Traian Bujduveanu 8

9

Click here to load reader

Transcript of Traian Bujduveanu 8

Page 1: Traian Bujduveanu 8

03/07/2013 18:47spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA?

Page 1 of 9file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive

spyologyspyology - intelligence and more

FAQ Cautare Membri Grupuri Inregistrare

Profil Mesaje private Autentificare

Like 35 people like this. Be the first of your friends.

Agentul Bujduveanu, sendvi! între FBI !i CIA?

Pagina de start a forumului spyology -> SPY NEWS

Subiectul anterior :: Subiectul urmator

Autor Mesaj

the shadowAdministrator

Data inscrierii: 12/Sep/2007Mesaje: 1288Localitate: worldwide

Trimis: 09/10/2008 08:23 Titlul subiectului: Agentul Bujduveanu, sendvi! între FBI !i CIA?

In cele ce urmeaza am sa procedez la reproducerea unui articol din cotidianul JurnalulNational, redactat de catre Andrei Badin. Documentarea jurnalistului s-a facut in mare partedin surse publice americane. Celelalte surse imi scapa pe moment, dar importanta lor estecovarsitoare in incercarea de a demonta o eventuala intoxicare.

"EXCLUSIV: Român prins în scandalul "arme pentru Iran" Cet"#eanul american de origine român" Traian Bujduveanu a fost arestat recent în Florida,pentru c" ar fi furnizat "materiale militare" Iranului. Bujduveanu este un personaj cu obiografie extrem de interesant". În anii ’80 era v"zut cu !eful serviciilor secrete din Panama,cu dou" s"pt"mâni înainte de 21 decembrie 1989 se întâlnea cu Nicolae Ceau!escu la Palatulacestuia din Cartierul Prim"verii din Bucure!ti. Mai apoi era v"zut în Ambasada Coreii deNord de la Bucure!ti. Dosarul s"u din Statele Unite con#ine date explozive. Jurnalul Na#ionala ini#iat o investiga#ie pe acest subiect !i a dialogat cu Bujduveanu prin intermediullogodnicei sale, Nicoleta Mircea. Un adev"rat roman de spionaj. Unul exploziv.

Page 2: Traian Bujduveanu 8

03/07/2013 18:47spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA?

Page 2 of 9file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive

Jurnalul Na#ional a intrat în culisele unui dosar exploziv. Cet"#eanul american de origineromân" Traian Bujduveanu, în vârst" de 53 de ani, a fost recent arestat în Florida, pentru c" ar fi furnizat "materiale militare"Iranului. Bujduveanu este un personaj cu o biografie extrem de interesant".

În anii ’80 era v"zut cu !eful serviciilor secrete din Panama, cu dou" s"pt"mâni înainte de 21decembrie 1989 se întâlnea cu Nicolae Ceau!escu la palatul acestuia din Cartierul Prim"veriidin Bucure!ti. Mai apoi, era v"zut în Ambasada Coreei de Nord de la Bucure!ti. Dosarul s"udin Statele Unite con#ine date explozive. Jurnalul Na#ional a ini#iat o investiga#ie pe acestsubiect !i a dialogat cu Bujduveanu prin intermediul logodnicei sale, Nicoleta Mircea. Unadev"rat roman de spionaj. Unul exploziv.

Decembrie 1989. Cu dou" s"pt"mâni înainte de Revolu#ia român", Traian Bujduveanu seîntâlne!te la Bucure!ti cu dictatorul Nicolae Ceau!escu la resedin#a acestuia din cartierulPrim"verii. Era împreun" cu mai mul#i oameni de afaceri americani. Se punea la cale oafacere în domeniul lui Bujduveanu: industria aviatic". 19 ani mai târziu, la 21 iunie anulcurent, Bujduveanu este arestat într-o opera#iune special" a FBI. Este acuzat c" ar ficomercializat materiale militare pentru regimul islamic de la Teheran.

În for#" Logodnica sa, Nicoleta Mircea, spune c" a fost opera#iune ie!it" din comun. Casa lui TraianBujduveanu din Florida a fost luat" cu asalt la 6 diminea#a de foarte mul#i agen#i. "Au spartu!a de la camera mamei lui. Am poze. $i pe acolo au intrat. Eu am crezut c" este o bomb".Asta m-a trezit din somn. Eram împreun" în dormitor. Dup" care au intrat !i am v"zutmasca#i. Eram sigur" c" sunt terori!ti... Ne-au întrebat despre arme, droguri !i ne-au spuss" st"m cu mâinile sus. Vedeam doar armele lor. Am crezut c" ne vor banii !i apoi neomoar"", poveste!te Nicoleta.

"Ne-au zis s" ne d"m jos din pat. Fiecare pe partea sa de pat !i s" ne întindem pe jos cu fa#aîn jos !i, din nou, ne-au întrebat de arme !i de droguri... Apoi ne-au legat cu ni!te c"tu!e dinplastic. Eu o mai am pe a mea, pentru c" m-au strâns foarte tare cu ea !i când mi-au dat-ojos m-au t"iat la mân". Iar dup" aceea pe mine m-au ajutat s" m" ridic !i m-au întors cufa#a c"tre ei. Abia atunci am v"zut: pe masca#i scria FBI. $i am fost fericit" c" nu m"omoar". Iar din camera mamei – o auzeam cum îl strig" pe Traian. Mama lui nu !tie engleze!te, e oarb". Nu ne-au dat voie la început s" mergem la ea.Ne-au spus c" au mandat de arestare pe numele lui. $i c" au !i mandat de perchezi#ie.

$i Traian le-a zis s" ia tot, c" nu are nimic de ascuns. Dar de ce nebunia asta? Puteau s"vin" !i s" bat" la u!". Era acela!i lucru. Ni s-a spus c" a!a vor s" ne protejeze", maipoveste!te Nicoleta. Ea spune c" nu a aflat nici pân" în ziua de azi de cine a vrut s" îiprotejeze FBI-ul. Câteva zile, Nicoleta nu a !tiut nimic despre logodnicul ei. A aflat c" Traianfusese dus la închisoarea federal" din Miami. Dar nu i s-a permis accesul. I s-a spus doar c"poate veni la tribunal, unde s" afle acuza#iile.

Acuza#iile Pe scurt, Traian Bujduveanu este acuzat c" ar fi vândut unui cet"#ean american de origineiranian", Saied Keshari, mai multe piese de avion care ar fi considerate militare. Logodnicasa sus#ine c" procurorii nu au demonstrat c" produsele pe care autorit"#ile americane credc" le-a vândut Bujduveanu au fost !i vândute. Ea spune c" în acest moment probeleprezentate sunt doar e-mail-uri, concret, coresponden#a dintre cei doi. Bujduveanu ne-atransmis, îns" prin logodnica sa, c" acuza#iile ar fi false !i c" nu i-a vândut lui Saied pieselereclamate. "Sunt piese f"r" valoare. Cost" 10 de dolari bucata", spune Nicoleta Mircea. Maimult, piesele enumerate de acuzare, 7 la num"r, sunt produse în anii 1950-1960 !i nu semai fabric" în prezent. Mai mult, Traian Bujduveanu spune c" produsele respective se

Page 3: Traian Bujduveanu 8

03/07/2013 18:47spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA?

Page 3 of 9file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive

mai fabric" în prezent. Mai mult, Traian Bujduveanu spune c" produsele respective sefolosesc în prezent ca material didactic, deci nu se mai pot monta pe nici un avion, în nici uncaz pe unul militar, a!a cum spun autorit"#ile americane. Bujduveanu mai spune c", oricum,piesele nu sunt arme. De exemplu, o pies" este un !urub (bolt), alta este o garnitur"(diaphragm) care, de fapt, este o bucat" de cauciuc, alta este un întrerup"tor (switchassembly) care are aproximativ 2 cm, alta este format" din ni!te fire care fac leg"tur" întreni!te piese (harness assembly) etc. De asemenea, Bujduveanu sus#ine c" nu îl cunoa!te peamericanul de origine iranian", prima dat" cunoscându-l la proces, !i c" a discutat cu acestadoar prin e-mail. Mai mult, Bujduveanu sus#ine c" i-ar fi dat iranianului ni!te pre#uri foartemari. Keshari locuie!te în California, în Novado. Venise în Miami împreun" cu so#ia !i cei doicopii deoarece so#ia sa trebuia s" fac" ni!te investiga#ii medicale. A fost arestat peaeroportul din Miami în prezen#a familiei. Keshari a cerut ca s" fie judecat în California, darnu s-a acceptat. De asemenea, instan#a nu a acceptat nici fixarea unei cau#iuni pentruBujduveanu.

În m"rturia f"cut" în fa#a procurorilor, Bujduveanu spune c" "în fiecare an, Guvernulamerican vinde prin licita#ii publice tone de p"r#i de piese de schimb pentru avioane, vânz"riefectuate atât în SUA, cât !i în str"in"tate. Aceste piese au tehnologie învechit" !i nu maisunt folosite de Guvern. Clien#ii care particip" la aceste licita#ii sunt în general revânz"tori deavioane, dealeri de componente de avioane, revânz"tori de componente electronice. Dac"aceste piese ar fi avut un impact atât de sever pentru securitatea na#ional", atunci de ceGuvernul este angajat în astfel de vânz"ri?". El explic" !i despre e vorba. "Expandabil – esteo pies" de avion care poate fi folosit" O SINGUR% DAT%, dup" care trebuie înlocuit" !idistrus". Dup" folosire, piesa este denumit" SCRAP (pies" veche, uzat"). O pies"expandabil" uzat" NU POATE fi folosit" sub nici o form" ca pies" pentru avioane militare.Aceasta poate cauza perfor"ri, ceea ce poate duce la pr"bu!irea unui avion", spuneBujduveanu..

Scenariu la Serviciilor Secrete În m"rturia sa, Traian Bujduveanu a spus c" totul ar fi o înscenare f"cut" de unele serviciisecrete americane. "Procurorul a dorit s" v" fac" s" crede#i c" ei nu !tiu cine sunt !i m-audescris drept «cet"#ean n"scut în România !i naturalizat cet"#ean american, locuind cumama sa în vârst" !i fiul s"u, pe Broward»... (...) L"sa#i-m" s" reamintesc Cur#ii c" va fidestul de dificil s" uite un bun valoros al SUA atunci când nu avea nici un agent important înCoreea de Nord !i când singurele informa#ii pe care se bazau erau declara#ii !i rapoarte alecelor care fugeau din Coreea de Nord !i a observa#iilor sateli#ilor de urm"rire. Parteaimportant" aici este c" procurorul l-a min#it f"r" menajamente pe judec"torul federalO’Sullivan. Nu conteaz" dac" este o minciun" mare sau o minciun" mic", este totu!i ominciun". Ar trebui s"-mi fie team" de sistem? Ar trebui s" ne fie team" de sistem?", a spusBujduveanu în fa#a Cur#ii din Miami. El l-a acuzat pe procuror c" l-a min#it cu bun" !tiin#" pejudec"torul O’Sullivan. Printre altele, în privin#a cau#iunii. El spune c" procurorul a spus c"dac" va fi eliberat pe cau#iune "ar fi fugit imediat în alt" #ar"". "Oricum, ceea ce procurorulnu a men#ionat Cur#ii este c" multe dintre aceste #"ri !i-ar dori s" m" vad" mort, în timp cealtele !i-ar dori s" m" întorc sub un acord bilateral", a spus Bujduveanu.

FBI versus CIA&NSA Logodnica sa, Nicoleta Mircea, a precizat pentru Jurnalul Na#ional c" întreaga afacere ar fi unnou episod al luptelor dintre serviciile secrete americane. "Mi-a zis c" sunt mul#i ca el închi!i.Dar nu numai CIA, pentru c" !tiu c" peste CIA mai este o agen#ie, NSA. Iar el de aia îmivorbe!te", spune Nicoleta. Mai mult, ea spune c" afacerile logodnicului s"u, inclusiv firmaacuzat" de vânzarea de piese militare Iranului, sunt, de fapt, o acoperire a CIA.

Firm" CIA sub acoperire în România În m"rturia f"cut" în fa#a Cur#ii din Miami, Bujdeveanu a spus: "Orion Aviation Corp (n.red.– firma sa) a fost o companie de acoperire a opera#iilor clandestine din Europa !i dinîntreaga lume, iar Guvernul SUA a !tiut pe deplin de existen#a sa. Compania a fost folosit"

Page 4: Traian Bujduveanu 8

03/07/2013 18:47spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA?

Page 4 of 9file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive

intens în perioada regimului comunist din România, iar dup" c"derea comunismului a fostfolosit" ca s" racoleze agen#i din Coreea de Nord, cât !i oficiali nord-coreeni din România,Ungaria !i Austria. Orion Aviation a fost, de asemenea, antrenat" în alte opera#iuni dinRomânia, cât !i din alte #"ri. Tot timpul «Guvernul SUA a !tiut de acest lucru»".

Otravit în Ambasada Coreii de Nord la Bucure!ti "Motivul pentru care sunt atât de bolnav este faptul c" am fost otr"vit în Ambasada Coreii deNord din Bucure!ti în timp ce participam la o cin" de protocol. Persoana care a fost cu minea murit în mai pu#in de un an", este m"rturia f"cut" în fa#a Cur#ii din Miami de TraianBujduveanu.

Logodnica sa, Nicoleta Mircea, sus#ine c" otr"virea lui Traian Bujduveanu ar fi avut loc în1992. "Mereu a lucrat pentru SUA. Vânzând coreenilor, ajungea s" se infiltreze. Dorea s" seinfiltreze. Astfel afla exact ce dot"ri au, ce avioane au. De la ambasada Coreei de Nordprimea liste «shopping list», iar din aceste liste î!i putea da seama de dot"rile pe care leavea Guvernul de la Phenian, iar astfel putea s" !tie de ceea ce au nevoie !i putea s" îicontroleze prin produsele pe care le furniza", poveste!te ea. De asemenea, ea spune c"serviciile secrete române!ti l-ar fi urm"rit pe Bujduveanu înainte de 1989, cât !i dup".

Serviciile secrete de la Bucure!ti i-au informat pe omologii s"i americani c" ar fi asociatserviciilor secrete nord-coreene !i a livrat Washingtonului inform"ri despre vizitele acestuiaîn ambasada lui Kim Ir Sen de la Bucure!ti. Americanii nu au reac#ionat. Serviciile secrete dela Bucure!ti au revenit. Împreun" cu agen#i sud-coreeni, l-au fotografiat pe Bujduveanu laBudapesta !i Viena, unde s-a întâlnit cu agen#i nord-coreeni. Americanii nu l-au arestat.

Pe urmele agen#ilor români Despre activit"#ile sale în România, Traian Bujduveanu ne-a comunicat prin intermediullogodnicei sale: "În leg"tur" cu ceea ce f"cea în România pe timpul lui Ceau!escu, misiunealui era s" monitorizeze eventualii spioni care încercau s" se infiltreze în SUA, în generalpersoane care lucrau pentru companii de import-export. Încerca s" identifice acestepersoane, pentru ca mai apoi s" se încerce transformarea lor din spioni pentru România înspioni pentru Statele Unite". Bujduveanu a înt"rit cu acest prilej declara#iile anteriroare,conform c"rora a lucrat pentru CIA, dar !i pentru NSA.

Biografie zbuciumat" Anii ’80 îl prind pe Traian Bujduveanu în Panama, în a!a-numita "Base Aerea Tocumeni" –care se afl" pe Aeroportul Interna#ional Tocumen din Panama City, în prezen#a maioruluiEspinosa, !eful serviciilor secrete ale Republicii Panama. Anii ’90 îl g"sesc pe TraianBujduveanu în Ambasada Republicii Democrate Congo, în Washington DC, în prezen#aambasadorului Republicii Congo !i a altor personalit"#i politice congoleze. Este fotografiat înhotel când era în prezen#a delega#iei Republicii Congo. Delega#ie compus" printre al#ii dinministrul Justi#iei Congoleze – Teo Mwamba, doctorul privat al pre!edintelui Laurent Kabila !ide Celestin – agent la securitatea na#ional" a Republicii Congo.

În depozi#ia sa olograf", Traian Bujduveanu sus#ine c", în ciuda accentului s"u care tr"deaz"faptul c" nu s-a n"scut în America, el se consider" "un produs american" !i a!teapt" s" sefac" dreptate în ceea ce-l prive!te

."_________________

Page 5: Traian Bujduveanu 8

03/07/2013 18:47spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA?

Page 5 of 9file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive

_________________informatia inseamna putere

Sus

AdBotRobotelul cu reclame

Ce este AdBot ? Click aici

Trimis: 29/10/2011 08:42 Titlul subiectului: AdBot

Sus

Afiseaza mesajele pentru a le previzualiza: Toate mesajele Primele, cele mai vechi mesaje Du-te

Pagina de start a forumului spyology -> SPY NEWS Ora este GMT + 2 ore

Pagina 1 din 1

Mergi direct la: SPY NEWS Du-te

Nu puteti crea un subiect nou in acest forumNu puteti raspunde in subiectele acestui forum

Nu puteti modifica mesajele proprii din acest forumNu puteti sterge mesajele proprii din acest forum

Nu puteti vota in chestionarele din acest forum

Recent Activity

No recent activity to display.

Put some like buttons on your website to engageyour users. Details can be found here.

Facebook social plugin Spyology Plus | Creeazã-ți o insignã

Recommend 65 people recommend this. Be the first of your friends.

Page 6: Traian Bujduveanu 8

03/07/2013 18:47spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA?

Page 6 of 9file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive

Live Traffic Feed

A visitor from Fort Lauderdale, Floridaviewed "spyology :: Vizualizaresubiect - Agentul Bujduveanu, sendvi!între FBI !i CIA?" 1 min agoA visitor from Craiova, Dolj viewed"spyology :: Vezi forum - SPY-TECH"9 mins agoA visitor from Deva, Hunedoara left"spyology :: Vizualizare subiect -Avertizare în timp real!" viaobservator.tv 16 mins agoA visitor from Deva, Hunedoaraviewed "spyology :: Pagina de start" 18mins agoA visitor from Europe viewed"spyology :: Vezi forum - SPY NEWS"23 mins agoA visitor from Timisoara, Timisviewed "spyology :: Vizualizaresubiect - INSTITUTUL DE POLITICI

Page 7: Traian Bujduveanu 8

03/07/2013 18:47spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA?

Page 7 of 9file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive

subiect - INSTITUTUL DE POLITICIPUBLICE" 55 mins agoA visitor from Targu-mures, Muresviewed "spyology :: Vizualizaresubiect - INTERCEPTAREA - Metodesimple de evitare" 56 mins agoA visitor from Bucharest, Bucurestiviewed "spyology :: Vezi forum -ARTA SPIONAJULUI" 1 hour 32mins agoA visitor from Bucharest, Bucurestiviewed "spyology :: Vizualizaresubiect - Cum putem verifica daca

Live Traffic Feed

See your visitors in RealTime!Get the Free Live Traffic Feed GetFeedjit Now!A visitor from Fort Lauderdale, Floridaviewed "spyology :: Vizualizaresubiect - Agentul Bujduveanu, sendvi!între FBI !i CIA?" 0 secs agoA visitor from Mihaileni, Suceavaviewed "spyology :: Vizualizaresubiect - INTERCEPTAREA - Metodesimple de evitare" 1 hour 21 mins agoA visitor from Deva, Arad viewed"spyology :: Pagina de start" 1 hour 32mins agoA visitor from Sibiu left "spyology ::Vizualizare subiect - localizaretelefoane mobile dupa cod IMEI" vialocalizare-telefon.webs.com 3 hours 5mins agoA visitor from Iasi viewed "spyology ::Vizualizare subiect - CarteaNUCLEUL-ENIGMA SPIONAJULUIROMANESC-autor:Victor Nita" 3hours 7 mins ago

Page 8: Traian Bujduveanu 8

03/07/2013 18:47spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA?

Page 8 of 9file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive

ONLINE COUNTER

NEOCOUNTER

Thank you for trying our widget.Your free trial period ended. Ifyou want to keep tracking your

visitors,please consider

upgrading to Premium.

Thank you!

A visitor from Sibiu viewed "spyology:: Vizualizare subiect - Tehnicaprofesionala de spionaj" 3 hours 14mins agoA visitor from Bucharest, Bucurestiviewed "spyology :: Vizualizaresubiect - ALERTA. Inselaciuni cu"telefoane spion"." 3 hours 40 minsagoA visitor from Brasov viewed"spyology :: Vizualizare subiect -INTERCEPTAREA - Metode simplede evitare" 3 hours 42 mins ago

Page 9: Traian Bujduveanu 8

03/07/2013 18:47spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA?

Page 9 of 9file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive

VISITOR COUNTER

stat

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB GroupFa-ti si tu propriul forum GRATUIT, pe www.myforum.ro