RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

download RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

of 59

Transcript of RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  1/59

  MINISTERUL TRANSPORTURILOR,CONSTRUCTIILOR

  SI TURISMULUICOMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI

  DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

  CAIETE DE SARCINI GENERALE COMUNELUCRRILOR DE DRUMURI

  CAIET DE SARCINI NR. 13

  RECICLAREA LA CALDA MBRCMINTILOR RUTIERE

  BITUMINOASE

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  2/59

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  3/59

  CAIET DE SARCINI GENERALE NR. 13

  RECICLAREA LA CALDA MBRCMINTILOR RUTIERE BITUMINOASE

  C U P R I N S

  pag.

  CAP.I. GENERALITTI 4

  ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 4ART.2. PREVEDERI GENERALE 4ART.3. TIPURI DE MIXTURI ASFALTICE RECICLATE LA

  CALD 7

  CAP.II. NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR 7

  ART.4. MATERIALE 7ART.5. CONTROLUL CALITTII MATERIALELOR NAINTE

  DE RECICLARE (AMESTECARE) 14

  CAP.III. COMPOZITIA SI CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICEALE MIXTURILOR ASFALTICE RECICLATE 15

  ART.6. DETERMINRI PRELIMINARE 15ART.7. STUDIUL PRELIMINAR DE LABORATOR 16ART.8. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE

  MIXTURILOR ASFALTICE RECICLATE 18

  CAP.IV. EXECUTIA MBRCMINTEI RUTIERE BITUMINOASERECICLAT LA CALD 24

  ART.9. LUCRRI PREGTITOARE 24ART.10. UTILAJE PENTRU RECICLARE

  24

  3

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  4/59

  pag.

  ART.11. PROCESUL TEHNOLOGIC DE RECICLARE SI PUNEREN OPER A MIXTURII ASFALTICE RECICLATE

  26ART.12. SEMNALIZAREA SECTORULUI DE LUCRU 30ART.13. CONTROLUL PUNERII N OPER 31

  CAP.V. CONDITII TEHNICE DE CALITATE A MBRCMINTEIRUTIERE BITUMINOASE RECICLATE 32

  ART.14. VERIFICAREA MBRCMINTEI RECICLATE 32ART.15. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMIT

  33

  CAP.VI. RECEPTIA LUCRRILOR 34

  ART.16. RECEPTIA PRELIMINAR - LA TERMINAREALUCRRILOR

  34ART.17. RECEPTIA FINAL 35

  ANEX DOCUMENTE DE REFERINTA 36

  4

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  5/59

  G E N E R A L I T T I

  ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE1.1. Prezentul caiet de sarcini contine conditiile de executie si

  receptie a straturilor rutiere bituminoase reciclate la cald, in situ, cuadaos de lianti bituminosi si cu sau fr adaos de agregatenaturale, prevzute n Normativul AND 575-2002, SR 174-1:2002,SR 7970:2001 si Normativul CD 16-2000.

  1.2. Reciclarea la cald in situ const n utilizarea integral amaterialului recuperat prin frezarea sau nclzirea si scarificarea

  mbrcmintilor rutiere bituminoase existente, degradate, nadugarea de lianti si agregate naturale si n punerea n oper cuajutorul unui utilaj de reciclare.

  Se pot utiliza urmtoarele tipuri de reciclri:

  - reciclare cu adaos de agenti regeneratori fr adaos debitum si agregate;

  - reciclare cu adaos de bitum si agenti regeneratori fr adaosde agregate;

  - reciclare cu adaos de bitum, agenti regeneratori si adaos deagregate.

  1.3. Reciclarea la cald este destinat ranforsrii, ntretinerii siconsolidrii structurilor rutiere cu o stare tehnicnecorespunztoare si se aplic pe drumuri de clasa tehnic II-V sipe strzi de categoria tehnic II-IV cu mbrcminte bituminoas.

  ART.2. PREVEDERI GENERALE2.1. Tehnologia de reciclare la cald in situ a mbrcmintilor

  rutiere bituminoase se poate aplica n urmtoarele variante, caprincipiu de lucru:

  5

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  6/59

  a) prin frezarea la rece a straturilor bituminoase existente,urmat de reciclarea propriu-zis, prin amestecarea la cald amixturii frezate cu materialele de aport, ntr-o instalatie mobil

  tip uscator-malaxor

  6

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  7/59

  b) prin nclzirea cu raze infrarosii (panouri radiante) a straturilorbituminoase existente, urmat de scarificarea acestora si demalaxarea mixturii asfaltice calde cu materialele de aport, fie

  direct pe suport, fie ntr-o cuv sau ntr-un malaxor, deasuprastratului suport.2.2. n cazul a, mixtura asfaltic reciclat este preluat

  pentru asternere de un repartizator, iar n cazul b de o grindaprevzut cu sistem de nclzire si vibrare.

  2.3. Operatia de compactare se realizeaz n aceleasi conditii

  ca si n cazul mixturilor asfaltice cilindrate clasice, realizate cumateriale noi.

  2.4. Reciclarea la cald a mbrcmintei rutiere se execut nperioada 15 aprilie - 15 octombrie, cu conditia ca temperaturaatmosferic s fie de minimum +5 oC si fr precipitatii.

  2.5. n cazul n care capacitatea portant a structurii rutiere

  existente este corespunztoare, straturile rutiere reciclate la cald sevor acoperi, n functie de volumul traficului, respectiv de clasatehnic a drumului sau categoria tehnic a strzii, cu un strat derulare, conform tabelului 1.

  Tabel 1Nr.crt.

  Tipulstratului

  dupreciclare

  Tipul stratului de

  protectie

  Norma carereglementeaz

  executia stratuluide protectie

  Clasatehnic a

  drumului

  Categoria tehnic

  a strzii1 Baz mbrcminte

  bituminoasSR 174-2 II-V II-IV

  2 Legtur

  Strat de uzur SR 174-2 II-V II-IV

  3 UzurStraturi bituminoasefoarte subtiri la rece

  Normativ ANDInd. nr. 523

  II-V II-IV

  Tratament bituminos STAS 599Normativ AND

  Ind. nr. 555 sauInd. nr. 545

  IV-V IV

  7

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  8/59

  2.5.1. Prin reciclarea stratului de uzur existent se poateobtine, dup reciclare: strat de uzur, de legatur sau de baz.

  2.5.2. Prin reciclarea stratului de uzura + legtur sau a

  stratului uzur + legatur + baz se poate obtine, dup reciclare:strat de legatur sau strat de baz.

  8

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  9/59

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  10/59

  muncii pentru lucrri de ntretinere,reparare si exploatare a drumurilor sipodurilor.

  10

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  11/59

  ART.3. TIPURI DE MIXTURI ASFALTICE RECICLATE LACALD

  3.1. Tipurile de mixturi asfaltice reciclate, cuprinse n prezentul

  caiet de sarcini, sunt prezentate n tabelul 2. Tabel 2

  Nr.

  crt.

  Tipul mixturii asfalticereciclate

  SimbolDomeni

  ul deutilizare

  Norma dereferint

  Clasatehnic

  adrumul

  ui

  Categ.

  tehnic a

  strziiBA16 SR II-IV II-IV

  1. Beton asfaltic bogat ncriblur

  BA25 Uzur 174-1 IV-V IV

  BAPC16 NormativCD

  16:2000

  IV-V IV

  BAD25 SR II-V II-IV2. Beton asfaltic deschis BADPC2

  5Legatur

  174-1 III-V III-IV

  BADPS25

  IV-V IV

  AB2 Baz SR 7970 I-V I-V

  3. Anrobat bituminos ABPC31 Legatur Normativ IV-V IVABPS31 Legatur

  CD

  16:2000V IV

  3.2. Tipurile de mixturi asfaltice pentru stratul de uzur si delegatur, obtinute dup reciclare precum si dimensiunea maxim agranulei trebuie s corespund prevederilor SR 174-1 n vigoare la

  data executiei lucrrilor.

  C A P I T O L U L INATURA SI CALITATEA MATERIALELOR

  ART.4. MATERIALE

  Materialele care se folosesc la reciclarea la cald a mbrcmintilor rutiere bituminoase sunt:

  11

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  12/59

  4.1. Agregate naturale:a) agregate naturale de aport;b) agregate naturale rezultate din mixtura asfaltic existent.

  Agregatele naturale de aport sunt de regul cribluri sort 4-8, 8-16, 16-25, conform SR 667, pentru anrobate bituminoase (AB2,ABPC31 si ABPS31), pietris sortat sau pietris concasat sort 4-8, 8-16,16-25, conform SR 662 si nisip de concasare 0-4 conform SR 667,functie de tipul mixturii asfaltice reciclate si de clasa tehnic adrumului sau de categoria tehnic a strzii.

  4.1.1. Rocile utilizate pentru obtinerea agregatelor folosite lalucrrile de drumuri, trebuie s prezinte caracteristicile fizico-mecanice prevzute n tabelul 3.

  Tabel 3Clasa rocii

  Caracteristici B C Metoda deConditii de

  admisibilitatedeterminar

  ePorozitate aparent la presiune normal, %max.

  3 5 STAS6200/13

  Rezistenta la compresiune n stare uscat,N/mm 2, min.

  140 120 STAS6200/8

  Uzura cu masina Los Angeles, %, max. 18 22 STAS 730Rezistenta la sfrmare prin compresiune

  n stare uscat, %, min.67 65 STAS 730

  Rezistenta la nghet-dezghet:- coeficient de gelivitate ( 25), %, max. 3 3 STAS 730- sensibilitate la nghet-dezghet ( gL25), %,

  max.25 25

  4.1.2. Conform SR 667:2001 (tabelele 8 si 9), agregateletrebuie s prezinte conditiile fizico-mecanice indicate n tabelele 4,5 si 6 din prezentul caiet de sarcini.Criblur Tabel 4

  Caracteristici Conditii de admisibilitateSort 4-8(4-6)

  8-16(6-10)

  16-25(10-14)

  Continutul de granule care:

  12

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  13/59

  - rmn pe ciurul superior (d max), %,max.

  5

  - trec pe ciurul inferior (d min), %, max. 10Continutul de granule alterate, moifiabile, poroase si vacuolare, %, max.

  5

  Coeficient de form, %, max. 25Continutul de impuritti:- corpuri strine, %, max. nu se admit- continut de argil (VA), %, max. 2

  (nu seadmit)

  - continut de fractiuni sub 0,1 mm, %,max.

  1,50 1,00 0,50

  Uzura la Los Angeles, %, max. ClasaB

  18

  ClasaC

  20

  Rezistenta la sfrmare princompresiune n stare uscat, %, min.

  65

  Rezistenta la actiunea repetat asulfatului de sodiu (Na 2SO4), 5 cicluri,%, max.

  3

  13

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  14/59

  Pietris concasat Tabel5

  Caracteristici Conditii de admisibilitateSort 4-8

  (4-6)8-16

  (6-10)16-25 (31)

  10-14Grad de spargere, %, min. 65

  (80)Rezistenta la strivire, %, min. -

  (60)Uzura cu masina tip Los Angeles, %,max.

  30 28 25

  Forma granulelor, min.:Coeficient de form, %, max. 25Continut de impuritti:

  - corpuri strine, %, max. nu se admit- continut de argil (VA) 2(nu se

  admite)- fractiuni sub 0,1 mm, %, max. 1,50

  (1,00)1,00

  (1,00)0,5

  (1,0)Rezistenta la actiunea repetat asulfatului de sodiu (Na 2SO4), 5 cicluri,%, max.

  3

  NOT: Conditiile de admisibilitate indicate n tabelele 4 si 5 n afaraparantezelor sunt pentru toate sorturile iar cele din paranteze, laaceeasi caracteristic, sunt pentru sorturile mici (4-6, 6-10 si 10-14).

  Nisip de concasaj Tabel6

  Caracteristica Conditii de

  admisibilitateSort 0-4Granulozitate continuaContinut de granule care rmn pe ciurul superior(dmax), %, max.

  5

  Continut de corpuri strine, %, max. nu se admitCoeficient de activitate, max.- nisip de concasaj cu max. 8% fractiuni (0-0,1) mm 1,5- nisip de concasaj cu peste 8% fractiuni (0-0,1) mm 2,0

  14

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  15/59

  4.1.3. Sorturile de agregate naturale se depoziteaz separatpe platforme betonate sau asfaltate, prevzute cu peretidesprtitori, atunci cnd depozitul contine mai multe sorturi de

  agregate, pentru evitarea impurificrilor. Atunci cnd aceste sorturiprezint valori necorespunztoare ale gradului de curtenie, se vor

  ndeprta impurittile astfel:- prin splare sau prin alt metoda, atunci cnd materialul a

  fost contaminat cu pulberi minerale sau praf de argil;- prin sortare, atunci cnd sortul nu este pur din punct de

  vedere granulometric.Nu se admite utilizarea unor agregate care contin impuritti

  sub forma unor bulgri de argil, resturi vegetale sau animale.Nu se receptioneaza nici un lot de agregate care nu este

  nsotit de certificate de calitate sau declaratii de conformitate acalittii emise de furnizor.

  Aprovizionarea se face numai dup ce analizele de laboratorau artat c acestea sunt corespunztoare.

  4.1.4. Conform SR 174-1:2002 tabel 9, SR 7970:2001 tabel 2 siCD 16-2000 tabel 3, limitele procentelor de agregate naturale sifiler din cantitatea total de agregate sunt prezentate n tabelul 7.

  Tabel 7

  Agregatenaturale Tipul mixturii asfaltice% din

  agregatul totalBA16 BAPC1

  6BA25 BAD2

  5BADPC2

  5BADPS2

  5AB2 ABPC3

  1ABPS31

  Filer si fractiunidin nisipuri sub0,1 mm

  913 913 613 27 27 27 311 413

  Filer si nisip0,14 mm

  restpn la

  100

  restpn la

  100

  restpn la

  100

  restpn la

  100

  restpn la

  100

  restpn la

  100

  restpn la

  100

  restpn la

  100Cribluri peste 4

  mm

  3458 - 3960 5572 - - 3666 3160

  Pietris concasatpeste 8 mm

  - 1834 - - 39...58 - - -

  Pietris sortat - - - - - 3958 - -

  15

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  16/59

  peste 8 mmAgregatenaturale cudimensiuneapeste 8 mm

  - 2245 - - - - - 1846

  Agregatenaturale cudimensiuneapeste 16 mm

  - max. 10 - - - - - 525

  Agregatenaturale cudimensiuneapeste 31 mm

  - - - - - - - 0

  4.2. Liantul bituminos din mixtura asfaltic reciclat este

  alctuit din:a) bitumul existent n mbrcmintea rutier;b) bitumul de aport.4.2.1. Tipul de bitum de aport se alege functie de gradul de

  mbtrnire a bitumului existent n mbrcmintea rutier si de zonaclimatic, conform pct. 7.2, si poate fi:

  a) tip D60/80 sau D80/100, conform SR 754;b) bitum modificat cu polimeri (pentru lucrri speciale si la

  solicitarea beneficiarului).4.2.2. Delimitarea zonelor climatice este indicat n figura 1.4.2.3. Conform SR 754, conditiile care trebuie s le

  ndeplineasc bitumul sunt artate n tabelul 8.

  Tabel 8 Tipuri de bitum Metoda de

  Denumirea caracteristicii UM 6080 80100 verificare1. Penetratia la 25 oC 1/10

  mm6080 80100 STAS 42

  2. Punct de nmuiere IB oC 4855 4449 STAS 603.Ductibilitate

  - la 5 oC, min. cm 4,0 5,0 SR 61

  - la 25 oC, min. cm 100 1004. Punct de rupere Fraas, max. oC -13 -15 STAS 1135. Punct de inflamabilitateMarcusson, min.

  oC 250 250 STAS 5489

  16

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  17/59

  6. Solubilitate n solventi organici,min.

  % 99 99 STAS 115

  7. Stabilitate prin nclzire n filmsubtire a bitumului la 163 oC:- pierdere de mas, max. % 0,80 0,80

  - penetratie rezidual la 25o

  C(Pf/Pi*100), min. % 50 47 STAS 8099metoda II- cresterea punctului de nmuiere,max.

  oC 9 9

  - ductilitate rezidual la 25 oC, min. cm 50 758. Continut de parafin, max. % 2,0 2,0 STAS 80999. Densitate la 15 oC, min. g/cm 3 0,995 0,992 STAS 35

  Liantul bituminos rezultat din adaos de agent regenerator si de

  bitum de aport va avea n mod obligatoriu caracteristicile prevzute n SR 754 si Normativul AND 537, pentru zona climatica n care estesituat lucrarea.

  4.2.4. Pentru mbunttirea propriettilor fizico-chimice alebitumului existent n mixtura frezat, se poate utiliza un produs deregenerare. Produsul respectiv trebuie s fie agrementat tehnic si

  s ndeplineasc urmtoarele conditii principale:

  17

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  18/59

  18

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  19/59

  s fie compatibil cu bitumul, s amelioreze compozitia amesteculuidintre bitumul de aport si cel existent din mixtur prin compensareafractiunilor deficitare (aromatice si rsini) si s nu afecteze celelalte

  caracteristici ale acestuia (adezivitate, susceptibilitate la mbtrnire, coeziune, stabilitate si susceptibilitate termic, etc.).

  Tipul de regenerator si procentul de adaos se aleg, n functiede gradul de mbtrnire a bitumului existent n mixtura frezat, dectre un laborator de specialitate, profilele MD si D autorizat.

  Este interzis folosirea agentilor regeneratori fr agrement

  tehnic.4.2.5. Bitumul de aport, utilizat ca atare sau cu adaos de

  regenerator, trebuie s prezinte o adezivitate de min. 80% fat deagregatele de aport utilizate.

  n caz contrar se vor utiliza aditivi pentru ameliorareaadezivittii, cu respectarea prevederilor din Normativul AND 553.

  4.3. Mixtura asfaltic frezat sau scarificat trebuie s continagranule cu dimensiunea de maximum 31 mm, iar punctul de

  nmuiere IB al bitumului continut nu trebuie s depseasc 80 oC. ncazul n care punctul de nmuiere IB depseste 80 oC, mixturaasfaltic existent se poate reutiliza ca agregat natural.

  4.4. Amorsarea stratului suport n cazul frezrii la rece seefectueaz cu emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid,conform STAS 8877 sau Normativ AND indicativ 552 care prevedeconditiile tehnice pe care trebuie s le ndeplineasc emulsiabituminoas, indicat n tabelul 9.

  Tabel 9 TIPUL EMULSIEI

  Caracteristici EBCR60 EBCR65

  Omogenitate (rest pe sita de 0,63 mm), %, max. 0,5 0,5Stabilitate la stocare dup 7 zile (rest pe sita de 0,63mm), %, max.

  0,5 0,5

  19

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  20/59

  Vscozitate Engler la 20 oC 5-15 7-15Continut de bitum rezidual, %, min. 58 63Indice de rupere, IR, cu filer Franta SIKAISOL, max. 80 80Adezivitate pe agregat etalon, %, min. 80 80

  20

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  21/59

  ART.5. CONTROLUL CALITTII MATERIALELOR NAINTEDE

  RECICLARE (AMESTECARE)

  5.1. Materialele destinate preparrii mixturii asfaltice reciclatevor fi verificate n conformitate cu prescriptiile din standardelerespective si conditiile artate la art. 4 dup cum urmeaz:

  a) la elaborarea dozajelor (analiz complet);b) pe parcursul executiei lucrrilor, pe fiecare lot aprovizionat

  din materialele de aport si pe mixtura existent.

  5.1.1. nainte de reciclare, materialele sunt supuseurmtoarelor verificri:

  verificarea calittii agregatelor rezultate din frezarea mbrcmintii;

  verificarea calittii agregatelor ce vor fi adugate n procesulde reciclare;

  liantului folosit n procesul de reciclare; verificarea calittii agentilor regeneratori.

  5.1.2. Verificrile si determinrile ce se efectueaz peparcursul executiei lucrrilor se efectueaz de ctre un laboratorulde specialitate autorizat si se desfsoar conform tabelului 10.

  Tabel 10

  Nr.crt.

  Tip materiale ncercri efectuate Metoda deanaliz Frecventa

  1 Mixtura frezatsau

  - granulozitate STAS 4606

  scarificat - compozitie (continut debitum)

  STAS1338/2

  min. oprob

  - punct de nmuiere IB pebitum extras

  STAS 60 la 7.000 m 2

  - natura mineralogic STAS 46062 Agregate de

  aport- granulozitate STAS 4606 pe fiecare

  (cribluri sau - coeficient de form STAS 4606 lot

  21

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  22/59

  pietrisconcasat) - corpuri strine STAS 4606 aproviziona

  t- prti levigabile (pietris) STAS 4606- continut de fractiuni sub 0,1

  mm

  STAS 730

  3 Liantul de aport - punct de nmuiere IB STAS 60 pe fiecarelot

  aprovizionat

  5.1.3. Materialele de aport trebuie s aib certificate deconformitate a calittii, conform HG 766/1997 Anexa 7 (cu exceptia

  celor reciclate) si declaratie de conformitate a calittii, conform SREN 45014.

  22

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  23/59

  C A P I T O L U L IICOMPOZITIA SI CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE

  ALE MBRCMINTILOR ASFALTICE RECICLATE

  ART.6. DETERMINRI PRELIMINAREScopul efecturii determinrilor preliminare este acela de a

  stabili conditiile de frezare (viteza, adncimea, etc.) si de a furnizadatele necesare la reciclare privind corectia retetei mixturii asfalticeexistente, functie de clasa tehnic a drumului sau categoria tehnic

  a strzii si de mbunttirea profilului.6.1. Determinrile preliminare constau n:

  a) efectuarea de sondaje (minimum 2 carote/km de band decirculatie);

  b) prelevarea de probe prin frezare (minim 2 probe, la fiecare 500m de band de circulatie; cantitatea de material prelevat

  pentru fiecare prob este de 10-15 km);c) prelevarea de probe suplimentare, functie de natura stratului

  de uzur, n cazul sectoarelor de drum eterogene.6.1.1. Datele furnizate prin efectuarea sondajelor constau n:

  a) dimensiunea maxim a granulei de agregate din straturilebituminoase existente, care trebuie s fie de max. 31 mm;

  b) grosimea si numrul straturilor bituminoase;c) grosimea stratului de baz si de fundatie;d) tipul mixturii asfaltice;e) continutul de bitum.

  6.1.2. Probele prelevate prin frezare servesc la:a) stabilirea granulozittii materialului frezat (granula cea mai

  mare sub 31 mm);b) determinarea compozitiei mixturii frezate (continut de bitum si

  granulozitatea agregatului natural);

  23

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  24/59

  c) stabilirea gradului de mbtrnire a bitumului din mixturafrezat (prin determinarea punctului de nmuiere IB pe bitumulextras).

  ART.7. STUDIUL PRELIMINAR DE LABORATOR7.1. Compozitia mixturii asfaltice se stabileste pe baza unui

  studiu preliminar pe baza unui studiu de laborator, tinndu-seseama de respectarea conditiilor tehnice impuse de NormativulAND 575-2002 la proiectarea reciclrii straturilor bituminoase

  existente.Studiul l face Antreprenorul n cadrul laboratorului propriu

  autorizat sau l comand la un alt laborator autorizat. n cazulsectoarelor de drum eterogene din punct de vedere al compozitieimixturii asfaltice existente, se vor elabora retete pentru fiecaresector omogen n parte.

  7.2. Studiul preliminar de laborator const n efectuareaurmtoarelor ncercri (pe probele prelevate prin frezare saucarotare si a materialelor de aport):

  a) uscarea materialului frezat sau a carotelor n etuv latemperatura de 60-80 oC si verificarea respectrii prevederiiprivind dimensiunea maxim a granulei (31 mm);

  b) determinarea compozitiei mixturii asfaltice frezate sau dincarote: continutul de bitum, granulometria agregatului naturalsi natura acestuia (de balastier sau de carier);

  c) determinarea punctului de nmuiere a bitumului recuperat;d) determinarea granulozittii agregatelor de aport necesare;e) elaborarea dozajelor pentru mixtura asfaltic reciclat prin:

  24

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  25/59

  stabilirea proportiei de agregate care trebuie adugatepentru obtinerea unei granulometrii corespunztoaretipului de mixtur reciclat;

  stabilirea tipului si dozajului de liant de aport, conformpct. 7.3;

  25

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  26/59

  f) stabilirea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturii asfalticereciclate, preparat n laborator.7.3. Tipul si dozajul liantului de aport se stabilesc, prin

  ncercri preliminare de laborator conform STAS 1338/2, astfel nctamestecul constituit din bitumul existent si liantul de aport (bitumde aport + regenerator) s ateste caracteristici similare bitumuluitip D60/80 pentru zonele climatice calde, respectiv bitumului tipD80/100 pentru zonele climatice reci. n acest sens se recomandca bitumul de aport s fie constituit din bitum tip D80/100, n cazul

  n care bitumul existent are un punct de nmuiere IB de max. 60o

  C.Bitumul tip D60/80 se va utiliza ca aport n zonele climatice

  calde, n cazul n care bitumul existent are un punct de nmuiere IBsub 55 oC sau n cazul n care regeneratorul asigur conditiilementionate mai sus privind caracteristicile amestecului ternar.

  Conform SR 174-1 tabelul 11, SR 7970 tabelul 5 si

  Normativului 16:2000 tabelul 4, continutul optim de liantrecomandat, n functie de clasa tehnic a drumului si/sau decategoria tehnic a strzii, este cuprins ntre urmtoarele limite, %din masa mixturii:

  BA16 6,07,3BAPC16 6,07,5BA25 5,57,0BAD25, BADPC25, BADPS25 4,05,0AB2 3,45,0ABPC31, ABPS31 4,06,0.

  Continutul optim de liant stabilit prin studii de laboratortrebuie s nu depseasc limitele recomandate cu mai mult de+0,5% (Exemplu: continutul optim de bitum = 6%; limita inferioar= 6% - 0,5% = 5,5%; limita superioar = 6% + 0,5% = 6,5%).

  26

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  27/59

  ART.8. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALEMIXTURILOR ASFALTICE RECICLATE

  8.1. Granulozitatea amestecului de agregate naturale, pentru

  fiecare tip de mixtur asfaltic reciclat, trebuie s corespundprevederilor SR 174-1, Normativ CD 16:2000 si/sau SR 7970, functiede destinatia stratului ce urmeaz a fi executat (tabelul 1) si detipul de mixtur reciclat (tabelul 2).

  n tabelul 11 si n figurile 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 sunt indicategranulozittile amestecului de agregate naturale pentru fiecare tip

  de mixtur asfaltic reciclat. Tabel 11

  Mrimea ochiuluiciurului sau sitei,

  Treceri prin ciur sau sit n %, pentru mixturi asfaltice tip

  conform SR EN933-2

  BAD25 ABPC31

  (mm) BA16 BAPC16 BA25 BADPC25BADPS25AB2 ABPS31

  31,5 - - - - - 10025 - - 90100 90100 90

  10090100

  16 - 95100

  7290 7390 71100

  7595

  8 6685 6682 5480 4261 5086 54824 4266 4266 4061 2845 3463 40692 3055 3055 3050 2035 - -

  1 2242 2142 2040 1432 1439 15450,63 1835 1835 1535 1030 1035 12380,20 1125 1125 825 520 422 5220,10 913 913 613 27 311 413

  NOT:1. La betoanele asfaltice BA16, BA25, BAD25, BADPC25 si BADPS25 se

  foloseste nisip de concasaj sau un amestec de nisip de concasaj cu nisipnatural, din care nisipul natural este n proportie de maximum:- 25% pentru BA16;- 30% pentru BA25;

  27

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  28/59

  - 50% pentru BAD25, BADPC25 si BADPS25.2. La betoanele asfaltice pentru stratul de legatur BA25, BADPC25 si

  BADPS25 trebuie s se adauge minimum 2% filer.

  28

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  29/59

  29

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  30/59

  30

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  31/59

  31

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  32/59

  Conform Normativului AND 575-2002, tabelul 3, n cazulreciclrii la cald cu corectarea retetei, abaterile admisibile alegranulozittii agregatului natural din mixtura reciclat fat de

  reteta prescris trebuie s se ncadreze n limitele din tabelul 12. Tabel 12

  Nr. crt. Fractiunea, mm Abateri admise fat de dozaj,%

  1 00,1 + 32 0,10,2 + 43 0,20,63 + 54 0,634 + 6

  5 48 + 66 816 + 67 1625 + 6

  8.2. Conform prevederilor art. 28 si 49 din Normativul AND575-2002 privind reciclarea la cald a mbrcmintei rutierebituminoase, caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfalticereciclate trebuie s corespund prevederilor SR 174-1, Normativ CD16:2000 si/sau SR 7970, functie de destinatia stratului ce urmeaz afi executat (vezi tabelul 1) si de tipul de mixtur reciclat (vezitabelul 2).

  8.2.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice sedetermin, conform STAS 1338/1, STAS 1338/2 si STAS 1338/3, pemixturi preparate n laborator pentru stabilirea compozitiilor, peprobe de mixtur prelevate de la malaxor sau de la asternere peparcursul executiei, precum si din stratul gata executat.

  8.2.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor reciclatetrebuie s ndeplineasc, n timpul studiului de laborator si n timpulcontroalelor de fabricatie, conditiile artate n tabelul 13, conformSR 174-1:2002 (tabelul 13), Normativ CD 16:2000 (tabelul 6) si SR7970:2001 (tabelul 7).

  32

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  33/59

  CARACTERISTICI PE CILINDRI MARSHALL Tabel 13Caracteristici Clasa Categori

  a Tipul Tipul mixturii

  din ncercareaMarshall tehnicadrumul

  ui

  strzii bitumului BA16 BA25BAPC16

  BAD25 BADPC25BADPS25 AB2 ABPC31ABPS3

  1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  II II D60/80

  8,5 - 5,0 - 5,5 -

  D80/100

  8,0 - 4,5 - 5,0 -

  Stabilitatea (S)la

  III III D60/80

  7,5 - 5,0 4,5 5,5 -

  60 oC, min. D80/100

  7,0 - 4,5 4,0 5,0 -

  KN IV, V IV D60/80

  6,5 6,0 5,0 4,5 5,0 4,0

  D80/100

  6,0 5,5 4,5 4,0 4,5 3,5

  II II D60/80

  1,53,5

  - 1,54,5

  1,54,5 1,53,5

  -

  D80/100

  1,54,0

  - 1,54,5

  1,54,5 1,54,0

  -

  Indice decurgere

  III III D60/80

  1,54,0

  - 1,54,5

  1,54,5 1,53,5

  -

  (I) D80/100

  1,54,0

  - 1,54,5

  1,54,5 1,54,0

  -

  mm IV, V IV D60/80

  1,54,5

  1,54,5

  - - 1,54,0

  1,54,5

  D80/100

  1,54,5

  1,54,5

  1,54,5

  1,54,5 1,54,5

  1,54,5

  II II D60/80

  2,4...5,0

  - 1,54,5

  - - -

  D80/100 2,54,0 - 1,54,5 - - -

  Raport S/I III III D60/80

  1,84,0

  - 1,54,5

  1,54,5 - -

  KN/mm D80/100

  1,74,0

  - 1,54,5

  1,54,5 - -

  IV, V IV D60/80

  1,44,0

  1,34,0

  1,54,5

  1,54,5 - -

  D80/100

  1,34,0

  1,23,6

  1,54,5

  1,54,5 - -

  Densitateaparent D60/80

  min. kg/m 3 - - D80/100

  2300 2300 2250 2250 2200 2250

  33

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  34/59

  Absorbtie deap

  D60/80

  % vol. - - D80/100

  25 25 25 25 28 26

  34

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  35/59

  C A P I T O L U L IIIEXECUTIA MBRCMINTEI RUTIERE BITUMINOASE

  RECICLAT LA CALD

  ART.9. LUCRRI PREGTITOAREnainte de nceperea lucrrilor de reciclare se va proceda la:

  a) aprobarea instituirii restrictiei de circulatie n conformitate cuprevederile normelor n vigoare;

  b) amenajarea si semnalizarea sectorului de lucru conform

  Normelor metodologice privind conditiile de nchidere acirculatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie n vedereaexecutrii de lucrri n zona drumului public si/sau pentruprotejarea drumului (Ord. MI-MT 411/1112/2000);

  c) curtarea temeinic prin splare, unde este cazul si/sau prinperiere cu perii mecanice a suprafetei stratului ce urmeaz a fi

  reciclat.

  ART.10. UTILAJE PENTRU RECICLARE10.1. Pentru adugarea si raspndirea agregatelor naturale

  este necesar un rspnditor mecanic care s asigure asternereauniform a acestora si o precizie a dozrii de +4%.

  10.2. Operatiunile de reciclare a mbrcmintei rutierebituminoase se realizeaz cu un ansamblu complex, mobil sau fix,de utilaje de reciclare, a crui component difer n functie devarianta de reciclare utilizat.

  10.3. n cazul utilizrii procedeului de reciclare precedat defrezarea la rece a straturilor bituminoaase existente, componentaansamblului complex este urmtoarea:

  10.3.1. Ansamblu complex mobil de reciclare:a) freza cu sistem electronic de control a adncimii de frezare;

  35

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  36/59

  b) instalatia de reciclare propriu-zis, alctuit din:b.1) parte automotrice: sistem de tractiune, conducere si

  producere a energiei electrice;

  b.2) parte de alimentare cu materiale: sistem de ncrcare sitransport a materialului frezat si a criblurii de aport, elevatorde cordon, rezervor de bitum si sistem de nclzire cu ulei aacestuia;

  b.3) parte de dozare-uscare-malaxare: sistemele de dozare acomponentilor, tambur usctor-malaxor;

  b.4) sistem de evacuare a mixturii: buncr tampon, transportor curacleti, buncr de stocare, buncr antisegregare;

  b.5) pupitru pentru comanda automat a operatiilor;b.6) sisteme de nregistrare si afisaj a dozajelor si temperaturilor -

  bitumului, uleiului, mixturii, gazelor de ardere;b.7) cilindri hidraulici pentru adaptarea utilajului la executia

  lucrrilor pe drumuri n pante, rampe si curbe;b.8) perii de srm cu aspiratie si aspiratoare pentru recuperarea

  fractiunilor fine din materialul frezat, dup elevareacordonului;

  b.9) band lateral si gur de vizitare la transportorul cu racletipentru controlul aspectului mixturii reciclate si prelevarea deprobe;

  b.10) sistem de desprfuire a gazelor de ardere din usctorul-malaxor;

  b.11) rezervoare de emulsie, pomp si ramp de stropire cuduze pentru amorsarea stratului suport nainte de asternereamixturii reciclate;

  b.12) repartizator-finisor pentru asternerea mixturii reciclate.10.3.2. n varianta cu complex fix de utilaje de reciclare se

  utilizeaz aceleasi utilaje ca la pct. 11.3.1. la care trebuie adugate

  36

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  37/59

  benzi transportoare, pastrnd aceleasi proceduri de fabricatie si decontrol al fabricatiei.

  10.4. n cazul aplicrii procedeului de reciclare precedat de

  nclzirea cu raze infrarosii , alctuirea ansamblului complex dereciclare este mobil si compus din:

  37

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  38/59

  a) utilaj de prenclzire prevzut cu panouri de nclzire dispusefrontal, central si posterior;

  b) instalatia de reciclare propriu-zis dotat cu:

  b.1) panouri de nclzire cu raze infrarosii;b.2) scarificatoare rotative telescopice, cu ltime de lucru variabil;b.3) sistem de pulverizare pentru bitum sau agent regenerator;b.4) buncr de alimentare;b.5) buncr de dozare (tampon);b.6) malaxor cu amestec fortat;

  b.7) snec distribuitor;b.8) grind nivelatoare;b.9) grind vibro-finisoare;b.10) pupitru pentru comanda automat a operatiilor;b.11) sisteme de nregistrare si afisaj a dozajelor si

  temperaturilor bitumului si mixturii.

  10.5. Utilajele pentru compactarea mixturilor asfaltice reciclatesunt aceleasi ca si n cazul mixturilor asfaltice clasice: compactoarecu rulouri netede de 8-12 t si eventual compactoare cu pneuri saumixte.

  ART.11. PROCESUL TEHNOLOGIC DE RECICLARE SIPUNERE

  N OPER A MIXTURII ASFALTICE RECICLATE11.1. n cazul aplicrii variantei de reciclare prin

  frezarea la rece a mbrcmintii bituminoase existente ,procesul tehnologic include urmtoarele operatii principale:

  a) frezarea mbrcmintii rutiere bituminoase care se realizeazcu una sau dou freze mecanice sau hidraulice ce lasmaterialul n cordon. Materialul din cele dou cordoane esteadunat ntr-un singur cordon cu ajutorul unui autogreder;

  38

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  39/59

  adncimea de frezare este controlat de un sistem electronic;se utilizeaz palpatorul pe cablu, pozat prin msurtoritopografice si nclinometru transversal n vederea compensarii

  n profil longitudinal a surplusului de material frezat cunecesarul de material de umplut conform cotelor din proiectulde executie;

  b) raspndirea agregatelor de aport peste cordonul de materialfrezat cu ajutorul unui raspnditor mecanic (pct. 10.1.);

  c) elevarea materialului frezat si a agregatelor de aport prin

  preluarea cu ajutorul elevatorului de cordon si introducerea nbuncrul predozator;

  d) dozarea materialului prelevat si introducerea acestuia nusctor-malaxor;

  e) reciclarea propriu-zis a mixturii asfaltice n usctor-malaxor,unde are loc:

  e.1)nclzirea si uscarea materialului frezat si a agregatelorde aport;

  e.2)desfacerea granulelor de mixtur frezat;e.3)topirea bitumului continut de aceasta si fluxarea lui cu

  liantul de aport (bitum plus agenti regeneratori) nclzit nprealabil la 140150 oC si dozat, conform retetei;

  e.4)anrobarea cu bitum a agregatelor de aport;e.5)malaxarea si omogenizarea amestecului astfel obtinut

  care reprezint mixtura asfaltic reciclat. Temperaturaacesteia la iesirea din malaxor este de 150160 oC;

  f) curtarea si amorsarea casetei frezate cu dispozitivul descrisla pct. 10.3.1. Dozajul de emulsie aplicat conform pct. 5.4. laamorsare, este de (0,30,5) kg/mp, conform SR 174-2 (pct.2.1.4.);

  39

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  40/59

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  41/59

  a) nclzirea cu panouri radiante a mbrcmintii bituminoase ceurmeaz a fi reciclat si a agregatelor de aport;

  b) scarificarea mixturii existente si malaxarea acesteia cu

  agregatele si liantul de aport (bitum + regenerator) saumixtur nou, gata preparat;

  c) descrcarea mixturii asfaltice reciclate din malaxor sidistribuirea uniform, n cordon, peste suprafata nclzit prinintermediul unui snec distribuitor;

  d) asternerea mixturii asfaltice reciclate cu ajutorul unei grinzi

  vibro-finisoare;e) compactarea noului strat, conform prevederilor SR 174-2.

  11.3. Reciclarea la cald in situ n varianta cu nclzireastraturilor bituminoase existente se poate aplica la rndul ei n maimulte subvariante, functie de tipul utilajului de reciclare folosit.

  Diferentele ntre aceste procedee se refer n principal la locul

  reciclrii propriu zise care se poate efectua direct pe stratul suport nclzit, conform pct. 11.3.1, sau prin elevarea mixturii asfalticecalde, conform pct. 11.3.2.

  11.3.1. n cazul reciclrii mixturii direct pe stratul suport,procesul tehnologic se desfsoar astfel:

  a) rspndirea agregatelor de aport pe suprafata existent,curtat conform art. 34;

  b) nclzirea agregatelor de aport si a mixturii existente pe oadncime de cca. 7 cm la 150160 oC, n etape, cu ajutorul a 3prenclzitoare;

  c) scarificarea stratului nclzit pe o adncime de cca. 6 cm;d) adugarea liantului de aport;e) malaxarea materialului frezat cu agregatele si liantul de aport

  cu ajutorul unui dispozitiv cu brate de form trapezoidal ceexecut miscri de dute-vino combinate cu miscri circulare;

  41

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  42/59

  f) repartizarea uniform a mixturii reciclate cu ajutorul uneigrinzi vibrante, prevzut cu sistem de nclzire.

  42

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  43/59

  11.3.2. n cazul reciclrii cu nclzirea straturilor existente si cuelevarea mixturii calde, fluxul tehnologic este similar cu cel descrisla pct. 11.3.1, cu urmtoarele mentiuni:

  a) mixtura existent, dup nclzire si scarificare (fr agregatede aport) este adunat si elevat pentru malaxare cumaterialele de aport ntr-o cuv situat deasupra stratuluisuport sau ntr-un malaxor;

  b) materialele de aport pot fi constituite din agregate si liant(bitum + regenerator) sau din mixtur asfaltic preparat din

  materiale noi cu o retet astfel elaborat nct prin malaxareacu mixtur recuperat s conduc la tipul de mixtur reciclatproiectat;

  c) asternerea uniform a mixturii asfaltice reciclate se realizeazcu ajutorul unui snec si a unei grinzi vibro-finisoare.11.4. Indiferent de varianta aplicat, regimul termic la

  maxalare, asternere si compactare pentru mixtura asfalticreciclat este urmtorul:

  a) dup malaxare: 150160 oC;b) la asternere: min. 145 oC;c) la nceputul compactrii: min. 140 oC;d) la sfrsitul compactrii: min. 100 oC.

  11.5. Operatia de compactare a mixturii asfaltice reciclate seefectueaz conform SR 174-2,indiferent de varianta de reciclareaplicat la executia noului strat bituminos, dup realizarearosturilor.

  11.5.1. Rosturile de lucru, transversale si cele longitudinale, sevor realiza cu muchie vertical, bine curtate, amorsate, nclzite sicilindrate corespunztor, folosind numai material granular de sortmic n vederea nchiderii si etanseizrii acestora.

  43

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  44/59

  Rosturile transversale se compacteaz nclinat sau, depreferat, perpendicular pe axa drumului, la nceput prinsuprapunerea ruloului pe asfaltul proaspt doar cca. 15-20 cm,

  continund progresiv, pas cu pas, pn la compactarea ntregii zonecalde cu toat ltimea ruloului.

  Rosturile longitudinale se compacteaz n lungul lor, astfel nct, la nceput, ruloul s calce doar 15-20 cm pe asfaltul cald sicontinund progresiv compactarea pn cnd ruloul ajunge s calcecca. 15-20 cm pe asfaltul vechi.

  11.5.2. Dup realizarea rosturilor, se continu compactareastratului asternut se face de la marginea prtii carosabile cea mai

  joas spre marginea cea mai ridicat, prin suprapunerea fsiilorcompactate cu cca. 15-20 cm, iar deplasarea spre cilindrarea uneinoi fsii se va realiza obligatoriu pe ltimea unei fsii deja cilindrate.

  Numrul de treceri pe fiecare fsie trebuie s fie n mod

  obligatoriu acelasi n vederea obtinerii unui grad de compactareuniform n cadrul unei benzi de circulatie.

  n curbe, compactarea se ncepe de la interiorul curbei spreexterior, cu virri usoare, lente si continui.

  n pante, compactarea se realizeaz cu rulou motor n spate(invers dect n celelalte cazuri) pentru evitarea acumulrii dematerial n fata ruloului.

  ART.12. SEMNALIZAREA SECTORULUI DE LUCRUSemnalizarea temporar se aplic conform schemelor de

  semnalizare elaborate n conformitate cu Normele metodologiceaprobat cu ordinul MT-MI nr. 411/1112/2000.

  12.1. Lungimea sectorului restrictionat va fi de max. 1.000 m,iar lucrrile se vor desfsura pe max. 1/2 cale.

  44

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  45/59

  12.2. Semnalizarea santierului va fi asigurat prinsemnalizatori si/sau piloti de dirijarea circulatiei si indicatoare decirculatie, n mod continuu, att n timpul lucrului ct si pe perioada

  de repaos.12.3. Avnd n vedere c tehnologia de reciclare este un

  proces mobil, ntreg setul de semnalizare rutier se va muta odatcu miscarea utilajelor, atunci cnd lungimea sectorului de drum cese execut n cadrul unei zile este mai mare de 1 km.

  12.4. Functie de situatiile particulare ale fiecrui sector de

  drum, se vor respecta schemele de semnalizare rutier specifice,cum sunt:

  - semnalizarea sectorului de lucru pe timp de zi, n afaralocalittilor, cu semafoare electrice;

  - semnalizarea sectorului de lucru pe timp de zi, n afaralocalittilor, cu piloti de dirijare a traficului;

  - semnalizarea sectorului de lucru pe timp de zi, n localitti, cusemafoare electrice;

  - semnalizarea sectorului de lucru pe timp de zi, n localitti, cupiloti de dirijare a traficului;

  - semnalizarea sectorului de lucru pe timp de noapte, nlocalitti, cu semafoare electrice;

  - semnalizarea sectorului de lucru pe timp de noapte, nlocalitti, cu piloti de dirijare a traficului.

  12.5. Indicatoarele rutiere vor avea format mare (E68) si foliereflectorizant pe fond galben.

  12.6. Zona de lucru va fi separat prin conuri de dirijare ce vorfi amplasate din 15 n 15 m.

  ART.13. CONTROLUL PUNERII N OPER

  45

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  46/59

  Controlul calittii lucrrilor de executie a mbrcmintilorbituminoase reciclate se execut pe faze astfel:

  a) controlul calittii materialelor, conform art. 5;

  b) controlul procesului tehnologic de reciclare si punere n opera mixturii asfaltice reciclate, conform pct. 13.1;

  c) controlul calittii straturilor rutiere bituminoase, reciclate,conform art. 14.13.1. Controlul procesului tehnologic de reciclare si

  punere n oper a

  mixturii asfaltice reciclate13.1.1. n timpul reciclrii mbrcmintii rutiere bituminoase se

  vor efectua verificri privind:

  46

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  47/59

  a) verificarea adncimii frezate: zilnic;b) raspndirea si dozarea agregatelor naturale de aport: zilnic;c) dozarea liantului de aport: zilnic;

  d) temperatura liantului de aport: permanent;e) temperatura mixturii asfaltice la iesirea din usctor-

  malaxor: n fiecare or a programului de lucru;f) verificarea grosimii de asternere: permanent;g) aspectul si omogenitatea mixturii asfaltice reciclate:

  permanent;

  h) compozitia mixturii asfaltice reciclate: o prob la 400 tmixtur reciclat, iar n cazul n care se constat c rezultatelepentru o prob nu se ncadreaz n limitele de tolerant admise deSR 174-2 sau de SR 7970 fat de reteta prescris, determinarea seva face pe cte o prob la 200 t mixtur reciclat);

  i) caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice

  reciclate, conform tabelului 13 din prezentul caiet de sarcini si SR174-1 tabelul 1, 3, Normativ CD 16:2000 tabelul 6 sau SR 7970tabelul 7: o prob la 7.000 m 2.

  13.1.2. n timpul asternerii si compactrii mixturii asfalticereciclate se va urmri:

  a) uniformitatea asternerii si grosimea stratului;b) temperatura mixturii la nceputul si sfrsitul compactrii;c) modul de compactare si numrul de treceri.

  C A P I T O L U L IVCONDITII TEHNICE DE CALITATE A MBRCMINTEI

  BITUMINOASE RECICLATE

  ART.14. VERIFICAREA MBRCMINTEI RECICLATE

  47

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  48/59

  mbrcmintea bituminoas gata executat va fi supusurmtoarelor verificri:

  48

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  49/59

  a) verificarea gradului de compactare;b) verificarea uniformittii si a elementelor geometrice.14.1. Gradul de compactare se verific prin prelevarea de

  carote sau nedistructiv utiliznd gamadensimetrul.Gradul de compactare trebuie s fie de minim 96% si sedetermin ca raport procentual ntre densitatea aparent a mixturiidin stratul gata executat (determinat pe carote prelevate din

  mbrcmintea reciclat sau cu gamadensimetrul) si densitateaaparent determinat pe epruvete Marshall confectionate nlaborator din mixtur asfaltic reciclat (la stabilirea dozajelor de

  lucru sau pe mixtur prelevat pe parcursul executiei lucrrilor).14.2. Planeitatea se determin cu dreptarul de 3 m sau cu

  analizorul de profil n lung (APL), conform SR 174-2.14.3. Grosimea mbrcmintei reciclate se verific prin

  efectuarea de sondaje, minimum 2/km.14.4. (1) Verificarea cotelor profilului longitudinal se face

  conform SR 174-2 n axa drumului, pe minimum 10% din lungimeatraseului.

  (2) La strzi, cota n ax se verific n proportie de 20% dinlungimea traseului, iar cotele rigolelor, pe toat lungimea traseului,

  n punctele de schimbare a declivittilor.14.5. Verificarea profilului transversal se face conform SR 174-

  2.

  ART.15. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMIT15.1.1. Adncimea pn la care se frezeaz sau se scarific

  mbrcmintea rutier este limitat de alctuirea structurii rutiere sicapacitatea masinii de reciclare.

  15.1.2. Ltimea mbrcmintii rutiere dup reciclare sementine de regul cu cea a mbrcmintii existente nainte dereciclare si trebuie s corespund prevederilor STAS 2900.

  49

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  50/59

  15.1.3. Profilul transversal n aliniament se execut sub formde acoperis cu dou pante egale, conform SR 174-2.

  50

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  51/59

  n curbe si n zonele aferente de amenajare a acestora, profilultransversal se execut n conformitate cu prevederile proiectului.

  15.1.4. Declivittile profilului longitudinal sunt conform

  prevederilor proiectului.15.2.1. Abaterile limit locale admise n minus, fat de

  grosimea prevzuta n proiect, vor fi de maxim 10%. Abaterile nplus nu constituie motiv de respingere a lucrrii, cu conditiarespectrii prescriptiilor privind gradul de compactare siuniformitatea stratului.

  15.2.2. Abaterile limit locale admise la ltimea mbrcmintilor drumurilor pot fi cuprinse n intervalul +50 mm.

  15.2.3. Abaterile limit admise la panta profilului transversalpot fi cuprinse n intervalul +5 mm/m pentru drumuri si n intervalul+2,5 mm/m pentru strzi cu 2 benzi pe sens.

  15.2.4. La cotele profilului longitudinal se admite o abatere

  local de +20 mm cu conditia respectrii pasului de proiectateadoptat.

  C A P I T O L U L VRECEPTIA LUCRRILOR

  ART.16. RECEPTIA PRELIMINAR LA TERMINAREALUCRRILOR

  16.1. Receptia la terminarea lucrrilor se va efectua conformRegulamentului de receptie a lucrrilor de constructii si instalatiiaferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

  16.2. Comisia de receptie examineaz lucrrile executate fatde prevederile documentatiei tehnice aprobate si documentatiei decontrol ntocmite n timpul executrii lucrrilor.

  51

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  52/59

  16.3. Evidenta tuturor verificrilor mentionate la art. 5, 13 si14 face parte din documentatia de control de ctre comisia dereceptie la terminarea lucrrilor.

  ART.17. RECEPTIA FINAL17.1. Receptia final se face conform prevederilor

  Regulamentului aprobat cu HGR 273/94, dup expirarea perioadeide verificare a comportrii n exploatare a lucrrilor definitive, careva fi de minimum 12 de luni de la data receptiei preliminare.

  17.2. Eventualele degradri ce apar n termenul de garantie alucrrilor executate, precum si propunerile fcute de comisia dereceptie la terminarea lucrrilor vor fi remediate, respectiv realizatede constructor pe cheltuiala acestuia, n mod corespunztor si latermenele stabilite.

  17.3. Comisia de receptie va verifica dac suprafata tratat

  prezint un aspect uniform, n caz contrar putndu-se prelungitermenul de verificare a comportrii lucrrilor pentru nca un an.

  17.4. n cadrul receptiei finale se va examina dosarul lucrrii,cu mentionarea remedierii neconformittilor constatate la receptiapreliminar ct si a degradrilor aparute n perioada de garantie.

  52

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  53/59

  ANEXCAIET DE SARCINI GENERALE

  RECICLAREA LA CALD A MBRCMINTILORRUTIERE BITUMINOASE

  REFERINTE NORMATIVE

  I. ACTE NORMATIVE

  Ordinul MT nr. 43/1998 - Norme privind ncadrarea ncategorii a drumurilor de interesnational.

  Ordinul MT nr. 45/1998 - Norme tehnice privindproiectarea, construirea simodernizarea drumurilor.

  Ordinul MT nr. 46/1998 - Norme tehnice privind stabilirea

  clasei tehnice a drumurilor publice.Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind

  conditiile depublicat n MO 397/24.08.2000 nchidere a circulatiei si de

  instruire a restrictiilor de circulatie nvederea executrii de lucrri n zonadrumului public si/sau pentruprotejarea drumului.

  NGPM/1996 - Norme generale de protectiamuncii.

  NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si ntretinerea drumurilor si podurilor.

  Ordin MI nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingerea incendiilor si dotarea cu mijloacetehnice de stingere.

  Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii desecuritatea muncii pentru lucrri de

  53

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  54/59

  ntretinere, reparare si exploatare adrumurilor si podurilor.

  54

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  55/59

  II. NORMATIVE TEHNICE

  AND 523-95 - Normativ privind executiastraturilor bituminoase foarte subtirila rece, cu emulsie de bitum.

  AND 537-2003 - Normativ privind caracteristiciletehnice ale bitumului neparafinospentru drumuri.

  AND 545-98 - Normativ privind executiatratamentelor bituminoase cuagregate de balastier neconcasatepe drumurile cu trafic redus.

  AND 552-99 - Normativ privind conditiiletehnice de calitate ale emulsiilorbituminoase cationice utilizate lalucrrile de drumuri.

  AND 553-99 - Normativ privind executia mbrcmintilor bituminoasecilindrate la cald realizate dinmixtur asfaltic, cu bitum aditivat.

  AND 555-99 - Normativ pentru executiatratamentelor bituminoase cuemulsie cationic pe baz de bitummodificat cu polimeri.

  AND 575-2002 - Normativ privind reciclarea lacald a mbrcmintilor rutierebituminoase.

  CD 16-2000 - Normativ privind conditiile deproiectare si tehnologia de executiea lucrrilor de mbrcminti asfalticeusoare.

  III. STANDARDE

  55

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  56/59

  STAS 35-81 - Titei, produse petroliere,semisolide si solide. Determinareadensittii.

  STAS 42-68 - Bitumuri. Determinareapenetratiei.

  STAS 60-69 - Bitumuri. Determinareapunctului de nmuiere. Metoda cuinel si bil.

  56

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  57/59

  SR 61:1997 -Bitumuri. Determinareaductilittii.

  STAS 113-74 - Bitumuri. Determinareapunctului de rupere Fraass.

  STAS 115-80 - Bitumuri. Determinareacontinutului de substante solubile nsolventi organici.

  SR 174-1:2002 -Lucrri de drumuri.mbrcminti bituminoase cilindrateexecutate la cald. Conditii tehnice decalitate.

  SR 174-2:1997+ -Lucrri de drumuri.mbrcminti bituminoase

  SR 174-2:1997/C1:1998 cilindrate, executate la cald.Conditii tehnice pentru prepararea sipunerea n oper a mixturilorasfaltice si receptia mbrcmintilorexecutate.

  STAS 539-79 - Filer de calcar, filer de cret sifiler de var stins n pulbere.

  STAS 599-87 - Lucrri de drumuri. Tratamentebituminoase. Conditii tehnicegenerale de calitate.

  SR 662:2002 - Lucrri de drumuri. Agregatenaturale de balastier. Conditiitehnice de calitate.

  SR 667:2001 - Agregate naturale si piatrprelucrat pentru lucrri de drumuri.Conditii tehnice de calitate.

  STAS 730-89 - Agregate naturale pentru lucrride ci ferate si drumuri. Metode de

  ncercare.

  SR 754:1999 - Bitum neparafinos pentrudrumuri.

  57

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  58/59

  STAS 1338/1-84 - Lucrri de drumuri. Mixturiasfaltice si mbrcminti bituminoaseexecutate la cald. Preparareamixturilor, pregtirea probelor siconfectionarea epruvetelor.

  58

 • 7/28/2019 RECICLARE LA CALD A IMBRACAM BITUMINOASE.doc

  59/59

  STAS 1338/2-87 - Lucrri de drumuri. Mixturiasfaltice si mbrcminti bituminoaseexecutate la cald. Metode dedeterminare si ncercare.

  STAS 1338/3-84 - Lucrri de drumuri. Mixturiasfaltice si mbrcminti bituminoaseexecutate la cald. Tipare si accesoriimetalice pentru confectionarea sidecofrarea epruvetelor.

  STAS 4606-80 - Agregate naturale grele pentrumortare si betoane cu lianti minerali.Metode de ncercare.

  STAS 5489-90 - Produse petroliere.Determinarea punctului deinflamabilitate n vas deschisMarcusson.

  STAS 6200/13-80 - Pietre naturale pentruconstructii. Determinareacompactittii, porozittii si acoeficientului de saturatie.

  SR 7970:2001 - Lucrri de drumuri. Straturi debaz din mixturi asfaltice cilindrateexecutate la cald. Conditii tehnice decalitate si prescriptii generale deexecutie.

  STAS 8099-74 - Bitumuri. Determinareapierderii de mas prin nclzire.

  STAS 8877-72 - Emulsii bituminoase cationicecu rupere rapid pentru lucrrile dedrumuri.

  SR EN 45 014 2000 C it ii g l t

  59