SITUAŢIA - Guvernul...

of 8 /8
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI CIF 22084517 DENUMIREA INDICATORULUI SUMA PLATITĂ EXPLICATIE ***) 1 2 3 TOTAL PLATI din care: 7.397.643,21 TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL-total, din care**): 4.921.040,21 ART:10.01-cheltuieli salariale în bani 3.857.357,00 ART:10.02-cheltuieli salariale în natură 976.963,21 ART:10.03-contributii 86.720,00 TITLUL II-BUNURI ŞI SERVICII-total, din care**): 210.656,71 ART. 20.01-Bunuri si servicii 169.188,76 20.01.01-Furnituri de birou 5.558,49 20.01.02-Materiale pentru curatenie 20.01.03-Incalzit, iluminat si forta motrica 44.781,00 20.01.04-Apa, canal, salubritate 22.650,23 20.01.05-Carburanti si lubrifianti 30.884,32 20.01.06-Piese de schimb 538,58 20.01.07-Transport 20.01.08-Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax 2.198,34 20.01.09-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (se detaliază)- materiale igiena personala azilanti 62.577,80 ART: 20.02-Reparatii curente 11.116,68 ART. 20.03-Hrana 9.172,71 20.03.01- Hrana pentru oameni (retinuti, elevi si studenti, alte categorii) 9.172,71 ART. 20.04-Medicamente si materiale sanitare 5.015,29 20.04.01-Medicamente 4.531,38 20.04.02-Materiale sanitare 20.04.04-Dezinfectanti 483,91 ART. 20.05-Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,00 20.05.01-uniforme si echipament, din care: 20.05.03-lenjerie si accesorii de pat (spalat lenjerie) 20.05.30-alte obiecte de inventar ART. 20.06-Deplasari, detasari, transferuri 5.556,90 20.06.01-deplasari interne, detasari, transferari 662,39 20.06.02-deplasari in strainatate 4.894,51 ART. 20.11-Carti si publicatii ART. 20.12 -Consultanta si expertiza ART. 20.13 -Pregatire profesionala ART. 20.14-Protectia muncii ART. 20.15-Munitie, armament de natura activelor fixe pt.armata ART. 20.25-Cheltuieli judiciare si extrajudiciare ART. 20.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10.606,37 20.30.01- reclama si publicitate 1.976,00 20.30.03 - prime de asigurare non-viata SITUAŢIA privind plăţile efectuate la data de 30.09.2019

Transcript of SITUAŢIA - Guvernul...

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI

CIF 22084517

DENUMIREA INDICATORULUI

SUMA

PLATITĂ

EXPLICATIE

***)

1 2 3

TOTAL PLATI din care: 7.397.643,21

TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL-total, din care**): 4.921.040,21

ART:10.01-cheltuieli salariale în bani 3.857.357,00

ART:10.02-cheltuieli salariale în natură 976.963,21

ART:10.03-contributii 86.720,00

TITLUL II-BUNURI ŞI SERVICII-total, din care**): 210.656,71

ART. 20.01-Bunuri si servicii 169.188,76

20.01.01-Furnituri de birou 5.558,49

20.01.02-Materiale pentru curatenie

20.01.03-Incalzit, iluminat si forta motrica 44.781,00

20.01.04-Apa, canal, salubritate 22.650,23

20.01.05-Carburanti si lubrifianti 30.884,32

20.01.06-Piese de schimb 538,58

20.01.07-Transport

20.01.08-Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax 2.198,34

20.01.09-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (se

detaliază)- materiale igiena personala azilanti 62.577,80

ART: 20.02-Reparatii curente 11.116,68

ART. 20.03-Hrana 9.172,71

20.03.01- Hrana pentru oameni (retinuti, elevi si studenti, alte categorii) 9.172,71

ART. 20.04-Medicamente si materiale sanitare 5.015,29

20.04.01-Medicamente 4.531,38

20.04.02-Materiale sanitare

20.04.04-Dezinfectanti 483,91

ART. 20.05-Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,00

20.05.01-uniforme si echipament, din care:

20.05.03-lenjerie si accesorii de pat (spalat lenjerie)

20.05.30-alte obiecte de inventar

ART. 20.06-Deplasari, detasari, transferuri 5.556,90

20.06.01-deplasari interne, detasari, transferari 662,39

20.06.02-deplasari in strainatate 4.894,51

ART. 20.11-Carti si publicatii

ART. 20.12 -Consultanta si expertiza

ART. 20.13 -Pregatire profesionala

ART. 20.14-Protectia muncii

ART. 20.15-Munitie, armament de natura activelor fixe pt.armata

ART. 20.25-Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

ART. 20.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10.606,37

20.30.01- reclama si publicitate 1.976,00

20.30.03 - prime de asigurare non-viata

SITUAŢIAprivind plăţile efectuate la data de 30.09.2019

20.30.30- alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8.630,37

TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE-total, din care*): 0,00

ART. 51.01-Transferuri curente 0,00

51.01.52-Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurări

sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare

51.01.26- Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele

aflate in concediu pentru cresterea copilului

TITLUL VII-ALTE TRANSFERURI -total, din care*): 0,00

ART. 55.02.01-Transferuri curente in strainatate (catre organizatii

internationale)

TITLUL VIII-PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -total, din care*):

56,02-Programe din Fondul Social European (FSE)

56,09-Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

56,10-Sume aferente Fondului European de Returnare

56,11-Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor

tarilor terte

56,13-Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

56,16-Alte facilitati si instrumente postaderare

56.18 Mecanismul norvegian

56,24-Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare

de la Comunitatea Europeană

56.25 programul de cooperare elvetiano-roman vizind reducerea

disparitiilor economice si sociale in cadrul U.E. extinse

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 2.098.287,29

din care sursa D :

140.218,65 lei

58.07. Fondul de azil , migratie si integrare FAMI 403.295,36

58.09. Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 65.374,5158.10. Transferuri catre beneficiarii de drept public/privat pentru

proiectele finantate din FAMI 1.474.814,48 126.760,65

58.16. Alte facilitati si instrumente postaderare 141.344,9458.31-Mecanismele financiare Spatiul Economic European si

Norvegian 2014-2021 13.458,00 13.458,00

TITLUL IX-ASISTENTA SOCIALA-total, din care*): 167.659,00

ART. 57.02-Ajutoare sociale 167.659,00

57.02.01-Ajutoare sociale in numerar 167.659,00

TITLUL XI-ALTE CHELTUIELI-total, din care*): 0,00

ART. 59.17-Despagubiri civile

TITLUL XIII-ACTIVE NEFINANCIARE-total, din care*): 0,00

ART. 71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport

ART. 71.01.03- Mobilier,aparatura birotica si alte active corp.

ART. 71.01.30- Alte active fixe

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI

CENTRUL REGIONAL DE PROCEDURI SI CAZARE A SOLICITANTILOR DE AZIL GALATI

SITUAŢIAprivind plăţile efectuate la data de 30.09.2019

DENUMIREA INDICATORULUI

SUMA

PLATITĂ

EXPLICATIE

***)

1 2 3

TOTAL PLATI din care: 718.208,71

TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL-total, din care**): 681.703,84

ART:10.01-cheltuieli salariale în bani 525.136,00

ART:10.02-cheltuieli salariale în natură 144.622,84

ART:10.03-contributii 11.945,00

TITLUL II-BUNURI ŞI SERVICII-total, din care**): 14.990,87

ART. 20.01-Bunuri si servicii 6.513,52

20.01.01-Furnituri de birou 749,70

20.01.02-Materiale pentru curatenie

20.01.03-Incalzit, iluminat si forta motrica 2.782,93

20.01.04-Apa, canal, salubritate 2.896,39

20.01.05-Carburanti si lubrifianti

20.01.06-Piese de schimb

20.01.07-Transport

20.01.08-Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax 84,50

20.01.09-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (se

detaliază)- materiale igiena personala azilanti

ART: 20.02-Reparatii curente 3.175,30

ART. 20.03-Hrana 0,00

20.03.01- Hrana pentru oameni (retinuti, elevi si studenti, alte categorii)

ART. 20.04-Medicamente si materiale sanitare 3.119,63

20.04.01-Medicamente 3.119,63

20.04.02-Materiale sanitare

20.04.03-Reactivi

20.04.04-Dezinfectanti

ART. 20.05-Bunuri de natura obiectelor de inventar 107,10

20.05.01-uniforme si echipament, din care:

20.05.03-lenjerie si accesorii de pat

20.05.30-alte obiecte de inventar 107,10

ART. 20.06-Deplasari, detasari, transferuri 120,00

20.06.01-deplasari interne, detasari, transferari 120,00

20.06.02-deplasari in strainatate

ART. 20.11-Carti si publicatii 0,00

ART. 20.12 -Consultanta si expertiza

ART. 20.13 -Pregatire profesionala

ART. 20.14-Protectia muncii

ART. 20.25-Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

ART. 20.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.955,32

20.30.02- protocol si reprezentare

20.30.30- alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( prest. Serv. interpreti) 1.955,32

TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE-total, din care*): 0,00

ART. 51.01-Transferuri curente 0,00

51.01.52-Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurări

sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare

51.01.26- Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele

aflate in concediu pentru cresterea copilului

TITLUL VII-ALTE TRANSFERURI -total, din care*): 0,00

ART. 55.02.01-Transferuri curente in strainatate (catre organizatii

internationale) 0,00

TITLUL VIII-PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -total, din care*): 0,00

56,02-Programe din Fondul Social European (FSE)

56,09-Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

56,10-Sume aferente Fondului European de Returnare

56,11-Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor

tarilor terte

56,13-Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

56,16-Alte facilitati si instrumente postaderare

56.18 Mecanismul norvegian

56,24-Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare

de la Comunitatea Europeană

56.25 programul de cooperare elvetiano-roman vizind reducerea

disparitiilor economice si sociale in cadrul U.E. extinse0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 0,00

58.07. Fondul de azil , migratie si integrare FAMI

58.09. Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne

58.10. Transferuri catre beneficiarii de drept public/privat pentru

proiectele finantate din FAMI

58.16. Alte facilitati si instrumente postaderare

TITLUL IX-ASISTENTA SOCIALA-total, din care*): 21.514,00

ART. 57.02-Ajutoare sociale 21.514,00

57.02.01-Ajutoare sociale in numerar 21.514,00

TITLUL XIII-CHELTUIELI DE CAPITAL- Active nefinanciare-

total, din care*): 0,00

ART. 71.01.02-Masini,ecipamente si mijloace de transport

ART. 71.01.03-Mobilier,aparatura birotica si alte active corp.

ART. 71.01.30-Alte active fixe

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI

CENTRUL REGIONAL DE PROCEDURI SI CAZARE PENTRU

SOLICITANTII DE AZIL RADAUTI

CIF 21804458

DENUMIREA INDICATORULUI

SUMA

PLATITĂ

EXPLICATIE

***)

1 2 3

TOTAL PLATI din care: 960940,97

TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL-total, din care**): 875530,17

ART:10.01-cheltuieli salariale în bani 661949

ART:10.02-cheltuieli salariale în natură 198386,17

privind plăţile efectuate la data de 30.09.2019

SITUAŢIA

ART:10.03-contributii 15195

TITLUL II-BUNURI ŞI SERVICII-total, din care**): 43401,9

ART. 20.01-Bunuri si servicii 25868,48

20.01.01-Furnituri de birou 0

20.01.02-Materiale pentru curatenie 0

20.01.03-Incalzit, iluminat si forta motrica 9398,8

20.01.04-Apa, canal, salubritate 6774,27

20.01.05-Carburanti si lubrifianti 0

20.01.06-Piese de schimb 0

20.01.07-Transport 330,8

20.01.08-Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax 246,82

20.01.09-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2409,92 20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (se

detaliază)- materiale igiena personala azilanti 6707,87

ART: 20.02-Reparatii curente 8763,9

ART. 20.03-Hrana 0

20.03.01- Hrana pentru oameni (retinuti, elevi si studenti, alte categorii) 0

ART. 20.04-Medicamente si materiale sanitare 2945,86

20.04.01-Medicamente 1874,86

20.04.02-Materiale sanitare 0

20.04.03- Reactivi 0

20.04.04-Dezinfectanti 1071

ART. 20.05-Bunuri de natura obiectelor de inventar 1619,59

20.05.01-uniforme si echipament, din care: 0

20.05.03-lenjerie si accesorii de pat (spalat lenjerie) 0

20.05.30-alte obiecte de inventar 1619,59

ART. 20.06-Deplasari, detasari, transferuri 1066,07

20.06.01-deplasari interne, detasari, transferari 1066,07

20.06.02-deplasari in strainatate 0

ART. 20.11-Carti si publicatii 0

ART. 20.12 -Consultanta si expertiza 0

ART. 20.13 -Pregatire profesionala 0

ART. 20.14-Protectia muncii 0

ART. 20.25-Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 0

ART. 20.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3138

20.30.02- protocol si reprezentare

20.30.30- alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( prest. Serv. interpreti) 3138

TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE-total, din care*):0

ART. 51.01-Transferuri curente

51.01.52-Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurări

sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare 0

51.01.26- Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului0

TITLUL VII-ALTE TRANSFERURI -total, din care*):

ART. 55.02.01-Transferuri curente in strainatate (catre organizatii

internationale)

TITLUL VIII-PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -total, din care*):

56.02-Programe din Fondul Social European (FSE)

56.09-Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

56.10-Sume aferente Fondului European de Returnare

56.11-Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor

tarilor terte

56.13-Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

56.16-Alte facilitati si instrumente postaderare

56.24-Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare

de la Comunitatea Europeană

TITLUL IX-ASISTENTA SOCIALA-total, din care*): 42008,9

ART. 57.02-Ajutoare sociale

57.02.01-Ajutoare sociale in numerar 42008,9

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI

CENTRUL REGIONAL TIMISOARA

CIF 22471297

DENUMIREA INDICATORULUI

SUMA

PLATITĂ

EXPLICATIE*

**

1 2 3

TOTAL PLATI din care: 1.089.414,64

TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL-total, din care**): 1.018.336,64

ART:10.01-cheltuieli salariale în bani 763581

ART:10.02-cheltuieli salariale în natură 237540,64

ART:10.03-contributii 17215

TITLUL II-BUNURI ŞI SERVICII-total, din care**): 42.658,55

ART. 20.01-Bunuri si servicii 33.258,81

20.01.01-Furnituri de birou 600,16

20.01.02-Materiale pentru curatenie

20.01.03-Incalzit, iluminat si forta motrica 16121,32

20.01.04-Apa, canal, salubritate 6871,59

20.01.05-Carburanti si lubrifianti

20.01.06-Piese de schimb

20.01.07-Transport

20.01.08-Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax 2493,11

20.01.09-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3130,46

20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (se

detaliază)- materiale igiena personala azilanti 4042,17

ART: 20.02-Reparatii curente 353,97

ART. 20.03-Hrana 1.595,97

20.03.01- Hrana pentru oameni (retinuti, elevi si studenti, alte categorii) 1595,97

ART. 20.04-Medicamente si materiale sanitare 3.522,22

20.04.01-Medicamente 3377,92

20.04.02-Materiale sanitare 144,3

20.04.04-Dezinfectanti

SITUAŢIA

privind plăţile efectuate la data de 30.09.2019

ART. 20.05-Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,00

20.05.01-uniforme si echipament, din care:

20.05.03-lenjerie si accesorii de pat (spalat lenjerie)

20.05.30-alte obiecte de inventar

ART. 20.06-Deplasari, detasari, transferuri 197,90

20.06.01-deplasari interne, detasari, transferari 197,90

20.06.02-deplasari in strainatate

ART. 20.11-Carti si publicatii 0,00

ART. 20.12 -Consultanta si expertiza

ART. 20.13 -Pregatire profesionala

ART. 20.14-Protectia muncii 98,00

ART. 20.25-Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

ART. 20.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.631,68

20.30.02- protocol si reprezentare

20.30.30- alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( prest. Serv. interpreti) 3631,68

TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE-total, din care*): 0,00

ART. 51.01-Transferuri curente 0,00

51.01.52-Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurări

sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare

51.01.26- Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele

aflate in concediu pentru cresterea copilului 0,00

TITLUL VII-ALTE TRANSFERURI -total, din care*): 0,00

ART. 55.02.01-Transferuri curente in strainatate (catre organizatii

internationale) 0,00

TITLUL VIII-PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI

EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -total, din

care*): 0,00

56,02-Programe din Fondul Social European (FSE)

56,09-Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

56,10-Sume aferente Fondului European de Returnare

56,11-Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor

tarilor terte

56,13-Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

56,16-Alte facilitati si instrumente postaderare

56.18 Mecanismul norvegian

56,24-Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de

la Comunitatea Europeană

56.25 programul de cooperare elvetiano-roman vizind reducerea

disparitiilor economice si sociale in cadrul U.E. extinse0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-

2020 0,00

58.07. Fondul de azil , migratie si integrare FAMI

58.09. Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne

58.10. Transferuri catre beneficiarii de drept public/privat pentru

proiectele finantate din FAMI

58.16. Alte facilitati si instrumente postaderare

TITLUL IX-ASISTENTA SOCIALA-total, din care*): 28.419,45

ART. 57.02-Ajutoare sociale 28.419,45

57.02.01-Ajutoare sociale in numerar 28.419,45

TITLUL XIII-CHELTUIELI DE CAPITAL- Active nefinanciare-

total, din care*): 0,00

ART. 71.01.02-Masini,ecipamente si mijloace de transport

ART. 71.01.03-Mobilier,aparatura birotica si alte active corp.

ART. 71.01.30-Alte active fixe