Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme...

28
Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan şi pe faţadă 6 720 804 822 (2013/03) RO

Transcript of Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme...

Page 1: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere

Panou solar plan pentru sisteme termice solare

Solar 7000 TF

6720647803-00.1T

FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan şi pe faţadă

6 72

0 80

4 82

2(2

013/

03) R

O

Page 2: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

2 | Cuprins

Cuprins

1 Explicarea simbolurilor şi instrucţiuni de siguranţă . . . . . . . . 31.1 Explicarea simbolurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2 Instrucţiuni generale de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Informaţii cu privire la panou şi la accesorii . . . . . . . . . . . . . . . 42.1 Panou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.2 Utilizarea conformă cu destinaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.3 Componente şi documentaţia tehnică . . . . . . . . . . . . . . . 52.4 Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.5 Declaraţie de conformitate CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.6 Pachet de livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Prescripţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.1 Valabilitatea prescripţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.2 Norme, prescripţii, directive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5 Înainte de montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.1 Indicaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.2 Dispunerea panourilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.3 Unghi de incidenţă al panourilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.4 Necesar de spaţiu pe acoperiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.5 Protecţie contra trăsnetelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.6 Unelte şi materiale necesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.7 Ordinea de montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

6 Montarea reazemelor panourilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.1 Montarea şinelor telescopice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.2 Determinarea distanţelor între reazemele panourilor . 146.3 Montarea reazemelor panourilor pe acoperiş plan . . . 176.4 Montarea reazemelor panourilor pe faţadă . . . . . . . . . 18

7 Montarea şinelor profilate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197.1 Îmbinarea şinelor profilate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197.2 Montarea şinelor profilate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197.3 Montarea şinelor profilate suplimentare (accesorii) . . 207.4 Orientarea şinelor profilate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207.5 Montarea elementului de protecţie împotriva

alunecării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

8 Montarea panourilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.1 Pregătirea montajului panoului la sol . . . . . . . . . . . . . . 218.2 Fixarea panourilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.3 Montarea senzorului panoului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

9 Branşament hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249.1 Montarea conductelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249.2 Racordarea conductelor fără aerisitor . . . . . . . . . . . . . 259.3 Racordarea conductelor cu aerisitor (accesorii) . . . . . 259.4 Montarea setului de racordare pentru 2 rânduri

(accesorii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

10 Lucrări de încheiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2610.1 Verificarea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2610.2 Izolarea conductelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

11 Curăţarea panourilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

12 Protecţia mediului şi eliminarea ca deşeu . . . . . . . . . . . . . . . 27

13 Întreţinerea/Verificarea tehnică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

FT226-26 720 804 822 (2013/03)

Page 3: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

Explicarea simbolurilor şi instrucţiuni de siguranţă | 3

1 Explicarea simbolurilor şi instrucţiuni de siguranţă

1.1 Explicarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Următoarele cuvinte de semnalare sunt definite şi pot fi întâlnite în prezentul document:• ATENŢIE înseamnă că pot rezulta daune materiale.• PRECAUŢIE înseamnă că pot rezulta daune personale uşoare până la

daune personale grave.• AVERTIZARE înseamnă că pot rezulta daune personale grave până la

daune care pun în pericol viaţa.• PERICOL înseamnă că pot rezulta daune personale grave până la

daune care pun în pericol viaţa.

Informaţii importante

Alte simboluri

1.2 Instrucţiuni generale de siguranţăAceste instrucţiuni de instalare se adresează specialiştilor pentru instalaţii de gaz şi de apă.▶ Citiţi instrucţiunile de instalare (panou, staţie solară, automatizare

etc.) anterior instalării.▶ Ţineţi cont de indicaţiile de siguranţă şi de avertizare.▶ Ţineţi cont de prescripţiile naţionale şi regionale, reglementările

tehnice şi directive.▶ Documentaţi lucrărilor executate.

Utilizarea conformă cu destinaţiaPanourile au rolul de a produce căldură în instalaţiile termice solare. Setul de montaj este destinat exclusiv montării panourilor.▶ Utilizaţi panourile numai în instalaţii solare închise cu siguranţă

intrinsecă (fără contact cu oxigenul).▶ Utilizaţi panourile numai în combinaţie cu automatizări adecvate

pentru instalaţii solare.

Depozitarea panourilorÎn cazul expunerii la razele solare există pericol de ardere la atingerea panourilor şi materialului de montaj.▶ Protejaţi panourile şi materialul de montaj împotriva radiaţiei solare

(de exemplu cu o prelată).▶ Depozitaţi panourile într-un loc uscat; dacă le depozitaţi în exterior

trebuie protejate împotriva ploii.▶ Nu călcaţi pe panouri.

Lucrări pe acoperişLa efectuarea lucrărilor pe acoperiş există pericol de cădere, dacă nu se respectă măsurile de prevenire a accidentelor.▶ Dacă nu există o protecţie împotriva căderii, purtaţi îmbrăcăminte de

protecţie sau echipamentul individual de protecţie.▶ Respectaţi prescripţiile privind evitarea accidentelor.

Capacitatea portantă a acoperişului▶ Montaţi panourile doar pe un acoperiş cu o capacitate portantă

suficientă.▶ Dacă este necesar, consultaţi un inginer proiectant de structuri şi/sau

un acoperitor-învelitor acoperişuri.

Predarea produsului administratoruluiLa predare, explicaţi administratorului modul de utilizare şi condiţiile de exploatare a instalaţiei solare.▶ Explicaţi modul de utilizare – în special operaţiunile relevante pentru

siguranţă.▶ Atrageţi-i atenţia asupra faptului că modificările sau lucrările de

reparaţii trebuie efectuate numai de către o firmă de specialitate autorizată.

▶ Atrageţi-i atenţia asupra necesităţii efectuării verificărilor tehnice şi întreţinerilor pentru a garanta o funcţionare sigură şi ecologică.

▶ Predaţi administratorului instrucţiunile de instalare şi de utilizare pentru a le păstra. Acesta trebuie să reţină următoarele puncte:– instrucţiunile trebuie păstrate într-un loc vizibil, protejat împotriva

căldurii, apei şi prafului;– trebuie predate proprietarilor/utilizatorilor ulteriori.

Mesajele de avertizare din text sunt marcate printr-un triunghi de avertizare.Suplimentar, există cuvinte de semnalare, care indică tipul şi gravitatea consecinţelor care pot apărea dacă nu se respectă măsurile pentru evitarea pericolului.

Informaţiile importante care nu presupun un pericol pentru persoane sau bunuri sunt marcate cu simbolul alăturat.

Simbol Semnificaţie▶ Etapă de operaţie1., 2. Paşi de lucru numerotaţi Referinţă încrucişată la alte fragmente în document• Enumerare/listă de intrări– Enumerare/listă de intrări (al 2-lea nivel)

Tab. 1

6 720 804 822 (2013/03)FT226-2

Page 4: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

4 | Informaţii cu privire la panou şi la accesorii

2 Informaţii cu privire la panou şi la accesoriiPanoul solar plan FT226-2 este numit în continuare panou.

2.1 Panou

Fig. 1 Panou vertical [1] Teacă de imersie pentru senzorul panoului[2] Branşament de panou, tur[3] Buzunar de montaj în carcasă (pentru fixarea panoului)[4] Branşament de panou, retur

2.1.1 Date tehnice

Fig. 2 Pierderile de presiune ale panourilor[1] Curba pierderilor de presiune pentru panoul vertical[2] Curba pierderilor de presiune pentru panoul orizontal

2.1.2 Plăcuţă de identificarePlăcuţa de identificare a panoului se află pe carcasa panoului.

Fig. 3 Poziţia plăcuţei de identificare[1] Plăcuţa de identificare pe carcasa panoului[2] Teacă de imersie pentru senzorul panoului, panou vertical[3] Teacă de imersie pentru senzorul panoului, panou orizontal

În figurile acestor instrucţiuni sunt prezentate panouri verticale. Dacă montajul panourilor orizontale diferă de montajul panourilor verticale, se atrage atenţia asupra acestui fapt.

FT226-2Certificate (marcaj CE, Solar Keymark)

Lungime 2170 mmLăţime 1175 mmÎnălţime 87 mmDistanţa între panouri 25 mmBranşament de panou (diametru nominal) DN15Volumul elementului absorbant, tip vertical (Vf) 1,61 lVolumul elementului absorbant, tip orizontal (Vf) 1,95 lSuprafaţă exterioară (suprafaţă brută, AG) 2,55 m2

Suprafaţa elementului absorbant (suprafaţă netă, AA)

2,35 m2

Suprafaţă de deschidere (suprafaţă transparentă, Aa)

2,43 m2

Greutate netă (m) 45 kgPresiune de lucru admisă a panoului (pmax) 10 bar

Tab. 2

6720803995-10.1ST

2

4

1

2

3

4

DIN

l/h 6720803995-31.1ST

mbar

0

100

200

300

400

0 50 100 150 200 250

1

2

6720803995.23-1.ST6720803995.23-1.ST

2

3

1

FT226-26 720 804 822 (2013/03)

Page 5: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

Informaţii cu privire la panou şi la accesorii | 5

2.2 Utilizarea conformă cu destinaţiaSetul de montaj este destinat exclusiv fixării panourilor.▶ Nu efectuaţi nicio modificare la nivelul componentelor.

Agent de transport al căldurii admis▶ Pentru a le proteja împotriva daunelor cauzate de îngheţ şi coroziune,

panourile trebuie să funcţioneze cu fluid solar L sau LS.

Învelitori permiseAceste instrucţiuni descriu montajul panoului pe acoperişuri plane şi pe faţade. ▶ Montaţi setul de montaj doar pe aceste acoperişuri.

Pantă admisă a acoperişului▶ Montaţi setul de montaj doar pe acoperişuri plane sau pe acoperişuri

cu o pantă de maximum 25°.

Reazemele panourilor▶ În cazul montajului pentru un acoperiş plan: nu utilizaţi reazemele

panourilor pentru fixarea altor suprastructuri de acoperiş.▶ În cazul montajului pe o faţadă: montaţi reazemele panourilor doar pe

suprastructuri de perete care prezintă o capacitate portantă suficientă.

Sarcini admise▶ Montaţi panourile numai în locuri care prezintă valori mai mici decât

cele prezentate în tab. 3. Dacă este necesar, consultaţi un inginer proiectant de structuri specializat în clădiri.

Setul de montaj este potrivit pentru următoarele sarcini maxime (în conformitate cu DIN 1055, părţile 4 şi 5):

▶ Pentru determinarea vitezei maxime a vântului ţineţi cont de următorii factori:– Locul de amplasare a instalaţiei solare– Altitudinea terenului– Topografie (teren/construcţie)– Înălţimea clădirii

Încărcarea maximă din zăpadă rezultă din zonele regionale (zone de încărcare din zăpadă) şi din altitudinea terenului.▶ Informaţi-vă cu privire la încărcările din zăpadă de la faţa locului.La acoperişuri înclinate: evitaţi acumularea de zăpadă deasupra panoului sau pe panou:▶ Montaţi un grilaj parazăpadă deasupra panoului.▶ Îndepărtaţi periodic zăpada.Pentru evitarea încărcărilor din zăpadă consultaţi şi: Diferenţele de înălţime pe acoperişuri pagina 9.

2.3 Componente şi documentaţia tehnicăInstalaţia termică solară serveşte la prepararea apei calde menajere şi, dacă este necesar, la susţinerea instalaţiei de încălzire. Aceasta este alcătuită din diverse componente, care au, de asemenea, instrucţiuni de instalare. Este posibil să existe instrucţiuni suplimentare în pachetul de accesorii.

Fig. 4 Componentele unei instalaţii solare[1] Panou cu senzor sus[2] Conductă (retur)[3] Staţie solară cu vas de expansiune, dispozitive de temperatură şi

de siguranţă[4] Boiler solar[5] Automatizarea instalaţiei solare[6] Conductă (tur)

2.4 AccesoriiO prezentare generală completă şi actualizată găsiţi în catalogul general şi în documentele de proiectare.

2.5 Declaraţie de conformitate CEAcest produs corespunde în construcţia şi comportamentul său de funcţionare directivelor europene, precum şi cerinţelor specifice fiecărei ţări. Conformitatea este marcată cu simbolul CE. Declaraţia de conformitate poate fi solicitată producătorului (adresa o găsiţi pe verso).

În funcţie de modul de montare, de tipul panoului şi de sarcinile admise sunt necesare accesorii suplimentare (reazeme suplimentare, şine profilate suplimentare).

încărcarea maximă din zăpadă

viteza maximă a vântului

Montajul pe acoperiş plan2,0 kN/m2 151 km/h1)

1) corespunde unei presiuni dinamice de 1,1 kN/m2

3,8 kN/m22)

2) în funcţie de modul de montare şi de tipul de panou este posibil doar cu accesorii

151 km/h1)

Montajul pe faţadă2,0 kN/m2 129 km/h3)

3) corespunde unei presiuni dinamice de 0,8 kN/m2

Tab. 3 Sarcini admise

6720640298-22.1ST

1

4

5

6

2

3

6 720 804 822 (2013/03)FT226-2

Page 6: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

6 | Informaţii cu privire la panou şi la accesorii

2.6 Pachet de livrare▶ Verificaţi integritatea şi caracterul complet al pachetelor livrate.

2.6.1 Set de montaj pentru panouri

Fig. 5 Set de montaj pentru 2 panouri verticale: 1 set de montaj ca variantă de bază, 1 set de montaj ca extindere (gri)

Set de montaj ca variantă de bază, pentru fiecare rând de panouri şi pentru primul panou:

Set de montaj ca extindere, pentru fiecare panou suplimentar:

6720804147.19-1.ST6720804147.19-1.ST

9

10

13

11

12

Poz. 1 Şină profilată 2 xPoz. 2 Şurub M8x20 6 xPoz. 5 Element simplu de prindere a panourilor 4 xPoz. 11 Piuliţă M8 4 xPoz. 12 Element de protecţie împotriva alunecării 2 xPoz. 13 Reazemul panoului 2 x

Tab. 4

Poz. 3 Element dublu de prindere a panourilor 2 xPoz. 4 Şină profilată 2 xPoz. 6 Piuliţă M8 2 xPoz. 7 Şurub M8x20 3 xPoz. 8 Reazemul panoului 1 x1)

1) la panouri orizontale: 2 x reazeme

Poz. 9 Element de protecţie împotriva alunecării 2 xPoz. 10 Conector 2 x

Tab. 5

În funcţie de situaţia de montare sunt necesare reazeme suplimentare şi şine profilate suplimentare. La acestea se face referire în următoarele capitole.

FT226-26 720 804 822 (2013/03)

Page 7: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

Informaţii cu privire la panou şi la accesorii | 7

2.6.2 Set de racordare

Fig. 6 1 set de racordare pentru acoperiş plan şi 2 seturi de legătură (gri)

Set de racordare pentru un câmp de panouri: 2.6.3 Panou cu 2 seturi de legătură

Fig. 7 2 elemente de protecţie a colţurilor, incluzând câte 1 set de legătură (1 set de legătură cuprinde 2 clame şi 1 conector tubular ondulat)

6720804147.05-1.ST6720804147.05-1.ST

10 11

Poz. 1 Clamă (de schimb) 2 xPoz. 2 Vinclu 2 xPoz. 3 Clemă 18 mm 2 xPoz. 4 Piuliţă oarbă G¾ 2 xPoz. 5 Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere 1 xPoz. 6 Cheie imbus 5 mm 1 xPoz. 7 Dop pentru teaca de imersie (senzorul panoului) 1 xPoz. 8 Suport pentru ţeava pentru tur 2 xPoz. 9 Capac 2 x

Tab. 6

Poz. 10 Conector tubular ondulat 2 xPoz. 11 Clamă 4 xPoz. 12 Element de protecţie a colţurilor, cu set de

legătură2 x

Tab. 7

6720804147.20-1.ST6720804147.20-1.ST12

11

10

6 720 804 822 (2013/03)FT226-2

Page 8: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

8 | Prescripţii

3 Prescripţii

3.1 Valabilitatea prescripţiilor▶ Respectaţi prescripţiile modificate sau completările. Şi aceste

prescripţii sunt valabile în momentul instalării.

3.2 Norme, prescripţii, directive▶ Pentru instalarea şi exploatarea instalaţiei respectaţi standardele şi

directivele naţionale şi locale specifice.

Reglementări tehnice pentru montarea panourilor în Germania:• Montarea pe acoperişuri:

– DIN 18338, VOB, partea C1): Lucrări de învelire şi de etanşare a acoperişurilor

– DIN 18339, VOB, partea C: Lucrări de tinichigerie– DIN 18451, VOB, partea C: Lucrări cu schele– DIN 1055: Influenţe asupra structurilor portante

• Racordarea instalaţiilor termice solare:– EN 12976: Instalaţii termice solare şi părţile lor constructive

(instalaţii prefabricate)– EN 12977: Instalaţii termice solare şi părţile lor constructive

(instalaţii realizate conform cerinţelor clientului)– DIN 1988: Reglementări tehnice pentru instalaţiile de apă potabilă

(TRWI)• Conexiune electrică:

– DIN EN 62305 partea 3 / VDE 0185-305-3: protecţie contra trăsnetelor, protecţia construcţiilor şi persoanelor

4 Transport

▶ Ambalajele de transport trebuie eliminate prin intermediul celui mai ecologic sistem de reciclare.

Fig. 8 Nu folosiţi branşamentul de panou ca element auxiliar de transport

Fig. 9 Transportul panoului[1] Zonele canalului de prindere [2] Scoateţi elementele de protecţie la transport abia pe acoperiş[3] Transportul panoului: marginea panoului, pe toată lungimea

acestuia [4] Transportul panoului: canal de prindere ▶ Pentru a uşura transportul panourilor şi al materialului pentru montaj,

utilizaţi în caz de necesitate următoarele materiale auxiliare, care trebuie să prezinte o capacitate portantă suficientă:– Curea de transport– Ridicător cu ventuze în 3 puncte– Scară pentru lucrări pe acoperiş sau echipamente pentru lucrările

efectuate la nivelul coşului de fum– Lift înclinat pentru acoperiş – Schelă de construcţii

1) VOB: Regulament de contractare a prestaţiilor în construcţii, partea C: Condiţii tehnice generale de contractare a lucrărilor din domeniul construcţiilor (ADV)

PERICOL: Pericol de moarte prin căderea de pe acoperiş!▶ Nu folosiţi o scară pentru transportul pe acoperiş,

deoarece materialul pentru montaj şi panourile sunt grele şi voluminoase.

▶ Indiferent de operaţiunea efectuată la nivelul acoperişului, asiguraţi-vă împotriva căderii.

▶ Dacă nu există dispozitive de protecţie împotriva căderii, purtaţi echipament individual de protecţie.

AVERTIZARE: Pericol de accidentare prin căderea pieselor!▶ În timpul transportului, asiguraţi panourile şi

materialul de montaj împotriva căderii.

Două dintre cele patru elemente de protecţie a colţurilor conţin componente importante (fig. 7, pagina 7).

Toate ambalajele utilizate sunt nepoluante şi revalorificabile.

6720803995.25-1.ST6720803995.25-1.ST

6720640298.28-1.ST6720640298.28-1.ST

1

4

3

1

2

FT226-26 720 804 822 (2013/03)

Page 9: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

Înainte de montaj | 9

5 Înainte de montaj

5.1 Indicaţii generale

▶ Informaţi-vă cu privire la condiţiile de la faţa locului şi prescripţiile locale.

▶ Dispuneţi panourile pe acoperiş într-un mod optim. Ţineţi cont în special de următoarele:– Câmpul de panouri trebuie îndreptat pe cât posibil spre sud

(fig. 10).– Poziţionaţi câmpul de panouri în aşa fel încât să se alinieze cu

ferestrele, uşile etc. (fig. 10).– Evitaţi eventualele zone de umbră ( fig. 11, 23 şi 24). – Evitaţi diferenţele de înălţime ( fig. 13).– Branşamentul hidraulic la conductă ( cap. 9).– Aveţi în vedere necesarul de spaţiu pe acoperiş ( cap. 5.4).– Poziţionaţi câmpul de panouri pe acoperişuri înclinate paralel faţă

de coamă (fără pantă descendentă laterală).

Fig. 10 Dispunerea panourilor▶ Evitaţi umbrirea câmpului de panouri prin clădiri învecinate, copaci,

alte rânduri de panouri etc.

Fig. 11 Evitaţi umbrirea

Staţia solară nu se află sub câmpul de panouriÎn unele situaţii, staţia solară [1] nu poate fi montată sub câmpul de panouri (de exemplu în cazul centralelor termice sub acoperiş). Pentru a evita supraîncălzirea la aceste instalaţii:▶ Pozaţi turul mai întâi până la nivelul racordului returului panoului [2].

Conduceţi apoi până la nivelul staţiei solare.

Fig. 12 Pozarea ţevii pentru tur

Diferenţe de înălţime pe acoperişuriÎn cazul diferenţelor de înălţime pe acoperişuri trebuie evitată alunecarea cantităţilor de zăpadă începând cu o pantă a acoperişului α > 15°. Lungimea încărcării suplimentare ca urmare a alunecării unei cantităţi de zăpadă rezultă din diferenţa de înălţime (fig. 13): ls = 2 × h▶ Evitaţi montarea panourilor în zona ls sub locuri cu diferenţe de

înălţime.▶ În cazul montării sub locuri cu diferenţe de înălţime:

– Montaţi grilajul parazăpadă pe acoperişul mai înalt.– Ţineţi cont de sarcinile suplimentare la montaj.

Fig. 13 Dispunerea panourilor la diferenţe de înălţime[1] Sarcini suplimentare ca urmare a alunecării zăpezii[2] Încărcare normală din zăpadă[α] Panta acoperişului[h] Diferenţă de înălţime[ls] Lungimea sarcinii suplimentare

AVERTIZARE: În cazul în care panoul şi materialul pentru montaj sunt supuse timp îndelungat acţiunii razelor solare, există pericol de ardere la atingerea acestor elemente!▶ Purtaţi echipament individual de protecţie.▶ Protejaţi panoul şi materialul de montaj împotriva

radiaţiei solare.

Deoarece întreprinderile care se ocupă cu învelirea acoperişurilor au experienţă în domeniul lucrărilor pe acoperiş şi în ceea ce priveşte riscul de cădere, vă recomandăm să colaboraţi cu aceste întreprinderi.

N

S

W O

6720647803-45.1T

6720640298-61.1ST

2

1

6720647803-43.1T

h

ls1

2

6 720 804 822 (2013/03)FT226-2

Page 10: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

10 | Înainte de montaj

5.2 Dispunerea panourilorInformaţii detaliate cu privire la proiectarea sistemului hidraulic al instalaţiei şi la componente găsiţi în documentaţia de proiectare.

Dispunere şi orientare admisă▶ Planificaţi pozarea cablului senzorului în aşa fel încât senzorul

panoului să poată fi montat în panoul cu turul racordat [3].

Fig. 14 Dispunerea panourilor[1] Senzorul panoului în teaca de imersie: întotdeauna în partea de

sus a panoului cu turul racordat[2] Retur (de la boiler)[3] Tur (spre boiler)

Racordare în serie

▶ 1 rând, racord pe aceeaşi parte: maximum 5 panouri.

Fig. 15 Racord pe aceeaşi parte, dreapta sau stânga (1 rând)▶ 1 rând, racord pe ambele părţi: maximum 10 panouri.

Fig. 16 Racord pe ambele părţi (1 rând)

▶ 2 rânduri, racord pe aceeaşi parte: maximum 5 panouri per rând.

Fig. 17 Racord pe aceeaşi parte la panouri orizontale (2 rânduri)

Racordare în paralel▶ Racordaţi câmpurile de panouri cu mai multe rânduri şi cu peste 10

panouri conform principiului Tichelmann: – Suma tuturor rezistenţelor (de exemplu, conducte cu aceeaşi

secţiunea transversală) între prima şi ultima ramificaţie trebuie să fie egală.

– Numărul de panouri pentru fiecare rând trebuie să fie egal.

Fig. 18 Racord pe ambele părţi la racordarea în paralel [1] Robinet de închidere pentru alimentarea sub presiune (fiecare

rând de panouri separat)▶ 2 rânduri, racord pe aceeaşi parte: maximum 5 panouri per rând

Fig. 19 Racord pe aceeaşi parte la racordarea în paralel[1] Robinet de închidere pentru alimentarea sub presiune (fiecare

rând de panouri separat)

Se pot racorda în serie maximum 2 rânduri de panouri.

6720803995.12-1.ST

1

32

1

1

6720803995.15-1.ST6720803995.15-1.ST

6720803995.13-1.ST6720803995.13-1.ST

6720803995.14-1.ST6720803995.14-1.ST

6720803995.16-1.ST6720803995.16-1.ST

1

6720803995.30-1.ST6720803995.30-1.ST

1

FT226-26 720 804 822 (2013/03)

Page 11: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

Înainte de montaj | 11

5.3 Unghi de incidenţă al panourilor Unghiul de incidenţă al panourilor depinde de domeniul de utilizare şi de panta acoperişului. Din domeniul de utilizare, panta acoperişului şi unghiul de incidenţă se calculează unghiul de înclinare al reazemului panoului.

Fig. 20 Unghi de incidenţă al panourilor[α] Unghi de incidenţă

5.3.1 Stabilirea domeniului unghiului de incidenţăDiversele domenii de utilizare a instalaţiilor solare prezintă domenii diferite ale unghiului de incidenţă, prin care se asigură un randament solar optim în funcţie de anotimp.

▶ Stabiliţi domeniul unghiului de incidenţă conform domeniului de utilizare.

5.3.2 Determinarea unghiului de incidenţă şi a unghiului de înclinare pe acoperişuri înclinate

În cazul acoperişurilor cu pantă redusă spre sud:unghiul de înclinare [2] = unghiul de incidenţă [1] — panta acoperişului [3]În cazul acoperişurilor cu pantă redusă spre nord:unghiul de înclinare [2] = unghiul de incidenţă [1] + panta acoperişului [3]

Fig. 21 Unghi de incidenţă pe acoperişuri înclinate[1] Unghiul de incidenţă al panoului (unghi absolut faţă de orizontală)[2] Unghiul de înclinare al reazemului panoului[3] Înclinaţia acoperişului (maximum 25°)

5.3.3 Determinarea unghiului de incidenţă şi a unghiului de înclinare la faţade

La montarea pe faţadă:unghiul de înclinare [2] = 90° — unghiul de incidenţă [1]

Fig. 22 Unghi de incidenţă la faţade[1] Unghiul de incidenţă al panoului (unghi absolut faţă de orizontală)[2] Unghiul de înclinare al reazemului panoului

5.4 Necesar de spaţiu pe acoperiş

5.4.1 Determinarea distanţei între rândurile de panouriDistanţa minimă X între rândurile de panouri rezultă din unghiul de incidenţă al panourilor.

▶ Distanţa X poate fi găsită în tab. 9 sau determinată cu ajutorul formulei.▶ În cazul câmpurilor cu mai multe rânduri, respectaţi distanţa X pentru

a nu se produce nicio umbrire ( fig. 23 şi 24).

Fig. 23 Evitarea umbririi, montarea pe acoperiş plan[α] Unghi de incidenţă[β] Cea mai joasă poziţie a soarelui[X] Distanţa între rândurile de panouri

Domeniul de utilizareDomeniul unghiului de incidenţă

Apa caldă 30—45°Apa caldă + încălzirea camerei 45—60°Apă caldă + piscină 30—45°Apa caldă + încălzirea camerei + piscină 45—60°

Tab. 8

6720647803-04.1T

α

6720647803-05.1T

30°

45°30°

15° 15°

45°

1

3

1

22

La montarea pe faţadă, unghiul de incidenţă trebuie să măsoare între 45° şi 60°.

Distanţa X acoperiş plan Distanţa X faţadăUnghiul de incidenţă α vertical orizontal orizontal30° 5,43 m 2,94 m —35° 5,85 m 3,17 m —40° 6,22 m 3,37 m —45° 6,55 m 3,55 m 2,33 m50° 6,83 m 3,70 m 2,26 m55° 7,06 m 3,82 m 2,18 m60° 7,23 m 3,92 m 2,08 m

Tab. 9 Distanţa între rândurile de panouri, când soarele se află în cel mai scăzut punct (pe acoperiş plan: 17°; pe faţadă: 61°)

45°

45°

30°

60°

6720647803-06.1T

1

22

1

6720804147.06-1.ST6720804147.06-1.ST

L

sintan �

cos+

6 720 804 822 (2013/03)FT226-2

Page 12: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

12 | Înainte de montaj

Fig. 24 Evitarea umbririi, montarea pe faţadă[α] Unghi de incidenţă[β] Cea mai ridicată poziţie a soarelui[X] Distanţa între rândurile de panouri

5.4.2 Determinarea necesarului de spaţiu

• Dimensiunea a: Ambele formule sunt posibile. Valoarea mai mică poate fi aplicată.

• Dimensiunile A, B şi C: tab. 10, 11 şi 12

Fig. 25 Distanţe de respectat, acoperiş plan

Fig. 26 Distanţe de respectat, faţadă

PERICOL: Pericol de moarte cauzat de panouri care nu rezistă încărcării maxime din vânt!▶ Respectaţi distanţa minimă faţă de marginea

acoperişului (dimensiunea a).

6720804147.16-1.ST6720804147.16-1.ST

h

Număr panouriDimensiunea A vertical

Dimensiunea A orizontal

1 1,18 m 2,17 m2 2,38 m 4,36 m3 3,58 m 6,56 m4 4,78 m 8,76 m5 5,98 m 10,95 m6 7,18 m 13,15 m7 8,38 m 15,34 m8 9,58 m 17,54 m9 10,78 m 19,73 m10 11,98 m 21,93 m

Tab. 10 Dimensiunea A

Unghi de înclinareDimensiunea B vertical

Dimensiunea B orizontal

30° 1,92 m 1,04 m35° 1,80 m 0,98 m40° 1,69 m 0,93 m45° 1,57 m 0,88 m50° 1,52 m 0,89 m55° 1,53 m 0,90 m60° 1,54 m 0,91 m

Tab. 11 Dimensiunea B

Unghi de înclinareDimensiunea C vertical

Dimensiunea C orizontal

30° 1,29 m 0,79 m35° 1,45 m 0,87 m40° 1,60 m 0,95 m45° 1,74 m 1,02 m50° 1,86 m 1,09 m55° 1,97 m 1,15 m60° 2,06 m 1,19 m

Tab. 12 Dimensiunea C

1

FT226-26 720 804 822 (2013/03)

Page 13: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

Montarea reazemelor panourilor | 13

5.5 Protecţie contra trăsnetelor▶ Informaţi-vă dacă prescripţiile regionale impun un paratrăsnet. Deseori se impune protecţia contra trăsnetelor, de exemplu, pentru clădiri cu o înălţime mai mare de 20 m. ▶ Instalarea unui paratrăsnet trebuie realizată de către un electrician

specialist.▶ Dacă există un paratrăsnet trebuie verificat racordul instalaţiei solare

la această instalaţie.

5.6 Unelte şi materiale necesare• Cheie fixă de 27 şi 30 mm pentru racordarea conductei • Material pentru termoizolarea ţevilor

5.7 Ordinea de montajPentru a fixa panourile pe acoperiş trebuie să respectaţi următoarea ordine de montaj: 1. Determinaţi unghiul de incidenţă al panourilor.2. Determinaţi necesarul de spaţiu pentru câmpul de panouri.3. Montaţi şinele telescopice.4. Montaţi reazemele panourilor.5. Îmbinaţi şi montaţi şinele profilate.6. Montaţi panourile şi senzorii panourilor.7. Racordaţi conductele la panouri.

6 Montarea reazemelor panourilor

6.1 Montarea şinelor telescopice▶ Determinaţi unghiul de înclinare al reazemului panoului în baza

unghiului de incidenţă stabilit ( cap. 5.3.1, pagina 11).

6.1.1 Alegerea găurilor pentru montaj▶ Alegeţi găurile în funcţie de unghiul de înclinare determinat (

cap. 5.3.2 şi 5.3.3, pagina 11), de orientare şi de locul de instalare.

Montarea verticală a panoului▶ Alegeţi gaura din şina de jos [1] şi gaura corespunzătoare din şina de

sus.

Fig. 27 Montarea şinelor telescopice - tip de panou vertical

Montarea orizontală a panoului▶ Alegeţi gaura din şina de jos [1] şi gaura corespunzătoare din şina de

sus:– Unghi de înclinare de 35°—60°: Alegeţi pentru şina de sus o gaură

din zona [2].– Unghi de înclinare 30 °: Alegeţi pentru şina de sus gaura [3],

scurtaţi şina de jos în partea superioară cu 140 mm şi alegeţi gaura de jos [4].

Fig. 28 Montarea şinelor telescopice - tip de panou orizontal

Pentru montarea setului de montaj şi a setului de racordare este necesară doar cheia imbus de 5 mm din setul de racordare.

PERICOL: Pericol de moarte prin căderea de pe acoperiş!▶ Indiferent de operaţiunea efectuată la nivelul

acoperişului, asiguraţi-vă împotriva căderii.▶ Dacă nu există dispozitive de protecţie împotriva

căderii, purtaţi echipament individual de protecţie.

6720647803-09.1T

60°

55°

50°

45°

40°

35°

30° 1

6720647803-10.1T

55°50°

45°

40°35°

30°

140 mm

60°

2

1

3

4

6 720 804 822 (2013/03)FT226-2

Page 14: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

14 | Montarea reazemelor panourilor

Montarea panoului pe faţadă▶ Alegeţi gaura din şina de jos [1] şi gaura corespunzătoare din şina de

sus:– Unghi de înclinare de 35°—45 °: Alegeţi pentru şina de sus o gaură

din zona [2].– Unghi de înclinare 30°: Alegeţi pentru şina de sus gaura [3],

scurtaţi şina de jos în partea superioară cu 140 mm şi alegeţi gaura de jos [4].

Fig. 29 Montarea pe faţadă, panou de tip orizontal

6.1.2 Montarea şinelor telescopice1. Introduceţi şinele telescopice una într-alta. 2. Fixaţi şinele telescopice în găurile alese folosind şurubul M8 × 20.

Varianta orizontală: la un unghi de înclinare de 30° asiguraţi şurubul cu piuliţa aferentă la faţa locului.

Fig. 30 Montarea şinei telescopice

6.2 Determinarea distanţelor între reazemele panourilor Distanţele între reazemele panourilor depind de următoarele aspecte:• Tipul panoului: vertical, orizontal• Încărcarea maximă din zăpadă şi viteza maximă a vântului• Tipul de montaj:

– Montaj cu ancorare la bază (la faţa locului)– Stabilizarea cu vane de încărcare

În funcţie de înălţimea clădirii (înălţimea de montaj), viteza vântului şi încărcarea din zăpadă există 2 variante:• Varianta de bază, admisă pentru următoarele valori:

– Încărcarea din zăpadă: maximum 2,0 kN/m²– Viteza vântului: maximum 151 km/h

• Varianta pentru sarcini mai mari– Încărcarea din zăpadă: maximum 3,8 kN/m²– Viteza vântului: maximum 151 km/h

6.2.1 Stabilirea distanţelor în cazul ancorării la bază

Varianta de bază, vertical (ancorarea la bază)Pentru primul panou sunt necesare 2 reazeme de panou.

Fig. 31 Varianta de bază, 2 panouri verticale (dimensiune în mm)Pentru fiecare panou vertical suplimentar este necesar un reazem suplimentar, fig. 32 şi 33.

Fig. 32 Varianta de bază, 3 panouri verticale (dimensiune în mm)

Fig. 33 Varianta de bază, >3 panouri verticale (dimensiune în mm)

6720647803-11.1T

45°

40°35°

30°

140 mm

2

1

3

4

6720647803-12.1T

1. 2.

6720804147.12-1.ST980 980

6720804147.12-1.ST

980 1200 980

6720804147.15-1.ST

980 98012001200

9.

FT226-26 720 804 822 (2013/03)

Page 15: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

Montarea reazemelor panourilor | 15

Varianta de bază, orizontal (ancorarea la bază)Pentru fiecare panou suplimentar sunt necesare 2 reazeme de panou.

Fig. 34 Varianta de bază, 2 panouri orizontale (dimensiune în mm)

Varianta pentru sarcini mai mari, vertical (ancorarea la bază)În cazul dispunerii verticale a panourilor, pentru al doilea şi restul panourilor sunt necesare următoarele componente suplimentare pentru sarcini mai mari:• Reazeme de panouri suplimentare• Şine profilate suplimentare ( cap. 7.3, pagina 20)

Fig. 35 Varianta pentru sarcini mai mari, 3 panouri verticale

Varianta pentru sarcini mai mari, orizontal, unghi de incidenţă 35-60° (ancorarea la bază)În cazul dispunerii orizontale a panourilor, varianta de bază este potrivită pentru o încărcare din zăpadă de 3,8 kN/m2. Nu sunt necesare componente suplimentare.

Varianta pentru sarcini mai mari, orizontal, unghi de incidenţă 30° (ancorarea la bază)În cazul dispunerii orizontale a panourilor şi al unui unghi de incidenţă de 30°, sunt necesare reazeme de panouri suplimentare în caz de sarcini mai mari.

Fig. 36 Varianta pentru sarcini mai mari, 2 panouri orizontale, unghi de incidenţă 30° (ancorarea la bază)

6.2.2 Determinarea distanţelor între vanele de încărcare

Varianta de bază, panou de tip vertical (vane de încărcare)

Fig. 37 Varianta de bază vane de încărcare, 10 panouri verticale (valori în mm)

6720804147.11-1.ST

1960 1960235

6720804147.14-1.ST

980 220 980220980

6720804147.21-1.ST

980 235980 980 980

Număr panouriNumăr reazeme de panouri Dimensiunea A Dimensiunea B Dimensiunea C Dimensiunea D

1 2 — — — —2 3 — — — —3 5 355 mm — — —4 6 440 mm — — —5 8 440 mm 355 mm — —6 9 440 mm 440 mm — —7 11 440 mm 440 mm 355 mm —8 12 440 mm 440 mm 440 mm —9 14 440 mm 440 mm 440 mm 355 mm10 15 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm

Tab. 13 Numărul de reazeme de panouri şi distanţele dintre reazemele suplimentare (gri), la varianta de bază cu vane de încărcare, montare verticală

6720804147.17-1.ST6720804147.17-1.ST

980980A980980B980980C980980D980980

6 720 804 822 (2013/03)FT226-2

Page 16: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

16 | Montarea reazemelor panourilor

Varianta de bază, panou de tip orizontal (vane de încărcare)

Fig. 38 Varianta de bază vane de încărcare, panouri orizontale (valori în mm)

Varianta pentru sarcini mai mari, panou de tip vertical (vane de încărcare)Pentru sarcini mai mari sunt necesare următoarele componente suplimentare:• Şine profilate suplimentare ( cap. 7.3, pagina 20)• Reazeme de panouri suplimentare

Fig. 39 Varianta pentru sarcini mai mari, 3 panouri verticale şi restul panourilor (valori în mm, vane de încărcare)

Varianta pentru sarcini mai mari, panou de tip orizontal (vane de încărcare)În cazul panourilor de tip orizontal, varianta de bază este potrivită pentru o încărcare din zăpadă de 3,8 kN/m2. Nu sunt necesare componente suplimentare.

Număr panouri Număr reazeme de panouri Dimensiunea A Dimensiunea B Dimensiunea C Dimensiunea D1 3 — — — —2 5 — — — —3 8 352 mm — — —4 10 470 mm — — —5 13 470 mm 352 mm — —6 15 470 mm 470 mm — —7 18 470 mm 470 mm 352 mm —8 20 470 mm 470 mm 470 mm —9 23 470 mm 470 mm 470 mm 352 mm10 25 470 mm 470 mm 470 mm 470 mm

Tab. 14 Numărul de reazeme de panouri şi distanţele dintre reazemele suplimentare (gri), la varianta de bază cu vane de încărcare, montare orizontală

980980980980A980980980980B980980980

6720804147.10-1.ST6720804147.10-1.STC980980980980D980980980

980

980

6720804147.14-1.ST

980 220 980220980

FT226-26 720 804 822 (2013/03)

Page 17: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

Montarea reazemelor panourilor | 17

6.3 Montarea reazemelor panourilor pe acoperiş planUrmătoarele informaţii fac referire la un singur panou. Baza o reprezintă DIN 1055, partea 4 "Ipoteze de încărcare pentru construcţii".Sunt posibile 3 tipuri de montaj:• Ancorare la bază (fixare la faţa locului)• Vane de încărcare (cu plăci de beton, pietriş sau altele similare)• Sistem de asigurare în cablu şi vane de încărcare

6.3.1 Ancorarea la bazăExemplul din continuare prezintă fixarea pe suporturi T duble.▶ Asiguraţi-vă că substrucţia (de la faţa locului) este realizată în aşa fel

încât forţele din vânt şi din zăpadă care acţionează asupra panourilor să fie preluate.

▶ Asiguraţi-vă că sistemul de fixare stabilizează instalaţia solară şi nu deteriorează acoperişul.

▶ Amplasaţi reazemele panourilor conform distanţelor determinate ( cap. 6.2.1, pagina 14).

▶ Marcaţi poziţia găurilor profilului inferior [2] pe suporturile T duble şi realizaţi găuri.

▶ Fixaţi profilul şi suportul T dublu [3] cu şuruburi ( tab. 15, pagina), piuliţe şi şaibe suport [1].

Fig. 40 Reazemele panourilor pe suporturi T duble, dimensiune în mm (valorile din paranteză: montarea orizontală)

ATENŢIE: Daune la nivelul acoperişului ca urmare a unei stabilizări greşite!▶ Ţineţi cont de statica acoperişului la alegerea modului

de stabilizare.

ATENŢIE: Daune la nivelul acoperişului şi al panourilor ca urmare a fixării insuficiente în cazul acoperişurilor înclinate!▶ În cazul acoperişurilor înclinate, fixaţi în mod suficient

reazemele panourilor la faţa locului.

ATENŢIE: Neetanşeităţi ale acoperişului prin deteriorarea pânzei de acoperiş!▶ Pentru a proteja pânza de acoperiş, întindeţi saltele

uzuale de protecţie a construcţiilor.▶ Aşezaţi profilele, reazemele panourilor şi alte

materiale de montaj numai pe saltelele de protecţie.

Dacă utilizaţi vane de încărcare cu pietriş, pentru fiecare panou este posibilă o greutate maximă de 320 kg.

Presiunea dinamică q

Ancorarea la bază Încărcare fără asigurare Încărcare cu sistem de asigurare în cablu

Vitezavântului

Numărul şi tipul şuruburilor1)

1) pentru fiecare reazem de panou

Greutate2) în vana de încărcarela un unghi de incidenţă de α

2) Valori ale greutăţii panourilor verticale şi orizontale

Greutate3) în vana de încărcare la un unghi de incidenţă de α

3) Valori ale greutăţii panourilor verticale (orizontal: valorile plus 10 %)

Forţa de tensionare a cablului

30° 45° 60° 30° 45° 60°0,50 kN/m² 102 km/h 2x M8/8.8 243 kg 285 kg 299 kg 162 kg 185 kg 200 kg 2,0 kN0,60 kN/m² 111 km/h 2x M8/8.8 309 kg 354 kg 376 kg 223 kg 239 kg 262 kg 2,0 kN0,70 kN/m² 120 km/h 2x M8/8.8 370 kg 427 kg 453 kg 269 kg 292 kg 315 kg 2,0 kN0,80 kN/m² 129 km/h 2x M8/8.8 432 kg 497 kg 518 kg 323 kg 346 kg 354 kg 3,0 kN0,90 kN/m² 137 km/h 2x M8/8.8 496 kg 569 kg 602 kg 377 kg 400 kg 423 kg 3,0 kN1,00 kN/m² 144 km/h 2x M8/8.8 558 kg 639 kg 676 kg 431 kg 454 kg 477 kg 3,0 kN1,10 kN/m² 151 km/h 3x M8/8.8 627 kg 711 kg 748 kg 492 kg 508 kg 523 kg 4,0 kN

Tab. 15 Valori pentru stabilizarea unui panou

ATENŢIE: Daune la nivelul instalaţiei solare ca urmare a modificărilor constructive ale reazemelor panourilor.▶ Nu perforaţi profilele reazemelor panourilor şi nu le

modificaţi în niciun alt fel.

6720647803.23-2.ST6720647803.23-2.ST

6 720 804 822 (2013/03)FT226-2

Page 18: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

18 | Montarea reazemelor panourilor

6.3.2 Vane de încărcare▶ Amplasaţi reazemele panourilor conform distanţelor determinate

(cap. 6.2.2, pagina 15).▶ Pentru fiecare panou, agăţaţi 4 vane de încărcare [2] în profilele

inferioare [1] şi una în cealaltă [3].▶ Introduceţi materialul de încărcare (plăci de beton, pietriş sau altele

similare) în vanele de încărcare (greutate: tab. 15, pagina 17).

Fig. 41 Reazeme de panouri cu vane de încărcare pentru 2 panouri verticale (sus) şi 1 panou orizontal (jos)

6.3.3 Sistem de asigurare în cablu▶ Amplasaţi reazemele panourilor conform distanţelor determinate

( cap. 6.2.2, pagina 15).▶ Folosind o sârmă [1], fixaţi fiecare reazem la faţa locului de şurubul

din spate de pe profilul de jos.▶ Introduceţi vanele de încărcare ( cap. 6.3.2).▶ Ancoraţi cablurile de sârmă într-un loc adecvat de pe acoperiş.

Fig. 42 Reazemele panourilor cu sistem de asigurare în cablu (orizontal)

6.4 Montarea reazemelor panourilor pe faţadăMontajul pe faţadă este admis pentru următoarele valori:• Încărcarea din zăpadă: maximum 2,0 kN/m² • Unghi de incidenţă: 45° până la 60° • Viteza vântului: maximum 129 km/h

Valori de dispunere

6720647803-24.1T

21

3

6720647803-25.02ST6720647803-25.02ST

1

PERICOL: Pericol de moarte prin căderea panourilor în cazul unei faţade neadecvate!▶ Montaţi reazemele panourilor numai pe faţadă

închisă, etanşă la vânt.▶ Anterior montării, verificaţi capacitatea portantă a

peretelui de fixare şi a bazei de fixare. Dacă este necesar, consultaţi un inginer de structură.

PERICOL: Pericol de moarte prin căderea panourilor în cazul montării greşite!▶ Utilizaţi numai reazeme orizontale de panouri pentru

montarea pe faţadă.▶ Respectaţi unghiul de incidenţă admis ( cap. 5.3.3,

pagina 11).▶ Fixaţi în mod suficient reazemele panourilor.▶ Nu modificaţi reazemele panourilor.▶ Nu depozitaţi obiecte între reazemele panourilor.▶ Nu îmbrăcaţi reazemele panourilor.

Structura peretelui1)

1) Zidărie la cerere

Şuruburi/dibluri, pentru fiecare reazemBeton armat, min. B25(min. 120 mm)

3 × şuruburi UPAT MAX Express, tip MAX 8 (A4)2)

3 × şaibe suport3) conform DIN 9021

2) Fiecare diblu/şurub trebuie să preia o forţă de întindere de min. 1,63 kN şi o forţă verticală (forţă de forfecare) de min. 1,56 kN.

3) 3 × diametrul şurubului = diametrul exterior al şaibei suport

3 × Hilti HST-HCR-M82)

3 × şaibe suport3) conform DIN 9021Substrucţie: oţel (de exemplu, suport T dublu)

3 × M8/4.62 × şaibe suport3)conform DIN 9021

Tab. 16

FT226-26 720 804 822 (2013/03)

Page 19: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

Montarea şinelor profilate | 19

Montarea reazemelor panourilor pe faţadăNumărul de reazeme şi distanţele: fig. 38 şi tab. 14, pagina 16.▶ Fixaţi fiecare reazem unul lângă celălalt pe faţadă folosind

3 şuruburi [1].

Fig. 43 Reazemele panourilor pe faţadă (valori în mm)

7 Montarea şinelor profilate

7.1 Îmbinarea şinelor profilate▶ Împingeţi şinele profilate [2] pe elementele de îmbinare [1] până

când se blochează.

Fig. 44

7.2 Montarea şinelor profilate

Poziţionarea şinelor profilatePoziţia şinelor profilate depinde de următoarele aspecte:• Tipul panoului: vertical, orizontal• Distanţele între reazemele panourilor• Tipul de montaj (ancorare la bază, vane de încărcare, faţadă)▶ Poziţionaţi şinele profilate pe reazemele panourilor începând aşa cum

este prezentat în fig. 45 şi în tab. 17, 18 şi 19.

Fig. 45 Poziţionarea şinelor profilate6720804147.07-1.ST6720804147.07-1.ST

980980

980

353

353850850

6720640298-29.1ST

1 2

Tip de panouAncorarea la bazăVarianta de bază sarcini mai mari

vertical gaura din mijloc a elementului de îmbinare ( fig. 45 [1])

a 2-a gaură longitudinală din dreapta ( fig. 45 [2])

orizontal a 2-a gaură longitudinală din dreapta (fig. 45 [2])Tab. 17

Tip de panouVane de încărcareVarianta de bază sarcini mai mari

vertical gaura din mijloc a elementului de îmbinare ( fig. 45 [1])

a 2-a gaură longitudinală din dreapta ( fig. 45 [2])

orizontal gaura din mijloc a elementului de îmbinare ( fig. 45 [1])

Tab. 18

Tip de panou Faţadăorizontal gaura din mijloc a elementului de îmbinare

( fig. 45 [1])Tab. 19

6720647803-27.1T

1 2

6 720 804 822 (2013/03)FT226-2

Page 20: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

20 | Montarea şinelor profilate

Montarea şinelor profilate pe reazemele panourilor▶ Montaţi şinele profilate montate în prealabil [2] pe reazemele

panourilor folosind şuruburi M8 × 20 [1]. Nu strângeţi încă şuruburile pentru a putea alinia şinele profilate.

Fig. 46 Montarea şinelor profilate (aici: 2 panouri verticale)

7.3 Montarea şinelor profilate suplimentare (accesorii)Prin montarea unor şine profilate suplimentare, sistemul de montaj pentru panoul vertical poate susţine sarcini mai mari ( cap. Sarcini admise, pagina 5). ▶ Montaţi şine profilate suplimentare [2] în gaura din mijloc a

reazemelor panourilor. Nu strângeţi încă şuruburile [1] pentru a putea alinia şinele profilate.

Fig. 47 Montarea de şine profilate suplimentare (aici: 2 panouri verticale)

7.4 Orientarea şinelor profilate

▶ Aliniaţi şinele profilate orizontal şi la distanţa indicată. Folosiţi o nivelă.

▶ Aliniaţi şinele profilate superioare şi inferioare în linie dreaptă.▶ Verificaţi dacă unghiul este drept. Măsuraţi diagonala sau aşezaţi,

spre exemplu, o şipcă la capetele şinelor profilate. ▶ Strângeţi şuruburile M8.

Fig. 48 Orientarea şinelor profilate şi a reazemelor panourilor

7.5 Montarea elementului de protecţie împotriva alunecării

Folosiţi cele două găuri longitudinale interioare [1] ale şinei profilate pentru montarea elementelor de protecţie împotriva alunecării. ▶ Împingeţi elementele de protecţie împotriva alunecării peste şina

profilată şi blocaţi-le în gaura longitudinală [2].

Fig. 49 Montarea elementului de protecţie împotriva alunecării

6720647803-29.1T

1

2

6720647803-30.1T

1

2

Pentru montarea ulterioară a panoului este important ca şinele profilate să fie aliniate exact.

6720647803-31.1T

90°

90°

6720647803-31.1T

1 1

2

FT226-26 720 804 822 (2013/03)

Page 21: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

Montarea panourilor | 21

8 Montarea panourilor

8.1 Pregătirea montajului panoului la sol▶ Ţineţi cont de indicaţiile din cap. 5.2, pagina 10 privind dispunerea

panourilor.Următorul exemplu prezintă turul pe partea dreaptă a câmpului de panouri şi primul panou montat pe dreapta.

8.1.1 Montarea capacelor

▶ Îndepărtaţi elementele de protecţie la transport de pe branşamentele de panou.

1. Împingeţi capacul cu o-ringuri pe branşamentul de panou.2. Împingeţi clama pentru asigurarea branşamentului pe capac şi pe

branşamentul de panou. Verificaţi poziţia corectă a clamei.

Fig. 50 Montarea capacelor

8.1.2 Montarea setului de legătură▶ Scoateţi setul de legătură din elementele de protecţie a colţurilor.▶ Îndepărtaţi elementele de protecţie la transport de pe branşamentele

de panou.

1. Aşezaţi conectorul tubular ondulat pe branşamentul de panou.2. Împingeţi clama pentru asigurarea branşamentului pe conectorul

tubular ondulat şi pe branşamentul de panou.

Fig. 51 Set de legătură la cel de-al doilea şi la restul panourilor

8.2 Fixarea panourilor

8.2.1 Montarea elementului simplu de prindere a panourilor în partea dreaptă

▶ Împingeţi elementul de prindere a panourilor în şina profilată şi blocaţi-l în gaura longitudinală.

Fig. 52 Montarea elementului de prindere a panourilor în partea dreaptă

PERICOL: Pericol de moarte prin căderea de pe acoperiş!▶ Executaţi montajul pe acoperiş împreună cu cel puţin

2 persoane.

AVERTIZARE: Pericol de accidentare la căderea panourilor!▶ În timpul transportului şi montajului, asiguraţi

panourile împotriva căderii.▶ Verificaţi la finalizarea montajului dacă setul de

montaj şi panourile sunt bine fixate.

Şi setul de racordare (accesorii) pentru două rânduri de panouri poate fi montat în prealabil la sol (cap. 9.4, pagina 26).

AVERTIZARE: Pericol de accidentare ca urmare a capacelor neasigurate!▶ Aveţi grijă ca fiecare capac să fie asigurat cu o clamă.

6720803995-02.1ST

1.

2.

ATENŢIE: Daune ale panoului şi neetanşeităţi ca urmare a conectorilor tubulari ondulaţi deterioraţi.▶ Nu folosiţi scule auxiliare (de exemplu cleşti) la

montaj.

AVERTIZARE: Pericol de accidentare la căderea panourilor.▶ Asiguraţi-vă că buzunarele de montaj din carcasă nu

sunt deteriorate şi că pot fi accesate.

Piesele din plastic din elementele de prindere a panourilor nu au funcţie de susţinere. Singurul rol al acestora este să faciliteze montajului.

Montaţi elementul simplu de prindere a panourilor în partea stângă abia când este montat ultimul panou.

6720803995-17.1ST

1.

2.

6720804147.08-1.ST6720804147.08-1.ST

6 720 804 822 (2013/03)FT226-2

Page 22: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

22 | Montarea panourilor

8.2.2 Amplasarea primului panou pe şinele profilate▶ Întoarceţi panoul în aşa fel încât teaca de imersie pentru senzorul

panoului să se afle în partea de sus a panoului.

▶ Amplasaţi panoul în partea dreaptă pe şinele profilate şi lăsaţi buzunarele de montaj [2] să alunece în elementele de protecţie împotriva alunecării [1].

Fig. 53 Lăsaţi panoul să alunece în elementele de protecţie împotriva alunecării

▶ Împingeţi cu atenţie panoul spre elementul de prindere a panourilor şi aliniaţi-l orizontal.

Nu este permis ca plăcuţa de fixare [1] a elementului de prindere a panourilor să se deplaseze. Dacă este necesar, prindeţi plăcuţa de fixare.▶ Strângeţi şurubul elementului de prindere a panourilor folosind cheia

imbus de 5 mm.

Fig. 54 Strângeţi elementul de prindere a panourilor

8.2.3 Introducerea elementului dublu de prindere a panourilor▶ Aşezaţi elementul dublu de prindere a panourilor pe şina profilată şi

împingeţi-l spre panou.

Fig. 55 Introducerea elementului dublu de prindere a panourilor

8.2.4 Amplasarea celui de al doilea panou pe şinele profilate

1. Împingeţi panoul cu conectorii tubulari ondulaţi pe branşamentele primului panou.

2. Împingeţi a doua clamă pe conectorul tubular ondulat.

Fig. 56 Montarea celui de al doilea panou

AVERTIZARE: Pericol de accidentare cu panouri care alunecă de pe sistemul de montaj în cazul montării pe faţadă!▶ Asiguraţi-vă că elementele de protecţie împotriva

alunecării se fixează în buzunarele de montaj.

6720804147.09-1.ST6720804147.09-1.ST

ATENŢIE: Daune ale panoului şi neetanşeităţi ca urmare a conectorilor tubulari ondulaţi deterioraţi.▶ Nu folosiţi scule auxiliare (de exemplu cleşti) la

montaj.

6720648969-02.1T

1

6720803995-11.1ST

1.

2.

A

FT226-26 720 804 822 (2013/03)

Page 23: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

Montarea panourilor | 23

Dacă cele patru deschideri ale elementului dublu de prindere a panourilor au devenit complet verzi, panourile sunt apropiate suficient de mult [2]. ▶ Strângeţi şurubul elementului dublu de prindere a panourilor folosind

cheia imbus de 5 mm.

Fig. 57 Montarea elementului dublu de prindere a panourilor[1] Panourile nu sunt apropiate suficient de elementul de prindere a

panourilor[2] Panouri montate corect; şurubul poate fi strâns

Fig. 58 Panouri unite▶ Montaţi restul panourilor în acelaşi mod.

8.2.5 Montarea elementului simplu de prindere a panourilor în partea stângă

▶ Împingeţi elementul de prindere a panourilor [1] în şina profilată şi blocaţi-l în gaura longitudinală.

Nu este permis ca plăcuţa de fixare [2] a elementului de prindere a panourilor să se deplaseze. Dacă este necesar, prindeţi plăcuţa de fixare.▶ Strângeţi şurubul elementului de prindere a panourilor folosind cheia

imbus de 5 mm.

Fig. 59 Montarea elementului de prindere a panourilor pentru partea stângă

8.3 Montarea senzorului panouluiSenzorul panoului este ataşat automatizării instalaţiei.

▶ Montaţi senzorul panoului în panoul cu turul racordat.

Fig. 60 Poziţia senzorului panoului[1] Poziţia senzorului panoului în cazul câmpurilor cu un rând[2] Poziţia senzorului panoului în cazul câmpurilor cu două rânduri[3] Tur[4] Retur

PRECAUŢIE: Pericol de accidentare şi neetanşeităţi ca urmare a scurgerii fluidului solar când conectorii tubulari ondulaţi nu sunt asiguraţi. ▶ Asiguraţi fiecare conector tubular ondulat de pe

branşamentul de panou cu două clame.

6720804148.39-1.ST6720804148.39-1.ST

25 mm25 mm

ATENŢIE: Defectarea instalaţiei ca urmare a cablului defect al senzorului! ▶ Protejaţi cablul senzorului împotriva posibilelor

deteriorări, de exemplu, daune produse de rozătoare.

6720648969-03.1T

1

2

21

6720803995.19-1.ST6720803995.19-1.ST

43

4

3

6 720 804 822 (2013/03)FT226-2

Page 24: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

24 | Branşament hidraulic

▶ Perforaţi stratul de etanşare al tecii de imersie, de exemplu folosind o şurubelniţă, şi introduceţi până la capăt senzorul panoului (165 mm).

Fig. 61 Montarea senzorului panoului[1] Poziţia tecii de imersie pentru senzorul panoului

9 Branşament hidraulicInformaţii cu privire la pozarea conductelor spre panou găsiţi în instrucţiunile aferente staţiei solare.

Fig. 62 Conducte la câmpul de panouri[1] Ţeava pentru tur[2] Ţeava pentru retur

9.1 Montarea conductelor

9.1.1 Montarea suportului pentru ţeava pentru tur▶ Poziţionaţi suportul [3] în partea de jos în buzunarul de montaj al

panoului şi în partea de sus în muchia panoului.▶ Strângeţi şurubul prin orificiu [2] folosind o cheie imbus de 5 mm.▶ Fixaţi colierul pentru ţeavă [1] (pus la dispoziţie de client) pe suport.

Fig. 63 Montarea suportului pentru ţeava pentru tur

9.1.2 Montarea ţevii pentru tur▶ Fixaţi la faţa locului ţeava pentru tur izolată pe suport folosind colierul

pentru ţeavă.

9.1.3 Montarea ţevii pentru retur▶ Conduceţi ţeava pentru retur de-a lungul câmpului de panouri.

Dacă aţi perforat teaca de imersie a unui alt panou, etanşaţi această teacă de imersie cu dopul din setul de racordare.

ATENŢIE: Daune la nivelul panourilor cauzate de neetanşeităţi! În cazul racordării unor conducte rigide, dilataţia termică poate produce neetanşeităţi la nivelul panoului.▶ Montaţi conductele cu posibilităţi de compensare (la

faţa locului).

6720803995.18-1.ST6720803995.18-1.ST

165 m

m

1

6720804147.01-1.ST6720804147.01-1.ST

2 1

ATENŢIE: Neetanşeităţi la nivelul branşamentelor de panou!În cazul ghidării verticale a ţevii pentru tur, mişcările termice pot cauza neetanşeităţi.▶ Conduceţi ţeava pentru tur la faţa locului de-a lungul

panoului, nu vertical în jos.

6720648969-04.1T

1

3

2

FT226-26 720 804 822 (2013/03)

Page 25: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

Branşament hidraulic | 25

9.2 Racordarea conductelor fără aerisitor Ţevile pentru tur şi cele pentru retur se racordează în acelaşi mod la panou.

▶ Împingeţi vinclul [2] pe branşamentul de panou şi asiguraţi-l cu clama [1].

▶ Montaţi conducta [5] cu piuliţa oarbă [4] şi clemă [3] pe vinclu.

Fig. 64 Racordarea conductelor la branşamentul de tur

9.3 Racordarea conductelor cu aerisitor (accesorii) Pentru funcţionarea ireproşabilă a aerisitorului automat [1] aveţi în vedere următoarele:▶ Pozaţi turul [2] cu pantă ascendentă spre aerisitor în cel mai înalt

punct al instalaţiei.▶ Pozaţi returul cu pantă ascendentă spre câmpul de panouri.▶ La fiecare schimbare a direcţiei prin coborâre, iar apoi prin urcare

trebuie să montaţi un aerisitor suplimentar.

Fig. 65 Sistem hidraulic cu aerisitor automat

Fig. 66 Pachet de livrare set pentru aerisitor[1] Aerisitor automat cu şurub de închidere (1x)[2] Garnitură 9 x 15 mm (1x)[3] Robinet cu bilă (1x)[4] Garnitură 17 x 24 mm (1x)[5] Recipient de aer al aerisitorului (1x)[6] Niplu dublu G¾ cu o-ring (1x)[7] Niplu R¾ (1x)[8] Piuliţă oarbă (1x, nu este necesară)[9] Garnitură 17 x 24 mm (1x, nu este necesară)[10] Şaibă pentru caroserii (1x, nu este necesară)[11] Disc de strângere (1x, nu este necesar)

9.3.1 Montarea aerisitorului▶ Înşurubaţi niplul [2] în recipientul de aer.▶ Împingeţi niplul [2] pe branşamentul de panou şi asiguraţi-l cu

clama [1].▶ Montaţi conducta [6] cu niplul dublu [4], piuliţa oarbă şi clemă [5] în

recipientul de aer.

Fig. 67 Montarea aerisitorului la branşamentul de tur[1] Clamă[2] Niplu[3] Set pentru aerisitor[4] Niplu dublu G¾ cu o-ring[5] Clemă şi piuliţă oarbă (cuprinse în setul de racordare)[6] Conductă (la faţa locului)

ATENŢIE: Daune la nivelul panourilor cauzate de ţevi răsucite! ▶ Când strângeţi fitingurile, ţineţi contra la vinclu cu

ajutorul unei chei fixe de 24 mm.

56720804147.02-1.ST6720804147.02-1.ST

1

6720803995.21-1.ST6720803995.21-1.ST

2

6720803995.22-1.ST6720803995.22-1.ST

6720804147.03-1.ST6720804147.03-1.ST

6 720 804 822 (2013/03)FT226-2

Page 26: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

26 | Lucrări de încheiere

9.4 Montarea setului de racordare pentru 2 rânduri (accesorii)

Pentru unirea a 2 rânduri de panouri aveţi nevoie de un al doilea set de racordare ( cap. 2.6.2, pagina 7).

9.4.1 Montarea capacelor suplimentare

▶ Îndepărtaţi elementele de protecţie la transport de pe branşamentele de panou.

▶ Împingeţi capacul cu o-ringuri [2] pe branşamentul de panou.▶ Împingeţi clama [1] pentru asigurarea branşamentului pe capac şi pe

branşamentul de panou.

Fig. 68 Montarea capacelor

9.4.2 Montarea setului de racordare▶ Racordaţi vinclul cu clame la branşamentele de panou ( cap. 9.2,

pagina 25). ▶ Realizaţi la faţa locului o legătură [1] între rândurile de panouri

folosind ţevi din cupru.

Fig. 69 Realizarea unei legături între rândurile de panouri

10 Lucrări de încheiere

10.1 Verificarea instalaţiei

Lucrări de verificare:

10.2 Izolarea conductelor▶ Izolaţi conductele în întregul circuit solar conform prescripţiei.▶ Izolaţi conductele din exterior cu material rezistent la radiaţii UV,

intemperii şi temperaturi ridicate (150 °C).▶ Izolaţi conductele din interior cu material rezistent la temperaturi

ridicate (150 °C). ▶ Dacă este necesar, protejaţi izolaţia împotriva daunelor cauzate de

păsări.

11 Curăţarea panourilor

AVERTIZARE: Pericol de accidentare ca urmare a capacelor neasigurate!▶ Aveţi grijă ca fiecare capac să fie asigurat cu o clamă.

6720804147.18-1.ST6720804147.18-1.ST

6720804147.04-1.ST6720804147.04-1.ST

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei cauzate de coroziune!Dacă în urma purjării sau a probei de presiune rămân resturi de apă în instalaţia solară, se poate produce coroziune.▶ Imediat după proba de presiune puneţi instalaţia

solară ( instrucţiuni aferente staţie solare) în funcţiune folosind fluid solar.

După efectuarea lucrărilor de verificare enumerate puteţi realiza lucrările de izolare de încheiere.

1. S-au îmbinat şinele profilate cu reazemele panourilor şi s-au strâns şuruburile?

2. Elementele de protecţie împotriva alunecării sunt montate şi se fixează în buzunarele de montaj?

3. S-a montat elementul de prindere a panourilor (simplu şi dublu) şi s-au strâns şuruburile?

4. S-au fixat toate racordurile cu clame (s-au trasinelele de protecţie)?

5. Senzorul panoului este introdus până la capăt?

6. S-a realizat proba de presiune şi s-au verificat toate racordurile în privinţa etanşeităţii (a se vedea instrucţiunile aferente staţiei solare)?

Tab. 20

Dacă aerisirea instalaţiei solare se realizează cu ajutorul unui aerisitor automat (accesoriu), în urma aerisirii trebuie să închideţi robinetul cu bilă ( instrucţiunile aferente instalaţiei solare).

Punerea în funcţiune a staţiei solare se realizează conform indicaţiilor cuprinse în instrucţiunile de instalare şi întreţinere ale staţiei solare.

PERICOL: Pericol de moarte prin cădere!▶ Indiferent de operaţiunea efectuată la nivelul

acoperişului, asiguraţi-vă împotriva căderii. ▶ Dacă nu există dispozitive de protecţie împotriva

căderii, purtaţi echipament individual de protecţie.

FT226-26 720 804 822 (2013/03)

Page 27: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

Protecţia mediului şi eliminarea ca deşeu | 27

Curăţarea foilor de sticlăDe regulă, foile de sticlă se curăţă singure la un unghi de incidenţă de 15° sau mai mare. ▶ În cazul unui grad ridicat de murdărie, curăţaţi foile de sticlă cu soluţie

pentru curăţat geamurile. Nu folosiţi acetonă.

Curăţarea orificiilor de aerisirePrin orificiile de aerisire [1] în fiecare colţ al panoului poate ieşi umiditatea acumulată noaptea (condensat) în panou. Orificiile se pot închide prin colmatare ca urmare a influenţelor mediului.▶ Dacă 4 ore mai târziu panoul este încă aburit în ciuda radiaţiei solare

intense, curăţaţi orificiile de aerisire [1] de exemplu cu un cui subţire.

Fig. 70 Orificii de ventilaţie

12 Protecţia mediului şi eliminarea ca deşeuProtecţia mediului reprezintă dezideratul fundamental al firmei noastre. Pentru noi, calitatea produselor, rentabilitatea şi protecţia mediului, ca şi obiective, au aceeaşi prioritate. Respectăm cu stricteţe legile şi dispoziţiile privind protecţia mediului. Pentru a proteja mediul, folosim cele mai bune tehnologii şi materiale din punct de vedere economic.

Demontarea panourilor

▶ Goliţi conductele.▶ Desfaceţi elementul de prindere a panourilor în lateral şi între panouri.▶ Înlăturaţi cablurile de conectare. ▶ Folosiţi mijloace auxiliare pentru transportul panourilor

( cap. 4, pagina 8).

Eliminarea ca deşeu a panourilor▶ După scoaterea din uz, predaţi panourile pentru a fi prelucrate prin

intermediul celei mai ecologice metode de reciclare.

13 Întreţinerea/Verificarea tehnică

Pentru ca documentaţia să fie disponibilă şi după a 3-a efectuare a lucrărilor de întreţinere, folosiţi tabelul pentru a face copii. ▶ Verificaţi câmpul de panouri prima dată după aprox. 500 de ore de

funcţionare (verificare tehnică). Apoi la un interval de 1-2 ore. Remediaţi neîntârziat deficienţele (întreţinere).

▶ Completaţi procesul-verbal şi bifaţi lucrările efectuate.

6720640298-60.1ST

1

PERICOL: Pericol de moarte prin cădere!▶ Indiferent de operaţiunea efectuată la nivelul

acoperişului, asiguraţi-vă împotriva căderii. ▶ Dacă nu există dispozitive de protecţie împotriva

căderii, purtaţi echipament individual de protecţie.

PERICOL: Pericol de moarte prin cădere!▶ Indiferent de operaţiunea efectuată la nivelul

acoperişului, asiguraţi-vă împotriva căderii. ▶ Dacă nu există dispozitive de protecţie împotriva

căderii, purtaţi echipament individual de protecţie.

Instrucţiunile de instalare şi întreţinere ale instalaţiei solare cuprind informaţii privind întreţinerea întregii instalaţii. Trebuie să ţineţi cont şi de aceste informaţii.

Administrator: Locul de amplasare a instalaţiei:

Tab. 21

Lucrări de întreţinere şi de verificare tehnică Pagina Întreţinerea/Verificarea tehnicăData:1. S-a efectuat inspecţia vizuală a panourilor (poziţia fixă, aspectul)?

2. Senzorul panoului este poziţionat corect şi introdus până la capăt în teaca de imersie? 23

3. S-a efectuat inspecţia vizuală a sistemului de montaj?

4. Aţi efectuat inspecţia vizuală cu privire la etanşeitatea trecerilor dintre sistemul de montaj şi acoperiş?

5. S-a efectuat inspecţia vizuală a termoizolaţiei conductelor? 26

6. Inspecţia vizuală a foilor de sticlă. Curăţarea în cazul unui grad ridicat de murdărie. 26Observaţii:

Lucrările de întreţinere la nivelul câmpului de panouri au fost realizate conform prezentelor instrucţiuni.

Dată, semnătură Dată, semnătură Dată, semnătură

Tab. 22

6 720 804 822 (2013/03)FT226-2

Page 28: Solar 7000 TF...Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF 6720647803-00.1T FT226-2 – Montarea pe acoperiş plan

����������� ������������������������������� �������������������������� �!�"������#���$�%&'%

����(�)���* ���+"+��,�-(�)���* �*�� � �

...������������