Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

download Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

of 34

Embed Size (px)

Transcript of Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  1/34

  Mod .Coala

  Nr. Document

  .

  Semnat.

  Data

  Coala

  2

  Proiect de an

  Efectuat

  Controlat

  Aprobat.C!rin"

  Litera Co#i

  $%&

  Cuprins

  Rezumat

  Prezentarea firmei

  1. Argumentarea tehnico-economic

  1.1. Argumentarea necesitii construirii ntreprinderii cu capacitatea de producie i traficdat.

  1.2. Argumentarea formei organizator-juridice a ntreprinderii proiectate.

  1.3. Argumentarea aegerii tipuui de ntreprindere i metodee de deser!ire.

  1.". Argumentarea aegerii ocuui de construcie sau arend.

  1.#. Argumentarea regimuui de ucru a ntreprinderii.

  1.$. %ta&iirea surseor de apro!izionare cu materie prim i marf.

  1.'. Argumentarea posi&iitii tehnice a construirii ntreprinderii proiectate n ocu dat.

  1.(. Asigurarea ntreprinderii cu cadre de munc caificate.

  1.). Asigurarea ntreprinderii cu surse financiare.

  2.*a&orarea programuui de ucru

  3.+acuu cifrei de afaceri

  ".,anagementu resurseor umane.

  #.Asigurarea cu surse financiare i cacuarea necesitii de in!estiii i organizareacreditrii

  $.+acuarea chetuieior de producie i desfacere

  '.+acuarea principaeor indici economici i efienei economice

  (. *a&orarea &ianuui conta&i

  +oncuzie

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  2/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat )ata

  Coa#a

  %

  %

  Proiect de an

  Rezumat

  &iectiu de &az constituie estimarea posi&iitii de a deschide o ntreprindere de aimentaiepu&ic n orau +rai.

  Acti!itatea de &az reprezint acordarea ser!iciior de aimentaie a popuaiei orauui. %epre!ede de a ansa afacerea n anu 212.

  Piaa potenia !a constitui att popuaia raionuui +rai /2# ocuitori 0 ct i persoaneece ctoresc spre regiunea ca rezutat a siturii restaurantuui n apropierea drumuui +hiinu

  ngheni ce unete cee mai mari orae a regiunii centru %treni4+rai4ngheni. Astfe

  numru cienior poteniai !a constitui apro5imati! 2$ mii persoane.Pentru ansarea afacerii se pre!ede construcia unui edificiu cu o suprafa de apro5imati! de2((m2 4 cu o capacitate de ( ocuri i in!estiii n mrime de 3.'" ". ei4 dintre care 36 -1.123.2 ei se !or mprumuta de a &anc i '6 - 2.$2.( !a constitui capitau propriu.

  %er!iciie !or fi prestate de persoane cu grad nat de caificare n condiii corespunztoare unuirestaurant de categoria 74 a preuri accesi&ie i cu un program de ucru fa!ora&i cienior.

  Prioritatea socia a proiectuui const n oferirea a 2" ocuri de munc cu un fond de remunerarea muncii anua de $)1.2 ei.

  Pentru a acoperi consumurie i chetuieie de acti!itate n medie pe zi e necesar deser!irea a ((de cieni.8ntreprinderea !a aduce profit &rut de 1.#'$.'$ ei anua.

  8ncasrie o&inute !or permite ntreprinderii s ram&urseze a timp creditu &ancar pe termenscurt n mrime de 3(##"# i s achite do&nda n mrime de 33.'3" ei i ce pe termen ungn 3 ani cu o do&nd de )2. ei. 9a finee perioadei proiectate ntreprinderea !a o&ine un

  profit net n mrime de 1.33).21ei.

  Renta&iitatea economic a ntreprinderii constituie 3$4$$ 64 a sfritu anuui ichiditatea crete

  de a .#) a i so!a&iitatea de a .'' a . +u toate c timpu de recuperare a in!estiiior ereati! mare 24') ani4 aceasta se datoreaz in!estiiior i chetuieior mari destinate pentruprestarea ser!iiciior de caitate consumatorior.

  ,ijoacee financiare cumuate !or fi utiizate pentru m&untirea caitii ser!iciior prestate ipe !iitor pentru e5tinderea gamei de prestare a noi ser!icii.

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  3/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  &Proiect de an

  Prezentarea firmei

  Prin inte rmediu res tauran tuui 4 4+odru:: !a pres ta ser! ic ii de a imenta ie

  pu&ic4 a5nde-se pe producerea &ucateor caracteristice &uctriei naionae.

  Acesta !a f i pe c t de posi&i ampasat n zona de centru 4 n orau +ra i

  situat pe strada ;tefan ce ,are nr. 2#$. %paiu !a fi construit de a temeie cu

  design i amenajri specifice cuturii naiona modo!eneti. atenie specia

  !a f i acorda t u t i i t i or 4 f inisa jeor super ioare i e ementeor de decor

  am&riuri din emn preios4 iuminat indirect4 instaaii de cimatizare4eemente

  de design4andaft etc.

  Principau o&iecti! a afaceri i es te a tragerea unei c ientee f idee i

  deose&ite4 ceea ce necesit timp i in!estiii. %e tinde a o&inerea unei reputaii

  pe pia4 prin dez!otarea promt a produciei4 perceperea tendineor i a

  cerineor de pe pia4 ea&orarea unei strategii eficiente i modificarea acesteia

  n dependen de circustanee create.

  Pe pan oca nu se !d posi&iiti de e5tindere i nici nu se !a urmri

  acest ucru.

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  4/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat )ata

  Coa#a

  ,Proiect de an

  Introducere

  *conomia unei ri a fost i este a5at pe importana i rou A.P. care a!=nd o structur

  &ine determinat4 cu o &un e!iden a tuturor etapeor de producere duce a formarea unui

  sistem integru i compe5.

  Pentru dez!otarea unei niti de Aimentaie Pu&ic din punct de !edere economic e

  necesar de a fi ea&orat un pan de dez!otare &ine agoritmizat care ar cuprinde urmtorii indici

  de &az cantitati!i i caitati!i resursee utiizate ni!eu panificat a costuui i profituui

  8n scopu e5cuderii dificutior care ar stopa acti!itatea eficient a ntreprinderii e

  necesar ntocmirea corect a compartimenteor panuui de acti!itate care ne-ar asigura uterior

  o caitate nat a !eniturior ntreprinderii necesit=nd mai puine resurse.

  Restaurantuleste un oca pu&ic care m&in acti!itatea de producie cu cea de ser!ire4punnd

  a dispoziia cientuui o gam di!ersificat de preparate cuinare4produse de cofetrie-

  patiserie4&uturi i unee produse pentru fumtori.

  Restaurantee snt dotate cu piante de recam4 coperte de firm pentru meniuri i in!itaii

  prezentate artistic.8n foaier poate fi organizat desfacerea su!enireor i forior.

  Restaurantu poate fi dotat cu formaie muzica-artistic4 care funcioneaz n oree de sear

  pentru crearea unei atmosfere distracti!e. fer ser!icii supimentare deser!irea &ancheteor4

  diferite recepii4 ate festi!iti. 8n urma anaizei acti!itii ntreprinderior de Aimentaie

  Pu&ic ce au un rezutat sporit4 un pan de dez!otare economic cuprinde urmtoaree seciuni - cacuarea cifrei de afacere

  - cacuarea chetuieior

  - cacuarea !enituui &rut

  - cacuarea profituui

  - cacuarea renta&iitii

  - cacuarea costuui materiei prime

  +acuarea cifrei de afacere se !a efectua n &aza preuui mediu a unei cumprturi inumru de consumatori.

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  5/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  - %Proiect de an

  1. ARGUMENTAREA TEHNICOECONOMIC!Proiectarea unei ntreprinderi de Aimentaie Pu&ic se ncepe prin a argumenta utiitatea

  economic i posi&iitatea tehnic a construirii ntreprinderii. Argumentarea tehnico-economic

  conine mai mute eemente i ncepe cu argumentarea necesitii construirii ntreprinderii n

  regiunea dat4 argumentarea capacitii de producie i trafic dat.

  1.1. Ar"umentarea necesit#$ii construirii %ntre&rinderii cu ca&acitatea de &roduc$ie 'itrafic dat(

  Restaurantu de tip casic 44+odru> se af n orau +rai4strada ;tefan ce ,are nr.

  2#$4!iza!i de sectoru de poiie din orau +rai. ?up prerea mea acest sector este destu de

  agomerat4 deoarece n apropiere se af sectoru de poiie ;tefan ce ,are4iceu ,ihai

  %ado!eanu4@anca de *conomii4piaa4ntreprinderea de preucrare a metaeor4ntreprinderea de

  coectare a fructeor i a egumeor4com&inatu de pine44%picu ,odo!ei>4centra commercia

  44ni!ersa> 4fapt ce ne !or&ete c acest restaurant are o ampasare conform.

  +onform dateor statistice n aceast regiune ocuiesc # mii ocuitori.

  8n regiunea dat se af urmtoaree uniti de Aimentaie Pu&ic Pizzerie ))And*)s Pizza++

  'i )) ,an-Pizza++ restaurantu Rossin/anc++ cantina 0a &o&as++ cafeneauaC#l#ra'i++i cite!a

  &aruri.

  Ta/ela 1.

  r. de

  ordine

  ?enumirea ntreprinderior4

  tipu

  r. de ocuri Regim de

  ucru

  Adaos

  comercia 6

  1. Pizzerie)) ,an-Pizza++ " 11.-23. 12. Pizzerie )) And*)s

  Pizza))

  # 1.-23. 1#

  3. +antina 0a &o&as++ " (.-1(. 1". Restaurantu Rossin/anc++ 1 11.-23. 2#

  8n &aza acestor date cacum necesitatea de ocuri n acest sector dup normati!.

  1

  B1

  Pkn

  B

  7015000

  1000=350

  ocuri

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  6/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat )ata

  Coa#a

  %Proiect de an

  nde 1

  numru necesar de ocuri dup normati!C

  n normati!u a 1 de oameni4 ' C

  D coeficientu de emigraie a popuaiei4 1C

  P numru popuaiei din microraionu dat #

  ecesitatea de ocuri se cacueaz dup formua

  pB1

  -2

  pB3# - 23B12 ocuri i&ere

  nde 1

  - necesitatea de ocuri reaC

  2

  - numru de ocuri reaeC

  ?eci deschiderea unui restaurant de ( de ocuri n regiunea dat este necesar.

  1.. Ar"umentarea formei or"anizator-2uridice a %ntre&rinderii &roiectate

  9a momentu actua se cunosc mai mute tipuri de ntreprinderi cum ar fi %ocietatea pe

  Aciuni /%.A.04 %ocietatea cu Rspundere 9imitat /%.R.9.04 8ntreprindere 7ndi!idua /8.7.04

  %ocietate 8n comandit 4 +ooperati! de Producere /+P0 etc.

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  7/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  / %Proiect de an

  ?eser!irea &ucateor se !-a efectua cu cheneri caificai n domeniu.

  1.5. Ar"umentarea ale"erii locului de construc$ie sau arend#(

  9ocu unde se !a afa restaurantu>+odru44este strada ;tefan ce ,are nr.2#$. Acest oc

  dup prerea mea este foarte con!ena&i4 deoarece e agomerat de o muime de trectori4 n

  prejma acestui oc se af o instituie de n!m=nt iceu ,ihai %ado!eanu4 @anca de *conomii4

  piaa 4 sectoru de poiie +rai4 centru comercia ::ni!ersa44 care ne pune a dispoziie uncontingent mare de consumatori cu un potenia ridicat.

  1.6. Ar"umentarea re"imului de lucru al %ntre&rinderii(

  Regimu de ucru a ntreprinderior cu acces i&er se sta&iete n dependen de ocu

  ampasrii4 tipu i contingentu de consumatori.

  nitatea dat !-a a!ea un regim de ucru zinic4 ntre oree 12. p=n a 2". fr

  ntrerupere.

  Pauzee pentru odihna ucrtorior !or fi efectuate peste fiecare 3-" ore conform unui

  grafic.

  Personau !-a ucra n dou schim&uri

  7 schim& ntre oree -12--1(

  77 schim& ntre oree -1(-2"

  8n aa mod personau angajat !-a ucra o sptm=n n primu schim&4 iar ceaat

  sptm=n n schim&u doi.

  1.7. ,ta/ilirea surselor de a&ro4izionare cu materie &rim# 'i marf#(

  Pentru ucru nentrerupt a restaurantuui este necesar ca acesta s fie apro!izionat cu

  materie prim i mrfuri4 adic este ne!oie ca s ai& furnizori permaneni i de ncredere care ar

  putea s ne satisfac aceste cerine.

  Astfe se propun ca furnizori principai urmtoaree %ocieti +omerciae

  %.A. )) 8ranzelu$a)) furnizor de p=ine4p=ine se !a achiziiona zinic4ce mut # de

  franzee4de asemenea se !or procura a necesitate i produse de patiserie C

  %.A. )) 9ucuria)) - furnizor de ciocoatC

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  8/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat )ata

  Coa#a

  0 %Proiect de an

  %.A. )) Carmez)) furnizor de carrne i mezeuri care se !a face sptmna4cantitaie

  !ariind de a 2#Dg pentru mezeuri i 1Dg carne de o!in4 porcin4&o!in.

  %.A. )) 8ree 8is:eris)) furnizor de pete de diferite specii4pin a "# Dg sptmna.

  %.A. )) A4icola:: furnizor de ou i carne de pasre in jur de '#Dg sptm=naC

  %.A. )) 0a&mol C#l#ra'i)) furnizor de produse actate4smntn4apte4 caca!a de pna 1Dg din trei n trei zie.

  Produsee necesare n cantiti nu prea mari !or fi procurate de a &azee angro4 iar

  produsee agricoe /egume4 fructe0 !-a fi Piaa Agrico centra.

  1.;. Ar"umentarea &osi/ilit#$ii te:nice a construirii %ntre&rinderii &roiectate %n locul dat(

  ?up prerea mea ocu de arend aes este foarte fa!ora&i din punct de !edere a

  comunicaiei tehnice4 deoarece n apropiere de acest oc trec apeductee de ap rece i cad4

  reeaua eectric4 reeaua de nczire4 reeaua de canaizare4 cie de comunicaie pentru transport.Aceste condiii ne permit ca s economisim sursee financiare i s e foosim n ate scopuri.

  ?in punct de !edere sanitar acest oc satisface practic aceste cerine din moti! c n

  apropiere nu se af uzine sau ate uniti care eimin n atmosfer gaze to5ice. Einic acest oc

  este curit i ngrijit din care moti! satisface normee sta&iite.

  1.

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  9/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  1 %Proiect de an

  1.=. Asi"urarea %ntre&rinderii cu surse financiare

  ?@Pnde numaru de consumatori pe zi

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  10/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  11 %Proiect de an

  d.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  12 %Proiect de an

  P numaru de ocuri in saa /PB( ocuri0

  F rotaia unui oc ce se cuprinde pentru restaurant intre .( si 1.2

  Pentru restaurantu aes

  B 1.1G( B (( /consumatori pe zi0

  Meniul restaurantului Ta/ela .1.

  Nr.re$etei enumirea &re&aratelor Grama2 &entru o &or$ie+"Gust#ri reci(

  1# Asorti din pete 1(#1"$ Pete prjit n marinad 1$'2 Hustare ca a istru 1$( 9im& de !it n aspic $I3

  1$3 Hin umput '#'" Ruou de unc 11#( %aat de pasre 2)' %aat din pete 2

  %aat 44 2113 u umpute cu scrum&ie i ceap 1#$3 Jinete umpute 1#

  Gust#ri calde(#3 Pete prjit n auat '#I2#11 Pete n sti rusesc 1I1#I1123 Ruou cu carne de porc i ciuperci (I1211$ met cu ciuperci 1

  1# Hute din &rnz de !aci cu smntn 1'#I#11 ,mig cu &rnz i ou a cuptor 2I#I'

  ,u&e(132 %up deicioas #13" %up din carne de !it cu ra!ioi #1#2 Eeam de gin cu tiei de cas #1#" @or modo!enesc #1# +ior& cu perioare #1$$ %up din fructe uscate #

  Pre&arate de /az#(#1

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  11/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  1% %Proiect de an

  1#) +acao cu apte 1#1$1 +iocoat fier&inte 1#

  9#uturi r#coritoare(@utur de portocae 2

  %uc natura 2Coctailuri nealcoolice(

  1$" +octai>,ozaica> 1#

  1$( +octai din apte cu ngheat 1#Produse de &atiserie($1 Pcint cu &rnz de !aci 1#$ @rcue cu caca!a 1""

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  12/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  1& %Proiect de an

  @ushmis "i4in(

  ?oina 2#-3?acia 2#-3Prezident 2#-3%ofia 2#-3

  +odru 2#-3Bin s&umant(

  +rico!a 1-1#0ic:ior(Passoa #

  Amurua #Amaretto di saronna #

  III. Calcularea cifrei de afacere a %ntre&rinderii

  +ifra de afaceri reprezint totaitatea !eniturior ncasate n urma !=nzrior produseor sau

  mrfurior. Jaoarea produciei !=ndute e5primate n uniti !aorice se numesc !=nzri nete sau

  cifra de afacere.8n aimentaia pu&ic cifra de afaceri incude costu materie prime i adausu

  comercia a acestei ntreprinderi.,rimea adausuui comercia se ia n funcie de tipu

  ntreprinderii aimentaiei pu&ice n aa mod4 ca s fie acoperite chetuieie efectuate pentru

  producerea produciei pus profitu.

  Joi cacua cifra de afaceri dup comanda unui consumator.?e o&icei o persoan consum

  1.%aat din pete-3 ei.

  2.Hute din &rnz de !aci cu smntn -" ei.

  3.Eeam de gin cu tiei de cas-2# ei.

  ".+osti din carne de porc cu cartofi fri-# ei.

  #.Jin +a&ernet +rico!a -3 ei.

  Total>1;6 lei

  Ca 1 consumator

  Ta/ela 3.1

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  13/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  1, %Proiect de an

  ?enumirea

  mat.prime

  nitate de

  masur

  Pre de

  achiziie4 ei

  +ost materie

  prim 4ei

  Adaos

  comercia

  +ifra de

  afaceri4ei1.

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  14/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat )ata

  Coa#a

  1- %Proiect de an

  Jom cacua cifra de afaceri dup a doua metod4metoda determinri cifrei de afaceri &azat

  pe consumu de materie prim pentru o zi.

  Ta/ela consumului de materie &rim# %n decursul unei zile

  Ta/ela 3.3

  r.+rt

  ?enumirea materiei prime+antitatea

  consumat /Dg0

  Preu deachiziie

  /ei0

  +ostumateriei

  prime /ei0

  Adausucomercia

  /ei0

  +ifra deafaceri /ei0

  1 2 3 " # $ '1 +arne &o!in '4# " 3 262 +arne porcin 14# "# '24#3 +arne pasre 2#4 "# 112#" Hrsime anima 142 1# 1#43# Pastrama 14 $# $#$ Nam&on 4# $ 3' 7cre roii 42" ' 1$(( 7cre negre 42$ ) 23") %omon sarat 4"2 1# ""411 ;au 243 3# (4#11 %om 24 " (12 isetru "4 3# 1"13 +ra& fie 24$ $ 1("1" Pstr! 24"$ $2 1#$

  1# 9apte 14") ( (43)1$ 9apte acru 14( # )1' 9apte condesat 24 3 $

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  15/34

  d.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat )ata

  Coa#a

  1 %

  Proiect de an

  1( %mntn 34 3 )1) nt 2#4 2# $2#2 +aca!a #4) 1# $1)4#21 @rnz de !aci 24$ 3# )122 u #& 1# 22#23 ,aionez 14# 1' 2#4#2" ei !egeta 142( 1# 1)42

  2# ,argarin #41) 1'4# ('4(#2$

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  16/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  1/ %Proiect de an

  Ta/el de sintez# Ta/ela 3.5

  7ndicatorii Pe zi Pe an+ifra de afacere 23'#" (##1""

  +ostu materiei prime ')1( 2(#"(Adaus comercia 26 26

  Concluzie(8n rezutatu determinrii cifrei de afaceri prin cee dou metode am ajuns a

  concuzia c pot fi utiizate am&ee metode4 deoarece cifra de afaceri o&inut este apropiata una

  de ata4dar totui !om utiiza cifra de afaceri determinat prin prima metod4deoarece n acest caz

  !om asigura renta&iitatea manageria.

  5.Mana"ementul resurselor umane

  Calcularea necei!"ii ai#urrii $n!re%rin&erii cu 'r" &e unc

  cali'ica! *i a 'n&ului &e reunerare

  %aariu este!enitu cu care se remunereaz munca saariat a ntreprindere. * este unu

  din eementee de &az4 ce acioneaz asupra producti!itii muncii.

  9a ni!eu ntreprinderii fondu de remunerare reprezint totaitatea sumeor necesare

  pentru acordarea drepturior &neti ae personauui n msura n care fiecare a contri&uit su&

  aspect caitati! i cantitati! a atingerea o&iecti!eor ntreprinderii.

  8actorii ce influen$eaz# salariul(

  1 e5terni

  - ni!eu dez!otrii rii

  - conjunctura economic

  - e!ouia preurior i a !eniturior

  - sectoru de acti!itate a ntreprinderii

  interni - mrimea ntreprinderii

  - structura organizatoric

  - poitica socia intern- imaginea ntreprinderii

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  17/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  10 %Proiect de an

  - caracteristica forei de munc

  8ormele de salarizare(

  1 dup timp sau n regieC

  acord direct - indi!idua

  - coecti!C3 acord progresi!.

  9u=nd n consideraie factorii de &az ce infueneaz asupra acti!itii a nceput de

  perioad ai restaurantuui i normati!u de ocuri n saa de comer este suficient un director4 un

  conta&i ce se ocup de pro&emee financiare4 de apro!izionare4 saarizare4 etc.

  ?in sfera de producere a!em ne!oie de ' &uctari deoarece numru de &ucate soicitate a

  nceput de cae de comerciaizare nu e prea mare i mai mut ca atta preparatee sunt pregtite a

  comand8n secia de patiserie a!em ne!oie de un ef de secie4 un cofetari 4doi patiseri deoarece zinic aici

  s=nt pregtite 3 de articoe.

  A&aratul administrati4 de conducere.

  ?irectoru ntreprinderii-1

  +onta&i sef-1

  Pentru o funcionare echii&rat a ntreprinderii4ea are ne!oie n primu rnd de un

  director4deoarece e rspunde de organizarea4coordonarea i desfurarea ntregii acti!iti din

  restaurant Cparticip a seectarea4angajarea i concedierea personauui din cadru direciei4a

  instruirea or n domeniu proteciei muncii.

  +onta&iu ef ndepinete urmtoaree atri&utii principae ntocmete mpreun cu directoru

  restaurantuui proiectu &ugetuui de !enituri i chetuiei pe &aza fundamentrior

  e5istente Crspunde de organizarea acti!itii economico-financiare din unitate Curmrete arhi!area

  i pstrarea tuturor documenteor egate de acti!itatea financiar-conta&i4 asigur anaiza unar

  sau periodic a chetuieior &ugetare efectuate4n !ederea utiizrii eficiente a fondurior aocate.

  0ucr#tori din &roducere

  umru de ucrtori din acest compartiment se cacueaz dup formua

  1

  B/ne

  K0IKe

  unde

  1

  -numru de ucrtori C

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  18/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  2 %Proiect de an

  ne-numru de ocuri de munca4nB1 posturi Cta&."

  K-numru de zie ucrtoare pe an4zie C

  Ke-timpu efecti! a unui ucrtor 4zie

  Num#rul de &osturi %n sec$ii Ta/ela 5.1

  ?enumirea seciei r. ocuriorde munc

  %ectia rece 2%ectia de egume 1%ectia de carne-peste 2%ectia cad 3%ecie patiserie 2Kota 1

  KeBKd-Ke

  unde

  Kd- fondu de timp ma5im disponi&i care aici corespunde cu timpu caendaristic C

  Ke-ntreruperie corespunztoare zieor neucrtoare/sm&ta4duminica04concediior anuae

  sr&to-rior egae i atee-circa '" zie

  KeB3$#-'" B2)1 zie

  umru de ucrtori

  1

  B/ne

  K0IKeB/1

  3$0I2)1B12 ucrtori

  0ucr#tori din sfera deser4irii 'i comer$

  ?in aceast categorie fac parte

  Administratorii sii-1 C

  +heneri-" C

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  19/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  21 %Proiect de an

  unde

  ch-numru chenerior C

  s-numru de ocuri n sa C

  K-numru de zie ucrtoare a restaurantuui4zie C

  ns-norma de ocuri deser!ite de un chener ntr-un schim& CKef-timpu efecti! a unui ucrator.

  chB/sGK0I/nsG Kef0B/( G3#0I/2#G 2)10B2(I'2'#B 34("" cheneri

  ?e ntreaga acti!itate a saoaneor poart rspundere administratoru sii4se ocup de organiza-

  rea &rigzior de deser!ire n saoane4ntocmind grafice de ucru pentru cheneri.

  ?eoarece resturantu are o capacitate mic de ocuri /(0 noi !om a!ea ne!oie de un administra-

  tor a sii.?up normati! se ia un administrator a 1# ocuri n sa.

  9a un restaurant se pre!ede o femeie de ser!iciu pentru un schim& a suprafata sii de 1m.

  0ucr#tori auiliari

  Paznici-2

  ?eridictoare-2

  Personau de paz asigur protectia ntreprinderii si a &unurior contra riscurior de incendii si

  furturi.A!em ne!oie de doi paznici4deoarece ei !or ucra n dou schim&uri.

  ,c:emele statelor 'i fondul de retri/uire. Ta/ela 5.

  r.,unc.

  ?enumirea postuuiumru de

  persoane%aariu tarifar

  unar

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  20/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat )ata

  Coa#a

  22Proiect de an

  ( Patiser 2 2# #

  KKA9 " 11#9ucrtor din sfera de deser!ire i comer

  ) Administratorusii

  1 2# 2#

  1+hener categoria

  7J2 2 "

  11 +hener categoria J 2 23 23

  12%ptoreas de

  !ese1 12 12

  Kota $ 19ucrtori au5iiari

  13 derdictoare 2 1# 31" paznic 2 1# 3

  KKA9 " $total 5 6;7DD

  %aariu tota pentru un an

  $)1212#'$12 === lunan +,M+,M

  , unde

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  21/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  2% %Proiect de an

  %er

  anan)e&Nr

  +,M-

  .. =

  4 ei4 unde

  %med.an. saariu mediu anua4 eiC

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  22/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  2& %Proiect de an

  Producti!itatea muncii4eiIom 3"$""

  6. Asi"urarea cu surse financiare 'i calcularea necesit#$ii dein4esti$ii 'i or"anizarea credit#rii

  Pentru nceperea unei acti!iti i desfurarea ei de mai departe unitatea are ne!oie de surse

  financiare i din acest moti!4 pe =ng autofinanare din !eniturie proprii se poate de uat credit

  care mai apoi tre&uie de ram&ursat.

  ?ocumentaia

  a. ,ai nt=i a!em ne!oie de documentee de nregistrare a firmei.

  - contractu de asociereC- statutu firmeiC

  - certificatu nmatricuare a camera nregistrrii de statC

  &. ?ocumentee care justific necesitatea i oportunitatea credituui precum i posi&iitie de

  ram&ursare a ui.

  - +ererea de crediteC

  - Prezentarea genera a crediteorC

  c. Proiectu de eficiena acti!itii ce urmeaz a fi creditat.d. timie 3 &ianuri conta&ie i conturi de profit i pierderie.

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  23/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  2, %Proiect de an

  Pentru acti!itatea de in!estiii e necesar i studiu de feza&iitate /studiu amnunit a

  acti!itii unei ntreprinderi0. +a regu genera pentru acti!itatea de in!estiii cienii tre&uie s

  asigure minimu 2#-36 din !aoarea in!estiiior.

  ?eci se !or cacua chetuieie pentru do&=nzi i speze &ancare.

  Pentru a ncepe afacerea a!em ne!oie de mijoace financiare care suntAcest artico se cacueaz in=nd cont de normati!ee in!estiiior capitae i normee de

  amortizare n !igoare.

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  24/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  2- %Proiect de an

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  25/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  2 %Proiect de an

  Costul de &roduc$ie totaitatea de chetuiei a unei ntreprinderi4 n e5presie !aoric

  pentru a produce &unuri materiae i a efectua ser!icii.

  %e cunosc chetuiei de producie i de circuaie.

  +hetuieie de circuaie reprezint !aoarea &neasc egate de achiziii egate de

  achiziionarea mrfurior4 preucrarea or 4deser!irea4 am&aarea4 i recam.+asificarea chetuieior are oc su& diferite criterii

  a0 ?up ramurie acti!itii economice i !erigee economice.

  &0 ?up caracteru operaiei comerciae .

  c0 ?up dependena chetuieior de circuaie n procesu de producere.

  +hetuieie se cacueaz n dependen de +A !oumu de desfacere a produciei proprii

  i normati!ee tehnice i sanitare. Panificarea chetuieior se efectueaz pe articoe dup cum

  urmeaz1 C:eltuielile de trans&ort.

  Reprezint 4# 14#6 de a +A

  12"'1)61

  6#41G(31"#$

  61

  6#41G===

  an!

  CAC6

  ei

  +ht chetuiei de transportC

  +Aa cifra de afaceri anuaC

  C:eltuieli &entru salarizare. Aceste chetuiei se sta&iesc din compartimentu

  retri&uirii muncii

  $)1212G#'$12G ==l+,M

  ei /

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  26/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  2/ %Proiect de an

  ")(('"61

  6$G(31"#$

  1

  6$G=== a!

  CAC6

  ei

  5 C:eltuieli &entru uzur# 'i amortizare. Acest artico se cacueaz in=nd cont de

  normati!ee in!estiiior capitae i normee de amortizare n !igoare.

  Ta/ela 7.1

  ,ijoace fi5e Ponderea /60+ostu ,< ormati! de

  amortizare n 6%uma uzurii

  +direa/oca0

  311232

  " "")2(

  tiajfrigorific

  211

  1# 1$#

  tiaj mecanic 1 # 2 1tiaj termic 2 2$ 3 '(

  Kransport 1 ) 12 1(Kehnica decacu

  1#11

  2 22

  Ate ,< # 1# 1 1#Total 1DD 3;55DDD 16

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  27/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  20 %Proiect de an

  +h asigurare medica 3.#64

  2"1)261

  #.3G$)12

  1

  6#.3G. ===

  an)e&a

  +,MC6

  ei

  ;C:eltuieli le"ate de &u/licitate.

  +hetuieie din acest compartiment nu tre&uie s depeasc 36 din +A.

  2")"3$61

  63G(31"#$

  1

  63G===

  CAC6%ub

  unde

  +hpu& chetuiei pentru pu&icitateC

  +A cifra de afaceri anuaC

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  28/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat )ata

  Coa#a

  % %Proiect de an

  Reprezint #6 de a +A /cifra de afaceri anua0

  AchB

  "1#'2(1

  #G(31"#$=

  ei

  Ni4elul relati4 al c:eltuielilor

  Ta/ela 7.

  r.crt.

  Articoe pe chetuiei %umai!eu/60

  Ponderea/60

  1 +hetuiei de transport 12"'1) 14# "2 +hetuieipentru saariu $)12 ( (433 +hetuiei de ntreinere ")(('" $ 1$

  " +hetuiei pentru uzur 1#(( # 13# +hetuiei pentru eectricitate "1#'2( # 13$ +hetuiei pentru asigurare socia 1#()'$ 14) '' +hetuiei pentru pu&icitate 2")"3$ 3 )( +hetuieipentru uzarea o&msd. 2")"3$ 3 )) +hetuiei &ancare 13112') # "

  1 Ate chetuiei "1#'2( # 13Total suma 376D=7 57+5 1DD

  CAan

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  29/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  %1 %Proiect de an

  leiC6.3A an!(!c6 $($(2$

  3$#2)$G$I1 . ===

  unde

  KJA&u g. B 13(#'$ - "$1'3$ - $($(2B 31635 lei

  KJAto t/2zie0 B1385760

  3602 B'$)(ei

  2. eni!ul ne!reprezint parte a ncasrior totae care depaete chetuieie de producieaferente acestora /n sistemu producie materiae0.

  JnetB +A - +hmp- KJA&ug.unde+A cifra de afaceri4 ei

  +hmp - chetuiei pentru materie prim4 ei KJA&ug. ta5a pe !aoare adugat !rsat n &ugetu statuui4 eiJnetB (31"#$- 2'' "1 $ 31#3"2 B 6.

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  30/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  %2 %Proiect de an

  R B1339201

  8314560100 B 17+1D

  '. Renta&iitatea economic reprezint renta&iitatea ntreprinderii a un eu

  in!estit.

  Rec BPnetChtot B

  13392013652096 G 16 B 37+77

  (. en!abili !a!ea ilacelr 'ie indic ponderea de profit /ei0 ce re!ine a 1

  eu de mijoace fi5e.

  61GM+

  P, ne!M+ =

  unde P n e t profitu net4 ei ,< !aoarea mijoaceor fi5e4 ei

  6'$43#61G3'""

  133)2161G ===

  M+

  P, ne!M+

  ). an&aen!ul ilacelr 'ie caracterizeaz ni!eu eficienei utiizrii

  mijoaceor fi5e. * ne indic cantitatea de producere /ei0 ce re!ine a 1 eu de

  mijoc fi5.

  M+

  CA, anM+

  .=

  unde +A a n . cifra de afaceri anua4 ei

  ,< !aoarea mijoaceor fi5e4 ei

  an&M +8314560

  3744000=2,22lei /leu

  1. .i%ul &e recu%erare a in!esti i i or e5prim perioada de t imp n care se

  recupereaz in!esti ia din profi t sau din !enitu net o&inut n urma reaizri i

  in!estiiei.

  ne!

  in7i

  P

  M+. .=

  unde .in7M+ - mijoacee fi5e in!estite4 ei

  P n e t profitu net4 ei

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  31/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  %% %Proiect de an

  aniP

  M+.

  n

  in7i ')42

  133)21

  3'""===

  11. i!eza &e r!a" ie a ca%i!alului circulan! e5prim numru de rotaii ntr-o

  perioad.

  CC

  CA3 an(ri

  .=

  unde +A a n . cifra de afaceri anua4 ei

  ++ !aoarea capitauui circuant4 ei

  r iB8314560

  207818 B5D ori

  12. i!eza &e r!a"ie a CC $n zile 4 e5prim durata medie a unei rotaii.

  ri

  ri3

  .3 =

  unde K durata de timp4 zie /K B 3$ zie0

  ri - !iteza de rotaie n ori

  ri=360

  40=9zile

  13.ici&i!a!ea $n!re%rin&eriieste capacitatea ei de a efectua pie datoriior pe termen scurt. /ofer

  posi&iitatea de a fi utiizate imediat4 adic sunt &ani ichizi0.

  $nc=M;$nc

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  32/34

  'od.Coa#aaaa(. )oc*ent +e*nat)ata

  Coa#a

  %& %Proiect de an

  1". -l7abili!a!ea $n!re%rin&eriireprezint capacitatea ei de a efectua toate o&igaiie de pat fa de

  creditorii si.

  Snc= CAPpr . nc

  CAPpr . nc+DTLnc=

  2766237

  2766237+800000=0,77

  Ssf= CAPpr .sfCAPpr. sf+DTLsf

  unde

  %nc so!a&iitatea a nceputu anuuiC

  +appr.nc.4 sf capitau propriu a nceputu i sf=ritu anuuiC

  ?K9nc4 sf datorii pe termen ung a nceputu i sf=ritu anuui

  7ndicii economici ai restaurantuui proiectat Ta/ela ;.1

  r.indic

  7ndicii niti de msur %uma

  1 2 3 "1 +ifra de afaceri ei (.31".#$" Joumu de producie n uniti naturae mii.&uc $1$# KJA !rsat n &uget ei 31#.3"2$ umru tota de ucrtori oameni 2"' umru de ucrtori n producie oameni 12

  +hetuieie de producie si desfacere 6 "$."( Retri&uirea muncii ei $)1.2) Profitu p=n a impozitare ei 1.#'$.'$1 7mpozitu de profit ei 23$.##11 Randamentu ,< ei I ei 242212 Renta&iitatea ,< 6 3#4'$13 Renta&iitatea ntreprinderii 6 1$4$1" Renta&iitatea economic 6 3$4$$1# Kimpu de recuperare a in!estiiior ani 24')1$ Producti!itatea muncii ei I om 3"$.""1' Jiteza de ruaj a ,+ zie )

  1(9ichiditatea ntreprinderiinceputsf=rit

  4#)

  1)%o!a&iitateanceputsf=rit

  .''

 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  33/34

  Acti!e 8nceput %f=rit Pasi!e 8nceput %f=rit

  7.AK9

  10+direa

  20tiaju

  22"$"

  1")'$

  22"$"

  1")'$

  777.+apita propriu

  10+apita statutar

  20 Profit nedistri&uit

  30Rezer!e

  2'$$2'3

  -

  -

  Total AT0 3'"" 3'"" Total77.AK%

  10,aterii prime

  207n!entar

  30@ani n cas

  "0@ani pe cont

  #0+reane pri!ind

  facturie comerciae.

  11#"3"

  $)2((

  23)$

  -

  -

  7J. ?K9

  10 +redit pe termen ung (

  Total AT, 2'(1( Total T0 (J. ?K%

  10?atorii fa de furnizor

  20?atorii fa de saariu

  30?atorii fa de &uget"0+redite pe termen scurt

  -

  -

  -3(##"#

  Total T, 3(##"#Total acti4e 3)#1(1( Total &asi4e 3)#1(1(

  9i/lio"rafie

  1. S8ndrumri metodice pri!ind ea&orarea proiecteor de icen>4 K, +hiinu2. O K T R 8 R * cu pri!ire a prestarea ser!iciior de aimentaie pu&ic nr. 12) din (.11.2'

  http://e-learning.utm.md/moodle/mod/resource/view.php?id=486http://e-learning.utm.md/moodle/mod/resource/view.php?id=486
 • 7/25/2019 Prezentarea Firmei - Restaurantul Codru

  34/34

  3. 4 *ditura Kehnic @ucureti1))'

  ". +. %ceanu4 S,anagementu strategic a ntreprinderii>4 @ucureti 1))"#. A. ederia4 J. @ucur4 S+onta&iitate financiar>4 A+AP +hiinu 23$. U. VWXWYWZ-[W\]^_`Zb . Y_^Zb4 ^Wk^XWZb Zl_4 Zb 1))1'. .iDipedia.com

  (. .facutate.regiei!e.ro). .conta&iitateafirmei.ro

  http://www.facultate.regielive.ro/http://www.facultate.regielive.ro/