Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr....

20
DOCUMENTAŢIA -STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii Obiectul achiziţiei: Servicii de mentenanţă a instalaţiilor de ventilare, încălzire şi gaze medicale a blocului chirurgical Cod CPV: 50700000-2 Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Republican Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. 458/14 din 29.04.2014 Nr. BAP şi data publicării: 22/14 din 18.03.2014 Data deschiderii: 29.04.2014, ora 10.00

Transcript of Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr....

Page 1: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

D O C U M E N T A Ţ I A - S T A N D A R D

pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii

Obiectul achiziţiei: Servicii de mentenanţă a instalaţiilor de ventilare, încălzire şi

gaze medicale a blocului chirurgical

Cod CPV: 50700000-2

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Republican

Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică

Licitaţia nr. 458/14 din 29.04.2014

Nr. BAP şi data publicării: 22/14 din 18.03.2014

Data deschiderii: 29.04.2014, ora 10.00

Page 2: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

2

INVITAŢIE LA LICITAŢIE

IMSP Spitalul Clinic Republican

Licitaţie Publică

Servicii de mentenanţă a instalaţiilor de ventilare, încălzire şi gaze medicale a blocului

chirurgical

Codul CPV: 50700000-2

Această invitaţie la licitaţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor

Publice nr. 22/14 din 18.03.2014.

În scopul achiziţionării serviciilor de mentenanţă a instalaţiilor de ventilare, încălzire şi gaze

medicale a blocului chirurgical conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic Republican (în continuare –

Cumpărător) pentru anul de activitate 2014, este alocată suma necesară din mijloace CNAM şi servicii

contra plată.

IMSP Spitalul Clinic Republican invită operatorii economici interesaţi, care pot satisface

necesităţile Cumpărătorului, să participe la licitaţie privind livrarea următoarelor servicii:

Page 3: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

Lotul nr. 1 - Servicii de mentenanţă a instalaţiilor de ventilare, încălzire şi gaze medicale a blocului chirurgical

Nr.

d/o Compartiment Echipament Descrierea lucrării Cantitate Unitate Perioada Explicație

1 Ventilație Obiectiv general Responsabil Operație 2 lună/zi 1 zi 2-schimburi, 08:00-20:00,

20:00-08:00

2 Ventilație AHU Unitate de Tratare a

Aerului Controale hidraulice 14 unitate 15 zile

Verificați indicația manometrului și reînnoiți filtrarea după

cum este indicat

3 Ventilație AHU Actuator de robinet drija (3-

cai) și motor de clapet de aer

proaspăt

14 unitate 15 zile Verificați funcționarea

4 Ventilație AHU Canale de scurgere a

condensatului 14 unitate 15 zile Verificați formarea condensatului și că drenajul este curat

5 Ventilație AHU

Termostat de protecție de

îngheț, termostat de

temperatură în apă caldă și panou de control

14 unitate 15 zile Verificați funcționarea

6 Ventilație AHU Aerisire 14 unitate 15 zile Aerul trebuie evacuat din serpentinele montate de încălzire și răcire

7 Ventilație AHU Curele de transmisie, scripeți, rulmenți

14 unitate 1 lună Verificați tensiunea, alinierea, starea, siguranța, lubrifierea

8 Ventilație AHU Amortizor și servomotor de

ghidare pivoți și conexiuni 14 unitate 3 luni Lubrifiați ușor

9 Ventilație AHU Clapet de reglaj motorizat 14 unitate 3 luni Verificați dacă grilele sunt curate și fără obstrucții, cuplajele

sunt sigure și motorul funcționează fără exces de zgomot sau

vibrație

10 Ventilație AHU Umidificator 9 unitate 3 luni Verificați starea, curățați sonda umidificatoare, curățați rezervorul de apă dedurizată

11 Ventilație AHU Elemente de încălzire și răcire 32 unitate 12 luni Verificați starea și curățenia. Verificați presiunea aerului și a

apei produsă asupra serpentinelor

12 Ventilație AHU Conexiuni de control și electrice

14 unitate 12 luni Verificați funcționalitatea și starea

13 Ventilație AHU Supape 14 unitate 12 luni Deschideți și închideți în întregime, apoi resetați în

conformitate cu setările de bază

14 Ventilație AHU Secțiuni 14 unitate 6 luni Curățați în întregime interiorul și verificați existența

coroziunii. La reasamblare verificați etanșeitatea aerului

15 Ventilație AHU Motoare 23 unitate 12 luni

Verificați:- a) starea periilor motorului; se vor înlocui la necesitate,

b) curățați și testați bobinajul,

c) verificați impermeabilitatea terminalelor,

d) verificați sarcina maximă a electricității, e) uzura rulmentului,

f) înlocuiți lubrifiantul în rulmenții motorului.

Aceasta nu va depăși valoarea plăcii cu date tehnice principale.

Măsurați axa de mișcare și jocul axial.

16 Ventilație AHU Elemente de fixare împotriva

vibrației și conducte pentru

conexiuni flexibile

28 unitate 12 luni Verificați starea

Page 4: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

4

17 Ventilație VENTILATOARE Rulmenți. Rulmenții „permanenți” necesită

verificare

67 set 3 luni Inspectați și lubrifiați la necesitate. Verificați rulmenții la joc

axial și uzură

18 Ventilație VENTILATOARE Carcasă 67 set 6 luni Verificați și inspectați la instabilitate și coroziune

19 Ventilație VENTILATOARE Curele de transmisie 67 set 6 luni Inspectați, verificați starea și alinierea circuitului și axei.

Ajustați sau înlocuiți, la necesitate

20 Ventilație VENTILATOARE Ventilatoare 67 set 6 luni Verificați și curățați. Inspectați etanșeitatea. Verificați mișcarea ventilatorului

21 Ventilație VENTILATOARE Scripeți și rulmenți 67 set 6 luni Verificați etanșeitatea

22 Ventilație VENTILATOARE Șuruburi de fixare 67 set 6 luni Verificați și fixați la necesitate

23 Ventilație VENTILATOARE Elemente de fixare împotriva

vibrației 67 set 6 luni Verificați eficiența

24 Ventilație VENTILATOARE

Control automatizat (în cazul

instalării ventilatorului de

rezerva) și convertoare de

frecvență

67 set 3 luni Verificați funcționalitatea comutatorului de control, verificați funcționalitatea elementelor variabile de transmisie

25 Ventilație VENTILATOARE Palete de ghidare 67 set 6 luni Verificați funcționalitatea și ajustați la necesitate

26 Ventilație

ELEMENTE DE

TRANSMISIE –

MOTOARE

Elemente de fixare 67 set 3 luni Verificați starea. Motorul trebuie să funcționeze fără exces de

vibrație

27 Ventilație

ELEMENTE DE

TRANSMISIE –

MOTOARE

Carcas pentru motor 67 set 3 luni Verificați dacă grilele de ventilare sunt libere

28 Ventilație

ELEMENTE DE

TRANSMISIE –

MOTOARE

Rulmenți 67 set 3 luni

Lubrifiați zonele de montare a tuburilor de legătură sau

aparatelor de lubrifiere. Verificați anual uzura rulmenților

prim măsurarea osiei flotante și jocului axial și înlocuiți lubrifiantul în rulmenții motorului

29 Ventilație

ELEMENTE DE

TRANSMISIE –

MOTOARE

Perii 67 set 12 luni Verificați starea și înlocuiți la necesitate

30 Ventilație

ELEMENTE DE

TRANSMISIE –

MOTOARE

Serpentine 67 set 12 luni Curățați și testați

31 Ventilație

ELEMENTE DE

TRANSMISIE –

MOTOARE

Terminale și conexiuni 67 set 12 luni Verificați și asigurați securitatea acestora

32 Ventilație

ELEMENTE DE

TRANSMISIE –

MOTOARE

Regim nominal 67 set 12 luni Verificați curentul de regim al motorului. Curentul de regim

nu va depăși valoarea sarcinii totale indicată pe placa cu date

tehnice principale

33 Ventilație

ELEMENTE DE

TRANSMISIE –

MOTOARE

Regimuri variabile de viteză și alte controale a stării solide

67 set 12 luni

Cerințele referitoare la scurtcircuituri sau alte cerințe specifice

de mentenanță vor fi consultate cu producătorul, dearece sunt

necesare abilități specializate pentru a opera un astfel de

echipament

Page 5: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

5

34 Ventilație

ELEMENTE DE

TRANSMISIE -

DISPOZITIVE DE

PORNIRE

Unitate de control a releurilor,

siguranțelor și lămpilor de

control, suprasarcina

dispozitivelor de pornire și transformatoare

67 set 1 lună Notați orele de funcționare pe echipament și verificați efectuarea selectării regimului de lucru

35 Ventilație

ELEMENTE DE

TRANSMISIE -

DISPOZITIVE DE

PORNIRE

Cablare, canale pentru cabluri

și canale flexibile pentru

cabluri

67 set 12 luni Verificați starea, înlocuiți la necesitate. Asigurați amplasarea

sigură a tuturor ecranelor de acces, șuruburilor și punctelor de

legătură.

36 Ventilație

ELEMENTE DE

TRANSMISIE -

DISPOZITIVE DE

PORNIRE

Panou de distribuție 67 set 12 luni Verificați depunerile interne de murdărie și eliminați-le

37 Ventilație CURELE DE

TRANSMISIE Tensiune 67 set 3 luni

Verificați și ajustați la necesitate. Întinderea corectă a

curelelor trapezoidale previn uzura în exces a rulmenților.

Poziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul

funcționării să apară doar un „arc” neînsemnat pe partea

neîntinsă a curelei

38 Ventilație CURELE DE

TRANSMISIE Aliniere 67 set 3 luni

Verificați și ajustați la necesitate. Alinierea defectuasă a

roților curelei va cauza uzura excesivă a părților acesteia și îi va scurta din durata de funcționare.

39 Ventilație CURELE DE

TRANSMISIE

Rulmenți (În mod normal,

rulmenții „permanenți” nu

necesită atenție).

67 set 3 luni

Verificați uzura și lubrifiați la intervale recomandate de

producător. La utilizarea uleiului drenați și curățați recipientul, reasamblați și umpleți cu ulei curat. În timpul

funcționării la temperaturi ridicate, de exemplu peste 60 C, va

fi necesară o mentenanță mai frecventă

40 Ventilație BELT DRIVES Înlocuire 67 set 12 luni La necesitate. Curelele trapezoidale noi și cele uzate nu vor fi

utilizate împreună și în același timp

41 Ventilație BELT DRIVES Dispozitive de protecție 67 set 3 luni Verificați fixarea și poziționarea sigură

42 Ventilație CONDUCTE DE AER Intrări de acces 1 set 12 luni Inspectați orice panouri nefixate și remediați situația

43 Ventilație CONDUCTE DE AER Conexiuni flexibile 1 set 12 luni La căile prevăzute pentru acces verificați starea, pierderile și fitingurile

44 Ventilație CONDUCTE DE AER Izolare 1 set 12 luni Inspectați orice defecțiuni sau deteriorări. Raportați clientului

în cazul în care sunt necesare lucrări de remediere

45 Ventilație CONDUCTE DE AER Dispozitive de fixare împotriva

vibrației 1 set 12 luni

Inspectați la capitolul deformațiilor remanente (in springs).

Raportați clientului în cazul necesității de înnoire. În cazul

înlocuirii asigurați utilizarea tipului corect

46 Ventilație CONDUCTE DE AER Puritatea internă 1 set 12 luni Verificați situația pe interior prin puncte de testare la

elementele de montare

47 Ventilație

CONDUCTE -

AMORTIZOARE

CONTROL VOLUM ȘI

AMORTIZOARE ANTI-

FOC/ANTI-FUM

Clapete de control a

volumului, VAV 245 unitate 6 luni

Verificați poziționarea și ușurința mișcării și siguranței

mecanismelor de blocare. Asigurați deschiderea și închiderea

în pozițiile necesare a clapetei

Page 6: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

6

48 Ventilație

DUCTING - VOLUME

CONTROL DAMPERS

AND FIRE/SMOKE

DAMPERS

Clapete anti-foc și anti-fum 96 unitate 6 luni

Verificați activitatea și funcționalitatea corespunzătoare.

Inspectați toate amortizoarele, aplicați câteva picături de ulei

mecanismului. La necesitate, înlocuiți legăturile fuzubile.

Acest aspect ar putea ține de cerințele pompierilor locali.

Păstrați un registru pentru toate amortizoarele testate,

scurtcircuiturile înregistrate și orice acțiuni de remediere

întreprinse. Aceasta va reprezenta dovada pentru pompierii

locali a faptului că sunt efectuate verificări permanente.

Instruiți clientul în cazul inaccesibilității la oricare dispozitiv

anti-incendiar.

49 Ventilație

CONDUCTE -

AMORTIZOARE

CONTROL VOLUM ȘI

AMORTIZOARE ANTI-

FOC/ANTI-FUM

Cuplarea amortizoarelor

motorizate 36 unitate 6 luni

Verificați uzura și lubrifiați la necesitate. Asigurați securitatea

și alinierea corectă a paletelor osiei

50 Ventilație

CONDUCTE -

AMORTIZOARE

CONTROL VOLUM ȘI

AMORTIZOARE ANTI-

FOC/ANTI-FUM

Mecanisme de ghidare 49 unitate 6 luni Verificați starea și funcționalitatea

51 Ventilație

CONDUCTE -

AMORTIZOARE

CONTROL VOLUM ȘI

AMORTIZOARE ANTI-

FOC/ANTI-FUM

Electric 49 unitate 6 luni

Verificați defecțiunile din conductele flexibile. Fixați toate

conexiunile finale. Izolați panoul de control și inspecțați semnalele de supraîncălzire. Verificați integritatea izolării

electrice

52 Ventilație

CONDUCTE -

AMORTIZOARE

CONTROL VOLUM ȘI

AMORTIZOARE ANTI-

FOC/ANTI-FUM

Atenuatoare 45 unitate 12 luni

Inspectați pe interior căile prevăzute pentru acces. La

necesitate, reparați suprafețele de izolare fonică. Învelișurile

vor fi inspectate pentru a se asigura de faptul că doar fibrele

destrămate nu intră în sistem. Raportați în cazul necesității întreprinderii acțiunilor ulterioare

53 Ventilație

CONDUCTE -

AMORTIZOARE

CONTROL VOLUM ȘI

AMORTIZOARE ANTI-

FOC/ANTI-FUM

Accesorii de fixare 396 unitate 12 luni Verificați și asigurați siguranța tuturor elementelor de fixare

54 Ventilație GRILE ȘI DIFUZOARE Grile a) externe 612 unitate 6 luni Examinați și verificați elementele de montare. Frunzele ar

putea prezenta o situația problematică, astfel o examinare va fi

efectuată toamna târziu

55 Ventilație GRILE ȘI DIFUZOARE Grile b) interne 612 unitate 6 luni Examinați și verificați fitingurile. În cazul eliminării se va

acționa cu grijă pentru a nu defecta clapa sau alte elemente

fixate după grilă

56 Ventilație GRILE ȘI DIFUZOARE Difuzoare 612 unitate 12 luni Examinați și verificați fitingurile. În cazul eliminării se va

acționa cu grijă pentru a nu defecta clapa sau alte elemente

fixate după difuzor

Page 7: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

7

57 Ventilație GRILE ȘI DIFUZOARE Hepa-filtre 293 unitate 15 zile Se vor preleva probe pentru control bacterial

58 Ventilație GRILE ȘI DIFUZOARE Hepa-filtre 293 unitate 18 luni

Verificați BMS în cazul în care există orice îngrijorare de

depunere periodică a murdăriei. Schimbați filtrele care au

semnalizat alarma. Perioada cea mai îndelungată de schimbare

a filtrelor va fi de 18 luni.

59 Ventilație GRILE, PROTECȚIE

PĂSĂRI INSECTE Canale de ventilație 30 unitate 6 luni

Curățați și înlăturați orice deșeuri, verificați dacă există

defecte

60 Ventilație GRILE, PROTECȚIE

PĂSĂRI INSECTE

Grile de protecție împotriva

păsărilor 30 unitate 6 luni

Curățați și verificați la capitolul oricăror defecte. Înlocuiți în

cazul perforării

61 Ventilație GRILE, PROTECȚIE

PĂSĂRI INSECTE

Grile de protecție împotriva

insectelor 30 unitate 6 luni

Curățați și verificați la capitolul oricăror defecte. Înlocuiți în

cazul perforării. În cazul curățirii se va acționa cu grijă pentru

a nu defecta plasa fină. Un jet de apă la presiune mică va

curăța rămășițele de insecte.

1 Încălzire&Răcire Obiectiv general Responsabil Operație 2 zi/lună 1zi 2-schimburi 08:00-20:00, 20:00-08:00

2 Încălzire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Inspecție 2 unitate 6 luni

Inspectați containerul plăcii pentru borduri deformate,

deteriorate, sau dacă sunt pierderi prin scurgere. Garniturile

ieșite din container indică de obicei o placă deformată sau

garnitură nefuncționabilă. Motivul cel mai frecvent pentru o

astfel de situație poate fi lucrul la presiune mare, ceea ce

trebuie corectat. O reparație generală va fi necesară în cazul

deformării containerului.

3 Încălzire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Carcasă de curățare 2 unitate 12 luni

Finisajul exterior al cadrului schimbătorului de căldură (nu

containerul plăcii) trebuie spălat și uscat, iar apoi se va aplica

o peliculă subțire de curățitor. Se va utiliza tipul corect de

curățitor recomandat de producător și aceasta va oferi o

protecție îndelungată, cu condiția ca serviciile să nu fie

efectuate la temperaturi mari.

4 Încălzire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Tijele superioare și inferioare 2 unitate 12 luni

Curățați toate suprafețele, verificați etanșietatea elementelor

de fixare. În dependență de tipul schimbătorului de căldură,

lubrifiați cu soluția recomandată placa și suprafața cârligului

de agățare de fiecare dată când placa este deschisă.

5 Încălzire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Conexiuni lichide 2 unitate 12 luni Verificați etanțietatea elementelor de fixare a țevilor cu flanșă

la recipientul cu presiune.

6 Încălzire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Connector grid boss fixing (la

necesitate). 2 unitate 12 luni

Verificați siguranța accesoriilor atunci când containerul plăcii

este expus.

7 Încălzire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Bare de ancorare 2 unitate 12 luni Acoperiți cu un strat de lubrifiant corespunzător toate firele

expuse.

8 Încălzire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Șuruburi de întindere (la

necesitate). 2 unitate 12 luni Gresați firele cu lubrifiantul recomandat de producător.

9 Încălzire PLACA Acțiunea de schimbare (acolo 2 unitate 12 luni Verificați temperaturile la gurile de intrare/ieșire și la căderea

Page 8: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

8

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

unde au fost montate șabloane

corespunzătoare)

presiunii. Temperaturile flotante la ieșire pot indica o placă

perforată, care permit mixarea lichidelor primare și secundare.

Presiunea joasă la ieșire se poate datora depunerilor pe plăci,

un blocaj în carcasa plăcii sau în țeava de intrare, toate acestea

cauzând pierderi de energie.

În cazul în care este necesară curățarea depunerilor sau o

curățare igienică, aceasta se va efectua în strictă concordanță

cu procedura recomandată de producător

10 Încălzire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

2 unitate 12 luni

Temperaturile flotante la ieșire pot indica o placă perforată,

care permit mixarea lichidelor primare și secundare.

Presiunea joasă la ieșire se poate datora depunerilor pe plăci,

un blocaj în carcasa plăcii sau în țeava de intrare, toate acestea

cauzând pierderi de energie.

În cazul în care este necesară curățarea depunerilor sau o

curățare igienică, aceasta se va efectua în strictă concordanță

cu procedura recomandată de producător

11 Încălzire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Control de protecție 2 unitate 3 luni Verificați funcționalitatea.

12 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Zgomot, vibrație și supraîncălzire

9 unitate 3 luni Verificați, rectificați, dacă este posibil, și raportați

13 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Lubrifiere 9 unitate 3 luni Lubrifiați rulmenții pompei și motorului

14 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Transmisii, instalații anti-

vibrații și transmisii de cuplare 9 unitate 3 luni Verificați și ajustați la necesitate

15 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Glands. 9 unitate 3 luni Inspectați și ajustați la necesitate. Înlocuiți materialul de

etanșare la necesitate.

16 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Conexiuni electrice 9 unitate 12 luni Verificați.

17 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Motor vent slots. 9 unitate 12 luni Verificați. În anumite condiții de exemplu în cazul prafului, se

va necesita curățarea frecventă.

18 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Conducte de aspirație 9 unitate 12 luni Curățați.

19 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Întrerupătoare de tensiune și stabilizatoare de nivel

9 unitate 12 luni Verificați setările și testați funcționalitatea

20 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Dispozitive de protecție 9 unitate 12 luni Verificați și rectificați siguranța

21 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Carcasa 9 unitate 3 luni Inspectați și curățați la necesitate

22 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Rulmenți și glands. 9 unitate 3 luni Inspectați la uzură, lubrifiați rulemnții și dispozitivele de

mișcare, înlocuiți cavitățile la necesitate. Raportați în cazul

defecțiunii.

23 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Șuruburi, scripeți, mufe și curele

9 unitate 3 luni Inspectați și ajustați la necesitate. Înlocuiți curelele în cazul

uzurii.

24 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Presiunea pompei 9 unitate 3 luni Verificați și înregistrați.

25 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Bolți de întindere 9 unitate 3 luni Inspectați și curățați la necesitate

26 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Supape sferice, presiune 9 unitate 3 luni Verificați funcționalitatea și calibrarea corespunzătoare.

Page 9: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

9

flotantă și schimbătoare de

temperatură

Verificați și înregistrați toate temperaturile.

27 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Terminale electrice 9 unitate 3 luni Inspectați și etanșați la necesitate

28 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Curent de regim capacitate

maximă 9 unitate 3 luni Verificați și înregistrați.

29 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Izolare, supapele regulatorului

și supapele de reținere 9 unitate 3 luni

Verificați funcționalitatea. Etanșați mecanismele și înlocuiți materialul de etanșare la necesitate

30 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Drenaj și distribuire 9 unitate 3 luni Verificați dacă există blocaje, curățați

31 Încălzire POMPE DE CIRCULAȚIE Elemente de fixare anti-

vibrație 9 unitate 3 luni Verificați și curățați. Raportați orice defecțiuni clientului

32 Încălzire REZERVOARE DE

EXPANSIUNE

Control săptămânal al

membranei și presiunii la

capitolul pierderilor

2 unitate 1 lună

33 Încălzire REZERVOARE DE

EXPANSIUNE Verificarea sistemului relevant 2 unitate 3 luni

34 Încălzire REZERVOARE DE

EXPANSIUNE Verificarea pozițiilor de

izolare a supapei 2 unitate 3 luni

35 Încălzire

TRATAREA SI

ALIMENTAREA CU

APĂ

Verificări 1 unitate 1 lună

a) presiunea apei,

b) presiunea la ieșire,

c) presiunea statică,

d) debit,

e) starea rezervorului.

36 Încălzire

TRATAREA SI

ALIMENTAREA CU

APĂ

Controale electrice auxiliare 1 unitate 6 luni Verificați starea și funcționalitatea

37 Încălzire

TRATAREA SI

ALIMENTAREA CU

APĂ

Control echipament 1 unitate 6 luni Verificați funcționarea corectă și siguranța

38 Încălzire

TRATAREA SI

ALIMENTAREA CU

APĂ

Supapa control generaș 1 unitate 6 luni Demontați, dacă este posibil, verificați și revizuiți elementele

interioare, educator și filtrele superioare.

39 Încălzire

TRATAREA SI

ALIMENTAREA CU

APĂ

Supape de evacuare 1 unitate 6 luni Revizia generală a supapelor individuale

40 Încălzire SUPAPE ȘI ACCESORII Supape 1 set 3 luni

41 Încălzire SUPAPE ȘI ACCESORII Condiție de funcționare 1 set 3 luni Verificați prin rotația parțială a discului pentru a asigura

mișcarea liberă. Închideți supapa (în cazul în care sistemul

permite) și verificați etanșietatea, testând starea elastomerului.

42 Încălzire SUPAPE ȘI ACCESORII Pierderi 1 set 6 luni

Verificați lipsa particulelor de murdărie. Fixați glande, în

cazul în care este un model ajustabil, în caz contrar înlocuiți sigiliile brevetate (de exemplu, O-rings). După instalare sau

reparație generală, verificați sistemul zilnic pe parcursul

primei săptămâni pentru a depista pierderile.

43 Încălzire SUPAPE ȘI ACCESORII Starea generală 1 set 12 luni Verificați dacă există deteriorări externe sau mediu agresiv.

Page 10: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

10

Este improbabilă pierderea prin scurgele la flanșă, cu condiția

că toate elementele de fixare au fost etanșate în mod similar.

44 Încălzire SUPAPE ȘI ACCESORII Filtre

45 Încălzire SUPAPE ȘI ACCESORII Statut de funcționare,

curățarea filtrului 1 set 3 luni Curățați filtrele

46 Încălzire SUPAPE ȘI ACCESORII Gland leakage. 1 set 3 luni Verificarea punctului sigilat de drenaj

47 Încălzire SUPAPE ȘI ACCESORII Pierderi la nivelul carcasei 1 set 12 luni Condiții externe

48 Încălzire SUPAPE ȘI ACCESORII Starea generală 1 set 3 luni Inspectați dacă există defecțiuni externe din cauza pierderilor

prin scurgele la capetele fanșelor sau mediul agresiv

49 Încălzire SUPAPE ȘI ACCESORII Supape de protecție 1 set 3 luni Verificați valorile de calibrare

50 Încălzire CALORIMETRU Test temperatura 1 unitate 3 luni Verificați starea, raportați

51 Încălzire CALORIMETRU Panou electronic 1 unitate 3 luni Verificați starea, raportați

52 Încălzire SUPAPĂ DE PRESIUNE

DIFERENȚIALĂ Carcasă 2 unitate 3 luni Verificați starea, raportați

53 Încălzire SUPAPĂ DE PRESIUNE

DIFERENȚIALĂ Aliniere 2 unitate 3 luni Verificați starea, raportați

54 Încălzire SUPAPE DE

ECHILIBRARE Carcasă 91 unitate 3 luni Verificați starea, raportați

55 Încălzire SUPAPE DE

ECHILIBRARE Emițător 91 unitate 3 luni Verificați starea, raportați

56 Răcire CHILLERE Condiție 3 unitate 1zi Verificați statutul de funcționare. Notă: Verificați cu angajații IT înainte de efectuarea măsurilor de mentenanță

57 Răcire CHILLERE Circuite de refrigerare 3 unitate 3 luni

Verificați presiunea circuitelor și temperaturile de

supraîncălzire. Verificați alarma și mersul în gol și alarma de

rezervă asociată cu containerele. Circuitele de refrigerare

trebuie alternate cel puțin o dată la trei luni prin intermediul

întrerupătorului 'lead/leg'. În cazul afișării informației de

funcționare pe pupitrul principal, verificați să nu existe

discrepanțe între informația afișată și calibrul etalon, în caz

pozitiv - raportați și modificați traductoarele. Pentru sistemele

nonelectrice - verificați elementele instalate cu calibrul etalon

58 Răcire CHILLERE Aprovizionarea cu apă răcită 3 unitate 3 luni Verificați temperatura apei la intrare și la ieșire. În cazul unui

sistem închis - Verificați prezența apei. În cazul căderii

presiunii - verificați țeava la capitolul pierderilor prin scurgere

59 Răcire CHILLERE Glicol 3 unitate 3 luni Verificați concentrația de glicol în apa răcită

60 Răcire CHILLERE Debitul apei răcite 3 unitate 3 luni Verificați corespunderea cu recomandarea producătorului

61 Răcire CHILLERE Pierdere 3 unitate 3 luni

Verificați toate pompele și conductele la pierderi prin scurgere

și remediați. Nu treceți cu vederea peste condensatoarele

suplimentare și atrageți o atenție sporită la asamblări,

indicatoare supapa de reglare a tensiunii

62 Răcire CHILLERE Sistem țevi refrigerent 3 unitate 3 luni Inspectați și verificați la vibrație. De obicei, vibrația este

cauzată de pierderi sau fixarea inadecvată a țevilor și poate

duce la scurgerea refrigerentului

Page 11: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

11

63 Răcire CHILLERE Circuite de rezervă 3 unitate 3 luni Verificați funcționalitatea

64 Răcire CHILLERE Alarmă inundație 3 unitate 3 luni Verificați funcționalitatea. În cazul deservirii unităților

computerizate, verificați ca alarma să fie deconectată de șe

sistemul de deconectate

65 Răcire CHILLERE Dispozitive digitale de citire 3 unitate 3 luni Verificați funcționalitatea

66 Răcire CHILLERE Verificări 3 unitate 3 luni

Verificați funcționalitatea termostatelor de control a

temperaturii. Inspectați uzura panoului și a componentelor

electrice, în special conectorul compresorului. Verificați siguranța termostatelor și a releurilor. Calibrare

Chestionare

Ajustare

67 Răcire CHILLERE Ceas Hours run meter. 3 unitate 3 luni Verificați și înregistrați.

68 Răcire CHILLERE Izolare 3 unitate 3 luni Verificați starea și remediați orice defecte. Izolarea proastă

sau insuficientă poate duce la formarea gheței, pierderi de

eficiență și energie

69 Răcire CHILLERE Electric 3 unitate 12 luni

Verificați defecțiunile la nivelul conductelor flexibile. Fixați toate conexiunile finale. Izolați panoul de control și inspectați dacă existe semne de supraîncălzire. Verificați integritatea

izolării electrice. Includeți motoarele de pompare

70 Răcire PLATE HEAT

EXCHANGERS Inspecție 2 unitate 6 luni

Inspectați containerul plăcii pentru borduri deformate,

deteriorate, sau dacă sunt pierderi prin scurgere. Garniturile

ieșite din container indică de obicei o placă deformată sau

garnitură nefuncționabilă. Motivul cel mai frecvent pentru o

astfel de situație poate fi lucrul la presiune mare, ceea ce

trebuie corectat. O reparație generală va fi necesară în cazul

deformării containerului.

71 Răcire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Carcasă de curățare 2 unitate 12 luni

Finisajul exterior al cadrului schimbătorului de căldură (nu

containerul plăcii) trebuie spălat și uscat, iar apoi se va aplica

o peliculă subțire de curățitor. Se va utiliza tipul corect de

curățitor recomandat de producător și aceasta va oferi o

protecție îndelungată, cu condiția ca serviciile să nu fie

efectuate la temperaturi mari.

72 Răcire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Tije superioare și inferioare 2 unitate 12 luni

Curățați toate suprafețele, verificați etanșietatea elementelor

de fixare. În dependență de tipul schimbătorului de căldură,

lubrifiați cu soluția recomandată placa și suprafața cârligului

de agățare de fiecare dată când placa este deschisă.

73 Răcire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Conexiuni lichide 2 unitate 12 luni Verificați etanțietatea elementelor de fixare a țevilor cu flanșă

la recipientul cu presiune.

74 Răcire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Connector grid boss fixing

(la necesitate). 2 unitate 12 luni

Verificați siguranța accesoriilor atunci când containerul plăcii

este expus.

75 Răcire PLACA

SCHIMBĂTOARELOR Bare de ancorare 2 unitate 12 luni

Acoperiți cu un strat de lubrifiant corespunzător toate firele

expuse.

Page 12: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

12

DE CĂLDURĂ

76 Răcire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Șuruburi de întindere (la

necesitate). 2 unitate 12 luni Gresați firele cu lubrifiantul recomandat de producător.

77 Răcire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Acțiune de schimbare (acolo

unde au fost montate șabloane

corespunzătoare)

2 unitate 12 luni

Verificați temperaturile la gurile de intrare/ieșire și la căderea

presiunii. Temperaturile flotante la ieșire pot indica o placă

perforată, care permit mixarea lichidelor primare și secundare.

Presiunea joasă la ieșire se poate datora depunerilor pe plăci,

un blocaj în carcasa plăcii sau în țeava de intrare, toate acestea

cauzând pierderi de energie.

În cazul în care este necesară curățarea depunerilor sau o

curățare igienică, aceasta se va efectua în strictă concordanță

cu procedura recomandată de producător

78 Răcire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Acțiune de schimbare (acolo

unde au fost montate șabloane

corespunzătoare)

2 unitate 12 luni

Temperaturile flotante la ieșire pot indica o placă perforată,

care permit mixarea lichidelor primare și secundare.

Presiunea joasă la ieșire se poate datora depunerilor pe plăci,

un blocaj în carcasa plăcii sau în țeava de intrare, toate acestea

cauzând pierderi de energie.

În cazul în care este necesară curățarea depunerilor sau o

curățare igienică, aceasta se va efectua în strictă concordanță

cu procedura recomandată de producător

79 Răcire

PLACA

SCHIMBĂTOARELOR

DE CĂLDURĂ

Control de protecție 2 unitate 3 luni Verificați funcționalitatea.

80 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Zgomot, vibrație și supraîncălzire

20 unitate 3 luni Verificați, rectificați, dacă este posibil, și raportați

81 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Lubrifiere 20 unitate 3 luni Lubrifiați rulmenții pompei și motorului

82 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Transmisii, instalații anti-

vibrații și transmisii de cuplare 20 unitate 3 luni Verificați și ajustați la necesitate

83 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Glands. 20 unitate 3 luni Inspectați și ajustați la necesitate. Înlocuiți materialul de

etanșare la necesitate.

84 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Conexiuni electrice 20 unitate 12 luni Verificați.

85 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Motor vent slots. 20 unitate 12 luni Verificați. În anumite condiții de exemplu în cazul prafului, se

va necesita curățarea frecventă.

86 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Conducte de aspirație 20 unitate 12 luni Curățați.

87 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Întrerupătoare de tensiune și stabilizatoare de nivel

20 unitate 12 luni Verificați setările și testați funcționalitatea

88 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Dispozitive de protecție 20 unitate 12 luni Verificați și rectificați siguranța

89 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Carcase 20 unitate 3 luni Inspectați și curățați la necesitate

90 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Rulmenți și glands. 20 unitate 3 luni Inspectați la uzură, lubrifiați rulemnții și dispozitivele de

Page 13: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

13

mișcare, înlocuiți cavitățile la necesitate. Raportați în cazul

defecțiunii.

91 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Șuruburi, scripeți, mufe și curele

20 unitate 3 luni Inspectați și ajustați la necesitate. Înlocuiți curelele în cazul

uzurii.

92 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Presiunea pompei 20 unitate 3 luni Verificați și înregistrați.

93 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Bolți de întindere 20 unitate 3 luni Inspectați și curățați la necesitate

94 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Supape sferice, presiune

flotantă și schimbătoare de

temperatură

20 unitate 3 luni Verificați funcționalitatea și calibrarea corespunzătoare.

Verificați și înregistrați toate temperaturile.

95 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Terminale electrice 20 unitate 3 luni Inspectați și etanșați la necesitate

96 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Curent de regim capacitate

maximă 20 unitate 3 luni Verificați și înregistrați.

97 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Izolare, supapele regulatorului

și supapele de reținere 20 unitate 3 luni

Verificați funcționalitatea. Etanșați mecanismele și înlocuiți materialul de etanșare la necesitate

98 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Drenaj și distribuire 20 unitate 3 luni Verificați dacă există blocaje, curățați

99 Răcire POMPE DE CIRCULAȚIE Elemente de fixare anti-

vibrație 20 unitate 3 luni Verificați și curățați. Raportați orice defecțiuni clientului

100 Răcire SUPAPE ȘI ACCESORII Supape 1 set 3 luni

101 Răcire SUPAPE ȘI ACCESORII Condiția de fucnționare 1 set 3 luni Verificați prin rotația parțială a discului pentru a asigura

mișcarea liberă. Închideți supapa (în cazul în care sistemul

permite) și verificați etanșietatea, testând starea elastomerului.

102 Răcire SUPAPE ȘI ACCESORII Pierderi 1 set 6 luni

Verificați lipsa particulelor de murdărie. Fixați glande, în

cazul în care este un model ajustabil, în caz contrar înlocuiți sigiliile brevetate (de exemplu, O-rings). După instalare sau

reparație generală, verificați sistemul zilnic pe parcursul

primei săptămâni pentru a depista pierderile

103 Răcire SUPAPE ȘI ACCESORII Condiția generală 1 set 12 luni Verificați dacă există deteriorări externe sau mediu agresiv.

Este improbabilă pierderea prin scurgele la flanșă, cu condiția

că toate elementele de fixare au fost etanșate în mod similar.

104 Răcire SUPAPE ȘI ACCESORII Filtre

105 Răcire SUPAPE ȘI ACCESORII Statut de funcționare,

curățarea filtrului 1 set 3 luni Curățați filtrele

106 Răcire SUPAPE ȘI ACCESORII Gland leakage. 1 set 3 luni Verificarea punctului sigilat de drenaj

107 Răcire SUPAPE ȘI ACCESORII Pierderi la nivelul carcasei 1 set 12 luni Condiții externe

108 Răcire SUPAPE ȘI ACCESORII Condiția generală 1 set 3 luni Inspectați dacă există defecțiuni externe din cauza pierderilor

prin scurgele la capetele fanșelor sau mediul agresiv

109 Răcire SUPAPE ȘI ACCESORII Supape de protecție 1 set 3 luni Verificați valorile de calibrare

110 Răcire REZERVOARE DE

EXPANSIUNE General 3 unitate 7 zile

Verificați săptămânal membrana, presiunea și dacă există

pierderi prin scurgere

111 Răcire REZERVOARE DE

EXPANSIUNE General 3 unitate 3 luni Verificați sistemul relevant

112 Răcire REZERVOARE DE

EXPANSIUNE General 3 unitate 3 luni Verificați izolarea supapelor

Page 14: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

14

113 Răcire SISTEME SPLIT ȘI VRV Verificarea presiunii

refrigerentului 24 unitate 3 luni Adăugați refrigerent

114 Răcire SISTEME SPLIT ȘI VRV Verificarea filtrelor 24 unitate 1 lună Curățați la necesitate

115 Răcire SISTEME SPLIT ȘI VRV Conexiune electrică și unități de contrl

24 unitate 3 luni Inspectați și fixați în funcție de necesitate

116 Răcire UNITĂȚI FANCOIL Condiție 55 unitate 6 luni Deconectați și izolați. Se va efectua izolarea electrică. În cazul

ancorării unităților de tavan, acoperiți orice echipamente aflate

sub nivelul unității deservite.

117 Răcire UNITĂȚI FANCOIL Coil block. 55 unitate 3 luni Ventilați aerul din cooler și din serpentina de încălzire (dacănu

este instalat VAV).

118 Răcire UNITĂȚI FANCOIL Coil block. 55 unitate 6 luni

Înlăturați filtrul de intrare al aerului, inspectați dacă există

murdărie și curățați la necesitate. În dependență de mediu, ar

putea fi necesară curățarea mai frecventă. Aprobați frecvența

cu clientul.

119 Răcire UNITĂȚI FANCOIL Conexiunea drenajului pentru

condensat 55 unitate 6 luni Verificați claritatea conexiunii

120 Răcire UNITĂȚI FANCOIL Filtre permanente 55 unitate 6 luni Curățați și reutilați, asigurând localizarea corespunzătoare

121 Răcire UNITĂȚI FANCOIL Filtre recuperabile 55 unitate 6 luni Înlocuiți, asigurând localizarea corespunzătoare

122 Răcire UNITĂȚI FANCOIL Unitate de testare 55 unitate 6 luni Restabiliți sursa de alimentare și unitatea de funcționare.

Verificați normalitatea fluxului de aer la viteza corect setată.

123 Răcire UNITĂȚI FANCOIL Carcasă 55 unitate 6 luni Curățați. Acolo unde unitățile sunt amplasate deasupra

tavanelor false asigurați ca plăcile să nu fie lăsate pătate

124 Răcire UNITĂȚI FANCOIL Mufe flexibile în sistemul de

conducte (la necesitate). 55 unitate 12 luni Verificați starea

125 Răcire UNITĂȚI FANCOIL Grile și difuzoare 55 unitate 6 luni Curățați utilizând vacuum sau metode alternative. Se va lucra

cu precauție pentru a nu defecta tavanul și elementele anexate

acestuia

126 Răcire UNITĂȚI FANCOIL Hepa-filtre 48 unitate 15 zile Se vor preleva probe pentru control bacterial

127 Răcire UNITĂȚI FANCOIL Hepa-filtre 48 unitate 18 luni

Verificați BMS în cazul în care există orice îngrijorare de

depunere periodică a murdăriei. Schimbați filtrele care au

semnalizat alarma. Perioada cea mai îndelungată de schimbare

a filtrelor va fi de 18 luni.

128 Răcire UNITĂȚI FANFILTER Verificarea condiției motorului

ventilatorului 48 unitate 6 luni Inspecția fizică

129 Răcire UNITĂȚI FANFILTER Verificarea semnalului vitezei

variabile 48 unitate 3 luni Via BMS, read and records debit to variable speed motors

130 Răcire TAVAN AHU Verificări hidraulice 23 unitate 3 luni Verificați indicația manometrului și reînnoiți filtrarea după

cum este indicat

131 Răcire TAVAN AHU Servomotor de ghidare și amortizoare de modulare

23 unitate 3 luni Verificați funcționarea

132 Răcire TAVAN AHU Canale de scurgere a

condensatului 23 unitate 3 luni Verificați formarea condensatului și că drenajul este curat

133 Răcire TAVAN AHU Aerisire 23 unitate 3 luni Aerul trebuie evacuat din serpentinele montate de încălzire și răcire

Page 15: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

15

134 Răcire TAVAN AHU Curele de transmisie, scripeți, rulmenți

23 unitate 3 luni Verificați tensiunea, alinierea, starea, siguranța, lubrifierea

135 Răcire TAVAN AHU Amortizor și servomotor de

ghidare pivoți și conexiuni 23 unitate 3 luni Lubrifiați ușor

136 Răcire TAVAN AHU Serpentine de răcire 23 unitate 12 luni Verificați starea și curățenia. Verificați presiunea aerului și a

apei produsă asupra serpentinelor

137 Răcire TAVAN AHU Verificări și conexiuni

electrice 23 unitate 12 luni Verificați funcționalitatea și starea

138 Răcire TAVAN AHU Supape 23 unitate 12 lni Deschideți și închideți în întregime, apoi resetați în

conformitate cu setările de bază

139 Răcire TAVAN AHU Secțiuni 23 unitate 12 luni Curățați în întregime interiorul și verificați existența

coroziunii. La reasamblare verificați etanșeitatea aerului

140 Răcire TAVAN AHU Motoare 23 unitate 12 luni

Verificați:- a) starea periilor motorului; se vor înlocui la necesitate,

b) curățați și testați bobinajul,

c) verificați impermeabilitatea terminalelor,

d) verificați sarcina maximă a electricității, e) uzura rulmentului,

f) înlocuiți lubrifiantul în rulmenții motorului.

Aceasta nu va depăși valoarea plăcii cu date tehnice principale.

Măsurați axa de mișcare și jocul axial.

141 Răcire TAVAN AHU Elemente de fixare anti-

vibrație și conexiuni flexibile

la sistemul de conducte

23 unitate 12 luni Verificați starea

1 Gaze Medicale Obiectiv general Responsabil Operație 2 lună/zi 1zi 2-schimburi, 08:00-20:00, 20:00-08:00

2 Gaze Medicale COMPRESOR Periodic 3 unitate 1zi

Verificați nivelul uleiului.

Verificați indicațiile.

Verificați evacuarea condensatului în timpul operațiunii de

încărcare.

Drenați condensatul

Verificați indicatorul de deservire a filtrului de aer

Verificați indicatorul de deservire a filtrelor DDx și PDx (dacă

sunt oferite).

3 Gaze Medicale COMPRESOR Periodic 3 unitate 3 luni

Verificați camerele de răcire, curățați la necesitate.

Eliminați elementul filtrului de aer. Curățați utilizând un get

de apă. Înlocuiți elementele defectate sau contaminate.

Verificați elementul de filtrare din cabinetul electric (unde este

cazul). Înlocuiți la necesitate

4 Gaze Medicale COMPRESOR Periodic 3 unitate 12 luni Verificați funcția de deconectare. Testați supapa de siguranță

5 Gaze Medicale COMPRESOR Periodic 3 unitate 4000ore

În cazul utilizării Atlas Copco Roto-Inject Fluid, înlocuiți uleiul și filtrul de ulei.

În cazul utilizării Atlas Copco Roto-Xtend Duty Fluid,

înlocuiți filtrul de ulei.

Înlocuiți elementul de separare al uleiului.

Înlocuiți elementul de filtrare al aerului.

Page 16: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

16

Înlocuiți elementul de filtrare din cabinetul electric (unde este

cazul).

Curățați camerele de răcire

Verificați presiunea și indicii de temperatură.

Efectuați test LED.

Verificați dacă există scurgeri.

Compresoare: eliminați, demontați și curățați supapa flotantă

a captatorului de condensat.

6 Gaze Medicale COMPRESOR Periodic 3 unitate 8000ore

În cazul utilizării Atlas Copco Roto-Xtend Duty Fluid,

înlocuiți uleiul.

Atlas Copco va inspecta supapa de intrare a aerului și supapa

presiunii minime.

7 Gaze Medicale COMPRESOR Trusa de scule 3 unitate 12 luni

Pentru reparații generale șu mentenanță preventivă, toate

elementele necesare pentru deservire și care oferă beneficiile

elementelor autentice Atlas Copco, menținânt bugetul de

mentenanță redus.

Este disponibil, de asemenea, un șir de lubrifianți testați potriviți pentru necesități specifice, pentru a păstra

compresorul în stare excelentă.

8 Gaze Medicale COMPRESOR Evacuarea materialelor

utilizate 3 unitate 12 luni

Filtrele uzate sau alte materiale folosite (de exemplu desicanți, lubrifianți, elemente de curățare, părți de mecanisme etc.)

trebuie să fie aruncate într-un mod sigur și pietenos mediului,

și în corespundere cu recomandările și legislația locală.

9 Gaze Medicale COMPRESOR Motor de acționare 3 unitate 12 luni

General

Păstrați suprafața externă a motorului în stare curată pentru o

răcire eficientă. La necesitate, înlăturați jetul de aer

comprimat.

Mentenanța rulmenților

Rulmenții motorului nu trebuiesc gresați pe parcursul

perioadei de exploatare.

10 Gaze Medicale COMPRESOR Filtru de aer 3 unitate 12 luni

Recomandări1. Niciodată nu înlăturați elementul în timpul

lucrurlui compresorului 2. Înlocuiți elementul cu unul nou

într-o perioadă scurtă de timp 3. Aruncați elementul în caz de

deteriorare Procedura1. Opriți compresorul. Deconectați tensiunea.2. Pe ambalaj: demontați panoul lateral.3. Demontați filtrul de aer 4. Înlăturați învelișul filtrului de aer (AF) prin

rotirea împotriva acelor de ceasornic. Remove the cover of air

filter (AF) by turning it anti-clockwise. Eliminați elementul de

filtrare. La necesitate, curățați învelușul. 5. Montați noul

element și învelișul 6. Restabiliți avertizarea de deservire a

filtrului de aer

11 Gaze Medicale COMPRESOR Schimbarea uleiului și a

filtrelor 3 unitate 12 luni

Drenați întotdeauna uleiul compresorului în toate punctele de

scurgere. Uleiul utilizat rămas în compresor poate contamina

sistemul și poate scurta durata de acțiune al noului ulei.

Nu amestecați lubrifianții de diferite mărci sau tipuri, dearece

pot fi incompatibili și uleiul amestecat poate avea proprietăți

Page 17: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

17

inferioare. O etichetă indicând tipul uleiului utilizat este

atașată pe recipientul de aer sau rezervorul de ulei.

12 Gaze Medicale

DRENAREA

AUTOMATĂ A

CONDENSATULUI

Înlocuirea unității de serviciu 2 unitate 60 luni

13 Gaze Medicale

DRENAREA

AUTOMATĂ A

CONDENSATULUI

Verificarea curățeniei tubului

sensor 2 unitate 3 luni

Curățați, uscați și eliminați materialele străine de pe arcul de

contact.

14 Gaze Medicale PURIFICATOR DE AER Separator apă 1 unitate 15 zile Verificați puritatea la indicatorul presiunii diferențiale. Faceți o comandă în cazul în care acesta se apropie de marcajul roșu

15 Gaze Medicale PURIFICATOR DE AER Pre-filtru 1 unitate 15 zile Verificați puritatea la indicatorul presiunii diferențiale. Faceți o comandă în cazul în care acesta se apropie de marcajul roșu

16 Gaze Medicale PURIFICATOR DE AER Filtru cărbune fin 1 unitate 15 zile Verificați puritatea la indicatorul presiunii diferențiale. Faceți o comandă în cazul în care acesta se apropie de marcajul roșu

17 Gaze Medicale PURIFICATOR DE AER Filtre cărbune activat 1 unitate 15 zile Verificați puritatea la indicatorul presiunii diferențiale. Faceți o comandă în cazul în care acesta se apropie de marcajul roșu

18 Gaze Medicale PURIFICATOR DE AER Filtru hidrocarbură 1 unitate 15 zile Verificați puritatea la indicatorul presiunii diferențiale. Faceți o comandă în cazul în care acesta se apropie de marcajul roșu

19 Gaze Medicale PURIFICATOR DE AER Filtru bacterian 1 unitate 15 Verificați puritatea la indicatorul presiunii diferențiale. Faceți o comandă în cazul în care acesta se apropie de marcajul roșu

20 Gaze Medicale PURIFICATOR DE AER Temperatura de condensare 1 unitate 1 zi Citiți indicațiile și raportați periodic, valoarea maximă -40

grade celcius

21 Gaze Medicale PURIFICATOR DE AER Panou de comunicare 1 unitate 1 zi Citiți indicațiile și raportați periodic în cazul erorilor. Resetați în cazul erorilor primare, în celelalte cazuri - contactați serviciul tehnic

22 Gaze Medicale UNITATE VACUUM Pompa vacuum 1 unitate 4000 ore

În cazul utilizării Atlas Copco Roto-Inject Fluid, înlocuiți uleiul și filtrul de ulei.În cazul utilizării Atlas Copco Roto-

Xtend Duty Fluid, înlocuiți filtrul de ulei.Înlocuiți elementul

de separare al uleiului. Înlocuiți elementul de filtrare al

aerului. Înlocuiți elementul de filtrare din cabinetul electric

(unde este cazul).Curățați camerele de răcireVerificați presiunea și indicii de temperatură. Efectuați test

LED.Verificați dacă există scurgeri.Compresoare: eliminați, demontați și curățați supapa flotantă a captatorului de

condensat.

23 Gaze Medicale UNITATE VACUUM Motor 1 unitate 1 lună Inspecția fizică

24 Gaze Medicale UNITATE VACUUM Filtru bacterian 1 unitate 1 zi Verificați puritatea la indicatorul presiunii diferențiale. Faceți o comandă în cazul în care acesta se apropie de marcajul roșu

25 Gaze Medicale UNITATE VACUUM Recipient vacuum 1 unitate 6 luni Curățați

26 Gaze Medicale UNITATE VACUUM Panou comunicare 1 unitate 1 zi Citiți indicațiile și raportați periodic în cazul erorilor. Resetați în cazul erorilor primare, în celelalte cazuri - contactați serviciul tehnic

27 Gaze Medicale UNITATE VACUUM Pompa vacuum 1 unitate 7 zile Verificați nivelul uleiului. Citiți indicațiile pe ecran

28 Gaze Medicale AGSS PUMPING GROUP Controlul motorului cu turbină 3 set 1 lună Raportați

Page 18: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

18

29 Gaze Medicale AGSS PUMPING GROUP Supape și accesorii 3 set 3 luni Curățați și înlocuiți la necesitate

30 Gaze Medicale STAȚIA REDUCERE O2 Regulatorul presiunii înalte 1 set 3 luni Inspectați și înlocuiți la necesitate

31 Gaze Medicale STAȚIA REDUCERE O2 Regulatorul presiunii joase 1 set 3 luni Inspectați și înlocuiți la necesitate

32 Gaze Medicale STAȚIA REDUCERE O2 Supape și accesorii 1 set 3 luni Curățați și înlocuiți la necesitate

33 Gaze Medicale STAȚIA REDUCERE

N2O Regulatorul presiunii înalte 1 set 3 luni Inspectați și înlocuiți la necesitate

34 Gaze Medicale STAȚIA REDUCERE

N2O Regulatorul presiunii joase 1 set 3 luni Inspectați și înlocuiți la necesitate

35 Gaze Medicale STAȚIA REDUCERE

N2O Supape și accesorii 1 set 3 luni Curățați și înlocuiți la necesitate

36 Gaze Medicale PANOURI CONTROL

ALARMĂ Oring 14 unitate 3 luni Inspectați și înlocuiți la necesitate

37 Gaze Medicale PANOURI CONTROL

ALARMĂ Rețeaua internă de distribuție a

gazului 14 unitate 3 luni Verificați pierderile și funcționalitatea

38 Gaze Medicale PANOURI CONTROL

ALARMĂ Verificări alarmă 14 unitate 3 luni

Închideți supapele de intrare, evacuați gazul din zonele

deservite, verificați funcționalitatea, în caz contrar - modificați

39 Gaze Medicale CONEXIUNE GAZ OT Verificarea Oring 192 unitate 3 luni Verificați

40 Gaze Medicale CONEXIUNE GAZ OT Verificarea Oring 192 unitate 6 luni Modificați

1 BMS Echipament 243 unitate 3 luni Inspectați și curățați traductorii și senzorii

2 BMS Panouri BMS 25 unitate 3 luni Inspectați și curățați panourile, verificați punctele de

conexiune și cablajul

3 BMS Modbus Communication 58 unitate 3 luni Verificați transferul de date prin intermediul protocolului

RS485, verificați echipamentul și inspectați cartela de

comunicare

4 BMS Produse Soft 1 set 3 luni În cazul actualizării, reprogamați și puneți în funcțiune

Page 19: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

19

Termenul de prestare – conform graficului stabilit, pe parcursul anului 2014

Cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Vezi Formularul Informativ

Despre Ofertant pct. 1.9 (F3.3).

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea

contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos de la 08.00

pînă la 16.30. Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de

participare (cu indicarea clară a denumirii, codului fiscal, adresei, numărului telefonului de contact

şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a

sumei de 200 lei pentru fiecare set.

Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa IMSP Spitalul Clinic Republican

conform următoarelor detalii:

IMSP Spitalul Clinic Republican, str. Testemiţanu 29

c/f 1003600150783

c/d 225190220

IBAN: MD20ML000000000225180230

BC “MOLDINCONBANC” SA fil. nr. 8

MOLDMD2X302, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”.

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc

operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziţie.

Documentele Participantului puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate pînă la

10.00 data de 29.04.2014, la sediul IMSP Spitalul Clinic Republican, str. Testemiţanu 29, et. 2,

Blocul Administrativ, Serviciul Achiziţii Publice. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului

de lucru al IMSP Spitalul Clinic republican şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie la data de

29.04.2014, ora 10.00, pe adresa str. Testemiţanu 29, et. 2, Blocul Administrativ, Serviciul

Achiziţii Publice.

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de:

- garanţia bancară, prezentată de o bancă autohtonă sau străină (dacă aceasta nu vine în

contradicţie cu legislaţia în vigoare), bancă care nu are documente de remediere.

- transferul pe contul autorităţii contractante;

c/f 1003600150783

c/d 225190220

IBAN: MD20ML000000000225180230

BC MOLDINCONBANC SA fil.nr. 8

MOLDMD2X302, în valoare de 1% din valoarea fără TVA ofertei prezentate.

Adresa(ele) de referinţă din textul de mai sus:

IMSP Spitalul Clinic Republican, str. Testemiţanu 29, et. 2, Blocul Administrativ, Ivan Moroi

– Şef interimar Serviciul Achiziţii Publice, e-mail: [email protected]

Page 20: Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică Licitaţia nr. …scr.md/upload/editor/29.04.2014.pdfPoziționarea motorului trebuie ajustată astfel, încât în procesul funcționării

20