JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină...

54
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ S I N T E Z A STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ŞI ACTIVITĂŢII MEDICO-SANITARE DIN JUDEŢUL MUREŞ PE ANUL 2018 2019

Transcript of JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină...

Page 1: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

MINISTERUL SĂNĂTĂŢIICENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ

ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

S I N T E Z A STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI

ŞIACTIVITĂŢII MEDICO-SANITARE

DIN

JUDEŢUL MUREŞ

PE ANUL 2018

2019

Page 2: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

I. MORBIDITATE

1. Morbiditate generală (incidenţa)1)

Tabel T02

Specificare Ran

d

Cazuri de îmbolnăvire

Cifre absolute la 1.000 locuitori

Total15 ani +(adulţi)

0 - 14 ani(copii) Total

15 ani +(adulţi)

0 - 14 ani(copii)

A B 01 02 03 04 05 06

Total 01 617406 435262 182144 1041.11 870.25 1961.32

Urban 02 354482 261180 93302 1145.71 980.48 2168.91

Rural 03 262924 174082 88842 927.01 744.66 1782.19

2. Morbiditate generală (incidenţă pe cauze şi grupe de vârstă)1)

Tabel T03

Clasa RTotal

cazuri noidin care: pe grupe de vârstă

0-14 ani 15-64 ani 65 ani +A B 01 02 03 04

Total 01 617406 182142 314757 120507

Bolile infecţioase şi parazitare 02 24275 10973 10497 2805

Tumori

034920 165 3009 1746

B. singelui, org. hemato-poietice, tulb. imunit. 04 8983 3289 4236 1458

Bolile endoc.de nutriţie şi metabolism 05 20529 1852 13059 5618

Tulburari mintale şi de comportament 06 13694 1260 7473 4961

Bolile sistemului nervos 07 13522 930 7688 4904

Bolile ochiului şi anexelor sale 08 23551 7790 10341 5420

Bolile urechii şi apofizei mastoide 09 16324 4940 7743 3641

Bolile ap. circulator 10 34570 207 18855 15508

Bolile ap. respirator 11 224062 107858 94595 21609

Bolile ap. digestiv 12 78345 17640 42784 17921

Bolile pielii şi ţesutului celular subcutan. 13 32494 13124 14732 4638

B.sist.osteo-art.,muşchilor şi ţes. conj. 14 55274 1292 37148 16834

Bolile ap. genito-urinar 15 39936 2986 28150 8800

Complic. sarcinii, naşterii şi lăuziei 16 932 5 927 0

Afecţiuni perinatale 17 130 130 0 0

Malform. congenit, anom. cromozomiale 18 894 586 233 75

Simptome, semne şi rezultate anormale 19 12017 4670 5360 1987

Leziuni traumatice şi otrăviri 20 12954 2445 7927 2582

1) Morbiditatea raportată de medicii de familie.

2

Page 3: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

3. Boli infecţioase şi parazitareTabel T04

Specificare

Ran

d Angină custrepto-

coci

Boalădiareică

acută

BoalaLyme

BotulismDizenteriebacilară

Encefalitainfecţioasă

ErizipelFebrătifoidă

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Total 01 109 1197 6 2 9 5 51 0

Urban 02 65 559 5 0 5 2 16 0

Rural 03 44 638 1 2 4 3 35 0

- continuare -

Ran

d Febrăpara-

tifoidăGripă

Hepatităvirală

Infecţia cuvirus

West- Nile

Lepto-spiroză

MalarieMeningităcerebro-spinală

Mono-nucleoză

infecţioasă

Parotidităepidemică

Rubeolă

B 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

01 0 65 1261 8 2 0 5 4 6 0

02 0 35 522 3 1 0 2 3 3 0

03 0 30 739 5 1 0 3 1 3 0

- continuare -

Ran

d

RugeolăSalmonel-

lozeScabie Scarlatină Tetanos

Toxiinfecţiialimentare

Trichi-neloză

Tuseconvulsivă

Varicelă

B 19 20 21 22 23 24 25 26 27

01 8 42 95 54 0 0 0 2 1071

02 3 24 9 30 0 0 0 0 580

03 5 18 86 24 0 0 0 2 491

4. Tuberculoza

4.1. Evidenţa bolnavilor tuberculoşi. Incidenţa (bolnavi noi şi recidive)Tabel T05

Dom

icili

ulbo

lnav

ului

Bolnavi înregistraţi în cursul anului:

Totalbolnaviînregis-

traţi

(col.01=02+13)

Bolnavi noiTotal

bolnavinoi

(col.02=04+08)

din care:Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator

Total din care: tbc pulmonar

Tot

al(c

.ol

08=

09+

...

osteo-arti-cular

gan-gli-onar

uro-geni-

tal

altelocali-

zăriCopii 0-14 ani

Total din care: cu bK+Total d c:

numai laculturi

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Total259 218 10 202 192 130 56 16 4 7 1 4

Urban116 99 5 88 86 56 27 11 2 6 1 2

Rural143 119 5 114 106 74 29 5 2 1 0 2

- continuare -

D o Bolnavi înregistraţi în cursul anului:

3

Page 4: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

mic

iliu

l bol

navu

lui Bolnavi readmişi (recidive)

Totalrecidive

(col.13=15+19)

din care:Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator

Total din care: tbc pulmonar Total

(c.19=20+ ... +23)

osteo-arti-cular

gan-gli-onar

uro-geni-

tal

altelocali-

zăriCopii 0-14 ani

Total din care: cu bK+

Total d c:numai laculturi

A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Total41 0 28 28 23 7 13 1 5 0 7

Urban17 0 10 10 7 1 7 0 4 0 3

Rural24 0 18 18 16 6 6 1 1 0 4

4.2. Prevalenţa (bolnavi rămaşi în evidenţă la 31 decembrie)Tabel T06

Dom

icili

ul b

olna

vulu

i Bolnavi rămaşi în evidenţăTotal

(col.01=03+07)

din care:Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator

Total din care: tbc pulmonar Total

(col.07=08+ ... +11)

osteo-

arti-cular

gan-gli-onar

uro-geni-

tal

altelocali-

zăriCopii 0-14 ani

Total din care: cu bK+

Total din care:numai laculturi

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Total165 7 155 147 87 39 10 3 4 0 3

Urban78 4 70 68 35 16 8 2 4 0 2

Rural87 3 85 79 52 23 2 1 0 0 1

Notă: Bolnavi rămaşi în evidenţă = caz nou + recidive + retratamente4.3. Mişcarea anuală a baciliferilor

Tabel T07

Nr. bolnavilor cu BK +la sfârşitul anului

precedent

Nr. bolnavilor deveniţipozitivi în cursul anului

(inclusiv transferaţi)

Nr. bolnavilor negativaţi în cursul anului

Nr. bolnavilor plecaţi sau decedaţi

în cursul anului

Nr. bolnavilorcu BK +

la sfârşitul anului01 02 03 04 05

37 200 112 32 93

4.4. Cazuri cu retratament cu tuberculoză pulmonară în anul 2018*) Tabel T08

Rân

d Specificare

Aflaţila

înce-putulanului

Intraţiîn

cursulanului

Totalbolnavicronici

(col 1+2)

din care: Evaluaţi Ne-eva-luaţi(col.3-4)

Rămaşila 31 dec

(col. 3-5-6-9-11-12)

Totalevaluaţi(col 5+...

+12)

Vindecatsau cu

tratamentîncheiat

Infir-maţi

Aban-don,pier-dut

EşecMu-taţi

Con-tinuătrata-ment

Decese

TbcAlteboli

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

1 Cronici12 9 21 5 0 0 0 2 0 0 3 0 16 18

2Reluaţi după abandon

5 5 10 4 2 0 1 0 01

0 0 6 8

3Reluaţi după eşec

10 2 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11 12

4 Recidive 40 28 68 28 16 2 2 2 0 0 5 1 40 44

Notă: col ( 1+2 ) = col 3 = col ( 4+13 )*) se trece anul raportat4.5. Evoluţia sub tratament a tuberculozei pentru cohorta anului 2017*)

Tabel T94Total

înTotaleva-

Evaluaţi Ne-eva-

Vinde Trata- Infir- Aban- Eşec Mu- Continuă Decese

4

Page 5: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

evid. luaţi-cat

mentîncheiat

maţidon,

pierduttaţi tratament

luaţiTbc

Alte

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Tbc.pulmonară – pozitivi

la examenul microscopic

N 123 108 79 9 3 2 0 1 0 11 3 15

R 29 26 16 1 1 0 1 2 0 1 4 3

Tbc.pulmonară – pozitivinumai la cultură

N 34 33 29 0 0 1 0 0 0 0 3 1

R 8 6 3 0 1 0 0 0 0 1 1 2

Alte TB (pulmonare negative)

N 28 25 0 21 2 0 0 1 0 0 1 3

R 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

N = caz nou; R = recidive.

*) se trece anul anterior celui raportat

5. Sifilis*)

Tabel T09

Specificare Rân d Cazuri noi Rămaşi în evidenţă

A B 01 02

Total 01 27 87

Urban**) 02 22 49

Rural**) 03 5 38

*) toate formele clinice**)după domiciliul stabil al pacientului

6. Hemodializă

6.1. Insuficienţă renală cronicăTabel T 13

Număr bolnavicu insuficienţărenală cronică

în evidenţă

Bolnavi dializaţi Număr total şedinţe

dehemodializă

Numărschimburi de

dializăperitoneală

TOTAL din care:

HemodializăDializă

peritoneală01 02 03 04 05 06

405 391 388 5 43396 6528

6.2. Insuficienţă renela acutăTabel T 14

Număr bolnavicu insuficienţărenală acută,intoxicaţii,

plasmafereză

Trataţi cu: Număr total şedinţe de:

Hemodia-liză

Hemofil-trare

continuă

Hemoper-fuzie

Plasmafe-reză

Hemodia-liză

Hemofil-trare

continuă

Hemoper-fuzie

Plasmafe-reză

01 02 03 04 05 06 07 08 09

277 199 71 0 7 965 183 0 39

7. Cancer7.1. Bolnavi de cancer in evidenţa cabinetului judeţean de oncologie

7.2. Depistarea citologică a cancerului colului uterin

Tabel T10 Tabel T11

SpecificareCazuri noi luate în

evidenţăBolnavi

rămaşi în evidenţă SpecificareLa gine-copate

5

Page 6: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

Rân

d

Rân

d In acţiunide

screeningTotal dc:femei Total dc:femei

A B 01 02 03 04 A B 01 02

Toate localizarile din care: 01 1996 926 18319 9103Total femei examinate citologic

01 6203 3036

Cancer al colului uterin 02 66 66 472 472 din care:suspecte 02 1063 2650

Cancer al pielii 03 21 10 282 122

din care:confirmate anatomo-patologic cucancer al colului uterin,în stadiile clinice

0 03 8 1758Cancer al prostatei 04 136 xxxx 981 xxxx

Cancer al sînului la femei 05 255 255 2002 2002

I 04 30 94Cancer al stomacului 06 125 52 1117 373

Cancer bronhopulmonar 07 321 83 1837 283

II 05 3 22Cancer colorectal 08 198 76 586 211

Cancer de ficat 09 80 25 576 232

Cancer de pancreas 10 72 33 566 194 III

IV06 115 81

Cancer vezica urinară 11 59 6 461 153

8. Alte boli

Specificare

Rân

d Tbc. A15-A19

MalarieB50-B54

TumorimaligneC00-C97

Anemii(se excludanemiile

secundare)D50-D64

Guşasimplă şinodularănetoxicăE01-E04

Diabetzaharat

E10-E14

Malnu-triţie

proteino-caloricăE40-E46

Rahitismevolutiv

E55

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Aflaţi 01 265 0 5823 2654 6687 18744 70 90

Intraţi 02 35 0 744 238 227 1151 14 3

Ieşiţi 03 28 0 598 275 182 758 6 5

Rămaşi în evidenţă 04 272 0 5969 2617 6732 19137 78 88

Indici de prevalenţă 05 0.05 0 1.01 0.44 1.14 3.23 0.01 0.01

- continuare -

Rân

d ObezitateE66

Tulburărimentale şide com-

portamentF00-F99

Bolipsihice

F01-F39

BoalaAlzheimer

G30

Sclerozămultiplă

G35

EpilepsieG40-G41

Reuma-tism

articularacut

I00-I02

Cardiopatiireumatism.

corniceI05-I09

Boli hiper-tensiveI10-I15

Cardio-patie

ischemicăI20-I25

B 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

01 6166 8507 3120 903 196 5109 378 721 60612 29415

02 382 377 198 107 14 176 12 7 2455 902

03 83 658 87 128 12 194 16 25 2359 1534

04 6465 8226 3231 882 198 5091 374 703 60708 28783

05 1.09 1.39 0.54 0.15 0.03 0.86 0.06 0.12 10.24 4.85

- continuare -

Rân

d

Cordpulmonar

cronicI27.9

Bolicerebro-vasculareI60-I69

Boli pul-monarecronice

obstruct.J41-J47

BoalăulceroasăK25-K28

Cirozaşi alte

hepatitecronice

K70-K76

Insuficienţarenalăcronică

N00-N08;N10-N19

Calculozăurinară

N20-N23

Anomaliiconge-nitale

Q00-Q99

Anom.congenit.ap. circ.

Q20-Q28

MaladiaDownQ90

B 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

6

Page 7: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

01 1024 7491 9875 5027 5447 1032 1966 828 606 132

02 35 439 614 108 238 81 67 18 15 7

03 49 550 568 146 282 69 66 13 18 7

04 1010 7380 9921 4989 5403 1044 1967 833 603 132

05 0.17 1.24 1.67 0.84 0.91 0.18 0.33 0.14 0.1 0.02

9. Bolnavi ieşiţi din sanatoriile balneo-climaterice după cauza de îmbolnăvireTabel T15

Denumirea bolii sau a grupei de boli COD

rând

Total bolnaviieşiţi

din care:copii

0 – 16 ani

A B C 01 02

Total 01 0 0

Boli reumatologice inflamatorii M05-M14 02

Boli reumatologice degenerative M15-M19 03

Boli reumatologice ţesut moale M60-M79 04

Boli neurologice centrale G00-G47 05

Boli neurologice periferice G50-G64 06

Boli ale musculaturii striate M60-M63 07

Tulburări de creştere M40-M41 08

Boli gastrointestinale K20-K31; K52 09

Boli hepatobiliare şi pancreatice K70-K87 10

Boli renourinare N18; N20-N23; N31-N39 11

Boli cardiace I05-I15;I20;I25;I50;I69-I70 12

Boli circulatorii periferice I83-I87 13

Boli respiratorii restrictive 14

Boli respiratorii obstructive J40-J45 15

Boli endocrine şi de metabolism E10-E11;E65-E68; 16

Boli ale sistemului osos M80-M82; M85;M87;M89 17

Boli ale aparatului reproductiv N40 18

Sechele posttraumatice şi post operatorii ale ap.locomotor

T91-T94; Z96.6 19

Tulburări nevrotice F30-F39; F41.2 20

10. Incapacitate temporară de muncă* 10.1. Prin îmbolnăvire

Tabel T16

Codul din lista pt. ITM

Cauza incapacităţii temporare de muncă pe clase de boli R

ând Nr. zile concediu

medical acordateStructura

la % din total

7

Page 8: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

A B C 01 02

Total 01 63427 100

01 – 02 Boli infecţioase şi parazitare 02 2157 3.4

03 - 04 Tumori 03 11637 18.35

05 Anemii 04 17 0.03

06 Alte boli ale sîngelui şi org. hematopoietice, tulb. imunitare 05 92 0.15

07 - 08 Boli endocrine, de nutriţie, metabolism 06 553 0.87

09 - 10 Tulburari mintale şi de comportament 07 1405 2.22

11 – 13 Bolile sistem. nervos şi ale org. de simţ 08 1993 3.14

14 – 17 Bolile ap. circulator 09 4728 7.45

18 - 21 Bolile ap. respirator 10 8282 13.06

22 – 27 Bolile ap. digestiv 11 3522 5.55

28 Bolile pielii şi ţesutului subcutanat 12 598 0.94

29 - 31 Bolile sist.osteo-artic.,muşchilor şi ţes.conjunctiv 13 11001 17.34

32 - 35 Bolile ap. genito - urinar 14 3011 4.75

36 Complicaţiile sarcinii, naşterii şi lăuziei 15 5875 9.26

37 - 38 Alte boli 16 276 0.44

39 Leziuni traumatice şi otrăviri 17 8280 13.05

40 Boli profesionale 18 0

Nr. mediu de sariaţi 19 6140

10. 2. Prin alte cauzeTabel T17

Total zile de concediu medical acordate 01 17669

din care:Sarcină şi lăuzie 02 11774

Ingrijirea copiilor bolnavi 03 629

* Se va completa pentru întreprinderile cu mai mult de 200 salariaţi

11. Bolnavi ieşiţi din spital / Sanatoriu T.B.C.

Tabel T31

Codul dinRevizia 10

OMSCauza de boală

Rân

d TotalPe grupe de vârstă

sub 1an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +

A B C 01 02 03 04 05 06

8

Page 9: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

A00- T89 Total din care:

01

111933 5418 6162 5690 54905 39758

A00-B99Boli infecţioase şi parazitare.,

din care:02

6299 180 1083 1199 2520 1317

A15-A19 - tuberculoză 03303 1 5 7 252 38

A37 - tuse convulsivă 042 0 2 0 0 0

A33-A35 - tetanosul 050 0 0 0 0 0

B05 - rugeola 065 0 2 1 2 0

B15-B19 - hepatita virală 071465 3 206 617 551 88

C00-C96 Tumori maligne, din care: 087232 7 87 184 3543 3411

C16 - t. m. stomac 09311 0 0 0 119 192

C33-C34 - t. m. a traheii, bronhiilor şi a plămînului

10518 0 0 0 250 268

C50 - t. m. sân 11489 0 0 0 300 189

C53 - t. m. col uterin 12311 0 0 0 252 59

C61 - t. m. prostata 13179 0 0 0 45 134

C81-C96 - t. m. ale ţesutului limfatic şi hematopoietic

141816 7 48 137 875 749

D50-D89Bolile sîngelui, org. hematop.,tulburări imunitare

15922 104 203 38 282 295

E00-E89Boli endoc., nutriţie, metab. şi de carenţă, din care:

162819 50 289 212 1334 934

E10-E14 - diabetul zaharat 171226 0 7 39 579 601

F00-F99 Tulburari mintale şi comport. 185917 19 252 417 4218 1011

G00-G99H00-H59H60-H95

Bolile s.nervos şi ale org. de simţ 195659 55 84 117 2687 2716

I00-I99 Bolile ap. circulator, din care: 2022813 102 238 419 8951 13103

I10-I15 - boli hipertensive 211018 0 5 18 499 496

I21 - infarct acut al miocardului 221202 0 0 0 544 658

I20; I22-I25 - alte cardiopatii ischemice 232762 0 0 0 1290 1472

I60-I69 - boli cerebro-vasculare 243330 1 1 1 1076 2251

J00-J99 Boli ap respirator, din care: 2512800 696 2280 1065 4199 4560

- continuare -

Codul dinRevizia 10

OMSCauza de boală

Rân

d TotalPe grupe de vîrstă

sub 1an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +

A B C 01 02 03 04 05 06

J00-J06 - infectii acute 26786 115 279 160 198 34

9

Page 10: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

J12-J18 - pneumonia 274918 83 454 171 1650 2560

J40-J47 - boli cronice ale căilor respiratorii inferioare

281925 1 14 20 900 990

K00-K93 Boli ap. digestiv, din care: 2910765 102 397 544 5891 3831

K25-K28 - ulcer gastric şi duodenal 30175 0 0 0 102 73

K70-K77 - bolile ficatului 311986 1 4 14 1197 770

L00-L99 Boli de piele şi ţesut.celular subc. 322203 13 66 68 1094 962

M00-M99Bolile sist. osteo-articular, muşchilor şi ţes.conj., din care:

33

6048 5 22 100 3640 2281M00-M02

M05-M06;M08M10-M13

- artropatii infecţioase, poliartropatii inflamatorii

34471 3 6 18 263 181

M15 - M25M30 - M35

- artroze, afecţiuni ale articulaţiilor, tulburări ale ţesutului conjunctiv sistemic

35

2467 1 7 13 1463 983M60-M62M65-M67M70-M72M75-M79

- afecţiuni ale ţesuturilor moi 36

310 0 5 26 206 73

N00-N99 Boli ap. genito-urinar, din care:

37

6482 41 147 198 3875 2221

N17-N19 - insuficienţă renală 381165 5 6 13 423 718

N20-N21;N23 - litiaza urinară 39918 0 0 8 638 272

N40 - hiperplazia prostatei 40260 0 0 0 66 194

N60-N73N75-N76N80-N98

- afecţiunile sînului şi ale org.genitale feminine

411594 0 1 13 1383 197

Q00-Q99Malformaţii congenitale, anomalii cromozom., din care:

421206 393 280 245 237 51

Q00-Q07 - malformaţii sistem nervos 4319 9 2 0 8 0

Q20-Q28 - malformaţii ap. circulator 44495 195 92 113 87 8

S00-T89 Traumatisme, otraviri 454487 7 168 502 2320 1490

V01-V89 Accidente de transport 46389 0 6 72 255 56

W00-W19 Căderi accidentale 471954 0 34 202 830 888

1

Page 11: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

II. CONSULTAŢII, TRATAMENTE, VACCINĂRI etc.

1. Total consultaţii şi tratamente

Tabel T18

Specificare

Rân

dTotal Urban Rural

TotalAdulţi

15 ani +

Copii0 - 14

aniTotal

Adulţi15 ani +

Copii0 - 14

aniTotal

Adulţi15 ani +

Copii0 - 14

aniA B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Consultaţii 012560466 2008416 552050 1441830 1136613 305217 1118636 871803 246833

la un locuitor 024.32 4.02 5.94 4.66 4.27 7.1 3.94 3.73 4.95

Tratamente 03559221 421954 137267 293486 216940 76546 265735 205014 60721

la un locuitor 040.94 0.84 1.48 0.95 0.81 1.78 0.94 0.88 1.22

2. Consultaţii şi tratamente în dispensare şi cabinete medicaleTabel T19

Specificare

Rân

d Total

Din care:

Medicinăgenerală/familie

Stomatologie*) Medicinaşcolară**) CTS

Altespecialităţi***)

A B 01 02 03 04 05 06

TotalConsultaţii 01 1902498 1759362 8845 116443 15750

2098

Tratamente 02 334246 290582 5566 38098 00

Urb

an

Consultaţii

Adulţi 15 ani + 03 841850 767394 2541 59877 109381100

Copii 0 – 14 ani 04 225479 162609 6304 56566

din care: sub un an 05 25462 25462

Tratamente

Adulţi 15 ani + 06 118667 98957 2411 17299

Copii 0 – 14 ani 07 48865 24911 3155 20799

din care: sub un an 08 7581 7581

Rur

al

Consultaţii

Adulţi 15 ani + 09 652288 646478 4812998

Copii 0 - 14 ani 10 182881 182881

din care: sub un an 11 28582 28582

Tratamente

Adulţi 15 ani + 12 127266 127266

Copii 0 – 14 ani 13 39448 39448

din care: sub un an 14 12123 12123

*) din cabinete medicale stomatologice școlare/an calendaristic**) din cabinete medicale școlare/an calendaristic**) din Institutul de Medicină Legală3. Consultaţii şi tratamente în ambulatorii, cabinetele medicale de specialitate, policlinica cu plată şi spitale

1

Page 12: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

3.1 Consultaţii de tip ambulatorTabel T20

Specificare

Rân

d

Total

Alergo-logie,

imunologieclinică

Boliinfec-ţioase

Cardio-logie

Chirur-gie

Dermato-venero-

logie

D.zaharat,nutriţie şi

bolimetabolice

Endocri-nologie

Gastro-entero-logie

Geriatrieşi

geronto-logie

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

TOTAL

Total 01 384429 1915 7794 14355 41736 15944 15403 10764 6406 0

Adulţi 15 ani + 02 314295 397 5216 11904 35108 13663 15203 10228 6405 0

Copii 0-14 ani

03 70134 1518 2578 2451 6628 2281 200 536 1 0

Uni

tăţi

ambu

lato

rii Pt. loc.

din urban

Adulţi 15 ani + 04 188927 253 3048 8082 21039 9493 8741 6780 4074 0

Copii 0-14 ani

05 40516 932 1438 2450 2932 1461 109 298 1 0

Pt. loc.din rural

Adulţi 15 ani + 06 125368 144 2168 3822 14069 4170 6462 3448 2331 0

Copii 0-14 ani

07 29618 586 1140 1 3696 820 91 238 0 0

Uni

tăţi

baln

eare

Pt. loc.din urban

Adulţi 15 ani + 08 0

Copii 0-14 ani 09 0

Pt. loc.din rural

Adulţi 15 ani + 10 0

Copii 0-14 ani

11 0

- continuare -

Rân

d Hema-tologie

Medi-cină

generală

Medi-cină

internă

Medi-cina

muncii

Medi-cină

sportivă

Nefro-logie

Neuro-logie

Obstetricăgineco-logie

Oftalmo-logie

Onco-logie

medicală

Orto-pedie şitrauma-tologie

ORL

B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01 0 0 20113 3227 11722 1672 23027 18884 23952 12176 24356 16287

02 0 0 19499 3227 2978 1672 23003 18435 21869 12176 22855 12238

03 0 0 614 0 8744 0 24 449 2083 0 1501 4049

04 0 0 11602 1899 2209 1005 13580 9683 13813 7393 13812 7420

05 0 0 2 0 6321 0 20 172 1239 0 868 2479

06 0 0 7897 1328 769 667 9423 8752 8056 4783 9043 4818

07 0 0 612 0 2423 0 4 277 844 0 633 1570

08

09

10

11

- continuare -

1

Page 13: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

Rân

d PediatriePlanifi-

carefamilială

Pneumo-logie

PsihiatrieReuma-tologie

Recuperare,medicinăfizică şi

balneologie

Recuperareneuro-psiho-

motorieUrologie

Stoma-tologie

CSMAlte

specia-lităţi

B 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

01 23515 1142 31937 17228 5543 7176 0 11186 2828 14141 0

02 3960 1137 29597 16540 5543 7070 0 11142 1251 1979 0

03 19555 5 2340 688 0 106 0 44 1577 12162 0

04 2247 594 15411 9459 3280 4420 0 7038 1053 1499 0

05 10982 3 1079 356 0 60 0 22 1083 6209 0

06 1713 543 14186 7081 2263 2650 0 4104 198 480 0

07 8573 2 1261 332 0 46 0 22 494 5953 0

08

09

10

11

3.2 Tratamente de tip ambulatorTabel T21

Specificare

Rân

d

Total

Alergo-logie,

imunologieclinică

Boliinfec-ţioase

Cardio-logie

Chirur-gie

Dermato-venero-

logie

D.zaharat,nutriţie şi

bolimetabolice

Endocri-nologie

Gastro-entero-logie

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

TOTAL

Total 01 61247 303 971 890 13506 4250 65 0 58

Adulţi 15 ani + 02 52684 303 698 890 12340 3413 65 0 58

Copii 0-14 ani

03 8563 0 273 0 1166 837 0 0 0

Uni

tăţi

ambu

lato

rii Pt. loc.

din urban

Adulţi 15 ani + 04 30624 214 371 567 7519 1940 25 0 42

Copii 0-14 ani

05 5545 0 142 0 568 380 0 0 0

Pt. loc.din rural

Adulţi 15 ani + 06 22060 89 327 323 4821 1473 40 0 16

Copii 0-14 ani

07 3018 0 131 0 598 457 0 0 0

Uni

tăţi

baln

eare

Pt. loc.din urban

Adulţi 15 ani + 08 0

Copii 0-14 ani 09 0

Pt. loc.din rural

Adulţi 15 ani + 10 0

Copii 0-14 ani

11 0

- continuare -

1

Page 14: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

Rân

dGeriatrie

şi geronto-

logie

Hema-tologie

Medi-cină

generală

Medi-cină

internă

Medi-cina

muncii

Medi-cină

sportivă

Nefro-logie

Neuro-logie

Obste-trică

gineco-logie

Oftalmo-logie

Onco-logie

medicală

Orto-pedie şitrauma-tologie

B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

01 0 0 0 279 125 0 0 149 1007 10327 0 5833

02 0 0 0 279 54 0 0 149 1007 8227 0 5474

03 0 0 0 0 71 0 0 0 0 2100 0 359

04 0 0 0 201 45 0 0 96 573 4180 0 2598

05 0 0 0 0 50 0 0 0 0 1582 0 211

06 0 0 0 78 9 0 0 53 434 4047 0 2876

07 0 0 0 0 21 0 0 0 0 518 0 148

08

09

10

11

- continuare -

Rân

d ORL PediatriePlanifi-

carefamilială

Pneumo-logie

PsihiatrieReuma-tologie

Recuperare,medicinăfizică şi

balneologie

Recuperareneuro-psiho-

motorie

Uro-logie

Stoma-tologie

CSMAlte

specia-lităţi

B 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

01 1723 23 0 17733 812 187 410 0 104 2492 0 0

02 1643 0 0 16083 281 187 380 0 104 1049 0 0

03 80 23 0 1650 531 0 30 0 0 1443 0 0

04 1012 0 0 9813 194 83 222 0 46 883 0 0

05 60 13 0 1200 332 0 16 0 0 991 0 0

06 631 0 0 6270 87 104 158 0 58 166 0 0

07 20 10 0 450 199 0 14 0 0 452 0 0

08

09

10

11

3.3 Consultaţii şi tratamente în asistenţa medicală de urgenţăTabel T35

S p TOTAL CONSULTAŢII TOTAL TRATAMENTECONSULTAŢII

STOMAT.TRATAMENTE

STOMATOLOGICE

1

Page 15: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

ecif

icar

e

Adu

lţi/

copi

i

Rân

d TOTALCONS.

STOMAT.

TOTALTRAT.

STOMAT.

pt. loc.din urban

pt. loc.din rural

pt. loc.din urban

pt. loc.din rural

pt. loc.din urban

pt. loc.din rural

pt. loc.din urban

pt. loc.din rural

A B C 01 02 03 04 05 06

TOTAL 01 267768141879 125889 157957 86606 71351 5771 3179 2592 5771 3179 2592

Camerade

garda

adulţi 02 8432946309 38020 47231 26997 20234 0 0 0 0 0 0

copii 03 4180222503 19299 13520 7498 6022 0 0 0 0 0 0

UPU/CPU

adulţi 04 11116257143 54019 71614 38268 33346 4492 2384 2108 4492 2384 2108

copii 05 3047515924 14551 25592 13843 11749 1279 795 484 1279 795 484

4. Teste de diagnosticTabel T22

Tip investigaţie 7(1-11)

(Tippr.2)Denumire

Rân

d Totaldin care în:

spitalunităţi

ambulatoriiA B C 01 02 03

Blocuri Total 01 379007 379007 0

1825 - 1830Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- sistem nervos, din care:

02 1095 1095

1825 - EEG 03 966 966

1831 -1835Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- ochi şi anexe

04 8937 8937

1836 - 1846Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- ureche, gură, nas şi gât

05 5954 5954

1847 - 1849Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- sistem respirator

06 6957 6957

1850 - 1857Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- sistem cardio- vascular, din care:

07 104870 104870

1853 - 1856 - EKG 08 87430 87430

1858Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- sânge şi organe hematopoietice

09 120644 120644

1859Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- sistem digestiv

10 126 126

1860 - 1862Teste de diagnostic, măsurare ori investigare- sistem genito- urinar

11 25880 25880

1863 Investigaţii radioizotopice nonimagistice 12 7 7

1864 - 1865 Teste de sensibilitate cutanată; examinare sân 13 6760 6760

1866Alte teste de diagnostic, măsurători sau investigaţii

14 97777 97777

0

1

Page 16: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

5. Investigaţii de laboratorTabel T23

Cod Denumire Rând TOTALdin care în:

spital unităţi ambulatoriiA B C 01 02 03

Total 01 4563693 4182368 381325

2.1 Biochimia sistemelor, din care: 02 2834373 2636567 197806

2.10 - Biochimia lichidelor organismului 03 2834373 2636567 197806

2.2 Probe funcţionale chimice 04 423381 343382 79999

2.3 Bacteriologie Virusologie, din care: 05 221628 187863 33765

2.30 - Bacteriologie, din care: 06 192412 160862 31550

- culturi BK * 07 7986 4335 3651

- antibiograme BK ** 08 16310 14296 2014

2.32 - Virusologie 09 29216 27001 2215

2.4 Serologie şi Imunologie, din care: 10 60199 47692 12507

2.40 , 2.41 , 2.42 - Serologie 11 34066 26928 7138

2.43 - Imunologie 12 26133 20764 5369

2.5 Micologie şi Parazitologie, din care: 13 30972 22878 8094

2.50 - Micologie 14 11265 10509 756

2.51 - Parazitologie 15 19707 12369 7338

2.6 Hematologie 16 720702 675891 44811

2.7Histologie, Citologie, Patologie generală, din care:

17 272438 268095 4343

2.70 - Histologie 18 128748 128134 614

2.71 - Citologie 19 5704 3674 2030

2.75 - Patologie generală, din care: 20 136384 136287 97

2.751 - proceduri postmortem 21 3511 3511

Nr. Necropsii *** 22 406 406

* se cuprind următoarele coduri: 2.303.53; 2.303.63; 2.3102; 2.31104; 2.31114; 2.3030.3; 2.303.13; 2.303.23; 2.303.33; 2.303.43** se cuprind următoarele coduri: 2.313.0; 2.313.2; 2.313.3; 2.313.4; 2.313.5; 2.313.6;*** se trece numărul de persoane autopsiate din “ Registrul protocol necropsie”- 27.29

6. Servicii imagisticeTabel T24

Tip investigaţie 1(Tippr. 1 - 8)

Denumire

Rân

d TOTALdin care în:

spitalunităţi

ambulatoriiA B C 01 02 03

Bloc 1940-2016 Total, din care: 01 117942 117942 0

Bloc 1940-1950 Ecografii 02 63487 63487

Bloc 1951-1966 Tomografii, din care: 03 9358 9358 0

Bloc 1951 - tomografia clasică (simplă) 04 12 12

Bloc 1952–1966 - tomografie computerizată, din care: 05 9346 9346

Bloc 1952-1956 - a craniului şi creierului 06 4727 4727

Bloc 1967-1988 Radiografii, din care: 07 33176 33176

1

Page 17: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

- continuare -A B C 01 02 03

Bloc 1968,1969 - coloana vertebrală 08 3018 3018

Bloc 1971, 1983 - membrele superioare şi inferioare 09 1550 1550

Bloc 1973 - mamografia 10 102 102

Bloc 1975, 1976 - a aparatului digestiv 11 322 322

Bloc 1989–1998 Angiografii 12 836 836

Bloc 1999 Fluoroscopia 13 0 0

Bloc 2000–2014 Medicina nucleară imagistică 14 87 87

Bloc 2015 Rezonanţă magnetică nucleară - RMN 15 908 908

Bloc 2016 Alte servicii imagistice 16 10090 10090

Notă: Se trec investigaţiile efectuate (nu numărul de persoane investigate sau tratate).

7. Proceduri oncologiceTabel T30

Tip investigaţie 4(Tippr. 1 - 2)

Denumire

Rân

d TOTALdin care în:

spital unităţi ambulatoriiA B C 01 02 03

Bloc 1780 - 1799 Total, din care: 01 18285 18285 0

Bloc 1780-1785 Proceduri chimioterapeutice 02 12165 12165

Bloc 1786-1799 Radioterapie 03 6120 6120

8. Intervenţii chirurgicale – procedure invaziveTabel T25

Tipinvestigaţie 3(Tippr. 1 - 20)

Localizare şi denumire

Rân

d

TOTALdin care:DECESE

DECESE

Intra-operatorii

Primele 23 ore

25 - 47 ore

A B C 01 02 03 04 05

Blocuri Total 0124776 368 5 55 45

1-86 Sistem nervos 02 737 25 0 0 6

110-129 Sistem endocrin 03 171 0 0 0 0

160-256 Ochi 04 1716 0 0 0 0

301-333 Ureche 05 73 0 0 0 0

370-422 Nas, cavitate bucală, faringe 06 872 0 0 0 0

520-569 Aparat respirator 07 366 24 1 2 4

600-767 Sistem cardio-vascular 08 1849 54 3 13 4

800-817 Sistem hematopoietic şi limfatic 09 188 7 0 1 0

850-1011 Aparat digestiv 10 4544 191 1 34 22

1040-1129 Aparat urinar 11 1314 9 0 0 1

1160-1203 Organe genitale masculine 12 698 0 0 0 0

1240-1299 Organe genitale feminine (ginecologice) 13 2088 0 0 0 0

1330-1347 Proceduri obstetricale 14 4789 0 0 0 0

1360-1579 Aparat locomotor 15 3590 44 0 4 7

1600-1718 Proceduri dermatologice şi plastice 16 1524 14 0 1 1

1740-1759 Proceduri la nivelul sânului 17 257 0 0 0 0

1

Page 18: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

9. Servicii dentareTabel T49

Tip investigaţie 6 Denumire Rând TOTALdin care în:

spital unităţi ambulatoriiA B C 01 02 03

(Tippr. 1 - 12) Total 01 113549 113549 0

2 Imagistică dentară 02 34 34

3 Biopsie 03 213 213

4 Profilaxie (prevenţie) 04 37637 37637

5 Paraclinice 05 25809 25809

6 - 11 Tratamente 06 422 422

12 Ortodonţie 07 48 48

1 Alte manopere 08 49386 49386

10. Proceduri medicale în unităţi balneareTabel T26

Specificare

Rân

d Totalproceduri

din care:

Nr.bol.trataţi prin

cură internă

Nr.şed. decult.

fizică med.

Ele

ctro

-te

rapi

e

Fot

oter

apie

Pne

umo-

tera

pie

Ter

mo-

tera

pie

Kin

eto-

tera

pie

şim

anev

read

juva

nte

Bal

neo-

tera

pie

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

In ambulatoriu 01 227024 138411 655 49 23459 64432 18 507 7146

In staţionar 02 140931 84021 5 5999 50893 13 7 20740

11. Nr. persoane examinate medical la încadrarea în muncă şi periodicTabel T27

Specificare

Rân

d

Nr.pers. exam.med.pt. încadrare

Tot

al p

erso

nal m

unci

tor

cont

rola

t med

ical

per

iodi

c din care:

Num

ăr p

erso

nal m

unci

tor

exam

inat

în c

adru

ldi

spen

sari

zări

i bol

navi

lor

cron

ici

Măsuri curativo-profilactice luate

Total

din

care

: nr.

avi

ze

med

ical

e ac

orda

te p

t.in

apti

tudi

ni

Exp

uşi

la n

oxe

Personalmuncitor depistatcu stări morbide

Nr.

per

sona

l mun

cito

rex

amin

at a

ntiv

ener

ian

Sch

imba

re lo

c de

mun

Pro

gram

de

mun

căre

dus

Alt

e m

ăsur

i

Caz

uri n

oibo

li p

rof.

Caz

uri d

ebo

li c

roni

ce

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Dispensare medicale 01 2679 38 3338 400 1 215 759 161 8 8 0

Cab.medicina muncii 02

12. Număr persoane supuse investigaţiilor medicale la încadrarea în muncă şi periodicTabel T28

Specificare

Rân

d

Nr.pers.examinateradiologic

Nr. persoane investigate prin laboratorNumăr persoane

explorate funcţional

Radio-grafii şi

filmstandard

R.F.M.

Examenetoxicologiceîn produsebiologice

Biolo-gice

Bacterio-logice

Alteexamene

RespiratorCardio-vascular

Alteexplorări

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Pt. încadrarea în muncă 01 355 76 102 549 172 740 220 613 18

Control medical periodic 02 565 51 99 2285 1132 502 478 442 25

1

Page 19: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

13. Activitatea antituberculoasă13.1. Testări tuberculinice

Tabel 32

Mediul Vârsta (ani)

Rân

d Total testăridin care pozitive:

< 10 mm 10 – 14 mm > 15 mmA B C 01 02 03 04

Total general 01 702 560 109 33

Total urban 02 255 203 42 10

din care: grupe de vârstă

0 – 1 ani 03 16 14 2 0

1 – 2 ani 04 26 23 3 0

3 – 6 ani 05 19 16 3 0

7 – 14 ani 06 81 68 10 3

15 ani şi peste, din care: 07 113 82 24 7

gravide 08 0 0 0 0

Total rural 09 447 357 67 23

din care: grupe de vârstă

0 – 1 ani 10 19 18 1 0

1 – 2 ani 11 16 14 2 0

3 – 6 ani 12 41 26 14 1

7 – 14 ani 13 191 162 20 9

15 ani şi peste, din care: 14 180 137 30 13

gravide 15 0 0 0 0

13.2. Examen bacteriologic la bolnavii internaţi, numai pt. Tbc. ap. respirator Tabel 33

Baciloscopia la internaţi

Rân

d TotalBaciloscopia la ieşirea din unitate

Pozitivă Negativă NecontrolatăA B 01 02 03 04

Bolnavi cu baciloscopia pozitivă stabilită la internare 01 265 240 25 0

Bolnavi cu baciloscopia negativă stabilită la internare 02 2636 0 2636 0

Bolnavi cu baciloscopia necontrolată 03 44 0 0 44

13.3. Acţiuni profilactice Tabel 34

Depistări

Rân

d

Depistare radiologică

Număr persoaneexaminate

Nr. persoane suspecte demodificări pulmonare

Număr persoaneconfirmate cu TBC

A B 01 02 03

Grupe vulnerabile 01 1589 260 59

Anchete epidemiologice 02 344 46 45

Notă: Nu se cuprind bolnavii trimişi de dispensare, ambulatorii, spitale, ca suspecţi de tbc. pt. precizare de diagnostic.

14. Educaţie sanitară

1

Page 20: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

Tabel T36

Specificare

Rân

d

Total absolvenţi aicursurilor sanitare

de masă

Nr. ore predate pt. instruirea

coechipierilor grupelorsanitare

Nr. acţiuni educativesanitare efectuate(lecţii/conferinţe)

Nr. acţiuni cu alte forurijudeţene

A B 01 02 03 04

Total 01 0 0 3640 49

Urban 02 2064 21

Rural 03 1576 28

15. Activitatea personalului mediu sanitarTabel T37

Specificare

Rân

d

Vizite la domiciliu efectuate de personalul mediu sanitar:

de ocrotire de pediatriede obstetrică-ginecologie

alt personalmediu sanitarTotal

din care: lacopii sub 1 an

Totaldin care: la

copii sub 1 anA B 01 02 03 04 05 06

Total 01 8202 4524 5308 3070 1493 2171

Urban 02 3742 2736 2696 1533 849 460

Rural 03 4460 1788 2612 1537 644 1711

16. Dezinfecţii şi dezinsecţiiTabel T38

Specificare Rând Total dezinfecţii Total dezinsecţiiA B 01 02

Total 01 4910 644

Urban 02 2609 319

Rural 03 2301 325

17. TransfuziiTabel T39

Specificare Rând Total, din care:

În spitaleSanatorii tbc. Alte unităţi

Urban* Rural*A B 01 02 03 04 05

Sînge şi plasmă (litri) 01 6903.19 6903.19 0

Nr. transfuzii 02 30817 30817 0

Nr. bolnavi transfuzaţi 03 6491 6491 0

Acci-dente

Total, din care: 04 0

decese 05 0

*) După sediul unităţii sanitare.

18. Activitatea cabinetului medical de frontierăTabel T40

Persoane oprite în carantinăScutiri dederatizare

Mijloace de transport

InternatePuse sub

observaţieControlate

Supuse la:

Dezinfecţie Dezinsecţie Deratizare01 02 03 04 05 06 07

III. GRAVIDE, ÎNTRERUPEREA SARCINII

1.Evidenţa gravidelor

2

Page 21: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

Tabel T42

MediulAflate laînceputul

anului

Nou intrate în evidenţăScoase

dinevidenţă

Rămaseîn

evidenţăTotal Nou

dincare:

Nou depistate după luna sarcinii Venite din

din care: depistate cu risc I - III IV - V VI - IX alte terit.A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Total 01 2348 4084 4022 219 3012 676 334 62 4250 2182

Urban 02 1265 2128 2110 72 1762 250 98 18 2180 1213

Rural 03 1083 1956 1912 147 1250 426 236 44 2070 969

2. Gravide nou depistate pe grupe de vârstă

Tabel T48

Totalgravide nou

depistate

Grupa de vârstă a gravidei

Sub 15 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani50 ani şi

peste01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

4022 52 558 755 1252 959 361 85 0 0

3. Evidenţa întreruperii cursului sarcinii (sector public și privat)

Tabel T43

Specificare

Rân

d Total întreruperi de sarcină

Repartizarea după domiciliul stabil al gravidei

din care:

Urban Rural

A B 01 02 03

Total 01 1288 583 705

Întreruperea cursului sarcinii la cerere 02 553 281 272

Avort spontan 03 735 302 433

Avort provocat 04 0 0

- continuare –

Rân

d

Întreruperile de sarcină (col.01) după grupa de vârstă a gravidei

Sub 15 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani50 anişi peste

B 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 20 148 263 298 294 216 45 4 0

02 7 67 120 118 119 100 20 2 0

03 13 81 143 180 175 116 25 2 0

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Page 22: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

IV. MIŞCAREA BOLNAVILOR ŞI CHELTUIELILE BUGETARE

1. Mişcarea bolnavilor în spitale Tabel T44

Paturi BolnaviOm/zile

spitalizarecontabile

INDICI

Bolnavirămaşi

Rulaj

22

Existentela sfârşitanului

Mediaanuală

Aflaţi IntaţiTranferaţidin altesecţii

Tranferaţiîn altesecţii

Ieşiţi

Utilizarepaturilor

Duratamedie despitalizare

Mortalitateaîn spitale

Total din care:din

ruraldecedaţi

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Total

T 013790 3800 1452 11454

435030 35030 114603 58193 2448 883633 232.54 7.62 2.14 1393 30.53

C 02 2025 2005 646 70123 19345 19541 69938 34208 1720 465162 232 6.57 2.46 831 35.3U 03 1765 1795 806 44421 15685 15489 44665 23985 728 418471 233.13 9.25 1.63 562 25.2R 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.T.I.

T 05 165 165 50 0 14491 14463 0 0 0 34328 208.05 2.36 0 78 88.13C 06 52 52 32 0 3363 3348 0 0 0 14338 275.73 4.22 0 47 65.29U 07 113 113 18 0 11128 11115 0 0 0 19990 176.9 1.79 0 31 98.64R 08 0 0

Boliinfec-ţioase

T 09 199 194 78 6226 301 326 6217 3341 96 43553 224.5 6.59 1.54 62 34.05C 10 113 113 51 3868 233 276 3844 1938 73 26989 238.84 6.5 1.9 32 36.74U 11 86 81 27 2358 68 50 2373 1403 23 16564 204.49 6.75 0.97 30 30.28R 12 0

Boliprofesio-

nale

T 13 15 15 0 444 0 1 443 114 0 2889 192.6 6.51 0 0 29.6C 14 15 15 0 444 0 1 443 114 0 2889 192.6 6.51 0 0 29.6U 15 0R 16 0

Cardio-logie

T 17 242 225 94 9093 994 710 9389 4287 224 60399 268.44 5.93 2.39 82 45.25C 18 180 163 69 7186 704 518 7379 3227 158 45030 276.26 5.66 2.14 62 48.83U 19 62 62 25 1907 290 192 2010 1060 66 15369 247.89 6.92 3.28 20 35.84R 20 0

Chirurgiecardio-

vasculară

T 21 57 50 10 1412 1249 1222 1442 586 92 11419 228.38 4.28 6.38 7 53.42C 22 57 50 10 1412 1249 1222 1442 586 92 11419 228.38 4.28 6.38 7 53.42U 23 0R 24 0

Chirurgiegenerală

T 25 305 319 73 11850 3406 3336 11919 5805 384 70556 221.18 4.6 3.22 74 48.05C 26 195 201 49 7801 2039 2102 7737 3770 338 44810 222.94 4.53 4.37 50 49.2U 27 110 118 24 4049 1367 1234 4182 2035 46 25746 218.19 4.73 1.1 24 46.1R 28 0

T = Total; C = Clinic; U = Urban; R = Rural

Paturi Bolnavi Om/zilespitalizarecontabile

INDICI Bolnavirămaşi

Rulaj

Existente lasfârşit anului

Mediaanuală

Aflaţi Intaţi Tranferaţi dinalte secţii

Tranferaţiîn alte

Ieşiţi Utilizarepaturilor

Durata medie despitalizare

Mortalitatea înspitaleTotal din care:

2

Page 23: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

secţii din rural decedaţiA B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

23

Chirurgiemaxilo-facială

T 29 25 25 0 926 59 61 923 472 4 3933 157.32 3.99 0.43 1

39.4

C 30 25 25 0 926 59 61 923 472 4 3933 157.32 3.99 0.43 1 39.4

U 31 0R 32 0

Chirurgiepediatrică

T 33 25 25 10 1609 219 197 1632 911 7 6990 279.6 3.8 0.43 9 73.52

C 34 25 25 10 1609 219 197 1632 911 7 6990 279.6 3.8 0.43 9 73.52

U 35 0R 36 0

Chirurgieplastică şireparat.(arşi)

T 37 28 28 13 949 110 73 989 510 3 8265 295.18 7.71 0.3 10 38.29

C 38 0U 39 28 28 13 949 110 73 989 510 3 8265 295.18 7.71 0.3 10 38.29

R 40 0

Chirurgietoracică

T 41 15 5 2 103 166 70 200 89 11 1668 333.6 6.15 5.5 1 54.2

C 42 15 5 2 103 166 70 200 89 11 1668 333.6 6.15 5.5 1 54.2

U 43 0R 44 0

Chirurgietoracică -

tbc

T 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 46 0U 47 0R 48 0

Cronici

T 49 23 23 8 526 0 0 522 330 6 5217 226.83 9.77 1.15 12 23.22

C 50 0U 51 23 23 8 526 0 0 522 330 6 5217 226.83 9.77 1.15 12 23.22

R 52 0

Dermato-venero-

logie

T 53 48 48 5 1916 10 19 1908 1066 0 14270 297.29 7.39 0 4 40.23

C 54 30 30 5 1060 7 14 1054 592 0 9002 300.07 8.4 0 4 35.73

U 55 18 18 0 856 3 5 854 474 0 5268 292.67 6.13 0 0 47.72

R 56 0

Diabet za-harat,nutri-ţie şi bolimetabolic

e

T 57 25 25 11 643 104 104 652 321 12 4651 186.04 6.14 1.84 2 30.32

C 58 5 5 0 54 3 2 55 32 0 292 58.4 5.12 0 0 11.4

U 59 20 20 11 589 101 102 597 289 12 4359 217.95 6.22 2.01 2 35.05

R 600

Endo-crinologie

T 61 15 15 0 735 20 24 731 339 0 2921 194.73 3.87 0 0 50.33

C 62 15 15 0 735 20 24 731 339 0 2921 194.73 3.87 0 0 50.33

U 63 0R 64 0

Paturi Bolnavi Om/zilespitalizarecontabile

INDICI Bolnavirămaşi

Rulaj

Existente lasfârşit anului

Mediaanuală

Aflaţi Intaţi Tranferaţi dinalte secţii

Tranferaţiîn alte

Ieşiţi Utilizarepaturilor

Durata mediede spitalizare

Mortalitatea înspitaleTotal din care:

2

Page 24: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

secţii din rural decedaţiA B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

24

Gastro-entero-logie

T 65 81 70 24 2529 532 365 2695 1211 105 16020 228.86 5.19 3.9 25 44.07C 66 81 70 24 2529 532 365 2695 1211 105 16020 228.86 5.19 3.9 25 44.07U 67 0R 68 0

Geriatrie şigeronto-

logie

T 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 70 0U 71 0R 72 0

Ginecologie

T 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 74 0U 75 0R 76 0

Hemato-logie

T 77 53 65 12 2423 298 209 2509 1145 43 15693 241.43 5.74 1.71 15 42.05C 78 53 65 12 2423 298 209 2509 1145 43 15693 241.43 5.74 1.71 15 42.05U 79 0R 80 0

Imunologieclinică şi

alergologie

T 81 11 11 0 75 226 47 250 135 2 1331 121 4.42 0.8 4 27.36C 82 11 11 0 75 226 47 250 135 2 1331 121 4.42 0.8 4 27.36U 83 0R 84 0

Medicinăgenerală

T 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 86 0U 87 0R 88 0

Medicinainternă

T 89 369 371 181 14304 1089 1553 13856 7511 620 103460 278.87 6.64 4.47 165 41.98C 90 125 132 56 4731 660 1017 4370 2336 445 34821 263.8 6.39 10.18 60 41.27U 91 244 239 125 9573 429 536 9486 5175 175 68639 287.19 6.78 1.84 105 42.37R 92 0

Nefrologie

T 93 54 46 7 1194 305 192 1301 661 64 7986 173.61 5.3 4.92 13 32.74C 94 35 35 3 770 205 91 880 463 9 5301 151.46 5.42 1.02 7 27.94U 95 19 11 4 424 100 101 421 198 55 2685 244.09 5.09 13.06 6 48R 96 0

Neonato-logie şi

prematuri

T 97 190 190 96 5542 991 1012 5518 3058 28 35357 186.09 5.33 0.51 99 34.89C 98 65 65 39 2120 547 566 2094 1089 25 15732 242.03 5.81 1.19 46 41.63U 99 125 125 57 3422 444 446 3424 1969 3 19625 157 5 0.09 53 31.38R 100 0

Paturi BolnaviOm/zile

spitalizarecontabile

INDICIBolnavirămaşi

RulajExistente lasfârşit anului

Media anuală Aflaţi IntaţiTranferaţi din

alte secţii

Tranferaţiîn altesecţii

IeşiţiUtilizarepaturilor

Durata mediede spitalizare

Mortalitatea înspitale

Total din care:din rural decedaţi

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Neuro-chirurgie

T 101 53 53 26 2493 381 389 2478 1160 102 15407 290.7 5.31 4.12 33 54.72C 102 0U 103 53 53 26 2493 381 389 2478 1160 102 15407 290.7 5.31 4.12 33 54.72R 104 0T 105 147 150 79 4634 409 416 4620 2247 234 36561 243.74 7.14 5.06 86 34.15C 106 107 107 63 3638 342 340 3633 1753 213 28947 270.53 7.16 5.86 70 37.79

2

Page 25: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

Neuro-U 107 40 43 16 996 67 76 987 494 21 7614 177.07 7.06 2.13 16 25.09

R 108 0

Obstetrică

T 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 110 0U 111 0R 112 0

Obstetricăgineco-logie

T 113 262 266 100 10923 3208 3214 10927 5943 6 48311 181.62 3.39 0.05 90 53.5C 114 145 145 57 5918 2514 2518 5911 3106 4 28151 194.14 3.32 0.07 60 58.54U 115 117 121 43 5005 694 696 5016 2837 2 20160 166.61 3.51 0.04 30 47.45R 116 0

Oftalmo-logie

T 117 35 35 3 2001 620 618 2004 934 0 5146 147.03 1.96 0 2 74.97C 118 35 35 3 2001 620 618 2004 934 0 5146 147.03 1.96 0 2 74.97U 119 0R 120 0

Oncologiemedicală

T 121 60 60 6 1915 293 296 1916 1003 18 13163 219.38 5.95 0.94 2 36.9C 122 60 60 6 1915 293 296 1916 1003 18 13163 219.38 5.95 0.94 2 36.9U 123 0R 124 0

O.R.L.

T 125 72 72 6 2124 1376 1360 2143 1054 10 11292 156.83 3.22 0.47 3 48.69C 126 50 50 5 1532 1334 1327 1541 779 9 7821 156.42 2.72 0.58 3 57.42U 127 22 22 1 592 42 33 602 275 1 3471 157.77 5.47 0.17 0 28.86R 128 0

Ortopedieşi

traumato-logie

T 129 150 145 26 4405 1916 1919 4411 2043 33 29607 204.19 4.66 0.75 17 43.77C 130 133 133 25 4117 1831 1856 4100 1898 33 28184 211.91 4.72 0.8 17 44.91U 131 17 12 1 288 85 63 311 145 0 1423 118.58 3.8 0 0 31.17

R 132 0

Pediatrie

T 133 175 175 66 7322 261 813 6758 3865 17 34613 197.79 4.53 0.25 78 43.71C 134 32 32 31 2901 259 801 2354 1347 17 10780 336.88 3.38 0.72 36 99.72U 135 143 143 35 4421 2 12 4404 2518 0 23833 166.66 5.35 0 42 31.17R 136 0

Paturi BolnaviOm/zile

spitalizarecontabile

INDICIBolnavirămaşi

RulajExistente lasfârşit anului

Media anuală Aflaţi IntaţiTranferaţi din

alte secţii

Tranferaţiîn altesecţii

IeşiţiUtilizarepaturilor

Durata mediede spitalizare

Mortalitatea înspitale

Total din care:din rural decedaţi

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Pneumo-logie

T137 51 51 19 2756 150 171 2739 1501 90 16708 327.61 5.71

3.29 1557.35

C138

0

U139 51 51 19 2756 150 171 2739 1501 90 16708 327.61 5.71

3.29 1557.35

R140

0

Pneumo-logie-

tbc

T141 48 48 8 289 12 10 294 156 15 7046 146.79 22.8

5.1 56.44

C 142

0

2

Page 26: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

U143 48 48 8 289 12 10 294 156 15 7046 146.79 22.8

5.1 56.44

R144

0

Psihiatrie

T145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

C146

0

U147

0

R148

0

Psihiatrieacuţi

T149 220 258 125 5642 408 407 5713 2900 25 58780 227.83 9.52

0.44 5523.93

C150 170 170 59 3752 359 369 3758 1940 15 38116 224.21 9.14

0.4 4324.53

U151 50 88 66 1890 49 38 1955 960 10 20664 234.82 10.31

0.51 1222.78

R152

0

Psihiatriecronici

T153 345 345 283 517 39 40 480 228 22 107519 311.65 128.15

4.58 3192.43

C154 20 20 13 313 8 10 308 143 0 5435 271.75 16.27

0 1616.7

U155 325 325 270 204 31 30 172 85 22 102084 314.1 202.15

12.79 3031.55

R156

0

Recuperaremedicală

T157 35 35 5 725 4 4 726 310 5 8100 231.43 11.04

0.69 420.97

C158 25 25 4 597 0 0 597 258 4 6762 270.48 11.25

0.67 424.04

U159 10 10 1 128 4 4 129 52 1 1338 133.8 10.06

0.78 013.3

R160

0

Recuperareneuro-psiho-

motorie

T161 8 8 1 191 1 1 192 123 0 1848 231 9.58

0 024.12

C162

0

U163 8 8 1 191 1 1 192 123 0 1848 231 9.58

0 024.12

R164

0

Recuperarepediatrică

T165 4 4 0 24 0 0 23 16 0 328 82 13.67

0 16

C166

0

U167 4 4 0 24 0 0 23 16 0 328 82 13.67

0 16

R168

0

2

Page 27: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

Paturi BolnaviOm/zile

spitalizarecontabile

INDICIBolnavirămaşi

RulajExistente lasfârşit anului

Mediaanuală

Aflaţi Intaţi Tranferaţi dinalte secţii

Tranferaţiîn altesecţii

IeşiţiUtilizarepaturilor

Durata mediede spitalizare

Mortalitatea înspitale

Total din care:din rural decedaţi

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

27

Recuperaremedicinăfizică şi

balneologie

T 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 170 0U 171 0

R 172 0

Reumato-logie

T 173 55 55 0 2036 32 32 2036 1048 0 13681 248.75 6.62 0 0 37.6

C 174 55 55 0 2036 32 32 2036 1048 0 13681 248.75 6.62 0 0 37.6

U 175 0

R 176 0

Tbcosteoarti-

cular

T 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 178 0U 179 0R 180 0

Toxico-logie

T 181 5 5 2 0 63 65 0 0 0 154 30.8 2.37 0 13C 182 5 5 2 0 63 65 0 0 0 154 30.8 2.37 0 13U 183 0R 184 0

Urologie

T 185 98 98 13 3543 1215 1218 3546 1526 13 18605 189.85 3.9 0.37 7 48.68C 186 81 81 13 3201 1090 1108 3189 1379 13 16604 204.99 3.86 0.41 7 53.14U 187 17 17 0 342 125 110 357 147 0 2001 117.71 4.28 0 0 27.47R 188 0

Alte

T 189 22 22 10 505 72 73 501 244 157 5858 266.27 9.98 31.34 13 26.68C 190 10 10 3 356 70 71 353 171 82 3039 303.9 7.08 23.23 5 42.9U 191 12 12 7 149 2 2 148 73 75 2819 234.92 17.84 50.68 8 13.17R 192 0

2. Mişcarea însoţitorilor în spitaleTabel T45

Specificare P A T U R I Î N S O Ţ I T O R I I N D I C I

2

Page 28: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

Nr.

crt

Om-zilespitalizare(contabile)

Existente lasfărşitul anului

Media anuală Aflaţi Intraţi Ieşiţi R ă m a ş iUtilizareapaturilor

Duratamedie despitalizare

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Total 01 116 116 70 10374 10373 71 46754 403.05 4.48

Însoţitori pentru copii 02 116 116 70 10374 10373 71 46754 403.05 4.48

Însoţitori pentru adulţi 03 xxxx xxxx 0 xxxx

3. Mişcarea internaţilor în alte unităţi medicale cu paturiTabel T46

Unitatea

Nr.

crt.

Paturi BolnaviOm-zile

apitalizare(contabile)

Indici

Existente lasfârşitulanului

Media anualăa paturilor

Aflaţi laînceputul

anului

Intraţi încursul anului

Ieşiţi

RămaşiUtilizareapaturilor

Durata mediede internare

Mortalitateaîn staţionarTotal

din care:decedaţi

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Sanatorii anti-tuberculoase

Pulmonare 01 0

Osteoarticulare 02 0

Preventorii pentru copii 03 47 47 85 85 0 7296 155.23 85.84 0

Sanatorii balneare 04 0

Sanatorii de nevroze sau de neuropsihiatrie

050

Staţionare în centre de sănătate 06 0

28

Locuri în staţionare din centrede sănătate mintală

Adulţi 07 0

Copii 08 0

Unităţi medico-sociale 09 40 40 35 71 65 26 41 13402 335.05 126.43 40

2

Page 29: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

4. Cheltuieli realizate de spital, unităţile ambulatorii de specialitate, sanatoriu tbc. etc.Tabel T47

Total cheltuieli realizate

din care:

Spitalizare de ziCabineteşcolare şi

studenţeştiDispensare Tbc.

A B 01 02 03 04

Total (rînd02+03+04)

01 953736120.34 104020053.6 0 4988122.61

Spitale clinice 02 482346878 0 0 0

Spitale din urban 03 471389242.34 104020053.6 0 4988122.61

Spitale din rural 04 0 0 0 0

Sanatorii tbc 05

Sanatorii de neuropsihiatrie

06

Preventorii 07 1097096.5

Sanatorii balneare 08

- continuare -

din care: Cheltuielimedicamente

Unităţi ambulatorii despecialitate

Unităţi sanitarebalneare

Camera de gardă/UPU/CPU

Spitale

B 05 06 07 08 09

01 80799539.64 0 60098058.43 703830346.06 95551532.9

02 0 0 0 482346878 38987072

03 80799539.64 0 60098058.43 221483468.06 56564460.9

04 0 0 0 0 0

05

06

07 670.69

08

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din coloana 09 pe:

Spitalizare de ziCabinete

şcolare şi studenţeştiDispensare Tbc.

Unităţi ambulatorii despecialitate

B 10 11 12 13

01 18353993.09 0 97499.75 24028421.42

02 0 0 0 0

03 18353993.09 0 97499.75 24028421.42

04 0 0 0 0

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din coloana 09 pe:

Unităţi sanitare balneare Camera de gardă/ UPU/CPU Spitale

B 14 15 16

01 0 2153847.01 50917771.63

02 0 0 38987072

03 0 2153847.01 11930699.63

04 0 0 0

- continuare –

Page 30: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

30

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

A.T.I. Boli infecţioase Boli profesionale CardiologieChirurgie cardio-

vascularăChirurgiegenerală

B 17 18 19 20 21 22

01 8444333.61 8076324.41 78059 3271721.31 657049 3813977.22

02 2266257 7660849 78059 2972387 657049 3307028

03 6178076.61 415475.41 0 299334.31 0 506949.22

04 0 0 0 0 0 0

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

Chirurgiemaxilofacială

Chirurgiepediatrică

Chirurgieplastică şireparatorie

(arşi)

Chirurgietoracică

Chirurgietoracică –

tbcCronici

Dermato-venerologie

B 23 24 25 26 27 28 29

01 131559 301347 258580 51942 0 71654.86 268405

02 131559 301347 0 51942 0 0 168824

03 0 0 258580 0 0 71654.86 99581

04 0 0 0 0 0 0 0

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

Diabet zaharat,nutriţie şi boli

metaboliceEndocrinologie

Gastroentero-logie

Geriatrie şigerontologie

Ginecologie Hematologie

B 30 31 32 33 34 35

01 114754.29 4382 1078139 0 0 2044778

02 863 4382 1078139 0 0 2044778

03 113891.29 0 0 0 0 0

04 0 0 0 0 0 0

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col. 16) pe secţiile şi compartimentele componente

Page 31: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

31

Imunologieclinică şi

alergologie

Medicinăgenerală

Medicină internă

NefrologieNeonatologie şi

prematuriNeurochirurgie

B 36 37 38 39 40 41

01 46537 0 2391383.27 203857 204985.65 831269

02 46537 0 1362947 72880 139378 0

03 0 0 1028436.27 130977 65607.65 831269

04 0 0 0 0 0 0

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col.16) pe secţiile şi compartimentele componente

Neurologie ObstetricăObstetrică-ginecologie

OftalmologieOncologiemedicală

O.R.L.Ortopedie

şitraumatologie

B 42 43 44 45 46 47 48

01 1770895.49 0 757692.79 59608 11957068 384153.32 869008.62

02 1636791 0 513822 59608 11957068 312790 849668

03 134104.49 0 243870.79 0 0 71363.32 19340.62

04 0 0 0 0 0 0 0

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col. 16) pe secţiile şi compartimentele componente

Pediatrie PneumologiePneumologie

-tbcPsihiatrie

Psihiatrieacuţi

Psihiatriecronici

Recuperaremedicală

Recuperareneuro-psiho -

motorie

B 49 50 51 52 53 54 55 56

01 478315.66 589588 56324 0 270134 374014.11 202565 5244

02 269369 0 0 0 152887 18862 141474 0

03 208946.66 589588 56324 0 117247 355152.11 61091 5244

04 0 0 0 0 0 0 0 0

- continuare –

Repartizarea cheltuielilor din spital (col. 16) pe secţiile şi compartimentele componente

Recuperarepediatrică

Recuperare,medicină fizicăşi balneologie

Reumatologie Tbc osteo-

articularToxicologie Urologie Alte

B 57 58 59 60 61 62 63

01 719.720

107096 0 6760 497748.54 185798.76

02 00

107096 0 6760 472210 143462

03 719.720

0 0 0 25538.54 42336.76

04 00

0 0 0 0 0

5. Indicatori de eficienţă ai spitalului

Page 32: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

32

Tabel T93

SpecificareTotal cheltuieli în spital pentru: Cheltuieli pentru medicamente în spital pentru:

1 pat 1 bolnav o zi spitalizare 1 pat 1 bolnav o zi spitalizareA B 01 02 03 04 05 06

Total 01 185218.51 6067.71 796.52 13399.41 438.96 57.62

Spitale clinice 02 240572.01 6815.79 1036.94 19444.92 550.91 83.81

Spitale urbane 03 123389.12 4897.15 529.27 6646.63 263.8 28.51

Spitale rurale 04

- continuare –din care pe secţii:

A.T.I. Boli infecţioase Boli profesionale1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 07 08 09 10 11 12 13 14 15

01 51177.78 580.73 245.99 41630.54 1222.76 185.44 5203.93 175.81 27.02

02 43581.87 667.53 158.06 67795.12 1845.1 283.85 5203.93 175.81 27.02

03 54673.24 554.29 309.06 5129.33 169.37 25.08

04

- continuare –din care pe secţii:

Cardiologie Chirurgie cardio-vasculară Chirurgie generală1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 16 17 18 19 20 21 22 23 24

01 14540.98 321.36 54.17 13140.98 245.99 57.54 11956.04 248.81 54.06

02 18235.5 373.46 66.01 13140.98 245.99 57.54 16452.88 334.41 73.8

03 4827.97 134.71 19.48 4296.18 93.19 19.69

04

- continuare –din care pe secţii:

Chirurgie maxilo-facială Chirurgie pediatrică Chirurgie plastică şi reparatorie (arşi)1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 25 26 27 28 29 30 31 32 33

01 5262.36 133.56 33.45 12053.88 163.95 43.11 9235 241.21 31.29

02 5262.36 133.56 33.45 12053.88 163.95 43.11

03 9235 241.21 31.29

04

- continuare –din care pe secţii:

Chirurgie toracică Chirurgie toracică - tbc Cronici

Page 33: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

33

1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.B 34 35 36 37 38 39 40 41 42

01 10388.4 191.67 31.14 3115.43 134.19 13.73

02 10388.4 191.67 31.14

03 3115.43 134.19 13.73

04

- continuare –din care pe secţii:

DermatovenerologieDiabet zaharat, nutriţie şi boli

metaboliceEndocrinologie

1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.B 43 44 45 46 47 48 49 50 51

01 5591.77 139 18.81 4590.17 151.39 24.67 292.13 5.8 1.5

02 5627.47 157.49 18.75 172.6 15.14 2.96 292.13 5.8 1.5

03 5532.28 115.93 18.9 5694.56 162.47 26.13

04

- continuare –din care pe secţii:

Gastroenterologie Geriatrie şi gerontologie Ginecologie1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 52 53 54 55 56 57 58 59 60

01 15401.99 349.48 67.3

02 15401.99 349.48 67.3

03

04

- continuare –din care pe secţii:

Hematologie Imunologie clinică şi alergologie Medicină generală1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 61 62 63 64 65 66 67 68 69

01 31458.12 748.18 130.3 4230.64 154.61 34.96

02 31458.12 748.18 130.3 4230.64 154.61 34.96

03

04

- continuare –din care pe secţii:

Medicină internă Nefrologie Neonatologie şi prematuri1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

Page 34: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

34

B 70 71 72 73 74 75 76 77 78

01 6445.78 153.55 23.11 4431.67 135.36 25.53 1078.87 30.92 5.8

02 10325.36 250.22 39.14 2082.29 74.52 13.75 2144.28 51.51 8.86

03 4303.08 101.55 14.98 11907 248.06 48.78 524.86 16.72 3.34

04

- continuare –din care pe secţii:

Neurochirurgie Neurologie Obstetrică1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 79 80 81 82 83 84 85 86 87

01 15684.32 286.64 53.95 11805.97 345.74 48.44

02 15297.11 404.85 56.54

03 15684.32 286.64 53.95 3118.71 124.29 17.61

04

- continuare –din care pe secţii:

Obstetrică-ginecologie Oftalmologie Oncologie medicală1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 88 89 90 91 92 93 94 95 96

012848.47 53.24 15.68 1703.09 22.72 11.58 199284.47 5400.66 908.38

023543.6 60.53 18.25 1703.09 22.72 11.58 199284.47 5400.66 908.38

032015.46 42.47 12.1

04

- continuare –din care pe secţii:

O.R.L. Ortopedie şi traumatologie Pediatrie1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 97 98 99 100 101 102 103 104 105

01 5335.46 109.57 34.02 5993.16 136.92 29.35 2733.23 62.53 13.82

02 6255.8 108.95 39.99 6388.48 142.25 30.15 8417.78 84.42 24.99

03 3243.79 112.38 20.56 1611.72 51.71 13.59 1461.17 46.87 8.77

04

- continuare –din care pe secţii:

Pneumologie Pneumologie - tbc Psihiatrie1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

Page 35: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

35

B 106 107 108 109 110 111 112 113 114

01 11560.55 201.57 35.29 1173.42 182.28 7.99

02

03 11560.55 201.57 35.29 1173.42 182.28 7.99

04

- continuare –din care pe secţii:

Psihiatrie acuţi Psihiatrie cronici Recuperare medicală1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 115 116 117 118 119 120 121 122 123

01 1047.03 43.75 4.6 1084.1 445.79 3.48 5787.57 275.97 25.01

02 899.34 36.66 4.01 943.1 56.47 3.47 5658.96 235.4 20.92

03 1332.35 58.48 5.67 1092.78 703.27 3.48 6109.1 459.33 45.66

04

- continuare –din care pe secţii:

Recuperare neuro-psiho-motorie Recuperare pediatrică Recup., med. fizică şi balneologie1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 124 125 126 127 128 129 130 131 132

01 655.5 27.17 2.84 179.93 29.99 2.19

02

03 655.5 27.17 2.84 179.93 29.99 2.19

04

- continuare –din care pe secţii:

Reumatologie Tbc osteo-articular1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 133 134 135 136 137 138

01 1947.2 51.79 7.83

02 1947.2 51.79 7.83

03

04

- continuare –din care pe secţii:

Toxicologie Urologie Alte1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit. 1 pat 1 bolnav o zi spit.

B 139 140 141 142 143 144 145 146 147

01 1352 104 43.9 5079.07 104.33 26.75 8445.4 316.52 31.72

02 1352 104 43.9 5829.75 109.71 28.44 14346.2 334.41 47.21

03 1502.27 54.69 12.76 3528.06 267.95 15.02

04

V. ACTIVITATEA DE URGENŢĂ1. Serviciul de ambulanţă

Tabel T50

Ore rulaj Nr. solicitări Nr. pacienţi

Page 36: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

36

Nr.autosanitarela sfârşit de an

Nr. Kmparcurşi

Totaldin care:Realizate

TransportaţiAsistaţi la locul

solicitării01 02 03 04 05 06 0759 101755 2262357 88751 86089 70928 15254

2. Nave sanitare 3. Salvamont 4. SalvamarTabel T51

Naveexistente la

sfîrşitulanului

Nr. bolnavitransportaţi

Nr.personalmedicalsanitar

transportat

Nr. litrisânge

transportaţi

Nr.persoaneasistate

din care:decedate

Nr.persoan

easistate

din care:decedat

e

01 02 03 04 05 06 07 08

5. Centrul de transfuzie sanguină5.1 Recoltare 5.2 Rebuturi

Tabel T52 Tabel T53

Nr. donatori înevidenţă la

sfîrşitul anuluia)

din care:număr

donatori încursul anului

Nr. prizeexecutate în

timpul anului

Sânge recoltat(litri)

Cantităţi rebutate (litri)

Sângeintegral

Masaeritrocitar

ă Plasmă

01 02 03 04 01 02 03

40900 8883 14247 627825 160 328

a) Donatorii care timp de 3 ani nu s-au prezentat la donare sau au devenit inapţi pentru donare sunt scoşi din evidenţă

5.3. Livrare Tabel T54

Sânge şi produse livrate (litri)

Sânge integral Masă eritrocitarăMasă

trombocitarăPlasmă (litri)

Nativă congelată Decrioprecipitată Crioprecipitat01 02 03 04 05 06

120 4021 260 2411 20 8

5.4. Laborator Tabel T55

Analize de laborator, din care:

Totaldin care:pozitive

pt.Ag.Hbs

din care:

pozitive Sifilisdin care:

pozitive

Anticorpi

anti HIVdin care:

pozitiveanti

hepatita Cdin care:

pozitive01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

164115 702 14414 95 14535 69 14373 12 14378 24

5.5. Imunoglobulină anti-DTabel T56

Analize de laborator, din care:

Nr.gravidetestate

din care:

pozi-tive

Nr.dozeadmi-

nistrate

Anticorpi

Alte

dincare:

pozi-tive

antiHTLV

din care:

pozitive

Testăriimuno-logice

din care:

pozitive

Testărihemato-logice

din care:

pozitive

11 12 13 14 15 16 17 18 01 02 03

14338 0 64147 0 10890 0 17040 502

VI. MEDICINA LEGALĂ1. Serviciu 2. Comisia de avizare

Tabel T57 Tabel T58

Număr expertize N r . N r . Număr analize Nr. AVIZE

Page 37: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

37

lucr

ări

com

plem

enta

re(a

nato

mo-

pat.,

trim

iter

i la

lab.

)

exp

erti

zepe

ntru

avo

rtur

ide

lict

uale

Nr.

îmbă

lsăm

ări

(aprobate, respinse, cucompletări)

Pe

pers

oane

vii

(lov

itur

i, vi

olet

c.)

Pe cadavre(oase, autopsii,exhumări etc.)

Tox

icol

ogic

e

Bio

chim

ice

şicr

imin

alis

tice

Ana

tom

o-pa

tolo

gice

Total din care:dec.mame

01 02 03 04 05 06 07 08 09 01

2098 941 1 798 728 2498 1095 2365 74

VII. ACTIVITATEA EPIDEMIOLOGICĂA. Activitatea epidemiologică1. Purtători de germeni şi investigaţii epidemiologice în focare (suspecte şi confirmate) Tabel T59

Specificare

Rân

d

Afe

cţiu

ni

diar

eice

Ang

ine

stre

ptoc

ocic

e

Bot

ulis

m

Diz

ente

rie

baci

lara

Febr

a tif

oidă

Feb

ra p

arat

ifoi

dăA

şi B

Hep

atit

a vi

rală

(t

oate

tipu

rile

)

Infe

cţii

no

soco

mia

le

Men

ingi

te v

iral

e şi

bac

teri

ene

Scar

lati

na

Tox

infe

cţii

al

imen

tare

Tri

chin

oză

Tub

ercu

loza

Alte

foc

are

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Nr. purtători depistaţi 01

Nr. purtători în evidenţă la sf. anului

02

Focare anchetate de medicul epidemiolog

031 20 1

Nr. pers. examinate prin laborator

Total 04 3 469 6

din care: pozitive

052 451 4

2. Depistări prin examene coprologice Tabel T61

Nr. persoaneexaminate

din care:Nr. total de

persoane pozitive

din care:

agenţi etiologici identificaţi

Vibrion holeric E. coli O157 Alte patotipuri deE. coli

Salmonella Shigella

01 02 03 04 05 06 07

1047 1

- continuare –din care:

agenţi etiologici identificaţiAgenţi etiologici

neidentificaţiYersinia Campylobacter Rotavirus Giardia Cryptosporidium Alte

08 09 10 11 12 13 14

1

3. Alte depistări

Tabel T62

Specificare Amoebiaza Anchilostoma Ascaris Echinococoza

A B 01 02 03 04

Total pers. examinate 01 616

din care: pozitive 02 8- continuare –

Oxiuraza Strongiloidoza Taenia Toxoplasmoza Trichomoniaza

05 06 07 08 09

616 616

1 22

Page 38: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

38

4. Examene de bacteriologie, virusologie şi serologie

Tabel T63

Specificare

Tot

al

din care:

Febra tifoidă şi paratifoidăA şi B Toxiinfecţii alimentare

R W

idal

Hem

ocul

t.M

edul

ocul

t.B

ilic

ultu

ri

Cop

rocu

ltur

i,ur

ocul

turi

Pro

d. p

atol

og.

(vom

ism

ente

,cu

ltur

i etc

.)

Pro

duse

alim

enta

re Culturi pozitive

Salm

onel

e

Sta

filo

coci

ente

roto

xici

,co

agul

. Poz

.

Alţi

ger

men

i

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Numărexamene

Total 01 3346 437

Pozitiv 02 687

din

care

:

Pt.investig.focarelor

Total 03 438

Pozitiv 04 386

Pt.diag.bolnav.susp.

Total 05 802

Pozitiv 06 261

- continuare -

din care:

Alt

e sa

lmon

ele

fără

toxa

lim

Diz

ente

rie

Dif

teri

e

Scarlatină Tuse convulsivă

Bru

celo

za

Lep

tosp

iroz

a

Men

ing.

men

ingo

coci

Infecţii cu coli patogeni

Cul

turi

Cop

rocu

ltur

i

Cul

turi

Cul

turi

AS

LO

Cul

turi

Sero

logi

ce

Sero

logi

ce

Ser

olog

ice

Cul

turi

Cul

turi

Imun

oflu

-or

esce

nţă

Cop

rocu

ltur

ipt

. vib

rion

iiho

lere

iB 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01 86 3

02 5 0

03 38

04 4

05 48 3

06 1 0

- continuare -

din care:

Malarie

Exa

men

eco

pro-

Ant

ibi

ogra

me

Investigare epidemiologică ainfecţiilor nosocomiale

Hepatita virală

P i c S t e S t e C o n Serologie

Page 39: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

39

ătur

ăgr

oasă

para

zito

logi

ce

rili

zare

(pro

c. d

est

erili

zare

)

rilit

ate

(ins

tr. ş

iob

.st

eril

izat

e)d.

de

ig.

(aer

omic

rofl

o-ra

,su

praf

.etc

.)

Ac

HB

s

Ac

tota

liH

CV

Ag

HB

s

IgM

HA

V

IgM

HB

c

IgM

HC

V

B 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

01 616 1 10 53 151 17 18 400 2

02 32 0 4 3 1 0 382 0

03 400

04 382

05

06

- continuare –

din care:

Sifilis Gonoree Chlamydia HIV

Alt

e

VD

RL

RPR

TPH

A

IgM

Mic

rosc

opie

dire

ctă

Exa

men

mic

rosc

opic

Cul

tură

Ant

ibio

gram

ă

Cul

tură

Sero

logi

e

Sero

logi

e

B 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

01 300 90 85 348 729

02 127 60 37 36 0

03

04

05 300 90 85 276

06 127 60 37 36

5. Activităţi de chimioprofilaxie

Tabel T60Specificare R Angină streptococică Antrax Difterie Dizenterie

A B 01 02 03 04

Nr. persoane, din care: 01 0 0 0 0

0- 14 ani 02

15 + 03

- continuare -

Holera Malarie Sifilis TBC Tuse convulsivă05 06 07 08 09

0 0 0 0 0

6. Imunizarea populaţieiVaccinări, rapeluri

Tabel 41

Mediul Vârsta (ani)

Rân

d Total BCG Antihepatita B

V R V R V (3doze) R (4doze)A B C 01 02 03 04 05 06

Page 40: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

40

Total general 01 59200 19872 5290 0 4543 2694

Total urban 02 30664 9048 2371 0 2131 1171

din care:grupe de

vîrstă

0 - 2 ani 03 14767 1529 2371 0 2131 1171

3 - 4 ani 04 11 0 0 0 0 0

5 - 14 ani 05 155 7389 0 0 0 0

15 ani şi peste, din care: 06 15731 130 0 0 0 0

gravide 07 123 130 0 0 0 0

Total rural 08 28536 10824 2919 0 2412 1523

din care:grupe de

vîrstă

0 - 2 ani 09 17844 1947 2919 0 2412 1523

3 - 4 ani 10 32 0 0 0 0 0

5 - 14 ani 11 235 8682 0 0 0 0

15 ani şi peste, din care: 12 10425 195 0 0 0 0

gravide 13 104 195 0 0 0 0

- continuare –

Rân

d Diftero-tetano-pertusisAntihemophilus

influenzae BAntipoliomielitice

VPI

V (3 doze) R (4 doze) V (3 doze) V (3 doze) R (4 doze)C 07 08 09 10 11

01 4442 2906 4442 4442 3508

02 1985 1316 1985 1985 1590

03 1985 0 1985 1985 0

04 0 0 0 0 0

05 0 1316 0 0 1590

06 0 0 0 0 0

07 0 0 0 0 0

08 2457 1590 2457 2457 1918

09 2457 0 2457 2457 0

10 0 0 0 0 0

11 0 1590 0 0 1918

12 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0

- continuare -

Rân

d ROR Diftero-tetanice (dT) Antigripale Antitetanice

V (DI) R (DII) V R V V R

Page 41: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

41

C 12 13 14 15 16 17 18

01 4358 4543 0 5114 26174 177 325

02 1895 2075 0 2408 15795 73 130

03 1895 0 0 0 0 0 0

04 0 0 0 0 8 0 0

05 0 2075 0 2408 130 0 0

06 0 0 0 0 15657 73 130

07 0 0 0 0 50 73 130

08 2463 2468 0 2706 10379 104 195

09 2463 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0

11 0 2468 0 2706 60 0 0

12 0 0 0 0 10319 104 195

13 0 0 0 0 0 104 195

- continuare -

Rân

d Antihapatita A Antiamarilice Antitifoidice Alte

V (DI) R (DII) V V R V R

C 19 20 21 22 23 24 25

01 265 0 0 0 0 5067 782

02 38 0 0 0 0 2406 358

03 9 0 0 0 0 2406 358

04 3 0 0 0 0 0 0

05 25 0 0 0 0 0 0

06 1 0 0 0 0 0 0

07 0 0 0 0 0 0 0

08 227 0 0 0 0 2661 424

09 18 0 0 0 0 2661 424

10 32 0 0 0 0 0 0

11 175 0 0 0 0 0 0

12 2 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0

7. Determinări şi analize ale factorilor de mediuTabel T64

Specificare Total probedin care:pozitive

Număr determinări efectuateFizico-chimice

din care:pozitive

Biologicedin care:pozitive

A B 01 02 03 04 05 06

Ape potabile 01 1886 639 4826 1206

Alte ape 02 940 439 270 130

Page 42: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

42

Aer, depuneri atmosferice 03 338

Sol, reziduri solide 04

Suprafeţe contaminate 05 717

Produse vegetale, plante 06

Microclimat 07 249

Iluminat, zgomot, trepidaţii 08

Alte probe 09 205 68 205 68

- continuare -

Număr determinări efectuateMicrobiologice din care: pozitive Radio-dozimetrice din care: pozitive Radio- chimice din care: pozitive

B 07 08 09 10 11 12

01 2864 58 130

02 3307 389

03 676

04

05 2772

06

07 249

08

09

8. Analize de alimenteTabel T65

Specificare

Total probe Număr determinări efectuate Alimentescoase din

consum(kg/l)

Recoltate(investigate)

din care:necoresp.

Fizico-chimiceşi toxicol.

Radiochimice

Micro-biologice

A B 01 02 03 04 05 06

Lapte şi derivate 01 33 1 83 24.2

Carne, peşte şi derivate 02 82 209 52.5

Conserve sterilizate 03 41 19 27 55

Alte produse alimentare 04 478 92 466 350 380.47

Adjuvanţi 05 9 2 15

Ambalaje,utilaje, teste de salub.

06 7 0 7

9. Alimentaţia ratională în unităţiTabel T66

Număr colectivităţi anchetate(cantine, cantine restaurant)

din care, cu raţia:Hipocalorică Hiperglucidică Hipoproteică Alte abateri

A B 01 02 03 04

Cantine restaurant 01

Cantine şcolare 02

Cantine studenţeşti 03

Alte 04

10. Igiena copiilor şi tinerilor

Page 43: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

43

Tabel T67

SpecificareNr.controale efectuate Total

determinări de laborator

Măsuri luate

Total din care în: internate,cămine, tabere

AmenziSuspendări,

închideriA B 01 02 03 04 05

Creşe 01 18

Unităţi de învăţămînt 02 1145 23

Unităţi sezoniere 03Tabere 04 9

11. Starea de sănătate a copiilor şi tinerilorTabel T68

SpecificareNr. clase

cuprinse înacţiuni

Nr. persoaneexaminate

din care:

Somatometric Fiziologic Psihologic

A B 01 02 03 04 05

Total 01 560 14006 14006 14006

12. Îmbolnăviri produse prin alimenteTabel T69

SpecificareFocare (minimum 2 cazuri)

În colectivităţi (inclusiv cele din unit. de alim. publ.)

Familiale (inclusiv cazurile sporadice)

A B 01 02

Tox

iinf

ecţi

ial

imen

tare Total focare, din care: 01

- investigate microbiologic 02

Total îmbolnăviri 03

Into

xica

ţii

alim

enta

re Total focare, din care: 04

- investigate microbiologic 05

Total îmbolnăviri 06

13. Autorizaţii sanitare de funcţionareTabel T71

SpecificareNumăr autorizaţii sanitare

Obiective în evidenţă fără autorizaţie sanitară

Nou eliberate şirevizuite

Refuzate Total Parţial

A B 01 02 03 04

Obiective alimentare 01 354 5

Alte obiective 02 592 42 7

14. Condiţii deosebite de muncă din întreprinderi

14.1 Evidenţa angajaţilorTabel T72

Specificare Nr.mediu scriptic angajaţi Nr. angajaţi expuşi

A 01 02

Total14.2 Angajaţi expuşi la pulberi

Tabel T73

SpecificarePulberi

silicogeneAzbest (total)

Cărbune CimentPulberi textile(bumbac, in,

lână, cânepă etc

Pulberi organicesensibile şi iritante(ricin, făină, tutun,

lemn etc)

Altepulberi

A 01 02 03 04 05 06 07

Total14.3 Angajaţi expuşi la noxe chimice

Page 44: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

44

Tabel T75

SpecificarePlumb şicompuşi

Mercur şicompuşi

Crom şicompuşi

Altemetale,

metaloizi şi compuşi

Benzen şicompuşi

Alţisolvenţiorganici

Nitro şiamino

derivaţi şihidrocarburi

Sulfura decarbon

A 01 02 03 04 05 06 07 08

Total- continuare -

Alţi compuşiorganici

Hidrogensulfurat

Gaze şivapori iritanţi

Oxid decarbon

Compuşicianici

PesticideAlte noxechimice

Noxe iritante sau

alergizante ale pielii09 10 11 12 13 14 15 16

14.4 Angajaţi expuşi la noxe fizice şi biologiceTabel T29

Spe

cifi

care

Mic

rocl

imat

cald

Mic

rocl

imat

rece

Zgo

mot

Vib

raţi

i

Sup

raso

lici

tare

loco

mot

orie

Sup

raso

lici

tare

vizu

ală

Sup

raso

lici

tare

a la

ring

elui

Sup

raso

lici

tare

neur

opsi

hică

Ag.

pat

ogen

ibi

olog

ici

Mun

ca la

înăl

ţime

Rad

iaţii

ioni

zant

e

Rad

iaţii

ultr

avio

lete

Câm

puri

elec

trom

agne

tice

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

T 714

14.5 Angajaţi expuşi la substanţe sau cauze potenţial cancerigene din industrieTabel T76

Substanţe sau cauzepotential cancerigene

TotalAmino-bifenil

Arsen şicompuşi

Azbest Benzen Benzidină

A B 01 02 03 04 05 06

Total angajaţi expuşi 01 12Persoane controlate 02 12

Cazuri depistate 03 0

- continuare -

Bisclorme-tirel şi cloro-metil etil eter

Cromhexavalent şi

compuşi

Clorură devinil

Gudron şismoală

Naftil-amină(beta naftil-

amină)

Nichel şicompuşi de

nichel

Radiaţiiionizante

Talc cuconţinut în

fibră deazbest

B 07 08 09 10 11 12 13 14

01 1202 1203

15. Laboratorul pentru SalmonellaTabel T79

Specificare

Totalcazuri deSalmo-nella

Izbucniri epidemice Cazuri sporadice

DeceseNumărfocare

Număr cazuri în focare

Total Bolnavi PurtătoriTotal

Confirmatebacteriologic

Stabiliteprin

anchetăA 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Total 42 0 42 42- continuare -

Vehicul ApaCarne Lapte Ouă

Alte

pro

duse

alim

enta

recu

spec

ific

are

Ust

ensi

le d

inun

ităţ

i al

imen

tare

Pota

bilă

De

supr

afaţ

ă

Rez

idua

Carne Derivate Lapte Derivate Ouă Derivate

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

16. Activitatea antirabică

Page 45: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

45

Tabel T80

SpecificareN

r. p

erso

ane

cons

ulta

te

Nr.pers.intrate

întratam.

înperioa-da rap.

Repartizarea pers.intrate în tratam.

(col.2), muşcate sauinfectate de diverse

animale la careturbarea s-a

confirmat prin:

Infecţiacu virus de stradă

a fost:

Nei

nfec

taţi

Nr.

foca

re d

e tu

rbar

ecu

nosc

ute

de c

abin

etul

anti

rabi

c

Complicaţii după tratamentantirabic

După vaccin După ser

Tot

al

Exa

men

labo

rato

r

Exa

men

clin

ic

Sig

ură

Pro

babi

Tot

alco

mpl

icaţ

ii

din

care

:ne

rvoa

se

Ser

anaf

ilact

ic

Boa

lase

rulu

i

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Total 2034 1256

B. Controlul în sănătate publicăTabel T70

Categoria de probleme pentru carese efectuează controlul sanitar

Nr. controale efectuateMăsuri luate:

Nr. amenzi aplicateLimitatrea sau

suspendarea activităţiiA B 01 02 03

Prev. şi comb. bolii transmisibile 01 387 49 2

Alimentarea cu apă potabilă 02 163 1 1

Impurificarea aerului 03

Impurificarea solului 04

Cazarea colectivă (adulţi) 05 68 4 0

Igiena alimentatră 06 1793 44 6

Profilax. infecţ. intraspitaliceşti 07 355 22 1

Protec. contra radiaţiilor ionizante 08

VIII. REŢEAUA ŞI ACTIVITATEA FARMACEUTICĂTabel T84

SpecificareFarmacii existente la 31 decembrie

Puncte de lucrufarmaceuticeTotal

Cu orar de funcţionareSemi-permanent Normal

A B 01 02 03 04

Total 01 11 0 11 0

Urban 02 11 11Rural 03 0

Page 46: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

46

IX. EVIDENŢA PERSONALULUI SANITAR SUPERIOR,MEDIU SI AUXILIAR LA 31.XII.

Tabel T87

Categorii de personal muncitorsanitar R

ând

Tot

al

din

care

: f e

mei

Repartizarea personalului sanitar mediu din col.1 pe unităţi

Spi

tale

a)

Lab

orat

oare

med

.ale

spi

t.

San

ator

ii tb

c

Prev

ento

rii

Sana

t..ne

vroz

esa

une

urop

sih.

Uni

tăţi

ambu

lato

rii b)

Uni

t. sa

nit.

baln

eare

c)

Cab

. med

. de

fam

ilie

din

urba

n

Cab

. med

. de

fam

ilie

din

rura

l

Cab

. med

.şc

olar

e şi

stud

enţe

şti

Dis

pens

are

TB

C

Cen

tre/

lab.

de s

ănăt

ate

min

tală

Farm

acii

/pun

cte

de lu

cru

ale

farm

aciil

or

CT

S

MS

, DS

P, d)

INSP

Sal

vare

e)

Inst

itut

e de

med

. leg

ală

Alte

uni

tăţi

f)

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Total pers. cu studii superioare 01 2588 1834 2126 228 0 1 0 76 0 0 0 0 8 8 27 7 62 32 10 3

Medici din care: 02 1884 1282 1571 202 1 52 8 6 4 21 13 6 0

- Medici de familie 03 55 42 55

- Rezidenţi 04 1224 865 1114 107 3

Dentişti din care: 05 78 53 72 6

- Rezidenţi 06 68 44 68

Farmacişti din care: 07 52 45 23 27 2 0

- Rezidenţi 08 25 20 23 2

Fiziokinetoterapeuţi, din care: 09 10 6 7 3

- fizioterapeuţi 10 6 3 3 3

Asistenţi med. cu studii sup, din care: 11 246 222 227 3 9 7

- asist. med. obst.-ginec.(moaşe) 12 18 18 18

Alt personal sanitar superior g) 13 68 56 19 23 6 2 1 16 1 0

Alt personal cu studii superioare h) 14 250 170 207 2 23 12 3 3

Total personal mediu sanitar 15 3176 2772 2362 384 0 6 0 142 0 0 0 0 17 8 67 18 34 127 11 0

Total asistenţi medicali, surori 16 2946 2567 2211 353 0 6 0 127 0 0 0 0 16 8 62 16 32 107 8 0

Dup

ă sp

ecia

lită

ţi

Medicale 17 2361 2040 1983 100 6 119 16 5 0 16 4 107 5 0

Pediatrie 18 117 117 108 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0

Obst.-ginec. (moaşe) 19 82 81 81 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Igienă 20 25 18 9 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0

Radiologie 21 113 86 10 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Baln.fiziot. şi rec.medicală 22 45 32 8 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Dietetică 23 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nutriţie şi diabet 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stomatologie 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- continuare –

T o d i Repartizarea personalului sanitar mediu din col.1 pe unităţi

Page 47: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

47

Categorii de personal muncitorsanitar R

ând

tal

n ca

re:

f em

ei

Spi

tale

a)

Lab

orat

oare

med

.ale

spi

t.

San

ator

ii tb

c

Prev

ento

rii

Sana

t..ne

vroz

esa

une

urop

sih.

Uni

tăţi

ambu

lato

rii b)

Uni

t. sa

nit.

baln

eare

c)

Cab

. med

. de

fam

ilie

din

urba

n

Cab

. med

. de

fam

ilie

din

rura

l

Cab

. med

.şc

olar

e şi

stud

enţe

şti

Dis

pens

are

TB

C

Cen

tre/

lab.

de s

ănăt

ate

min

tală

Farm

acii

/pun

cte

de lu

cru

ale

farm

aciil

or

CT

S

MS

, DS

P, d)

INSP

Sal

vare

e)

Inst

itut

e de

med

. leg

ală

Alte

uni

tăţi

f)

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dup

ă sp

ecia

lită

ţi

Urgenţe medico- chirurgicale 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fiziokinetoterapeuţi,din care: 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- fizioterapeuţi 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ocrotire 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laboranţi biologie clinică 30 103 99 1 96 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0

Laboranţi anat.-patologică 31 19 16 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Farmacie 32 62 61 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0

Alţi asistenţi 33 13 12 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0

Registratori medicali 34 212 197 138 29 0 15 1 0 5 2 0 20 2 0

Statisticieni medicali 35 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Teh

nici

eni Dentari 36 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opticieni 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilaje medicale 38 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Protezare 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte

Droghişti 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipsari 41 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maseuri 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autopsieri 43 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instructori c.f.m. 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instructori educaţie 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dentişti (studii medii) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total personal auxiliar sanitar 47 1914 1510 1694 46 8 32 3 1 11 0 2 114 3 0

Muncitori 48 438 141 434 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1

Personal de servire 49 136 13 131 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3

Personal din aparatul funcţional 50 80 42 62 0 0 0 0 0 0 3 7 6 1 1a) Se include numai personalul care deserveşte bolnavii spitalizaţi: spitale, institute şi centre medicale cu paturi şi centre de sănătate de spitalb) Policlinici cu plată, centre de diagnostic şi tratament, centre medicale de specialitate, ambulatorii de specialitate, ambulatorii integrate spitalelor, cabinete de specialitate şi stomatologice, care funcţionează în fostele policlinici, dispensare medicale teritoriale (rural), laboratoare de tehnică dentară şi centrele de sănătate de staţionar.c) Sanatorii balneare, unităţi ambulatorii balneare, dispensare medicale balneared) La coloana 17 se va raporta şi personalul din laboratoerele din DSPe) Salvare, SMURD f) Se include personalul din institutele de cercetare fără paturi şi altele necuprinse anteriorg) biologi, chimişti, logopezi, psihologi, profesori c.f.m. etc.h) economişti, jurişti, ingineri, asistenţi sociali etc.

Page 48: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

48

X. UNITĂŢI SANITARE (MS, DSP, Administraţia Locală şi AcademiaRomână)

1. Număr unităţiTabel T88

Specificare Total Urban Rural Specificare Total Urban Rural

A B 01 02 03 A B 01 02 03

S P

I T

A L

E

Total 019 9

Dis

pens

are

med

.

Total, din care: 285 5 0

din

care

:

Pediatrie 020

antituberculoase 295 5

Obst.-ginecologie 030

teritoriale 300

Materno-infantile 040

Cab. medicale scolare 310

Antituberculoase 050

Cab. medicale studenţeşti 320

Derm.-venerice 060

Total cab. stomatologice(în unităţile publice şi în comodat), din care:

33

4 4 0Infecţioase 07 0

Psihiatrie 08 0 - în şcoli şi facultăţi 34 1 1

Centre de sănătate 09 0 - în unităţi publice 35 3 3

Sanatorii antituberculoase 10 0 - în comodat 36 0

Sanatorii balneoclimaterice 110

Unităţi de lucru stomat Total - din care:

374 4

Preventorii pt. copii (0–14 ani) 12 0 - în şcoli şi facultăţi 38 1 1

Centre/lab. de sănătate mintală

Adulţi (15 ani +) 132 2

Lab. de tehnică dentară 390

Copii (0–14 ani) 141 1

Institute de med. legală 401 1

Staţion. în centre/lab. de sănătatemintală

Adulţi (15 ani +) 15 0 Direcţia de sănăt. publică 41 1 1

Copii (0–14 ani) 160

Cabinete medicale sanitare de port şi frontieră

420

Institute şi instituții fără paturi

171 1

C.T.S. 431 1

Depozite farmaceutice 18 0 Servicii jud.de ambulanţă 44 1 1

Policlinici balneare 19 0 Staţii de ambulanţă 45 0

Policlinici cu plată 20 0 Farmacii cu circuit închis 46 11 11

Centre de diagnostic şi trat. 21 0 Nr. lab. de hemodializă 47 0

Centre med.de specialitate 22 0 Nr. staţii de hemodializă 48 0

Ambulatorii de specialitate 23 1 1 Nr. centre de hemodializă 49 0

Ambulatorii de spital 24 9 9 Nr. aparate de hemodializă 50 0

Cabinete medicale de specialitate în comodat

25

0

Sanatorii de nevroze sau de neuropsihiatrie

51

0

Cabinete medicale de stomatologie în comodat

260

Unităţi medico- sociale 521 1

Cabinete medicale de familie în reţeaua publică

270

2. Număr secţii şi compartimente în spitaleTabel T89

Page 49: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

49

Specificare

Secții în spitale Nr. săli operație în spitale Compartimente*) în spitale

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

A B 01 02 03 01 02 03 01 02 03

TOTAL din care: 01 72 72 0 59 59 0 96 96 0

A.T.I. 02 3 3 0 11 11

Boli infecţioase 03 3 3 0 xxxx xxxx 4 4

Boli profesionale 04 0 0 xxxx xxxx 1 1

Cardiologie 05 5 5 0 xxxx xxxx 7 7

Chirurgie generală 06 8 8 19 19 4 4

Chirurgie infantilă 07 1 1 2 2 0

Chirurgie cardiovasculară 08 1 1 5 5 0

Chirurgie toracică 09 0 0 2 2

Chirurgie toracică -tbc 10 0 0 0

Chirurgie maxilo-facială 11 1 1 3 3 0

Chirurgie plastică şi reparatorie (arşi)

12 0 3 3 2 2

Cronici 13 0 0 xxxx xxxx 2 2

Dermato-venerice 14 1 1 0 2 2

Diabet, boli de nutriţie 15 0 0 xxxx xxxx 3 3

Endocrinologie 16 0 0 1 1

Imunologie şi alergologie 17 0 0 xxxx xxxx 2 2

Gastroenterologie 18 2 2 0 2 2

Geriatrie şi gerontologie 19 0 0 xxxx xxxx 0

Ginecologie 20 0 0 0

Hematologie 21 1 1 0 xxxx xxxx 5 5

Medicină generală 22 0 0 xxxx xxxx 0

Medicină fizică şi balneologie 23 0 0 xxxx xxxx 0

Medicină internă 24 9 9 0 xxxx xxxx 6 6

*) Se vor înscrie compartimentele (aprobate de M.S.) cu paturi din spitale şi din secţiile exterioare spitaliceşti, care, din cauza numărului mic de paturi, nu sunt organizate ca secţii de spital.

- continuare -

Page 50: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

50

Specificare

Secții în spitale Nr. săli operație în spitale Compartimente*) în spitale

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Nefrologie 25 1 1 0 xxxx xxxx 6 6

Neurochirurgie 26 1 12 2

0

Neurologie 27 3 3 0 xxxx xxxx 2 2

Neonatologie şi prematuri 28 4 4 0 xxxx xxxx 8 8

Obstetrică 29 00

0

Obstetrică-ginecologie 30 6 610 10

0

Oftalmologie 31 1 12 2

0

Oncologie medicală 32 1 1 0 xxxx xxxx 1 1

O.R.L. 33 1 12 2

4 4

Ortopedie şi traumatologie 34 2 26 6

5 5

Pediatrie 35 5 5 0 xxxx xxxx 2 2

Pneumologie 36 1 1 0 xxxx xxxx 1 1

Pneumologie -tbc 37 1 1 0 xxxx xxxx 1 1

Psihiatrie 38 0 0 xxxx xxxx 0

Psihiatrie acuţi 39 4 4 0 xxxx xxxx 1 1

Psihiatrie cronici 40 3 3 0 xxxx xxxx 2 2

Recuperare medicală 41 1 1 0 xxxx xxxx 1 1

Rec. neuro-psiho-motorie 42 0 0 xxxx xxxx 1 1

Recuperare pediatrică 43 0 0 xxxx xxxx 1 1

Reumatologie 44 1 1 0 xxxx xxxx 0

Tbc osteoarticular 45 0 0 xxxx xxxx 0

Toxicologie 46 0 0 xxxx xxxx 1 1

Urologie 47 1 15 5

3 3

Alte 48 00

2 2

3. Număr cabinete de consultaţie de tipambulator funcționale pe specialităţi

4. Laboratoare medicale

Tabel T90 Tabel T91

Specificare Total Urban Rural Specificare Total Urban Rural

Page 51: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

51

A B 01 02 03 A B 01 02 03

Total, din care: 01 143 143 0 Total, din care: 01 55 55 0

Alergologie şi imunologie 02 2 2 Analize medicale, din care: 02 9 9

Boli infecţiose 03 4 4 - Biochimie 03 8 8

Cardiologie 04 8 8 - Hematologie 04 7 7

Chirurgie 05 15 15 - Alergologie şi imunologie 05 1 1

Dermato-venerologie 06 7 7 - Microbiologie, din care: 06 4 4

Diabet, nutriţie şi boli metab. 07 6 6 - bacteriologie 07 5 5

Endocrinologie 08 4 4 - bacteriologie BK 08 1 1

Gastroenterologie 09 3 3 - virusologie 09 1 1

Geriatrie şi gerontologie 10 0 0 - micologie 10 1 1

Hematologie 11 0 0 - parazitologie 11 3 3

Medicina generală 12 0 0 - Diagnostic molecular 12 0 0

Medicina internă 13 11 11 - Genetică 13 1 1

Medicina muncii 14 2 2 - Toxicologie 14 0 0

Medicina sportivă 15 1 1 Anatomie patologică, din care: 15 5 5

Nefrologie 16 1 1 - Histopatologie 16 5 5

Neurologie 17 8 8 - Citologie 17 5 5

Obstetrică-ginecologie 18 8 8 - Prosectura 18 4 4

Oftalmologie 19 5 5 Diagnostic cu ultrasunete 19 0 0

Oncologie 20 2 2 Explorări funcţionale 20 7 7

Ortopedie şi traumatologie 21 7 7 Medicină nucleară 21 2 2

O.R.L. 22 7 7 Radiologie şi imagistică medicală 22 9 9

Pediatrie 23 10 10 Radioterapie 23 1 1

Planificare familială 24 4 4 Recup., med. fizică şi balneologie 24 3 3

Pneumologie 25 5 5 Alte 25 19 19

Psihiatrie 26 8 8

Reumatologie 27 2 25. Laboratoare ce aparţin de DSP şi CTS

Recuperare med.fiz.şi balneo 28 3 3 Tabel T92

Recup. neuro-psiho-motorie 29 0 0 Specificare Total Urban Rural

Urologie 30 7 7 A B 01 02 03

Stomatologie 31 3 3 Total, din care: 01 4 4 0

Alte specialităţi 32 0 0 Igiena radiaţiilor 02 3 3

33Diagnostic şi investigare în sănătate publică, din care:

031 1

34 - Microbiologie 042 2

35 - Toxicologie/ chimie 05 1 1

36 CTS 06 1 1

XI. NOTĂ METODOLOGICĂ

Sinteza (cod 18-1-40 A) se completează de către Serviciul de informatică şi biostatistică alDirecţiei de Sănătate Publică, pe baza dărilor de seamă statistice și a centralizatoarelor transmise deunităţile sanitare.

Page 52: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

52

Ea serveşte la informarea Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene şi a organelor interesate,constituind tabloul sintetic al stării de sănătate şi al activităţii unităţilor sanitare (rețeaua MinisteruluiSănătății, Administrației Locale și Academiei Române) din judeţ.

Pe baza sintezei se elaborează darea de seamă explicativă (analiza anuală de bilanţ) a Direcţiei deSănătate Publică.

În sinteză se vor centraliza şi datele din dările de seamă ale unităţilor subordonate directMinisterului Sănătăţii și Academiei Române.

Un exemplar din sinteză se înaintează, pentru verificare, Centrului Naţional de Statistică şiInformatică în Sănătate Publică.

Atenţie!1- La capitolul IV, pct.1“Mişcarea bolnavilor în spitale”, pct.4 “Cheltuieli realizate” şi pct.5

“Indicatori de eficienţă ai spitalului”, sunt utilizate denumirile secţiilor conform ordinului MS Nr. 457/2.07.2001, privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice ale unităţilor sanitare în România.

Următoarele denumiri de secţii sunt prinse în alte secţii, după cum urmează:- boli parazitare – în boli infecţioase- chirurgie şi ortopedie pediatrică - în chirurgie pediatrică- chirurgie cardiacă şi a vaselor mari – în chirurgie cardio-vasculară- chirurgie vasculară – în chirurgie generală- radioterapie – în oncologie- pediatrie cronici - în pediatrie- nevroze – în psihiatrie- psihiatrie copii – în psihiatrie acuţi- neuropsihiatrie - în psihiatrie.

DIRECTOR, LS

OBSEVAŢII_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Page 53: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

53

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Page 54: JUDEŢUL MUREŞ - aspms.ro · 3 3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04 Specificare d Angină cu strepto-coci Boală diareică acută Boala Lyme Botulism Dizenterie bacilară

54

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________