REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului...

35
REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra

Transcript of REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului...

Page 1: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

REVIZUIT 2014

Director,

Mihai Dumitra

Page 2: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

2

CUPRINS

I. MISIUNEA

II. VIZIUNEA

III. ŢINTE STRATEGICE

IV. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII

ŞCOLARE

1. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV

2. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV

3. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

4. ANALIZA PEST

5. ANALIZA SWOT

V. OPŢIUNI STRATEGICE

VI. REZULTATE AŞTEPTATE

VII. PROGRAME DE DEZVOLTARE

VIII. MECANISME DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII

Page 3: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

3

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

I. MISIUNEA

II. VIZIUNEA

,,Educaţia este premisa civilizaţiei”

Punem accent pe dezvoltarea fiecarui elev la potentialul sau maxim, pe

dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a

competenţelor cheie care îi permit inserţia socială şi învăţarea pe tot

parcursul vieţii.

Şcoala este locul unde grija şi încrederea sunt mai presus de restricţii

şi ameninţări şi unde fiecare persoană, indiferent de etnie, este întrebată,

ajutată şi inspirată să trăiască cu astfel de idealuri şi valori precum

bunătatea, corectitudinea şi responsabilitatea.

Şcoala îi învaţă pe elevi cum să se poarte în societate şi în natură, cum

să se raporteze la ceilalţi semeni, dar şi la darul pe care divinitatea i l-a făcut

omului – viaţa însăşi.

Page 4: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

4

III. ŢINTE STRATEGICE

1. Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi

părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;

2. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi

interesat de perfecţionare şi formare continuă;

3. Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare,

creşterea performanţei şcolare.

4. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii, dezvoltarea acestuia

prin accesarea de fonduri UE.

5. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi

autonomie instituţională.

IV.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE

1.INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV

a) Titulatura oficială a şcolii: SCOALA GIMNAZIALA „SERBAN CIOCULESCU”

b) Adresa: şcoala este situată în GAESTI, strada CUZA-VODA, nr. 4 A, telefon/fax

0245713477, e-mail [email protected] şi oferă servicii educaţionale comunităţii.

c) Scurt istoric al şcolii:

Şcoala Gimnaziala ,,Şerban Cioculescu” Găeşti a fost înfiinţată în anul 1971.

Deviza: ,,A plăcea ţine de gust, a înţelege de cunoaştere”.

În anul 2002 şcoala a primit, într-un cadru festiv, numele de ,,Şerban

Cioculescu”

În perioada vizată de acest proiect, în faţa şcolii stau opţiuni majore în ce

priveşte dezvoltarea sa, printre care menţionăm:

formarea continuă a cadrelor didactice, astfel încât ele să poată

practica la nivelul cerinţelor impuse de reforma din sistemul de

învăţământ;

promovarea unei culturi a învăţării permanente şi inovatoare;

formarea de absolvenţi care să se integreze rapid în formele de

învăţământ ulterioare ciclului gimnazial;

modernizarea spaţiilor destinate procesului educaţional;

păstrarea identităţii administrative a instituţiei;

dezvoltarea dimensiunii europene a scolii prin elaborarea proiectului

COMENIUS - Parteneriats scolaires multilateraux – AMIS DES

MATHS EN EUROPE (2013)

Având ca obiectiv strategic integrarea unui procent cât mai mare de

absolvenţi în învăţământul liceal, Şcoala gimnazială ,,Şerban Cioculescu” trebuie

să fie capabilă să transmită volumul adecvat de cunoştinţe ştiinţifice, dar şi să

formeze personalităţi care se pot integra şi implica în viaţa unei societăţi în

continuă dezvoltare .

Page 5: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

5

Pentru aceasta, absolventul va fi format după principiul participării directe la

alegerea traiectoriei sale formative, va fi supus unui proces de învăţare în care să

gândească şi să înţeleagă ceea ce face şi de ce desfăşoară o anumită activitate,

oferindu-i-se astfel condiţiile participării cu şanse reale la dezvoltarea carierei

personale.

De pregătirea elevilor se ocupă 54 de cadre didactice calificate din care

31 cu gradul didactic I.

Din anul 2002 s-a înfiinţat cabinetul de informatică.

În 2003 au început lucrările de construcţie a sălii de sport (40m/20m),

lucrare finalizată în octombrie 2004.

În 2004 s-a introdus INTERNET la cabinetul de informatică

Cu sprijinul sponsorilor s-au lambrisat 4 sali de clasă, s-au montat 5 uşi

metalice şi s-a înnoit mobilierul în 4 săli de clasă.

Modernizarea bibliotecii scolare incepand cu luna septembrie 2005;

Modernizarea secretariatului in luna aprilie 2006;

Dotarea holurilor cu gresie in anul 2005;

Lambrisarea tuturor salilor de clasa si a holurilor ;

Dotarea cu mobilier nou a 9 sali de clasa ;

Dotarea bibliotecii cu carte scolara;

Modernizarea cabinetului de logopedie;

Obtinerea de fonduri pentru derularea Proiectului - Grant de dezvoltare

scolara ;

Înlocuirea tâmplăriei şi a ferestrelor cu termopan 2008;

Realizarea unui atelier de teatru în cadrul proiectului de Grant

2007,,Azi actor, un simplu rol-cetăţean european în viitor ”; Reabilitarea grupurilor sanitare 2008;

Realizarea unui CDI 2009;

Înlocuirea parchetului în toate sălile de clasă cu parchet nou 2010 ;

Amenajarea a trei sali de clasa pentru grupele pregatitoare 2012 ;

Dotarea cu mobilier corespunzator a claselor pregatitoare 2012 ;

Adaptarea a patru grupuri sanitare pentru elevii claselor pregatitoare ;

Inlocuirea perdelelor de la toate holurile (230 m) 2012 ;

Construirea unei copertine la iesirea din scoala, catre sala de sport

2012.

Dezvoltarea dimensiunii europene a scolii prin elaborarea proiectului

COMENIUS - Parteneriats scolaires multilateraux – AMIS DES MATHS

EN EUROPE (2013); Participarea la vizita pregatitoare pentru

Programul european ‘’Invatare pe tot parcursul vietii, COMENIUS –

VP-12-146-COM-DB-FR’’ COLLEGE VICTOR SCHOELCHER, Franta,

dar care nu a intrunit punctajul necesar pentru a fi eligibil.

Amenajarea spatiului pentru o clasa/laborator (zugraveli, parchet,

perdele, mobilier scolar si 60 de scaune) – 2013

Repararea acoperisului salii de sport - 2013;

Dotarea laboratorului de chimie cu mobilier adecvat, perdele, parchet -

2013;

Page 6: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

6

Adaptarea unei toalete pentru persoane cu dizabilitati - 2013;

Igienizarea si imbunatatirea salii bibliotecii (zugraveli, parchet,

perdele)- 2013;

Amenajarea spatiului arhivei (zugraveli, perdele, mobilier adecvat)-

2013;

Inlocuirea becurilor cu corpuri neon pe holuri si la toalete (40 buc.) -

2013;

Amplasarea camerelor video performante in interiorul/exteriorul

scolii - 2013;

Instalarea unui interfon la intrarea in scoala pentru cresterea gradului

de siguranta a copiilor - 2013.

Reabilitarea bibliotecii (zugravit, parchet, perdele, draperii) si dotarea

cu carti si materiale noi -2013

Amenajarea unei noi sali de clasa pentru grupa pregatitoare -2013

Desfasurarea anual a unor activitati cu ocazia Zilei Limbilor moderne,

Sarbatoarea Francofoniei si a Halloween-ului ;

Igienizarea salilor de clasa si raschetarea parchetului (20 sali)-2014

Amenajarea unui nou laborator de informatica, dotarea acestuia cu

mobilierul corespunzator si achizitionarea a 34 de calculatoare -2014

Achizitionarea a 10 mese pentru CDI, 30 banci si scaune 2014, 3 aparate

de aer conditionat.

Resurse materiale

Unitatea functionează într-o clădire in forma de U. Spatiul de învătământ este compus din:

Starea fizică a corpului Buna

Anul constructiei 1971

Suprafata utilă 4526 m

Săli de clasă 20

Bibliotecă 1

Anexe Magazie scoala

Cabinet director 1

Secretariat 1

Cabinet CEAC 1 Laboratoare 4

Cabinet medical 1

Cabinet consiliere scolara 1

Cabinet logopedie 1

Cabinet prof. itineranti 1

C.D.I. 1

Sală de sport 1

Sală de spectacole 1

Utilităti Curent electric Centrala proprie

Canalizare

Page 7: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

7

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară într-un local dat în folosinţă în

anul 1971, format din 20 săli de clasă, 2 laboratoare, 2 laboratoare de informatică, 1 cabinet

logopedie, 1 cabinet consiliere scolara, 1 cabinet de lucru pentru elevii cu C.E.S. ( prof. Itineranti),

1 bibiotecă cu sală de lectură, CDI, 1 sala de spectacole dotată cu instalaţie de sonorizare, sală de

sport cu vestiare, cabinet medical, cancelarie şi birouri .

Şcoala este prevăzută cu apă curentă, canalizare, încălzire centrală, iluminat natural şi

artificial.

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier corespunzator, iar procesul de predare-învăţare se

desfăşoară prin folosirea unui material didactic eficient, a 41 de calculatoare, 2 copiatoare, 4

videoproiectoare cu ecran, flip chart, 6 imprimante.

Şcoala este dotată cu telefon si fax.

Sursele de finanţare ale şcolii sunt: Consiliul Local, venituri extrabugetare provenind din

donaţii şi sponsorizări, precum şi sprijinul financiar primit de la Consiliul Reprezentativ al

Părinţilor prin 2% din venituri.

Laboratorul de informatică este dotat cu calculatoare IBM prin proiectul SEI, iar în acest an

scolar au fost cumpărate 34 de calculatoare noi din fonduri alocate de Consiliul local.

Biblioteca scolii are un fond de carte de 7656, acestea provenind si din donatii din partea

unor sponsori si persoane fizice(carti si softuri educationale).

Rezultatele foarte bune ale elevilor la olimpiadele si concursurile scolare 2012/2013 au

clasat Scoala Gimnazială ”Serban Cioculescu” pe primul loc la nivel județean-

318 premii (Anexa nr.1)

Rezultate foarte bune obtinute de elevi la olimpiadele şi concursurile şcolare 2013/ 2014-

265 de premii (Anexa nr.2)

Organizare 2014-2015

În şcoală sunt instruiţi şi educaţi 783 elevi provenind din circumscripţie si dinafara ei,

repartizaţi în 18 clase la ciclul primar şi în 14 clase la ciclul gimnazial.

În Scoala Gimnazială ”Serban Cioculescu” functionează clase pe urmatoarele cicluri de

scolarizare: - primar

- gimnazial

Organizarea functionării claselor este următoarea:

Primar – dimineata, functionează într-un singur schimb

clasa pregătitoare - 4 clase în 4 săli de clasă

clasa I - 3 clase în 3 săli de clasă

clasa a II-a - 3 clase în 3 săli de clasă

clasa a III-a - 3 clase în 3 săli de clasă

clasa a IV-a - 4 clase în 4 săli de clasă

Page 8: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

8

Gimnazial – dupa- amiaza, functionează într-un singur schimb

clasa a V-a - 4 clase în 4 săli de clasă

clasa a VI-a - 3 clase în 3 săli de clasă

clasa a VII-a - 3 clase în 3 săli de clasă

clasa a VIII-a - 4 clase în 4 săli de clasă

Curriculum

Comisia pentru curriculum este constituită din sefii comisiilor metodice si are următoarea

componentă: Presedinte – prof. Mihai Dumitra, director;

Coordonator – prof.Deaconu Laura Cerasela

-prof.inv. primar Tarba Florica director-adj

Membri: - prof. Neamtu Adriana Mihaela– consilier educativ,

- prof. Andrei Gabriela - sef arie curriculară Limbă si Comunicare,

- prof. Toader Alexandru – sef arie curriculară Matematică si stiinte ale naturii,

- prof. Boboc Ana Maria Magdalena - sef arie curriculară Om si Societate,

- prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie curriculara Biologie/Fizica/Chimie - prof. Radoi Olimpia – sef arii curriculare Tehnologie, Educatie muzicala, Educatie plastica

- prof. Joita Irinel Mari– sef arie curriculară Consiliere si Orientare

- prof.Gheorghe Mircea Viorel-sef arie curriculara Educatie fizica si sport - prof.înv.primar Butoi Aurelia– sefa comisie clasele pregatitoare

- prof.înv.primar Radulescu Mihaela Georgia– sefa comisie clasele I

- prof.înv.primar Grigore Mihaela– sefa comisie clasele aII-a

- înv.Coman Constanta – sefa comisie clasele aIII-a

- prof.înv.primar Radoi Ioana– sefa comisie clasele aIV-a

Page 9: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

9

Oferta educatională tine cont de nevoile educationale ale comunitătii de elevi si oferă,

printr-o colaborare directă cu elevii si părintii, ore, cercuri, ansambluri cât mai atractive.

Comisia pentru curriculum din unitatea noastră de învătământ monitorizeaza aplicarea

legislatiei în vigoare privind planurile cadru pentru predarea în limba română.

Totodată realizează CDS-uri desfăsurând următoarele activităti:

- Depunerea ofertelor de către cadrele didactice calificate, interesate si abilitate pentru

realizarea si sustinerea curriculumului la decizia scolii.

- Afisarea ofertelor

- Colectarea optiunilor de la părinti si elevi

- Centralizarea si analizarea optiunilor

- Stabilirea ofertei finale si validarea în CP

- Aprobarea CDS-urilor de către CA

Oferta pentru anul scolar 2014-2015 a CDS-ului este:

Nr.

crt.

Denumire optional Clasa Tip optional

1 Artisti in devenire a III-a A Optional

2 Micii artisti a III-a B Optional

3 Micii artisti a III-a C Optional

4 Matematica distractiva a IV-a A Optional

5 Matematica distractiva a IV-a B Optional

6 Matematica distractiva a IV-a C Optional

7 Lectii de viata a IV-a D Optional

8

9

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

Educatie pentru protectia consumatorului

V A Optional

Optional

10

11

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

Educatie pentru protectia consumatorului

V B Optional

Optional

12

13

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

Educatie pentru protectia consumatorului

V C Optional

Optional

14

15

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

Educatie pentru protectia consumatorului

V D Optional

Optional

16 Tehnologia informatiei si a comunicatiilor VI A Optional

17 Tehnologia informatiei si a comunicatiilor VI B Optional

18 Tehnologia informatiei si a comunicatiilor VI C Optional

19 Tehnologia informatiei si a comunicatiilor VII A Optional

20 Tehnologia informatiei si a comunicatiilor VII B Optional

21 Tehnologia informatiei si a comunicatiilor VII C Optional

22 Tehnologia informatiei si a comunicatiilor VIII A Optional

23 Tehnologia informatiei si a comunicatiilor VIII B Optional

24 Tehnologia informatiei si a comunicatiilor VIII C Optional

25 Tehnologia informatiei si a comunicatiilor VIII D Optional

Page 10: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

10

Activitatea extracurriculară si extrascolară

Primul număr al revistei colare numită „INFLORESCENȚE”, a fost editat în anul 2000 si ne

propunem ca până la 31 august 2015 să edităm al 12–lea număr în format online.

În fiecare an se organizează concursuri tematice, spectacole festive cu ocazia Crăciunului,

sfârSitului de an scolar, sau comemorări anuale ale personalităților culturii românesti, expozitii de

artă plastică, creatii literare si alte activităti educative specifice în functie de eveniment.

În anul scolar trecut 2012-2013 am organizat Săptămâna „Scoala Altfel”, iar în anul scolar 2013-

2014 programul „Să stii mai multe, să fii mai bun”.

Programul acestei săptămâni a acoperit numărul de ore alocat într-o săptămână normală, atât

elevilor cât si profesorilor cu activităti diverse, care au fost propuse atât de părinti, elevi ,cât si de cadrele

didactice din scoală. În urma desfăsurării activităților din această săptămână ,au fost realizate raporte de

feedback de către învățătorii, diriginții si profesorii implicați, iar coordonatorul de proiecte si programe

educative a realizat un raport la nivelul scolii.

Planul de scolarizare

Politica de recrutare a elevilor pentru realizarea planului de scolarizare începe cu

recensământul copiilor din zona arondată scolii noastre, continuă cu prezentarea scolii si ofertei

acesteia mai întâi părintilor si copiilor din grădinite.

În cadrul actiunilor “Ziua portilor deschise” desfăsurate în luna februarie a fiecarui an, viitorii

elevi însotiti de părinti, au vizitat scoala. Învățătoarele au prezentat clasele unde îsi desfăsoară

activitatea clasele pregătitoare si au putut admira rezultatele activităților practice ale acestora. La

plecare,copiii si parintii au primit flyere.

Analiza mediului intern

Indicatori de iesire

Optiunile elevilor pentru continuarea studiilor:

An scolar Absolventi Real Uman Tehnologic

2012-2013 93 37 21 35

2013-2014 89 35 18 36 Rata de abandon scolar

Elevi înscrisi la Elevi ramasi la Nescolarizati

An scolar

începutul anului

sfârsitul anului

primar gimnaziu primar gimnaziu primar gimnaziu

2012-2013 436 369 436 369 - -

2013-2014 451 348 348 348 - -

2014-2015 428 352

Rata de absolvire

An scolar

2012-2014 100%

2014-2015

Rata de success (media de admitere în liceu)

An scolar

2012-2013 100%

2013-2014 100%

Page 11: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

11

Rezultatele la examenul de Evaluare Nationala la clasa a VIII-a din anul scolar 2013-2014: Limba şi literatura română

Mediu

Categ.

Elev Nr.elevi înscrişi

Nr.elev

i

prezenţ

i

nr.

note

1-

4.99

nr.

note

5-

5.99

nr.

note

6-

6.99

nr.

note

7-

7.99

nr.not

e 8-

8.99

nr.not

e 9-

9.99

nr.note

10

procent de

promovabi

litate

Total centru 89 89 15 7 15 17 18 17 0 83.15%

Urban 89 89 15 7 15 17 18 17 0 83.15%

Urban fete 51 51 5 0 6 14 10 16 0 90.20%

Urban baieti 32 32 10 6 7 3 5 1 0 68.75%

Matematică

Mediu

Categ.

Elev Nr.elevi înscrişi

Nr.elev

i

prezenţ

i

nr.

note

1-

4.99

nr.

note

5-

5.99

nr.

note

6-

6.99

nr.

note

7-

7.99

nr.not

e 8-

8.99

nr.not

e 9-

9.99

nr.note

10

procent de

promovabi

litate

Total centru 89 88 17 7 15 18 15 14 2 80.68%

Urban 89 88 17 7 15 18 15 14 2 80.68%

Urban fete 51 50 9 1 4 13 10 11 2 82.00%

Urban baieti 32 32 7 4 10 4 5 2 0 78.13%

Media Eval.Nat. VIII

Mediu

Categ. Elev Nr.elevi înscrişi

Nr.elev

i

prezenţ

i

nr.

note

1-

4.99

nr.

note

5-

5.99

nr.

note

6-

6.99

nr.

note

7-

7.99

nr.not

e 8-

8.99

nr.not

e 9-

9.99

nr.note

10

procent de

promovabi

litate

Total centru 89 88 14 11 14 18 19 12 0 84.09%

Urban 89 88 14 11 14 18 19 12 0 84.09%

Urban fete 51 50 4 5 4 12 15 10 0 92.00%

Urban baieti 32 32 9 4 10 4 4 1 0 71.88%

Rezultatele la examenul de Evaluare Nationala la clasa a VIII-a din anul scolar 2012-2013:

Limba şi literatura română

Mediu

Categ. Elev

Nr.elevi

înscrişi

Nr.elevi prezenţi

nr. note 1-

4.99

nr. note 5-5.99

nr. note 6-6.99

nr. note 7-7.99

nr.note 8-8.99

nr.note 9-9.99

nr.note 10

procent de promovabilitate

Total centru 93 92 7 6 13 18 20 20 8 92,39%

Urban 93 92 7 6 13 18 20 20 8 92,39%

Urban fete 47 47 2 0 8 7 13 9 8 95,74%

Urban baieti 46 45 5 6 5 11 7 11 0 88,89%

Matematică

Mediu

Categ. Elev

Nr.elevi

înscrişi

Nr.elevi prezenţi

nr. note 1-

4.99

nr. note 5-5.99

nr. note 6-6.99

nr. note 7-7.99

nr.note 8-8.99

nr.note 9-9.99

nr.note 10

procent de promovabilitate

Total centru 93 92 18 12 13 11 12 20 6 80,43%

Urban 93 92 18 12 13 11 12 20 6 80,43%

Urban fete 47 47 7 7 8 7 6 8 4 85,11%

Urban baieti 46 45 11 5 5 4 6 12 2 75,56%

Media Eval.Nat.

Mediu

Categ. Elev

Nr.elevi

înscrişi

Nr.elevi prezenţi

nr. note 1-

4.99

nr. note 5-5.99

nr. note 6-6.99

nr. note 7-7.99

nr.note 8-8.99

nr.note 9-9.99

nr.note 10

procent de promovabilitate

Total centru 93 92 11 8 17 17 13 23 3 88,04%

Urban 93 92 11 8 17 17 13 23 3 88,04%

Urban fete 47 47 4 2 9 12 6 11 3 91,49%

Urban baieti 46 45 7 6 8 5 7 12 0 84,44%

Rezultatele la Evaluarea Nationala pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a din anul scolar 2013-2014 ( Anexele nr.3, 4,5)

Page 12: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

12

Resurse umane pentru anul scolar 2014-2015

a) Situatia personalului

Personal didactic Personal didactic auxiliar Personal nedidactic

51 5 7

Personal didactic auxiliar

Este format dintr-un secretar şef, un secretar, un bibliotecar, un contabil-sef, un laborant şi un

informatician.

Personal nedidactic

Activitatea de administraţie este asigurată de 5 îngrijitoare si 2 muncitori de întreţinere .

b) Distributia pe categorii de pregătire

Resurse

umane

Total

norme

54,86

Învătători 17 I 11

II 2

Def. 4

Deb. -

Profesori 25,86

Dr. 1

I 18,59

II 5,77

Def. 0,5

Deb. 1

Pers. did. aux 5,00

Pers. nedid. 7,00

c) Repartizarea cadrelor didactice pe discipline

Nr.

Disciplina Total cadre

Titulari Suplinitori/detasati

crt. didactice

1. Învătători 17 17 -

1. Limba română 4 4 -

2. Limbi moderne 6 6 -

3. Matematică 4 4 -

4. Fizică 2 2 -

5. Chimie 2 2 -

6. Bilogie 2 2 -

7. Istorie+Ed. Civică 1 - 1

8. Geografie 1 1 -

9. Religie 2 2 -

10. Desen 2 - 2

11. Muzică 1 - 1

12. Ed. fizică 4 4 -

12. Ed. Tehnologică 1 1 -

14. Optional - informatică 1 - 1

Page 13: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

13

2. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV

Mediul de provenienţă a elevilor: elevii provin din familii cu pregătire superioară , medie

si redusa.

Calitatea personalului didactic: calificat 100% şi cu performanţe în activitatea didactică

60%.

Relaţii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare.

Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună comunicare între elevi, cadre

didactice, părinţi, directori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire, precum şi

o bună circulaţie a informaţiei în ambele sensuri.

Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin

implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc.

3. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

Se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături având ca valori dominante cooperarea,

munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de profesie,

entuziasm şi dorinţa de afirmare.

Sunt însă şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, rutină,

conservatorism şi automulţumire.

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor

interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor

de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse

norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului

nedidactic.

În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis,

caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de sprijin

reciproc.

Directorul şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile

acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. Toate

aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor

didactice.

4. ANALIZA PEST

A. Factori Politico-Legali

a) Legislaţia muncii:

permite angajarea de către şcoala a personalului calificat şi a specialiştilor pentru

compartimentele deficitare ;

nu permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu performanţe scăzute .

Page 14: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

14

b) Activitatea partidelor politice

toate partidele politice promovează măsuri si politici educaţionale menite să continue

dezvoltarea si modernizarea sistemului ;

lipsa de continuitate a masurilor de reformă datorată alternanţei partidelor la guvernare;

stimularea creşterii natalităţii prin facilităţile acordate mamelor pentru creşterea copiilor.

c) Activitatea de lobby

părinţii reprezintă un factor important în prezentarea realizărilor şcolii şi a performanţelor

instructive-educative;

cadrele didactice din învăţământul primar colaborează cu grădiniţele din vecinătatea şcolii

prezentând principalele realizări în activitatea instructiv-educativă şi performanţele obţinute de

elevi.

B.Factori econimici

a) Activitatea economică

reducerea activităţii economice a unor mari întreprinderi influenţează bugetele familiilor cu

copii;

apariţia unor firme private cu productivitate bună oferă oportunităţi de sponsorizare a

şcolii.

b) Politica monetară şi valutară

fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă afecteză contractele de

achiziţii pe termen mediu şi lung.

c) Politica bugetară

la nivel local politica bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se sursele financiare

necesare asigurării în condiţii decente pentru desfăşurarea procesului instructive-educativ.

d) Venitul disponibil al familiei

scăderea veniturilor familiei generează demotivarea elevilor.

C.Factori socio-culturali

a)Atitudinea faţă de muncă:

atitudine pozitivă faţă de muncă a majorităţii elevilor si părinţilor.

b) Rata natalităţii:

scăderea anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolara crează probleme de

încadrare cu personalul didactic.

c) Nivelul educaţional

majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire medie si superioară.

d) Probleme etnice

în comunitate coexistă armonios populaţii de etnii diferite.

Page 15: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

15

e)Atitudine faţă de religie

coexistenţa paşnică între indivizi apaţinând diferitelor religii.

D.Factori tehnologici

a)Dotarea, baza materială

clădire (1971), funcţională, cu toate dotările şi utilităţile necesare desfăşurării procesului

instructiv-educativ.

acces la Internet şi televiziune prin cablu.

5. ANALIZA SWOT

I. CURRICULUM

PUNCTE TARI

Şcoala dispune de documente curriculare oficiale:

planuri-cadru, programe şcolare, metodologii de aplicare a

programelor, ghiduri şi standarde de evaluare.

Curriculum la decizia şcolii diversificat,care ţine

cont de dorinţele eleviilor, baza materiala şi încadrare ;

Preocupari în direcţia predării cunoştinţelor prin

introducerea softului educaţional ;

Surse informaţionale bogate : manuale , auxiliare

didactice, paraşcolare, bibliotecă, internet, televiziune prin

cablu;

PUNCTE SLABE

Oferta CDŞ a Şcolii nu satisface

în totalitate nevoile educaţionale ale

elevilor şi nu constituie întotdeauna o

activitate atractivă pentru aceştia.

OPORTUNITATI

Majoritatea părinţilor colaborează cu cadrele

didactice în vederea procurării de auxiliare şi paraşcolare.

Oferta mare de auxiliare didactice permite o selecţie

riguroasă în vederea achiziţionării

Creşterea exigenţei părinţilor faţă de serviciile pe

care le oferă şcoala, disponibilitatea acestora la colaborare.

AMENINTARI

Nu toţi elevii au posibilitatea

să-ţi procure auxiliare şcolare;

Existenţa unor necorelaţii între

programele şcolare de la

învăţământul primar cu cele de la

învăţământul gimnazial;

Starea fizică precară a

manualelor la unele obiecte.

II.RESURSE UMANE

PUNCTE TARI

Personal didactic titular calificat, majoritatea cu

gradul didactic I;

Personal didactic auxiliar bine pregatit la toate

compartimentele;

PUNCTE SLABE

Conservatorism în utilizarea

metodelor activ-participative de

predare-învăţare-evaluare la ciclul

gimnazial;

Page 16: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

16

Personal nedidactic constiincios si disciplinat;

Elevi dotaţi pentru activitatea de performanţă;

Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare

pe o tematica diversă;

Cadrele didactice au abilităţi în domeniul IT şi

preocupări pentru predarea lecţiilor asistată pe calculator.

Valorificarea insuficientă a

datelor obţinute în urma monitorizării

şi controlului activităţii didactice

OPORTUNITĂŢI

Legislaţia muncii permite angajarea de către şcoală a

personalului calificat pentru compartimentele deficitare;

Părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o

pregătire de calitate;

Alocarea unei sume importante de la bugetul de stat

pentru formarea continuă a cadrelor didactice.

AMENINŢĂRI

Fluctuaţia personalului didactic

suplinitor;

Scăderea numărului de copii din

circumscripţie , precum si plecarea

elevilor de cls. aV-a la colegiu, creaza

probleme de încadrare a personalului

didactic.

Creşterea numărului de elevi

proveniţi din familii monoparentale

sau parintii plecati în ţările UE;

Lipsa de timp a părinţilor conduce

la o slabă implicare a acestora în viaţa

şcolii.

III. RESURSE MARTERIALE

PUNCTE TARI

Şcoala dispune de un local spaţios, amenajat cu toate

utilităţile necesare;

Şcoala deţine autorizaţie de funcţionare;

Baza materială bună în continuă modernizare;

Realizarea de venituri extrabugetare din donaţii şi

sponsorizări;

Şcoala dispune de o bază didactică bună, înnoita

permanent prin eforturi proprii, de manuale, auxiliare

didactice, parascolare;

Conectarea la Internet si la televiziune prin cablu;

Menţinerea stării de funcţionare prin activităţi de

întreţinere şi reparaţii periodice.

PUNCTE SLABE

Lipsa unei evidenţe si a unui

control în vederea recuperării

pagubelor realizate de către elevi;

Unele cadre didactice nu îşi

asumă responsabilitatea gestionării şi

întreţinerii bunurilor din sala de clasă;

Lipsa unui proiect cu finanţare

externă;

Utilizarea incorectă a utilităţilor

de către elevi.

Page 17: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

17

OPORTUNITĂŢI

Descentralizarea finanţării şi autonomia instituţională

permit o gestionare mai eficientă a fondurilor;

Sprijin din partea Consiliului Reprezentativ al

Părinţilor pentru rezolvarea problemelor materiale

curente

Solicitările de închiriere a spaţiilor şcolare în condiţii

avantajoase pentru şcoală;

Alocarea de catre Primarie a fondurilor financiare

necesare în vederea asigurării de condiţii materiale

decente;

Programe naţionale de dotări cu material didactic

pentru laboratoare , sala de sport şi cu carte şcolară

pentru biblotecă.

AMENINTARI

Fluctuaţiile monedei naţionale

în raport cu valutele de referinţă

afecteaza contractile de achiziţii pe

termen mediu si lung;

Bugetul limitat al comunităţii

locale faţă de nevoile şcolii.

IV.RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT

PUNCTE TARI

Colaborarea cu Primaria, Politia , Politia sanitara,

Inspectoratul Teritorial de Muncă, Grupul de pompieri,

Oficiu pentru protectia consumatorului;

Colaborare bună cu preoţii Bisericii;

Colaborare cu Casa de cultura, Biblioteca

oraseneasca, Clubul copiilor, Centrul de servicii

comunitare, Serviciul Maltez;

Relaţii de parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al

Părinţilor.

PUNCTE SLABE

Număr mic de proiecte de

parteneriat la nivel national si

international;

Inconsecvenţa în promovarea

imaginii şcolii în comunitate.

OPORTUNITĂŢI

Paletă largă de oferte pentru proiectele de parteneriat;

Asistenţă de specialitate în realizarea de proiecte de

parteneriat;

Lobby din partea părinţilor privind realizările şi

performanţele şcolii;

Deschiderea spre colaborare a instituţiilor şi

organizaţiilor din comunitatea locală.

AMENINŢĂRI

Timpul limitat al părinţilor

conduce la o slabă implicare a

acestora în viaţa şcolii;

Perceperea eronată de către o

parte a comunităţii a problematicii

vaste din activitatea şcolii.

Page 18: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

18

V. OPŢIUNI STRATEGICE

Ţinta strategică

OPŢIUNEA STRATEGICĂ

Opţiunea

cuurriculară

Opţiunea

financiară a

dotărilor

materiale

Opţiunea investiţiei

în resursa umană

Opţiunea relaţiilor

comunitare

1.Diversificarea

curriculum-ului

la Decizia Şcolii

prin

consulatarea

elevilor şi a

părinţilor şi

cuprinderea

tuturor elevilor

într-o formă de

educaţie

extracurriculară

-Aplicare de

chestionare

elevilor şi

părinţilor;

-Creşterea

atractivităţii si

aplicabilităţii

opţionalelor;

-Activităţi

extracurriculare

complementare.

-Achiziţionarea

materialelor

necesare

prevăzute în

programele

disciplinelor

opţionale;

-Identificarea

surselor de

finanţare;

-Folosirea

eficientă a

dotărilor

existente.

-Stimularea

cadrelor didactice

care realizează

discipline opţionale

şi activităţi

extracurriculare de

calitate;

-Extinderea

parteneriatului cu

părinţii şi implicarea

acestora în

pregătirea şi

desfăşurarea

activităţilor

extracurriculare;

-Extinderea

parteneriatului cu

instituţii şi ONG-uri

2.Încadrare cu

personal

didactic cu

înaltă pregătire

ştiinţifică şi

metodică,

receptiv la nou

şi interesat de

perfecţionare şi

formare

continuă.

-Eficientizarea

procesului de

predare-învăţare

prin utilizarea

metodelor activ-

participative;

-valorificarea

oportunităţilor

oferite de paleta

largă de cursuri de

formare.

-Asigurarea

sumelor

necesare pentru

perfecţionare cu

plata de la

bugetul local;

-Mărirea

numărului de

calculatoare

pentru folosirea

sistemului

elecronic

informatizat;

-Consultarea

cadrelor

didactice în

vederea

completării

materialului

didactic.

-participarea la

programe de

formare în

specialitatea

cadrelor didactice

de la gimnaziu;

-perfecţionareea

cadrelor didactice

în problematica

managementului

clasei;

-elaborarea de

materiale şi ghiduri

metodice în

comisiile de

specializare.

-Colaborarea cu

Casa Corpului

Didactic pentru

participarea la

cursuri de formare în

specialitate şi

metodica pregătirii

specialităţii;

3.Prevenirea

eşecului şcolar ,

creşterea

performanţelor

elevilor

supradotaţi şi

includerea

tuturor elevilor

într-o formă

superioară de

şcolarizare;

-Realizarea

învăţământului

diferenţiat pentru

asigurarea

incluziunii

copiilor cu CES

şi prevenirea

eşecului şcolar ;

-Creşterea

aportului

disciplinelor

opţionale le

asigurarea

pregătiri de bază a

-Participarea la

proiecte/progra

me pentru

prevenirea

insuccesului

scolar(fonduri

europene);

-Folosirea

eficientă a

materialului

didactic şi a

mijloacelor de

învăţământ din

dotare;

-Motivarea şi

stimularea

materială a cadrelor

didactice ai căror

elevi obţin rezultate

le competiţiile

naţionale.

-Transmiterea către

licee şi şcolile de

arte şi meserii a fişei

de caracterizare

psihopedagogică a

absolvenţilor ;

-Activităţi de

parteneriat cu licee şi

scoli de arte şi

meserii în vederea

cuprinderii tuturor

absolvenţilor clasei a

VIII-a într-o formă

de învăţământ

Page 19: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

19

elevilor ;

-Realizarea de

programe de

pregătire

suplimentară a

elevilor capabili

de performanţă.

-Asigurarea

fondurilor

necesare pentru

achiziţionarea

de noi mijloace

de învăţământ şi

material didactic

;

4.Gestionarea,

întreţinerea şi

menţinerea

funcţionalităţi

patrimoniului

şcolii ,

dezvoltarea

acestuia prin

fonduri proprii

si

extrabugetare.

-Tematica orelor

educative va

cuprinde aspecte

ce ţin de păstrarea

şi întreţinerea

bazei materiale a

şcolii;

-Includerea în

cadrul lecţiilor a

elementelor

educative de

păstrare şi

întreţinere a bazei

materiale a şcolii ;

-Realizarea unor

investiţii din

fonduri proprii,

din surse locale si

de la Asociatia

parintilor.

-Proiecte de

buget

fundamentate

care să acopere

cheltuielile de

întreţinere şi

reparaţii;

-Realizarea unei

execuţii

bugetare

echilibrate;

-procurarea de

fonduri

extrabugetare;

-Realizarea

programului de

achiziţii de

bunuri şi servicii

în condiţiile

legii;

-Aplicarea

prevederilor

regulamentului

şcolar pentru

recuperarea

pagubelor

produse de

elevi.

-asumarea

răspunderii

personalului

didactic privind

păstrarea

patrimoniului

şcolii;

-Implicarea

membrilor

consiliului de

administraţie în

gestionarea

bunurilor şi

recuperarea

pagubelor;

-Colaborarea cu

comitetele de părinţi

ale claselor;

-Implicarea

Consiliului

Reprezentativ al

Părinţilor si

Asociatiei parintilor

în identificarea de

noi surse de

finanţare.

5. Promovarea

imaginii şcolii în

comunitate

-Implicarea

elevilor şi

cadrelor didactice

în popularizarea

rezultatelor şcolii

în rândul

părinţilor;

-Se vor edita

pliante şi afişe

care vor cuprinde

informaţii despre

realizările şcolii,

se vor realiza site-

ul , imnului si

revista scolii;

-Se va asigura

informarea

-Identificarea de

resurse

extrabugetare

pentru realizarea

materialelor

promoţionale;

-Asigurarea

logisticii

necesare pentru

desfăşurarea

activităţilor de

mediatizare şi

diseminarea a

informaţiilor;

-Proiectul de

buget va

prevedea

-Popularizarae prin

mass-media a

factorilor implicaţi

în activităţile de

parteneriat;

-Motivarea

participanţilor prin

acordarea de

premii.

-Implicarea

părinţilor în acţiuni

de promovare a

imaginiii şcolii;

-Realizarea unor

activităţi

extracurriculare în

parteneriat cu

Consiliul

Reprezentativ al

Părinţilor.

Page 20: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

20

comunităţii locale

prin intermediul

mass-media

locală;

-Realizarea de

parteneriate

pentru

desfăşurarea de

activităţi culturale

în comunitate.

fonduri pentru

premierea

elevilor şi

formaţiilor

câştigătoare.

REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE

CARE NECESITĂ DEZVOLTARE – PRIORITĂŢI

1. Corelarea ofertei educaţionale cu nevoile identificate la nivel local si judeţean:

Obiectiv 1. Actualizarea permanentă a structurii ofertei educaţionale în concordanţă cu tendinţele

de dezvoltare socio-economică locală şi judeţeană

Ţinte: - Realizarea planului de şcolarizare planificat

2. Crearea condiţiilor de creştere a calităţii serviciilor de informare, consiliere si orientare

privind cariera

Obiectiv 1. Asigurarea unui cadru optim de informare privind traseul individual educativ şi

profesional vizând cariera

Ţinta: Creşterea procentului de inserţie a elevilor, reducerea pierderilor de elevi la trecerea din

clasa a IV-a în clasa a V-a.

3. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii unităţii şcolare. Dotare cu mijloace şi

echipamente de învăţământ corespunzătoare standardelor de pregătire

Obiectiv 1. Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare prin asigurarea spaţiilor de învăţământ la

standarde europene, dotarea cu mijloace şi echipamente de instruire moderne şi dezvoltarea laturii

aplicative a disciplinelor de învăţământ

Ţinte: - Asigurarea până în 2016:

- reabilitarea scolii cu fonduri europene in cadrul Proiectului „Reabilitarea/

modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,

universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă" –Programul

Operațional Regional 2007-2013, pentru care s-au făcut studii de fezabilitate si

proiectare

- doua laboratoare de informatică

- reamenajarea laboratorului de fizica-chimie

- reamenajarea bibliotecii scolii

- amenajarea/dotarea salilor pentru clasele pregatitoare

Page 21: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

21

4. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din unitatea şcolară având

în vedere îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale

Obiectiv 1. Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi promovarea

egalităţii şanselor

Obiectiv 2. Autoevaluarea – pas iniţial în implementarea unui sistem de asigurare a calităţii

Ţinte: - Implementarea metodelor moderne de predare – învăţare centrate pe elev

- Funcţionarea conform standardelor a sistemului de asigurare a calităţii serviciilor

educaţionale

- Până în 2016 se vor dezvolta şi implementa cursuri de instruire, pentru elevi şi profesori,

în domeniul informaticii, utilizării tehnicilor moderne de comunicare;

5. Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat pentru

furnizarea unor servicii de calitate

Obiectiv 1. - Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu

şcoli din ţări europene 2015-2016.

Obiectiv 2. - Sensibilizarea unui număr cât mai mare de parteneri sociali în susţinerea educaţiei

şi instruirii elevilor.

Ţinte: - Diversificarea activităţilor de cooperare naţională şi internaţională (proiecte, schimburi

de elevi şi profesori)

- Dezvoltarea unei reţele funcţionale de colaborare sistematică cu parteneri sociali

(ONG-uri, fundaţii, autorităţi în domeniu precum şi cu organizaţii civile) 2016.

VI. REZULTATE AŞTEPTATE

A) CURRICULUM

1. Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi părinţilor în procent de

peste 90%.

2. Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să

desfăşoare cel puţin un tip de activitate în afara programului de şcoală.

B) RESURSE UMANE

1. 75% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi

diferenţiate pe particularităţi de vârstă şi individuale ale fiecărui elev;

2. 50% din numărul cadrelor didactice vor efectua cel puţin un stagiu de formare în

specialitate, metodica predării specialităţii sau metode de a asigura managementul

eficient al clasei.

Page 22: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

22

C) RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE

1. Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de curăţenie şi igienă;

2. Reducerea cu cel puţin 50% a pagubelor produse de elevi în unitatea şcolară.

3. Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor

naţionale sau internaţionale.

D) RELAŢII COMUNITARE

1. Creşterea cu 30% a numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu unităţile

şcolare din oras şi judeţ;

VII. PROGRAME DE DEZVOLTARE

Nr.

Crt.

Domeniul

funcţional

Obiective propuse 2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

1. CURRRICULUM

ŞI VIAŢA

ŞCOLARĂ

Realizarea şi aplicarea unui

chestionar pentru cunoaşterea

intereselor elevilor şi părinţilor

pentru disciplinele opţionale;

X

X

X

Elaborarea programelor pentru

disciplinele opţionale alese de

elevi;

X

X

X

X

Proiectarea activităţilor

extracurriculare şi cuprinderea

tuturor elevilor într-o formă de

activitate nonformală.

X

X

X

X

2. RESURSE

UMANE

Participarea cadrelor didactice la

programe de formare; X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creşterea calităţii procesului de

predare-învăţare şi asigurarea

educaţiei de bază pentru toţi elevii;

Perfecţionarea cadrelor didactice

privind managementul clasei;

Implicarea cadrelor didactice în

activităţi de cercetare pedagogică în

vederea elaborării de materiale

metodice şi instrumente de

activitate didactică (fişe, teste);

Perfecţionarea cadrelor didactice în

utilizarea calculatorului şi creşterea

numărului de lecţii în Sistemul

Educaţional Informatizat.

3. RESURSE

MATERIALE ŞI

FINANCIARE

Asigurarea condiţiilor materiale

optime pentru desfăşurarea

procesului instructiv-educativ;

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurarea finanţării pentru

activităţi de întreţinere şi dezvoltare

a patrimoniului;

Procurarea de fonduri

extrabugetare pentru achiziţionarea

Page 23: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

23

de materiale şi pentru acordarea de

stimulente materiale şi premii

pentru performanţe şcolare şi

didactice.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creşterea funcţionalităţii platformei

SEI;

Gestionarea de către învăţători,

diriginţi şi comitetele de părinţi ale

claselor a patrimoniului din sălile

de clasă;

4. RELAŢII

COMUNITARE

Realizarea unor proiecte de

parteneriat educational cu: Şcoala

Gimnaziala „Radu cel Mare”,

Colegiul National „Vladimir

Streinu”, Casa de cultura,Biblioteca

oraseneasca, Casa de cultura,

Gradinite, Cabinet stomatologic si

alte institutii locale;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identificarea de noi programe de

finanţare pentru realizarea

proiectului cultural “Dansuri

populare si de societate” in

colaborare cu Clubul copiilor din

Gaesti;

Înfiinţarea unui Cerc de pictura în

parteneriat cu Clubul copiilor din

Gaesti;

Realizarea de campanii de

strângere de fonduri în parteneriat

cu Consiliul Reprezentativ al

Părinţilor.

Page 24: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

VIII. MECANISME DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII

1. MONITORIZAREA INTERNĂ

NR. ACŢIUNEA RESPON

SABIL

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTARRE

A

REZULTATELOR

INSTRUMENTE INDICATO

RI

1. Elaborarea şi afişarea

proiectului de

dezvoltare instituţională

Director -şefii comisiilor şi

catedrelor;

-comisia pentru

evaluarea şi asigurarea

calităţii

Sept 2012 -produsul final -fişă de apreciere -criteriile de

realizare a

PDI

2. Curriculum la Decizia

Şcolii: proiectare şi

aplicare

Director

adj.

-şefii comisiilor şi

catedrelor;

An scolar -proiect CDŞ -fişe de evaluare -standardele

de evaluare

3. Înscrierea la cursuri de

formare

Director -responsabil de formare

continuă

Pe parcursul

derulării

proiectului

-in baza de date a

scolii

-liste de prezenţă

la cursuri,

diplome/atestate.

-număr de

cadre

didactice

inscrise.

4. Starea de

funcţionalitate a clădirii

Director

-învăţători, diriginţi,

elevi, personal

administrativ

-săptămânal

-registrul de

evidenţă a

reparaţiilor

-analize, rapoarte Volumul

cheltuielilor

pentru

reparaţii

curente.

5. Proiecte de parteneriat

în derulare sau în

pregătire

Director

adj.

-responsabil cu proiecte

şi programe

educaţionale şi cadrele

didactice

-lunar -în baza de date a

şcolii

-analize, fişe de

evaluare

-număr

proiecte

6. Imaginea şcolii

reflectată în mass-

media

Director

adj.

-responsabil cu

promovarea imaginii

şcolii

-săptămânal -in baza de date a

scolii

-situaţii statistice

Page 25: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

25

2. MONITORIZARE EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN.

3. EVALUARE INTERNĂ

NR. ACŢIUNEA RESPON

SABIL

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTAREA

REZULTATELOR

INSTRUMENTE INDICATORI

1. Disciplinele opţionale

realizate în urma

chestionării elevilor şi

părinţilor

Director

adjunct

-comisia pentru

asigurarea şi

evaluarea calităţii ,

şefii comisiilor şi

catedrelor

-la finalul

acţiunii

-în baza de date a

şcolii

-chestionare, fişe

de apreciere, fişe

de analiză a

documentelor

-descriptori de

performanţă, număr

persoane

chestionate, număr

discipline opţionale

realizate

2. Creşterea calităţii

procesului de predare

învăţare reflectată în

rezultatele elevilor

Director

-comisia pentru

asigurarea şi

evaluarea calităţii ,

şefii comisiilor şi

catedrelor

-semestrial -în baza de date a

şcolii

-analize, statistici -numărul cadrelor

didactice formate,

numărul elevilor

promovaţi, mediocri

şi cu rezultate de

performanţă

3. Situaţia spaţiilor de

învăţământ şi a clădirilor

şcolare

Director -comisia pentru

asigurarea şi

evaluarea calităţii

-semestrial -în baza de date a

şcolii

-analize, rapoarte -creşterea/scăderea

cheltuielilor de

întreţinere

4. Proiecte de parteneriat

realizate

Director -responsabil cu

proiecte şi programe

educaţionale.

-semestrial -în baza de date a

şcolii

-analize -Numărul de

proiecte de

parteneriat aprobate

5. Realizări ale şcolii

reflectate în mass media

locală

Director

adjunct

-responsabil cu

promovarea şcolii

-lunar -în baza de date a

şcolii

-statistici,

rapoarte

-numărul de apariţii

pozitive în mass-

media

4. EVALUARE EXTERNĂ

Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN, ARACIP.

Director,

Mihai Dumitra

Page 26: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

PREZENTAREA ŞCOLII GIMNAZIALE,, Şerban Cioculescu ’’ GĂEŞTI

Arta conducerii se face simţită atunci când conducătorii ştiu să folosească întreaga lor

energie şi întregul lor talent pentru a motiva acţiunile, pentru a mobiliza colectivul la

îndeplinirea tuturor obiectivelor

Unitatea beneficiază de : 20 săli de clasă

cabinet CEAC

1 laborator fizică-chimie

1 laborator biologie

2 cabinete informatică

bibliotecă

sala de spectacole

cabinet logopedie

cabinet prof. itineranti

cabinet medical

cabinet consiliere şcolară

CDI

cabinet prof. itinerant

camera resursa a cadrului didactic

de sprijin

Resurse umane :

51 cadre didactice

783 elevi

- 429 ciclul primar,

- 354 ciclul gimnazial

Page 27: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

27

Politici şcolare :

Dimensiuni noi ale predării şi învăţării. ;

Combaterea abandonului şcolar ;

Programe si activitati de prevenire si combatere a comportamentelor dăunatoare sănătății

pentru elevi ;

Orientarea şcolară şi profesională ;

Managementul comportamentului ;

Evaluarea elevilor şi a profesorilor ;

Perfecţionarea cadrelor didactice ;

Egalitatea şanselor pentru toţi elevii. ;

Relaţia şcolii cu părinţii şi comunitatea, relaţie de suflet ;

Realizarea schimbului de experienţă în mod flexibil şi creator în favoarea copiilor;

Şcoala noastră, o şcoală a democraţiei.

ORGANIZAREA UNITĂŢII ŞCOLARE

Tipul unităţii de învăţământ

Scoală Gimnazială

Nivel de învăţământ

Primar- 17 clase, 429 elevi

Gimnazial- 14 clase, 354 elevi

Page 28: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

28

Servicii oferite

Cabinet medical

Cabinet logopedie

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

secretariat(1)

spaţiu destinat echipei manageriale (1)

cabinet CEAC (1)

birou administraţie (1)

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

Bibliotecă (1)

Centru de documentare şi informare (1)

Spaţii sanitare (4)

Spaţii depozitare materiale didactice (1)

Sala de spectacol (laptop, multifuncţională, copiator, cameră

video digitală)

Page 29: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

29

Sală de sport modernă (1)

Anexă sală destinată serviciilor de documentare şi informare

Anexă laborator de biologie (1)

Anexe sală de sport

Gradul de încărcare a şcolii

Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala

(2 schimburi 8-12 ; 13-19)

Durata medie a orelor (50 min, pauza 10 min.)

Dotare

Starea mobilierului şcolar (foarte bună, bună) ;

Biblioteca beneficiază de fondul de carte cu 7656 de volume

actualizat prin achiziţionarea ritmică cu caracter normativ, de

publicaţii pedagogice şi psihologice, de manuale pentru toate

disciplinele şcolare şi auxiliare curriculare necesare pregătirii

elevilor şi cadrelor didactice ;

Dotarea cabinetelor :

Cabinet de logopedie

Cabinet informatică

Page 30: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

30

Dotarea laboratoarelor:

Laborator fizică-chimie (aparatură, truse, material didactic

experimental)

Laborator biologie (colecţii de plante, preparate formolizate,

planşe, mulaje, cărţi, atlase, insectare, imagini)

Calculatoare utilizate în scopuri administrative (2)

Săli de clasă (echipament specific, mobilier nou)

Echipamente şi mijloace de învăţare

Dotare cu copiatoare, scaner

Sală destinată cu echipamente şi mijloace de învăţare (materiale şi

mijloace didactice păstrate şi reactualizate periodic. Pentru

fiecare compartiment există inventarierea acestora şi gradul de

utilizare al lor (videoproiector, filme, planşe, seturi diverse)

Page 31: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

PROIECT EUROPEAN LA ŞCOALA

,, ŞERBAN CIOCULESCU ” GĂEŞTI

ÎN CADRUL PROGRAMULUI SOCRATES,

ACŢIUNEA COMENIUS

,,Les adolescents que nous sommes pour l ُ Europe que nous voulons”

Proiect -Grant de dezvoltare şcolară

,,Azi actor, un simplu rol-cetăţean european în

viitor”

EDUCAREA ELEVILOR IN SPIRITUL OCROTIRII SI PROTEJARII MEDIULUI PRIN

PARTICIPAREA ACTIVA LA INGRIJIREA, OCROTIREA SI CULTIVAREA NATURII

Page 32: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

32

Dacă prin activitaţile sale omul a creat dezechilibre ecologice în cadrul naturii, tot omul are

misiunea de a acţiona pentru reducerea şi eliminarea acestor dezechilibre prin reconstrucţii ecologice.

Elevii scolii au participat la activitati pentru protejarea mediului

inconjurator:

Ziua Verde a Eco-Scolilor din Romania

“Let’s do it Romania!”

Page 33: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

33

Page 34: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

34

,,Doriţi-vă să fiţi feiciţi ca să aduceţi zâmbete pe chipul copiilor.”

Page 35: REVIZUIT 2014 Director, Mihai Dumitra · Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi ... - prof. Deaconu Laura Cerasela- sef arie

35