Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

download Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

of 35

Transcript of Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  1/35

  Facultatea de Inginerie

  Specializarea: Tehnologia Construc iilor de Ma ini - Anul III

  PROIECT DE SEMESTRUORGANE DE MA INI

  Reductor cilindric cu din idrep i

  Coordonator: Student:Dr. ing. Diciuc Vlad Daniel Robert

  !"#

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  2/35

  TEMA PROIECTULUI

  S$ se proiecteze reductorul cilindric cu din%i drep%i ce ac%ioneaz$ un utila& a'(nd ur)$toarele da

  de proiectare:

  - puterea de trans)itere * " + ,

  - tura%ia de intrare n " + ""!! rot/)in

  - raportul de trans)itere i +

  - nu)arul orelor de 0unc ionare Dh + "! !!! 1ore2

  Se cer ur)$toarele:

  "3 Me)oriu tehnic

  3 Me)oriu &usti0icati' de calcul

  #3 Desen de ansa)blu

  43 Desene de e5ecu ie

  ,3 6ibliogra0ie

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  3/35

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  4/35

  3. ALEGEREA DIAMETRELOR CAPETELOR DE ARORE IN %UNCTIE DEMOMENTUL DE TORSIUNE.......................................................................................'

  7.". *redi)ensionarea arborilor...........................................................................................#!7. *roiectarea 0or)ei constructi'e a arborilor...................................................................#"

  3.2.1 Pr*iec"!re! !r/*re+ui 1 6(e in"r!re7.............................................................#"

  3.2.2 Pr*iec"!re! !r/*re+ui 2 6(e iesire7................................................................#8. ALEGEREA RULMEN ILOR ..................................................................................''9. ALEGEREA PENELOR.............................................................................................'4

  ;." *ana arborelui de iesire..................................................................................................#4,. ALEGEREA LURI%IANTULUI I A SISTEMULUI DE UNGERE AANGRENA$ELOR..........................................................................................................'51. DOPUL DE GOLIRE SI AERISITORUL...............................................................'8

  "!. " Dopul de golire...........................................................................................................#9"!. Aerisitorul STAS ,#!4/;!3........................................................................................#9

  I& i/+i*r!ie..................................................................................................................'9

  4

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  5/35

  I MEMORIU TEHNIC

  1.1 In"r*(ucere

  Reductoarele sunt )ecanis)e cu roti dintate inchise in carcase ce 0ac corelatia intre

  'itezeleturatiile3 econo)ice ale )otoarelor electrice si 'itezeleturatiile3 econo)ico-

  tehnologice ale )asinilor si instalatiilor industriale.

  In 0unctie de 0elul rotilor dintate ce intra in co)ponenta reductoarelor> acestea sunt:

  - cu angrena&e cilindrice

  - cu angrena&e cilindrice si conice

  - cu angrena&e )elcate

  Reductoarele cu angrena&e cilindrice pot 0i cu a5ele de 0i5are in spatiu nu)ite

  reductoareangrena&e3 ordinare sau cu a5ele 0i5e si )obile nu)ite reductoareangrena&e3

  planetare.Reductoarele cu angrena&e cilindrice se utilizeaza pentru trans)iterea )iscarii intre arbori

  paraleli> putand 0i cu una> doua sau trei trepte. Se reco)anda a se utiliza la 'iteze peri0erice

  pana la !! )/s si la turatii pana la "!!.!!! rot/)in.

  Alegerea nu)arului de trepte depinde de raportul de trans)itere. Ast0el :

  - pentru i+"?"! )a5i) ";> se alege un reductor cu o treapta

  - pentru i+;?4! )a5i) 7!> se alege un reductor cu trepte

  - pentru i+4!?!! )a5i) #!!> se alege un reductor cu # trepte

  ,

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  6/35

  1.2. &!ri!n"e c*ns"ruc"i:e

  &!ri!n"! 1 : @ste prezentat un reductor cu dinti drepti>

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  7/35

  Fig 1.1 Schema cinematic

  &!ri!n"! 2 ; Varianta prezentat$ deci se pot )onta si roti dintate cu dinti

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  8/35

  Fig 2.1 Schema cinematic

  &!ri!n"! ' ; @ste tot un reductor cu putere de trans)itere )are prezentat cugabarit )are. Reze)area arborilor se 0ace pe o pereche de rul)enti radiali-a5iali cu role conicepentru roata condus$> iar reze)area pinionului se 0ace pe o pereche de rul)enti radiali cu rolecilindrice pe un singur r(nd. *entru 'arianta # se pot 0olosi si roti dintate

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  9/35

  Fig 3.1 Schema cinematic

  C!rc!s! re(uc"*ru+ui: se co)pune corp si capac> asa)blate se alege o 0ont$ cenusie cu gra0it la)inar>turnat$

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  10/35

  i)purit$tilor>i)piedic$ pierderile> sc$p$ri de lubri0iant. Bn alegerea solutiei pentru asigurareaentas$rii se tine cont de : 0elul lubri0ianului 0olosit> siste)ul de ungere> conditiile )ediului pericol de p$trundere a unor corpuri str$ine> etc.3 'iteza peri0eric$ a arborelui>te)peratura de lucru> solutia constructi'$ aleas$ .

  Bn constructia reductoarelor se ast0el lungi)ea de centrare acapacalui 'a 0i di)ensionat$ 0ie s$ ating$ inelul e5terior al rul)entului> 0ie s$ realizeze &oculnecesar> nu)ai dup$ str(ngere. Din acest )oti' etansarea capacelor rul)entilor 0at$ de corpulreductorului este )ai co)od de realizat cu a&utorul inelelor .@tansarea cu )ansete de etansare pentru arbori utilizat pentru ungere> este necesar s$ 0ieschi)bat dup$ un anu)it ti)p de 0unctionare roda& >dup$ ti)pul de e5ploatare pre'$zut3

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  11/35

  putin "! )) si 0$r$ a dep$si de 7 ori )odulul. *erioada de schi)bare a uleiului este de "!!! E,!!! ore de 0unctionare. a reductoare noi> rodate> uleiul se schi)b$ dup$ !! E #!! ore de0unctionare.

  Aditi'ii sunt substante care> adugate uleiurilor de baz$> le a)elioreaz$ unele propriet$ti si lecon0er$ altele noi.

  Se alege un ulei cu !(i"i:i H>ASTAS =7="-;9 0iind o ele)entele de legare de c(rlig se 'or des0ace nu)ai dup$ ce piesa a 0ost 0i5at$ reductorul se 'a scoate din

  0unctiune Ji se 'or c$uta cauzele care au dus la aceste nea&unsuri.

  Reductorul nu are 'oie s$ 0unctioneze dec(t dac$ are toate accesoriile )ontate.Se interzice reglarea &ocului din rul)enti ap$r(nd

  posibilitatea de distrugere a angrena&elor.

  ""

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  12/35

  Capacul reductorului nu se 'a des0ace deoarece corespunde cerintelor te)ei> adic$ o putere detrans)itere )ic$> si tot odat$ este o 'ariant$ econo)ic$ a'(nd un gabarit redus> si)plu de realizatcare nu i)plic$ conditii speciale de e5ecutie.

  1.4.1. Sche! cine!"ic#

  "

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  13/35

  %i.1 Sche! cine!"ic#

  Bn aceasta sche)a> arborii sunt nota%i cu I Ji II ro%ile din%ate cu z" Ji z.

  II MEMORIU $USTI%ICATI& DE CALCUL

  2.1 C!+cu+e pre+iin!re2.1.1 D!"e (e in"r!re

  *uterea de trans)itere

  * " + , Tura ie de intrare

  n " + ""!!

  Raportul de trans)itere

  i +

  "#

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  14/35

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  15/35

  2.1.4 C!+cu+u+ pu"eri+*r*uterea arborelui "

  * " + ,

  *uterea pe arborele

  * + 4.=

  ."., Calculul )o)entelor de torsiune trans)ise de arbori:

  M "t +"

  "4"!=,,n

  P + 4#=!= 18L))2

  M t +M "t L !>=; L i+;,!;" 18L))2

  2.2. De"erin!re! (is"!n e+*r (in"re !=e+e r* i+*r !

  #

  li)

  ;;.9,

  3": =

  +

  WR!

  "

  a

  tpinion#$

  %%&S

  %%%

  u

  "&&&ua

  +

  valoarea lui a = 80 conf stas STAS 6055-82

  Bn care:

  M 4#=!==tpinion 18L))2-)o)entul de torsiune la arborele pinionului

  "=$ -0actorul sarcinii dina)ince e5terioare

  "."=# - 0actor dina)ic interior

  ",."= - 0actorul repartitiei longitudinale a sarcinei pentru solicitarea hertziana

  7.!=a - coe0icient de lati)e

  "

  === i

  z

  zu

  - raportul nu)erelor de dinti

  K /9" mm!"= - 0actor de )aterial

  K 99."= - 0actorul punctului de rostogolire

  ,>4"li)= - e0ort unitar li)ita la solicitarea hertziana> dependent de )aterialul

  pinionului si de trata)entul ter)ic sau ter)ochi)ic aplicat

  ",

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  16/35

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  17/35

  2.4. S"!/i+ire! nu#ru+ui (e (in i pen"ru pini*n "I4>!:

  ;!9;

  9;"

  374#:

  cos

  3:

  !

  !

  "!

  nnS*$S

  S*$S

  n

  mmaa

  aa

  zzma

  =>

  =+

  =

  +=

  -un.iul de presiune pe cilindrul de divizare /n plan frontal !=t

  -un.i de presiune pe cilindrul de divizare /n plan normal !! ==n

  ) ! un.iul pro1lului de referin!

  "9

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  18/35

  -un.iul de anrenare /n plan frontal +t )un.i de presiune pe cilindrulderostoolire /n plan frontal"

  49>#cosarccos ! =

  = t

  S*$S

  +t

  a

  a

  suma coe1cienilor deplasrilor celor dou roi"

  !9,>"

  3:3: "" =

  +=+=

  n

  t+ts

  tg

  in,in,zz'''

  unde:

  =

  ";!tgin,

  -din diaram '" + !>,' + !>,9,

  -3i apoi se calculeaz

  x2 $xs x# $ )x# 4x2 x# $ #05-05 $ 055

  ";

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  19/35

  '. ELEMENTELE GEOMETRICE ALE RO ILORCILINDRICE CU DIN I DREP I

  '.1. Se c!+cu+e!#3cosarccos: ! = t

  S*$Sa

  a

  - modul normal:mn = 2

  - pas normal: mmmp nn ;#.7"4.# ===

  - pas frontal: == tt mp %!#+ 2$ 628% mm

  - modul frontal: cos

  ==

  nt

  mm

  - nlimea capului dinteluih mm'hm ana #3: "

  O

  !" =+= 1.#;2

  h mm'hm ana !">3: O

  ! =+=

  unde h a! + " coe0icientul 3: O

  ==

  unde h0 f $#25 - coe1cientul /nlimii piciorului de referin )STAS

  822 9 82

  - nlimea dintelui:

  . $ mmmhhmhh n)a)a ,.4,.3: !! ==+=+ :2!+0,

  - diametrul de divizare pe conul frontal exterior:

  "=

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  20/35

  mmzmd t ,!"" == 1.4"2

  mmzmd t "! == 1.42

  - diametrul de cap:

  mmhdd aa ,7#,4 """ =+=+= :2!+%,

  mmhdd aa !#7>"!7",>#" =+=+= :2!++,

  - diametrul de picior:

  49,>",4""" === )) hdd mm :2!+5,

  d ) $ mmhd ) !#7>=9#,>"" == :2!+6,

  - diametrul de baz :

  =,>47cos"" == t- dd

  99;>=,cos == t- dd

  - diametrul de rostogolire :

  mmdd+t

  t+ !#>,"

  "

  ,4

  cos

  cos"" ===

  mmdd+t

  t

  + "!9>"!4cos

  cos ==

  - laimea danturii :

  b " mma a 4;7.!;! ==+= :2!5#, Adopt b# $ 50

  b 4; == aa mm :2!52,

  - diametrul de divizare al roii cilindrice echivalente (inlocuitoare)

  mmd

  dn

  ,!"

  ,4

  cos"

  " ===

  mmd

  dn "!"

  "

  cos

  ===

  -numarul de dini ai roii cilindrice echivalente(inlocuitoare):

  9cos#

  "" ==

  zzn

  !

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  21/35

  7"cos#

  ==

  zzn

  4. CALCULUL %OR ELOR DIN ANGRENA$E

  4.1. %*r e (in !nren!u+ ci+in(ric cu (in i (rep i

  Se negli&eaza pierderile de putere in angrena&e deci 0ortele de 0recare3 care sunt

  reduse. Ca ur)are> se calculeaza 0ortele ce actioneaza asupra pinionului datorita )o)entului

  de torsiune la arborele )otor> iar 0ortele ce actioneaza asupra rotii conduse se iau egale si de

  sens contrar con0or) principiului actiunii si reactiunii3. In cazul angrena&ului cilindric 0or a

  opus$ lui >" ra esteFF iar lui "rF i se opune aF .

  Rela iile de calcul ale 0or elor %*r e+e "!nen i!+e;

  4>"9,7,!

  4#=!=

  "

  " =

  ===m

  tpinion

  ttd

  "FF 8/))

  > %*r e+e r!(i!+e;

  >7#=#7#=.!4>"9,7cos """

  ===== tt

  n

  trr

  tgFtg

  FFF

  8/))> %*r e+e !=i!+e;

  !"" === tgFFF taa 8/))

  > %*r ! n*r!+# pe +!ncu+ (in"e+ui;

  #>";7==#=7.!

  4>"9,7

  coscos

  "

  "

  "

  " ===++=

  n

  tratn

  FFFFF 8/))

  Sensul 0or ei tangen iale F t ce ac ioneaza asupra unei ro i conice depinde de sensul

  de rota ie> 0or ele radial$ F r i cea a5ial$ aF a'(nd totdeauna acela i sens.

  "

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  22/35

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  23/35

  5.1.2. &eriic!re! c*n"inui"#0ii !nren#rii

  *entru angrena&ul cilindric cu din%i drepti se calculeaza gradul de acoperire al

  angrena&ului cilindric inlocuitor echi'alent3 care trebuie sa 'eri0ice conditia anterioara.

  ;entru anrenaeste dat derelaia"

  => $ = 4= 7/n care" a este radul de acoperire al pro1lului /n plan frontal* radul de acoperire suplimentar datorat /nclinrii dinilor )/naintrii

  ?ancurilor!

  =

  +

  =+=

  tt

  t+

  tt

  -a

  tt

  -a

  am

  a

  m

  dd

  m

  dd

  cos

  sin

  coscos

  "

  "

  " ".9#

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  24/35

  5.1.'. &eriic!re! in"ereren ei (in i+*r

  Dia)etrul ;

  4.,cos

  "

  "

  "==

  $

  -

  $

  dd

  i 9#"."49

  cos

  ==

  /

  -

  /

  dd

  unde:

  77!.7""799.!3:

  ""

  "

  ==>=

  = $a

  $z

  tg

  i

  7.#;9==".!3:

  " ==>== /a

  /z

  tg

  ondiiile ce trebuiesc /ndeplinite pentru a avea o anrenare corect

  a celor dou roiadic pentru a evita interfaa dinilor /n anrenare sunt"

  "" .$ dd i

  ./ dd

  4

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  25/35

  5.1.4. &eriic!re! *cu+ui +! c!pu+ (in i+*r

  ;entru anrena

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  26/35

  5.2. &eriic!re! re

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  27/35

  5.2.2. &eriic!re! s*+ici"#rii (e c*n"!c" her i!n 6:eriic!re! +! pi""in7

  A. Pentru angrenajul cilindric cu dini nclinai se calculeaz efortul.ertzian ma'impentru contact /n cu relaia"

  WR!

  p#$

  t"5 %%&

  S&&&

  u

  u

  d-

  F%%% =

  +

  =

  li)

  "

  " +

  4#,.== 7#!.#7

  99."#.cos

  cos

  =

  =

  +tt

  -

  tg%

  % - factorul punctului de rostoolire%= $ 0!@2 factorul lunimii de contactFt 0667.2 fora tanenial la nivelul cercului de divizare*-07 limea danturii roii conduse*d#$5+ diametrul de divizare al pinionului*u02.2 raportul numerelor de dini* pentru anrena

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  28/35

  3. ALEGEREA DIAMETRELOR CAPETELOR DE AROREIN %UNCTIE DE MOMENTUL DE TORSIUNE

  3.1. Pre(iensi*n!re! !r/*ri+*r

  *entru pri)ul arbore 4"MoCr"">

  /"" mm!at=

  =

  =

  """4.#

  4#=!="7"7#

  "

  at

  tI

  "d

  9.#"=))

  D ;"= )) > toleran $/abateri >;!!=.!

  !!4.!7

  +9 seria scurta con0or) STAS ;94/-99

  Al doilea arbore este din C4,> /79! mm!rt =

  =

  # "7

  at

  tII

  "d

  #>#=7))

  D ##= )) > toleran $/abateri >;##!!=.!

  !!4.!7

  +9 seria scurta con0or) STAS ;94/-99

  3.2 Pr*iec"!re! *rei c*ns"ruc"i:e ! !r/*ri+*r

  3.2.1 Pr*iec"!re! !r/*re+ui 1 6(e in"r!re7d ""a - dia)etrul arborelui " pe tronsonul "

  ;

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  29/35

  d "a - dia)etrul arborelui " pe tronsonul

  d "#a - dia)etrul arborelui " pe tronsonul #

  d "4a - dia)etrul arborelui " pe tronsonul 4

  d",a

  - dia)etrul arborelui " pe tronsonul ,d "7a - dia)etrul arborelui " pe tronsonul 7

  D " +)) -dia)etrul capatului de arbore "

  l " +"!!))

  d mm:a """ ==

  Alege) dia)etrul pe tronsonul standardizat in 0unctie de dia)etrul interior alrul)entului:

  d mm;mm:mmdS*$Smm aa "#>,,>#!;!7;47"; "" ====

  d mmd aa #,,#!3,..:""# =+=+= 1,.#2

  d mma ,""4 = 1,.42

  d mmd aa #,"#", ==

  d mmd aa #!""7 == 1,.,2

  8. ALEGEREA RULMEN ILOR

  ;entru arborii care ies /n e'teriorul reductorului )F 3i FFF au fost

  stabilite diametrele capetelor de arbore I3:IIIIcad

  -pentru ace3tia se vor alee diametrele fusurilor /n dreptulrulmenilor conform relaiei"

  =

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  30/35

  #!;3"!...9: =+=+=II caru.

  dd

  #,9;3"!...9: =+=+=IIIIII caru.

  dd

  Gulmeni radiali cu bile )e'tras din STAS 68+6-80

  d D 6 C C ! d "

  )in

  D "

  )in

  r"

  )a5

  si)bol

  #! ,, "# "!4 7=., #, ,! " 7!!7#, 62 "4 ", ;7., 4! ,9 " 7!!9

  ;.;.,,!!!

  ,"=,!!!

  "

  "

  "

  " =

  =

  =+

  pdn

  PF 182

  7".;97."4!!!

  ,"=,!!!

  =

  =

  =+

  pdn

  PF 182

  9=!.4,.4",.4"

  ,.4"

  =!,.!

  ;.;

  3:cos "

  "

  "=

  +=

  +

  +==

  ..

  .FFF

  p

  rr

  #!

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  31/35

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  32/35

  ,. ALEGEREA LURI%IANTULUI I A SISTEMULUI DEUNGERE A ANGRENA$ELOR

  Alegerea lubri0iantului pentru angrena&e se 0ace %in(nd sea)a de para)etriicine)atici Ji de de tipul acestora Ji de caracteristicile )aterialelordin care sunt con0ec%ionate.

  Hn para)etru i)portant 43m/s -gra0it sau bisul0ur$ de )olibden- pentru + !...!>;3m/s - unsoare- pentru + !>;...43m/s - unsoare sau ulei- pentru 0 4m/s - uleiuri )inerale sau sintetice> aditi'ate sau neaditi'ate.

  Bn cazul 0olosirii uleiului ca lubri0iant pentru angrena&ele cilindrice Ji conice se poatedeter)ina 'iscozitatea cine)atic$ a acestuia 0olosind diagra)a din 0igura "4.Bn aceast$ 0igur$>

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  33/35

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  34/35

  1. DOPUL DE GOLIRE SI AERISITORUL

  1. 1 D*pu+ (e *+ireHleiul din carcasareductorului> utilizat pentru ungereeste necesar sa 0ie schi)bat dupa unanu)it ti)p de 0unctionare> in carescop reductorul este pre'azut in parteain0erioara cu un dop de golire auleiului .

  For)a dopului de golire : cu caphe5agonal si guler > STAS ,#!4/;! .d - dia)etrul 0iletului M"7

  D + 4))

  U + 9)) a + #))

  l + "#)) S + "9))

  1. 2 Aerisi"*ru+ 6STAS 5'497*entru a se e'ita aparitia

  unor suprapresiuni in carcasareductorului> in partea de sus acarcasei se )onteaza un aerisitor>a'and rolul de egalizare a presiuniidin reductor cu presiuneaat)os0erica . 8eutilizareaaerisitoarelor ar 0ace ca aerul subpresiune sa iasa pe la etansari>antrenand uleiul din interiorulreductorului.d - dia)etrul 0iletului M"!

  + ! ))l + ")) D + 4))a + #)) S + ";))

  #4

  d

  D

  d

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  35/35

  I& i/+i*r!ie

  17 Mih!i Mus!" Gin! S"*ic! FTr!nsisii ec!nice cu re(uc"*!re in"r>*"re!p"! 24

  27 I. Cru(u I. S"e!nescu D. P!n"uru L. P!+!hi!n FRe(uc"*!re cu

  r*"i (in"!"e E(i"ur! Di(!c"ic! si Pe(!*ic! ucures"i 1,91

  '7 I*!n Dr!hici FIn(ru!r (e pr*iec"!re in c*ns"ruc"i! (e !sini

  E(i"ur! Tehnic! ucures"i

  47 R!(u C*"e"iuOr!ne (e !sini E(i"ur! ISO !i! M!re 1,,,57 R!(u C*"e"iu Or!ne (e !sini E(i"ur! RISOPRINT C+u

  N!p*c! 22