare si c impar, saum si b vor fi impare si c par. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3p

Situatia ca doua dintre numerele m, c si b sa fie simultan 0 se poate obtine doardaca acestea sunt m si b, deci c va fi impar si prin urmare nenul. . . . . . . . . . . . . . . 3p

Subiectul 4

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

In cazul numerelor de cel mult trei cifre din sir exista cate 7 posibilitati pentru cifraunitatilor, zecilor si sutelor, deci vom avea 73 = 343 astfel de numere.. . . . . . . . . . .4p

Deducem ca ın sir se vor afla 343 numere de patru cifre cu cifra miilor 1. . . . . . . 2p

Intre 2000 si 2017 inclusiv mai sunt ınca 13 numere cu proprietatea ceruta. . . . . 2p

Prin urmare, 2017 se va afla pe pozitia 2 · 343 + 13 = 699. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Nota: La fiecare subiect, o solutie corecta (alta decat cea propusa ın barem), va fipunctata cu 10 p.

Universitatea de Vest din TimisoaraInspectoratul Scolar Judetean Arad

Concursul Interjudetean de Matematica Memorialul ”Traian Lalescu”

Editia a XXXI-a, Arad, 31 martie - 2 aprilie 2017

Barem de corectare

Clasa a VI-a

Subiectul 1

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

a) Se cere de fapt ultima cifra a celui de-al (1+2+...+100)-lea numar natural. Cum1 + 2 + . . . + 100 = 5050, aceasta cifra este 0.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3p

b) Secventa 2017 nu se poate obtine dintr-un numar terminat ın 2, urmat de unulunul care ıncepe cu 017, deci vom cauta numere din sir care contin o succesiunedintre un numar care se termina ın 20 si unul care ıncepe cu 17. Prima astfel desuccesiune este 1720, 1721. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3p

Deoarece 1 + 2 + . . . + 58 = 1711 si 1 + 2 + . . . + 59 = 1770, succesiunea 1720, 1721face parte din cel de-al 59-lea numar din sir. Raspuns: secventa 2017 apare pentruprima oara ın numarul 17121713 . . . 17201721 . . . 1770 (care este al 59-lea numar dinsir). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3p

Subiectul 2

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

a) Numerele din M sunt impare, deci nu au niciun divizor par si deoarece suntsuperdivizibile, toate cifrele lor sunt impare. De asemenea, ele nu contin cifra 5,deoarece nu se divid cu 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Cel mai mare numar din M are la ınceput cifre de 9, si nu se poate ca primele sale5 cifre sa fie 9 (999993 nu se divide cu 9). El nu poate ıncepe nici cu 4 cifre de 9deoarece ın caz contrar, notand cu x cifra ramasa, ar trebui ca 3 + x sa se dividacu 9, deci x = 6, ceea ce am vazut ca nu se poate. Numerele din M care ıncep cutrei de 9 nu contin cifra 7 (ın caz contrar, notand cu x cifra ramasa, ar trebui ca10 + x sa se divida cu 9, deci x = 8, imposibil). Cum 999333 apartine multimii M,deducem ca cel mai mare element al acestei multimi este 999333. . . . . . . . . . . . . . . . 1p

In mod asemanator obtinem si cel mai mic numar din M: 111333. . . . . . . . . . . . . . 1p

b) Am vazut ca un numar dinM are toate cifrele impare si nu contine cifra 5, deciare cel mult 4 cifre distincte. Asadar, numerele dinM pot avea eventual una, doua,trei sau patru cifre distincte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

In M exista numere cu o cifra si cu doua cifre distincte, de exemplu 333333 si111333. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

In M exista si numere cu trei cifre distincte, de exemplu 911133. . . . . . . . . . . . . . . .1p

Numerele din M cu patru cifre distincte contin toate cifrele 1, 3, 7, 9. Daca n =abcde3 este un asemenea numar, atunci trei dintre cifrele a, b, c, d, e sunt 1, 7, 9. Sanotam cu x, y celelalte doua cifre. Atunci x si y se afla printre cifrele 1, 3, 7, 9 siın plus 1 + 7 + 9 + 3 + x + y se divide cu 9, deoarece n se divide cu 9. Rezulta cax + y = 7 sau x + y = 16, de unde obtinem ca {x, y} = {7, 9}, deci n are doua cifrede 9, doua cifre de 7, o cifra 1 si o cifra (ultima) 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

Deoarece putem aranja cele sase cifre astfel ın cat sa obtinem un multiplu de 7 (deexemplu, numarul 979713 se divide cu 7), rezulta ca ınM exista si numere cu patrucifre distincte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Remarca. Pentru ultima parte a solutiei este util urmatorul criteriu de divizibilitatecu 7, 11 sau 13, bazat pe egalitatea 1001 = 7 · 11 · 13: abcdef se divide cu 7 (11, 13)daca si numai daca abc− def se divide cu 7 (11, 13).

Subiectul 3

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

a) Un numar prim are doar divizori improprii, deci multimea A poate contine celmult un numar prim p, pe 101 (prima cifra este 1, deoarece 1 este singurul divizorde o cifra al lui p, a doua cifra este 0, deoarece p nu are divizori de doua cifre, iar atreia cifra este 1, deoarece p este singurul divizor de trei cifre al sau.) . . . . . . . . . . 1p

Deoarece 101 este prim, deducem ca A contine un singur numar prim. . . . . . . . . . 1p

b) Vom arata ca multimea A nu contine numere cu toate cifrele impare, deci baronulnu are dreptate. Observam mai ıntai ca daca abc apartine multimii A, atunci el area + b + c divizori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Daca abc ∈ A are toate cifrele impare, atunci a + b + c este impar, deci abc estepatrat perfect (are un numar impar de divizori). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1p

In plus, prima cifra a lui abc este cel mult 5, deoarece divizorii de o cifra ai lui abcse afla printre numerele 1, 3, 5, 7, 9. Insa niciunul dintre patratele perfecte imparede trei cifre mai mici decat 600 nu are toate cifrele impare: 112 = 121, 132 = 169,152 = 225, 172 = 289, 192 = 361, 212 = 441, 232 = 529. (De fapt, penultima cifra aoricarui patrat perfect impar este ıntotdeauna para!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

c) Daca abc ∈ A, atunci c ≥ 1 (abc este un divizor de trei cifre al lui abc) si c ≤ a,

deoarece fiecarui divizor d de trei cifre al lui abc ıi corespunde divizorul abcd

, care

are o singura cifra. De asemenea, un numar abc ∈ A nu poate ıncepe cu cifra 8,deoarece atunci cei 8 divizori de o cifra ai sai sunt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 si 9, deci el s-ardivide cu 23 · 32 · 7 = 504, ceea ce este imposibil. Asadar daca abc are toate cifrelepare, atunci a ∈ {2, 4, 6}, c ∈ {2, 4, 6} si c ≤ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Daca a = 2, atunci c = 2, iar abc trebuie cautat printre numerele 202, 242, 262 (amexclus numerele 222 si 282, deoarece se divid cu 3, pe cand cei doi divizori de o cifraai lui abc sunt 1 si 2). Stim ca numarul 202 este bun. Numerele 242 = 2 · 112 si262 = 2 · 131 nu apartin multimii A: primul nu are decat 2 divizori de doua cifre,iar al doilea nu are niciun divizor de doua cifre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Daca a = 6, atunci 3 se afla printre cei sase divizori de o cifra a lui abc. Rezulta caa + b + c = 12 sau a + b + c = 18, deci trebuie sa verificam numerele 606, 624, 642,666 si 684. Niciunul dintre ele nu apartine ınsa multimii A: 606 = 2 · 3 · 101 nu are

decat 4 divizori de o cifra (sau are doar 8 divizori), 624 = 24 · 3 · 13 are mai mult dedoi divizori de doua cifre (sau are 20 divizori), 666 = 2 · 32 · 37 are 5 divizori de ocifra (sau are doar 12 divizori) 684 = 22 · 32 · 19 are 7 divizori de doua cifre. . . . 1p

Daca a = 4, atunci c = 2 sau c = 4, iar printre divizorii de o cifra ai lui abc se aflasau 3 sau 4 (ın caz contrar ar lipsi 0, 3, 4, 5, 6, 8 si 9) deci avem de verificat doarnumerele: 402, 462, 404, 424, 444, 464, 484. Cum 402 = 2 · 3 · 67 are cel putin undivizor de doua cifre, 462 = 2 · 3 · 7 · 11 are 5 divizori de o cifra, 404 = 22 · 101 nuare decat 3 divizori de o cifra, 424 = 23 · 53 nu are decat un divizor de doua cifre,444 = 22 · 3 · 37 are 5 divizori de o cifra, 464 = 24 · 29 are doar 3 divizori de douacifre, 484 = 22 · 112 are doar 3 divizori de o cifra, niciunul dintre aceste numere nuse afla ın A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1p

Asadar singurul numar din A cu toate cifrele pare este 202.

Subiectul 4

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

a) Notam cu M mijlocul laturii [BC]. Din 4BQM ≡ 4CQM (CC) rezulta ca

BQM ≡ CQM , deci [QM este bisectoare ın triunghiul BQC. Rezulta ca punctulP este intersectia a doua dintre bisectoarele triunghiului BQC, deci este punctul deintersectie a bisectoarelor acestui triunghi, de unde deducem ca [CP este bisectoareaunghiului C al triunghiului BCQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3p

Alternativ, se demonstreaza ca PBM ≡ PCM si QBM ≡ QCM (din 4PBM ≡4PCM si 4QBM ≡ 4QCM sau folosind triunghiurile isoscele BPC si BQC),

deci toate cele patru unghiuri, QBP , PBM , MCP si PCQ sunt congruente. . . 3p

b) Deoarece triunghiul QBM este dreptunghic rezulta ca masura unghiului BQMeste 60◦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Deoarece [QM este bisectoarea unghiului Q al triunghiului BQC, rezulta ca m(MQC) =

60◦, deci m(BQM) = m(MQC) = m(CQA) = 60◦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Din punctul a) deducem ca m(PCM) = m(PCQ) = 15◦, deci m(PCQ) = m(QCA) =15◦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

Rezulta ca triunghiurile PQC si AQC sunt congruente (ULU), deci AC = PC, sicum PC = BP obtinem ca BP = AC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

(Alternativ, 4QBP ≡ 4QCA (ULU).)

Consecinta. Intr-un triunghi dreptunghic cu un unghi de 30◦, lungimea bisectoareiunghiului de 30◦ este de doua ori mai mare decat lungimea bisectoarei unghiuluidrept.

Nota: La fiecare subiect, o solutie corecta (alta decat cea propusa ın barem), va fipunctata cu 10 p.

Universitatea de Vest din TimisoaraInspectoratul Scolar Judetean Arad

Concursul Interjudetean de Matematica Memorialul ”Traian Lalescu”

Editia a XXXI-a, Arad, 31 martie - 2 aprilie 2017

Barem de corectare

Clasa a VII - a

Subiectul 1

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

7√

3 =√

147 ∈ (12, 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

deci [7√

3] = 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

si {7√

3} = 7√

3− 12 =√

147− 12 =147− 144√

147 + 12>

3

13 + 12=

3

25. . . . . . 1p

3√

7 =√

63 ∈ (7, 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

deci [3√

7] = 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

si {3√

7} = 3√

7− 7 = 1− (8− 3√

7) = 1− 64− 63

8 +√

63> 1− 1

8 + 7=

14

15. .2p

20 < 12 + 7 +79

75= 12 +

3

25+ 7 +

14

15< 7√

3 + 3√

7 < 13 + 8 = 21, . . . . . 1p

deci [7√

3 + 3√

7] = 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Subiectul 2

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

p | x12 +x9 +x6 +x3 +1 = (x3)4 +(x3)3 +(x3)2 +x3 +1 = (x3)5−1x3−1

= (x5)3−1x3−1

=

= (x5−1)((x5)2+x5+1)(x−1)(x2+x+1)

= (x4+x3+x2+x+1)(x10+x5+1)x2+x+1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6p

deci p divide cel putin unul dintre factorii numaratorului. . . . . . . . . . . . . . . 3p

Subiectul 3

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

1

Din teorema bisectoarei obtinem succesiv

BD

DC=

AB

AC,

BD

BD + DC=

AB

AB + AC, BD =

AB ·BC

AB + AC=

80

21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3p

Aplicam teorema lui Menelaos triunghiului ADC si transversalei BF :

AE

ED· DB

BC· CF

FA= 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2p

de unde rezulta succesiv

AF

FC=

BD

BC=

8021

20=

4

21,

AF

AF + FC=

4

25, AF =

68

25.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4p

Subiectul 4

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Fiind unghi exterior triunghiului ABD, unghiul ADC nu poate fi congruent

nici cu unghiul ABD, nici cu unghiul BAD. Ramane doar posibilitatea

ADC ≡ ADB, adica AD ⊥ BC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

Toate cele 3 triunghiuri sunt deci dreptunghice, iar singurul unghi al tri-

unghiului ABC care poate fi drept este BAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

Triunghiurile AOB, BOC, COD si DOA le numim ”mici”, iar triunghiurileABC, ACD, ABD si BCD le numim ”mari”. Cele 7 triunghiuri asemeneaıntre ele sunt sau 4 ”mici” si 3 ”mari” (cazul i.), sau 3 ”mici” si 4 ”mari”(cazul ii.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Putem presupune ca cele 3 triunghiuri ”mari” asemenea sunt ABC, ACD siABD. Aplicand fiecaruia concluzia de la punctul (a) rezulta ca patrulaterulABCD are 3 unghiuri drepte si diagonalele perpendiculare, deci este unpatrat. Toate cele 8 triunghiuri formate sunt asemenea, fiind dreptunghiceisoscele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

Putem presupune ca cele 3 triunghiuri ”mici” asemenea sunt AOB, BOCsi COD. Aplicand triunghiurilor ABC si BCD concluzia de la punctul

2

(a) rezulta ca patrulaterul ABCD are doua unghiuri drepte (B si C) sidiagonalele perpendiculare.

Triunghiul ABD este si el dreptunghic, cu unghiurile ABD si ADBascutite (fiecare dintre acestea face parte dintr-un triunghi ”mic” dreptunghic),deci neaparat unghiul A al patrulaterului este drept. Patrulaterul ABCDeste astfel un patrat si cle 8 triunghiuri formate sunt toate asemenea. . . . 2p

Nota: La fiecare subiect, o solutie corecta (alta decat cea propusa ın barem),va fi punctata cu 10 p.

3

Universitatea de Vest din TimisoaraInspectoratul Scolar Judetean Arad

Concursul Interjudetean de Matematica Memorialul ”Traian Lalescu”

Editia a XXXI-a, Arad, 31 martie - 2 aprilie 2017

Barem de corectare

Clasa a VIII-a

Subiectul 1 Fie M si N mijloacele muchiilor [BB′], respectiv [CD], ale cubuluiABCDA′B′C ′D′.a) Aratati ca dreptele A′M si C ′N sunt perpendiculare.b) Daca PQ, cu P ∈ A′M si Q ∈ C ′N , este perpendiculara comuna a dreptelor

A′M si C ′N , aflati raportulA′P

PM.

∗ ∗ ∗

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pa) Fie M ′ mijlocul lui [CC ′]. Atunci A′MM ′D′ este dreptunghi. . . . . . . . . . . . . . . .2pEste suficient atunci sa demonstram ca C ′N ⊥ D′M ′. Acest lucru rezulta dincongruenta triunghiurilor D′C ′M ′ si C ′CN (CC). Atunci m(^NC ′D′) = 90◦ −m(^NC ′C) = 90◦ −m(^C ′D′M ′), de unde concluzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2pb) Fie {Q} = D′M ′∩C ′N si P ∈ (A′M) astfel ıncat A′P = D′Q. Evident, A′D′QPeste dreptunghi, deci PQ ‖ A′D′, adica PQ ⊥ (CDD′C ′). Deducem ca PQ ⊥ C ′Nsi PQ ⊥ D′M ′, deci PQ ⊥ A′M . Prin urmare, PQ este perpendiculara comuna adreptelor A′M si C ′N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

Daca {R} = CD ∩ D′M ′, avem CR = C ′D′, deciD′Q

QR=

C ′D′

NR=

2

3. Obtinem ca

D′Q

D′R=

2

5,D′Q

D′M ′ =4

5si

A′P

PM=

D′Q

QM ′ = 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3p

Subiectul 2 a) Rezolvati ecuatia[x

5

]+

[x + 1

5

]+

[x + 2

5

]+

[x + 3

5

]+

[x + 4

5

]+

[x + 5

5

]= 2017.

b) Determinati multimea valorilor pe care le ia expresia[x

5

]+

[x + 1

5

]+

[x + 2

5

]+

[x + 3

5

]+

[x + 4

5

]+

[x + 5

5

],

cand x ≥ 0.

∗ ∗ ∗

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

a) Daca

[x

5

]= k ∈ N, atunci

[x + 5

5

]= k + 1, deci fiecare din numerele[

x + 1

5

],

[x + 2

5

],

[x + 3

5

],

[x + 4

5

]este egal cu k sau cu k + 1. . . . . . . . . . . . . . 2p

Atunci suma data va fi egala cu 6k + 1, 6k + 2, 6k + 3, 6k + 4 sau 6k + 5. . . . . . 2pCum 2017 = 6 · 336 + 1, rezulta ca k = 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

dar si faptul ca

[x + 4

5

]= k = 336, deci

x + 4

5< 337 ≤ x + 5

5. Deducem ca

x ∈ [1680, 1681). Orice x din acest interval satisface conditia din enunt. . . . . . . . 2pb) Din cele de mai sus se vede ca valorile care se obtin sunt numere naturale nedi-vizibile cu 6.Pe de alta parte toate aceste numere se obtin:Daca x = 5n, n ∈ N, expresia este 6n + 1; daca x = 5n + 1, expresia este 6n + 2,s.a.m.d., daca x = 5n + 4, expresia este 6n + 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

Subiectul 3 Pe muchiile laterale ale cubului ABCDA′B′C ′D′ de latura 2 m seconsidera punctele P1, P5, . . . , P97 ∈ [AA′], P2, P6, . . . , P98 ∈ [BB′], P3, P7, . . . , P99 ∈[CC ′] si P4, P8, . . . , P100 ∈ [DD′] astfel ıncat d

(Pk, (ABCD)

)= k cm, oricare ar fi

k ∈ {1, 2, . . . , 100}.Cate plane distincte determina cele 100 puncte?

Andrei Eckstein

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pUn plan este determinat de trei puncte necoliniare. Daca doua dintre cele trei punctede afla pe o aceeasi muchie si un al treilea se afla pe o alta muchie, cele trei punctedetermina fie una dintre fete, fie unul dintre cele doua plane diagonale verticale.Obtinem 6 asemenea plane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2pMai raman planele determinate de trei puncte apartinand unor muchii diferite.Exista 25 · 25 · 25 · 4 = 62500 asemenea plane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pPutem alege cele trei muchi pe care se afla punctele ın 4 moduri, iar fiecare punctde pe respectiva muchie ın cate 25 de moduri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2pMai ramane sa demonstram ca toate aceste plane sunt distincte. . . . . . . . . . . . . . . .1p

Presupunand ca punctele Pa ∈ [AA′], Pb ∈ [BB′], Pc ∈ [CC ′] si Pd ∈ [DD′] ar ficoplanare, daca notam cu {O} = AC ∩BD si cu O′ intersectia perpendicularei ın Ope planul (ABCD) cu planul (PaPbPcPd), atunci [OO′] este linie mijlocie ın trapezeleAPaPcC si BPbPdD, deci 2OO′ = APa + CPc = BPb + DPd, deci a + c = b + d.Dar a ≡ 1 (mod 4), b ≡ 2 (mod 4), c ≡ 3 (mod 4), d ≡ 0 (mod 4), deci a + c ≡ 0(mod 4), iar b + d ≡ 2 (mod 4), prin urmare egalitatea a + c = b + d nu poate avealoc, deci punctele nu pot fi coplanare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3p

Subiectul 4 Pentru x, y, z ∈ [1, 3] notam E(x, y, z) = xyz + (4− x)(4− y)(4− z).a) Demonstrati ca (x− 2)(y − 2) ≤ 1− |x− y|, ∀x, y ∈ [1, 3].b) Folosind eventual subpunctul anterior, determinati maximul expresiei E(x, y, z).c) Aratati ca E(x, y, z) ≥ min{E(x, y, 1), E(x, y, 3)}, ∀x, y, z ∈ [1, 3].d) Demonstrati ca E(x, y, z) ≥ 12, ∀x, y, z ∈ [1, 3]. Cand are loc egalitatea?

prelucrare Andrei Eckstein

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pa) Datorita simetriei, putem presupune x ≤ y. Inegalitatea de demonstrat devinexy−y−3x+3 ≤ 0, adica (x−1)(y−3) ≤ 0, ceea ce este adevarat deoarece x−1 ≥ 0si y − 3 ≤ 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

b) Avem (x − 2)(y − 2) ≤ 1 − |x − y| ≤ 1 si, analog, (y − 2)(z − 2) ≤ 1 si(z−2)(x−2) ≤ 1. Adunand aceste relatii obtinem ca xy+yz+zx−4(x+y+z) ≤ −9.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pDar E(x, y, z) = 4[xy + yz + zx− 4(x + y + z)] + 64 ≤ 4 · (−9) + 64 = 28. . . . . . 1pPe de alta parte, pentru x = y = z = 1 (sau x = y = z = 3) aceasta valoare chiar seatinge, deci maximul cautat este 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1pc) Avem E(x, y, z)−E(x, y, 1) = xy(z−1)+(4−x)(4−y)(1−z) = 4(z−1)(x+y−4)si E(x, y, z)− E(x, y, 3) = xy(z − 3) + (4− x)(4− y)(3− z) = 4(z − 3)(x + y − 4).Daca x+y ≥ 4, atunci E(x, y, z) ≥ E(x, y, 1), iar daca x+y ≤ 4, atunci E(x, y, z) ≥E(x, y, 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pd) Avem succesiv: E(x, y, z) ≥ min{E(x, y, 1), E(x, y, 3)} ≥min{E(x, 1, 1), E(x, 3, 1), E(x, 1, 3), E(x, 3, 3)} ≥ min{E(1, 1, 1), E(3, 1, 1),E(1, 3, 1), E(3, 3, 1), E(1, 1, 3), E(3, 1, 3), E(1, 3, 3), E(3, 3, 3)} = min{28, 12} = 12.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2pEgalitate ın inegalitatea de la c) avem daca z = 1, z = 3 sau daca x + y = 4.In final, egalitate avem daca una din variabile este egala cu 1, iar o a doua este egalacu 3. (A treia variabila poate lua orice valoare.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

Nota: La fiecare subiect, o solutie corecta (alta decat cea propusa ın barem), va fipunctata cu 10 p.

Solutii si barem orientativ de corectare la clasa a IX-a

1. Un numar de 1042017 de becuri sunt conectate la 1042017 comutatoare, astfel ıncat comutatorulcu numarul i este conectat la becul cu numarul j daca si numai daca i|j. Prin actionarea unuicomutator se schimba starea tuturor becurilor conectate la acesta. Presupunem ca initial toatebecurile sunt stinse.a) Daca sunt actionate toate comutatoarele ıntr-o anumita ordine, fiecare o singura data, aratatica starea finala a fiecarui bec este independenta de ordinea ın care sunt actionate comutatoarele.b) Care becuri raman aprinse dupa actionarea tuturor comutatoarelor cate o singura data? Catesunt aceste becuri?Solutie si barem: Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pa) Arata ca starea finala a unui bec depinde doar de paritatea numarului divizorilor sai:Un bec ramane aprins daca si numai daca are un numar impar de divizori. . . . . . . . . . . . . . . . 4pb) Numerele cu un numar impar de divizori sunt exact patratele perfecte. . . . . . . . . . . . . . . . . 4pNumarul acestora este b

√1042017c = 1020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

2. Fie ABC un triunghi ascutitunghic, [AA1], [BB1] si [CC1] ınaltimile sale, iar M , N si respectivP , mijloacele segmentelor [B1C1], [C1A1], respectiv [A1B1]. Aratati ca dreptele AM , BN si CPsunt concurente.Solutie si barem: Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pVar.1. Laturile triunghiului ortic sunt antiparalele laturilor triunghiului ın raport cu unghiurilesale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3pMediana AM a triunghiului AB1C1 este izogonala medianei corespunzatoare laturii [BC] atriunghiului ABC (si analoagele). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3pCa drepte suport ale simedianelor triunghiului ABC, AM , BN si CP sunt concurente.. . . .3p

3. Fie a, b, c > 0 cu proprietatea ca a + b + c = 1. Aratati ca

9abc ≤ ab + ac + bc ≤ a3 + b3 + c3 + 6abc ≤ a2 + b2 + c2.

Solutie si barem: Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pTinand cont de conditia a + b + c = 1, inegalitatile de demonstrat sunt echivalente cu

9abc ≤ (a + b + c)(ab + ac + bc) ≤ a3 + b3 + c3 + 6abc ≤ (a + b + c)(a2 + b2 + c2).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2pDupa reducerea termenilor, prima si ultima inegalitate sunt echivalente cu

6abc ≤ a2b + a2c + b2a + b2c + c2a + c2b ,

care rezulta din inegalitatea mediilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3pInegalitatea din mijloc se rescrie

a2b + a2c + b2a + b2c + c2a + c2b ≤ a3 + b3 + c3 + 3abc ,

saua(a− b)(a− c) + b(b− a)(b− c) + c(c− a)(c− b) ≥ 0 ,

care este inegalitatea lui Schur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4p

4. a) Fie ABC un triunghi, O centrul cercului sau circumscris, R raza cercului circumscris, iar rraza cercului ınscris triunghiului ABC. Aratati ca

εA · d(O,BC) + εB · d(O,CA) + εC · d(O,AB) = R + r,

unde εX = sgn(90−m(X)).b) Fie ABCD un patrulater inscriptibil, iar rA, rB, rC, rD razele cercurilor ınscrise ın tri-unghiurile BCD, CDA, DAB, respectiv ABC. Aratati ca

rA + rC = rB + rD.

c) Formulati o generalizare a proprietatii de la b) pentru poligoane inscriptibile oarecare.Solutie si barem: Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pa)(var.1) Are loc εA · d(O,BC) = R · cos(A) si analoagele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pDeoarece

∑cos(A) = 1 + 4 sin

(A2

)sin(B2

)sin(C2

)= 1 + r

R, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1p

rezulta relatia din enut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,var.2) Fie M , N , P mijloacele laturilor triunghiului si da, db, dc distantele centrului O lalaturile [BC], [CA], respectiv [AB]. Daca ABC este ascutitunghic, atunci O ∈ Int(ABC), sidin inscriptibilitatea patrulaterelor OMCN , ONAP , OPBM rezulta ca

da ·b

2+ db ·

a

2= R · c

2, (1)

db ·c

2+ dc ·

c

2= R · a

2, (2)

dc ·a

2+ da ·

c

2= R · b

2, (3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1pDeoarece A[OBC] +A[OCA] +A[OAB] = A[ABC], are loc

da ·a

2+ db ·

b

2+ dc ·

c

2= r · p. (4)

Adunand relatiile (1)− (4) si ımpartind prin semiperimetrul p se obtine atunci

da + db + dc = R + r

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1pDaca triunghiul ABC este obtuzunghic, cu unghiul obtuz ın varful A, relatiile (1), (3) si (4) seınlocuiesc cu

−da ·b

2+ db ·

a

2= R · c

2, (1′)

dc ·a

2− da ·

c

2= R · b

2, (3′)

−da ·a

2+ db ·

b

2+ dc ·

c

2= r · p. (4′)

Se obtine atunci−da + db + dc = R + r

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1p

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b) Conform punctului a), au loc egalitatile

ε∠BCD · d(O,BD) + ε∠CBD · d(O,CD) + εBDC · d(O,BC) = R + rA,

siε∠BAD · d(O,BD) + ε∠ABD · d(O,AD) + εADB · d(O,AB) = R + rC .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1pDeoarece ε∠BCD · d(O,BD) + ε∠BAD · d(O,BD) = 0, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1prezulta ca

rA + rC = εADB · d(O,AB) + εBDC · d(O,BC) + ε∠CBD · d(O,CD) + ε∠ABD · d(O,DA),

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1psi analog

rB + rD = εACB · d(O,AB) + εBAC · d(O,BC) + ε∠CAD · d(O,CD) + ε∠ACD · d(O,DA),

de unde rezulta concluzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pc) Are loc proprietatea mai generala:Daca un poligon inscriptibil este ımpartit ın triunghiuri de diagonale care nu au puncte inte-rioare comune, suma razelor cercurilor ınscrise ın aceste triunghiuri nu depinde de ımpartireaefectuata. Mai precis, daca A1A2 . . . An este ınscris ın cercul C(O,R), suma razelor cercurilorınscrise ın cele n− 2 triunghiuri ale unei triangulari a poligonului este

n∑k=1

d(O,AkAk+1)− (n− 2)R.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

Universitatea de Vest din TimisoaraInspectoratul Scolar Judetean Arad

Concursul Interjudetean de Matematica Memorialul ”Traian Lalescu”

Editia a XXXI-a, Arad, 31 martie - 2 aprilie 2017

Barem de corectare

Clasa a XI–a

Subiectul 1. Fie f, g : R → R doua functii astfel ıncat g este continua si pentruorice x ∈ R avem

f(x) ∈ Q⇔ f(g(x)) /∈ Q.Aratati ca functia f are cel putin un punct de discontinuitate.

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pSe observa ca functia f nu este constanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1pPresupunem contrariul: f este continua pe R, deci si f ◦g este continua pe R; se con-sidera functiile continue h, k : R→ R definite prin h(x) = f(g(x)) + f(x), k(x) =f(g(x))− f(x),∀x ∈ R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2pSe observa ca h(x), k(x) ∈ R \Q,∀x ∈ R, adica h(R), k(R) ⊂ R \Q . . . . . . . . . . . . 2pDeoarece h(R), k(R) sunt intervale (eventual multimi cu un singur element) se de-duce ca functiile h, k sunt constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3pSe deduce ca functia f = 1

2· (h− k) este constanta – contradictie; rezulta ca f are

cel putin un punct de discontinuitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Subiectul 2. (a) Fie λ > 1 un numar real si (xn)n≥0 un sir de numere reale cuproprietatea ca sirul (λxn+1 − xn)n≥0 este convergent. Aratati ca sirul (xn)n≥0 estede asemenea convergent.(b) Fie (yn)n≥0 un sir de numere reale cu proprietatea ca sirul (6yn+2−5yn+1+yn)n≥0

este convergent. Aratati ca sirul (yn)n≥0 este de asemenea convergent.

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p(a) Sirul (λn)n≥0 este strict crescator si are limita +∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

λxn+1 − xn = (λ− 1) · λn+1xn+1 − λnxnλn+1 − λn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

Din teorema lui Cesaro-Stolz rezulta ca sirul λnxnλn

= xn este convergent . . . . . . . . 2p(b) Se scrie tn := 6yn+2− 5yn+1 + yn = 3(2yn+2− yn+1)− (2yn+1− yn) = 3zn+1− zn,unde s-a notat zn := 2yn+1 − yn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2pAplicand de doua ori rezultatul de la punctul (a) pentru sirurile (tn), respectiv (zn)se deduce ca sirul (yn) este convergent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

Subiectul 3. Fie A ∈M4,2(R), B ∈M2,4(R) doua matrice cu proprietatea ca

AB =

4 2 −2 −4−2 0 1 3−2 −2 1 1

2 2 −1 −1

.

(a) Aratati ca (AB)2 = 2AB si ca rang(AB) = 2.(b) Aratati ca BA = 2I2.

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

(a) Daca se noteaza C := AB se calculeaza C2 =

8 4 −4 −8−4 0 2 6−4 −4 2 2

4 4 −2 −2

si se

observa ca C2 = 2C; de asemenea, se obtine rang(C) = 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p(b) Se observa ca rang(C2) = 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pDin C2 = (AB)2 = A(BA)B rezulta ca 2 = rang(C2) ≤ rang(BA) ≤ 2, de unde seobtine ca rang(BA) = 2, deci matricea BA este inversabila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3p(BA)2 = BABA = BCA, (BA)3 = BABABA = B(AB)2A = BC2A = 2BCA =2(BA)2 si din BA inversabila rezulta concluzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3p

Subiectul 4. (a) Aratati ca nu exista numere ıntregi a, b, c astfel ıncat n3 + an2 +bn+ c este patrat perfect pentru orice numar natural n.(b) Fie a, b, c numere ıntregi, a 6= 0, astfel ıncat an2 + bn + c este patrat perfectpentru orice numar natural nenul n, adica exista un sir de numere naturale (xn)n≥1

cu proprietatea ca an2 + bn+ c = x2n pentru orice n ∈ N∗.

(b1) Aratati ca sirul (xn+1 − xn)n≥1 este convergent si determinati limita acestuisir.

(b2) Aratati ca exista numerele ıntregi u, v astfel ıncat a = u2, b = 2uv, c = v2.

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p(a) Presupunem contrariul. Daca se noteaza f(n) := n3 + an2 + bn + c, atuncif(3)− f(1) = 26 + 8a+ 2b si f(4)− f(2) = 56 + 12a+ 2b sunt diferente de patrateperfecte avand aceeasi paritate, diferente care sunt prin urmare multipli de 4; dinprima egalitate rezulta b impar, iar din a doua ca b este par - contradictie . . . . . 3p(b1) Se observa ca a > 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1pPrin calcul direct

xn+1 − xn =√a(n+ 1)2 + b(n+ 1) + c−

√an2 + bn+ c

=2an+ a+ b√

a(n+ 1)2 + b(n+ 1) + c+√an2 + bn+ c

→√a (n→∞) . . . 1p

(b2) Sirul (xn+1 − xn)n≥1 este un sir convergent de numere ıntregi, de unde rezultaca este sir constant de la un rang N ∈ N∗ ıncolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1pFie u aceasta constanta ıntreaga; rezulta

√a = u, adica a = u2 . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Rezulta imediat ca xn = xN + (n − N)u pentru orice n ≥ N , de unde (xN + (n −N)u)2 = u2n2 + bn+ c pentru orice n ≥ N . Prin identificare directa a coeficientilorrezulta c = (xN − Nu)2 si b = 2u(xN − Nu), de unde se obtine concluzia, alegandv = xN −Nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2p

Nota: La fiecare subiect, orice solutie corecta (alta decat cea propusa ın barem)va fi punctata cu 10p.

Universitatea de Vest din TimisoaraInspectoratul Scolar Judetean Arad

Concursul Interjudetean de Matematica Memorialul ”Traian Lalescu”

Editia a XXXI-a, Arad, 31 martie - 2 aprilie 2017

Clasa a X-a

Problema 1. Fie n ≥ 2 un numar natural fixat. Comparati numerele A(n) si B(n), unde

A(n) =2√

log2 3 + 23√

log2 3 + · · ·+ 2n√

log2 3

n− 1, B(n) = 3

√log3 2+ 3

√log23 2+···+ n

√logn−1

3 2

n−1 .

Barem Problema 1. Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1p)

Pentru n = 2 observa ca A(2) = 2√

log2 3 = 3√

log3 2 = B(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2p)

Demonstreaza ca pentru orice k ≥ 2 are loc egalitatea 2k√

log2 3 = 3k√

logk−13 2 . . . (2p)

Rescrie A(n) sub forma A(n) = 3√

log3 2+33√

log23 2+···+3

n√

logn−13 2

n−1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1p)

Observa ca 3√

log3 2 > 0, 33√

log23 2 > 0, . . . , 3n√

logn−13 2 > 0, aplica inegalitatea mediilor

(ma ≥ mg) si obtine A(n) ≥ B(n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2p)

Pentru n ≥ 3 observa ca numerele ce intervin ın inegalitatea mediilor nu sunt toateegale (mai mult, acestea sunt toate diferite), deduce A(n) > B(n) si finalizeaza . . . (2p)

Problema 2. Fie n un numar natural fixat. Aflati partea ıntreaga a numarului N(n),unde

N(n) =n∑

k=0

log22k

[(1 + 22k

)2k].

Barem Problema 2. Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1p)

Observa ca pentru orice k ≥ 0 are loc egalitatea

log22k

[(1 + 22k

)2k]= log2

(1 + 22k

)si rescrie N(n) sub forma N(n) = log2

[∏nk=0

(22k + 1

)]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2p)

Obtine succesiv

N(n) = log2

[(2− 1)

n∏k=0

(22k + 1

)]= log2

[(220 − 1

)(220 + 1

)(221 + 1

). . .(22n + 1

)]= log2

[(221 − 1

)(221 + 1

). . .(22n + 1

)]= · · · = log2

[(22n − 1

) (22n + 1

)]= log2

(22n+1 − 1

).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3p)

Demonstreaza ca pentru orice n ≥ 0 are loc dubla inegalitate

2n+1 − 1 < log2

(22n+1 − 1

)< 2n+1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3p)

Deduce astfel ca [N(n)] = 2n+1 − 1 si finalizeaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1p)

Problema 3. Fie M = {(z1, z2) ∈ C × C : |z1 + z2| = |z21 + z22 | = 2}. Determinatimin(z1,z2)∈M |z31 + z32 |.

Barem Problema 3. Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1p)

Observa ca pentru orice z1, z2 ∈ C are loc identitatea

z31 + z32 = (z1 + z2)(z21 − z1z2 + z22)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1p)

Rescrie al doilea factor din membrul drept al identitatii de mai sus sub forma

z21 − z1z2 + z22 =1

2

[3(z21 + z22)− (z1 + z2)

2)]

si deduce astfel ca pentru orice z1, z2 ∈ C are loc identitatea

|z31 + z32 | =1

2|z1 + z2||3(z21 + z22)− (z1 + z2)

2)|

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2p)

Utilizeaza inegalitatea |u− v| ≥ ||u| − |v||, (∀)u, v ∈ C si deduce

|z31 + z32 | ≥1

2|z1 + z2||3|z21 + z22 | − |z1 + z2|2||, (∀)z1, z2 ∈ C

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3p)

Astfel, pentru orice (z1, z2) ∈M obtine ca

|z31 + z32 | ≥1

2· 2 · |3 · 2− 22| = 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1p)

Da un exemplu de pereche (z1, z2) ∈M pentru care |z31+z32 | = 2, (e.g., (z1, z2) = (1, 1))si concluzioneaza ca min(z1,z2)∈M |z31 + z32 | = 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2p)

Problema 4. Determinati toate functiile f : N −→ N cu f(0) = 0 si

f(n) = f([ n

2017

])+ 1, (∀)n ≥ 1,

unde prin [x] am notat partea ıntreaga a numarului real x.

Barem Problema 4. Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1p)

Observa ca pentru orice n ∈ N cu 1 ≤ n < 2017 avem[

n2017

]= 0 si astfel, cum

f(0) = 0, obtine

f(n) = f([ n

2017

])+ 1 = f(0) + 1 = 1 (1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2p)

Observa ca pentru orice n ∈ N cu 2017 ≤ n < 20172 avem 1 ≤[

n2017

]< 2017 si astfel

din relatia (1) deduce f([

n2017

])= 1. In consecinta, obtine ca pentru orice n ∈ N cu

2017 ≤ n < 20172

f(n) = f([ n

2017

])+ 1 = 1 + 1 = 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2p)

Demonstreaza inductiv ca pentru orice k ∈ N? si orice n ∈ N cu 2017k−1 ≤ n < 2017k

avemf(n) = k.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3p)

Obtine f(n) = [log2017 n]+1 pentru orice n ≥ 1 si f(n) = 0 pentru n = 0 (din ipoteza),functie ce verifica conditia din enuntul problemei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2p)

Universitatea de Vest din TimisoaraInspectoratul Scolar Judetean Arad

Concursul Interjudetean de Matematica Memorialul ”Traian Lalescu”

Editia a XXXI-a, Arad, 31 martie - 2 aprilie 2017

Barem de corectare

Clasa a XII-a

Subiectul 1

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Din conditia f continua si1∫0

f(x)dx = 0 rezulta ca f are cel putin o radacina ın

intervalul (0, 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

Presupunem ca aceasta radacina este unica, o vom nota cu α. Mai presupunem caf(x) > 0, ∀x ∈ (0, α) si f(x) < 0 ∀x ∈ (α, 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Fie F : [0, 1]→ R, F (x) =x∫0

f(t)dt. F este o primitiva a lui f ; F are proprietatile:

0 = F (0) = F (1), F este strict crescatoare pe (0, α) si strict descrescatoare pe (α, 1),prin urmare F (x) ≥ 0, ∀x ∈ [0, 1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3p

Avem 0 =1∫0

xf(x)dx = xF (x)|10 −1∫0

F (x)dx = −1∫0

F (x)dx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

In conditiile de mai sus, egalitatea∫ 1

0F (x)dx = 0 este imposibila. . . . . . . . . . . . . . 1p

Subiectul 2

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Functia f este monotona pe portiuni, deci este integrabila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4p

1∫0

f(x)dx =∞∑k=1

1

22k∫1

22k+1

1dx =∞∑k=1

(1

22k− 1

22k+1

)=∞∑k=1

1

22k+1=

1

2

∞∑k=1

1

4k=

= limn→∞

1

2

n∑k=1

1

4k=

1

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5p

Subiectul 3

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

i) Pentru orice x ∈ G, x 6= e, cu x3 = e, avem (x2)3 = x6 = e. Deci x, x2 suntelemente de ordinul 3 si x 6= x2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

Orice element x de ordinul 3 genereaza un alt element de ordinul 3, si anume x2.Astfel, elementele de ordinul 3 formeaza perechile (x, x2), (y, y2), . . . . Deoarecee3 = e rezulta ca numarul elementelor care satisfac x3 = e este impar. . . . . . . . . . 3p

ii) Fie x ∈ G, x 6= e, cu proprietatea x2 6= e. Rezulta x 6= x−1 si (x−1)2 = e. . . . . 2p

Prin urmare, elementele care satisfac x2 6= e sunt perechile (x, x−1), (y, y−1), . . . ,deci numarul acestor elemente este par. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p

Subiectul 4

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

a) Tabla legii de compozitie pentru un grup cu 3 elemente se construieste ın modunic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4p

b) Presupunem ca exista f : (Q,+)→ (Q∗+, ·) izomorfism de grupuri. Exista y ∈ Qcu f(y) = 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Dar f(y) = f(y

2+y

2

)= f

(y2

)· f(y

2

)=(f(y

2

))2= 2, rezulta f(y) /∈ Q. . . . . 4p

Nota: La fiecare subiect, o solutie corecta (alta decat cea propusa ın barem), va fipunctata cu 10 p.