Roma Antica

26
Roma Antica Forme de organizare politica in Antichitate

description

Roma Antica. Forme de organizare politica in Antichitate. Roma Antica. Res pvblica romana. I ntemeierea si dezvoltarea civilizatiei romane. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Roma Antica

Page 1: Roma Antica

Roma Antica

Forme de organizare politica in Antichitate

Page 2: Roma Antica

Roma Antica

Page 3: Roma Antica

Res pvblica romana

Cam in acelasi timp cu dezvoltarea Athenei ca „cetate educatoare a Greciei” in centrul campiei Latium pe raul Tibru este atribuita intemeierea si dezvoltarea cetatii Romei, in 753 i. Hr. de catre Romulus si Remus (descendenti ai eroului razboiului troian Enea ajuns in Italia)

Intemeierea si dezvoltarea civilizatiei romane

Page 4: Roma Antica

Res pvblica romanaVenirea etruscilor, peste populatiile de pastori (indo-europeni, latini si

sabini), organizati mai bine din punct de vedere militar si social asemeni grecilor – a contribuit la nasterea Romei. Este perioada cand Roma a fost condusa de 7 regi etrusci, latini si sabini.

Page 5: Roma Antica

Res pvblica romanaPeriodizare:

753 – 509 i. Hr •Epoca Regalitatii

509 – 27 i.Hr •Perioada Republicii

27 i. Hr – 476 d. Hr • Perioada Imperiului: 1. Principatul 27 – 284 2. Dominatul 284 - 476

Page 6: Roma Antica

Res pvblica romanaDate importante:

451 i. Hr •Legea celor XII table

264 – 146 i. Hr

•razboaiele punice – dintre Roma si Cartagina pentru hegemonie in Mediterana

Page 7: Roma Antica

Res pvblica romana

Fapta vitejească a lui Hannibal trecând Alpii cu elefanţi de război a cursat drept o legendă

europeană: detaliu după o frescă: circa 1510, Muzeul Capitoliului - Roma

Page 8: Roma Antica

Res pvblica romana

• Patricienii – organizati in gentes (ginti) detineau puterea civitas

• Plebea – majoritatea populatiei

• Nobilitas – care vor detine puterea in perioada Republicii

Page 9: Roma Antica

Res pvblica romana

Istoria Romei incepe cu o dubla confruntare pe plan intern plebeii impotriva patriciatului, iar in plan extern lupta Romei pentru suprematie in Italia.

Pe plan intern se incheie cu instaurarea Republicii, beneficiarii conflictelor - plebeii bogati, iar extern la sfarsitul secolului III cand se incheie cucerirea Italiei, Roma devine o mare putere in opzitie cu Cartagina (situata pe coastele nordice ale Africii si cu baze comerciale in Sicilia si sudul Spaniei)

Page 10: Roma Antica

Res pvblica romanaArmata era organizata in legiuni cu cca 5000 de soldati cei mai multi

pedestrasi si unitati auxiliare de cavalerieRomanii au cunoscut si infrangerii, dar prin diplomatie si organizare

superioara au reusit sa domine.Stapaneste centrul campiei Latium in sud Campania, iar in nord Etruria

Page 11: Roma Antica

Res pvblica romana

Res publica “treburile politice”

Cele mai multe institutii isi au originea in anii regalitatii

Cei mai inalti magistrati => consuli pe doi ani

In timpuri exceptionale => dictator (6 luni)

Inaltii magistrati – 2, 5 , 10 – drept de veto

Pretorii – atributii judecatoresti

Marii pontifi – cultul religios

Organizarea republicii

Page 12: Roma Antica

Res pvblica romana

270 i. Hr. – Roma incheie cucerirea Italiei

146 i. Hr. - cucereste Cartagina – Mediterana centrala

149 i. Hr. – cucereste Macedonia

146 i. Hr. – cucereste Grecia63 i. Hr. – cucereste Asia Mica si Siria

(Pompei) impotriva lui Mitridates, regele Pontului

30 i. Hr. - cucereste Egiptul (Octavian), in timpul reginei Cleopatra

Cucereste Hispania si Galia– occident (Iulis Ceasar)

Evenimente importante

Page 13: Roma Antica

Res pvblica romanaPersonalitati

Cneius Pompeius Magnus

106 i. Hr – 43 i. Hr

Augustus Octavianus Princeps

62 i. Hr – 14 i. Hr

Caius Iulius Caesar

100 i. Hr – 44 i. Hr

Page 14: Roma Antica

Res pvblica romanaCriza republicii romane

Dupa secole de razboaie si conflicte interne civile se produc dezechilibre care in timp duc la erodarea republicii si a institutiilor sale.

Momentele principale sunt reprezentate de:

Conflictele dintre aristicratia senioriala care adunase bogatii imense din prazile de razboi si cavalerii care adunau averi din administrarea provinciilor pe de o partea si de alta a clasei micilor propietari soldatii care saracisera din cauza lungilor campanii militare.

Conflictele dintre clasele sociale sustinatoare ale reformelor propuse de Tiberius Gracchi – 133 i. Hr. (pentru fiecare proprietar 125 ha din ager publicus) si Caius – 123 I. Hr. popularii (invinsi in prima faza). si optimatii (aristocratii) . Tiberius si Caius erau nepotii lui Scipio Africanul, invingatorul lui Hannibal si fii Corneliei, o femeie de o inalta tinuta morala

Page 15: Roma Antica

Res pvblica romanaCriza republicii romaneRevolta marginalilor

(poparele italice) si a aliatilor care dusesera politica Romei, in anul 88 i. Hr se soldeaza cu obtinerea oamenilor liberi din Italia a statutului de cetateni

Un alt moment crucial este rascoala exclusilor sclavilor (unelte cuvantatoare) si a gladiatorilor, culminand cu rascoala gladiatorului trac Spartacus 73-71 i. Hr. care cu 60 000 de luptatori obtine victoria impotriva armatelor romane, dar este invins de generalul Crassus care drept pedeapsa crucifica 6000 de rasculati pe drumul Via Appia intre Capua si Roma

Page 16: Roma Antica

Res pvblica romanaAgonia sau finalul

Este reprezentata de momentul cand generalii romani precum Caius Marius intreprinde o reforma militara marind efectivul legiunii de la 5000 la 6000; in fapt alegerea lui ca si consul de 6 ori inseamna o dictatura militara – in 105 - 100 i. Hr;

Sylla 82-79 i. Hr., dupa moartea lui Caius Marius (impune o adevarata dictatura personala sustinut de optimatii, o adevarata monarhie) din care surprinzator se retrage.

Este momentul aparitiei pe scena politica a primului triumvirat.

Page 17: Roma Antica

Res pvblica romana

Primul Triumvirat60 i. Hr

• Crassus – impotriva sclavilor (moare in orient in 53 i. Hr.);

• Pompei – impotriva lui Mitridates, (sustinut de optimatii )

• Caesar – om politic abil, => razboi civil cu Pompei – numit dictator perpetuu, moare in urma unui complot (44 i. Hr.)

Al Doilea Triumvirat 43 i. Hr

• Marcus Antonius – detinea orientul;• Octavianus – conducea occidentul

=> razboiul civil;• Lepidus – detinea Africa insa se

retrage;• Incheiat cu victoria lui Octavianus de

la Actium din 31 i. Hr. – acesta devine imparat 27 i. Hr – 14 d. Hr. inaugurand Principatul

• Principalele institutii sunt de origine orientala (imparatie, regalitate)

Page 18: Roma Antica

Caracteristicile principatului si ale dominatului

Page 19: Roma Antica

Principatul cca 3 secole – 27 – 284 d. Hr

Noul stapan al Romei patreaza aparentele republicane, dar devine treptat stapan absolul al statului;

•Este mentinut Senatul – limitat la 600 de membrii cu prim senator Princeps:Convoaca Senatul;Prezideaza sedintele;Conduce politica externa (razboi si pace)Primul cetatean al Republicii.

•Octavianus Augustus (cel vrednic de cinste, cel venerabil);

•Imperator – titlu oferit de Senat => diarhie (stapanire in doi) are grija de granite si de armata, iar senatul se ocupa de treburile interne;

•Pontifex Maximus;

•Tribun si Consul – puterea ii este incredintata de popor pe termen nelimitat;

•Pater patriae – parintele patriei – legatura cu poporul

Page 20: Roma Antica

Principatul cca 3 secole – 27 – 284 d. Hr

Cele p

atru d

inasti

Page 21: Roma Antica

Principatul cca 3 secole – 27 – 284 d. Hr

Apogeul dezvoltarii sale – secolul II este un secol calm => pax Romana (3.5 mil km2 pentru cca 50-70 mil locuitori)

Federatie de cetati care nu avea principiu coerent de organizare, nu era centralizat nu era reglementat raportul intre Senat si autoritatea imperiala. Fara constitutie statul este la dispozitia armatei si astfel se ajunge la criza Principatului care punea in discutie Unitatea statului.

Page 22: Roma Antica

Dominatul 284 – 476 d. Hr.

•Salvarea imperiului vine din partea imparatilor de origine ilirica incepand cu Aurelian care proclama cultul Deus sol invictus •Religie unica care

restabileste ordinea;

Page 23: Roma Antica

Dominatul 284 – 476 d. Hr.

•Diocletian 284 – 305 este fondatorul noi forme de organizare in stat Diarhia – domnia in doi si continua cu Tetrarhia – domnia in patru (2 augusti si 2 ceasari); - centralizeaza administratia si infinteaza prefecturile , diocezele si proviincile;

Page 24: Roma Antica

Dominatul 284 – 476 d. Hr.

•Constantin cel Mare 306 – 337 d. Hr– face din religia crestina religie de stat, Niceea 325. (Ideologia crestina este teoretizata de Eusebiu din Cezareea => Imparatul este alesul lui Dumnezeu pe pamant). •In 313, la Milano, reinnoieste

edictul de toleranta al lui Galeriu (libertatea de cult crestinilor), iar in 330 inalta metropola pe Bosfor, viitoarea metropola imperiala – Constantinopol

Page 25: Roma Antica

F i x a r e a C u n o s t i i n t e l o r

1.Prima perioada a Imperiului;2.Descendent al lui Enea;3.Patricienii earu organizatii in …;4.“Dictator pe viata” – invadator al

Britaniei;5.Adversara Romei in razboaiele

punice;6.Doi augusti si doi cezari;7.Cel bun (vrednic) de cinste.;8.Rege in Pont;9.5000 de soldati romani;10.Primul cetatean;11.Gladiator trac;12.Majoritatea populatiei;13.Urmasul lui Caius Marius;14.Reformator al armatei, ales consul

de 6 ori;15. Unelte cuvantatoare;16.Asasin in Senat;17.Caracalla apartinea dinastiei ….

1 P R I N C I P A T U L2 R O M U L U S

3 G E N T E S4 C A E S A R5 C A R T A G I N A

6 T E T R A R H I E7 O C T A V I A N U S

8 M I T R I D A T E S9 L E G I U N E10

P R I N C E P S11

S P A R T A C U S12

P L E B E A13

S Y L L A14

C A I U S M A R I U S15

S C L A V I16

B R U T U S17

S E V E R I L O R

Page 26: Roma Antica

Material

realizat de

prof.

Cristina Curea 2010