Cine sunt/suntem? - timtim-timy.ro · substantivelor, rezolvă sarcina dată, aplaudă...

of 12 /12

Transcript of Cine sunt/suntem? - timtim-timy.ro · substantivelor, rezolvă sarcina dată, aplaudă...

Page 1: Cine sunt/suntem? - timtim-timy.ro · substantivelor, rezolvă sarcina dată, aplaudă răspunsurile corecte, fiecare răspuns corect este punctat, câștigă echipa cu cele mai multe
Page 2: Cine sunt/suntem? - timtim-timy.ro · substantivelor, rezolvă sarcina dată, aplaudă răspunsurile corecte, fiecare răspuns corect este punctat, câștigă echipa cu cele mai multe

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița Inocența Găești –

Dâmbovița

PROFESOR INVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: Niță Daniela Nicoleta

TEMA ANUALĂ: Cine sunt/suntem?

SUBTEMA: „România-i țara mea!”

TEMA ZILEI: „Sunt mândru că sunt român!”

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată

TIPUL ACTIVITĂȚII: Mixtă

CATEGORII DE ACTIVITATE:

ADP.

RUTINE: - Întâlnirea de dimineață: „Bine ați venit românași și româncuțe”, Salutul,

Prezența, Calendarul naturii

- Servirea gustării – deprinderi de igienă și autoservire.

TRANZIȚII: - Degețele

- Trenulețul veseliei

ADE.

DLC. Educarea limbajului: „Eu spun una tu spui multe”

– joc didactic

„Ștergarul” – trasare de semne grafice (linia orizontală,

verticală, oblică, punctul)

DOS. Activitate practică: „Costumul popular” – decorare

ALA I

ȘTIINȚĂ: „Costume populare” – puzzle

CONSTRUCȚII: „Harta româniei” – construcții din cuburi de lemn

ALA II

DANSURI POPULARE: „Brașoveanca”

„Hora mare”

Page 3: Cine sunt/suntem? - timtim-timy.ro · substantivelor, rezolvă sarcina dată, aplaudă răspunsurile corecte, fiecare răspuns corect este punctat, câștigă echipa cu cele mai multe

SCOP: Consolidarea deprinderii de a folosi corect singularul şi pluralul substantivelor,

precum şi de a alcătui cu acestea propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;

Formarea capacității de a efectua operații de lucru cu materialele puse la dispoziție.

OBIECTIV DE REFERINȚĂ: Să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de

joc, atât în calitate de vorbitor cât și în calitate de auditor.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

ADE – BIBLIOTECĂ: DLC – să găsească forma corectă de singular sau plural a

substantivelor, în funcție de cerința exprimată;

- să formuleze propoziții simple sau dezvoltate, utilizând

substantive la singular sau plural;

- să realizeze corect acordul subiectului cu predicatul în

propoziții;

- să asculte cu atenție regulile jocului, în vederea receptării,

înțelegerii și respectării acestora;

- să traseze semne grafice (linia orizontală,verticală, oblică,

punctul).

- ARTĂ: DOS – AP – să decoreze costume populare cu ajutorul materialelor puse la

dispoziție;

- să utilizeze corect instrumentele de lucru și materialele pentru

realizarea unei activități practice.

ALA I - ȘTIINȚĂ: - să recunoască costumul popular;

- să asambleze piesele corespunzătoare puzzlelor;

- să realizeze imagini cu costume populare din puzzle.

- CONSTRUCȚII: - să construiască din cuburi harta României;

- să colaboreze pentru a realiza tema dată.

ALA II: - să respecte regulile de joc;

- să execute deprinderile motrice învățate;

- să manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiție și fair – play.

PENTRU JOCUL DIDACTIC:

SARCINA DIDACTICĂ: Alegerea corectă a jetonului cu una sau mai multe imagini,

exprimarea corectă a singularului și pluralului formând

propoziții.

REGULA JOCULUI: Copiii sunt împărțiți în doua echipe, lucrează cu materialul,

recunosc imaginea și alcătuiesc propoziții cu singularul si pluralul

Page 4: Cine sunt/suntem? - timtim-timy.ro · substantivelor, rezolvă sarcina dată, aplaudă răspunsurile corecte, fiecare răspuns corect este punctat, câștigă echipa cu cele mai multe

substantivelor, rezolvă sarcina dată, aplaudă răspunsurile corecte,

fiecare răspuns corect este punctat, câștigă echipa cu cele mai multe

răspunsuri corecte.

ELEMENTE DE JOC: Căutarea și mânuirea materialului, surpriza, întrecerea, ghicirea,

recompensele, aplauze.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ȘI PROCEDEE: explicația, demonstrația, exercițiul, jocul,

problematizarea, lucrul individual sau în grupuri

mici, observația, turul galeriei, surpriza.

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: colet surpriză, casetofon, CD., calendarul

naturii, jetoane, fișe individuale, paiete,

mărgele, pastă de lipit, șabloane costume

populare din pânză, puzzle, cuburi, aparat

foto.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

*** Curriculum pentru învățământul preșcolar (3 – 6/7 ani), MEC. – 2008

* Revista învățământului preșcolar 1 – 2 / 2009

* Mihaela Paiși Lăzărescu, Liliana Ezechil, Laborator preșcolar, Ghid metodic, București,

2002

* WWW. Didactic.ro

DURATA ACTIVITĂŢII: 1 zi

Page 5: Cine sunt/suntem? - timtim-timy.ro · substantivelor, rezolvă sarcina dată, aplaudă răspunsurile corecte, fiecare răspuns corect este punctat, câștigă echipa cu cele mai multe

Întâlnirea de dimineață debutează cu primirea copiilor în sala de grupă „îmbrăcată”

de sărbătoare. Pe parcursul întâlnirii de dimineață după salutul „Bună dimineața românași și

româncuțe”; se face prezența prin aplicarea pozelor pe panoul cu copii prezenți, se va lucra la

calendarul naturii pentru a stabili anotimplul în care ne aflăm, ziua din săptămână, luna, anul

și fenomenele naturii specifice zilei respective.

Se va iniția o scurtă discuție despre România, ce înseamnă să fi român și de ce pot fi

mândru de asta.

Noutatea zilei o reprezintă primirea coletului surpriză în care se află o trăistuță cu o

scrisoare, două CD-uri și un fluier, trimise de preșcolarii de la Grădinița „Rază de Soare” din

Alba – Iulia.

Tranziția se va face prin jocul Degețelele.

În continuare se desfășoară activitatea pe centre de interes: știință, construcții,

bibliotecă, artă. Copiii sunt îndrumați spre centrele pregătite pentru ei. Voi explica pe rând

copiilor ce sarcini au de îndeplinit la fiecare centru, după care preșcolarii își vor alege centrul

unde doresc să lucreze. Voi urmări activitatea copiilor pe centre și voi interveni ori de câte ori

va fi nevoie, în special la Bibliotecă unde copiii vor fi stimulați să realizeze jocul didactic

„Eu spun una tu spui multe”. La finalitatea jocului didactic copiii vor împodobi un ștergar

cu ajutorul semnelor grafice: linia orizontală, verticală, oblică, punctul. Cât timp preșcolarii

împodobesc ștergarul voi analiza activitatea de la celelalte centre. La terminarea activității se

va face turul galeriei.

Copiii părăsesc sala de grupă formând ,,Trenulețul veseliei”, se va lua pauza pentru

ca preșcolarii să meargă la toaletă, să se spele pe mâini și să servească gustarea.

Ziua se va încheia cu două dansuri populare: Hora mare și Brașoveanca.

Page 6: Cine sunt/suntem? - timtim-timy.ro · substantivelor, rezolvă sarcina dată, aplaudă răspunsurile corecte, fiecare răspuns corect este punctat, câștigă echipa cu cele mai multe

EVENIMENTE

DIDACTICE

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC

STRATEGII DIDACTICE

EVALUARE

METODE ȘI

PROCEDEE

MIJLOACE DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

1. Moment

organizatoric

Se vor asigura condițiile necesare pentru desfășurarea optimă a

activității:

- se va aerisi sala de grupă

- mijloacele de învățământ vor fi distribuite în fiecare sector.

Întâlnirea de dimineață: „Bine ați venit românași și româncuțe”,

Prezența, Calendarul naturii.

Conversația

Calendarul naturii

Observarea

comportamentu

lui inițial.

Răspunsurile

copiilor

2. Captarea și

orientarea

atenției copiilor

Pe adresa grădiniței, pentru grupa ,,Steluțelor ”, sosește un colet purtat

de baloane colorate, roșu, galben și albastru. Coletul este însoțit de o

scrisoare de la Grădinița ,,Rază de Soare”din Alba Iulia .

Educatoarea citește scrisoarea :

,,Dragi copii,

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, ziua tuturor românilor, noi copiii de la

Grădinița „Rază de Soare” din Alba Iulia, vă urăm multă sănătate, multe

realizări în activitățile voastre și vă trimitem o trăistuță în care se află un

Explicația

Coletul surpriză

casetofon

Observarea

comportamentu

lui nonverbal

Page 7: Cine sunt/suntem? - timtim-timy.ro · substantivelor, rezolvă sarcina dată, aplaudă răspunsurile corecte, fiecare răspuns corect este punctat, câștigă echipa cu cele mai multe

CD cu un cântec foarte îndrăgit de noi copiii din Transilvania, având

convingerea că și voi îl veți îndrăgi la fel de mult.

Pentru că vrem să vă cunoaștem vă rugăm să ne trimiteți fotografii cu

lucrări realizate de voi la activități cu prilejul sărbătorii de 1 Decembrie.

Așteptăm fotografiile voastre!”

Anunțarea temei

și a obiectivelor

Pentru că este o zi specială vă propun ca prin ceea ce realizați astăzi să

demonstrați că sunteți mândri că sunteți români. Se anunță jocurile și

activitățile ce urmează a fi desfășurate în fiecare centru de interes,

invitând grupa să le viziteze pentru ca apoi să aleagă unde doresc să

lucreze.

Explicația

Conversația

Observarea

comportamentul

ui copiilor

Prezentarea

optimă a

conținutului

CONSTRUCȚII: în acest sector preșcolarii au ca sarcină să

construiască prin alăturare harta româniei;

ȘTIINȚĂ: la acest sector preșcolarii au ca sarcină asamblarea puzzlelor

pentru a forma costume populare;

ARTĂ: DOS – AP. La acest centru de interes preșcolarii vor avea ca

sarcină să decoreze costume populare cu paiete, mărgele și alte materiale

puse la dispoziție;

BIBLIOTECĂ: DLC. La acest centru preșcolarii vor desfășura jocul

didactic „Eu spun una, tu spui multe” și decorarea ștergarului prin

trasarea de semne grafice.

Lucrul în grup,

în echipă

Lucru

individual

Explicația

Conversația

Cuburi

Puzzle

Paiete, margele,

lipici, șabloade

jetoane

Analiza

produselor

activității

Probă practică

Page 8: Cine sunt/suntem? - timtim-timy.ro · substantivelor, rezolvă sarcina dată, aplaudă răspunsurile corecte, fiecare răspuns corect este punctat, câștigă echipa cu cele mai multe

Dirijarea

învățării

Le propun preșcolarilor alegerea unui centru în care ar dori să lucreze

cu specificația că se pot roti în ordinea preferințelor, vor merge acolo

unde doresc să lucreze și vor vorbi în șoaptă pentru a nu deranja.

Rămân la centrul Bibliotecă unde se desfășoară jocul didactic „Eu spun

una, tu spui multe”

Se explică regulile jocului şi modul de desfășurare al acestuia. Astfel,

voi spune copiilor că pe măsuţele din faţa lor sunt aşezate mai multe

imagini care denumesc unul sau mai multe obiecte. La semnalul meu, un

copil vine, ridică un jeton şi-l denumeşte. Un copil din echipa adversă

caută jetonul care indică forma de plural, iar colegii săi de echipă vor

formula propoziţii folosind această formă.

Se desfăşoară jocul de probă, apoi se împarte colectivul de preşcolari în

două echipe, în vederea începerii jocului.

De fiecare dată sugerez copiilor să-i aplaudăm pe cei care au răspuns

corect imediat după ce au realizat sarcina. Fiecare echipă va primi câte o

bulină pentru fiecare răspuns corect.

Explicația

Demonstrația

Exercițiul

imagini

Aprecieri

privind

înțelegerea

regulilor jocului

Obținerea

performanței

La semnalul educatoarei, un copil dintr-o echipă spune un cuvânt

(substantiv) care indică un obiect sau mai multe obiecte. Un alt copil, din

echipa adversă, enunţă substantivul la numărul plural (singular). Copiii

care spun cuvântul vor fi aleşi în mod alternativ, din fiecare echipă.

Educatoarea prezintă câte o imagine pentru fiecare echipă şi cere să

Exercițiul

Problematizarea

Page 9: Cine sunt/suntem? - timtim-timy.ro · substantivelor, rezolvă sarcina dată, aplaudă răspunsurile corecte, fiecare răspuns corect este punctat, câștigă echipa cu cele mai multe

alcătuiească o propoziţie (substantivul este la numărul singular). Apoi, le

cere să treacă substantivul la numărul plural.

Asigurarea feed-

back-ului

La sfârșitul activității primesc câte o fișă cu un ștergar pe care trebuie

să-l decoreze cu ajutorul semnelor grafice, cât timp copiii lucrează fișa

voi merge la celelalte sectoare unde îi voi solicita să prezinte tema și

sarcinile de lucru efectuate.

Explicația

Conversația

Evaluare La fiecare sector sunt emise aprecieri verbale și autoaprecieri asupra

modului de lucru, asupra calității.

Se vor raporta rezultatele opținute la sarcinile și obiectivele propuse.

Explicația

Turul galeriei

Aprecieri

verbale.

Analiza

produselor

activității

Preşcolarii strâng materialele și părăsesc sala de grupă formând ,,Trenulețul veseliei”, se va lua pauza pentru ca preșcolarii să

meargă la toaletă, să se spele pe mâini și să servească gustarea.

Page 10: Cine sunt/suntem? - timtim-timy.ro · substantivelor, rezolvă sarcina dată, aplaudă răspunsurile corecte, fiecare răspuns corect este punctat, câștigă echipa cu cele mai multe

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE:

- „ Brașoveanca ”

- „ Hora mare ”

ELEMENTE DE JOC:

- Dansul

REGULI DE JOC:

- Brașoveanca - să formeze șirul doi câte doi;

- să respecte indicațiile date;

- să danseze acompaniați.

- Hora mare – să formeze cercul;

- să danseze acompaniați;

- să respecte indicațiile date.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENT

DIDACTIC

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC METODE ŞI

PROCEDEE

EVALUARE

1. Moment

organizatoric

Pregătesc materialele necesare

desfăşurării programului distractiv.

2. Captarea

atenţiei

Copiii din Alba Iulia ne-au trimis

un fluier fermecat și încă un CD. după

care noi să dansăm, fluierul vrea să

participe la jocurile noastre.

Conversaţia

3. Anunţarea

temei

Astăzi vom dansa „Brașoveanca” şi

„Hora mare”. Astăzi vom alege pe cel

mai bun dansator şi cel mai atent

copil.

Explicaţia

4. Dirijarea

învăţării

La dansuri participă toţi copiii

grupei, primul dans se desfăşoară în

formație doi câte doi pe fond muzical.

Al doilea dans se desfăşoară în cerc,

pe fond muzical. La final, vom stabili

Explicaţia

Conversaţia

Demonstraţia

Modul de

desfăşurare a

jocului

Frontal

Page 11: Cine sunt/suntem? - timtim-timy.ro · substantivelor, rezolvă sarcina dată, aplaudă răspunsurile corecte, fiecare răspuns corect este punctat, câștigă echipa cu cele mai multe

care este cel mai bun dansator. Joc - exerciţiu

5. Aprecieri şi

recomandări

Mi-a plăcut cum aţi dansat şi acelaşi

lucru mi-a şoptit şi fluierașul fermecat.

El a adus pentru voi câte o bomboană,

un mic dar pentru că aţi fost cuminţi.

Conversaţia

Page 12: Cine sunt/suntem? - timtim-timy.ro · substantivelor, rezolvă sarcina dată, aplaudă răspunsurile corecte, fiecare răspuns corect este punctat, câștigă echipa cu cele mai multe

DRAGI COPII,

CU OCAZIA ZILEI DE 1 DECEMBRIE, ZIUA

TUTUROR ROMÂNILOR, NOI COPIII DE LA GRĂDINIȚA

„RAZĂ DE SOARE” DIN ALBA IULIA, VĂ URĂM MULTĂ

SĂNĂTATE, MULTE REALIZĂRI ÎN ACTIVITĂȚILE

VOASTRE ȘI VĂ TRIMITEM UN CD. CU UN CÂNTEC

FOARTE ÎNDRĂGIT DE NOI COPIII DIN

TRANSILVANIA, AVÂND CONVINGEREA CĂ ȘI VOI ÎL

VEȚI ÎNDRĂGI LA FEL DE MULT.

PENTRU CĂ VREM SĂ VĂ CUNOAȘTEM SĂ NE

TRIMITEȚI FOTOGRAFII CU LUCRĂRI REALIZATE DE

VOI LA ACTIVITĂȚI CU PRILEJUL SĂRBĂTORII DE 1

DECEMBRIE.

AȘTEPTĂM FOTOGRAFIILE VOASTRE!

CU DRAG PREȘCOLARII DIN GRĂDINIȚA

„RAZĂ DE SOARE” - ALBA IULIA