Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

37
Introducerea şi editarea datelor În EXCEL datele se introduc în celulele foii de calcul. Ele pot fi introduse de la tastatură sau utilizând nişte proceduri proprii procesorului tabelar MS EXCEL. De la tastatură datele se introduc în celula activă. Se finalizează introducerea datelor prin mutarea cursorului tabelar pe o altă celulă (acţionând tasta ENTER sau executând clic pe o altă celulă) sau prin activarea butonului ENTER din bara de formule

Transcript of Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Page 1: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Introducerea şi editarea datelor

În EXCEL datele se introduc în celulele foii de calcul. Ele pot fi introduse de la tastatură sau utilizând nişte proceduri proprii procesorului tabelar MS EXCEL. De la tastatură datele se introduc în celula activă. Se finalizează introducerea datelor prin mutarea cursorului tabelar pe o altă celulă (acţionând tasta ENTER sau executând clic pe o altă celulă) sau prin activarea butonului ENTER din bara de formule

Page 2: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Introducerea şi editarea datelor

Tipuri de date

Secvenţele de simboluri introduse în celula foii de calcul sunt interpretate ca: • date numerice (dacă secvenţa introdusă poate reprezenta un număr)• date calendaristice (dacă secvenţa introdusă poate reprezenta o dată

calendaristică cu un format recunoscut de EXCEL)• date logice (secvenţele TRUE sau FALSE)• date textuale (în celelalte cazuri) Remarcă: Secvenţele care încep cu semnul “=” sunt interpretate ca formule. În acest caz în celulă se afişează doar rezultatele calculelor, care poate fi valoare numerică, logică sau valoare text. Important: Regula de aliniere implicită a datelor este: • la stânga (valori textuale)• la centru (valori logice)• la dreapta (valori numerice, date calendaristice)

Page 3: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Introducerea şi editarea datelor

Crearea seriilor de date

Introducerea datelor în foile de calcul este o procedură de rutină. Din acest motiv în EXCEL sunt prevăzute diverse operaţii pentru a simplifica acest lucru. Foarte simplu pot fi create următoarele serii de date:• progresii aritmetice• serii de date text cu număr (un set de simboluri care se sfârşeşte

cu o cifră, de exemplu, sectorul1, sectorul 2,...; trim1, trim2, ...)• serii de date calendaristice• Progresii geometrice• Liste predefinite

Page 4: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Introducerea şi editarea datelor

Crearea seriilor de date utilizând butonul de umplere (regimul Autofill).

Crearea progresiilor aritmetice:

Pentru a crea o progresie aritmetică vom proceda în felul unmător:

1. În celula activă introducem valoarea unui element al progresiei aritmetice.

2. În următoarea celulă introducem valoarea următorului element.

3. Selectăm ambele celule şi tragem de butonul de umplere în direcţia dorită.

4. Relaxăm butonul şoricelului când este afişată valoarea ultimului element (dorit) al progresiei• Remarcă: Raţia progresiei se stabileşte ca diferenţa valorilor primului şi celui de al

doilea element din lista de valori introduse.• Important: Ca să obţinem o progresie aritmetică cu raţia 1, în celula activă

introducem valoarea primului element, acţionăm tasta CTRL şi tragem de butonul de umplere în jos sau la dreapta. (Dacă o să tragem de butonul de umplere în sus sau la stânga vom obţine o progresie aritmetică cu raţia -1)

Page 5: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Introducerea şi editarea datelor

Crearea seriilor de date utilizând butonul de umplere (regimul Autofill).

Crearea seriilor de date text cu număr

În seriile de date text cu număr cifrele de la urmă vor alcătui o progresie aritmetică.

Pentru a crea o serie de date „text cu număr” se va proceda astfel:

1. În celula activă introducem valoarea unui element al seriei.

2. În următoarea celulă introducem valoarea următorului element.

3. Selectăm ambele celule şi tragem de butonul de umplere în direcţia dorită.

4. Relaxăm butonul şoricelului când este afişată valoarea ultimului element (dorit) al seriei.

Important: Dacă dorim ca cifrele de la sfârşitul secvenţei să alcătuiască o progresie aritmetică cu raţia 1 este suficient să tragem de butonul de umplere a celulei active, ce conţine primul element al seriei de date (fără a acţiona butonul CTRL).

Page 6: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Introducerea şi editarea datelor

Crearea seriilor de date utilizând butonul de umplere (regimul Autofill).

Crearea seriilor de date calendaristice

Datele calendaristice pot fi afişate în foaia de calcul în diferite formate. Să vedem cum putem crea serii de date calendaristice în formatul „dd.mm.yyyy” („dd” – două cifre ce indică numărul de ordine a zilei din lună, „mm” – două cifre ce indică numărul de ordine a lunii, „yyyy” – patru cifre ce indică anul).

În seriile de date calendaristice putem realiza schimbarea doar a uneia din componente „dd”, „mm”” sau „yyyy”, ele alcătuind o progresie aritmetică.

Exemplu: 01.02.2010 sau 01.02.2010 sau 01.02.2010

03.02.2010 01.04.2010 01.02.2012

05.02.2010 01.06.2010 01.02.2014

(Serii de date calendaristice cu raţia 2)

Page 7: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Introducerea şi editarea datelor

Crearea seriilor de date utilizând instrucţiunea FILL>SERIES

(regimul Fill) 

Această instrucţiune ne permite să creăm următoarele serii de date: o progresie aritmetică o progresie geometrică o serie de date calendaristice

Page 8: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Introducerea şi editarea datelor

Crearea progresiilor aritmetice şi geometrice utilizând instrucţiunea FILL>SERIES.

Pentru a crea o progresie aritmetică (geometrică) vom proceda după cum urmează:1. În celula activă introducem valoarea primului element2. Activăm meniul HOME>EDITING>FILL>SERIES…(va apărea caseta de dialog

Series divizată în câteva domenii)3. În domeniul Series in vom selecta opţiunea Rows (amplasarea pe linie) sau

Columns (amplasarea pe coloană)4. În domeniul Type selectăm opţiunea Linear (pentru progresie aritmetică),

Growth (pentru progresie geometrică)5. În caseta Step value introducem valoarea ce indică raţia progresiei6. În caseta Stop value introducem valoarea ultimului element al progresiei7. Activăm butonul “OK”

Page 9: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Introducerea şi editarea datelor

Crearea seriilor de date calendaristice utilizând instrucţiunea FILL>SERIES.

1. În celula activă introducem valoarea primului element

2. Activăm meniul EDIT>FILL>SERIES

3. În domeniul Series In vom selecta opţiunea Rows (amplasarea pe linie) sau Columns (amplasarea pe coloană)

4. În domeniul Type selectăm opţiunea Date (pentru serii de date calendaristice)

5. În caseta Step value introducem valoarea ce indică raţia progresiei

6. În domeniul Date unit vom selecta una din opţiunile: Day – obţinem o serie de date calendaristice, unde data (dd) din formatul „dd.mm.yyyy”

alcătuieşte o progresie aritmetică cu raţia dată Weekday – obţinem o serie de date calendaristice din intervalul fixat, unde sunt excluse zilele de

sâmbătă şi duminică Month – obţinem o serie de date calendaristice, unde luna (mm) din formatul „dd.mm.yyyy”

alcătuieşte o progresie aritmetică cu raţia dată Year - obţinem o serie de date calendaristice, unde anul (yyyy) din formatul „dd.mm.yyyy”

alcătuieşte o progresie aritmetică cu raţia dată

7. Activăm butonul “OK”

Page 10: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Introducerea şi editarea datelor

Crearea listelor predefinite Listele predefinite sunt nişte liste de valori alcătuite de utilizator, pentru a le introduce uşor în foile de calcul. Ele se vor utiliza doar la calculatorul la care au fost create.Pentru a crea o listă predefinită vom proceda astfel:1. Activăm FILE>OPTIONS>ADVANCED>GENERAL>EDIT CUSTOM LISTS…2. În caseta Custom Lists activăm New List3. În caseta List Entries scriem elementele listei despărţite prin virgulă (sau

acţionăm tasta ENTER după fiecare element)4. Acţionăm butonul Add şi OK Important: Pentru a introduce elementele listei predefinite în celulele foii de calcul introducem o valoare a listei în celula activă, celelalte elemente vor fi introduse dacă tragem de butonul de umplere în direcţia dorită.

Page 11: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Copierea, deplasarea şi ştergerea datelor din foaia de calcul

Copierea datelor înseamnă dublarea lor din o locaţie iniţială (sursă) într-o nouă locaţie (destinaţie). Aceasta presupune existenţa ulterioară a datelor atât în vechea locaţie cât şi în cea nouă. Deplasarea datelor înseamnă deplasarea lor dintr-o locaţie iniţială într-o nouă locaţie. Aceasta presupune eliminarea datelor din locaţiea iniţială şi existenţa ulterioară a lor doar în locaţia nouă. Ștergerea datelor înseamnă eliminarea lor din celulele foii de calcul. Copierea şi deplasarea datelor în EXCEL poate fi realizată prin următoarele metode:• Metoda COPY/CUT>PASTE• Metoda DRAG&DROP

Tehnici de lucru cu informaţia din foile de calcul

Page 12: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Tehnici de lucru cu informaţia din foile de calcul

Copierea datelor (metoda COPY>PASTE) Pentru a copia datele dintr-un domeniu de celule vom proceda în felul următor:1. Selectăm domeniul de celule (domeniul sursă)2. Efectuăm una din următoarele acţiuni:

• Activăm instrucţiunea COPY din meniul contextual• Activăm HOME>CLIPBOARD>COPY• Activăm combinaţia de taste CTRL+C (în acest moment datele sunt plasate în

memoria auxiliară denumită „clipboard”)

3. Poziţionăm cursorul tabelar în colţul stânga sus a domeniului destinaţie4. Efectuăm una din următoarele acţiuni

• Activăm instrucţiunea PASTE din meniul contextual• Activăm HOME>CLIPBOARD>PASTE• Activăm combinaţia de taste CTRL+V (prin PASTE are loc „lipirea” domeniului

copiat în domeniul destinaţie)

Page 13: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Tehnici de lucru cu informaţia din foile de calcul

Deplasarea datelor (metoda CUT>PASTE)Pentru a deplasa datele dintr-un domeniu de celule vom proceda în felul următor:1. Selectăm domeniul de celule (domeniul sursă)2. Efectuăm una din următoarele acţiuni:

• Activăm instrucţiunea CUT din meniul contextual• Activăm HOME>CLIPBOARD>CUT• Activăm combinaţia de taste CTRL+X (în acest moment datele sunt plasate în

memoria auxiliară denumită „clipboard”)

3. Poziţionăm cursorul tabelar în colţul stânga sus a domeniului destinaţie4. Efectuăm una din următoarele acţiuni

• Activăm instrucţiunea PASTE din meniul contextual• Activăm HOME>CLIPBOARD>PASTE• Activăm combinaţia de taste CTRL+V (prin PASTE are loc „lipirea” domeniului

decupat în domeniul destinaţie)

Page 14: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Tehnici de lucru cu informaţia din foile de calcul În cazul când domeniul sursă şi domeniul destinaţie sunt vizibile pe monitor pentru copierea şi deplasarea datelor este comod să utilizăm metoda DRAG AND DROP. Se utilizează ca şi în cazul copierii şi deplasării foilor de calcul, despre care s-a discutat mai sus.Copierea datelor (metoda DRAG AND DROP) Pentru a copia datele dintr-un domeniu de celule vom proceda în felul următor:1. Selectăm domeniul de celule (domeniul sursă)2. Poziţionăm cursorul şoricelului pe chenarul domeniul selectat (cursorul se

transformă în cursor de deplasare – patru săgeţi direcţionate pe orizontală şi verticală)

3. Activăm tasta CTRL şi tragem domeniul la locul destinaţie4. Relaxăm butonul stâng al şoricelului şi tasta CTRLDeplasarea datelor Pentru a deplasa datele dintr-un domeniu de celule vom proceda în felul următor:5. Selectăm domeniul de celule (domeniul sursă)6. Poziţionăm cursorul şoricelului pe chenarul domeniul selectat (cursorul se

transformă în cursor de deplasare)7. Relaxăm butonul stâng al şoricelului şi tasta CTRL

Page 15: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Tehnici de lucru cu informaţia din foile de calcul

Ştergerea datelor din foaia de calcul

Pentru a şterge date din foaia de calcul vom proceda în felul următor:

1. Selectăm domeniul de celule

2. Activăm tasta DELETE

Sau

3. Selectăm domeniul de celule

4. Activăm HOME>EDITING>CLEAR>CONTENTS

Sau

5. Selectăm domeniul de celule

6. Activăm HOME>EDITING>CLEAR>CLEAR ALL, dar în acest caz vor fi şterse şi comentariile ataşate celulelor, deasemenea se vor fixa formate predefinite valorilor din celule

Page 16: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Tehnici de lucru cu informaţia din foile de calcul

Inserarea domeniilor de celule în foaia de calcul 

Deseori apare necesitatea de a insera în foaia de calcul un domeniu de celule (una sau câteva coloane, una sau câteva linii, o celulă sau un domeniu de celule. De menţionat, că după inserarea domeniilor de celule datele din foaia de calcul vor fi deplasate pentru “a face loc” domeniilor inserate.

 

Inserarea unei coloane (coloanelor) în foaia de calcul

Pentru a insera o coloană în foaia de calcul vom proceda în felul următor:

1. Selectăm coloana (poziţionăm cursorul în coloana) înaintea cărei dorim să inserăm o coloană nouă

2. Activăm meniul HOME>CELLS>INSERT>INSERT SHEET COLUMNS

Remarcă: Dacă aţi selectat mai multe coloane adiacente, să zicem n, atunci înaintea coloanelor selectate vor fi inserate n coloane noi.

Page 17: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Tehnici de lucru cu informaţia din foile de calcul

Inserarea unei linii (liniilor) în foaia de calcul

Pentru a insera o linie în foaia de calcul vom proceda în felul următor:

1. Selectăm linia (poziţionăm cursorul în linia) înaintea cărei dorim să inserăm o linie nouă

2. Activăm HOME>CELLS>INSERT>INSERT SHEET ROWS

Remarcă: Dacă aţi selectat mai multe linii adiacente, să zicem n, atunci înaintea liniilor selectate vor fi inserate n linii noi.

 

Inserarea domeniilor de celule în foaia de calcul

Pentru a insera un domeniu de celule vom proceda în felul următor:

3. La locul potrivit selectăm un domeniu de celule de dimensiunile dorite.

4. Activăm HOME>CELLS>INSERT>INSERT CELLS… . Va apărea caseta de dialog INSERT.

5. În caseta de dialog INSERT selectăm una din opţiuni şi acţionăm butonul OK.

Page 18: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Tehnici de lucru cu informaţia din foile de calcul

Remarcă: Dacă aţi selectat SHIFT CELLS RIGHT – informaţia din celulele selectate anterior se va deplasa

spre dreapta pentru „a face loc” domeniului inserat SHIFT CELLS DOWN - informaţia din celulele selectate anterior se va deplasa în

jos pentru „a face loc” domeniului inserat ENTIRE ROW – vor fi inserate un număr de linii noi egal cu numărul de linii din

domeniul selectat ENTIRE COLUMN - vor fi inserate un număr de coloane noi egal cu numărul de

coloane din domeniul selectat

Page 19: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Tehnici de lucru cu informaţia din foile de calcul

Eliminarea domeniilor de celule din foaia de calcul Eliminarea domeniilor de celule este o oparaţie inversă inserării acestora. Deci putem elimina coloane, linii sau domenii de celule. În acest caz locul celulelor eliminate va fi completat de celulele rămase în foaia de calcul.

 

Eliminarea unei coloane (coloanelor) din foaia de calcul

Pentru a elimina o coloană sau câteva coloane:

1. Selectăm coloanele ce urmează a fi eliminate

2. Activăm meniul HOME>CELLS>DELETE

Remarcă: Vom observa, că coloanele din dreapta domeniului selectat se vor deplasa spre stânga, pentru a completa „golul” format la eliminarea coloanelor.

Page 20: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Tehnici de lucru cu informaţia din foile de calcul

Eliminarea unei liniei (liniilor) din foaia de calcul

Pentru a elimina o linie sau câteva linii:

1. Selectăm liniile ce urmează a fi eliminate

2. Activăm meniul HOME>CELLS>DELETE

Remarcă: Vom observa, că liniile din partea de jos a domeniului selectat se vor deplasa în sus, pentru a completa „golul” format la eliminarea liniilor.

 

Eliminarea domeniilor de celule din foaia de calcul

Pentru a elimina un domeniu de celule vom proceda în felul următor:

3. Selectăm un domeniu de celule de dimensiunile dorite.

4. Activăm meniul HOME>CELLS>DELETE>DELETE CELLS. Va apărea caseta de dialog DELETE.

5. În caseta de dialog DELETE selectăm una din opţiuni şi acţionăm butonul OK.

Page 21: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Tehnici de lucru cu informaţia din foile de calcul

Remarcă: Dacă am selectat SHIFT CELLS LEFT – informaţia din dreapta celulelor selectate anterior se va

deplasa spre stânga SHIFT CELLS UP - informaţia situată mai jos de celulele selectate anterior se va

deplasa în sus ENTIRE ROW – vor fi eliminate liniile, ce conţin celule selectate. ENTIRE COLUMN - vor fi eliminate coloanele, ce conţin celule selectate..

Page 22: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Tehnici de lucru cu informaţia din foile de calcul

Redactarea informaţiei din celule

 

Noţiunea de redactare înseamnă asigurarea după finisarea lucrului a corectitudinii informaţiei introduse în foaia de calcul. Se subânţelege, ca dacă in careva din celulele foii de calcul găsim erori, ele urmează să fie corectate. Pentru aceasta este suficient să executaţi dublu clic în cadrul celulei cu date eronate şi să faceţi schimbările necesare sau aţi putea selecta celula în cauză şi corectările să le faceţi în bara cu formule, care afişează conţinutul celulei active.

Page 23: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Formatarea informaţiei din foaia de calcul 

Prin formatare se înţelege realizarea unui set de operaţii ce duce la schimbarea aspectului informaţiei prezentate în foaia de calcul (schimbarea dimensiunii celulelor, a corpului de literă şi a dimensiunii acestuia, fixarea chenarelor, fondalului, ş.a.).

Formatarea poate fi realizată, utilizând butoanele din panglica HOME din domeniile FONT, ALIGNMENT, NUMBER, STYLES sau butonul FORMAT din domeniul CELLS.

Să observăm, că un text lung, ce se conţine într-o celulă va fi trunchiat în cazul când în celula următoare din acelaşi rând se introduc date. Deasemenea, dacă avem o celulă în care vom introduce un număr cu multe cifre, în locul cifrelor vom vedea un şir de „#”. Aceste efecte pot fi ocolite, dacă vom mări lăţimea coloanei ce conţine celule. Modificarea lăţimii coloanelor şi înălţimii liniilor face parte din multitudinea operaţiilor de formatare.

Page 24: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Formatarea informaţiei din foaia de calcul 

Modificarea lăţimii coloanelor.

 Modificarea lăţimii coloanelor

Pentru a modifica lăţimea coloanei duceţi cursorul şoricelului pe linia de demarcaţie a etichetelor coloanelor. Dacă forma cursorului s-a schimbat într-un cursor de redimensionare, acţionaţi butonul stâng şi trageţi de linia de demarcaţie. Veţi observa o bară, care indică în mod dinamic lăţimea coloanei din stânga. Când obţineţi lăţimea dorită relaxaţi butonul şoricelului. Dacă doriţi ca lăţimea coloanei să fie ajustată automat după lungimea maximală a datelor din coloană este suficient să executaţi dublu clic pe linia de demarcaţie.

 

Modificarea lăţimii coloanelor utilizând comenzile meniului FORMAT:

1. Selectăm coloanele, pentru care urmează să stabilim lăţimea

2. Activăm HOME>CELLS>FORMAT>COLUMN WIDTH

3. În caseta COLUMN WIDTH întroducem numărul, ce va stabili lăţimea coloanei. Acţionăm OK.

 

Page 25: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Formatarea informaţiei din foaia de calcul 

Modificarea înălţimii liniilor.Modificarea înălţimii liniilor

În diferite sutuaţii apare necesitatea de a modifica înălţimea liniilor din celulele foilor de calcul. Această operaţie este asemănătoare modificării lăţimii coloanelor.

Pentru a modifica înălţimea liniei duceţi cursorul şoricelului pe linia de demarcaţie a etichetelor liniilor. Dacă forma cursorului s-a schimbat într-un cursor de redimensionare, acţionaţi butonul stâng şi trageţi de linia de demarcaţie. Veţi observa o bară, care indică în mod dinamic înălţimea liniei curente. Când obţineţi lăţimea dorită relaxaţi butonul şoricelului. Dacă doriţi ca înălţimea liniei să fie ajustată automat după înălţimea maximală a datelor din linie este suficient să executaţi dublu clic pe linia de demarcaţie.

 

Modificarea înălţimii liniilor utilizând comenzile meniului FORMAT:

1. Selectăm liniile, pentru care urmează să stabilim înălţimea

2. Activăm HOME>CELLS>FORMAT>ROW>ROW HEIGHT

3. În caseta ROW HEIGHT întroducem numărul, ce va stabili înălţimea liniei. Acţionăm OK.

Page 26: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Formatarea informaţiei din foaia de calcul 

Utilizarea comenzii FORMAT CELLS Aspectul informaţiilor din celulele unei foi de calcul poate fi modificat prin utilizarea comenzii Format Cells. La lansarea acestei comenzi pe ecran apare caseta de dialog Format Cells.

Caseta conţine mai multe file cu opţiuni utilizate pentru fixarea elementelor dse formatare.

Page 27: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Formatarea informaţiei din foaia de calcul 

Utilizarea comenzii FORMAT CELLS

Conţinutul casetei Format Cells variază în funcţie de fila selectată în partea superioară a ferestrei. Opţiunile posibile sunt:• Number - pentru modificarea formatului numerelor• Alignment - pentru modificarea tipului de aliniere din celulă• Font - pentru modificarea fonturilor• Borders - pentru adăugarea de chenare în jurul celulelor• Patterns - pentru stabilirea culorii de fond în celulă• Protection - pentru protejarea informaţiilor din celulă

Remarcă: butoane, ce corespund opţiunilor din caseta Format Cells se regăsesc şi în panglica HOME domeniile FONT, ALIGNMENT, NUMBER, STYLES

Page 28: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Utilizarea comenzii FORMAT CELLS 

Modificarea formatului numerelor

După ce se stabileşte formatul numeric adecvat, se efectuează paşii următori:

1. Se selectează celula sau domeniul de celule ce conţine valorile care trebuie formatate.

2. Se activează comanda Format Cells. Pe ecran va fi afişată caseta de dialog Format Cells

3. Se aplică un clic pe butonul Number.

4. Din lista Category, se selectează formatul numerelor care va fi folosit.

5. În partea dreaptă a casetei se efectuează modificările dorite pe formatul selectat. De exemplu se poate stabili numărul de zecimale cu care va fi afişat numărul (în lista Decimal places), sau modul în care vor fi afişate numerele negative (în lista Negative numbers).

6. Se aplică un clic pe butonul OK, sau se apasă tasta Enter. Excel va reformata celulele selectate conform opţiunilor alese.

Dacă se introduce o dată calendaristică într-o celulă formatată cu formatul Number, data va apărea ca număr (numărul serial al datei). Pentru a rezolva problema, se modifică formatul celulei din Number în Date.

Eliminarea formatului numeric dintr-o celulă sau domeniu de celule se realizează aplicând formatul General.

Page 29: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Utilizarea comenzii FORMAT CELLS 

Modificarea tipului de aliniere din celule

Pentru a schimba modul de aliniere a informaţiilor, trebuie să efectuaţi următorii paşi:

1. Se selectează celula sau domeniul de celule care conţine datele ce trebuie aliniate

2. Se aplică comanda Home>Cells>Format, Cells. Pe ecran va apărea caseta de dialog Format Cells.

Se aplic ă un clic pe butonul Alignment. Pe ecran vor apărea opţiunile pentru aliniere.

Page 30: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Utilizarea comenzii FORMAT CELLS Modificarea tipului de aliniere din celule

Elementele acestei casete sunt:

secţiunea Text Alignment care conţine:• caseta Horizontal - în care se specifică modul de aliniere pe orizontală.

Opţiunile cele mai folosite sunt: General - modul de aliniere implicit Left - aliniere la stânga în celulă Center - centrare în celulă Right - aliniere la dreapta în celulă Center Across Selection - centrare într-un domeniu de celule.

Page 31: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Utilizarea comenzii FORMAT CELLS Modificarea tipului de aliniere din celule

• caseta Vertical - în care se specifică modul de aliniere pe verticală în celulă. Opţiunile cele mai folosite sunt: Top - textul se aliniază faţă de marginea de sus a celulei. Bottom - textul este centrat pe verticală. Center - textul se aliniază faţă de marginea de jos a celulei.

• secţiunea Orientation. În această secţiune se specifică unghiul sub care va fi afişat textul în celulă.

• secţiunea Text control. Această secţiune conţine trei opţiuni: Wrap Text. În mod normal Excel afişează textul dintr-o celulă pe un

singur rând. Cu opţiunea Wrap Text, textul dintr-o celulă poate fi afişat pe mai multe rânduri, fără a modifica lăţimea celulei.

Shrink to Fit. Această opţiune adaptează fontul textului la lăţimea celulei curente. Dacă se modifică lăţimea celulei, mărimea fontului creşte sau se micşorează în mod corespunzător.

Merge Cells. Această opţiune unește domeniul de celule selectate în una singură.

Page 32: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Utilizarea comenzii FORMAT CELLS 

Modificarea corpului de literă(a fonturilor)

Când se introduc date în Excel, acestea sunt formatate automat folosind fontul implicit (de obicei Arial). Aspectul textului poate fi modificat folosind caseta de dialog Format Cells.

Pentru a modifica fonturile în Excel, trebuie să efectuaţi următorii paşi:

1. Se selectează celula sau domeniul de celule ce conţine datele care trebuie formatate.

2. Se activează comanda Format Cells.

3. Se selectează fila Font din partea superioară a casetei Format Cells.

Page 33: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Utilizarea comenzii FORMAT CELLSModificarea corpului de literă(a fonturilor)

 

Elementele acestei casete sunt:• caseta Font. Această casetă conţine toate fonturile disponibile. De aici se

selectează fontul dorit.• caseta Font Style. Această casetă conţine stilurile corpului de literă care

pot fi aplicate caracterelor.• caseta Size. Această casetă vă permite să modificaţi dimensiunea corpului

de literă. • caseta Underlin. Această casetă vă permite să specificaţi diferite tipuri de

subliniere a textului• caseta Color. Această casetă vă permite să specificaţi culoarea corpului de

literă• secţiunea Effects. Această casetă vă permite să fixaţi diferite efecte • secţiunea Preview. Această casetă vă afişează corpul de literă co opţiunile

fixate

Page 34: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Utilizarea comenzii FORMAT CELLS 

Adăugarea chenarelor la celulele din foaia de calcul În mod normal liniile de reţea din jurul celulelor nu sunt tipărite. Excel oferă posibilitatea de a adăuga chenare celulelor selectate. Chenarul poate apărea pe cele patru laturi ale celulei sau numai pe laturile specificate.

Pentru a adăuga chenare la o celulă sau unui domeniu de celule, vom efectuaţi următorii paşi:

1. Se selectează celula (celulele) în jurul căreia (cărora) se va trasa chenarul.

2. Se activează comanda Format Cells, din care vom selectează fila Borders.

3. Se va selecta mai întâi culoarea chenarului(caseta Color), apoi stilul liniei pentru chenar(caseta Style), iar apoi vom utiliza butoanele din domeniile Presets şi Border pentru a adăuga chenere.

Page 35: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Utilizarea comenzii FORMAT CELLS 

Stabilirea culorii de fundal în celule Pentru a obţine diverse efecte, în Excel se pot adăuga culori de fundal celulelor din foile de calcul. Pentru a aplica culori în fundalul celulelor, se vor efectua paşii următori:

1. Se selectează celula sau domeniul de celule căreia la care se va aplica o culoare de fundal.

2. Se aplică comanda Format Cells. Pe ecran va fi afişată caseta de dialog Format, din care se selectează fila Fill.

3. Se aplică un clic pe butonul OK sau se apasă tasta Enter.

Elementele din această secţiune sunt:• caseta Background Color. Din această listă se selectează culoarea pentru fundal.• casetele Pattern Color şi Pattern Style. Din aceaste casete se selectează textura şi

corespunzător culoarea texturii care se aplică deasupra culorii de fundal.• zona Sample. În această zonă se poate observa efectul opţiunilor selectate.

Page 36: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Utilizarea comenzii FORMAT CELLS 

Protejarea informaţiei din foaia de date

Pentru a preveni modificarea, mutarea sau ștergerea datelor de către alți utilizatori, aveți posibilitatea să protejați domenii de celule din foaia calcul. Pentru acest lucru Excel permite blocarea celulelor. De asemenea pot fi ascunse formulele din celulele foilor de calcul.

Pentru a proteja domeniile de celule din foile de calcul, trebuie să efectuaţi următorii paşi:

1. Se selectează foaia de calcul.

2. Se activează comanda Format Cells, din care vom selectează fila Protection

Page 37: Procesorul Tabelar MS EXCEL(2)

Utilizarea comenzii FORMAT CELLSProtejarea informaţiei din foaia de date

 

3. Deselectăm butoanele Lucked şi Hidden şi acţionăm butonul OK

4. Selectăm celulele ce urmează să fie protejate

5. Se activează comanda Format Cells, din care vom selectează fila Protection

6. Selectăm Lucked (pentru a bloca celulele) sau Hidden(pentru a ascunde formulele din celule)

7. Activam Review>Changes>Protect Sheet

8. În caseta Protect Sheet vom fixa parola dupa care o vom confirma.