Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în ......În luna Ianuarie 2020,...

10
Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești , str. Ştefan cel Mare, nr. 124 bl.”B” , mun. Chișinău, Moldova Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în instanțele judecătorești din Moldova în luna Ianuarie 2020

Transcript of Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în ......În luna Ianuarie 2020,...

Page 1: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în ......În luna Ianuarie 2020, Judecătoria Cahul, Judecătoria Hîncești s-a înregistrat un număr mai mare de

Agenția de Administrare a

Instanțelor Judecătorești ,

str. Ştefan cel Mare, nr. 124

bl.”B” , mun. Chișinău, Moldova

Raport

privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată

în instanțele judecătorești din Moldova

în luna Ianuarie 2020

Page 2: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în ......În luna Ianuarie 2020, Judecătoria Cahul, Judecătoria Hîncești s-a înregistrat un număr mai mare de

SUMAR EXECUTIV

Procedura de înregistrare audio digitală a ședințelor de judecată în instanțele judecătorești este

reglementată de Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat

prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 338/13 din 12 aprilie 2013 cu modificările și

completările ulterioare.

Înregistrarea audio a şedinţelor de judecată se efectuează în conformitate cu Codul de Procedură

Civilă, Codul de Procedură Penală, Codul Contravenţional, Legea privind organizarea judecătorească

şi Regulamentul pre-citat.

Astfel, potrivit “Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată”,

înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată se utilizează pentru verificarea corectitudinii şi

plenitudinii proceselor-verbale scrise a şedinţelor de judecată, pentru reproducerea înregistrărilor şi

eliberarea copiilor de pe acestea participanţilor la proces, contra unei plăţi stabilite de Guvern.

Procesele-verbale scrise şi înregistrările audio digitale vor constitui părţi oficiale ale şedinţelor de

judecată.

Înregistrarea audio a şedinţelor de judecată este obligatorie în toate cazurile când urmează a fi

întocmit procesul-verbal al şedinţei de judecată. Nu se va înregistra şedinţa de judecată în cadrul

procedurii scrise şi atunci când chestiunile sunt soluţionate de către judecător unipersonal.

Acest raport conține informație extrasă din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor

(PIGD), Modulul de Raportare Statistică (MRS).

Anexa nr. 1 în continuare prezintă informații și analiză privind situația în domeniul înregistrării

audio a ședințelor de judecată în fiecare instanță.

ANEXA nr. 1 ANALIZA DATELOR COLECTATE ÎN PERIOADA DE REFERINȚĂ

Exactitatea informațiilor obținute din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD),

Modulul de Raportare Statistică (MRS), incluse în acest raport este influențată de câțiva factori:

1. Numărul înregistrărilor audio indicat în acest Raport reprezintă numărul fișierelor audio

salvate/ plasate pe serverele locale ale instanțelor de judecată în luna Ianuarie 2020;

2. Este posibil ca unele instanțe să nu fi plasat pe serverele locale, fișiere cu înregistrări audio

ale ședințelor create pe parcursul lunii Ianuarie 2020, ceea ce afectează statistica înregistrărilor

audio pentru instanțele de judecată respective;

3. La calcularea ședințelor înregistrate audio în instanțe, au fost excluse înregistrările audio

pentru: a) ședințele închise; b) ședințele privind procedura în ordonanță (indicele: 2p/o); c) audierile

la curțile de apel în procedura de recurs; d) ședințele de examinare în instanța de fond a materialelor

cu indicii 10-212.

Datorită modului în care se înregistrează ședințele de judecată și se salvează pe server

înregistrările audio, expresia “numărul înregistrărilor audio” așa cum este folosită în acest raport,

Page 3: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în ......În luna Ianuarie 2020, Judecătoria Cahul, Judecătoria Hîncești s-a înregistrat un număr mai mare de

reprezintă suma fișierelor audio create cu Reportofoane + SRS „Femida” într-o instanță

judecătorească. Această sumă se utilizează ca bază de comparație la efectuarea calculelor și în partea

narativă a raportului. Potrivit informației colectate, în luna Ianuarie 2020, la înregistrarea audio a

ședințelor de judecată, echipamentul SRS „Femida” a fost utilizat în toate instanțele.

Tabelul nr. 1, Lista instanțelor judecătorești care au o rată mai mică sau egală cu 100% de

înregistrare audio a ședințelor de judecată în luna Ianuarie 2020

Instanța de judecată

Nr. şedinţe

planificate

conform

PIGD

Nr. şedinţe

desfașurate

conform PIGD

Nr. de şedinţe

la care au fost

efectuate

mențiuni în

procesul verbal

Nr. şedinţe

înregistrate

audio

Nr. şedinţe

înregistrate audio

vs. Nr. de şedinţe la

care au fost

efectuate mențiuni

în procesul verbal

(Rata ședințelor

înregistrate audio)

%

1 2 3 4 5 6

Curtea de Apel Balți 1053 1017 780 780 100

Curtea de Apel Cahul 147 120 76 76 100

Curtea de Apel Chișinau 3147 2867 702 697 99,3

Curtea de Apel Comrat 197 195 137 135 98,5

Judecătoria Anenii Noi 685 616 616 593 96,3

Judecătoria Bălți 2219 1905 1938 1846 95,3

Judecătoria Cahul 1216 1043 1031 990 96,0

Judecătoria Căuşeni 968 838 608 606 99,7

Judecătoria Chișinău 11903 10576 5032 4940 98,2

Judecătoria Cimișlia 730 609 665 664 99,8

Judecătoria Comrat 961 906 789 752 95,3

Judecătoria Criuleni 605 571 487 461 94,7

Judecătoria Drochia 1137 1121 906 905 99,9

Judecătoria Edineţ 1058 950 857 842 98,2

Judecătoria Hînceşti 1099 875 766 766 100

Judecătoria Orhei 2055 1576 1398 1279 91,5

Judecătoria Soroca 917 853 790 786 99,5

Judecătoria Străşeni 984 876 558 557 99,8

Judecătoria Ungheni 686 623 577 577 100

TOTAL 31767 28137 18713 18252 97,5

Page 4: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în ......În luna Ianuarie 2020, Judecătoria Cahul, Judecătoria Hîncești s-a înregistrat un număr mai mare de

În luna Ianuarie 2020, 4 instanțe au înregistrat rata de 100% de ședințe de judecată înregistrate

audio, fapt ce se reflectă pozitiv asupra datelor statistice, 16 instanțe au înregistrat o rată de peste 90% de

ședințe de judecată înregistrate audio și nici o instanță nu a înregistrat o rată de sub 90% de ședințe de

judecată înregistrate audio.

În acest sens sunt de remarcat următoarele instanțe de judecată Curtea de Apel Bălți, Curtea de Apel

Cahul, Judecătoria Ungheni, Judecătoria Hînceşti cu o rată de 100% a şedinţelor înregistrate audio la care

au fost efectuate mențiuni în procesul verbal. Respectiv, instanțele cu un rezultat mai modest la acest

segment sunt Judecătoria Criuleni cu 94,7%, Judecătoria Orhei cu 91,5%.

În general, în luna Ianuarie 2020, s-a constatat o tendință pozitivă la capitolul înregistrărilor audio

a ședințelor de judecată, fiind înregistrate 97,5% din ședințele cu mențiuni în procesul-verbal. Menționăm

în acest sens că prezentul Raport prezintă în exclusivitate datele documentate de instanțele judecătorești în

dosarele electronice. Or, documentarea incompletă a dosarului electronic în Programul Integrat de

Gestionare a Dosarelor (neîncărcarea proceselor-verbale a ședințelor de judecată, neîncărcarea

înregistrărilor audio efectuate cu reportofoanele sau pornirea SRS „FEMIDA” de pe masa de lucru și nu

direct din sistem) poate avea ca rezultat denaturarea situației reale.

Page 5: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în ......În luna Ianuarie 2020, Judecătoria Cahul, Judecătoria Hîncești s-a înregistrat un număr mai mare de

Tabelul nr. 2, Numărul și rata procentuală de ședințe pentru care rezultatul nu a fost salvat

în PIGD, per instanță și per total

Instanța de judecată

Nr.

şedinţe

planificate

conform

PIGD

Nr.

şedinţe

fără

rezultat

indicat

în sistem

Nr. şedinţe

fără

rezultat

vs.Nr.

şedinţe

planificate

conform

PIGD

Nr.

şedinţe

amînate

Nr.

şedinţe

întrerupte

Nr.

şedinţe

anulate

Nr.

şedinţe

care nu

au avut

loc

%

1 2 3 4 5 6 7 8

Curtea de Apel Balți 1053 0 0 314 137 0 36

Curtea de Apel Cahul 147 0 0 42 9 0 27

Curtea de Apel Chișinau 3147 0 0 1131 64 0 280

Curtea de Apel Comrat 197 0 0 25 44 0 2

Judecătoria Anenii Noi 685 25 4 242 94 0 44

Judecătoria Bălți 2219 1 0 844 200 0 313

Judecătoria Cahul 1216 129 11 256 67 0 44

Judecătoria Căuşeni 968 0 0 439 28 0 130

Judecătoria Chișinău 11903 355 3 4330 2239 0 972

Judecătoria Cimișlia 730 69 9 246 95 0 52

Judecătoria Comrat 961 4 0 507 8 0 51

Judecătoria Criuleni 605 0 0 203 98 0 34

Judecătoria Drochia 1137 0 0 486 69 0 16

Judecătoria Edineţ 1058 35 3 289 238 0 73

Judecătoria Hînceşti 1099 130 12 230 222 0 94

Judecătoria Orhei 2055 59 3 572 466 0 420

Judecătoria Soroca 917 13 1 353 60 0 51

Judecătoria Străşeni 984 20 2 290 165 0 88

Judecătoria Ungheni 686 0 0 211 136 0 63

TOTAL 31767 840 49 11010 4439 0 2790

În luna Ianuarie 2020, Judecătoria Cahul, Judecătoria Hîncești s-a înregistrat un număr mai mare de

ședințe fără rezultat salvate în PIGD, adică mai mult de 10% din ședințele desfășurate sunt fără indicarea

unui rezultat al ședinței.

În Tabelul nr. 3, este reprezentat numărul total de înregistrări audio create prin intermediul

reportofonului și a echipamentului SRS „Femida”, în fiecare instanță de judecată, în luna Ianuarie 2020.

Page 6: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în ......În luna Ianuarie 2020, Judecătoria Cahul, Judecătoria Hîncești s-a înregistrat un număr mai mare de

Astfel, în Tabelul nr. 1, observăm că în total, în luna Ianuarie 2020, în 19 instanțe judecătorești au fost

efectuate mențiuni în procesul verbal la 18713 şedinţe, iar numărul ședințelor înregistrate audio reprezintă

18252, sau 97,5%.

Page 7: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în ......În luna Ianuarie 2020, Judecătoria Cahul, Judecătoria Hîncești s-a înregistrat un număr mai mare de

7

Tabelul nr. 3, Numărul și rata procentuală a înregistrărilor audio efectuate doar cu SRS „Femida” în luna Ianuarie 2020

Instanţa de

judecată

Nr. şedinţe

planificate

conform

PIGD

Nr. de şedinţe

la care au fost

efectuate

mențiuni în

procesul

verbal

Nr. şedinţe

înregistrate

audio

Nr. şedinţe

înregistrate

audio cu

Femida

Nr. de

şedinţe

înregistrate

audio cu

reportofon

Nr. şedinţe

înregistrate

audio vs.

Nr. de

şedinţe la

care au fost

efectuate

mențiuni în

procesul

verbal

Nr. şedinţe

înregistrate

audio cu

Femida vs.

Nr. de

şedinţe la

care au fost

efectuate

mențiuni în

procesul

verbal

Nr. de

şedinţe

înregistrate

audio cu

reportofon

vs. Nr. de

şedinţe la

care au fost

efectuate

mențiuni în

procesul

verbal

Nr.

echipamen

telor SRS

Femida

Nr. săli

de

ședințe

Nr.

Judecători

% %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Curtea de Apel Balți 1053 780 780 778 2 100 99,7 0,3 7 7 24

Curtea de Apel

Cahul 147 76 76 76 0 100 100 0 3 3 9

Curtea de Apel

Chișinau 3147 702 697 697 0 99,3 99,3 0 27 12 47

Curtea de Apel

Comrat 197 137 135 118 17 98,5 86,1 12,4 2 2 6

Judecătoria Anenii

Noi 685 616 593 328 265 96,3 53,2 43,0 5 5 10

Judecătoria Bălți 2219 1938 1846 180 1666 95,3 9,3 86,0 10 10 29

Judecătoria Cahul 1216 1031 990 434 556 96,0 42,1 53,9 11 11 16

Judecătoria Căuşeni 968 608 606 596 10 99,7 98,0 1,6 8 9 7

Judecătoria Chișinău 11903 5032 4940 1069 3871 98,2 21,2 76,9 50 52 134

Judecătoria Cimișlia 730 665 664 664 0 99,8 99,8 0 8 9 9

Judecătoria Comrat 961 789 752 711 41 95,3 90,1 5,2 11 12 7

Judecătoria Criuleni 605 487 461 430 31 94,7 88,3 6,4 8 8 10

Judecătoria Drochia 1137 906 905 905 0 99,9 99,9 0 12 13 13

Judecătoria Edineţ 1058 857 842 758 84 98,2 88,4 9,8 16 15 15

Judecătoria Hînceşti 1099 766 766 754 12 100 98,4 1,6 12 12 13

Judecătoria Orhei 2055 1398 1279 1277 2 91,5 91,3 0,1 20 24 20

Judecătoria Soroca 917 790 786 785 1 99,5 99,4 0,1 10 10 12

Page 8: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în ......În luna Ianuarie 2020, Judecătoria Cahul, Judecătoria Hîncești s-a înregistrat un număr mai mare de

8

Judecătoria Străşeni 984 558 557 304 253 99,8 54,5 45,3 10 10 13

Judecătoria Ungheni 686 577 577 577 0 100 100 0 8 8 11

TOTAL 31767 18713 18252 11441 6811 97,5 61,1 36,4 238 232 405

Page 9: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în ......În luna Ianuarie 2020, Judecătoria Cahul, Judecătoria Hîncești s-a înregistrat un număr mai mare de

9

Rata medie a înregistrărilor audio în întreg sistemul judecătoresc efectuate cu echipamentul SRS

„Femida”, raportat la numărul total de ședințe desfășurate în luna Ianuarie 2020, este de 61,10%, la

Curtea de Apel Cahul și Judecătoria Ungheni această rată constituie 100%. În 12 instanțe judecătorești

se atestă efectuarea înregistrărilor audio a ședințelor de judecată cu utilizarea SRS „Femida” în proporție

de 70% - 99,9%. Alte 2 instanțe de judecată au înregistrat audio 50%-70% de ședințe judecătorești cu

SRS „Femida”, iar în restul instanțelor rata de înregistrare audio este între 9%-50%.

La fel, tabelul de mai sus indică numărul și rata procentuală a ședințelor de judecată înregistrate

în exclusivitate cu utilizarea Reportofoanelor.

Rata medie a înregistrărilor audio în întreg sistemul judecătoresc efectuate cu Reportofonul,

raportat la numărul total de ședințe desfășurate în luna Ianuarie 2020, este de 36,40%. La Judecătoria

Bălți, Judecătoria Chișinău, Judecătoria Strășeni s-a înregistrat cel mai înalt procentaj de înregistrare a

ședințelor de judecată cu reportofonul, iar la Curtea de Apel Cahul, Curtea de Apel Chișinău, Judecătoria

Cimișlia, Judecătoria Drochia, Judecătoria Ungheni reportofonul nu a fost folosit pentru înregistrarea

audio a ședințelor de judecată.

Tabelul nr. 3, Numărul de şedinţe desfășurate prin videoconferință

La Judecătoria Orhei în luna ianuarie 2020 s-a înregistrat cel mai mare număr de şedinţe

defășurate prin videoconferință - 104, fiind urmată de judecătoria Chișinău și Judecătoria Cahul, 89 și

respectiv 62. Totodată, judecătoriile Criuleni, Drochia și Strășeni nu au desfășurat nici o ședință de

judecată prin videoconferință.

22

413

82

8

62

2

89

2 3 0 06

1

104

16

0 2

Page 10: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în ......În luna Ianuarie 2020, Judecătoria Cahul, Judecătoria Hîncești s-a înregistrat un număr mai mare de

10

RECOMANDĂRI:

În rezultatul analizei datelor incluse mai sus și în scopul remedierii situației în instanțele de

judecată privind înregistrarea audio a ședințelor, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești,

accentuează necesitatea:

1. de a respecta prevederile „Regulamentului privind înregistrările audio a ședințelor de

judecată”, care explică modul de creare și salvare a înregistrărilor audio și obligă să fie efectuată

înregistrarea audio a ședințelor de judecată în toate cazurile în care urmează a fi întocmit procesul-verbal

al ședinței de judecată.

2. de a utiliza sălile de ședințe precum și de a monitoriza continuu întregul proces.

3. de a documenta diligent și complet în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, de către

angajații instanțelor de judecată, a rezultatului ședințelor de judecată desfășurate, dar și de a încărca

procesele verbale ale ședințelor de judecată, înregistrările audio efectuate cu reportofonul.

4. de a solicita asistența metodologică a angajaților Agenției de Administrare a Instanțelor

Judecătorești în cazul întîmpinării dificultăților de documentare a sistemului.