REGNUL FUNGI - · PDF filediferite alge unicelulare _i ciuperci. Clasificare. Ascomycota...

download REGNUL FUNGI - · PDF filediferite alge unicelulare _i ciuperci. Clasificare. Ascomycota Penicilliumnotatum Mucegaiul verde albstrui Saccharomycescerevisiae Drojdia de bere. Ascomycota

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of REGNUL FUNGI - · PDF filediferite alge unicelulare _i ciuperci. Clasificare. Ascomycota...

 • REGNUL FUNGIREGNUL FUNGI

  EucarioteEucariote imobileimobile HeterotrofeHeterotrofe Cu rol ecologic esenial nCu rol ecologic esenial n

  circuitul substanelor n naturcircuitul substanelor n natur

 • Caractere generaleCaractere generale

  Ciupercile sunt caracterizate prinCiupercile sunt caracterizate prinabsena pigmenilor asimilatoriabsena pigmenilor asimilatori

  Corpul lor este format fie dintrCorpul lor este format fie dintr--oocelul sferic sau ovalcelul sferic sau oval (drojdiile), fie(drojdiile), fiefintrfintr--unauna sau mai multe celulesau mai multe celulefilamentoase numitefilamentoase numite hifehife care secare sempletesc ntrmpletesc ntr--o mas compacto mas compactnumitnumit miceliumiceliu

 • Celulele fungilor prezint pereCelulele fungilor prezint pereiicelulari care nu conin celuloz cicelulari care nu conin celuloz cichitinchitin;;

  Nutriia este heterotrof saprofit sauNutriia este heterotrof saprofit sauparazitparazit;;

  Substana de rezerv ce seSubstana de rezerv ce seacumuleazacumuleaz n celulele fungilor esten celulele fungilor esteglicogenulglicogenul

  Caractere generaleCaractere generale

 • Fungii sunt grupai n patruFungii sunt grupai n patru filumurifilumurin funcie de modul n care sen funcie de modul n care seformeazformeaz sporii:sporii: AscomycotaAscomycota BazidiomycotaBazidiomycota

  In regnul fungi sunt ncadrai iIn regnul fungi sunt ncadrai ilicheniilichenii asocieri permanente ntreasocieri permanente ntrediferite alge unicelulare i ciuperci.diferite alge unicelulare i ciuperci.

  ClasificareClasificare

 • AscomycotaAscomycota

  Penicillium notatumMucegaiul verde albstrui

  Saccharomyces cerevisiaeDrojdia de bere

 • AscomycotaAscomycota

  Claviceps purpureaCornul secarei

 • BazidiomycotaBazidiomycota

  Ustilago maydisTciunele porumbului

 • BazidiomycotaBazidiomycota

  Puccinia graminis

  Rugina grului

 • BazidiomycotaBazidiomycota

  Agaricus campestrisCiuperca de cmp

  Boletus edulis - hribul

 • BazidiomycotaBazidiomycota

  Armillaria melleaGhebe

  Cantharellus cibarius - glbiori

 • BazidiomycotaBazidiomycota

  Amanita muscriaPlria arpelui Boletus satanas

  Hrib ignesc

 • LicheniiLichenii

  Sunt organisme simbionteSunt organisme simbionteformate dintrformate dintr--o alg albastro alg albastr--verde sau verde (verde sau verde (fotobiontfotobiont) i o) i ociupercciuperc ((micobiontmicobiont););

  Ciuperca absoarbe apa cu sruriCiuperca absoarbe apa cu sruriminerale iar alga realizeazminerale iar alga realizeazfotosinteza;fotosinteza;

  Corpul lor numitCorpul lor numit taltal poate fipoate fifoliaceu,foliaceu, crustoscrustos sau lamelar;sau lamelar;

 • LicheniiLicheniiHife

  Soredii

  fotobiontul

  micobiontul

  Substrat

 • Lobaria

  Xanthoria

 • Usnea sp.

  Cetraria sp.

 • Cetraria islandica lichenul renilor

  REGNUL FUNGICaractere generaleSlide3ClasificareAscomycotaAscomycotaBazidiomycotaBazidiomycotaBazidiomycotaBazidiomycotaBazidiomycotaLichenii Lichenii Slide16Slide17Slide18