Protectia Muncii in Scoli

download Protectia Muncii in Scoli

of 31

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.512
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Protectia Muncii in Scoli

Securitatea si sntatea in munc. Invetiazi s te pzesti o viat' CAMPANIE N UNITTILE DE NVTMANT PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTRILOR LEGALE REFERITOARE LA SECURITATEA SI SNTATEA N MUNC A O ANGA1ATILOR SIO UCENICILOR. ELEVILOR SI STUDENTILOR N PERIOADA EFECTURII PRACTICII PROFESIONALE martie 2005 CELE MAIFRECVENTE NTREBRI PreambuI Acest ndrumar a Iost pregtit de Inspectia Muncii pentru Dvs., conductori ai unittilordenvtmntsipersoanecuatributiindomeniulprotectieimunciidin unittiledenvtmnt.ScopulluiestesvIurnizezeinIormatiireIeritoarela securitateasisntatealocurilordemuncspeciIiceunittilordenvtmntculese din legislatie, literatura de specialitate si site-uri. Prin aspectele prezentate n acest document sperm s v constientizm asupra riscurilorpentrusecuritateasisntateaDvs.,acolegilorsielevilorDvs.lacare sunteti expusi ntr-o unitate de nvtmnt, asupra obligatiilor legale pe care le aveti n acest domeniusisv aiutmsvpregtiti pentru controalele pe careInspectia Muncii le va desIsura n cadrul acestei campanii. ndrumarulnuesteexhaustiv.Dvs.,ncalitatede angaiator,avetiobligatias luatitoatemsuriledesecuritatepecarelegsitinecesarenurmaidentiIicriisi evalurii riscurilor proIesionale speciIice. DacavetintrebrilegatedeinIormatiilecuprinsenacestdocument,nu ezitati s contactati inspectoratul teritorial de munc sau Inspectia Munciipe adresa: tamara(inspectmun.ro.&PRINS Preambul ................................................................................................................... 1 1. e nseamn securitatea si sntatea muncii n unittile de nvtmnt?................ 1 2. &nde si cui se aplic reglementrile privind securitatea si sntatea n munc? ..... 1 3. n ce const securitatea si sntatea n munc? ...................................................... 1 4. um este organizat activitatea de protectie a muncii n unittile de nvtmnt? . 2 In institutiile scolare din sistemul nostru de nvtmnt, securitatea si sntatea n munc se constituie ca sarcin didactic pentru personalul didactic care organizeaz procese de munc si ca obligatie pentru toate cadrele din scoli sau din unittile economice care conduc procese de munc si de productie desIsurate cu elevii. ....... 2 5. e reprezint compartimentul de protectie a muncii? ............................................ 2 6. e reprezint omitetul de securitate si sntate n munc? .................................. 2 7. are suntsarcinile si obligatiile conductorului unittii privind securitatea si sntatea n munc (art. 11, NGPM/2002)? ............................................................... 3 8. are sunt sarcinile angaiatilor din punct de vedere al protectiei muncii (art. 12 din NGPM/2002)? ........................................................................................................... 5 9. are sunt sarcinile si obligatiile conductorului de lucrri? ................................... 5 10. um se realizeaz instructaiul de protectie a muncii? .......................................... 6 11. e este echipamentul individual de protectie a muncii (EIP) si cum se utilizeaz? .................................................................................................................................. 9 12. e este semnalizarea de securitate? ..................................................................... 9 13. e nseamn managementul securittii si snttii n munc? ............................. 9 14. e msuri de protectie a muncii se pot lua n slile de clas, n laboratoarele de Iizic, chimie si de biologie? ................................................................................... 10 15. um ne putem proteia de actiunea curentului electric? ...................................... 15 16. um se poate organiza din punct de vedere al protectiei muncii practica din atelierele scoal sau alte unitti contractuale? .......................................................... 16 17. e msuri de protectie a muncii se pot lua n cazul elevilor care lucreaz la masini-unelte? ......................................................................................................... 20 18. e msuri de protectie a muncii se pot lua n cazul elevilor care execut lucrri cu unelte de mn? .................................................................................................. 21 19. e msuri de protectie a muncii se pot lua n cazul instalatiilor mecanice sub presiune? ................................................................................................................. 22 20. e sunt msuri de protectie a muncii se pot lua pentru ucenicii, elevii si/sau studentii care-si desIsoar practica de productie n constructii? ............................. 23 21. e msuri de protectie a muncii se pot lua pentru ucenicii, elevii si/sau studentii care-si desIsoar practica de productie n agricultur? ........................................... 24 22. are este legislatia n domeniul securittii si snttii n munc? ...................... 26 22. BibliograIie ....................................................................................................... 26 23. &nde se pot gsi inIormatii utile pe Internet? .................................................... 27 Ce nseamn securitatea si sntatea muncii n unittiIe de nvtmnt? onditiilencaresedesIsoarprocesuldenvtmntnscoliledetoategradele, complexitateadotrilortehnicedinspatiiledidacticedeinstruire(slideclas,laboratoare, cabinete,ateliere,slidegimnasticsibazesportive,poligoane,santiere,Iermesiloturiagricole s.a.),muncaproductivdinscoli,participareaelevilorlaprocesedeproductieindustrialesi agricole necesit organizarea si desIsurarea muncii si a activittilor scolare si extrascolare pe baza cunoasterii, ntelegerii si aplicrii normelor de securitate si sntate a muncii. Protectiamunciinunittilescolarearecascopasigurareacelormaibuneconditiide munc,prevenireaaccidentelorsiambolnvirilorproIesionalenrndulelevilor,cadrelor didactice, nedidactice si tinerea pasului cu progresul stiintei si tehnicii. IntaranoastrprotectiamunciiconstituieoproblemdestatsiestereglementatprinonstitutiaRomniei(art.41),odulmuncii(TitlulV),LegeaprotectieimunciiNr.90/1996 republicat, precum si prin alte acte normative. InconIormitatecuacestereglementri,obligatiadeaasigurasecuritateasisntatea,n toateaspectelereIeritoarelamunc,revineconductoruluiunittiiiarobligatiileangaiatilorsi elevilor nu aIecteaz principiul responsabilittii angaiatorului. Msurilecuprinsennormelegeneraledeprotectieamunciicontincadrulgeneralde securitateamunciipebazacrorasestabilescnormelespeciIicedeprotectiamuncii,obligatorii pentru toate persoanele iuridice si Iizice, inclusiv pentru institutiile de nvtmnt. Unde si cui se apIic regIementriIe privind securitatea si sntatea n munc? n toate locurile de munc. Se aplic tuturor angaiatilor si ucenicilor, elevilor, studentilor n perioada eIecturii practicii proIesionale. 3 n ce const securitatea si sntatea n munc? Obiectivele securittii si snttii n unittile de nvtmnt sunt: cunoastereasirespectareanormelordesecuritatesisntateamunciinamenaiarea, dotarea si Iolosirea spatiilor didactice de instruire n scopul evitrii producerii accidentelor de munca si a mbolnvirilor proIesionale ; pregtireasistematicaucenicilor,elevilorsi/saustudentilorurmrindca,odatcu nsusirea viitoarei proIesiuni, acestia sa-si Iormeze deprinderile necesare exercitrii corecte a oricror operatii din domeniul specialittii, n deplin securitate a muncii; aplicareaunormsurispeciIicedeprotectieamunciisideprevenireaaccidentelorde muncsimbolnvirilorproIesionalecuprileiulorganizriiunoractivittiscolaresi extrascolare,cuprecderein timpuleIecturii practiciideproductienscoal saudirectn unittile economice industriale, de constructii, agricole etc. 2 Cum este organizat activitatea de protectie a muncii n unittiIe de nvtmnt?In institutiile scolare din sistemul nostru de nvtmnt, securitatea si sntatea n munc se constituiecasarcindidacticpentrupersonaluldidacticcareorganizeaz procesedemunc sica obligatie pentru toatecadreledin scoli saudinunittileeconomicecareconducprocesedemunc si de productie desIsurate cu elevii. Personaluldidacticdeconduceresidepredare,personalulaiuttor,tehnic,economic, administrativ si de alte specialitti au obligatia de a cunoaste si aplica normele generale si speciIice deprotectieamunciicorespunztoaretipuluisiproIilulIiecreiunittidenvtmnt,s stabileasc si s ntocmeasc instructiuni proprii de protectia muncii n Iunctie de nivelul tehnic al dotrilor,despeciIicullucrrilordelaborator,deateliersidelaaltelocuridemuncncarese desIsoar munca si activittile scolare si extrascolare. Ce reprezint compartimentuI de protectie a muncii? oordonareasirspundereaasuprantregiiactivittideprotectiamunciirevinconducerii institutieiscolare,spriiinitnemiilocitdepersoanelecuatributiindomeniulprotectieimuncii, respectivde ompartimentul de protectie amuncii n cazul n care numrul de angaiati din scoal este mai mare de 50.ompartimentul de protectie a muncii trebuie s cuprind: - serviciul de securitate a muncii - serviciul medical de medicin a muncii. PersonalulcuatributiiindomeniulprotectieimunciitrebuiesurmezecursurideIormare si/sau perIectionare (din 3 n 3 ani) n domeniul securittii si snttii n munc. ncazulncarenumruldeangaiatilanivelulpersoaneloriuridiceestemaimicde50 (inclusiv), se desemneaz 1-2 persoane cu atributii si n domeniul securittii si snttii n munc. Ce reprezint ComitetuI de securitate si sntate n munc? n cazul n care numrul de angaiati din scoal este mai mare de 50, se constituie omitetul desecuritatesisntatenmunc(SSM)nscopulasigurriiimplicriituturorsalariatilorla elaborarea si aplicarea deciziilor n domeniul protectiei muncii. omitetul de securitate si sntate n munc este constituit din: onductorul persoanei iuridice sau reprezentantul acestuia - presedinte; onductorulcompartimentuluideprotectieamunciisaupersoanadesemnatcu atributii n domeniu - secretar; Reprezentantul serviciului medical; Reprezentantii salariatilor care vor Ii alesi pe o perioad de 2 ani. omitetul de securitate si sntat