RISK Management

31
Prof.dr. Constantin Mitrut – ASE Bucuresti Managementul Riscului in Proiecte Note de curs Saptamina 1 1)Continutul conceptului risc Incertitudinea este prezenta in orice activitate, in orice proiect. Considerarea incertitudinii, identificarea si evaluarea acesteia reprezinta o necesitate in vederea cresterii eficientei generale a activitatii. In cadrul proiectelor, managerul de proiect, finantatorul proiectului si membrii echipei proiectului dezvolta impreuna un plan scris care le asigura posibilitatea sa identifice, sa formuleze, sa cuantifice, sa pregateasca un raspuns, sa monitorizeze si sa controleze riscurile unui proiect. Conceptul ‘ Risc’ se refera la ceva nesigur iar aceasta nesiguranta determina o pierdere sau un efect advers. Risk managementul este un proces care realizeaza intr-o forma sistematica identificarea , analiza si evaluarea tuturor situatiilor de risc, astfel incit sa poata fi stabilite masuri eficiente de control al 1

description

RISK Management

Transcript of RISK Management

Page 1: RISK Management

Prof.dr. Constantin Mitrut – ASE Bucuresti

Managementul Riscului in Proiecte

Note de curs

Saptamina 1

1)Continutul conceptului risc

Incertitudinea este prezenta in orice activitate, in orice proiect. Considerarea incertitudinii, identificarea si evaluarea acesteia reprezinta o necesitate in vederea cresterii eficientei generale a activitatii.

In cadrul proiectelor, managerul de proiect, finantatorul proiectului si membrii

echipei proiectului dezvolta impreuna un plan scris care le asigura posibilitatea sa

identifice, sa formuleze, sa cuantifice, sa pregateasca un raspuns, sa monitorizeze si sa

controleze riscurile unui proiect.

Conceptul ‘ Risc’ se refera la ceva nesigur iar aceasta nesiguranta determina o

pierdere sau un efect advers.

Risk managementul este un proces care realizeaza intr-o forma sistematica

identificarea , analiza si evaluarea tuturor situatiilor de risc, astfel incit sa poata fi

stabilite masuri eficiente de control al riscului.. Acest proces trebuie integrat cu celelalte

elemente ale sistemului de management

Definitii

Principiile risk managementului pot fi mai bine intelese daca acceptam

urmatoarele definitii. in contextual analizei de risc :

1

Page 2: RISK Management

Siguranta

Termenul ‘siguranta’ este definit ca fiind ‘ calitatea de a fi sigur; liber de pericole si

accidente’ In realitate insa , atingerea situatiei astfel definite este practic imposibila.

Nu exista un mediu absolut sigur. In toate cazurile exista probabilitatea unor

evenimente care sa provoace distrugeri, pierderi etc. De aceea ‘ siguranta’ trebuie

definite in concordanta cu realitatea.

Citeva astfel de definitii :‘ Siguranta” este controlul hazardului care sa conduca la un nivel acceptabil de risc.

‘ Siguranta” este o problema a libertatii relative fata de pericolele riscurilor. Siguranta reprezinta gradul de libertate fata de risc si hazard in orice mediu.

Deci siguranta trebuie definita ca o stare relativa si acceptabila fata de care se considera ca riscul este acceptabil.

Hazard

Hazardul este definit ca potential pentru a face rau sau pentru a provoca distrugeri

oamenilor, proprietatii sau mediului, si constituie sursa riscului.

Hazardul include proprietati ale lucrurilor si actiuni sau inactiuni ale oamenilor.

Toate domeniile , toate activitatile pot fi afectate de actiuni sau inactiuni ale oamenilor,

de caracteristici , proprietati ale echipamentelor, masinilor , materialelor care reprezinta

un factor potential pentru a face rau sau a distruge.

Risc

Riscul inseamna ceva incert, iar incertitudinea poate determina efecte adverse. Cu

alte cuvinte riscul este compus din doua componente :

- probabilitatea de aparitie ( incertitudinea )

- severitatea consecintelor ( efecte adverse)

Astfel riscul poate fi definit ca ‘ o masura a probabilitatii si a severitatii efectelor

adverse’

Conform aceste definitii cind abordam problema riscului , abordam doua aspecte ; cit de probabile sunt efectele adverse care se pot realize , iar daca se realizeaza cit de importante sunt consecintele.

Exemplu :. Riscul de prabusire al unui avion. Probabilitatea ca un avion sa se prabuseasca este foarte mica ( in termeni de numar de prabusiri/numar de ore de zbor). Cu

2

Page 3: RISK Management

toate acestea consecintele unei prabusiri sunt catastrofale. Riscul unei calatorii cu avionul poate fi calculat luind in considerare cei doi factori : probabilitatea realizarii si severitate consecintelor

Riscul in proiecte este un eveniment nesigur sau o conditie care daca se realizeaza

are un efect pozitiv sau negativ asupra obiectivelor proiectului.

In mod obisnuit asociem notiunea de risc numai posibilitatii de a suferi o pierdere.

In contextul managementului proiectelor insa , riscul implica atit oportunitati ( rezultate

pozitive) cit si pericole ( rezultate negative )

Un risc are una sau mai multe cauze si daca se realizeaza ,unul sau mai multe

impacturi. De exemplu o cauza poate fi necesitatea de a avea o aprobare de mediu

pentru desfasurarea unui proiect . Riscul este determinat de faptul ca obtinerea aprobarii

de mediu poate dura mai mult decit s-a planificat.. Daca se realizeaza acest eveniment

vor fi influentate costul proiectului, programul de desfasurare sau performantele

acestuia .

Managementul riscului este un proces sistematic de planificare pentru identificarea, analiza, monitorizarea si raspunsul la riscurile asociate unui proiect. Aceasta implica procese, obiective si tehnici care vor ajuta managerul de proiect sa maximizeze probabilitatea si consecintele evenimentelor pozitive si sa minimizeze probabilitatea si consecintele evenimentelor adverse.

Project risk management este cu atit mai eficient cu cit se declanseaza mai devreme si este un proces continuu in desfasurarea proiectului.

Project risk management ajuta finantatorul si echipa proiectului sa ia decizii fundamentate privind alternativele din desfasurarea proiectului. Se asigura deasemeni conditiile ca sa fie alese decizii care minimizeaza :

- impactul negativ asupra scopului, costului sau programului de desfasurare

- managementul prin crize.

Deci prin managementul riscului se abordeaza sistematic incertitudinea pentru identificarea sanselor realizarii obiectivelor proiectului.

Actiunile asociate risc managementului trebuie sa respecte 4 principii :

- sa nu se accepte riscuri nenecesare ;

- deciziile privind riscurile trebuie luate la nivelurile de competenta

corespunzatoare ;

- se accepta riscuri cind cistigurile sunt superioare costurilor ;

3

Page 4: RISK Management

- project risk management este integrat in procesul general de management al

proiectelor

Echipa proiectului trebuie sa intocmeasca planul de management al riscului inainte de demararea proiectului, sa monitorizeze si sa actualizeze acest plan continuu pe durata de realizare a proiectului in concordanta cu evenimentele de risc nou aparute.

Sursele riscului

Intre conditiile care pot fi surse de riscuri pot fi amintite:

durata proiectului;

tehnologia;

personalul;

sursele de finantare;

managementul;

factorii politici.

Durata proiectului

Inainte de inceperea activitatilor implicate propriu-zis intr-un proiect se elaboreaza un plan in care se prevede modul in care se va ordona desfasurarea in timp a fazelor si activitatilor proiectului. Fiecare activitate sau faza necesita un anumit timp de desfasurare sau de executie. Din perspectiva analizei si minimizarii riscului aceste activitati pot fi impartite in doua categorii, activitati interne si activitati externe:

a) activitatile interne sunt acele activitati a caror durata este estimata si controlata de

echipele care conduc si realizeaza activitatile din cadrul proiectului. Duratele

activitatilor se stabilesc de catre acestea in raport cu:

experiente similare anterioare;

experienta, cunostintele sau indemanarea realizatorilor activitatilor;

4

Page 5: RISK Management

surse externe de informatii: consultarea specialistilor, intalniri profesionale;

b) activitatilor externe , acele activitati care sunt in responsabilitatea unor factori externi

echipei proiectului

Activitatile interne pot fi controlate mai bine decit cele externe.

Tehnologia

Tehnologia utilizata in cadrul proiectului constituie o alta sursa majora de risc. Chiar si cele mai bune utilaje/tehnologii se pot defecta in timpul functionarii

.

Personalul

Incertitudinea determinata de personalul care deserveste proiectul deriva din

abilitatea si experienta acestora, din modul in care colaboreaza si comunica in

indeplinirea sarcinilor implicate de desfasurarea proiectului etc.

Sursele de finantare

Acestea depind in cea mai mare parte de compania care a comandat si respectiv finanteaza proiectul, si mai putin de echipa care il realizeaza. Dar in acelasi timp mai depinde si de sanatatea financiara a furnizorilor sau de cea a bancilor implicate. In momentul in care se planifica etapele realizarii proiectului trebuie sa se tina seama si de riscul implicat de aspectele financiare.

Managementul

Uneori compania care a comandat proiectul nu a delegat autoritatea necesara managerului proiectului pentru a rezolva anumite probleme, in special in zona relatiilor externe, sau intervine direct in derularea proiectului prin diverse metode. Probleme delicate, care au un grad ridicat de risc, sunt reprezentate si de subordonarile incrucisate, dar si de increderea care este aratata subordonatilor. Un grad de incredere adecvat va conduce la o delegare eficienta a atributiilor si de aici la minimizarea anumitor categorii de riscuri.

Factorii politici

Factorii politici perturbatori, cei care induc incertitudine, provin atat din interiorul companiei cat si din mediul extern. Schimbarea politicilor comerciale ale companiei care a comandat proiectul, schimbarea top – managementului sau modificarea legislatiei constituie factori perturbatori pentru proiectele deja lansate in executie.

5

Page 6: RISK Management

Clasificarea riscurilor in proiecte

Riscurile care pot influenta derularea si performantele unui proiect sunt de diferite tipuri.

Pentru diferite proiecte se intocmesc liste cit mai cuprinzatoare de evenimente/riscuri asociate acestora.

Literatura de specialitate incearca clasificarea riscurilor in grupe omogene, astfel incit sa faciliteze stabilirea rasspunsurilor la risc. . Gruparea este specifica fiecarui domeniu de activitate. O grupare cu caracter general este prezentata in Anexa 2

O alta grupare pentru proiecte in constructii poate fi :

Riscuri tehnice- analiza de mediu incompleta sau eronata;- probleme geotehnice neasteptate - design incomplet- ipoteze neadecvate referitor la problemele tehnice in etapa de planificare;- erori in ceea ce priveste materialele- proiectul structurii incomplet sau eronat;- consultantul in proiectare nu este la nivelul cerut de proiect- etc.

Riscuri Externe - propritarii de pamint nu vor sa vinda;- se schimba prioritatile in programul in derulare;- obiective inconsistente privind costul,timpul,scopul si calitatea ;- comunitatile locale isi schimba obiectivele;- schimbarea finantarii pentru anul fiscal;- schimbarea factorilor politici;- se cer schimbari in proiect- etc.

Riscuri de mediu - autorizatia de mediu intirzie;- sunt necesare noi informatii pentru autorizatie;- legislatia de mediu se schimba;- se descopera situri istorice;- impact negativ asupra comunitatilor locale- etc.

6

Page 7: RISK Management

Riscuri organizationale- personal neexperimentat;- pierderea persoanelor importante intr-un moment critic;- unitati functionale supraaglomerate;- aparitia unui nou proiect prioritar pentru organizatie;- etc.

Riscuri specifice Project Management- scopul si nevoile proiectului definite inadecvat;sau incomplet - nu exista control privind prioritatile personalului;- prea multe proiecte;- erori de estimare si/sau de programare- activitati neplanificate care trebuie realizate;- disfunctionalitati de comunicare in cadrul echipei;- ajutor insuficient din partea top managementului;- schimbari personalului in posturile importante din proiect;- etc

Riscuri de constructie- durata estimata incorect;- intreruperi determinate de necesitatea obtinerii permisului de munca;- utilitatile;- etc.

Riscuri date de regulamente- schimbarea regulamentelor;- sunt necesare noi aprobari sau informatii- etc.

7

Page 8: RISK Management

2) Etape in Project Risk management

Project Risk management poate fi structurat intr-un numar de procese, respectiv :Planificarea activitatii de risk management ( Risk Management Planning) – se

decide cum se desfasoara procesul si activitatile necesare desfasurarii acestruia ;

Identificarea riscului ( Risk Identification ) – se identifica riscurile care pot afecta proiectul se se determina caracteristicile acestora ;

Analiza calitativa a riscului ( Qualitative Risk Analysis ) – clasifica riscurile in functie de probabilitatea de aparitie si de consecintele lor ;

Analiza cantitativa a riscului ( Quantitative Risk Analysis ) – analizeza cantitativ/numeric efectul general al riscurilor identificate, asupra proiectului ;

Planul de raspuns la risc ( Risk Response Planning ) – se dezvolta actiuni pentru a beneficia de oportunitati sau pentru a reduce influentele negative asupra obiectivelor proiectului ;

Monitorizarea si controlul riscului ( Risk Monitoring and Control ) – sunt controlate riscurile identificate, se monitorizeaza riscurile ramase, se identifica noi riscuri, se executa planul de raspuns la risc si se evalueaza eficienta acestuia asupra desfasurarii si rezultatelor proiectului.

Aceste etape interactioneaza intre ele ; fiecarte proces apare cel putin odata in decursul unui proiect. Desi in teorie procesele sunt bine definite, in practica se inregistreaza interactiuni si suprapuneri. De aceea si clasificarea proceselor poate fi realizata in modalitati diferite , rezultate din reunirea unor procese intr-un proces mai amplu si complex.

De exemplu:

Identificarea riscului si a cuantificaeai riscului sunt tratate in diferite situatii ca fiind un

singur proces si acest proces mixt are numele de analiza riscului sau evaluarea riscului

Dezvoltarea raspunsului la risc si controlul raspunsului la risc sunt deseori tratate ca

fiind un singur proces numit managementul riscului.

8

Page 9: RISK Management

Responsabilitati principale

Matrice urmatoare prezinta cele 6 taskuri si responsabilitatile asociate. :

Procesul Rolul

Sponsor District

Division

Chief for

Program

and

Project

Manageme

nt

Project

Manager

Assistant

Project

Manager/

Project

Managem

ent

Support

Unit

Function

al

Manager

Task

Mana

ger

Risk

management

planning

S S R S S S

Risk

identification

S S A S R R

Qualitative

risk analysis

R S S S

Quantitative

risk analysis

(Performed

only as part of

Value

Analysis)

A S R R

Risk response

planning

S S R, A S

Risk

monitoring

and control

R R R, A S R R

R = responsabil

S = ajuta ( support

A = aproba ( approve)

9

Page 10: RISK Management

2.1) Planificarea managementului riscurilor (Risk Management Planning)

Membrii echipei de proiect dezvolta un Plan pentru Managementul riscurilor in proiect.

In acest plan se identifica , din planul general al proiectului , activitatile care reprezinta riscuri pentru proiect. Daca este necesar este implicata si echipa de analiza cantitativa.

Planul managementului riscurilor se poate elabora sub forma unei tabel/ spreadsheet care arata riscurile si raspunsurile intr-o forma abreviata .

Planul managementului riscurilor se elaboreaza in fazele de inceput ale planificarii proiectului .

Intrari

Pentru elaborarea acestui plan se folosescatit informatii privind scopul si conditiile de realizare a proiectului , informatii din desfasurarea proiectelor precedente , informatii privind factorii de mediu si organizationali in care se va realiza proiectul.

Metodele si tehnicile folosite in acest proces constau in intilniri si analize la care participa managerul de proiect, liderii proiectului si alte persoane din organizatie cu atributii in managementul riscului. Se elaboreaza planul activitatilor de management a riscului. Se stabilesc responsabilitati. Se defineste modul cum vor fi abordate problemele de probabilitate si impact si se defineste matricea probabilitati x impact ( vezi procesele urmatoare )

Outputurile principale ale acestei etape sunt :

1) Planul Managementului riscurilor descrie cum managementul riscurilor este structurat

in cadrul proiectului; el devine o componenta a Planului Managementului Proiectului si

include :

- Metodologia - se definesc caile, tehnicile si sursele de date care se folosesc pentru

managementul riscurilor proiectului

- Roluri si responsabilitati – pentru fiecare membru al echipei

- Bugetul – se stabilesc resursele si se estimeaza costurile care for fi incluse in buget

- Calendarul – activitatile corespunzatoare managementului riscurilor sunt cuprinse

in planificarea generala a activitatilor din proiect

10

Page 11: RISK Management

- Categorii de risc - dau posibilitatea identificarii riscurilor potentiale. Se pot utiliza

grupari cu caracter general dar si grupari specifice domeniului unde se deruleaza

proiectul. Uneori se intocmeste o lista a activitatilor si a riscurilor poisibile (Vezi

Anexa 1 )

- Matricea probabilitate x impact

- Formatul rapoartelor care vor fi intocmite

2.2 ) Identificarea riscului (Risk Identification )

Acest proces implica identificare potentialelor riscuri din proiect si caracterizarea acestora.. Rezultatele sunt concretizate intr-un livrabil : Lista riscurilor proiectului (The project risk list)

Riscurile si oportunitatile sunt identificate folosind :

o lista a riscurilor posibile

propia experienta / cunostine din proiect

consultarea altor specialisti care au o experienta relevanta in astfel de proiecte

In aceasta etapa trebuie considerate :

- riscurile – ce ar pute fi gresit

- oportunitatile – cai mai bune pentru a indeplini obiectivele proiectului

- orice semnal/simptom care sa indice daca fiecare risc are sanse sa se produca sau

nu.

Acest proces implica identificarea riscurilor care pot sa apara intr-un anumit proiect ,

stabilirea riscurilor care pot afecta proiectul si evidentierea caracteristicilor acestora.

Identificarea riscului este un proces iterativ; noi riscuri pot sa apara pe masura derularii

proiectului. Procesul de identificare a riscului precede, in mod obisnuit etapa de analiza

11

Page 12: RISK Management

calitativa. Uneori poate conduce direct la etapa de analiza cantitativa, daca o astfel de

etapa este necesara si posibila.

Inputuri

1) Project Charter - care contine descrieri ale scopului proiectului,

obiectivele proprietarilor, asteptarile de la proiect si ipotezele care stau la baza

proiectului

2) Project Scope Statement – ipotezele proiectului sunt formulate in project

scope statement . Incertitudinile in formularea ipotezelor proiectului trebuie sa fie

evaluate ca riscuri potentiale in proiect.

3) Project Management Plan –Rolul important al Planului Managementului

Proiectului in ceea ce priveste procesul de identificarea riscului consta in stabilirea

rolului si responsabilitatilor, asigurarea de resurse in buget pentru managementul

riscului etc.

4) Organizational Process Assets – Informatii pot fi obtinute din dosarele

proiectelor anterioare

5) Factori de mediu si organizationali – Informatii publicate, baze de date,

studii academice, alte studii pot fi foarte utile in identificarea riscuruilor asociate unui

proiect

Metode si tehnici

In cadrul procesului de identificare a riscurilor pot fi folosite o serie de metode si tehnici :

1) Documentare – Studierea documentatiei proiectului, planuri , ipoteze; dosarele

proiectelor anterioare etc. Calitatea planurilor, consistenta dintre planuri si cerintele si

ipotezele proiectului pot fi indicatori ai riscului in proiect.

2) Tehnici pentru colectarea informatiilor

- brainstorming – scopul este obtinerea a unei liste cuprinzatoare a riscurilor din

proiect

12

Page 13: RISK Management

- Interviuri – prin intervievarea diferitelor categorii de participanti la proiect cit si a

expertilor in domeniu pot fi identificate riscurile;

- Identificarea cauzei fundamentale – pe categorii se identifica cauza principala a

riscurilor, iar masurile trebuie indreptate spre aceaste cauze principale.

- Analiza SWOT

3) O lista a riscurilor probabile - care sa fie cit mai completa

4) Diagrame

- diagrama cauza – efect

- flow – chart al procesului

- alte grafice – care sa poate puna in evidenta legatura dintre variabile

Outputuri

Outputurile procesului de identificare a riscului sunt continute intr-un document

intitulat Risk Register.care este o componenta a Planului de Management al Proiectului.

Acest document cuprinde si rezultatul altor procese ( analiza calitativa si cantitativa )

dar el este initiat cu procesul de identificare a riscului . Cuprine :

Lista riscurilor identificate – riscurile identificate , inclusiv cauzele lor fundamentale

sunt descrise, identificat impactul si sunt stabilitre persoanele responsabile pentru o

viitoare analiza, responsabilitati si monitorizare;

Simptome si semne de atentionare ale riscurilor

Lista raspunsurilor potentiale – raspunsurile potentiale pot fi identificate si folosite

apoi in procesul de planificare a raspunsului la risc

Cauza fundamentala na riscului – o cauza fundamentala poate genera mai multe

riscuri, astfel incit actiunea asupra ei are o eficienta ridicata

Actualizarea categoriilor de risc – grupele de risc sunt actualizate in functie de noi

riscuri aparute respectiv de riscurile care isi pierd din importanta.

13

Page 14: RISK Management

2.3 ) Analiza calitativa a riscului ( Qualitative Risk

Analysis )

Acest proces cuprinde metode pentru ierarhizarea riscurilor identificate in etapa

anterioara. Performantele proiectului pot fi imbunatatite daca se acorda atentie speciala

riscurilor cele mai importante. In cadrul analizei calitative se clasifica ( scala ordinala )

riscurile in functie de probabilitatea de aparitie si de impactul pe care il au asupra

obiectivelor proiectului.

Deciziile din aceasta etapa se bazeaza in mare masura pe folosirea

informatiilor/datelor disponibile referitoare la proiect, calitatea datelor afecteaza

calitatea deciziilor.

Analiza calitativa se bazeaza pe rezultate obtinute in etapele precedente ( planificarea

managementului riscurilor si identificarwea riscurilor ) Poate fi urmat de o analiza

cantitativa sau direct de planul raspunsurilor la risc.

Inputuri

Inputurile analizei calitative a riscului sunt :

Planul managementului riscului ( Risk management plan ) – Acesta asigura

informatii privind : rolurile si responsabilitatile celor implicati in managementul

riscului; bugetul si planificarea activitatilor pentru managementul riscului; categoriile

de risc; definitii ale probabilitatii si impactului; matricea probabilitatii si impactului.

Daca o parte din aceste inputuri nu au fost realizate in faza de planificare a

managementului riscului el se realizeaza in cadrul procesului de analiza calitativa

Registrul riscului ( Risk register ) – sunt cuprinse riscurile identificate , cauzele

principale, simptomele acestor riscuri.

Date privind riscurile realizate in proiecte din perioada trecuta

Informatii privind derularea proiectului - riscurile isi schimba probabilitatea pe

masura desfasurarii proiectului

14

Page 15: RISK Management

Proiectele pentru care exista experienta unor proiecte anterioare au riscuri mai bine

intelese decit proiectele noi , fara o experienta anterioara

Metode si tehnici

Evaluarea probabilitatii si impactului riscului

Sunt evaluate probabilitatea si impactul pentru fiecare risc identificat. Evaluarea poate

fi realizata prin consultarea ( interviu sau intilnire ) specialistilor cu experienta in

domeni. Sunt implicati deasemeni, membrii ehipei de proiect dar si persoane din afara

proiectului Daca se folosesc date/informatii dintr-un proiect anterior este necesar

consultarea unui specialist care sa valideze acuratetea datelor.

Evaluarea se face pe o scala ordinala.

Riscurile si impacturile sunt evaluate nonnumeric

Ex. pentru risc :

putin probabil; rar; ocazional; probabil; frecvent sau

evaluare numerica 1; 2 3 etc.

Ex pentru impact

foarte mic; mic; moderat; inalt; foarte inalt. sau

neglijabil;minor; major; critic; catastrofic sau

sunt evaluate numeric 1; 3 ; 5; 7; 9;

Riscurile considerate cu un nivel mic al probabilitatii si impactului vor fi incluse doar

intr-o lista de monitorizare.

Matricea probabilitatilor si impactului

In aceasta matrice riscurile sunt ierarhizate prin combinarea probabilitatii si

impactului in riscuri mici, moderate sau inalte ( mari.)

In functie de particularitatile fiecarui proiect se stabilesc combinatiile dintre

probabilitati si impact care corespund celor trei categorii : risc inalt, risc moderat, risc

mic.

Un risc poate fi ierarhizat separat pentru fiecare obiectiv ( ex. cost; timp ) dar poate sa

se dezvolte si o ierarhizare generala.

15

Page 16: RISK Management

Ierarhizarea in aceasta matrice este folosita in stabilirea strategiei de raspuns la risc.

De exemplu : daca un risc cu impact negativ se afla in zona ’ risc inalt’ a matricei este

necesar sa se dezvolte o strategie pentru actiuni si raspunsuri agresive. Riscurile din

zona ‚ riscuri mici ‚ pot fi trecute pe o lista pentru a fi urmarite si nu necesita actiuni.

Daca exista oportunitati, cele din zona ‚ risc inalt ‚ pot fi obtinute mai usor cu

beneficii mai mari, fiind deci urmarite in primul rind. Oportunitatile din zona ‚risc mic’

pot fi doar monitorizate.

Evaluarea calitatii datelor de risc Pentru analiza calitativa a riscului este nevoie

de date credibile, fara erori. De aceea se impune o analiza a calitatii datelor, iar daca

acestea se dovedesc improprii unei decizii este necesar sa se culeaga noi date

Outputuri

Registrul riscului Actualizat Registru riscului , deschis in cadrul procesului de

identificare a riscurilor este actualizat ca urmare a analizei calitative in felul urmator :

clasificarea riscurilor si intocmirea unei liste de prioritati a riscurilor din proiect

gruparea riscurilor pe categorii - gruparea riscurilor pe categorii pot conduce la

identificarea unor cauze comune ale diferitelor riscuri; acest lucru poate fi avut in

vedere in stabilirea unui plan de raspuns la risc eficient.

Lista riscurilor care necesita un raspuns intr-un timp scurt

Lista riscurilor care necesita o analiza mai detaliata

Luista riscurilor cu prioritate mica

Tendinte in rezultatele analizei calitative a riscului – Analiza calitativa are caracter

repetitiv, astfel incit se poate pune in evidenta un trend al rezultatelor obtinute pentru un

anumit risc. Aceasta poate conduce la schimbarea strategiei de management a riscului

respectiv in viitor

16

Page 17: RISK Management

ANEXA 1a

Exemplu de evaluare a riscurilor in functie de probabilitate si impact

Pasul 1. Se construieste o matrice pentru a atribui ranguri nivelului probabilitatilor asociate.

Ierarhizarea probabilitatiilor riscurilor

Rang Probabilitatea

riscului

5 80–99%

4 60–79%

3 40–59%

2 20–39%

1 1–19%

Pasul 2. Se stabileste o matrice pentru pentru a atasa obiectivelor ( timp, cost, scop ) un anumit nivel de impact. Se pot utiliza numere reprezentind impactul ca in matrice urmatoare.

17

Page 18: RISK Management

Evaluarea impactului riscului asupra obiectivelor principale

Imp

act

1 2 4 8 16

Ti

m

p

Impact

nesemnificati

v asupra

programarii

Intirzieri in

cadrul unui

trimestru

Intirzieri de

un trimestru

Intirzieri pe o

perioada mai

mare de un

trimestru

Intirzieri mai mari

decit anul fiscal

C

o

s

t

Crestere

nesemnificati

va a costului

Cresterea

costului cu

<5%

Cresterea

costului intre

5–10%

Cresterea

costului intre

10–20%

Cresterea costului

>20%

S

c

o

p

Abaterea de

la scop este

neglijabila

Modificari in

limitele sau

caracteristicil

e proiectului

cu cresterea

costului<5%

Modificari in

limitele sau

caracteristicil

e proiectului

cu cresterea

costului 5–

10%

Finantatorul

nu este de

accord ca

scopul

indeplineste

scopul ce s-a

propus si

nevoile

Scopul nu

raspunde la ceea

ce s-a cerut si

nevoilor

Pasul 3. Se construieste o matrice Probabilitate x Impact in care sunt combinate pentru fiecare risc probabilitatea si impactul. Intr-o astfel de matrice se stabileste daca riscul este

18

Page 19: RISK Management

inalt, moderat sau mic.. Riscurile pot fi grupate pe cele 3 categorii pentru fiecare din cele 3 obiective timp, cost , scop.

Corespondent

a intre scoruri

si rangul

Scor Risk

1 – 6 Mic

7 –

14

Moderat

15 –

++

Inalt

Uneori matricea poate fi construita folosind scala nonnumerica pentru probabilitati si impact ( foarte mic, mic, moderat, inalt, foarte inalt )

Probabil

ity

5 5 10 20 40 80

4 4 8 16 32 64

3 3 6 12 24 48

2 2 4 8 16 32

1 1 2 4 8 16

1 2 4 8 16

Impact

19

Page 20: RISK Management

ANEXA 1b

Model de scala non-numerica

Alocarea codurilor pentru impact :

Catastrofic – moartea sau pierderea totala a sistemului

Critic - degradare majora a scopului, accidente severe, boli profesionale severe,

degradari majore ale sistemului

Major - degradarea unor scopuri principale, accidente, boli profesionale minore,

deteriorari minore ale sistemului

Minor - degradarea unor activitati obisnuite, boli profesionale, deteriorari minore

ale sistemului

Neglijabil - mai putin decit minor

Probabilitati

Frecvent - apare des in cariera/ durata de viata a unui echipament ( se realizeaza continuu)

Probabil – apare de citeva ori in cariera/ durata de viata a unui echipament

Ocazional – apare uneori in cariera / durata de viata a unui echipament ( apare sporadic) Uneori - posibil sa apara in cariera/ durata de viata a unui echipament( sansa mica sa apara)

Putin probabil – putem considera ca nu apare in cariera/durata de viata a unui echipament ( posibil dar improbabil)

  Event Probability

Frequent Likely Occasional Seldom Unlikely

20

Page 21: RISK Management

A B C D E

  Catastrophic I 1 1 2 3 3

Critical II 1 1 2 3 4

Major III 1 2 3 4 4

Minor IV 2 3 4 4 5

Negligible V 2 3 4 4 5

Anexa 2

21

Page 22: RISK Management

Grupe generale de activitati in care pot sa apara riscuri pentru un

proiect

Domeniul Tehnic – cerinte; tehnologie; complexitate; performante si

stabilitate; calitate

Domeniul Extern – subcontractorii si furnizorii; legislatia; piata; clientul;

vremea

Domeniul Organizational – resursele; finantarea; prioritatile

Managementul proiectelor – estimarea; planificarea; controlul ; comunucarea

22