STAS Buletin Dec Em Brie 2005

50
STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ STANDARDE APROBATE Standardele romne de mai jos au fost aprobate n luna noiembrie 2005. Standardele europene şi internaţionale sunt adoptate ca standarde romne prin metoda versiunii romne (T), metoda filei de confirmare (FC) sau metoda notei de confirmare (A). Standardele romne originale sunt notate cu E. Sub indicativul standardului este indicat numărul comitetului tehnic (CT) responsabil. Pentru standardele adoptate prin file de confirmare sau note de confirmare, textul standardului nu este publicat n Romnia, nici n traducere, nici n versiunea oficială. Textele n original ale acestor standarde pot fi consultate sau procurate de la Asociaţia de Standardizare din Romnia. ˛n această rubrică sunt cuprinse, de asemenea, amendamente şi erate ale standardelor romne. ˛n cazul n care un standard aprobat nlocuieşte şi anulează unul sau mai multe standarde existente, indicativul/indicativele acestora sunt indicate după titlul standardului respectiv. Informaţii privind standardele anulate sunt date n rubrica STANDARDE ROM´NE ANULATE. 01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, STANDARDIZARE. DOCUMENTARE 01.040 Vocabulare 01.040.13 Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate. (Vocabulare) SR EN 12258-4:2005 T CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 4: Reziduuri din industria aluminiului 01.040.59 Industria textilă şi industria pielăriei (Vocabulare) SR EN ISO 1968:2005 T CT 103 Frnghii de fibre şi articole de frnghii. Vocabular 01.040.75 Industria petrolieră şi tehnologii asociate (Vocabulare) SR ISO 14532:2003/A99:2005 E CT 315 Gaz natural. Vocabular 01.040.77 Metalurgie (Vocabulare) SR EN 12258-2:2005 T CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 2: Analiză chimică SR EN 12258-4:2005 T CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 4: Reziduuri din industria aluminiului 03 SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ˛NTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT 03.120 Calitate 03.120.10 Managementul calităţii şi asigurarea calităţii SR ISO 10006:2005 T CT 56 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru managementul calităţii n proiecte SR ISO/TR 10017:2005 T CT 56 ˛ndrumări referitoare la utilizarea tehnicilor statistice pentru ISO 9001:2000 03.120.30 Aplicarea metodelor statistice SR ISO/TR 10017:2005 T CT 56 ˛ndrumări referitoare la utilizarea tehnicilor statistice pentru ISO 9001:2000 07 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE 07.100 Microbiologie 07.100.30 Microbiologie alimentară SR EN ISO 16140:2005 T CT 95 Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor. Protocol pentru validarea metodelor alternative SR EN ISO 21572:2004/AC:2005 T CT 95 Produse alimentare. Metoda de detecţie a organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode bazate pe proteină

Transcript of STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Page 1: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ

STANDARDE APROBATE

Standardele române de mai jos au fost aprobate în luna noiembrie 2005. Standardele europene şi internaţionale sunt adoptate ca standarde române prin metoda versiunii române (T), metoda filei de confirmare (FC) sau metoda notei de confirmare (A). Standardele române originale sunt notate cu E. Sub indicativul standardului este indicat numărul comitetului tehnic (CT) responsabil. Pentru standardele adoptate prin file de confirmare sau note de confirmare, textul standardului nu este publicat în România, nici în traducere, nici în versiunea oficială. Textele în original ale acestor standarde pot fi consultate sau procurate de la Asociaţia de Standardizare din România. În această rubrică sunt cuprinse, de asemenea, amendamente şi erate ale standardelor române. În cazul în care un standard aprobat înlocuieşte şi anulează unul sau mai multe standarde existente, indicativul/indicativele acestora sunt indicate după titlul standardului respectiv. Informaţii privind standardele anulate sunt date în rubrica STANDARDE ROMÂNE ANULATE. 01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE,

STANDARDIZARE. DOCUMENTARE

01.040 Vocabulare

01.040.13 Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate. (Vocabulare)

SR EN 12258-4:2005 T CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 4: Reziduuri din industria aluminiului

01.040.59 Industria textilă şi industria pielăriei (Vocabulare)

SR EN ISO 1968:2005 T CT 103 Frânghii de fibre şi articole de frânghii. Vocabular

01.040.75 Industria petrolieră şi tehnologii asociate (Vocabulare)

SR ISO 14532:2003/A99:2005 E CT 315 Gaz natural. Vocabular

01.040.77 Metalurgie (Vocabulare)

SR EN 12258-2:2005 T CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 2: Analiză chimică

SR EN 12258-4:2005 T CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 4: Reziduuri din industria aluminiului

03 SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT

03.120 Calitate

03.120.10 Managementul calităţii şi asigurarea calităţii

SR ISO 10006:2005 T CT 56 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru managementul calităţii în proiecte

SR ISO/TR 10017:2005 T CT 56 Îndrumări referitoare la utilizarea tehnicilor statistice pentru ISO 9001:2000

03.120.30 Aplicarea metodelor statistice

SR ISO/TR 10017:2005 T CT 56 Îndrumări referitoare la utilizarea tehnicilor statistice pentru ISO 9001:2000

07 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

07.100 Microbiologie

07.100.30 Microbiologie alimentară

SR EN ISO 16140:2005 T CT 95 Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor. Protocol pentru validarea metodelor alternative

SR EN ISO 21572:2004/AC:2005 T CT 95 Produse alimentare. Metoda de detecţie a organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode bazate pe proteină

Page 2: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

2

11 MEDICINĂ

11.080 Sterilizare şi dezinfectare

11.080.20 Dezinfectante şi antiseptice

SR EN 14349:2005 T CT 298 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suprafeţei pentru evaluarea activităţii bactericide a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice de uz veterinar, pe suprafeţe neporoase, fără acţiune mecanică. Metodă de testare şi cerinţe (fază 2, etapă 2)

11.100 Medicină de laborator

SR ISO/TR 22869:2005 T CT 370 Laboratoare medicale. Ghid pentru implementarea în laboratoare a ISO 15189:2003

11.160 Primul ajutor

SR EN 13204:2005 FC CT 217 Dispozitive hidraulice de descarcerare cu dublu efect utilizate în incendii şi salvare. Condiţii tehnice de securitate şi performanţe

13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE

13.020 Protecţia mediului

13.020.10 Managementul mediului

SR ISO/TR 14049:2005 T CT 323 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Exemple de aplicare a ISO 14041 la definirea scopului şi domeniului de aplicare şi analiza de inventar

13.020.60 Ciclul de viaţă al produselor

SR ISO/TS 14048:2005 T CT 323 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Format al documentaţiei referitoare la date

SR ISO/TR 14049:2005 T CT 323 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Exemple de aplicare a ISO 14041 la definirea scopului şi domeniului de aplicare şi analiza de inventar

13.030 Deşeuri

13.030.30 Deşeuri speciale

SR EN 12258-4:2005 T CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 4: Reziduuri din industria aluminiului

13.060 Calitatea apei

13.060.99 Alte standarde referitoare la apă

SR EN 1825-1:2005 T CT 186 Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii

13.140 Zgomot şi efectele sale asupra omului

SR EN ISO 22868:2005 T CT 77 Maşini forestiere. Cod de încercare acustică pentru maşinile portabile, ţinute cu mâna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) Înlocuieşte: SR EN 27182:1997 SR EN 27917:1998

13.200 Prevenirea accidentelor şi dezastrelor

SR CEI 60479-3:2005 T CT 136 Efectele curentului asupra omului şi animalelor domestice. Partea 3: Efectele trecerii curentului prin corpul animalelor domestice

SR CEI/TR 60479-4:2005 T CT 136 Efectele curentului asupra omului şi animalelor domestice. Partea 4: Efectele loviturilor de trăsnet asupra omului şi animalelor domestice

13.220 Protecţia contra incendiilor

13.220.01 Standarde generale referitoare la protecţia contra incendiilor

SR EN 2:1995/A1:2005 FC CT 217 Clase de incendii

13.220.10 Lupta contra incendiilor

SR EN 1777:2005 FC CT 216 Platforme hidraulice (BEA) de stingere a incendiilor şi de salvare. Condiţii de securitate şi încercări

SR EN 1846-2:2002/A1:2005 T CT 216 Autospeciale de stingere a incendiilor şi de salvare. Partea 2: Condiţii generale. Securitate şi performanţe

SR EN 13204:2005 FC CT 217 Dispozitive hidraulice de descarcerare cu dublu efect utilizate în incendii şi salvare. Condiţii tehnice de securitate şi performanţe

13.220.20 Protecţia contra incendiilor

SR EN 14135:2005 T CT 216 Acoperiri. Determinarea capacităţii de protecţie la foc

13.220.50 Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii

SR EN 1365-5:2005 FC CT 217 Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 5: Balcoane şi pasarele

SR EN 1365-6:2005 FC CT 217 Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 6: Scări

SR EN 1366-3:2005 FC CT 217 Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 3: Elemente pentru etanşarea trecerilor

SR EN 1366-6:2005 FC CT 217 Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 6: Planşee supraînălţate şi planşee cu goluri

13.260 Protecţia contra electrocutării

SR CEI 61200-413:2005 T CT 136 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 413: Protecţia împotriva atingerilor indirecte. Întreruperea automată a alimentării

Page 3: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

3

13.340 Echipament de protecţie individuală

13.340.10 Îmbrăcăminte de protecţie

SR EN ISO 13982-2:2005 T CT 227 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 2: Metodă de încercare pentru determinarea fugii spre interiorul costumului a aerosolilor de particule fine

13.340.20 Echipament de protecţie a capului

SR EN 458:2005 T CT 274 Protectori individuali împotriva zgomotului. Recomandări pentru selecţionare, utilizare, îngrijire şi întreţinere. Ghid Înlocuieşte: SR EN 458:1998

13.340.40 Mănuşi de protecţie

SR EN 407:2005 T CT 227 Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor termice (căldură şi/sau foc) Înlocuieşte: SR EN 407:1996

SR EN 14605:2005 T CT 227 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice lichide. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanşe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează numai anumite părţi ale corpului (Tip PB [3] şi PB [4])

17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE

17.120 Mijloace de măsurare a debitului fluidelor

17.120.20 Măsurarea debitului în conducte deschise

SR EN 14462:2005 T CT 223 Echipamente de tratare a suprafeţelor. Cod de încercare a zgomotului pentru echipamente de tratare a suprafeţelor inclusiv echipamentul de manipulare auxiliară. Clase de exactitate 2 şi 3

17.140 Acustică şi măsurări acustice

17.140.20 Zgomot emis de maşini şi echipamente

SR EN ISO 22868:2005 T CT 77 Maşini forestiere. Cod de încercare acustică pentru maşinile portabile, ţinute cu mâna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) Înlocuieşte: SR EN 27182:1997 SR EN 27917:1998

23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.020 Mijloace pentru stocarea fluidelor

23.020.10 Rezervoare şi bazine fixe

SR EN 13160-5:2005 T CT 169 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 5: Sisteme de detectare a scurgerilor prin intermediul indicatoarelor automate din rezervoare

SR EN 13575:2005 T CT 26 Rezervoare termoplastice din polietilenă formată prin suflare sau formată rotaţional. Rezervoare supraterane destinate depozitării produselor chimice. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 14015:2005 FC CT 169 Specificaţii pentru proiectarea şi fabricarea rezervoarelor de oţel, sudate, supraterane, cu fund plat, cilindrice, verticale, construite in situ, destinate depozitării lichidelor la temperatura ambiantă sau superioară

23.040 Conducte şi accesorii

23.040.10 Ţevi şi tuburi din fontă şi oţel

SR EN 1123-1:2002/A1:2005 T CT 186 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

SR EN 1124-1:2002/A1:2005 T CT 186 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

23.040.40 Racorduri metalice

SR EN 1124-1:2002/A1:2005 T CT 186 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

23.040.60 Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări

SR EN 1123-1:2002/A1:2005 T CT 186 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

SR EN 1124-1:2002/A1:2005 T CT 186 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

23.040.99 Alte accesorii pentru conducte

SR EN 12502-4:2005 T CT 157 Protecţia materialelor metalice îmotriva coroziunii. Recomandări pentru evaluarea riscului de coroziune în sistemele de distribuţie şi depozitare a apei. Partea 4: Factori de influenţă pentru oţeluri inoxidabile

SR EN 12502-5:2005 T CT 157 Protecţia materialelor metalice împotriva coroziunii. Recomandări pentru evaluarea riscului de coroziune în sistemele de distribuţie şi depozitare a apei. Partea 5: Factori de influenţă pentru fontă, oţeluri nealiate şi slab aliate

25 TEHNICI DE FABRICARE

25.040 Sisteme de automatizare industrială

25.040.40 Măsurarea şi controlul proceselor industriale

SR EN 1123-1:2002/A1:2005 T CT 186 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

Page 4: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

4

25.160 Sudare şi lipire

25.160.20 Materiale pentru sudare

SR EN 14532-1:2005 T CT 39 Materiale pentru sudare. Metode de încercare şi condiţii de calitate. Partea 1: Metode de bază şi evaluarea conformităţii materialelor pentru sudarea oţelului, nichelului şi aliajelor de nichel

SR EN 14532-2:2005 T CT 39 Materiale pentru sudare. Metode de încercare şi condiţii de calitate. Partea 2: Metode suplimentare şi evaluarea conformităţii materialelor pentru sudarea oţelului, nichelului şi aliajelor de nichel

SR EN 14532-3:2005 T CT 39 Materiale pentru sudare. Metode de încercare şi condiţii de calitate. Partea 3: Evaluarea conformităţii sârmelor electrod, sârmelor şi vergelelor pentru sudarea aliajelor de aluminiu

25.220 Tratamente şi acoperiri de suprafaţă

25.220.40 Acoperiri metalice

SR EN ISO 4526:2005 T CT 157 Acoperiri metalice. Acoperiri electrochimice de nichel pentru utilizări industriale

SR EN ISO 6158:2005 T CT 157 Acoperiri metalice. Acoperiri electrochimice de crom pentru utilizări industriale Înlocuieşte: SR ISO 6158:1999

29 ELECTROTEHNICĂ

29.020 Electrotehnică în general

SR CEI 60479-3:2005 T CT 136 Efectele curentului asupra omului şi animalelor domestice. Partea 3: Efectele trecerii curentului prin corpul animalelor domestice

SR CEI 61200-704:2005 T CT 136 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 704: Instalaţii pentru şantier

SR CEI/TR 62066:2005 T CT 136 Supratensiuni şi protecţia împotriva supratensiunilor în reţelele de joasă tensiune alternativă. Informaţii generale de bază

29.060 Conductoare şi cabluri electrice

29.060.01 Conductoare şi cabluri electrice în general

SR CEI 61200-52:2005 T CT 136 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 52: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Sisteme de pozare

29.130 Aparate de conectare şi comandă

SR CEI 61200-53:2005 T CT 136 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 53: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Aparataj

29.140 Lămpi şi accesorii

29.140.50 Instalaţii pentru iluminat

SR HD 60364-7-717:2005 T CT 136 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7-717: Prescripţii pentru instalaţii speciale sau amplasamente speciale. Unităţi mobile sau transportabile

29.260 Echipament electric pentru condiţii speciale

29.260.20 Aparate şi echipamente electrice pentru medii explozive

SR EN 60079-1:2005 T CT 137 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 1: Capsulare antideflagrantă "d" Înlocuieşte: SR EN 50018:2003 SR EN 50018:2003/A1:2003

SR EN 60079-2:2005 T CT 137 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 2: Carcase presurizate "p" Înlocuieşte: SR EN 50016:2004

SR EN 61241-1:2005 T CT 137 Aparatură electrică pentru utilizare în prezenţa prafului combustibil. Partea 1: Protecţie prin carcase "tD"

33 TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO

33.200 Telecomandă. Teleconducere

SR EN 13757-2:2005 T CT 109 Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. Partea 2: Nivel fizic şi nivel de legătură de date

SR EN 13757-3:2005 FC CT 109 Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. Partea 3: Nivel aplicaţie dedicat

35 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. ECHIPAMENTE DE BIROU

35.040 Seturi de caractere şi codificarea informaţiei

SR ETSI TS 101 456 V1.2.1:2005 T CT 208 Cerinţe privind politica de certificare pentru autorităţile care emit certificate calificate

SR ETSI TS 101 861 V1.2.1:2005 T CT 208 Profil de marcare temporală

SR ETSI TS 101 862 V1.3.2:2005 T CT 208 Profil de certificat calificat

SR ETSI TS 102 023 V1.2.1:2005 T CT 208 Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Cerinţe privind politica pentru autorităţile de marcare temporală

SR ISO/CEI TR 14516:2005 T CT 208 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Îndrumări pentru utilizarea şi administrarea serviciilor părţilor terţe de încredere

SR ISO/CEI 18014-1:2005 T CT 208 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 1: Cadru

Page 5: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

5

SR ISO/CEI 18014-2:2005 T CT 208 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 2: Mecanisme care produc mărci temporale independente

SR ISO/CEI 18014-3:2005 T CT 208 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 3: Mecanisme care produc mărci temporale înlănţuite

35.080 Dezvoltare software şi documentaţia sistemelor

SR ISO/CEI 9126-1:2005 T CT 195 Inginerie software. Calitatea produsului. Partea 1: Modelul calităţii Înlocuieşte: SR ISO/CEI 9126:1997

SR ISO/CEI 15939:2005 T CT 195 Inginerie software. Proces de măsurare a software-ului

35.100 Interconexiunea sistemelor deschise (OSI)

35.100.10 Strat fizic

SR EN 13757-2:2005 T CT 109 Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. Partea 2: Nivel fizic şi nivel de legătură de date

35.100.20 Strat legătură de date

SR EN 13757-2:2005 T CT 109 Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. Partea 2: Nivel fizic şi nivel de legătură de date

35.100.70 Strat aplicare

SR EN 13757-3:2005 FC CT 109 Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. Partea 3: Nivel aplicaţie dedicat

49 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU

49.100 Echipament de serviciu şi mentenanţă la sol

SR EN 12312-17:2005 T CT 72 Echipament de sol pentru aeronave. Cerinţe generale. Partea 17: Echipamente de climatizare

53 INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR

53.020 Instalaţii de ridicat

53.020.20 Macarale

SR CEN/TS 13001-3-1:2005 T CT 85 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-1: Stări limită şi verificarea securităţii structurilor metalice

SR CEN/TS 13001-3-2:2005 T CT 85 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-2: Stări limită şi verificarea aptitudinii transmisiilor prin cablu

55 AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOR

55.100 Butelii. Borcane. Flacoane

SR EN ISO 8106:2005 T CT 270 Recipiente de sticlă. Determinarea capacităţii prin metoda gravimetrică. Metodă de încercare Înlocuieşte: SR ISO 8106:1996

SR EN 14634:2005 T CT 270 Ambalaje de sticlă. Închidere coroană 26 H 180. Dimensiuni

SR EN 14635:2005 T CT 270 Ambalaje de sticlă. Închidere coroană 26 H 126. Dimensiuni

59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI INDUSTRIA PIELĂRIEI

59.080 Produse din industria textilă

59.080.01 Textile în general

SR EN ISO 105-P02:2005 T CT 103 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea P02: Rezistenţa vopsirilor la plisare: Plisare cu vapori

59.080.30 Ţesături din textile

SR EN ISO 9073-12:2005 T CT 103 Materiale textile. Metoda de încercare a neţesutelor. Partea 12: Determinarea capacităţii de absorbţie

59.080.50 Frânghii

SR EN ISO 1968:2005 T CT 103 Frânghii de fibre şi articole de frânghii. Vocabular

SR EN 14687:2005 T CT 103 Frânghii din fibre de poliolefine amestecate

59.100 Materiale pentru armarea compozitelor

59.100.20 Materiale de armare pe bază de carbon

SR EN ISO 10618:2005 T CT 108 Fibre de carbon. Determinarea proprietăţilor la tracţiune a firelor impregnate cu răşină Înlocuieşte: SR EN ISO 10618:2003

59.120 Maşini pentru industria textilă

59.120.30 Războaie. Maşini de ţesut

SR EN ISO 11111-5:2005 T CT 154 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini din preparaţia ţesătoriei şi pentru tricotat

SR EN ISO 11111-6:2005 T CT 154 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini pentru producţia de stofe

59.120.40 Maşini de tricotat

SR EN ISO 11111-5:2005 T CT 154 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini din preparaţia ţesătoriei şi pentru tricotat

SR EN ISO 11111-6:2005 T CT 154 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini pentru producţia de stofe

59.120.50 Maşini de vopsit şi de apretat

SR EN ISO 11111-7:2005 T CT 154 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini de vopsit şi de finisat

Page 6: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

6

59.120.99 Alte maşini pentru industria textilă

SR EN ISO 11111-3:2005 T CT 154 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini pentru preparaţia de neţesute

SR EN ISO 11111-4:2005 T CT 154 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini de prelucrare a firului şi maşini de confecţionat cabluri şi frânghie

SR EN ISO 11111-6:2005 T CT 154 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini pentru producţia de stofe

59.140 Industria pielăriei

59.140.30 Piei şi blănuri

SR EN 13336:2005 T CT 102 Piele. Caracteristicile pieilor pentru tapiţerie. Ghid pentru selectarea pieilor pentru mobilă

SR EN ISO 14931:2005 T CT 102 Piele. Ghid pentru selectarea pieilor pentru îmbrăcăminte (cu excepţia blănurilor) Înlocuieşte: STAS 5519-88 STAS 9481-88

61 INDUSTRIA DE CONFECŢII

61.060 Încălţăminte

SR EN 13520:2003/A1:2005 T CT 190 Încălţăminte. Metode de încercare pentru feţe, căptuşeli şi acoperişuri de branţ. Rezistenţa la abraziune

SR EN ISO 19953:2005 T CT 190 Încălţăminte. Metode de încercare pentru tocuri. Rezistenţa la impact lateral

SR EN ISO 22777:2005 T CT 190 Încălţăminte. Metode de încercare pentru accesorii: sisteme de închidere cu autofixare. Rezistenţa la desprindere înainte şi după o utilizare repetată

65 AGRICULTURĂ

65.060 Maşini şi echipamente agricole

65.060.80 Echipamente forestiere

SR EN ISO 22868:2005 T CT 77 Maşini forestiere. Cod de încercare acustică pentru maşinile portabile, ţinute cu mâna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) Înlocuieşte: SR EN 27182:1997 SR EN 27917:1998

67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ

67.020 Procese în industria alimentară

SR EN ISO 22000:2005 T CT 180 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar

67.050 Metode generale de analiză pentru produse alimentare

SR EN ISO 21572:2004/AC:2005 T CT 95 Produse alimentare. Metoda de detecţie a organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode bazate pe proteină

67.060 Cereale, leguminoase şi produse derivate

SR ISO 712:2005 T CT 180 Cereale şi produse cerealiere. Determinarea umidităţii. Metoda practică de referinţă Înlocuieşte: SR ISO 712:1999

SR ISO 2164:2005 T CT 180 Leguminoase. Determinarea acidului glicosidic hidrocianic

SR ISO 3093:2005 T CT 180 Grâu, secară şi produsele lor. Determinarea indicelui de cădere conform Hagberg-Perten Înlocuieşte: SR ISO 3093:1997

SR ISO 4174:2005 T CT 180 Cereale, seminţe oleaginoase şi leguminoase. Măsurarea pierderii de presiune pe unitate într-un unidimensional de aer prin masa de seminţe

SR ISO 5530-4:2005 T CT 180 Făină de grâu (Triticum aestivum L.). Caracteristici fizice ale aluatului. Partea 4: Determinarea proprietăţilor reologice folosind alveograful Înlocuieşte: SR ISO 5530-4:2002

SR ISO 6322-1:2005 T CT 180 Depozitarea cerealelor şi leguminoaselor. Partea 1: Recomandări generale pentru păstrarea cerealelor

SR ISO 6644:2005 T CT 180 Cereale şi produse măcinate din cereale. Eşantionare automată cu mijloace mecanice

SR ISO 7301:2005 T CT 180 Orez. Specificaţii

SR ISO 16002:2005 T CT 180 Seminţe de cereale şi leguminoase depozitate. Linii directoare pentru detectarea infestării cu nevertebrate vii prin capcane

SR EN ISO 21572:2004/AC:2005 T CT 95 Produse alimentare. Metoda de detecţie a organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode bazate pe proteină

71 CHIMIE

71.100 Produse din industria chimică

71.100.30 Explozivi. Substanţe pirotehnice

SR EN 13631-12:2005 T CT 358 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 12: Specificaţii pentru bustere cu diferite capacităţi de iniţiere

SR EN 13631-16:2005 T CT 358 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 16: Detectarea şi măsurarea gazelor toxice

Page 7: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

7

SR EN 13631-3:2005 T CT 358 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 3: Determinarea sensibilităţii la frecare a explozivilor

SR EN 13763-15:2005 T CT 358 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întârzietoare. Partea 15: Determinarea capacităţii de iniţiere echivalente

SR EN 13938-1:2005 T CT 358 Explozivi pentru uz civil. Propulsanţi şi combustibili pentru rachete. Partea 1: Cerinţe

SR EN 13938-2:2005 T CT 358 Explozivi pentru uz civil. Propulsanţi şi combustibili pentru rachete. Partea 2: Determinarea rezistenţei la energie electrostatică

SR EN 13938-5:2005 T CT 358 Explozivi pentru uz civil. Propulsanţi şi combustibili pentru rachete. Partea 5: Determinarea golurilor şi fisurilor

SR EN 13938-7:2005 T CT 358 Explozivi pentru uz civil. Propulsanţi şi combustibili pentru rachete. Partea 7: Determinarea proprietăţilor pulberii negre

71.100.40 Agenţi activi de suprafaţă

SR EN 14370:2005 T CT 298 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea tensiunii superficiale

SR EN 14371:2005 T CT 298 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea capacităţii de spumare şi a gradului de spumare. Metodă de încercare cu recirculare

SR EN 14480:2005 T CT 298 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea conţinutului de agenţi activi de suprafaţă anionici. Metodă de titrare potenţiometrică în două faze

75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE

75.060 Gaz natural

SR EN ISO 6974-6:2005 A CT 315 Gaz natural. Determinarea compoziţiei cu incertitudine definită prin cromatografie în fază gazoasă. Partea 6: Determinarea hidrogenului, heliului, oxigenului, azotului, dioxidului de carbon şi hidrocarburilor C1 până la C8 utilizând coloane capilare

SR ISO 6975:2004/A99:2005 E CT 315 Gaz natural. Analiza extinsă. Metoda gaz-cromatografică

SR ISO 6976+C2:1999/A99:2005 E CT 315 Gaz natural. Calculul puterii calorifice, densităţii, densităţii relative şi indicelui Wobbe din compoziţie

SR ISO 6976+C2:1999/C3:2005 T CT 315 Gaz natural. Calculul puterii calorifice, densităţii, densităţii relative şi indicelui Wobbe din compoziţie

SR EN ISO 6978-1:2005 A CT 315 Gaz natural. Determinarea conţinutului de mercur. Partea 1: Eşantionarea mercurului prin chemosorbţie pe iod

SR EN ISO 6978-2:2005 A CT 320 Gaz natural. Determinarea conţinutului de mercur. Partea 2: Eşantionarea mercurului prin amalgamare pe aliaj aur/platină

SR ISO 13443:2000/A99:2005 E CT 315 Gaz natural. Condiţii de referinţă standard

SR ISO 13686:2001/A99:2005 E CT 320 Gaz natural. Definirea calităţii

SR ISO 14532:2003/A99:2005 E CT 315 Gaz natural. Vocabular

SR EN ISO 15403:2005 A CT 315 Gaz natural. Desemnarea calităţii gazului natural pentru utilizarea drept carburant comprimat pentru vehicule

75.080 Produse petroliere în general

SR EN 14832:2005 A CT 320 Ţitei şi produse înrudite. Determinarea stabilităţii la oxidare şi corosivitate a fluidelor dificil inflamabile pe bază de esteri fosfaţi

SR EN 14833:2005 A CT 320 Ţitei şi produse înrudite. Determinarea stabilităţii la hidroliză a fluidelor dificil inflamabile pe bază de esteri fosfaţi

75.140 Ceară de petrol, materiale bituminoase şi alte produse petroliere

SR EN 14733:2005 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Controlul producţiei de emulsii bituminoase, de bitumuri fluxate şi fluidifiate, în fabrică

SR EN 14771:2005 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea modulului de rigiditate şi flexiune. Reometru cu bară de încovoiere

75.160 Combustibili

75.160.20 Combustibili lichizi

SR EN ISO 6975:2005 T CT 315 Gaz natural. Analiza extinsă. Metoda gaz-cromatografică

SR EN ISO 6976:2005 T CT 315 Gaz natural. Calculul puterii calorifice, densităţii, densităţii relative şi indicelui Wobbe din compoziţie

SR ISO 6976+C2:1999/C1:2005 T CT 357 Gaz natural. Calculul puterii calorifice, densităţii, densităţii relative şi indicelui Wobbe din compoziţie

SR EN ISO 12213-1:2005 T CT 320 Gaz natural. Calculul facotrului de compresibilitate. Partea 1: Introducere şi linii directoare

SR EN ISO 12213-2:2005 T CT 320 Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 2: Calcul pe baza analizei compoziţiei molare

SR EN ISO 12213-3:2005 T CT 320 Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 3: Calcul pe baza proprietăţilor fizice

Page 8: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

8

SR ISO 12213-1:2001/A99:2005 E CT 320 Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 1: Introducere şi linii directoare

SR ISO 12213-2:2001/A99:2005 E CT 320 Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 2: Calcul pe baza analizei compoziţiei molare

SR ISO 12213-3:2001/A99:2005 E CT 320 Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 3: Calcul pe baza proprietăţilor fizice

SR EN ISO 13443:2005 T CT 315 Gaz natural. Condiţii de referinţă standard

SR EN ISO 13686:2005 T CT 320 Gaz natural. Definirea calităţii

SR EN ISO 14532:2005 T CT 315 Gaz natural. Vocabular

SR ISO 14532:2003/C1:2005 T CT 315 Gaz natural. Vocabular

75.200 Maşini şi utilaje pentru transportul produselor petroliere şi a gazului natural

SR EN 13617-2:2005 T CT 169 Staţii de combustibil. Partea 2: Condiţii de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor casante utilizate pentru distribuitoarele de carburant

SR EN 13617-3:2005 T CT 169 Staţii de combustibil. Partea 3: Condiţii de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor de securitate

SR EN 13617-4:2005 T CT 169 Staţii de combustibil. Partea 4: Condiţii de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor rotative utilizate la distribuitoarele de carburanţi

SR EN 14125:2005 T CT 169 Conducte din materiale termoplastice îngropate şi conducte metalice flexibile pentru staţiile de combustibil

77 METALURGIE

77.040 Încercările metalelor

77.040.30 Analize chimice ale metalelor

SR EN 12258-2:2005 T CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 2: Analiză chimică

SR EN 12441-7:2005 T CT 171 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 7: Determinarea conţinutului de staniu. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără după absorbţie

SR EN 12441-8:2005 T CT 171 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 8: Determinarea conţinutului de staniu din zinc secundar. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

SR EN 12441-9:2005 T CT 171 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 9: Determinarea conţinutului de nichel din aliajele de zinc. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

SR EN 14361:2005 T CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Analiză chimică. Prelevare din metal topit

77.060 Coroziunea metalelor

SR EN 12502-4:2005 T CT 157 Protecţia materialelor metalice îmotriva coroziunii. Recomandări pentru evaluarea riscului de coroziune în sistemele de distribuţie şi depozitare a apei. Partea 4: Factori de influenţă pentru oţeluri inoxidabile

SR EN 12502-5:2005 T CT 157 Protecţia materialelor metalice împotriva coroziunii. Recomandări pentru evaluarea riscului de coroziune în sistemele de distribuţie şi depozitare a apei. Partea 5: Factori de influenţă pentru fontă, oţeluri nealiate şi slab aliate

77.120 Metale neferoase

77.120.10 Aluminiu şi aliaje de aluminiu

SR EN 12258-2:2005 T CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 2: Analiză chimică

SR EN 12258-4:2005 T CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 4: Reziduuri din industria aluminiului

SR EN 14361:2005 T CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Analiză chimică. Prelevare din metal topit

77.120.60 Plumb, zinc, staniu şi aliajele lor

SR EN 12441-7:2005 T CT 171 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 7: Determinarea conţinutului de staniu. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără după absorbţie

SR EN 12441-8:2005 T CT 171 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 8: Determinarea conţinutului de staniu din zinc secundar. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

SR EN 12441-9:2005 T CT 171 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 9: Determinarea conţinutului de nichel din aliajele de zinc. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

77.140 Produse din oţel şi fontă

77.140.70 Profile din oţel

SR EN 10164:2005 T CT 42 Oţeluri de construcţii cu caracteristici de deformare îmbunătăţite pe direcţie perpendiculară pe suprafaţa produsului. Condiţii tehnice de livrare Înlocuieşte: SR EN 10164:1995

Page 9: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

9

77.150 Produse din metale neferoase

77.150.30 Produse din cupru

SR EN 13605:2003/AC:2005 T CT 171 Cupru şi aliaje de cupru. Profile şi sârme profilate pentru aplicaţii electrice

SR EN 14436:2005 T CT 171 Cupru şi aliaje de cupru. Benzi acoperite electrochimic cu staniu

79 INDUSTRIA LEMNULUI

79.040 Lemn, gatere şi lemn rotund

SR EN 14298:2005 T CT 118 Cherestea. Estimarea calităţii uscării

79.060 Plăci din lemn

79.060.01 Plăci din lemn în general

SR EN 717-1:2005 T CT 118 Plăci pe bază de lemn. Determinarea emisiei de aldehidă formică prin metoda camerei Înlocuieşte: SR ENV 717-1:2003

79.060.10 Placaje

SR EN 314-1:2005 T CT 118 Placaj. Calitatea încleierii. Partea 1: Metode de încercare Înlocuieşte: SR EN 314-1:1996

79.060.20 Plăci din aşchii de lemn şi plăci din fibre de lemn

SR EN 14279:2005 T CT 118 Lemn stratificat (LVL). Definiţii şi clasificare

79.080 Semifabricate din lemn

SR EN 14279:2005 T CT 118 Lemn stratificat (LVL). Definiţii şi clasificare

83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE

83.080 Materiale plastice

83.080.01 Materiale plastice, în general

SR EN ISO 1183-2:2005 T CT 108 Materiale plastice. Metode de determinare a densităţii materialelor plastice nealveolare. Partea 2: Metoda coloanei cu gradient de densitate

SR EN ISO 8256:2005 T CT 108 Materiale plastice. Determinarea rezistenţei la şoc-tracţiune

SR EN ISO 17556:2005 T CT 108 Materiale plastice. Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale în sol prin măsurarea consumului de oxigen într-un respirometru sau a cantităţii de dioxid de carbon degajate

83.080.10 Materiale termorigide

SR EN ISO 8619:2005 T CT 108 Materiale plastice. Pulberi de răşini fenolice. Determinarea distanţei de curgere pe o placă de sticlă încălzită

SR EN ISO 9371:2002/AC:2005 T CT 108 Materiale plastice. Răşini fenolice lichide sau în soluţie. Determinarea viscozităţii

83.080.20 Materiale termoplastice

SR EN ISO 306:2005 T CT 108 Materiale plastice. Materiale termoplastice. Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST) Înlocuieşte: SR EN ISO 306:2004

SR EN ISO 4613-2:2000/A1:2005 T CT 108 Materiale plastice. Materiale pe bază de etilenă/acetat de vinil (E/VAC) pentru injecţie şi extrudare. Partea 2: Prepararea epruvetelor şi determinarea proprietăţilor. Amendament 1

85 INDUSTRIA HÂRTIEI

85.100 Echipament pentru industria hârtiei

SR EN 1010-5:2005 T CT 154 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 5: Maşini pentru fabricarea cartonului ondulat şi maşini pentru prelucrarea cartonului plat şi a cartonului ondulat

91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

91.100 Materiale de construcţii

91.100.40 Produse de ciment armate cu fibre

SR EN 492:2005 T CT 113 Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare Înlocuieşte: SR EN 492+AC1+AC:1999 SR EN 492+AC1+AC:1999/A1:2001

SR EN 494:2005 T CT 113 Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţii de produs şi metode de încercare Înlocuieşte: SR EN 494:2003 SR EN 494:2003/A1:2003 SR EN 494:2003/AC:2003

91.100.50 Lianţi. Materiale pentru etanşare

SR EN 13808:2005 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum

SR EN 14733:2005 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Controlul producţiei de emulsii bituminoase, de bitumuri fluxate şi fluidifiate, în fabrică

SR EN 14771:2005 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea modulului de rigiditate şi flexiune. Reometru cu bară de încovoiere

91.100.60 Materiale pentru izolaţie termică şi fonică

SR EN 14063-1:2005 T CT 113 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare

Page 10: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

10

SR EN 14316-1:2005 T CT 113 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare

SR EN 14317-1:2005 T CT 113 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare

91.140 Instalaţii în clădiri

91.140.30 Ventilaţie şi climatizare

SR EN 13141-5:2005 T CT 320 Ventilarea clădirilor. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 5: Căciuli de ventilare şi dispozitive de ieşire prin acoperiş

SR EN 13779:2005 T CT 302 Ventilarea clădirilor cu altă destinaţie decât de locuit. Cerinţe de performanţă pentru instalaţiile de ventilare şi de climatizare a încăperilor

91.140.50 Sisteme de alimentare cu energie electrică

SR HD 384.7.708 S2:2005 T CT 136 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7: Prescripţii pentru instalaţii şi amplasamente speciale. Secţiunea 708: Instalaţii electrice pentru campinguri Înlocuieşte: SR HD 384.7.708 S1:2003

SR CEI 60364-7-740:2005 T CT 136 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7-740: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Instalaţii electrice temporare pentru structuri, dispozitive pentru agrement şi barăci, din bâlciuri, parcuri de distracţii şi circuri

SR HD 60364-7-717:2005 T CT 136 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7-717: Prescripţii pentru instalaţii speciale sau amplasamente speciale. Unităţi mobile sau transportabile

SR CEI 61200-413:2005 T CT 136 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 413: Protecţia împotriva atingerilor indirecte. Întreruperea automată a alimentării

SR CEI 61200-52:2005 T CT 136 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 52: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Sisteme de pozare

SR CEI 61200-53:2005 T CT 136 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 53: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Aparataj

SR CEI 61200-704:2005 T CT 136 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 704: Instalaţii pentru şantier

SR CEI/TR 62066:2005 T CT 136 Supratensiuni şi protecţia împotriva supratensiunilor în reţelele de joasă tensiune alternativă. Informaţii generale de bază

91.140.60 Sisteme de alimentare cu apă

SR EN 12502-4:2005 T CT 157 Protecţia materialelor metalice îmotriva coroziunii. Recomandări pentru evaluarea riscului de coroziune în sistemele de distribuţie şi depozitare a apei. Partea 4: Factori de influenţă pentru oţeluri inoxidabile

SR EN 12502-5:2005 T CT 157 Protecţia materialelor metalice împotriva coroziunii. Recomandări pentru evaluarea riscului de coroziune în sistemele de distribuţie şi depozitare a apei. Partea 5: Factori de influenţă pentru fontă, oţeluri nealiate şi slab aliate

93 CONSTRUCŢII CIVILE

93.080 Ingineria drumurilor

93.080.20 Materiale de construcţii pentru drumuri

SR 174-2:1997/A91:2005 E CT 187 Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice pentru prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice şi recepţia îmbrăcăminţilor executate

SR EN 13808:2005 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum

97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT PENTRU SPORT

97.140 Mobilă

SR EN 13336:2005 T CT 102 Piele. Caracteristicile pieilor pentru tapiţerie. Ghid pentru selectarea pieilor pentru mobilă

97.200 Echipamente pentru distracţii

97.200.30 Echipament de camping şi terenuri de camping

SR HD 384.7.708 S2:2005 T CT 136 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7: Prescripţii pentru instalaţii şi amplasamente speciale. Secţiunea 708: Instalaţii electrice pentru campinguri Înlocuieşte: SR HD 384.7.708 S1:2003

97.220 Echipamente şi instalaţii sportive

97.220.40 Echipamente pentru sporturi în aer liber şi sporturi acvatice

SR EN 14225-1:2005 T CT 227 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Costume izoterme. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 14225-2:2005 T CT 227 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 2: Costume etanşe. Cerinţe şi metode de încercare

Page 11: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

11

STANDARDE ANULATE Standardele române de mai jos au fost anulate în luna noiembrie 2005, fie prin înlocuire, fie printr-o decizie de anulare. Pentru standardele anulate prin înlocuire sunt precizate şi standardele înlocuitoare.

13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE

13.120 Securitatea în locuinţe

SR EN 60335-2-17:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru pături, perne şi aparate flexibile similare de încălzit Înlocuit prin: SR EN 60335-2-17:2004

SR EN 60335-2-35:2000 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-35: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee Înlocuit prin: SR EN 60335-2-35[2002]:2004

SR EN 60335-2-35:2000/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-35: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee Înlocuit prin: SR EN 60335-2-35[2002]:2004 13.340 Echipament de protecţie individuală

13.340.10 Îmbrăcăminte de protecţie

SR EN 407:1996 Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor termice (căldură şi/sau foc) Înlocuit prin: SR EN 407:2005 13.340.20 Echipament de protecţie a capului

SR EN 458:1998 Protectori individuali împotriva zgomotului. Recomandări pentru selecţionare, utilizare, îngrijire şi întreţinere. Ghid Înlocuit prin: SR EN 458:2005 17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE

17.140 Acustică şi măsurări acustice

17.140.20 Zgomot emis de maşini şi echipamente

SR EN 27182:1997 Acustică. Măsurarea la nivelul urechii operatorului a zgomotului emis de ferăstraiele cu lanţ Înlocuit prin: SR EN ISO 22868:2005

SR EN 27917:1998 Acustică. Măsurarea zgomotului emis de ferăstraiele pentru arbuşti la nivelul urechii operatorului Înlocuit prin: SR EN ISO 22868:2005 19 ÎNCERCĂRI

19.080 Încercări electrice şi electronice

SR EN 61010-2-032:2002 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-032: Cerinţe particulare pentru cleşte manual de curent pentru măsurare şi încercare electrică Înlocuit prin: SR EN 61010-2-032:2004

25 TEHNICI DE FABRICARE

25.220 Tratamente şi acoperiri de suprafaţă

25.220.40 Acoperiri metalice

SR ISO 6158:1999 Acoperiri metalice. Acoperiri electrochimice de crom pentru utilizări industriale Înlocuit prin: SR EN ISO 6158:2005 29 ELECTROTEHNICĂ

29.020 Electrotehnică în general

SR EN 50091-1-2:2002 Sisteme de alimentare fără pauză (UPS). Partea 1-2: Cerinţe generale şi de securitate pentru UPS utilizate în incinte cu acces restrictiv. Înlocuit prin: SR EN 62040-1-2:2004 29.200 Redresoare. Convertizoare. Surse stabilizate

SR EN 50091-1-2:2002 Sisteme de alimentare fără pauză (UPS). Partea 1-2: Cerinţe generale şi de securitate pentru UPS utilizate în incinte cu acces restrictiv. Înlocuit prin: SR EN 62040-1-2:2004 33 TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO

33.180 Comunicaţii prin fibră optică

33.180.20 Dispozitive de interconectare prin fibre optice

SR EN 61300-2-5:2004 Dispozitive de interconectare şi componente pasive pentru fibre optice. Metode fundamentale de încercare şi măsurare. Partea 2-5: Încercări - Torsiune/rotaţie Înlocuit prin: SR EN 61300-2-5:2003

SR EN 61300-3-26:2004 Dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu fibre optice. Metode fundamentale de încercare şi de măsurare. Partea 3-26: Examinări şi măsurări - Măsurarea abaterii unghiulare între axa ferulei şi axa fibrei Înlocuit prin: SR EN 61300-3-26:2003 35 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. ECHIPAMENTE DE

BIROU

35.080 Dezvoltare software şi documentaţia sistemelor

SR ISO/CEI 9126:1997 Tehnologia informatiei. Evaluarea produsului software. Caracteristici de calitate şi linii directoare pentru utilizarea lor Înlocuit prin: SR ISO/CEI 9126-1:2005 55 AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOR

55.100 Butelii. Borcane. Flacoane

SR ISO 8106:1996 Recipiente de sticlă. Determinarea capacităţii prin metoda gravimetrică. Metoda de încercare Înlocuit prin: SR EN ISO 8106:2005

Page 12: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

12

59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI INDUSTRIA PIELĂRIEI

59.100 Materiale pentru armarea compozitelor

59.100.01 Materiale pentru armarea compozitelor în general

SR EN ISO 10618:2003 Fibre de carbon. Determinarea proprietăţilor la tracţiune a firelor impregnate cu răşină Înlocuit prin: SR EN ISO 10618:2005 59.140 Industria pielăriei

59.140.30 Piei şi blănuri

STAS 5519-88 Piei finite pentru îmbrăcăminte. Piei de ovine şi caprine Înlocuit prin: SR EN ISO 14931:2005

STAS 9481-88 Piei finite pentru îmbrăcăminte. Piei de porcine Înlocuit prin: SR EN ISO 14931:2005 65 AGRICULTURĂ

65.060 Maşini şi echipamente agricole

65.060.80 Echipamente forestiere

SR EN 27182:1997 Acustică. Măsurarea la nivelul urechii operatorului a zgomotului emis de ferăstraiele cu lanţ Înlocuit prin: SR EN ISO 22868:2005

SR EN 27917:1998 Acustică. Măsurarea zgomotului emis de ferăstraiele pentru arbuşti la nivelul urechii operatorului Înlocuit prin: SR EN ISO 22868:2005 67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ

67.060 Cereale, leguminoase şi produse derivate

SR ISO 712:1999 Cereale şi produse cerealiere. Determinarea umidităţii (Metoda de referinta practica) Înlocuit prin: SR ISO 712:2005

SR ISO 3093:1997 Cereale. Determinarea indicelui de cădere Înlocuit prin: SR ISO 3093:2005

SR ISO 5530-4:2002 Făină de grâu. Caracteristici fizice ale aluatului. Partea 4: Determinarea proprietăţilor reologice folosind alveograful Înlocuit prin: SR ISO 5530-4:2005 77 METALURGIE

77.140 Produse din oţel şi fontă

77.140.50 Produse şi semi-produse plate din oţel

SR EN 10164:1995 Oţeluri de construcţii cu caracteristici de deformare îmbunătăţite pe direcţie perpendiculară pe suprafaţa produsului. Condiţii tehnice de livrare Înlocuit prin: SR EN 10164:2005 77.140.70 Profile din oţel

SR EN 10164:1995 Oţeluri de construcţii cu caracteristici de deformare îmbunătăţite pe direcţie perpendiculară pe suprafaţa produsului. Condiţii tehnice de livrare Înlocuit prin: SR EN 10164:2005

79 INDUSTRIA LEMNULUI

79.060 Plăci din lemn

79.060.01 Plăci din lemn în general

SR ENV 717-1:2003 Plăci pe bază de lemn. Determinarea emisiei de aldehidă formică. Partea 1: Emisie de aldehidă formică prin metoda camerei Înlocuit prin: SR EN 717-1:2005 79.060.10 Placaje

SR EN 314-1:1996 Placaj. Calitate a încleierii. Partea 1: Metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 314-1:2005 83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR

PLASTICE

83.080 Materiale plastice

83.080.01 Materiale plastice, în general

SR EN ISO 306:2004 Materiale plastice. Materiale termoplastice. Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST) Înlocuit prin: SR EN ISO 306:2005 91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

91.060 Elemente ale construcţiilor

91.060.20 Acoperişuri

SR EN 492+AC1+AC:1999 Plăci şi accesorii de fibrociment, de tip ardezie, pentru acoperiş. Condiţii pentru produs şi metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 492:2005 91.100 Materiale de construcţii

91.100.40 Produse de ciment armate cu fibre

SR EN 492+AC1+AC:1999 Plăci şi accesorii de fibrociment, de tip ardezie, pentru acoperiş. Condiţii pentru produs şi metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 492:2005

SR EN 492+AC1+AC:1999/A1:2001 Plăci şi accesorii de fibrociment, de tip ardezie pentru acoperiş. Condiţii pentru produs şi metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 492:2005

SR EN 494:2003 Plăci profilate şi accesorii de fibrociment pentru acoperiş. Specificaţii de produs şi metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 494:2005

SR EN 494:2003/A1:2003 Placi profilate si accesorii de fibrociment pentru acoperiş. Specificatii de produs si metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 494:2005

SR EN 494:2003/AC:2003 Plăci profilate şi accesorii de fibrociment pentru acoperiş. Specificaţii de produs şi metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 494:2005 97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL.

ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT PENTRU SPORT

97.040 Echipament de bucătărie

97.040.40 Maşini de spălat vase

SR EN 60335-2-35:2000/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-35: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee Înlocuit prin: SR EN 60335-2-35[2002]:2004

Page 13: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

13

97.040.50 Aparate mici de bucătărie

SR EN 60335-2-17:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru pături, perne şi aparate flexibile similare de încălzit Înlocuit prin: SR EN 60335-2-17:2004

SR EN 60335-2-35:2000 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-35: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee Înlocuit prin: SR EN 60335-2-35[2002]:2004

97.060 Echipamente de spălat

SR EN 60335-2-44:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-44: Prescripţii particulare pentru maşini de călcat Înlocuit prin: SR EN 60335-2-44:2004 97.180 Echipamente menajere şi comerciale diverse

SR EN 60335-2-17:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru pături, perne şi aparate flexibile similare de încălzit Înlocuit prin: SR EN 60335-2-17:2004

STANDARDE EUROPENE ADOPTATE INIŢIAL PRIN FILĂ DE CONFIRMARE SAU NOTĂ DE CONFIRMARE PENTRU CARE SE PUBLICĂ VERSIUNEA ROMÂNĂ

În această rubrică sunt înscrise standardele române adoptate iniţial prin filă de confirmare sau notă de confirmare şi pentru care se publică varianta română.

Data de aprobare menţionată sub titlul standardului este data la care a fost adoptat standardul european prin filă de confirmare sau notă de confirmare.

Versiunea română publicată înlocuieşte fila de confirmare sau nota de confirmare a adoptării standardului respectiv, publicată anterior.

01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, STANDARDIZARE. DOCUMENTARE

01.040 Vocabulare

01.040.73 Mine şi minereuri (Vocabulare)

SR EN 12440:2001 Piatră naturală. Criterii de denumire Data aprobării: 29/11/2001 Data traducerii: 29/11/2005

01.040.91 Construcţii şi materiale de construcţii. (Vocabulare)

SR EN 12440:2001 Piatră naturală. Criterii de denumire Data aprobării: 29/11/2001 Data traducerii: 29/11/2005

01.040.93 Construcţii civile (Vocabulare)

SR EN 13481-1:2004 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 1: Definiţii Data aprobării: 13/02/2004 Data traducerii: 30/11/2005

07 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

07.100 Microbiologie

07.100.30 Microbiologie alimentară

SR EN ISO 8261:2002 Lapte şi produse de lapte. Ghid pentru pregătirea eşantioanelor de analiză, a suspensiilor iniţiale şi a diluţiilor decimale în vederea examenului microbiologic Data aprobării: 23/09/2002 Data traducerii: 22/11/2005

13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE

13.060 Calitatea apei

13.060.30 Ape uzate

SR EN 773:2002 Cerinţe generale pentru componentele utilizate la reţelele de evacuare, de racord şi de canalizare sub presiune hidraulică Data aprobării: 23/09/2002 Data traducerii: 22/11/2005

SR EN 1293:2002 Condiţii generale pentru componentele utilizate la reţelele de evacuare, de racord şi de canalizare sub presiune pneumaticăData aprobării: 23/09/2002 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 1825-2:2002 Separatoare de grăsimi. Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, montare, operare şi întreţinere Data aprobării: 23/09/2002 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 12255-14:2004 Staţii de epurare. Partea 14: Dezinfecţie Data aprobării: 30/11/2004 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 12566-1:2002 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate Data aprobării: 23/09/2002 Data traducerii: 30/11/2005

13.060.99 Alte standarde referitoare la apă

SR EN 858-1:2002 Seaparatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii Data aprobării: 23/09/2002 Data traducerii: 30/11/2005

Page 14: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

14

13.160 Vibraţii, şocuri şi efectele lor asupra omului

SR EN ISO 8662-10:2003 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mâner. Partea 10: Unelte de ştanţat şi unelte tip foarfecă Data aprobării: 31/07/2003 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 13490:2002 Vibraţii mecanice. Autovehicule industriale. Evaluarea în laborator şi specificarea vibraţiilor transmise operatorului prin scaun Data aprobării: 28/11/2002 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 28662-2:2001/A2:2002 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mâner. Partea 2: Ciocane de dăltuit şi ciocane de nituit Data aprobării: 20/11/2002 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 28662-3:2001/A1:2002 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mâner. Partea 3: Ciocane perforatoare şi perforatoare rotativeData aprobării: 20/11/2002 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 28662-3:2001/A2:2002 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mâner. Partea 3: Ciocane perforatoare şi perforatoare rotativeData aprobării: 20/11/2002 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 28662-5:2001/A1:2002 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mâner. Partea 5: Ciocane de spart betonul şi ciocane de abataj Data aprobării: 20/11/2002 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 28662-5:2001/A2:2002 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mâner. Partea 5: Ciocane de spart betonul şi ciocane de abataj Data aprobării: 20/11/2002 Data traducerii: 30/11/2005

13.220 Protecţia contra incendiilor

SR HD 384.4.482 S1:2003 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţia pentru asigurarea securităţii. Capitolul 48: Alegerea măsurilor de protecţie în funcţie de influenţele externe. Secţiune 482: Protecţia împotriva incendiului în amplasamente cu riscuri Data aprobării: 17/11/2003 Data traducerii: 30/11/2005

13.220.10 Lupta contra incendiilor

SR EN 615:1996/A1:2002 Protecţie împotriva incendiului. Agenţi de stingere. Specificaţii pentru pulberi (altele decât pulberile pentru clasa D) Data aprobării: 26/09/2002 Data traducerii: 29/11/2005

SR EN 671-1:2002/AC:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incediilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide Data aprobării: 28/03/2003 Data traducerii: 29/11/2005

SR EN 671-3:2002 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 3: Întreţinerea hidranţilor interiori echipaţi cu furtunuri semirigide şi a sistemelor echipate cu furtunuri plate Data aprobării: 09/12/2002 Data traducerii: 28/11/2005

SR EN 1028-1:2003 Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 1: Clasificare. Condiţii generale şi de securitate Data aprobării: 28/03/2003 Data traducerii: 29/11/2005

SR EN 1028-2:2003 Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 2: Verificarea condiţiilor generale şi de securitate Data aprobării: 28/03/2003 Data traducerii: 29/11/2005

SR EN 1846-2:2002 Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Cerinţe comune. Securitate şi performanţe Data aprobării: 09/12/2002 Data traducerii: 25/11/2005

SR EN 1947:2003 Furtunuri de luptă împotriva incendiului. Furtunuri de refulare semirigide şi furtunuri echipate cu racorduri pentru pompe şi autospeciale Data aprobării: 28/03/2003 Data traducerii: 30/11/2005

13.220.20 Protecţia contra incendiilor

SR EN 54-10:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale Data aprobării: 26/09/2002 Data traducerii: 25/11/2005

SR EN 54-11:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală Data aprobării: 26/09/2002 Data traducerii: 28/11/2005

SR EN 12094-8:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condiţii şi metode de încercare pentru tuburi flexibile pentru sistemele cu CO2 Data aprobării: 26/09/2002 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 12259-1+A1:2002/A2:2004 Protecţia împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere Data aprobării: 03/12/2004 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 12259-2:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă Data aprobării: 09/12/2002 Data traducerii: 28/11/2005

SR EN 12259-2:2002/AC:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sisteme de supape de alarmă apă-apă Data aprobării: 28/03/2003 Data traducerii: 29/11/2005

SR EN 12259-3:2002 Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer Data aprobării: 26/09/2002 Data traducerii: 30/11/2005

Page 15: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

15

SR EN 12259-4:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic Data aprobării: 26/09/2002 Data traducerii: 29/11/2005

13.320 Sisteme de alarmă şi de alertare

SR EN 12259-3:2002 Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer Data aprobării: 26/09/2002 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 12259-4:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic Data aprobării: 26/09/2002 Data traducerii: 29/11/2005

17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE

17.120 Mijloace de măsurare a debitului fluidelor

17.120.10 Măsurarea debitului în conducte închise

SR EN 12261:2003/AC:2004 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină Data aprobării: 26/11/2004 Data traducerii: 14/11/2005

23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.040 Conducte şi accesorii

23.040.01 Conducte şi accesorii în general

SR EN 773:2002 Cerinţe generale pentru componentele utilizate la reţelele de evacuare, de racord şi de canalizare sub presiune hidraulică Data aprobării: 23/09/2002 Data traducerii: 22/11/2005

SR EN 1293:2002 Condiţii generale pentru componentele utilizate la reţelele de evacuare, de racord şi de canalizare sub presiune pneumaticăData aprobării: 23/09/2002 Data traducerii: 30/11/2005

23.040.70 Furtunuri flexibile

SR EN 1947:2003 Furtunuri de luptă împotriva incendiului. Furtunuri de refulare semirigide şi furtunuri echipate cu racorduri pentru pompe şi autospeciale Data aprobării: 28/03/2003 Data traducerii: 30/11/2005

25 TEHNICI DE FABRICARE

25.140 Unelte de mână

25.140.10 Unelte pneumatice

SR EN 28662-2:2001/A2:2002 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mâner. Partea 2: Ciocane de dăltuit şi ciocane de nituit Data aprobării: 20/11/2002 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 28662-3:2001/A1:2002 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mâner. Partea 3: Ciocane perforatoare şi perforatoare rotativeData aprobării: 20/11/2002 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 28662-3:2001/A2:2002 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mâner. Partea 3: Ciocane perforatoare şi perforatoare rotativeData aprobării: 20/11/2002 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 28662-5:2001/A1:2002 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mâner. Partea 5: Ciocane de spart betonul şi ciocane de abataj Data aprobării: 20/11/2002 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 28662-5:2001/A2:2002 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mâner. Partea 5: Ciocane de spart betonul şi ciocane de abataj Data aprobării: 20/11/2002 Data traducerii: 30/11/2005

29 ELECTROTEHNICĂ

29.060 Conductoare şi cabluri electrice

29.060.01 Conductoare şi cabluri electrice în general

SR HD 384.5.523 S2:2003 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Secţiunea 523: Curenţi admisibili în sisteme de pozare Data aprobării: 17/11/2003 Data traducerii: 30/11/2005

33 TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO

33.020 Telecomunicaţii în general

SR EN 301 489-12 V1.2.1:2004 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 12: Condiţii specifice pentru staţii terestre, interactive, terminale cu apertură foarte mică, funcţionând în banda de frecvenţe între 4 GHz şi 30 GHz în serviciul fix de satelit (FSS) Data aprobării: 26/11/2004 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 301 489-13 V1.2.1:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 13: Condiţii specifice pentru echipamente radio în banda de utilizare comună (Citizens Band) şi echipamente auxiliare Data aprobării: 31/05/2003 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 301 489-14 V1.2.1:2004 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 14: Condiţii specifice pentru emiţătoare analogice şi digitale din serviciul terestru de televiziune Data aprobării: 26/11/2004 Data traducerii: 26/11/2005

SR EN 301 489-17 V1.2.1:2004 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 17: Condiţii specifice pentru echipamente de transmisie de bandă largă în 2,4 GHz şi RLAN de mare performanţă în 5 GHz Data aprobării: 26/11/2004 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 301 893 V1.2.3:2004 Reţele de acces radio de bandă largă (BRAN). RLAN de mare performanţă în 5 GHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE Data aprobării: 26/11/2004 Data traducerii: 30/11/2005

Page 16: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

16

33.100 Compatibilitate electromagnetică (EMC)

33.100.01 Compatibilitate electromagnetică în general

SR EN 301 489-15 V1.2.1:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 15: Condiţii specifice pentru echipamente radio de amator comercial disponibile Data aprobării: 31/05/2003 Data traducerii: 10/11/2005

SR EN 301 489-18 V1.3.1:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 18: Condiţii specifice pentru echipamente radio trunking terestre (TETRA)Data aprobării: 31/05/2003 Data traducerii: 30/11/2005

47 CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME

47.080 Nave de agrement

SR EN ISO 12217-1:2003 Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 1: Ambarcaţiuni fără vele cu lungimea corpului mai mare sau egală cu 6 m Data aprobării: 04/09/2003 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN ISO 12217-2:2003 Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 2: Ambarcaţiuni cu vele cu lungimea corpului mai mare sau egală cu 6 m Data aprobării: 04/09/2003 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN ISO 12217-3:2003 Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 3: Ambarcaţiuni cu lungimea corpului mai mică de 6 m Data aprobării: 08/05/2003 Data traducerii: 30/11/2005

53 INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR

53.060 Cărucioare de manipulare

SR EN 13490:2002 Vibraţii mecanice. Autovehicule industriale. Evaluarea în laborator şi specificarea vibraţiilor transmise operatorului prin scaun Data aprobării: 28/11/2002 Data traducerii: 30/11/2005

67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ

67.040 Industria alimentară în general

SR EN 12014-1:2001 Produse alimentare. Determinarea conţinutului de nitraţi şi/sau nitriţi. Partea 1: Consideraţii generale Data aprobării: 30/11/2001 Data traducerii: 22/11/2005

67.060 Cereale, leguminoase şi produse derivate

SR EN ISO 15141-1:2003 Produse alimentare. Determinarea ochratoxinei A din cereale şi produse derivate. Partea 1: Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă după purificare pe silicagel Data aprobării: 26/03/2003 Data traducerii: 22/11/2005

91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

91.060 Elemente ale construcţiilor

91.060.01 Elemente ale construcţiilor, în general

SR EN ISO 13788:2002 Performanţa higrotermică a componentelor şi elementelor de construcţie. Temperatura superficială interioară pentru evitarea umidităţii superficiale critice şi condensului interior. Metode de calcul Data aprobării: 30/10/2002 Data traducerii: 30/11/2005

91.060.10 Ziduri. Pereţi despărţitori. Faţade

SR EN 13830:2004 Faţade cortină. Standard de produs Data aprobării: 02/09/2004 Data traducerii: 30/11/2005

91.060.50 Uşi şi ferestre

SR EN 13120:2004 Jaluzele interioare. Condiţii de performanţă, inclusiv de securitate Data aprobării: 30/11/2004 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 13561:2004 Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate Data aprobării: 30/11/2004 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 13659:2004 Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate Data aprobării: 30/11/2004 Data traducerii: 30/11/2005

91.090 Structuri exterioare

SR EN 13241-1:2004 Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum Data aprobării: 02/09/2004 Data traducerii: 30/11/2005

91.100 Materiale de construcţii

91.100.15 Materiale şi produse minerale

SR EN 12440:2001 Piatră naturală. Criterii de denumire Data aprobării: 29/11/2001 Data traducerii: 29/11/2005

91.120 Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor

91.120.10 Izolaţie termică

SR EN ISO 10456:2002 Materiale şi produse pentru construcţii. Proceduri pentru determinarea valorilor termice declarate şi de proiectare Data aprobării: 30/10/2002 Data traducerii: 18/11/2005

SR EN ISO 13788:2002 Performanţa higrotermică a componentelor şi elementelor de construcţie. Temperatura superficială interioară pentru evitarea umidităţii superficiale critice şi condensului interior. Metode de calcul Data aprobării: 30/10/2002 Data traducerii: 30/11/2005

Page 17: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

17

91.120.20 Acustică în clădiri. Izolaţie fonică

SR EN ISO 140-3:2002 Acustică. Măsurarea izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 3: Măsurarea în laborator a izolării la zgomot aerian a elementelor de construcţii Data aprobării: 27/09/2002 Data traducerii: 24/11/2005

SR EN ISO 140-4:2002 Acustică. Măsurarea izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 4: Măsurarea in situ a izolării la zgomot aerian între camere Data aprobării: 27/09/2002 Data traducerii: 24/11/2005

SR EN ISO 140-5:2002 Acustică. Măsurarea izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 5: Măsurarea in situ a izolării la zgomot aerian a elementelor de faţadă şi a faţadelor Data aprobării: 27/09/2002 Data traducerii: 24/11/2005

SR EN ISO 140-6:2002 Acustică. Măsurarea izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 6: Măsurarea în laborator a izolării la zgomot de impact a planşeelor Data aprobării: 27/09/2002 Data traducerii: 24/11/2005

SR EN ISO 140-7:2002 Acustică. Măsurarea izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 7: Măsurarea in situ a izolării la zgomot de impact a planşeelor Data aprobării: 27/09/2002 Data traducerii: 24/11/2005

SR EN ISO 140-8:2002 Acustică. Măsurarea izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 8: Măsurarea în laborator a îmbunătăţirii izolării la zgomot de impact datorată pardoselilor aplicate pe un planşeu greu standard Data aprobării: 27/09/2002 Data traducerii: 24/11/2005

SR EN ISO 10534-1:2002 Acustică. Determinarea coeficientului de absorbţie acustică şi a impedanţei cu interferometrul acustic. Partea 1: Metoda raportului de undă staţionară Data aprobării: 27/09/2002 Data traducerii: 24/11/2005

91.140 Instalaţii în clădiri

91.140.50 Sisteme de alimentare cu energie electrică

SR HD 384.4.442 S1:2003 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 44: Protecţia împotriva supratensiunilor. Secţiunea 442: Protecţia instalaţiilor de joasă tensiune împotriva defectelor de punere la pământ în instalaţiile de înaltă tensiune Data aprobării: 17/11/2003 Data traducerii: 15/11/2005

SR HD 384.4.482 S1:2003 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţia pentru asigurarea securităţii. Capitolul 48: Alegerea măsurilor de protecţie în funcţie de influenţele externe. Secţiune 482: Protecţia împotriva incendiului în amplasamente cu riscuri Data aprobării: 17/11/2003 Data traducerii: 30/11/2005

SR HD 384.5.523 S2:2003 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Secţiunea 523: Curenţi admisibili în sisteme de pozare Data aprobării: 17/11/2003 Data traducerii: 30/11/2005

SR HD 384.5.537 S2:2003 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Capitolul 53: Aparataj. Secţiunea 537: Dispozitive de secţionare şi comandă Data aprobării: 17/11/2003 Data traducerii: 30/11/2005

SR HD 384.5.54 S1:2003 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Capitolul 54: Legare la pământ şi conductoare de protecţie Data aprobării: 17/11/2003 Data traducerii: 30/11/2005

SR HD 384.5.551 S1:2003 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Capitolul 55: Alte echipamente. Secţiunea 551: Grupuri generatoare de joasă tensiune Data aprobării: 17/11/2003 Data traducerii: 30/11/2005

SR HD 384.5.56 S1:2003 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Capitolul 56: Alimentare pentru servicii de securitate Data aprobării: 17/11/2003 Data traducerii: 30/11/2005

93 CONSTRUCŢII CIVILE

93.020 Lucrări de terasament. Excavaţii. Fundaţii. Lucrări subterane

SR EN 12716:2002 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Injectarea cu presiune înaltă a terenurilor (jet grouting) Data aprobării: 09/12/2002 Data traducerii: 10/11/2005

93.030 Sisteme de canalizare externe

SR EN 13380:2002 Condiţii generale pentru componentele utilizate la renovarea şi repararea racordurilor şi reţelelor de canalizare în exteriorul clădirilor Data aprobării: 23/09/2002 Data traducerii: 18/11/2005

93.080 Ingineria drumurilor

93.080.20 Materiale de construcţii pentru drumuri

SR EN 13863-1:2004 Îmbrăcăminţi de beton. Partea 1: Metoda de încercare nedistructivă pentru determinarea grosimii dalei de beton Data aprobării: 15/12/2004 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 13863-2:2004 Îmbrăcăminţi de beton. Partea 2: Metodă de încercare pentru determinarea aderenţei între două straturi Data aprobării: 15/12/2004 Data traducerii: 30/11/2005

93.080.30 Maşini şi utilaje pentru construcţia de drumuri

SR EN 1794-1:2004 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Performanţe neacustice. Partea 1: Performanţe mecanice şi cerinţe de stabilitate Data aprobării: 08/11/2004 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 1794-2:2004 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Performanţe neacustice. Partea 2: Cerinţe generale pentru securitate şi mediu Data aprobării: 08/11/2004 Data traducerii: 30/11/2005

Page 18: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

18

93.100 Construcţii de căi ferate

SR EN 13481-1:2004 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 1: Definiţii Data aprobării: 13/02/2004 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 13481-2:2004 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 2: Sisteme de prindere pentru traverse de beton Data aprobării: 13/02/2004 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 13481-3:2004 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 3: Sisteme de prindere pentru traverse de lemn Data aprobării: 13/02/2004 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 13481-4:2004 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 4: Sisteme de prindere pentru traverse de oţel Data aprobării: 13/02/2004 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 13481-5:2004 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 5: Sisteme de prindere pentru calea pe dală Data aprobării: 13/02/2004 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 13481-7:2004 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 7: Sisteme de prindere speciale pentru aparate de cale şi contraşine Data aprobării: 13/02/2004 Data traducerii: 30/11/2005

97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT PENTRU SPORT

97.220 Echipamente şi instalaţii sportive

97.220.40 Echipamente pentru sporturi în aer liber şi sporturi acvatice

SR EN 564:2003 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Cordelină. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Data aprobării: 31/07/2003 Data traducerii: 24/11/2005

SR EN 565:2003 Echipament pentru alipinsm şi escaladare. Chingă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Data aprobării: 31/07/2003 Data traducerii: 24/11/2005

SR EN 565:2003/AC:2003 Echipament pentru alipinsm şi escaladare. Chingă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Data aprobării: 31/07/2003 Data traducerii: 24/11/2005

SR EN 566:2003 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Bucle de ancorare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Data aprobării: 31/07/2003 Data traducerii: 24/11/2005

SR EN 567:2003 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Dispozitive de blocare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Data aprobării: 31/07/2003 Data traducerii: 24/11/2005

SR EN 569:2003 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Pitoane. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Data aprobării: 31/07/2003 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 893:2003 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Crampoane. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Data aprobării: 31/07/2003 Data traducerii: 30/11/2005

SR EN 12276:2003 Echipament de alpinism şi escaladă. Ancore mecanice. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Data aprobării: 26/02/2003 Data traducerii: 24/11/2005

PROIECTE DE STANDARDE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ

Proiectele de standarde române de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO, indicând poziţia din program. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. CT 326 -Accesorii pentru utilizarea cu plăci de ghips carton. Partea 4:Cuie Termen pentru observaţii: 2006.02.28

CT 326 -Accesorii pentru utilizarea cu plăci de ghips carton. Partea 3:Agrafe Termen pentru observaţii: 2006.02.28

CT 326 -Accesorii pentru utilizarea cu plăci de ghips carton. Partea 2:Şuruburi cu fixare rapidă Termen pentru observaţii: 2006.02.28

CT 326 -Accesorii pentru utilizarea cu plăci de gips carton. Partea 1: Profile de tablă de oţel Termen pentru observaţii: 2006.02.28

Page 19: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

19

MODIFICĂRI ÎN ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA COMITETELOR TEHNICE

În această rubrică sunt publicate informaţii privind activitatea comitetelor tehnice naţionale de standardizare care au suferit modificări în organizare sau structură în luna noiembrie 2005. CT 78 Vehicule rutiere Secretariat: ASRO - Asociaţia de Standardizare din România Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Gabriel ANGHELACHE - UPB -FACULTATEA DE TRANSPORTURI Expert ASRO: Ing. Mareana CERNAT ! Activitatea de standardizare naţională se desfăşoară în comitete tehnice, organe fără personalitate juridică ale

organismului naţional de standardizare. Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice sunt prevăzute în standardul SR 10000-3.

! Activitatea comitetelor tehnice se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi european şi internaţional.

! Membrii comitetelor tehnice sunt specialişti desemnaţi nominal de factorii interesaţi (agenţi economici, institute de cercetare, de învăţământ, asociaţii profesionale, organisme guvernamentale etc.) şi împuterniciţi de aceştia. Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea echilibrată a factorilor interesaţi: producători, utilizatori, consumatori, autorităţi etc. Pentru a deveni membru al unui comitet tehnic trebuie să se transmită o solicitare scrisă (e-mail sau fax) expertului ASRO responsabil pentru comitetul respectiv. Adresele de e-mail ale experţilor ASRO, pentru fiecare comitet tehnic în parte, pot fi găsite pe site-ul www.asro.ro

! Prin participarea la activitatea comitetelor tehnice, specialiştii factorilor interesaţi au posibilitatea să-şi aducă contribuţia la standardizarea naţională, europeană sau internaţională, să cunoască cu doi-trei ani în avans informaţiile propuse pentru a fi incluse în standarde, putând astfel lua măsurile care se impun. Totodată, participarea activă la lucrările comitetelor tehnice reprezintă o deosebită oportunitate pentru a realiza şi întreţine contacte cu specialiştii din domeniul specific de activitate, din ţară şi străinătate.

! Informaţii privind participarea la activitatea de standardizare în cadrul comitetelor tehnice se pot primi de la experţii Direcţiei de Standardizare ASRO (a se vedea www.asro.ro).

Page 20: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

20

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ

Informaţiile din această secţiune se referă la activitatea Organizaţiilor Europene de Standardizare CEN, CENELEC şi ETSI.

În vederea unei mai mari operativităţi, titlurile standardelor şi proiectelor de standarde europene se publică în versiunea originală (engleză).

Pentru înţelegerea simbolurilor utilizate în această secţiune se fac precizările de mai jos: EN Standard European HD Document de armonizare ENV Prestandard European CR Raport CEN CWA Acordul Grupei de Lucru

ETSI EG Ghid ETSI ETSI EN Standard european pentru telecomunicaţii ETSI ES Standard ETSI ETSI TS Specificaţie tehnică ETSI ETSI TR Raport tehnic ETSI ETSI SR Raport special ETSI doa Termenul limită de anunţare a standardului european la nivel naţional

dop Termenul limită de publicare a standardului la nivel naţional dow Termenul limită de retragere a standardelor naţionale conflictuale prEN Proiect de Standard European prHD Proiect de Document de armonizare prENV Proiect de Prestandard European dea Termen limită de răspuns pentru observaţii şi/sau vot formal eOP Procedură simplificată de adoptare (ETSI) ePE Termen limită de răspuns pentru sfârşitul anchetei publice a unui standard ETSI

Ad Dată de adoptare Sectoarele CEN şi CENELEC sunt: A Servicii B Clădiri şi construcţii C Produse chimice, industrie chimică şi produse alimentare F Standarde fundamentale H Produse electrocasnice şi pentru distracţie I Inginerie mecanică M Materiale metalice N Materiale nemetalice S Sănătate, mediu şi echipamente medicale T Transport, manipulare mecanică şi ambalaje U Inginerie electronică W Inginerie electrică Z Diverse

STANDARDE EUROPENE CEN APROBATE

În perioada 2005.11.01 � 2005.11.30

A04 SERVICII DE TRANSPORT EN 14892:2005 Transport service - City logistics - Guideline for the definition of limited access to city centers doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

B01 MĂSURI DE SIGURANŢĂ CONTRA INCENDIILOR CEN/TS 15176:2005 Evaluation of conformity for fixed firefighting systems standards doa: 28.02.2006 dop: dow:

EN 12259-2:1999/A2:2005 Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.08.2007 EN 12259-3:2000/A2:2005 Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.08.2007 EN 54-10:2002/A1:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.08.2007

Page 21: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

21

EN 54-11:2001/A1:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.08.2007

B02 STRUCTURI EN 1996-1-1:2005 Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.03.2010 EN 1998-2:2005 Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance Part 2: Bridges doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.03.2010

B03 BETON EN 14487-1:2005 Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.12.2007

B06 GHIPS EN 13950:2005 Gypsum plasterboard thermal/acoustic insulation composite panels - Definitions, requirements and test methods doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.08.2007 EN 14209:2005 Preformed plasterboard cornices - Definitions, requirements and test methods doa: 28.02.2005 dop: 31.05.2005 dow: 31.08.2007 EN 14496:2005 Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels and plasterboards - Definitions, requirements and test methods doa: 28.02.2005 dop: 31.05.2005 dow: 31.08.2007

B09 PROTECŢIE TERMICĂ EN 14707:2005 Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of maximum service temperature for preformed pipe insulation doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

B10 STRUCTURI DE LEMN EN 14081-1:2005 Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 1: General requirements doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.08.2007 EN 14081-2:2005 Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for initial type testing doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.08.2007 EN 14081-3:2005 Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.08.2007

EN 14081-4:2005 Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 4: Machine Grading - Grading machine settings for machine controlled systems doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.08.2007

B23 REŢELE TERMICE EN 253:2003/A1:2005 District Heating Pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

B26 CONSTRUCŢIA ŞI ÎNTREŢINEREA DRUMURILOR EN 12697-1:2005 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble binder content doa: 28.02.2006 dop: 30.05.2006 dow: 31.01.2008 EN 12697-40:2005 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 40: In situ drainability doa: 28.02.2006 dop: 30.05.2006 dow: 31.01.2008 EN 12697-42:2005 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 42: Amount of coarse foreign matter in reclaimed asphalt doa: 28.02.2006 dop: 30.05.2006 dow: 31.01.2008

B28 ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU PARDOSELI EN 14041:2004/AC:2005 Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics doa: dop: dow:

B30 PARDOSELI ŞI FINISAREA SUPRAFEŢELOR

EN 14952:2005 Surfaces for sports areas - Determination of water absorption of unbound minerals doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14953:2005 Surfaces for sport areas - Determination of thickness of unbound mineral surfaces for outdoor sports areas doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14954:2005 Surfaces for sports areas - Determination of hardness of natural turf and unbound mineral surfaces for outdoor sports areas doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14955:2005 Surfaces for sports areas - Determination of composition and particle shape of unbound mineral surfaces for outdoor sports areas doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14956:2005 Surfaces for sports areas - Determination of water content of unbound mineral surfaces for outdoor sports areas doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

Page 22: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

22

B31 INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE ÎN CLĂDIRI EN 14908-1:2005 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 1: Protocol Stack doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

B33 PROIECTAREA CONSTRUCŢIILOR CEN/TR 13200-2:2005 Spectator facilities - Layout criteria of service area - Part 2: Characteristics and national situations doa: dop: dow: EN 13200-3:2005 Spectator facilities - Part 3: Separating elements - Requirements doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

C01 PRODUSE ALIMENTARE EN ISO 21570:2005 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Quantitative nucleic acid based methods (ISO 21570:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE EN 13438:2005 Paints and varnishes - Powder organic coatings for galvanized or sherardised steel products for construction purposes doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

C04 STICLĂRIE DE LABORATOR EN ISO 24450:2005 Laboratory glassware - Wide-necked boiling flasks (ISO 24450:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

C18 ADEZIVI EN 302-3:2004/A1:2005 Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods Part 3: Determination of the effect of acid damage to wood fibres by temperature and humidity cycling on the transverse tensile strength doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

C20 EXPLOZIVI SI LANSATOARE DE ARTIFICII EN 14035-21:2005 Fireworks - Part 21: Jumping ground spinners - Specification and test methods doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14035-25:2005 Fireworks - Part 25: Party Poppers - Specification and test methods doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14035-31:2005 Fireworks - Part 31: Shell-in-mortars - Specification and test methods doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14035-33:2005 Fireworks - Part 33: Spinners - Specification and test methods doa: 28.02.2005 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

F08 STAREA SUPRAFEŢELOR EN ISO 1101:2005 Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO 1101:2004) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI EN ISO 14816:2005 Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structure (ISO 14816:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

F19 OPTICĂ EN ISO 9342-2:2005 Optics and optical instruments - Test lenses for calibration of focimeters - Part 2: Test lenses for focimeters used for measuring contact lenses (ISO 9342-2:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

F20 ASIGURAREA CALITĂŢII CEN/TS 15224:2005 Health services - Quality management systems - Guide for the use of EN ISO 9001:2000 doa: 28.02.2006 dop: dow:

H09 MOBILĂ CEN/TR 581-4:2005 Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 4: Requirements and test methods for durability under the influence of climatic conditions doa: dop: dow: CEN/TS 15185:2005 Furniture - Assessment of the surface resistance to abrasion doa: 28.02.2006 dop: dow: CEN/TS 15186:2005 Furniture - Assessment of the surface resistance to scratching doa: 28.02.2006 dop: dow:

H15 JUCĂRII EN 71-11:2005 Safety of toys - Part 11: Organic chemical compounds - Methods of analysis doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

H18 CAZANE PENTRU ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ EN 14394:2005 Heating boilers - Heating boilers with forced draught burners - Nominal heat output not exceeding 10 MW and maximum operating temperature of 110 C doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

H32 USTENSILE DE BUCĂTĂRIE EN 14916:2005 Domestic cookware - Graphical symbols (pictograms) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

Page 23: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

23

I11 MAŞINI-UNELTE EN 1218-4:2004/A1:2005 Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 4: Edge banding machines fed by chain(s) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

I13 CONTAINERE DE GAZ EN 12863:2002/A1:2005 Transportable gas cylinders - Periodic inspection and maintenance of dissolved acetylene cylinders doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 1440:2005 LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded and brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Periodic inspection doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14795:2005 LPG equipment and accessories - Transportable refillable aluminium cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG) - Periodic inspection doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

I15 ECHIPAMENT PENTRU INDUSTRIA PETROLIERĂ EN ISO 13628-1:2005 Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 1: General requirements and recommendations (ISO 13628-1:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 15547-1:2005 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Plate- type heat exchangers - Part 1: Plate-and-frame heat exchangers (ISO 15547-1:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 15547-2:2005 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Plate- type heat exchangers - Part 2: Brazed aluminium plate-fin heat exchangers (ISO 15547-2:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 19901-1:2005 Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 1: Metocean design and operating considerations (ISO 19901-1:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

I17 MAŞINI ÎN GENERAL (INCLUSIV SECURITATEA) EN 12984:2005 Food processing machinery - Portable and/or hand-guided machines and appliances with mechanically driven cutting tools - Safety and hygiene requirements doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

I35 ECHIPAMENTE PENTRU ACTIVITĂŢILE RECREATIVE ŞI DE DIVERTISMENT EN 13782:2005 Temporary structures - Tents - Safety doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 I37 MAŞINI PENTRU IMPRIMAREA ŞI PRELUCRAREA

HÂRTIEI EN 1034-13:2005 Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 13: Machines for de-wiring bales and units doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

EN 1034-14:2005 Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 14: Reel splitter doa: 28.02.2005 dop: 31.05.2005 dow: 31.05.2006 EN 1034-4:2005 Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 4: Pulpers and their loading facilities doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

I42 ATMOSFERE POTENŢIAL EXPLOZIVE EN 1710:2005 Equipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

M01 OŢEL EN 10049:2005 Measurement of roughness average Ra and peak count RPc on metallic flat products doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 10300:2005 Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - Bituminous hot applied materials for external coating doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

M05 SUDARE EN ISO 10042:2005 Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections (ISO 10042:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

M16 ÎNCERCĂRI MACANICE ALE METALELOR EN ISO 4545-1:2005 Metallic materials - Knoop hardness test - Part 1: Test method (ISO 4545-1:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 4545-2:2005 Metallic materials - Knoop hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO 4545- 2:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 4545-3:2005 Metallic materials - Knoop hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks (ISO 4545-3:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 4545-4:2005 Metallic materials - Knoop hardness test - Part 4: Table of hardness values (ISO 4545-4:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

M21 METALE PREŢIOASE CEN/TR 14547:2005 Sampling schemes for third party conformity assessment of fineness in precious metal articles doa: dop: dow:

N02 COMBUSTIBIL SOLID CEN/TS 14778-1:2005 Solid biofuels - Sampling - Part 1: Methods for sampling doa: 28.02.2006 dop: dow:

Page 24: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

24

N05 TEXTILE EN 14976:2005 Textiles - Mattress ticking - Specifications and test methods doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

N09 MATERIALE PLASTICE EN ISO 13000-1:2005 Plastics - Polytetrafluoroethylene (PTFE) semi-finished products - Part 1: Requirements and designation (ISO 13000-1:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 13000-2:2005 Plastics - Polytetrafluoroethylene (PTFE) semi-finished products - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 13000-2:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 291:2005 Plastics - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 291:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 483:2005 Plastics - Small enclosures for conditioning and testing using aqueous solutions to maintain the humidity at a constant value (ISO 483:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

N13 PIELE EN ISO 4684:2005 Leather - Chemical tests - Determination of volatile matter (ISO 4684:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

N14 ŢEVI DE MATERIAL PLASTIC EN 13566-2:2005 Plastics piping systems for renovation of underground non- pressure drainage and sewerage networks - Part 2: Lining with continuous pipes doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 30.11.2007 N21 COMBUSTIBILI GAZOŞI ŞI GAZE COMBUSTIBILE EN ISO 18453:2005 Natural gas - Correlation between water content and water dew point (ISO 18453:2004) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 19739:2005 Natural gas - Determination of sulfur compounds using gas chromatography (ISO 19739:2004) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

S01 MATERIALE ACUSTICE ŞI IZOLATORI SONICI EN ISO 389-7:2005 Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions (ISO 389- 7:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

S04 ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE EN 14052:2005 High performance industrial helmets doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

EN 165:2005 Personal eye-protection - Vocabulary doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

S05 STOMATOLOGIE EN ISO 22803:2005 Dentistry - Membrane materials for guided tissue regeneration in oral and maxillofacial surgery - Contents of a technical file (ISO 22803:2004) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 6360-3:2005 Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 3: Specific characteristics of burs and cutters (ISO 6360-3:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

S06 VIBRAŢII ŞI ŞOCURI CEN/TR 15172-1:2005 Whole-body vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 1: Engineering methods by design of machinery doa: dop: dow: CEN/TR 15172-2:2005 Whole-body vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 2: Management measures at the workplace doa: dop: dow:

S08 CALITATEA AERULUI EN 14789:2005 Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen (O2) - Reference method - Paramagnetism doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14790:2005 Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14791:2005 Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur dioxide - Reference method doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14792:2005 Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides (NOx) - Reference method: Chemiluminescence doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

S13 ERGONOMIE EN ISO 20685:2005 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases (ISO 20685:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 7730:2005 Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria (ISO 7730:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

Page 25: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

25

S18 STERILIZATOARE MEDICALE CEN ISO/TS 15883-5:2005 Washer-disinfectors - Part 5: Test soils and methods for demonstrating cleaning efficacy (ISO/TS 15883-5:2005) doa: 28.02.2006 dop: dow:

S27 DEŞEURI-CARACTERIZARE, TRATARE ŞI EVACUARE CEN/TR 15018:2005 Characterization of waste - Digestion of waste samples using alkali-fusion techniques doa: dop: dow:

S99 DIVERSE EN 14683:2005 Surgical masks - Requirements and test methods doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

T01 CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME EN 14874:2005 Inland navigation vessels - Studless anchor chain - Cable lifter doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 11192:2005 Small craft - Graphical symbols (ISO 11192:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

T02 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU EN 2002-001:2005 Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Part 1: Tensile testing at ambient temperature doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 2002-002:2005 Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Part 2: Tensile testing at elevated temperature doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 2084:2005 Aerospace series - Cables, electric, single-core, general purpose, with conductors in copper or copper alloy - Technical specification doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 2243-1:2005 Aerospace series - Non-metallic materials - Structural adhesives - Test method - Part 1: Single lap shear doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 2266-002:2005 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 -C and 200 -C - Part 002: General doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 2266-005:2005 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 -C and 200 -C - Part 005: UV laser printable - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 2266-007:2005 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 -C and 200 -C - Part 007: UV laser printable multicore jacketed cable - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

EN 2267-002:2005 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 -C and 260 -C - Part 002: General doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 2267-003:2005 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 -C and 260 -C - Part 003: Ink jet printable - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 2267-007:2005 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 -C and 260 -C - Part 007: DMA family, single ink-jet printable and multicore assembly - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 2267-008:2005 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 -C and 260 -C - Part 008: DM family, single UV laser printable and multicore assembly - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 2267-009:2005 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 -C and 260 -C - Part 009: DRA family, single and multicore assembly - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 2267-010:2005 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 -C and 260 -C - Part 010: DR family, single UV laser printable - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3475-408:2005 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 408: Fire resistance doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3475-411:2005 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 411: Resistance to fluids doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3475-416:2005 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 416: Thermal stability doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3545-001:2005 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures - 55 -C to 175 -C - Part 001: Technical specification doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3545-002:2005 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures - 55 -C to 175 -C - Part 002: Specification of performance and contact arrangements doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3545-003:2005 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures - 55 -C to 175 -C - Part 003: Connectors with female contacts - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

Page 26: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

26

EN 3545-004:2005 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures - 55 -C to 175 -C - Part 004: Connectors with male contacts - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3545-007:2005 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures - 55 -C to 175 -C - Part 007: Cable clamp - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3745-202:2005 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 202: Fibre dimensions doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3745-306:2005 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 306: Variation of attenuation during temperature cycling doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3745-401:2005 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 401: Accelerated ageing doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3745-402:2005 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 402: Temperature cycling doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3745-404:2005 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 404: Thermal shock doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3745-406:2005 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 406: Cold bend test doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3745-407:2005 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 407: Flammability doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3745-412:2005 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 412: Humidity resistance doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3745-503:2005 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 503: Scrape abrasion doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3745-512:2005 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 512: Flexure endurance doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3745-513:2005 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 513: Crush resistance doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 3745-703:2005 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 703: Durability of manufacturer's marking doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

EN 4049-002:2005 Aerospace series - Thermocouple extension cable - Operating temperatures between - 65 -C to 260 -C - Part 002: General doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4057-201:2005 Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods Part 201: Visual examination doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4057-202:2005 Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods Part 202: Examination of mass and dimensions doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4057-301:2005 Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods Part 301: Salt mist test doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4057-303:2005 Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods Part 303: Resistance to fluids doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4057-305:2005 Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods Part 305: Colour fastness doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4057-405:2005 Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods Part 405: Compass safe distance doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4057-407:2005 Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods Part 407: Verification of application tool settings doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4165-012:2005 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 -C continuous - Part 012: Flange mounting receptacle 2 and 4 modules, series 3 Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4165-013:2005 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 -C continuous - Part 013: Cable clamp 2 and 4 modules for connectors, series 2 and series 3 - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4165-014:2005 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 -C continuous - Part 014: Shielded accessory body, 2 and 4 modules for connectors, series 2 and series 3 - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4165-015:2005 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 -C continuous - Part 015: Round chimney for accessory (1 per module cavity) - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4165-016:2005 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 -C continuous - Part 016: Double oval chimney for accessory (1 per 2 modules) - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

Page 27: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

27

EN 4165-017:2005 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 -C continuous - Part 017: Blank chimney for accessory (1 per module cavity) - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4165-022:2005 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 -C continuous - Part 022: Insertion/extraction tool for removal of modules - Product standard doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4175:2005 Aerospace series - Collars, flanged swage locking, sheartype, in titanium TI-P99002, metric series doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4434:2005 Aerospace series - Copper or copper alloy lightweight conductors for electrical cables - Product standard (Normal and tight tolerances) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4458:2005 Aerospace series - Studs, MJ threads, in titanium alloy TI- P64001, MoS2 coated, with serrated locking ring in corrosion resisting steel - Strength class: 1 100 MPa (at ambient temperature) - Technical specification doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 4610:2005 Aerospace series - Pipe coupling 8- 30' in titanium alloy - Elbows 45-, with thrust wire nut doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

T06 RECIPIENTE DE METAL ŞI DE MATERIAL PLASTIC EN 13923:2005 Filament-wound FRP pressure vessels - Materials, design, manufacturing and testing doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

T14 AMBALAJE EN 13025-1:2005 Packaging - Light gauge metal containers - Part 1: Nominal filling volumes for round, cylindrical and tapered general use metal containers up to 40 000 ml doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 13025-2:2005 Packaging - Light gauge metal containers - Part 2: Non- removable head (tight head) round steel and tinplate containers with a nominal capacity of 20 000 ml, 25 000 ml and 30 000 ml doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 13025-3:2005 Packaging - Light gauge metal containers - Part 3: Removable head (open head) round steel and tinplate containers with a nominal capacity of 20 000 ml, 25 000 ml and 30 000 ml doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14847:2005 Aerosol containers - Tinplate containers - Dimensions of the 25,4 mm aperture doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

EN 14848:2005 Aerosol containers - Metal containers with 25,4 mm aperture Dimensions of valve cups doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14849:2005 Aerosol containers - Glass containers - Dimensions of aerosol valve ferrules doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14850:2005 Aerosol containers - Metal containers with 25,4 mm aperture Measurement of contact height doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14851:2005 Aerosol containers - Aerosol foam flammability test doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14852:2005 Aerosol containers - Determination of the ignition distance of the spray jet doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14853:2005 Aerosol containers - Enclosed space ignition test doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14854:2005 Aerosol containers - Glass containers - Dimensions of the neck finish doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 14887:2005 Glass packaging - Cork removal devices - General requirements doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 862:2005 Packaging - Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for non-reclosable packages for non- pharmaceutical products doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 9100-2:2005 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 2: 33 medium (ISO 9100-2:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 9100-3:2005 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 3: 38 regular (ISO 9100-3:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN ISO 9100-4:2005 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 4: 38 medium (ISO 9100-4:2005) doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

T15 BICICLETE EN 14765:2005 Bicycles for young children - Safety requirements and test methods doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 30.11.2006 EN 14766:2005 Mountain-bicycles - Safety requirements and test methods doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 30.11.2006 EN 14781:2005 Racing bicycles - Safety requirements and test methods doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 30.11.2006

Page 28: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

28

T16 ASCENSOARE ŞI SCĂRI RULANTE CEN/TR 14819-2:2005 Safety recommendations for cableway installations designed to carry persons - Prevention and fight against fire - Part 2: Other funicular railways and other installations doa: dop: dow: EN 81-1:1998/A1:2005 Safety rules for the construction and installation of lifts � Part 1: Electric lifts doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006 EN 81-2:1998/A1:2005 Safety rules for the construction and installation of lifts � Part 2: Hydraulic lifts doa: 28.02.2005 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2005

T20 CONSTRUCŢII FEROVIARE (TREN ŞI TRAMVAIE) EN 14067-4:2005 Railway applications - Aerodynamics - Part 4: Requirements and test procedures for aerodynamics on open track

doa: 28.02.2006 dop: 31.05.2006 dow: 31.05.2006

Z99 DIVERSE CWA 15453:2005 Harmonisation of vocabularies for eLearning doa: 28.02.2006 dop: dow: CWA 15454:2005 A Simple Query Interface Specification for Learning Repositories doa: 28.02.2006 dop: dow: CWA 15455:2005 A European Model for Learner Competencies doa: 28.02.2006 dop: dow:

STANDARDE EUROPENE CENELEC APROBATE

În perioada 2005.11.01 � 2005.11.30

U11 ÎNCERCĂRI MECANO-CLIMATICE PENTRU APARATURA ELECTROTEHNICĂ

EN 60695-9-1:2005 Fire hazard testing -- Part 9-1: Surface spread of flame. General guidance doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-10-01 U12 FIABILITATE

EN 61160:2005 Design review doa: 2006-02-01 dop: 2006-08-01 dow: 2008-11-01 U19 INTERFERENŢE RADIO

EN 61000-6-1:2001/IS1:2005 Interpretation of Clause 9 of EN 61000-6-1:2001 -- Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments doa: dop: dow: EN 61000-3-3:1995/IS1:2005 Interpretation of Clause 5 and Annex A of EN 61000- 3-3:1995 + A1:2001 -- Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection doa: dop: dow: EN 61000-6-2:2001/IS1:2005 Interpretation sheet of Clause 8 of EN 61000-6-2:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments doa: dop: dow:

EN 61000-3-3:1995/A2:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection doa: 2005-12-01 dop: 2006-06-01 dow: 2008-09-01 V02 ECHIPAMENTE PENTRU MĂSURĂRI ELECTRICE

EN 62053-52:2005 Electricity metering equipment (AC) - Particular requirements -- Part 52: Symbols doa: 2006-02-01 dop: 2006-08-01 dow: 2008-11-01 V08 CABLURI ŞI CONDUCTOARE PENTRU TELECOMUNICAŢII

EN 60708:2005 Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-10-01 EN 61935-2:2005 Testing of balanced communication cabling in accordance with ISO/IEC 11801 -- Part 2: Patch cords and work area cords doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-10-01 V09 SEMICONDUCTOARE

EN 61988-3-1:2005 Plasma display panels -- Part 3-1: Mechanical interface doa: 2006-02-01 dop: 2006-08-01 dow: 2008-11-01 EN 61340-4-4:2005 Electrostatics -- Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC) doa: 2006-02-01 dop: 2006-08-01 dow: 2008-10-01

Page 29: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

29

EN 62258-1:2005 Semiconductor die products -- Part 1: Requirements for procurement and use doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-10-01 V11 DISPOZITIVE PIEZOELECTRICE

EN 62276:2005 Single crystal wafers for surface acoustic wave (SAW) device appplications - Specifications and measuring methods doa: 2006-02-01 dop: 2006-08-01 dow: 2008-11-01 V15 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE

EN 60789:2005 Medical electrical equipment - Characteristics and test conditions of radionuclide imaging devices - Anger type gamma cameras doa: 2006-02-01 dop: 2006-08-01 dow: 2008-11-01 EN 60601-2-33:2002/A1:2005 Medical electrical equipment -- Part 2-33: Particular requirements for the safety of magnetic resonance equipment for medical diagnosis doa: 2006-02-01 dop: 2006-08-01 dow: 2008-11-01 V16 REGULATOARE DE PROCES

EN 60534-8-1:2005 Industrial-process control valves -- Part 8-1: Noise considerations - Laboratory measurement of noise generated by aerodynamic flow through control valves doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-09-01 V17 ECHIPAMENTE PENTRU MĂSURĂRI

ELECTRONICE

EN 50436-1:2005 Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements -- Part 1: Part 1: Instruments for drink- driving-offender programs doa: 2005-12-01 dop: 2006-06-01 dow: 2008-06-01 V22 INSTRUMENTE PENTRU NAVIGAŢIE

EN 61162-402:2005 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces -- Part 402: Multiple talkers and multiple listeners - Ship systems interconnection - Documentation and test requirements doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-10-01 V27 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI AUDIO-VIZUALE EN 61883-6:2005 Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 6: Audio and music data transmission doa: 2006-02-01 dop: 2006-08-01 dow: 2008-11-01 EN 61883-4:2005 Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 4: MPEG2-TS data transmission doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2008-11-01 EN 61883-2:2005 Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 2: SD-DVCR data transmission doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2008-11-01 EN 61883-5:2005 Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 5: SDL-DVCR data transmission doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2008-11-01

EN 61883-3:2005 Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 3: HD-DVCR data transmission doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2008-11-01 EN 62298-4:2005 TeleWeb application -- Part 4: Hyperteletext profile doa: 2006-02-01 dop: 2006-08-01 dow: 2008-11-01 EN 62317-7:2005 Ferrite cores - Dimensions -- Part 7: EER-cores doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-10-01 W02 TURBINE

EN 61400-1:2005 Wind turbines -- Part 1: Design requirements doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2006-11-01 W08 CABLURI ELECTRICE

EN 50363-8:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 8: Halogen-free, thermoplastic sheathing compounds doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2007-11-01 EN 50363-0:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low- voltage energy cables -- Part 0: General introduction doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2007-11-01 EN 50363-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 1: Cross-linked elastomeric insulating compounds doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2007-11-01 EN 50363-2-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 2-1: Cross-linked elastomeric sheathing compounds doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2007-11-01 EN 50363-2-2:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 2-2: Cross-linked elastomeric covering compounds doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2007-11-01 EN 50363-3:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 3: PVC insulating compounds doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2007-11-01 EN 50363-4-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 4-1: PVC sheathing compounds doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2007-11-01 EN 50363-4-2:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 4-2: PVC covering compounds doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2007-11-01 EN 50363-5:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 5: Halogen-free, cross- linked insulating compounds doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2007-11-01 EN 50363-7:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 7: Halogen-free, thermoplastic insulating compounds doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2007-11-01

Page 30: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

30

EN 50363-9-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 9-1: Miscellaneous insulating compounds - Cross-linked polyvinyl chloride (XLPVC) doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2007-11-01 EN 50363-10-2:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 10-2: Miscellaneous sheathing compounds - Thermoplastic polyurethane doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2007-11-01 HD 627 S1:1996/A2:2005 Amendment 2 to HD according to maintenance programme - Group 14 doa: 2005-12-01 dop: 2006-06-01 dow: 2008-06-01 EN 50363-6:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 6: Halogen-free, cross- linked sheathing compounds doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2007-11-01 EN 50363-10-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 10-1: Miscellaneous sheathing compounds - Cross-linked polyvinyl chloride (XLPVC) doa: 2006-05-01 dop: 2006-11-01 dow: 2007-11-01 W10 ELECTRONICĂ DE PUTERE CLC/TR 60919-1:2005 Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with line-commutated converters -- Part 1: Steady-state conditions doa: dop: dow: W12 DISPOZITIVE DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ

EN 60779:2005 Industrial electroheat equipment - Test methods for electroslag remelting furnaces doa: 2006-02-01 dop: 2006-08-01 dow: 2008-11-01 EN 60519-9:2005 Safety in electroheat installations -- Part 9: Particular requirements for high-frequency dielectric heating installations doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-10-01 W15 CONDENSATOARE DE PUTERE

EN 60871-1:2005 Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V -- Part 1: General doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-10-01 W16 LĂMPI ŞI CORPURI DE ILUMINAT

EN 60923:2005 Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps) - Performance requirements doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2012-10-01 EN 60081:1998/A3:2005 Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-10-01

EN 60061-1:1993/A36:2005 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-10-01 EN 60061-2:1993/A33:2005 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-10-01 EN 60061-3:1993/A35:2005 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 3: Gauges doa: 2006-02-01 dop: 2006-08-01 dow: 2008-11-01 W20 RELEE ELECTRICE

EN 60255-22-1:2005 Electrical relays -- Part 22-1: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment - 1 MHz burst immunity tests doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-10-01 EN 60255-27:2005 Measuring relays and protection equipment -- Part 27: Product safety requirements doa: 2006-02-01 dop: 2006-08-01 dow: 2008-11-01 W23 CONDUCTOARE DE BOBINAJ

EN 60317-0-1:1998/A2:2005 Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-1: General requirements - Enamelled round copper wire doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-10-01 W26 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC

EN 50088:1996/A4:2005 Safety of electric toys doa: 2006-02-01 dop: 2006-05-01 dow: 2006-05-01 W31 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI

CLC/TR 50469:2005 Lightning protection systems - Symbols doa: dop: dow: W32 TRANSFORMATOARE DE PUTERE DE JOASĂ TENSIUNE

EN 61558-1:2005 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products -- Part 1: General requirements and tests doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-10-01 W33 APARATAJ DE COMUTAŢIE DE JOASĂ

TENSIUNE

EN 60947-6-1:2005 Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment doa: 2006-01-01 dop: 2006-07-01 dow: 2008-10-01

Page 31: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

31

STANDARDE EUROPENE ETSI APROBATE

În perioada 2005.11.01 � 2005.11.30

EG 201 377-2 Version 1.3.1 Comitet Tehnic ETSI: STQ Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); Specification and measurement of speech transmission quality; Part 2: Mouth-to-ear speech transmission quality including terminals

EG 202 396-1 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: STQ Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); Speech quality performance in the presence of background noise; Part 1: Background noise simulation technique and background noise database

EN 300 392-2 Version 2.5.2 Comitet Tehnic ETSI: TETRA 3 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 2: Air Interface (AI) EN 301 489-24 Version 1.3.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM EMC Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment

EN 301 489-7 Version 1.3.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM EMC Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 7: Specific conditions for mobile and portable radio and ancillary equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM and DCS)

EN 302 217-1 Version 1.1.4 Comitet Tehnic ETSI: TM 4 Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 1: Overview and system-independent common characteristics

ES 202 050 Version 1.1.4 Comitet Tehnic ETSI: STQ AURORA Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); Distributed speech recognition; Advanced front-end feature extraction algorithm; Compression algorithms

ES 202 212 Version 1.1.2 Comitet Tehnic ETSI: STQ AURORA Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); Distributed speech recognition; Extended advanced front-end feature extraction algorithm; Compression algorithms; Back-end speech reconstruction algorithm

SR 000 314 Version 1.15.1 Comitet Tehnic ETSI: IPRC Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards TR 102 121 Version 1.2.1 Comitet Tehnic ETSI: EE 2 Environmental Engineering (EE); Guidance for power distribution to telecommunication and datacom equipment TR 102 377 Version 1.2.1 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB); DVB-H Implementation Guidelines TR 102 446 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: EE 2 Environmental Engineering (EE); General Requirements for UPS for use in Telecommunication Environment

TR 103 180 Version 1.2.1 Comitet Tehnic ETSI: AT NGN@Home Access and Terminals (AT); Study on Emergency Communications; Aspects related to fixed line terminals TS 102 177 Version 1.2.2 Comitet Tehnic ETSI: BRAN Broadband Radio Access Networks (BRAN); HiperMAN; Physical (PHY) layer TS 102 250-5 Version 1.3.1 Comitet Tehnic ETSI: STQ MOBILE Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); QoS aspects for popular services in GSM and 3G networks; Part 5: Definition of typical measurement profiles

TS 102 323 Version 1.2.1 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB); Carriage and signalling of TV-Anytime information in DVB transport streams TS 102 349 Version 1.2.1 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Radio Mondiale (DRM); Receiver Status and Control Interface (RSCI) TS 102 412 Version 7.1.0 Comitet Tehnic ETSI: SCP REQ Smart cards; Smart Card Platform Requirements Stage 1 (Release 7) TS 102 823 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the carriage of synchronized auxiliary data in DVB transport streams TS 131 130 Version 6.4.1 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); (U)SIM Application Programming Interface (API); (U)SIM API for Java Card (3GPP TS 31.130 version 6.4.1 Release 6)

TS 145 001 Version 6.7.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Physical layer on the radio path; General description (3GPP TS 45.001 version 6.7.0 Release 6)

TS 145 002 Version 6.12.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Multiplexing and multiple access on the radio path (3GPP TS 45.002 version 6.12.0 Release 6)

TS 145 005 Version 4.18.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005 version 4.18.0 Release 4)

TS 145 005 Version 5.14.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005 version 5.14.0 Release 5)

TS 145 005 Version 6.12.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005 version 6.12.0 Release 6)

Page 32: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

32

TS 145 008 Version 4.17.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008 version 4.17.0 Release 4) TS 145 008 Version 5.21.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008 version 5.21.0 Release 5)

TS 145 008 Version 6.15.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008 version 6.15.0 Release 6) TS 145 010 Version 6.6.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio subsystem synchronization (3GPP TS 45.010 version 6.6.0 Release 6) TS 185 001 Version 1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 5 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Next Generation Network (NGN); Quality of Service (QoS) Framework and Requirements

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE

CEN SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2005.11.01 � 2005.11.30

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

B32 PRODUSE PREFABRICATE DE BETON prEN 15422 Precast concrete products - Specification for the alkali resistance of glassfibre products for reinforcement of cements and concretes dea : 17.04.2006

C01 PRODUSE ALIMENTARE prEN ISO 22005 Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation (ISO/DIS 22005:2005) dea : 17.04.2006 prEN ISO 22160 Milk and milk-based drinks - Determination of alkaline phosphatase activity - Enzymatic photo-activated system (EPAS) method (ISO/DIS 22160:2005) dea : 24.01.2006

C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE prEN ISO 17132 Paints and varnishes - T-bend test (ISO/DIS 17132:2005) dea : 08.02.2006

C13 ÎNGRĂŞĂMINTE prEN 15428 Soil improvers and growing media - Determination of particle size distribution dea : 17.04.2006

C18 ADEZIVI prEN 15416-1 Adhesives for load bearing timber structures - Test methods - Part 1: Static load test of single bondline specimens in compression shear dea : 17.04.2006

prEN 15416-2 Adhesives for load bearing timber structures - Test methods - Part 2: Static load test of multiple bondline specimens in compression shear dea : 17.04.2006 prEN 15425 Adhesives, One component polyurethane, for load bearing timber structures - Classification and performance requirements dea : 17.04.2006

F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI prEN 13606-4 Health Informatics - Electronic health record communication - Part 4: Security requirements and distribution rules dea : 17.04.2006 prEN 13608-1 Health informatics - Security for healthcare communication Part 1: Concepts and terminology dea : 17.04.2006 prEN 13608-2 Health informatics - Security for healthcare communication Part 2: Secure data objects dea : 17.04.2006 prEN 13608-3 Health informatics - Security for healthcare communication Part 3: Secure data channels dea : 17.04.2006 prEN ISO 19111 Geographic information - Spatial referencing by coordinates (ISO/DIS 19111:2005) dea : 03.04.2006

Page 33: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

33

F19 OPTICĂ prEN ISO 11810-2 Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser-resistance of surgical drapes and/or patient-protective covers - Part 2: Secondary ignition (ISO/DIS 11810-2:2005) dea : 10.04.2006

H04 ECHIPAMENTE SPORTIVE prEN 1176-11 Playground equipment and surfaces - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network dea : 17.04.2006

H99 DIVERSE prEN 15426 Candles - Test method for measuring the soot index dea : 17.04.2006

I02 ELEMENTE DE ASAMBLARE prEN ISO 8748 Spring-type straight pins - Coiled, heavy duty (ISO/DIS 8748:2005) dea : 24.04.2006 prEN ISO 8750 Spring-type straight pins - Coiled, standard duty (ISO/DIS 8750:2005) dea : 24.04.2006 prEN ISO 8751 Spring-type straight pins - Coiled, light duty (ISO/DIS 8751:2005) dea : 24.04.2006

I08 MAŞINI AGRICOLE EN ISO 11681-1:2004/prA1:2005 Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 1: Chain-saws for forest service (ISO 11681-1:2004/DAM 1:2005) dea : 17.04.2006 prEN ISO 4254-10 Agricultural machinery - Safety - Part 10: Rotary tedders and rakes (ISO/DIS 4254-10:2005) dea : 17.04.2006 I15 ECHIPAMENT PENTRU INDUSTRIA PETROLIERĂ prEN ISO 10414-2 Petroleum and natural gas industries - Field testing of drilling fluids - Part 2: Oil-based fluids (ISO/DIS 10414- 2:2005) dea : 10.04.2006 prEN ISO 13709 Centrifugal pumps for petroleum, petrochemical and natural gas industries (ISO/DIS 13709:2005) dea : 10.04.2006

I17 MAŞINI ÎN GENERAL (INCLUSIV SECURITATEA) prEN 15429 Sweepers - Classification and Terminology dea : 17.04.2006 prEN 15430-1 Winter and road service area maintenance equipment - Data acquisition and transmission - Part 1: In vehicle data acquisition dea : 17.04.2006

prEN 15431 Winter and road service area maintenance equipments - Power system and related controls - Interchangeability and performance requirements dea : 17.04.2006 prEN 15432 Winter and road service area maintenance equipments - Front-mounted equipments - Interchangeability dea : 17.04.2006

I30 DISTRIBUŢIA AERULUI prEN 15423 Ventilation for buildings - Fire precautions for air distribution systems in buildings dea : 17.04.2006

M01 OŢEL prEN 10343 Steels for quenching and tempering for construction purposes Technical delivery conditions dea : 17.04.2006

M05 SUDARE EN ISO 15614-1:2004/prA1:2005 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004/DAM 1:2005) dea : 17.04.2006

N03 PRODUSE PETROLIERE prEN 13016-1 Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE) dea : 17.04.2006 prEN 13016-2 Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 2: Determination of absolute vapour pressure (AVP) between 40 -C and 100 -C dea : 17.04.2006

N05 TEXTILE prEN ISO 20743 Textiles - Determination of antibacterial activity of antibacterial finished products (ISO/DIS 20743:2005) dea : 03.04.2006

N14 ŢEVI DE MATERIAL PLASTIC prEN ISO 1167-3 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 3: Preparation of components (ISO/DIS 1167-3:2005) dea : 10.04.2006

S01 MATERIALE ACUSTICE ŞI IZOLATORI SONICI prEN ISO 10846-1 Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro- acoustic transfer properties of resilient elements - Part 1: Principles and guidelines (ISO/DIS 10846-1:2005) dea : 17.04.2006 prEN ISO 10846-2 Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro- acoustic transfer properties of resilient elements - Part 2: Direct method for determination of the dynamic stiffness of resilient supports for translatory motion (ISO/DIS 10846- 2:2005) dea : 17.04.2006

Page 34: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

34

prEN ISO 10846-5 Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro- acoustic transfer properties of resilient elements - Part 5: Driving point method for determination of the low frequency transfer stiffness of resilient supports for translatory motion (ISO/DIS 10846-5:2005) dea : 17.04.2006 prEN ISO 3746 Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO/DIS 3746:2005) dea : 24.04.2006

S04 ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE prEN 363 Personal fall protection equipment - Personal fall protection systems dea : 17.04.2006

S08 CALITATEA AERULUI prEN ISO 14644-6 Cleanrooms and associated controlled environments - Part 6: Vocabulary (ISO/DIS 14644-6:2005) dea : 10.04.2006

S13 ERGONOMIE prEN ISO 11079 Ergonomics of the thermal environment - Determination and interpretation of cold stress when using required clothing insulation (IREQ) and local cooling effects (ISO/DIS 11079:2005) dea : 17.04.2006

S18 STERILIZATOARE MEDICALE prEN ISO 11135-1 Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO/DIS 11135-1:2005) dea : 03.01.2006

T14 AMBALAJE prEN 15421 Packaging - Flexible aluminium tubes - Determination of the adhesion of the internal and external protective lacquering dea : 17.04.2006 prEN 15433-1 Transportation loads - Measurement and analysis of dynamic mechanical loads - Part 1: General requirements dea : 17.04.2006 prEN 15433-2 Transportation loads - Measurement and analysis of dynamic mechanical loads - Part 2: Data acquisition and general requirements for measuring equipment dea : 17.04.2006 prEN 15433-3 Transportation loads - Measurement and analysis of dynamic-mechanical loads - Part 3: Data validity check and data editing for evaluation dea : 17.04.2006 prEN 15433-4 Transportation loads - Measurement and analysis of dynamic mechanical loads - Part 4: Data evaluation dea : 17.04.2006 prEN 15433-5 Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic-mechanical loads - Part 5: Derivation of Test Specifications dea : 17.04.2006 prEN 15433-6 Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic-mechanical loads - Part 6: Automatic recording systems for measuring randomly occurring shock during monitoring of transports dea : 17.04.2006

T18 PLATFORME DE RIDICARE EN 1756-1:2001/prA1:2005 Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety requirements - Part 1: Tail lifts for goods dea : 17.04.2006

T20 CONSTRUCŢII FEROVIARE (TREN ŞI TRAMVAIE) prEN 15427 Railway Applications - Wheel/Rail Friction Management - Flange Lubrication dea : 17.04.2006

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE CENELEC SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2005.11.01 - 2005.11.30

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

U01 SIMBOLURI GRAFICE PENTRU ELECTROTEHNICĂ

prEN 60300-3-4:2005 Dependability management -- Part 3-4: Application guide - Guide to the specification of dependability requirements dea: 2006-04-14

prEN 61190-1-3:2005 Attachment materials for electronic assembly -- Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solder for electronic soldering applications dea: 2006-04-28

Page 35: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

35

prEN 61190-1-2:2005 Attachment materials for electronic assembly -- Part 1-2: Requirements for soldering paste for high-quality interconnects in electronics assembly dea: 2006-04-28 EN 61967-6:2002/prA1:2005 Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz -- Part 6: Measurement of conducted emissions - Magnetic probe method dea: 2006-04-28 prEN 61760-2:2005 Surface mounting technology -- Part 2: Transportation and storage conditions of surface mounting devices (SMD) - Application guide dea: 2006-04-28 prEN 60068-2-82:2005 Environmental testing -- Part 2-82: Tests - Test Tx: Whisker test methods for electronic and electric components dea: 2006-05-05 prEN 60092-507:2005 Electrical installations in ships -- Part 507: Small vessels dea: 2006-04-28 prEN 60706-5:2005 Maintainability of equipment -- Part 5: Testability and diagnostic testing dea: 2006-04-07 U05 MATERIALE ELECTROIZOLANTE prEN 60454-3-8:2005 Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 8: Woven fabric tapes with pressure-sensitive adhesive based on glass, cellulose acetate alone or combined with viscose fibre dea: 2006-01-20 U08 SUDURĂ ELECTRICĂ prEN 60974-4:2005 Arc welding equipment -- Part 4: In-service inspection and testing dea: 2006-04-14 U10 ÎNCERCĂRI LA ÎNALTĂ TENSIUNE prEN 60060-3:2005 High voltage test techniques -- Part 3: Definitions and requirements for on-site tests dea: 2006-01-13 U12 FIABILITATE prEN 61124:2005 Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity dea: 2006-01-13 prEN 62347:2005 Guidance on system dependability specifications dea: 2006-04-21 U19 INTERFERENŢE RADIO prEN 55016-1-3:2005 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods -- Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Disturbance power dea: 2006-05-05

prEN 61000-4-3:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-3 : Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test dea: 2006-01-06 V01 ECHIPAMENTE DE RADIOCOMUNICAŢII prEN 61925:2005 Multimedia systems and equipment - Multimedia home server systems - Vocabulary of home server dea: 2006-01-20 V06 CONDENSATOARE ŞI REZISTOARE prEN 62391-2-1:2005 Fixed electric double-layer capacitors for use in electronic equipment -- Part 2-1: Blank detail specification - Electric-double layer capacitors for power application - Assessment level EZ dea: 2006-02-03 prEN 62391-1:2005 Fixed electric double-layer capacitors for use in electronic equipment -- Part 1: Generic specification dea: 2006-02-03 prEN 62391-2:2005 Fixed electric double-layer capacitors for use in electronic equipment -- Part 2: Sectional specification - Electric double-layer capacitors for power application dea: 2006-02-03 V10 COMPONENTE ELECTROMECANICE EN 61076-2-101:2003/prA1:2005 Connectors for electronic equipment -- Part 2-101: Circular connectors - Detail specification for circular connectors M8 with screw- or snap-locking, M12 with screw-locking for low voltage application dea: 2006-01-06 V16 REGULATOARE DE PROCES prEN 61326-3-1:2005 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements -- Part 3-1: Immunity requirements for equipment performing or intended to perform safety related functions (functional safety) - General industrial applications dea: 2006-02-17 V22 INSTRUMENTE PENTRU NAVIGAŢIE prEN 62287-1:2005 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) -- Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA) techniques dea: 2006-02-03 V27 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI AUDIO-VIZUALE

prEN 61966-6:2005 Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management -- Part 6: Front projection displays dea: 2006-02-03 V28 FIBRE OPTICE prEN 61300-3-10:2005 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures -- Part 3-10: Examinations and measurements - Gauge retention force dea: 2006-04-14

Page 36: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

36

prEN 61300-3-15:2005 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures -- Part 3-15: Measurements - Dome eccentricity of a convex polished ferrule endface dea: 2006-04-28 prEN 61754-13:2005 Fibre optic connector interfaces -- Part 13: Type FC- PC connector dea: 2006-01-13 prEN 50411-2-2:2005 Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications -- Part 2-2: Sealed pan fibre splice closures Type 1, for category S & A dea: 2006-05-19 prEN 62005-9-2:2005 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive optical components -- Part 9-2: Reliability qualification for single fibre optic connector sets - single mode dea: 2006-04-28 W01 MAŞINI ELECTRICE ROTATIVE prEN 60034-2:2005 Rotating electrical machines -- Part 2: Methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles) dea: 2006-03-03 W03 ECHIPAMENTE PENTRU TRACŢIUNE ELECTRICĂ

prEN 61377-1:2005 Electric traction - Rolling stock - Combined testing -- Part 1: Combined testing of inverter-fed alternating current motors and their control dea: 2006-02-03 W11 ACCESORII ELECTRICE prEN 61995-1:2005 (Second enquiry) Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes -- Part 1: General requirements dea: 2006-03-17 W12 DISPOZITIVE DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ prEN 61307:2005 Industrial microwave heating installations - Test methods for the determination of power output dea: 2006-02-03 W13 ECHIPAMENTE ELECTRICE PENTRU ATMOSFERĂ EXPLOZIVĂ

prEN 50050:2005 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Electrostatic hand-held spraying equipment dea: 2006-02-24 prEN 50176:2005 Automatic electrostatic spraying equipment for flammable liquid spraying material dea: 2006-02-24 prEN 50177:2005 Automatic electrostatic spraying equipment for flammable coating powder dea: 2006-02-24

W20 RELEE ELECTRICE prEN 61810-7:2005 Electromechanical elementary relays -- Part 7: Test and measurement procedures dea: 2006-02-03 W22 ECHIPAMENTUL ELECTRIC AL MAŞINILOR

UNELTE

prEN 61310-3:2005 Safety of machinery - Indication, marking and actuation -- Part 3: Requirements for the location and operation of actuators dea: 2006-04-07 prEN 61310-1:2005 Safety of machinery - Indication, marking and actuation -- Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals dea: 2006-04-07 prEN 61310-2:2005 Safety of machinery - Indication, marking and actuation -- Part 2: Requirements for markings dea: 2006-04-07 W24 SISTEME DE COMANDĂ LA DISTANŢĂ prEN 60870-5-6:2005 Telecontrol equipment and systems -- Part 5-6: Guidelines for conformance testing for the IEC 60870- 5 companion standards dea: 2006-01-06 W26 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC EN 60335-2-76:2005/prAC:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers dea: 2006-05-05 EN 60335-2-76:2005/prA1:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers dea: 2006-01-27 prEN 50408:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for cab heaters for vehicles dea: 2006-05-12 prEN 60335-2-90:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens dea: 2006-01-13 prEN 60335-2-97:2005 (Third vote) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment dea: 2006-01-06 W27 INSTALAŢII ELECTRICE ÎN CONSTRUCŢII prHD 60364-6:2005 Low voltage electrical installations -- Part 6: Verification dea: 2006-01-06 prHD 60364-6:2005/prAA:2005 Low voltage electrical installations -- Part 6: Verification dea: 2006-01-06

Page 37: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

37

prHD 60364-5-54:2005 Electrical installations of buildings -- Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors dea: 2006-02-17 W33 APARATAJ DE COMUTAŢIE DE JOASĂ TENSIUNE

prEN 60947-5-8:2005 Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-8: Control circuit devices and switching elements - Three-position enabling switches dea: 2006-04-21 prEN 60947-5-9:2005 Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-9: Control circuit devices and switching elements - Flow rate switches dea: 2006-04-21

prEN 61439-2:2005 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 2: Power switchgear and controlgear dea: 2006-05-05 prEN 61439-1:2005 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 1: General rules dea: 2006-05-05 Z99 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI EN 50419:2005/prAA:2005 Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2) of Directive 2002/96/EC (WEEE) dea: 2006-01-20

Page 38: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

38

STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ

În această secţiune sunt cuprinse standardele ISO elaborate în cadrul Organizaţiei Internaţionale de Standardizare şi standardele CEI elaborate în cadrul Comisiei Electrotehnice Internaţionale publicate în cursul lunii noiembrie 2005.

COMISIA ELECTROTEHNICĂ INTERNAŢIONALĂ IEC_TC_3 STRUCTURI DE INFORMARE, DOCUMENTAŢIE ŞI SIMBOLURI GRAFICE

IEC 61360-4-DB Ed. 2.0 en Standard data element types with associated classification scheme for electric components - Part 4: IEC reference collection of standard data element types and component classes <a href="http://std.iec.ch/iec61360">Free access to Database</a> IEC_TC_15 MATERIALE ELECTROIZOLANTE IEC 60371-3-5 Ed. 2.0 en Insulating materials based on mica - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 5: Glass-backed mica paper with an epoxy resin binder for post-impregnation (VPI) IEC 60684-2 Amd.2 Ed. 2.0 en Amendment 2 - Flexible insulating sleeving - Part 2: Methods of test IEC 60684-3-212 Ed. 2.0 en Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 212: Heat- shrinkable polyolefin sleevings IEC 60684-3-214 Ed. 2.0 en Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 214: Heat- shrinkable, polyolefin sleeving, not flame retarded, shrink ratio 3:1 - Thick and medium wall IEC 62329-1 Ed. 1.0 en Heat shrinkable moulded shapes - Part 1: Definitions and general requirements IEC_TC_17 APARATAJ ELECTRIC IEC 62271-111 Ed. 1.0 en High voltage switchgear and controlgear - Part 111: Overhead, pad-mounted, dry vault, and submersible automatic circuit reclosers and fault interrupters for alternating current systems up to 38 kV

IEC_TC_21 ELEMENTE GALVANICE SECUNDARE ŞI ACUMULATOARE

IEC 61951-1 Amd.1 Ed. 2.0 b Amendment 1 - Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells - Part 1: Nickel-cadmium IEC_TC_23 ACCESORII ELECTRICE IEC 61543 Amd.2 Ed. 1.0 b Amendment 2 - Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use - Electromagnetic compatibility IEC_TC_31 APARATE ELECTRICE PENTRU ATMOSFERĂ EXPLOZIVĂ

IEC 61241-0 Ed. 1.0 b Cor.1 Corrigendum 1 - Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 0: General requirements

IEC_TC_32 SIGURANŢE ELECTRICE IEC 60282-1 Ed. 6.0 b High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses IEC_TC_34 LĂMPI ŞI ECHIPAMENTUL ASOCIAT IEC 61347-2-1 Amd.1 Ed. 1.0 b Amendment 1 - Lamp controlgear - Part 2-1: Particular requirements for starting devices (other than glow starters) IEC_TC_40 CONDENSATOARE ŞI REZISTOARE ELECTRONICE

IEC 60384-16 Ed. 2.0 en Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 16: Sectional specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric d.c. capacitors IEC 60384-16-1 Ed. 2.0 en Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 16-1: Blank detail specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric d.c. capacitors - Assessment levels E and EZ IEC 60384-17 Ed. 2.0 en Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 17: Sectional specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric a.c. and pulse capacitors IEC 60384-17-1 Ed. 2.0 en Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 17-1: Blank detail specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric a.c. and pulse capacitors - Assessment levels E and EZ IEC 60384-2 Ed. 3.0 en Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 2: Sectional specification: Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric d.c. capacitors IEC 60384-2-1 Ed. 2.0 en Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 2-1: Blank detail specification: Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric d.c. capacitors - Assessment levels E and EZ IEC 60939-1 Ed. 2.0 en Cor.1 Corrigendum 1 - Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Part 1: Generic specification IEC 60939-2 Ed. 2.0 en Cor.1 Corrigendum 1 - Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Part 2: Sectional specification: Passive filter units for which safety tests are appropriate - Test methods and general requirements IEC_TC_46 CABLURI, CONDUCTOARE, GHIDURI DE UNDĂ, CONECTOARE DE RADIOFRECVENŢĂ, COMPONENTE ŞI ACCESORII PASIVE PENTRU MICROUNDE ŞI RADIOFRECVENŢĂ IEC 61196-1-100 Ed. 1.0 b Coaxial communication cables - Part 1-100: Electrical test methods - General requirements IEC 61196-1-101 Ed. 1.0 b Coaxial communication cables - Part 1-101: Electrical test methods - Test for conductor d.c. resistance of cable

Page 39: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

39

IEC 61196-1-104 Ed. 1.0 b Coaxial communication cables - Part 1-104: Electrical test methods - Test for capacitance stability of cable IEC 61196-1-108 Ed. 1.0 b Coaxial communication cables - Part 1-108: Electrical test methods - Test for characteristic impedance, phase and group delay, electrical length and propagation velocity IEC 61196-1-200 Ed. 1.0 b Coaxial communication cables - Part 1-200: Environmental test methods - General requirements IEC 61196-1-301 Ed. 1.0 b Coaxial communication cables - Part 1-301: Mechanical test methods - Test for ovality IEC 61196-1-302 Ed. 1.0 b Coaxial communication cables - Part 1-302: Mechanical test methods - Test for eccentricity IEC 61196-1-316 Ed. 1.0 b Coaxial communication cables - Part 1-316: Mechanical test methods - Test of maximum pulling force of cable IEC_TC_47 DISPOZITIVE CU SEMICONDUCTOARE

IEC 60749-24 Ed. 1.0 b Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 24: Accelerated moisture resistance - Unbiased HAST IEC 60749-33 Ed. 1.0 b Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 33: Accelerated moisture resistance - Unbiased autoclave IEC 60749-34 Ed. 1.0 b Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 34: Power cycling IEC_TC_49 DISPOZITIVE PIEZOELECTRICE ŞI DIELECTRICE PENTRU REGLAJUL ŞI SELECŢIA FRECVENŢEI

IEC 61338-1-4 Ed. 1.0 en Waveguide type dielectric resonators - Part 1-4: General information and test conditions - Measurement method of complex relative permittivity for dielectric resonator materials at millimetre-wave frequency IEC_TC_55 CONDUCTOARE DE BOBINAJ IEC 60317-0-1 Ed. 2.2 b Specifications for particular types of winding wires - Part 0-1: General requirements - Enamelled round copper wire IEC 60317-0-4 Amd.2 Ed. 2.0 b Amendment 2 - Specifications for particular types of winding wires - Part 0-4: General requirements - Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire IEC 60317-30 Amd.2 Ed. 1.0 b Amendment 2 - Specifications for particular types of winding wires - Part 30: Polyimide enamelled rectangular copper wire, class 220

IEC 60317-31 Amd.2 Ed. 1.0 b Amendment 2 - Specifications for particular types of winding wires - Part 31: Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180 IEC 60317-32 Amd.2 Ed. 1.0 b Amendment 2 - Specifications for particular types of winding wires - Part 32: Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 155

IEC 60317-33 Amd.2 Ed. 1.0 b Amendment 2 - Specifications for particular types of winding wires - Part 33: Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200 IEC 60317-39 Amd.2 Ed. 1.0 b Amendment 2 - Specifications for particular types of winding wires - Part 39: Glass-fibre braided resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180 IEC 60317-40 Amd.2 Ed. 1.0 b Amendment 2 - Specifications for particular types of winding wires - Part 40: Glass-fibre braided resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200 IEC_TC_59 APTITUDINILE DE FUNCŢIONARE ALE APARATELOR ELECTROCASNICE IEC 60661 Amd.2 Ed. 2.0 b Amendment 2 - Methods for measuring the performance of electric household coffee makers IEC 61591 Ed. 1.1 b Household range hoods - Methods for measuring performance IEC_TC_61 SECURITATEA APARATELOR ELECTRICE DE UZ CASNIC

IEC 60335-2-35 Ed. 4.0 b Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters IEC 60335-2-43 Ed. 3.1 b Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails IEC 60335-2-67 Ed. 3.1 en Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-67: Particular requirements for floor treatment and floor cleaning machines, for industrial and commercial use IEC 60335-2-68 Ed. 3.1 en Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-68: Particular requirements for spray extraction appliances, for industrial and commercial use IEC 60335-2-72 Amd.1 Ed. 2.0 en Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-72: Particular requirements for automatic machines for floor treatment for commercial and industrial use IEC 60335-2-80 Ed. 2.0 b Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements for fans IEC 60335-2-85 Ed. 2.0 b Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers IEC_TC_62 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE IEC 60601-2-37 Amd.2 Ed. 1.0 en Amendment 2 - Medical electrical equipment � Part 2-37: Particular requirements for the safety of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment IEC 60601-2-5 Ed. 2.0 b Medical electrical equipment - Part 2-5: Particular requirements for the safety of ultrasonic physiotherapy equipment IEC 61267 Ed. 2.0 b Medical diagnostic X-ray equipment - Radiation conditions for use in the determination of characteristics

Page 40: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

40

IEC_TC_64 INSTALAŢII ELECTRICE ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ŞOCULUI IEC 60364-1 Ed. 5.0 en_d Low-voltage electrical installations - Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions

IEC_TC_77 COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ IEC 61000-3-2 Ed. 3.0 en_d Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase)

IEC 61000-4-5 Ed. 2.0 b Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test

IEC_TC_86 FIBRE OPTICE IEC 61290-1-2 Ed. 2.0 b Optical amplifiers - Test methods - Part 1-2: Power and gain parameters - Electrical spectrum analyzer method IEC 61290-1-3 Ed. 2.0 b Optical amplifiers - Test methods - Part 1-3: Power and gain parameters - Optical power meter method

IEC_TC_95 RELEE DE MĂSURĂ ŞI DISPOZITIVE DE PROTECŢIE

IEC 60255-27 Ed. 1.0 b Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety requirements CISPR COMITET INTERNAŢIONAL SPECIALIZAT ÎN INTERFERENŢA RADIO

CISPR 14-1 Ed. 5.0 b Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission CISPR 14-1 Ed. 5.0 en_d Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission

CISPR 15 Ed. 7.0 b Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment CISPR 16-1-4 Amd.2 Ed. 1.0 b Amendment 2 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Radiated disturbances

CISPR 16-1-4 Amd.2 Ed. 1.0 en_d Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Radiated disturbances

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE STANDARDIZARE JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ISO/IEC 8825-3:2002/Amd 1:2005 Extensibility support ISO/IEC TR 11802-1:2005 Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Technical reports and guidelines -- Part 1: The structure and coding of Logical Link Control addresses in Local Area Networks (available in English only) ISO/IEC TR 11802-2:2005 Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Technical reports and guidelines -- Part 2: Standard Group MAC Addresses (available in English only only) ISO/IEC 23915:2005 Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Corporate Telecommunication Networks -- Signalling Interworking between QSIG and SIP -- Call Diversion (available in English only) ISO/IEC 23916:2005 Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Corporate Telecommunication Networks -- Signalling Interworking between QSIG and SIP -- Call Transfer (available in English only) ISO/IEC 23917:2005 Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- NFCIP-1 -- Protocol Test Methods (available in English only) ISO/IEC 11693:2005 Identification cards -- Optical memory cards -- General characteristics (available in English only) ISO/IEC 23912:2005 Information technology -- 80 mm (1,46 Gbytes per side) and 120 mm (4,70 Gbytes per side) DVD Recordable Disk (DVD-R) (available in English only) ISO/IEC 14165-116:2005 Information technology -- Fibre Channel -- Part 116: 10 Gigabit (10GFC) (available in English only) ISO/IEC 18031:2005 Information technology -- Security techniques -- Random bit generation (available in English only) ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 10:2005 Conformance extensions for simple profile levels 4a and 5 (available in English only) ISO/IEC 14496-16:2004/Cor 2:2005 (available in English only) ISO/IEC 15444-9:2005 Information technology -- JPEG 2000 image coding system: Interactivity tools, APIs and protocols (available in English only)

Page 41: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

41

ISO/IEC 15938-1:2002/Amd 1:2005/Cor 1:2005 (available in English only) ISO/IEC 15938-1:2002/Cor 2:2005 (available in English only) ISO/IEC 21000-16:2005 Information technology -- Multimedia framework (MPEG-21) -- Part 16: Binary Format (available in English only)

ISO/IEC 9075-2:2003/Cor 1:2005 (available in English only) ISO/IEC 9075-3:2003/Cor 1:2005 (available in English only) ISO/IEC 9075-4:2003/Cor 1:2005 (available in English only) ISO/IEC 9075-9:2003/Cor 1:2005 (available in English only) ISO/IEC 9075-10:2003/Cor 1:2005 (available in English only) ISO/IEC 9075-11:2003/Cor 1:2005 (available in English only) ISO/IEC 9075-13:2003/Cor 1:2005 (available in English only) ISO/IEC 9075-14:2003/Cor 1:2005 (available in English only) ISO/IEC 11179-2:2005 Information technology -- Metadata registries (MDR) -- Part 2: Classification (available in English only) ISO/IEC 19502:2005 Information technology -- Meta Object Facility (MOF) (available in English only) ISO/IEC 19503:2005 Information technology -- XML Metadata Interchange (XMI) (available in English only) ISO/IEC TR 19764:2005 Information technology -- Guidelines, methodology and reference criteria for cultural and linguistic adaptability in information technology products TC 8 NAVE ŞI TEHNOLOGIE MARITIMĂ ISO/PAS 28000:2005 Specification for security management systems for the supply chain (available in English only) ISO 24408:2005 Ships and marine technology -- Position-indicating lights for life-saving appliances -- Testing, inspection and marking of production units (available in English only) TC 17 OŢEL ISO 4998:2005 Continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet of structural quality (available in English only) ISO 4999:2005 Continuous hot-dip terne (lead alloy) coated cold-reduced carbon steel sheet of commercial, drawing and structural qualities (available in English only) TC 20 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU ISO 4118:2005 Air cargo -- Non-certified containers for the lower deck of large-capacity aircraft -- Specification and testing

ISO 6966-1:2005 Aircraft ground equipment -- Basic requirements -- Part 1: General design requirements ISO 6966-2:2005 Aircraft ground equipment -- Basic requirements -- Part 2: Safety requirements ISO 6968:2005 Aircraft ground equipment -- Lower deck loader -- Functional requirements TC 21 ECHIPAMENT DE PROTECŢIE LA FOC ŞI DE

STINGERE A INCENDIULUI ISO 7240-11:2005 Fire detection and alarm systems -- Part 11: Manual call points (available in English only) ISO 14520-10:2005 Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 10: HFC 23 extinguishant (available in English only) ISO 14520-11:2005 Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 11: HFC 236fa extinguishant (available in English only) ISO 14520-12:2005 Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 12: IG-01 extinguishant (available in English only) ISO 14520-13:2005 Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 13: IG-100 extinguishant (available in English only) ISO 14520-14:2005 Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 14: IG-55 extinguishant (available in English only) ISO 14520-15:2005 Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 15: IG-541 extinguishant (available in English only) TC 22 VEHICULE RUTIERE ISO 8092-2:2005 Road vehicles -- Connections for on-board electrical wiring harnesses -- Part 2: Definitions, test methods and general performance requirements (available in English only) ISO 15031-6:2005 Road vehicles -- Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics -- Part 6: Diagnostic trouble code definitions (available in English only) ISO 17356-3:2005 Road vehicles -- Open interface for embedded automotive applications -- Part 3: OSEK/VDX Operating System (OS) (available in English only) ISO/PAS 22241-1:2005 Diesel engines -- NOx reduction agent AUS 32 -- Part 1: Quality requirements (available in English only) ISO/PAS 22241-2:2005 Diesel engines -- NOx reduction agent AUS 32 -- Part 2: Test methods (available in English only) ISO/TR 16352:2005 Road vehicles -- Ergonomic aspects of in-vehicle presentation for transport information and control systems -- Warning systems (available in English only)

Page 42: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

42

TC 23 TRACTOARE ŞI MATERIALE AGRICOLE ŞI FORESTIERE

ISO 5008:2002/Cor 1:2005 TC 25 FONTA TURNATĂ ŞI FONTĂ BRUTĂ ISO 17804:2005 Founding -- Ausferritic spheroidal graphite cast irons � Classification TC 28 PRODUSE PETROLIERE ŞI LUBRIFIANŢI ISO 8217:2005 Petroleum products -- Fuels (class F) -- Specifications of marine fuels TC 29 SCULE MICI ISO 691:2005 Assembly tools for screws and nuts -- Wrench and socket openings -- Tolerances for general use ISO 1711-2:2005 Assembly tools for screws and nuts -- Technical specifications Part 2: Machine-operated sockets ("impact") TC 33 MATERIALE REFRACTARE ISO 20182:2005 Refractory test piece preparation -- Gunning refractory panels by the pneumatic-nozzle mixing type guns TC 34 PRODUSE ALIMENTARE ISO 21570:2005 Foodstuffs -- Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products -- Quantitative nucleic acid based methods (available in English only) ISO/TS 22004:2005 Food safety management systems -- Guidance on the application of ISO 22000:2005 ISO 11866-1:2005 Milk and milk products -- Enumeration of presumptive Escherichia coli -- Part 1: Most probable number technique using 4-methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide (MUG) ISO 11866-2:2005 Milk and milk products -- Enumeration of presumptive Escherichia coli -- Part 2: Colony-count technique at 44 degrees C using membranes ISO 14183:2005 Animal feeding stuffs -- Determination of monensin, narasin and salinomycin contents -- Liquid chromatographic method using post-column derivatization (available in English only) ISO 5495:2005 Sensory analysis -- Methodology -- Paired comparison test ISO 3509:2005 Coffee and coffee products � Vocabulary TC 36 CINEMATOGRAFIE ISO 22234:2005 Cinematography -- Relative and absolute sound pressure levels for motion-picture multi-channel sound systems -- Measurement methods and levels applicable to analog photographic film audio, digital photographic film audio and D-cinema audio (available in English only)

TC 39 MAŞINI-UNELTE ISO 3089:2005 Machine tools -- Test conditions for self-centring, manually operated chucks with one-piece jaws TC 41 ROŢI ŞI CURELE (INCLUSIV CURELE

TRAPEZOIDALE) ISO 21178:2005 Light conveyor belts -- Determination of electrical resistances ISO 21179:2005 Light conveyor belts -- Determination of the electrostatic field generated by a running light conveyor belt ISO 21180:2005 Light conveyor belts -- Determination of the maximum tensile strength ISO 21181:2005 Light conveyor belts -- Determination of the relaxed elastic modulus ISO 21182:2005 Light conveyor belts -- Determination of the coefficient of friction ISO 21183-1:2005 Light conveyor belts -- Part 1: Principal characteristics and applications ISO 21183-2:2005 Light conveyor belts -- Part 2: List of equivalent terms TC 42 FOTOGRAFIE ISO 20462-1:2005 Photography -- Psychophysical experimental methods for estimating image quality -- Part 1: Overview of psychophysical elements (available in English only) ISO 20462-2:2005 Photography -- Psychophysical experimental methods for estimating image quality -- Part 2: Triplet comparison method (available in English only) ISO 20462-3:2005 Photography -- Psychophysical experimental methods for estimating image quality -- Part 3: Quality ruler method (available in English only) TC 43 ACUSTICĂ ISO 389-7:2005 Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions TC 44 SUDARE ŞI PROCEDEE CONEXE ISO 10042:2005 Welding -- Arc-welded joints in aluminium and its alloys -- Quality levels for imperfections TC 45 ELASTOMERI ŞI PRODUSE PE BAZĂ DE

ELASTOMERI ISO 13226:2005 Rubber -- Standard reference elastomers (SREs) for characterizing the effect of liquids on vulcanized rubbers ISO 21561:2005 Styrene-butadiene rubber (SBR) -- Determination of the microstructure of solution-polymerized SBR (available in English only)

Page 43: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

43

TC 61 MATERIALE PLASTICE ISO 16012:2004/Cor 1:2005 ISO 11358-2:2005 Plastics -- Thermogravimetry (TG) of polymers -- Part 2: Determination of activation energy ISO 291:2005 Plastics -- Standard atmospheres for conditioning and testing ISO 483:2005 Plastics -- Small enclosures for conditioning and testing using aqueous solutions to maintain the humidity at a constant value ISO 4892-4:2004/Cor 1:2005 (available in English only) ISO 13000-1:2005 Plastics -- Polytetrafluoroethylene (PTFE) semi-finished products -- Part 1: Requirements and designation ISO 13000-2:2005 Plastics -- Polytetrafluoroethylene (PTFE) semi-finished products -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties TC 63 RECIPIENTE DE STICLĂ ISO 9100-2:2005 Glass containers -- Vacuum lug finishes -- Part 2: 33 medium ISO 9100-3:2005 Glass containers -- Vacuum lug finishes -- Part 3: 38 regular ISO 9100-4:2005 Glass containers -- Vacuum lug finishes -- Part 4: 38 medium TC 67 MATERIALE, ECHIPAMENT ŞI STRUCTURI

MARINE PENTRU INDUSTRIILE PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE

ISO 13501:2005 Petroleum and natural gas industries -- Drilling fluids -- Processing systems evaluation (available in English only) ISO 13503-1:2003/Cor 1:2005 (available in French only) ISO 13628-1:2005 Petroleum and natural gas industries -- Design and operation of subsea production systems -- Part 1: General requirements and recommendations (available in English only) ISO 13628-7:2005 Petroleum and natural gas industries -- Design and operation of subsea production systems -- Part 7: Completion/workover riser systems (available in English only) ISO 15547-1:2005 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Plate-type heat exchangers -- Part 1: Plate-and-frame heat exchangers (available in English only) ISO 15547-2:2005 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Plate-type heat exchangers -- Part 2: Brazed aluminium plate-fin heat exchangers (available in English only) ISO 19901-1:2005 Petroleum and natural gas industries -- Specific requirements for offshore structures -- Part 1: Metocean design and operating considerations (available in English only) TC 68 SERVICII FINANCIARE ISO/TR 13569:2005 Financial services -- Information security guidelines (available in English only)

TC 72 MAŞINI TEXTILE ŞI MAŞINI PENTRU CURĂŢAT DINAMIC ŞI SPĂLAT INDUSTRIAL

ISO 5234:2005 Textile machinery and accessories -- Metallic card clothing -- Definitions of dimensions, types and mounting ISO 9947:2005 Textile machinery and accessories -- Two-for-one twisters � Vocabulary TC 92 SECURITATE LA INCENDIU ISO/TS 22269:2005 Reaction to fire tests -- Fire growth -- Full-scale test for stairs and stair coverings (available in English only) TC 98 BAZA DE CALCUL PENTRU PROIECTARE ÎN

CONSTRUCŢII ISO 23469:2005 Bases for design of structures -- Seismic actions for designing geotechnical works (available in English only) TC 106 STOMATOLOGIE ISO 22112:2005 Dentistry -- Artificial teeth for dental prostheses ISO 6360-3:2005 Dentistry -- Number coding system for rotary instruments -- Part 3: Specific characteristics of burs and cutters TC 108 VIBRAŢII ŞI ŞOCURI MECANICE ISO 18431-1:2005 Mechanical vibration and shock -- Signal processing -- Part 1: General introduction (available in English only) TC 113 HIDROMETRIE ISO/TS 24154:2005 Hydrometry -- Measuring river velocity and discharge with acoustic Doppler profilers (available in English only) TC 127 MAŞINI DE TERASAMENT ISO 21507:2005 Earth-moving machinery -- Performance requirements for non-metallic fuel tanks TC 130 TEHNOLOGIE GRAFICĂ ISO 12647-4:2005 Graphic technology -- Process control for the production of half-tone colour separations, proofs and production prints -- Part 4: Publication gravure printing (available in English only) ISO 15076-1:2005 Image technology colour management -- Architecture, profile format and data structure -- Part 1: Based on ICC.1:2004-10 (available in English only) TC 131 SISTEME HIDRAULICE ŞI PNEUMETICE ISO 3601-3:2005 Fluid power systems -- O-rings -- Part 3: Quality acceptance criteria TC 147 CALITATEA APEI ISO 20079:2005 Water quality -- Determination of the toxic effect of water constituents and waste water on duckweed (Lemna minor) -- Duckweed growth inhibition test

Page 44: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

44

TC 155 NICHEL ŞI ALIAJE DE NICHEL ISO 11435:2005 Nickel alloys -- Determination of molybdenum -- Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method ISO 22033:2005 Nickel alloys -- Determination of niobium -- Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method TC 157 CONTRACEPTIVE MECANICE ISO 16038:2005 Rubber condoms -- Guidance on the use of ISO 4074 in the quality management of natural rubber latex condoms TC 159 ERGONOMIE ISO 20685:2005 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases ISO 7730:2005 Ergonomics of the thermal environment -- Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria TC 164 ÎNCERCĂRI MECANICE ALE METALELOR ISO/TR 25679:2005 Mechanical testing of metals -- Symbols and definitions in published standards ISO 4545-1:2005 Metallic materials -- Knoop hardness test -- Part 1: Test method ISO 4545-2:2005 Metallic materials -- Knoop hardness test -- Part 2: Verification and calibration of testing machines ISO 4545-3:2005 Metallic materials -- Knoop hardness test -- Part 3: Calibration of reference blocks ISO 4545-4:2005 Metallic materials -- Knoop hardness test -- Part 4: Table of hardness values TC 172 OPTICĂ ŞI FOTONICĂ ISO 9022-7:2005 Optics and photonics -- Environmental test methods -- Part 7: Resistance to drip or rain (available in English only) ISO 9335:1995/Cor 1:2005 (available in English only) ISO 10109-1:2005 Optics and photonics -- Environmental requirements -- Part 1: General overview, terms and definitions, climatic zones and their parameters (available in English only) ISO 10109-6:2005 Optics and photonics -- Environmental requirements -- Part 6: Test requirements for medical optical instruments (available in English only) ISO 10109-8:2005 Optics and photonics -- Environmental requirements -- Part 8: Test requirements for extreme conditions of use (available in English only) ISO 14490-2:2005 Optics and optical instruments -- Test methods for telescopic systems -- Part 2: Test methods for binocular systems (available in English only)

ISO 14490-4:2005 Optics and optical instruments -- Test methods for telescopic systems -- Part 4: Test methods for astronomical telescopes (available in English only) ISO 9342-2:2005 Optics and optical instruments -- Test lenses for calibration of focimeters -- Part 2: Test lenses for focimeters used for measuring contact lenses (available in English only) TC 184 SISTEME DE AUTOMATIZARI INDUSTRIALE ŞI

STRUCTURI DE INTEGRARE ISO 23570-1:2005 Industrial automation systems and integration -- Distributed installation in industrial applications -- Part 1: Sensors and actuators (available in English only) ISO 23570-2:2005 Industrial automation systems and integration - Distributed installation in industrial applications -- Part 2: Hybrid communication bus (available in English only) ISO/TS 10303-421:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 421: Application module: Functional data and schematic representation (available in English only) ISO/TS 10303-1071:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1071: Application module: Class of activity (available in English only) ISO/TS 10303-1074:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1074: Application module: Property condition (available in English only) ISO/TS 10303-1077:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1077: Application module: Class of product (available in English only) ISO/TS 10303-1085:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1085: Application module: Property identification (available in English only) ISO/TS 10303-1091:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1091: Application module: Maths space (available in English only) ISO/TS 10303-1092:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1092: Application module: Maths value (available in English only) ISO/TS 10303-1099:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1099: Application module: Independent property definition (available in English only) ISO/TS 10303-1151:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1151: Application module: Functional data (available in English only) ISO/TS 10303-1156:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1156: Application module: Product structure and classification (available in English only) ISO/TS 10303-1157:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1157: Application module: Class of product structure (available in English only)

Page 45: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

45

ISO/TS 10303-1158:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1158: Application module: Class of composition of product (available in English only) ISO/TS 10303-1159:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1159: Application module: Class of connection of product (available in English only) ISO/TS 10303-1160:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1160: Application module: Class of containment of product (available in English only) ISO/TS 10303-1161:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1161: Application module: Class of involvement of product in connection (available in English only) ISO/TS 10303-1162:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1162: Application module: Class of product library (available in English only) ISO/TS 10303-1163:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1163: Application module: Individual product structure (available in English only) ISO/TS 10303-1165:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1165: Application module: Involvement of individual product in connection (available in English only) ISO/TS 10303-1166:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1166: Application module: Composition of individual product (available in English only) ISO/TS 10303-1167:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1167: Application module: Connection of individual product (available in English only) ISO/TS 10303-1168:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1168: Application module: Containment of individual product (available in English only) ISO/TS 10303-1169:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1169: Application module: Activity structure and classification (available in English only) ISO/TS 10303-1170:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1170: Application module: Class of activity structure (available in English only) ISO/TS 10303-1171:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1171: Application module: Class of composition of activity (available in English only) ISO/TS 10303-1172:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1172: Application module: Class of connection of activity (available in English only) ISO/TS 10303-1173:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1173: Application module: Class of involvement in activity (available in English only)

ISO/TS 10303-1174:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1174: Application module: Class of activity library (available in English only) ISO/TS 10303-1175:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1175: Application module: Individual activity structure (available in English only) ISO/TS 10303-1176:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1176: Application module: Individual activity (available in English only) ISO/TS 10303-1178:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1178: Application module: Connection of individual activity (available in English only) ISO/TS 10303-1179:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1179: Application module: Individual involvement in activity (available in English only) ISO/TS 10303-1188:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1188: Application module: Class of person (available in English only) ISO/TS 10303-1198:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1198: Application module: Property and property assignment (available in English only) ISO/TS 10303-1199:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1199: Application module: Possession of property (available in English only) TC 198 STERILIZAREA PRODUSELOR DE ÎNGRIJIREA

SĂNĂTĂŢII ISO/TS 15883-5:2005 Washer-disinfectors -- Part 5: Test soils and methods for demonstrating cleaning efficacy TC 201 ANALIZE CHIMICE DE SUPRAFAŢĂ ISO/TR 18392:2005 Surface chemical analysis -- X-ray photoelectron spectroscopy Procedures for determining backgrounds (available in English only) TC 204 SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT ISO 14816:2005 Road transport and traffic telematics -- Automatic vehicle and equipment identification -- Numbering and data structure (available in English only) ISO 14827-1:2005 Transport Information and control systems -- Data interfaces between centres for transport information and control systems Part 1: Message definition requirements (available in English only) ISO 14827-2:2005 Transport information and control systems -- Data interfaces between centres for transport information and control systems Part 2: DATEX-ASN (available in English only) TC 206 CERAMICĂ TEHNICĂ ISO 17092:2005 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Determination of corrosion resistance of monolithic ceramics in acid and alkaline solutions (available in English only)

Page 46: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Buletinul Standardizării � Decembrie 2005

46

ISO 18452:2005 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Determination of thickness of ceramic films by contact-probe profilometer (available in English only) TC 210 MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI ASPECTE

GENERALE REFERITOARE LA DISPOZITIVELE MEDICALE

ISO/TS 19218:2005 Medical devices -- Coding structure for adverse event type and cause

TC 211 INFORMAŢII GEOGRAFICE ISO 19128:2005 Geographic information -- Web map server interface (available in English only) TC 226 MATERIALE PENTRU PRODUCEREA

ALUMINIULUI BRUT ISO 8008:2005 Aluminium oxide primarily used for the production of aluminium Determination of specific surface area by nitrogen adsorption (available in English only)

Page 47: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Centrul pentru Schimb de Informaţii pentru Standarde

În prezenta rubrică sunt publicate notificările referitoare la standarde, adresate Secretariatului OMC sub incidenţa Acordului referitor la Barierele Tehnice în Calea Comerţului (TBT)

Totodată, rubrica răspunde şi obligaţiilor referitoare la transparenţă menţionate în art. 2 al Acordului TBT.

Notificări referitoare la standarde primite de la secretariatul OMC

până la data de 06.12.2005

STATELE UNITE ALE AMERICII

USA/154 – Energy conservation standards for certain consumer products and commercial and industrial equipment

REPUBLICA KENYA

KEN/17 – KS 1958-1:2005 Marine paints – Specification. Part 1: Two pack epoxy

primer marine paint KEN 18 – KS 1985-4: 2005 Marine paints – Specification. Part 4: Two pack epoxy

enamel – Marine paint KEN 19 – KS 1985-10 Marine paints – Specification. Part 10: Hydrolysing organosilyl

polymer based antifouling marine paint

REPUBLICA TUNISIANĂ TUN/12 – NT 21.195 (2002): Concrete – Part 1: Specifications, performance, production

and conformity

TRINIDAD ŞI TOBAGO

TTO/25 – Plastic chairs for outdoor use – Performance requirements TTO/26 – Automotive Diesel – Specification TTO/27 – Specification for unleaded gasoline; Premium, Super and Regular in Trinidad

and Tobago for use in motor vehicles with spark-ignition internal combustion engines

GUATEMALA

GTM/35 – Mandatory Standard 33011: Fermented alcoholic beverages, Beer. Labeling GTM/36 - Mandatory Standard 36011: 2005 Second revision. Steel bars for concrete

reinforcement without special welding requirements. Specifications

Page 48: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

BARBADOS

BRB/2 – Barbados national standard – Specification for the labeling of prepackaged foods BNS 5 Part 2 (Second Revision): 2004

BRB/3 - Barbados national standard – Specification for carbonated beverages BNS 12 (Revised): 2004

BRB/4 - Barbados national standard – Specification for the labeling of prepackaged meat and poultry parts/cuts and fish and fishery products: BNS 5 Part 7 (Revised): 2004

REGATUL THAILANDEI

THA/185 – TIS 2202-2547 (2004) Power cables with XLPE insulated for rated voltage

from 60 kV up to 115 kV

SAINT LUCIA LCA/41 – DLNS/IEC 60335-2-3 Household and similar electrical appliances – Safety

Pt.2-3: Particular requirements for electric irons LCA/42 - DLNS/IEC 60335-2-25-Household and similar electrical appliances – Safety

Pt.2-25: Particular requirements for microwave ovens including combination ovens

Responsabil OMC / ASRO – Diana Dorobanţu e-mail: [email protected]; Tel/Fax: 316.99.74

Page 49: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

Metodele de adoptare a standardelor europene şi internaţionale ca standarde române

STANDARD

document, stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care furnizează, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. (conform OG nr. 39/1998)

STANDARD NAŢIONAL

standard care este adoptat de către un organism naţional de standardizare şi care este pus la dispoziţia publicului

STANDARD INTERNAŢIONAL

standard care este adoptat de către o organizaţie interna-ţională cu activitate de standardizare şi care este pus la dispoziţia publicului

STANDARD REGIONAL

standard care este adoptat de către o organizaţie regională cu activitate de standardizare şi care este pus la dispoziţia publicului

Ce sunt

standardele şi cine le

elaborează?

Organismul Naţional de Standardizare din România:

ASRO(Asociaţia de Standardizare

din România)

Organizaţii Internaţionale de Standardizare:

ISO(Organizaţia Internaţională

de Standardizare)

CEI(Comisia Internaţională

de Standardizare în Electrotehnică)

ITU(Uniunea Internaţională în

Telecomunicaţii)

Organizaţii regionale de Standardizare din Europa:

CEN(Comitetul European de

Standardizare)

CENELEC(Comitetul European de Standardizare în

Electrotehnică)

ETSI(Institutul European de Standardizare în

Telecomunicaţii)

Page 50: STAS Buletin Dec Em Brie 2005

ADOPTAREA UNUI STANDARD INTERNAŢIONAL ÎNTR-UN STANDARD

NAŢIONAL(conform standardului metodologic

SR 10000-8:2004)

Adoptarea unui standard internaţional într-un standard naţional reprezintă publicarea unui standard naţional bazat pe un standard internaţional corespondent sau anunţul adoptării standardului internaţional cu acelaşi statut ca un document normativ naţional, orice abatere faţă de standardul internaţional fiind semnalată.

Adoptarea standardelor internaţionale se poate face prin una din următoarele metode:

' publicarea versiunii române (traducerea versiunii oficiale); ' publicarea prin reproducere a unei versiuni oficiale (engleză sau franceză);' metoda confirmării adoptării: confirmarea adoptării unui standard european poate fi făcută prin: B publicarea unei file de confirmare a adoptării;B publicarea, în Buletinul Standardizării, a unei note

de confirmare a adoptării.

Orice standard român care adoptă un standard internaţional prin orice metodă trebuie să asigure identificarea clară a standardului internaţional. În primele două cazuri, pentru identificarea standardului internaţional, se menţionează pe copertă: indicativul, titlul (cel puţin în una din limbile oficiale în care a fost publicat standardul internaţional), data şi anul apariţiei şi gradul de corespondenţă.

ADOPTAREA UNUI STANDARD EUROPEAN ÎNTR-UN STANDARD NAŢIONAL

(conform standardului metodologic SR 10000-9:2000)

Standardele europene pot fi puse în aplicare numai prin adoptarea lor ca standarde române.

Adoptarea se poate face prin una din metodele următoare:

' publicarea versiunii române (traducerea versiunii oficiale);' publicarea prin reproducere a versiunii oficiale (franceză, engleză, germană);' metoda confirmării adoptării: confirmarea adoptării unui standard european poate fi făcută prin:B publicarea unei file de confirmare a adoptării;B publicarea, în Buletinul Standardizării, a unei note de

confirmare a adoptării.

STRUCTURA UNUI STANDARD ROMÂN PRIN CARE SE ADOPTĂ UN STANDARD EUROPEAN SAU INTERNAŢIONAL

a Pagina naţională de titlu (coperta)b Preambulul naţional (contracoperta);c Pagina de titlu a standardului european;d Preambulul standardului european/internaţional şi declaraţia de ratificare;e Textul standardului european/internaţional;f Anexele standardului european/internaţional;g Anexele naţionale;h Ultima pagină.

ab c d fe

gh

Elemente naţionale

Elemente europene/internaţionale