SC Traian SA

33
1. Prezentarea de ansamblu a unitatii economice DATE DE IDENTIFICARE: Denumire societate: S.C. TRAIAN S.A. Nr.O.R.C.: J13/658/1991 C.I.F.: RO1891204 Capital social: 321.576 lei COD CAEN: 4649 1.1 Scurt istoric: Denumirea societatii este SC TRAIAN Sediul social: Constanta, str. Interioara, nr. 2 SA. Societatea comerciala este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Sediul societatii este in Romania, judetul Constanta, localitatea Constanta, Strada Interioara nr. 2. Societatea a fost infiintata in 1962, la Constanta, ca filiala a primei intrerpinderi de comert cu ridicata - ICRM Bucuresti. Apoi au avut loc mai multe etape de reorganizare, comasari si scindari, perioada in care societatea si-a dezvoltat baza materiala, fie preluand spatii de depozitare de la alte intreprinderi (1973 - Tulcea) fie extinzandu-si constructiile din actualul perimetru al sediului central din Constanta. In 1990, pe baza HGR 1040/25 septembrie 1990 si a ordinului nr. 184/1990 al Ministerului comertului si Turismului, ICRM Constanta se transforma in S.C. Traian S.A. prin transferul patrimoniului si al personalului salariat.La data infiintarii, 1

description

Caiet Practica

Transcript of SC Traian SA

1. Prezentarea de ansamblu a unitatii economice DATE DE IDENTIFICARE: Denumire societate: S.C. TRAIAN S.A. Nr.O.R.C.: J13/658/1991 C.I.F.: RO1891204 Capital social: 321.576 lei COD CAEN: 4649 1.1 Scurt istoric: Denumirea societatii este SC TRAIANSediul social: Constanta, str. Interioara, nr. 2 SA. Societatea comerciala este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Sediul societatii este in Romania, judetul Constanta, localitatea Constanta, Strada Interioara nr. 2.Societatea a fost infiintata in 1962, la Constanta, ca filiala a primei intrerpinderi de comert cu ridicata - ICRM Bucuresti.Apoi au avut loc mai multe etape de reorganizare, comasari si scindari, perioada in care societatea si-a dezvoltat baza materiala, fie preluand spatii de depozitare de la alte intreprinderi (1973 - Tulcea) fie extinzandu-si constructiile din actualul perimetru al sediului central din Constanta. In 1990, pe baza HGR 1040/25 septembrie 1990 si a ordinului nr. 184/1990 al Ministerului comertului si Turismului, ICRM Constanta se transforma in S.C. Traian S.A. prin transferul patrimoniului si al personalului salariat.La data infiintarii, S.C. Traian S.A. avea un capital social de 157 300 mii lei impartit in 157 300 actiuni.Obiectul de activitate: In conformitate cu actul constitutiv, obiectul de activitate principal il constituie comertul cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc cod caen 4649. Ca activitati secundare ce contribuie la realizarea de venituri exemplific:comert cu amanuntul al articolelor de fierarie,al articolelor din sticla,aparetelor electrocasnice ,articole de iluminat si uz casnic in magazine specializate si inchirierea bunurilor imobiliare proprii.

1.2. Obiectivele de dezoltare si modernizare a unitatii economicePentru desfasurarea activitatii, SC TRAIAN SA dispune de o baza materiala corespunzatoare, chiar supradimensionala, daca se refera la spatiile de depozitare. Principalele elemente de infrastructura sunt: Teren cca. 1,8 ha; Depozite suprafata construita circa 1,4 ha; Unitati de desfasurare, din care doua proprii suprafata utila de peste 2000 mp. La acestea se adauga cele peste 1000 de pozitii mijloace fixe (mijloace de transport, echipamente informatice), precum si utilitatile necesare functionarii societatii (apa-canal, energie termica-electrica etc.)

1.3. Studiul sistemului actual de managementIn prezent, principalele organe si posturi de conducere sunt asigurate de administratorul unic, iar fiecare departament are un coordonator .Din analiza acestor elemente rezulta ca structura de management a firmei este una simpla in care sistemul organizatoric si cel al conducerii este desfasurat in mare parte pe verticala. La elaborarea, implementarea si conducerea sistemului de management, s-a avut in vedere cele 8 principii de management: orientarea catre client; intelegerea necesitatilor curente si viitoare ale clientilor, satisfacerea cerintelor si preocuparea de a depasi asteptarile acestora; leadership; managementul de la nivelul cel mai inalt (proprietarii, Administrator, ceilalti coordonatori de departamente si Reprezentatul managementului) este cel care creaza si mentine o atmosfera de lucru in care personalul este antrenat in indeplinirea obiectivelor ; implicarea personalului; personalul reprezinta un potential imens pentru dezvoltarea sistemului, drept pentru care implicarea totala a oamenilor permite ca abilitatile acestora sa fie utilizate in beneficiul organizatiei; abordarea bazata pe proces; rezultatele dorite sunt obtinute mai eficient atunci cand activitatile si resursele aferente sunt coordonate si gestionate ca un proces; abordarea managementului ca sistem; identificarea, intelegerea si coordonarea proceselor corelate ca un sistem contribuie la imbunatatirea eficacitatii si eficientei unei organizatii in realizarea obiectivelor sale; imbunatatirea continua; imbunatatirea continua a performantei este un obiectiv permanent al organizatiei; luarea deciziilor in urma analizei faptelor; stabilirea de relatii reciproc avantajoase cu furnizorii, intelegerea interdependentei si intereselor comune.

1.4. Fluxul tehnologic pentru produsele si/sau serviciile obtinute Tinand cont de profilul activitatii societatii, aceasta isi desfasura activitatea tot timpul anului.

1.5. Tendintele evolutive ale activitatii unitatii economiceAvand in vedere si continutul informatiilor prezentate pana acum reiese ca intreaga activitate a firmei se situeaza intr-o continua dezvoltare in care, aceasta investeste mult in activitatile de lunga durata, abordand totodata piete cu un grad mare de accesibilitate si profitabilitate.

2. Cunoasterea si studiul principalelor activitati si unitati componente2.1 Structura organizatorica de ansamblu a firmei. OrganigramaPrimul nivel ierarhic in organigrama firmei Traian SA il ocupa Adunarea generala a Actionarilor. Ea este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala.Pe cel de-al doilea nivel ierarhic se situeaza Comisia de Cenzori. Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din 3 membri alesi de AGA pe o perioada de 3 ani . Societatea este administrata de un administrator unic, ales de adunarea generala (AGA), pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales. Administratorul unic se afla pe cea de-a treia treapta ierarhica in organigrama societatii. Acesta a incheiat cu societatea un contract de administrare prin care se incredinteaza administrarea societatii comercialeExecutarea operatiunilor societatii este incredintata directorilor executivi si anume: directorului de marketing si directorului economic. Cei 2 directori se afla pe cea de-a patra treapta ierarhica.Compartimentele reprezinta cea de-a cincea treapta de ierarhizare. In societate exista 5 compartimente: marketing, financiar-contabilitate, resurse umane, oficiu de calcul, administrativ-transporturi.Societatea isi desfasoara activitatea prin intermediul unui depozit si o retea proprie de un magazin. Depozitul comercializeaza urmatoarele grupe de marfa: electrocasnice, electrice, tehnico-sanitare, uz gospodaresc, aparataj electric, papetarie-jucarii, articole menaj, portelan, sticlarie, mase plastice, chimice, cosmetice.In depozit produsele sunt asezate pe grupe de produse pentru a exista termeni de comparatie si pentru a fi usor identificate in vederea livrarii. Magazinul se afla pe b-dul I.C. Bratianu, la parterul unui bloc.

2.2 Principalele organe si posturi de conducereStructura organizatorica a societatii este definita si documentata in diagrama de organizare (Organigrama) societatii, document aprobat de catre Administratorul societatii. Organigrama societatii este prezentata in anexa si in conformitate cu aceasta, se afla urmatoarele structuri/functii: Administrator unic; Directorul Marketing; Directorul Economic; Departament Resurse Umane; economist, secretar; Departament Oficiu de Calcul; administrator retea; Birou Financiar Contabilitate; economist; Departament Transporturi/Administrativ; coordonator transporturi, sofer, meseriasi, paznici; Depozit; sef depozit, operator calculator, lucrator comercial; Magazin; lucrator gestionar, vanzator;

2.3 Principalele interdependente dintre activitati, compartimente si posturiSistemul informational este o componenta a sistemului de management al firmei avand drept scop sa asigure suportul informational necesar indeplinirii obiectivelor planificate.Fluxul informational reprezinta un ansamblu de informatii necesare desfasurarii activitatii. In cadrul SC Traian exista: flux permanent - se transmit zilnic informatii referitoare la livrari, incasari, aprovizionare si sistemul de comenzi certe; flux periodic - se transmit informatii cu o anumita frecventa; flux ocazional - cu frecventa relative.Dupa directia vehicularii informatiilor exista: fluxuri ascendente - circula de la executant catre decident; fluxuri descendente - circula de la sef la subordonat si reprezinta dispozitii, hotarari, sarcini; fluxuri ocazionale - se transmit informatii intre posturi situate pe aceleasi nivele ierarhice.

2.4 Rolul functional al fiecarui compartiment si post de conducere, obiectivele si limitele saleAdministratorul unic are in principal urmatoarele atributii: angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia; stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii; aproba operatiunile de incasari si plati,aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor acordate; aproba incheierea sau rezilierea contractelor ; numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei si a atributiilor acestora.

Directorul de marketing are urmatoarele atributii : Stabileste strategiile privind activitatile din domeniul politicilor de produs, pret distributie si promotionale, n vederea realizarii cifrei de afaceri prevazute n BVC; Urmareste volumul de marfa vanduta si incasata; Atrage noi domenii de activitati profitabile si semneaza contracte comerciale; Realizeaza studiul pietei si al concurentei; Urmareste periodic realizarea de anchete n randul consumatorilor prin magazinele proprii pentru realizarea structurii de marfuri adecvate cererii, cat si fidelizarea acestora; Indruma si raspunde de activitatea de receptie, depozitare, pastrare si desfacere de marfuri din depozite n vederea prevenirii formarii de stocuri lent si greu vandabile; Prospecteaza piata de profil si conditiile de achizitii/livrare in vaderea optimizarii continue a stocurilor; Directorul economic are urmatoarele atributii pricipale: Asigura buna gestionare a patrimoniului societatii; Asigura respectarea legislatiei fiscale; Intocmeste bugetul general al societatii, informeaza si face propuneri de corectie; Raporteaza rezultatele financiare ale firmei; Elaboreaza si implementeaza sistemul general de evidenta a gestiunii firmei; Conduce si organizeaza activitatea biroului financiar contabilitate .

Departamentul resurse umane este subordonat Administratorului i are n principal urmatoarele atributiuni: Realizeaza recrutarea, selectionarea si incadrarea in societate a persoanelor cu calificare adecvata exigentelor calitatii operatiilor care compun procesele derulate de aceasta. Asigura si verifica derularea programelor anuale de instruire, testare si autorizare a personalului , instruirea si perfectionarea personalului trebuie sa fie periodica, pe tot parcursul desfasurarii activitatilor. Departamentul Oficiul de Calcul este subordonat Administratorului i are n principal urmatoarele atributiuni: arhiveaza date; gestioneaza retelele de calculatoare; gestioneaza resursele de calcul pentru a satisface cerintele utilizatorilor; manipuleaza suportii magnetici in exploatare echipamente de calcul realizeaza si aplica metode de asigurare a integritatii si securitatii datelor si programelor; pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor cu care lucreaza; deserveste echipamentele tehnice conform instructiunilor de exploatare si asigura intretinerea periodica a acestora; urmarirea modului de intocmire a actelor de control, analiza si valorificarea integrala si la timp a constatarilor rezultate din inventarierile si controalele efectuate de revizorul de gestiune. Departamentul Transporturi/Administrativ este subordonat Administratorului i are n principal urmatoarele atributiuni: raspunde de parcul auto din dotare; asigura dotarea acestuia cu piese necesare reparatiilor si anvelopelor, aprovizionarea cu combustibil; raspunde de reparatiile efectuate prin personalul mecanic angajat; se asigura ca transportul marfurilor in conditii optime atat in oras, cat si in tara; raspunde de gestionarea combustibililor; analizeaza si raporteaza lunar situatia reazarilor pe fiecare mijloc auto - venituri-cheltuieli, inclusiv reparatiile si combustibilii consumati.

2.5. Principalii indicatori de performanta ai firmeiINDICATORU/MRealizat2011Realizat2012Realizat2013% realiz.2013/2012

Cifra de afaceriLei25559702281648214465094

Nr. mediu personalsalariati31262492

Productivit. munciiLei/salariat687073137447102

Salariu mediuLei/sal.139315221782117

Fond salariiLEI520181474965513494108

CAS + somajLEI148025136519146252107

Total chelt.munca vie (incl. tichete)LEI731667665970710567107

Total chelt.circulatieLEI153177715857021680899106

Nivel chelt.salarii in chelt.circulatie%484242100

Profit brutLEI15630413407511779175

3. Studierea principalelor domenii i problemele de specialitate3.1. Urmarirea exercitarii procesului de management in cadrul firmeiProcesul de management al firmei se bazeaza pe functiile managementului (previziunea, planificarea, coordonarea, organizarea, motivarea). In cadrul functiilor de previziune si planificare conducerea isi intocmeste planul de actiune, pe care il considera cel mai eficient. Prin aceasta firma isi stabileste obiectivele esentiale precum si resursele si mijloacele necesare realizarii lor. In procesul de organizare, firma reuneste toate fazele activitatii acesteia in urma careia aceasta identifica procesele necesare realizarii obiectivelor planificare, se grupeaza si repartizeaza, spre executare, personalului abilitat al acesteia.Prin coordonare conducerea urmareste sincronizarea deciziilor si actiunilor personalului din cadrul previziunii si organizarii. Conducerea organizeaza sedinte cu personalul pentru a clarifica problemele legate de munca si organizare.Motivarea, fiind si printre ultimele forme de organizare, releva faptul ca doar printr-o motivare adecvata personalul poate sa participe la realizarea obiectivelor firmei. Aceasta este realizata printr-un salariu atractiv, prime, premii, dar si prin sanctiuni.Controlul urmareste masurarea rezultatelor obtinute, prin comparatii cu prevederile planului.3.2 Conducerea activitatii de marketing si politicile de marketing Lansarea comenzii de aprovizionare se afectueaza de catre persoana desemnata sef sector - menaj, chimice, electrice, electronice, tehnico-sanitare, uz- gospodaresc, articole papetarie, jucarii. In comanda de aprovizionare sunt mentionate elemente clare de identificare a produsului comandat precum si documentele ce trebuiesc sa insoteasca produsul (certificate de calitate, declaratii de conformitate etc). Comenzile de aprovizionare se transmit prin Secretariat si se inregistreaza in registrul de intrare iesire al documentelor. Dep. Marketing - Comercial se ocupa cu programe, publicitate, bursa de marfuri si cercetarea pietei. In cadrul acestui departament se afla functiunea cercetare - dezvoltare. Dep. Marketing Comercial se ocupa cu studiul pietei si urmareste perspectivele de cercetare si adaptare ale societatii. Functiunea de cercetare - dezvoltare este evidentiata de activitatile pe care le genereaza cercetarea produselor, organizarea conducerii. Selectarea furnizorului se face in functie de: pret, plata ( cu O.P. in termen de 60 90 zile), oferirea de discounturi, transport , daca este inclus in pret. Politica de produs a firmeiGama de produse a S.C. TRAIAN S.A. este extrem de variata, cuprinzand: strategia innoirii gamei de sortimente, acesta implica un efort uman, material si financiar, demonstrand orientarea spre achizitionarea de produse noi in cadrul gamei existente; strategia diferentierii calitative a produselor, are ca scop realizarea unei oferte situate la cote diverse in ceea ce priveste calitatea.

Politica de pretPentru adoptarea de marketing pretul prezinta o importanta deosebita, datorita urmatoarelor aspecte: este prezent in fluxul de mesaje (in ambele sensuri) dintre firma si mediul extern; este instrument de masura a gradului de valorificare a resurselor firmei si a oportunitatilor exterioare; este mijloc de recuperare a cheltuielilor efectuate si de obtinere a profitului; este unul dintre cele mai importante elemente acorporale ale produsului; este o componenta a mixului de marketing.

In societatea TRAIAN S.A. se aplica urmatoarele strategii: Nivelul pretului - de el depinde accesibilitatea produsului la consumatori. La stabilirea nivelului de pret firma se orienteaza dupa costuri, dupa cerere sau dupa concurenta. Gradul de diversificare a preturilor corelat cu gradul de diversificare sortimentala a produselor duce la strategii concentrate, in mai multe sau mai putine strategii de pret. Gradul de mobilitate sau stabilitate al produselor - se modifica pretul in functie de etapa din ciclul de viata in care se afla produsul la un moment dat, de oscilatiile sezoniere, de gradul de noutate al produ

Politica de distributie Distributia reuneste circuitul fizic si cel economic al marfurilor, sistemul de relatii care intervin intre agentii de piata si activitatea unui numar mare si eterogen de unitati apartinand mai multor profiluri economice.La societatea TRAIAN S.A. se foloseste canalul de distributie indirect, aceasta firma indeplinind rolul de intermediar intre producator si consumator.Sistemul logistic include: Preluarea comenzilor; Depozitarea; Stocarea si gestiunea marfurilor - presupune stationarea marfurilor pentru o perioada mai scurta de timp, fara a fi insotita si de realizarea altor activitati. activitati de transport S.C. TRAIAN S.A. distribuie produsele cu masini proprii.

Politica promotionalaPromotia este alcatuita din 4 elemente principale: Publicitate; Vanzarea personala; Promovarea vanzarilor; Relatii publice.

S.C. TRAIAN S.A. a optat pentru: publicarea unor pliante despre firma; publicitatea prin mass-media; inscriptionarea numelui firmei pe masinile proprii; inscriptionarea unor ambalaje promotionale; sponsorizarea unor evenimente, acte de caritate, etc. publicitatea exterioara prin afise, panouri; tiparirea si distributia de agende si calendare inscriptionate;

Activitatile de promovare a societatii au fost o componenta importanta a conducerii societatii.Cea mai buna reclama o reprezinta publicitatea la locul de vanzare realizata in magazinele proprii, printr-o buna aprovizionare a acestora cu o larga gama sortimentala la preturi atragatoare comparabile cu cele ale concurentei, modul prompt si competent de servire al clientilor. Merchandising-ul practicat este o componenta a publicitatii la locul de vanzare, care a insemnat o aprovizionare corespunzatoare a produselor cat mai la vederea clientilor, respectarea regulilor de compatibilitate, dar si o sugerare a necesitatii cumpararii.S-a facut publicitate in magazinele societatii prin mpartirea de fluturai i postarea de afie cu vnzarea n rate prin CETELEM Bucureti, dar i prin prezentarea n interiorul acestora la monitorul TV a profilului activitatii firmei noastre. S-a derulat un contract de reclama cu Clubul FC Farul. S-a incheiat un spatiu publicitar in revista Pagini Aurii.3.3 Probleme financiareAnual AGA aproba un buget de venituri si cheltuieli. Elaborarea BVC se bazeaza in primul rind pe previziuni, luandu-se in calcul realizarile precedente in functie de conditiile perioadei urmatoare. Este documentul pe baza caruia se fac calcule de eficienta a periodei urmatoare, se urmareste dimensionarea corecta a cheltuielilor, incadrearea in limite, pe tipuri de cheltuieli. La fel si pentru venituri, pentrul intregul an de estimat. Profitul brut se determina ca diferenta intre valoarea nou creata si cheltuielile de circulatie. Pentru anul 2014 s-a prognozat un profit brut de 90.000 lei, cu 10% mai putin fata de anul 2013. Valoarea nou creata si cheltuielile de circulatie pentru anul curent sunt prezentate in anexa.Calculul salariuluiFiecare angajat al societatii a incheiat un contract individual de munca, in care sunt prevazute articole referitoare la functie, locul de munca, salariul, sporuri, drepturi si obligatii.La salariul brut se retine contributia pentru asigurari sociale (10,5%), contributia pentru somaj (0,5%), contributia pentru asigurari sociale de sanatate (5,5%). Din salariul brut se scad aceste contributii, deducerea personala (250 lei) si se determina venitul impozabil, la care se aplica 16% si se determina impozitul datorat de salariat.Venitul net reprezinta salariul pe care il primeste angajatul si se determina ca diferenta intre salariul brut, contributiile datorate si impozitul.Exemplu: Salariul brut = 950 lei CAS = 10,5% * 950 = 100 lei Somaj = 0,5% * 950 = 5 lei CASS = 5,5% * 950 = 52 lei Deducere personala = 250 lei Venit impozabil = 950 100 5 52 250 = 543 lei Impozit = 543 * 16% = 87 lei Salariul net = 950 100 5 - 52 87 = 706 leiContributiile angajatorului la bugetul de stat: CAS - 20,8% CASS - 5,2% Somaj - 0,5% FNUASS (Fondul National Unic De Asigurari Sociale De Sanatate) 0,85% Fond de accidente si risc 1,59% (in functie de codu CAEN) Fondul de garantare 0,25%

In tabelul de mai jos se prezinta participarea SC TRAIAN SA in anul 2013 la constituirea veniturilor bugetului de stat, consolidat si al bugetului local:NATURA VENITURILORSUME CONSTITUITE SIVIRATE

1. Impozit profit36.623

2. TVA270.796

3. Impozit pe venitul pers. fizice din salarii67.726

4. Impozit pe dividende15.617

5. Impozit pe cladiri si teren79.504

6. Taxa mijloace transport2.123

7. Taxa liniste si siguranta9.061

8. Alte impozite + taxe locale (Taxa firme, etc)230

9. Fond sanatate (5,5% contributie angajat)29.034

10. Fond sanatate (5,2% contributie angajator)27.415

11. CAS angajator (20,8%)109.667

12. Fond pensie suplimentara (10,5%)55.364

13. Fond accidente munca si boli profesionale837

14. Somaj angajat (0,5%)2.576

15. Somaj angajator (0,5%)2.569

16. Contributia pt. concedii medicale (0,85%)4.482

17 Fond garantare1.283

TOTAL714.907

3.4 Probleme de contabiliate

La intocmirea situatiilor financiare s-au aplicat reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr.1752 din 2005.Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea art.28 din Legea contabilitatii nr.82/1991, posturile inscrise in bilantul contabil corespunzand cu datele inscrise in evidentele contabile ale societatii, fiind puse de acord cu situatia data.Principiile contabile generale folosite la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt: principiul continuitatii activitatii - sociatatea si-a desfasurat activitatea in mod normal, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii; principiul prudentei - toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar au fost luate in calcul la intocmirea situatiilor financiare; principiul necompensarii - societatea nu a facut compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate si nu a avut creante prescrise si nici credite sau alte imprumuturi; principiul intangibilitatii - bilantul de deschidere al exercitiului financiar curent corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent; principiul independentei exercitiului - s-a tinut cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli.Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la costul de achizitie, mai putin amortizarea cumulata aferenta. Amortizarea este calculata prin metoda lineara ce consta in repartizarea uniforma a valorii de intrare a mijloacelor fixe pe toata durata de viata.Cladirile sunt prezentate la valoare reevaluata conform HG 500/1994, mai putin amortizarea aferenta.Stocurile existente sunt evidentiata distinct, pe feluri de activitate: Pentru activitatea de distributie cu ridicata evidenta stocurilor se tine cantitativ-valoric pe fiecare gestiune in parte (2 gestiuni) Pentru activitatea cu amanuntul evidenta se tine global-valoric, dupa metoda pretului cu amanuntul.

REZULTATELE ACTIVITILOR DE BAZ, DE COMER CU RIDICATA I AMNUNTULIn anul 2013 societatea TRAIAN SA a realizat venituri totale de 2.144.650 lei (482 mii Euro), fa de 2.281.648 lei (530 mii Euro) n 2012, ceea ce reprezint un minus de 136.998 lei (94% fa de 2012).Scderea provine din nerealizrile desfacerilor cu ridicata i cu amnuntul care in 2013 au fost de 407.891 lei fata de 643.498 lei in 2012, un minus de 235.607 lei (63%).Masa de adaos comercial a sczut de la 89.501 lei n 2012, la 69.460 lei n 2013, un minus de 20.041 lei (78%). Aceste minusuri au fost compensate de creterea veniturilor din chirii cu 70.917 lei (1.652.797 lei n anul 2013 fa de 1.581.880 lei n 2012).1. Vnzrile cu ridicata n anul 2013 au fost de 219.887 lei, fa de 312.906lei n anul 2012, un minus de 93.019lei (30%).Adaosul comercial obinut a scazut de la 43.979lei in 2012 la 43.536lei in 2013, respectiv -443lei (1%). Cota medie a adaosului cu ridicata n anul 2013 este de 19,79%, fata de 14,05% n 2012. Din activitatea de nchiriere s-au obinut n anul 2013 venituri de 1.652.797 lei, fa 1.581.880 lei n anul 2012, o cretere cu 70.917 lei (104,4%). Topul clientilor din chirii se prezint astfel:1S.C. MAX BET BUCURESTI323.970 LEI19,6%

2S.C. REGENCY BUCURESTI225.011 LEI13,61 %

3S.C. LA DORNA LACTATE S.A.119.8069 LEI7,25%

4S.C. RALVERTI S.R.L.S.C. RALVERTI GROUP94.507 LEI5,71%

5S.C. DAROFF CONSTANTA81.765 LEI4,94%

6S.C. TOTAL SECUTITY63.495 LEI3,84%

7S.C. NOVA STAR S.R.L. 60.086 LEI3,63%

8S.C. OZDAL IMPEX BUCURESTI59.129 LEI (3 luni)3,57%

9S.C. ORINEL TRANS 58.934 LEI3,756%

10S.C. TRAIAN COMPANY S.R.L.57.968 LEI3,50%

11S.C. CONCRET FINANCE C-TA51.960 LEI3,14%

ALTII456.166 LEI 27,59%

TOTAL1.652.797 LEI100%

ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARIIN ANUL 2013Rezultatele activitatii economico-financiare n anul de gestiune 2013 se prezinta conform datelor privind situatia generala la nivel de societate i respectiv la nivelul unitatilor operative de lucru. SPECIFICATIEBVC 2013Realizat 2013Realizat 20122013/2012%DIFERENTE BVC 2012

1. Profit brut9000011779213407587,85+27792-16283

2. Valoare nou creata167000018062201727651104,5+136220+78569

3.Cheltuieli de circulatie + cheltuieli financiare + cheltuieli exceptionale158000016884281593576105,9+108428+94852

4. Chelt. la 100 lei / venituri94,693,4792,23-1,13+1,24

1. VALOAREA NOU CREATA - dat de adaosul comercial, venituri din nchirieri, dobanzi financiare i alte venituri , este mai mare fa de anul 2012 cu 78.569 lei i mai mare fa de BVC cu 136.220 lei. Pe elemente, se constat scaderea masei de adaos comercial cu 20.041 lei determinata in principal de inchiderea magazinului CET. Aceasta nerealizare a fost compensat cu creterea veniturilor din chirii cu 81.402 lei fa de 2012.Veniturile financiare sunt mai mari fa de 2012 cu 17.208 lei, datorita mai ales obtinerii unor dividende mai mari de la TRAIAN COMPANY S.R.L.2. CHELTUIELILE DE CIRCULATIE n sum de 1.680.899 lei au crescut fa de 2012 cu 95.157 lei. Pe elemente de cheltuieli s-au nregistrat cresteri la urmtoarele capitole: cheltuieli cu munca vie (+48.262 lei), cheltuieli materiale (+12.870 lei) acestea fiind determinate de reparatiile efectuate la acoperis, energie si apa (+27.899 lei), determinate de cresterea tarifelor, cheltuieli cu amortizarea (+18.418 lei)3. CHELTUIELILE FINANCIARE au sczut in 2013 cu 345 lei fata de anul 2012. 4. PROFITUL BRUT realizat n 2013 este de 117.792 lei mai mic fa de 2012 cu 16.283 lei.La nivelul depozitelor i magazinelor indicatorul Adaos comercial la 100 lei desfacere se prezint astfel: nivelul mediu pentru depozite este de 19,79% fata de 13,76% n anul 2012. la magazine nivelul mediu este de 13,78% fata de 13,76% n 2012.Pornind de la un profit brut de 117.792 lei i un impozit calculat de 36.623 lei, s-a obinut un profit net de 81.169 lei, mai mic fata de anul 2012 cu 16.437 lei. Se propune repartizarea acestuia integral pentru dividende. CAPITAL SOCIAL; ACTIUNI; INVESTITIIFata de anul 2012 capitalul social a ramas nemodificat, respectiv 321.576,50 lei (91.879 actiuni x 3,50 lei/buc.) .

ACTIVE CIRCULANTE; SURSE DE FINANTARE EFICIENTA UTILIZARII LOR SPECIFICATIE31.12.201231.12.2013 P O N D 2012E R I 2013

ACTIVE CIRCULANTE1.367.9571.398.687

1. Stocuri331.522253.319

- materiale221187

- marfuri331.301253.132

-2.Mijloace banesti659.358811.930

3.CREANTE377.077333.438

SURSE1.367.9571.398.687

- proprii1.169.4761.149.68685,4982,19

- imprumutate7.43379.5780,545,68

- atrase191.048169.42313,9712,13

Se constat o cretere a activelor circulante cu 30.730 lei mai ales pe seama majorarii depozitelor bancare. Activele circulante sunt finantate in proportie de 82,19% din surse proprii.

ACTIVE IMOBILIZATEELEMENTEVALOAREBRUTA AMORTIZARESIPROVIZIOANE

DE ACTIVSold la 1 ian. 2013CresteriReduceriSold la31 dec. 2013Sold la 1 ian. 2013Deprecieriin curs anReducerisau reluariSold la31 dec. 2013

A. Imobilizari necorporale16837--1683716837--16837

B. Imobilizari corporale56053061823314696057406773282444---

- Terenuri39528--39528----

- Constructii5070585--50705852934143109369-3043512

- Instal tehn. si masini444631182331469605800023149956275446960330789

- Utilaje, mobilier50562--50562333066856-40162

C. Imobilizari financiare33300--33300-----

Active imobilizate56554431823314696057908143299281178979469603431300

Ultima reevaluare a cladirilor s-a facut in ianuarie 2012. Imobilizarile corporale existente la 31.12.2013 sunt formate din terenuri, constructii, mijloace de transport, echipamente tehnologice, alte mijloace fixe cu o valoare de nregistrare de 5.740.677 lei, pentru care s-a calculat amortizare, nregistrata n contul 281 amortizari privind imobilizarile corporale de 3.414.463 lei, rezultand o valoare ramasa a acestora, reflectata n bilantul contabil de 2.326.214 lei.In anul 2013, amortizarea mijloacelor fixe s-a calculat potrivit prevederilor Legii 15/1994, republicata n 1999, utilizandu-se regimul de amortizare liniara si a fost stabilita prin aplicarea cotelor de amortizare anuala asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe si inclus n cheltuielile de exploatare. Imobilizari necorporale reprezinta programe informatice cu o valoare de nregistrare de 16.837 lei si o amortizare calculata (CT 280) n suma de 16.837 lei, Imobilizarile financiare existente la 31.12.2013 sunt reflectate n bilant la o valoare de 33.300 lei si reprezinta titluri de participare reflectate n contul 262 la urmatoarele societati: BURSA DE MARFURI 200 lei BANCA DACIA FELIX1.000 lei TRAIAN COMPANY S.R.L. 32.100 lei (40% din capitalul social). StocuriStocurile de marfuri, materiale, obiecte de inventar, ambalaje existente n patrimoniul societatii la 31.12.2013 sunt de 253.319 lei si sunt evaluate la preturi de achizitie rezultate din facturile furnizorilor (fara TVA).Mentionam ca si n 2013 gestionarea acestor stocuri a fost organizata pe locuri de depozitare, de consum si desfacere si sunt ncredintate unor persoane gestionare ce conduc evidentele operative, dupa caz, rapoarte de gestiune, fise de magazie cantitativ-valorice, asigurandu-se punctaje lunare cu datele evidentei contabile condusa la calculator si reflectate n conturi analitice. In prezent SC TRAIAN detine un magazin cu amanuntul si un depozit cu ridicata.

INDICATORII DE BONITATE SI EFICIENTAse prezinta astfel:NrcrtSPECIFICATIE20122013

1.LICHIDITATE PATRIMONIALA6,895,61

2. SOLVABILITATE94,67%93,5%

3. RENTAB. CAPITAL. PROPRII3,80%3,35%

4.ROTATIA ACTIVE CIRCULANTE1,6 ori1,47 ori

5.DURATA MEDIE DE INCASARE A FACTURILOR143,7 zile142,2 zile

6.STOCUL MEDIU IN ZILE

- depozite285,55 zile397 zile

- magazine146,7 zile102,9 zile

7.RATA RENTABILIT.FINANCIARE2,76%2,31%

Pe fondul scaderii profitului brut si a profitului net fa de 2012 rata rentabilitii financiare a scazut usor de la 2,76% la 2,31%, de asemenea rentabilitatea capitalurilor proprii a scazut de la 3,80% la 3,35% .Restul indicatorilor de lichiditate si solvabilitate sunt relative constant, comparabili cu anul 2012. 8. FONDUL DE RULMENT = CAPITALURI PROPRII + DATORII FINANCIARE - IMOBILIZARI LA VALOARE NETA. FOND DE RULMENT = 3.509.200 + 79.578 2.359.514 = 1.229.2649. NEVOIA DE FOND RULMENT = STOCURI + CREANTE - DATORII EXPLOATARENEVOIA DE FOND = 253.319 + 333.438 169.423 = 417.33410. TREZORERIA NETA = FOND RULMENT - NEVOIA DE FOND RULMENT TREZORERIA NETA = 1.229.264 417.334 = 811.930 Trezoreria net pozitiva indica o situatie normala a surselor proprii de finantare care acopera nevoia de fond de rulment. 11. RATA DE FINANTARE A CAPITALULUI CIRCULANT reflect proportia n care fondul de rulment acoper activele circulante. R = FR / AC = 1.229.264 / 1.398.687 = 87,88 % mrime considerat a fi bun. 12. RATA DE ACOPERIRE A STOCURILOR.Rs = FR / Stocuri = 1.229.264 / 253.319 = 485%, care ne permit finanarea oricror oportuniti aprute n pia. In mod normal aceasta rata trebuie sa fie > 100.

BILANT SIMPLIFICAT LA 31.12.2013ACTIV31.12.2013PASIV31.12.2013

Active imobilizate2.359.514Capitaluri proprii3.509.200

Active circulante1.398.687Datorii249.001

TOTAL3.758.201TOTAL3.758.201

BILANT LA 31 DECEMBRIE 2013SPECIFICATIE31.12.201231.12.2013

A). ACTIVE IMOBILIZATE2.356.1622.359.514

I). IMOBILIZARI CORPORALE2.322.8622.326.214

II). IMOBILIZARI FINANCIARE33.30033.300

B). ACTIVE CIRCULANTE

I). STOCURI331.552253.319

II). CREANTE377.077333.438

III). INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

IV). CASA SI CONTURI LA BANCI659.358811.930

C). CHELTUIELI IN AVANS-

D). DATORII SCADENTE PANA LA 1 AN198.481249.001

E). ACTIVE CIRCULANTE NETE1.169.4761.149.686

F). TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE3.525.6383.509.200

G). DATORII CU SCADENTA MAI MARE DE UN AN--

H). PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI--

I). VENITURI IN AVANS--

J). CAPITAL SI REZERVE

I).CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT321.576321.576

II). PRIME DE CAPITAL29.24529.245

III). REZERVE DIN REEVALUARE1.654.7051.654.705

IV). REZERVE1.422.5061.422.506

V). REZULTATUL REPORTAT97.60681.168

CAPITALURI TOTAL3.525.6383.509.200

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la 31 Decembrie 2013Nr.crt.SPECIFICATIE31.12.201331.12.2012

1.Venituri din exploatare2.071.1742.225.378

2.Cheltuieli pentru exploatare2.019.3312.139.699

3.Rezultat din exploatare51.84385.679

4.Venituri financiare73.47756.270

5.Cheltuieli financiare7.5297.874

6.Rezultatul financiar - profit65.94848.396

7.Venituri exceptionale--

8.Cheltuieli exceptionale--

9.Rezultatul exceptional - profit--

10.Venituri totale2.144.6512.281.648

11.Cheltuieli totale2.026.8602.147.573

12.Rezultatul brut117.791134.075

13.Impozit profit36.62336.469

14.Rezultatul net81.16897.606

17