Proiectul Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI MUZEUL... · Proiectul “Reabilitare...

11
Proiectul Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICIProiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

Transcript of Proiectul Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI MUZEUL... · Proiectul “Reabilitare...

Page 1: Proiectul Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI MUZEUL... · Proiectul “Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI” Proiect finanţat prin Programul Operaţional

Proiectul “Reabilitare şi consolidare MUZEUL

NICOLAE MINOVICI”

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,

Axa prioritara 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,

Domeniul Major de Intervenţie

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,

precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

Page 2: Proiectul Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI MUZEUL... · Proiectul “Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI” Proiect finanţat prin Programul Operaţional

Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI

Buget:

• Valoarea totală a proiectului: 14.995.314,80 lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR(85%):

9.754.745,83 lei

• Valoarea finanţării nerambursabile

din bugetul naţional (13%): 1.491.902,31 lei

• Co-finanţarea Beneficiarului (PMB) (2%): 229.523,43 lei. Scop:

• OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este valorificarea potenţialului turistic

şi cultural al monumentului istoric si obiectivului de patrimoniu cultural local

Casa Cesianu, astfel încât să contribuie la dezvoltarea turismului şi

culturii în cadrul regiunii Bucureşti-Ilfov şi la o mai bună utilizare a

sinergiilor regionale.

Page 3: Proiectul Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI MUZEUL... · Proiectul “Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI” Proiect finanţat prin Programul Operaţional

Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI

Necesitatea proiectului:

• Reabilitarea şi consolidarea, protejarea și valorificarea durabilă a

monumentului „MUZEU DR. NICOLAE MINOVICI”, aflată în patrimoniul

național și cunoscută ca fiind una dintre cele mai remarcabile case

construite în stil românesc, a avut ca scop salvarea de la distrugere,

conservarea moștenirii culturale și a sporirea atractivității acestui obiectiv

pentru turismul cultural. Aceasta va face ca proiectul să aibă o influența

pozitivă asupra creșterii turismului cultural și să contribuie la dezvoltarea

regiunii prin intermediul turismului și culturii sporind în același timp

importanța acestor din urmă factori de crește economică.

Page 4: Proiectul Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI MUZEUL... · Proiectul “Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI” Proiect finanţat prin Programul Operaţional

Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI

Page 5: Proiectul Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI MUZEUL... · Proiectul “Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI” Proiect finanţat prin Programul Operaţional

Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI

Obiective:

• OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt:

• Consolidarea, restaurarea şi reabilitarea monumentului „Muzeu Nicolae Minovici”, monument construit

în 1905, grav afectat de trecerea timpului şi aflat în pericol de degradare accentuată.

• Îmbunătăţirea accesului în perimetrul ansamblului „MUZEU DR. NICOLAE MINOVICI”, prin construirea şi

reabilitarea căilor de acces cu facilităţi pentru persoanele cu mobilitate redusă.

• Asigurarea unor mijloace adecvate pentru informare şi promovare a obiectivului şi artei populare

româneşti prin construirea unui punct de informare turistică cu anexe si dotări specifice.

• Sporirea atractivităţii ansamblului „MUZEU DR. NICOLAE MINOVICI” prin realizarea dotărilor pentru

iluminatul interior si exterior, prin amenajări peisagistice si reabilitarea împrejmuirilor ansamblului.

• Reabilitarea atelierului de restaurare a obiectelor de patrimoniu ale muzeului, racordarea sa la

reţeaua de apă şi de canalizare, amenajarea şi asigurarea dotărilor necesare pentru desfăşurarea în

bune condiţii a activităţilor de restaurare.

• Consolidarea construcţiei situate la limita de vest a proprietăţii, aflată în stare de ruină şi care a fost

realizată in aceeaşi perioadă cu clădirea muzeului. Plastica arhitecturală caracteristică arhitecturii va

fi valorificată în cadrul ansamblului, iar clădirea va adăposti un muzeu dedicat familiei Minovici.

• Asigurarea agentului termic necesar climatizării spaţiului interior al monumentului si punctului de

informare prin instalarea unui sistem geotermic, prin urmare bazat pe o sursă regenerabilă de energie.

Prietenos în privinţa mediului, sistemul va asigura o temperatură plăcută în interior pentru vizitatori

pe tot parcursul anului în condiţii economice datorită eficientei energetice mari.

• Asigurarea condiţiilor de siguranţă la foc, antiefracţie, climatizare, necesare funcţionării şi protecţiei

obiectivelor de patrimoniu prin dotarea cu utilaje şi echipamente specifice.

• Susţinerea unui program de promovare în conformitate cu planul de marketing, pentru a asigura

atragerea unui număr cât mai mare de turişti.

Page 6: Proiectul Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI MUZEUL... · Proiectul “Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI” Proiect finanţat prin Programul Operaţional

Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI

Page 7: Proiectul Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI MUZEUL... · Proiectul “Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI” Proiect finanţat prin Programul Operaţional

Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI

Page 8: Proiectul Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI MUZEUL... · Proiectul “Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI” Proiect finanţat prin Programul Operaţional

Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI

Page 9: Proiectul Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI MUZEUL... · Proiectul “Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI” Proiect finanţat prin Programul Operaţional

Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI

Page 10: Proiectul Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI MUZEUL... · Proiectul “Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI” Proiect finanţat prin Programul Operaţional

Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI

Rezultate aşteptate:

• obiectivul de patrimoniu restaurat/amenajat şi modernizarea

infrastructurii conexe – patrimoniu cultural naţional.

• un sistem de asigurare a încălzirii prin utilizarea unei surse regenerabile.

• un centru de informare.

• 3 infochioscuri.

• un grup sanitar pentru persoane cu dezabilităţi.

• minim 2.000 de vizitatori la obiectivul turistic, în primul an.

• creşterea sezonului turistic la 12 luni pe an.

• 4 locuri de muncă nou create pe lângă cele 8 deja existente.

Page 11: Proiectul Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI MUZEUL... · Proiectul “Reabilitare şi consolidare MUZEUL NICOLAE MINOVICI” Proiect finanţat prin Programul Operaţional

Primăria Municipiului Bucureşti

(PMB)

Splaiul Independenţei nr. 291-293, Sector 6, Bucureşti

telefon: 021.305.55.00

fax: 021.312.00.30

www.pmb.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat

de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.