S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i...

53
1 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ホN SĂNĂTATE PUBLICĂ S I N T E Z A STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ŞI ACTIVITĂŢII MEDICO-SANITARE DIN JUDEŢUL MURES PE ANUL 2012

Transcript of S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i...

Page 1: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

1

MINISTERUL SĂNĂTĂŢIICENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ

ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

S I N T E Z ASTĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI

ŞIACTIVITĂŢII MEDICO-SANITARE

DIN

JUDEŢUL MURES

PE ANUL 2012

Page 2: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

2

I. MORBIDITATE1. Morbiditate generală (incidenţa)1)

Tabel T02

Specificare Ran

dCazuri de îmbolnăvire

Cifre absolute la 1.000 locuitori

Total 15 ani +(adulţi)

0 - 14 ani(copii) Total 15 ani +

(adulţi)0 - 14 ani

(copii)A B 01 02 03 04 05 06

Total 01 0 0 0 0 0 0

Urban 02 0 0 0 0

Rural 03 0 0 0 0

2. Morbiditate generală (incidenţă pe cauze şi grupe de vârstă)1)Tabel T03

Clasa R Totalcazuri noi

din care: pe grupe de vârstăsub 1 an 1-14 ani 15-64 ani 65 ani +

A B 01 02 03 04 05

Total 01 0 0 0 0 0

Bolile infecţioase şi parazitare 02 0

Tumori 03 0

B. singelui, org. hemato-poietice, tulb. imunit. 04 0

Bolile endoc.de nutriţie şi metabolism 05 0

Tulburari mintale şi de comportament 06 0

Bolile sistemului nervos 07 0

Bolile ochiului şi anexelor sale 08 0

Bolile urechii şi apofizei mastoide 09 0

Bolile ap. circulator 10 0

Bolile ap. respirator 11 0

Bolile ap. digestiv 12 0

Bolile pielii şi ţesutului celular subcutan. 13 0

B.sist.osteo-art.,muşchilor şi ţes. conj. 14 0

Bolile ap. genito-urinar 15 0

Complic. sarcinii, naşterii şi lăuziei 16 0

Afecţiuni perinatale 17 0

Malform. congenit, anom. cromozomiale 18 0

Simptome, semne şi rezultate anormale 19 0

Leziuni traumatice şi otrăviri 20 0

1) Morbiditatea raportată de medicii de familie.

Page 3: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

3

3. Boli infecţioase şi parazitareTabel T04

Specificare

Ran

d Angină custrepto-

coci

Boalădiareică

acutăBoalaLyme Botulism Dizenterie

bacilarăEncefalitainfecţioasă Erizipel Febră

tifoidă

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Total 01 130 680 9 0 13 9 0 0

Urban 02 78 284 7 9 4

Rural 03 52 396 2 4 5

- continuare -

Ran

d Febrăpara-

tifoidăGripă Hepatită

virală

Infecţia cuvirus

West- Nile

Lepto-spiroză Malarie

Meningităcerebro-spinală

Mono-nucleoză

infecţioasă

Parotidităepidemică Rubeolă

B 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

01 0 61 302 0 1 0 4 2 0 143

02 34 51 3 2 102

03 27 251 1 1 41

- continuare -

Ran

d

Rugeolă Salmonel-loze Scabie Scarlatină Tetanos Toxiinfecţii

alimentareTrichi-neloză

Tuseconvulsivă Varicelă

B 19 20 21 22 23 24 25 26 27

01 213 27 0 53 0 0 0 1 1045

02 137 11 34 1 647

03 76 16 19 398

4. Tuberculoza

4.1. Evidenţa bolnavilor tuberculoşi. Incidenţa (bolnavi noi şi recidive)Tabel T05

Dom

icili

ulbo

lnav

ului

Bolnavi înregistraţi în cursul anului:Total

bolnaviînregis-

traţi

(col.01=02+13)

Bolnavi noiTotal

bolnavinoi

(col.02=04+08)

din care: Tbc aparat respirator Tbc extrarespiratorTotal din care: tbc pulmonar

Tota

l(c

.ol0

8=09

+...

+12

)

osteo-arti-cular

gan-gli-onar

uro-geni-

tal

altelocali-zăriCopii

0-14 ani

Total din care: cu bK+Total d c:

numai laculturi

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Total 405 334 42 276 242 184 26 58 7 3 6 42

Urban 208 176 15 140 118 81 10 36 6 2 4 24

Rural 197 158 27 136 124 103 16 22 1 1 2 18

- continuare -

Page 4: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

4

Dom

icili

ul b

olna

vulu

i Bolnavi înregistraţi în cursul anului:Bolnavi readmişi (recidive)

Totalrecidive

(col.13=15+19)

din care:Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator

Total din care: tbc pulmonar Total

(c.19=20+ ... +23)

osteo-arti-cular

gan-gli-onar

uro-geni-

tal

altelocali-

zăriCopii0-14 ani

Total din care: cu bK+Total d c:

numai laculturi

A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Total 71 0 67 66 53 12 4 0 2 1 1

Urban 32 30 30 25 3 2 1 1

Rural 39 37 36 28 9 2 1 1

4.2. Prevalenţa (bolnavi rămaşi în evidenţă la 31 decembrie)Tabel T06

Dom

icili

ul b

olna

vulu

i Bolnavi rămaşi în evidenţăTotal

(col.01=03+07)

din care:Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator

Total din care: tbc pulmonar Total

(col.07=08+ ... +11)

osteo-

arti-cular

gan-gli-onar

uro-geni-

tal

altelocali-

zăriCopii0-14 ani

Total din care: cu bK+Total din care:

numai laculturi

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Total 283 37 249 246 152 16 34 5 5 5 19

Urban 129 13 112 112 66 5 17 4 3 2 8

Rural 154 24 137 134 86 11 17 1 2 3 11

Notă: Bolnavi rămaşi în evidenţă = caz nou + recidive + retratamente4.3. Mişcarea anuală a baciliferilor

Tabel T07Nr. bolnavilor cu BK +

la sfârşitul anuluiprecedent

Nr. bolnavilor deveniţipozitivi în cursul anului

(inclusiv transferaţi)

Nr. bolnavilor negativaţiîn cursul anului

Nr. bolnavilorplecaţi sau decedaţi

în cursul anului

Nr. bolnavilorcu BK +

la sfârşitul anului01 02 03 04 05

347 142 238 35 216

4.4. Cazuri cu retratament cu tuberculoză pulmonară în anul ............*)Tabel T08

Rân

d Specificare

Aflaţila

înce-putulanului

Intraţiîn

cursulanului

Totalbolnavicronici

(col 1+2)

din care: Evaluaţi Ne-eva-luaţi(col.3-4)

Rămaşila 31 dec(col. 3-5-6-9-11-

12)

Totalevaluaţi

(col5+...+12)

Vindecatsau cu

tratamentîncheiat

Infir-maţi

Aban-don,pier-dut

Eşec Mu-taţi

Con-tinuătrata-ment

Decese

Tbc Alteboli

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

1 Cronici 15 7 22 12 6 4 2 10 14

2Reluaţidupăabandon

19 9 28 12 5 5 1 1 16 22

3Reluaţidupăeşec

26 17 43 18 8 1 6 3 25 32

4 Recidive 45 70 115 76 45 6 3 5 4 3 10 39 51

Notă: col ( 1+2 ) = col 3 = col ( 4+13 )*) se trece anul raportat4.5. Evoluţia sub tratament a tuberculozei pentru cohorta anului ............*)

Page 5: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

5

Tabel T94

Totalîn

evid.

Totaleva-luaţi

Evaluaţi Ne-eva-luaţi

Vinde-cat

Trata-ment

încheiat

Infir-maţi

Aban-don,

pierdutEşec Mu-

taţiContinuătratament

DeceseTbc Alte

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Tbc.pulmonară – pozitivila examenul microscopic

N 213 212 161 9 1 11 8 1 6 8 7 1

R 51 51 33 1 1 3 3 3 3 4

Tbc.pulmonară – pozitivinumai la cultură

N 19 19 15 1 1 1 1

R 10 10 6 2 2

Alte TB (pulmonarenegative)

N 68 68 6 52 6 1 3

R 3 3 3

N = caz nou; R = recidive.*) se trece anul anterior celui raportat

5. SifilisTabel T09

Specificare Rân

d Cazuri noiRămaşi în evidenţă

Total din care:Sifilis recent

A B 01 02 03

Total 01 47 31 97

Urban 02 26 21 53

Rural 03 21 10 44

6. Hemodializă

6.1. Insuficienţă renală cronicăTabel T 13

Număr bolnavicu insuficienţărenală cronică

în evidenţă

Bolnavi dializaţi Numărtotal şedinţe

dehemodializă

Numărschimburi de

dializăperitoneală

TOTAL

02 = 03 + 04

din care:

Hemodializă Dializăperitoneală

01 02 03 04 05 06

538 601 586 15 23433 2465

6.2. Insuficienţă renela acutăTabel T 14

Număr bolnavicu insuficienţărenală acută,intoxicaţii,

plasmafereză

Trataţi cu: Număr total şedinţe de:

Hemodia-liză

Hemofil-trare

continuă

Hemoper-fuzie

Plasmafe-reză

Hemodia-liză

Hemofil-trare

continuă

Hemoper-fuzie

Plasmafe-reză

01 02 03 04 05 06 07 08 09

70 9 58 3 9 59 3

7. Cancer

Page 6: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

6

7.1. Bolnavi de cancer in evidenţa cabinetului judeţean deoncologie

7.2. Depistarea citologică a canceruluicolului uterin

Tabel T10 Tabel T11

Specificare Rân

d

Cazuri noi luate înevidenţă

Bolnavirămaşi în evidenţă Specificare

Rân

d In acţiunide

screening

La gine-copateTotal dc:femei Total dc:femei

A B 01 02 03 04 A B 01 02

Toate localizarile din care: 01 1714 766 14693 6560 Total femeiexaminate citologic 01 7283 4844

Cancer al colului uterin 02 35 35 295 295 din care:suspecte 02 549 480

Cancer al pielii 03 20 11 167 90

din care:confirmateanatomo-patologic cucancer alcolului uterin,în stadiileclinice

0 03 5 9Cancer al prostatei 04 80 xxxx 670 xxxx

Cancer al sînului la femei 05 160 160 1300 1300I 04 19 13

Cancer al stomacului 06 130 48 1100 320

Cancer bronhopulmonar 07 293 85 2400 790

II 05 29 13Cancer colorectal 08 180 71 1450 500

Cancer de ficat 09 69 26 570 250

Cancer de pancreas 10 71 31 600 220 III

IV06 12 16

Cancer vezica urinară 11 42 8 320 65

8. Alte boli

Specificare Rân

d Tbc. A15-A19

MalarieB50-B54

TumorimaligneC00-C97

Anemii(se excludanemiile

secundare)D50-D64

Guşasimplă şinodularănetoxicăE01-E04

Diabetzaharat

E10-E14

Malnu-triţie

proteino-caloricăE40-E46

Rahitismevolutiv

E55

A B 01 02 03 04 05 06 07 08Aflaţi 01 4043 1948 5593 15509 17 48

Intraţi 02 1345 363 538 1737 42 3

Ieşiţi 03 725 268 301 843 10 7

Rămaşi în evidenţă 04 0 0 4663 2043 5830 16403 49 44

Indici de prevalenţă 05 0 0 0.81 0.35 1.01 2.84 0.01 0.01

- continuare -

Rân

d ObezitateE66

Tulburărimentale şide com-

portamentF00-F99

Bolipsihice

F01-F39

BoalaAlzheimer

G30

Sclerozămultiplă

G35

EpilepsieG40-G41

Reuma-tism

articularacut I00-

I02

Cardiopatiireumatism.

corniceI05-I09

Boli hiper-tensiveI10-I15

Cardio-patie

ischemicăI20-I25

B 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

01 7694 4630 297 806 51106 28253

02 750 434 81 56 5239 2668

03 595 322 29 78 2879 1660

04 0 7849 0 0 0 4742 349 784 53466 29261

05 0 1.36 0 0 0 0.82 0.06 0.14 9.26 5.07

- continuare -

Page 7: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

7

Rân

dCord

pulmonarcronicI27.9

Bolicerebro-vasculareI60-I69

Boli pul-monarecronice

obstruct.J41-J47

BoalăulceroasăK25-K28

Cirozaşi alte

hepatitecronice

K70-K76

Insificienţarenalăcronică

N00-N08;N10-N19

Calculozăurinară

N20-N23

Anomaliiconge-nitale

Q00-Q99

Anom.congenit.ap. circ.

Q20-Q28

MaladiaDownQ90

B 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

01 1017 7510 7657 5508 5708 696

02 110 806 1049 343 329 107

03 79 609 530 372 392 70

04 1048 7707 8176 5479 5645 733 0 0 0 0

05 0.18 1.33 1.42 0.95 0.98 0.13 0 0 0 0

9. Bolnavi ieşiţi din sanatoriile balneo-climaterice după cauza de îmbolnăvireTabel T15

Denumirea bolii sau a grupei de boli COD

rând Total bolnavi

ieşiţi

din care:copii

0 – 16 aniA B C 01 02

Total 01 0 0

Boli reumatologice inflamatorii M05-M14 02

Boli reumatologice degenerative M15-M19 03

Boli reumatologice ţesut moale M60-M79 04

Boli neurologice centrale G00-G47 05

Boli neurologice periferice G50-G64 06

Boli ale musculaturii striate M60-M63 07

Tulburări de creştere M40-M41 08

Boli gastrointestinale K20-K31; K52 09

Boli hepatobiliare şi pancreatice K70-K87 10

Boli renourinare N18; N20-N23; N31-N39 11

Boli cardiace I05-I15;I20;I25;I50;I69-I70 12

Boli circulatorii periferice I83-I87 13

Boli respiratorii restrictive 14

Boli respiratorii obstructive J40-J45 15

Boli endocrine şi de metabolism E10-E11;E65-E68; 16

Boli ale sistemului osos M80-M82; M85;M87;M89 17

Boli ale aparatului reproductiv N40 18

Sechele posttraumatice şi post operatorii aleap.locomotor

T91-T94; Z96.6 19

Tulburări nevrotice F30-F39; F41.2 20

10. Incapacitate temporară de muncă*

Page 8: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

8

10.1. Prin îmbolnăvireTabel T16

CodulDin listapt. ITM

Cauza incapacităţii temporare de muncăpe clase de boli R

ând Nr. zile concediu

medical acordate

Structura

la % din total

A B C 01 02

Total 01 107766 100

01 – 02 Boli infecţioase şi parazitare 02 3196 2.97

03 - 04 Tumori 03 10278 9.54

05 Anemii 04 111 0.1

06 Alte boli ale sîngelui şi org. hematopoietice, tulb. imunitare 05 151 0.14

07 - 08 Boli endocrine, de nutriţie, metabolism 06 1792 1.66

09 - 10 Tulburari mintale şi de comportament 07 3682 3.42

11 – 13 Bolile sistem. nervos şi ale org. de simţ 08 4020 3.73

14 – 17 Bolile ap. circulator 09 10948 10.16

18 - 21 Bolile ap. respirator 10 14075 13.06

22 – 27 Bolile ap. digestiv 11 9417 8.74

28 Bolile pielii şi ţesutului subcutanat 12 1776 1.65

29 - 31 Bolile sist.osteo-artic.,muşchilor şi ţes.conjunctiv 13 20919 19.41

32 - 35 Bolile ap. genito - urinar 14 6060 5.62

36 Complicaţiile sarcinii, naşterii şi lăuziei 15 4038 3.75

37 - 38 Alte boli 16 1625 1.51

39 Leziuni traumatice şi otrăviri 17 15401 14.29

40 Boli profesionale 18 277 0.26

Nr. mediu de sariaţi 19 14748

10. 2. Prin alte cauzeTabel T17

Total zile de concediu medical acordate 01 24504

din care:Sarcină şi lăuzie 02 16355

Ingrijirea copiilor bolnavi 03 2283

* Se va completa pentru întreprinderile cu mai mult de 200 salariaţi11. Bolnavi ieşiţi din spital / Sanatoriu T.B.C.

Page 9: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

9

Tabel T31

Codul dinRevizia 10

OMSCauza de boală

Rân

d TotalPe grupe de vârstă

sub un an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +

A B C 01 02 03 04 05 06

A00- T88.9 Totaldin care:

010

A00-B99 Boli infecţioase şi parazitare.,din care:

020

A15-A19 - tuberculoză 030

A37 - tuse convulsivă 040

A33-A35 - tetanosul 050

B05 - rugeola 060

B15-B19 - hepatita virală 070

C00-C96 Tumori maligne, din care: 080

C16 - t. m. stomac 090

C33-C34 - t. m. a traheii, bronhiilorşi a plămînului

100

C50 - t. m. sân 110

C53 - t. m. col uterin 120

C61 - t. m. prostata 130

C81-C96 - t. m. ale ţesutului limfatic şihematopoietic

140

D50-D89 Bolile sîngelui, org. hematop.,tulburări imunitare

150

E00-E89 Boli endoc., nutriţie, metab.şi de carenţă, din care:

160

E10-E14 - diabetul zaharat 170

F00-F99 Tulburari mintale şi comport. 180

G00-G99H00-H59H60-H95

Bolile s.nervos şi ale org. de simţ 190

I00-I99 Bolile ap. circulator, din care: 200

I10-I15 - boli hipertensive 210

I21 - infarct acut al miocardului 220

I20; I22-I25 - alte cardiopatii ischemice 230

I60-I69 - boli cerebro-vasculare 240

J00-J99 Boli ap respirator, din care: 250

- continuare -

Page 10: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

10

Codul dinRevizia 10

OMSCauza de boală

Rân

d TotalPe grupe de vîrstă

sub un an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +

A B C 01 02 03 04 05 06

J00-J06 - infectii acute 260

J12-J18 - pneumonia 270

J40-J47 - boli cronice ale căilorrespiratorii inferioare

280

K00-K93 Boli ap. digestiv, din care: 290

K25-K28 - ulcer gastric şi duodenal 300

K70-K77 - bolile ficatului 310

L00-L99 Boli de piele şi ţesut.celular subc. 320

M00-M99 Bolile sist. osteo-articular,muşchilor şi ţes.conj., din care:

33

0M00-M02

M05-M06;M08M10-M13

- artropatii infecţioase,poliartropatii inflamatorii 34

0

M15 - M25M30 - M35

- artroze, afecţiuni alearticulaţiilor, tulburări aleţesutului conjunctiv sistemic

35

0M60-M62M65-M67M70-M72M75-M79

- afecţiuni ale ţesuturilor moi 36

0

N00-N99 Boli ap. genito-urinar, din care: 370

N17-N19 - insuficienţă renală 380

N20-N21;N23 - litiaza urinară 390

N40 - hiperplazia prostatei 400

N60-N73N75-N76N80-N98

- afecţiunile sînului şi ale org.genitale feminine 41

0

Q00-Q99 Malformaţii congenitale,anomalii cromozom., din care:

420

Q00-Q07 - malformaţii sistem nervos 430

Q20-Q28 - malformaţii ap. circulator 440

S00-T88 Traumatisme, otraviri 450

V01-V89 Accidente de transport 460

W00-W19 Căderi accidentale 470

Page 11: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

11

II. CONSULTAŢII, TRATAMENTE, VACCINĂRI etc.

1. Total consultaţii şi tratamenteTabel T18

Specificare

Rân

d

Total Urban Rural

Total Adulţi15 ani +

Copii0 - 14

aniTotal Adulţi

15 ani +

Copii0 - 14

aniTotal Adulţi

15 ani +

Copii0 - 14

aniA B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Consultaţii 012427524 1901226 526298 1376715 1109294 267421 1050809 791932 258877

la un locuitor 024.2 3.29 0.91 2.38 1.92 0.46 1.82 1.37 0.45

Tratamente 03378839 314155 64684 214241 181235 33006 164598 132920 31678

la un locuitor 040.66 0.54 0.11 0.37 0.31 0.06 0.28 0.23 0.05

2. Consultaţii şi tratamente în dispensare şi cabinete medicale

Tabel T19

Specificare

Rân

d TotalDin care:

Medicinăgenerală/ familie Stomatologie Medicina

şcolarăAlte

specialităţiA B 01 02 03 04 05

TotalConsultaţii 01 1668610 1668610 0 0 0

Tratamente 02 159955 159955 0 0 0

Urb

an

Consultaţii

Adulţi 15 ani + 03 754380 754380

Copii 0 – 14 ani 04 177945 177945

din care: sub un an 05 30986 30986

Tratamente

Adulţi 15 ani + 06 72577 72577

Copii 0 – 14 ani 07 18167 18167

din care: sub un an 08 5965 5965

Rur

al

Consultaţii

Adulţi 15 ani + 09 545767 545767

Copii 0 - 14 ani 10 190518 190518

din care: sub un an 11 35983 35983

Tratamente

Adulţi 15 ani + 12 48063 48063

Copii 0 – 14 ani 13 21148 21148

din care: sub un an 14 7018 7018

Page 12: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

12

3. Consultaţii şi tratamente în ambulatorii, cabinetele medicale de specialitate şi spitale

3.1 Consultaţii de tip ambulatorTabel T20

Specificare

Rân

d TotalAlergo-logie,

imunologieclinică

Boliinfec-ţioase

Cardio-logie

Chirur-gie

Dermato-venero-

logie

D.zaharat,nutriţie şi

bolimetabolice

Endocri-nologie

Gastro-entero-logie

Geriatrieşi

geronto-logie

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

TOTAL

Total 01 422742 3576 6681 14602 47596 10965 17609 17298 7037 0

Adulţi15 ani + 02 336001 90 4339 10689 39898 9184 16944 14870 7037 0

Copii0-14 ani 03 86741 3486 2342 3913 7698 1781 665 2428 0 0

Uni

tăţi

ambu

lato

rii Pt. loc.dinurban

Adulţi15 ani + 04 202190 55 2619 6257 22539 6191 9790 10932 3957

Copii0-14 ani 05 49444 1970 1454 1900 3820 1214 349 1928

Pt. loc.dinrural

Adulţi15 ani + 06 133811 35 1720 4432 17359 2993 7154 3938 3080

Copii0-14 ani 07 37297 1516 888 2013 3878 567 316 500

Uni

tăţi

baln

eare

Pt. loc.dinurban

Adulţi15 ani + 08 0

Copii0-14 ani 09 0

Pt. loc.dinrural

Adulţi15 ani + 10 0

Copii0-14 ani 11 0

- continuare -

Rân

d Hema-tologie

Medi-cină

generală

Medi-cină

internă

Medi-cina

muncii

Medi-cină

sportivă

Nefro-logie

Neuro-logie

Obstetricăgineco-logie

Oftalmo-logie

Onco-logie

medicală

Orto-pedie şitrauma-tologie

ORL

B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01 0 0 20180 2945 11651 770 27778 20898 24837 6916 24984 12686

02 0 0 20180 2945 6868 770 27688 20285 22672 6916 21585 7560

03 0 0 0 0 4783 0 90 613 2165 0 3399 5126

04 11370 1842 4945 444 16766 11137 14676 4089 12400 4800

05 4006 84 260 1442 1814 2894

06 8810 1103 1923 326 10922 9148 7996 2827 9185 2760

07 777 6 353 723 1585 2232

08

09

10

11

Page 13: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

13

- continuare -R

ând Pediatrie

Planifi-care

familială

Pneumo-logie Psihiatrie Reuma-

tologie

Recuperare,medicinăfizică şi

balneologie

Recuperareneuro-psiho-

motorie

Uro-logie CSM CTS Stoma-

tologie

Altespecia-lităţi

B 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

01 24346 8459 4641 27019 8380 12519 0 11466 24536 16785 5582 0

02 0 8297 4459 27019 8342 12372 0 11386 4345 16785 2476 0

03 24346 162 182 0 38 147 0 80 20191 0 3106 0

04 4726 2442 15310 4620 7916 7205 2856 10450 1856

05 13615 118 106 12 67 42 10543 1806

06 3571 2017 11709 3722 4456 4181 1489 6335 620

07 10731 44 76 26 80 38 9648 1300

08

09

10

11

3.2 Tratamente de tip ambulatorTabel T21

Specificare

Rân

d TotalAlergo-logie,

imunologieclinică

Boliinfec-ţioase

Cardio-logie

Chirur-gie

Dermato-venero-

logie

D.zaharat,nutriţie şi

bolimetabolice

Endocri-nologie

Gastro-entero-logie

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

TOTAL

Total 01 57993 0 1215 0 18931 3674 0 0 0

Adulţi15 ani + 02 49253 0 942 0 16103 3125 0 0 0

Copii0-14 ani 03 8740 0 273 0 2828 549 0 0 0

Uni

tăţi

ambu

lato

rii Pt. loc.dinurban

Adulţi15 ani + 04 28578 507 9319 2333

Copii0-14 ani 05 5281 126 1408 411

Pt. loc.dinrural

Adulţi15 ani + 06 20675 435 6784 792

Copii0-14 ani 07 3459 147 1420 138

Uni

tăţi

baln

eare

Pt. loc.dinurban

Adulţi15 ani + 08 0

Copii0-14 ani 09 0

Pt. loc.dinrural

Adulţi15 ani + 10 0

Copii0-14 ani 11 0

Page 14: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

14

- continuare -

Rân

dGeriatrie

şigeronto-

logie

Hema-tologie

Medi-cină

generală

Medi-cină

internă

Medi-cina

muncii

Medi-cină

sportivă

Nefro-logie

Neuro-logie

Obste-trică

gineco-logie

Oftalmo-logie

Onco-logie

medicală

Orto-pedie şitrauma-tologie

B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

01 0 0 0 21 0 0 0 0 1020 8505 0 10325

02 0 0 0 21 0 0 0 0 1012 7753 0 9636

03 0 0 0 0 0 0 0 0 8 752 0 689

04 21 506 3913 6073

05 5 423 328

06 506 3840 3563

07 3 329 361

08

09

10

11

- continuare -

Rân

d ORL PediatriePlanifi-

carefamilială

Pneumo-logie Psihiatrie Reuma-

tologie

Recuperare,medicinăfizică şi

balneologie

Recuperareneuro-psiho-

motorie

Uro-logie CSM Stoma-

tologie

Altespecia-lităţi

B 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

01 3405 0 0 4857 2228 1608 0 0 0 0 2204 0

02 2463 0 0 4077 2228 1606 0 0 0 0 287 0

03 942 0 0 780 0 2 0 0 0 0 1917 0

04 1667 1984 1352 693 210

05 625 780 2 1173

06 796 2093 876 913 77

07 317 744

08

09

10

11

Page 15: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

15

3.3 Consultaţii şi tratamente în asistenţa medicală de urgenţăTabel T35

Specificare Adulţi/copii R

ând TOTAL

CONSULTAŢII

TOTAL

TRATAMENTE

pt. locuitoriidin urban

pt. locuitoriidin rural

pt. locuitoriidin urban

pt. locuitoriidin rural

A B C 01 02 03 04 05 06

TOTAL 01 336172192756 143416 160891 89638 71253

Camera de gardaadulţi 02 174785

96878 77907 90570 48707 41863

copii 03 6486336971 27892 13018 7497 5521

UPU/CPUadulţi 04 90293

55846 34447 53692 31373 22319

copii 05 62313061 3170 3611 2061 1550

4. Explorări funcţionaleTabel T22

Tip investigaţie 7(1-11)

(Tippr.2)Denumire

Rân

d Totaldin care în:

spital unităţiambulatorii

A B C 01 02 03

Blocuri Total 01 0 0 0

1825 - 1830 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sistem nervos, din care: 02 0

1825 - EEG 03 0

1831 -1835 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-ochi şi anexe 04 0

1836 - 1846 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-ureche, gură, nas şi gât 05 0

1847 - 1849 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sistem respirator 06 0

1850 - 1857 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sistem cardio- vascular, din care: 07 0

1853 - 1856 - EKG 08 0

1858 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sânge şi organe hematopoietice

09 0

1859 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sistem digestiv

10 0

1860 - 1862 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sistem genito- urinar

11 0

1863 Investigaţii radioizotopice nonimagistice 12 0

1864 - 1865 Teste de sensibilitate cutanată; examinare sân 13 0

1866 Alte teste de diagnostic, măsurători sauinvestigaţii

14 0

4.1. Alte manopere în scop diagnosticTabel T74

Tip investigaţie 5 (Tippr. 1 - 2) Denumire Rd. TOTAL

A B C 01

Blocuri Total, din care: 01 0

1, 160, 300, 370, 416, 559, 520, 532, 740, 850, 891, 928, 957, 1005,1040, 1065, 1089, 1112, 1190, 1259, 1279, 1296, 1341, 1342, 1740

-Total Tippr.1- alte manopere 02

-Total Tippr.2- alte manopere cu scopie 03

Page 16: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

16

5. Investigaţii de laboratorTabel T23

Cod Denumire Rând TOTAL din care în:spital unităţi ambulatorii

A B C 01 02 03

Total 01 3943646 3805237 138409

2.1 Biochimia sistemelor, din care: 02 2253216 2186850 66366

2.10 - Biochimia lichidelor organismului 03 2246602 2181353 65249

2.2 Probe funcţionale chimice 04 400474 377234 23240

2.3 Bacteriologie Virusologie, din care: 05 285109 272867 12242

2.30 - Bacteriologie, din care: 06 276192 264251 11941

- culturi BK * 07 18032 14002 4030

- antibiograme BK ** 08 10234 9990 244

2.32 - Virusologie 09 8857 8578 279

2.4 Serologie şi Imunologie, din care: 10 72437 66632 5805

2.40 , 2.41 , 2.42 - Serologie 11 38129 34282 3847

2.43 - Imunologie 12 34308 32350 1958

2.5 Micologie şi Parazitologie, din care: 13 64598 61316 3282

2.50 - Micologie 14 33560 32946 614

2.51 - Parazitologie 15 31035 28370 2665

2.6 Hematologie 16 568187 545470 22717

2.7 Histologie, Citologie, Patologiegenerală, din care:

17 299625 294868 4757

2.70 - Histologie 18 136191 134894 1297

2.71 - Citologie 19 10156 8111 2045

2.75 - Patologie generală, din care: 20 151109 150491 618

2.751 - proceduri postmortem 21 3700 3700

Nr. Necropsii *** 22 423 423

* se cuprind următoarele coduri: 2.303.53; 2.303.63; 2.3102; 2.31104; 2.31114; 2.3030.3; 2.303.13; 2.303.23; 2.303.33; 2.303.43** se cuprind următoarele coduri: 2.313.0; 2.313.2; 2.313.3; 2.313.4; 2.313.5; 2.313.6;*** se trece numărul de persoane autopsiate din “ Registrul protocol necropsie”- 27.29

6. Investigaţii radiologiceTabel T24

Tip investigaţie 1(Tippr. 1 - 8) Denumire

Rân

d TOTALdin care în:

spital unităţiambulatorii

A B C 01 02 03

Bloc 1940-2016 Total, din care: 01 0 0 0

Bloc 1940-1950 Ecografii 02 0

Bloc 1951-1966 Tomografii, din care: 03 0 0 0

Bloc 1951 - tomografia clasică (simplă) 04 0

Bloc 1952–1966 - tomografie computerizată, din care: 05 0

Bloc 1952-1956 - a craniului şi creierului 06 0

Bloc 1967-1988 Radiografii, din care: 07 0

Page 17: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

17

- continuare -A B C 01 02 03

Bloc 1968,1969 - coloana vertebrală 08 0

Bloc 1971, 1983 - membrele superioare şi inferioare 09 0

Bloc 1973 - mamografia 10 0

Bloc 1975, 1976 - a aparatului digestiv 11 0

Bloc 1989–1998 Angiografii 12 0

Bloc 1999 Fluoroscopia 13 0

Bloc 2000–2014 Medicina nucleară imagistică 14 0

Bloc 2015 Rezonanţă magnetică nucleară - RMN 15 0

Bloc 2016 Alte servicii imagistice 16 0

Notă: Se trec investigaţiile efectuate (nu numărul de persoane investigate sau tratate).

7. Proceduri oncologiceTabel T30

Tip investigaţie 4(Tippr. 1 - 2) Denumire

Rân

d TOTAL din care în:spital unităţi ambulatorii

A B C 01 02 03

Bloc 1780 - 1799 Total, din care: 01 0 0 0

Bloc 1780-1785 Proceduri chimioterapeutice 02 0

Bloc 1786-1799 Radioterapie 03 0

8. Intervenţii chirurgicaleTabel T25

Tipinvestigaţie 3(Tippr. 1 - 20)

Localizare şi denumire

Rân

d TOTALdin care: decedaţi

Total Intra-operatorii

Primele24 ore 25 - 48 ore

A B C 01 02 03 04 05

Blocuri Total 01 0 0 0 0 0

1-86 Sistem nervos 02 0

110-129 Sistem endocrin 03 0

160-256 Ochi 04 0

301-333 Ureche 05 0

370-422 Nas, cavitate bucală, faringe 06 0

520-569 Aparat respirator 07 0

600-767 Sistem cardio-vascular 08 0

800-817 Sistem hematopoietic şi limfatic 09 0

850-1011 Aparat digestiv 10 0

1040-1129 Aparat urinar 11 0

1160-1203 Organe genitale masculine 12 0

1240-1299 Organe genitale feminine (ginecologice) 13 0

1330-1347 Proceduri obstetricale 14 0

1360-1579 Aparat locomotor 15 0

1600-1718 Proceduri dermatologice şi plastice 16 0

1740-1759 Proceduri la nivelul sânului 17 0

Page 18: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

18

9. Servicii dentareTabel T49

Tip investigaţie 6 Denumire Rând TOTAL din care în:spital unităţi ambulatorii

A B C 01 02 03

(Tippr. 1 - 12) Total 01 0 0 0

2 Imagistică dentară 02 0

3 Biopsie 03 0

4 Profilaxie (prevenţie) 04 0

5 Paraclinice 05 0

6 - 11 Tratamente 06 0

12 Ortodonţie 07 0

1 Alte manopere 08 0

10. Proceduri medicale în unităţi balneareTabel T26

Specificare

Rân

d Totalproceduri

din care:Nr.bol.

trataţi princură internă

Nr.şed. decult.

fizică med.

Elec

tro-

tera

pie

Foto

tera

pie

Pneu

mo-

tera

pie

Term

o-te

rapi

e

Kin

eto-

tera

pie

şim

anev

read

juva

nte

Bal

neo-

tera

pie

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

In ambulatoriu 01 510532 267281 5459 217 58152 179358 65

In staţionar 02 201997 140991 336 60657 13

11. Nr. persoane examinate medical la încadrarea în muncă şi periodicTabel T27

Specificare

Rân

d

Nr.pers. exam.med.pt. încadrare

Tota

l per

sona

l mun

cito

rco

ntro

lat m

edic

al p

erio

dic din care:

Num

ăr p

erso

nal m

unci

tor

exam

inat

în c

adru

ldi

spen

sariz

ării

boln

avilo

rcr

onic

i

Măsuri curativo-profilactice luate

Total

din

care

:nr.

aviz

em

edic

ale

acor

date

pt.

inap

titud

ini

Expu

şi la

nox

e

Personalmuncitor depistatcu stări morbide

Nr.

pers

onal

mun

cito

rex

amin

at a

ntiv

ener

ian

Schi

mba

re lo

c de

mun

Prog

ram

de

mun

căre

dus

Alte

măs

uri

Caz

uri n

oibo

li pr

of.

Caz

uri d

e bo

licr

onic

e

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Dispensare medicale 01 2573 0 4175 40 0 138 601 1259 44 2 12

Cab.medicina muncii 02

12. Număr persoane supuse investigaţiilor medicale la încadrarea în muncă şi periodicTabel T28

Specificare

Rân

d

Nr.pers.examinateradiologic Nr. persoane investigate prin laborator Număr persoane

explorate funcţionalRadio-grafii şi

filmstandard

R.F.M.

Examenetoxicologice în

produsebiologice

Biolo-gice

Bacterio-logice

Alteexamene Respirator Cardio-

vascularAlte

explorări

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Pt. încadrarea în muncă 01 365 111 0 492 414 307 48 852 253

Control medical periodic 02 668 64 0 1839 930 586 63 439 415

Page 19: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

19

13. Activitatea antituberculoasă13.1. Testări tuberculinice

Tabel 32

Mediul Vârsta (ani)

Rân

d Total testăridin care pozitive:

< 10 mm 10 – 14 mm > 15 mmA B C 01 02 03 04

Total general 01 224 148 55 21

Total urban 02 96 64 24 8

din care:grupe de vârstă

0 – 1 ani 03 1 1

1 – 2 ani 04 8 8

3 – 6 ani 05 12 10 2

7 – 14 ani 06 23 19 3 1

15 ani şi peste, din care: 07 52 26 19 7

gravide 08 0

Total rural 09 128 84 31 13

din care:grupe de vârstă

0 – 1 ani 10 0

1 – 2 ani 11 11 10 1

3 – 6 ani 12 40 30 7 3

7 – 14 ani 13 31 22 6 3

15 ani şi peste, din care: 14 46 22 17 7

gravide 15 0

13.2. Examen bacteriologic la bolnavii internaţi, numai pt. Tbc. ap. respiratorTabel 33

Baciloscopia la internaţi

Rân

d TotalBaciloscopia la ieşirea din unitate

Pozitivă Negativă NecontrolatăA B 01 02 03 04

Bolnavi cu baciloscopia pozitivă stabilită la internare 01 367 212 143 12

Bolnavi cu baciloscopia negativă stabilită la internare 02 1456 1440 16

Bolnavi cu baciloscopia necontrolată 03 957 957

13.3. Acţiuni profilacticeTabel 34

Depistări

Rân

d

Depistare radiologică

Număr persoaneexaminate

Nr. persoane suspecte demodificări pulmonare

Număr persoaneconfirmate cu TBC

A B 01 02 03

Grupe vulnerabile 01 4936 216 103

Anchete epidemiologice 02 291 86 70

Notă: Nu se cuprind bolnavii trimişi de dispensare, ambulatorii, spitale, ca suspecţi de tbc. pt. precizare de diagnostic.

Page 20: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

20

14. Educaţie sanitarăTabel T36

Specificare

Rân

d

Total absolvenţi aicursurilor sanitare

de masă

Nr. ore predatept. instruirea

coechipierilor grupelorsanitare

Nr. acţiuni educativesanitare efectuate(lecţii/conferinţe)

Nr. acţiuni cu alte forurijudeţene

A B 01 02 03 04

Total 01 0 0 6142 0

Urban 02 2545

Rural 03 3597

15. Activitatea personalului mediu sanitarTabel T37

Specificare

Rân

d

Vizite la domiciliu efectuate de personalul mediu sanitar:de ocrotire de pediatrie de obstetrică-

ginecologiealt personal

mediu sanitarTotal din care: lacopii sub 1 an Total din care: la

copii sub 1 anA B 01 02 03 04 05 06

Total 01 12370 6399 9353 8136 3697 4436

Urban 02 4596 3250 3639 2432 1025 782

Rural 03 7774 3149 5714 5704 2672 3654

16. Dezinfecţii şi dezinsecţiiTabel T38

Specificare Rând Total dezinfecţii Total dezinsecţiiA B 01 02

Total 01 5556 1027

Urban 02 3348 538

Rural 03 2208 489

17. TransfuziiTabel T39

Specificare Rând Total,din care:

În spitale Sanatorii tbc. Alte unităţiUrban* Rural*

A B 01 02 03 04 05

Sînge şi plasmă (litri) 01 102351.97 102351.97

Nr. transfuzii 02 40221 40221

Nr. bolnavi transfuzaţi 03 8888 8888

Acci-dente

Total, din care: 04 7 7

decese 05 0

*) După sediul unităţii sanitare.

18. Activitatea cabinetului medical de frontierăTabel T40

Persoane oprite în carantinăScutiri dederatizare

Mijloace de transport

Internate Puse subobservaţie Controlate

Supuse la:

Dezinfecţie Dezinsecţie Deratizare01 02 03 04 05 06 07

Page 21: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

21

III. GRAVIDE, ÎNTRERUPEREA SARCINIIEvidenţa gravidelor

Tabel T42

MediulAflate laînceputul

anului

Nou intrate în evidenţăScoase

dinevidenţă

Rămaseîn

evidenţăTotal Nou din

care: Nou depistate după luna sarcinii Venite din

din care: depistate cu risc I - III IV - V VI - IX alte terit.A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Total 01 2317 4345 4237 378 2986 763 488 108 4334 2328

Urban 02 1313 2294 2243 189 1778 288 177 51 2340 1267

Rural 03 1004 2051 1994 189 1208 475 311 57 1994 1061

2. Gravide nou depistate pe grupe de vârstă

Tabel T48

Totalgravide nou

depistate

Grupa de vârstă a gravidei

Sub 15 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50 ani şipeste

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

4237 40 459 1024 1348 959 347 59 1

3. Evidenţa întreruperii cursului sarciniiTabel T43

Specificare

Rân

d Total întreruperi de sarcină

Repartizarea după domiciliul stabilal gravidei

din care:

Urban RuralA B 01 02 03

Total 01 2531 972 1559

Întreruperea cursului sarcinii la cerere 02 1539 566 973

Avort spontan 03 992 406 586

Avort provocat 04 0

- continuare –

Rân

d

Întreruperile de sarcină (col.01) după grupa de vârstă a gravidei

Sub 15 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50 anişi peste

B 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 4 198 485 571 656 479 131 7 0

02 117 308 343 413 277 77 4

03 4 81 177 228 243 202 54 3

04

Page 22: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

22

IV. MIŞCAREA BOLNAVILOR ŞI CHELTUIELILE BUGETARE

1. Mişcarea bolnavilor în spitaleTabel T44

Paturi BolnaviOm/zile

spitalizarecontabile

INDICIBolnavirămaşi Rulaj

22

Existentela sfârşitanului

Mediaanuală Aflaţi Intaţi

Tranferaţidin altesecţii

Tranferaţiîn altesecţii

IeşiţiUtilizarepaturilor

Duratamedie despitalizare

Mortalitateaîn spitaleTotal din care:

din rural decedaţiA B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Total

T 01 3820 3807 1547 123548

33403 33403 123586 62051 2015 1052813 276.55 8.42 1.63 1509 32.86

C 02 1849 1857 643 70393 18008 17945 70502 34442 1474 527829 284.24 5.93 2.09 597 47.95U 03 1971 1950 904 53155 15395 15458 53084 27609 541 524984 269.22 7.56 1.02 912 35.62R 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.T.I.

T 05 162 162 56 0 13772 13762 0 0 0 34837 215.04 2.52 0 66 85.36C 06 52 52 34 0 3364 3362 0 0 0 13528 260.15 3.98 0 36 65.35U 07 110 110 22 0 10408 10400 0 0 0 21309 193.72 2.04 0 30 94.82R 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boli infec-ţioase

T 09 196 196 103 6335 210 236 6331 3406 45 54286 276.97 8.17 0.71 81 33.92C 10 105 113 61 3265 123 151 3250 1637 26 31821 281.6 9.23 0.8 48 30.52U 11 91 83 42 3070 87 85 3081 1769 19 22465 270.66 7.02 0.62 33 38.54R 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boliprofesio-

nale

T 13 15 15 0 528 0 3 525 205 0 4200 280 7.95 0 0 35.2C 14 15 15 0 528 0 3 525 205 0 4200 280 7.95 0 0 35.2U 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0R 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cardio-logie

T 17 231 231 63 9406 1842 1844 9405 4450 244 66964 289.89 5.92 2.59 62 48.97C 18 189 189 58 8241 1212 1241 8216 3782 236 56838 300.73 5.98 2.87 54 50.32U 19 42 42 5 1165 630 603 1189 668 8 10126 241.1 5.63 0.67 8 42.86R 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chirurgiecardio-

vasculară

T 21 60 60 12 1655 1624 1513 1770 698 100 15103 251.72 4.59 5.65 8 54.85C 22 60 60 12 1655 1624 1513 1770 698 100 15103 251.72 4.59 5.65 8 54.85U 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0R 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chirurgiegenerală

T 25 318 318 128 13887 3973 3669 14181 6781 408 97133 305.45 5.4 2.88 138 56.57C 26 210 210 87 9845 2509 2195 10159 4933 384 71889 342.33 5.78 3.78 87 59.24U 27 108 108 41 4042 1464 1474 4022 1848 24 25244 233.74 4.55 0.6 51 51.36R 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T = Total; C = Clinic; U = Urban; R = Rural

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

23

Chirurgiemaxilo-

T 29 25 25 2 963 10 14 961 518 1 5642 225.68 5.79 0.1 0

39

C 30 25 25 2 963 10 14 961 518 1 5642 225.68 5.79 0.1 0 39U 31 0

Page 23: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

23

facială R 32 0

Chirurgiepediatrică

T 33 25 25 5 2023 228 204 2046 1132 12 8446 337.84 3.74 0.59 6 90.24C 34 25 25 5 2023 228 204 2046 1132 12 8446 337.84 3.74 0.59 6 90.24U 35 0R 36 0

Chirurgieplastică şireparat.(arşi)

T 37 28 28 2 840 89 51 874 483 19 7004 250.14 7.52 2.17 6 33.25C 38 0U 39 28 28 2 840 89 51 874 483 19 7004 250.14 7.52 2.17 6 33.25

R 40 0

Chirurgietoracică

T 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 42 0U 43 0R 44 0

Chirurgietoracică -

tbc

T 45 15 15 1 379 178 172 382 202 24 4969 331.27 8.91 6.28 4 37.2C 46 15 15 1 379 178 172 382 202 24 4969 331.27 8.91 6.28 4 37.2U 47 0R 48 0

Cronici

T 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 50 0U 51 0R 52 0

Dermato-venero-

logie

T 53 48 48 4 1757 12 22 1749 1005 3 17357 361.6 9.79 0.17 2 36.94C 54 30 30 4 1045 9 18 1038 607 3 11756 391.87 11.11 0.29 2 35.27U 55 18 18 0 712 3 4 711 398 0 5601 311.17 7.83 0 0 39.72R 56 0

Diabet za-harat,nutri-ţie şi bolimetabolice

T 57 25 25 7 893 206 179 918 428 12 6514 260.56 5.89 1.31 9 44.24C 58 5 5 1 113 1 1 110 56 0 635 127 5.52 0 4 23U 59 20 20 6 780 205 178 808 372 12 5879 293.95 5.93 1.49 5 49.55

R 60 0

Endo-crinologie

T 61 15 15 2 740 6 6 742 359 0 3950 263.33 5.28 0 0 49.87C 62 15 15 2 740 6 6 742 359 0 3950 263.33 5.28 0 0 49.87U 63 0R 64 0

Gastro-entero-logie

T 65 66 66 12 2729 240 216 2756 1270 46 16699 253.02 5.6 1.67 9 45.17C 66 16 16 0 520 107 42 583 280 0 2443 152.69 3.9 0 2 39.19U 67 50 50 12 2209 133 174 2173 990 46 14256 285.12 6.06 2.12 7 47.08R 68 0

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 24Geriatrie şigeronto-

T 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 70 0U 71 0

Page 24: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

24

logie R 72 0

GinecologieT 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 74 0U 75 0R 76 0

Hemato-logie

T 77 74 74 21 2575 238 178 2643 1266 63 17640 238.38 6.22 2.38 13 38.3C 78 74 74 21 2575 238 178 2643 1266 63 17640 238.38 6.22 2.38 13 38.3U 79 0R 80 0

Imunologieclinică şi

alergologie

T 81 10 10 2 61 4 3 63 25 1 576 57.6 8.6 1.59 1 6.7C 82 10 10 2 61 4 3 63 25 1 576 57.6 8.6 1.59 1 6.7U 83 0R 84 0

Medicinăgenerală

T 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 86 0U 87 0R 88 0

Medicinainternă

T 89 380 380 176 14414 690 1011 14099 7229 416 111997 294.73 7.33 2.95 170 40.21C 90 136 136 58 5452 480 736 5189 2683 293 41612 305.97 6.95 5.65 65 44.04U 91 244 244 118 8962 210 275 8910 4546 123 70385 288.46 7.58 1.38 105 38.07R 92 0

NefrologieT 93 43 39 7 1435 97 85 1436 722 41 10769 276.13 7 2.86 18 39.46C 94 29 29 3 1069 36 28 1070 561 5 7993 275.62 7.21 0.47 10 38.21U 95 14 10 4 366 61 57 366 161 36 2776 277.6 6.44 9.84 8 43.1R 96 0

Neonato-logie şi

prematuri

T 97 200 200 117 5682 817 855 5649 3236 42 44189 220.94 6.68 0.74 112 33.08C 98 65 65 54 1968 494 531 1952 1127 32 16833 258.97 6.69 1.64 33 38.71U 99 135 135 63 3714 323 324 3697 2109 10 27356 202.64 6.67 0.27 79 30.37R 100 0

Neuro-chirurgie

T 101 53 53 21 2376 442 476 2349 1102 98 14033 264.77 4.94 4.17 14 53.57C 102 0U 103 53 53 21 2376 442 476 2349 1102 98 14033 264.77 4.94 4.17 14 53.57R 104 0

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

25

Neuro-logie

T 105 147 147 63 5265 303 295 5276 2572 225 42461 288.85 7.54 4.26 60 38.31C 106 107 107 50 3931 249 242 3936 1963 208 31510 294.49 7.45 5.28 52 39.53U 107 40 40 13 1334 54 53 1340 609 17 10951 273.77 7.82 1.27 8 35.02R 108 0

ObstetricăT 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 110 0U 111 0R 112 0

Obstetrică T 113 277 277 145 12978 2777 2794 12990 6963 6 69050 249.28 4.34 0.05 116 57.4

Page 25: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

25

gineco-logie

C 114 145 145 92 6968 2206 2223 6985 3587 5 40215 277.34 4.34 0.07 58 63.9U 115 132 132 53 6010 571 571 6005 3376 1 28835 218.45 4.35 0.02 58 50.26R 116 0

Oftalmo-logie

T 117 35 35 1 2464 2 4 2458 1066 0 6951 198.6 2.82 0 5 70.49C 118 35 35 1 2464 2 4 2458 1066 0 6951 198.6 2.82 0 5 70.49U 119 0R 120 0

Oncologiemedicală

T 121 65 65 1 2152 33 56 2130 1151 31 22411 344.78 10.25 1.46 0 33.63C 122 65 65 1 2152 33 56 2130 1151 31 22411 344.78 10.25 1.46 0 33.63U 123 0R 124 0

O.R.L.T 125 73 73 12 2498 1535 1531 2501 1131 5 13993 191.68 3.46 0.2 13 55.41C 126 50 50 9 1740 1519 1513 1744 838 5 9337 186.74 2.86 0.29 11 65.36U 127 23 23 3 758 16 18 757 293 0 4656 202.43 5.99 0 2 33.78R 128 0

Ortopedieşi

traumato-logie

T 129 149 144 35 5157 1919 1908 5172 2440 35 38637 268.31 5.43 0.68 31 49.38C 130 63 63 2 2069 1757 1756 2070 925 2 14353 227.83 3.75 0.1 2 60.76U 131 86 81 33 3088 162 152 3102 1515 33 24284 299.8 7.4 1.06 29 40.53

R 132 0

PediatrieT 133 179 179 90 7017 340 486 6866 3936 20 44804 250.3 6.02 0.29 95 41.6C 134 38 38 22 2163 336 453 2038 1185 20 11340 298.42 4.5 0.98 30 66.34U 135 141 141 68 4854 4 33 4828 2751 0 33464 237.33 6.79 0 65 34.94R 136 0

Pneumo-logie

T 137 62 62 42 2807 110 132 2788 1512 66 24706 398.48 8.35 2.37 39 47.73C 138 0U 139 62 62 42 2807 110 132 2788 1512 66 24706 398.48 8.35 2.37 39 47.73R 140 0

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

26

Pneumo-logie-

tbc

T 141 62 62 18 527 23 11 536 319 14 15027 242.37 26.46 2.61 21 9.16C 142 0U 143 62 62 18 527 23 11 536 319 14 15027 242.37 26.46 2.61 21 9.16R 144 0

Psihiatrie

T 145 10 10 0 289 5 2 291 110 0 3360 336 11.43 0 1 29.4C 146 0U 147 10 10 0 289 5 2 291 110 0 3360 336 11.43 0 1 29.4R 148 0

Psihiatrieacuţi

T 149 270 270 120 6152 294 351 6094 3053 13 79236 293.47 12.07 0.21 121 24.32C 150 130 130 54 3412 255 321 3348 1516 9 41050 315.77 11.03 0.27 52 28.62U 151 140 140 66 2740 39 30 2746 1537 4 38186 272.76 13.42 0.15 69 20.32R 152 0

Psihiatriecronici

T 153 295 295 275 194 65 10 248 78 8 101024 342.45 189.18 3.23 276 1.81C 154 20 20 6 39 61 3 96 27 0 2611 130.55 24.63 0 7 5.3U 155 275 275 269 155 4 7 152 51 8 98413 357.87 229.94 5.26 269 1.56

Page 26: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

26

R 156 0

Recuperaremedicală

T 157 35 35 1 721 0 0 722 328 2 7304 208.69 10.12 0.28 0 20.63C 158 0U 159 35 35 1 721 0 0 722 328 2 7304 208.69 10.12 0.28 0 20.63R 160 0

Recuperareneuro-psiho-

motorie

T 161 8 8 0 120 0 1 119 79 0 1313 164.12 10.94 0 0 15C 162 0U 163 8 8 0 120 0 1 119 79 0 1313 164.12 10.94 0 0 15R 164 0

Recuperarepediatrică

T 165 10 10 2 119 0 0 120 105 0 1036 103.6 8.56 0 1 12.1C 166 0U 167 10 10 2 119 0 0 120 105 0 1036 103.6 8.56 0 1 12.1R 168 0

Recuperaremedicinăfizică şi

balneologie

T 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 170 0U 171 0R 172 0

Reumato-logie

T 173 55 55 0 2040 42 52 2027 934 2 16951 308.2 8.14 0.1 3 37.85C 174 55 55 0 2040 42 52 2027 934 2 16951 308.2 8.14 0.1 3 37.85U 175 0

R 176 0

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

27

Tbcosteoarti-

cular

T 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

C 178 0

U 179 0

R 180 0

Toxico-logie

T 181 5 5 1 0 42 43 0 0 0 124 24.8 2.880

8.6C 182 5 5 1 0 42 43 0 0 0 124 24.8 2.88

08.6

U 183 0

R 184 0

Urologie

T 185 94 90 0 4370 1235 1228 4369 1757 13 22117 245.74 3.950.3 8

62.28C 186 60 60 0 2973 883 881 2971 1179 12 15102 251.7 3.92

0.4 464.27

U 187 34 30 0 1397 352 347 1398 578 1 7015 233.83 4.010.07 4

58.3R 188 0

Alte T 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Page 27: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

27

C 190 0

U 191 0

R 192 0

2. Mişcarea însoţitorilor în spitale

Tabel T45

SpecificareN

r.crt P A T U R I Î N S O Ţ I T O R I Om-zile

spitalizare(contabile)

I N D I C IExistente la

sfărşitul anului Media anuală Aflaţi Intraţi Ieşiţi R ă m a ş i Utilizareapaturilor

Durata mediede spitalizare

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Total 01 96 96 50 8686 8680 56 46843 487.95 5.36

Însoţitori pentru copii 02 96 96 50 8686 8680 56 46843 487.95 5.36

Însoţitori pentru adulţi 03 xxxx xxxx 0 xxxx

3. Mişcarea internaţilor în alte unităţi medicale cu paturi

Tabel T46

Unitatea

Nr.c

rt.

Paturi BolnaviOm-zile

apitalizare(contabile)

Indici

Existente lasfârşitulanului

Mediaanuală apaturilor

Aflaţi laînceputul

anului

Intraţi încursulanului

Ieşiţi

Rămaşi Utilizareapaturilor

Duratamedie deinternare

Mortalitateaîn staţionarTotal

din care:decedaţi

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Sanatorii anti-tuberculoase

Pulmonare 010

Osteoarticulare 020

Preventorii pentru copii 030

Sanatorii balneare 040

Page 28: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

28

Sanatorii de nevroze sau deneuropsihiatrie

05

0

Staţionare în centre de sănătate 060

28

Locuri înstaţionaredin centrede sănătate

mintală

Adulţi 070

Copii 08

0

Unităţi medico-sociale 090

Page 29: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

29

4. Cheltuieli realizate de spital, unităţile ambulatorii de specialitate, sanatoriu tbc. etc.Tabel T47

Total cheltuieli realizate

din care:

Spitalizare de ziCabineteşcolare şi

studenţeştiDispensare Tbc.

A B 01 02 03 04Total (rînd02+03+04)

01 401725599 24749238 0 6073948

Spitale clinice 02 333801764 22240761 5156645

Spitale din urban 03 67923835 2508477 917303

Spitale din rural 04

Sanatorii tbc 05Sanatorii deneuropsihiatrie

06

Preventorii 07 1411314.94Sanatorii balneare 08

- continuare -din care: Cheltuieli

medicamenteUnităţi ambulatorii despecialitate

Unităţi sanitarebalneare

Camera de gardă/UPU/CPU Spitale

B 05 06 07 08 09

01 22653166 0 14744536 333504711 50357698

02 18490091 12189830 275724437 40799685

03 4163075 2554706 57780274 9558013

04

05

06

07 1013.48

08

- continuare –Repartizarea cheltuielilor din coloana 09 pe:

Spitalizare de zi Cabineteşcolare şi studenţeşti Dispensare Tbc. Unităţi ambulatorii de

specialitateB 10 11 12 13

01 3648321 0 217668 1939021

02 3402787 126298 1892652

03 245534 91370 46369

04

- continuare –Repartizarea cheltuielilor din coloana 09 pe:

Unităţi sanitare balneare Camera de gardă/ UPU/CPU SpitaleB 14 15 16

01 0 537126 44015562

02 380050 34997898

03 157076 9017664

04 0

- continuare –

Page 30: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

30

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

A.T.I. Boli infecţioase Boli profesionale Cardiologie Chirurgie cardio-vasculară

Chirurgiegenerală

B 17 18 19 20 21 22

01 6734004.78 6113804.09 52859 1459291.74 551464 3497285.38

02 3745022 5732085 52859 1357219 551464 3051853

03 2988982.78 381719.09 102072.74 445432.38

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

Chirurgiemaxilofacială

Chirurgiepediatrică

Chirurgieplastică şireparatorie

(arşi)

Chirurgietoracică

Chirurgietoracică –

tbcCronici Dermato-

venerologie

B 23 24 25 26 27 28 29

01 74372 133282 195236 194164 0 0 296575

02 74372 133282 194164 218197

03 195236 78378

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

Diabet zaharat,nutriţie şi boli

metaboliceEndocrinologie Gastroentero-

logieGeriatrie şigerontologie Ginecologie Hematologie

B 30 31 32 33 34 35

01 146879.92 9199 555639 0 0 8124646

02 2484 9199 313159 8124646

03 144395.92 242480

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col. 16) pe secţiile şi compartimentele componente

Page 31: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

31

Imunologieclinică şi

alergologieMedicină generală Medicină

internă Nefrologie Neonatologie şiprematuri Neurochirurgie

B 36 37 38 39 40 41

01 10096 0 2036201.48 211041 440474.41 441305

02 10096 1233807 77357 379540

03 802394.48 133684 60934.41 441305

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

Neurologie Obstetrică Obstetrică-ginecologie Oftalmologie Oncologie

medicală O.R.L.Ortopedie

şitraumatologie

B 42 43 44 45 46 47 48

01 1325990.68 0 719828.61 72607 6384143 183452 1359249

02 1215004 465993 72607 6384143 162780 385028

03 110986.68 253835.61 20672 974221

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col. 16) pe secţiile şi compartimentele componente

Pediatrie Pneumologie Pneumologie-tbc Psihiatrie Psihiatrie

acuţiPsihiatrie

croniciRecuperaremedicală

Recuperareneuro-psiho -

motorie

B 49 50 51 52 53 54 55 56

01 503349.66 243938.03 475081.74 16327.24 296723 286862 83869 4910

02 243010 212686 52

03 260339.66 243938.03 475081.74 16327.24 84037 286810 83869 4910

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col. 16) pe secţiile şi compartimentele componente

Recuperarepediatrică

Recuperare,medicină fizicăşi balneologie

Reumatologie Tbc osteo-articular Toxicologie Urologie Alte

B 57 58 59 60 61 62 63

01 671.240

59817 0 18319 702604 0

02 59817 18319 517654

03 671.24 184950

04

5. Indicatori de eficienţă ai spitalului

Page 32: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

32

Tabel T93

Specificare Total cheltuieli în spital pentru: Cheltuieli pentru medicamente în spital pentru:1 pat 1 bolnav o zi spitalizare 1 pat 1 bolnav o zi spitalizare

A B 01 02 03 04 05 06

Total 01 87603.02 2666.01 316.77 11561.74 351.86 41.81

Spitale clinice 02 148478.43 3096.5 522.37 18846.47 393.04 66.31

Spitale urbane 03 29630.91 831.92 110.06 4624.44 129.84 17.18

Spitale rurale 04

- continuare –din care pe secţii:

A.T.I. Boli infecţioase Boli profesionale1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 07 08 09 10 11 12 13 14 15

01 41567.93 486.98 193.3 31192.88 919.65 112.62 3523.93 100.11 12.59

02 72019.65 1102.13 276.83 46602.32 1137.77 7165106.25 3523.93 100.11 12.59

03 27172.57 286.58 140.27 4387.58 77.35 618987.64

04

- continuare –din care pe secţii:

Cardiologie Chirurgie cardio-vasculară Chirurgie generală1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 16 17 18 19 20 21 22 23 24

01 6317.28 0 347.45 9191.07 167.57 36.51 10997.75 194.42 36.01

02 7181.05 0 323.15 9191.07 167.57 36.51 14532.63 245.31 42.45

03 2430.3 0 4124.37 80.3 17.65

04

- continuare –din care pe secţii:

Chirurgie maxilo-facială Chirurgie pediatrică Chirurgie plastică şi reparatorie (arşi)1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 25 26 27 28 29 30 31 32 33

01 2974.88 76.28 13.18 5331.28 59.08 15.78 6972.71 209.71 27.87

02 2974.88 76.28 13.18 5331.28 59.08 15.78

03 6972.71 209.71 27.87

04

- continuare –din care pe secţii:

Page 33: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

33

Chirurgie toracică Chirurgie toracică - tbc Cronici1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 34 35 36 37 38 39 40 41 42

01 0 0 0

02 0 0 0

03

04

- continuare –din care pe secţii:

Dermatovenerologie Diabet zaharat, nutriţie şi bolimetabolice Endocrinologie

1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.B 43 44 45 46 47 48 49 50 51

01 6178.65 167.27 17.09 5875.2 132.8 22.55 613.27 12.3 2.33

02 7273.23 206.24 18.56 496.8 21.6 3.91 613.27 12.3 2.33

03 4354.33 109.62 13.99 7219.8 145.71 24.56

04

- continuare –din care pe secţii:

Gastroenterologie Geriatrie şi gerontologie Ginecologie1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 8418.77 186.39 33.27

02 19572.44 499.46 128.19

03 4849.6 103.01 17.01

04

- continuare –din care pe secţii:

Hematologie Imunologie clinică şi alergologie Medicină generală1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 61 62 63 64 65 66 67 68 69

01 109792.51 2866.85 460.58 1009.6 150.69 17.53

02 109792.51 2866.85 460.58 1009.6 150.69 17.53

03

04

- continuare –din care pe secţii:

Page 34: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

34

Medicină internă Nefrologie Neonatologie şi prematuri1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 70 71 72 73 74 75 76 77 78

01 5358.42 133.26 18.18 5411.31 137.13 19.6 2202.37 66.58 9.97

02 9072.11 205.98 29.65 2667.48 69.82 9.68 5839.08 150.85 22.55

03 3288.5 86.37 11.4 13368.4 310.17 48.16 451.37 14.86 2.23

04

- continuare –din care pe secţii:

Neurochirurgie Neurologie Obstetrică1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 79 80 81 82 83 84 85 86 87

01 8326.51 155.44 31.45 9020.34 235.48 31.23

02 11355.18 287.23 38.56

03 8326.51 155.44 31.45 2774.67 79.22 10.13

04

- continuare –din care pe secţii:

Obstetrică-ginecologie Oftalmologie Oncologie medicală1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 88 89 90 91 92 93 94 95 96

012598.66 45.27 10.42 2074.49 29.43 10.45 98217.58 2920.47 284.87

023213.74 50.29 11.59 2074.49 29.43 10.45 98217.58 2920.47 284.87

031923 38.26 8.8

04

- continuare –din care pe secţii:

O.R.L. Ortopedie şi traumatologie Pediatrie1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 97 98 99 100 101 102 103 104 105

01 2513.04 45.35 13.11 9439.23 191.15 35.18 2812.01 67.59 11.23

02 3255.6 49.81 17.43 6111.56 100.58 26.83 6395 96.39 21.43

03 898.78 26.6 4.44 12027.42 296.75 40.12 1846.38 52.85 7.78

04

- continuare –

Page 35: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

35

din care pe secţii:Pneumologie Pneumologie - tbc Psihiatrie

1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.B 106 107 108 109 110 111 112 113 114

01 3934.48 82.44 9.87 7662.61 836.41 31.62 1632.72 55.53 4.86

02

03 3934.48 82.44 9.87 7662.61 836.41 31.62 1632.72 55.53 4.86

04

- continuare –din care pe secţii:

Psihiatrie acuţi Psihiatrie cronici Recuperare medicală1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 115 116 117 118 119 120 121 122 123

01 1098.97 45.19 3.74 1005.84 555.66 2.94 2396.26 116.16 11.48

02 1636.05 57.16 5.18 10634.3 2006.47 81.46

03 600.26 29.54 2.2 305.59 196.35 0.85 2396.26 116.16 11.48

04

- continuare –din care pe secţii:

Recuperare neuro-psiho-motorie Recuperare pediatrică Recup., med. fizică şi balneologie1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 124 125 126 127 128 129 130 131 132

01 613.75 40.92 3.74 67.12 5.55 0.65

02

03 613.75 40.92 3.74 67.12 5.55 0.65

04

- continuare –din care pe secţii:

Reumatologie Tbc osteo-articular1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 133 134 135 136 137 138

01 1087.58 28.73 3.53

02 1087.58 28.73 3.53

03

04

- continuare –din care pe secţii:

Toxicologie Urologie Alte1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 139 140 141 142 143 144 145 146 147

01 3663.8 426.02 147.73 7806.71 125.35 31.77

02 3663.8 426.02 147.73 8627.57 134.25 34.28

03 6165 105.75 26.36

04

V. ACTIVITATEA DE URGENŢĂ1. Serviciul de ambulanţă

Tabel T50

Page 36: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

36

Nr.autosanitarela sfârşit de an Ore rulaj Nr. Km

parcurşi

Nr. solicitări Nr. pacienţi

Total din care:Realizate Transportaţi Asistaţi la locul

solicitării01 02 03 04 05 06 0747 95290 2384987 77989 76812 54134 22678

2. Nave sanitare 3. Salvamont 4. SalvamarTabel T51

Naveexistente la

sfîrşitulanului

Nr. bolnavitransportaţi

Nr. personalmedicalsanitar

transportat

Nr. litrisânge

transportaţi

Nr.persoaneasistate

din care:decedate

Nr.persoaneasistate

din care:decedate

01 02 03 04 05 06 07 08

5. Centrul de transfuzie sanguină5.1 Recoltare 5.2 Rebuturi

Tabel T52 Tabel T53

Nr. donatori înevidenţă la

sfîrşitul anului a)

din care: numărdonatori în

cursul anului

Nr. prizeexecutate în

timpul anului

Sânge recoltat(litri)

Cantităţi rebutate (litri)Sânge

integralMasa

eritrocitară Plasmă

01 02 03 04 01 02 03

26500 16785 14663 6471.54124 428 239.2

a) Donatorii care timp de 3 ani nu s-au prezentat la donare sau au devenit inapţi pentru donare sunt scoşi din evidenţă

5.3. Livrare Tabel T54

Sânge şi produse livrate (litri)

Sânge integral Masăeritrocitară

Masătrombocitară

Plasmă (litri)Nativă congelată Decrioprecipitată Crioprecipitat

01 02 03 04 05 06

313.2 4096.68 1183.4 3109.2 43 36.3

5.4. Laborator Tabel T55

Analize de laborator, din care:

Total din care:pozitive

pt.Ag.Hbs

din care:pozitive Sifilis

din care:pozitive

Anticorpi

anti HIVdin care:pozitive

antihepatita C

din care:pozitive

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

180128 99 14856 70 1447 17 1475 1 14800 10

5.5. Imunoglobulină anti-DTabel T56

VI. MEDICINA LEGALĂ1. Serviciu 2. Comisia de avizare

Tabel T57 Tabel T58

Număr expertizeN r . l u c r ă r i c o m p l e m e n t a r e ( a n a t o m o - p a t . , t r i m i t e r i l a l a b . )N r . e x p e r t i z e p e n t r u a v o r t u r i d e l i c t u a l eN r . î m b ă l s ă m ă r iNumăr analize Nr. AVIZE

Analize de laborator, din care:Nr.

gravidetestate

dincare:pozi-tive

Nr.dozeadmi-

nistrate

Anticorpi

Alte

dincare:pozi-tive

antiHTLV

din care:pozitive

Testăriimuno-logice

din care:pozitive

Testărihemato-logice

din care:pozitive

11 12 13 14 15 16 17 18 01 02 03

14673 1 58718 1449 72710 212 4

Page 37: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

37

Pe p

erso

ane

vii

(lovi

turi,

vio

let

c.)

Pe cadavre(oase, autopsii,exhumări etc.)

Toxi

colo

gice

Bio

chim

ice

şicr

imin

alis

tice

Ana

tom

o-pa

tolo

gice

(aprobate, respinse,cu completări)

Total din care:dec.mame

01 02 03 04 05 06 07 08 09 01

2365 759 1 533 758 1752 2106 3908 37

VII. ACTIVITATEA EPIDEMIOLOGICĂA. Activitatea epidemiologică1. Purtători de germeni şi investigaţii epidemiologice în focare (suspecte şi confirmate) Tabel T59

Specificare

Rân

d

Afe

cţiu

nidi

arei

ce

Ang

ine

stre

ptoc

ocic

e

Bot

ulis

m

Diz

ente

rieba

cila

ra

Febr

a tif

oidă

Febr

a pa

ratif

oidă

A şi

B

Hep

atita

vira

lă(to

ate

tipur

ile)

Infe

cţii

noso

com

iale

Men

ingi

te v

irale

şi b

acte

riene

Scar

latin

a

Toxi

nfec

ţiial

imen

tare

Tric

hino

Tube

rcul

oza

Alte

foca

re

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14Nr. purtători depistaţi 01Nr. purtători înevidenţă la sf. anului 02

Focare anchetate demedicul epidemiolog 03

10 20Nr. pers.examinateprinlaborator

Total 04

din care:pozitive 05

2. Depistări prin examene coprologice Tabel T61

Nr. persoaneexaminate

din care:Nr. total de

persoane pozitive

din care:agenţi etiologici identificaţi

Vibrion holeric E. coli O157 Alte patotipuri deE. coli Salmonella Shigella

01 02 03 04 05 06 07

1089 12 2 1 1

- continuare –din care:

agenţi etiologici identificaţiAgenţi etiologici

neidentificaţiYersinia Campylobacter Rotavirus Giardia Cryptosporidium Alte

08 09 10 11 12 13 14

4 4

3. Alte depistăriTabel T62

Specificare Amoebiaza Anchilostoma Ascaris Echinococoza

A B 01 02 03 04

Total pers. examinate 01 1132

din care: pozitive 02

- continuare –

Page 38: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

38

Oxiuraza Strongiloidoza Taenia Toxoplasmoza Trichomoniaza

05 06 07 08 09

1132 1132

28

4. Examene de bacteriologie, virusologie şi serologieTabel T63

Specificare

Tota

l

din care:

Febra tifoidă şi paratifoidăA şi B Toxiinfecţii alimentare

R W

idal

Hem

ocul

t. M

edul

ocul

t.B

ilicu

lturi

Cop

rocu

lturi,

uroc

ultu

ri

Prod

. pat

olog

.(v

omis

men

te,

cultu

ri et

c.)

Prod

use

alim

enta

re Culturi pozitive

Salm

onel

e

Staf

iloco

cien

tero

toxi

ci,

coag

ul. P

oz.

Alţi

ger

men

i

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Numărexamene

Total 01 10687 1116

Pozitiv 02 770

din

care

:

Pt.investig.focarelor

Total 03 253

Pozitiv 04 14

Pt.diag.bolnav.susp.

Total 05 1605 46

Pozitiv 06 691

- continuare -

din care:

Alte

salm

onel

efă

ră to

xalim

Diz

ente

rie

Dift

erie

Scarlatină Tuse convulsivă

Bru

celo

za

Lept

ospi

roza

Men

ing.

men

ingo

coci

Infecţii cu coli patogeni

Cul

turi

Cop

rocu

lturi

Cul

turi

Cul

turi

ASL

O

Cul

turi

Sero

logi

ce

Sero

logi

ce

Sero

logi

ce

Cul

turi

Cul

turi

Imun

oflu

-or

esce

nţă

Cop

rocu

lturi

pt. v

ibrio

nii

hole

rei

B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2201 1089 253 46 4602 1 14 2903 25304 1405 46 46 4606 20

- continuare -

Page 39: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

39

din care:

Malarie

Exam

ene

copr

o-pa

razi

tolo

gice

Ant

ibio

gram

e

Investigare epidemiologică ainfecţiilor nosocomiale Hepatita virală

Pică

tură

groa

Ster

iliza

re(p

roc.

de

ster

iliza

re)

Ster

ilita

te(in

str.

şi o

b.st

erili

zate

)

Con

d. d

e ig

.(a

erom

icro

flo-r

a,su

praf

.etc

.)

Serologie

Ac

HB

s

Ac

tota

liH

CV

Ag

HB

s

IgM

HA

V

IgM

HB

c

IgM

HC

V

B 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3401 1132 26 28 522 241 384 47 22802 32 6 4 160 2 103

04

05 19 26 240 2206 2 160 2

- continuare –din care:

Sifilis Gonoree Chlamydia HIV

Alte

VD

RL

RPR

TPH

A

IgM

Mic

rosc

opie

dire

ctă

Exam

enm

icro

scop

ic

Cul

tură

Ant

ibio

gram

ă

Cul

tură

Sero

logi

e

Sero

logi

e

B 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

01 755 1018 48 1752 195602 155 289 18 44 1503

04

05 414 361 40 260 3906 154 286 18 39 10

5. Activităţi de chimioprofilaxieTabel T60

Specificare R Angină streptococică Antrax Difterie DizenterieA B 01 02 03 04

Nr. persoane, din care: 01 0 0 0 0

0- 14 ani 02

15 + 03

- continuare -Holera Malarie Sifilis TBC Tuse convulsivă

05 06 07 08 090 0 0 0 0

6. Imunizarea populaţiei

Page 40: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

40

Vaccinări, rapeluriTabel 41

Mediul Vârsta (ani)

Rân

d Total Anti- haemophilusinfluenzae tip B

Antiama-rilice Antigripale

V R V (3 doze) R V VA B C 01 02 03 04 05 06

Total general 01 45812 48427 4442 4339 0 17066

Total urban 02 23189 24908 2013 2063 0 10414

din care:grupe de

vîrstă

0 - 2 ani 03 12775 7173 2013 2063

3 - 4 ani 04 15 1260 15

5 - 14 ani 05 80 9945 80

15 ani şi peste, din care: 06 10319 6530 10319

gravide 07 28 682 28

Total rural 08 22623 23519 2429 2276 0 6652

din care:grupe de

vîrstă

0 - 2 ani 09 15474 7921 2429 2276

3 - 4 ani 10 80 1445 4

5 - 14 ani 11 446 10088 25

15 ani şi peste, din care: 12 6623 4065 6623

gravide 13 0 773

- continuare –

Rân

d Antihepatita A Antihepatită B AntiholericAntipoliomielitice

V. PIV (DI) R (DII) V (3 doze) R V (DI) R (DII) V (3 doze) R (4 doze) R (5 doze)

C 07 08 09 10 11 12 13 14 15

01 517 212 4444 0 0 0 4442 4339 16115

02 0 88 2013 0 0 0 2013 2063 8051

03 6 2013 2013 2063

04 17

05 65 8051

06

07

08 517 124 2431 0 0 0 2429 2276 8064

20 5 2431 2429 2276

09 76 24

10 421 95 8064

11

12

13

Page 41: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

41

- continuare -R

ând Antitetanice Antitifoidice BCG

V R V R V RC 16 17 18 19 20 21

01 0 6481 0 0 5601 0

02 0 2306 0 0 2429 0

03 2429

04

05 59

06 2247

07 682

08 0 4175 0 0 3172 0

09 3172

10

11 110

12 4065

13 773

- continuare -

Rân

d Diftero-tetanice (dT) Diftero-tetano-pertusis ROR Alte

V R V (3 doze) R (4 doze) R (5 doze) V (DI) R (DII) V RC 22 23 24 25 26 27 28 29 30

01 0 4707 4442 4339 4730 4858 3165 0 0

02 0 4461 2013 2063 2221 2294 1592 0 0

03 2013 2063 978 2294

04 1243

05 178 1592

06 4283

07

08 0 246 2429 2276 2509 2564 1573 0 0

09 2429 2276 1088 2564

10 1421

11 246 1573

12

13

7. Determinări şi analize ale factorilor de mediuTabel T64

Page 42: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

42

Specificare Total probe din care:pozitive

Număr determinări efectuateFizico-chimice

din care:pozitive Biologice din care:

pozitiveA B 01 02 03 04 05 06

Ape potabile 01 3058 918 6309 771 0

Alte ape 02 916 332 2170 130

Aer, depuneri atmosferice 03 522 76 527 141

Sol, reziduri solide 04 4 2 2

Suprafeţe contaminate 05

Produse vegetale, plante 06

Microclimat 07 7 7

Iluminat, zgomot, trepidaţii 08 151 97 151 97

Alte probe 09

- continuare -

Număr determinări efectuateMicrobiologice din care: pozitive Radio-dozimetrice din care: pozitive Radio- chimice din care: pozitive

B 07 08 09 10 11 12

01 2736 176 174

02 2519 235

03 294 22

04

05

06

07

08

09

8. Analize de alimenteTabel T65

SpecificareTotal probe Număr determinări efectuate Alimente

scoase dinconsum (kg)

Recoltate(investigate)

din care:necoresp.

Fizico-chimiceşi toxicol.

Radiochimice

Micro-biologice

A B 01 02 03 04 05 06

Lapte şi derivate 01 175 8 28 244 24.32

Carne, peşte şi derivate 02 506 7 307 1593 144.45

Conserve sterilizate 03 13 12 24 0.6

Alte produse alimentare 04 611 51 511 2 715 74.75

Adjuvanţi 05 9 1 10 16

Ambalaje,utilaje, teste desalub.

06 83 2 20 137

9. Alimentaţia ratională în unităţiTabel T66

Număr colectivităţi anchetate(cantine, cantine restaurant)

din care, cu raţia:Hipocalorică Hiperglucidică Hipoproteică Alte abateri

A B 01 02 03 04

Page 43: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

43

Cantine restaurant 01

Cantine şcolare 02

Cantine studenţeşti 03

Alte 04

10. Igiena copiilor şi tinerilorTabel T67

SpecificareNr.controale efectuate Total

determinăride laborator

Măsuri luate

Total din care în: internate,cămine, tabere Amenzi Suspendări,

închideriA B 01 02 03 04 05

Creşe 01 11

Unităţi de învăţămînt 02 782 24 3 3

Unităţi sezoniere 03Tabere 04 6

11. Starea de sănătate a copiilor şi tinerilorTabel T68

SpecificareNr. clase

cuprinse înacţiuni

Nr. persoaneexaminate

din care:

Somatometric Fiziologic Psihologic

A B 01 02 03 04 05

Total 01 1012 25323 25323 25323

12. Îmbolnăviri produse prin alimenteTabel T69

SpecificareFocare (minimum 2 cazuri)

În colectivităţi(inclusiv cele din unit. de alim. publ.)

Familiale(inclusiv cazurile sporadice)

A B 01 02

Toxi

infe

cţii

alim

enta

re Total focare, din care: 01

- investigate microbiologic 02

Total îmbolnăviri 03

Into

xica

ţiial

imen

tare Total focare, din care: 04

- investigate microbiologic 05

Total îmbolnăviri 06

13. Autorizaţii sanitare de funcţionareTabel T71

SpecificareNumăr autorizaţii sanitare Obiective în evidenţă

fără autorizaţie sanitarăNou eliberate şi

revizuite Refuzate Total Parţial

A B 01 02 03 04

Obiective alimentare 01 434

Alte obiective 02 774

14. Condiţii deosebite de muncă din întreprinderi14.1 Evidenţa angajaţilor

Tabel T72

Specificare Nr.mediu scriptic angajaţi Nr. angajaţi expuşi

A 01 02

Total 110720 38687

Page 44: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

44

14.2 Angajaţi expuşi la pulberiTabel T73

Specificare Pulberisilicogene

Azbest(total) Cărbune Ciment

Pulberi textile(bumbac, in,

lână, cânepă etc

Pulberi organicesensibile şi iritante(ricin, făină, tutun,

lemn etc)

Altepulberi

A 01 02 03 04 05 06 07

Total 173 22 119 454 3073 2612

14.3 Angajaţi expuşi la noxe chimiceTabel T75

Specificare Plumb şicompuşi

Mercur şicompuşi

Crom şicompuşi

Altemetale,

metaloizişi compuşi

Benzen şicompuşi

Alţisolvenţiorganici

Nitro şiamino

derivaţi şihidrocarburi

Sulfura decarbon

A 01 02 03 04 05 06 07 08

Total 35 33 36 342 27 773 65

- continuare -

Alţi compuşiorganici

Hidrogensulfurat

Gaze şivapori iritanţi

Oxid decarbon

Compuşicianici Pesticide Alte noxe

chimice

Noxeiritante sau

alergizante ale pielii09 10 11 12 13 14 15 16108 5 2471 179 31 68 669 777

14.4 Angajaţi expuşi la noxe fizice şi biologiceTabel T29

Spec

ifica

re

Mic

rocl

imat

cald

Mic

rocl

imat

rece

Zgom

ot

Vib

raţii

Supr

asol

icita

relo

com

otor

ie

Supr

asol

icita

revi

zual

ă

Supr

asol

icita

rea

larin

gelu

i

Supr

asol

icita

rene

urop

sihi

Ag.

pat

ogen

ibi

olog

ici

Mun

ca la

înăl

ţime

Rad

iaţii

ioni

zant

e

Rad

iaţii

ultra

viol

ete

Câm

puri

elec

trom

agne

tice

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

T 1312 740 7448 106 4994 5053 4230 4532 6030 3367 430 33 35

14.5 Angajaţi expuşi la substanţe sau cauze potenţial cancerigene din industrieTabel T76

Substanţe sau cauzepotential cancerigene Total Amino-

bifenilArsen şicompuşi Azbest Benzen Benzidină

A B 01 02 03 04 05 06Total angajaţi expuşi 01 643 19 22 27Persoane controlate 02 0Cazuri depistate 03 0

- continuare -

Bisclorme-tirel şi cloro-metil etil eter

Cromhexavalent şi

compuşi

Clorură devinil

Gudron şismoală

Naftil-amină(beta naftil-

amină)

Nichel şicompuşi de

nichel

Radiaţiiionizante

Talc cuconţinut în

fibră deazbest

B 07 08 09 10 11 12 13 1401 129 14 1 1 4300203

15. Laboratorul pentru SalmonellaTabel T79

Specificare

Totalcazuri deSalmo-nella

Izbucniri epidemice Cazuri sporadice

DeceseNumărfocare

Număr cazuri în focare

Total Bolnavi PurtătoriTotal Confirmatebacteriologic

Stabiliteprin

anchetăA 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Total 0 0 0

Page 45: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

45

- continuare -

Vehicul ApaCarne Lapte Ouă

Alte

pro

duse

alim

enta

recu

spec

ifica

re

Ust

ensi

le d

inun

ităţi

alim

enta

re

Pota

bilă

De

supr

afaţ

ă

Rez

idua

Carne Derivate Lapte Derivate Ouă Derivate

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

16. Activitatea antirabicăTabel T80

Specificare

Nr.

pers

oane

con

sulta

te

Nr.pers.intrate

întratam.

înperioa-da rap.

Repartizarea pers.intrate în tratam.

(col.2), muşcate sauinfectate de diverse

animale la careturbarea s-a

confirmat prin:

Infecţiacu virusde stradă

a fost:

Nei

nfec

taţi

Nr.f

ocar

e de

turb

are

cuno

scut

e de

cab

inet

ulan

tirab

ic

Complicaţii după tratamentantirabic

După vaccin După ser

Tota

l

Exam

enla

bora

tor

Exam

encl

inic

Sigu

Prob

abilă

Tota

lco

mpl

icaţ

ii

din

care

:ne

rvoa

se

Ser

anaf

ilact

ic

Boa

lase

rulu

i

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Total

B. Controlul în sănătate publicăTabel T70

Categoria de probleme pentru carese efectuează controlul sanitar Nr. controale efectuate

Măsuri luate:

Nr. amenzi aplicate Limitatrea saususpendarea activităţii

A B 01 02 03

Prev. şi comb. bolii transmisibile 01 1165 28 1

Alimentarea cu apă potabilă 02 36 2 1

Impurificarea aerului 03 0 0 0

Impurificarea solului 04 0 0 0

Cazarea colectivă (adulţi) 05 200 3

Igiena alimentatră 06 1321 84 6

Profilax. infecţ. intraspitaliceşti 07 283 6 3

Protec. contra radiaţiilor ionizante 08 0 0 0

VIII. REŢEAUA ŞI ACTIVITATEA FARMACEUTICĂTabel T84

SpecificareFarmacii existente la 31 decembrie

Puncte de lucrufarmaceuticeTotal Cu orar de funcţionare

Semi-permanent NormalA B 01 02 03 04

Total 01 10 0 10 0Urban 02 10 10Rural 03 0

Page 46: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

46

IX. EVIDENŢA PERSONALULUI SANITAR SUPERIOR,MEDIU SI AUXILIAR LA 31.XII.

Tabel T87

Categorii de personal muncitorsanitar R

ând

Tota

l

din

care

: fe

mei Repartizarea personalului sanitar mediu din col.1 pe unităţi

Spita

lea)

Labo

rato

are

med

.ale

spit.

Sana

torii

tbc

Prev

ento

rii

Sana

t..ne

vroz

esa

u n

euro

psih

.

Uni

tăţi

ambu

lator

iib)

Uni

t. sa

nit.

baln

eare

c)

Cab.

med

.de

fam

ilie d

inur

ban

Cab.

med

.de

fam

ilie d

inru

ral

Cab

. med

.şc

olar

e şi

stud

enţe

şti

Dis

pens

are

TBC

Cen

tre/la

b.de

sănă

tate

min

tală

Farm

acii/

punc

tede

lucr

u al

efa

rmac

iilor

CTS

MS,

DSP

,d)

CN

SISP

Salv

are

e)

Inst

itute

de

med

. leg

ală

Alte

uni

tăţi

f)

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Total pers. cu studii superioare 01 2275 1624 1693 80 0 1 0 151 2 67 128 0 8 6 24 6 53 31 9 16

Medici din care: 02 1688 1147 1301 64 1 98 57 112 8 5 4 11 15 5 7

- Medici de familie 03 169 57 112

- Rezidenţi 04 910 645 910

Dentişti din care: 05 103 81 51 52

- Rezidenţi 06 51 51 51

Farmacişti din care: 07 37 35 12 24 1

- Rezidenţi 08 19 17 11 8

Fiziokinetoterapeuţi, din care: 09 3 2 3

- fizioterapeuţi 10 1 1 1

Asistenţi med. cu studii sup, din care: 11 160 152 126 2 10 16 1 4 1

- asist. med. obst.-ginec.(moaşe) 12 14 14 14

Alt personal sanitar superior g) 13 60 50 28 16 1 1 8 1 5

Alt personal cu studii superioare h) 14 224 157 172 1 34 12 2 3

Total personal mediu sanitar 15 3148 2842 2335 217 0 5 0 101 0 87 127 0 18 6 64 18 31 122 9 8Total asistenţi medicali, surori 16 2910 2628 2160 211 0 5 0 92 0 78 117 0 17 6 64 16 30 101 6 7

Dup

ă sp

ecia

lităţ

i

Medicale 17 2275 2047 1832 61 5 75 70 102 17 2 7 101 3

Pediatrie 18 183 181 158 9 4 8 4

Obst.-ginec. (moaşe) 19 87 86 82 2 2 1

Igienă 20 41 29 9 2 30

Radiologie 21 88 68 36 50 2Baln.fiziot. şi rec.medicală 22 38 33 31 6 1

Dietetică 23 7 6 7

Nutriţie şi diabet 24 0

Stomatologie 25 0

Page 47: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

47

- continuare -A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dup

ă sp

ecia

lităţ

i

Urgenţe medico- chirurgicale 26 0

Fiziokinetoterapeuţi,din care: 27 0

- fizioterapeuţi 28 0

Ocrotire 29 6 6 2 4

Laboranţi biologie clinică 30 95 91 81 1 9 4

Laboranţi anat.-patologică 31 8 6 5 3

Farmacie 32 64 61 64

Alţi asistenţi 33 18 14 10 2 6

Registratori medicali 34 208 193 161 5 3 7 7 1 2 20 2

Statisticieni medicali 35 15 14 5 1 2 3 1 1 1 1

Tehn

icie

ni Dentari 36 5 5 5

Opticieni 37 0

Utilaje medicale 38 4 1 4

Protezare 39 0

Alte

Droghişti 40 0

Gipsari 41 1 1

Maseuri 42 1 1 1

Autopsieri 43 4 3 1

Instructori c.f.m. 44 0

Instructori educaţie 45 0

Dentişti (studii medii) 46 0

Total personal auxiliar sanitar 47 1693 1398 1473 21 9 18 11 20 3 1 2 2 1 126 5 1

Muncitori 48 516 171 505 5 4 2

Personal de servire 49 104 15 100 2 2

Personal din aparatul funcţional 50 114 76 85 1 4 13 9 2

a) Se include numai personalul care deserveşte bolnavii spitalizaţi: spitale, institute şi centre medicale cu paturi şi centre de sănătate de spitalb) Policlinici cu plată, centre de diagnostic şi tratament, centre medicale de specialitate, ambulatorii de specialitate, ambulatorii integrate spitalelor, cabinete de specialitate şi stomatologice, care

funcţionează în fostele policlinici, dispensare medicale teritoriale (rural), laboratoare de tehnică dentară şi centrele de sănătate de staţionar.c) Sanatorii balneare, unităţi ambulatorii balneare, dispensare medicale balneared) La coloana 17 se va raporta şi personalul din laboratoerele din DSPe) Salvare, SMURDf) Se include personalul din institutele de cercetare fără paturi şi altele necuprinse anteriorg) biologi, chimişti, logopezi, psihologi, profesori c.f.m. etc.h) economişti, jurişti, ingineri, asistenţi sociali etc.

Page 48: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

48

X. UNITĂŢI SANITARE (MS, DSP, Administraţia Locală şi Spit. ELIAS)

1. Număr unităţiTabel T88

Specificare Total Urban Rural Specificare Total Urban Rural

A B 01 02 03 A B 01 02 03

S P

I T A

L E

Total 018 8

Dis

pens

are

med

.

Total, din care: 285 5 0

din

care

:

Pediatrie 020

antituberculoase 295 5

Obst.-ginecologie 030

teritoriale 300

Materno-infantile 040

Cab. medicale scolare 310

Antituberculoase 050

Cab. medicale studenţeşti 320

Derm.-venerice 060

Total cab. stomatologice(în unităţile publice şiÎn comodat), din care:

33

53 30 23Infecţioase 07 0

Boli mintale 08 0 - în şcoli şi facultăţi 34 0

Centre de sănătate 09 0 - în unităţi publice 35 0

Sanatorii antituberculoase 10 0 - în comodat 36 53 30 23

Sanatorii balneoclimaterice 110

Unităţi de lucru stomatTotal - din care:

3753 30 23

Preventorii pt. copii (0–14 ani) 12 1 1 - în şcoli şi facultăţi 38 0

Centre/lab.de sănătatemintală

Adulţi (15ani +) 132 2

Lab. de tehnică dentară 390

Copii (0–14ani) 141 1

Institute de med. legală 401 1

Staţion. încentre/lab.de sănătatemintală

Adulţi (15ani +) 150 Servicii de med. legală 41

0

Copii (0–14ani) 160

Direcţia de sănăt. publică 421 1

Institute şi institu ii fărăpaturi

170

Cabinete medicale sanitarede port şi frontieră 43

0

Depozite farmaceutice 18 0 C.T.S. 44 1 1

Policlinici balneare 19 0 Servicii jud.de ambulanţă 45 1 1

Policlinici cu plată 20 0 Staţii de ambulanţă 46 0

Centre de diagnostic şi trat. 21 0 Farmacii cu circuit închis 47 10 10

Centre med.de specialitate 22 0 Nr. lab. de hemodializă 48 0

Ambulatorii de specialitate 23 1 1 Nr. staţii de hemodializă 49 0

Ambulatorii de spital 24 8 8 Nr. centre de hemodializă 50 2 1 1

Cabinete medicale despecialitate în comodat

2549 49

Nr. aparate de hemodializă 5114 4 10

Cabinete medicale destomatologie în comodat

2653 30 23

Sanatorii de nevroze saude neuropsihiatrie

520

Cabinete medicale defamilie în reţeaua publică

27210 93 117

Unităţi medico- sociale 532 1 1

Page 49: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

49

2. Număr secţii şi compartimente în spitaleTabel T89

Specificare

Tota

l

În spitale din:

Com

parti

-m

ente

*) Specificare

Tota

l

În spitale din:

Com

parti

-m

ente

*)

Urb

an

Rur

al

Urb

an

Rur

al

A B 01 02 03 04 A B 01 02 03 04

TOTAL din care: 01132 132 0 45

Nefrologie 252 2 2

A.T.I. 0215 15 14

Neurochirurgie 261 1

Boli infecţioase 035 5

Neurologie 274 4

Boli profesionale 047 7 4

Neonatologie şi prematuri 289 9 1

Cardiologie 058 8 4

Obstetrică 290

Chirurgie generală 061 1

Obstetrică-ginecologie 308 8

Chirurgie infantilă 071 1

Oftalmologie 311 1

Chirurgie cardiovasculară 082 2

Oncologie medicală 321 1

Chirurgie toracică 090

O.R.L. 334 4

Chirurgie toracică -tbc 101 1

Ortopedie şi traumatologie 344 4 1

Chirurgie maxilo-facială 112 2

Pediatrie 3511 11 4

Chirurgie plastică şireparatorie (arşi)

120

Pneumologie 361 1 1

Cronici 133 3

Pneumologie -tbc 372 2 1

Dermato-venerice 143 3 2

Psihiatrie 381 1 1

Diabet, boli de nutriţie 151 1

Psihiatrie acuţi 393 3 1

Endocrinologie 160

Psihiatrie cronici 403 3

Imunologie şi alergologie 172 2 1

Recuperare medicală 412 2

Gastroenterologie 180

Rec. neuro-psiho-motorie 421 1 1

Geriatrie şi gerontologie 190

Recuperare pediatrică 431 1

Ginecologie 204 4 3

Reumatologie 441 1

Hematologie 210

Tbc osteoarticular 450

Medicină generală 220

Toxicologie 460 1

Medicină fizică şi balneologie 2313 13 2

Urologie 473 3 1

Medicină internă 241 1

Alte 480

*) Se vor înscrie compartimentele (aprobate de M.S.) cu paturi din spitale şi din secţiile exterioare spitaliceşti, care, dincauza numărului mic de paturi, nu sunt organizate ca secţii de spital.

Page 50: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

50

3. Număr cabinete de consultaţie de tipambulator pe specialităţi

4. Laboratoare medicale

Tabel T90 Tabel T91

Specificare Total Urban Rural Specificare Total Urban Rural

A B 01 02 03 A B 01 02 03

Total, din care: 01 115 115 0 Total, din care: 01 41 41 0

Alergologie şi imunologie 02 2 2 Analize medicale, din care: 02 9 9

Boli infecţiose 03 1 1 - Biochimie 03 6 6

Cardiologie 04 7 7 - Hematologie 04 0

Chirurgie 05 7 7 - Alergologie şi imunologie 05 0

Dermato-venerologie 06 7 7 - Microbiologie, din care: 06 3 3

Diabet, nutriţie şi boli metab. 07 2 2 - bacteriologie 07 3 3

Endocrinologie 08 5 5 - bacteriologie BK 08 0

Gastroenterologie 09 4 4 - virusologie 09 0

Geriatrie şi gerontologie 10 0 - micologie 10 0

Hematologie 11 2 2 - parazitologie 11 0

Medicina generală 12 0 - Diagnostic molecular 12 0

Medicina internă 13 8 8 - Genetică 13 1 1

Medicina muncii 14 2 2 - Toxicologie 14 0

Medicina sportivă 15 1 1 Anatomie patologică, din care: 15 6 6

Nefrologie 16 0 - Histopatologie 16 0

Neurologie 17 7 7 - Citologie 17 0

Obstetrică-ginecologie 18 8 8 - Prosectura 18 6 6

Oftalmologie 19 5 5 Diagnostic cu ultrasunete 19 0

Oncologie 20 3 3 Explorări funcţionale 20 4 4

Ortopedie şi traumatologie 21 7 7 Medicină nucleară 21 1 1

O.R.L. 22 6 6 Radiologie şi imagistică medicală 22 9 9

Pediatrie 23 8 8 Radioterapie 23 1 1

Planificare familială 24 1 1 Recup., med. fizică şi balneologie 24 3 3

Pneumologie 25 2 2 Alte 25 8 8

Psihiatrie 26 6 6

Reumatologie 27 2 2 5. Laboratoare ce aparţin de DSP şi CTS

Recuperare med.fiz.şi balneo 28 0 Tabel T92

Recup. neuro-psiho-motorie 29 0 Specificare Total Urban Rural

Stomatologie 30 7 7 A B 01 02 03

Urologie 31 5 5 Total, din care: 01 2 2 0

Alte specialităţi 32 0 Igiena radiaţiilor 02 1 1

33 Diagnostic şi investigare însănătate publică, din care: 03

1 1

34 - Microbiologie 04 0

35 - Toxicologie/ chimie 05 1 1

36 CTS 0

Page 51: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

51

XI. NOTĂ METODOLOGICĂ

Sinteza (cod 18-1-40 A) se completează de către Serviciul de informatică şi biostatistică alDirecţiei de Sănătate Publică, pe baza dărilor de seamă statistice ale unităţilor sanitare, a unorcentralizatoare şi a datelor Comisiei Naţionale de Statistică.

Ea serveşte la informarea Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene şi a organelor interesate,constituind tabloul sintetic al stării de sănătate şi al activităţii unităţilor sanitare din judeţ.

Pe baza sintezei se elaborează darea de seamă explicativă (analiza anuală de bilanţ) aDirecţiei de Sănătate Publică.

Datele demografice din capitolul I se completează cu cele definitive ale Comisiei Naţionalede Statistică, ele preluându-se de la Institutul Naţional de Sănătate Publică- Centrul Naţional deStatistică şi Informatică în Sănătate Publică, de către Serviciul de informatică şi biostatisticăjudeţean.

În sinteză se vor centraliza şi datele din dările de seamă ale unităţilor subordonate directMinisterului Sănătăţii.

Un exemplar din sinteză se înaintează, pentru verificare, Centrului Naţional de Statistică şiInformatică în Sănătate Publică.

Atenţie!1- La capitolul IV, pct.1“Mişcarea bolnavilor în spitale”, pct.4 “Cheltuieli realizate” şi pct.5

“Indicatori de eficienţă ai spitalului”, sunt utilizate denumirile secţiilor conform ordinului MS Nr.457/2.07.2001, privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice aleunităţilor sanitare în România.

Următoarele denumiri de secţii sunt prinse în alte secţii, după cum urmează:- boli parazitare – în boli infecţioase- chirurgie şi ortopedie pediatrică - în chirurgie pediatrică- chirurgie cardiacă şi a vaselor mari şi chirurgie vasculară – în chirurgie cardio-vasculară- radioterapie – în oncologie- pediatrie cronici - în pediatrie- nevroze – în psihiatrie- psihiatrie copii – în psihiatrie acuţi- neuropsihiatrie - în psihiatrie.

DIRECTOR,LS

Page 52: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

52

OBSEVAŢII___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Page 53: S I N T E Z A STRI I DE SN T ATE A POPULAbIEI ^I ACTIVITb ... · 3 3. Boli infeccioase _i parazitare Tabel T04 Specificare d Angin cu strepto-coci Boal diareic acut Boala Lyme Botulism

53

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________