Proiect de Instalatii Electrice

download Proiect de Instalatii Electrice

of 35

 • date post

  05-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  438
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Proiect de Instalatii Electrice

PROIECT DE INSTALATII ELECTRICE

A. DATE DE PROIECTARE 1. Destinatia constuctiei : SCOALA cu S+P+1 2. Tensiunea de alimentare : 3 x 380 / 220 V ; 50 Hz 3. Modul de alimentare cu energie electrica : Post transformare 4. Modul de tarifare a energiei electrice : Separat 5. Inaltimea incaperilor : Parter ( Etaj curent ) : 2.8 m Subsol : 3 m 6. Constructia este de tipul : diafragma de b.a. monolit 7. Caracteristicile receptoarelor de forta : Tip M1 M2 M3 M4 M5 Pi [kw] 0.75 1.1 2.2 4 7.5 n [rot / min ] 750 750 750 750 750 cos N 0.63 0.65 0.69 0.72 0.75 Kp = Ip / In 4 4.5 4.5 5 5.5L

0.66 0.69 0.75 0.8 0.83

8. Rezistivitatea solului este 9. Verificarea cantitativa si calitativa a instalatiei de iluminat se va realiza in 10. Detaliu de tablou si antemasuratoarea se vor realiza in : STATIA DE HIDROFOR B .Partea scrisa 1. Borderoul pieselor scrise si desenate 2. Tema de proiectare 3. Memoriul justificativ al solutiilor alese 4. Note de calcul 5. Documentatia economica B. Partea desenata

1. Schema generala de distributie a energiei electrice 2. Instalatia electrica de iluminat plan parter ( etaj curent ) scara 1: 50 3. Instalatia electrica de iluminat plan subsol scara 1: 50 4. Instalatia electrica de forta plan subsol scara 1: 50 5. Schemele monofilare de distributie ale tablourilor secundare si general de lumina si / sau forta 6. Scheme pentru circuitele de curenti slabi ( nepericulosi) 7. Schema multifilara a circuitelor principale si ale circuitelor de comanda manuala si / sau automata a tabloului de forta din 8. Siruri de conectori pentru circuitele de la punctul 7 9. Detaliul tabloului de forta de la punctul 7 10. Planul instalatiei de paratrasnet si al prizei de pamant scara 1: 200

MEMORIU

JUSTIFICATIV

Prezentul proiect constituie fundamentul teoretic pentru realizarea unei instalatii electrice 18218p151s aferente unei scoli cu S+P+1 nivele . Din studiul planurilor de arhitectura s-au stabilit elmentele de constructie . inaltimea parterului este de 2.8 m ,iar a subsolului de 3m, constructia fiind de tip diafragme . Tensiunea de alimentare a obiectivului ste de 3x380/220 V, la o frecventa de 50Hz. Alimentarea cu energie electrica se face din punct de transformare , iar tarifarea energiei electrice se face separat , ceea ce implica tablouri separate de lumina si forta, si contorizare separata. Proiectul de fata contine piese scrise si desenate. Calculul de dimensionare a sistemului de iluminare s-a facut prin metoda factorului de utilizare. Conform calculului de dimensionare, au rezultat corpuri de iluminat fluorescente de tip FIAG-01-2x40W, FIPA- 01- 2x40W, FIRA- 01- 2x40W , FIA-01-2x40W, FIPRA- 01-2x40W. Amplasarea corpurilor de iluminat pe planurile de situatie s-a facut uniform sau neuniform (asimetric) , depinzand de fiecare situatie in parte.Asezarea neuniforma , inseamna a renunta de exemplu la un corp de iluminat sau la mai multe corpuri de iluminat, in functie de incapere sau de destinatie. O alta amplasare neuniforma fiind apropierea corpurilor de iluminat de peretele vitrat. Exista doua conditii pentru amplasarea corpurilor de iluminat : fluxul luminos sa cada perpendicular pe suprafata de lucru ;

-

fluxul luminos sa fie paralel cu suprafata vitrata;

Verificarea cantitativa si calitativa a sistemului de iluminat s-a facut pentru o sala de curs, folosind calculul prin metoda punct cu punct. Tabloul electric ste partea din instalatia electrica in care se realizeaza legaturile electrice si se monteaza aparatele de masura si control.Alimentarea se face din punctul de transformare, acesta este amplasat la 100m de peretele exterior al cladirii , la tabloul general de lumina sau forta printr-un cablu montat in pamant, apoi la tablourile secundare de lumina se face prin coloane radiale.In proiect exista 3 scheme de tablou electric pentru lumina , schema tabloului general de lumina (TGL), schemele tablourilor secundare de lumina la parter, subsol ( TSLp,TSLs,TSL1). Criteriile de formare a circuitelor electrice de lumina sunt urmatoarele : puterea maxima pe un circuit de lumina este de aproximativ 1200 W, iar numarul de corpuri de iluminat nu depaseste 10-12 corpuri pe circuit. Numarul de incaperi pe circuit este de 3 incaperi alaturate, daca se indeplineste prima conditie Puterea circuitelor de rezerva ste de o putere egala cu marea majoritate a puterilor circuitelor Un circuit de rezerva exista la un numar de 10 circuite din tablou Lungimea unui circuit de lumina sa fie mai mica sau egala cu 50 m Prizeele nu monteaza pe peretii exteriori si nici in bai Puterea unui circuit de prize este de 2000W, iar numarul de prize nu depaseste 8 bucati pe circuit se amplasaeza intrerupatoare simple sau duble , depinzand de situatie

-

-

Trasarea circuitelor de lumina la subsol s-a facut aparent, intr-un tub de protectie tip IPEZ. Trasarea circuitelor se realizeaza la subsol cu doze simple , la parter si etaj cu doze centralizate . Distanta de la doza la corpul de iluminat este mai mica sau egala cu 9 m , iar traseul doza-corp de iluminat nu trebuie sa aiba mai mult de 3 coturi. Proiectul , continua cu calculul circuitelor de lumina si prize , la subsol si la parter , calculul coloanelor secundare de lumina si prize si calculul coloanei generale de lumina . Instalatia de forta exista la subsol si este reprezentata de motoare care au fost amplasate in centrala termica , statia de hidrofor si centrala de ventilatie. De asemenea se monteaza circuite de prize trifazice, cate 3-4 locuri de prize pe circuit cu o putere Pi = 5-7 KW, circuite de prize monofazice , cate 5-6 locuri de prize pe circuit cu o putere Pi = 2-3 KW si circuite de prize de tensiune redusa cu o putere Pi = 0.2 KW .In proiect exista 3 scheme ale tablourilor secundare de forta pentru cele 3 incaperi : centrla de ventilatie , termica si statia de hidrofor. Puterea unui tablou secundar de forta trebuie sa fie aproximativ 30 KW. Calculul circuitelor de alimentare a motoarelor cu pornire directa s-a facut de 4 ori pentru fiecare putere a motorului, data prin tema de proiectare.Puterea motoarelor este :

0.75;1.1;2.2;4;7.5 KW , motorul cu putere a Pi = 7.5 KW, are circuitele de alimentare cu pornire stea- triunghi, in proiect facandu-se aceste calcule. De asemenea , s-a facut calculul circuitelor de prize trifazice , calculul coloanei tabloului secundar de forta pentru centrala de ventilatie, termica , statia de hidrofor si calculul coloanei generale de forta. Calculul pierderilor de tensiune s-a facut pentru lumina si forta, indeplinindu-se conditiile de : U % < Uadm % < 8% la lumina U % < Uadm % < 10 % in regim normal Uadm % < 17 % in regim de pornire pentru punctul de transformare CALCULUL ELECTRIC AL INSTALATIEI DE LUMINA

-

DIMENSIONAREA RETELEI DE DISTRIBUTIE LA LUMINA A. Calculul circuitelor de lumina si priza de la parter. I. Calculul circuitelor de lumina

Calculul se face pentru circuitul cel mai dezavantajat , adica cel mai incarcat, respectiv circuitul C9 ( P14,P15) : Pi = 1200 W 1. Calculul curentului nominal :

IC = I n =

=

= 5.74 A

Unde : IC = curentul de calcul (nominal ) PI = puterea instalata pe circuitul cel mai incarcat Uf = tensiunea de faza ( 220V ) Cos = factor de putere ( 0.95) pentru corpuri de iluminat fluorescente

2. Calculul sectiunii conductorului

Ima > I n

Conform Anexa II la pag. 8 paragraful 3.1 pentru

n = 2 FY conductoare cupru

Sf = 1.5 mm2 sectiunea de faza I ma = 17 A SOLUTIA ALEASA : 2 FY 1.5 mm 2 3.Alegerea tubului de protectie Circuitul se executa ingropat in tencuiala in tub IPEY cu diametrul exterior al tubului , conform paragrafului 6.2 pag. 21 Anexa II: Pentru n = 2 conductoare cupru S f = 1.5 mm 2 D = 16 mm SE ADOPTA SOLUTIA FINALA : 2FY 1.5 / IPEY 16 4. Protectia circuitului de lumina

Se realizeaza cu sigurantele fuzibile unipolare cu filet de tip LF in soclu de 25 A. Calculul fuzibilului : IF>In I F > 5.74 Ama

I F < ( 0.6 0.8 ) I

I F < (10.213.6) A

Siguranta fuzibila este LF 25 / 10 A I F = 10 A B. Calculul circuitelor de lumina de la subsol PI = 1100 W

Calculul se face pe circuitul cel mai incarcat C6 = C8 1. Calculul curentului nominal

In=

= 5.26 A

2. Alegerea sectiunii conductorului I ma > I n I ma = 17 A I n = 5.26 A

Conform Anexa II ,pag. 8 Solutia aleasa 2FY 1.5

: SNL = S F = 1.5 mm 2

3. Alegerea tubului de protectie : Circuitul se executa aparent in tub PEL , cu diametrul exterior al tubului conform Anexa II pag. 23. S F = 1.5 mm2 N= 2 FY D = 12.7 mm SOLUTIA ALEASA : 2 FY 1.5 / 12.7 4. Alegerea sigurantei fuzibile IF>In I F > 5.26 A I F < ( 10.213.6 )

I F < (0.60.8 ) I ma I F = 10 A

SOLUTIA ALEASA : LF 25 / 10 A II . CALCULUL CIRCUITELOR DE PRIZA -- PARTER Se alege circuitul cel mai dezavantajat Pi = 2000 W 1. Calculul curentului nominal

In =

=

= 11.4 A

Calculul sectiunii conductorului Conform paragrafului 3.1 Anexa II pag. 8 Ima > I n I ma = 20 A

S F = 2.5 mm2 S min = 2.5 mm2 pentru conductoare de cupru

- conductor de faza

S FY = 2.5 mm 2

- conductor de nul de lucru S FY = 2.5 mm2 - conductor de nul de protectie S FY = 2.5 mm2 SOLUTIA ALEASA PENTRU CONDUCTOR 3 FY 2.5mm 2 2. Alegerea tubului de protectie Conform paragrafului 6.2 pag . 21 Anexa II se alege tub de protectie etans tip IPEY D = 16 mm ( pentru n = 3 FY , S F = 2.5 mm) SOLUTIA FINALA ESTE : 3 FY 2.5 / IPEY 16 3. Alegerea sigurantei fuzibile Calculul fuzibilului IF>In I n = 11.4 A I F < ( 14.419.2 ) A

I F < (0.60.8 ) I ma I F = 16 A

SOLUTIA ALEASA : LF 25 / 16 A CALCULUL COLOANELOR SECUNDARE DE LUMINA SI PRIZA Circuite trifazice I. TRASEUL TGL TSL - PARTER 1. Calculul curentului nominal

In= Unde:

=