Strategii de pătrundere pe piaţa externă

16
Strategii de pătrundere pe Strategii de pătrundere pe piaţa externă piaţa externă Studiu de caz: Studiu de caz: S.C. IT-PAC ROMÂNIA S.A. S.C. IT-PAC ROMÂNIA S.A. Absolvent: CORNEA CORINA Absolvent: CORNEA CORINA Conducător ştiinţific: Conducător ştiinţific: Conf. univ. dr NICOLAE Conf. univ. dr NICOLAE MARINESCU MARINESCU

Transcript of Strategii de pătrundere pe piaţa externă

Strategii de pătrundere pe piaţa externăStrategii de pătrundere pe piaţa externăStudiu de caz: Studiu de caz:

S.C. IT-PAC ROMÂNIA S.A.S.C. IT-PAC ROMÂNIA S.A.

Absolvent: CORNEA CORINAAbsolvent: CORNEA CORINA

Conducător ştiinţific:Conducător ştiinţific:

Conf. univ. dr NICOLAE MARINESCUConf. univ. dr NICOLAE MARINESCU

Cap 1.Cap 1. Modalităţi de pătrundere pe piaţa externă Modalităţi de pătrundere pe piaţa externă

Cap 2. Cap 2. Prezentarea societăţii IT-PAC ROMÂNIA S.A.Prezentarea societăţii IT-PAC ROMÂNIA S.A.

Cap 3.Cap 3. Studiu de caz: Pătrunderea societăţii IT-PAC Studiu de caz: Pătrunderea societăţii IT-PAC

ROMÂNIA S.A. pe piaţa europeanăROMÂNIA S.A. pe piaţa europeană

Cap 4.Cap 4. Concluzii şi propuneri Concluzii şi propuneri

Cap 1. Modalităţi de pătrundere pe piaţa Cap 1. Modalităţi de pătrundere pe piaţa externăexternă

1. Operaţiunile comerciale internaţionale:1. Operaţiunile comerciale internaţionale:

import-export;import-export;

2. Implantarea în străinătate 2. Implantarea în străinătate

investiţii directeinvestiţii directe

3. Alianţele şi cooperările internaţionale 3. Alianţele şi cooperările internaţionale

licenţa licenţa

fracizafraciza

Cap 2. Prezentarea societăţii IT-PACCap 2. Prezentarea societăţii IT-PAC ROMÂNIA S.A. ROMÂNIA S.A.

Structura acţionariatului societăţiiStructura acţionariatului societăţii

Date financiareDate financiare

Cap 3. Studiu de caz: Pătrunderea societăţii IT-Cap 3. Studiu de caz: Pătrunderea societăţii IT-PAC ROMÂNIA S.A. pe piaţa europeanăPAC ROMÂNIA S.A. pe piaţa europeană

Analiza PEST (Ungaria)

Factori politiciFactori politici

Factori economiciFactori economici

Factori socio-culturaliFactori socio-culturali

Factori tehnologiciFactori tehnologici

•forma de stat:

republică;

•membră ONU;

•membră UE;

•sistemul legislativ:

sistemul juridic

Germano-Austriac.

•impozitul pe profit:

19%;

•TVA: 20%;

•nu este necsară

licenţă de import;

•obiceiuri şi tradiţii;

• românii: o minoritate

importantă;

• distanţa scăzută între

cele două ţări;

• reţeaua de

autostrăzi densă;

• 4 mari drumuri

europene trec prin

Ungaria

Cele 5 forţe ale lui PorterCele 5 forţe ale lui Porter

Analiza SWOTAnaliza SWOT

Puncte tariPuncte tari• Imagine favorabilă• Partener extern• Ofertă diversificată• Raport bun calitate-preţ• Echipamente performante• Personal calificat

Puncte slabePuncte slabe• Profitabilitate în scădere;• Număr redus de clienţi fideli;• Vulnerabilitate de presiunile concurenţilor;• Publicitate slab dezvoltată

OportunităţiOportunităţi• Lipsa unui concurent puetrnic;• Infrastructură eficientă;• Posibilitate de intergrare pe verticală;• Expansiunea pieţei;

AmeninţăriAmeninţări• Concurenţa în creştere• Costul în creştere al materiei prime• Recesiune la nivel naţional• Creşterea puterii de negociere a furnizorilor

Alegerea formei de pătrundereAlegerea formei de pătrundere

Model cifric pentru alegerea strategiei de Model cifric pentru alegerea strategiei de intrareintrare

Criteriile de succes pentru intrarea pe piaţă

Ponderea criteriului

(A)

Capacitatea strategiei de a corespunde

exigenţelor pieţei şi obiectivelor firmei

(B)

Scorul(AxB)

ED L ISD S1 S2 S3

1. Imaginea mărcii

2. Controlul preţului

3. Acoperirea pieţei

4. Controlul canalelor de

distribuţie

5. Investiţiile necesare

6. Riscul implicat

0,20

0,30

0,10

0,10

0,20

0,10

8

5

5

3

6

6

3

6

3

3

3

3

6

6

3

5

1

1

1,6

1,5

0,5

0,3

1,2

0,6

0,6

1,5

0,5

0,3

0,6

0,3

1,2

1,8

0,3

0,3

0,2

0,1

TOTAL 1,00 5,7 3,8 3,9

Legendă:

ED= Export direct S1= Scor 1

L= Licenţiere S2= Scor 2

ISD= Investiţie străină directă S3= Scor 3

Poziţionarea pe piaţa din UngariaPoziţionarea pe piaţa din Ungaria

Produsul Serviciile Preţul Personalul Imaginea

Atributele

Calitatea

Performanţele

Fiabilitatea

Mentenabilitatea

Stilul

Designul

Informarea

Livrarea

Instalarea

Garanţia

Instruirea

Consultanţa

Operativitatea

prestării

Nivelul

Clasa de preţ

Condiţiile de

plată

Mobilitatea

preţului

Competenţa

Amabilitatea

Siguranţa

Promptitudinea

Comunicativitatea

Eleganţa

Eficienţa

Operativitatea

Marca

Simbolul (sigla,

culorile, sunetele)

Mijloacele de

comunicare în

masă

Atmosfera creată

Sponsorizări

Cap 4. Concluzii şi propuneriCap 4. Concluzii şi propuneri

“In business nu e bine sa mizezi pe o singură carte, într-o perioadă de criză e bine sa ai o

alternativă”.

Propuneri Propuneri

Economie= 99€/rola de folie

• 40 role/lună → Varianta I - Caştig= 31 524,8€ Varianta II- Căştig= 35 484,8€

Economie= 3960€/lună→ 47 520€/an

Alte propuneriAlte propuneri

Lărgirea gamei de produse

Promovarea vânzărilor

Vă mulţumesc pentru atenţie!