SFANTA TAINA A NUNTII

30
SFANTA TAINA A NUNTII SFANTA TAINA A NUNTII GRUPA: II GRUPA: II Dobra Antonia Dobra Antonia Peter Cristina Bolog Alina Peter Cristina Bolog Alina Pantea Andreea Horvath Norbert Pantea Andreea Horvath Norbert

description

SFANTA TAINA A NUNTII. GRUPA: II Dobra Antonia Peter Cristina Bolog Alina Pantea Andreea Horvath Norbert. Unde se cuvine sa se faca slujba Cununiei?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of SFANTA TAINA A NUNTII

Page 1: SFANTA TAINA A NUNTII

SFANTA TAINA A NUNTIISFANTA TAINA A NUNTII

GRUPA: IIGRUPA: IIDobra AntoniaDobra Antonia Peter Cristina Bolog AlinaPeter Cristina Bolog Alina

Pantea Andreea Horvath NorbertPantea Andreea Horvath Norbert

Page 2: SFANTA TAINA A NUNTII

• Unde se cuvine sa se faca slujba Unde se cuvine sa se faca slujba Cununiei?Cununiei?

Page 3: SFANTA TAINA A NUNTII

• Slujba Cununiei se cuvine sa se faca in biserica, Slujba Cununiei se cuvine sa se faca in biserica, deoarece Cununia este una din cele sapte Taine si deoarece Cununia este una din cele sapte Taine si aici e locasul sfant in care se savarsesc si celelalte aici e locasul sfant in care se savarsesc si celelalte Sfinte Taine si pentru ca aici se aduna si Biserica Sfinte Taine si pentru ca aici se aduna si Biserica in intelesul ei de comunitate, adica obstea in intelesul ei de comunitate, adica obstea credinciosilor din care face parte si care, in felul credinciosilor din care face parte si care, in felul acesta, se bucura si ia parte impreuna cu noi la acesta, se bucura si ia parte impreuna cu noi la unul din cele mai de seama prilejuri de bucurie din unul din cele mai de seama prilejuri de bucurie din viata noastra, dupa cum ia parte si la necazurile si viata noastra, dupa cum ia parte si la necazurile si durerile noastre. De aceea, savarsirea cununiei in durerile noastre. De aceea, savarsirea cununiei in casa este ingaduita numai rareori si numai din casa este ingaduita numai rareori si numai din motive bine intemeiate, cu dezlegarea arhiereului, motive bine intemeiate, cu dezlegarea arhiereului, care hotaraste de la caz la caz. care hotaraste de la caz la caz.

Page 4: SFANTA TAINA A NUNTII

•Cand se savarseste Cununia?Cand se savarseste Cununia?

Page 5: SFANTA TAINA A NUNTII

• Fiind prilej de bucurie si de veselie, Fiind prilej de bucurie si de veselie, Cununia se savarseste in zilele de Cununia se savarseste in zilele de sarbatoare, indata dupa liturghie, sarbatoare, indata dupa liturghie, cand toti credinciosii se afla in cand toti credinciosii se afla in biserica. biserica.

Page 6: SFANTA TAINA A NUNTII

• Cand nu se pot face nunti?Cand nu se pot face nunti?

Page 7: SFANTA TAINA A NUNTII

• Potrivit poruncii a noua a Bisericii, nu se pot face Potrivit poruncii a noua a Bisericii, nu se pot face nunti in urmatoarele zile si rastimpuri de peste an: nunti in urmatoarele zile si rastimpuri de peste an:

• a) in cele patru posturi de peste an, ca si in toate a) in cele patru posturi de peste an, ca si in toate zilele de post din cursul anului: miercurea si zilele de post din cursul anului: miercurea si vinerea, Ziua Crucii (14 septembrie), Taierea vinerea, Ziua Crucii (14 septembrie), Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul (29 august). Capului Sfantului Ioan Botezatorul (29 august). Aceasta, pentru ca petrecerile si ospetele ce Aceasta, pentru ca petrecerile si ospetele ce insotesc de obicei nunta nu se potrivesc cu insotesc de obicei nunta nu se potrivesc cu pocainta si infranarea pe care ne-o impune postul pocainta si infranarea pe care ne-o impune postul (Vezi si Talcuirea la Can. 69 al Sf. Apostoli; can. 52 (Vezi si Talcuirea la Can. 69 al Sf. Apostoli; can. 52 al Sinodului din Laodiceea si Sf. Simion al al Sinodului din Laodiceea si Sf. Simion al Tesalonicului, Raspuns la intrebarea 25, trad. rom. Tesalonicului, Raspuns la intrebarea 25, trad. rom. p. 318.). In Paresimi este ingaduita la nevoie p. 318.). In Paresimi este ingaduita la nevoie logodna si aceasta numai in ziua Bunei-Vestiri logodna si aceasta numai in ziua Bunei-Vestiri (daca nu cade in saptamana Patimilor) si in (daca nu cade in saptamana Patimilor) si in Duminica Floriilor. Duminica Floriilor.

Page 8: SFANTA TAINA A NUNTII

• b) in saptamana branzei (sau saptamana b) in saptamana branzei (sau saptamana alba), care este socotita ca vreme de alba), care este socotita ca vreme de pregatire pentru post. pregatire pentru post.

• c) in saptamana luminata (dintre Duminica c) in saptamana luminata (dintre Duminica Pastilor si Duminica Tomii), in Duminica Pastilor si Duminica Tomii), in Duminica Rusalulor, in rastimpul dintre Craciun si Rusalulor, in rastimpul dintre Craciun si Boboteaza, precum si in ajunul tuturor Boboteaza, precum si in ajunul tuturor praznicelor imparatesti, pentru ca veselia praznicelor imparatesti, pentru ca veselia nuntilor sa nu intunece sau sa ne faca sa nuntilor sa nu intunece sau sa ne faca sa uitam bucuria duhovniceasca a celor mai uitam bucuria duhovniceasca a celor mai mari sarbatori crestinemari sarbatori crestine. .

Page 9: SFANTA TAINA A NUNTII

• Ce e logodna si care e randuiala Ce e logodna si care e randuiala ei?ei?

Page 10: SFANTA TAINA A NUNTII

• Logodna (cuvant slav, care inseamna a face Logodna (cuvant slav, care inseamna a face fagaduinta de casatorie) e randuita tocmirii sau fagaduinta de casatorie) e randuita tocmirii sau asezarii nuntii a doi tineri care s-au fagaduit unul asezarii nuntii a doi tineri care s-au fagaduit unul altuia. Biserica binecuvanteaza aceasta veche datina altuia. Biserica binecuvanteaza aceasta veche datina printr-o slujba scurta, premergatoare nuntii sau printr-o slujba scurta, premergatoare nuntii sau cununiei; slujba logodnei de cele mai multe ori se cununiei; slujba logodnei de cele mai multe ori se face impreuna cu slujba cununiei, savarsindu-se face impreuna cu slujba cununiei, savarsindu-se imediat inaintea acesteia (dar se poate face si imediat inaintea acesteia (dar se poate face si aparte, cu mult mai inainte). Logodna binecuvantata aparte, cu mult mai inainte). Logodna binecuvantata de Biserica are o deosebita valoare prin legatura ei de Biserica are o deosebita valoare prin legatura ei cu casatoria, cu Sfanta Taina a Nuntii, de aceea ea cu casatoria, cu Sfanta Taina a Nuntii, de aceea ea nu se poate strica sau desface ca orice invoiala nu se poate strica sau desface ca orice invoiala omeneasca. Partea cea mai de seama a slujbei omeneasca. Partea cea mai de seama a slujbei logodnei e punerea inelelor in degetele logodnicilor logodnei e punerea inelelor in degetele logodnicilor de catre preot si apoi schimbarea acestor inele de de catre preot si apoi schimbarea acestor inele de catre nasi. catre nasi.

Page 11: SFANTA TAINA A NUNTII

• Ce rost au inelele de la logodna?Ce rost au inelele de la logodna?

Page 12: SFANTA TAINA A NUNTII

• Ele sunt semnul iubirii, al credinciosiei si al Ele sunt semnul iubirii, al credinciosiei si al legaturii trainice pe care o faureste Taina legaturii trainice pe care o faureste Taina Casatoriei intre viitorii soti. Slujba logodnei si a Casatoriei intre viitorii soti. Slujba logodnei si a cununiei se face in naos, adica in sanul Bisericii, cununiei se face in naos, adica in sanul Bisericii, inaintea unei mese pe care se aseaza Sfanta inaintea unei mese pe care se aseaza Sfanta Evanghelie, cununiile, Sf. Cruce, sfesnice cu Evanghelie, cununiile, Sf. Cruce, sfesnice cu lumanari si inelele de logodna. Mirele sta in lumanari si inelele de logodna. Mirele sta in dreapta ca unul care este mai mare si cap femeii, dreapta ca unul care este mai mare si cap femeii, iar mireasa, la stanga lui, langa inima lui si ca una iar mireasa, la stanga lui, langa inima lui si ca una care este mai mica decat barbatul, fiind facuta din care este mai mica decat barbatul, fiind facuta din coasta lui si datorandu-i supunere si ascultare. coasta lui si datorandu-i supunere si ascultare. Atat la logodna cat si la Cununie, mirii sunt insotiti Atat la logodna cat si la Cununie, mirii sunt insotiti de nasi (nuni). de nasi (nuni).

Page 13: SFANTA TAINA A NUNTII

• Care este rostul nasilor la Care este rostul nasilor la cununie?cununie?

Page 14: SFANTA TAINA A NUNTII

• Rostul si datoria nasilor la cununie sunt aceleasi Rostul si datoria nasilor la cununie sunt aceleasi ca ale nasilor de la botez. Ei sunt martori si ca ale nasilor de la botez. Ei sunt martori si chezasi ai temeiniciei fagaduintelor facute de chezasi ai temeiniciei fagaduintelor facute de viitorii soti unul fata de altul si ai trainiciei viitorii soti unul fata de altul si ai trainiciei legaturii pentru tot restul vietii. De aceea pun legaturii pentru tot restul vietii. De aceea pun mana pe cununii, atat atunci cand sunt puse pe mana pe cununii, atat atunci cand sunt puse pe capul mirilor, cat si atunci cand sunt luate. De capul mirilor, cat si atunci cand sunt luate. De regula ei sunt aceiasi de la botez, sau urmasii lor regula ei sunt aceiasi de la botez, sau urmasii lor si trebuie sa fie ortodocsi si cu buna vietuire si trebuie sa fie ortodocsi si cu buna vietuire crestineasca, purtandu-se fata de miri ca niste crestineasca, purtandu-se fata de miri ca niste parinti si invatatori ai acestora. In timpul slujbei, parinti si invatatori ai acestora. In timpul slujbei, nasii tin in mana faclii aprinse, simbol al curatiei nasii tin in mana faclii aprinse, simbol al curatiei mirilor, al luminii darului de sus si al bucuriei mirilor, al luminii darului de sus si al bucuriei nuntasilornuntasilor

Page 15: SFANTA TAINA A NUNTII

• Care e partea cea mai de seama Care e partea cea mai de seama din randuiala Cununiei?din randuiala Cununiei?

Page 16: SFANTA TAINA A NUNTII

• Este punerea cununiilor: preotul face Este punerea cununiilor: preotul face de trei ori semnul crucii cu cununiile de trei ori semnul crucii cu cununiile peste fetele mirilor, rostind la peste fetele mirilor, rostind la fiecare, de cate trei ori, cuvintele: fiecare, de cate trei ori, cuvintele: “Cununa-se robul (roaba) lui “Cununa-se robul (roaba) lui Dumnezeu (numele) cu roaba (robul) Dumnezeu (numele) cu roaba (robul) lui Dumnezeu (numele), in numele lui Dumnezeu (numele), in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh”, apoi le pune pe capul lor, intai Duh”, apoi le pune pe capul lor, intai al mirelui si apoi al miresei. al mirelui si apoi al miresei.

Page 17: SFANTA TAINA A NUNTII

• Ce inchipuie “cununiile” care se Ce inchipuie “cununiile” care se pun pe capul mirilor?pun pe capul mirilor?

Page 18: SFANTA TAINA A NUNTII

• Acestea sunt facute in chipul coroanelor cu care Acestea sunt facute in chipul coroanelor cu care se incununau odinioara regii si imparatii. Ele se incununau odinioara regii si imparatii. Ele inchipuie podoaba, cinstea si rasplata care se inchipuie podoaba, cinstea si rasplata care se aduc curatiei si fecioriei mirilor pentru care aduc curatiei si fecioriei mirilor pentru care acestia sunt incununati ca niste imparati, acestia sunt incununati ca niste imparati, inzestrati cu puterea de a da viata, a naste copii. inzestrati cu puterea de a da viata, a naste copii. De aceea se si canta pentru dansii: “Doamne, De aceea se si canta pentru dansii: “Doamne, Dumnezeul nostru, cu marire si cu cinste Dumnezeul nostru, cu marire si cu cinste incununeaza-i pe dansii!” incununeaza-i pe dansii!”

Page 19: SFANTA TAINA A NUNTII

• Dupa punerea cununiilor, urmeaza Dupa punerea cununiilor, urmeaza Apostolul (de la Efes. cap. 5, vers 20-Apostolul (de la Efes. cap. 5, vers 20-33), in care Sfantul Apostol Pavel 33), in care Sfantul Apostol Pavel aseamana nunta cu legatura sfanta aseamana nunta cu legatura sfanta dintre Hristos si Biserica, indemnand dintre Hristos si Biserica, indemnand pe miri sa se iubeasca unul pe altul. pe miri sa se iubeasca unul pe altul. Se citeste apoi Evanghelia in care se Se citeste apoi Evanghelia in care se istoriseste minunea infaptuita de istoriseste minunea infaptuita de Mantuitorul la nunta din Cana Galileii Mantuitorul la nunta din Cana Galileii (Ioan 2, 1-11). (Ioan 2, 1-11).

Page 20: SFANTA TAINA A NUNTII

• Urmeaza o ectenie, dupa care Urmeaza o ectenie, dupa care preotul binecuvanteaza paharul de preotul binecuvanteaza paharul de obste (comun), adica un pahar cu vin obste (comun), adica un pahar cu vin din care da mirilor sa guste pe rand, din care da mirilor sa guste pe rand, in timp ce se canta: “Paharul in timp ce se canta: “Paharul mantuirii voi lua si numele Domnului mantuirii voi lua si numele Domnului voi chema” (Ps. 115, 4). voi chema” (Ps. 115, 4).

Page 21: SFANTA TAINA A NUNTII

• Ce inseamna paharul acesta?Ce inseamna paharul acesta?

Page 22: SFANTA TAINA A NUNTII

• Inseamna, pe de o parte, bucuria si Inseamna, pe de o parte, bucuria si veselia nuntii, iar pe de alta, unirea veselia nuntii, iar pe de alta, unirea intr-un cuget si menirea comuna a intr-un cuget si menirea comuna a viitorilor soti pe care ei vor impartasi-o viitorilor soti pe care ei vor impartasi-o impreuna de aici inainte, avand parte impreuna de aici inainte, avand parte de aceleasi bucurii si aceleasi de aceleasi bucurii si aceleasi necazuri. Aceleasi lucruri inchipuie si necazuri. Aceleasi lucruri inchipuie si bucata de paine din care se da acum bucata de paine din care se da acum mirilor sa guste, odata cu paharul de mirilor sa guste, odata cu paharul de obste. Dupa aceasta se face obste. Dupa aceasta se face inconjurarea de trei ori a mesei de inconjurarea de trei ori a mesei de catre alaiul de nunta, format din catre alaiul de nunta, format din slujitori, miri si nasi. slujitori, miri si nasi.

Page 23: SFANTA TAINA A NUNTII

• Ce inseamna inconjurarea mesei?Ce inseamna inconjurarea mesei?

Page 24: SFANTA TAINA A NUNTII

• Aceasta inconjurare in chip de hora inchipuie Aceasta inconjurare in chip de hora inchipuie bucuria prilejuita de nunta. Si deoarece bucuria prilejuita de nunta. Si deoarece nunta se face in scopul nasterii de prunci, nunta se face in scopul nasterii de prunci, Biserica ne duce cu gandul la nasterea Biserica ne duce cu gandul la nasterea minunata a dumnezeiescului Prunc din minunata a dumnezeiescului Prunc din Sfanta Fecioara, nastere pe care a prezis-o Sfanta Fecioara, nastere pe care a prezis-o mai ales proorocul Isaia (7, 14). Pe acesta il mai ales proorocul Isaia (7, 14). Pe acesta il indeamna acum Biserica, prin cantare, sa indeamna acum Biserica, prin cantare, sa dantuiasca impreuna cu noi, de bucurie ca i dantuiasca impreuna cu noi, de bucurie ca i s-a implinit proorocia: “Isaie, dantuieste! s-a implinit proorocia: “Isaie, dantuieste! Fecioara a avut in pantece…” etc. Se canta, Fecioara a avut in pantece…” etc. Se canta, de asemenea, si celelalte doua cantari de la de asemenea, si celelalte doua cantari de la slujba hirotoniei: “Sfintilor Mucenici…” si slujba hirotoniei: “Sfintilor Mucenici…” si “Slava Tie, Hristoase Dumnezeule… “, care “Slava Tie, Hristoase Dumnezeule… “, care inseamna ca mirii trebuie sa se faca partasi inseamna ca mirii trebuie sa se faca partasi ai lui Hristos si ai sfintilor Lui, prin viata ai lui Hristos si ai sfintilor Lui, prin viata curata pe care o vor duce si in casnicie547 curata pe care o vor duce si in casnicie547 (Ibidem, cap. 282, p. 182). (Ibidem, cap. 282, p. 182).

Page 25: SFANTA TAINA A NUNTII

• Ce trebuie sa stie si sa pazeasca Ce trebuie sa stie si sa pazeasca miriimirii ? ?

Page 26: SFANTA TAINA A NUNTII

• ““Trebuie sa stim ca cei ce se insotesc prin nunta s-Trebuie sa stim ca cei ce se insotesc prin nunta s-au insotit de la Dumnezeu si sunt curati cu au insotit de la Dumnezeu si sunt curati cu chemarea Celui Curat. Sa pazeasca deci unul fata chemarea Celui Curat. Sa pazeasca deci unul fata de altul nunta neintinata si in pace, sa vietuiasca in de altul nunta neintinata si in pace, sa vietuiasca in cucernicie. Cei ce au luat unire de la Dumnezeu, cucernicie. Cei ce au luat unire de la Dumnezeu, pentru cinste, dragoste intru curatie, insotirea intr-pentru cinste, dragoste intru curatie, insotirea intr-un gand si in pace, sa le pazeasca unul cu altul, ca un gand si in pace, sa le pazeasca unul cu altul, ca un odor, pentru ca sa nu li se ceara sa dea raspuns un odor, pentru ca sa nu li se ceara sa dea raspuns de curatie si de celelalte lucruri dumnezeiesti; si sa de curatie si de celelalte lucruri dumnezeiesti; si sa se ingrijeasca nu numai de trupul lor, ci mai cu se ingrijeasca nu numai de trupul lor, ci mai cu seama de sufletele lor… caci intr-acest chip si seama de sufletele lor… caci intr-acest chip si Dumnezeu va fi cu dansii. Pe fiii lor sa-i creasca Dumnezeu va fi cu dansii. Pe fiii lor sa-i creasca “intru frica si invatatura Domnului”, precum invata “intru frica si invatatura Domnului”, precum invata dumnezeiescul Pavel (Efes. 6, 4), si din cele ce dumnezeiescul Pavel (Efes. 6, 4), si din cele ce castiga de la Dumnezeu sa miluiasca pe fratii cei castiga de la Dumnezeu sa miluiasca pe fratii cei saraci, ca si ei sa fie miluiti si sa se invredniceasca saraci, ca si ei sa fie miluiti si sa se invredniceasca imparatiei cerurilor, impreuna cu fiii lor” (Povatuirea imparatiei cerurilor, impreuna cu fiii lor” (Povatuirea catre Miri, din Sf. Simion al Tesalonicului, Despre catre Miri, din Sf. Simion al Tesalonicului, Despre cinstita nunta, cap. 282, trad. rom. p. 183). cinstita nunta, cap. 282, trad. rom. p. 183).

Page 27: SFANTA TAINA A NUNTII

• Sa nu uite mirii ca legatura cu care Taina Sa nu uite mirii ca legatura cu care Taina nuntii uneste pe barbat si femeie este nuntii uneste pe barbat si femeie este sfanta si vesnica, pentru ca este sfanta si vesnica, pentru ca este binecuvantata si consfintita de Biserica, binecuvantata si consfintita de Biserica, adica intarita de Dumnezeu insusi. adica intarita de Dumnezeu insusi. Precum auzim in Apostolul ce se citeste Precum auzim in Apostolul ce se citeste la cununie, aceasta legatura e la cununie, aceasta legatura e asemanata de Sf. Apostol Pavel cu asemanata de Sf. Apostol Pavel cu legatura sfanta si tainica dintre Hristos si legatura sfanta si tainica dintre Hristos si Biserica (Efes. 5, 23 s.u.). Ea trebuie sa Biserica (Efes. 5, 23 s.u.). Ea trebuie sa ramana deci trainica si statornica si nu ramana deci trainica si statornica si nu poate fi desfacuta pentru orice poate fi desfacuta pentru orice nepotrivire trecatoare, sau pentru alte nepotrivire trecatoare, sau pentru alte pricini marunte care tulbura din cand in pricini marunte care tulbura din cand in cand pacea si linistea caminului. cand pacea si linistea caminului.

Page 28: SFANTA TAINA A NUNTII

• Supararile si necazurile, mici sau mari, de care Supararile si necazurile, mici sau mari, de care nimeni nu este scutit in viata, pot umbri uneori nimeni nu este scutit in viata, pot umbri uneori intelegerea si armonia ce trebuie sa dainuiasca intre intelegerea si armonia ce trebuie sa dainuiasca intre soti; dar ele nu sunt temeiuri pentru divort, adica soti; dar ele nu sunt temeiuri pentru divort, adica pentru desfacerea casniciilor. “Si vor fi cei doi un pentru desfacerea casniciilor. “Si vor fi cei doi un trup…” zice Sfantul Apostol Pavel despre cei ce se trup…” zice Sfantul Apostol Pavel despre cei ce se insotesc prin Taina nuntii (Efes. 5, 31). “Si pe care i-a insotesc prin Taina nuntii (Efes. 5, 31). “Si pe care i-a unit Dumnezeu, omul sa nu-i desparta…”, adauga unit Dumnezeu, omul sa nu-i desparta…”, adauga Biserica, citand pe Mantuitorul. Numai pacatul Biserica, citand pe Mantuitorul. Numai pacatul adulterului de care s-ar face vinovat unul din soti da adulterului de care s-ar face vinovat unul din soti da celuilalt dreptul de a rupe legatura casatoriei, celuilalt dreptul de a rupe legatura casatoriei, pangarita prin pacat. Si numai moartea desparte pangarita prin pacat. Si numai moartea desparte vremelnic pe sotii care s-au iubit in aceasta viata, vremelnic pe sotii care s-au iubit in aceasta viata, pentru ca sa-i uneasca din nou, pentru vesnicie, in pentru ca sa-i uneasca din nou, pentru vesnicie, in cealalta viata. cealalta viata.

Page 29: SFANTA TAINA A NUNTII
Page 30: SFANTA TAINA A NUNTII

• http://www.resurse-ortodoxe.ro/carti-http://www.resurse-ortodoxe.ro/carti-ortodoxe/invatatura-de-credinta-ortodoxe/invatatura-de-credinta-crestina-ortodoxacrestina-ortodoxa