Teritoriu Si Populatie

24
Teritoriu şi populaţie Teritoriu şi populaţie

description

Teritoriu_si_populatie

Transcript of Teritoriu Si Populatie

Page 1: Teritoriu Si Populatie

Teritoriu şi populaţieTeritoriu şi populaţie

Page 2: Teritoriu Si Populatie

SituaSituaţie sintetică comparativăţie sintetică comparativă**

Nr. crt.

Minoritatea Apart. etnică 1992

Apart. etnică 2002

Apart. lingv. 1992

Apart. lingv. 2002

1. Maghiari 1.624.959 7,1%

1.431.807 6,60%

1.639.1357,18%

1.443.970 6,66%

2. Rromi 401.087 1,8%

535.140 2,46%

166.6350,73%

237.570 1,09%

3. Germani 119.462 0,5%

59.764 0,27%

98.5300,43%

44.888 0,20%

4. Ucraineni 65.764 0,3%

61.098 0,28%

63.5850,27%

57.407 0,26%

5. Ruşi lipoveni 38.606 0,2%

35.791 0,16%

31.4470,13%

29.246 0,13%

6. Turci 29.8320,1%

32.098 0,14%

27.5870,11%

28.115 0,12%

7. Sârbi 29.408 0,1%

22.561 0,10%

33.664(+croaţi)0,14%

20.411 0,09%

8. Tătari 24.596 0,1%

23.935 0,11%

22.7540,09%

21.272 0,09%

9. Slovaci 19.594 0,1%

17.226 0,07%

18.2830,08%

16.027 0,07%

10. Bulgari 9.8510,04%

8.025 0.03%

9.4210,04%

6.735 0,03%

11. Cehi 5.7970,02%

3.941 0,01%

4.9530,02%

3.381 0,01%

12. Polonezi 4.2320,01%

3.559 0,01%

3.0470,01%

2.690 0,01%

13. Croaţi 4.0850,01%

6.807 0,03%

- 6.355 0,02%

14. Greci 3.9400,01%

6.472 0,02%

2.6050,01%

4.170 â0,01%

Page 3: Teritoriu Si Populatie

SituaSituaţie sintetică comparativăţie sintetică comparativă**

Nr. crt.

Minoritatea Apart. etnică 1992

Apart. etnică 2002

Apart. lingv. 1992

Apart. lingv. 2002

15. Evrei 8.9550,03%

5.785 0,02%

9640.004%

9510,004%

16. Italieni - 3.288 0,01%

- 2.531 0,01%

17. Chinezi - 2.243 0,01%

- 2.266 0,01%

18. Armeni 1.9570,008%

1.7800,008%

9180,004%

7210,003%

19. Ceangăi - 1.2660,005%

- -

20. Alţii 8.6020,03%

16.850 0,07%

2.3350,01%

13.621 0,06%

21. Nedeclarată 7660,003%

1.9410,008%

7660,003%

2.1300,009%

22. Total 2.401.49310,52%

2.281.37710,52%

2.126.6299,32%

1.944.4578,96%

23. Total gen. 22.810.035 100%

21.680.974 100%

22.810.035 100%

21.680.974 100%

Page 4: Teritoriu Si Populatie

România/Etnia

Loc. Ort. Rom. Cat. Reform. Penticost. Gr. Cat. Bapt. Advent. Musulm. Unit.*

Total 21.680.974 18.817.975 1.026.429 701.077 324.462 191.556 126.639 93.670 67.257 66.944

Rom. 19.399.597 18.251.823 345.557 17.446 276.481 160.896 107.405 78.225 3.310 1.153

Magh. 1.431.807 28.287 587.033 665.343 5.697 19.645 12.963 9.055 56 64.984

Rromi 535.140 438.162 20.310 16.385 34.449 6.148 4.749 4.622 805 682

Ucr. 61.098 48.262 267 132 6.167 1.721 252 1.287 33 4

Germ. 59.764 5.246 36.040 1.291 496 1.542 357 277 26 65

Ruși/ Lip. 35.791 9.655 63 14 43 22 44 53 9 1

Turci 32.098 671 43 1 6 5 4 5 31.118 21

Tătari 23.935 154 9 4 5 3 4 23.641

Sârbi 22.561 20.476 284 12 162 38 238 26 37 3

Slovaci 17.226 679 11.580 82 623 607 55 31 22 2

Bulgari 8.025 1.482 6.194 12 20 89 13 19 4 2

Croați 6.807 121 6.530 4 5 72 2 57

Greci 6.472 6.017 69 4 19 83 8 4 6

Evrei 5.785 287 68 23 61 17 31 7 107 3

Cehi 3.941 183 3.325 127 13 77 154

Pol. 3.559 234 3.179 9 9 62 6 6 19 1

Ital. 3.288 374 2.506 25 12 210 3 8 5

Chin. 2.243 125 25 1 1 22 14 3

Armeni 1.780 1.213 74 8 1 23 2 1 41

Ceangăi 1.266 127 1.106 4 1 11 1 1

Altă etnie 16.850 4.012 2.020 108 163 258 312 33 7.705 20

Nedecl. 1.941 385 147 43 28 26 19 6 241

Page 5: Teritoriu Si Populatie

România/ Etnia

Creșt. d. Ev.

Creșt. rit v.

Evangh. sin.presb.

Evangh. Evangh. august.

Mozaici Altă rel. F. rel. Atei Nedecl.*

Total 44.476 38.147 27.112 18.178 8.716 6.057 89.196 12.825 8.524 11.734

Rom. 39.903 9.775 2.218 14.325 1.471 893 67.200 7.904 6.671 6.941

Magh. 1.810 129 15.205 1.252 1.354 164 14.104 2.709 612 1.405

Rromi 2.029 628 131 600 206 16 2.055 1.573 329 1.261

Ucr. 198 723 7 5 43 39 1.785 69 33 71

Germ. 292 12 6.358 1.654 5.317 30 440 106 116 99

Ruși/ Lip. 4 25.675 6 1 1 6 117 15 51 11

Turci 5 5 13 6 24 85 17 18 51

Tătari 1 8 5 8 56 17 11 9

Sârbi 6 1.056 29 10 2 5 128 16 18 15

Slovaci 9 21 3.040 158 257 5 40 6 5 4

Bulgari 49 16 2 73 1 32 5 7 5

Croați 5 2 5 1 3

Greci 3 27 2 1 61 131 7 13 17

Evrei 4 3 15 3 7 4.713 132 69 187 48

Cehi 1 2 6 21 9 11 4 5 3

Pol. 4 4 1 1 1 10 2 6 5

Ital. 1 2 1 72 12 24 33

Chin. 20 1 1 1.086 147 234 563

Armeni 8 5 2 383 4 15

Ceangăi 5 4 6

Altă etnie 129 56 77 49 30 85 1.236 128 148 281

Nedecl. 1 8 3 1 1 6 82 15 20 909

Page 6: Teritoriu Si Populatie

Alba/ Etnia

Loc. Ort. Reform. Gr. Cat. Penticost. Rom. Cat. Bapt. Unit. Creșt. d. Ev.

Advent.*

Total 382.747 329.790 14.805 13.809 7.136 4.927 4.139 1.820 971 616

Rom. 346.059 315.992 550 12.751 6.383 1.766 3.975 31 850 514

Magh. 20.684 1.091 14.115 204 180 2.776 114 1.787 12 53

Rromi 14.306 12.424 80 819 537 114 34 2 83 41

Ucr. 39 30 1 1 1 1

Germ. 1.311 150 57 22 36 139 9 23 7

Ruși/ Lip. 13 13

Turci 24 4

Tătari 2 2

Sârbi 8 7 1

Slovaci 14 2 11

Bulgari 21 7 1 11

Croați 4 4

Greci 8 7 1

Evrei 27 4

Cehi 4 1 2 1

Pol. 7 2 2 3

Ital. 112 23 8 78 1

Chin. 6 1

Armeni 3 3

Ceangăi 11 1 10

Altă etnie 62 25 1 12 4 1

Nedecl. 22 4

Page 7: Teritoriu Si Populatie

Alba/ Etnia

Evangh. sin. presb.

Evangh. august.

Evangh. Creșt. rit v.

Musulm. Mozaici Altă rel. F. rel. Atei Nedecl.*

Total 507 497 137 88 54 27 2.586 359 141 338

Rom. 97 86 48 88 15 3 2.205 307 113 285

Magh. 27 28 3 5 1 249 21 8 10

Rromi 1 1 6 108 26 18 12

Ucr. 3 2

Germ. 380 380 85 9 1 1 12

Ruși/ Lip.

Turci 18 1 1

Tătari

Sârbi

Slovaci 1

Bulgari 1 1

Croați

Greci

Evrei 23

Cehi

Pol.

Ital. 1 1

Chin. 4 1

Armeni

Ceangăi

Altă etnie 1 7 6 2 1 2

Nedecl. 3 15

Page 8: Teritoriu Si Populatie

Comparația evoluției populației după etnie (1930-2002)Comparația evoluției populației după etnie (1930-2002)**

România Total Magh. Germ. Evrei Rromi Bulg. Slov. Ruși Lipov.

Sîrbi Croați Slov.

Ucr. Turci Greci Pol. Tătari Arm. Cehi Altă etnie

Nedeclarată

1930 14.280.729

1.423.459

633.488

451.892

242.656

66.348 50.772 50.725 50.310 45.875 26.080 23.161 15.804 15.580 12.175 49.182 5.052

1956 17.489.450

1.587.675

384.708

146.264

104.216

12.040 23.331 38.731 46.517 60.479 14.329 11.166 7.627 20.469 6.441 11.821 13.357 4.165

1966 19.103.163

1.619.592

382.595

42.888 64.197 11.193 22.221 39.483 44.236 54.705 18.040 9.088 5.860 22.151 3.436 9.978 4.681 2.309

1977 21.559.910

1.713.928

359.109

24.667 227.398

10.372 21.286 32.696 43.180 55.510 23.422 6.262 4.641 23.369 2.342 7.683 4.028 452

1992 22.810.035

1.624.959

119.462

8.955 401.87 9.851 19.594 38.606 33.769 65.472 29.832 3.940 4.232 24.596 1.957 5.797 8.618 766

2002 21.680.974

1.431.807

59.764 5.785 535.140

8.025 17.226 35.791 29.570 61.098 32.098 6.472 3.559 23.935 1.780 3.941 23.445 1.941

Jud. Alba 1930

346.582

33.271 16.918 3.400 6.722 135 245 379 30 84 11 9 54 17 115 40

1956 370.800

27.602 12.726 1.015 6.988 27 65 55 13 16 5 20 51 1 7 85 42 54

1966 382.786

26.989 12.823 267 2.811 14 64 66 25 35 2 6 21 8 56 38 16

1977 409.634

27.196 12.321 134 8.979 16 51 59 29 29 6 15 16 9 3 31 33 3

1992 413.919

24.765 3.243 48 12.661 12 33 27 16 39 23 5 17 3 6 25 43 2

2002 382.747

20.684 1.311 27 14.306 21 14 13 17 39 24 8 7 2 3 4 186 22

Page 9: Teritoriu Si Populatie

Populaţia Transilvaniei pe naţionalităţi*Populaţia Transilvaniei pe naţionalităţi*

An / Minoritatea

1690 1700 1721 1730 1750 1766 1773 1781 1786 1786-1787

1794 1800 1811 1818

Maghiari 150.000 150.000 34.485 195.000 195.000 590.000 257.825 271.000 341.058 653.148 350.000 161.000 300.000

Secui 120.000 175.017 163.471 102.000 207.400

Saşi 100.000 100.000 105.000 110.000 130.884 120.000 188.041 302.204 150.000 204.000

Germani 14.926 95.000 390.000 300.000

Sârbi 13

Slovaci 2

Ţigani 12.370 62.315 71.134 60.000

Slavi 7.607

Evrei 2.832 1.606 1.849 3.000

Italieni 1.870 1.090 1.255 6.000

Armeni 1.255

Greci 489 652 751

Bulgari 109 125

Ruteni

Cehi

Page 10: Teritoriu Si Populatie

Populaţia Transilvaniei pe naţionalităţi – continuare*Populaţia Transilvaniei pe naţionalităţi – continuare*

An / Minoritatea1826 1828 1832 1833 1834 1838 1839 1841 1842 1843 1844 1846 1846-1851

1847

Maghiari 365.000 579.700 536.000 650.000 487.081 620.000 255.000 541.772; 606.009

400.000 260.000 225.652 475.000; 667.150

517.577 250.000;620.000

Secui 150.000 350.000 262.000 300.000 250.000 275.000; 430.000

150.000

Saşi 420.000 400.000 200.000 250.000 250.000 237.000 201.047;261.000

300.000 245.000;250.000

380.357 200.000 300.000

Germani 267.767 350.000 5/ 600.000

420.000 214.133 300.000 200.364 400.000;500.000

Sârbi 800

Slovaci 100

Ţigani 72.000 25.000 104.000 50/ 60.00036.000 20.000; 60.000

50.000; 100.000

19.902 50.000 79.360 37.000; 50.000

Slavi 7.600

Evrei 1.900 3.500 2.300 2.859 3.600 1.500; 7.000

3.155 5.000 3.155 2.100; 4.000

14.152 3.800

Italieni

Armeni 5.500 6.600 7.500 7/ 8.000 6.000 7.500/ 9.000

9.141 7.000 8.000; 10.000

9.141 10.000 8.430 8.000

Greci 300 3.600 (!) 300 1.000 370

Bulgari 125 1.500 200 830

Ruteni 900 390

Cehi 1.378

Page 11: Teritoriu Si Populatie

Populaţia Transilvaniei pe confesiuni*Populaţia Transilvaniei pe confesiuni*

An Ortodocşi Reformaţi Gr. Catolici Luterani Rom. Catolici Unitarieni Arm. Catolici Evrei

1766 558.076 -700.000

140.043 – 418.866

127.080 93.276 93.133 28.647 – 85.931

1813 600.000 180.000 130.000 160.000

1813-1823 588.000 300.000 456.500 170.000 182.300 35.000 7.590 2.300

1818 396.820 170.755 223.400 500.000 – 512.600

314.756 45.200 - 50.000 1.255

1826 916.000 210.000 160.000 168.000 120.000 44.000 5.500 1.900

1832 615.325 310.390 – 311.000

504.898 – 505.000

200.000 – 201.460

181.664 – 183.356

38.420 – 42.000 3.000 – 3.333

1834 646.300 - 1.000.000

250.000 – 354.100

200.000 – 588.200

210.400 – 250.000

180.000 – 223.300

40.400 – 50.000 3.000 – 3.600

1835 525.000 -600.000

180.000 – 320.000

525.000 160.000 – 200.000

160.000 45.000 4.000

1836 1.061.000 314.000 530.000 200.000 189.000 46.000

1837 567.977 - 660.400

265.953 – 331.300

546.500 – 567.603

210.571 – 211.300

202.000 – 214.085

41.200 – 46.813

1838 517.704 – 586.000

198.000 – 275.528

351.000 – 575.492

178.000 – 210.334

136.525 – 217.227

42.271 – 55.000 2.403 – 3.307

1839 677.000 – 689.000

262.000 – 339.400

551.000 – 562.900

214.400 – 235.000

190.000 – 332.000

42.300 – 76.000 3.500 – 7.000

1840 686.300 343.200 571.400 214.400 207.400 42.500 3.400

1841 526.461 – 599.787

230.000 - 309.990

525.962 – 699.510

201.047 – 236.000

176.203 – 200.000

44.200 – 48.100 3.577 – 4.000

1842 537.269 – 697.400

229.968 – 347.600

459.488 – 608.545

200.000 – 216.300

200.000 – 210.800

43.100 – 60.000 3.400

1843 587.000 -701.600

282.000 – 348.800

582.900 – 590.000

215.000 – 216.000

212.800 – 223.000

43.100 – 48.000 3.400

1844 603.659 – 707.900

242.658 – 350.700

587.400 – 688.088

193.843 – 217.200

209.183 – 282.978

43.600 – 52.680 3.149 – 3.557

1846 725.700 358.300 605.300 220.400 221.400 44.600 7.000

1847 578.000 – 732.300

360.800 – 374.900

612.900 200.365 – 221.500

224.500 – 393.135

45.100 – 47.000 7.100

Page 12: Teritoriu Si Populatie

Alba IuliaAlba Iulia**Nr. Loc. Case Fam. Bărbaţi Femei Total Ort. Gr. cat. Rom.

cat.Arm. Cat.

Arm. Ort.

Evangh.

Reform Unit. Alţi creştini

Izrael. Alţi necreşt

1. Alba Iulia

1548 1785 3994 3961 7955 1492 1729 2403 12 1 401 672 24 1221

2. Bărăbanţ 233 245 474 487 961 14 564 376 7

3. Miceşti 156 169 396 396 792 22 743 8 9 4 6

4. Oarda 455 477 988 1017 2005 1685 233 25 14 2 46

5. Pâclişa 186 203 426 423 849 840 9

Total 1869

2578 2879 6278 6284 12562 4053 3278 2812 12 1 415 683 28 1280

1. Alba Iulia

1595 11507 2369 2609 2989 518 1205 166 1647 4

2. Bărăbanţ 263 1211 23 650 480 19 22 6 11

3. Miceşti 208 912 12 882 13 5

4. Oarda 500 2028 1613 307 22 35 51

5. Pâclişa 199 902 902

Total 1900

2765 16560 4919 4448 3504 537 1267 172 1709 4

Apart. lingv. la 1900

9628 români

5416 maghiari

1343 germani 38 slovaci 1 rutean 10 croaţi 12 sârbi 112 alte lb.

Page 13: Teritoriu Si Populatie
Page 14: Teritoriu Si Populatie
Page 15: Teritoriu Si Populatie
Page 16: Teritoriu Si Populatie
Page 17: Teritoriu Si Populatie
Page 18: Teritoriu Si Populatie
Page 19: Teritoriu Si Populatie
Page 20: Teritoriu Si Populatie
Page 21: Teritoriu Si Populatie
Page 22: Teritoriu Si Populatie
Page 23: Teritoriu Si Populatie
Page 24: Teritoriu Si Populatie