JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină...

54
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ S I N T E Z A STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ŞI ACTIVITĂŢII MEDICO-SANITARE DIN JUDEŢUL MURES PE ANUL 2014

Transcript of JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină...

Page 1: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

MINISTERUL SĂNĂTĂŢIICENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ

ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

S I N T E Z ASTĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI

ŞIACTIVITĂŢII MEDICO-SANITARE

DIN

JUDEŢUL MURES

PE ANUL 2014

Page 2: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

2

I. MORBIDITATE1. Morbiditate generală (incidenţa)1)

Tabel T02

Specificare Ran

dCazuri de îmbolnăvire

Cifre absolute la 1.000 locuitori

Total 15 ani +(adulţi)

0 - 14 ani(copii) Total 15 ani +

(adulţi)0 - 14 ani

(copii)A B 01 02 03 04 05 06

Total 01 0 0 0 0 0 0

Urban 02 0 0 0 0

Rural 03 0 0 0 0

2. Morbiditate generală (incidenţă pe cauze şi grupe de vârstă)1)Tabel T03

Clasa R Totalcazuri noi

din care: pe grupe de vârstă0-14 ani 15-64 ani 65 ani +

A B 01 02 03 04

Total 01 0 0 0 0

Bolile infecţioase şi parazitare 02 0

Tumori 03 0

B. singelui, org. hemato-poietice, tulb. imunit. 04 0

Bolile endoc.de nutriţie şi metabolism 05 0

Tulburari mintale şi de comportament 06 0

Bolile sistemului nervos 07 0

Bolile ochiului şi anexelor sale 08 0

Bolile urechii şi apofizei mastoide 09 0

Bolile ap. circulator 10 0

Bolile ap. respirator 11 0

Bolile ap. digestiv 12 0

Bolile pielii şi ţesutului celular subcutan. 13 0

B.sist.osteo-art.,muşchilor şi ţes. conj. 14 0

Bolile ap. genito-urinar 15 0

Complic. sarcinii, naşterii şi lăuziei 16 0

Afecţiuni perinatale 17 0

Malform. congenit, anom. cromozomiale 18 0

Simptome, semne şi rezultate anormale 19 0

Leziuni traumatice şi otrăviri 20 0

1) Morbiditatea raportată de medicii de familie.

Page 3: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

3

3. Boli infecţioase şi parazitareTabel T04

Specificare

Ran

d Angină custrepto-

coci

Boalădiareică

acutăBoalaLyme Botulism Dizenterie

bacilarăEncefalitainfecţioasă Erizipel Febră

tifoidă

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Total 01 80 554 2 2 10 1 56 0

Urban 02 53 335 2 0 4 1 42 0

Rural 03 27 219 0 2 6 0 14 0

- continuare -

Ran

d Febrăpara-

tifoidăGripă Hepatită

virală

Infecţia cuvirus

West- Nile

Lepto-spiroză Malarie

Meningităcerebro-spinală

Mono-nucleoză

infecţioasă

Parotidităepidemică Rubeolă

B 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

01 0 21 445 2 2 0 3 3 0 0

02 0 8 156 1 0 0 1 3 0 0

03 0 13 289 1 2 0 2 0 0 0

- continuare -

Ran

d

Rugeolă Salmonel-loze Scabie Scarlatină Tetanos Toxiinfecţii

alimentareTrichi-neloză

Tuseconvulsivă Varicelă

B 19 20 21 22 23 24 25 26 27

01 1 44 69 31 0 18 0 2 1658

02 0 19 33 18 0 12 0 1 931

03 1 25 36 13 0 6 0 1 727

4. Tuberculoza

4.1. Evidenţa bolnavilor tuberculoşi. Incidenţa (bolnavi noi şi recidive)Tabel T05

Dom

icili

ulbo

lnav

ului

Bolnavi înregistraţi în cursul anului:Total

bolnaviînregis-

traţi

(col.01=02+13)

Bolnavi noiTotal

bolnavinoi

(col.02=04+08)

din care: Tbc aparat respirator Tbc extrarespiratorTotal din care: tbc pulmonar

Tota

l(c

.ol0

8=09

+...

+12

)

osteo-arti-cular

gan-gli-onar

uro-geni-

tal

altelocali-zăriCopii

0-14 ani

Total din care: cu bK+Total d c:

numai laculturi

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Total 276 232 35 211 195 142 27 21 4 0 4 13

Urban 117 102 10 93 88 64 17 9 2 0 2 5

Rural 159 130 25 118 107 78 10 12 2 0 2 8

Page 4: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

4

- continuare -D

omic

iliul

bol

navu

lui Bolnavi înregistraţi în cursul anului:

Bolnavi readmişi (recidive)Total

recidive

(col.13=15+19)

din care:Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator

Total din care: tbc pulmonar Total

(c.19=20+ ... +23)

osteo-arti-cular

gan-gli-onar

uro-geni-

tal

altelocali-

zăriCopii0-14 ani

Total din care: cu bK+Total d c:

numai laculturi

A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Total 44 0 42 42 30 3 2 1 0 0 1

Urban 15 0 15 15 14 1 0 0 0 0 0

Rural 29 0 27 27 16 2 2 1 0 0 1

4.2. Prevalenţa (bolnavi rămaşi în evidenţă la 31 decembrie)Tabel T06

Dom

icili

ul b

olna

vulu

i Bolnavi rămaşi în evidenţăTotal

(col.01=03+07)

din care:Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator

Total din care: tbc pulmonar Total

(col.07=08+ ... +11)

osteo-

arti-cular

gan-gli-onar

uro-geni-

tal

altelocali-

zăriCopii0-14 ani

Total din care: cu bK+Total din care:

numai laculturi

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Total 160 32 146 124 83 17 14 3 2 1 8

Urban 68 10 63 52 34 14 5 1 1 1 2

Rural 92 22 83 72 49 3 9 2 1 0 6

Notă: Bolnavi rămaşi în evidenţă = caz nou + recidive + retratamente4.3. Mişcarea anuală a baciliferilor

Tabel T07Nr. bolnavilor cu BK +

la sfârşitul anuluiprecedent

Nr. bolnavilor deveniţipozitivi în cursul anului

(inclusiv transferaţi)

Nr. bolnavilor negativaţiîn cursul anului

Nr. bolnavilorplecaţi sau decedaţi

în cursul anului

Nr. bolnavilorcu BK +

la sfârşitul anului01 02 03 04 05

78 189 193 25 49

4.4. Cazuri cu retratament cu tuberculoză pulmonară în anul ............*)Tabel T08

Rân

d Specificare

Aflaţila

înce-putulanului

Intraţiîn

cursulanului

Totalbolnavicronici

(col 1+2)

din care: Evaluaţi Ne-eva-luaţi(col.3-4)

Rămaşila 31 dec(col. 3-5-6-9-11-

12)

Totalevaluaţi

(col5+...+12)

Vindecatsau cu

tratamentîncheiat

Infir-maţi

Aban-don,pier-dut

Eşec Mu-taţi

Con-tinuătrata-ment

Decese

Tbc Alteboli

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

1 Cronici 22 11 33 6 2 0 0 4 0 0 0 0 27 31

2Reluaţidupăabandon

22 7 29 8 4 1 1 0 00

1 1 21 22

3Reluaţidupăeşec

26 13 39 13 3 0 1 4 0 1 4 0 26 32

4 Recidive 63 40 103 40 31 2 1 3 0 0 2 1 63 67

Notă: col ( 1+2 ) = col 3 = col ( 4+13 )*) se trece anul raportat

Page 5: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

5

4.5. Evoluţia sub tratament a tuberculozei pentru cohorta anului ............*)

Tabel T94

Totalîn

evid.

Totaleva-luaţi

Evaluaţi Ne-eva-luaţi

Vinde-cat

Trata-ment

încheiat

Infir-maţi

Aban-don,

pierdutEşec Mu-

taţiContinuătratament

Decese

Tbc Alte

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Tbc.pulmonară – pozitivila examenul microscopic

N 150 150 112 9 4 2 3 0 1 12 7 0

R 51 50 29 3 4 2 5 0 0 4 3 1

Tbc.pulmonară – pozitivinumai la cultură

N 17 17 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0

R 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte TB (pulmonarenegative)

N 25 25 7 11 3 1 0 0 0 3 0 0

R 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

N = caz nou; R = recidive.*) se trece anul anterior celui raportat

5. Sifilis*)

Tabel T09

Specificare Rân

d

Cazuri noi Rămaşi în evidenţă

A B 01 02

Total 01 53 107

Urban**) 02 29 56

Rural**) 03 24 51

*) toate formele clinice**)după domiciliul stabil al pacientului

6. Hemodializă

6.1. Insuficienţă renală cronicăTabel T 13

Număr bolnavicu insuficienţărenală cronică

în evidenţă

Bolnavi dializaţi Numărtotal şedinţe

dehemodializă

Numărschimburi de

dializăperitoneală

TOTALdin care:

Hemodializă Dializăperitoneală

01 02 03 04 05 06

306 306 284 24 31367 10171

6.2. Insuficienţă renala acutăTabel T 14

Număr bolnavicu insuficienţărenală acută,intoxicaţii,

plasmafereză

Trataţi cu: Număr total şedinţe de:

Hemodia-liză

Hemofil-trare

continuă

Hemoper-Fuzie

Plasmafe-reză

Hemodia-liză

Hemofil-trare

continuă

Hemoper-fuzie

Plasmafe-reză

01 02 03 04 05 06 07 08 09

198 51 135 0 12 803 1237 0 14

Page 6: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

6

7. Cancer7.1. Bolnavi de cancer in evidenţa cabinetului judeţean deoncologie

7.2. Depistarea citologică a canceruluicolului uterin

Tabel T10 Tabel T11

Specificare Rân

d

Cazuri noi luate înevidenţă

Bolnavirămaşi în evidenţă Specificare

Rân

d In acţiunide

screening

La gine-copateTotal dc:femei Total dc:femei

A B 01 02 03 04 A B 01 02

Toate localizarile din care: 01 2389 1125 15965 7950 Total femeiexaminate citologic 01 6271 3656

Cancer al colului uterin 02 111 111 385 385 din care:suspecte 02 451 538

Cancer al pielii 03 52 32 240 130

din care:confirmateanatomo-patologic cucancer alcolului uterin,în stadiileclinice

0 03 5 7Cancer al prostatei 04 158 xxxx 860 xxxx

Cancer al sînului la femei 05 325 325 1730 1730I 04 19 20

Cancer al stomacului 06 139 40 1230 420

Cancer bronhopulmonar 07 358 80 2150 400

II 05 20 17Cancer colorectal 08 236 96 460 162

Cancer de ficat 09 58 18 575 270

Cancer de pancreas 10 91 38 625 235 III

IV06 27 21

Cancer vezica urinară 11 64 14 420 131

8. Alte boli

Specificare Rân

d Tbc. A15-A19

MalarieB50-B54

TumorimaligneC00-C97

Anemii(se excludanemiile

secundare)D50-D64

Guşasimplă şinodularănetoxicăE01-E04

Diabetzaharat

E10-E14

Malnu-triţie

proteino-caloricăE40-E46

Rahitismevolutiv

E55

A B 01 02 03 04 05 06 07 08Aflaţi 01 195 0 4989 2115 6044 17048 61 57

Intraţi 02 52 0 1070 338 385 5987 19 7

Ieşiţi 03 30 0 723 284 221 5270 12 11

Rămaşi în evidenţă 04 217 0 5336 2169 6208 17765 68 53

Indici de prevalenţă 05 0.04 0 0.89 0.36 1.04 2.97 0.01 0.01

- continuare -

Rân

d ObezitateE66

Tulburărimentale şide com-

portamentF00-F99

Bolipsihice

F01-F39

BoalaAlzheimer

G30

Sclerozămultiplă

G35

EpilepsieG40-G41

Reuma-tism

articularacut I00-

I02

Cardiopatiireumatism.

corniceI05-I09

Boli hiper-tensiveI10-I15

Cardio-patie

ischemicăI20-I25

B 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

01 4423 7782 2217 715 144 4952 390 788 54220 29320

02 783 679 4696 170 23 403 17 23 5167 1819

03 242 601 4470 84 7 317 33 48 2298 1402

04 4964 7860 2443 801 160 5038 374 763 57089 29737

05 0.83 1.31 0.41 0.13 0.03 0.84 0.06 0.13 9.55 4.97

Page 7: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

7

- continuare -R

ând

Cordpulmonar

cronicI27.9

Bolicerebro-vasculareI60-I69

Boli pul-monarecronice

obstruct.J41-J47

BoalăulceroasăK25-K28

Cirozaşi alte

hepatitecronice

K70-K76

Insuficienţarenală

cronicăN00-N08;N10-N19

Calculozăurinară

N20-N23

Anomaliiconge-nitale

Q00-Q99

Anom.congenit.ap. circ.

Q20-Q28

MaladiaDownQ90

B 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

01 1033 7817 8444 5430 5508 793 1801 761 577 101

02 59 517 1112 172 350 146 106 101 67 17

03 65 617 589 250 260 55 43 57 67 4

04 1027 7717 8967 5352 5598 884 1864 805 577 114

05 0.17 1.29 1.5 0.9 0.94 0.15 0.31 0.13 0.1 0.02

9. Bolnavi ieşiţi din sanatoriile balneo-climaterice după cauza de îmbolnăvireTabel T15

Denumirea bolii sau a grupei de boli COD

rând Total bolnavi

ieşiţi

din care:copii

0 – 16 aniA B C 01 02

Total 01 0 0

Boli reumatologice inflamatorii M05-M14 02

Boli reumatologice degenerative M15-M19 03

Boli reumatologice ţesut moale M60-M79 04

Boli neurologice centrale G00-G47 05

Boli neurologice periferice G50-G64 06

Boli ale musculaturii striate M60-M63 07

Tulburări de creştere M40-M41 08

Boli gastrointestinale K20-K31; K52 09

Boli hepatobiliare şi pancreatice K70-K87 10

Boli renourinare N18; N20-N23; N31-N39 11

Boli cardiace I05-I15;I20;I25;I50;I69-I70 12

Boli circulatorii periferice I83-I87 13

Boli respiratorii restrictive 14

Boli respiratorii obstructive J40-J45 15

Boli endocrine şi de metabolism E10-E11;E65-E68; 16

Boli ale sistemului osos M80-M82; M85;M87;M89 17

Boli ale aparatului reproductiv N40 18

Sechele posttraumatice şi post operatorii aleap.locomotor

T91-T94; Z96.6 19

Tulburări nevrotice F30-F39; F41.2 20

Page 8: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

8

10. Incapacitate temporară de muncă*10.1. Prin îmbolnăvire

Tabel T16

Coduldin listapt. ITM

Cauza incapacităţii temporare de muncăpe clase de boli R

ând Nr. zile concediu

medical acordateStructura

la % din total

A B C 01 02

Total 01 86114 100

01 – 02 Boli infecţioase şi parazitare 02 2065 2.4

03 - 04 Tumori 03 6251 7.26

05 Anemii 04 293 0.34

06 Alte boli ale sîngelui şi org. hematopoietice, tulb. imunitare 05 146 0.17

07 - 08 Boli endocrine, de nutriţie, metabolism 06 1446 1.68

09 - 10 Tulburari mintale şi de comportament 07 2946 3.42

11 – 13 Bolile sistem. nervos şi ale org. de simţ 08 2675 3.11

14 – 17 Bolile ap. circulator 09 9568 11.11

18 - 21 Bolile ap. respirator 10 12879 14.96

22 – 27 Bolile ap. digestiv 11 7018 8.15

28 Bolile pielii şi ţesutului subcutanat 12 1471 1.71

29 - 31 Bolile sist.osteo-artic.,muşchilor şi ţes.conjunctiv 13 17954 20.85

32 - 35 Bolile ap. genito - urinar 14 4979 5.78

36 Complicaţiile sarcinii, naşterii şi lăuziei 15 4315 5.01

37 - 38 Alte boli 16 1717 1.99

39 Leziuni traumatice şi otrăviri 17 10244 11.9

40 Boli profesionale 18 147 0.17

Nr. mediu de sariaţi 19 10348

10. 2. Prin alte cauzeTabel T17

Total zile de concediu medical acordate 01 27366

din care:Sarcină şi lăuzie 02 19037

Ingrijirea copiilor bolnavi 03 639

* Se va completa pentru întreprinderile cu mai mult de 200 salariaţi

Page 9: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

9

11. Bolnavi ieşiţi din spital / Sanatoriu T.B.C.

Tabel T31

Codul dinRevizia 10

OMSCauza de boală

Rân

d TotalPe grupe de vârstă

sub 1an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +

A B C 01 02 03 04 05 06

A00- T88.9 Totaldin care:

010

A00-B99 Boli infecţioase şi parazitare.,din care:

020

A15-A19 - tuberculoză 030

A37 - tuse convulsivă 040

A33-A35 - tetanosul 050

B05 - rugeola 060

B15-B19 - hepatita virală 070

C00-C96 Tumori maligne, din care: 080

C16 - t. m. stomac 090

C33-C34 - t. m. a traheii, bronhiilorşi a plămînului

100

C50 - t. m. sân 110

C53 - t. m. col uterin 120

C61 - t. m. prostata 130

C81-C96 - t. m. ale ţesutului limfatic şihematopoietic

140

D50-D89 Bolile sîngelui, org. hematop.,tulburări imunitare

150

E00-E89 Boli endoc., nutriţie, metab.şi de carenţă, din care:

160

E10-E14 - diabetul zaharat 170

F00-F99 Tulburari mintale şi comport. 180

G00-G99H00-H59H60-H95

Bolile s.nervos şi ale org. de simţ 190

I00-I99 Bolile ap. circulator, din care: 200

I10-I15 - boli hipertensive 210

I21 - infarct acut al miocardului 220

I20; I22-I25 - alte cardiopatii ischemice 230

I60-I69 - boli cerebro-vasculare 240

J00-J99 Boli ap respirator, din care: 250

- continuare -

Page 10: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

10

Codul dinRevizia 10

OMSCauza de boală

Rân

d TotalPe grupe de vîrstă

sub 1an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +

A B C 01 02 03 04 05 06

J00-J06 - infectii acute 260

J12-J18 - pneumonia 270

J40-J47 - boli cronice ale căilorrespiratorii inferioare

280

K00-K93 Boli ap. digestiv, din care: 290

K25-K28 - ulcer gastric şi duodenal 300

K70-K77 - bolile ficatului 310

L00-L99 Boli de piele şi ţesut.celular subc. 320

M00-M99 Bolile sist. osteo-articular,muşchilor şi ţes.conj., din care:

33

0M00-M02

M05-M06;M08M10-M13

- artropatii infecţioase,poliartropatii inflamatorii 34

0

M15 - M25M30 - M35

- artroze, afecţiuni alearticulaţiilor, tulburări aleţesutului conjunctiv sistemic

35

0M60-M62M65-M67M70-M72M75-M79

- afecţiuni ale ţesuturilor moi 36

0

N00-N99 Boli ap. genito-urinar, din care: 370

N17-N19 - insuficienţă renală 380

N20-N21;N23 - litiaza urinară 390

N40 - hiperplazia prostatei 400

N60-N73N75-N76N80-N98

- afecţiunile sînului şi ale org.genitale feminine 41

0

Q00-Q99 Malformaţii congenitale,anomalii cromozom., din care:

420

Q00-Q07 - malformaţii sistem nervos 430

Q20-Q28 - malformaţii ap. circulator 440

S00-T88 Traumatisme, otraviri 450

V01-V89 Accidente de transport 460

W00-W19 Căderi accidentale 470

Page 11: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

11

II. CONSULTAŢII, TRATAMENTE, VACCINĂRI etc.

1. Total consultaţii şi tratamenteTabel T18

SpecificareR

ând

Total Urban Rural

Total Adulţi15 ani +

Copii0 - 14

aniTotal Adulţi

15 ani +

Copii0 - 14

aniTotal Adulţi

15 ani +

Copii0 - 14

aniA B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Consultaţii 012444234 1924268 519966 1358310 1101688 256622 1085924 822580 263344

la un locuitor 024.09 3.82 5.49 4.3 4.06 5.78 3.85 3.55 5.24

Tratamente 03533158 467991 65167 281952 252141 29811 251206 215850 35356

la un locuitor 040.89 0.93 0.69 0.89 0.93 0.67 0.89 0.93 0.7

2. Consultaţii şi tratamente în dispensare şi cabinete medicale

Tabel T19

Specificare

Rân

d Total

Din care:Medicinăgenerală/familie*)

Stomatologie**) Medicinaşcolară CTS

Altespecialităţi**)

A B 01 02 03 04 05 06

TotalConsultaţii 01 1714764 1714764 0 0 0

0

Tratamente 02 129748 129748 0 0 00

Urb

an

Consultaţii

Adulţi 15 ani + 03 753600 753600

Copii 0 – 14 ani 04 176389 176389

din care: sub un an 05 29848 29848

Tratamente

Adulţi 15 ani + 06 47114 47114

Copii 0 – 14 ani 07 10717 10717

din care: sub un an 08 5138 5138

Rur

al

Consultaţii

Adulţi 15 ani + 09 582668 582668

Copii 0 - 14 ani 10 202107 202107

din care: sub un an 11 37751 37751

Tratamente

Adulţi 15 ani + 12 51408 51408

Copii 0 – 14 ani 13 20509 20509

din care: sub un an 14 6501 6501

*) din cabinete medicale de familie în comodat și în privat**) din cabinete medicale în comodat

Page 12: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

12

3. Consultaţii şi tratamente în ambulatorii, cabinetele medicale de specialitate, policlinica cu plată şi spitale

3.1 Consultaţii de tip ambulatorTabel T20

SpecificareR

ând Total

Alergo-logie,

imunologieclinică

Boliinfec-ţioase

Cardio-logie

Chirur-gie

Dermato-venero-

logie

D.zaharat,nutriţie şi

bolimetabolice

Endocri-nologie

Gastro-entero-logie

Geriatrieşi

geronto-logie

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

TOTAL

Total 01 386201 3758 5667 14550 42556 14426 20654 10529 5214 0

Adulţi15 ani + 02 316340 277 3692 12710 35225 12357 20164 9629 5208 0

Copii0-14 ani 03 69861 3481 1975 1840 7331 2069 490 900 6 0

Uni

tăţi

ambu

lato

rii Pt. loc.dinurban

Adulţi15 ani + 04 187065 201 2078 7398 20856 8383 11596 6579 3330 0

Copii0-14 ani 05 40085 1948 1125 971 3738 1208 233 565 2 0

Pt. loc.dinrural

Adulţi15 ani + 06 121464 76 1614 5312 14369 3974 8568 3050 1878 0

Copii0-14 ani 07 29776 1533 850 869 3593 861 257 335 4 0

Uni

tăţi

baln

eare

Pt. loc.dinurban

Adulţi15 ani + 08 5480

Copii0-14 ani 09 0

Pt. loc.dinrural

Adulţi15 ani + 10 2331

Copii0-14 ani 11 0

- continuare -

Rân

d Hema-tologie

Medi-cină

generală

Medi-cină

internă

Medi-cina

muncii

Medi-cină

sportivă

Nefro-logie

Neuro-logie

Obstetricăgineco-logie

Oftalmo-logie

Onco-logie

medicală

Orto-pedie şitrauma-tologie

ORL

B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01 0 0 23359 2980 7813 1340 31652 24008 24221 10881 25393 15435

02 0 0 21880 2980 3101 1340 31138 23709 22443 10881 22638 11068

03 0 0 1479 0 4712 0 514 299 1778 0 2755 4367

04 0 0 13369 1840 2477 867 19449 13275 14199 6375 13409 6779

05 0 0 1479 0 3535 0 277 81 1166 0 1546 2717

06 0 0 8511 1140 624 473 11689 10434 8244 4506 9229 4289

07 0 0 0 0 1177 0 237 218 612 0 1209 1650

08

09

10

11

Page 13: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

13

- continuare -R

ând Pediatrie

Planifi-care

familială

Pneumo-logie Psihiatrie Reuma-

tologie

Recuperare,medicinăfizică şi

balneologie

Recuperareneuro-psiho-

motorieUrologie CSM Stoma-

tologie

Altespecia-

lităţi

B 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

01 21322 3623 2495 18761 6727 17278 0 12102 0 19457 0

02 2379 3553 2483 18761 6721 17213 0 11898 0 2892 0

03 18943 70 12 0 6 65 0 204 0 16565 0

04 1378 2060 1506 10286 4121 5767 0 7519 0 1968 0

05 10718 48 9 0 4 32 0 129 0 8554 0

06 1001 1493 977 8475 2600 3635 0 4379 0 924 0

07 8225 22 3 0 2 33 0 75 0 8011 0

08 5480

09

10 2331

11

3.2 Tratamente de tip ambulatorTabel T21

Specificare

Rân

d TotalAlergo-logie,

imunologieclinică

Boliinfec-ţioase

Cardio-logie

Chirur-gie

Dermato-venero-

logie

D.zaharat,nutriţie şi

bolimetabolice

Endocri-nologie

Gastro-entero-logie

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

TOTAL

Total 01 209127 0 0 0 16640 830 0 0 0

Adulţi15 ani + 02 204441 0 0 0 14530 830 0 0 0

Copii0-14 ani 03 4686 0 0 0 2110 0 0 0 0

Uni

tăţi

ambu

lato

rii Pt. loc.dinurban

Adulţi15 ani + 04 22986 0 0 0 8372 438 0 0 0

Copii0-14 ani 05 2423 0 0 0 1136 0 0 0 0

Pt. loc.dinrural

Adulţi15 ani + 06 17238 0 0 0 6158 392 0 0 0

Copii0-14 ani 07 2263 0 0 0 974 0 0 0 0

Uni

tăţi

baln

eare

Pt. loc.dinurban

Adulţi15 ani + 08 86314

Copii0-14 ani 09 0

Pt. loc.dinrural

Adulţi15 ani + 10 77903

Copii0-14 ani 11 0

Page 14: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

14

- continuare -R

ând

Geriatrieşi

geronto-logie

Hema-tologie

Medi-cină

generală

Medi-cină

internă

Medi-cina

muncii

Medi-cină

sportivă

Nefro-logie

Neuro-logie

Obste-trică

gineco-logie

Oftalmo-logie

Onco-logie

medicală

Orto-pedie şitrauma-tologie

B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

01 0 0 0 79 0 0 0 0 1235 8354 0 13225

02 0 0 0 79 0 0 0 0 1235 7780 0 11865

03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 0 1360

04 0 0 0 48 0 0 0 0 830 4375 0 6305

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0 604

06 0 0 0 31 0 0 0 0 405 3405 0 5560

07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 0 756

08

09

10

11

- continuare -

Rân

d ORL PediatriePlanifi-

carefamilială

Pneumo-logie Psihiatrie Reuma-

tologie

Recuperare,medicinăfizică şi

balneologie

Recuperareneuro-psiho-

motorie

Uro-logie CSM Stoma-

tologie

Altespecia-lităţi

B 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

01 2452 0 0 0 2095 163 164217 0 0 0 0 0

02 1810 0 0 0 2095 163 164217 0 0 0 0 0

03 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 1183 0 0 0 1435 83 0 0 0 0 0 0

05 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 627 0 0 0 660 80 0 0 0 0 0 0

07 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 86314

09

10 77903

11

Page 15: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

15

3.3 Consultaţii şi tratamente în asistenţa medicală de urgenţăTabel T35

Spec

ifica

re

Adu

lţi/c

opii

Rân

d

TOTAL

CONSULTAŢII

TOTAL

TRATAMENTETOTALCONS.

STOMAT.

CONSULTAŢIISTOMAT.

TOTALTRAT.

STOMAT.

TRATAMENTESTOMATOLOGICE

pt. loc. dinurban

pt. loc. dinrural

pt. loc. dinurban

pt. loc. dinrural

pt. loc. dinurban

pt. loc.din rural

pt. loc. dinurban

pt. loc.din rural

A B C 01 02 03 04 05 06

TOTAL 01 335654191689 143965 186668 108396 78272 7615 4002 3613 7615 4002 3613

Camerade

garda

adulţi 02 9981952932 46887 58062 31076 26986 0 0 0 0 0 0

copii 03 4122423780 17444 22356 12604 9752 0 0 0 0 0

UPU/CPU

adulţi 04 16561599341 66274 100740 61381 39359 6226 3270 2956 6226 3270 2956

copii 05 2899615636 13360 5510 3335 2175 1389 732 657 1389 732 657

4. Explorări funcţionaleTabel T22

Tip investigaţie 7(1-11)

(Tippr.2)Denumire

Rân

d Totaldin care în:

spital unităţiambulatorii

A B C 01 02 03

Blocuri Total 01 0 0 0

1825 - 1830 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sistem nervos, din care: 02 0

1825 - EEG 03 0

1831 -1835 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-ochi şi anexe 04 0

1836 - 1846 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-ureche, gură, nas şi gât 05 0

1847 - 1849 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sistem respirator 06 0

1850 - 1857 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sistem cardio- vascular, din care: 07 0

1853 - 1856 - EKG 08 0

1858 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sânge şi organe hematopoietice

09 0

1859 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sistem digestiv

10 0

1860 - 1862 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sistem genito- urinar

11 0

1863 Investigaţii radioizotopice nonimagistice 12 0

1864 - 1865 Teste de sensibilitate cutanată; examinare sân 13 0

1866 Alte teste de diagnostic, măsurători sauinvestigaţii

14 0

4.1. Alte manopere în scop diagnosticTabel T74

Tip investigaţie 5 (Tippr. 1 - 2) Denumire Rd. TOTAL

A B C 01

Blocuri Total, din care: 01 0

1, 160, 300, 370, 416, 559, 520, 532, 740, 850, 891, 928, 957, 1005,1040, 1065, 1089, 1112, 1190, 1259, 1279, 1296, 1341, 1342, 1740

-Total Tippr.1- alte manopere 02

-Total Tippr.2- alte manopere cu scopie 03

Page 16: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

16

5. Investigaţii de laboratorTabel T23

Cod Denumire Rând TOTAL din care în:spital unităţi ambulatorii

A B C 01 02 03

Total 01 3501581 3259418 242163

2.1 Biochimia sistemelor, din care: 02 2092318 1978487 113831

2.10 - Biochimia lichidelor organismului 03 2092318 1978487 113831

2.2 Probe funcţionale chimice 04 373536 321612 51924

2.3 Bacteriologie Virusologie, din care: 05 147819 130503 17316

2.30 - Bacteriologie, din care: 06 133485 116553 16932

- culturi BK * 07 8318 6515 1803

- antibiograme BK ** 08 9246 7925 1321

2.32 - Virusologie 09 14334 13950 384

2.4 Serologie şi Imunologie, din care: 10 49724 42425 7299

2.40 , 2.41 , 2.42 - Serologie 11 28045 23378 4667

2.43 - Imunologie 12 21679 19047 2632

2.5 Micologie şi Parazitologie, din care: 13 37606 28253 9353

2.50 - Micologie 14 14317 12828 1489

2.51 - Parazitologie 15 23289 15425 7864

2.6 Hematologie 16 506640 470814 35826

2.7 Histologie, Citologie, Patologiegenerală, din care:

17 293938 287324 6614

2.70 - Histologie 18 111895 110962 933

2.71 - Citologie 19 11351 7593 3758

2.75 - Patologie generală, din care: 20 169366 168769 597

2.751 - proceduri post-mortem 21 2580 2580

Nr. Necropsii *** 22 335 335

* se cuprind următoarele coduri: 2.303.53; 2.303.63; 2.3102; 2.31104; 2.31114; 2.3030.3; 2.303.13; 2.303.23; 2.303.33; 2.303.43** se cuprind următoarele coduri: 2.313.0; 2.313.2; 2.313.3; 2.313.4; 2.313.5; 2.313.6;*** se trece numărul de persoane autopsiate din “ Registrul protocol necropsie”- 27.29

6. Investigaţii radiologiceTabel T24

Tip investigaţie 1(Tippr. 1 - 8) Denumire

Rân

d TOTALdin care în:

spital unităţiambulatorii

A B C 01 02 03

Bloc 1940-2016 Total, din care: 01 0 0 0

Bloc 1940-1950 Ecografii 02 0

Bloc 1951-1966 Tomografii, din care: 03 0 0 0

Bloc 1951 - tomografia clasică (simplă) 04 0

Bloc 1952–1966 - tomografie computerizată, din care: 05 0

Bloc 1952-1956 - a craniului şi creierului 06 0

Bloc 1967-1988 Radiografii, din care: 07 0

Page 17: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

17

- continuare -A B C 01 02 03

Bloc 1968,1969 - coloana vertebrală 08 0

Bloc 1971, 1983 - membrele superioare şi inferioare 09 0

Bloc 1973 - mamografia 10 0

Bloc 1975, 1976 - a aparatului digestiv 11 0

Bloc 1989–1998 Angiografii 12 0

Bloc 1999 Fluoroscopia 13 0

Bloc 2000–2014 Medicina nucleară imagistică 14 0

Bloc 2015 Rezonanţă magnetică nucleară - RMN 15 0

Bloc 2016 Alte servicii imagistice 16 0

Notă: Se trec investigaţiile efectuate (nu numărul de persoane investigate sau tratate).

7. Proceduri oncologiceTabel T30

Tip investigaţie 4(Tippr. 1 - 2) Denumire

Rân

d TOTAL din care în:spital unităţi ambulatorii

A B C 01 02 03

Bloc 1780 - 1799 Total, din care: 01 0 0 0

Bloc 1780-1785 Proceduri chimioterapeutice 02 0

Bloc 1786-1799 Radioterapie 03 0

8. Intervenţii chirurgicaleTabel T25

Tipinvestigaţie 3(Tippr. 1 - 20)

Localizare şi denumire

Rân

d TOTALdin care: decedaţi

Total Intra-operatorii

Primele24 ore 25 - 48 ore

A B C 01 02 03 04 05

Blocuri Total 01 0 0 0 0 0

1-86 Sistem nervos 02 0

110-129 Sistem endocrin 03 0

160-256 Ochi 04 0

301-333 Ureche 05 0

370-422 Nas, cavitate bucală, faringe 06 0

520-569 Aparat respirator 07 0

600-767 Sistem cardio-vascular 08 0

800-817 Sistem hematopoietic şi limfatic 09 0

850-1011 Aparat digestiv 10 0

1040-1129 Aparat urinar 11 0

1160-1203 Organe genitale masculine 12 0

1240-1299 Organe genitale feminine (ginecologice) 13 0

1330-1347 Proceduri obstetricale 14 0

1360-1579 Aparat locomotor 15 0

1600-1718 Proceduri dermatologice şi plastice 16 0

1740-1759 Proceduri la nivelul sânului 17 0

Page 18: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

18

9. Servicii dentareTabel T49

Tip investigaţie 6 Denumire Rând TOTAL din care în:spital unităţi ambulatorii

A B C 01 02 03

(Tippr. 1 - 12) Total 01 0 0 0

2 Imagistică dentară 02 0

3 Biopsie 03 0

4 Profilaxie (prevenţie) 04 0

5 Paraclinice 05 0

6 - 11 Tratamente 06 0

12 Ortodonţie 07 0

1 Alte manopere 08 0

10. Proceduri medicale în unităţi balneareTabel T26

Specificare

Rân

d Totalproceduri

din care:

Nr.bol.trataţi prin

cură internă

Nr.şed. decult.

fizică med.

Elec

tro-

tera

pie

Foto

tera

pie

Pneu

mo-

tera

pie

Term

o-te

rapi

e

Kin

eto-

tera

pie

şim

anev

read

juva

nte

Bal

neo-

tera

pie

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

In ambulatoriu 01 474081 276743 2060 173 87201 104668 3236 14886

In staţionar 02 207976 177395 0 0 7582 22999 0 85 22959

11. Nr. persoane examinate medical la încadrarea în muncă şi periodicTabel T27

Specificare

Rân

d

Nr.pers. exam.med.pt. încadrare

Tota

l per

sona

l mun

cito

rco

ntro

lat m

edic

al p

erio

dic din care:

Num

ăr p

erso

nal m

unci

tor

exam

inat

în c

adru

ldi

spen

sariz

ării

boln

avilo

rcr

onic

iMăsuri curativo-profilactice luate

Total

din

care

:nr.

aviz

em

edic

ale

acor

date

pt.

inap

titud

ini

Expu

şi la

nox

e

Personalmuncitor depistatcu stări morbide

Nr.

pers

onal

mun

cito

rex

amin

at a

ntiv

ener

ian

Schi

mba

re lo

c de

mun

Prog

ram

de

mun

căre

dus

Alte

măs

uri

Caz

uri n

oibo

li pr

of.

Caz

uri d

ebo

li cr

onic

e

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Dispensare medicale 01 2640 12 3361 109 5 234 538 1143 71 8 0

Cab.medicina muncii 02

12. Număr persoane supuse investigaţiilor medicale la încadrarea în muncă şi periodicTabel T28

Specificare

Rân

d

Nr.pers.examinateradiologic Nr. persoane investigate prin laborator Număr persoane

explorate funcţionalRadio-grafii şi

filmstandard

R.F.M.

Examenetoxicologice în

produsebiologice

Biolo-gice

Bacterio-logice

Alteexamene Respirator Cardio-

vascularAlte

explorări

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Pt. încadrarea în muncă 01 371 133 169 774 396 472 219 423 216

Control medical periodic 02 595 40 11 836 431 142 235 290 149

Page 19: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

19

13. Activitatea antituberculoasă13.1. Testări tuberculinice

Tabel 32

Mediul Vârsta (ani)

Rân

d Total testăridin care pozitive:

< 10 mm 10 – 14 mm > 15 mmA B C 01 02 03 04

Total general 01 108 35 62 11

Total urban 02 77 23 47 7

din care:grupe de vârstă

0 – 1 ani 03 1 0 1 0

1 – 2 ani 04 3 2 1 0

3 – 6 ani 05 4 2 2 0

7 – 14 ani 06 23 8 14 1

15 ani şi peste, din care: 07 46 11 29 6

gravide 08 0 0 0 0

Total rural 09 31 12 15 4

din care:grupe de vârstă

0 – 1 ani 10 0 0 0 0

1 – 2 ani 11 0 0 0 0

3 – 6 ani 12 0 0 0 0

7 – 14 ani 13 10 4 5 1

15 ani şi peste, din care: 14 21 8 10 3

gravide 15 0 0 0 0

13.2. Examen bacteriologic la bolnavii internaţi, numai pt. Tbc. ap. respiratorTabel 33

Baciloscopia la internaţi

Rân

d TotalBaciloscopia la ieşirea din unitate

Pozitivă Negativă NecontrolatăA B 01 02 03 04

Bolnavi cu baciloscopia pozitivă stabilită la internare 01 256 220 24 12

Bolnavi cu baciloscopia negativă stabilită la internare 02 2753 0 2750 3

Bolnavi cu baciloscopia necontrolată 03 43 0 0 43

13.3. Acţiuni profilacticeTabel 34

Depistări

Rân

d

Depistare radiologică

Număr persoaneexaminate

Nr. persoane suspecte demodificări pulmonare

Număr persoaneconfirmate cu TBC

A B 01 02 03

Grupe vulnerabile 01 3540 222 71

Anchete epidemiologice 02 219 67 48

Notă: Nu se cuprind bolnavii trimişi de dispensare, ambulatorii, spitale, ca suspecţi de tbc. pt. precizare de diagnostic.

Page 20: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

20

14. Educaţie sanitarăTabel T36

Specificare

Rân

d

Total absolvenţi aicursurilor sanitare

de masă

Nr. ore predatept. instruirea

coechipierilor grupelorsanitare

Nr. acţiuni educativesanitare efectuate(lecţii/conferinţe)

Nr. acţiuni cu alte forurijudeţene

A B 01 02 03 04

Total 01 0 0 3005 42

Urban 02 1819 27

Rural 03 1186 15

15. Activitatea personalului mediu sanitarTabel T37

Specificare

Rân

d

Vizite la domiciliu efectuate de personalul mediu sanitar:de ocrotire de pediatrie de obstetrică-

ginecologiealt personal

mediu sanitarTotal din care: lacopii sub 1 an Total din care: la

copii sub 1 anA B 01 02 03 04 05 06

Total 01 9394 4702 7217 4460 1971 4961

Urban 02 2772 2394 2285 1603 424 980

Rural 03 6622 2308 4932 2857 1547 3981

16. Dezinfecţii şi dezinsecţiiTabel T38

Specificare Rând Total dezinfecţii Total dezinsecţiiA B 01 02

Total 01 6460 754

Urban 02 3029 447

Rural 03 3431 307

17. TransfuziiTabel T39

Specificare Rând Total,din care:

În spitale Sanatorii tbc. Alte unităţiUrban* Rural*

A B 01 02 03 04 05

Sînge şi plasmă (litri) 01 54960.16 54960.16

Nr. transfuzii 02 36787 36787

Nr. bolnavi transfuzaţi 03 8202 8202

Acci-dente

Total, din care: 04 1 1

decese 05 0 0

*) După sediul unităţii sanitare.

18. Activitatea cabinetului medical de frontierăTabel T40

Persoane oprite în carantinăScutiri dederatizare

Mijloace de transport

Internate Puse subobservaţie Controlate

Supuse la:

Dezinfecţie Dezinsecţie Deratizare01 02 03 04 05 06 07

Page 21: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

21

III. GRAVIDE, ÎNTRERUPEREA SARCINII1.Evidenţa gravidelor

Tabel T42

MediulAflate laînceputul

anului

Nou intrate în evidenţăScoase

dinevidenţă

Rămaseîn

evidenţăTotal Nou din

care: Nou depistate după luna sarcinii Venite din

din care: depistate cu risc I – III IV - V VI - IX alte terit.A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Total 01 2256 4515 4405 315 3254 729 422 110 4470 2301

Urban 02 1203 2356 2293 148 1898 260 135 63 2274 1285

Rural 03 1053 2159 2112 167 1356 469 287 47 2196 1016

2. Gravide nou depistate pe grupe de vârstă

Tabel T48

Totalgravide nou

depistate

Grupa de vârstă a gravidei

Sub 15 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50 ani şipeste

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

4405 34 499 955 1415 1008 426 65 3 0

3. Evidenţa întreruperii cursului sarcinii (sector public și privat)Tabel T43

Specificare

Rân

d Total întreruperi de sarcină

Repartizarea după domiciliul stabilal gravidei

din care:

Urban RuralA B 01 02 03

Total 01 2412 1132 1280

Întreruperea cursului sarcinii la cerere 02 1509 758 751

Avort spontan03 903 374 529

Avort provocat 04 0 0

- continuare –

Rân

d

Întreruperile de sarcină (col.01) după grupa de vârstă a gravidei

Sub 15 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50 anişi peste

B 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 10 240 441 602 566 417 131 4 102 7 146 288 358 348 283 77 1 103 3 94 153 244 218 134 54 3 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 22: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

22

IV. MIŞCAREA BOLNAVILOR ŞI CHELTUIELILE BUGETARE

1. Mişcarea bolnavilor în spitaleTabel T44

Paturi BolnaviOm/zile

spitalizarecontabile

INDICIBolnavirămaşi Rulaj

22

Existentela sfârşitanului

Mediaanuală Aflaţi Intaţi

Tranferaţidin altesecţii

Tranferaţiîn altesecţii

IeşiţiUtilizarepaturilor

Duratamedie despitalizare

Mortalitateaîn spitaleTotal din care:

din rural decedaţiA B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Total

T 01 3795 3790 1353 118138 33083 33083 118120 50675 2074 959174 253.08 8.03 1.76 1371

31.53

C 02 1943 1940 545 68816 19363 19254 68938 32990 1513 488477 251.79 7.04 2.19 423 35.75U 03 1852 1850 808 49322 13720 13829 49182 17685 561 470697 254.43 9.39 1.14 948 27.09R 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.T.I.

T 05 162 161 60 0 13544 13546 0 0 0 33748 209.61 2.48 0 58 84.5C 06 72 71 43 0 4296 4304 0 0 0 17342 244.25 4 0 35 61.11U 07 90 90 17 0 9248 9242 0 0 0 16406 182.29 1.77 0 23 102.94R 08 0 0

Boli infec-ţioase

T 09 199 199 70 5684 232 239 5677 2218 68 46406 233.2 7.75 1.2 70 30.08C 10 105 105 44 3092 165 189 3080 1647 47 26907 238.12 8.15 1.53 32 29.21U 11 86 86 26 2592 67 50 2597 571 21 19499 226.73 7.26 0.81 38 31.22R 12 0

Boliprofesio-

nale

T 13 15 15 0 472 7 9 470 177 1 3719 247.93 7.76 0.21 0 31.93C 14 15 15 0 472 7 9 470 177 1 3719 247.93 7.76 0.21 0 31.93U 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0R 16 0

Cardio-logie

T 17 232 232 73 9534 1183 1210 9498 3968 208 64285 277.09 5.96 2.19 82 46.51C 18 195 195 67 8287 859 931 8213 3638 195 54986 281.98 5.97 2.37 69 47.25U 19 37 37 6 1247 324 279 1285 330 13 9299 251.32 5.9 1.01 13 42.62R 20 0

Chirurgiecardio-

vasculară

T 21 60 58 2 1800 1788 1668 1915 766 146 14308 246.69 3.99 7.62 7 61.9C 22 60 58 2 1800 1788 1668 1915 766 146 14308 246.69 3.99 7.62 7 61.9U 23 0R 24 0

Chirurgiegenerală

T 25 318 318 104 13123 3687 3477 13349 5325 353 82759 260.25 4.89 2.64 88 53.19C 26 210 210 69 9720 2321 2107 9936 4582 336 63500 302.38 5.24 3.38 67 57.67U 27 108 108 35 3403 1366 1370 3413 743 17 19259 178.32 4.01 0.5 21 44.48R 28 0

T = Total; C = Clinic; U = Urban; R = Rural

Page 23: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

23Paturi Bolnavi

Om/zilespitalizarecontabile

INDICIBolnavirămaşi RulajExistente

la sfârşitanului

Mediaanuală Aflaţi Intaţi

Tranferaţidin altesecţii

Tranferaţiîn altesecţii

IeşiţiUtilizarepaturilor

Duratamedie despitalizare

Mortalitatea în spitaleTotal din care:

din rural decedaţiA B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

23

Chirurgiemaxilo-facială

T 29 25 25 0 1154 39 36 1153 609 1 5902 236.08 4.95 0.09 4

47.72

C 30 25 25 0 1154 39 36 1153 609 1 5902 236.08 4.95 0.09 4 47.72U 31 0R 32 0

Chirurgiepediatrică

T 33 25 25 8 1671 276 260 1693 919 16 6833 273.32 3.5 0.95 2 78.2C 34 25 25 8 1671 276 260 1693 919 16 6833 273.32 3.5 0.95 2 78.2U 35 0R 36 0

Chirurgieplastică şireparat.(arşi)

T 37 28 28 5 891 105 70 913 487 6 7426 265.21 7.42 0.66 18 35.75C 38 0U 39 28 28 5 891 105 70 913 487 6 7426 265.21 7.42 0.66 18 35.75

R 40 0

Chirurgietoracică

T 41 15 15 1 101 117 66 152 63 8 1331 88.73 6.08 5.26 1 14.6C 42 15 15 1 101 117 66 152 63 8 1331 88.73 6.08 5.26 1 14.6U 43 0R 44 0

Chirurgietoracică -

tbc

T 45C 46U 47 0R 48 0

Cronici

T 49 15 7.5 0 164 0 0 161 65 0 1418 189.07 8.65 0 3 21.87C 50 0U 51 15 7.5 0 164 0 0 161 65 0 1418 189.07 8.65 0 3 21.87R 52 0

Dermato-venero-

logie

T 53 48 48 5 1886 11 32 1865 953 3 17159 357.48 9.02 0.16 5 39.62C 54 30 30 5 1137 7 25 1119 685 3 11776 392.53 10.25 0.27 5 38.3U 55 18 18 0 749 4 7 746 268 0 5383 299.06 7.15 0 0 41.83R 56 0

Diabet za-harat,nutri-ţie şi bolimetabolice

T 57 25 25 4 862 90 97 853 387 9 6481 259.24 6.78 1.06 6 38.24C 58 5 5 2 111 2 1 112 64 0 832 166.4 7.23 0 2 23U 59 20 20 2 751 88 96 741 323 9 5649 282.45 6.72 1.21 4 42.05

R 60 0

Endo-crinologie

T 61 15 15 1 673 9 7 676 301 0 3148 209.87 4.61 0 0 45.53C 62 15 15 1 673 9 7 676 301 0 3148 209.87 4.61 0 0 45.53U 63 0R 64 0

Page 24: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

24Paturi Bolnavi

Om/zilespitalizarecontabile

INDICIBolnavirămaşi RulajExistente la

sfârşit anuluiMediaanuală Aflaţi Intaţi

Tranferaţidin altesecţii

Tranferaţiîn altesecţii

IeşiţiUtilizarepaturilor

Duratamedie despitalizare

Mortalitateaîn spitaleTotal din care:

din rural decedaţiA B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

24

Gastro-entero-logie

T 65 66 66 20 2683 368 248 2806 1227 61 16464 249.45 5.36 2.17 17 46.53C 66 16 16 0 423 226 46 602 287 0 2416 151 3.72 0 1 40.56U 67 50 50 20 2260 142 202 2204 940 61 14048 280.96 5.8 2.77 16 48.44R 68 0

Geriatrieşi geronto-

logie

T 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 70 0U 71 0R 72 0

Ginecologie

T 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 74 0U 75 0R 76 0

Hemato-logie

T 77 74 74 18 2499 356 213 2642 1165 39 18032 243.68 6.28 1.48 18 38.82C 78 74 74 18 2499 356 213 2642 1165 39 18032 243.68 6.28 1.48 18 38.82U 79 0R 80 0

Imunologieclinică şi

alergologie

T 81 5 5 1 52 5 5 52 23 0 537 107.4 9.26 0 1 11.6C 82 5 5 1 52 5 5 52 23 0 537 107.4 9.26 0 1 11.6U 83 0R 84 0

Medicinăgenerală

T 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 86 0U 87 0R 88 0

Medicinainternă

T 89 374 374 151 13641 661 940 13392 5036 448 102343 273.64 7.08 3.35 121 38.64C 90 135 135 53 5273 485 696 5067 2570 348 39025 289.07 6.72 6.87 48 43.04U 91 239 239 98 8368 176 244 8325 2466 100 63318 264.93 7.33 1.2 73 36.16R 92 0

NefrologieT 93 48 44 12 1225 130 121 1234 609 56 8681 197.3 6.35 4.54 12 31.07C 94 29 29 9 903 63 44 927 473 11 6233 214.93 6.39 1.19 4 33.62U 95 19 15 3 322 67 77 307 136 45 2448 163.2 6.24 14.66 8 26.13R 96 0

Neonato-logie şi

prematuri

T 97 190 192.5 87 5666 832 850 5639 2814 33 39783 206.66 6.04 0.59 96 34.21C 98 65 65 27 1269 451 467 1248 584 27 10782 165.88 6.17 2.16 32 26.88U 99 125 127.5 60 4397 381 383 4391 2230 6 29001 227.46 5.99 0.14 64 37.95R 100 0

Page 25: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

25Paturi Bolnavi

Om/zilespitalizarecontabile

INDICIBolnavirămaşi RulajExistente

la sfârşitanului

Mediaanuală Aflaţi Intaţi

Tranferaţidin altesecţii

Tranferaţiîn altesecţii

IeşiţiUtilizarepaturilor

Duratamedie despitalizare

Mortalitateaîn spitaleTotal din care:

din rural decedaţiA B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

25

Neuro-chirurgie

T 101 53 53 18 2515 452 484 2480 1070 130 14887 280.89 4.99 5.24 21 56.32C 102 0U 103 53 53 18 2515 452 484 2480 1070 130 14887 280.89 4.99 5.24 21 56.32R 104 0

Neuro-logie

T 105 147 147 64 5300 322 333 5304 2474 234 42049 286.05 7.4 4.41 49 38.68C 106 107 107 57 4092 261 273 4097 1925 217 32056 299.59 7.27 5.3 40 41.21U 107 40 40 7 1208 61 60 1207 549 17 9993 249.82 7.83 1.41 9 31.9R 108 0

ObstetricăT 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 110 0U 111 0R 112 0

Obstetricăgineco-logie

T 113 267 272 83 11258 3012 3014 11251 4904 1 53540 196.84 3.73 0.01 88 52.77C 114 145 145 51 6231 2356 2359 6226 3325 1 30591 210.97 3.54 0.02 53 59.57U 115 122 127 32 5027 656 655 5025 1579 0 22949 180.7 4.02 0 35 45R 116 0

Oftalmo-logie

T 117 35 35 0 2106 2 3 2102 1027 0 5440 155.43 2.58 0 3 60.23C 118 35 35 0 2106 2 3 2102 1027 0 5440 155.43 2.58 0 3 60.23U 119 0R 120 0

Oncologiemedicală

T 121 70 70 1 1707 50 56 1699 943 54 17032 243.31 9.69 3.18 3 25.11C 122 70 70 1 1707 50 56 1699 943 54 17032 243.31 9.69 3.18 3 25.11U 123 0R 124 0

O.R.L.T 125 73 73 5 2401 1472 1463 2410 966 4 13559 185.74 3.5 0.17 5 53.12C 126 50 50 3 1729 1463 1455 1736 813 4 9532 190.64 2.98 0.23 4 63.9U 127 23 23 2 672 9 8 674 153 0 4027 175.09 5.9 0 1 29.7R 128 0

Ortopedieşi

traumato-logie

T 129 145 145 29 4913 1932 1932 4915 1806 29 34719 239.44 5.05 0.59 27 47.41C 130 63 63 2 1971 1708 1701 1980 461 2 14191 225.25 3.86 0.1 0 58.43U 131 82 82 27 2942 224 231 2935 1345 27 20528 250.34 6.43 0.92 27 38.94

R 132 0

PediatrieT 133 181 181 84 7016 366 638 6715 2735 25 41147 227.33 5.51 0.37 113 41.25C 134 38 38 26 2448 365 620 2187 1249 23 11997 315.71 4.23 1.05 32 74.71U 135 143 143 58 4568 1 18 4528 1486 2 29150 203.85 6.3 0.04 81 32.36R 136 0

Page 26: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

26Paturi Bolnavi

Om/zilespitalizarecontabile

INDICIBolnavirămaşi RulajExistente

la sfârşitanului

Mediaanuală Aflaţi Intaţi

Tranferaţidin altesecţii

Tranferaţiîn altesecţii

IeşiţiUtilizarepaturilor

Duratamedie despitalizare

Mortalitateaîn spitaleTotal din care:

din rural decedaţiA B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

26

Pneumo-logie

T 137 71 69 16 3294 122 150 3267 1043 75 20910 303.04 6.09 2.3 15 49.74C 138 0U 139 71 69 16 3294 122 150 3267 1043 75 20910 303.04 6.09 2.3 15 49.74R 140 0

Pneumo-logie-

tbc

T 141 48 52 32 371 21 16 391 238 18 13988 269 32.99 4.6 17 8.15C 142 0U 143 48 52 32 371 21 16 391 238 18 13988 269 32.99 4.6 17 8.15R 144 0

Psihiatrie

T 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 146 0U 147 0R 148 0

Psihiatrieacuţi

T 149 230 230 107 5155 312 454 4993 2371 23 67169 292.04 12.05 0.46 127 24.23C 150 130 130 38 3150 284 435 2983 1369 18 37152 285.78 10.7 0.6 54 26.71U 151 100 100 69 2005 28 19 2010 1002 5 30017 300.17 14.28 0.25 73 21.02R 152 0

Psihiatriecronici

T 153 335 335 275 911 163 19 1051 589 2 107057 319.57 79.36 0.19 279 4.03C 154 60 60 8 801 159 14 948 576 0 8550 142.5 8.83 0 6 16.13U 155 275 275 267 110 4 5 103 13 2 98507 358.21 258.55 1.94 273 1.39R 156 0

Recuperaremedicală

T 157 35 35 4 931 1 1 931 402 5 8503 242.94 9.08 0.54 4 26.74C 158 0U 159 35 35 4 931 1 1 931 402 5 8503 242.94 9.08 0.54 4 26.74R 160 0

Recuperareneuro-psiho-

motorie

T 161 8 8 0 89 0 0 89 69 0 865 108.12 9.72 0 0 11.12C 162 0U 163 8 8 0 89 0 0 89 69 0 865 108.12 9.72 0 0 11.12R 164 0

Recuperarepediatrică

T 165 4 4 3 50 0 0 52 48 0 849 212.25 16.02 0 1 13.25C 166 0U 167 4 4 3 50 0 0 52 48 0 849 212.25 16.02 0 1 13.25R 168 0

Page 27: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

27Paturi Bolnavi

Om/zilespitalizarecontabile

INDICIBolnavirămaşi RulajExistente

la sfârşitanului

Mediaanuală Aflaţi Intaţi

Tranferaţidin altesecţii

Tranferaţiîn altesecţii

IeşiţiUtilizarepaturilor

Duratamedie despitalizare

Mortalitateaîn spitaleTotal din care:

din rural decedaţiA B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

27

Recuperaremedicinăfizică şi

balneologie

T 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 170 0U 171 0

R 172 0

Reumato-logie

T 173 55 55 3 2657 52 45 2667 1235 2 17131 311.47 6.32 0.07 0 49.31C 174 55 55 3 2657 52 45 2667 1235 2 17131 311.47 6.32 0.07 0 49.31U 175 0

R 176 0

Tbcosteoarti-

cular

T 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 178 0U 179 0R 180 0

Toxico-logie

T 181 5 5 1 0 51 52 0 0 0 144 28.8 2.77 0 10.4C 182 5 5 1 0 51 52 0 0 0 144 28.8 2.77 0 10.4U 183 0R 184 0

UrologieT 185 94 94 6 3683 1313 1329 3663 1643 16 19422 206.62 3.88 0.44 10 53.21C 186 81 81 5 3287 1140 1167 3256 1514 14 17052 210.52 3.85 0.43 9 54.72U 187 13 13 1 396 173 162 407 129 2 2370 182.31 4.16 0.49 1 43.85R 188 0

AlteT 189C 190U 191R 192 0

Page 28: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

28

2. Mişcarea însoţitorilor în spitaleTabel T45

Specificare

Nr.c

rt

P A T U R I Î N S O Ţ I T O R I Om-zilespitalizare(contabile)

I N D I C I

Existente lasfărşitul anului Media anuală Aflaţi Intraţi Ieşiţi R ă m a ş i Utilizarea

paturilor

Duratamedie despitalizare

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Total 01 119 119 73 9513 9514 72 0 0 0

Însoţitori pentru copii 02 119 119 73 9513 9514 72 0 0

Însoţitori pentru adulţi 03 xxxx xxxx 0 xxxx

3. Mişcarea internaţilor în alte unităţi medicale cu paturiTabel T46

Unitatea

Nr.c

rt.

Paturi BolnaviOm-zile

apitalizare(contabile)

Indici

Existente lasfârşitulanului

Mediaanuală apaturilor

Aflaţi laînceputul

anului

Intraţi încursulanului

Ieşiţi

Rămaşi Utilizareapaturilor

Duratamedie deinternare

Mortalitateaîn staţionarTotal

din care:decedaţi

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Sanatorii anti-tuberculoase

Pulmonare 01 0

Osteoarticulare 02 0

Preventorii pentru copii 03 47 47 0 106 106 0 8558 182.09 80.74 0.00

Sanatorii balneare 04 0

Sanatorii de nevroze sau deneuropsihiatrie 05

0

Staţionare în centre de sănătate 06 0

28

Locuri în staţionare dincentre de sănătate mintală

Adulţi 07 0

Copii 08 0

Unităţi medico-sociale 09 25 25 22 64 58 12 28 8826 353.04 102.63 20.69

Page 29: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

4. Cheltuieli realizate de spital, unităţile ambulatorii de specialitate, sanatoriu tbc. etc.Tabel T47

Total cheltuieli realizate

din care:

Spitalizare de ziCabineteşcolare şi

studenţeştiDispensare Tbc.

A B 01 02 03 04Total (rînd02+03+04)

01 448751894.5 17665484.83 0 2021038.18

Spitale clinice 02 367609840.12 12472626 926198

Spitale din urban 03 81142054.38 5192858.83 1094840.18

Spitale din rural 04

Sanatorii tbc 05Sanatorii deneuropsihiatrie

06

Preventorii 07Sanatorii balneare 08

- continuare -din care: Cheltuieli

medicamenteUnităţi ambulatorii despecialitate

Unităţi sanitarebalneare

Camera de gardă/UPU/CPU Spitale

B 05 06 07 08 09

01 7363078.88 0 19203751 402498541.61 73913172.57

02 3051760 16802970 334356286.12 66869587.93

03 4311318.88 2400781 68142255.49 7043584.64

04

05

06

07

08

- continuare –Repartizarea cheltuielilor din coloana 09 pe:

Spitalizare de zi Cabineteşcolare şi studenţeşti Dispensare Tbc. Unităţi ambulatorii de

specialitateB 10 11 12 13

01 1868267.04 0 167185.21 189074.18

02 1633138 74324 120142

03 235129.04 92861.21 68932.18

04

- continuare –Repartizarea cheltuielilor din coloana 09 pe:

Unităţi sanitare balneare Camera de gardă/ UPU/CPU SpitaleB 14 15 16

01 0 1802088 69886558.14

02 1444018 63597965.93

03 358070 6288592.21

04 0

Page 30: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

30

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

A.T.I. Boli infecţioase Boli profesionale Cardiologie Chirurgie cardio-vasculară

Chirurgiegenerală

B 17 18 19 20 21 22

01 8165566.75 6463354.94 49663 3889777.97 690300 3224214.76

02 7541972.82 6121050 49663 3817011.87 690300 2847647.45

03 623593.93 342304.94 72766.1 376567.31

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

Chirurgiemaxilofacială

Chirurgiepediatrică

Chirurgieplastică şireparatorie

(arşi)

Chirurgietoracică

Chirurgietoracică –

tbcCronici Dermato-

venerologie

B 23 24 25 26 27 28 29

01 61210.96 250861.56 187623.72 20351.69 0 15893 303720

02 61210.96 250861.56 20351.69 228324

03 187623.72 15893 75396

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

Diabet zaharat,nutriţie şi boli

metaboliceEndocrinologie Gastroentero-

logieGeriatrie şi

gerontologie Ginecologie Hematologie

B 30 31 32 33 34 35

01 123979.5 19015 2132786.52 0 0 7358605.39

02 1390 19015 1894033.52 7358605.39

03 122589.5 238753

04

Page 31: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

31

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col. 16) pe secţiile şi compartimentele componente

Imunologieclinică şi

alergologie

Medicinăgenerală

Medicinăinternă Nefrologie Neonatologie şi

prematuri Neurochirurgie

B 36 37 38 39 40 41

01 7096 0 1915196.13 233269.5 308846.7 384915.01

02 7096 1214576.54 31720 215458.6

03 700619.59 201549.5 93388.1 384915.01

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

Neurologie Obstetrică Obstetrică-ginecologie Oftalmologie Oncologie

medicală O.R.L.Ortopedie

şitraumatologie

B 42 43 44 45 46 47 48

01 20033417.4 0 783774.67 58061 8698856 189909.22 1036290.58

02 19942429.23 515634.4 58061 8698856 132994.61 280678

03 90988.17 268140.27 56914.61 755612.58

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col. 16) pe secţiile şi compartimentele componente

Pediatrie Pneumologie Pneumologie-tbc Psihiatrie Psihiatrie

acuţiPsihiatriecronici

Recuperaremedicală

Recuperareneuro-psiho -

motorie

B 49 50 51 52 53 54 55 56

01 855346.15 878700.44 4253.06 0 406715 191403 205526.36 3307

02 634790.74 225344 27032

03 220555.41 878700.44 4253.06 181371 164371 205526.36 3307

04

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col. 16) pe secţiile şi compartimentele componente

Recuperarepediatrică

Recuperare,medicină fizicăşi balneologie

Reumatologie Tbc osteo-articular Toxicologie Urologie Alte

B 57 58 59 60 61 62 63

01 5345.640

258560.55 0 0 470256.97 587

02 258560.55 453297

03 5345.64 16959.97 587

04

Page 32: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

32

5. Indicatori de eficienţă ai spitalului

Tabel T93

Specificare Total cheltuieli în spital pentru: Cheltuieli pentru medicamente în spital pentru:1 pat 1 bolnav o zi spitalizare 1 pat 1 bolnav o zi spitalizare

A B 01 02 03 04 05 06

Total 01 104899.28 3365.46 415.92 18213.85 584.35 72.22

Spitale clinice 02 172348.6 4820.52 684.49 32782.46 916.91 130.2

Spitale urbane 03 35921.06 1356.44 142.18 3315.02 125.18 13.12

Spitale rurale 04

- continuare –din care pe secţii:

A.T.I. Boli infecţioase Boli profesionale1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 07 08 09 10 11 12 13 14 15

01 50717.81 600.23 241.96 32479.17 1079.75 139.28 3310.87 103.68 13.35

02 106224.97 1738.18 434.9 54168.58 1854.3 227.49 3310.87 103.68 13.35

03 6928.82 67.31 38.01 3980.29 127.49 17.55

04

- continuare –din care pe secţii:

Cardiologie Chirurgie cardio-vasculară Chirurgie generală1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 16 17 18 19 20 21 22 23 24

01 16766.28 360.5 60.51 11901.72 192.28 48.25 10139.04 190.62 38.96

02 19574.42 414.31 69.42 11901.72 192.28 48.25 13560.23 235.15 44.84

03 1966.65 46.14 7.83 3486.73 78.39 19.55

04

- continuare –din care pe secţii:

Chirurgie maxilo-facială Chirurgie pediatrică Chirurgie plastică şi reparatorie (arşi)1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 25 26 27 28 29 30 31 32 33

01 2448.44 51.31 10.37 10034.46 128.32 36.71 6700.85 187.44 25.27

02 2448.44 51.31 10.37 10034.46 128.32 36.71

03 6700.85 187.44 25.27

04

Page 33: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

33

- continuare –din care pe secţii:

Chirurgie toracică Chirurgie toracică - tbc Cronici1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 34 35 36 37 38 39 40 41 42

01 0 0 0 2119.07 96.91 11.21

02 0 0 0

03 2119.07 96.91 11.21

04

- continuare –din care pe secţii:

Dermatovenerologie Diabet zaharat, nutriţie şi bolimetabolice Endocrinologie

1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.B 43 44 45 46 47 48 49 50 51

01 6327.5 159.68 17.7 4959.18 129.69 19.13 1267.67 27.84 6.04

02 7610.8 198.72 19.39 278 12.09 1.67 1267.67 27.84 6.04

03 4188.67 100.13 14.01 6129.48 145.77 21.7

04

- continuare –din care pe secţii:

Gastroenterologie Geriatrie şi gerontologie Ginecologie1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 32314.95 694.49 129.54

02 118377.1 2918.39 783.95

03 4775.06 98.58 17

04

- continuare –din care pe secţii:

Hematologie Imunologie clinică şi alergologie Medicină generală1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 61 62 63 64 65 66 67 68 69

01 99440.61 2561.3 408.09 1419.2 122.34 13.21

02 99440.61 2561.3 408.09 1419.2 122.34 13.21

03

04

Page 34: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

34

- continuare –din care pe secţii:

Medicină internă Nefrologie Neonatologie şi prematuri1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 70 71 72 73 74 75 76 77 78

01 5120.85 132.51 18.71 5301.58 170.64 26.87 1604.4 46.9 7.76

02 8996.86 209.01 31.12 1093.79 32.53 5.09 3314.75 123.33 19.98

03 2931.46 81.07 11.07 13436.63 514.16 82.33 732.46 19.3 3.22

04

- continuare –din care pe secţii:

Neurochirurgie Neurologie Obstetrică1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 79 80 81 82 83 84 85 86 87

01 7262.55 128.95 25.86 136281.75 3523.29 476.43

02 186377.84 4522.09 622.11

03 7262.55 128.95 25.86 2274.7 71.31 9.11

04

- continuare –din care pe secţii:

Obstetrică-ginecologie Oftalmologie Oncologie medicală1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 88 89 90 91 92 93 94 95 96

012881.52 54.61 14.64 1658.89 27.54 10.67 124269.37 4948.15 510.74

023556.1 59.69 16.86 1658.89 27.54 10.67 124269.37 4948.15 510.74

032111.34 46.92 11.68

04

- continuare –din care pe secţii:

O.R.L. Ortopedie şi traumatologie Pediatrie1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 97 98 99 100 101 102 103 104 105

01 2601.5 48.97 14.01 7146.83 150.76 29.85 4725.67 114.57 20.79

02 2659.89 41.63 13.95 4455.21 76.25 19.78 16705.02 223.6 52.91

03 2474.55 83.33 14.13 9214.79 236.65 36.81 1542.35 47.67 7.57

04

Page 35: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

35

- continuare –din care pe secţii:

Pneumologie Pneumologie - tbc Psihiatrie1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 106 107 108 109 110 111 112 113 114

01 12734.79 256.03 42.02 81.79 10.03 0.3

02

03 12734.79 256.03 42.02 81.79 10.03 0.3

04

- continuare –din care pe secţii:

Psihiatrie acuţi Psihiatrie cronici Recuperare medicală1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 115 116 117 118 119 120 121 122 123

01 1768.33 72.97 6.06 571.35 141.89 1.79 5872.18 219.58 24.17

02 1733.42 64.9 6.07 450.53 27.93 3.16

03 1813.71 86.28 6.04 597.71 431.42 1.67 5872.18 219.58 24.17

04

- continuare –din care pe secţii:

Recuperare neuro-psiho-motorie Recuperare pediatrică Recup., med. fizică şi balneologie1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 124 125 126 127 128 129 130 131 132

01 413.38 37.16 3.82 1336.41 100.86 6.3

02

03 413.38 37.16 3.82 1336.41 100.86 6.3

04

- continuare –din care pe secţii:

Reumatologie Tbc osteo-articular1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 133 134 135 136 137 138

01 4701.1 95.34 15.09

02 4701.1 95.34 15.09

03

04

- continuare –din care pe secţii:

Toxicologie Urologie Alte1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 139 140 141 142 143 144 145 146 147

01 0 0 0 5002.73 94.01 24.21 12.49 5.54 0.07

02 0 0 0 5596.26 102.28 26.58

03 1304.61 29.75 7.16 12.49 5.54 0.07

04

Page 36: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

36

V. ACTIVITATEA DE URGENŢĂ1. Serviciul de ambulanţă

Tabel T50

Nr.autosanitarela sfârşit de an Ore rulaj Nr. Km

parcurşi

Nr. solicitări Nr. pacienţi

Total din care:Realizate Transportaţi Asistaţi la locul

solicitării01 02 03 04 05 06 0752 102 610 2 456 337 57 354 57 354 55 981 1 373

2. Nave sanitare 3. Salvamont 4. SalvamarTabel T51

Naveexistente la

sfîrşitulanului

Nr. bolnavitransportaţi

Nr. personalmedicalsanitar

transportat

Nr. litrisânge

transportaţi

Nr.persoaneasistate

din care:decedate

Nr.persoaneasistate

din care:decedate

01 02 03 04 05 06 07 08

5. Centrul de transfuzie sanguină5.1 Recoltare 5.2 Rebuturi

Tabel T52 Tabel T53

Nr. donatori înevidenţă la

sfîrşitul anuluia)

din care: numărdonatori în

cursul anului

Nr. prizeexecutate în

timpul anului

Sânge recoltat(litri)

Cantităţi rebutate (litri)

Sângeintegral

Masaeritrocitară Plasmă

01 02 03 04 01 02 03

35 7.76 14.14 6.3224970 96800 290000

a) Donatorii care timp de 3 ani nu s-au prezentat la donare sau au devenit inapţi pentru donare sunt scoşi din evidenţă

5.3. Livrare Tabel T54

Sânge şi produse livrate (litri)

Sânge integral Masăeritrocitară

Masătrombocitară

Plasmă (litri)Nativă congelată Decrioprecipitată Crioprecipitat

01 02 03 04 05 06

242100 4014725 351744 2632800 0 32830

5.4. Laborator Tabel T55

Analize de laborator, din care:

Total din care:pozitive

pt.Ag.Hbs

din care:pozitive Sifilis

din care:pozitive

Anticorpi

anti HIVdin care:pozitive

antihepatita C

din care:pozitive

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

162275 758 14243 60 14202 32 14195 7 14227 17

5.5. Imunoglobulină anti-DTabel T56

Analize de laborator, din care:Nr.

gravidetestate

din care:pozi-tive

Nr.dozeadmi-

nistrate

Anticorpi

Alte

dincare:

pozi-tive

antiHTLV

din care:pozitive

Testăriimuno-logice

din care:pozitive

Testărihemato-logice

din care:pozitive

11 12 13 14 15 16 17 18 01 02 03

14145 0 62901 0 9954 0 18408 642

Page 37: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

37

VI. MEDICINA LEGALĂ1. Serviciu 2. Comisia de avizare

Tabel T57 Tabel T58

Număr expertize

Nr.

lucr

ări

com

plem

enta

re(a

nato

mo-

pat.,

trim

iteri

la la

b.)

Nr.

expe

rtize

pent

ru a

vortu

ride

lictu

ale

Nr.

îmbă

lsăm

ări Număr analize

Nr. AVIZE(aprobate, respinse,

cu completări)

Pe p

erso

ane

vii

(lovi

turi,

vio

let

c.)

Pe cadavre(oase, autopsii,exhumări etc.)

Toxi

colo

gice

Bio

chim

ice

şicr

imin

alis

tice

Ana

tom

o-pa

tolo

gice

Total din care:dec.mame

01 02 03 04 05 06 07 08 09 01

2193 722 626 720 2274 1106 2504 35

VII. ACTIVITATEA EPIDEMIOLOGICĂA. Activitatea epidemiologică

1. Purtători de germeni şi investigaţii epidemiologice în focare (suspecte şi confirmate) Tabel T59

Specificare

Rân

d

Afe

cţiu

nidi

arei

ce

Ang

ine

stre

ptoc

ocic

e

Bot

ulis

m

Diz

ente

rieba

cila

ra

Febr

a tif

oidă

Febr

a pa

ratif

oidă

A şi

B

Hep

atita

vira

lă(to

ate

tipur

ile)

Infe

cţii

noso

com

iale

Men

ingi

te v

irale

şi b

acte

riene

Scar

latin

a

Toxi

nfec

ţiial

imen

tare

Tric

hino

Tube

rcul

oza

Alte

foca

re

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14Nr. purtători depistaţi 01Nr. purtători înevidenţă la sf. anului 02

Focare anchetate demedicul epidemiolog 03

2 13 1 1 8Nr. pers.examinateprinlaborator

Total 04 53 3 9

din care:pozitive 05

3

2. Depistări prin examene coprologice Tabel T61

Nr. persoaneexaminate

din care:Nr. total de

persoane pozitive

din care:agenţi etiologici identificaţi

Vibrion holeric E. coli O157 Alte patotipuri deE. coli Salmonella Shigella

01 02 03 04 05 06 07

964 38 2 2

- continuare –din care:

agenţi etiologici identificaţiAgenţi etiologici

neidentificaţiYersinia Campylobacter Rotavirus Giardia Cryptosporidium Alte

08 09 10 11 12 13 14

4 30

3. Alte depistăriTabel T62

Specificare Amoebiaza Anchilostoma Ascaris Echinococoza

A B 01 02 03 04

Total pers. examinate 01 694

din care: pozitive 02 3

Page 38: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

38

- continuare –

Oxiuraza Strongiloidoza Taenia Toxoplasmoza Trichomoniaza

05 06 07 08 09

4. Examene de bacteriologie, virusologie şi serologieTabel T63

Specificare

Tota

l

din care:

Febra tifoidă şi paratifoidăA şi B Toxiinfecţii alimentare

R W

idal

Hem

ocul

t. M

edul

ocul

t.B

ilicu

lturi

Cop

rocu

lturi,

uroc

ultu

ri

Prod

. pat

olog

.(v

omis

men

te,

cultu

ri et

c.)

Prod

use

alim

enta

re Culturi pozitive

Salm

onel

e

Staf

iloco

cien

tero

toxi

ci,

coag

ul. P

oz.

Alţi

ger

men

i

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Numărexamene

Total 01 9231 577 6

Pozitiv 02 549 2

din

care

:

Pt.investig.focarelor

Total 03 48 2

Pozitiv 04 0

Pt.diag.bolnav.susp.

Total 05 2550 12

Pozitiv 06 503 1

- continuare -

din care:

Alte

salm

onel

efă

ră to

xalim

Diz

ente

rie

Dift

erie

Scarlatină Tuse convulsivă

Bru

celo

za

Lept

ospi

roza

Men

ing.

men

ingo

coci

Infecţii cu coli patogeni

Cul

turi

Cop

rocu

lturi

Cul

turi

Cul

turi

ASL

O

Cul

turi

Sero

logi

ce

Sero

logi

ce

Sero

logi

ce

Cul

turi

Cul

turi

Imun

oflu

-or

esce

nţă

Cop

rocu

lturi

pt. v

ibrio

nii

hole

rei

B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01 577 44 13

02 3

03 2 44

04

05 12 13

06 3

Page 39: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

39

- continuare -din care:

Malarie

Exam

ene

copr

o-pa

razi

tolo

gice

Ant

ibio

gram

e

Investigare epidemiologică ainfecţiilor nosocomiale Hepatita virală

Pică

tură

groa

Ster

iliza

re(p

roc.

de

ster

iliza

re)

Ster

ilita

te(in

str.

şi o

b.st

erili

zate

)

Con

d. d

e ig

.(a

erom

icro

flo-r

a,su

praf

.etc

.)

Serologie

Ac

HB

s

Ac

tota

liH

CV

Ag

HB

s

IgM

HA

V

IgM

HB

c

IgM

HC

V

B 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

01 694 5 63 34 2480 145 344 129

02 33 4 5 193 1

03

04

05 190 5 10 344 10

06 14 193

- continuare –din care:

Sifilis Gonoree Chlamydia HIV

Alte

VD

RL

RPR

TPH

A

IgM

Mic

rosc

opie

dire

ctă

Exam

enm

icro

scop

ic

Cul

tură

Ant

ibio

gram

ă

Cul

tură

Sero

logi

e

Sero

logi

e

B 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

01 1302 978 184 987 669

02 90 157 20 39 2

03

04

05 973 611 184 186

06 90 152 20 30

5. Activităţi de chimioprofilaxieTabel T60

Specificare R Angină streptococică Antrax Difterie DizenterieA B 01 02 03 04

Nr. persoane, din care: 01 0 0 0 0

0- 14 ani 02

15 + 03

- continuare -Holera Malarie Sifilis TBC Tuse convulsivă

05 06 07 08 090 0 0 0 0

Page 40: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

40

6. Imunizarea populaţieiVaccinări, rapeluri

Tabel 41

Mediul Vârsta (ani)

Rân

d Total Anti- haemophilusinfluenzae tip B

Antiama-rilice Antigripale

V R V (3 doze) R V VA B C 01 02 03 04 05 06

Total general 01 44650 26791 4515 4454 0 16158

Total urban 02 22605 12922 1982 2079 0 10084

din care:grupe de

vîrstă

0 - 2 ani 03 12324 6237 1982 2079 0 0

3 - 4 ani 04 54 30 0 0 0 26

5 - 14 ani 05 295 6634 0 0 0 126

15 ani şi peste, din care: 06 9932 21 0 0 0 9932

gravide 07 22 21 0 0 0 22

Total rural 08 22045 13869 2533 2375 0 6074

din care:grupe de

vîrstă

0 - 2 ani 09 15694 7125 2533 2375 0 0

3 - 4 ani 10 60 40 0 0 0 0

5 - 14 ani 11 255 6682 0 0 0 38

15 ani şi peste, din care: 12 6036 22 0 0 0 6036

gravide 13 0 22 0 0 0 0

- continuare –

Rân

d Antihepatita A Antihepatită B AntiholericAntipoliomielitice

V. PIV (DI) R (DII) V (3 doze) R V (DI) R (DII) V (3 doze) R (4 doze) R (5 doze)

C 07 08 09 10 11 12 13 14 15

01 398 102 4515 0 0 0 4594 4542 10540

02 159 44 1982 0 0 0 2020 2121 5534

03 0 0 1982 0 0 0 1982 2079 0

04 4 3 0 0 0 0 24 27 0

05 155 41 0 0 0 0 14 15 5534

06 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 239 58 2533 0 0 0 2574 2421 5006

3 0 2533 0 0 0 2533 2375 0

09 35 10 0 0 0 0 25 30 0

10 201 48 0 0 0 0 16 16 5006

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

Page 41: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

41

- continuare -

Rân

d Antitetanice Antitifoidice BCG

V R V R V RC 16 17 18 19 20 21

01 0 43 0 0 5339 0

02 0 21 0 0 2245 0

03 0 0 0 0 2245 0

04 0 0 0 0 0 0

05 0 0 0 0 0 0

06 0 21 0 0 0 0

07 0 21 0 0 0 0

08 0 22 0 0 3094 0

09 0 0 0 0 3094 0

10 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0

12 0 22 0 0 0 0

13 0 22 0 0 0 0

- continuare -

Rân

d Diftero-tetanice (dT) Diftero-tetano-pertusis ROR Alte

V R V (3 doze) R (4 doze) R (5 doze) V (DI) R (DII) V RC 22 23 24 25 26 27 28 29 30

01 0 0 4515 4454 0 4616 2656 0 0

02 0 0 1982 2079 0 2151 1044 0 0

03 0 0 1982 2079 0 2151 0 0 0

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 0 0 0 0 0 0 1044 0 0

06 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 0 0 2533 2375 0 2465 1612 0 0

09 0 0 2533 2375 0 2465 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 1612 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 42: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

42

7. Determinări şi analize ale factorilor de mediuTabel T64

Specificare Total probe din care:pozitive

Număr determinări efectuateFizico-chimice

din care:pozitive Biologice din care:

pozitiveA B 01 02 03 04 05 06

Ape potabile 01 3426 1287 6985 1976 3354 155

Alte ape 02 800 205 2124 231 2172 191

Aer, depuneri atmosferice 03 12

Sol, reziduri solide 04

Suprafeţe contaminate 05 261 1044

Produse vegetale, plante 06

Microclimat 07 114 456

Iluminat, zgomot, trepidaţii 08

Alte probe 09 526 53 302 53 880

- continuare -

Număr determinări efectuateMicrobiologice din care: pozitive Radio-dozimetrice din care: pozitive Radio- chimice din care: pozitive

B 07 08 09 10 11 12

01 124

02

03 236 24

04

05

06

07

08

09

8. Analize de alimenteTabel T65

Specificare

Total probe Număr determinări efectuate Alimentescoase din

consum(kg/l)

Recoltate(investigate)

din care:necoresp.

Fizico-chimiceşi toxicol.

Radiochimice

Micro-biologice

A B 01 02 03 04 05 06

Lapte şi derivate 01 141 11 303 1,5

Carne, peşte şi derivate 02 287 256 746 4,9

Conserve sterilizate 03 26 93 12

Alte produse alimentare 04 314 27 243 3 510

Adjuvanţi 05 2 5

Ambalaje,utilaje, teste desalub.

06 71 26 120

Page 43: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

43

9. Alimentaţia ratională în unităţiTabel T66

Număr colectivităţi anchetate(cantine, cantine restaurant)

din care, cu raţia:Hipocalorică Hiperglucidică Hipoproteică Alte abateri

A B 01 02 03 04

Cantine restaurant 01

Cantine şcolare 02

Cantine studenţeşti 03

Alte 04

10. Igiena copiilor şi tinerilorTabel T67

SpecificareNr.controale efectuate Total

determinăride laborator

Măsuri luate

Total din care în: internate,cămine, tabere Amenzi Suspendări,

închideriA B 01 02 03 04 05

Creşe 01 5

Unităţi de învăţămînt 02 481 3 3

Unităţi sezoniere 03Tabere 04 7 1

11. Starea de sănătate a copiilor şi tinerilorTabel T68

SpecificareNr. clase

cuprinse înacţiuni

Nr. persoaneexaminate

din care:

Somatometric Fiziologic Psihologic

A B 01 02 03 04 05

Total 01 1267 31677 31677 31677

12. Îmbolnăviri produse prin alimenteTabel T69

SpecificareFocare (minimum 2 cazuri)

În colectivităţi(inclusiv cele din unit. de alim. publ.)

Familiale(inclusiv cazurile sporadice)

A B 01 02

Toxi

infe

cţii

alim

enta

re Total focare, din care: 01 1

- investigate microbiologic 02 1

Total îmbolnăviri 03 17

Into

xica

ţiial

imen

tare Total focare, din care: 04

- investigate microbiologic 05

Total îmbolnăviri 06

13. Autorizaţii sanitare de funcţionareTabel T71

SpecificareNumăr autorizaţii sanitare Obiective în evidenţă

fără autorizaţie sanitarăNou eliberate şi

revizuite Refuzate Total Parţial

A B 01 02 03 04

Obiective alimentare 01 405

Alte obiective 02 646

Page 44: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

44

14. Condiţii deosebite de muncă din întreprinderi14.1 Evidenţa angajaţilor

Tabel T72

Specificare Nr.mediu scriptic angajaţi Nr. angajaţi expuşi

A 01 02

Total 51115 33030

14.2 Angajaţi expuşi la pulberiTabel T73

Specificare Pulberisilicogene

Azbest(total) Cărbune Ciment

Pulberi textile(bumbac, in,

lână, cânepă etc

Pulberi organicesensibile şi iritante(ricin, făină, tutun,

lemn etc)

Altepulberi

A 01 02 03 04 05 06 07Total 268 - - 379 1077 2128 3632

14.3 Angajaţi expuşi la noxe chimiceTabel T75

Specificare Plumb şicompuşi

Mercur şicompuşi

Crom şicompuşi

Altemetale,

metaloizişi compuşi

Benzen şicompuşi

Alţisolvenţiorganici

Nitro şiamino

derivaţi şihidrocarburi

Sulfura decarbon

A 01 02 03 04 05 06 07 08Total 28 129 135 376 134 808 58

- continuare -

Alţi compuşiorganici

Hidrogensulfurat

Gaze şivapori iritanţi

Oxid decarbon

Compuşicianici Pesticide Alte noxe

chimice

Noxeiritante sau

alergizante ale pielii09 10 11 12 13 14 15 16

304 - 3403 350 86 104 1515 1792

14.4 Angajaţi expuşi la noxe fizice şi biologiceTabel T29

Spec

ifica

re

Mic

rocl

imat

cald

Mic

rocl

imat

rece

Zgom

ot

Vib

raţii

Supr

asol

icita

relo

com

otor

ie

Supr

asol

icita

revi

zual

ă

Supr

asol

icita

rea

larin

gelu

i

Supr

asol

icita

rene

urop

sihi

Ag.

pat

ogen

ibi

olog

ici

Mun

ca la

înăl

ţime

Rad

iaţii

ioni

zant

e

Rad

iaţii

ultra

viol

ete

Câm

puri

elec

trom

agne

tice

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13T

14.5 Angajaţi expuşi la substanţe sau cauze potenţial cancerigene din industrieTabel T76

Substanţe sau cauzepotential cancerigene Total Amino-

bifenilArsen şicompuşi Azbest Benzen Benzidină

A B 01 02 03 04 05 06Total angajaţi expuşi 01 134 134Persoane controlate 02 134 134Cazuri depistate 03 0

- continuare -

Bisclorme-tirel şi cloro-metil etil eter

Cromhexavalent şi

compuşi

Clorură devinil

Gudron şismoală

Naftil-amină(beta naftil-

amină)

Nichel şicompuşi de

nichel

Radiaţiiionizante

Talc cuconţinut în

fibră deazbest

B 07 08 09 10 11 12 13 14010203

Page 45: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

45

15. Laboratorul pentru SalmonellaTabel T79

Specificare

Totalcazuri deSalmo-nella

Izbucniri epidemice Cazuri sporadice

DeceseNumărfocare

Număr cazuri în focare

Total Bolnavi PurtătoriTotal Confirmatebacteriologic

Stabiliteprin

anchetăA 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Total 0 0 0- continuare -

Vehicul ApaCarne Lapte Ouă

Alte

pro

duse

alim

enta

recu

spec

ifica

re

Ust

ensi

le d

inun

ităţi

alim

enta

re

Pota

bilă

De

supr

afaţ

ă

Rez

idua

Carne Derivate Lapte Derivate Ouă Derivate

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

16. Activitatea antirabicăTabel T80

Specificare

Nr.

pers

oane

con

sulta

te

Nr.pers.intrate

întratam.

înperioa-da rap.

Repartizarea pers.intrate în tratam.

(col.2), muşcate sauinfectate de diverse

animale la careturbarea s-a

confirmat prin:

Infecţiacu virusde stradă

a fost:

Nei

nfec

taţi

Nr.f

ocar

e de

turb

are

cuno

scut

e de

cab

inet

ulan

tirab

ic

Complicaţii după tratamentantirabic

După vaccin După ser

Tota

l

Exam

enla

bora

tor

Exam

encl

inic

Sigu

Prob

abilă

Tota

lco

mpl

icaţ

ii

din

care

:ne

rvoa

se

Ser

anaf

ilact

ic

Boa

lase

rulu

i

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Total 2127 668 151 517

B. Controlul în sănătate publicăTabel T70

Categoria de probleme pentru carese efectuează controlul sanitar Nr. controale efectuate

Măsuri luate:

Nr. amenzi aplicate Limitatrea saususpendarea activităţii

A B 01 02 03

Prev. şi comb. bolii transmisibile 01 450 33 1

Alimentarea cu apă potabilă 02 42 1 3

Impurificarea aerului 03

Impurificarea solului 04

Cazarea colectivă (adulţi) 05 115 10

Igiena alimentatră 06 1117 59 6

Profilax. infecţ. intraspitaliceşti 07 299 13

Protec. contra radiaţiilor ionizante 08

VIII. REŢEAUA ŞI ACTIVITATEA FARMACEUTICĂTabel T84

SpecificareFarmacii existente la 31 decembrie

Puncte de lucrufarmaceuticeTotal Cu orar de funcţionare

Semi-permanent NormalA B 01 02 03 04

Total 01 10 0 10 0Urban 02 10 10Rural 03 0

Page 46: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

46

IX. EVIDENŢA PERSONALULUI SANITAR SUPERIOR,MEDIU SI AUXILIAR LA 31.XII.

Tabel T87

Categorii de personal muncitorsanitar R

ând

Tota

l

din

care

: fe

mei Repartizarea personalului sanitar mediu din col.1 pe unităţi

Spita

lea)

Labo

rato

are

med

.ale

spit.

Sana

torii

tbc

Prev

ento

rii

Sana

t..ne

vroz

esa

u n

euro

psih

.

Uni

tăţi

ambu

lator

iib)

Uni

t. sa

nit.

baln

eare

c)

Cab.

med

.de

fam

ilie d

inur

ban

Cab.

med

.de

fam

ilie d

inru

ral

Cab

. med

.şc

olar

e şi

stud

enţe

şti

Dis

pens

are

TBC

Cen

tre/la

b.de

sănă

tate

min

tală

Farm

acii/

punc

tede

lucr

u al

efa

rmac

iilor

CTS

MS,

DSP

,d)

INSP

Salv

are

e)

Inst

itute

de

med

. leg

ală

Alte

uni

tăţi

f)

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Total pers. cu studii superioare 01 2123 1488 1601 187 0 1 0 163 1 0 0 0 8 12 35 6 47 33 11 18

Medici din care: 02 1563 1037 1264 171 1 64 1 8 5 4 18 15 6 6

- Medici de familie 03 47 38 47

- Rezidenţi 04 961 668 791 82 86 2

Dentişti din care: 05 92 76 2 90

- Rezidenţi 06 83 67 83

Farmacişti din care: 07 36 33 35 1

- Rezidenţi 08 18 16 18

Fiziokinetoterapeuţi, din care: 09 2 2 2

- fizioterapeuţi 10 1 1 1

Asistenţi med. cu studii sup, din care: 11 150 139 136 2 2 4 6

- asist. med. obst.-ginec.(moaşe) 12 20 20 20

Alt personal sanitar superior g) 13 67 49 27 14 7 3 1 10 1 4

Alt personal cu studii superioare h) 14 213 152 170 1 19 12 4 7

Total personal mediu sanitar 15 2937 2654 2192 301 0 5 0 137 21 0 0 0 19 8 70 17 28 121 10 8Total asistenţi medicali, surori 16 2721 2455 2059 273 0 5 0 118 20 0 0 0 18 8 64 15 27 101 6 7

Dup

ă sp

ecia

lităţ

i

Medicale 17 2139 1933 1799 84 5 102 4 18 5 0 15 1 101 5 0

Pediatrie 18 134 134 123 2 0 6 0 3 0 0 0 0 0

Obst.-ginec. (moaşe) 19 67 66 65 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Igienă 20 30 19 6 3 0 2 0 0 0 0 19 0 0

Radiologie 21 103 82 42 57 0 4 0 0 0 0 0 0 0Baln.fiziot. şi rec.medicală 22 46 33 12 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dietetică 23 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nutriţie şi diabet 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stomatologie 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 47: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

47

- continuare –

Categorii de personal muncitorsanitar R

ând

Tota

l

din

care

: fe

mei Repartizarea personalului sanitar mediu din col.1 pe unităţi

Spita

lea)

Labo

rato

are

med

.ale

spit.

Sana

torii

tbc

Prev

ento

rii

Sana

t..ne

vroz

esa

u n

euro

psih

.

Uni

tăţi

ambu

lator

iib)

Uni

t. sa

nit.

baln

eare

c)

Cab.

med

.de

fam

ilie d

inur

ban

Cab.

med

.de

fam

ilie d

inru

ral

Cab

. med

.şc

olar

e şi

stud

enţe

şti

Dis

pens

are

TBC

Cen

tre/la

b.de

sănă

tate

min

tală

Farm

acii/

punc

tede

lucr

u al

efa

rmac

iilor

CTS

MS,

DSP

,d)

INSP

Salv

are

e)

Inst

itute

de

med

. leg

ală

Alte

uni

tăţi

f)

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dup

ă sp

ecia

lităţ

i

Urgenţe medico- chirurgicale 26 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fiziokinetoterapeuţi,din care: 27 16 12 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0

- fizioterapeuţi 28 16 12 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0

Ocrotire 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laboranţi biologie clinică 30 94 91 2 86 0 2 0 0 0 0 0 0 4

Laboranţi anat.-patologică 31 8 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Farmacie 32 64 62 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0

Alţi asistenţi 33 10 10 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3

Registratori medicali 34 200 188 128 26 0 15 1 1 0 6 2 0 19 2 0

Statisticieni medicali 35 5 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Tehn

icie

ni Dentari 36 5 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

Opticieni 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilaje medicale 38 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Protezare 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte

Droghişti 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipsari 41 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maseuri 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autopsieri 43 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Instructori c.f.m. 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instructori educaţie 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dentişti (studii medii) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total personal auxiliar sanitar 47 1611 1254 1397 43 8 33 2 1 6 0 1 115 4 1

Muncitori 48 442 152 434 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3

Personal de servire 49 112 17 105 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5

Personal din aparatul funcţional 50 91 49 65 0 0 0 0 0 1 4 12 7 2a) Se include numai personalul care deserveşte bolnavii spitalizaţi: spitale, institute şi centre medicale cu paturi şi centre de sănătate de spitalb) Policlinici cu plată, centre de diagnostic şi tratament, centre medicale de specialitate, ambulatorii de specialitate, ambulatorii integrate spitalelor, cabinete de specialitate şi stomatologice, care funcţionează în fostele policlinici, dispensare medicale teritoriale (rural), laboratoare de tehnică dentară şi centrele de sănătate de staţionar.c) Sanatorii balneare, unităţi ambulatorii balneare, dispensare medicale balneared) La coloana 17 se va raporta şi personalul din laboratoerele din DSPe) Salvare, SMURDf) Se include personalul din institutele de cercetare fără paturi şi altele necuprinse anteriorg) biologi, chimişti, logopezi, psihologi, profesori c.f.m. etc.h) economişti, jurişti, ingineri, asistenţi sociali etc.

Page 48: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

48

X. UNITĂŢI SANITARE (MS, DSP, Administraţia Locală şi Spit. ELIAS)

1. Număr unităţiTabel T88

Specificare Total Urban Rural Specificare Total Urban Rural

A B 01 02 03 A B 01 02 03

S P

I T A

L E

Total 019 9

Dis

pens

are

med

.

Total, din care: 285 5 0

din

care

:

Pediatrie 020

antituberculoase 295 5

Obst.-ginecologie 030

teritoriale 300

Materno-infantile 040

Cab. medicale scolare 310

Antituberculoase 050

Cab. medicale studenţeşti 320

Derm.-venerice 060

Total cab. stomatologice(în unităţile publice şiîn comodat), din care:

33

1 1 0Infecţioase 07 0

Psihiatrie 08 0 - în şcoli şi facultăţi 34 0

Centre de sănătate 09 0 - în unităţi publice 35 1 1

Sanatorii antituberculoase 10 0 - în comodat 36 0

Sanatorii balneoclimaterice 110

Unităţi de lucru stomatTotal - din care:

371 1

Preventorii pt. copii (0–14 ani) 12 0 - în şcoli şi facultăţi 38 0

Centre/lab.de sănătatemintală

Adulţi (15ani +) 130

Lab. de tehnică dentară 390

Copii (0–14ani) 140

Institute de med. legală 401 1

Staţion. încentre/lab.de sănătatemintală

Adulţi (15ani +) 151 1 Direcţia de sănăt. publică 41

1 1

Copii (0–14ani) 161 1

Cabinete medicale sanitarede port şi frontieră

420

Institute şi instituții fărăpaturi

170

C.T.S. 431 1

Depozite farmaceutice 18 0 Servicii jud.de ambulanţă 44 1 1

Policlinici balneare 19 0 Staţii de ambulanţă 45 0

Policlinici cu plată 20 0 Farmacii cu circuit închis 46 10 10

Centre de diagnostic şi trat. 21 0 Nr. lab. de hemodializă 47 0

Centre med.de specialitate 22 0 Nr. staţii de hemodializă 48 0

Ambulatorii de specialitate 23 1 1 Nr. centre de hemodializă 49 3 2 1

Ambulatorii de spital 24 9 9 Nr. aparate de hemodializă 50 54 24 30

Cabinete medicale despecialitate în comodat

250

Sanatorii de nevroze saude neuropsihiatrie

510

Cabinete medicale destomatologie în comodat

260

Unităţi medico- sociale 521 1

Cabinete medicale defamilie în reţeaua publică

270

Page 49: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

49

2. Număr secţii şi compartimente în spitaleTabel T89

Specificare

Secții în spitale Nr. săli operație în spitale Compartimente*) în spitale

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

A B 01 02 03 01 02 03 01 02 03

TOTAL din care: 01 76 76 0 62 62 0 87 87 0

A.T.I. 02 2 2 0 11 11

Boli infecţioase 03 3 3 0 xxxx xxxx 3 3

Boli profesionale 04 1 1 0 xxxx xxxx 0 0

Cardiologie 05 5 5 0 xxxx xxxx 9 9

Chirurgie generală 06 9 9 22 22 4 4

Chirurgie infantilă 07 1 1 3 3 0 0

Chirurgie cardiovasculară 08 1 1 5 5 3 3

Chirurgie toracică 09 0 0 0 0 2 2

Chirurgie toracică -tbc 10 0 0 0 0 0 0

Chirurgie maxilo-facială 11 1 1 2 2 0 0

Chirurgie plastică şireparatorie (arşi)

12 0 0 3 3 2 2

Cronici 13 1 1 0 xxxx xxxx 4 4

Dermato-venerice 14 1 1 0 2 2

Diabet, boli de nutriţie 15 1 1 0 xxxx xxxx 2 2

Endocrinologie 16 0 0 0 1 1

Imunologie şi alergologie 17 0 0 0 xxxx xxxx 2 2

Gastroenterologie 18 2 2 0 2 2

Geriatrie şi gerontologie 19 0 0 0 xxxx xxxx 0 0

Ginecologie 20 0 0 0 0 0

Hematologie 21 1 1 0 xxxx xxxx 4 4

Medicină generală 22 0 0 0 xxxx xxxx 0 0

Medicină fizică şi balneologie 23 0 0 0 xxxx xxxx 0 0

Medicină internă 24 9 9 0 xxxx xxxx 3 3

*) Se vor înscrie compartimentele (aprobate de M.S.) cu paturi din spitale şi din secţiile exterioare spitaliceşti, care, dincauza numărului mic de paturi, nu sunt organizate ca secţii de spital.

Page 50: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

50

- continuare -

Specificare

Secții în spitale Nr. săli operație în spitale Compartimente*) în spitale

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Nefrologie 25 0 0 0 xxxx xxxx 4 4

Neurochirurgie 26 1 12 2

0 0

Neurologie 27 3 3 0 xxxx xxxx 1 1

Neonatologie şi prematuri 28 4 4 0 xxxx xxxx 5 5

Obstetrică 29 0 00

0 0

Obstetrică-ginecologie 30 6 611 11

1 1

Oftalmologie 31 1 12 2

0 0

Oncologie medicală 32 1 1 0 xxxx xxxx 0 0

O.R.L. 33 2 23 3

5 5

Ortopedie şi traumatologie 34 1 16 6

3 3

Pediatrie 35 7 7 0 xxxx xxxx 2 2

Pneumologie 36 1 1 0 xxxx xxxx 2 2

Pneumologie -tbc 37 1 1 0 xxxx xxxx 1 1

Psihiatrie 38 0 0 0 xxxx xxxx 0 0

Psihiatrie acuţi 39 4 4 0 xxxx xxxx 0 0

Psihiatrie cronici 40 3 3 0 xxxx xxxx 2 2

Recuperare medicală 41 1 1 0 xxxx xxxx 1 1

Rec. neuro-psiho-motorie 42 1 1 0 xxxx xxxx 1 1

Recuperare pediatrică 43 0 0 0 xxxx xxxx 0 0

Reumatologie 44 1 1 0 xxxx xxxx 0 0

Tbc osteoarticular 45 0 0 0 xxxx xxxx 0 0

Toxicologie 46 0 0 0 xxxx xxxx 1 1

Urologie 47 0 03 3

3 3

Alte 48 0 00

1 1

Page 51: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

51

3. Număr cabinete de consultaţie de tipambulator funcționale pe specialităţi

4. Laboratoare medicale

Tabel T90 Tabel T91

Specificare Total Urban Rural Specificare Total Urban Rural

A B 01 02 03 A B 01 02 03

Total, din care: 01 142 142 0 Total, din care: 01 44 44 0

Alergologie şi imunologie 02 2 2 Analize medicale, din care: 02 10 10

Boli infecţiose 03 3 3 - Biochimie 03 5 5

Cardiologie 04 6 6 - Hematologie 04 6 6

Chirurgie 05 15 15 - Alergologie şi imunologie 05 3 3

Dermato-venerologie 06 6 6 - Microbiologie, din care: 06 4 4

Diabet, nutriţie şi boli metab. 07 6 6 - bacteriologie 07 2 2

Endocrinologie 08 5 5 - bacteriologie BK 08 0 0

Gastroenterologie 09 3 3 - virusologie 09 1 1

Geriatrie şi gerontologie 10 0 0 - micologie 10 2 2

Hematologie 11 1 1 - parazitologie 11 2 2

Medicina generală 12 0 0 - Diagnostic molecular 12 0 0

Medicina internă 13 11 11 - Genetică 13 1 1

Medicina muncii 14 1 1 - Toxicologie 14 0 0

Medicina sportivă 15 1 1 Anatomie patologică, din care: 15 6 6

Nefrologie 16 1 1 - Histopatologie 16 6 6

Neurologie 17 8 8 - Citologie 17 6 6

Obstetrică-ginecologie 18 8 8 - Prosectura 18 6 6

Oftalmologie 19 5 5 Diagnostic cu ultrasunete 19 2 2

Oncologie 20 2 2 Explorări funcţionale 20 7 7

Ortopedie şi traumatologie 21 7 7 Medicină nucleară 21 2 2

O.R.L. 22 8 8 Radiologie şi imagistică medicală 22 10 10

Pediatrie 23 11 11 Radioterapie 23 1 1

Planificare familială 24 4 4 Recup., med. fizică şi balneologie 24 2 2

Pneumologie 25 3 3 Alte 25 4 4

Psihiatrie 26 12 12

Reumatologie 27 3 3 5. Laboratoare ce aparţin de DSP şi CTS

Recuperare med.fiz.şi balneo 28 3 3 Tabel T92

Recup. neuro-psiho-motorie 29 0 0 Specificare Total Urban Rural

Urologie 30 5 5 A B 01 02 03

Stomatologie 31 1 1 Total, din care: 01 3 3 0

Alte specialităţi 32 1 1 Igiena radiaţiilor 02 1 1

33 Diagnostic şi investigare însănătate publică, din care: 03

2 2

34 - Microbiologie 04 1 1

35 - Toxicologie/ chimie 05 1 1

36 CTS 06 1 1

Page 52: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

52

XI. NOTĂ METODOLOGICĂ

Sinteza (cod 18-1-40 A) se completează de către Serviciul de informatică şi biostatistică alDirecţiei de Sănătate Publică, pe baza dărilor de seamă statistice și a centralizatoarelor transmise deunităţile sanitare.

Ea serveşte la informarea Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene şi a organelor interesate,constituind tabloul sintetic al stării de sănătate şi al activităţii unităţilor sanitare (rețeaua MinisteruluiSănătății, Administrației Locale și Academiei Române) din judeţ.

Pe baza sintezei se elaborează darea de seamă explicativă (analiza anuală de bilanţ) a Direcţiei deSănătate Publică.

În sinteză se vor centraliza şi datele din dările de seamă ale unităţilor subordonate directMinisterului Sănătăţii și Academiei Române.

Un exemplar din sinteză se înaintează, pentru verificare, Centrului Naţional de Statistică şiInformatică în Sănătate Publică.

Atenţie!1- La capitolul IV, pct.1“Mişcarea bolnavilor în spitale”, pct.4 “Cheltuieli realizate” şi pct.5

“Indicatori de eficienţă ai spitalului”, sunt utilizate denumirile secţiilor conform ordinului MS Nr.457/2.07.2001, privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice ale unităţilorsanitare în România.

Următoarele denumiri de secţii sunt prinse în alte secţii, după cum urmează:- boli parazitare – în boli infecţioase- chirurgie şi ortopedie pediatrică - în chirurgie pediatrică- chirurgie cardiacă şi a vaselor mari – în chirurgie cardio-vasculară- chirurgie vasculară – în chirurgie generală- radioterapie – în oncologie- pediatrie cronici - în pediatrie- nevroze – în psihiatrie- psihiatrie copii – în psihiatrie acuţi- neuropsihiatrie - în psihiatrie.

DIRECTOR,LS

Page 53: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

53

OBSERVAŢII_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Page 54: JUDEŢUL MURES PE ANUL 20143 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare Rand Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

54

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________