PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

69
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII - SUPORT DE CURS -

description

PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCELAPLICAŢII

Transcript of PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

Page 1: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

PROCESORUL DE TEXTE WORD

PROCESORUL DE TABELE EXCEL

APLICAŢII

- SUPORT DE CURS -

Page 2: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

CUPRINSCuprins ................................................................................................................................... 2 Capitolul I ............................................................................................................................... 4 PROCESOARE DE TEXte (WORDPROCESSORS) ........................................................... 4

1.2. Deschiderea/închiderea aplicaţiei Word .................................................................... 10 1.3. Fereastra aplicaţiei Word ........................................................................................... 11 1.4. Meniuri şi bare de instrumente .................................................................................. 12 1.5. Introducerea textului şi deplasarea în document ....................................................... 14

Capitolul II ........................................................................................................................... 15 PREZENTAREA MENIURILOR WORD .......................................................................... 15

2.1. Meniul FILE .............................................................................................................. 15 2.2. Meniul EDIT ............................................................................................................. 16 2.3. Meniul VIEW ............................................................................................................ 17 2.4. Meniul INSERT ........................................................................................................ 17 2.5. Meniul FORMAT ...................................................................................................... 18 2.6. Meniul TOOLS ......................................................................................................... 19 2.7. Meniul TABLE ......................................................................................................... 20 2.8. Meniul WINDOW ..................................................................................................... 21 2.9. Meniul HELP ............................................................................................................ 21

Capitolul III .......................................................................................................................... 22 FORMATĂRI ...................................................................................................................... 22

3.1. Operaţii asupra blocurilor de text .............................................................................. 22 Pentru a înlocui cuvinte, fraze, fragmente de text se selectează meniul Edit, opţiunea Replace. În fereastra afişată se precizează şirul de caractere care trebuie înlocuit în document în caseta Fiind What iar şirul cu care trebuie să înlocuiţi se precizează în caseta Replace With. Opţiunile precizate mai sus se regăsesc şi la această comandă. .... 26 3.2. Formatare fonturi ....................................................................................................... 26 3.3. Formatarea paragrafelor ............................................................................................ 30 3.4. Formatarea paginii ..................................................................................................... 31

Capitolul IV .......................................................................................................................... 33 FUNCŢII SPECIALE ALE PROCESORULUI DE TEXTE WORD ................................. 33

4.1. Creare Note de subsol şi Note de final ...................................................................... 34 4.2. Creare antet şi subsol ................................................................................................. 34 4.3. Creare tabele .............................................................................................................. 35 4.4. Inserare obiecte grafice ............................................................................................. 35 4.5. Inserare grafice .......................................................................................................... 36 Aplicaţia Word conţine modulul Micosoft Graph. Se va crea mai întâi tabelul cu date care trebuie reprezentate grafic şi apoi se va proceda astfel: ........................................... 36 4.6. Numerotare pagini, figuri, imagini, diagrame ........................................................... 36 4.7. Creare liste marcate/numerotate ................................................................................ 37 4.8. Creare tabelă de materii ............................................................................................ 37 4.9. Editare formule .......................................................................................................... 38 4.10. Împărţirea textului în coloane .................................................................................. 38

În anumite documente, paginile conţin mai multe coloane (egale sau diferite ca lăţime),de exemplu ziare, buletine informative, reviste ş.a. .................................................................. 38

4.11. Transmiterea şi gestionarea corespondenţei ............................................................ 39 APLICAŢII WORD ............................................................................................................. 41 CAPITOLUL V .................................................................................................................... 51 PROCESORUL DE TABELE EXCEL ............................................................................... 51

2

Page 3: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

5.1. Lansarea în execuţie a aplicaţiei Excel ...................................................................... 51 5.2. Crearea unui fişier (registru de calcul) nou şi salvarea acestuia ............................... 51 5.3. Deschiderea unui registru de calcul şi salvarea acestuia .......................................... 52 5.4. Închiderea aplicaţiei Excel ........................................................................................ 52 5.5. Personalizarea sesiunii de lucru în Excel .................................................................. 52 5.6. Gestionarea foilor de calcul dintr-un registru. Descrierea unei foi de calcul ............ 53 5.7. Introducere date în celule. Formatări ........................................................................ 55 5.8. Formule şi funcţii ...................................................................................................... 56 5.9. Grafice (creare, formatare, actualizare) ..................................................................... 56 5.10. Imprimarea foilor de calcul ..................................................................................... 57 5.11. APLICAŢII EXCEL ............................................................................................... 58

BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................. 66 TEMATICA PENTRU EXAMEN ...................................................................................... 67

3

Page 4: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

CAPITOLUL I

PROCESOARE DE TEXTE (WORDPROCESSORS)

Obiective urmărite:

• Ce este un procesor de texte şi ce rol are

• Terminologia utilizată în procesarea textelor

• Reguli de introducere a textelor

• Modalităţi de deplasare într-un document

Conţinut:

1.1. Prezentare generală

1.2. Deschiderea/închiderea aplicaţiei Word

1.3. Fereastra aplicaţiei Word

1.4. Meniuri şi bare de instrumente

1.5. Introducerea textului şi deplasarea în document

Cuvinte cheie: procesor de texte, document, cuvânt, paragraf, pagină,

secţiune.

1.1. Prezentare generală

Birotica are ca obiect informatizarea muncii de birou, reprezentând un

ansamblu de tehnici şi mijloace utilizate pentru automatizarea activităţii de

birou şi în principal, a prelucrării şi comunicării cuvântului (sunetului),

textului şi imaginii. Aceste tehnici folosesc informatica, tehnologiile de

comunicaţii de date şi asigură, prin mijloace electronice, funcţii de clasare şi

4

Page 5: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

ordonare, organizare în pagină a textelor, pregătirea documentelor, a

corespondenţei electronice, analiză şi simulare, interogare şi consultare la 49

distanţă, vizualizare grafică şi alte funcţii de gestiune a datelor pentru

realizarea sarcinilor curente ale activităţilor de birou.

Denumirea acestui domeniu a fost introdusă din limba franceză după

Convenţia Informatică din 1976 pentru a desemna automatizarea activităţilor

de birou (Bureau Automatique).

Informaţia, ca materie primă a prelucrărilor din orice birou, reprezintă

suportul deciziei manageriale în orice sistem economic.

Documentul este suportul pe care sunt înscrise informaţiile şi datele de

prelucrat. Documentele se emit, se prelucrează, se sintetizează, se transmit, se

arhivează. În prezent, în condiţiile în care volumul de informaţii este extrem

de mare, reţelele de calculatoare de tip Internet şi Intranet oferă modalităţi de

acces rapide şi eficiente la informaţii şi implică creşterea importanţei

activităţilor de birou.

Informaţia poate fi clasificată:

a. După formă:

- informaţie analogică (date pentru reprezentarea fenomenelor,

imaginilor, sunetelor aşa cum sunt percepute de dispozitivele de

înregistrare, fără conversie sau codificare înainte de memorare

sau transmitere).

- informaţie digitală (se obţine de la fenomenul real sau de la

informaţia analogică, dar printr-o codificare sau conversie).

b. După natură:

- Numerică,

- Alfabetică,

- Alfanumerică,

- Logică,

- Text,

5

Page 6: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- Imagini grafice,

- Secvenţe audio,

- Secvenţe video.

Procesele de prelucrare electronică a informaţiei sunt:

Procesarea datelor (datele sunt organizate şi memorate pe suport

sub formă de fişiere, baze de date, bănci de date, folosind soft

special realizat cu limbaje de prelucrare).

Procesarea textelor (se folosesc operaţii specifice lucrului cu texte

grupate în cuvinte, paragrafe, pagini, secţiuni).

Procesarea documentelor (se folosesc operaţii de prelucrare a

textelor însoţite de imagini grafice, tabele, schiţe, desene,

fotografii scanate etc.).

Prelucrarea sunetului (sunt prelucrate sunete naturale sau

muzicale).

Prelucrarea imaginilor (sunt prelucrate imagini luate prin camera

video, transmise sau realizate pe calculator).

Sistemul informatic de birou (sistemul birotic) este un ansamblu de

metode, tehnici, procedee şi programe prin care se realizează automatizarea şi

informatizarea activităţilor de birou şi administrative.

Sistem informatic de birou (SIB) este un ansamblu de echipamente şi

programe, de mijloace hardware şi software necesare pentru procesarea

informaţiilor în activităţile de birou şi care funcţionează în concordanţă cu

sistemele informatice de gestiune, de management şi cu cele de

telecomunicaţii. Sistemele informatice de birou ajută angajaţii care realizează

activităţi de culegere, stocare, prelucrare şi transmitere a datelor. Aceste

sisteme se bazează în principal pe sisteme de comunicaţii şi procesarea

documentelor.

Documentele sunt procesate cu ajutorul unui procesor de texte,

programe de calcul tabelar, tehnologii de preluare imagini etc.

6

Page 7: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Comunicaţiile se realizează prin e-mail, chat, fax, mesagerie vocală şi

video-conferinţe.

Un procesor de texte este un pachet de programe de prelucrare destinat

introducerii textelor şi tehnoredactării documentelor. Se mai numeşte program

pentru tehnoredactare asistată de calculator, tehnoredactare computerizată sau

tehnoredactare cu calculatorul.

Conform Dicţionarului enciclopedic român, tehnoredactarea este

operaţia de proiectare şi de pregătire tehnică şi grafică a unui manuscris

destinat imprimării şi cuprinde: stabilirea tipului de imprimare, a formatului

publicaţiei, indicarea tipului de caracter adecvat textului, titlurilor,

subtitlurilor, paginaţia, dimensionarea şi amplasarea imaginilor, tabelelor etc.

Un produs software reprezentativ pentru proiectarea şi realizarea unui

sistem informatic de birou este produsul MS OFFICE care are componentele

principale: Word (procesare texte), Excel (calcule tabelare), PowerPoint

(prezentări grafice), Access (gestiune baze de date relaţionale), Outlook

(gestionarea corespondenţei).

Ca variante ale pachetului de programe MS OFFICE amintim: MS

OFFICE 97, MS OFFICE 2000, MS OFFICE XP, MS OFFICE 2003.

Scopul procesoarelor de texte:

- crearea documentelor: introducerea textului (în general de la

tastatură) şi inserarea unor imagini / desene / figuri.

- editarea documentelor: corectarea greşelilor de ortografie şi

modificarea conţinutului documentelor (prin inserare / mutare /

copiere / ştergere / modificare a blocurilor de texte.

- formatarea documentelor: modificarea formatului documentelor,

a modului lor de prezentare (tip caractere, aliniere, spaţiere,

aranjare în pagină, orientarea paginii, antet şi subsol de pagini

etc.).

7

Page 8: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- salvarea documentelor pe disc: pentru utilizări ulterioare.

- tipărirea documentelor.

Tipuri de procesoare de texte

- Editoare de texte care permit numai introducerea, editarea,

salvarea şi tipărirea textelor. Nu au facilităţi de tehnoredactare şi

nici de inserare elemente grafice. Se folosesc pentru scrierea de

scrisori (e-mail), de texte şi programe (de exemplu WordPad,

NotePad, Write, Edit).

- Editoare de documentaţii care au toate facilităţile editoarelor de

texte şi în plus facilităţi de tehnoredactare şi de inserare elemente

grafice. Se folosesc pentru redactarea oricărui tip de document

(de exemplu Word, WordPerfect, WordPro).

- Editoare profesioanale care au toate facilităţile editoarelor de

documentaţii şi în plus facilităţi avansate de pregătire a textului

pentru tipărire la tipografie, editoare grafice încorporate

(programe de desen, pictură, grafică), cu varietate mare de stiluri

de scris şi facilităţi suplimentare de formatare a documentelor. Se

mai numesc ”programe DTP – DeskTop Publishing”. Sunt

utilizate de firme de design şi publicitate sau în tipografii pentru

realizarea revistelor, ziarelor etc. (de exemplu QuarkPress,

Ventura Publishing, Corel ş.a.).

Principalele facilităţi oferite de procesorul de texte

- trecerea automată la rândul următor a unui cuvânt care nu mai încape pe

rândul curent (”word wrap”),

- corectarea uşoară a textului (facilităţi de tip copiere / mutare / ştergere /

căutare / înlocuire a blocurilor de text, modalităţi de tip suprascriere sau

inserare etc.),

8

Page 9: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- parcurgerea rapidă a documentului (”scrolling”),

- formatarea caracterelor, paragrafelor, paginilor,

- numerotarea automată a paginilor, figurilor, graficelor,

- inserarea de obiecte grafice (Clip Art, WordArt, Chart, Picture, desene –

Autoshapes),

- creare, actualizare şi sortare tabele,

- creare automată a tabelelor de index, a cuprinsului,

- editare formule matematice,

- editare scrisori personalizate (”mail-merge”),

- verificarea corectitudinii textului (”spelling check”, ”grammar check”),

- despărţirea în silabe automată sau manuală (”hyphenation”),

- utilizare dicţionare de cuvinte (”thesaurus”),

- creare şi utilizare şabloane (”templates”),

- creare hiperlink-uri,

- tipărire documente în unul sau mai multe exemplare, toate paginile sau

anumite pagini, scalare la imprimare etc.,

- salvare documente în diferite forme: document, text, pagină Web etc.

Terminologia utilizată în procesarea textelor

Cuvânt – este un şir de caractere cuprinse între două caractere blank

(spaţiu).

Paragraf – este o porţiune de text care se termină prin apăsarea tastei

Enter (efectul este caracterul neprintabil ¶, care poate fi afişat sau

ascuns cu butonul ”Show/Hide ¶”, situat pe bara Standard). O linie fără

nici un caracter, obţinută prin apăsarea tastei Enter, este un paragraf

vid. Alte denumiri:

- Linie Window – este ultima linie a unui paragraf, care nu mai

încape pe pagina/coloana curentă şi este trecută automat pe

pagina/coloana următoare,

9

Page 10: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- Linie Orphan – este prima linie a unui paragraf care rămâne

singură la sfârşitul paginii/coloanei curente.

Secţiune - este un grup de paragrafe consecutive delimitate prin

caracterul neprintabil ”Section Break”. Acest caracter se introduce prin

Insert/Break/Section Break şi se şterge ca un caracter obişnuit (tasta

Del sau BS).

Pagină - este ”zona de editare” realizată automat, în funcţie de setările

făcute de utilizator referitor la: dimensiunile fizice ale hârtiei, marginile

documentului, aşezarea în pagină – orientarea textului

(Portrait/Landscape).

Aplicaţia Word aparţine pachetului Microsoft Office şi reprezintă cel

mai răspândit şi performant software pentru procesare texte pe PC-uri. Cu

ajutorul acestei aplicaţii se pot realiza documente diverse: scrisori, oferte,

documente tipizate, memorii, rapoarte, rapoarte informative, faxuri, diverse

notiţe, reviste, cărţi structurate pe capitole, curriculum vitae, tabele, coperte,

formulare cu câmpuri (”forms”) din care informaţiile por fi preluate de

aplicaţia Access pentru a fi prelucrate ulterior etc.

1.2. Deschiderea/închiderea aplicaţiei Word

Pentru lansarea aplicaţiei Word sunt mai multe posibilităţi:

Din meniul Start – Programs – Microsoft Word;

Dublu clic pe shortcut-ul aplicaţiei Word, dacă aceasta există pe

desktop. Dacă nu există această scurtătură, o puteţi crea prin mai

multe metode:

Clic dreapta într-o zonă liberă a desktop-ului, alegeţi New,

Shortcut şi din fereastra care apare, utilizaţi butonul Browse

pentru a localiza programul ”winword.exe”.

10

Page 11: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Start – Programs – clic dreapta pe Microsoft Office – Microsoft

Word şi apoi selectaţi comanda Send To – Desktop (create

shortcut).

Dublu clic pe un document creat anterior are ca efect deschiderea

acelui fişier în aplicaţia Word.

Acţionarea butonului Word de pe bara de instrumente Office

(dacă este afişată pe ecran).

Închiderea aplicaţiei Word se poate face prin una din metodele:

- Din meniul File se alege opţiunea Exit;

- Clic pe butonul Close situat în partea din dreapta a barei titlu a

aplicaţiei.

- Combinaţia simultană de taste: ALT + F4.

1.3. Fereastra aplicaţiei Word

După lansarea în execuţie a aplicaţiei Word, va apare fereastra

aplicaţiei:

Fereastra Word conţine:

11

Page 12: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

a) Bara titlu, în care se găseşte denumirea aplicaţiei, denumirea

prestabilită a documentului (Document1), trei butoane pentru - minimizare,

restaurare, închidere aplicaţie.

b) Bara de meniuri, care oferă meniurile aplicaţiei. Aceste meniuri

conţin comenzi cu ajutorul cărora utilizatorul poate efectua rapid şi comod o

serie de operaţii.

c) Bara de instrumente standard, care conţine butoane pentru

lansarea rapidă a comenzilor utilizate frecvent. Exemple: New (pentru

deschiderea unui document nou), Open (pentru deschiderea unui document

creat anterior) etc.

d) Bara de formatare a textului, conţine butoane pentru efectuarea

rapidă a comenzilor de formatare cele mai folosite.

e) Rigla (Ruler), face vizibile marginile documentului, alinierile etc.

f) Zona de lucru, este fereastra ce conţine documentul care se

redactează.

g) Barele de derulare (defilare) verticală şi respectiv orizontală, care

dispun de două săgeţi şi un buton ce permit deplasarea în document sus↔jos

şi respectiv stânga↔dreapta.

h) Bara de stare, care afişează informaţii despre documentul curent

(numărul paginii pe care se află cursorul mouse-ului, numărul secţiunii

curente, numărul total de pagini din document, poziţia punctului de inserare,

modul de scriere – overtype/inserare ş.a.).

i) Butoane pentru modalităţi de vizualizare a documentelor, se află

în partea stângă a barei de derulare pe orizontală. Acestea sunt pentru

vizualizare:

• normală – nu permite afişarea antetelor, a notelor de subsol şi a

coloanelor,

• cu aspect de pagină web – permite vizualizarea documentului

aşa cum va apare în programul de navigare pe Internet,

12

Page 13: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

• pagină tipărită – afişează aspectul documentului aşa cum va fi

tipărit,

• schiţată – în acest mod de vizualizare se pot crea structuri. Se

poate opta pentru vizualizarea doar a antetului documentului,

ascunzându-se provizoriu textul de bază.

Aceste butoane se regăsesc ca opţiuni în meniul View, respectiv:

Normal, Web Layout, Print Layout, Outline.

1.4. Meniuri şi bare de instrumente

În bara de meniuri apar nouă meniuri, fiecare conţinând comenzi şi

submeniuri. Meniurile se deschid efectuând clic cu mouse-ul pe numele

acestora sau folosind combinaţia simultană de taste ALT şi prima literă a

numelui meniului.

Exemplu, ALT+F va deschide meniul Fişier; ALT+E va deschide

meniul Editare.

Componentele unui meniu sunt:

- buton, aflat în stânga numelui comenzii, dacă acea comandă are acel

buton corespondent pe bara de instrumente;

- nume comandă,

- săgeată de submeniu, atunci când comanda conduce la alt

submeniu,

- combinaţie rapidă de taste, aflată în partea dreaptă a numelui

comenzii,

- trei puncte, care permit deschiderea unei casete de dialog în care

utilizatorul poate transmite aplicaţiei Word informaţii suplimentare necesare

pentru executarea unei comenzi.

13

Page 14: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Folosirea barelor de instrumente este o opţiune personală dar utilizarea

butoanelor este o metodă mult mai rapidă şi sunt chiar situaţii când utilizarea

meniurilor este inevitabilă.

Afişarea sau ascunderea barelor de instrumente pe ecran se poate face

prin meniul View, comanda Toolbars. Bara de instrumente activă va avea o

bifă în faţa denumirii acesteia.

Un utilizator are posibilitatea de a-şi crea propria bară, care să conţină

comenzile frecvent folosite de acesta într-o sesiune de lucru în Word. Aceasta

se poate face astfel: meniul View, comanda Toolbars, opţiunea Customize şi

mai departe, se selectează din pagina Toolbars, bara de instrumente dorită.

Altă metodă: din meniul Tools, comanda Customize şi apoi din pagina

Toolbars se alege bara de instrumente.

Se pot adăuga / şterge anumite butoane într-o bară de instrumente, de

exemplu, astfel: din meniul Tools, comanda Customize şi apoi din pagina

Commands, se selectează categoria corespunzătoare se alege butonul necesar.

Se face clic pe acest buton şi se trage în bara de instrumente în locul dorit.

Ştergerea butonului se face prin tragerea acestuia în fereastra Commands.

Se recomandă ca pentru început, să fie afişate doar barele Standard şi

Formatare (Formatting), pentru a nu aglomera ecranul.

Barele de instrumente pot fi mobile, în sensul că pot fi plasate în

interiorul ferestrei de lucru. O bară de instrumente poate fi ancorată şi trasă în

locul dorit pe ecran cu mouse-ul sau efectuând dublu clic într-o zonă liberă a

acesteia.

1.5. Introducerea textului şi deplasarea în document

Textul se poate introduce de la tastatură sau se poate prelua din alt

document aflat pe un disc sau de pe Internet.

Textul se introduce în spaţiul de lucru, din poziţia cursorului spre

sfârşitul rândului, saltul la rândul următor făcându-se automat.

14

Page 15: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Între cuvinte se lasă un spaţiu. Propoziţia se termină cu un punct urmat

de un spaţiu. Tasta Enter are ca efect trecerea la un nou paragraf. De obicei,

după introducerea primului cuvânt dintr-o propoziţie sau paragraf, iniţiala

acestuia se converteşte automat în majusculă.

Deplasarea în document se poate face:

- cu ajutorul mouse-ului;

- cu tastele săgeţi, Home, End, PageUp, Page Down, combinaţii de

taste, ca de exemplu:

• Ctrl+Home pentru poziţionare la început de document;

• Ctrl+End pentru poziţionare la sfârşit de document;

• Ctrl+→ pentru deplasare cuvânt cu cuvânt la dreapta;

• Ctrl+← pentru deplasare cuvânt cu cuvânt la stânga;

- cu butoanele din barele de navigare verticală şi orizontală. Unul din

butoane din bara de navigare verticală, numit Select Browse Object, se permit

deplasări după: tabel, grafic, ilustraţie,

15

Page 16: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

CAPITOLUL II

PREZENTAREA MENIURILOR WORD

Obiective urmărite:

• Descrierea meniurilor şi a principalelor comenzi

• Cum se lansează o comandă dintr-un meniu sau folosind

combinaţii de taste

Conţinut:

2.1. Prezentare Meniul FILE

2.2. Prezentare Meniul EDIT

2.3. Prezentare Meniul VIEW

2.4. Prezentare Meniul INSERT

2.5. Prezentare Meniul FORMAT

2.6. Prezentare Meniul TOOLS

2.7. Prezentare Meniul TABLE

2.8. Prezentare Meniul WINDOW

2.9. Prezentare Meniul HELP

Cuvinte cheie: creare/deschidere/închidere/salvare fişier, inserare, editare

formulă, previzualizare, formatare

2.1. Meniul FILE

Conţine comenzi pentru prelucrări la nivel de fişier / document:

- NEW (CTRL+N) - permite crearea unui document nou

16

Page 17: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- OPEN (CTRL+O) – lansează o fereastră din care se alege un

fişier creat anterior, având posibilitatea de selectare a discului,

folderului în care se află fişierul.

- CLOSE – închide fişierul curent.

- SAVE (CTRL+S) – salvează fişierul curent cu acelaşi nume, în

folderul şi discul curent.

- SAVE AS – salvează fişierul curent, având posibilitatea de

schimbare nume, extensie, folder şi disc.

- PAGE SETUP – permite setarea marginilor documentului,

orientarea paginii (portrait/landscape), formatul paginii (A4, A5,

Letter etc.).

- PRINT PREVIEW – permite vizualizarea simplă/multiplă a

documentului înainte de printarea acestuia.

- PRINT (CTRL+P) – oferă o fereastră în care se poate selecta

tipul de imprimantă, numărul de pagini care trebuie printate,

numărul de exemplare etc.

- SEND TO – permite directarea destinaţiei documentului curent,

care poate fi trimis ca Mail, fax sau pentru prezentare Power Point.

- EXIT – închide sesiunea de lucru cu aplicaţia Word.

2.2. Meniul EDIT

Conţine opţiuni de editare pentru introducere, copiere, mutare, ştergere,

căutare, înlocuire cuvinte, paragrafe, blocuri selectate ş.a.:

- UNDO – anulează ultima comandă, deci readuce textul la forma

anterioară.

- REPEAT TYPING – repetă ultima comandă.

- CUT (CTRL+X) – şterge blocul selectat şi îl depune în zona de

memorie temporară numită clipboard, de unde se poate prelua

pentru a fi depus în alt loc al documentului curent sau în alt fişier.

17

Page 18: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- COPY (CTRL+C) – copiază blocul selectat în clipboard, de unde

se poate prelua pentru multiplicare.

- PASTE (CTRL+V) – adaugă (lipeşte) conţinutul memoriei

temporare (clipboard) la locul cursorului mouse-ului. Această

comandă încheie comanda de copiere sau mutare.

- CLEAR (Delete) – şterge blocul selectat.

- SELECT ALL (CTRL+A) – selectează întregul document.

- FIND (CTRL+F) – caută un şir de caractere care se specifică în

caseta de dialog.

- REPLACE (CTRL+H) – înlocuieşte un şir de caractere cu alt şir

de caractere, ambele specificate într-o casetă de dialog.

- GO TO (CTRL+G) – realizează un salt la o pagină specificată

sau la anumite marcaje din documentul curent.

2.3. Meniul VIEW

Oferă următoarele principale opţiuni:

- NORMAL – permite vizualizarea documentului în format

standard, fără marginile hârtiei, subsoluri, note de subsol, adnotări,

fără coloane (dacă există se va vedea o singură coloană).

- LAYOUT – afişează documentul aşa cum se va tipări.

- TOOLBARS – oferă o fereastră cu tipuri de meniu de tip toolbar,

ca de exemplu: Standard, Formatting, Drawing etc.

- RULER – permite afişarea riglelor (orizontală / verticală) utile

pentru măsurarea documentului.

- HEADER AND FOOTER – permite inserare antete / subsoluri.

- FULL SCREEN – măreşte fereastra de editare a documentului,

fără afişarea barelor aplicaţiei Word.

- ZOOM – permite setarea mărimii de afişare a documentului.

18

Page 19: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

2.4. Meniul INSERT

- BREAK – permite inserarea unui sfârşit de pagină sau secţiune.

- PAGE NUMBERS – se foloseşte pentru numerotarea paginilor.

- DATE AND TIME – permite inserarea în document a datei

calendaristice şi a orei curente oferite de calculator.

- AUTOTEXT – permite inserarea unui text care se găseşte într-o

listă ataşată acestei comenzi.

- FIELD – permite inserarea unor câmpuri speciale.

- SYMBOL – permite inserarea unor caractere speciale.

- COMMENT – permite introducerea unor comentarii.

- REFERENCE – permite inserarea notei de subsol

(FOOTNOTE), figuri preluate dintr-o listă (CAPTION), crearea

unor referiri în document (CROSS REFERENCE) crearea unei liste

(INDEX AND TABLES).

- PICTURE – inserează imagine (de tip ClipArt sau creată de o

altă aplicaţie sau scanată), grafic (CHART).

- DIAGRAM – inserează organigramă.

- TEXT BOX – inserează o casetă în care se poate edita text.

- FILE – inserează conţinutul unui fişier (.doc, .xls, .bmp şi alte

tipuri dar care trebuie convertite cu programe speciale).

- OBJECT – permite inserarea formule matematice (Equation 3.0),

desene (Clip Gallery) scriere artistică (Word Art) ş.a.

- BOOKMARK – permite inserarea unui semn de carte în

documentul curent.

- HYPERLINK – permite crearea unei legături spre o pagină

web.

19

Page 20: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

2.5. Meniul FORMAT

- FONT – permite setarea unor parametri pentru caracterele

folosite la editarea textului (tip, stil, dimensiune, culoare, efecte,

scalare, spaţiere, poziţionare în text).

- PARAGRAPH – permite setarea unor parametri pentru

paragrafe: aliniere, indentare, spaţiere.

- BULLETS AND NUMBERING – permite realizarea unor liste

care sunt evidenţiate prin simboluri sau numerotate.

- BORDERS AND SHADING – pentru textul selectat se pot seta

chenare şi fundaluri iar pentru pagini se pot alege diferite tipuri de

margini.

- COLUMNS – realizează împărţirea textului selectat în coloane

(egale sau de diferite lăţimi).

- TABS – setează dimensiunea saltului obţinut prin apăsarea tastei

Tab, care implicit este de 0,5 inch.

- CHANGE CASE – are ca efect conversia literelor astfel:

UPPERCASE - converteşte literele în majuscule,

LOWERCASE - converteşte literele în minuscule,

TITLE CASE - converteşte iniţiala fiecărui cuvânt în

majusculă,

TOGGLE CASE - converteşte iniţiala fiecărui cuvânt în

minusculă şi restul literelor în majuscule,

SENTENCE CASE – converteşte iniţiala primului cuvânt

în majusculă iar restul în minuscule.

- BACKGROUND - setează culoare pentru fundal de pagină a

documentului,

- AUTOFORMAT – specifică formatarea standard a unui

document realizată de aplicaţia Word.

20

Page 21: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

2.6. Meniul TOOLS

- SPELLING AND GRAMMAR - se foloseşte verificarea textului

introdus în comparaţie cu limba aleasă. Cuvintele eronate sunt

subliniate cu linie roşie.

- LANGUAGE - setează limba pentru verificarea textului.

Observaţie: pentru a vedea cuvintele eronate subliniate trebuie să se

verifice în prealabil ca să nu fie activată opţiunea HIDE SPELLING

ERRORS IN THIS DOCUMENT oferită de fereastra apelată din

meniul TOOLS prin comanda OPTIONS şi pagina SPELLING

AND GRAMMAR.

- WORD COUNT - va afişa o statistică cu numărul de pagini,

cuvinte, caractere, paragrafe, linii din documentul curent.

- AUTO CORRECT – permite înlocuirea automată a unui cuvânt

sau frază, considerate eronate, cu forme corecte, ce vor fi preluate

dintr-o tabelă de corespondenţă.

- PROTECT DOCUMENT - permite introducerea unei parole de

acces la document.

- MAIL MERGE - permite trimiterea de scrisori, etichete,

cataloage, imprimate, mesaje către alte sisteme conectate în reţea.

- ENVELOPES AND LABELS - permite scrierea automată a

adreselor expeditorilor şi destinatarilor pe plicuri.

- LETTER WIZARD - lansează un asistent care ajută la alegerea

unui format predefinit de scrisoare.

- OPTIONS - oferă diverse setări la nivel de întreg document.

2.7. Meniul TABLE

Oferă opţiuni legate e modul de lucru cu tabele: creare,

inserare/ştergere linii/coloane, redimensionare, formatare (margini, fundal),

aliniere, alipire/împărţire celule, sortare date etc.

21

Page 22: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- INSERT TABLE - permite crearea unui tabel, linii/coloane.

- DELETE - şterge linii/coloane.

- MERGE CELLS - uneşte celulele selectate.

- SPLIT CELLS - împarte celula selectată în mai multe celule.

- SELECT – permite selectarea unui tabel, unei

linii/coloană/celulă.

- TABLE AUTOFORMAT - permite selectarea unui tip de tabel

predefinit în Word.

- AUTOFIT - permite modificarea automată a liniilor/coloanelor.

- CONVERT - converteşte un tabel în format text şi invers.

- SORT - realizează sortarea, după maxim 3 chei de sortare, în

ordine crescătoare/descrescătoare.

- FORMULA - precizează formulele de calcul asociate coloanelor

calculabile.

- HIDE GRIDLINES - permite activarea sau ascunderea liniilor

despărţitoare din tabel.

2.8. Meniul WINDOW

- NEW WINDOW - deschide o fereastră pentru utilizări diferite de

fereastra principală.

- ARRANGE ALL - face vizibile toate documentele deschise,

repartizând spaţiu pentru fiecare.

- SPLIT - face posibilă împărţirea (conform opţiunii utilizatorului)

a documentului în două zone, în fiecare putându-se face defilarea pe

orizontală/verticală.

- LISTA - oferă lista documentelor deschise, cel curent având o

bifă.

22

Page 23: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

2.9. Meniul HELP

Oferă detalii despre comenzile de editare în Word.

23

Page 24: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

CAPITOLUL III

FORMATĂRI

Obiective urmărite:

• Care sunt operaţiile elementare de tehnoredactare

• Cum se realizează formatarea fonturilor

• Cum se realizează formatarea paragrafelor

• Cum se realizează formatarea paginii

Conţinut:

3.1. Operaţii asupra blocurilor de text

3.2. Formatare font

3.3. Formatare paragraf

3.4. Fomatare pagină

Cuvinte cheie: copiere, mutare, ştergere, selectare, font, formatare

3.1. Operaţii asupra blocurilor de text

Blocul de text este o zonă de text care poate fi copiată, mutată, ştearsă,

căutată, înlocuită, formatată.

Pentru executarea uneia din operaţiile enumerate trebuie ca blocul de

text să fie selectat în prealabil.

Selectarea se poate face cu mouse-ul sau cu tastatura.

24

Page 25: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

1) COPIERE

Metoda 1

- selectare text

- meniul EDIT, comanda COPY

- poziţionare cursor mouse la destinaţie

- meniul EDIT, comanda PASTE

Metoda 2

- selectare text

- combinaţia simultană de taste CTRL + C

- poziţionare cursor mouse la destinaţie

- combinaţia simultană de taste CTRL + V

Metoda 3

- selectare text

- buton COPY din bara Standard

- poziţionare cursor mouse la destinaţie

- buton PASTE din bara Standard

Metoda 4

- selectare text

- clic dreapta pe selecţie/opţiunea COPY

- poziţionare cursor mouse la destinaţie

- clic dreapta /opţiunea PASTE

Metoda 5

- selectare text

- clic dreapta pe selecţie + drag and drop / Copy Here

Metoda 6

- selectare text

- clic pe selecţie + drag and drop + CTRL

25

Page 26: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

2) MUTARE

Metoda 1

- selectare text

- meniul EDIT, comanda CUT

- poziţionare cursor mouse la destinaţie

- meniul EDIT, comanda PASTE

Metoda 2

- selectare text

- combinaţia simultană de taste CTRL + X

- poziţionare cursor mouse la destinaţie

- combinaţia simultană de taste CTRL + V

Metoda 3

- selectare text

- buton CUT din bara Standard

- poziţionare cursor mouse la destinaţie

- buton PASTE din bara Standard

Metoda 4

- selectare text

- clic dreapta pe selecţie/opţiunea CUT

- poziţionare cursor mouse la destinaţie

- clic dreapta /opţiunea PASTE

Metoda 5

- selectare text

- clic dreapta pe selecţie + drag and drop / Move Here

Metoda 6

- selectare text

- clic pe selecţie + drag and drop

26

Page 27: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

3) ŞTERGERE

Metoda 1

- selectare text

- meniul EDIT, comanda CLEAR

Metoda 2

- selectare text

- Tasta DEL

Metoda 3

- selectare text

- orice metodă de la operaţia de mutare.

OBSERVAŢIE:

Copierea sau mutarea se face în două etape:

- transferul textului selectat în clipboard (memoria temporară) prin

comenzile COPY sau CUT,

- lipirea textului din clipboard la destinaţie prin comanda PASTE.

4) Căutare text

Pentru a localiza cuvinte, fraze, fragmente de text se selectează

meniul Edit, opţiunea Find. În fereastra afişată se precizează şirul de caractere

care trebuie găsit în document în caseta Find. În caseta Match Case şi Find

Whole Words Only se precizează dacă se face căutarea conform aspectului

precizat (minuscule, majuscule) şi respectiv dacă se caută cuvinte întregi sau

fragmente de cuvinte. Se foloseşte caseta Sounds Like dacă se doreşte

căutarea sintagmelor care (în engleză) se pronunţă asemănător cu textul

27

Page 28: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

introdus în caseta Find What. În caseta Find All Word Forms se poate cere

localizarea cuvintelor care au la bază cuvântul rădăcină introdus în caseta

Find What.

5) Înlocuire text

Pentru a înlocui cuvinte, fraze, fragmente de text se selectează meniul

Edit, opţiunea Replace. În fereastra afişată se precizează şirul de caractere

care trebuie înlocuit în document în caseta Fiind What iar şirul cu care trebuie

să înlocuiţi se precizează în caseta Replace With. Opţiunile precizate mai sus

se regăsesc şi la această comandă.

6) Deplasarea punctului de inserare

Deplasarea se face selectând meniul Edit, opţiunea Go To. În caseta

Go to what se pot selecta diferite componente ale documentului: pagini,

secţiuni, linii de text, semne de carte etc. În caseta alăturată casetei precedente

se va preciza numărul de pagină, respectiv numărul de secţiune etc.

3.2. Formatare fonturi

Formatare se referă la schimbările care se pot face la aspectul

caracterelor (litere, cifre, semne speciale), aspectul marginilor paginii,

aspectul paragrafelor ş.a.

Fonturile sunt caractere tipografice cu o anumită formă.

Clasificare

după dimensiunile acceptate

− cu dimensiuni fixe (nescalabile – fonturi bit-mapped). Exemplu:

numai dimensiunile 8, 12, 16, 24…

28

Page 29: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

− cu dimensiuni variabile (scalabile – true type fonts) . Exemplu:

pot avea dimensiuni intermediare 5, 13, 15, 17….

după formă

− fără serif - Sans Serif (serif este un element grafic care apare ca

adaos la capătul anumitor tipuri de litere – picioruş sau linie

marcată). Exemplu: Arial, Tahoma, Verdana

− cu serif – Serif. Exemplu: Times New Roman, Courier,

Garamont

− caligrafice – Script (Sans Serif modificat). Exemplu: Lucida

Handwritting, Brush Script

după lăţime

− cu lăţime fixă – Monospaced (neproporţionale). Exemplu:

Courier, Lucida

− cu lăţime variabilă (proporţionale). Exemplu: Arial,

Haettenschweiler

Caracteristici font

Formă – reprezintă alura şi indică numele fontului. Se caracterizează

prin:

− Design (typeface). Exemple

A-Lucida Handwriting, A-Tahoma, A- Algerian

− Grosime (weight). Exemple:

A-Times New Roman, A-Impact, A-Verdana, A-Arial Black

− Inclinare

Alfa-Times New Roman, Alfa-Bookman, Alfa-Courir

− Înălţime (proporţia dintre dimensiunea literei minuscule şi cea a

majusculei – height)

29

Page 30: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Aa-Times New Roman, Aa-Impact, Aa-Verdana, Aa-Tahoma

− Proporţia dintre înălţimea şi grosimea unei litere

a-Times New Roman, a-Impact, a-Tahoma

− Distanţa între litere (ligatura)

− Dimensiunea codiţei unei litere

f j -Times New Roman, f j-Impact, f j-Verdana

− Lizibilitatea literelor (legibility)

Dimensiune (Size). Se mai numeşte corp de literă şi se măsoară în

”puncte tipografice – points”. 1 point = 1/72 inch; 2 pica = 1 pica.

Mărimea caracterelor depinde de font. Exemplu la dimensiunea 14:

INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICATimes New Roman Tahoma Comic Sans Serif

Stil (Style)

- Normal (Regular) - Informatica

- Bold (aldin, îngroşat) - Informatica

- Italic (cursiv, înclinat – cu 15o)– Informatica

- Bold-Italic – Informatica

- Underline (subliniat) - Informatica

Efecte (Effects)

- Strikethrough – corectat cu o linie

- Double Strikethrough – corectat cu două linii

- Superscript – exponent

- Subscript – indice

- - ShadowShadow – umbrire

- Outline - conturate

- EmbossEmboss, EndgraveEndgrave – schiţate

- SMALL CAPS – majuscule mici

- ALL CAPS – toate literele se convertesc în majuscule

30

Page 31: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- Hidden – scriere ascunsă.

Culoare (Color)

Alte tipuri de formatare

Spaţiere – se obţine prin opţiunea Format/Font subopţiunea Character

Spacing. Sunt posibile următoarele cazuri:

- Scale – modifică lăţimea caracterelor. Exemple:

Informatica – scala 100%

In fo rm a tica – scala 80%

Informatica – scala 150%

- Spacing – expandează (Expanded) sau comprimă (Condensed)

caracterele pe orizontală. Exemple:

Informatica – Normal

I n f o r m a t i c a – Expanded by 10 pt

Informatica – Expanded by 1,5 pt

- Position – ridică (Raised) sau coboară (Lowered) caracterele faţă

de linia de bază.

Informatica – Normal

Informatica – Raised by 5 pt

Informatica – Lowered by 5 pt

Animaţie se obţine prin opţiunea Format/Font subopţiunea Text

Effects.

Recomandări

- Contraste grafice agreate sunt Italic şi Bold.

- Trebuie evitat stilul Underline care se va înlocui cu Bold.

- Trebuie evitate fonturile ilizibile (ex. Blackadder ITC).

- Pentru text se vor utiliza fonturi Serif iar pentru titluri fonturi

Sans Serif.

31

Page 32: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- Fonturie Serif sunt preferate în cărţi, ziare, scrisori iar fonturile

Sans Serif în documente oficiale.

- Fonturile trebuie folosite în funcţie de context, destinatar. De

exemplu, pentru SUA, fondul standard este Arial; pentru

România este Time New Roman.

- Nu se recomandă mai mult de două fonturi diferite pe pagină.

Combinarea acestora trebuie să realizeze un contrast agreabil. De

exemplu, font luminos şi rar cu un font întunecos şi des; font de

dimensiuni reduse cu unul de dimensiuni mai mari.

- Nu se combină două fonturi Sans Serif (de exemplu Arial cu

Century Gothic) deorece au un contrast slab între ele.

- Fonturile cu înălţimi mai mari dau senzaţia de robusteţe şi

stabilitate (de exemplu Times New Roma faţă de Garamond).

Formatarea fonturilor se face în două etape;

- selectare

- Meniul Format, opţiunea Font

Pentru o setare rapidă, din bara de formatare (Formatting), se pot folosi

butoanele Font (pentru tip de font), Font Size (dimensiune), Bold, Italic,

Underline, Font Color, Superscript, Subscript.

3.3. Formatarea paragrafelor

Se foloseşte meniul Format, opţiunea Paragraph

Aliniere:

- Left (aliniază la marginea din stânga a paginii)

- Right (aliniază la marginea din dreapta a paginii)

- Center (centrează textul pe lăţimea paginii)

- Justify (aliniază la ambele margini)

32

Page 33: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Indentare – îndepărtează textul faţă de marginea din stânga şi/sau

marginea din dreapta, a întregului text sau numai a primului rând (First

Line) sau toate liniile paragrafului in afară de prima (Hanging). Pentru

aceste setări se mai pot folosi instrumentele de pe Rigla orizontală.

Spaţiere:

- Prin îndepărtarea paragrafului faţă de ce este înainte de prima

linie a lui (Before) şi/sau după ultima sa linie (After)

- Distanţarea liniilor din interiorul paragrafului, care poate fi:

Single – distanţare la un rând

1,5 Line – distanţare la un rând şi jumătate

Double – distanţare la 2 rânduri

Exactly – distanţa se introduce în caseta At (în puncte)

Al least – distanţa va avea cel puţin valoarea din caseta At

şi va creşte dacă liniile conţin majuscule

Multiple – distanţa va fi egală cu înălţimea celui mai mare

caracter de pe un rând înmulţită cu numărul introdus în

caseta At.

Controlul liniilor unui paragraf – se realizează cu Meniul Format,

opţiunea Paragrapf, subobţiunea Line and Page Breaks, oferind

următoarele setări:

- Window/Orphan Control – activare/dezactivare control pentru

liniile paragrafului.

- Keep Lines Together – tot textul setat cu acest atribut va fi pe

aceeaşi pagină. Se foloseşte la tabele care trebuie să încapă pe

aceeaşi pagină sau paragrafe care nu trebuie să apară pe pagini

diferite.

- Keep With Next – textul setat cu acest atribut se va plasa pe

aceeaşi pagină cu paragraful care urmează. Se foloseşte pentru

33

Page 34: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

legarea obligatorie a titlurilor de capitole, subcapitole, paragrafe

de primul paragraf de text.

- Page Break Before - forţează un salt la pagină nouă înaintea

paragrafului curent. Se foloseşte pentru plasarea pe pagină nouă

a începutului de capitol sau a altui text.

- Don’t Hyphenate – inhibă despărţirea automată în silabe pentru

paragraful curent.

3.4. Formatarea paginii

Se foloseşte meniul File, opţiunea Page Setup

Marginile hârtiei: stânga (Left), dreapta (Right), sus (Top), jos

(Bottom), margine de îndosariere stânga (Gutter), dimensiunea

antetului/subsolului (From edge; Header, Footer)

Orientare: Portrait, Landscape; tipărire faţă-verso (Mirror margins)

Dimensiune hârtie (Paper Size) – lăţime (Width), înălţime (Height)

Aşezarea în pagină a textului (Layout):

- Aliniere pe verticală (Vertical Alignment): Top – la marginea de

sus a paginii; Bottom – la marginea de jos a paginii, Center –

aliniat la marginea de sus şi de jos a paginii;

- Tip de antet/subsol (Headers and Footers): acelaşi pentru toate

paginile; diferit la paginile pare şi la cele impare (Different odd

and even; Different first page)

34

Page 35: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

CAPITOLUL IV

FUNCŢII SPECIALE ALE PROCESORULUI DE TEXTE WORD

Obiective urmărite:

• Creare Note de subsol şi Note de final

• Creare Note de antet şi subsol

• Creare tabele

• Inserare obiecte grafice

• Inserare grafice

• Numerotare pagini, figuri, imagini, diagrame

• Creare liste marcate/numerotate

• Creare tabelă de materii

• Editare formule

• Împărţirea textului în coloane

• Transmiterea şi gestionarea corespondenţei

Conţinut:

4.1. Creare Note de subsol şi Note de final

4.2. Creare antet şi subsol

4.3. Creare tabele

4.4. Inserare obiecte grafice

4.5. Inserare grafice

4.6. Numerotare pagini, figuri, imagini, diagrame

4.7. Creare liste marcate/numerotate

4.8. Creare tabelă de materii

4.9. Editare formule

35

Page 36: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

4.10. Împărţirea textului în coloane

4.11. Transmiterea şi gestionarea corespondenţei

Cuvinte cheie: nota de subsol, antet, subsol, tabel, obiect grafic, tabelă

materii

4.1. Creare Note de subsol şi Note de final

Notele de subsol reprezintă explicaţii sau precizări suplimentare

aferente textelor din pagină. Notele de subsol pot fi numerotate continuu la

nivel de document / secţiune / pagină. Ele pot fi plasate în pagina unde au fost

apelate sau la sfârşitul documentului (Endnote). Notele de subsol apar în

partea de jos paginii, având un font cu două puncte mai mic decât fontul

normal al textului. Formatarea textului explicativ se face ca la orice text.

Ştergerea notelor de subsol se realizează prin ştergerea marcatorului notei de

subsol din cadrul textului.

Crearea notelor de subsol se face cu meniul Insert, opţiunea

Reference, subopţinea Footnote.

4.2. Creare antet şi subsol

Antetul de pagină este un text care va apare automat la începutul

fiecărei pagini, în zona denumită Header. De exemplu, aici se poate preciza

denumirea capitolului / subcapitolului etc.

Subsolul de pagină este un text va apare automat la sfârşitul fiecărei

pagini, în zona denumită Footer. De exemplu, aici se poate scrie numărul de

pagină.

În zonele de antet/subsol se pot insera şi elemente grafice.

36

Page 37: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Definirea antetului şi subsolului de pagină se face cu meniul View,

opţiunea Header and Footer.

4.3. Creare tabele

Creare tabele se realizează cu meniul Table, opţiunea Insert,

subobţiunea Table sau prin butoanele din bara de instrumente Tables and

Borders.

- se pot insera linii/coloane înaintea/după linia/coloana curentă prin

Tabel/Insert/Row, respectiv Column.

- se pot uni/diviza celule prin Merge/Split Cells.

- se poate repeta capul de tabel pe fiecare pagină.

- se pot redimensiona liniile/coloanele.

- se poate stabili dacă ultima linie a tabelului poate fi sau nu divizată

pe două pagini prin Allow row to break across pages.

- se pot selecta/şterge linii/coloane/tot tabelul prin Select.

- se pot sorta datele din tabel după maxim 3 chei de sortare.

Tabelele se pot formata, folosind diverse tipuri de margini, de

diferite culori şi dimensiuni, se pot folosi fundaluri, îşi pot schimba forma

conform unui anumit tip, preluat din meniul Table, opţiunea Table

AutoFormat.

Din meniul Table, opţiunea Formula, se poate selecta o funcţie de

calcul (formulă) dintr-o listă derulantă Paste Function. Acestea operează

analog cu funcţiile dintr-o foaie de calcul din aplicaţia Excel. Exemple: SUM

(însumare), MAX (returnarea celei mai mari valori), MIN (returnarea celei

mai mici valori), AVERAGE (calculează media aritmetică a datelor de

intrare) ş.a.

37

Page 38: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

4.4. Inserare obiecte grafice

Se pot insera obiecte grafice:

din biblioteca standard (Insert/Picture/ClipArt)

text scris cu WordArt (Insert/Picture/WordArt)

grafice create cu MS Graph (Insert/Picture/Chart)

simboluri speciale pentru scheme, diagrame (Insert/Picture/AutoShapes)

imagini create cu alte programe (ex. Insert/Object/Pantbruch Picture etc.)

imagini scanate sau captate de pe Internet (Insert/Picture/From File)

4.5. Inserare grafice

Aplicaţia Word conţine modulul Micosoft Graph. Se va crea mai

întâi tabelul cu date care trebuie reprezentate grafic şi apoi se va proceda

astfel:

- se selectează o porţiune din tabel sau întreg tabelul,

- selectaţi meniul Insert, opţiunea Object,

- caseta Create New, opţiunea Microsoft Graph Chart,

- se vor parcurge în continuare paşii în cadrul utilitarului Chart Wizard.

4.6. Numerotare pagini, figuri, imagini, diagrame

Pentru numerotare pagini, din meniul Insert se alege opţiunea Page

Numbers. Din fereastra de dialog care apare se setează poziţia, alinierea,

formatul numerelor de pagină.

Tabela figurilor se plasează, de regulă, după cuprins. Această tabelă

listează titlul figurilor, diagramelor, imaginilor, fotografiilor în ordinea în care

apar ele în document (definite prin meniul Insert, opţiunea Reference,

subopţiunea Caption).

38

Page 39: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

4.7. Creare liste marcate/numerotate

Într-o listă marcată, înaintea fiecărui paragraf se plasează un simbol

grafic, numeric sau alfabetic.

Cea mai simplă metodă de creare a unei astfel de liste este de a

selecta paragrafele şi de a executa clic pe unul din butoanele Bullets sau

Numbering din bara de formatare (Formatting). Se poate selecta meniul

Format, opţiunea Bullets and Numbering, iar din fereastra respectivă, prin

subopţiunea Customize se pot selecta alte tipuri şi eventual se pot seta diverse

formatări asupra simbolurilor alese.

Pentru adăugarea de noi rânduri la o listă marcată, se va plasa

punctul de inserare la capătul unui rând existent, se va apăsa Enter şi apoi se

va introduce textul din noul rând, care va fi marcat automat.

Pentru a elimina un rând dintr-o listă marcată, se selectează şi apoi

se apasă tasta Del.

Pentru a anula numai formatarea rândului, se va selecta rândul şi

apoi se va face clic pe butonul Bullet sau Numbering din bara de formatare.

4.8. Creare tabelă de materii

Se vor seta denumirile de capitol cu stilul Heading 1, subcapitole de

exemplu de tip 1.1., 1.2 etc., cu stilul Heading 2 etc. Pentru aceasta se

selectează pe rând denumirile de capitole/subcapitole şi apoi se alege stilul

corespunzător prin butonul Style din bara Formatting.

După finalizarea tuturor setărilor de mai sus, în continuare, din

meniul Insert se va alege opţiunea Reference şi apoi Index and Tables, Tables

of Contents. În fereastra de dialog se setează formatul tabelei de materii, tipul

39

Page 40: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

de separatori între denumiri de capitole, subcapitole şi numerele de pagină,

numărul de nivele care se vor edita în tabela de materii.

După eventuale modificări în text, se poate actualiza tabela de

materii cu clic dreapta pe această tabelă selectată şi din fereastra de dialog

se setează tipul de actualizare (numai paginile sau noile subcapitole adăugate,

respectiv anularea celor şterse).

4.9. Editare formule

Editarea formulelor matematice se realizează selectând din meniul

Insert, opţiunea Object şi în continuare, din caseta Create New, se alege

opţiunea Microsoft Equation 3.0.

Va apare o bară de instrumente din care se vor selecta simboluri

folosite în formule şi diverse formate.

Terminarea lucrului cu editorul de formule este efectuată prin clic

pe suprafaţa documentului, oriunde în afara zonei formulei.

Modificarea ulterioară a formulei este efectuată dând dublu clic pe

suprafaţa sa, moment în care se va reactiva bara de instrumente al editorului

de formule.

Formula este considerată un element grafic în care putem modifica

stilul chenarelor, poziţia în pagină, modul de ancorare şi dimensiuni.

4.10. Împărţirea textului în coloane

În anumite documente, paginile conţin mai multe coloane (egale sau

diferite ca lăţime),de exemplu ziare, buletine informative, reviste ş.a.

Se selectează textul respectiv şi clic pe butonul Columns din bara

Standard, urmând apoi setarea numărului de coloane. O a doua metodă este ca

după selectarea textului, din meniul Format se va alege opţiunea Columns.

Din fereastra de dialog se vor face setări la: numărul de coloane, lăţimea

40

Page 41: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

coloanelor, lăţimea spaţiului dintre coloane, setarea liniei separatoare între

coloane.

Dacă se doreşte anularea coloanelor, după selecţia acestora, se va

seta o coloană şi astfel textul va apare normal.

4.11. Transmiterea şi gestionarea corespondenţei

În munca de secretariat este necesară transmiterea unui volum mare

de scrisori de afaceri, personalizate, felicitări, oferte, CV-uri etc.

O scrisoare personalizată înseamnă că un format standard va fi

completat cu date specifice fiecărui destinatar, partener de afaceri.

Scrisoarea se consideră document principal iar datele despre

partenerii de afaceri, clienţi, personal, produse etc., sunt preluate dintr-o bază

de date (tabel Excel, Access sau Fox). Corespondenţa se realizează prin

facilităţile modulului Mail Merge Helper. Opţiunea Mail Merge din Word

permite crearea separată a unei astfel de baze de date, dacă aceasta nu există,

Crearea documentului principal Mail Merge se realizează astfel:

- se selectează din meniul Tools, opţiunea Mail Merge

- se face clic pe butonul Create

- se selectează tipul de document (scrisoare, etichetă, plic, catalog)

Crearea unei baze de date Mail Merge în Word:

- se selectează din meniul Tools, opţiunea Mail Merge

- clic pe butonul Get Data

- selectarea opţiunii Create Data Source

- se adaugă sau elimină câmpuri pentru baza de date

- se salvează baza de date cu Ok.

Dacă se foloseşte o bază de date externă, la pasul 3 se va selecta

opţiunea Open Data Source.

41

Page 42: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

După crearea documentului principal, după crearea sau deschiderea

bazei de date se parcurg paşii:

- se selectează din meniul Tools, opţiunea Mail Merge, clic pe

butonul Merge,

- se foloseşte lista derulantă de sub caseta Merge To pentru a

preciza dacă se doreşte crearea unui nou document sau dacă

trimiteţi direct la imprimantă,

- se face clic pe Merge pentru lansarea tipăririi documentului.

Tipărirea unui plic se face astfel:

- se selectează meniul Tools, opţiunea Letters and Mailings,

subopţiunea Envelopes and Labels.

- clic pe eticheta Envelopes şi în fereastra de dialog, se scrie

adresa destinatarului şi opţional adresa expeditorului. Prin

butonul Options se afişează fereastra prin care se setează tipul de

plic etc. Se pot formata fonturile utilizate în adrese.

- Tipărirea plicului se face cu clic pe butonul Print, având grijă ca

în prealabil să fie introduse corect plicurile în imprimantă.

42

Page 43: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

APLICAŢII WORD

Tema 1

1. Deschideţi aplicaţia de procesare texte Word. Creaţi un fişier de tip .doc în care veţi introduce textul de mai jos. Pagina să fie de format A4, cu marginile stabilite astfel: sus 2 cm, jos 2 cm, stânga 3 cm, dreapta 1,5 cm. Folosiţi font Times New Roman, dimensiune 14, spaţiere Single pentru liniile paragrafelor.

Apelarea pe scară largă la sisteme, metode şi tehnici de management pentru fundamentarea deciziei, bazate integral pe prelucrarea automată a datelor, devine o necesitate pentru toate nivelurile şi domeniile conducerii: conducerea strategică şi tactică, conducerea operativă a producţiei, optimizarea procesului tehnologic, reglarea corelată a sistemului condus, calculul mărimilor de referinţă prin care se realizează această reglare.

Salvaţi fişierul cu numele format1.doc în folderul dvs. creat anterior (C:\TEME WORD)

2. Copiaţi textul astfel încât să aveţi 2 pagini. Paginaţi începând numerotarea cu 15. Numărul de pagină să fie centrat şi în partea de jos a paginii.

3. Formataţi toate paragrafele astfel încât prima linie să aibă indent de 1,5 cm şi aliniate Justify.

4. Folosiţi diverse formatări de fonturi astfel:- Paragraf 1: font Arial, dimensiune 12, culoare roşu, cursiv- Paragraf 2: font Comic Sans MS, dimensiune 14, culoare verde, aldin- Paragraf 3: font Monotype Corsiva, dimensiune 13, culoare negru, normal- Paragraf 4: font Tahoma, dimensiune 15, culoare negru, normal, Condensed By

1,2 pt- Paragraf 5: font Times New Roman, dimensiune 18, aldin, efect outline - Paragraf 6: font Times New Roman, dimensiune 12, normal, efect Small caps- Paragraf 7: font Times New Roman, dimensiune 12, normal. Cuvântul ”strategică”

ridicat cu 6 pt iar cuvântul ”tactică” coborât cu 6 pt.- Paragraf 8: font Times New Roman, dimensiune 14, normal, modificarea lăţimii

fonturilor folosind scala 80 %.

5. Folosiţi pentru restul paragrafelor diverse formatări:- Paragraf 9: aliniere Left, Indent First Line 1,5 cm- Paragraf 10: aliniere Justified, Left Indent 3 cm, First Line Indent 1,5 cm- Paragraf 11: aliniere Justified, Left Indent 3 cm, Right Indent 2 cm, First Line

Indent 1,5 cm. - Folosind FORMAT PAINTER, transmiteţi setările la paragraful 11 la paragraful

12. - Paragraf 13: aliniere Justified, spaţiere linii de tip 1,3 lines

43

Page 44: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- Paragraf 14: aliniere Justified, spaţiere Before 12 pt şi After 12 pt.- La paragraful 14 creaţi o letrină (Drop cap).

6. Creaţi un nou fişier de tip .doc în care veţi introduce textul:

Funcţiunile principale ale editorului de texte Word sunt:a) Crearea de documente;b) Editarea documentelor;c) Gestiunea documentelor pe suporturi de stocare (magnetice, optice, magneto-optice);d) Analiza lexicală a documentelor;e) Formatarea paginii textului;f) Scrierea stilizată;g) Captarea şi prelucrarea imaginilor;h) Generarea şi prelucrarea tabelelor;i) Procesarea ecuaţiilor;j) Tipărirea documentelor.

Cuprindeţi într-un chenar numai funcţiile enumerate şi setaţi un fundal gri pentru casetă. Salvaţi acest fişier cu numele format2.doc în acelaşi folder cu fişierul format1.doc.

7. Copiaţi textul din fişierul format2.doc la sfârşitul fişierului format1.doc. Salvaţi modificările.

8. Ştergeţi întregul conţinut al fişierului format2.doc. Readuceţi textul şters (folosiţi Undo).

9. Adăugaţi în fişierul format1.doc titlul ”Exerciţii de tehnoredactare”. Salvaţi.

10. Convertiţi în majuscule titlul de la punctul 9. Salvaţi.

11. Cu Print Preview vizualizaţi pagină cu pagină şi apoi grupuri de pagini (câte 2 sau 3 …pagini sau toate).

Tema 2

1. Deschideţi aplicaţia de procesare texte Word.

2. Creaţi un document nou în care veţi scrie textul:

Din păcate, pentru mulţi utilizatori, a cumpăra un PC nu înseamnă decât grija de a căuta un monitor, o tastatură şi o carcasă care să arate cât mai bine, şi care eventual să coste cât mai puţin. Şi totuşi, pentru a respecta banii investiţi, trebuie precizat că alegerea unei configuraţii hardware eficiente este o acţiune complexă, ce necesită timp şi cunoştinţe temeinice în domeniu pentru a cumpăra un produs de calitate.

Numărul mare de oferte de pe piaţă poate deruta un cumpărător, crescând riscul luării unei decizii greşite, care costă bani, timp şi nervi irosiţi inutil.

3. Setaţi pentru document format A4 şi dimensiunile paginii: top 2 cm; bottom 2 cm; right 3 cm; left 2 cm.

44

Page 45: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

4. Selectaţi tot textul şi modificaţi fontul în Tahoma, culoare albastru şi dimensiune 12,5.

5. Aliniaţi textul justify.

6. Adăugaţi numai textului din ultimul paragraf un chenar dublu, verde, de dimensiune 1½ pt.

7. Setaţi spaţierea între rânduri la 1,3 cm pentru toate paragrafele.

8. Introduceţi în antetul paginii (header) numele şi prenumele dvs. aliniat la stânga iar în subsolul paginii (footer) data şi ora, aliniat la dreapta, pe două rânduri distincte.

9. Ştergeţi cuvântul utilizatori şi apoi refaceţi textul şters.

10. Căutaţi cuvântul PC şi îl veţi înlocui cu expresia configuraţie de calcul de tip PC (folosiţi comenzile de căutare-înlocuire, oferite de Word).

11. Pentru primul paragraf setaţi indent la stânga de 3 cm şi la dreapta de 2,5.

12. Adăugaţi titlul ”Sfaturi pentru achiziţionarea unui PC” pentru textul din prima pagină.

13. Convertiţi rapid în majuscule literele din titlul de la pct. 12. (Format/Change Case sau Format/Font/All Caps).

14. După primul paragraf introduceţi o întrerupere de pagină.

15. Setaţi format landscape pentru ultima pagină.

16. În ultima pagină, inseraţi două imagini din galeria de imagini.

17. Redimensionaţi imaginile astfel încât să fie alăturate şi le copiaţi simultan pe prima pagină sub titlu. Setaţi spaţiul de 30 pt deasupra (before) şi 18 pt sub cele două imagini. Centraţi imaginile şi lăsaţi 4 spaţii între ele.

18. Inversaţi ordinea imaginilor din pagina a doua.

19. Pentru fiecare imagine creaţi un text box care conţine denumirea imaginii. Setaţi redimensionarea automată a fiecărei casete potrivită cu textul conţinut.

20. La sfârşit de document, cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieţi formulele:

β±=×∑∞

=

Z 3j

1jja Ψ=++ X 2 γβα X

>+≤≤

<+=

1 x12,8x1 x1- 7,-6x

1- x2,3xy

i

ii

ii

i

i

−=

15809127351-

A

=

==m

j 1j

n

1ii

y

x E

45

Page 46: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

21. Ştergeţi conţinutul subsolului de pagină (footer) şi paginaţi documentul începând cu numărul 5.

22. Vizualizaţi documentul înaintea printării (câte o pagină şi apoi pagini multiple).

23. Presupunând că în C:\ aveţi creat deja folderul cu numele dvs., salvaţi acest document cu numele TEXT 1, în format .rtf, în C\....nume dvs. Închideţi aplicaţia de procesare texte.

Tema 3

1. Deschideţi aplicaţia de procesare texte WORD.

2. Creaţi un document nou. Folosind diacritice, font Times New Roman, size 14, aliniere justify, indent first line 1.5, veţi scrie textul:

Valoarea educativă şi practică a PC-ului este deseori neglijată. Şi totuşi, calculatoarele au deschis un orizont complet nou în ceea ce priveşte metodele de învăţare. În lumea modernă, PC-ul este o necesitate, investiţia periodică în tehnică de calcul este o necesitate, iar de pe urma acestor necesităţi vom trage foloasele unui standard superior de viaţă, eficientizată cu ajutorul calculatoarelor.

3. Setaţi ca paragraf ultima frază din text.

4. Pentru primul paragraf setaţi font cursiv şi culoare verde. Transmiteţi aceste setări la al doilea paragraf (Format Painter).

5. Închideţi fişierul salvându-l cu numele TEXT 2, format .doc, în C\....nume dvs.

6. Deschideţi documentul creat mai sus şi adăugaţi textul:

Cu toţii ne-am dori să avem alocat un buget nelimitat pentru cumpărături, cel puţin pentru marile noastre pasiuni.

7. Îndepărtaţi al doilea paragraf cu 12 pt faţă de primul şi cu 18 pt faţă ultimul paragraf.

8. Pentru întregul document, setaţi dimensiunea 12 pentru fonturi şi stabiliţi spaţierea între rânduri la 1,3 cm. Paginaţi documentul.

9. În dreptul fiecărui paragraf adăugaţi marcatori numerici (Bullets and Numbering).

10. Utilizând funcţia Word Help, căutaţi informaţii despre Clip Art. Din aceste informaţii copiaţi un fragment la sfârşitul textului din documentul dvs.

11. Multiplicaţi textul astfel încât să aveţi 3 pagini. Setaţi format Landscape numai pentru a doua pagină. Verificaţi prin Print Preview – Multiple Pages.

12. La sfârşit de document folosiţi Page Break pentru a trece la o pagină nouă în care veţi crea un tabel cu următoarele date:

46

Page 47: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

SC Albatros SA 121 210 45 90SC Pelikan SA 57 98 65 72SC Agrocom SRL 23 45 36 65

13. Redimensionaţi coloanele şi centraţi tabelul. Setaţi coloanele numerice la aceeaşi lăţime. Setaţi culoarea albastru pentru liniile tabelului şi gri deschis pentru fundalul primei coloane. Pentru conturul tabelului folosiţi linie dublă.

14. Centraţi câmpurile numerice pe orizontală şi pe verticală. Denumirile de firme să fie în format aldin iar valorile numerice în format cursiv.

15. Adăugaţi o linie care va fi cap de tabel şi completaţi cu informaţii explicative corespunzătoare fiecărei coloane (Denumire firmă; Trim. I; Trim. II; Trim III; Trim. IV) . Folosiţi font Arial aldin.

16. După prima firmă inseraţi o nouă linie şi completaţi cu date pentru SC Mark SA. Sortaţi crescător după prima coloană.

17. La sfârşit de tabel, în afara lui, scrieţi textul: * Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2002. Folosiţi font cursiv şi dimensiune 11. Adăugaţi simbolul * ca exponent la sfârşitul textului Denumire firmă din capul de tabel.

18. Duplicaţi tabelul. Convertiţi copia tabelului în Text (Table/Convert…).

19. Verificaţi corectitudinea gramaticală în cadrul documentului

20. În prima pagină introduceţi o notă de subsol cu text explicativ pentru cuvântul standard. Pentru identificator folosiţi ca marcator un simbol la alegere.

21. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieţi ecuaţiile:

λ 2 ≤= ∑k

kaE ββ ±=⇔=+∗ xxa 1 2

22. Salvaţi documentul şi închideţi aplicaţia de procesare texte.

Tema 4

1. Deschideţi aplicaţia de procesare texte Word. Setaţi Zoom 90%, vizualizare Print Layout, Ruler şi numai barele de instrumente Standard şi Formatting.

2. Creaţi un document nou în care veţi scrie textul:

În cazul PC-urilor noi, nu se recomandă achiziţionarea unor componente abia lansate pe piaţă, acestea având în majoritatea cazurilor un preţ exorbitant şi nejustificat. De exemplu, ştim cu toţii că valoarea unui anumit procesor scade în timp, însă cea mai mare devalorizare o suportă în primele 6 luni, cu zeci de procente (putând atinge chiar şi 70%), devalorizarea ulterioară având o curbă lent descendentă. De aceea, pentru a investi

47

Page 48: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

banii judicios într-un produs care să ofere în acelaşi timp performanţe bune dar care să nu se devalorizeze peste noapte, este ideal să cumpărăm acel procesor numai după 4-8 luni de la apariţie, atunci când preţul său va fi împins în jos de modele superioare.

3. Folosiţi în text font Times New Roman, size 13,5 şi diacritice.

4. Formataţi toate paragrafele astfel încât să existe 6 puncte spaţiere înainte de fiecare paragraf şi spaţierea liniilor paragrafelor să fie tip single. Indent stânga şi dreapta să fie 0 cm, iar First line să fie 1,5 cm.

5. Folosiţi funcţia de despărţire în silabe pentru cuvântul cumpărăm.

6. Utilizând funcţia Help căutaţi informaţii despre Tipărire (Print). Selectaţi un paragraf şi îl adăugaţi în document.

7. Setaţi pagina format A4 şi marginile: sus 2 cm, jos 2 cm, stânga 3 cm, dreapta 1,5 cm.

8. Protejaţi documentul cu o parolă.

9. Stabiliţi calea implicită unde se vor salva fişierele ca fiind directorul My Documents.

10. În a doua pagină, inseraţi o imagine (From File sau CipArt). Redimensionaţi imaginea. Adăugaţi un chenar imaginii, linie dublă, albastră. Sub imagine inseraţi un text box, cu contur albastru închis, fundal galben, în care veţi scrie o denumire pentru imagine, folosind scrierea WordArt. Daţi efecte acestui tip de scriere WordArt.

11. Adăugaţi a treia pagină în care veţi crea un tabel cu 3 coloane şi 4 linii, unde veţi scrie date la alegere (Table/Insert/Table).

12. Formataţi tabelul (contur linie simplă cu grosimea de 1 punct şi culoare verde, fundal cu culori la alegere, dimensiuni linii şi coloane corespunzător informaţiilor pe care le conţine şi respectiv spaţiului disponibil din zona de editare) şi conţinutul său (text aliniat la stânga, valori numerice aliniate centrat; capul de tabel cu denumirile aliniate pe verticală şi orizontală).

13. Pentru tabel selectaţi în final un tip de prezentare oferit de Word (Table AutoFormat).

14. Paginaţi documentul începând cu numărul 11.

15. Creaţi o margine de pagină (Page Border/Art) numai pentru pagina a doua.

16. Setaţi pagina 1 şi pagina 3 în format Portrait, iar pagina 2 în format Landscape.

17. Listaţi la imprimantă prima şi ultima pagină din document în dublu exemplar.

18. După prima pagină inseraţi o nouă pagină, format Portrait, în care trasaţi cu ajutorul barei de desen (Drawing) o săgeată bidirecţională. O veţi copia de 4 ori şi fiecare

48

Page 49: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

desen va avea formatări diferite (grosime, lungime, tip linie, culoare, tip vârf de săgeată, orientare).

19. Grupaţi aceste patru săgeţi astfel încât să formeze un singur obiect. Redimensionaţi grupul şi îl veţi copia în aceeaşi pagină.

20. La sfârşit de document adăugaţi o nouă pagină în care veţi crea un tabel cu bara de instrumente Tables and Borders. Din această bară folosiţi creionul (Draw Table), guma (Eraser), tehnica de lipire celule (Merge Cells), tehnica de împărţire celule în linii şi/sau coloane (Split Cells), formatări referitoare la tip linie pentru contur, culoare, grosime, poziţie, fundal etc. Completaţi apoi cu date la alegere.

21. Creaţi Header diferit pe prima pagină, pagină pară, pagină impară. Pe prima pagină în header să apară numele si prenumele dvs., cu majuscule, la stânga. Pe pagini pare (2, 4 etc.) inseraţi în header data calendaristică şi ora oferite de calculator. Pe pagini impare (3, 5 etc.) să apară în header ”Lucrare la Informatică”, aliniat la stânga, Arial, size 12, cursiv.

22. Salvaţi documentul şi închideţi sesiunea de lucru cu aplicaţia de procesare texte Word.

Tema 5

1. Deschideţi aplicaţia de procesare texte Word.2. Creaţi un document nou în care veţi scrie textul:

Alegerea procesorului este o opţiune dificilă şi deosebit de subiectivă, majoritatea utilizatorilor împărţindu-se în „fani Intel” şi „fani AMD”, fiecare grup având argumentele sale „de necontestat”. Pentru cei preţuiesc fiecare dolar, soluţia AMD reprezintă o tentaţie deosebit de mare, mai ales pentru că printr-o configurare atentă, sistemul poate fi cu nimic mai prejos unui Intel ca stabilitate. Este important de ştiut că nu procesorul este responsabil de (in)stabilitatea sistemului, ci temperatura sa de funcţionare şi mai ales chipset-ul plăcii de bază.

În funcţie de banii disponibili şi de destinaţia calculatorului se va alege un procesor din gama high-end (Intel Pentium 4, AMD Athlon XP), sau low-end (Celeron, respectiv Duron). Deşi numele sunt simplu de reţinut, se pot produce totuşi unele confuzii de ordin tehnic.

3. Folosiţi în text diacritice şi font Times New Roman, size 12, aliniere justify, spaţiere linii 1,3.

4. Stabiliţi pentru fişier format A4, orientare Portrait şi margini: sus 2 cm, jos 2 cm, stânga 3 cm, dreapta 1,5 cm.

5. La primul paragraf creaţi o letrină (Drop Cap).

49

Page 50: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

6. La început de document inseraţi titlul Achiziţionarea unui PC. Îndepărtaţi fonturile din titlu cu 6 pt (Format/Font/Character Spacing/Expanded). Creaţi un spaţiu de 18 pt după titlu.

7. Închideţi documentul, având grijă să îl salvaţi în format .doc, în C:\ nume dvs.

8. Deschideţi documentul creat mai sus şi adăugaţi textul:

Deşi o componentă mică şi relativ ieftină, cooler-ul are un rol deosebit de important în răcirea activă a procesorului, prevenind supraîncălzirea acestuia, asigurând astfel stabilitatea întregului sistem. Cooler-ul va trebui să fie bazat pe rulmenţi (indicativ „ball bearing”), pentru o bună fiabilitate în timp, puterea sa de răcire depinzând de materialul radiatorului, suprafaţa totală a sa, viteza de rotaţie a ventilatorului şi înălţimea palelor. Sunt de preferat coolerele de cupru, apoi cele de aluminiu, de mărime suficientă cât să nu deranjeze celelalte componente, cu pale mari dar număr de turaţii pe minut redus, pentru silenţiozitate.

9. Folosiţi scala 80% pentru fonturile din ultimul text adăugat (Format/Font/Character Spacing/Scale).

10. La sfârşitul documentului adăugaţi simbolurile speciale: ©; ®; Θ; ∴; ‰; §; ±; ½; ¼; ¾; ÷ (Insert/Symbol).

11. Pentru acest document setaţi Save AutoRecover info every la 10 minute şi o parolă de tip Security Password to open.

12. Salvaţi din nou documentul dar în format .rtf (în acelaşi folder).

13. Adăugaţi numere de pagină începând cu numărul 22.

14. Verificaţi corectitudinea gramaticală în cadrul documentului.

15. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieţi formulele matematice:

λ 2 ≤= ∑k

kaE ββ ±=⇔=+∗ xxa 1 2 1kk-n C C k

n1k

n +⋅=+

aedxx

axax −∞

=∫ 2 cossin

0

π

( )ϕ

ϕπ

ϕcos

4sin

2A tg1A AB1A

±

=±=

±

−+±++±=±2

a 2

a 2222 bababa i

16. Vizualizaţi un document înaintea imprimării (fiecare pagină sau pagini multiple).

17. Introduceţi marcatori (bullets) de tip a), b) etc. pentru paragrafele din document.

18. Folosind WordArt realizaţi scrierea textului MANAGEMENT ŞI MARKETING.

50

Page 51: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

19. Tipăriţi documentul la o imprimantă disponibilă sau într-un fişier.

20. Creaţi o diagramă şi daţi efecte speciale (Insert/Diagram Gallery). Folosiţi diverse tipul Cycle Diagram şi stilul 3-D Color. În casete veţi scrie denumiri de culturi. Adăugaţi titlu. Salvaţi fişierul.

Tema 6

1. Deschideţi aplicaţia de procesare texte Word.

2. Creaţi un fişier nou în care veţi realiza imaginea de mai jos:

3. Realizaţi propriul dvs. CV, într-o formă cât mai plăcută, în două variante: format predefinit oferit de Word (File/New/General Templates/Other Documents/Resume Wizard) şi după propria concepţie.

4. Scrieţi o cerere, adresată decanului facultăţii dvs., prin care solicitaţi, de exemplu:- aprobare pentru schimbarea grupei;- motivarea absenţelor etc.

5. Realizaţi o carte de vizită personală care să vă reprezinte şi apoi multiplicaţi-o pe o pagină, folosind optim spaţiul paginii. Exemplu:

6. Realizaţi o scrisoare afaceri, legată de specificul activităţii dvs., cu sigla firmei în antet. Exemplu:

S.C. INFO S.R.L.B-dul Decebal Nr. 14Timişoara

S.C. MARK S.R.L.B-ul Dacia Nr 33BucureştiTel/Fax: 01-3344569Cont 25117507.Rol 01Robank S.A.

TOMESCU ALEXANDRA

T&IBucureşti, Str. Florilor, 55Servicii: • Depanare calculatoare • Programare WebTel 0216357896 / Fax 021645678

51

Page 52: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

DOMNULE DIRECTOR,

Ţin să vă mulţumesc pentru livrarea promptă a materialelor din factura nr.874563/17.0304. vă anunţ cu această ocazie că am onorat imediat contravaloarea facturii prin ordinul de plată nr.7856/17.01.04.

Cu stimă,Director economic,Popescu Daniel

7. Inseraţi o imagine grafică şi să se scrie un text explicativ în partea dreaptă a imaginii. Exemplu:

Acesta este un motostivuitor. Am scris textul după ce, cu clic dreapta pe figură am activat opţiunea Format Picture şi apoi opţiunea Layout. Din caseta afişată am ales modul de scriere a textului în jurul imaginii.

8. Utilizând scrierea pe coloane, realizaţi o invitaţie la un eveniment.

52

Page 53: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

CAPITOLUL V

PROCESORUL DE TABELE EXCEL

Produsul Excel, elaborat de firma Microsoft, face parte din sistemul

integrat de programe MS-Office, împreună cu procesorul de texte Word,

sistemul de gestiune al bazelor de date MS-Access şi cu programul de

prezentare grafică Power Point.

Cu ajutorul aplicaţiei Miscrosoft Excel se pot realiza:

- calcule utilizând formule simple seu complexe,

- reprezentări grafice a datelor numerice,

- baze de date având facilităţi de exploatare şi interogare,

- schimb de informaţii în diferite foi de calcul,

- protecţii ale zonelor de lucru din foile de calcul.

5.1. Lansarea în execuţie a aplicaţiei Excel

Se poate face:

- fie activând meniul START, apoi opţiunea Programs şi apoi Microsoft

Excel;

- fie cu clic mouse pe pictograma MS Excel, dacă aceasta există pe

desktop;

- fie cu clic mouse direct pe numele fişierului Excel ce urmează să fie

prelucrat.

5.2. Crearea unui fişier (registru de calcul) nou şi salvarea acestuia

Un fişier (registru de lucru) se poate crea în mai multe moduri:

- din meniul File se lansează opţiunea New,53

Page 54: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- se face clic pe butonul New din bara Standard,

- în fereastra Explorer, se face clic dreapta în directorul în care se face

salvarea fişierului şi apoi se alege opţiunea New Excel Worksheet.

Salvarea unui fişier se poate face astfel:

- din meniul File se alege opţiunea Save As (care oferă posibilitatea de

schimbare a numelui/tipul de fişier, a folderului, a discului),

- din meniul File se alege opţiunea Save, dacă se face salvarea cu acelaşi

nume, aceeaşi extensie, acelaşi folder şi acelaşi disc pentru fişierul

curent (este similară cu clic pe butonul Save din bara Standard sau cu

combinaţia de taste CTRL+S).

5.3. Deschiderea unui registru de calcul şi salvarea acestuia

Pentru deschiderea unui fişier existent se pot alege una din metodele:

- din meniul File se selectează opţiunea Open,

- se face clic pe butonul Open din bara Standard,

- se face dublu-clic pe numele fişierului,

- din meniul START în documentele recente (My Recent Documents),

- se poate lansa din lista ultimilor fişiere accesate (dacă există), situată în

partea de jos a ferestrei File.

5.4. Închiderea aplicaţiei Excel

Se poate face astfel:

- din meniul File se lansează opţiunea Close,

- se face clic pe butonul Close al ferestre fişierului.

5.5. Personalizarea sesiunii de lucru în Excel

- Din meniul View, se selectează modul Print Layout,

- Din meniul View, se activează opţiunea Ruler,

54

Page 55: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- Din meniul View, se activează opţiunea Toolbars şi apoi (cel puţin)

opţiunile Standard şi Formatting (dacă nu sunt active),

- Prin butonul Zoom din bara Standard, se setează modul de vizualizare

a dimensiunii paginii fişierului pentru editare.

5.6. Gestionarea foilor de calcul dintr-un registru. Descrierea unei foi de calcul

a) Setare număr foi de calcul într-un fişier

Din meniul TOOLS sa activează comanda Options. Din fereastra de

dialog se selectează pagina General şi la opţiunea Sheets in new workbook

se precizează numărul dorit de foi de calcul (maxim 255) pentru un nou fişier.

b) Redenumire foaie de calcul

Prin clic dreapta pe nume foaie de calcul (de ex. Sheet1) va apare o

fereastră din care se va selecta comanda Rename. Urmează tastarea numelui

nou.

c) Inserare foaie de calcul

Prin clic dreapta pe numele unei foi de calcul (în faţa căreia se va face

inserarea) va apare o fereastră din care se va activa comanda Insert, iar din

următoarea fereastră selectaţi tipul Worksheet, după care confirmaţi cu OK.

d) Copiere foaie de calcul

Prin clic dreapta pe numele foii de calcul care trebuie duplicată, va

apare o fereastră din care se va activa comanda Move or Copy. Din

următoarea fereastră puteţi seta:

- numele fişierului destinaţie pentru foaia de calcul duplicat (opţiunea To

book). Există şi opţiunea newbook dacă nu aveţi creat anterior fişierul

destinaţie.

- poziţia foii de calcul duplicat în fişierul curent (Before sheet).

- confirmarea operaţiei de copiere (Create a copy).

e) Mutare foaie de calcul

55

Page 56: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Prin clic dreapta pe numele foii de calcul care trebuie mutată, va apare

o fereastră din care se va activa comanda Move or Copy. Din următoarea

fereastră puteţi seta:

- numele fişierului destinaţie pentru foaia de calcul care trebuie mutată

(opţiunea To book). Există şi opţiunea newbook dacă nu aveţi creat

anterior fişierul destinaţie.

- poziţia foii de calcul duplicat în fişierul curent (Before sheet).

- nu se confirmă operaţia de copiere (Create a copy).

f) Ştergere foaie de calcul

Prin clic dreapta pe numele foii de calcul care trebuie ştearsă, va apare

o fereastră din care se va activa comanda Delete. Urmează confirmarea

ştergerii. O altă metodă este prin activarea comenzii Delete Sheet din meniul

EDIT. Atenţie: foaia de calcul ştearsă nu poate fi restaurată.

O foaie de calcul reprezintă o suprafaţă grafică împărţită în linii şi

coloane, în care se vor introduce ulterior datele. Practic, o foaie de calcul

tabelar sau, pe scurt un tabel în Excel, reprezintă un mod de organizare şi

structurare a datelor, astfel încât ele să poată fi reprezentate şi apoi gestionate

prin intermediul acestui tabel şi a facilităţilor oferite de Excel.

O foaie de calcul este împărţită în 255 coloane şi 65536 linii.

La intersecţia unei linii cu o coloană se află o celulă.

Pentru identificarea fiecărei celule, Excel foloseşte o adresă

(referinţă), formată din numele coloanei urmat de numărul liniei la

intersecţia cărora se află celula respectivă.

Celula selectată la un moment dat este înconjurată de un chenar

îngroşat. Aceasta este celula în care se află cursorul şi se numeşte celulă

activă. Adresa celulei active este afişată în caseta Name, care se află în partea

din stânga a barei de formule.

Tipuri de referinţe

56

Page 57: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

a. Referinţa relativă. În acest caz celula este referită printr-un nume

format din numele coloanei urmat de numărul liniei la intersecţia

cărora se află celula respectivă. Exemplu: A1, C2 etc.

b. Referinţe absolute precizează adresa liniei, respectiv a coloanei care

trebuie să rămână fixă indiferent de operaţiile care au loc asupra

tabelului, prin caracterul $ plasat în faţa ei (a liniei sau coloanei).

Exemplu:

- $A$1 referă celula A1, prin referinţă absolută la linie şi coloană,

- $A1 referă celula A1, prin referinţă absolută la coloană,

- A$1 referă celula A1, prin referinţă absolută la linie.

Pentru a uşura folosirea simbolului $, Excel pune la dispoziţia

utilizatorului tasta funcţională F4. Tastarea consecutivă a acesteia va duce la

schimbarea tipului de referinţă a adresei celulei pe care se află cursorul la un

moment dat.

Referinţe de grup de celule

De exemplu, pentru referinţa grupului de celule cuprinse între celula

A2 şi celula C4 se foloseşte notarea A2:C4.

De exemplu, pentru referinţa coloanei B se foloseşte notarea B:B.

De exemplu, pentru referinţa liniei 3 se foloseşte notarea 3:3.

Referinţe multidimensionale

În cazul în care se folosesc valori din alte foi de calcul sau chiar alte

fişiere, se folosesc referinţele multidimensionale. Forma generală a

referinţelor multidimensionale este următoarea:

Nume fişier ‘[nume fişier] nume foaie de calcul’!referinţă celulă

Exemplul 1: referinţa pentru celula A5 din foaia de calcul Foaie 1 va fi:

‘Foaie 1’!A5

Exemplul 2: referinţa pentru grupul de celule B5:D8 din foaia de calcul

Foaie 1 din fişierul C:\Excel\Document\Lucrare.XLS va fi:

‘[C:\Excel\Document\Lucrare.XLS]Foaie 1’!B5:D8

57

Page 58: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

5.7. Introducere date în celule. Formatări

Datele sunt introduse în celule cu ajutorul tastaturii, după care se apasă

tasta Enter.

Selectarea unui grup de celule se face ca în Word (cu tastele Shift şi

săgeţi sau prin drag and drop).

Selectarea unei coloane se face cu clic pe numele coloanei respective.

Selectarea unei linii se face cu clic numărul care identifică linia.

Selectarea întregii foi de calcul se face clic pe celula din stânga

coloanei A şi deasupra liniei 1.

Operaţiile de copiere, mutare, ştergere, căutare şi înlocuire se fac ca în

Word.

5.8. Formule şi funcţii

Pentru operaţiile de adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la

putere se folosesc simbolurile de la tastatură respectiv: +, -, *, /, ^. În cadrul

formulelor se vor scrie adresele relative sau absolute ale celulei (celulelor).

Excel are şi funcţii predefinite. Pentru a introduce o funcţie se apelează

din meniul Insert, opţiunea Function (sau se face clic pe butonul fx). Din

fereastra de dialog se selectează categoria şi apoi funcţia corespunzătoare,

după care se confirmă cu OK. De exemplu, SUM() pentru, MIN() pentru

minim, MAX() pentru maxim, AVERAGE() pentru medie aritmetică,

COUNT() pentru numărare. În continuare, în fereastra funcţiei se va preciza

domeniul cu date.

Observaţie: înainte de lansarea funcţiei este obligatorie poziţionarea

cursorului mouse-ului într-o celulă vidă, unde va apărea rezultatul funcţiei.

Formatarea celulelor se face apelând opţiunea Cells din meniul Format.

5.9. Grafice (creare, formatare, actualizare)

a. Crearea graficelor

58

Page 59: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

După selectarea domeniului de date, se lansa opţiunea Chart Wizard

(Expert diasgramă) din meniul Insert.

Pentru a crea un grafic trebuie parcurşi 4 paşi.

La pasul 1 se selectează tipul de grafic.

La pasul 2 se selectează adresele seriilor de date care se reprezintă în

grafic. În etapa de actualizare grafic, în această fereastră de dialog, se pot

şterge sau adăuga noi serii de date.

La pasul 3 se introduc diferite opţiuni referitoare la: titlul graficului,

legenda, modul de reprezentare a axelor ş.a.

La pasul 4 se poate alege locul unde se doreşte afişarea graficului creat.

b. Formatarea graficelor

Se pot formata: fonturile din grafic (tip, stil, dimensiune, culoare etc.),

culori de umplere a graficului etc.

Se poate schimba tipul de grafic.

Se poate redimensiona, copia, muta, şterge graficul.

5.10. Imprimarea foilor de calcul

Setarea paginii se face identic ca la Word (meniul File, opţiunea Page

Setup).

Vizualizarea înaintea imprimării se face cu Print Preview.

Imprimarea fişierului se realizează prin opţiunea Print din meniul File.

Pentru a imprima o anumită zonă ce este selectată în prealabil, se alege din

meniul File, opţiunea Print Area – Set Print Area.

59

Page 60: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

5.11. APLICAŢII EXCEL

TEMA 1

Realizaţi un fişier Excel cu 3 foi de calcul astfel:1. Setaţi pagina astfel: FORMAT A4; margini (sus, jos, stânga, dreapta) 1.5, 1.5, 1.4,

1.4; antet şi subsol 0.8; orientare landscape;2. Creaţi un antet care să conţină: centrat SITUAŢIE ŞCOLARĂ; aliniat la stânga

FACULTATEA MANAGEMENT;3. Creaţi un subsol care să conţină: la stânga GRUPA NR… ; la dreapta data şi ora;4. Creaţi următorul tabel în foaia de calcul Sheet1, pe care o veţi numi Rezultate:

Nr. crt. Nume Prenume Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 Disciplina 4 Media Rezultat

5. Conturul exterior cu tip linie dublă, grosimea liniei 2 ¼ pct., culoarea albastru; coloana Rezultat să aibă fundal gri deschis;

6. Introduceţi 15 înregistrări, completând doar câmpurile Nume, Prenume, Disciplina 1, Disciplina 2, Disciplina 3, Disciplina 4;

7. Completaţi coloana Nr. crt. prin generarea automată a unei serii;8. Calculaţi media în coloana Media pentru prima celulă, iar pentru celelalte folosiţi

procedura de copiere a formulei;9. Pentru fiecare student, în coloana Rezultat, afişaţi Promovat sau Corigent (se

consideră promovat pentru media ≥ 5); se presupune că toţi studenţii s-au prezentat la examen (vezi exemple mai jos);

10. În Sheet2 creaţi o copie a acestui tabel. În copie sortaţi crescător după Nume şi Prenume şi descrescător după medie;

11. Inseraţi o nouă foaie de calcul, pe care să o numiţi Statistică, în care realizaţi următoarea situaţie statistică (datele vor fi preluate din foaia de calcul iniţială):

TABEL Număr % din totalNr. total studenţi -Nr. studenţi promovaţiNr. studenţi corigenţiNr. studenţi cu media ≥ 9

12. Salvaţi fişierul cu numele autorului lucrării.

Exemple:=IF(A2>=5,”PROMOVAT”,”CORIGENT”) se poate scrie si cu minuscule=COUNT(A1:A11)

TEMA 2 - Teorie

UTILIZAREA ADRESELOR RELATIVE ŞI ABSOLUTE ALE CELULELOR

60

Page 61: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Când copiaţi o formulă, Excel adaptează referinţele celulei din formule în funcţie de nou poziţie din foaia de calcul.

Dacă doriţi ca referinţele celulelor să nu fie modificate atunci când copiaţi formulele, se vor folosi referinţele absolute ale celulelor.

O referinţă absolută este referinţa la o celulă dintr-o formulă care NU se schimbă atunci când formula este copiată în altă parte.

O referinţă relativă este o referinţă la o celulă dintr-o formulă care este adaptată atunci când este copiată.

Pentru a face ca o referinţă la o celulă dintr-o formulă să fie absolută, trebuie să-i adăugaţi simbolul dolarului ($) înaintea literei şi a numărului din adresa (identificatorul) celulei.

Exemplu: = B8/$C$12Unele formule conţin referinţe mixte. De exemplu, litera corespunzătoare coloanei

poate fi o adresă absolută, iar numărul ce identifică linia să fie o referinţă relativă ($A1/100) sau invers (A$1).

În acest caz, după copierea formulei în coloana B şi C (de exemplu), efectul este păstrarea coloanei A şi schimbarea (adaptarea) liniilor din B, respectiv C. Deci, în celula C2 va apare rezultatul formulei A2/100, sau în D10 va apare rezultatul formulei A10/100.

ALTE FUNCŢII DES FOLOSITE

1. =COUNT (domeniu) afişează numărul celulelor care conţin valori numerice2. =COUNTA(domeniu) afişează numărul celulelor care nu sunt goale3. =IF(condiţie, val1, val2) dacă condiţia este adevărată se va afişa val1 iar în caz contrar val2Exemple:=IF(A2>=1”Supraunitar”,”subunitar”)=IF(A1=100, SUM(B5:B15,””)=IF(A1>B1,”CREDIT”,”DEBIT”)=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B", IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D","F")))) are ca efect afisarea :

dacă A2>8.9 A

dacă 80<A2<89

B

dacă 70<A2<79

C

dacă 60<A2<69

D

dacă A2<60 F

4. =COUNTIF(domeniu,”condiţie”) afişează numărul celulelor din domeniul precizat pentru care condiţia este adevărată

Exemple:=COUNTIF(A2:A5,"Promovat") numără celulele care conţin texul Promovat=COUNTIF(B2:B5,">5") numără celulele care conţin valori mai mari strict decât 5

61

Page 62: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

5. =NOW() returnează data calendaristică curentă6. TODAY() returnează data calendaristică şi ora curentă7. POWER(număr,exponent) ridică numărul la puterea specificată prin exponent Exemple:=POWER(A8,2)=POWER(34.9,2)=POWER(98.6,3.2)=POWER(4,5/4)

8. PRODUCT(number1,number2,...) înmulţeşte valorile din domeniile precizate (maxim 30)

Exemple:=PRODUCT(A2:A4)=PRODUCT(A2:A4,2) aici, produsul valorilor din domeniul precizat se înmulţeşte cu valoarea 2 precizată=PRODUCT(A2:A4,B2:C10)

TEMA 2 – Aplicaţie

Realizaţi un fişier Excel cu 5 foi de calcul astfel:1. Setaţi pagina astfel: FORMAT A4; margini (sus, jos, stânga, dreapta) 1.5, 1.7, 3,

1.5;2. Creaţi antet care să conţină: aliniat la stânga SITUATIE; centrat VÂNZĂRI; în

dreapta numărul de pagină;3. Creaţi subsol care să conţină: în stânga numele autorului; în dreapta data şi ora

curentă;4. Creaţi următorul tabel în foaia de calcul Sheet1, pe care o veţi numi STOCURI:

Nr. crt.

Material Stoc iniţial

Cantitate Stoc final

Preţ fără TVACod Denumire Intrată Ieşită

1 03012 Ulei 1000 3450 2000 310002 4034 Zahăr 1200 5444 5000 110003 5477 Făină 13400 900 12456 59904 9877 Mălai 1240 4500 5000 3450

a) Introduceţi încă 10 înregistrărib) Font TAHOMA, dimensiune 12, culoare albastruc) Aliniere centrat orizontal şi verticald) Chenar roşu, linie dublă pentru exterior iar în interior linie simplă de culoare neagrăe) Fundal tabel de culoare galbenf) Să se calculeze stocul final astfel:

Stoc final = stoc iniţial + cantitate intrată – cantitate ieşităg) Pentru stocul final mai mic decât 10000 aplicaţi font aldin de culoare verdeh) Să se calculeze totalul pentru cantitatea intrată, ieşită şi pentru stocul finali) Să se calculeze preţul mediuj) Să se calculeze într-o coloană nouă preşul de vânzare aplicând un TVA de 22%

62

Page 63: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

k) Cantităţile mai mari de 4400 intrate în unitate să se evidenţieze prin culoare roşu

5. Creaţi un nou fişier în care copiaţi foaia de calcul STOCURIa. Redenumiţi foaia de calcul cu numele STOC2b. În altă foaie de calcul a noului fişier, pe care o redenumiţi cu numele SIT2, determinaţi:i. Numărul de materiale al căror stoc final este mai mare decât 5000

ii. Numărul de produse al căror preţ fără TVA este mai mic decât 11000iii. Cel mai mare stoc iniţialiv. Cel mai mic stoc iniţialv. Materialul cu cel mai mare preţ obţinut în urma aplicării TVA-ului

vi. Materialul cu cel mai mic preţ obţinut în urma aplicării TVA-ului

6. În altă foaie de calcul, pe care o numiţi CALCULE, creaţi tabelul:

A B C E F G H I J H1 123 876 653 3512 456 446 225 531 3 789 987 214 635 4 135 467 631 154 5 354 243 156 245

c. Folosiţi referinţe relative şi absolute pentru calculele:F = B/A*100;G = C/A*100;H = D/A*100;I = B * valoarea din A1 (ex I1= B1*A1; I2=B2*A1 etc.J = (B+C)/AH= (C+E)/A

7. Salvaţi fişierul (agenda de lucru) cu numele SITUATIE STOCURI

TEMA 3

1. Deschideţi aplicaţia Excel 2. Creaţi fişierul calcule.xls cu următorul conţinut

A B C D E F G H1 Grau 23.00 54.00 78.002 Porumb 15.00 65.00 96.003 Soia 17.00 35.00 40.004 Orz 89.00 64.00 56.005 Ovaz 62.00 65.00 87.0067

3. Salvaţi fişierul calcule.xls ca fişier în format template (.xlt)4. Ştergeţi rândul 4 5. Refaceţi rândul şters6. Modificaţi dimensiunea rândurilor la 207. Utilizaţi instrumentul de căutare pentru a găsi valoarea 23.008. Sortaţi alfabetic coloana A9. Scrieţi cursiv conţinutul celulelor A1:A5

63

Page 64: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

10. Selectaţi celulele B1:D5 şi modificaţi fontul acestora în Comic Sans MS iar dimensiunea fontului la 14

11. În coloana E introduceţi o formulă prin care adunaţi conţinutul celulelor B, C şi D12. În celulele coloanei F determinaţi elementul minim corespunzător fiecărui rând13. Formataţi grupul de celule B1:D5 astfel încât valorile numerice să fie precedate de

simbolul euro (€)14. Selectaţi grupul de celule A1:A5 şi modificaţi culoarea de umplere în galben15. Creaţi o diagramă PIE cu datele conţinute în celulele A1:B516. În celula A6 scrieţi textul Nr. total de valori şi în celula B6 adăugaţi o formulă prin

care să număraţi câte valori sunt introduse în grupul de celule B1:D517. În celula A7 scrieţi textul Val. < 50.00 şi în celula B7 adăugaţi o formulă prin care

să număraţi în grupul de celule B1:B5 câte valori sunt mai mari strict decât 50.0018. Copiaţi formula din celula B7 în celulele C7 şi D719. Salvaţi modificările făcute în fişierul calcule.xls20. Închideţi aplicaţia de calcul tabelar

TEMA 4

1. Creaţi fişierul A.xls. Redenumiţi Sheet1 cu Prima pagină scrieţi tabelul:

A B C D E1 Ţara 1 100 162 1212 Ţara 2 251 142 2243 Ţara 3 562 441 1424 Ţara 4 221 214 12156

2. Folosind instrumentele de mărire şi micşorare stabiliţi dimensiunea paginii la 75%3. Selectaţi celulele cu text şi modificaţi fontul caracterelor în Arial4. Schimbaţi culoarea textului cu verde5. Introduceţi 300 în celula B26. Utilizaţi comanda Undo pentru a reface conţinutul celulei B27. In celula E1 introduceţi o formulă prin care scădeţi din B1 conţinutul celulelor C1

şi D18. Introduceţi în celula C5 o formulă cu ajutorul căreia calculaţi suma celulelor C1:C4

dacă în celula B1 se află valoarea 100 şi maximul celulelor C1:C4 dacă în celula B1 nu se află valoarea 100

9. Creaţi un grafic coloană cu datele cuprinse în celulele B1:D410. Adăugaţi graficului titlul GRAFIC11. Mutaţi graficul în foaia de calcul astfel încât acesta să înceapă cu celula A712. Modificaţi marginile foii de calcul, stânga şi dreapta, la 3 cm13. Adăugaţi un antet, aliniat la stânga, în care scrieţi numele dumneavoastră14. Imprimaţi fişierul la o imprimantă disponibilă15. Îmbinaţi celulele E1 şi F1 astfel încât conţinutul celulei E1 să apară într-o singură

celulă îmbinată16. Salvaţi fişierul17. Închideţi aplicaţia de calcul tabelar

TEMA 5

64

Page 65: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

1. Creaţi registrul de calcul ABC.xls iar în Sheet1 scrieţi tabelul:

A B C D E1 Categoria 1 100 153 1232 Categoria 1 251 142 4563 Categoria 1 230 214 7894 Categoria 1 221 441 23056

2. Afişaţi pe ecran bara de instrumente de desen3. Copiaţi datele în foaia 2 de calcul4. Stabiliţi calea implicită unde se vor salva fişierele ca fiind My Documents5. Sortaţi descrescător coloana B6. Introduceţi o nouă foaie de calcul7. Introduceţi în celula B5 o formulă cui ajutorul căreia realizaţi media valorilor din

celulele B1:B48. Copiaţi formula din celula B5 în celulele C5:D59. Selectaţi textul din celule A1:A4 şi scrieţi-l aldin10. Creaţi chenar cu linie dublă verde pe conturul exterior şi linie simplă galbenă în

interiorul tabelului11. Centraţi datele numerice în celulele corespunzătoare12. Creaţi un grafic coloană cu datele cuprinse în celulele B1:D413. Modificaţi culorile graficului în nuanţe de albastru14. Copiaţi graficul în a doua foaie de calcul15. Modificaţi graficul coloană, din a adoua foaie de calcul, în grafic linie (Line)16. Salvaţi modificările în fişierul ABC.XLS17. Salvaţi fişierul ABC.XLS în format html18. Închideţi aplicaţia de calcul19. Selectaţi celulele cu text şi modificaţi fontul caracterelor în Arial20. Schimbaţi culoarea textului cu verde21. Introduceţi 300 în celula B222. Utilizaţi comanda Undo pentru a reface conţinutul celulei B223. In celula E1 introduceţi o formulă prin care scădeţi din B1 conţinutul celulelor C1

şi D124. Introduceţi în celula C5 o formulă cu ajutorul căreia calculaţi suma celulelor C1:C4

dacă în celula B1 se află valoarea 100 şi maximul celulelor C1:C4 dacă în celula B1 nu se află valoarea 100

25. Creaţi un grafic coloană cu datele cuprinse în celulele B1:D426. Adăugaţi graficului titlul GRAFIC27. Mutaţi graficul în foaia de calcul astfel încât acesta să înceapă cu celula A728. Modificaţi marginile foii de calcul, stânga şi dreapta, la 3 cm29. Adăugaţi un antet, aliniat la stânga, în care scrieţi numele dumneavoastră30. Imprimaţi fişierul la o imprimantă disponibilă31. Îmbinaţi celulele E1 şi F1 astfel încât conţinutul celulei E1 să apară într-o singură

celulă îmbinată32. Salvaţi fişierul33. Închideţi aplicaţia de calcul tabelar

65

Page 66: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

TEMA 6

1. Creaţi registrul de calcul A1.xls iar în Sheet1 scrieţi tabelul:

A B C D E1 Anul I 200 900 375 12002 Anul I 800 800 800 8003 Anul I 350 875 729 7504 Anul I 675 925 310 68956

2. Introduceţi o stea în interiorul grupului de celule A9:D143. Coloraţi steaua în albastru4. Creaţi un nou fişier numit A2.xls5. Copiaţi foaia de calcul 1 din primul fişier în fişierul A2.xls6. Modificaţi formatul paginii din Portrait în Landscape7. Introduceţi în celula B5 o formulă cu ajutorul căreia realizaţi suma din celulele

B1:B48. Adăugaţi un subsol aliniat la stânga în care scrieţi numele dumneavoastră şi numele

foii de calcul9. Selectaţi celulele B1:E4 şi formataţi-le astfel încât să aibe câte două zecimale şi

semnul $10. Selectaţi celulele B1:E4 şi modificaţi fontul acestora în Verdana, modificaţi

dimensiunea fontului la 1611. Creaţi un registru de calcul nou şi copiaţi datele în noul registru de calcul creat12. Salvaţi fişierul nou cu denumirea C.xls ca fişier în format html13. Verificaţi corectitudinea gramaticală în cadrul registrului şi corectaţi erorile14. Creaţi pentru fiecare celulă A1:A4 câte un comentariu, respectiv în ordinea:

Management, Agricultură, Zootehnie, Horticultură15. Creaţi un grafic linie cu datele cuprinse în celulele B1:D4 şi titlul Informaţii16. Modificaţi culorile graficului în nuanţe de albastru17. Modificaţi formatul graficului din grafic linie în grafic coloană18. Mutaţi graficul în a doua foaie de calcul19. Salvaţi registrul de calcul20. Închideţi aplicaţia de calcul tabelar

TEMA 7

1. Creaţi registrul de calcul alfa.xls iar în Sheet1 scrieţi tabelul:

A B C D E1 Tomate 200 900 375 12002 Varza 800 500 620 9303 Cartofi 350 875 729 750456

2. Fixaţi pe ecran în prima pagină a fişierului primul rând

66

Page 67: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

3. Inseraţi între coloanele C şi D o nouă coloană şi completaţi cu date4. Formataţi grupul de celule B1:D4 astfel încât valorile numerice ca procent5. Introduceţi în celula F1 o formulă cu ajutorul căreia calculaţi suma celulelor C1:E1

dacă în celula B1 se află o valoare mai mică strict decât 500 şi media aritmetică a celulelor C1:E1 în caz contrar

6. Copiaţi formula în celulele F2:F37. Creaţi o diagramă disc (PIE) cu datele cuprinse în celulele A1:B38. Adăugaţi semnul % pe segmentele diagramei disc9. Salvaţi registrul de calcul. Modificaţi culorile graficului în nuanţe de roşu, galben,

verde10. Adăugaţi un antet în care introduceţi o imagine11. Introduceţi în antetul fişierului data şi ora curentă, aliniate la stânga, pe rânduri

diferite12. Modificaţi marginile fişierului sus sus şi jos la 3 cm13. Printaţi foaia de calcul în 2 exemplare14. Trasaţi contur cu linie dublă roşie în exterior iar în interior cu linie simplă verde15. Setaţi fundalul celulelor A1:A3 cu galben iar fonturile cu albastru 16. Modificaţi orientarea textului din celulele A1:A3 astfel încât acesta să apară

înclinat cu 30 grade17. În celula A4 scrieţi textul FLOAREA SOARELUI astfel încât textul să se încadreze

în două linii18. Salvaţi ultimele modificări din registrul de calcul19. Copiaţi conţinutul foii de calcul într-un document Word cu numele beta.doc

Închideţi aplicaţia de calcul tabela

67

Page 68: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

BIBLIOGRAFIE

1. KinKoph S, Fulton J., Microsoft Office XP în imagini, Ed. Teora, 2002

2. Avram V. ş.a., Birotică profesională, Editura Tribuna Economică, 2002

3. Nelson S., Ghid de orientare Microsoft Word, editura Teora, 2000

4. Botezatu C. ş.a., Bazele informaticii. Aplicaţii în domeniul economic,

Editura Universitară, 2005

5. Calciu M. ş.a., Birotică şi Internet la cumpăna mileniilor, Editura

Lucman, 2000

6. Ionescu B., ş.a., Birotica 2000, Editura InfoMega, 2000

7. Blatner D., Ghidul complet al tehnoredactorului, Editura All, 1996

8. Preda A., Bazele informaticii, Editura Universul Juridic, 2004

9. Kinkoph S., Fulton J., Office în imagini, Ed. Teora, 2001

10. Moise M. ş.a., Curs rapid de birotică, Ed. Aisteda, 2002, Bucureşti

11. Chichernea V., Birotică şi telematică, Ed. Sylvi, 2002, Bucureşti

12. Karbo M.B., Word 2000, Excel 2000, Internet pentru începători, Ed.

Egmont, 2002, Bucureşti

http/ecdl.com

http/microsoft.com

http://www.microsoft.com

http://www.pcworld.com

http://www.ecdl.com

http://www.webopedia.com

68

Page 69: PROCESORUL DE TEXTE WORD PROCESORUL DE TABELE EXCEL APLICAŢII

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

TEMATICA PENTRU EXAMEN

Procesare de texte – WORD

• Elementele ferestrei Word • Creare/deschidere/închidere/salvare document• Operaţii de editare (căutare, copiere, mutare, refacere, ştergere). Secţiune. Paragraf. • Formatare font/paragraf• Utilizarea listelor• Aranjarea textului în pagină• Inserare note de subsol• Numerotare pagini• Definire antet/subsol de pagină• Tabele. Creare, modificare structură (inserare/adăugare linii/coloane; unire; divizare; ştergere linii/coloane), formatare (margini, fundal). Metode: meniul Table sau toolbar-ul Tables and Borders. Sortare. • Inserarea obiectelor grafice în text şi folosirea opţiunilor pentru scrisori, poştă, CV etc.• Editare formule matematice• Crearea unei tabel de cuprins• Interclasarea documentelor (Mail Merge)• Listarea unui document la imprimantă

Calcule tabelare EXCEL

• Elementele ferestrei Excel. Setări de bază• Operaţii cu foi de calcul: setare număr de foi de calcul într-un fişier, redenumire, inserare, copiere, mutare, ştergere • Formatarea celulelor • Editare formule. Funcţii • Creare/formatare/actualizare grafice şi diagrame. • Import în documente Word• Tipărirea foilor de calcul

69