Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale

11
DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC UTILIZAT ÎN STAŢIA DE DEPOLUARE A APELOR DE MINĂ. CRUCEA, JUD. SUCEAVA Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale

description

DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC UTILIZAT ÎN STAŢIA DE DEPOLUARE A APELOR DE MINĂ. CRUCEA, JUD. SUCEAVA. Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale. INTRODUCERE. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale

Page 1: Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale

DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC UTILIZAT ÎN STAŢIA DE

DEPOLUARE A APELOR DE MINĂ. CRUCEA, JUD. SUCEAVA

Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale

Page 2: Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale

INTRODUCERE

Apele de mină rezultate din infiltraţiile naturale precum şi din procesul tehnologic de exploatare a zăcământului, perforaj umed, perdele de ceaţă, stropirea minereurilor sunt colectate şi dirijate gravitaţional spre gura gal. 8 şi gal. 1N unde ies la suprafaţă de unde sunt captate şi prin conducte sunt conduse gravitaţional la staţia de depoluare.

Staţia de depoluare radioactivă a apelor de mină are ca scop depoluarea radioactivă a apelor de mină şi recuperarea uraniului existent.

Tehnologia care se aplică la depoluarea apelor de mină se bazează pe reţinerea uraniului prin trecerea apei de mină cu conţinut radioactiv peste răşina schimbătoare de ioni de tipul VIONT ATH-1.

Page 3: Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale

Tehnologia constă în următoarele operaţiuni:

limpezirea apei de mină în decantorul orizontal bicompartimentat ;

alimentarea sub presiune constantă a coloanelor de schimb ionic cu apă de mină limpezită;

sorbţia uraniului din apele de mină cu răşină anionică; desorbţia uraniului de pe răşină periodic cu o soluţie de

clorură şi carbonat de sodiu; precipitarea uraniului din eluatul marfă cu bioxid de sodiu; spălarea precipitatului de DUNa, filtrarea, uscarea şi

depozitarea lui ca produs finit; regenerarea răşini.

Page 4: Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale

Funcţionare Apele din sectoarele de producţie Crucea şi Botuşana

având un conţinut de suspensii de cca.0,338 mg/l ajung prin curgere liberă în decantoarele de la gura gal.8 şi gal.1N.

Pentru a evita colmatarea coloanelor se recomandă sedimentarea fracţiilor solide, utilizând un decantor longitudinal bicompartimentat cu preaplin pentru apa limpezită şi cu bază pentru nămol. Periodic sedimentele sunt evacuate pe patul de nămol pentru descărcare.

Apa limpezită din preaplinul decantorului este preluată de o conductă şi ajunge prin cădere liberă intr-un distribuitor din care sunt alimentate cele două linii de coloane de schimb ionic.

Page 5: Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale

Funcţionare

• Sistemul de sorbţie cu mai multe coloana legate în serii sau baterii de coloane în serie permite atât realizarea unei epuizări avansate în uraniu a apelor de mină prelucrate cât şi o foarte economică utilizare a masei de schimbători de ioni cu alternarea optimă a ciclurilor sorbţie - eluţie.

• Coloanele schimbătoare de ioni sunt prevăzute cu legături care permit schimbarea ordinii lor în baterie, putând ocupa pe rând locurile 1, 2 şi 3 în cuplaj şi poate fi cenzurată de celelalte două pentru operaţia de eluţie.

• Durata de încărcarea cu uraniu a coloanei aflată în poziţia 1 în baterie este de aproximativ 6 luni. Când coloana cap de alimentare se saturează se trece la izolarea din baterie trecându-se pe alimentare cu apă industrială cu un debit de cca. 40 mc/h pentru spălare.

Page 6: Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale

Funcţionare După 16-24 ore de spălare, se întrerupe alimentarea cu apă

industrială, evacuarea făcându-se la baza coloanei prin conducta de eluţie dar cu evacuare la canal. Spălarea coloanei cu apă industrială sa face în scopul spălării răşinii de impurităţi mecanice.

După spălarea coloanei se trece la eluţie cu o soluţie conţinând 11g NaCl / l şi 10g Na2CO3/l la un debit de 1-2 bari / h.

După eluţia răşini se trece din nou la spălarea acesteia cu apă industrială pentru a înlătura mediul de eluat, coloana se introduce în circuitul din bateria de sorbţie ca o a treia coloană de sorbţie.

Eluatul este lăsat timp de 24 h în coloană pentru extragerea uraniului din răşină, eluatul marfă obţinut cu 10gU / l este trimis cu pompele în reactorul de precipitare de la instalaţia existentă.

Page 7: Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale

CONŢINUTURILE ÎN URANIU ŞI RADIU ALE APELOR DE MINĂ LA IEŞIREA DIN STAŢIA

DE DEPOLUARE.

Conţinuturile în uraniu şi radiu ale apelor de mină la ieşire din Staţia de depoluare a apelor de mină sunt conform cu adresa nr. 8294 / 25.11.2003 primită de la secţia C.R.C.M.E. - Sucursala Feldioara de 0.009 mgUnat/l şi de 0.107 Ra226 Bq / l.

Page 8: Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale

Prin analizele executate s-a urmărit prezenţa acestor radionuclizi în factorii de mediu (apă, sediment, sol, vegetaţie), rezultând următoarele valori medii pentru

2003-2004:

FACTOR DE MEDIU URANIU RADIU

sediment 5,2 g / t 41,57 Bq / Kg

sol 4,2 g / t 14,12 Bq / Kg

vegetaţie 5,3 g / t 25,36 Bq / Kg an

apă 0,021 mg / dm3 0,011 Bq / l

Page 9: Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale

Imagini de la staţia de depoluare a apelor de mina, Crucea, jud. Suceava

Page 10: Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale

Echipamente din laborator

Page 11: Recuperearea uraniului din apele de mină şi pluviale

Echipamente din laborator