STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

of 22 /22
STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL 5.243 NR. MEDIU SALARIATI IN 2011 438.177.484 lei TOTAL cheltuieli cu personalul, din care : 316.948.058 lei fond salarii consumat 97.325.330 lei contributii la stat platite de angajator 23.904.096 lei alte cheltuieli cu personalul

Embed Size (px)

description

STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL. 5.243 NR. MEDIU SALARIATI IN 2011 438.177.484 lei TOTAL cheltuieli cu personalul, din care : 316.948.058 lei fond salarii consumat 97.325.330 lei contributii la stat platite de angajator - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

Page 1: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

5.243 NR. MEDIU SALARIATI IN 2011 438.177.484 lei TOTAL cheltuieli cu personalul, din care : 316.948.058 lei fond salarii consumat

97.325.330 lei contributii la stat platite de angajator

23.904.096 lei alte cheltuieli cu personalul

Page 2: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

VENITUL MEDIU

5038=1170 euro lei Venit mediu lunar BRUT

3527 lei=820 euro Venit mediu lunar NET

329.950.000 lei FOND SALARII APROBAT PRIN BVC

13.002.000 lei ECONOMIE FOND SALARII

Ultima indexare a grilei de salarizare : 2009

Page 3: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

PRODUCTIA HIDROELECTRICAProductia medie 1989-1999 : 14.664.000 MWh 2000-2011 : 16.332.000 MWh1989-2011 : 15.534.000 MWh

ENERGIE PRODUSA (GWh)

12,500

10,800

14,200

11,60012,70013,000

15,600

17,400

18,70018,200

14,70014,800

16,000

13,200

16,400

20,103

18,000

15,807

17,006

15,516

19,852

14,600

16,600

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Productia maximaProductia maxima 2005 : 20.103.000 MWh2005 : 20.103.000 MWhProductia minimaProductia minima 1990 : 10.800.000 MWh1990 : 10.800.000 MWh

Page 4: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

Cosul de energie pentru POPULATIE

• 5.5 milioane MWh este cantitatea de energie, stabilita de ANRE, pe care Hidroelectrica trebuie sa o livreze la cosul reglementat (populatie si alti consumatori) in 2012

• 72 lei / MWh este pretul de livrare a energiei la cosul reglementat de catre Hidroelectrica, stabilit prin decizie ANRE

• 28 milioane MWh este cantitatea totala de energie la cos

• 160 lei / MWh este pretul mediu cu care iese energia din cos

• 400 lei / MWh plateste consumatorul casnic

Page 5: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

CONSUMUL POPULATIEI :

• 11 milioane MWh sunt consumati anual de cei 20 milioane locuitori ai Romaniei

• 0.55 MWh sau 550 KWh este consumul mediu anual al unei persoane

• 1.65 MWh sau 1.650 KWh este consumul mediu anual al unei familii de 3 persoane

Page 6: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

Influenta cheltuielilor totale cu salariatii in costul energiei produse de Hidroelectrica

14.6 milioane MWh productia Hidroelectrica in 2011 438 milioane lei cheltuieli totale cu personalul

- 30 lei / MWh, - 30 lei / 1.000 KWh - 49.5 lei / 1.650 KWh

Page 7: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

REDUCEREA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

Daca tot personalul Hidroelectrica ar fi disponibilizat si centralele, statiile de transformare, barajele si digurile, ar functiona fara nici un fel de supraveghere, o familie de 3 persoane ar plati mai putin la factura de energie electrica cu aprox. 50 lei intr-un an sau cu aprox. 4 lei pe luna.

Asta daca banii respectivi nu vor avea alte destinatii…

Page 8: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

Modul de (ne)acordare a unor facilitati prevazute in CCM

• Participatia la profit • Ore suplimentare • Fond lunar de premiere • Contributia Hidroelectrica la asigurarile voluntare de

sanatate• Compensatii suplimentare pentru incapacitate

temporara de munca • Zile libere platite pentru formare profesionala• Zile libere platite pentru studii

Page 9: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

PARTICIPATIA LA PROFIT

ART.4.77 din CCM(1) Salariaţii "Hidroelectrica" S.A. vor beneficia de un fond din profitul net stabilit conform legii. (2) Criteriile de diferenţiere, diminuare sau anulare a participãrii la profit se stabilesc în cadrul Comisiei mixte administraţie-sindicate la nivelul "Hidroelectrica" S.A.

Aceasta prevedere din CCM nu a fost pusa in aplicare, in pofida cererilor repetate de a intruni Comisia Mixta Administratie Sindicate pe acest subiect ( vezi adrese din 05.05.2010, 11.08.2011)

Page 10: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

ORE SUPLIMENTARE EFECTUATE DE PERSONALUL DE EXPLOATARE IN ANUL 2011

Nr. crt Sucursala Nr. ore

1 Bistrita 4.831

2 Buzau 5.802

3 Caransebes 472

4 Curtea de Arges 20.374

5 Hateg 11.571

6 Rm. Valcea 13.969

7 Sebes 120

8 Slatina 6.124

9 Sibiu 504

Total efectuate 63.767

Total platite 0

Page 11: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

FOND LUNAR DE PREMIEREART.4.76 In scopul stimulãrii salariaţilor care obţin realizãri deosebite, se va constitui lunar un fond de premiere în cuantum de 1,5% din fondul lunar de salarii de bază negociate pentru personalul existent în unitate la data de 01 a lunii respective. Utilizarea acestui fond se va face cu încadrarea în BVC şi acordarea tuturor drepturilor salariale prevăzute în contractul individual de muncă şi CCM, în baza unui regulament cadru elaborat de administraţie împreună cu federaţiile sindicale reprezentative semnatare în numele salariaţilor a Contractului Colectiv de Muncă.

In ultimii trei au fost premiati anual doar salariatii care au contribuit efectiv la puneri in functiune.

Page 12: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

ASIGURARI VOLUNTARE SANATATE

ART.4.79 bis1 (1) Conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, salariaţii „Hidroelectrica” S.A. pot beneficia de asigurare voluntară de sănătate.(2) In scopul atragerii şi stabilizării forţei de muncă, „Hidroelectrica” S.A. va încheia contracte de asigurare voluntară de sănătate pentru salariaţii săi, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 EURO într-un an fiscal.(3) Condiţiile concrete de încheiere a contractelor de asigurare voluntară de sănătate se vor stabili în baza unui regulament ce se va elabora în cadrul Comisiei mixte administraţie-sindicate, în primul trimestru al anului 2008.

De la data introducerii reglementarii in CCM si pana in prezent, Hidroelectrica nu a incheiat nici un contract de asigurare voluntara de sanatate pentru salariatii sai !

Page 13: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

Compensatii suplimentare pentru incapacitate temporara de munca

ART.4.86 (1) În cazul în care salariaţii se aflã în incapacitate temporarã de muncã, ce necesitã spitalizare, angajatorul va compensa, pe durata spitalizãrii, în procent de 50-100% diferenţa dintre salariul de bazã şi sporurile prevăzute la art.4.31 (mai puţin punctele 2; 3; 4 lin.2; 5 lin.2 si 3; 8) nominalizate in contractul individual de muncă si indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă la care are dreptul salariatul potrivit legii.(2) Prevederile alin.(1) se aplicã diferenţiat, în raport de anii de fidelitate faţă de "Hidroelectrica" S.A.(conform prevederilor art. 4.80 alin.(1) din prezentul CCM), dupã cum urmeazã :

- pânã la 10 ani 50% ;- între 10-20 ani 75% ;- peste 20 ani 100%.

ART.4.87Unitatea va compensa, pe perioada în care salariatul se află în incapacitate temporară de muncă determinată de boală profesională, accident de muncă sau cazuri asimilate acestuia, tuberculoză, SIDA, cancer de orice tip, precum si de boală infectocontagioasă din grupa A si urgenţe medico-chirurgicale stabilite în condiţiile prevăzute de lege, diferenţa dintre salariul de bază si sporurile prevăzute la articolul 4.31 (mai puţin cele prevăzute la punctele 2; 3; 4 lin.2; 5 lin.2 si 3; 8) prevăzute în contractul individual de muncă şi indemnizaţia prevăzută de lege.

10.925 lei au fost consumati la acest capitol in 2011. Adica o compensatie de doi lei pe salariat !

Page 14: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL
Page 15: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL
Page 16: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

Gradul de disciplina impus personalului

Art. 17. (NTE 004/05/00)

Se consideră incidente în unitătile de producere a energiei electrice si termice orice abatere accidentală a parametrilor unui ansamblu functional în afara limitelor admise, inclusiv :

.................c. reducerea puterii electrice produse de o unitate dispecerizabilă cu 10% sau mai mult fată de puterea planificată, pe o durată mai mare de 15 minute, din orice motiv în afara dispozitiilor dispecerului;..................

Page 17: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

Decese in randul salariatilor :

42 salariati au decedat in Hidroelectrica in intervalul 2009-2011, conform datelor primite din 10 sucursale.

52,65 ani este varsta medie la data decesului.

12 la mie a fost rata mortalitatii in Romania in 2010.

Page 18: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

Pensionari anticipate si la limita de varsta

169 salariati s-au pensionat anticipat in intervalul 2009-mai 2012, in cele 10 sucursale.149 salariati s-au pensionat la limita de varsta in acelasi interval, in aceleasi sucursale.Probabil jumatate au fost oameni de exploatare, care trebuiau inlocuiti obligatoriu.Ceilalti – au fost inlocuiti politic … in timp ce ni se spune ca avem prea mult personal TESA.

Numarul de cereri de pensionare anticipata a crescut semnificativ dupa intrarea in insolventa. Motivul : nesiguranta si frica pentru ce va urma, indusa deliberat de administratorii insolventei.

Page 19: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

Transportul la locul de munca

Facilitate de care beneficiaza in prezent aproximativ 1500 salariati, in proportie covarsitoare personalul care asigura exploatarea hidrocentralelor, barajelor, statiilor de transformare, etc.

Page 20: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

ACCESUL LA INFORMATII (1)ART.1.19(1) In scopul apărării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor lor, federaţiile sindicale reprezentative semnatare, în numele salariaţilor a Contractului Colectiv de Muncă, respectiv sindicatele afiliate la acestea, au dreptul de a primi informaţiile necesare pentru negocierea contractului colectiv de munca, a NOTELOR COMUNE precum şi cele privind constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, utilităţilor sociale, culturale şi sportive, asigurărilor protecţiei sociale.(2) Se va asigura accesul federaţiilor sindicale reprezentative semnatare, în numele salariaţilor a Contractului Colectiv de Muncă, respectiv sindicatelor afiliate la acestea la toate datele tehnico-economice şi sociale realizate şi de perspectivă ale “Hidroelectrica” S.A., respectiv unităţilor acesteia.(3) Angajatorul are obligaţia de a remite periodic, la cerere, federaţiilor sindicale reprezentative semnatare, în numele salariaţilor a Contractului Colectiv de Muncă, respectiv sindicatelor afiliate la acestea situatia economico-financiară a societatii.

Page 21: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

ACCESUL LA INFORMATII (2)

“ În condiţiile în care Hidroelectrica activează într-un sector de interes strategic naţional, este aprecierea administratorului judiciar că excede intereselor legitime ale salariaţilor dreptul de a fi informaţi asupra datelor economice ale societăţii,aceasta prevedere din Contractul colectiv de muncă creând premisele pentru preţentii şi imixţiuni incompatibile cu specificul activităţii şi de natură a destabiliza activitatea debitoarei. Ponderea imensă a numărului membrilor de sindicat in totalul salariaţilor Hidroelectrica (peste 90%) face ca această prevedere din Contractul colectiv de muncă sa fie prejudiciabilă si periculoasă pentru societate, în condiţiile in care poate genera – şi cel mai probabil a generat – imixţiuni in activitatea societăţii şi presiuni pentru creşterea periodică a drepturilor salariale. “ ( Raportul privind cauzele … )

Page 22: STRUCTURA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

ACCESUL LA INFORMATII (3)

Suntem acuzati permanent ca nu am facut nimic pentru stoparea contractelor cu “baietii destepti”.In acelasi timp, permanent, accesul nostru la informatii privind situatia societatii este obstructionat :

- vezi HCA nr.1/2011- vezi adresa nr. 20067 / 20.08.2012