Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

download Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

of 25

Transcript of Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  1/25

  NORME SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU LUCRU LA INALTIME 

   Prezentele norme specifice de securitate a muncii au fost elaborate de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (I.N.C.D.P.M.) în colaborare cu specialiti din unit!ţi de profil i din cadrul M.M.P.". i I.".#.P.M. i au fost avizatede M.M.P.".

  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALEORDIN 235/26.07.1995

  privind aprobarea Normelor speciice de sec!ri"a"e a m!ncii pen"r! l!cr!l la #n$l%imeMinistru de stat, ministrul muncii şi r!tec"iei s!ciale, numit #n $a%a Decretului nr. 223 din 1992 entru numirea &u'ernului

  R!m(niei,)'(nd #n 'edere*+e-ea nr. 5 din 1965 cu ri'ire la r!tec"ia muncii, m!diicat rin Decretul nr. din 1969+!tr(rea &u'ernului R!m(niei nr. din 199, ri'ind !r-ani%area şi unc"i!narea Ministerului Muncii şi 4r!tec"iei !ciale+4r!cesul 'er$al de rece"ie nr. din mai 1995 al Ministerului Muncii şi 4r!tec"iei !ciale,

  emite urmt!rul

  ORDIN*)rt.l. + e ar!$ N!rmele seciice de securitate a muncii entru lucrul la #nl"ime.)rt.2. + N!rmele re'%ute la art.l. intr #n 'i-!are la 30 de %ile de la data u$licrii re%entului Ordin #n m!nit!rul Oicial al R!m(niei.#nce(nd cu aceeaşi dat, se a$r!- n!rmele deartamentale de r!tec"ie a muncii care se reer la acti'itatea ri'ind lucrul la #nl"ime.)rt.3. + N!rmele seciice de securitate a muncii entru lucrul la #nl"ime sunt !$li-at!rii entru t!ate acti'it"ile cu acest r!il şi se

  diu%ea% cel!r interesa"i rin insect!ratele de stat terit!riale entru r!tec"ia muncii.

  MINIR8 D ), MINIR8 M8N:II ;I 4RO:DRI &NR)..................... 102. 4R>DRI :OM8N 4NR8 8:R8 ) ?N@

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  2/25

  2.2. Instruirea lucrt!ril!r........................ 152.3. D!tarea cu ecAiamente indi'iduale de r!tec"ie BI4C 162.. Or-ani%area l!cului de munc........... 172.5. Maniulare, trans!rt, de!%itare...... 20

  3. MIO): :O:I> D 4RO:ID8) D 4RO:

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  3/25

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  4/25

  a teAn!l!-iil!r+aut!ri%area unc"i!nrii unit"il!r+instruirea salaria"il!r cu ri'ire la securitatea muncii+cercetarea accidentel!r de munc şi sta$ilirea cau%el!r şi a res!nsa$ilit"il!r.

   N!rma seciic de securitate a muncii entru lucrul la #nl"ime se 'a alica, de la ca% la ca%, #n unc"ie de d!meniul de acti'itate, cumulat cun!rmele seciice de securitate a muncii ale acti'it"il!r d!meniului de acti'itate resecti'.

  De asemenea, alicarea n!rmei seciice de securitate a muncii entru lucrul la #nl"ime tre$uie s se ac c!mlementar cu seciica"iilestandardel!r de securitate a muncii de reerin" #n d!meniul de acti'itate a$!rdat.

  1. 4R>DRI &NR)Con%in!"

  Ar"*l* BlCN!rmele seciice de securitate a muncii entru lucrul la #nl"ime curind re'ederi şi re-lementri de securitate a muncii entru re'enirea accidentel!r de munc seciice lucrului la #nl"ime.

  B2C4rin lucrul la #nl"ime se #n"ele-e acti'itatea desşurat la minim 2 m, msurat de la tlile ici!arel!r lucrt!rului (n la $a%ade reerin" natural Bs!lulC sau !rice alt $a% de reerin" artiicial, $a%a a" de care nu eJist eric!lul cderii #n -!l.

  B3C4entru l!curile de munc amlasate (n la #nl"imea de 2 m se c!nsider lucrul la #nl"ime mic, la care se '!r ad!ta, de la ca%la ca%, #n unc"ie de eric!lele eJistente, t!ate sau numai unele dintre msurile de securitate a muncii re'%ute entru lucrul la #nl"ime.Scop

  Ar"*+* c!ul re%entel!r n!rme seciice este eliminarea sau diminuarea act!ril!r de risc seciici lucrului la #nl"ime recum şi aaccesului la şi de la l!cul de munc amlasat la #nl"ime, r!rii cel!r atru c!m!nente ale sistemului de munc BeJecutant + sarcin demunc +miHl!ace de r!duc"ie + mediu de muncC.

  ,omeni! de aplicareAr"*-* 4re%entele n!rme au un caracter na"i!nal şi se alic tutur!r ers!anel!r Huridice şi i%ice care desş!ar acti'it"i #n l!curi demunc amlasate la #nl"ime şi la #nl"ime mic, indierent de !rma de r!rietate asura caitalului s!cial şi/sau de m!dul l!r de

  !r-ani%are.Ar"*.* BlC4re'ederile re%entel!r n!rme seciice se alic cumulati' cu re'ederile N!rmel!r -enerale de r!tec"ie a muncii.B2C4entru acti'it"ile neseciice sau auJiliare lucrului la #nl"ime se '!r alica re'ederile n!rmel!r seciice re%entate #n )neJa

  1B3C4entru acti'it"ile şi teAn!l!-iile c!mleJe care '!r aare, necurinse #n re%entele n!rme, ers!anele Huridice sunt !$li-ate s

  #nt!cmeasc şi s alice instruc"iuni seciice de securitate a muncii, "in(nd c!nt de re%entele n!rme şi de n!rmele c!mlementare,c!resun%t!are d!meniului resecti'.

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  5/25

  Revi/!irea normelorAr"*0* 4re%entele n!rme se '!r re'i%ui eri!dic şi '!r i m!diicate, !ri de c(te !ri este necesar, ca urmare a scAim$ril!r de naturle-islati', teAnic etc. sur'enite la ni'el na"i!nal, la ni'elul ers!anel!r Huridice şi i%ice sau la ni'elul r!cesel!r de munc.

  2.4R>DRI :OM8N 4NR8 8:R8 ) ?N@

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  6/25

  Ar"*3.* InstructaHul de securitate a muncii tre$uie cut e a%e, #n c!n!rmitate cu re'ederile N!rmel!r -enerale de r!tec"ie a muncii #n'i-!are.

  +*-* ,o"area c! ec9ipamen"e individ!ale de pro"ec%ie :EIP; Ar"*30* !"i cei care lucrea% #n c!ndi"iile lucrului la inaltime, indierent de d!meniul de acti'itate, '!r urta ecAiament indi'idual de

   r!tec"ie, seciic eliminrii eric!lului cderii #n -!l.  Ar"*32* :!m!nen"a ecAiamentului indi'idual de r!tec"ie entru lucrul la #nl"ime se 'a sta$ili şi se 'a ac!rda #n unc"ie de d!meniul

  de acti'itate, c!mleJitatea teAn!l!-iei alicate, seciicul c!ndi"iil!r de munc şi de rec!mandrile N!rmati'ului+cadru de ac!rdareaecAiamentului de r!tec"ie şi a ecAiamentului de lucru, ela$!rat de Ministerul Muncii şi 4r!tec"iei !ciale.  Ar"*32* ste inter%is utili%area ecAiamentel!r indi'iduale de r!tec"ie care nu sunt reali%ate şi certiicate #n c!n!rmitate custandardele şi n!rmati'ele de ecAiamente de r!tec"ie #n 'i-!are.Ar"*36* cAiamentul indi'idual de r!tec"ie seciic eliminrii eric!lului cderii #n -!l tre$uie sulimentat, de la ca% la ca%, cuecAiament indi'idual de r!tec"ie entru c!m$aterea riscuril!r de accidentare şi #m$!ln'iri r!esi!nale, seciic acti'it"il!r desşurate la #nl"ime.Ar"*37* 4entru lucrul la #nl"ime mic, ecAiamentul indi'idual de r!tec"ie tre$uie ac!rdat #n unc"ie de -radul de ericul!%itate alacti'it"ii deuse şi de c!ndi"iile c!ncrete de munc, resect(ndu+se art.16 şi art.17.

  Ar"*+8* 4ers!ana Huridic ce ac!rd ecAiament de r!tectie este !$li-at s+1 #ntre"in #n erecte c!ndi"ii de utili%are, rin strare,cur"are şi rearare c!resun%t!are.  Ar"*+3* ucrt!rii sunt !$li-a"i s !l!seasc ecAiamentul indi'idual de r!tec"ie a muncii e timul lucrului recum şi la accesul la

  şi de la l!cul de munc şi s+1 stre%e #n c!ndi"ii $une de utili%are.+*.* Or1ani/area loc!l!i de m!nc$

    Ar"*++* ucrul la #nl"ime este ermis numai dac l!cul de munc a !st amenaHat şi d!tat din unct de 'edere teAnic şi !r-ani%at!ricastel #nc(t s re'in cderea de la #nl"ime a lucrt!ril!r.  Ar"*+-* ?n ca%ul teAn!l!-iil!r şi al lucrril!r cu caracter de unicat, r!iectul teAnic de amenaHare a lucrului la #nl"ime 'a i ar!$at dectre !r-anele a$ilitate din d!meniul securit"ii muncii.

  ?n unc"ie de e'aluarea eric!lel!r de accidentare !si$ile şi a act!ril!r de risc eJisten"i la alicarea acest!r teAn!l!-ii sau lucrricu caracter de unicat, !r-anele a$ilitate din d!meniul securit"ii, !t i din c!m!nen"a ers!anei Huridice Ba-entului ec!n!micC, dincadrul Insect!ratului de tat erit!rial entru 4r!tec"ia Muncii sau, #n ca%uri de!se$ite, din Ministerul Muncii şi 4r!tec"iei !ciale.Ar"*+.*  )ccesul la şi de la l!curile de munc amlasate la #nl"ime tre$uie asi-urat #m!tri'a cderii #n -!l a lucrt!ril!r.Ar"*+0* 4entru lucrul la #nl"ime mic, de la ca% la ca%, #n unc"ie de -radul de eric!l eJistent şi de c!ndi"iile c!ncrete, seciiced!meniului de acti'itate resecti', !r-ani%area l!cului de munc tre$uie s ie cut lu(ndu+se t!ate sau numai ! arte din msurile teAnic!+!r-ani%at!rice re'%ute entru lucrul la #nl"ime, astel ca eric!lul cderii #n -!l a lucrt!ril!r s ie eliminat.Ar"*+2* a !r-ani%area l!cului de munc amlasat la #nl"ime tre$uie resectate şi alicate şi re'ederile şi re-lementrile de securitate a

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  7/25

  muncii #n 'i-!are, reerit!are la !si$ilele eric!le de accidentare seciice acti'it"il!r deuse #n acel l!c de munc, altele dec(t eric!lulcderii lucrt!ril!r #n -!l.Ar"*+5*  ucrul la #nl"ime tre$uie s se desş!are numai su$ sura'e-Aere. In unc"ie de c!mleJitatea lucrril!r şi a -radului de

   ericul!%itate eJistent, ers!ana desemnat entru sura'e-Aere este c!nduct!rul l!cului de munc sau c!nduct!rul lucrril!r resecti'e, sau alt ers!an desemnat, ecAi'alent ca unc"ie.Ar"*+6*  ?nainte de #nceerea lucrului, ers!ana desemnat cu sura'e-Aerea acti'it"ii tre$uie s 'eriice dac au !st asi-urate t!atemsurile de securitate necesare entru re'enirea accidentrii şi #m$!ln'irii lucrt!ril!r.

  Ar"*+7* Dac #n timul lucrului la #nl"ime se r!duc #n m!d neaştetat emana"ii n!ci'e Bt!Jice sau inlama$ileC, lucrrile tre$uie !riteimediat, iar lucrt!rii tre$uie e'acua"i, lu(ndu+se t!ate msurile de e'itare a accidentel!r şi a incendiil!r, (n la #ndertarea cau%el!r careau r!'!cat aari"ia emana"iil!r.Ar"*-8* !curile de munc amlasate la #nl"ime şi cile de acces la şi de la aceste l!curi de munc, tre$uie marcate şi semnali%ate at(t %iuac(t şi n!atea, #n c!n!rmitate cu standardele #n 'i-!are. Din %!na de si-uran", se '!r e'acua sau r!teHa ecAiamentele teAnice, care !t iaectate de e'entualele cderi de !$iecte de la #nl"ime.

  +*0* Manip!lare< "ranspor"< depo/i"areAr"*-3* 4entru eectuarea !era"iil!r de maniulare, trans!rt şi de!%itare, #n c!ndi"iile lucrului la #nl"ime, tre$uie numit un c!nduct!r all!cului de munc, care c!nduce !era"iile, sta$ileşte msurile de securitate necesare şi sura'e-Aea% ermanent desşurarea acest!ra resect(nd

   re'ederile N!rmei seciice de securitate a muncii ri'ind maniularea, trans!rtul rin urtare şi cu miHl!ace mecani%ate şi de!%itareamaterialel!r.Ar"*-+* Dac #n timul eecturii !era"iil!r de maniulare, trans!rt şi de!%itare se r!duc m!diicri ri'ind c!ndi"iile de munc,c!nduct!rul l!cului de munc este !$li-at s ac lucrt!ril!r un n!u instructaH de lucru şi de r!tec"ie a muncii, c!resun%t!r n!il!r c!ndi"ii.Ar"*--* ste inter%is accesul ers!anel!r care nu au ! atri$u"ie le-at de aceast acti'itate la l!cul de maniulare a materialel!r.Ar"*-.* &rin%ile şi lanele #nclinate recum şi !de"ele utili%ate la maniularea materialel!r tre$uie s ie re%istente, astel ca arcuirea l!r su$sarcina maniulat s nu ie 'i%i$il.Ar"*-0* &rin%ile, lanele #nclinate, !de"ele etc. tre$uie re'%ute cu dis!%iti'e de rindere şi iJare si-ur, iind inter%is !rice delasare a l!r #ntimul lucrului.

  Ar"*-2* 4entru maniularea materialel!r ti "ea'a, cAerestea etc. tre$uie #nt!cmite instruc"iuni de securitate a muncii r!rii, #n unc"ie dec!ndi"iile c!ncrete şi de c!ni-ura"ia l!curil!r de munc amlasate la #nl"ime. )ceste maniulri se eJecut numai su$ sura'e-Aerea ermanentde ctre c!nduct!rul l!cului de munc.

  3.MIO): :O:I> D 4RO:

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  8/25

   !dinele eJecutate din metal se 'a utili%a ta$l eJandat sau ner'urat.Ar"*-7*  ?nainte de utili%are, !dinele auJiliare, aşe%ate e s!l, e caluuri de lemn, se suun unei #ncercri statice, du$le a" de#ncrctura rec!ni%at.Ar"*.8* 4!dinele de lucru tre$uie s ai$ suraa"a c!ntinu. R!sturile #ntre an!urile sau dulaii !dinei nu tre$uie s ie mai mari de 10mm. 4e suraa"a !dinel!r #n ant sau #n cur$ se iJea% şici #m!tri'a alunecrii la distan"e de 300+00 mm.Ar"*.3* )şe%area !dinei e rea%eme tre$uie cut astel #nc(t s ie eJclus !si$ilitatea delasrii sau alunecrii ei.Ar"*.+* e inter%ice aşe%area !dinei #n c!ns!l.

  Ar"*.-* 8rcarea şi c!$!r(rea e şi de e !dinele de lucru tre$uie s se ac numai e rame şi scri de acces eJecutate c!n!rm rescri"iil!r teAnice. Delasarea e !dinele de lucru se ace lent, r a se aler-a şi a se r!duce $alansuri sau ş!curi.

  . R)M4 D ):: ;I :@RI REM)Ar"*..* 4entru e'itarea delasril!r l!n-itudinale şi trans'ersale, ramele de acces tre$uie iJate e rea%eme secial re'%ute.Ar"*.0* In ca%ul #n care ramele de acces trec este -!luri, tre$uie s ai$ !$li-at!riu $alustrade s!lide, $ine iJate e !din, e am$ele r"i aleramei Bi-.lC.

  Fi-.l Rame de acces entru %!ne ericul!aseAr"*.2*  ste inter%is $l!carea ramel!r de acces cu materiale de c!nstruc"ii sau alte !$iecte. Ramele tre$uie #ntre"inute şi cur"ate #n

   ermanen".Ar"*.5* crile re%emate tre$uie s ie re%istente şi uş!are, c!n!rm standardel!r #n 'i-!are. 4entru cele eJecutate din lemn, se 'a utili%a lemn uscatcu i$re drete şi r deecte.

  Ar"*.6* un-imea t!tal a scrii tre$uie sta$ilit astel #nc(t s dea !si$ilitatea lucrt!rului s lucre%e st(nd e ! treat care se al la ! distan"de cel u"in 1 m de la catul sueri!r al scrii.Ar"*.7* 4ici!arele scril!r tre$uie $ine iJate, entru a e'ita alunecarea scril!r şi cderea lucrt!rului.Ar"*08* ?n ca%ul #n care c!ndi"iile de lucru ermit iJarea scrii sus, atunci se iJea% c(rli-e la caetele sueri!are ale ramel!r l!n-itudinale.Ar"*0l* 4entru ca scara s nu alunece, caetele ineri!are ale ramel!r l!n-itudinale tre$uie d!tate, de la ca% la ca%, cu sa$!"i metalici cu caeteascu"ite sau cu sa$!"i de cauciuc.Ar"*0+* crile du$le, care se desac, tre$uie d!tate cu dis!%iti'e cu lan" care s nu ermit desacerea l!r accidental #n timul lucrului.Ar"*0-* :(nd se lucrea% la ! #nl"ime mai mare de 2m, #n l!curile cu circula"ie intens sau ard!seli alunec!ase, la $a%a scrii tre$uie s stea un

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  9/25

  lucrt!r care 'a asi-ura sta$ilitatea scrii. a s!l se 'a asi-ura ! %!n de r!tec"ie, a'erti%at 'i%i$il, cu ! suraa" sta$ilit #n unc"ie de #nl"imeamaJim de lucru, accesul !ricrei ers!ane strine #n %!n iind inter%is.

  5. :I4)MN INDI>ID8) D4RO:

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  10/25

   rindere a lucrt!rului de acesta s ie su$ c!ta l!cului de anc!rare e t!at eri!ada lucrului. 

  Re%isten"a minim a l!cului de anc!rare tre$uie s ie c!n!rm standardel!r #n 'i-!are.Ar"*25* Fr(n-Aiile de si-uran" Br(n-Aii, ca$luri, lan"uriC denumite şi miHl!ace de le-tur tre$uie s ai$ ! lun-ime maJim desşurat de2m.

  Ar"*26* Re-larea r(n-Aiil!r de si-uran" se ace astel ca, du etrecerea este elementul de c!nstruc"ie Bst(l, cAes!n, r!il metalicCdistan"a dintre $ustul lucrt!rului şi elementul de c!nstruc"ie s ie de maJimum 0,5m.0*+*3* U"ili/area EIP ca sis"em pen"r!po/i%ionarea l!cr$"or!l!i #n "imp!l l!cr!l!i la #n$l%imeAr"*27* Dac e st(lul Bsau similarC e care se lucrea% eJist un element iJat ri-id, este !$li-at!riu ca r(n-Aia de si-uran" B$reteauaC sie etrecut astel ca ea s #nc!nH!are st(lul deasura acestui element iJat ri-id Bi-.2C.

  Fi-.2 4rinderea r(n-Aiei de si-uran" este elementul iJat ri-idAr"*58* ?n lisa unui element ri-id e st(l Bsau similarC, I4 tre$uie c!mletat cu a d!ua r(n-Aie de si-uran" rins e r(n-Aia deacces Bca su!rt de anc!rareC rin intermediul unui !rit!r de cdere alunect!r Bi-.3C.

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  11/25

  Fi-.38tili%area r(n-Aiei de acces, cu !rit!r de cderealunect!r, #n lisa elementel!r iJe de e st(l

  Ar"*53* ?n ca%ul trans$!rdrii din ca$ina de urcare e st(lii de #nalt tensiune, lucrt!rii tre$uie s !arte I4 cu d!u r(n-Aii de si-uran" B$reteleC e care le !l!sesc alternati' la trecerea din ca$in e st(l şi in'ers.

  0*+*+* U"ili/area EIP ca sis"em pen"r! limi"area

  deplas$rii l!cr$"or!l!i #n direc%ia s!rsei deacciden"are prin c$dere de la #n$l%imeAr"*5-* ?n ca%ul #n care c!ni-ura"ia l!cului de munc re%int ! %!n #n care eric!lul cderii #n -!l se !ate maniesta rin intrarea lucrt!rului #nacesta %!n, este !$li-at!rie urtarea I4 ca sistem entru limitarea delasrii Bi-.C.

  Ar"*5+. ?n c!ndi"iile art.69, I4 tre$uie s ai$ centura r!riu+%is BtaliaC cu $retele entru umr, entru am$ele ici!are şi entru şe%ut.Fi-.

  4rinderea centurii de si-uran" entru limitarea%!nei de delasare a lucrt!rului

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  12/25

  Ar"*5.* 8tili%area I4 este ermis numai rin rinderea sa si-ur de un l!c de anc!rare BiJ sau m!$ilC.Ar"*50* #n ca%ul utili%rii I4, #n c!ndi"iile art.72 şi ale l!cului de anc!rare m!$il, acesta tre$uie s ai$ asi-urat un traseu c!ntinuu, r#ntrerueri , aceiaşi arametrii de re%isten" e t!at lun-imea lui şi s asi-ure acelaşi -rad de securitate a" de %!na de eric!l de accidentare

   rin cdere #n -!l Bi-. 5,6,7C.

  Fi-. 6Fi-. 7

  Fi-. 5,6,7 + )si-urarea -radului de securitate e t!t traseul de acces şi de lucruAr"*52* ?n ca%ul #n care c!ni-ura"ia l!cului de munc şi/sau sarcina de munc nu ermit eliminarea eric!lului de cdere #n -!l alucrt!rului, I4 tre$uie s ai$ #n sistemul de limitare al delasrii un a$s!r$at!r de ener-ie sau un !rit!r de cdere Bi-.,9C.

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  13/25

  0*+*-* U"ili/area EIP ca sis"em pen"r! po/i%ionarea 4i s!spendarea l!cr$"or!l!i #n "imp!l l!cr!l!iAr"*55* ucrul la #nl"ime e ! suraa" #nclinat sau !arte #nclinat este ermis dac lucrt!rul este d!tat cu I4 c!mus din centura+scaun cu $retele entru umr şi ici!are, r(n-Aie de acces, utili%at ca l!c Bsu!rtC de anc!rare m!$il şi c!$!r(t!r manual Bi-. 10C.

  Fi-. Fi-. 9Fi-. ,9 + 8tili%area a$s!r$at!rului de ener-ie şi a !rit!rului de cdere

  Fi-. 108tili%area r(n-Aiei de acces şi a dis!%iti'ului de

  c!$!r(re manual

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  14/25

  Ar"*56* Dac entru lucrul e surae"e #nclinate sau !arte #nclinate nu se !t elimina riscurile deteri!rrii accidentale a I4 dat!rate un!r surae"e ru-!ase, mucAii tiet!are, a-en"i cAimici a-resi'i etc, I4 se c!mletea% cu un sistem sulimentar de si-uran" !rmat dintr+unl!c de anc!rare Baltul dec(t cel utili%at entru r(n-Aia de accesC, r(n-Aia de si-uran" şi a d!ua rindere de centura r!riu+%is. )cestsistem sulimentar tre$uie d!tat, ac!l! unde este ca%ul, cu !rit!r cu !%i"ia de amlasare re-la$il.Ar"*57* 4entru lucrul e surae"e #nclinate sau !arte #nclinate este !$li-at!riu ca re-larea I4, at(t entru accesul la şi de la l!cul demunc c(t şi entru lucrul r!riu+%is, s se ac astel ca #n ca%ul ierderii c!ntactului cu suraa"a resecti', lucrt!rul s nu cad maimult de 0,5m.Ar"*63* Fr(n-Aia de si-uran" se rinde ie de centura r!riu+%is, ie de $retelele de umr de e satele lucrt!rului şi de l!cul deanc!rare rin intermediul unui !rit!r Bi-. 11,12C.

  0*+*.* U"ili/area EIP ca sis"em pen"r! oprirea c$derii de la #n$l%imeAr"*68* I4 ca sistem de !rire a cderii de la #nl"ime tre$uie s ai$ centura r!riu+%is re'%ut cu $retele entru umr, ici!are şişe%ut.

  Fi-. 11 Fi-. 12Fi-. 11,12 + 4rinderea r(n-Aiei de si-uran" de satele lucrt!rului rin utili%area $retelel!r centurii de si-uran"

  Ar"*6+* Mecanismul sistemului de !rire a cderii tre$uie s ac"i!ne%e astel ca lucrt!rul s nu cad mai mult de 0,5m.Ar"*6-* In ca%ul lucrului cu un sistem de !rire a cderii, tre$uie asi-urat un sa"iu de cdere su$ c!ta l!cului de munc de minimum 1mr r!eminen"e , mucAii sau alte !$stac!le.

  0*-* Casca de pro"ec%ie

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  15/25

  Ar"*6.* 4entru lucrul la #nl"ime, indierent de d!meniul de acti'itate, este !$li-at!rie urtarea cştii de r!tec"ie.4ers!anele care c!!rd!nea%, c!ntr!lea% şi #ndrum r!cesul de munc '!r urta !$li-at!riu casca de r!tec"ie atunci c(nd #şi

  desş!ar acti'itatea #n c!ndi"iile lucrului la #nl"ime.Ar"*60* 4entru lucrul la #nl"ime mic, de la ca% la ca%, #n unc"ie de -radul de ericul!%itate şi #n c!ndi"iile c!ncrete de munc, lucrt!riitre$uie d!ta"i cu casc de r!tec"ie.Ar"*62* Dac se lucrea% la ni'elele sueri!are, dar nu e 'erticala l!cului de munc amlasat la #nl"ime mic, se 'a asi-ura un sa"iu desi-uran" lateral, st(n-a+dreata, r!!r"i!nal cu #nl"imea maJim de lucru şi se 'a urta !$li-at!riu casca de r!tec"ie Bi-.13C.

  Fi-.13

  4urtarea cştii de r!tec"ie la #nl"ime mic atunci c(ndla c!tele sueri!are se lucrea%

  Ar"*65* a l!curile de munc cu temeraturi sc%ute, casca de r!tec"ie tre$uie urtat este un caiş!n cldur!s.Ar"*66* #nainte de #nceerea lucrului, este !$li-at!rie 'eriicarea de ctre lucrt!r a inte-rit"ii cştii de r!tec"ie, a sistemului deam!rti%are şi a !si$ilit"ii de re-lare a acestuia şi a curelel!r de rindere.

  :asca de r!tec"ie se 'a iJa !$li-at!riu !l!sind curelele de rindere.Ar"*67* ste inter%is !l!sirea cştii de r!tec"ie dac aceasta re%int srturi, isuri ale cal!tei, deec"iuni ale sistemului de am!rti%are etc. :ascadeect tre$uie sc!as imediat din u%.

  0*.* Cen"!ra de si1!ran%$

  Ar"*78* 4entru lucrul la #nl"ime, urtarea centuril!r de si-uran" este !$li-at!rie, dac msurile inte-rate de amenaHare şi de d!tare a l!curil!r demunc nu elimin eric!lul cderii #n -!l.Ar"*73* Dac #n c!ni-ura"ia unui l!c de munc amlasat la #nl"ime eJist ! %!n #n care eric!lul de cdere #n -!l se !ate maniesta, lucrt!riitre$uie s !arte !$li-at!riu centura de si-uran" #mreun cu r(n-Aia de si-uran" care '!r #miedica accesul lucrt!rului #n %!na cu eric!l, e t!at

   eri!ada lucrului.Ar"*7+* Dac l!cul de munc amlasat la #nl"ime nu !ate i amenaHat sau d!tat rin msuri inte-rate entru eliminarea eric!lului de cdere #n-!l, lucrt!rii tre$uie s !arte centura de si-uran" de tiul şi #n c!m!nen"a seciic iecrui d!meniu de acti'itate.Ar"*7-* :entura de si-uran" tre$uie !l!sit ie ca miHl!c de sriHin al c!rului, ie ca miHl!c de r!tec"ie rin susendarea #m!tri'a cderii #n -!l, ie

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  16/25

  ca miHl!c de !rire a accesului #ntr+! %!n ericul!as. ste inter%is a se !l!si centura entru alte unc"ii de r!tec"ie dec(t cele entru care a !st r!iectat.Ar"*7.* ucrt!rii tre$uie s !l!seasc centurile de si-uran" şi acces!riile l!r numai #n cadrul lucrril!r entru care au !st d!ta"i cu acestea, iar la terminarea lucrului tre$uie s le redea c!nduct!rului l!cului de munc.Ar"*70* #nainte de utili%are, centura de si-uran" şi acces!riile tre$uie 'eriicate #n m!d !$li-at!riu.

  4rin eJaminarea cu aten"ie se 'eriic custurile, c!rd!anele r"il!r metalice, r(n-Aiile, c(rli-ele de si-uran", niturile etc.Ar"*72* ste inter%is utili%area centuril!r de si-uran" care*

  aCre%int ruturi, ete, destrmri, nituri lis sau sl$ite, catarame deecte, rsc!acerea ielii, ra-inirea iesel!r metalice, r!sturi etc. $Cau !st !dat s!licitate dinamic Bsusendarea c!rului lucrt!rului c%ut de la #nl"imeCcC au !st scurtate rin c!asere B$ucleC.

  Ar"*75* :enturile de si-uran" şi r(n-Aiile acest!ra Bc!rd!anele de le-turC tre$uie strate la l!c uscat, r ume%eal sau temeraturieJcesi'e, resect(nd instruc"iunile r!duct!rului.Ar"*76* :enturile de si-uran" şi r(n-Aiile acest!ra strate #n ma-a%ii ! eri!ad mai mare Beste 1 anC, #nainte de !l!sire, se suun la#ncercri dinamice c!n!rm instruc"iunil!r r!duct!rului.0*S* Ec9ipamen"e individ!ale de pro"ec%ie< al"ele dec=" cele speciice l!cr!l!i la #n$l%imeAr"*77* Dac, #n timul lucrului la #nl"ime, eJist eric!le de accidentare, altele dec(t eric!lul cderii #n -!l, lucrt!rii tre$uie s !arte

  I4 seciice acest!r eric!le.Ar"*388* :!nduct!rii l!cului de munc tre$uie s identiice eric!lele de accidentare !si$ile de a se maniesta şi s d!te%e lucrt!rii cuI4 caa$ile s elimine aceste eric!le.Ar"*383* 4urtarea I4, altele dec(t cele seciice eric!lului cderii #n -!l, nu tre$uie s inluen"e%e #n nici un el caacitatea de r!tec"iea I4 seciice eric!lului cderii #n -!l.Ar"*38+* #n unc"ie de natura eric!lului eJistent la lucrul la #nl"ime, altul dec(t cel de cdere #n -!l Bde eJ.* mecanic, electric, cAimicCtre$uie ales I4 #n c!n!rmitate cu re'ederile n!rmel!r seciice c!neJe şi ale N!rmati'ului + cadru de ac!rdare şi utili%are aecAiamentului indi'idual de r!tec"ie şi de lucru Bi-.1C.

  Fi-. 1:!mletarea I4 cu ecAiament seciic lucrrii

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  17/25

  resecti'eC masca de sudur, mnuşi şi #ncl"minteelectr!i%!lante

  Ar"*38-* ucrt!rii tre$uie instrui"i #n unc"ie de natura eric!lului eJistent, ri'ind m!dul de urtare a I4 #n c!ndi"iile seciice lucrului la#nl"ime Bde eJ.urtarea mştii de -a%e, mştii cu aduc"iune de aer etc.CAr"*38.. ?n ca%ul un!r teAn!l!-ii ti unicat, c!nduct!rul lucrril!r tre$uie s detalie%e instruc"iunile de utili%are a I4 entru iecare a%teAn!l!-ic, #n secial ac!l! unde c!ndi"iile de lucru se !t scAim$a #ntr+un tim scurt şi s 'eriice #nsuşirea şi resectarea de ctre lucrt!ri a acest!r instruc"iuni.

  6. IN)) ;I :8 4NR8 8:R8 ) ?N@cobor=rea pe s"=lpi

  Ar"*387*  8tili%area c(rli-el!r entru urcarea+c!$!r(rea e st(li de lemn sau $et!n este ermis numai dac descAiderea BmrimeaCc(rli-el!r c!resunde cu diametrul eJteri!r al st(lului.Ar"*338* ste inter%is mrirea sau micş!rarea descAiderii c(rli-el!r de ctre utili%at!ri.Ar"*lll*  ste inter%is utili%area c(rli-el!r entru urcarea+c!$!r(rea e st(lii de lemn dac acestea nu au -Aearele de rindere ascu"itec!resun%t!r unei iJri si-ure e st(l.Ar"*33+* ste inter%is utili%area c(rli-el!r entru urcarea+c!$!r(rea e st(lii din $et!n centriu-at dac manş!anele de cauciuc sunt u%ate,

  rute sau su$dimensi!nate.Ar"*33-* ste inter%is utili%area c(rli-el!r de urcare+c!$!r(re e st(li de lemn sau $et!n dac curelele de rindere sunt rute, uscateB#m$tr(niteC sau #nndite.Ar"*33.*  ste inter%is utili%area c(rli-el!r de urcare+c!$!r(re e st(li de lemn sau $et!n, dac tlile metalice ale acest!ra suntde!rmate, re%int isuri sau ruturi.Ar"*330* ste ermis utili%area c(rli-el!r entru urcarea+c!$!r(rea e st(li numai dac aceştia r!'in de la un r!duct!r aut!ri%at şidac sunt certiica"i c!n!rm re-lementril!r #n 'i-!are.Ar"*332* Orice reara"ie necesar c(rli-el!r entru urcarea+c!$!r(rea e st(li tre$uie eJecutat de ctre ! #ntrerindere aut!ri%at, de

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  18/25

  re-ul, de ctre r!duct!rul acest!ra.Ar"*335*  :!nduct!rul l!cului de munc este !$li-at s asi-ure ti!+dimensiunea  necesar entru c(rli-e #n unc"ie de dimensiunilest(lil!r e care se 'a lucra.Ar"*336* Du utili%area c(rli-el!r tre$uie eectuat c!ntr!lul inte-rit"ii acest!ra şi a dimensiunil!r l!r rin c!mararea cu un şa$l!netal!n.Ar"*337* a urcarea+c!$!r(rea e st(lii de lemn cu c(rli-ele, tre$uie e'itate* %!nele cu aşcAii desrinse,

   utrede, c!nduct!arele de le-are la m(nt, ca$lurile etc.Ar"*3+8* e inter%ice urcarea cu c(rli-ele e st(lii de $et!n dac suraa"a acest!ra este tat cu -rsimi, re%int %!ne umede, este #ncrcat cu

   ra aderent sau este ac!erit cu -Aea".

  2*3*+* Sc$ri< a!"osc$ri< a!"o"elescoapeAr"* 3+3* 8tili%area scril!r din lemn este ermis la ! sarcin maJim de 1,5 LN şi numai de ctre un sin-ur lucrt!r.Ar"*3++* un-imea maJim a unei scri din lemn cu trete late nu tre$uie s deşeasc 5m, dac este !l!sit ca su!rt al l!cului de munc entrulucrt!r.Ar"*3+-* un-imea scrii tre$uie s ermit lucrul de e ! treat alat la ! distan" minim de 1 m a" de catul sueri!r al scrii Bi-.15C.

  Fi-. 15 8tili%area c!rect a scrii re%emateAr"*3+.* e inter%ice lucrul de e rimele d!u trete sueri!are ale scril!r simle sau du$le.Ar"*3+0* e inter%ice utili%area scril!r relun-ite rin le-are r!'i%!rie.Ar"*3+2* e inter%ice utili%area scril!r care au trete lis sau sunt rearate r!'i%!riu.

  Ar"*3+5* ucrt!rii care !l!sesc scrile tre$uie s !arte #ncl"minte c!resun%t!are entru e'itarea alunecrii.Ar"*3+6* ste inter%is eJecutarea de lucrri de e scrile eJtensi$ile. )ceste scri tre$uie !l!site numai la urcarea+c!$!r(rea de e st(liBsau similarC.Ar"*3+7* :!nduct!rul l!cului de munc tre$uie s 'eriice inte-ritatea scrii #naintea iecrei m!ntri Butili%riC. istemul de #m$inaretre$uie s ie si-ur şi ri-id.Ar"*3-8* ste inter%is ca e scara eJtensi$il s se urce mai mult de un lucrt!r entru accesul la şi de la l!cul de munc.Ar"*3-3* recerea de e scara eJtensi$il e lat!rma Bc!ns!laC l!cului de munc este ermis numai du ce

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  19/25

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  20/25

  B

  Ar"*3.2* ?n timul lucrului la #nl"ime se '!r resecta urmt!arele*aC#n t!ate ca%urile, lucrt!rul tre$uie s ie asi-urat, $ine re%emat e c(rli-e, %$rele, lat!rm, scar sau scunel susendat

   $Ce t!t timul lucrului, c!rd!nul centurii de si-uran" tre$uie le-at la un element ri-id c!m!nent al st(lului, deasura unctuluide lucru, #n aşa el, #nc(t s nu ie st(nHenite mişcrile lucrt!rului

  cCtre$uie s se e'ite lucrul #n !%i"ii etaHate a d!i sau mai mul"i lucrt!ri e acelaşi st(ldCeste inter%is eJecutarea !ricrei lucrri la unda"ia st(lil!r

  eClucrt!rii, inclusi' mane'ran"ii aut!utilaHel!r şi !r-anele de c!ntr!l tre$uie ecAia"i t!t timul lucrului şi cu casc de r!tec"ie.Ar"*3.5* 8rcarea e st(li, indierent de materialul din care sunt c!nstrui"i este ermis numai du 'eriicarea reala$il a acest!ra la $a%şi e t!t arcursul urcrii. >eriicarea tre$uie eectuat #n c!n!rmitate cu re'ederile işei teAn!l!-ice a lucrrii sau a instruc"iunil!r teAnice r!rii.Ar"*3.6* ?nainte de urcarea e st(li Bdin lemn sau din metalC tre$uie 'eriicat -radul de utre%ire sau de c!r!%iune la ni'elul s!lului sau la20+25 cm su$ ni'elul s!lului la unda"iile aarente.Ar"*3.7* ?nainte de urcarea e st(lii din $et!n tre$uie eectuat un c!ntr!l 'i%ual #n %!na unda"iei şi a c!ns!lel!r entru 'eriicareainte-rit"ii acest!ra.Ar"*308* 4entru urcarea şi lucrul la #nl"ime tre$uie !l!site urmt!arele miHl!ace certiicate, #n c!n!rmitate cu re'ederile işel!r 

  teAn!l!-ice sau a n!rmel!r teAnice*+scri din lemn sau metalice simle, du$le sau eJtensi$ile+c(rli-e entru urcarea e st(li de lemn sau de $et!n+utilaHe seciale Baut!scri mecanice, lat!rme telesc!ice Aidr!mecanice, aut!telesc!ae cu c!ş, lat!rme ridict!are cu $ra"e

  articulate etcC+c!nstruc"ii deiniti'e ale st(lil!r adec'ate !era"iil!r de urcare şi lucrului la #nl"ime+dis!%iti'e de lucru la #nl"ime Blat!rme, scri, dis!%iti'e entru scAim$area elementel!r din lan"urile de i%!lare, cruci!r,

   şit!r etcC.Ar"*303* a l!cul de munc alat la #nl"ime, tre$uie ridicate numai materialele strict necesare. culele necesare eJecutrii dieritel!r 

  !era"ii tre$uie strate #n $u%unare seciale sau teci rinse #n centura de si-uran".culele şi materialele tre$uie s ie urcate şi c!$!r(te e msura necesit"il!r cu unie de aHut!r, inter%ic(ndu+se aruncarea acest!ra de las!l la !%i"ia de lucru sau in'ers.

  )şe%area cAiar tem!rar a sculel!r, dis!%iti'el!r sau a materialel!r neiJate e elementele st(lil!r liniil!r electrice aeriene esteinter%is.Ar"*30+* 4e st(lii metalici cu %$rele urcarea şi c!$!r(rea se ac utili%(nd teAn!l!-ia alinismului utilitar, rin asi-urarea ers!nalului eJecutant #ntrei uncte Bam$ele m(ini şi un ici!r sau am$ele ici!are şi ! m(nC. )si-urarea cu unul din c!rd!anele centurii de si-uran" este !$li-at!rie #nca%uri de!se$ite Bst(l ac!erit cu cAiciur sau %adC recum şi #n ca%ul !riril!r entru !diAn sau trecerea este !$stac!le.

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  21/25

  Ar"*30-* e inter%ice urcarea şi c!$!r(rea direct e st(li de $et!n ac!eri"i cu !lei.. 8:R8 ) ?N@

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  22/25

  Ar"*32.* Ramele de acces entru eJecutarea lucrril!r e ac!erişuri, luminat!are etc, tre$uie s ai$ ! l"ime minim de 0,6 m. re$uieasi-urate msuri seciale #m!tri'a alunecrii.Ar"*320* crile re%emate e erete tre$uie s ai$ l"imea tretei ineri!are de cel u"in 50 cm, entru reali%area unei $une sta$ilit"i.Ar"*322* 4lat!rmele tre$uie s se reali%e%e astel #nc(t s ermit accesul, lisit de eric!le, la t!ate su$ansam$lele situate la ni'elulresecti'.Ar"*325* 4!dinele tre$uie dimensi!nate la sarcina maJim dat de -reutatea lucrt!ril!r care lucrea% e ele şi a materialel!r ce se!l!sesc #n timul lucrului.

  Ar">326* Ramele de acces entru circula"ia lucrt!ril!r tre$uie c!nec"i!nate numai din an!uri $ine le-ate #ntre ele, cu ! l"ime de cel u"in 1 m, dac se circul #ntr+un sens şi de cel u"in 1,5 m, dac se circul #n am$ele sensuri.Ar"*327* &r!simea dulail!r din care se c!nec"i!nea% !dina tre$uie s ie de cel u"in 6 cm, iar #n ca%ul #n care se trans!rt materiale-rele, -r!simea tre$uie determinat rin calcul.Ar"*358* !curile de rimire a materialel!r necesare desşurrii acti'it"ii '!r i amenaHate c!n!rm r!iectului teAnic ela$!rat #n unc"iede c!ni-ura"ia l!cului de amlasare şi necesarul de materiale. 4r!iectul teAnic 'a i ar!$at de ers!ana Huridic #n dret şi 'a i adatat!ri de c(te !ri c!ndi"iile de munc se '!r m!diica.

  )N) 1

   NORM 4:IFI: D :8RI)) M8N:II :OM4MN)R4RENI NORM

   N!rma seciic de securitate a muncii entru lucrul la #nl"ime se alic #n c!mletare cu urmt!arele n!rme seciice de securitate amuncii, #n unc"ie de natura d!meniului de acti'itate al ec!n!miei*

  1. N!rme seciice de securitate a muncii entru minele de cr$uni, şisturi şi nisiuri $itumin!ase.2. N!rme seciice de securitate a muncii entru lucrrile seciale #n acti'itatea de !raH+eJtrac"ie a Aidr!car$uril!r.3. N!rme seciice de securitate a muncii entru lucrrile de !raH cu s!nde entru Aidr!car$uri.. N!rme seciice de securitate a muncii entru lucrrile de !raH e lat!rme marine.5. N!rme seciice de securitate a muncii entru sudarea şi tierea metalel!r.6. N!rme seciice de securitate a muncii entru acti'itatea de '!sire.7. N!rme seciice de securitate a muncii entru trans!rtul şi distri$u"ia ener-iei electrice.. N!rme seciice de securitate a muncii entru reararea, trans!rtul, turnarea $et!anel!r şi eJecutarea lucrril!r de $et!n, $et!n

  armat şi rec!mrimat.9. N!rme seciice de securitate a muncii entru eJecutarea c!nstruc"iil!r #nalte Binclusi' -lisri şi litriC.10. N!rme seciice de securitate a muncii entru lucrrile de %idrie, m!ntaH rea$ricate şi inisaHe #n c!nstruc"ii.11. N!rme seciice de securitate a muncii entru lucrrile de i%!la"ii termice, Aidr!u-e şi r!tec"ii antic!r!%i'e.

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  23/25

  12. N!rme seciice de securitate a muncii entru lucrri de instala"ii teAnic!+sanitare şi de #ncl%ire.13. N!rme seciice de securitate a muncii entru lucrrile de m!ntaH utilaH teAn!l!-ic şi c!nstruc"ii metalice.1. N!rme seciice de securitate a muncii entru c!nstruc"ii Aidr!teAnice, !rtuare şi canale na'i-a$ile.15. N!rme seciice de securitate a muncii entru lucrrile de reara"ii, c!ns!lidri, dem!lri şi transla"ii de cldiri.16. N!rme seciice de securitate a muncii entru alinismul utilitar.17. N!rme seciice de securitate a muncii entru maniularea, trans!rtul rin urtare şi cu miHl!ace mecani%ate şi de!%itarea

  materialel!r.

  1. N!rme seciice de securitate a muncii entru lucrri de c!raHe, scAele, cintre şi eşa!daHe.

  )N) 2 )ND)RD D RFRIN

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  24/25

  #ndelinirii sarcinii de munc şi a accesului la şi de la l!cul de munc, #n 'ederea asi-urrii r!tec"iei sale #m!tri'a eric!lel!r la careeste eJus.0*Persoana )!ridic$( #n c!nteJtul re%entei n!rme rin ers!an Huridic se #n"ele-e a-ent ec!n!mic şi !r-ani%a"ie c!!eratist inclusi'cu caital strin, aut!rit"i şi institu"ii u$lice, as!cia"ii şi !r-ani%a"ii n!nr!it, ce desş!ar acti'it"i e terit!riul R!m(niei, recum şia-en"i ec!n!mici r!m(ni care eectuea% lucrri cu ers!nal r!m(n e terit!riul alt!r "ri.2*Sec!ri"a"ea m!ncii( situa"ie, stare caracteri%at rin ni'el de risc mai mic sau e-al cu riscul acceta$il, #n sistemele de munc.5*Ec9ipamen"e "e9nice( #n c!nteJtul re%entei n!rme seciice, rin ecAiamente teAnice se #n"ele-e miHl!acele de r!duc"ie, adic

  t!talitatea maşinil!r, utilaHel!r, instala"iil!r, dis!%iti'el!r de lucru care c!ncur la eJecutarea sarcinii de munc.6*Medi!l de m!nc$( ansam$lul c!ndi"iil!r i%ice, cAimice, $i!l!-ice şi siA!l!-ice, #n care, unul sau mai mul"i eJecutan"i #şi reali%ea%sarcina de munc.7* Cond!c$"or!l l!cr$rilor( #n c!nteJtul re%entei n!rme seciice, c!nduct!rul lucrril!r este ecAi'alentul c!nduct!rului a-entuluiec!n!mic, atr!nului, in-inerului şe, şeului de şantier B$ri-adC, in-inerului şe+unct de lucru.38* Cond!c$"or!l loc!l!i de m!nc$( #n c!nteJtul re%entei n!rme seciice, c!nduct!rul l!cului de munc este ecAi'alentulteAnicianului, maistrului, şeului de ecAi, res!nsa$ilului desemnat BnumitC.33*Acciden" de m!nc$( accident rin care se r!duce 'tmarea 'i!lent a !r-anismului recum şi int!Jica"ia acut r!esi!nal, careau l!c #n timul r!cesului de munc sau #n #ndelinirea #ndat!riril!r de ser'iciu, indierent de natura Huridic a c!ntractului #n $a%a cruia

  #şi desş!ar acti'itatea şi care r!'!ac incaacitatea tem!rar de munc de cel u"in trei %ile, in'aliditate !ri deces.3+*&oal$ proesional$( aec"iuni care se r!duc ca urmare a eJercitrii unei meserii sau r!esiuni, cau%ate de act!ri n!ci'i, i%ici, cAimicisau $i!l!-ici, caracteristici l!cului de munc recum şi de suras!licitarea dieritel!r !r-ane sau sisteme ale !r-anismului #n r!cesulmuncii.3-*,ispo/i"iv de pro"ec%ie( dis!%iti'ul care reduce sau elimin, sin-ur sau #n as!ciere cu un r!tect!r, riscul de accidentare.3.*Ec9ipamen" individ!al de l!cr!( t!talitatea miHl!acel!r e care ers!anele Huridice le ac!rd unui salariat entru r!teHarea#m$rcmintei şi #ncl"mintei ers!nale #n timul r!cesului de munc.30* Ins"r!c"a) de sec!ri"a"e a m!ncii( m!dalitatea de instruire #n d!meniul securit"ii muncii care se desş!ar la ni'elul unit"il!r şiare dret sc! #nsuşirea de ctre salaria"i a cun!ştin"el!r şi !rmarea derinderil!r imuse de securitatea muncii, seciice acti'it"ii e care !reali%ea% sau urmea% a ! reali%a.32*Ins"r!c%i!ni speciice de sec!ri"a"e a m!ncii(c!m!nente ale sistemului de re-lementri #n d!meniul securit"ii muncii ale cr!r re'ederi sunt 'ala$ile numai entru acti'it"iledesşurate #n cadrul unei unit"i.35*3ns"r!c%i!ni de !"ili/are( instruc"iuni a cr!r ela$!rare este !$li-at!rie entru !rice r!dus, c!nstituind arte inte-rant a d!cumenta"iei

   entru certiicarea r!dusului şi rin care r!duct!rul tre$uie s re%inte t!ate in!rma"iile necesare utili%rii r!dusului #n c!n!rmitatecu sc!ul entru care a !st creat şi necesare asi-urrii securit"ii muncii.36*Prevenire( ansam$lul r!cedeel!r şi msuril!r luate sau laniicate la t!ate stadiile de lucru, entru e'itarea eric!lel!r sau reducerea

 • 8/16/2019 Protectia Muncii - Lucru La Inaltime

  25/25

  riscuril!r.37.Fac"ori de risc( act!rii B#nsuşiri, stri, r!cese, en!mene, c!m!rtamenteC r!rii elementel!r c!m!nente ale sistemului eJecutant +sarcin de munc + miHl!ace de r!duc"ie + mediu de munc, şi care c!nduc la ! disunc"ie a sistemului, !t r!'!ca accidente de munc sau

   $!li r!esi!nale. Fact!rii de risc sunt cau%e !ten"iale ale accidentel!r şi $!lil!r r!esi!nale.+8*Risc( r!$a$ilitatea as!ciat cu -ra'itatea unei !si$ile le%iuni sau aectri a snt"ii #ntr+! situa"ie ericul!as.

   Prezentele norme specifice de securitate a muncii au fost editate de către Institutul Naional !e Cercetare "Dez#oltare pentru Protecia

   Muncii $LN%C%D%P%M%& 'ucure(ti