Proiect Lectie CSC - 05.04.15

10
SCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1 GIURGIU PROPUNĂTOR: VÎRBAN Petronela Sorina PROIECT DIDACTIC Data: 05.05.2015 Clasa: I Aria curriculară: Limbă și comunicare Unitatea de învățare: Învățăm actul lexic si grafic Disciplina: Citire-scriere-comunicare Tema lecției: Sunetul si litera F. Scopul lecției: Realizarea pregătirii pentru actul lexic și grafic. Tipul lecției: Însușire de noi cunoștiințe OBIECTIVE OPERAȚIONALE: O1- să exemplifice cel puţin trei cuvinte care conţin sunetul „f“ pentru fiecare poziţie a acestuia (iniţială, interioară, finală), pe baza unor exemple date; O2- să citească corect cel puţin trei-patru cuvinte şi un frag ment din text, pe baza modelului invatatorului; O3- să recunoască, încercuind cel puţin de trei ori, litera „F“ de tipar într-o serie de litere şi cuvinte, pe baza explicaţiilor invatatorului; O4- să povestească cel puţin un fragment din lectura „Fata babei şi fata moşneagului“, observând ilustraţiile date; STRATEGII DIDACTICE Metode și procedee: conversația euristică, observația dirijată, exercițiul, explicația Mijloace: tabla, caietele, fișe de lucru, imagini, flipchart. Forme de organizare: frontală și individuală Timp alocat: 50 de minute BIBLIOGRAFIE: -Asociaţia RENINCO România –Curriculum pentru copiii cu deficienţe(dizabilităţi) severe şi profunde, iunie 2001; -Muşu Ionel, Taflan Aurel (coordonatori), Terapie educaţională integrată, Ed.PROHUMANITATE, Bucureşti,1997; -Păunescu Constantin, Kostyak Carmen, Muşu Ionel, Lupu Florica, Metodologia învăţării

description

free

Transcript of Proiect Lectie CSC - 05.04.15

Page 1: Proiect Lectie CSC - 05.04.15

SCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1 GIURGIU PROPUNĂTOR: VÎRBAN Petronela Sorina

PROIECT DIDACTIC Data: 05.05.2015 Clasa: I Aria curriculară: Limbă și comunicare Unitatea de învățare: Învățăm actul lexic si grafic Disciplina: Citire-scriere-comunicare Tema lecției: Sunetul si litera F. Scopul lecției: Realizarea pregătirii pentru actul lexic și grafic. Tipul lecției: Însușire de noi cunoștiințe OBIECTIVE OPERAȚIONALE: O1- să exemplifice cel puţin trei cuvinte care conţin sunetul „f“ pentru fiecare poziţie a acestuia (iniţială, interioară, finală), pe baza unor exemple date; O2- să citească corect cel puţin trei-patru cuvinte şi un frag ment din text, pe baza modelului invatatorului; O3- să recunoască, încercuind cel puţin de trei ori, litera „F“ de tipar într-o serie de litere şi cuvinte, pe baza explicaţiilor invatatorului; O4- să povestească cel puţin un fragment din lectura „Fata babei şi fata moşneagului“, observând ilustraţiile date; STRATEGII DIDACTICE Metode și procedee: conversația euristică, observația dirijată, exercițiul, explicația Mijloace: tabla, caietele, fișe de lucru, imagini, flipchart. Forme de organizare: frontală și individuală Timp alocat: 50 de minute BIBLIOGRAFIE: -Asociaţia RENINCO România –Curriculum pentru copiii cu deficienţe(dizabilităţi) severe şi profunde, iunie 2001; -Muşu Ionel, Taflan Aurel (coordonatori), Terapie educaţională integrată, Ed.PROHUMANITATE, Bucureşti,1997; -Păunescu Constantin, Kostyak Carmen, Muşu Ionel, Lupu Florica, Metodologia învăţării

Page 2: Proiect Lectie CSC - 05.04.15

limbii române în şcoala ajutătoare, E.D.P., Bucureşti, 1982; -Radu Gheorghe, Psihopegagia dezvoltării şcolarilor cu handicap, E.D.P.,Bucureşti, 1999.

SCENARIUL DIDACTIC

CONŢINUTUL LECŢIEI

MODURI DE ORGANIZARE

SECVENŢELE

LECŢIEI

Activitatea cadrului didactic

Activitatea cursantilor

Resurse

procedurale

Resurse

materiale

Moduri de

organizare

EVALUARE

1.

Moment

organizatoric.

-Stabileşte un climat propice desfăşurǎrii activităţii. Se pregătesc materialele necesare desfăşurǎrii acesteia.

Se pregǎtesc pentru ora . conversaţia

-frontal

2.

Verificarea

cunoştinţelor

anterioare ale

elevilor.

-In timp ce cadrul didactic

propune un joc cursantii isi

pregatesc caietele

-Explica felul în care se va

desfăşura jocul si obiectvele

acestuia(se asigura că elevii si-

au însuşit literele învăţate

anterior şi că realizează relaţia

existentă între sunet şi literă)

fiecare cursant primeşte câte

un jeton pe care este scrisă o

literă

- va rosti diferite cuvinte

- elevii trebuie să ridice jetonul

cu litera corespunzătoare

Deschid caietele la lectia anterioara

Ridica jetonul cu litera corespunzătoare sunetului iniţial al cuvântului rostit.

Conversa-tia

-jetoane cu

litere

Anexa 1

-Frontal

-Frontal

Observația

Page 3: Proiect Lectie CSC - 05.04.15

sunetului iniţial al cuvântului

rostit.

Solicita citirea textului de către

câţiva cursanti. -„Ce lecţie aţi avut de pregătit pentru astăzi?” Va numi cursantii care vor citi lecţia astfel: -citire selectivă (cuvintele de pe planşa-fluture, literele şi cuvin-tele despărţite în silabe, cuvintele şi propoziţia scrise cu litere de mână); -citire în lanţ; -citirea integrală a textului;

-„.... sunetul şi litera „f„ mic de tipar”.

Vor citi lecţia integral , in lant , selectiv .

Conversa-tia

-Abecedar

-Frontal

-Frontala

-Frontal

3.

Anunţarea

obiectivelor

- cursantii sunt anunţaţi că vor învăţa o altă literă care o să le permită să scrie mai multe cuvinte.

Vor fi atenţi .

Conversa-ţia

-Frontal

4.

Captarea

atenţiei.

-Prezintă o planşă care surprinde aspecte din povestea „Fata babei şi fata moşneagului“. Cere cursantilor să recunoască povestea şi autorul acesteia.

Identifică povestea şi autorul ei, Ion Creangă. Scriu numele autorului pe fişa de lucru.

Conversa-tia -planşă cu imagini din

povestea „Fata

babei şi fata

moşnea-gului“

portretul

lui Ion

Creangă

-frontal

-observarea sistematică

Page 4: Proiect Lectie CSC - 05.04.15

5.

Desfăşurarea

propriu-zisă a

lecţiei.

-Întreabă cursantii dacă cunosc şi alte poveşti scrise de Ion Creangă. -Solicită cursantilor să identifice sunetul care se aude la începutul titlului poveştii ilustrate. -Anunţă cursantii că vor învăţa litera F (de tipar) şi litera de mână, pentru a putea citi şi a scrie cuvinte şi propoziţii care încep cu această literă. - Prezintă obiectivele lecţiei, pe înţelesul elevilor. -Dirijează cursantii în observarea ilustraţiei din manual, formularea de propoziţii pe baza acesteia şi în desprinderea din comunicare a propoziţiei „Fata moşului era harnică“. -Solicită stabilirea numărului de cuvinte din acestă propoziţie şi realizarea analizei şi sintezei cuvântului care conţine litera „F“ de tipar (Fata); -Prezintă planşa cu litera „F“ de tipar.

Cursantii spun titlurile poveştilor cunoscute de ei ( „Capra cu trei iezi“, „Punguţa cu doi bani“, „Povestea porcului“).

Elevii identifică sunetul „f“.

Ascultă explicaţiile

invatatorului.

Ascultă explicaţiile invatatorului.

Analizează ilustraţia, formulează propoziţii pe baza acesteia.

Stabilesc numărul cuvintelor din propoziţie. Despart în silabe primul cu-vânt, identifică sunetele care îl compun.

Privesc litera şi ascultă

conversaţia

conversaţia

-explicaţia

conversaţia

Anexa 2

-Abecedar

planşa cu

-frontal

-frontal/in- dividual

-observarea sistematică

Page 5: Proiect Lectie CSC - 05.04.15

-Dirijează elevii în găsirea unor cuvinte care se scriu cu această literă: -nume de oameni: Florin, Florina, Fănel, Florica, Felicia, Flavius, Florea, Florescu; -nume de animale: Fifi; - nume de personaje din poveşti: Făt-Frumos, Flămânzilă; - nume de oraşe: Focşani,

Feteşti, Fălticeni, Făgăraş,

Făurei;

-Propune cursantilor recunoaşterea şi încercuirea literei F pe abecedar(in titlu) -Iniţiază descifrarea lecţiei şi exersarea actului citirii, prin următoarele activităţi: -citire în gând a cuvintelor şi a textului; -citire model a invatatorului; -dialog dirijat despre conţinutul textului (explicarea cuvintelor şi expresiilor: „a supăra“, „a suferi“, „a cicăli“, „a nu suferi pe cineva“); -citire în lanţ; -citire integrală, individuală; -citire selectivă; -Formulează întrebări care vizează textul citit. -Prezintă cursantilor litera F

explicaţiile invatatorului.

Ascultă explicaţiile invatatorului şi identifică cuvinte care se scriu cu litera studiată.

Încercuiesc litera pe abecedar.

Citesc potrivit cerinţelor (în gând, în lanţ, integral, selec-tiv). -a intrista; -a indura,a se chinui; -a bate la cap,a certa mereu; -a fi manios pe cineva,a nu tolera.

Formulează răspunsuri la întrebări.

Privesc litera de mână,

-exerciţiul

-diferite procedee de

citire (model, integrală,

selectivă, în

litera „F

Abecedar

-planşa cu litera F de

mână

Anexa 3

-individual

-frontal

Page 6: Proiect Lectie CSC - 05.04.15

de mână, solicitând cursantii să identifice elementele grafice componente. Se stabilesc asemănările şi deosebirile cu alte litere. -Scriu la tablă titlul model

(litera F mare de mână –

model).

-Propun realizarea unor

exerciţii pentru încălzirea

muşchilor mici ai mâinii. Pentru

realizarea acestui moment al

lecţiei solicit elevilor să faa

exercitii pentru incalzirea

muschilor mainii.

-Solicit scrierea literei f mare de

mână în aer, în palmă, pe bancă

şi apoi pe caiete, verificând

permanent modul de scriere al

cursantilor. -Exerciţiu de rezervă-scrierea

identifică elementele grafice componente. (un

bastonaş cu întorsătura

în partea de jos, o linie

şerpuită în partea de sus

şi una mai mică la mijloc).

Sunt atenti .

lanţ)

exerciţiul explicaţia

demonstraţia conversaţia

-individual

-frontal

Page 7: Proiect Lectie CSC - 05.04.15

6.

Evaluarea

-Voi evidenţia cursantii care au fost activi pe tot parcursul lecţiei, dar şi pe cei care au participat mai puţin în desfăşurarea lecţiei

Vor fi atenţi la spusele cadrului didactic.

-exercitiul -individual -Fise de lucru

7.

Tema pentru

acasă

-„Ca temă pentru acasă aveţi de citit lecţia „F„mare de tipar .”

Vor fi atenti la spusele doamnei.

Conversatia -Abecedar -frontal

8.

Aprecieri

asupra

modului cum s-

a desfăşurat

prima parte a

lecţiei

-Apreciez modul de desfăşurare

a primei părţi a orei şi de

participare a cursanților la

aceasta.

Vor fi atenţi la spusele

doamnei .

Conversatia -Frontal

Page 8: Proiect Lectie CSC - 05.04.15

Anexa 1: Jetoane cu litere decupabile

Page 9: Proiect Lectie CSC - 05.04.15

Anexa 2: Planse din povestea ”Fata babei și fata mosului” de Ion Creanga

Page 10: Proiect Lectie CSC - 05.04.15

Anxa 3: Plansa litera f/F