SISTEME DE COŞURI DE FUM - magazinuldeseminee.ro · 5 INSTRUCŢIUNI TEHNICE DE UTILIZARE 4 SISTEME...

33
www.leier.eu SISTEME DE COŞURI DE FUM

Transcript of SISTEME DE COŞURI DE FUM - magazinuldeseminee.ro · 5 INSTRUCŢIUNI TEHNICE DE UTILIZARE 4 SISTEME...

www.leier.eu

SISTEME DE COŞURI DE FUM

www.leier.eu 3www.leier.eu2

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

CUPRINS

DESPRE SISTEMELE DE COŞURI DE FUM LEIER ............................................................................................................................................................................................................ 5ELEMENTELE, STRUCTURA SISTEMELOR DE COŞURI DE FUM LEIER ................................................................................................................................................................ 6

Manta din beton uşor ............................................................................................................................................................................................................................................................... 6Tub de şamotă ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 6Alte componente ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 6Coşuri de fum cu un singur tub ............................................................................................................................................................................................................................................ 7Coş de fum cu un singur tub şi orificiu de ventilaţie ..................................................................................................................................................................................................... 7Coş de fum cu două tuburi şi orificiu de ventilaţie ........................................................................................................................................................................................................ 7

SISTEMUL DE COŞ DE FUM LK ............................................................................................................................................................................................................................................... 8Utilizare .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

SISTEMUL DE COŞ DE FUM LSK ..........................................................................................................................................................................................................................................12Utilizare ........................................................................................................................................................................................................................................................................................13

SISTEMUL DE COŞ DE FUM TURBO ...................................................................................................................................................................................................................................18Utilizare ........................................................................................................................................................................................................................................................................................19

SISTEMUL DE COŞ DE FUM ECO ..........................................................................................................................................................................................................................................24Utilizare ........................................................................................................................................................................................................................................................................................25

PROIECTAREA SISTEMELOR DE COŞURI DE FUM LEIER .........................................................................................................................................................................................31Alegerea sistemului de coş de fum ....................................................................................................................................................................................................................................31

Tipul sistemului de coş de fum ......................................................................................................................................................................................................................................31Numărul tuburilor ...............................................................................................................................................................................................................................................................31Necesitatea orificiilor de ventilaţie ...............................................................................................................................................................................................................................31

Dimensionarea sistemelor de coşuri de fum ..................................................................................................................................................................................................................32Sisteme de coşuri de fum LK şi LSK – dimensionare ....................................................................................................................................................................................................33Sistem de coş de fum TURBO – dimensionare ...............................................................................................................................................................................................................34Proiectarea, dimensionarea sistemului de coş de fum ECO......................................................................................................................................................................................37

CONSTRUCŢII TERMINALE ....................................................................................................................................................................................................................................................38CONSTRUIREA SISTEMELOR DE COŞURI DE FUM LEIER ........................................................................................................................................................................................39

Reglementări, cerinţe de execuţie .....................................................................................................................................................................................................................................39CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM LK .......................................................................................................................................................................................................40CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM LSK .....................................................................................................................................................................................................43CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM TURBO..............................................................................................................................................................................................46CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM ECO ....................................................................................................................................................................................................49PLANURI DETALIATE ................................................................................................................................................................................................................................................................52ANEXĂ PENTRU CALCULE DE DIMENSIONARE ..........................................................................................................................................................................................................55NOTE .................................................................................................................................................................................................................................................................................................61

CUPR

INS

www.leier.eu 5

INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

4

SISTE ME DE COŞUR I DE FUM

Avantajele sistemelor de coşuri de fum LEIER

Sunt fabricate din materiale naturale. Elementele de argilă din interiorul coşului, tuburile de şamotă din argilă arsă, respectiv elementele termoizolante obţinute din resurse minerale exprimă respectul faţă de tradiţii, iar din îmbinarea acestora cu cele mai moderne tehnologii de fabricaţie rezultă o soluţie naturală şi totodată perfectă din punct de vedere tehnic.

Sunt extrem de rezistente: Şamota de o calitate excelentă produsă la un standard înalt după tradiţiile germane, rezistă chiar mai multe decenii la toate coroziunile, la acţiunile acizilor produse în urma exploatării foarte intense, totodată este rezistentă la temperaturi foarte înalte fără riscul de a se deteriora.

Execuţie simplă şi rapidă: Înălţimea componentelor principale ale sistemelor este de 33 cm, un metru de coş de fum construindu-se astfel repede din doar 3 bucăţi. Procedura de construire este foarte simplă, componentele îmbinându-se asemenea cuburilor de construcţie.

Sistem unitar. Coşurile Leier constituie un sistem unitar, care poate fi construit în mai multe feluri, prin elementele care se potrivesc exact, ceea ce uşurează foarte mult proiectarea şi construirea lor.

Soluţie pentru toate tipurile de încălzire: Din gama celor 4 tipuri de coş de fum Leier veţi găsi cu siguranţă cel corespunzător oricărei instalaţii de încălzire.

Mai multe tipuri de încălzire cu un singur coş: Sistemele de coş de fum Leier oferă arhitecţilor şi executanţilor libertatea de a alege modul de executare, astfel ca sistemele de încălzire cu camere de ardere închise să se poată combina cu orice alt mod de încălzire.

Combinare cu aerisire. Aerisirea gravitaţională sau cea artificială a locuinţelor poate fi realizată la sistemele de coşuri Leier datorită elementelor de manta cu aerisire. Orificiul de ventilaţie este potrivit şi pentru amplasarea ulterioară a unor cabluri.

Credibilitate, fiabilitate: Datorită materialelor utilizate, a dezvoltării sistemelor, coşurile de fum funcţionează fiabil şi în cele mai vitrege condiţii. Firma noastră asigură garanţie de 33 de ani pentru rezistenţa la condensul acid, precum şi pentru ardere. Durata reală de exploatare a coşurilor de fum poate atinge însă şi dublul acestei perioade.

Dezvoltarea continuă a instalaţiilor de încălzire necesită utilizarea de tehnologii şi structuri tot mai moderne. Coşurile tradiţionale zidite, cu un singur tub nu mai corespund cerinţelor actuale. Instalaţiile de încălzire moderne, care se caracterizează prin temperaturi scăzute ale gazelor de ardere, nu mai asigură funcţionarea coşurilor vechi, iar formarea apei de condens şi a acidului poate cauza defecţiuni în structură.Pe lângă instalaţiile de încălzire moderne se utilizează desigur şi instalaţiile tradiţionale, şemineele, sobele de teracotă şi cazanele cu ardere mixtă.Pentru soluţionarea problemelor amintite mai sus, firma Leier oferă sisteme de coşuri de fum, care corespund tuturor tipurilor de instalaţii de încălzire şi asigură a soluţionare modernă pentru evacuarea gazelor de ardere.

Sistemele de coşuri de fum Leier:• LK: Sistem pentru evacuarea gazelor de ardere, potrivit pentru

instalaţii de mai multe feluri - tradiţionale şi moderne - (sobe de teracotă, şeminee, cazane cu gaz, instalaţii cu încălzire cu lemn, respectiv ulei.)

• LSK: varianta cu termoizolaţie a coşurilor de fum LK, potrivită şi pentru instalaţii de încălzire cu temperaturi reduse ale gazelor de ardere.

• TURBO: sistem de coşuri de fum care asigură evacuarea gazelor de ardere în cazul instalaţiilor de încălzire cu cameră de ardere închisă.

• ECO: cel mai modern sistem de coşuri de fum potrivit pentru racordarea la instalaţiile de încălzire cu condens, cu suprapresiune şi cameră de ardere închisă.

DESPRE SISTEMELE DE COŞURI DE FUM LEIER

DES

PRE

SIST

EMEL

E D

E CO

ŞURI

DE

FUM

LEI

ER

LK LSK TURBO ECO

www.leier.eu 7www.leier.eu6

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

ELEMENTELE, STRUCTURA SISTEMELOR DE COŞURI DE FUM LEIER ELEMENTELE, STRUCTURA SISTEMELOR DE COŞURI DE FUM LEIER

Sistemele de coş de fum LEIER pot fi construite din elemente de manta aranjate în trei feluri. Depinzând de utilizarea acestora, se realizează următoarele tipuri de coşuri de fum:• coş de fum cu un singur tub;• coş de fum cu un singur tub şi orificiu de ventilaţie;• coş de fum cu două tuburi.Toate cele trei tipuri pot fi utilizate la toate tipurile de instalaţii de încălzire, aranjarea nu va influenţa utilizarea. Tipul instalaţiilor de încălzire va determina doar realizarea sistemului de tub de şamotă şi dimensionarea acestuia. Acesta din urmă va influenţa dimensiunea pe secţiuni a elementelor de manta utilizate.

Coşuri de fum cu un singur tubCoşul de fum cu un singur tub este cel mai simplu, necesită cel mai mic spaţiu, este cel mai utilizat. Se utilizează în acele cazuri, unde se vor racorda una sau mai multe instalaţii de încălzire de acelaşi fel, utilizând acelaşi fel de combustibil. Coşul de fum cu un singur tub este o structură “cu o singură funcţie”, adică coşul de fum nu îndeplineşte alte funcţii (de ex. aerisire) decât evacuarea gazelor de ardere.Coşurile de fum de rezervă sunt de obicei coşuri de fum cu un singur tub. Utilizarea lor este o soluţie ideală în cazul sobelor de teracotă sau a şemineelor.

Coş de fum cu un singur tub şi cu orificiu de ventilaţieCoşul de fum cu un singur tub şi cu orificiu de ventilaţie este de mare ajutor în cazul în care coşul de fum trece printr-o încăpere, care trebuie aerisită. În asemenea cazuri orificiul de ventilaţie nu trebuie realizat ulterior din alte materiale, în timpul executării lucrării constructorul va realiza şi aerisirea. Orificiul de ventilaţie poate fi de ajutor în amplasarea verticală ulterioară pe clădire a unor cabluri (cablu TV, cablul sistemului de alarmă, etc.), a sistemelor de evacuare a aerului din hote, fără ca planşeul să fie desfăcut.Tubul de evacuare a gazelor de ardere şi orificiul de ventilaţie este bine despărţit, alcătuiesc sisteme independente. Pe construcţia terminală a coşului, orificiul de ventilaţie se află pe partea laterală a coşului de fum, astfel gazele de ardere care ies din coş, şi care de altfel se amestecă cu aerul nu vor pătrunde în canalul de aer al coşului nici în cazul în care ar bate vântul.

Coş de fum cu două tuburi şi orificiu de ventilaţieCoşul de fum cu două tuburi este frecvent utilizat în cazul clădirilor dotate cu două surse de căldură utilizând diferite tipuri de combustibil. În asemenea cazuri nu este nevoie de construirea a două coşuri de fum separate, evacuarea gazelor de ardere asigurându-se rapid printr-o singură execuţie. Astfel vor scădea semnificativ costurile şi timpul de execuţie. Utilizând mantale duble se pot exclude toate problemele, fisurile tehnologice care pot apărea adesea pe parcursul construirii a două coşuri de fum separate, dar alăturate.

Între cele două tuburi de şamotă din coş se află orificiul de ventilaţie, care oferă avantajele prezentate mai sus.

Utilizarea mantalelor de coş de fum cu două tuburi la sistemele de coş de fum LEIER asigură realizarea canalului de fum a două sisteme identice (LSK-LSK) sau diferite (ECO-LK) în acelaşi coş de fum.

ELEM

ENTE

LE, S

TRU

CTU

RA S

ISTE

MEL

OR

DE

COŞU

RI D

E FU

M L

EIER

ELEM

ENTE

LE, S

TRU

CTU

RA S

ISTE

MEL

OR

DE

COŞU

RI D

E FU

M L

EIER

Important: pe parcursul proiectării clădirii locul coşului de fum şi al instalaţiilor de încălzire trebuie proiectate în prealabil astfel ca acestea să poată fi racordate cu uşurinţă.

Manta din beton uşorMantaua coşurilor de fum Leier este alcătuită din elementele de înveliş din beton uşor. Betonul realizat din materii prime naturale, amestecate conform scopului, asigură pe lângă greutatea mică şi o rezistenţă potrivită, iar datorită aditivilor săi şi o termoizolaţie bună.Se pot fabrica mai multe tipuri şi dimensiuni de elemente de manta, satisfăcând astfel cerinţele generale şi speciale ale clienţilor. Din elementele de manta se pot construi coşuri de fum cu un singur tub, cu un singur tub şi cu orificiu de ventilaţie, precum şi cu două tuburi şi orificiu de ventilaţie. Fiecare tip depinde de construcţie.Elementele de manta zidite alcătuiesc coşul de fum.Mantaua oferă coşurilor de fum esteticul necesar; înălţimea elementelor în cazul fiecărui tip de coş este de 33 cm. Datorită acestui fapt sunt necesare doar 3 bucăţi pentru a construi 1 ml de coş de fum. Elementele de manta din beton uşor ale sistemelor de coşuri de fum LEIER sunt identice, indiferent de sistem, acest fapt fiind foarte avantajos din punctul de vedere al proiectării şi al execuţiei.

Tub de şamotăMaterialul de căptuşire al coşurilor de fum Leier, al canalului de fum propriu zis este tubul de şamotă fabricat de către HART Keramik în Germania. Şamota de o excelentă calitate produsă după tradiţiile germane rezistă chiar mai multe decenii la toate coroziunile, la acţiunile acizilor produse în urma exploatării foarte intense, totodată este rezistentă la temperaturi foarte înalte fără a se deteriora. Nici diferenţele de temperatură apărute pe parcursul funcţionării coşului de fum nu deteriorează tubul; tuburile de şamotă de o mare densitate rezistă umidităţii provocate de condens; rezistă în timp la efectele chimice, la acizi.

Tuburile de şamotă utilizate la sistemele de coşuri de fum LK, LSK şi TURBO sunt identice – asemenea elementelor de manta –, au o înălţime de 33 cm. În cazul celui mai modern sistem de coş de fum ECO, tuburile de şamotă au o înălţime de 1,00 m, astfel se diminuează numărul racordurilor (şi totodată al posibilelor erori), respectiv intensifică densitatea de grad înalt al aerului necesar la evacuarea gazelor de ardere cu suprapresiune.

Alte componentePe lângă elementele de manta şi tuburile de şamotă, fiind elementele principale ale coşurilor de fum, buna funcţionare a diferitelor sisteme de evacuare a gazelor care corespund celor mai variate necesităţi şi cerinţe este asigurată şi de alte componente complementare. Multe dintre acestea sunt componentele celor patru sisteme de coşuri de fum (de ex. elementele terminale ale coşului, plăcile de acoperire, conul de închidere).

Elementele şi componentele utilizate la diferitele coşuri de fum vă sunt prezentate în tabele la descrierea diferitelor sisteme de coşuri de fum.

www.leier.eu 9www.leier.eu8

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

Sistemul de coş de fum LK (Coş de fum împănat Leier) este unul dintre cele mai simple, dar cel mai frecvent utilizate sisteme de coş de fum moderne. Coşul de fum LK este un sistem compus din trei straturi: • stratul exterior, care alcătuieşte scheletul structurii este man-

taua din beton uşor;• stratul interior este tubul de şamotă rezistent la căldură şi

condensul acid, care asigură evacuarea gazelor de ardere;• iar termoizolaţia sistemului este asigurată de aerul închis er-

metic între cele două straturi.

Denumirea coşului de fum provine de la acele dibluri din vată minerală care asigură pe deoparte centrarea tubului de şamotă, iar pe de altă parte fac posibilă circulaţia liberă a aerului închis pe întreaga lungime a coşului de fum (acest fapt fiind favorabil din punct de vedere al termoizolaţiei).

FuncţionareCoşurile de fum LK sunt sisteme de coşuri de fum având o termoizolaţie simplificată, în cazul cărora stratul de aer dintre mantaua din beton uşor şi tubul de şamotă asigură „termoizolarea” coşului de fum. Realizarea coşului de fum LK este bazată de fapt pe acel principiu, conform căruia aerul închis are excelente trăsături termoizolante, iar acest aspect asigură pe întreaga înălţime a coşului de fum diferenţa de temperatură corespunzătoare necesară unui tiraj adecvat. Pe parcursul funcţionării instalaţiei de încălzire, fumul din tub va încălzi tubul de şamotă, respectiv aerul închis. Astfel stratul de aer cald din jurul tubului va asigura o termoizolare corespunzătoare.

SISTEMUL DE COŞ DE FUM LK SISTEMUL DE COŞ DE FUM LK

Tipurile de coşuri de fum ale sistemelor de coşuri LK

Tip Simbol Dimensiune exterioară (lungime/lăţime) cm Diametru tub mm Secţiune orificiu de

ventilaţie cm Greutate kg/ml

Coş de fum cu un singur tub LK 14 35 × 35 140 nu are orificiu de ventilaţie 116

LK 16 35 × 35 160 nu are orificiu de ventilaţie 120

LK 18 40 × 40 180 nu are orificiu de ventilaţie 129

LK 20 40 × 40 200 nu are orificiu de ventilaţie 131

LK 22 48 × 48 225 nu are orificiu de ventilaţie 157

LK 25 48 × 48 250 nu are orificiu de ventilaţie 171

LK 30 57 × 57 300 nu are orificiu de ventilaţie 199

Coş de fum cu un tub şi orificiu de ventilaţie LK 14 S 51 × 35 140 12 × 26 144

LK 16 S 51 × 35 160 12 × 26 150

LK 18 S 59 × 40 180 14 × 31 163

LK 20 S 59 × 40 200 14 × 31 164

LK 22 S 48 × 69 225 16 × 39 198

LK 25 S 48 × 69 250 16 × 39 216

Coş de fum cu 2 tuburi şi orificiu de ventilaţie* LK 1414 S 82 × 35 140/140 14 × 25 243

LK 1416 S 82 × 35 140/160 14 × 25 246

LK 1616 S 82 × 35 160/160 14 × 25 249

LK 1418 S 87 × 40 140/180 14 × 25 275

LK 1420 S 87 × 40 140/200 14 × 25 277

LK 1618 S 87 × 40 160/180 14 × 25 279

LK 1620 S 87 × 40 160/200 14 × 25 280

LK 1618 S 94 × 40 160/180 14 × 25 274

LK 1620 S 94 × 40 160/200 14 × 25 275

LK 1818 S 94 × 40 180/180 14 × 25 278

LK 1820 S 94 × 40 180/200 14 × 25 279

LK 2020 S 94 × 40 200/200 14 × 25 281

UtilizareCoşurile de fum LK sunt utilizate în primul rând în cazul acelor sisteme de încălzire (tradiţionale), unde temperatura gazelor de ardere evacuate este destul de ridicată. Coşurile de fum LK se pot racorda la mai multe tipuri de surse de căldură, indiferent de combustibilul utilizat de acestea. La coşul de fum LK se pot racorda sobe de teracotă, şeminee, instalaţii pe gaz cu arzătoare atmosferice, cazane cu arzătoare pe gaz, instalaţii de încălzire cu combustibil mixt sau pe lemne, instalaţii de încălzire cu combustibil lichid sau care funcţionează cu bioenergie.Se pot utiliza ca şi coşuri de fum de rezervă – ceea ce se consideră în ziua de azi chiar cerinţă de bază.

Soclul din beton din imagine nu este accesoriul sistemului de coş de fum. SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M L

K

SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M L

K

* Este posibilă îmbinarea celor două sisteme de termoizolaţie în acelaşi coş de fum. (de ex. LK-LSK)

www.leier.eu 11www.leier.eu10

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

SISTEMUL DE COŞ DE FUM LK SISTEMUL DE COŞ DE FUM LK

Tipurile de coşuri de fum ale sistemelor de coşuri LK

Tip Simbol Dimensiune exterioară (lungime/lăţime) cm Diametru tub mm Secţiune orificiu de

ventilaţie cm Greutate kg/ml

Coş de fum cu două tuburi LK14 – ECO12 S 82 × 35 120/140 14 × 25 210,5

LK14 – ECO14 S 82 × 35 140/140 14 × 25 212,1

LK14 – ECO16 S 87 × 40 160/140 14 × 25 272,4

LK14 – ECO18 S 87 × 40 180/140 14 × 25 274,1

LK14 – ECO20 S 87 × 40 200/140 14 × 25 276,9

LK16 – ECO12 S 82 × 35 120/160 14 × 25 218,3

LK16 – ECO14 S 82 × 35 140/160 14 × 25 219,9

LK16 – ECO16 S 87 × 40 160/160 14 × 25 280,2

LK16 – ECO18 S 87 × 40 180/160 14 × 25 281,9

LK16 – ECO20 S 87 × 40 200/160 14 × 25 284,7

LK18 – ECO12 S 87 × 40 120/180 14 × 25 277,2

LK18 – ECO14 S 87 × 40 140/180 14 × 25 278,8

LK18 – ECO16 S 94 × 40 160/180 14 × 25 255,1

LK18 – ECO18 S 94 × 40 180/180 14 × 25 25,8

LK18 – ECO20 S 94 × 40 200/180 14 × 25 259,6

LK20 – ECO12 S 87 × 40 120/200 14 × 25 280,5

LK20 – ECO14 S 87 × 40 140/200 14 × 25 282,1

LK20 – ECO16 S 94 × 40 160/200 14 × 25 258,4

LK20 – ECO18 S 94 × 40 180/200 14 × 25 260,1

LK20 – ECO20 S 94 × 40 200/200 14 × 25 262,9

Tipurile de coşuri de fum ale sistemelor de coşuri LK

Tip Simbol Dimensiune exterioară (lungime/lăţime) cm Diametru tub mm Secţiune orificiu de

ventilaţie cm Greutate kg/ml

Coş de fum cu două tuburi LK14 – LSK14 S 82 × 35 140/140 14 × 25 215,8

LK14 – LSK16 S 82 × 35 160/140 14 × 25 222,6

LK14 – LSK18 S 87 × 40 180/140 14 × 25 282,7

LK14 – LSK20 S 87 × 40 200/140 14 × 25 285,6

LK16 – LSK14 S 82 × 35 140/160 14 × 25 223.6

LK16 – LSK16 S 82 × 35 160/160 14 × 25 230,4

LK16 – LSK18 S 87 × 40 180/160 14 × 25 290,5

LK16 – LSK20 S 87 × 40 200/160 14 × 25 293,4

LK18 – LSK14 S 87 × 40 140/180 14 × 25 282,5

LK18 – LSK16 S 87 × 40 160/180 14 × 25 289,3

LK18 – LSK18 S 94 × 40 180/180 14 × 25 265,4

LK18 – LSK20 S 94 × 40 200/180 14 × 25 268,3

LK20 – LSK14 S 87 × 40 140/200 14 × 25 285,8

LK20 – LSK16 S 87 × 40 160/200 14 × 25 292,6

LK20 – LSK18 S 94 × 40 180/200 14 × 25 268,7

LK20 – LSK20 S 94 × 40 200/200 14 × 25 271,6

LK14 – TURBO14 S 82 × 35 140/140 14 × 25 214,5

LK14 – TURBO16 S 82 × 35 160/140 14 × 25 222,6

LK14 – TURBO18 S 87 × 40 180/140 14 × 25 283,9

LK14 – TURBO20 S 87 × 40 200/140 14 × 25 286

LK16 – TURBO14 S 82 × 35 140/160 14 × 25 222,3

LK16 – TURBO16 S 82 × 35 160/160 14 × 25 230,4

LK16 – TURBO18 S 87 × 40 180/160 14 × 25 291,7

LK16 – TURBO20 S 87 × 40 200/160 14 × 25 293,8

LK18 – TURBO14 S 87 × 40 140/180 14 × 25 281,2

LK18 – TURBO16 S 87 × 40 160/180 14 × 25 289,3

LK18 – TURBO18 S 94 × 40 180/180 14 × 25 266,6

LK18 – TURBO20 S 94 × 40 200/180 14 × 25 268,7

LK20 – TURBO14 S 87 × 40 140/200 14 × 25 284,5

LK20 – TURBO16 S 87 × 40 160/200 14 × 25 292,6

LK20 – TURBO18 S 94 × 40 180/200 14 × 25 269,9

LK20 – TURBO20 S 94 × 40 200/200 14 × 25 272

SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M L

K

SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M L

K

www.leier.eu 13www.leier.eu12

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

SISTEMUL DE COŞ DE FUM LSK

Sistemul de coş de fum LSK (Coş de fum Super Aerisit) este un sistem modern, izolat în întregime. Sistemul de coş de fum LSK este alcătuit de asemenea din trei straturi, având la fiecare colţ câte un orificiu de aerisire: • stratul exterior, care alcătuieşte scheletul structurii este

mantaua din beton uşor;• stratul interior este tubul de şamotă rezistent la căldură şi

condensul acid, care asigură evacuarea gazelor de ardere;• termoizolaţia sistemului este asigurată de izolaţia din vată

minerală aflată între cele două straturi.În interiorul coşurilor de fum LSK, termoizolaţia din vată minerală având o grosime de minim 3 cm înconjoară toată suprafaţa tubului de şamotă. Structura termoizolată asigură astfel condiţii optime pentru circulaţia (tirajul) gazelor de ardere. Termoizolaţia se potriveşte în dimensiuni şi formă cu straturile exterioare şi interioare, umplând în întregime spaţiul dintre acestea.

SISTEMUL DE COŞ DE FUM LSK

Tipurile de coşuri de fum ale sistemelor de coşuri LSK

Tip Simbol Dimensiune exterioară (lungime/lăţime) cm Diametru tub mm Secţiune orificiu de

ventilaţie cm Greutate kg/ml

Coş de fum cu un singur tub LSK 14 35 × 35 140 nu are orificiu de ventilaţie 118

LSK 16 35 × 35 160 nu are orificiu de ventilaţie 120

LSK 18 40 × 40 180 nu are orificiu de ventilaţie 130

LSK 20 40 × 40 200 nu are orificiu de ventilaţie 131

LSK 22 48 × 48 225 nu are orificiu de ventilaţie 159

LSK 25 48 × 48 250 nu are orificiu de ventilaţie 172

LSK 30 57 × 57 300 nu are orificiu de ventilaţie 199

Coş de fum cu un tub şi orificiu de ventilaţie LSK 14 S 51 × 35 140 12 × 26 146

LSK 16 S 51 × 35 160 12 × 26 152

LSK 18 S 59 × 40 180 14 × 31 164

LSK 20 S 59 × 40 200 14 × 31 165

LSK 22 S 48 × 69 225 16 × 39 200

LSK 25 S 48 × 69 250 16 × 39 218

Coş de fum cu 2 tuburi şi orificiu de ventilaţie* LSK 1414 S 82 × 35 140/140 14 × 25 243

LSK 1416 S 82 × 35 140/160 14 × 25 246

LSK 1616 S 82 × 35 160/160 14 × 25 249

LSK 1418 S 87 × 40 140/180 14 × 25 275

LSK 1420 S 87 × 40 140/200 14 × 25 277

LSK 1618 S 87 × 40 160/180 14 × 25 279

LSK 1620 S 87 × 40 160/200 14 × 25 280

LSK 1618 S 94 × 40 160/180 14 × 25 274

LSK 1620 S 94 × 40 160/200 14 × 25 275

LSK 1818 S 94 × 40 180/180 14 × 25 278

LSK 1820 S 94 × 40 180/200 14 × 25 279

LSK 2020 S 94 × 40 200/200 14 × 25 281

FuncţionareDatorită termoizolaţiei din vată minerală coşurile de fum LSK asigură pe întreaga lungime a coşului de fum un tiraj corespunzător chiar şi în cazul gazelor de ardere cu o temperatură mai mică (adică în cazul unor diferenţe mai mici de temperatură). Protecţia materialului termoizolant faţă de umiditate este asigurată prin ventilaţia spre spate. Orificiile de ventilaţie din colţurile mantalei sunt prezente pe toată lungimea coşului de fum. Pe parcursul funcţionării în interiorul acestor orificii circulă un aer mai cald decât cel din exterior, acesta „uscând” în continuu termoizolaţia. Astfel se evită acumularea umidităţii, care are efecte negative.

Soclul din beton din imagine nu este accesoriul sistemului de coş de fum. SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M L

SK

SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M L

SK

Structura stratificată a coşului de fum LSK asigură în jurul tubului o astfel de termoizolaţie, datorită căreia cantitatea condensului devine neînsemnată. Orificiile de ventilaţie verticale (canalul de aer) asigură aerisirea corespunzătoare a materialului termoizolant.

UtilizareCoşurile de fum LSK se pot racorda la mai multe tipuri de surse de căldură, indiferent de combustibilul utilizat de acestea. La coşul de fum LK se pot racorda sobe de teracotă, şeminee, instalaţii pe gaz cu arzătoare atmosferice, cazane cu arzătoare pe gaz, instalaţii de încălzire cu combustibil mixt sau pe lemne, instalaţii de încălzire cu combustibil lichid sau care funcţionează cu bioenergie.Se pot utiliza ca şi coşuri de fum de rezervă – ceea ce se consideră în ziua de azi chiar cerinţă de bază.

* Este posibilă îmbinarea celor două sisteme de termoizolaţie în acelaşi coş de fum. (de ex. LK-LSK)

1514

SISTE ME DE COŞUR I DE FUM SISTE ME DE COŞUR I DE FUM

Elementele şi piesele componente ale coşurilor de fum LK şi LSK

Manta de coş din beton uşor potrivit pentru coşuri cu un singur tub

BKU 14 BKU 16 BKU 18 BKU 20 BKU 22 BKU 25 BKU 30

(l/l/î) (cm) 35×35×33

(l/l/î) (cm) 35×35×33

(l/l/î) (cm) 40×40×33

(l/l/î) (cm) 40×40×33

(l/l/î) (cm) 48×48×33

(l/l/î) (cm) 48×48×33

(l/l/î) (cm) 57×57×33

Manta de coş din beton uşor, potrivit pentru coşuri cu un singur tub cu orificiu de ventilaţie

BKU 14 S BKU 16 S BKU 18 S BKU 20 S BKU 22 S BKU 25 S

(l/l/î) (cm) 51×35×33

(l/l/î) (cm) 51×35×33

(l/l/î) (cm) 59×40×33

(l/l/î) (cm) 59×40×33

(l/l/î) (cm) 48×69×33

(l/l/î) (cm) 48×69×33

Manta de coş din beton uşor, potrivit pentru coşuri cu două tuburi cu orificiu de ventilaţie

BKU 1616 S BKU 1620 S BKU 2020 S

(l/l/î) (cm) 82×35×33

(l/l/î) (cm) 87×40×33

(l/l/î) (cm) 94×40×33

Tub de şamotă

SB 14 SB 16 SB 18 SB 20 SB 22 SB 25 SB 30

Înălţimea elementelor: 33 cm

Racord uşă de curăţire din şamotă

TAC 14 TAC 16 TAC 18 TAC 20 TAC 22 TAC 25 TAC 30

Înălţimea elementelor: 66 cm

Racord canal de fum din şamotă (90º)

FCC 14 FCC 16 FCC 18 FCC 20 FCC 22 FCC 25 FCC 30

Înălţimea elementelor: 66 cm

Racord canal de fum din şamotă (45º)

FCC 14/45 FCC 16/45 FCC 18/45 FCC 20/45 FCC 22/45 FCC 25/45 FCC 30/45

Înălţimea elementelor: 66 cm

Niplu racord canal de fum

FCCT 14 FCCT 16 FCCT 18 FCCT 20 FCCT 22 FCCT 25 FCCT 30

Niplu racord uşă de curăţire

TACT 14 TACT 16 TACT 18 TACT 20 TACT 22 TACT 25 TACT 30

Prelungire ramă racord uşă de curăţire

TACH

Separator de condensare

KE 14/16 KE 18/20 KE 22 KE 25 KE 30

Menţiune: Valorile din tabelul de mai sus, exprimate în cm reprezintă diametrul tuburilor de şamotă.

Tipurile de coşuri de fum ale sistemelor de coşuri LSK

Tip Simbol Dimensiune exterioară (lungime/lăţime) cm Diametru tub mm Secţiune orificiu de

ventilaţie cm Greutate kg/ml

Coş de fum cu două tuburi LSK14 – LK14 S 82 × 35 140/140 14 × 25 215,8LSK14 – LK16 S 82 × 35 140/160 14 × 25 223.6LSK14 – LK18 S 87 × 40 140/180 14 × 25 282,5LSK14 – LK20 S 87 × 40 140/200 14 × 25 285,8LSK16 – LK14 S 82 × 35 160/140 14 × 25 222,6LSK16 – LK16 S 82 × 35 160/160 14 × 25 230,4LSK16 – LK18 S 87 × 40 160/180 14 × 25 289,3LSK16 – LK20 S 87 × 40 160/200 14 × 25 292,6LSK18 – LK14 S 87 × 40 180/140 14 × 25 282,7LSK18 – LK16 S 87 × 40 180/160 14 × 25 290,5LSK18 – LK18 S 94 × 40 180/180 14 × 25 265,4LSK18 – LK20 S 94 × 40 180/200 14 × 25 268,7LSK20 – LK14 S 87 × 40 200/140 14 × 25 285,6LSK20 – LK16 S 87 × 40 200/160 14 × 25 293,4LSK20 – LK18 S 94 × 40 200/180 14 × 25 268,3LSK20 – LK20 S 94 × 40 200/200 14 × 25 271,6

LSK14 – TURBO14 S 82 × 35 140/140 14 × 25 216,1LSK14 – TURBO16 S 82 × 35 160/140 14 × 25 224,2LSK14 – TURBO18 S 87 × 40 180/140 14 × 25 285,5LSK14 – TURBO20 S 87 × 40 200/140 14 × 25 287,6LSK16 – TURBO14 S 82 × 35 140/160 14 × 25 222,9LSK16 – TURBO16 S 82 × 35 160/160 14 × 25 231LSK16 – TURBO18 S 87 × 40 180/160 14 × 25 292,3LSK16 – TURBO20 S 87 × 40 200/160 14 × 25 294,4LSK18 – TURBO14 S 87 × 40 140/180 14 × 25 283LSK18 – TURBO16 S 87 × 40 160/180 14 × 25 291,1LSK18 – TURBO18 S 94 × 40 180/180 14 × 25 268,4LSK18 – TURBO20 S 94 × 40 200/180 14 × 25 270,5LSK20 – TURBO14 S 87 × 40 140/200 14 × 25 285,9LSK20 – TURBO16 S 87 × 40 160/200 14 × 25 294LSK20 – TURBO18 S 94 × 40 180/200 14 × 25 271,3LSK20 – TURBO20 S 94 × 40 200/200 14 × 25 273,4

LSK14 – ECO8 S 82 × 35 80/140 14 × 25 207,6

LSK14 – ECO10 S 82 × 35 100/140 14 × 25 208,9

LSK14 – ECO12 S 82 × 35 120/140 14 × 25 212,1

LSK14 – ECO14 S 82 × 35 140/140 14 × 25 213,7

LSK14 – ECO16 S 87 × 40 160/140 14 × 25 274

LSK14 – ECO18 S 87 × 40 180/140 14 × 25 275,7

LSK14 – ECO20 S 87 × 40 200/140 14 × 25 278,5

LSK16 – ECO8 S 82 × 35 80/160 14 × 25 214,5

LSK16 – ECO10 S 82 × 35 100/160 14 × 25 215,8

LSK16 – ECO12 S 82 × 35 120/160 14 × 25 218,9

LSK16 – ECO14 S 82 × 35 140/160 14 × 25 220,5

LSK16 – ECO16 S 87 × 40 160/160 14 × 25 280,8

LSK16 – ECO18 S 87 × 40 180/160 14 × 25 282,5

LSK16 – ECO20 S 87 × 40 200/160 14 × 25 285,3

LSK18 – ECO8 S 87 × 40 80/180 14 × 25 274,6

LSK18 – ECO10 S 87 × 40 100/180 14 × 25 275,9

LSK18 – ECO12 S 87 × 40 120/180 14 × 25 279

LSK18 – ECO14 S 87 × 40 140/180 14 × 25 280,6

LSK18 – ECO16 S 94 × 40 160/180 14 × 25 256,9

LSK18 – ECO18 S 94 × 40 180/180 14 × 25 258,6

LSK18 – ECO20 S 94 × 40 200/180 14 × 25 261,4

LSK20 – ECO8 S 87 × 40 80/200 14 × 25 277,5

LSK20 – ECO10 S 87 × 40 100/200 14 × 25 278,8

LSK20 – ECO12 S 87 × 40 120/200 14 × 25 281,9

LSK20 – ECO14 S 87 × 40 140/200 14 × 25 283,5

LSK20 – ECO16 S 94 × 40 160/200 14 × 25 259,8

LSK20 – ECO18 S 94 × 40 180/200 14 × 25 261,5

LSK20 – ECO20 S 94 × 40 200/200 14 × 25 264,3

SISTEMUL DE COŞ DE FUM LSK SISTEMUL DE COŞ DE FUM LSK

SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M L

SK

SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M L

SK

www.leier.eu 17www.leier.eu16

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

Elementele şi piesele componente ale coşurilor de fum LK şi LSK

Termoizolaţie din vată minerală (pentru sisteme de coş de fum LSK)

SZ 14 SZ 16 SZ 18 SZ 20 SZ 22 SZ 25 SZ 30

Înălțimea elementelor: 33 cm

Diblu din vată minerală (pentru sisteme de coş de fum LK)

ÉK

Placă frontală din vată minerală

EL

Grilaj de ventilaţie

SZR

Uşă de curăţire

TA

Şablon de zidire

FS 14 FS 16 FS 18 FS 20 FS 22 FS 25 FS 30

Pachet de bază

EC LSK, LK 14 EC LSK, LK 16 EC LSK, LK 18 EC LSK, LK 20 EC LSK, LK 22 EC LSK, LK 25 EC LSK, LK 30

Conţinutul pachetului de bază: 1 buc. separator de condensare; 1 buc. con de închidere; 2 buc. uşi de curăţire; 1 buc. placă frontală din vată minerală; 1 buc. pastă de etanşare; 1 buc. placă fierăstrău; 1 buc. instrucţiuni de montaj

Adeziv tub

BR

Adezivul de tub depinde de diametrul tubului

14 16 18 20 22 25 30

0,4 kg/ml 0,5 kg/ml 0,6 kg/ml 0,7 kg/ml 0,8 kg/ml 1,0 kg/ml 1,2 kg/ml

Pastă de etanşare pentru conul de închidere

TP

Menţiune: Valorile din tabelul de mai sus, exprimate în cm reprezintă diametrul tuburilor de şamotă.

Elementele şi piesele componente ale coşurilor de fum LK şi LSK

Element racord sobă de teracotă

CSK

Deflector

EV 14 EV 16 EV 18 EV 20 EV 22 EV 25 WV 30

Con de închidere

TK 14 TK 16 TK 18 TK 20 TK 22 TK 25 TK 30

Inel de cofrare

ZSGY 14 ZSGY 16 ZSGY 18 ZSGY 20 ZSGY 22 ZSGY 25 ZSGY 30

Placă de acoperire pentru coş cu un singur tub (tencuit – KFV, zidit – KFF)

KFV 14KFF 14

KFV 16KFF 16

KFV 18KFF 18

KFV 20KFF 20

KFV 22KFF 22

KFV 25KFF 25

KFV 30

Placă de acoperire pentru coş cu un singur tub cu orificiu de ventilaţie (tencuit – KFV, zidit – KFF)

KFV 14 SKFF 14 S

KFV 16 SKFF 16 S

KFV 18 SKFF 18 S

KFV 20 SKFF 20 S

KFV 22 SKFF 22 S

KFV 25 SKFF 25 S

Placă de acoperire pentru coş cu două tuburi şi orificiu de ventilaţie (tencuit – KFV, zidit – KFF)

KFV 1616 SKFF 1616 S

KFV 1620 SKFF 1620 S

KFV 2020 SKFF 2020 S

Placă consolă pentru coş cu un singur tub

KK 14 KK 16 KK 18 KK 20 KK 22 KK 25 KK 30

Placă consolă pentru coş cu un singur tub şi orificiu de ventilaţie

KK 14 S KK 16 S KK 18 S KK 20 S KK 22 S KK 25 S

Placă consolă pentru coş cu două tuburi şi orificiu de ventilaţie

KK 1616 S KK 1620 S KK 2020 S

Menţiune: Valorile din tabelul de mai sus, exprimate în cm reprezintă diametrul tuburilor de şamotă.

SISTEMUL DE COŞ DE FUM LSK SISTEMUL DE COŞ DE FUM LSK

SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M L

SK

SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M L

SK

www.leier.eu 19www.leier.eu18

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

UtilizareLa sistemul de coş de fum Turbo se pot racorda instalaţii de încălzire cu gaz cu camere de ardere închise. În cazul încălzirii cu gaz a caselor şi având în vedere legea gazelor în vigoare, alegerea sistemului de coş de fum Turbo este optimală. Este o soluţie ideală şi pentru locuinţele aflate în blocuri, duplexuri.

În cazul clădirilor supraetajate faptul, că instalaţiile de încălzire ale locuinţelor suprapuse pot fi racordate la acelaşi sistem de coşuri, prezintă un avantaj, crescând astfel şi suprafaţa utilă a locuinţei. Acest fapt se va resimţi şi în economisirea costurilor de investiţie, precum şi în durata execuţiei.

FuncţionareÎn cazul sistemului cu cameră de ardere închisă al coşurilor de fum Leier Turbo aerul necesar arderii este introdus prin sistemul de introducere al aerului coşului, iar gazele de ardere părăsesc spaţiul prin sistemul de eliberare al derivaţiilor arse al coşului. Datorită acestui sistem spaţiul de ardere este despărţit ermetic de încăpere, fiind exclus astfel refluxul gazelor de ardere în spaţiul încăperii. Această soluţie este optimă mai ales în locuinţele noi sau renovate, unde s-au instalat aşa numitele ferestre sau uşi „parţial ermetice”. În afara mantalei coşului de fum Turbo, termoizolaţia corespunzătoare este asigurată şi de stratul de aer din interiorul coşului.

La sistemul de coş de fum Turbo se pot racorda asemenea instalaţii de încălzire cu gaz cu camere de ardere închise, unde temperatura gazelor de ardere este constantă şi maximum de 200ºC. Coşul de fum Turbo este un sistem compus din trei straturi:• stratul exterior, care alcătuieşte scheletul structurii este

mantaua din beton uşor;• stratul interior este tubul de şamotă rezistent la căldură şi

condensul acid, care asigură evacuarea gazelor de ardere;• între cele două straturi, la acest sistem, se află canalul de

introducere al aerului în sistem, care asigură aerul necesar funcţionării instalaţiei de încălzire cu cameră de ardere închisă.

La coşurile de fum TURBO se pot racorda din ce în ce mai multe instalaţii de încălzire cu cameră de ardere închisă. Acest sistem este închis, sigur, independent de locuinţă.

SISTEMUL DE COŞ DE FUM TURBO SISTEMUL DE COŞ DE FUM TURBO

Tipurile de coşuri de fum ale sistemelor de coşuri TURBO

Típ Simbol Dimensiune exterioară (lungime/lăţime) cm

Diametrul tubului mm

Secţiunea orificiului de ventilaţie cm

Greutate kg/metru linear

Coş de fum cu un singur tub TURBO 14 35 × 35 140 nu are orificiu de ventilaţie 118

TURBO 16 35 × 35 160 nu are orificiu de ventilaţie 120

TURBO 18 40 × 40 180 nu are orificiu de ventilaţie 130

TURBO 20 40 × 40 200 nu are orificiu de ventilaţie 131

TURBO 22 48 × 48 225 nu are orificiu de ventilaţie 159

TURBO 25 48 × 48 250 nu are orificiu de ventilaţie 172

TURBO 30 57 × 57 300 nu are orificiu de ventilaţie 199

Coş de fum cu un tub şi orificiu de ventilaţie TURBO 14 S 51 × 35 140 12 × 26 146

TURBO 16 S 51 × 35 160 12 × 26 152

TURBO 18 S 59 × 40 180 14 × 31 164

TURBO 20 S 59 × 40 200 14 × 31 165

TURBO 22 S 48 × 69 225 16 × 39 200

TURBO 25 S 48 × 69 250 16 × 39 218

Coş de fum cu 2 tuburi şi orificiu de ventilaţie TURBO 1414 S 82 × 35 140/140 14 × 25 243

TURBO 1416 S 82 × 35 140/160 14 × 25 246

TURBO 1616 S 82 × 35 160/160 14 × 25 249

TURBO 1618 S 94 × 40 160/180 14 × 25 274

TURBO 1418 S 87 × 40 140/180 14 × 25 275

TURBO 1420 S 87 × 40 140/200 14 × 25 277

TURBO 1618 S 87 × 40 160/180 14 × 25 279

TURBO 1620 S 87 × 40 160/200 14 × 25 280

TURBO 1620 S 94 × 40 160/200 14 × 25 275

TURBO 1818 S 94 × 40 180/180 14 × 25 278

TURBO 1820 S 94 × 40 180/200 14 × 25 279

TURBO 2020 S 94 × 40 200/200 14 × 25 281

La un singur coş de fum se pot racorda mai multe instalaţii de încălzire.

Soclul din beton din imagine nu este accesoriul sistemului de coş de fum.

*Conform Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale instalaţiile cu evacuare de reziduuri, cu cameră de ardere deschisă (de tip B) cu încărcare termică individuală de 140 kW sau totală de 1400 kW nu pot fi montate în încăperile clădirilor de rezidenţă permanentă şi în anexele acestora. Aceste instalaţii consumatoare de gaze nu pot fi racordate în spaţiul aerian al dormitoarelor, al încăperilor interioare, al încăperilor care se încadrează în grupa „A” sau „B” din punct de vedere al inflamabilităţii.

SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M T

URB

O

SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M T

URB

O

www.leier.eu 21

INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

20

SISTE ME DE COŞUR I DE FUM

Elementele şi piesele componente ale coşurilor de fum TURBO

Manta de coş din beton uşor potrivit pentru coşuri cu un singur tub

BKU 14 BKU 16 BKU 18 BKU 20 BKU 22 BKU 25 BKU 30

(l/l/î) (cm)35×35×33

(l/l/î) (cm)35×35×33

(l/l/î) (cm)40×40×33

(l/l/î) (cm)40×40×33

(l/l/î) (cm)48×48×33

(l/l/î) (cm)48×48×33

(l/l/î) (cm)57×57×33

Manta de coş din beton uşor, potrivit pentru coşuri cu un singur tub cu orificiu de ventilaţie

BKU 14 S BKU 16 S BKU 18 S BKU 20 S BKU 22 S BKU 25 S

(l/l/î) (cm)51×35×33

(l/l/î) (cm)51×35×33

(l/l/î) (cm)59×40×33

(l/l/î) (cm)59×40×33

(l/l/î) (cm)48×69×33

(l/l/î) (cm)48×69×33

Manta de coş din beton uşor, potrivit pentru coşuri cu două tuburi cu orificiu de ventilaţie

BKU 1616 S BKU 1620 S BKU 2020 S

(l/l/î) (cm)82×35×33

(l/l/î) (cm)87×40×33

(l/l/î) (cm)94×40×33

Tub de şamotă

SB 14 SB 16 SB 18 SB 20 SB 22 SB 25 SB 30

Înălţimea elementelor: 33 cm

Racord uşă de curăţire din şamotă

TAC 14 TAC 16 TAC 18 TAC 20 TAC 22 TAC 25 TAC 30

Înălţimea elementelor: 66 cm

Niplu racord uşă de curăţire

TACT 14 TACT 16 TACT 18 TACT 20 TACT 22 TACT 25 TACT 30

Prelungire ramă racord uşă de curăţire

TACH

Separator de condensare

KE 14 KE 16 KE 18 KE 20 KE 22 KE 25 KE 30

Inel de etanşare

KGY 14 KGY 16 KGY 18 KGY 20 KGY 22 KGY 25 KGY 30

Garnitură racord Turbo

TBG 14 TBG 16 TBG 18 TBG 20 TBG 22 TBG 25 TBG 30

Element de şamotă al garniturii racord Turbo

TBG S 14 TBG S 16 TBG S 18 TBG S 20 TBG S 22 TBG S 25 TBG S 30

Menţiune: Valorile din tabelul de mai sus, exprimate în cm reprezintă diametrul tuburilor de şamotă.

SISTEMUL DE COŞ DE FUM TURBO SISTEMUL DE COŞ DE FUM TURBO

Tipurile de coşuri de fum ale sistemelor de coşuri TURBO

Típ Simbol Dimensiune exterioară (lungime/lăţime) cm

Diametrul tubului mm

Secţiunea orificiului de ventilaţie cm

Greutate kg/metru linear

Coş de fum cu două tuburi şi orificiu de ventilaţie TURBO14 – LSK14 S 82 × 35 140/140 14 × 25 216,1TURBO14 – LSK16 S 82 × 35 140/160 14 × 25 222,9TURBO14 – LSK18 S 87 × 40 140/180 14 × 25 283TURBO14 – LSK20 S 87 × 40 140/200 14 × 25 285,9TURBO16 – LSK14 S 82 × 35 160/140 14 × 25 224,2TURBO16 – LSK16 S 82 × 35 160/160 14 × 25 231TURBO16 – LSK18 S 87 × 40 160/180 14 × 25 291,1TURBO16 – LSK20 S 87 × 40 160/200 14 × 25 294TURBO18 – LSK14 S 87 × 40 180/140 14 × 25 285,5TURBO18 – LSK16 S 87 × 40 180/160 14 × 25 292,3TURBO18 – LSK18 S 94 × 40 180/180 14 × 25 268,4TURBO18 – LSK20 S 94 × 40 180/200 14 × 25 271,3TURBO20 – LSK14 S 87 × 40 200/140 14 × 25 287,6TURBO20 – LSK16 S 87 × 40 200/160 14 × 25 294,4TURBO20 – LSK18 S 94 × 40 200/180 14 × 25 270,5TURBO20 – LSK20 S 94 × 40 200/200 14 × 25 273,4TURBO14 – LK14 S 82 × 35 140/140 14 × 25 214,5TURBO14 – LK16 S 82 × 35 140/160 14 × 25 222,3TURBO14 – LK18 S 87 × 40 140/180 14 × 25 281,2TURBO14 – LK20 S 87 × 40 140/200 14 × 25 284,5TURBO16 – LK14 S 82 × 35 160/140 14 × 25 222,6TURBO16 – LK16 S 82 × 35 160/160 14 × 25 230,4TURBO16 – LK18 S 87 × 40 160/180 14 × 25 289,3TURBO16 – LK20 S 87 × 40 160/200 14 × 25 292,6TURBO18 – LK14 S 87 × 40 180/140 14 × 25 283,9TURBO18 – LK16 S 87 × 40 180/160 14 × 25 291,7TURBO18 – LK18 S 94 × 40 180/180 14 × 25 266,6TURBO18 – LK20 S 94 × 40 180/200 14 × 25 269,9TURBO20 – LK14 S 87 × 40 200/140 14 × 25 286TURBO20 – LK16 S 87 × 40 200/160 14 × 25 293,8TURBO20 – LK18 S 94 × 40 200/180 14 × 25 268,7TURBO20 – LK20 S 94 × 40 200/200 14 × 25 272TURBO14 – ECO8 S 82 × 35 80/140 14 × 25 206,4

TURBO14 – ECO10 S 82 × 35 100/140 14 × 25 207,7

TURBO14 – ECO12 S 82 × 35 120/140 14 × 25 210,8

TURBO14 – ECO14 S 82 × 35 140/140 14 × 25 212,4

TURBO14 – ECO16 S 87 × 40 160/140 14 × 25 272,7

TURBO14 – ECO18 S 87 × 40 180/140 14 × 25 274,4

TURBO14 – ECO20 S 87 × 40 200/140 14 × 25 277,2

TURBO16 – ECO8 S 82 × 35 80/160 14 × 25 214,5

TURBO16 – ECO10 S 82 × 35 100/160 14 × 25 215,8

TURBO16 – ECO12 S 82 × 35 120/160 14 × 25 218,9

TURBO16 – ECO14 S 82 × 35 140/160 14 × 25 220,5

TURBO16 – ECO16 S 87 × 40 160/160 14 × 25 280,8

TURBO16 – ECO18 S 87 × 40 180/160 14 × 25 282,5

TURBO16 – ECO20 S 87 × 40 200/160 14 × 25 285,3

TURBO18 – ECO8 S 87 × 40 80/180 14 × 25 275,8

TURBO18 – ECO10 S 87 × 40 100/180 14 × 25 277,1

TURBO18 – ECO12 S 87 × 40 120/180 14 × 25 280,2

TURBO18 – ECO14 S 87 × 40 140/180 14 × 25 281,8

TURBO18 – ECO16 S 94 × 40 160/180 14 × 25 258,1

TURBO18 – ECO18 S 94 × 40 180/180 14 × 25 259,8

TURBO18 – ECO20 S 94 × 40 200/180 14 × 25 262,6

TURBO20 – ECO8 S 87 × 40 80/200 14 × 25 277,9

TURBO20 – ECO10 S 87 × 40 100/200 14 × 25 279,2

TURBO20 – ECO12 S 87 × 40 120/200 14 × 25 282,3

TURBO20 – ECO14 S 87 × 40 140/200 14 × 25 283,9

TURBO20 – ECO16 S 94 × 40 160/200 14 × 25 260,2

TURBO20 – ECO18 S 94 × 40 180/200 14 × 25 261,9

TURBO20 – ECO20 S 94 × 40 200/200 14 × 25 264,7

SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M T

URB

O

SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M T

URB

O

www.leier.eu 23www.leier.eu22

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

Elementele şi piesele componente ale coşurilor de fum TURBO

Placă consolă pentru coş cu un singur tub

KK 14 KK 16 KK 18 KK 20 KK 22 KK 25 KK 30

Placă consolă pentru coş cu un singur tub şi orificiu de ventilaţie

KK 14 S KK 16 S KK 18 S KK 20 S KK 22 S KK 25 S

Placă consolă pentru coş cu două tuburi şi orificiu de ventilaţie

KK 1616 S KK 1620 S KK 2020 S

Grilaj de ventilaţie Turbo

TSZR

Uşă de curăţire

TA

Element închidere separator condens

KL

Pachet de bază pentru coş de fum Turbo

EC Turbo 14 EC Turbo 16 EC Turbo 18 EC Turbo 20 EC Turbo 22 EC Turbo 25 EC Turbo 30

Conţinutul pachetului de bază: 1 buc. separator de condensare; 1 buc. uşă de curăţire; 1 buc. garnitură racord Turbo; 1 buc. pastă de etanşare con de închidere; 1 buc. grilaj de ventilaţie Turbo; 1 buc. instrucţiuni de montaj

Şablon de zidire

FS 14 FS 16 FS 18 FS 20 FS 22 FS 25 FS 30

Adeziv tub

BR

Adezivul de tub depinde de diametrul tubului

14 16 18 20 22 25 30

0,4 kg/ml 0,5 kg/ml 0,6 kg/ml 0,7 kg/ml 0,8 kg/ml 1,0 kg/ml 1,2 kg/ml

Pastă de etanşare pentru conul de închidere

TP

Menţiune: Valorile din tabelul de mai sus, exprimate în cm reprezintă diametrul tuburilor de şamotă.

SISTEMUL DE COŞ DE FUM TURBO

Elementele şi piesele componente ale coşurilor de fum TURBO

Element de beton al garniturii racord Turbo

TBG B

Garnitură de cauciuc al garniturii racord canal de fum Turbo – interior

TBG G 8

Garnitură de cauciuc al garniturii racord canal de fum Turbo – exterior

TBG G 10

Garnitură de cauciuc al garniturii racord canal de aer Turbo

TBG G 14

Element închidere racord TURBO

TBL

Con de închidere

TK 14 TK 16 TK 18 TK 20 TK 22 TK 25 TK 30

Inel de cofrare

ZSGY 14 ZSGY 16 ZSGY 18 ZSGY 20 ZSGY 22 ZSGY 25 ZSGY 30

Placă de acoperire pentru coş cu un singur tub (tencuit – KFV, zidit – KFF)

KFV 14KFF 14

KFV 16KFF 16

KFV 18KFF 18

KFV 20KFF 20

KFV 22KFF 22

KFV 25KFF 25

KFV 30KFF 30

Placă de acoperire pentru coş cu un singur tub şi orificiu de ventilaţie (tencuit – KFV, zidit – KFF)

KFV 14 SKFF 14 S

KFV 16 SKFF 16 S

KFV 18 SKFF 18 S

KFV 20 SKFF 20 S

KFV 22 SKFF 22 S

KFV 25 SKFF 25 S

KFV 30 SKFF 30 S

Placă de acoperire pentru coş cu două tuburi şi orificiu de ventilaţie (tencuit – KFV, zidit – KFF)

KFV 1616 SKFF 1616 S

KFV 1620 SKFF 1620 S

KFV 2020 SKFF 2020 S

Deflector

EV 14 EV 16 EV 18 EV 20 EV 22 EV 25 EV 30

Menţiune: Valorile din tabelul de mai sus, exprimate în cm reprezintă diametrul tuburilor de şamotă.

SISTEMUL DE COŞ DE FUM TURBO

SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M T

URB

O

SIST

EM D

E CO

Ş D

E FU

M T

URB

O

25

SISTE ME DE COŞUR I DE FUM

www.leier.eu24

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E

Tipurile de coşuri de fum ale sistemelor de coşuri ECO

Típ Simbol Dimensiunea exterioară a coşului (lung./lăţ.) (cm)

Diametrul tubului (mm)

Secţiunea orificiului de ventilaţie (cm) Greutate (kg/ml)

Coş cu un tub ECO 8 35 × 35 80 nu are orificiu de ventilaţie 91,5

ECO 10 35 × 35 100 nu are orificiu de ventilaţie 92,8

ECO 12 35 × 35 120 nu are orificiu de ventilaţie 95,9

ECO 14 35 × 35 140 nu are orificiu de ventilaţie 97,5

ECO 16 40 × 40 160 nu are orificiu de ventilaţie 121,6

ECO 18 40 × 40 180 nu are orificiu de ventilaţie 123,1

ECO 20 40 × 40 200 nu are orificiu de ventilaţie 125,7

Coş cu un tub şi orificiu de ventilaţie ECO 8 S 51 × 35 80 12 × 26 136,5

ECO 10 S 51 × 35 100 12 × 26 137,8

ECO 12 S 51 × 35 120 12 × 26 141,0

ECO 14 S 51 × 35 140 12 × 26 142,5

ECO 16 S 59 × 40 160 14 × 31 154,6

ECO 18 S 59 × 40 180 14 × 31 156,1

ECO 20 S 59 × 40 200 14 × 31 158,7

Coş cu două tuburi şi orificiu de ventilaţie ECO 88 S 82 × 35 80/80 14 × 25 197,9

ECO 810 S 82 × 35 80/100 14 × 25 199,3

ECO 812 S 82 × 35 80/120 14 × 25 202,4

ECO 814 S 82 × 35 80/140 14 × 25 204

ECO 1010 S 82 × 35 100/100 14 × 25 200,6

ECO 1012 S 82 × 35 100/120 14 × 25 203,7

ECO 1014 S 82 × 35 100/140 14 × 25 205,3

ECO 1212 S 82 × 35 120/120 14 × 25 206,8

ECO 1214 S 82 × 35 120/140 14 × 25 208,4

ECO 1414 S 82 × 35 140/140 14 × 25 210

ECO 816 S 87 × 40 80/160 14 × 25 264,3

ECO 818 S 87 × 40 80/180 14 × 25 266

ECO 820 S 87 × 40 80/200 14 × 25 268,8

ECO 1016 S 87 × 40 100/160 14 × 25 265,6

ECO 1018 S 87 × 40 100/180 14 × 25 267,3

ECO 1020 S 87 × 40 100/200 14 × 25 270,1

ECO 1216 S 87 × 40 120/160 14 × 25 268,7

ECO 1218 S 87 × 40 120/180 14 × 25 270,4

ECO 1220 S 87 × 40 120/200 14 × 25 273,2

ECO 1416 S 87 × 40 140/160 14 × 25 280,3

ECO 1418 S 87 × 40 140/180 14 × 25 282

ECO 1420 S 87 × 40 140/200 14 × 25 274,8

ECO 1616 S 94 × 40 160/160 14 × 25 246,6

ECO 1618 S 94 × 40 160/180 14 × 25 248,3

ECO 1620 S 94 × 40 160/200 14 × 25 251,1

ECO 1818 S 94 × 40 180/180 14 × 25 250

ECO 1820 S 94 × 40 180/200 14 × 25 252,8

ECO 2020 S 94 × 40 200/200 14 × 25 255,6

Sistemul de coşuri ECO este un sistem modern, adecvat evacuării de gaze de ardere, la care pot fi racordate instalaţii de încălzire de condensare cu camere de ardere închise, cu regim de funcţionare în suprapresiune:• LEIER ECO T200 P1 W1 O00: regim de funcţionare în

suprapresiune, în mod de funcţionare insensibil la umiditateCoşurile ECO se compun din 3 straturi:• stratul exterior este mantaua din beton uşor;• stratul interior este tubul de şamotă rezistent la temperaturi

ridicate şi la condensul acid, care serveşte la evacuarea gazelor de ardere;

• între cele două straturi, la acest sistem, se află canalul de aerisire, care asigură aerul necesar funcţionării instalaţiei de încălzire cu cameră de ardere închisă.

Concentraţia aerului necesar în cazul tehnologiei de condensare, este asigurată de garniturile de cauciuc de la punctul de racordare a tuburilor de şamotă.

SISTEMUL DE COŞ DE FUM ECO SISTEMUL DE COŞ DE FUM ECO

FuncţionareInstalaţiile de încălzire de condensare cu cameră de ardere închisă şi cu regim de funcţionare în suprapresiune, racordate la coşurile ECO se alimentează cu aerul necesar pentru ardere din canalele de aerisire din împrejurul tubului, iar gazele de ardere se evacuează în aer liber prin tub (prin ţeava de evacuare a gazelor de ardere).Astfel, camera de ardere a instalaţiei nu este conectată la spaţiul intern, excluzând riscul refluxului gazelor de ardere în încăpere. În cazul evacuării gazelor de ardere cu suprapresiune, se permite racordarea doar a unei singure instalaţii de încălzire la sistemul de evacuare a gazelor de ardere! Presiunea statică din sistemul de evacuare a gazelor de ardere nu poate fi mai mare de 200 Pa.

La un singur coş de fum pot fi racordate mai multe instalaţii de încălzire*.

* Doar în cazul funcţionării gravitaţionale.

UtilizareCoşurile de fum ECO reprezintă unul dintre cele mai moderne sisteme de evacuare a gazelor de ardere, la care pot fi racordate instalaţii de încălzire cu condensare, cu cameră de ardere închisă şi cu regim de funcţionare în suprapresiune.

Soclul din beton din imagine nu este accesoriul sistemului de coş de fum. SIST

EMU

L D

E CO

Ş D

E FU

M E

CO

SIST

EMU

L D

E CO

Ş D

E FU

M E

CO

www.leier.eu 27www.leier.eu26

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

Tipurile de coşuri de fum ale sistemelor de coşuri ECO

Típ Simbol Dimensiunea exterioară a coşului (lung./lăţ.) (cm)

Diametrul tubului (mm)

Secţiunea orificiului de ventilaţie (cm) Greutate (kg/ml)

ECO18 – LK14 S 87 × 40 180/140 14 × 25 274,1

ECO18 – LK16 S 87 × 40 180/160 14 × 25 281,9

ECO18 – LK18 S 94 × 40 180/180 14 × 25 25,8

ECO18 – LK20 S 94 × 40 180/200 14 × 25 260,1

ECO20 – LK14 S 87 × 40 200/140 14 × 25 276,9

ECO20 – LK16 S 87 × 40 200/160 14 × 25 284,7

ECO20 – LK18 S 94 × 40 200/180 14 × 25 259,6

ECO20 – LK20 S 94 × 40 200/200 14 × 25 262,9

ECO8 – TURBO14 S 82 × 35 80/140 14 × 25 206,4

ECO8 – TURBO16 S 82 × 35 80/160 14 × 25 214,5

ECO8 – TURBO18 S 87 × 40 80/180 14 × 25 275,8

ECO8 – TURBO20 S 87 × 40 80/200 14 × 25 277,9

ECO10 – TURBO14 S 82 × 35 100/140 14 × 25 207,7

ECO10 – TURBO16 S 82 × 35 100/160 14 × 25 215,8

ECO10 – TURBO18 S 87 × 40 100/180 14 × 25 277,1

ECO10 – TURBO20 S 87 × 40 100/200 14 × 25 279,2

ECO12 – TURBO14 S 82 × 35 120/140 14 × 25 210,8

ECO12 – TURBO16 S 82 × 35 120/160 14 × 25 218,9

ECO12 – TURBO18 S 87 × 40 120/180 14 × 25 280,2

ECO12 – TURBO20 S 87 × 40 120/200 14 × 25 282,3

ECO14 – TURBO14 S 82 × 35 140/140 14 × 25 212,4

ECO14 – TURBO16 S 82 × 35 140/160 14 × 25 220,5

ECO14 – TURBO18 S 87 × 40 140/180 14 × 25 281,8

ECO14 – TURBO20 S 87 × 40 140/200 14 × 25 283,9

ECO16 – TURBO14 S 87 × 40 160/140 14 × 25 272,7

ECO16 – TURBO16 S 87 × 40 160/160 14 × 25 280,8

ECO16 – TURBO18 S 94 × 40 160/180 14 × 25 258,1

ECO16 – TURBO20 S 94 × 40 160/200 14 × 25 260,2

ECO18 – TURBO14 S 87 × 40 180/140 14 × 25 274,4

ECO18 – TURBO16 S 87 × 40 180/160 14 × 25 282,5

ECO18 – TURBO18 S 94 × 40 180/180 14 × 25 259,8

ECO18 – TURBO20 S 94 × 40 180/200 14 × 25 261,9

ECO20 – TURBO14 S 87 × 40 200/140 14 × 25 277,2

ECO20 – TURBO16 S 87 × 40 200/160 14 × 25 285,3

ECO20 – TURBO18 S 94 × 40 200/180 14 × 25 262,6

ECO20 – TURBO20 S 94 × 40 200/200 14 × 25 264,7

Tipurile de coşuri de fum ale sistemelor de coşuri ECO

Típ Simbol Dimensiunea exterioară a coşului (lung./lăţ.) (cm)

Diametrul tubului (mm)

Secţiunea orificiului de ventilaţie (cm) Greutate (kg/ml)

Coş de fum cu două tuburi şi orificiu de ventilaţie

ECO8 – LSK14 S 82 × 35 80/140 14 × 25 207,6

ECO8 – LSK16 S 82 × 35 80/160 14 × 25 214,5

ECO8 – LSK18 S 87 × 40 80/180 14 × 25 274,6

ECO8 – LSK20 S 87 × 40 80/200 14 × 25 277,5

ECO10 – LSK14 S 82 × 35 100/140 14 × 25 208,9

ECO10 – LSK16 S 82 × 35 100/160 14 × 25 215,8

ECO10 – LSK18 S 87 × 40 100/180 14 × 25 275,9

ECO10 – LSK20 S 87 × 40 100/200 14 × 25 278,8

ECO12 – LSK14 S 82 × 35 120/140 14 × 25 212,1

ECO12 – LSK16 S 82 × 35 120/160 14 × 25 218,9

ECO12 – LSK18 S 87 × 40 120/180 14 × 25 279

ECO12 – LSK20 S 87 × 40 120/200 14 × 25 281,9

ECO14 – LSK14 S 82 × 35 140/140 14 × 25 213,7

ECO14 – LSK16 S 82 × 35 140/160 14 × 25 220,5

ECO14 – LSK18 S 87 × 40 140/180 14 × 25 280,6

ECO14 – LSK20 S 87 × 40 140/200 14 × 25 283,5

ECO16 – LSK14 S 87 × 40 160/140 14 × 25 274

ECO16 – LSK16 S 87 × 40 160/160 14 × 25 280,8

ECO16 – LSK18 S 94 × 40 160/180 14 × 25 256,9

ECO16 – LSK20 S 94 × 40 160/200 14 × 25 259,8

ECO18 – LSK14 S 87 × 40 180/140 14 × 25 275,7

ECO18 – LSK16 S 87 × 40 180/160 14 × 25 282,5

ECO18 – LSK18 S 94 × 40 180/180 14 × 25 258,6

ECO18 – LSK20 S 94 × 40 180/200 14 × 25 261,5

ECO20 – LSK14 S 87 × 40 200/140 14 × 25 278,5

ECO20 – LSK16 S 87 × 40 200/160 14 × 25 285,3

ECO20 – LSK18S 94 × 40 200/180 14 × 25 261,4

ECO20 – LSK20 S 94 × 40 200/200 14 × 25 264,3

ECO8 – LK14 S 82 × 35 80/140 14 × 25 206,1

ECO8 – LK16 S 82 × 35 80/160 14 × 25 213,9

ECO8 – LK18 S 87 × 40 80/180 14 × 25 272,8

ECO8 – LK20 S 87 × 40 80/200 14 × 25 276,1

ECO10 – LK14 S 82 × 35 100/140 14 × 25 207,4

ECO10 – LK16 S 82 × 35 100/160 14 × 25 215,2

ECO10 – LK18 S 87 × 40 100/180 14 × 25 274,1

ECO10 – LK20 S 87 × 40 100/200 14 × 25 277,4

ECO12 – LK14 S 82 × 35 120/140 14 × 25 210,5

ECO12 – LK16 S 82 × 35 120/160 14 × 25 218,3

ECO12 – LK18 S 87 × 40 120/180 14 × 25 277,2

ECO12 – LK20 S 87 × 40 120/200 14 × 25 280,5

ECO14 – LK14 S 82 × 35 140/140 14 × 25 212,1

ECO14 – LK16 S 82 × 35 140/160 14 × 25 219,9

ECO14 – LK18 S 87 × 40 140/180 14 × 25 278,8

ECO14 – LK20 S 87 × 40 140/200 14 × 25 282,1

ECO16 – LK14 S 87 × 40 160/140 14 × 25 272,4

ECO16 – LK16 S 87 × 40 160/160 14 × 25 280,2

ECO16 – LK18 S 94 × 40 160/180 14 × 25 255,1

ECO16 – LK20 S 94 × 40 160/200 14 × 25 258,4

SISTEMUL DE COŞ DE FUM ECO SISTEMUL DE COŞ DE FUM ECO

SIST

EMU

L D

E CO

Ş D

E FU

M E

CO

SIST

EMU

L D

E CO

Ş D

E FU

M E

CO

www.leier.eu 29www.leier.eu28

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

Elementele şi piesele componente ale coşurilor de fum ECO

Manta de coş din beton uşor potrivit pentru coşuri cu un singur tub

BKU 14 BKU 16 BKU 18 BKU 20

(l/l/î) (cm)35×35×33

(l/l/î) (cm)35×35×33

(l/l/î) (cm)40×40×33

(l/l/î) (cm)40×40×33

Manta de coş din beton uşor, potrivit pentru coşuri cu un singur tub cu orificiu de ventilaţie

BKU 14 S BKU 16 S BKU 18 S BKU 20 S

(l/l/î) (cm)51×35×33

(l/l/î) (cm)51×35×33

(l/l/î) (cm)59×40×33

(l/l/î) (cm)59×40×33

Manta de coş din beton uşor, potrivit pentru coşuri cu două tuburi cu orificiu de ventilaţie

BKU 1616 S BKU 1620 S BKU 2020 S

(l/l/î) (cm)82×35×33

(l/l/î) (cm)87×40×33

(l/l/î) (cm)94×40×33

Tub de şamotă ECO

ESB 8 ESB 10 ESB 12 ESB 14 ESB 16 ESB 18 ESB 20

Înălţimea elementelor: 100 cm

Garnitură de nivelare ECO

ELG 8 ELG 10 ELG 12 ELG 14 ELG 16 ELG 18 ELG 20

Înălţimea elementelor: 66 cm

Racord uşă de curăţire din şamotă

ETAC 8 ETAC 10 ETAC 12 ETAC 14 ETAC 16 ETAC 18 ETAC 20

Înălţimea elementelor: 100 cm

Racord tub de şamotă

EFCC 8 EFCC 10 EFCC 12 EFCC 14 EFCC 16 EFCC 18 EFCC 20

Înălţimea elementelor: 100 cm

Etanşare tub de şamotă ECO

SBTG 8 SBTG 10 SBTG 12 SBTG 14 SBTG 16 SBTG 18 SBTG 20

Inel de centralizare ECO

EKGY

Garnitură de uşă de curăţire ECO

ETA 8 ETA 10 ETA 12 ETA 14 ETA 16 ETA 18 ETA 20

Menţiune: Valorile din tabelul de mai sus, exprimate în cm reprezintă diametrul tuburilor de şamotă.

SISTEMUL DE COŞ DE FUM ECO SISTEMUL DE COŞ DE FUM ECO

Elementele și piesele componente ale coșurilor de fum ECO

Garnitură frontală

EBGE

Garnitură de cauciuc al garniturii racordului canalului de fum ECO

EBGF 8 EBGF 10 EBGF 12 EBGF 14 EBGF 16 EBGF 18 EBGF 20

Garnitură de cauciuc al garniturii racordului canalului de aer ECO

EBGL 12 EBGL 14

Element de închidere racord Turbo

TBL

Protector ploaie

EV 14 EV 16 EV 18 EV 20

Con de închidere ECO

ETK 8 ETK 10 ETK 12 ETK 14 ETK 16 ETK 18 ETK 20

Inel de cofrare

ZSGY 14 ZSGY 16 ZSGY 18 ZSGY 20 ZSGY 22

Placă de acoperire pentru coş cu un singur tub (tencuit – KFV, zidit – KFF)

KFV 12KFF 12

KFV 14KFF 14

KFV 16KFF 16

KFV 18KFF 18

KFV 20KFF 20

Placă de acoperire pentru coş cu uns singur tub şi cu orificiu de ventilaţie (tencuit – KFV, zidit – KFF)

KFV 12 SKFF 12 S

KFV 14 SKFF 14 S

KFV 16 SKFF 16 S

KFV 18 SKFF 18 S

KFV 20 SKFF 20 S

Placă de acoperire pentru coş cu două tuburi şi cu orificiu de ventilaţie (tencuit – KFV, zidit – KFF)

KFV 1616 SKFF 1616 S

KFV 1620 SKFF 1620 S

KFV 2020 SKFF 2020 S

Menţiune: Valorile din tabelul de mai sus, exprimate în cm reprezintă diametrul tuburilor de şamotă.

SIST

EMU

L D

E CO

Ş D

E FU

M E

CO

SIST

EMU

L D

E CO

Ş D

E FU

M E

CO

www.leier.eu 31www.leier.eu30

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

Elementele şi piesele componente ale coşurilor de fum ECO

Placă consolă pentru coşul de fum cu un singur tub

KK 12 KK 14 KK 16 KK 18 KK 20

Placă consolă pentru coşul de fum cu un singur tub şi orificiu de ventilaţie

KK 12 S KK 14 S KK 16 S KK 18 S KK 20 S

Placă consolă pentru coşul de fum cu două tuburi şi orificiu de ventilaţie

KK 1616 S KK 1620 S KK 2020 S

Grilaj de ventilaţie ECO

TSZR

Element de închidere la evacuare de condens

KL

Şablon de zidire

FS 12 FS 14 FS 16 FS 18 FS 20

Pachet de bază pentru coşurile de fum ECO

EC ECO 8 EC ECO 10 EC ECO 12 EC ECO 14 EC ECO 16 EC ECO 18 EC ECO 20

Conţinutul pachetului de bază: 1 buc. separator condens, 1 buc. uşă de curăţire ECO (complet), 1 buc. garnitură de racordare ECO, 1 buc. pastă de etanşare pentru conul de închidere, 2 buc. lianţi ECO, 1 buc. instrucţiuni de montaj

Liant ECO

S250

Pastă de etanşare pentru conul de închidere

TP

SISTEMUL DE COŞ DE FUM ECO PROIECTAREA SISTEMELOR DE COŞURI DE FUM LEIER

Alegerea coşului de fumAlegerea corectă a coşului de fum este o sarcină complexă. În funcţie de structura clădirii, a instalaţiei de încălzire utilizată şi a propriilor preferinţe trebuie stabilite:• tipulsistemuluidecoşdefumcareurmeazăafiutilizat,• numărulţevilordefum,• necesitateaţeviideventilaţiedininteriorulcoşului.

Tipul coşului de fumTipul coşului de fum va fi stabilit întotdeauna în funcţie de tipul instalaţiei de încălzire. În cazul celor patru tipuri de sisteme LEIER pentru fiecare instalaţie de încălzire există un sistem de evacuare a reziduurilor corespunzător, modern şi sigur.

Numărul ţevilor de fumPe parcursul proiectării trebuie stabilit de la început numărul şi tipul sistemelor de încălzire necesare pentru asigurarea încălzirii şi alimentării cu apă caldă a clădirii.Pentru fiecare sistem de încălzire cu combustibil diferit trebuie realizat separat un tub de fum.Coşul cu două tuburi poate fi utilizat în cazurile în care vor fi aplicate două sisteme de încălzire diferite, dar care vor fi racordate la acelaşi coş.Pe lângă sistemele de încălzire primare sunt întotdeauna necesare şi coşuri secundare. Acestea sunt avantajoase din mai multe puncte de vedere. Deja în faza proiectării trebuie asigurat ca pe lângă sistemul de încălzire primar să existe – independent de reţeaua centralizată de energie - un sistem de încălzire care poate

asigura independent măcar încălzirea clădirii (de ex. şemineu cu încălzire centrală). Astfel clădirea şi locuitorii ei nu vor fi dispuşi direct la reţeaua centralizată de energie. Asigurarea existenţei fără reţeaua centralizată de energie este din ce în ce mai importantă. Construirea unui coş secundar desigur nu necesită realizarea unui sistem de încălzire secundar. Acesta reprezintă doar premisa. După realizarea sistemului poate fi racordat ulterior (chiar şi după mai mulţi ani) un sistem de încălzire secundar (şemineu, teracotă), însă realizarea ulterioară a unui alt corp de coş de fum este mult mai dificilă.De aceea este importantă stabilirea anterioară a numărului tuburilor de fum necesare.

Necesitatea ţevii de ventilaţiePe parcursul proiectării clădirii trebuie verificat – cunoscând locul corpului de coş de fum - dacă la coş este racordată şi vreo încăpere sau instalaţie (de ex. hotă), care necesită ventilaţie separată. În aceste cazuri este recomandată alegerea sistemului de coş de fum cu orificiu de ventilaţie, astfel nu este necesară realizarea unei ţevi de ventilaţie.În faza proiectării trebuie asigurată legătura dintre încăperea care necesită ventilaţie şi corpul coşului de fum, ceea ce contribuie în mod însemnat la economisirea cheltuielilor.

Soluţii pentru alegerea coşului de fum Leier

Tipul de încălzire: Cazane murale Cazane în condensare pe

combustibil gazosCazan mural cu circulaţie

gravitaţională

Cazan compact cu circulaţie gravitaţională pe

combustibil gazos

Cazan industrial cu circulaţie gravitaţională

Sistem adecvat: TURBO, ECO ECO LSK LSK LSK

Tipul de încălzire: Cazan cu combustibil mixt Sobă de teracotă Şemineu Cameră de ardere din

metal

Sistem adecvat: LSK-LK LSK-LK LSK-LK LSK-LK

PRO

IECT

ARE

A S

ISTE

MEL

OR

DE

COŞU

RI D

E FU

M L

EIER

SIST

EMU

L D

E CO

Ş D

E FU

M E

CO

www.leier.eu 33www.leier.eu32

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

PROIECTAREA SISTEMELOR DE COŞURI DE FUM LEIER

Principiile de dimensionare ale sistemelor de coşuriCoşul de fum şi instalaţia de încălzire sunt componentele unui sistem. Funcţionarea ideală a sistemelor de coşuri – la randamen-tul potrivit – poate fi realizată doar prin dimensionarea exactă a părţilor componente (elementelor), în cazul coşurilor acest fapt însemnând stabilirea diametrului ţevii de fum.

Secţiunea transversală corespunzătoare asigură tirajul instalaţiei de încălzire, care determină şi intensitatea curentului şi evacuarea continuă a reziduurilor.Funcţionarea corectă şi corespunzătoare a sistemului alcătuit din coş şi din instalaţia de încălzire este asigurată de alegerea coşului cu secţiune transversală corespunzătoare.Diametrul trebuie stabilit astfel, încât reziduurile să poată fi evacute liber în fiecare regim de funcţionare. O instalaţie poate fi schimbată doar în cazul în care dimensionarea ţevii este corespunzătoare.Dimensionarea termotehnică trebuie efectuată în cazul unei instalaţii de încălzire sau în cazul a mai multor sisteme de încălzire conform standardelor. Funcţionarea corectă a sistemelor cu cameră de ardere închisă trebuie asigurată prin dimensionare efectuată conform standardelor.

Condiţiile de utilizare ale sistemelor de coşuri diferă, de aceea diferă şi principiile de proiectare şi dimensionare.LK şi LSK – pe baza parametrilor necesari poate fi realizată o di-mensionare rapidă şi exactă cu ajutorul diagramelor (vezi pag. 33)TURBO - pentru dimensionarea pe baza parametrilor vă stă la

dispoziţie tabelul realizat de noi (vezi pag.34)ECO – dimensionarea va fi efectuată de către specialiştii firmei LEIER

Pentru alegerea coşului de dimensiuni potrivite trebuie neapărat să cunoaştem capacitatea instalaţiilor de încălzire (astfel şi al sistemului de coş care trebuie utilizat), numărul instalaţiilor de încălzire care vor fi racordate, înălţimea clădirii şi înălţimea exactă a coşului. Desigur, pentru dimensionarea individuală exactă avem nevoie de mult mai multe date suplimentare.

Erori de proiectareErori care pot apărea pe parcursul proiectării sistemelor:

Neglijarea recomandărilor producătorului: Proiectarea „de rutină” realizată pe baza cunoştinţelor generale poate rezulta coşuri care nu vor funcţiona în mod corect. De aceea este foarte important să luaţi în considerare recomandările producătorului cu experienţă.

Alegerea greşită în ceea ce priveşte coşul (ţeava) de fum: Acesta fapt poate fi rezultatul unei dimensionări necorespunzătoare sau aplicării greşite a acesteia. (de ex. neglijarea unor factori pe parcursul dimensionării). Pe parcursul proiectării este foarte importantă dimensionarea exactă.

PROIECTAREA SISTEMELOR DE COŞURI DE FUM LEIER

Sisteme de coşuri de fum LK şi LSK – dimensionare

Cele două diagrame ale secţiunilor vă sunt de ajutor la determinarea aproximativă a dimensiunii secţiunii tubului în cazul coşurilor de fum LK şi LSK. Cele două diagrame au la bază condiţii generale de dimensionare şi prezintă în fond recomandări aproximative. Nu sunt considerate a fi rezultatele finale ale unei dimensionări, şi nici nu pot sta la baza unui întreg calcul.

Diagramele oferă informaţii aproximative despre dimensionarea secţiunii, având la bază informaţii despre construirea în condiţii generale ale coşurilor de fum cu cele mai frecvente racordări, canale de fum.

La dimensionarea secţiunii trebuie avute în vedere dimensiunile clădirii, felul combustibilului şi randamentul termic al instalaţiei de încălzire.

Diagrama 1. face posibilă determinarea dimensionării secţiunii în cazul instalaţiilor de încălzire cu combustibil solid, diagrama 2. în cazul instalaţiilor de încălzire cu gaz şi cu combustibil lichid.

Decursul dimensionării: • Din documentele instalaţiei de încălzire trebuie stabilit

randamentul termic nominal al instalaţiei (kW). Coşurile de fum pot fi utilizate nelimitat în cazul evacuării gazelor de ardere ale instalaţiilor cu un randament maxim de 60 kW. Utilizarea coşului de fum la instalaţiile cu un randament mai mare de 60 kW trebuie dovedită întotdeauna prin calcule detaliate.

• Având în vedere dimensiunile clădirii, trebuie stabilită în prealabil înălţimea eficace a coşului de fum (înălţimea în metri a tubului de deasupra racordului la instalaţia de

încălzire). Trebuie avute în vedere reglementările legale privind realizarea ieşirii pe plan vertical.

• Treceţi datele în diagrama cu combustibilul corespunzător. Punctul de intersecţie determină dimensiunea secţiunii necesare.

De pe scala din partea dreaptă din diagramă se va stabili necesarul de aerisire al instalaţiei de încălzire.

Deoarece dimensiunile obţinute cu ajutorul diagramelor sunt doar aproximative, acestea oferă un ajutor doar în prima fază a proiectării. Este foarte important ca în momentul în care avem la dispoziţie toate datele necesare să se efectueze un calcul precis pentru fiecare caz în parte.

Pentru realizarea exactă a dimensiunilor secţiunii coşului de fum avem nevoie de calcule hidraulice şi termotehnice amănunţite. Acestea sunt efectuate întotdeauna de către un specialist în domeniu, conform standardelor şi prevederilor în vigoare.

Dimensionarea exactă a tubului se efectuează doar cu ajutorul programelor de calculator referitoare la aceasta. În urma dimensionării electronice se vor efectua mai multe calcule referitoare la diferitele cazuri de funcţionare simulate ale instalaţiei de încălzire şi al sistemului de coş de fum. Prin utilizarea acestor programe se pot determina exact dimensiunile corespunzătoare necesare tubului. Astfel se va evita supradimensionarea sau obţinerea unei dimensiuni mai mici decât cea necesară.

1. diagramă 2. diagramă PRO

IECT

ARE

A S

ISTE

MEL

OR

DE

COŞU

RI D

E FU

M L

EIER

PRO

IECT

ARE

A S

ISTE

MEL

OR

DE

COŞU

RI D

E FU

M L

EIER

În cazul utilizării de combustibil solid

Rand

amen

tul t

erm

ic n

omin

al (k

W)

Dia

met

rul i

nter

ior a

l coş

ului

(cm

)

Dia

met

rul i

nter

ior a

l coş

ului

(cm

)

Rand

amen

tul t

erm

ic n

omin

al (k

W)

Tira

jul n

eces

ar a

l caz

anul

ui (N

/m2 )

Înălţimea eficientă a coşului (m) Înălţimea eficientă a coşului (m)

Tira

jul n

eces

ar a

l caz

anul

ui (N

/m2 )

În cazul utilizării de combustibil gazos şi lichid

www.leier.eu 35www.leier.eu34

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

PROIECTAREA SISTEMELOR DE COŞURI DE FUM LEIER

Sistem de coş de fum TURBO – dimensionare

Sistemele de evacuare ale gazelor de ardere TURBO se utilizează în cazul unor asemenea instalaţii de încălzire cu gaz, unde tem-peratura gazelor de ardere este constantă şi maximum de 200ºC. Coşul de fum colector nu poate avea o înălţime mai mare de 10 nivele, în care se vor racorda sisteme de încălzire cu un randament termic nominal de 25 kW, în totalitate 10 bucăţi, maximum 4 pe nivel. Numărul maxim de nivele admise este de: 10.

În cazul racordării unor sisteme de încălzire cu un alt randament termic, metoda de exploatare sigură se va asigura întotdeauna prin dimensionare.La dimensionare trebuie pornit de la faptul, că ventilatorul incor-porat în instalaţia de încălzire asigură înălţimea de transport al aerului necesar arderii şi pentru evacuarea gazelor de ardere până la punctul de racordare la coşul de fum. Astfel în momentul intrării gazelor de ardere în coşul de fum, acestea au o presiune statică de pst = 0,0 Pa. Deci din cauza acţiunii forţei ascensionale naturale (a curentului) gazele de ardere vor părăsi coşul de fum din acest punct. Instalaţiile de încălzire moderne cu camere de ardere în-chise sunt dotate cu arzătoare cu mai multe trepte sau care permit o reglare continuă. Randamentul scăzut este hotărâtor din punctul de vedere al dimensionării. (În acest caz masa de energie a gazelor de ardere este aceeaşi, sau este mai mare decât cea măsurabilă la valoarea nominală, iar temperatura este mult mai scăzută decât valoarea la randamentul termic nominal).

Modalitatea de funcţionare sigură a instalaţiilor de încălzire cu cameră de ardere închisă trebuie dovedită prin dimensionare. Dimensionarea trebuie făcută astfel - luând în considerare şi starea de solicitare critică –, încât chiar şi în cazul celor mai ne-prielnice condiţii de funcţionare să fie asigurată evacuarea ga-zelor de ardere cu ajutorul forţei ascensionale termice. În decur-sul dimensionării trebuie avute în vedere cel puţin următoarele condiţii de funcţionare:1. Fiecare instalaţie de încălzire racordată la sistem pe lângă sarcină parţială (în cazul instalaţiilor de încălzire unde nu se reglează numărul de turaţii al ventilatorului) sau sarcină nominală (în cazul instalaţiilor de încălzire dotate cu ventilator pentru reglarea numărului de turaţii). În această stare de funcţionare nu este voie ca în ţeava de evacuare a gazelor de ardere să fie su-prapresiune statică. 2. În afara instalaţiei de încălzire racordată la cel mai înalt punct, toate instalaţiile de gaz racordate la sistem funcţionează pe lângă sarcină parţială sau nominală. În această stare de funcţionare în instalaţia de încălzire racordată la cel mai înalt punct în ţeava/în puţul prin care se introduce aerul necesar arderii subpresiunea nu poate fi mai mare decât cea din ţeava prin care se evacuează

gazele de ardere, adică nu este voie să pătrundă fum în canalul/puţul de aerisire din ţeava de evacuare a fumului. 3. Doar instalaţia de la nivelul inferior funcţionează cu cel mai mic randament. În acest caz gazele de ardere care se evacuează se pot răci doar până la temperatura la care în lungimea totală a ţevii de evacuare a gazelor de ardere se produce o aseme-nea diferenţă de presiune, ca aceasta să poată diminua rezistenţa hidraulică opusă curentului a instalaţiei de evacuare a gazelor de ardere astfel, încât temperatura gazelor de ardere să fie la ieşire de cel puţin 00 200ºC.

Pentru dimensionarea individuală trebuie avută întotdeauna în vedere masa de energie a gazelor de ardere al fiecărui produs în parte. În momentul de faţă nu există un sistem computerizat de dimensionare acreditat, de aceea vă sfătuim să utilizaţi tabelele de dimensionare indicate de noi.

Pentru utilizarea tabelelor trebuie ştiute următoarele lucruri:- tipul şi numărul instalaţiilor de încălzire care se vor racorda la coşul de fum,- randamentul termic al fiecărei instalaţii de încălzire,- înălţimea eficace dintre punctul de racordare al instalaţiei de încălzire care funcţionează la cel mai înalt nivel şi dintre punctul de evacuare al coşului de fum,- înălţimea deasupra nivelului mării al clădirii.

În cazul în care la coşul de fum colector TURBO sunt racordate mai multe instalaţii de încălzire cu randament termic nominal diferit, datele aflate în tabel trebuie înţelese după următorul exemplu:

Numărul instalaţiilor de încălzire care se pot racorda la sistemul de coş de fum TURBO

Diametrul tubului (mm)

Randamentul termic nominal

(kW)

Numărul instalaţiilor ce se pot racorda la coşul de fum

Deasupra nivelului mării până la 150 m

Deasupra nivelului mării până la 350 m

Deasupra nivelului mării până la 600 m

Înălţimea eficace a coşului de fum după ultimul racord (m)

2,0 m 4,0 m 6,0 m 8,0 m 2,0 m 4,0 m 6,0 m 8,0 m 2,0 m 4,0 m 6,0 m 8,0 m

140

24 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1

18 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

12 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3

160

24 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2

18 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3

12 3 4 4 4 2 3 4 4 2 3 3 4

180

24 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3

18 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3

12 5 6 6 6 4 5 5 6 4 5 5 5

200

24 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3

18 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4

12 5 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6

225

24 5 5 6 6 5 5 5 6 4 5 5 5

18 6 7 8 8 6 7 8 8 6 6 7 7

12 9 9 10 10 9 9 10 10 8 9 10 10

250

24 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6 6

18 9 9 10 10 8 9 9 10 8 8 9 9

12 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 10 10

300

24 8 8 8 8 7 7 7 7 6 7 7 7

18 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10

12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

PROIECTAREA SISTEMELOR DE COŞURI DE FUM LEIER

PRO

IECT

ARE

A S

ISTE

MEL

OR

DE

COŞU

RI D

E FU

M L

EIER

PRO

IECT

ARE

A S

ISTE

MEL

OR

DE

COŞU

RI D

E FU

M L

EIER

Exemplu:- înălţimea deasupra nivelului mării: 250 m,- înălţimea eficace a coşului de fum: 6,0 m,- diametrul tubului: 250mm,- numărul instalaţiilor de încălzire racordate la coşul de fum şi randamentul termic nominal :3 buc. 24 kW,1 buc. 18 kW,2 buc. 12 kW.Putere totală: (3*24)+(1*18)+(2*12) = 114 kW

- - > rotunjit 24,0 kW

Conform tabelului la un diametru de 250 mm, o înălţimea eficace de 6,0 m şi randament de 18 kW este permisă racordarea celor 6 instalaţii descrise mai sus.

La proiectarea coşurilor de fum TURBO trebuie avute în vedere următoarele restrângeri, recomandări: ▪ Racordarea sistemelor de încălzire cu gaz pe acelaşi nivel trebuie făcută la o asemenea distanţă, încât să nu deranjeze funcţionarea lor: În cazul racordării a două sisteme de încălzire pe nivel distanţa dintre axele mediane ale racordurilor trebuie să fie de minimum 30 cm. În cazul racordării a trei sau patru sisteme de încălzire pe nivel distanţa dintre axele mediane ale racordurilor trebuie să fie de minimum 30 cm, dacă acestea se închid într-un unghi de 900, respectiv de minimum 60 cm, dacă acestea se află faţă în faţă.

▪ Distanţa dintre ţeava instalaţiei de gaz, prin care se efectuează evacuarea gazelor de ardere şi prin care se introduce aerul din

exterior şi planul coşului de fum trebuie să fie cel mult 1,4 m, iar numărul cornierelor incorporate poate fi cel mult 3.

▪ Ţeava de fum trebuie instalată înclinat spre instalaţie. ▪ Evacuarea gazelor de ardere în coşul de fum colector poate fi doar prin funcţionare depresivă. În cazul funcţionării cu mai multe racorduri şi cu efectele mai multor forţe ascensionale, pe partea inferioară a instalaţiei de evacuare a gazelor de ardere, sub racordul aflat cel mai jos, la o distanţă de 1,5-2,5 m de acesta trebuie realizat un orificiu de echilibrare a presiunii în aşa fel, încât aerul să poată pătrundă spre canalul de fum prin puţul de aerisire.

www.leier.eu 37www.leier.eu36

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

PROIECTAREA SISTEMELOR DE COŞURI DE FUM LEIER PROIECTAREA SISTEMELOR DE COŞURI DE FUM LEIER

Proiectarea şi dimensionarea sistemelor de coşuri de fum ECODimensionarea coşurilor de fum conform dimensiunii secţiunii transversale a conului se efectuează de către specialiştii LEIER.Pentru dimensionare trebuie stabilit exact tipul instalaţiei de încălzire utilizat, precum şi parametrii necesari pentru dimensionare. În cazul în care mai târziu clientul se decide pentru o altă instalaţie de încălzire, dimensionarea trebuie efectuată din nou.

▪Recomandări privind proiectarea sistemelor de coşuri ECO: ▪ În cazul evacuării gazelor de ardere cu suprapresiune, la instalaţia de evacuare poate fi racordată doar o singură instalaţie de încălzire.

▪ Coşul de fum poate fi executat doar vertical, fără posibilitate de mutare.

▪ Instalaţia de încălzire nu se poate fixa pe corpul coşului de fum! Fixarea acesteia trebuie efectuată independent de corpul coşului de fum.

▪ Deoarece pe parcursul funcţionării se produce condens, trebuie asigurată evacuarea acestuia.

▪ În cazul construirii coşului în afara clădirii sau în locuri predispuse gerului, coşul trebuie aşezat astfel încât să se elimine riscul

îngheţului. ▪ La introducerea ţevii de evacuare a apei de condens trebuie respectate directivele Direcţiunii Apelor. Blocajul de apă trebuie realizat în aşa fel, încât înălţimea acesteia să poată fi verificată din instalaţia de încălzire.

▪ Pe partea dintre sistemul de coş şi a instalaţiei de încălzire a ţevii de legătură, trebuie asigurată măcar o gaură de curăţire. Tot pe sectorul acesta, deasupra racordului ţevii de fum sau pe instalaţie, trebuie realizată şi o măsurătoare uşor de închis cu un diametru de 12 mm.

▪ Distanţa maximă a tubului de evacuare a gazelor de ardere şi introducerea aerului proaspăt a instalaţiei de gaz faţă de suprafaţa coşului poate fi de 1,40 m. Numărul maxim al pieselor de cot a coşului de fum poate fi maxim 3 buc.

▪ Ţevile de fum trebuie aşezate întotdeauna cu înclinare spre instalaţie.

▪ În partea inferioară a puţului exterior trebuie realizat un orificiu de curăţire. Aceste orificii trebuie echipate cu sisteme de închidere.

▪ Este interzisă instalarea unei deschideri de egalizare a presiunii în instalaţiile de evacuare gazelor de ardere cu suprapresiune.

▪ Consistenţa de gaz a sistemului de coşuri trebuie să corespundă normelor standardului. Consistenţa trebuie verificată înainte de punerea în funcţiune a coşului. Factorul de curgere nu poate depăşi: în cazul clasei de presiune P1 (evacuare cu suprapresiune, coş construit înăuntrul clădirii) valoarea de 0,006 l/sm2 în cazul suprapresiunii de 200 Pa.

PRO

IECT

ARE

A S

ISTE

MEL

OR

DE

COŞU

RI D

E FU

M L

EIER

PRO

IECT

ARE

A S

ISTE

MEL

OR

DE

COŞU

RI D

E FU

M L

EIER

La coşul de fum construit pe baza dimensionării, poate fi racordată doar instalaţia de încălzire conform căreia s-au efectuat calculele.

▪ Dacă la racordare nu se utilizează racord de 900, ci de 450 atunci distanţele de mai sus se pot înjumătăţi.

▪ Dimensiunea orificiului de echilibrare a presiunii trebuie să fie 15-25% din diametrul tubului de evacuare al gazelor de ardere.

▪ Procentajul dintre diametrul tubului pentru aerul necesar arderii şi al tubului pentru gazele de ardere este de cel puţin 1,5.

▪ În cazul unui sistem racordat nu este nevoie de orificiul de echilibrare a presiunii.

▪ Pentru racordarea ţevilor de racordare pentru tuburile de evacuare a gazelor de ardere în instalaţii trebuie utilizate întotdeauna racordurile produse de firma Leier, care asigură o racordare ermetică atât pe partea unde intră aerul, cât şi pe partea unde se evacuează gazele de ardere.

▪ Pe porţiunea tubului de fum care leagă instalaţia de gaz şi instalaţia verticală de evacuare a gazelor de ardere trebuie să fie lăsat loc pentru minimum un orificiu, care face posibilă curăţarea şi controlul, precum şi pentru minimum 2 ştuţuri de măsurare care se închid foarte bine având diametrul interior de 12 mm, şi care se vor afla deasupra ştuţului de fum sau sunt amplasate pe instalaţie. Pe acest ştuţ de măsurare trebuie să fie posibilă efectuarea analizei compoziţiei aerului necesar arderii, precum şi al compoziţiei gazelor de ardere.

▪ Este interzisă fixarea instalaţiilor de ardere pe coşul de fum! Instalaţia de încălzire se va aşeza în fiecare caz separat (pe zidul construit în faţa coşului de fum.)

▪ Dacă este posibilă producerea condensului, trebuie avut grijă ca acesta să fie evacuat. Dacă evacuarea nu se întâmplă în cadrul instalaţiei de încălzire, evacuarea trebuie realizată printr-un sifon, în care înălţimea obturatorului hidraulic să fie de min. 150 mm. Ţeava de evacuare a apei condensate trebuie să fie din material anticoroziv şi trebuie dimensionată conform cantităţii apei condensate.

▪ În cazul în care coşul de fum se află în afara clădirii sau în locuri unde se poate produce îngheţ, trebuie avut grijă ca sifonul şi conducta de evacuare a apei condensate să fie amplasate într-un loc protejat de îngheţ.

▪ Pentru ca apa condensată să poată fi evacuată în sistemul de canalizare trebuie avute în vedere prevederile legislaţiei în vigoare.

Orificiu pentru egalizarea presiunii

www.leier.eu 39www.leier.eu38

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

Ieşire – TURBO

Construcţia terminală a coşului

Tencuit Zidit

IEŞIREA COŞURILOR DESUPRA COAMEI

Partea coşurilor de fum deasupra coamei poate fi realizată prin două metode:• Executare cu tencuială: pe suprafaţa

mantalei de fum se aplică tencuială de culoare şi formă corespunzătoare cerinţelor. (Mantelele de coşuri fixează excelent tencuiala, datorită asperităţii suprafeţei lor.)

• Executare prin zidire: Înveliş de piatră sau de ţiglă, realizat pe placa de consolă din beton, parte integrantă a coşului de fum. Grosimea elementelor de ţiglă sau de piatră este de maxim 6 cm. Construcţia terminală a coşului – zidită – poate avea o înălţime de maxim 3,00 m.

Realizarea construcţiei terminale a coşurilor de fum este stabilită şi de modul de ieşire a coşului deasupra coamei.Ieşirea se realizează întotdeauna prin conul de ieşire. Placa de acoperire a coşului poate fi placă de acoperire din beton turnat pe şantier sau beton prefabricat.

La sistemele de coşuri TURBO trebuie asigurată separarea aerului necesar arderii de gazele de ardere evacuate. Pentru a împiedica refluxul gazelor de ardere, construcţia terminală a coşurilor este realizată astfel, încât aerul introdus şi gazele ardere să nu se amestece nici în cazul condiţiilor de vânt.Pentru asigurarea aerului necesar arderii, sub suprafaţa plăcii de acoperire, pe partea corpului de coş trebuie realizată orificii de introducere a aerului. Acestea se pot realiza prin decuparea elementelor de manta. Orificiile de introducere a aerului se blochează cu grilă de aerisire. Aerul necesar arderii intră în canalul vertical al coşului prin aceste orificii.

Şi în cazul sistemelor de coşuri ECO trebuie asigurată separarea aerului necesar arderii şi a gazelor de ardere de ieşire. Gazele de ardere vor fi evacuate în aer liber prin conul de închidere şi terminaţia de tub de deasupra plăcii de acoperire. Aerul necesar arderii va intra sub marginea conului de închidere între placa de acoperire şi terminaţia de tub.

Ieşire – ECO

Cu placă prefabricată Cu placă turnată pe şantier

CONSTRUIREA SISTEMELOR DE COŞURI DE FUM LEIER

Reglementări, cerinţe de execuţieConstruirea coşului de fum LEIER se realizează întotdeauna conform reglementărilor în vigoare şi a instrucţiunilor de construire ale producătorului! Regulile de securitate generală trebuie respectate şi în cazul construirii coşului de fum!Înălţimea coşului de fum care depăşeşte acoperişul casei trebuie să fie max. 1,50 m fără rigidiziare.

La construirea sistemelor de coşuri de fum Leier aveţi în vedere următoarele:• Coşurile de fum Leier sunt sisteme complete, iar pe parcursul

execuţiei trebuie utilizat fiecare element al sistemului! Elementele dintr-un anumit sistem nu pot fi lăsate la o par-te şi nu pot fi înlocuite cu alte componente străine (care nu fac parte din sistemul de coş de fum Leier), de exemplu provenite de la alţi producători.

• Coşurile se vor construi vertical, drept.• Înainte de utilizare (montare) trebuie întotdeauna verificată

integritatea elementelor (a elementelor de manta şi a tuburilor de şamotă). Se vor monta doar elementele fără fisuri sau fără rupturi.

• Pe parcursul construirii coşului se va verifica continuu dacă structura de manta şi tubul de şamotă a fost montat vertical.

• Pe parcursul construirii coşului trebuie avut grijă ca structura

coşului de fum deja construită să nu se deterioreze în nici un fel. Dacă apar eventuale fisuri, rupturi, demontaţi partea deja construită!

• Înălţimea părţii coşurilor de fum, care trece peste acoperiş trebuie să fie conformă cu planul arhitecţilor, definirea acesteia ţine de arhitecţi.

• Înălţimea coşului de fum care depăşeşte acoperişul casei trebuie să fie max. 1,50 m fără rigidiziare. Peste înălţimea de 1,50 m este necesară o rigidizare separată. Rigidizarea se poate realiza şi cu ajutorul oţel-betonului aşezat în canalele aflate la colţurile mantalei.

• Structura mantalei se va construi fără întrerupere de la fundaţie până la construcţia de încheiere. Este interzisă întreruperea la planşee sau înlocuirea cu alte structuri!

• Orificiile de curăţare, de racordare se vor realiza doar cu elementele originale, în decursul construirii coşului.

• Este interzisă desfacerea, gravarea coşului de fum, respectiv montarea ulterioară a unor racorduri!

Coşurile de fum se dau în folosinţă doar după timpul de uscare natural şi timpul de priză prescris de către producător.Când coşul de fum este dat prima dată în folosinţă, prima încălzire trebuie efectuată treptat.

Executaţi realizarea coşurilor de fum LEIER conform instrucţiunilor de construire prezentate în continuare!

Erori de execuţiePe parcursul construirii sistemelor de coşuri de fum moderne întâlnim o mulţime de erori de construcţie. Caracteristic acestora este faptul că limitează (în cazuri grave împiedică) funcţionarea coşurilor de fum. O greşeală de bază este că mulţi fac abstracţie de recomandările producătorului. Este foarte important ca pe parcursul execuţiei să respectaţi instrucţiunile producătorului.

Erori de execuţie tipice: ▪ Nu se realizează o fundaţie corespunzătoare, de aici o eventuală surpare. Este foarte important ca parametrii fundaţiei coşului de fum să corespundă parametrilor fundaţiei zidăriei portante.

▪ Realizarea imprecisă a verticalităţii mantalei şi a sistemului canalului de fum. Datorită faptului că mantaua nu s-a construit precis, şi nici sistemul canalului de fum nu se va putea realiza cu o precizie exactă (datorită elementelor de centralizare).

▪ Pe parcursul construirii canalului de fum, în cazul amplasării elementelor tubului de şamotă nu se şterge adezivul în surplus, sau acesta nu se îndepărtează în mod corespunzător.

▪ Adezivul tubului de şamotă este utilizat şi după expirarea termenului acestuia.

Coşurile de fum nou construite nu se pot pune în funcţiune fără avizul unei firme autorizate pentru controlul şi inspecţia coşurilor de fum!

CON

STRU

IREA

SIS

TEM

ELO

R D

E CO

ŞURI

LEI

ER

IEŞI

REA

CO

ŞURI

LOR

DES

UPR

A C

OA

MEI

www.leier.eu 41www.leier.eu40

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM LK

Construirea coşului de fum LK (de la bază până la racordarea canalului de fum)

1. Baza coşurilor trebuie să corespundă din punct de vedere static. Sub coş aşezaţi material izolant contra umidităţii (plăci bituminoase).

2.Decupaţi partea inferioară din elementul de manta de jos cu dimensiunile conform dimensiunii tubului de evacuare al separatorului de condensare din şamotă.

3. Separatorul de condensare din şamotă se aşează central în manta, în mortar.

4.Aşezaţi mantaua decupată vertical pe mortarul întins pe suprafaţa totală a soclului. Distanţa dintre partea superioară a elementului de şamotă şi a plăcii superioare a mantalei va fi de cel mult 16 cm

5.

Aşezaţi şablonul de zidire pe elementul de manta, iar după aceea aplicaţi mortarul. Astupaţi eventualele goluri şi defecte de garnitură cu mortar. Aveţi grijă ca mortarul să nu atingă marginea interioară a elementului de manta şi a orificiilor de aerisire din colţuri! Este indicată amplasarea pe partea inferioară a tubului a unei cârpe sau a unei hârtii, cu ajutorul cărora vor fi îndepărtate mai uşor deşeurile acumulate în urma lucrărilor.

6. După aplicarea mortarului, îndepărtaţi şablonul de zidire.

7.

Decupaţi suprafaţa următorului element de manta în latura de 21 cm (corespunzător intrării sacului colector de funingine). Mărimea exactă a tăieturii va fi de 35x21 cm. (Recomandare: Montarea elementelor de racord trebuie încercată întotdeauna pe uscat pentru a reuşi o montare cât mai exactă).

8. Amplasaţi elementul de manta decupat. Păstraţi poziţia verticală a suprafeţelor!

9.Amplasaţi şablonul pe elementul de manta, acoperiţi-l cu mortar şi îndepărtaţi şablonul. Aveţi grijă ca mortarul să nu atingă marginea interioară a elementului de manta!

10.Adezivul pentru şamotă se prepară conform instrucţiunilor. Adezivul nu se va lega sub o temperatură de + 5º C, de aceea nu este indicată construirea coşului de fum sub + 5ºC!

11.

După ce ambele suprafeţe de lipit au fost şterse cu un burete umed, puneţi adezivul în cantitatea necesară pe falţul marginii inferioare al racordului uşii de curăţire. După ce aţi amplasat elementul, ştergeţi adezivul din partea interioară a coşului cu un burete umed. Apoi puneţi adeziv şi pe partea superioară a elementului.

12. Aşezaţi următorul element de manta

13.Amplasaţi şablonul pe elementul de manta, acoperiţi-l cu mortar şi îndepărtaţi şablonul. Aveţi grijă ca mortarul să nu atingă marginea interioară a elementului de manta!

14.

După ce ambele suprafeţe de lipit au fost şterse cu un burete umed, puneţi adezivul în cantitatea necesară pe falţul marginii inferioare al racordului uşii de curăţire. După ce aţi amplasat elementul, ştergeţi adezivul din partea interioară a coşului cu un burete umed.

15. Îndepărtaţi mortarul sau adezivul care a ieşit în afara tuburilor de şamotă, respectiv elementele de manta!

16. După amplasarea fiecărui element de manta se montează central căptuşeala de şamotă în manta cu ajutorul a patru dibluri din vată minerală.

17. Până la racordarea canalului de fum, continuaţi construirea coşului conform indicaţiilor de la punctele 12-16.

Montarea racordului canalului de fum LK

1. Pentru atingerea înălţimii dorite, prima dată se montează racordul fără a fi lipit şi se măsoară, cât trebuie decupat din următorul element de manta.

2.

Decuparea se efectuează conform dimensiunilor plăcii frontale (EL) aflate în pachet astfel ca în jurul racordului şi mantalei să fie lateral un gol de 1 cm, iar deasupra şi dedesubtul lor un gol de 4 cm. Pe placa frontală sunt crestate măsurile lăţimii de 23, 28 şi 33 cm, măsurile înălţimii de 35,5 şi 40 cm.

3. Aşezaţi mantaua decupată.

4. Montaţi racordul canalului de fum. Montarea racordului canalului de fum se efectuează la fel ca şi în cazul montării uşii de curăţare.

5. După amplasarea fiecărui element de manta se montează central căptuşeala de şamotă în manta cu ajutorul a patru dibluri din vată minerală.

6. Mai departe continuaţi construirea coşului conform indicaţiilor de la punctele 12-16.

Realizarea ieşirii prin planşee LK

1.

În cazul trecerii coşului prin planşee trebuie luată în considerare în cazul fiecărui sistem de coşuri ca legătura dintre corpul coşului şi structura de planşeu să nu fie prea rigidă. De aceea trebuie asigurată o distanţă de 2 cm – pe fiecare par-te – între planşeu şi manta, care să fie umplută cu material termoizolant flexibil, neinflamabil.

Realizarea orificiului superior de curăţire LK

1. Montarea este identică cu cea a montării uşii de curăţire inferioare. Din cauza mişcării de dilataţie termică trebuie avut în permanenţă grijă de a avea o distanţă de minim 2 cm în partea superioară, între cadrul de şamotă şi decupajul din manta.

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM LK

3

2

6

7

11

11

16 16

Șpaclu

Șpaclu

Şablon de zidire

Şablon de zidire

2 4

Flex

Flex

Flex

CON

STRU

IREA

SIS

TEM

ELO

R D

E CO

ŞURI

LK

CON

STRU

IREA

SIS

TEM

ELO

R D

E CO

ŞURI

LK

www.leier.eu 43www.leier.eu42

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

Construcţia terminală a coşului LK

Cu placă de beton prefabricată

1. Amplasaţi ultimul element de manta.

2. Acoperiţi-l cu mortar. Amplasaţi în mortar placa de acoperire şi fixaţi-o.

3. Amplasaţi ultimul element de şamotă în formă uscată şi măsuraţi de la marginea superioară a plăcii de acoperire înălţimea conului de închidere.

4. Decupaţi elementul de şamotă la dimensiunea adecvată, în modul cunoscut, amplasaţi-l la locul desemnat şi reglaţi-l cu inele de centralizare.

5. Montaţi conul de închidere.

6. Spaţiul dintre conul de închidere şi terminaţia căptuşelii tubului blocaţi-l cu pastă de etanşare.

7. Amplasaţi deflectorul.

Cu placă de beton realizată la faţa locului

1. Amplasaţi ultimul element de manta.

2. Pregătiţi cofrajul plăcii de acoperire şi amplasaţi inelul de etanşare în mortar.

3. Turnaţi placa de acoperire cu beton.

4. Decupaţi elementul de şamotă la dimensiunea adecvată, în modul cunoscut, amplasaţi-l la locul desemnat şi reglaţi-l cu inele de centralizare.

5. Montaţi conul de închidere.

6. Spaţiul dintre conul de închidere şi terminaţia căptuşelii tubului blocaţi-l cu pastă de etanşare.

7. Amplasaţi deflectorul.

8. Amplasaţi protectorul de ploaie.

Lucrări de finisare LK

1. Amplasaţi elementele uşii de curăţire. Verificaţi ca acestea să fie aşezate în poziţie centrală!

2. Aşezaţi plăcile frontale din vată minerală la locul lor.

3. Pregătiţi nivelarea exterioară a suprafeţei.

4. Coşul de fum poate fi pus în funcţiune doar după ce s-a uscat şi s-a închegat îndeajuns.

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM LK

Construirea coşului de fum LSK (de la bază până la racordarea canalului de fum)

1. Baza coşurilor trebuie să corespundă din punct de vedere static. Sub coş aşezaţi material izolant contra umidităţii (plăci bituminoase).

2.Decupaţi partea inferioară din elementul de manta de jos cu dimensiunile conform dimensiunii grilajului de ventilaţie (21x18 cm) aflat în pachetul de bază.

3. Separatorul de condensare din şamotă se aşează central în manta, în mortar.

4.Aşezaţi mantaua decupată vertical pe mortarul întins pe suprafaţa totală a soclului. Distanţa dintre partea superioară a elementului de şamotă şi a plăcii superioare a mantalei va fi de cel mult 16 cm.

5.

Aşezaţi şablonul de zidire pe elementul de manta, iar după aceea aplicaţi mortarul. Astupaţi eventualele goluri şi defecte de garnitură cu mortar. Aveţi grijă ca mortarul să nu atingă marginea interioară a elementului de manta şi a orificiilor de aerisire din colţuri! Este indicată amplasarea pe partea inferioară a tubului a unei cârpe sau a unei hârtii, cu ajutorul cărora deşeurile acumulate în urma lucrărilor vor fi îndepărtate mai uşor.

6. După aplicarea mortarului, îndepărtaţi şablonul de zidire.

7.

Decupaţi suprafaţa următorului element de manta în latura de 21 cm (corespunzător intrării sacului colector de funingine). Mărimea exactă a tăieturii va fi de 35x21 cm. (Recomandare: Montarea elementelor de racord trebuie încercată întotdeauna pe uscat pentru a reuşi o montare cât mai exactă).

8. Amplasaţi elementul de manta decupat. Păstraţi poziţia verticală a suprafeţelor!

9.Amplasaţi şablonul pe elementul de manta, acoperiţi-l cu mortar şi îndepărtaţi şablonul. Aveţi grijă ca mortarul să nu atingă marginea interioară a elementului de manta!

10.

Introduceţi un tub de vată minerală până când acesta va atinge partea superioară a separatorului de condensare. Decupaţi cu ajutorul plăcii de fierăstrău tubul termoizolant de-a lungul canalului de ventilaţie din faţă, conform dimensiunilor orificiului de curăţire. Este foarte important ca tubul izolator să nu ajungă până la partea de jos a mantalei!

11.Adezivul pentru şamotă se prepară conform instrucţiunilor. Adezivul nu se va lega sub + 5º, de aceea nu este indicată construirea coşului de fum sub + 5º!

12.

După ce ambele suprafeţe de lipit au fost şterse cu un burete umed, puneţi adezivul în cantitatea necesară pe falţul marginii inferioare al racordului uşii de curăţire. După ce aţi amplasat elementul, ştergeţi adezivul din partea interioară a coşului cu un burete umed. Apoi puneţi adeziv şi pe partea superioară a elementului.

13. Aşezaţi următorul element de manta.

14.Amplasaţi şablonul pe elementul de manta, acoperiţi-l cu mortar şi îndepărtaţi şablonul. Aveţi grijă ca mortarul să nu atingă marginea interioară a elementului de manta!

15.Amplasaţi următoarele elemente de vată minerală. Aveţi grijă ca orificiile de ventilaţie aflate în colţuri să rămână libere. Marginile elementelor de vată minerală să nu atingă niciodată colţurile.

16.

După ce ambele suprafeţe de lipit au fost şterse cu un burete umed, puneţi adezivul în cantitatea necesară pe falţul marginii inferioare al racordului uşii de curăţire. După ce aţi amplasat elementul, ştergeţi adezivul din partea interioară a coşului cu un burete umed.

17. Până la racordarea canalului de fum, continuaţi construirea coşului conform indicaţiilor de la punctele 13-16.

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM LSK

3 4

6

7Pastă de etanşare

2 5

7

8Pastă de etanşare

1 2

3

2

Șpaclu

Şablon de zidire

67

12

15

Flex

Flex

Flex

Flex

CON

STRU

IREA

SIS

TEM

ELO

R D

E CO

ŞURI

LSK

CON

STRU

IREA

SIS

TEM

ELO

R D

E CO

ŞURI

LK

www.leier.eu 45www.leier.eu44

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

Montarea racordului canalului de fum LSK

1.Pentru atingerea înălţimii dorite prima dată se montează racordul fără a fi lipit şi se măsoară, cât trebuie tăiat din următorul element de manta, respectiv din elementul de vată minerală – în cazul coşurilor de fum LSK.

2.

Decuparea se efectuează conform dimensiunilor plăcii frontale (EL) aflate în pachet astfel ca în jurul racordului şi mantalei să fie lateral un gol de 1 cm, iar deasupra şi dedesubtul lor un gol de 4 cm. Pe placa frontală sunt crestate măsurile lăţimii de 23, 28 şi 33 cm, măsurile înălţimii de 35,5 şi 40 cm.

3. Aşezaţi mantaua decupată.

4. Montaţi racordul canalului de fum. Montarea racordului canalului de fum se efectuează la fel ca şi în cazul montării uşii de curăţare.

5. Aveţi grijă să montaţi corect partea izolatoare din vată minerală în jurul racordului canalului de fum.

6. Mai departe continuaţi construirea coşului conform indicaţiilor de la punctele 13-16.

Realizarea ieşirii prin planşee LSK

1.

În cazul trecerii coşului prin planşee trebuie luată în considerare în cazul fiecărui sistem de coşuri ca legătura dintre corpul coşului şi structura de planşeu să nu fie prea rigidă. De aceea trebuie asigurată o distanţă de 2 cm – pe fiecare par-te – între planşeu şi manta, care să fie umplută cu material termoizolant flexibil, neinflamabil.

Realizarea orificiului superior de curăţire LSK

1. Montarea este identică cu cea a montării uşii de curăţire inferioare. Din cauza mişcării de dilataţie termică trebuie avut în permanenţă grijă de a avea o distanţă de minim 2 cm în partea superioară, între cadrul de şamotă şi decupajul din manta.

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM LSK

Lucrări de finisare LSK

1. Amplasaţi elementele uşii de curăţire. Verificaţi ca acestea să fie aşezate în poziţie centrală!

2. Aşezaţi plăcile frontale din vată minerală la locul lor.

3. Pregătiţi nivelarea exterioară a suprafeţei.

4. Coşul de fum poate fi pus în funcţiune doar după ce s-a uscat şi s-a închegat îndeajuns.

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM LSK

3 4

5

Construcţia terminală a coşului LSK

Cu placă de beton prefabricată

1. Amplasaţi ultimul element de manta.

2. Acoperiţi-l cu mortar. Amplasaţi în mortar placa de acoperire şi fixaţi-o.

3. Amplasaţi ultimul element de şamotă în formă uscată şi măsuraţi de la marginea superioară a plăcii de acoperire înălţimea conului de închidere.

4. Amplasaţi elementele din vată minerală. Între timp decupaţi elementul de şamotă la dimensiunea adecvată şi amplasaţi-l la locul desemnat.

5. Montaţi conul de închidere.

6. Spaţiul dintre conul de închidere şi terminaţia căptuşelii tubului blocaţi-l cu pastă de etanşare.

7. Amplasaţi deflectorul.

Cu placă de beton realizată la faţa locului

1. Amplasaţi ultimul element de manta.

2. Pregătiţi cofrajul plăcii de acoperire şi amplasaţi inelul de etanşare în mortar.

3. Turnaţi placa de acoperire cu beton.

4. Decupaţi elementul de şamotă la dimensiunea adecvată, în modul cunoscut şi amplasaţi-l la locul desemnat.

5. Montaţi conul de închidere.

6. Spaţiul dintre conul de închidere şi terminaţia căptuşelii tubului blocaţi-l cu pastă de etanşare.

7. Amplasaţi deflectorul.

8. Amplasaţi protectorul de ploaie.

Flex

3 4

6

7Pastă de etanşare

2 5

7

8Pastă de etanşare

Flex

1 2

CON

STRU

IREA

SIS

TEM

ELO

R D

E CO

ŞURI

LSK

CON

STRU

IREA

SIS

TEM

ELO

R D

E CO

ŞURI

LSK

www.leier.eu 47www.leier.eu46

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

Construirea sistemului de coş de fum TURBO (de la bază până la racordarea canalului de fum)

1. Baza coşurilor trebuie să corespundă din punct de vedere static. Sub coş aşezaţi material izolant contra umidităţii (plăci bituminoase).

2.Decupaţi partea inferioară din elementul de manta de jos cu dimensiunile conform dimensiunii tubului de evacuare al separatorului de condensare din şamotă.

3. Dacă separatorul de condensare nu va fi racordat la tub, atunci primul element de manta (cel inferior) trebuie turnat cu beton.

4. Separatorul de condensare din şamotă se aşează central în manta, în mortar.

5.Aşezaţi mantaua decupată vertical pe mortarul întins pe suprafaţa totală a soclului. Distanţa dintre partea superioară a elementului de şamotă şi a plăcii superioare a mantalei va fi de cel mult 16 cm.

6.

Aşezaţi şablonul de zidire pe elementul de manta, iar după aceea aplicaţi mortarul. Astupaţi eventualele goluri şi defecte de garnitură cu mortar. Aveţi grijă ca mortarul să nu atingă marginea interioară a elementului de manta şi a orificiilor de aerisire din colţuri! Este indicată amplasarea pe partea inferioară a tubului a unei cârpe sau a unei hârtii, cu ajutorul cărora deşeurile acumulate în urma lucrărilor vor fi îndepărtate mai uşor.

7. După aplicarea mortarului, îndepărtaţi şablonul de zidire.

8.

Decupaţi suprafaţa următorului element de manta în latura de 21 cm (corespunzător intrării sacului colecto de funingine). Mărimea exactă a tăieturii va fi de 35x21 cm. (Recomandare: Montarea elementelor de racord trebuie încercată întotdeauna pe uscat pentru a reuşi o montare cât mai exactă).

9. Amplasaţi elementul de manta decupat. Păstraţi poziţia verticală a suprafeţelor!

10.Amplasaţi şablonul pe elementul de manta, acoperiţi-l cu mortar şi îndepărtaţi şablonul. Aveţi grijă ca mortarul să nu atingă marginea interioară a elementului de manta!

11.Adezivul pentru şamotă se prepară conform instrucţiunilor. Adezivul nu se va lega sub + 5º, de aceea nu este indicată construirea coşului de fum sub + 5º!

12. Aşezaţi următorul element de manta.

13.Amplasaţi şablonul pe elementul de manta, acoperiţi-l cu mortar şi îndepărtaţi şablonul. Aveţi grijă ca mortarul să nu atingă marginea interioară a elementului de manta!

14. Aşezaţi inelul de etanşare pe tubul de şamotă. Se vor aşeza câte 3 bucăţi pe fiecare metru.

15.

După ce ambele suprafeţe de lipit au fost şterse cu un burete umed, puneţi adezivul în cantitatea necesară pe falţul marginii inferioare al racordului uşii de curăţire. După ce aţi amplasat elementul, ştergeţi adezivul din partea interioară a coşului cu un burete umed.

16. Până la racordarea canalului de fum, continuaţi construirea coşului conform indicaţiilor de la punctele 12-15.

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM TURBO CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM TURBO

Montarea racordului canalului de fum TURBO

1. Desenaţi pe un element de tub de şamotă uscat (nelipit) conturul exact al racordului canalului de fum al cazanului , apoi decupaţi-l cu un Flex.

2. Lipiţi pe tubul de şamotă elementul de şamotă al garniturii de racordare, iar apoi lipiţi elementul de racord din şamotă astfel realizat la locul adecvat.

3.Decupaţi mantaua conform dimensiunii elementului de beton al plăcii frontale din garnitura de racord, apoi aşezaţi mantaua decupată la locul adecvat.

4. Cu ajutorul inelelor de etanşare fixaţi exact tubul de şamotă.

5. Fixaţi placa frontală din beton cu ajutorul elementelor de fixare.

6. Mai departe continuaţi construirea coşului conform indicaţiilor de la punctele 12-15.

Realizarea ieşirii prin planşee TURBO

1.

În cazul trecerii coşului prin planşee trebuie luată în considerare în cazul fiecărui sistem de coşuri ca legătura dintre corpul coşului şi structura de planşeu să nu fie prea rigidă. De aceea trebuie asigurată o distanţă de 2 cm – pe fiecare par-te – între planşeu şi manta, care să fie umplută cu material termoizolant flexibil, neinflamabil.

4

Șpaclu

Şablon de zidire

Flex

Flex

2

6

8

12

12

14

1 3

5

CON

STRU

IREA

CO

ŞULU

I DE

FUM

TU

RBO

CON

STRU

IREA

CO

ŞULU

I DE

FUM

TU

RBO

Flex

www.leier.eu 49www.leier.eu48

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM TURBO

Construcţia terminală a coşului TURBO

Cu placă de beton prefabricată Cu placă de beton realizată la faţa locului

1. Decupaţi pe mantaua superioară locul orificiilor de ventilaţie conform dimensiunilor grilajului de ventilaţie Turbo.

2. Aşezaţi elementul de manta, apoi acoperiţi-l cu mortar.

3. Amplasaţi în mortar placa de acoperire şi fixaţi-o. Pregătiţi cofrajul, amplasaţi inelul de cofrare, apoi turnaţi placa de acoperire.

4. Decupaţi elementul de şamotă la dimensiunea adecvată, în modul cunoscut, amplasaţi-l la locul desemnat şi reglaţi-l cu inele de etanşare.

5. Montaţi conul de închidere.

6. Spaţiul dintre conul de închidere şi terminaţia căptuşelii tubului blocaţi-l cu pastă de etanşare.

7. Amplasaţi deflectorul.

Lucrări de finisare TURBO

1. Amplasaţi elementele uşii de curăţire. Verificaţi ca acestea să fie aşezate în poziţie centrală!

2. Aşezaţi garniturile de cauciuc ale garniturii de racord Turbo la locul lor.

3. Pregătiţi nivelarea exterioară a suprafeţei.

4. Fixaţi elementele grilajului de ventilaţie la locul lor.

5. Coşul de fum poate fi pus în funcţiune doar după ce s-a uscat şi s-a închegat îndeajuns.

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM ECO

Construirea sistemului de coş de fum ECO

1. Baza coşurilor trebuie să corespundă din punct de vedere static. Sub coş aşezaţi material izolant contra umidităţii (plăci bituminoase).

2. Pe elementul de manta, la 10 cm de la muchia superioară trebuie asigurată un orificiu de evacuare a apei de condens.

3. Aşezaţi mantaua decupată vertical pe mortarul întins pe suprafaţa totală a soclului.

4.

Aşezaţi şablonul de zidărie pe elementul de manta, iar după aceea aplicaţi mortarul. Astupaţi eventualele goluri şi defecte de garnitură cu mortar. Aveţi grijă ca mortarul să nu atingă marginea interioară a elementului de manta şi a orificiilor de aerisire din colţuri! Este indicată amplasarea pe partea inferioară a tubului a unei cârpe sau a unei hârtii, cu ajutorul cărora deşeurile acumulate în urma lucrărilor vor fi îndepărtate mai uşor.

5. După aplicarea mortarului, îndepărtaţi şablonul de zidărie.

6.Amplasaţi în centrul mantalei elementul de evacuare condens de şamotă. Ţeava de evacuare trebuie să fie direcţionată spre gaura de pe elementul de manta.

7.Decupaţi cu ajutorul pânzei de fierăstrău cel de-al doilea element de manta – în partea de jos – conform dimensiunii blocajului de pe ţeava de evacuare a condensului.

8. Elementul de manta decupat trebuie amplasat pe primul element de manta. Păstraţi poziţia verticală a suprafeţei!

9.Amplasaţi pe marginea superioară a elementului de evacuare condens inelul de etanşare şi amplasaţi elementul de şamotă în centrul elementului de manta.

10.Plasaţi şablonul de zidire pe elementul de manta şi acoperiţi-l cu mortar. Astupaţi eventualele găuri şi greşeli de etanşare cu mortar. La sfârşit îndepărtaţi şablonul de zidire.

11.

Decupaţi suprafaţa următorului element de manta în latura de 21 cm (corespunzător intrării sacului colector de funingine). Mărimea exactă a tăieturii va fi de 35x21 cm. (Recomandare: verificaţi mărimea corectă a decupajelor prin amplasarea formelor uscate la locul adecvat).

12. Amplasaţi elementul de manta decupat. Păstraţi poziţia verticală a suprafeţelor!

13.Amplasaţi şablonul pe elementul de manta, acoperiţi-l cu mortar şi îndepărtaţi şablonul. Aveţi grijă ca mortarul să nu atingă marginea interioară a elementului de manta!

14. Amplasaţi elementul de manta. Păstraţi poziţia verticală a suprafeţelor.

15. Repetaţi pasul de la punctul 13.

16. Aplicaţi adeziv pe partea interioară a garniturii de etanşare tub.

17. Aplicaţi garnitura de etanşare pe partea îngustă de jos a racordului de uşii de curăţire de şamotă.

18. Aplicaţi adeziv pe partea exterioară a garniturii de etanşare.

19.Legaţi uşa de curăţire cu partea etanşată cu cauciuc la garnitura de şamota zidită. Amplasaţi următorul element de manta. Păstraţi poziţia verticală a suprafeţelor.

20. Repetaţi operaţiunea de la punctul 13.

Şablon de zidire

Flex

1

Flex

4

5 7

1 2 4

62

7

11

16

14

19

Maşină de găurit

Şablon de zidire

Şablon de zidireFlex

Flex

CON

STRU

IREA

CO

ŞULU

I DE

FUM

ECO

CON

STRU

IREA

CO

ŞULU

I DE

FUM

TU

RBO

17 18

adeziv

www.leier.eu 51www.leier.eu50

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

Construirea sistemului de coş de fum ECO

21.Amplasaţi inelul de etanşare pe marginea cu toc a elementului de racord a uşii de curăţire de şamotă, iar în mijlocul elementului de manta plasaţi elementul de şamotă.

22. Amplasaţi următorul element de manta. Păstraţi poziţia verticală a suprafeţelor!

23. Repetaţi pasul de la punctul 13.

24.După amplasarea a două elemente de manta, trebuie înzidit elementul de şamotă ECO. Aplicaţi adeziv în partea interioară a garniturii de cauciuc, apoi plasaţi-l pe partea îngustă inferioară a tubului de şamotă ECO.

25.

După amplasarea celor două elemente de manta montaţi elementul de şamotă. Aplicaţi lubrifiant pe partea inferioară a etanşării cu cauciuc, apoi montaţi-o la partea îngustă a tubului de şamotă. Aplicaţi lubrifiant şi la capătul îngust al tubului de şamotă.

26. Amplasaţi următorul element de manta. Păstraţi poziţia verticală a suprafeţelor!

27. Repetaţi pasul de la punctul 13.

28. Continuaţi construirea coşului conform indicaţiilor de la punctele 25-28 până la racordarea canalului de fum.

28. Repetaţi operaţiunea de la punctul 13.

29. Continuaţi construirea coşului conform indicaţiilor de la punctele 25-28 pânăla racordarea canalului de fum.

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM ECO CONSTRUIREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM ECO

Montarea racordului canalului de fum ECO

1. Modul de zidire al elementului de racord a canalului de fum din şamotă corespunde cu zidirea elementului de racord al uşii de curăţire.

2. Decupaţi următorul element de manta la nivelul racordului în lăţimea de 21 cm. În faţa acestuia va fi montată placa frontală a garniturii de racordare.

3. Continuaţi construirea coşului de fum conform indicaţiilor de la punctele 25-28.

Realizarea ieşirii coşului ECO prin planşee

1.

În cazul trecerii coşului prin planşee trebuie luată în considerare în cazul fiecărui sistem de coşuri ca legătura dintre corpul coşului şi structura de planşeu să nu fie prea rigidă. De aceea trebuie asigurată o distanţă de 2 cm – pe fiecare parte – între planşeu şi manta, care să fie umplută cu material termoizolant flexibil, neinflamabil.

22

27

26

Construcţia terminală a coşului ECO

Cu placă de beton prefabricată Cu placă de beton realizată la faţa locului

1. Amplasaţi ultimul element de manta.

2. Acoperiţi-l cu mortar. Pregătiţi cofrajul plăcii de acoperire şi amplasaţi manşeta de etanşare în mortar.

3. Amplasaţi în mortar placa de acoperire şi fixaţi-o. Turnaţi placa de acoperire cu beton.

4. Amplasaţi ultimul element de şamotă în formă uscată şi măsuraţi de la marginea superioară a plăcii de acoperire înălţimea conului de închidere.

5. Decupaţi elementul de şamotă la dimensiunea adecvată, în modul cunoscut, amplasaţi-l la locul desemnat şi reglaţi-l cu inele de centralizare.

6. Montaţi conul de închidere.

7. Spaţiul dintre conul de închidere şi terminaţia căptuşelii tubului blocaţi-l cu pastă de etanşare.

8. Amplasaţi deflectorul.

Lucrări de finisare ECO

1. Amplasaţi elementele uşii de curăţire. Verificaţi ca acestea să fie aşezate în poziţie centrală!

2. Potriviţi elementele de racord ale garniturii ECO.

3. Pregătiţi nivelarea exterioară a suprafeţei.

4. Coşul de fum poate fi pus în funcţionare doar după ce s-a uscat şi s-a închegat îndeajuns.

2

Flex3

Flex Pastă de etanşare

5 7 8

21

CON

STRU

IREA

CO

ŞULU

I DE

FUM

ECO

CON

STRU

IREA

CO

ŞULU

I DE

FUM

ECO

www.leier.eu 53www.leier.eu52

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

PLAN DETALIAT PLAN DETALIAT

Baza cosului de fum 1:10 Ieşirea coşului deasupra coamei 1:10 PLA

N D

ETA

LIAT

PLA

N D

ETA

LIAT

Schiţa prezintă o variantă posibilă a structurii. Structurile proiectate trebuie întotdeauna dimensionate, iar forma lor finală trebuie să corespundă prevederilor şi cerinţelor (structură de rezistenţă, energetică, acustică, etc.)!

Schiţa prezintă o variantă posibilă a soluţiei structurii. Structurile proiectate trebuie măsurate de fiecare dată, realizarea lor trebuie să corespundă prescripţiilor şi cerinţelor (ale sistemului de rezistenţă, energetice, acustice, etc.)!

Înveliş + adezivŞapă de egalizareIzolaţie prin folieIzolaţie circulabilăIzolaţie împotriva umidităţii soluluiŞapă suportIzolaţie prin folieIzolaţie termică (spumă extrudată)Încărcare compactată

Înveliş + adezivŞapă de egalizareIzolaţie prin folieIzolaţie circulabilăBeton armat Acoperiş din planşee Mesterfödém – suprafaţă gletuită

Tub de şamotă

Tub de şamotă

Tub izolator din vată minerală

Element de manta din beton uşorUmplere rosturi cu material izolare

Bandă de etanşare rosturi

Tub izolator din vată minerală

Element de manta din beton uşor

Uşă de curăţire

Element de racord uşă de curăţire

Element de evacuare condens

Grilaj de aerisire

Beton turnat pe şantier – Reglare de nivel

Rost de mortar

Element de zidărie din ceramică

Talpă de fundaţie continuă supralărgită sub corpul de coş

conform dimensionării

conformdimensionării

conform dimensionării

55

SISTE ME DE COŞUR I DE FUM

www.leier.eu54

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E

PLAN DETALIAT

Capul de coş 1:10

Schiţa prezintă o variantă posibilă a soluţiei structurii. Structurile proiectate trebuie măsurate de fiecare dată, realizarea lor trebuie să corespundă prescripţiilor şi cerinţelor(ale sistemului de rezistenţă, energetice, acustice, etc.)

PLA

N D

ETA

LIAT

AN

Exă

PEN

TRU

CA

LCU

LELE

DE

DIM

ENSI

ON

ARE

Tub de şamotă

Tub izolator din vată minerală

Element de manta din beton uşor

Înveliş din cărămidă Klinker

Placă de beton prefabricat

Con de închidere

Pastă de etanşare rosturi

Placă de consolă

Căprior

Folie contra aburilor

Contraşipcă

Şipcă pentru ţiglă

Ţiglă de beton

Folie tub

Element de pervaz coş şi perete

Ţiglă ceramică decupată

Şipcă de pervaz coş şi perete

Material de etanşare colorat

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE DATEEvacuare gaze de ardere

DATE FIRMĂ

Denumire: ______________________________________ Nume:_______________________________Adresă: __________________ Localitate: ____________________ Str_______________________Nr._____Numele arhitectului: ____________________________________ Tel:__________________________Adresă: __________________ Localitate: ____________________ Str_______________________Nr._____

REALIZAREA INSTALAŢIEI DE EVACUARE GAZE DE ARDERE

Instalaţie interioară Instalaţie de evacuare independentă În clădire În afara clădirii Independent Gravitaţională Cu suprapresiune constantă Dependent de aerul încăperii Independent de aerul încăperii Din încăpere Cu contracurent Ţeavă compactă independentă Sistem de racord (ţeavă de fum) existent(ă)Nr. componentelor sistemului de racord (ţevii de fum) :____________ bucNr. componentelor coşului de fum:________________ buc

MEDIUL ÎNCOJURĂTOR

Locul instalării (localitate):____________________________________________________________Înălţime geodezică:________________ m peste nivelul mării (Baltice)

5756

SISTE ME DE COŞUR I DE FUM SISTE ME DE COŞUR I DE FUM

AN

Exă

PEN

TRU

CA

LCU

LELE

DE

DIM

ENSI

ON

ARE

AN

Exă

PEN

TRU

CA

LCU

LELE

DE

DIM

ENSI

ON

ARE

INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE:

Atmosferică Arzător + Cazan Prin condensaţie Motor cu gaz Instalaţie de încălzire cu combustibil solid

Combustibil: Gaz metan Gaz PB Biogaz Combustibil lichid Cărbuni Lemn Cocs Altele

Producător instalaţie de încălzire: ______________________Tip:_________________

Nu trebuie completat, dacă se cunoaşte exact tipul instalaţiei de

încălzire!

Sarcină totală Sarcină parţială

Performanţă nominală ____________KW ____________KWPerformanţă termică de încălzire ____________KW ____________KWValoarea CO a gazelor de ardere ____________Vol ____________VolTemperatura gazelor de ardere _____________0C _____________0CDimensiunea racordului instalaţiei _________________mm sau________x___________mm

ŞEMINEU DESCHIS: lemn gazProducător__________________________ Tip_______________________________

Nr. laturilor deschise: 1 2 3 Toate laturile

Forma: pătrată rotunjită în formă de ramă de coş

Dimensiunea camerei de ardere:_____________ x _____________ x ____________ lungime lăţime adâncime

AER DE ARDERE

Locaţie de utilizare: _____________________________________________________

din racordul de aerisire din încăp. din încăpere sala cazanelor

Modul de evacuare al aerului de ardere: prin fereastră grilă, grilaj de aerisire ţeavă din aer liber

Alimentare cu aer prin: orificiu de ventilaţie tubulatură con spre acoperiş exhaustare

SISTEM DE RACORDARE (tub de fum)

Realizare: tub cu un singur strat tub de racord gaze de ardere-aer tub de fumProducător__________________________ Tip_______________________________

Secţiune transversală: cerc pătrat oval dreptunghi

Diametru sau lungime latură: ________________ x ______________ mm

Straturi: denumirea materialului grosime Interior ___________________ ________________mm Izolaţie ___________________ ________________mm Exterior ___________________ ________________mm Sensibilitate la umiditate: nu da

Forma elementelor nr. buc tip unghi de înclinare ______________ ______________ ________________ ______________ ______________ ________________ ______________ ______________ ________________

Înălţime ghidaj: _______________m Lungime totală: ______________m

Traseu: Încăpere încălzită: ____________________ m Încăpere neîncălzită: _______________________ m

CLAPETA GAZELOR DE ARDERE: există nu există

Producător__________________________ Tip_______________________________

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ: există nu există

Producător__________________________ Tip_______________________________

5958

SISTE ME DE COŞUR I DE FUM SISTE ME DE COŞUR I DE FUM

AN

Exă

PEN

TRU

CA

LCU

LELE

DE

DIM

ENSI

ON

ARE

AN

Exă

PEN

TRU

CA

LCU

LELE

DE

DIM

ENSI

ON

ARE

REALIZAREA COŞULUI ÎNĂUNTRUL CLĂDIRII: Tip sistem de coşuri

Secţiune transversală: cerc

Diametru: ___________________ mm

Straturi: denumirea materialului grosime Interior ___________________ ________________mm Izolaţie ___________________ ________________mm Exterior ___________________ ________________mm Sensibilitate la umiditate: nu da

Forma elementelor nr. buc tip unghi de înclinare ______________ ______________ ________________

Realizarea stratului concentric: Strat de aer închis aer în sensul evacuării fumului aer în contrasens

RACORDARE LA COŞ:Tip: _______________________________________________________________Unghi: 900 450 sau racord pentru teracotă

IEŞIRE PE ACOPERIŞ:

Referitor la clădirea proprie

Înălţ. min. de 40 cm peste coamă Distanţa orizontală de la învelitoare 2,30m

Panta învelitorii > 400 Panta învelitorii > 25 m

Ieşire pe acoperiş şi introducere aer pe laturi opuse

Referitor la clădirea învecinată:

Distanţă > 15 m Unghi de înălţime faţă de coamă> 100

Unghi de latitudine > 300

Alte informaţii:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Schiţă, dimensiuni pentru realizare coşului de fum:*

*Anexă propusă

REALIZAREA COŞULUI ÎN AFARA CLĂDIRII: Tip sistem de coşuri

Secţiune transversală: cerc

Diametru: ___________________ mm

Straturi: denumirea materialului grosime Interior ___________________ ________________mm Izolaţie ___________________ ________________mm Exterior ___________________ ________________mm Sensibilitate la umiditate: nu da

Forma elementelor: nr. buc tip unghi de înclinare ______________ ______________ ________________ ______________ ______________ ________________ ______________ ______________ ________________Înălţime eficace: __________ m Lungimea totală a coşului: ________mTraseu: încăpere încălzită ______________mÎncăpere neîncălzită _____________m în afara acoperişului _____________m

www.leier.eu 61

INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

60

SISTE ME DE COŞUR I DE FUM

NOTE

NO

TE

AN

Exă

PEN

TRU

CA

LCU

LELE

DE

DIM

ENSI

ON

ARE

Schiţă coş de fum auxiliară pentru efectuarea dimensionării

www.leier.eu 63www.leier.eu62

INSTRUC ŢIUNI TE H NICE DE UTILIZ AR E INSTRUC ŢIUNI TE HNICE DE UTILIZ AR E

NOTE

NO

TE

NOTE

NO

TE

S.C. LEIER ROM S.R.L. Sediu social: str. Horea nr. 6, ap. 8,

Cluj-Napoca, jud. ClujTel.: 0264-433 788 Fax: 0264-530 540

COMERCIALIZARE LEIER:Unirea, Sat Dumbrava fn, jud. Alba

Tel.: 0258-876 248, Fax: 0258-876 268 e-mail: [email protected]

www.leier.ro