Supermarket 21

download Supermarket 21

of 9

Transcript of Supermarket 21

 • 7/24/2019 Supermarket 21

  1/9

  SuperMarket

  Alupoae MihaiGiurgea Alexandru

 • 7/24/2019 Supermarket 21

  2/9

  DescriereSa se proiecteze o baza de date pentru

  un magazin de tipul SuperMarket care

  sa tina evidenta: produselor, evolutiapreturilor, vanzarilor pe case de marcat,

  clientilor, furnizorilor si angajatilor

 • 7/24/2019 Supermarket 21

  3/9

  Cerintele clientuluisunt:- sa se tina evidenta preturilor produselor- sa se grupeze produsele pe categorii

  - sa se tina evidenta clientilor prin

  intermediul unui card de inregistrare

  - sa se tina evidenta vanzarilor pe case

  de marcat pentru diferite perioade sipentru fiecare client

  - sa se calculeze valoarea cosului pentru

  un client

  - sa se tina evidenta angajatilor (salarii,

  data angajarii, date personale) pedepartamente

 • 7/24/2019 Supermarket 21

  4/9

  Regulile structuralesunt determinate de entitatile: client,produs, furnizor, angajat, departament si legaturile dintreacestea

  FURNIZOR

  # id_furnizor

  * den_furnizor

  * adresa* telefon

  * e-mail

  PRODUS

  # id_produs

  *denumire_prod

  *cateoria

  *pr!t_unitar

  * U"

  *stoc

  N$%&

  # id_ana'at

  * nume_ana'at

  * pren_ana'at

  * data_ana'arii

  * profesia

  * salariu

  * id_sef

  D(PR&"(N

  &

  # id_dept

  * den_dept*nume_sef

  * telefon

  * locatie

  )I(N&

  # card_client* nume_client

  * prenume_client

  * cnp

 • 7/24/2019 Supermarket 21

  5/9

  !ntr-o prima fazaa proiectarii se

  obtine diagrama

  entitate-relatie

  alaturata

  CLIENT# card_client

  * nume_client

  * prenume_client

  * cnp

  PRODUS# id_produs

  * denumire_produs

  * prt_unitar

  * unitate_de_masura

  * stoc

  FURNIZOR# id_furnizor

  * denumire_furnizor

  * adresa

  * telefon

  * e-mail

  DEPARTAMENT# id_departament

  * denumire_departament

  * nume_sef_departament

  * telefon

  * locatie

  ANGAJAT# id_angajat

  * nume_angajat

  * prenume_angajat

  * data_angajarii* profesia

  * salariu

  * id_sef

  cumpara

  are

  conduce

  este condus

  ofera

  este oferit

  "

  "

  "

  lucreaza

  este cumparat

  lucreaza

 • 7/24/2019 Supermarket 21

  6/9

  #ezolvarea relatiei m:m

  CLIENT# card_client

  * nume_client

  * prenume_client

  * cnp

  PRODUS# id_produs

  * denumire_produs* prt_unitar

  * unitate_de_masura

  * stoc

  cumpara

  este cumparat

  CLIENT# card_client

  * nume_client

  * prenume_client

  * cnp

  PRODUS# id_produs

  * denumire_produs

  * prt_unitar

  * unitate_de_masura

  * stoc

  VANZARE# data

  # casa_marcat

  * nr_bucati

  realizeaza

  este realizata

  determina

  e determinata

  "

  "

 • 7/24/2019 Supermarket 21

  7/9

  !storicul

  preturilor se

  realizeaza

  prin

  modelareatimpului

  PRODUS# id_produs

  * denumire_produs

  * unitate_de_masura

  * stoc

  ISTORIC_PRET# data_inceput

  o data_sfarsit

  * pret

  are

  apartine

  "

  PRODUS# id_produs

  * denumire_produs

  * prt_unitar

  * unitate_de_masura

  * stoc

 • 7/24/2019 Supermarket 21

  8/9

  CLIENT# card_client

  * nume_client

  * prenume_client

  * cnp

  PRODUS# id_produs

  * denumire_produs

  * categoria* unitate_de_masura

  * stoc

  FURNIZOR# id_furnizor

  * denumire_furnizor

  * adresa

  * telefon

  * e-mail

  DEPARTAMENT# id_departament

  * denumire_departament

  * nume_sef_departament* telefon

  * locatie

  ANGAJAT# id_angajat

  * nume_angajat

  * prenume_angajat

  * data_angajarii

  * profesia

  * salariu

  * id_sef

  VANZARE# data

  # casa_marcat

  ISTORIC_PRET# data_inceput

  o data_sfarsit

  * pret

  realizeaza

  este realizata

  determina

  are

  apartine

  are

  lucreaza

  conduce

  este condus

  ofera

  este oferit

  e determinata

  "

  "

  "

  "

  "

  "

  Diagrama ntitate!Relatie

 • 7/24/2019 Supermarket 21

  9/9

  $ormalizare:- fiecare atribut memoreaza o valoare singulara deci cele doua entitati se gasesc in %$"

  - entitatea 'S contine un ! simplu, fiind in %$" este implicit si in %$*

  - entitatea !S+'#!.+ contine un ! compus: (idprodus,datainceput) determinat de o

  relatie barata/ 0tributele datasfarsit si pret depind de intreg !, deci este in %$*

  - entitatea !S+'#!.+ contine atributul non! data-sfarsit/ 0cesta depinde doar de ! si

  nu de atributul non! pret/ 0celasi lucru e valabil si pentru atributul non! pret care depinde

  doar de !, prin urmare entitatea este si in %$1

  -pentru entitatea !S+'#! atributele non!: denumireprodus, unitatedemasura, stoc

  depind de ! (nu depind de atribute nonUID) deci entitatea se gaseste in FN3PRODUS# id_produs

  * denumire_produs

  * unitate_de_masura* stoc

  ISTORIC_PRET# data_inceput

  o data_sfarsit

  * pret

  are

  apartine

  "