raport de validare HSV Ig M

5
CLINICA SANTE Anexa 1 PL-5.5.2 LAM BUC RAPORT DE VALIDARE SI INCERTUTUDINE I . DATE GENERALE Denumire metoda: ELISA Masurand HSV Ig M Unitatea de măsură Sursa metodei: Prospect reactiv – HSV Ig M Scop: Validarea metodei specificate mai sus, in vederea utilizării în cadrul laboratorului Clinicii Sante din Bucuresti Reactiv: Denumire: HSV Ig M Lot nr: CM0250-042. EXP.: 03.2011 Echipament: Tip/Model: CITITOR DE MICROSTRIPURI STAT FAX 303 Producator: AWARENESS TECHNOLOGY Seria nr: 303-7909/06 Certificat de etalonare nr.: 08.01-430/2008 Etalonat de:INM Domeniu de masurare: 405-630 nm Materiale utilizate Control CUT-OFF Denumire: HSV Ig M Lot nr: CM0250-042. EXP.: 03.2011 Calibrare aparat Conditii de mediu Temperatura: 18 - 32 0 C Umiditate: 40 - 85% Perioada de determinare 01.09.2010-31.10.2010 II. VALIDARE Descriere metodă validare : Parametrii urmăriţi în cadrul laboratoarelor Clinicii Sante pentru validarea metodelor sunt: repetabilitatea, reproductibilitatea si exactitatea utilizand materiale de referinţă. Criterii de validare: 1. Intervalul de liniaritate al reactivului declarat de producător trebuie să includă intervalul de referinţă. 2. SD calculate pentru testările efectuate pe materialul de referinţă să fie mai mici decat SD “intra- “şi “inter-run “date de producator; Pag. 1 din 5

Transcript of raport de validare HSV Ig M

Page 1: raport de validare HSV Ig M

CLINICA SANTE Anexa 1 PL-5.5.2LAM BUC

RAPORT DE VALIDARE SI INCERTUTUDINE

I . DATE GENERALEDenumire metoda: ELISAMasurand HSV Ig M

Unitatea de măsură

Sursa metodei: Prospect reactiv – HSV Ig M

Scop: Validarea metodei specificate mai sus, in vederea utilizării în cadrul laboratorului Clinicii Sante din Bucuresti

Reactiv: Denumire: HSV Ig M Lot nr: CM0250-042. EXP.: 03.2011

Echipament: Tip/Model: CITITOR DE MICROSTRIPURI STAT FAX 303 Producator: AWARENESS TECHNOLOGY Seria nr: 303-7909/06 Certificat de etalonare nr.: 08.01-430/2008 Etalonat de:INM Domeniu de masurare: 405-630 nm

Materiale utilizate

Control CUT-OFF Denumire: HSV Ig M Lot nr: CM0250-042. EXP.: 03.2011

Calibrare aparat

Conditii de mediu Temperatura: 18 - 32 0C Umiditate: 40 - 85%

Perioada de determinare 01.09.2010-31.10.2010II. VALIDAREDescriere metodă validare : Parametrii urmăriţi în cadrul laboratoarelor Clinicii Sante pentru validarea metodelor sunt: repetabilitatea, reproductibilitatea si exactitatea utilizand materiale de referinţă.Criterii de validare:

1. Intervalul de liniaritate al reactivului declarat de producător trebuie să includă intervalul de referinţă.2. SD calculate pentru testările efectuate pe materialul de referinţă să fie mai mici decat SD “intra- “şi

“inter-run “date de producator; 3. Coeficientul de variatie obtinut pentru testările efectuate pe materialul de referinţă să nu

depăşească coeficienţii de variaţie biologică “intra- “şi ‘inter-run”.

Limita minima de detectie Este limita inferioara a intervalului dat de producator: 0.150;

Limita maxima de detectie Este limita superioara a intervalului dat de producator:1.300;

Precizie (fidelitate): Repetabilitate ( precizia intrametodă)

Control Nivel / Media SD CV %

Pag. 1 din 3

Page 2: raport de validare HSV Ig M

CLINICA SANTE Anexa 1 PL-5.5.2LAM BUC

RAPORT DE VALIDARE SI INCERTUTUDINE10 determinăriCUT-OFF 0.305 0.03 9.8

Concluzie: se incadreaza in limitele date de producator

Reproductibilitate (precizia intermetoda) – se ia in calculul incertitudiniiCUT-OFF Tinta/Media SD CV %

Conform calculelor 0.73 0.29 39.72

Rezultat intern/20 determinări 0.74 0.02 2.7

Concluzie: metoda prezinta reproductibilitate ,valorile obtinute fiind apropiate de cea recomandata de producator.

Acuratetea (Exactitate) Biasul calculat este de  :1.37

III. ESTIMAREA INCERTITUDINII

Factorii care influenteaza rezultatul analizei:- modul de recoltare (nu poate fi cuantificabil);- transportul (nu poate fi cuantificabil);- etalonarea echipamentelor si functionalitatea acestora;- etalonarea si functionalitatea pipetei (incertitudinea este neglijabila);- componentele kit-ului de calibratori, reactivi, controale (calitatea si conditiile de utilizare);- conditiile de mediu (incertitudinea acestora este neglijabila);- modul de transmitere, validare,interpretare, raportare a rezultatelor (nu poate fi cuantificabil);

Pag. 2 din 3

Page 3: raport de validare HSV Ig M

CLINICA SANTE Anexa 1 PL-5.5.2LAM BUC

RAPORT DE VALIDARE SI INCERTUTUDINE- modul in care se respecta procedura de lucru (operarea-factorul uman);

Material Control cut-off

Tip de incertitudine Simbol Valoare

Incertitudinea aferentă reproductibilităţii UA 0.138Incertitudine echipament ( conform CE al analizorului)

UB1 0

Incertitudinea asociată materialului de referinţă

UB2 0.332

Incertitudinea standard compusă( combinată )

UC 0.360

Incertitudinea extinsă ( pentru k=2 ) nivel de încredere 95%

Ue 0.719

Formulele de calcul:

1. medie ( Xmed) = ΣXn ( val. măsurată pe materialul de referintă ) / n ( nr. de determinări );

2. deviaţia standard –

3. Coeficientul de variaţie – CV% = SD x 100 / Xmed

4. UB1 = Ue ( incertitudinea extinsă din CE ) / K cerificat ( K = 2 )5. UB2 = ( Limita sup. material de referinţă – Limita inf. material de referinţă ) / 12

6.

7. Ue = kUc

Concluzii : Domeniul de masurare include atat domeniul de referinta biologic cat si valorile patologice

corespunzatoare populatiei de pacienti care se adreseaza laboratorului Avand in vedere ca parametrii urmariti in validarea metodei indica faptul ca metoda este

adaptata scopului propus si anume determinarea calitativa a anticorpilor HSV Ig M.

SE VALIDEAZA METODA PROPUSA

Elaborat, Verificat, RMC Aprobat, SefBucur Camelia Neculaita Catalina Demetrescu Elena

Pag. 3 din 3