Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 ·...

17

Transcript of Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 ·...

Page 1: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea
Page 2: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013

Page 3: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

Profesorii care au participat şi au fost certificaţi evaluatori de competenţe profesionale şi care, în urma evaluărilor din cadrul programului de formare A, au dovedit aptitudini, au obţinut performanţe şi au demonstrat experienţă care îi recomandă pentru a forma în domeniu specific alţi profesori,

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013

Page 4: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013

Page 5: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

Scop:

Îmbunătăţirea evaluării de competenţe profesionale în învăţământul profesional şi tehnic prin:

Abilitarea cadrelor didactice din unităţi de învăţământ profesional şi tehnic ca formatori.

Crearea unui nucleu de 42 de persoane resursă, certificate în domeniul formării evaluatorilor de competenţe profesionale, reprezentând toate regiunile ţării. Aceste persoane vor constitui resursa necesară multiplicării pregătirii la nivel local a cadrelor didactice din IPT în domeniul evaluării competenţelor profesionale.

Obiective: O.1: Dezvoltarea competenţelor de proiectare a unui program de formare pentru evaluatorii de competenţe profesionale O.2: Dezvoltarea competenţelor de elaborare a materialelor suport pentru furnizarea unui program de formare continuă adresat cadrelor didactice O.3: Dezvoltarea competenţelor de utilizare a metodelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice O.4: Dezvoltarea competenţelor de evaluare a rezultatelor învăţării O.5: Dezvoltarea competenţelor de asigurare a calităţii programelor de formare

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013

Page 6: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

Acest program urmărește dezvoltarea unor competenţe specifice formatorilor. Sunt vizate competenţe referitoare la: • Specificul programelor de formare pentru adulţi; • Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea programelor de formare a cadrelor didactice; • Strategii de rezolvare a conflictelor în cadrul programelor de formare; • Acordarea feedbackului pozitiv; • Formarea competenţelor asociate evaluatorului de competenţe profesionale.

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013

Page 7: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013

Page 8: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013

Page 9: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013

Page 10: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013

Page 11: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013

Page 12: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013

Page 13: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013

Page 14: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013

Page 15: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013

Page 16: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

PORTOFOLIUL CURSANTILOR

Planificarea unui modul/tema Suport de curs pentru modulul/tema respective Prezentare PPT pentru suportul de curs realizat Activitati de invatare concepute pentru modulul ales Agenda secventei formarii Proiectarea unei activitati de formare Poster prin care sa cuprinda regulile de desfasurare a cursului (contract de formare) Formular de feedback rapid Lista de metode de formare alese pentru secventa dezvoltata anterior, cu motivarea alegerii si cu descrierea modului de aplicare. Test preliminar de identificare a competentelor Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente Planificarea evaluarii finale Chestionar de evaluare a programului Chestionar de evaluare a impactului adresat elevilor Chestionar de evaluare a impactului adresat cadrelor didactice

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013

Page 17: Seminar tematic nr. 2comunicare.tvet.ro/anexe/semtem2/D05_Prezentare_program... · 2014-04-29 · Matricea de specificatii pentru evaluarea evaluatorului de competente . Planificarea

Vă mulţumim pentru atenție ! Olivia Jidveian

Informaţii suplimentare pe site-ul proiectului http://evaluarecompetente.tvet.ro

Seminar tematic nr. 2

Bucureşti, 21 iunie 2013