PROGRAMUL DE CONFORMARE A Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2012 9 suplimentar

download PROGRAMUL DE CONFORMARE A Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2012 9 suplimentar

of 34

 • date post

  22-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROGRAMUL DE CONFORMARE A Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2012 9 suplimentar

 • Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2012 0

  SERVICIUL FISCAL DE STAT

  AL REPUBLICII MOLDOVA

  Programul

  de conformare a

  contribuabililor

  Chişinău

  2011

  pentru

  anul 2012

 • Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2012 1

 • Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2012 2

  Programul de conformare din acest an a fost elaborat pentru

  susţinerea conformării voluntare şi identificarea/descurajarea

  contribuabililor care au decis sa nu se conformeze, iar rezultatele

  vor conduce la reducerea decalajului fiscal

  Obiectivul Programului de conformare este de a promova un nivel

  ridicat de conformare voluntară a contribuabililor din Moldova cu

  legislaţia fiscală, inclusiv prin acces uşor la drepturile legale şi prin

  micşorarea costurilor de raportare fiscală.

  În Programul de conformare a contribuabililor am prevăzut

  politici de asistenţă şi sprijin la facilitarea conformării, precum şi politici

  de descurajare şi detectare a contribuabililor ce intenţionat nu se

  conformează. Este cunoscut faptul, că este mai uşor şi mai ieftin să previi

  o maladie, decît să o tratezi. Ca obiectiv important pentru Serviciul

  Fiscal am stabilit micşorarea presiunii asupra contribuabililor oneşti,

  care execută la timp şi în volum deplin obligaţiile fiscale şi, concomitent,

  asigurarea sancţionări inevitabile pentru cei, care conştient se eschivează

  de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii.

  Modelul de gestionare a riscurilor de conformare, pe care se

  bazează Programul, ajută şi inspiră la căutarea echilibrului de abordări,

  ce iau în consideraţie riscurile emergente.

  Prin lansarea publică a Programului, SFS invită contribuabilii şi

  reprezentanţii lor de a transmite opinii şi solicitări referitoare la opţiunile

  de gestionare a riscurilor. În consecinţă, colectarea veniturilor la buget

  este în interesul tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, pentru ca

  Guvernul să finanţeze programele de importanţă socială.

  Nicolae Platon

  Şeful IFPS

 • Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2012 3

  De ce Programul de conformare este important

  Publicarea documentelor de bază în care sînt expuse priorităţile

  Serviciului Fiscal de Stat

  Planul de dezvoltare a SFS pentru

  anii 2011-2015 este aprobat prin

  Hotărîrea Guvernului nr.1141 din

  16.12.2010

  Din anul 2011 se editează

  revista „Monitorul Fiscal

  FISC.md”, unde este expusă

  poziţia oficială a SFS în diferite

  probleme de fiscalitate

  S-a editat Carta Contribuabilului, unde

  sînt expuse drepturile şi obligaţiunile

  contribuabililor la onorarea obligaţiilor

  fiscale

  A fost petrecut sondaj pentru contribuabili referitor la detectarea nivelului de satisfacere de serviciile

  prestate, organizat cu suportul USAID/BIZTAR şi Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare OIKOS. Unele concluzii

  ale sondajului:

  • Percepţia generală a contribuabililor faţă de activitatea organelor de administrare fiscală

  este neutră spre pozitivă.

  • În viziunea OIKOS aprecierea de către contribuabil a calităţii activităţii SFS este puternic

  influenţată de contextul general al performanţelor statului, ale altor instituiţii publice.

  • În majoritatea cazurilor activitatea funcţionarilor fiscali este apreciată ca profesionistă, iar

  atitudinea funcţionarilor faţă de contribuabili ca respectuoasă.

  • În viziunea OIKOS, activităţile de inspecţie şi control sînt percepute distorsionat de

  contribuabili ca o metodă de penalizare a contribuabililor şi nu ca un mecanism de

  prevenire a încălcărilor din domeniul fiscal. Astfel, circa o jumătate dintre respondenţi consideră că

  inspecţiile fiscale la care au fost supuşi nu au contribuit la micşorarea erorilor fiscale .

  Programul de conformare descrie metodele de

  încurajare a nivelului înalt de conformare

  voluntară cu legislaţia fiscală a Republicii

  Moldova şi metodele de abordare a neconformării

  fiscale, determinate în baza riscurilor

 • Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2012 4

  Cuprins

  Introducere..................................................................................................6

  01 Rezultatele anului 011...................................................... ...................9

  02 Modalităţi de abordare............................................................... .. ......12

  03 Aplicarea Modelului de gestionare a riscurilor de conformare.............15

  04 Contribuabilii mari.................................................................................23

  05 Contribuabilii mijlocii............................................................................25

  06 Contribuabilii mici.................................................................................27

  07 Micro business.......................................................................................28

  08 Persoanele fizice cetăţeni.....................................................................29

  09 Monitorizare, evaluare, raportare........................................................31

  Acronime .............................................................................................................33

 • Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2012 5

  Introducere

  Contribuabilii, cetăţenii, mass - media sunt

  în aşteptarea îmbunătăţirii permanente a calităţii

  serviciilor fiscale, ridicarea nivelului de transparenţă

  şi de responsabilitate, diminuarea eventualelor

  costuri – aşteptări, ce trebuie să fie realizate în

  scopul de a menţine încrederea în sistemul fiscal şi a

  reduce presiunea asupra contribuabililor oneşti.

  Problema de bază a SFS este aceeaşi de la

  an la an, şi anume resurse limitate pentru

  desfăşurarea activităţii raportat la aşteptările şi

  necesităţile societăţii civile.

  SFS a început să rezolve această problemă

  prin abordare bazată pe gestionarea riscurilor de

  conformare, astfel încît concentrarea să fie axată

  asupra contribuabililor pasibili de evaziune fiscală.

  De asemenea şi în continuare este necesară

  îmbunătăţirea serviciilor prestate contribuabililor

  pentru a ridica nivelul deservirii pentru

  contribuabilii care se conformează şi care încearcă

  să se conformeze.

  În cadrul politicii Guvernului Republicii

  Moldova pentru integrare europeană, ca si în anul

  2011, SFS stabileşte Programul de conformare a

  contribuabililor pentru anul 2012 prin prisma

  „Ghidului de gestionare a riscurilor de conformare”

  al CE, specializat pentru administraţiile fiscale ale

  ţărilor UE, precum şi în concordanţă cu propunerile

  misiunilor FMI ce au avut loc pe parcursul anului

  2011. Concomitent, obiectivele generale şi specifice

  ale Programului sînt elaborate în baza Planului de

  dezvoltare a SFS pentru anii 2011-2015, aprobat

  prin HG nr.1141 din 16.12.2010 (Obiectivul general

  4.2A.1. Elaborarea strategiei generale de

  conformare).

  Administrarea încasărilor

  Administrarea fiscală deţine o serie de sisteme de

  colectare, cele mai importante includ:

  La BS şi BUAT

  1) T.V.A.

  2) Impozitul pe venit

  3) Accize

  4) Impozitul pe bunurile imobiliare

  BASS

  FAOAM

  T.V.A.

  Ponderea cea mai înaltă a încasărilor o deţine

  T.V.A. şi constituie 41% în totalul de venituri la buget.

  Impozitul pe venit

  Impozitul pe venit include impozitul din activitatea

  de întreprinzător, impozitul calculat la sursa de plată

  pentru rezidenţi şi nerezidenţi, ce se referă inclusiv şi la

  cel reţinut din veniturile salariale şi impozitul reţinut

  dintr-o serie de servicii prestate de persoanele fizice.

  Ponderea acestui impozit constituie circa 29% din

  veniturile Bugetului Public Naţional.

  Începînd cu anul 2012 se reintroduce impozitul pe

  venit din activitatea de întreprinzător la cota unică de

  12%.

  Accizele

  Principalele surse de venit pentru colectarea

  accizelor reprezintă producţia de alcool, de tutungerie,

  produsele petroliere. Ponderea accizelor la buget

  constituie circa 7% din veniturile totale acumulate.

 • Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2012 6

  Impozitul pe bunurile imobiliare

  Acest impozit include obligaţiile calculate

  pentru terenurile de pămînt şi pentru imobilele

  aflate în proprietate. Ponderea impozitului pe

  bunurile imobiliare constituie 4% din veniturile