posturi vacante regiuni final 08.08. ... - Limba engleza/franceza - nivel mediu; expert I principal

download posturi vacante regiuni final 08.08. ... - Limba engleza/franceza - nivel mediu; expert I principal

of 26

 • date post

  07-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of posturi vacante regiuni final 08.08. ... - Limba engleza/franceza - nivel mediu; expert I principal

 • conducere execuţie Clasa Gradul profesional conducere execuţie Treapta

  profesion ală/grad

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1.

  consilier I superior 1

  Condiţii specifice pentru ocuparea postului: - Studii de specialitate: absolvent al învăţământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul juridic/sociologic/economic; - Perfecţionări /specializări: programe de formare şi perfecţionare în specialitate/ de psiho-pedagogie/experienţă atestată în activitatea de formare profesională/cursuri de formator/managementul riscurilor; - Cunoştiinţe de operare/programare pe calculator: cunoştinţe de utilizare a programelor instalate în reţeaua de calculatoare a instituţiei, Microsoft Office, Internet-nivel mediu; - Limbi străine: o limbă de circulaţie interneţională - nivel mediu; - Cerinţe specifice: experienţă instituţională în domeniul verificării integrităţii şi/sau combaterea corupţiei, disponibilitate pentru program prelungit, deplasări în teritoriu

  Total 1 post 1

  consilier I superior 1

  consilier I superior 1

  Total 2 postURI 2

  consilier I superior 1

  consilier I superior 1

  Total 2 posturi 2 5

  2.

  consilier I superior 1

  consilier I superior 1

  referent III superior 1 - Studii medii, cu diplomă de bacalaureat; - Cunoştinţe de operare/procesare text nivel avansat Microsoft Word, Excel, Power Point; - Limba engleza/franceza - nivel mediu;

  expert I principal 1 - Studii superioare juridice/tehnice de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă; - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator - nivel avansat /procesare text Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Lotus Word Pro; - Limba engleza/franceza - nivel avansat;

  expert I asistent 1

  - Studii superioare juridice/economice de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă; - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator nivel avansat /procesare text Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Lotus Word Pro; - Limba engleza/franceza - nivel avansat.

  5

  3.

  Serviciul analiza,control intern si actiuni anticoruptie

  Condiţii specifice pentru ocuparea postului: - Studii de specialitate: absolvent al învăţământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul juridic/economic; - Perfecţionări /specializări: programe de formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, din ţară şi străinătate, în domeniul de specialitate; - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoştinţe de utilizare a programelor instalate în reţeaua de calculatoare a instituţiei, Microsoft Office, Internet-nivel mediu; - Limbi străine: o limbă de circulaţie internaţională - nivel mediu; - Cerinţe specifice: experienţă instituţională în domeniul verificării integrităţii şi/sau combaterea corupţiei/analiza informaţiilor, disponibilitate pentru program prelungit, deplasări în teritoriu

  Total general SIC 5 posturi

  DIRECTIA VERIFICARI FISCALE

  Functia publica Funcţia contractuală

  - Studii superioare juridice/tehnice de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă; - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator nivel avansat /procesare text Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Lotus Word Pro; - Limba engleza/franceza nivel avansat;

  SERVICIUL INFORMATII CLASIFICATE

  Total general DGI 5 posturi

  DIRECTIA GENERALA DE INTEGRITATE

  Serviciul supraveghere informatică şi verificarea integrităţii

  Serviciul de monitorizare a activitatii structurilor din cadrul ANAF

  Condiţii specifice pentru ocuparea postului: - Studii de specialitate: absolvent al învăţământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul economic/juridic; - Perfecţionări /specializări: programe de formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate în domeniul de specialitate, - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoştinţe de utilizare a programelor instalate în reţeaua de calculatoare a instituţiei, Microsoft Office, Internet-nivel mediu; - Limbi străine: o limbă de circulaţie internaţională - nivel mediu; - Cerinţe specifice: deplasări în teritoriu, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, îndepliirea atribuţiilor în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate

  L I S T A POSTURILOR VACANTE DE LA NIVELUL APARATULUI PROPRIU AL AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA

  Nr. crt.

  Denumirea structurii directiei

  (generale) respectiv a serviciului/

  biroului/ compartimentului

  Denumirea functiei

  Numar posturi vacante aferente

  Criterii specifice stabilite pentru ocuparea functiei

 • manager public principal 1

  Studii de specialitate: - studii superioare economice sau juridice, absolvite cu diploma de licenta; - absolvenţi ai unuia dintre următoarele programe: a) programul de formare specializată în administraţia publică, cu durata de 2 ani, organizat pentru obţinerea statutului de manager public; b) programul de formare specializată în administraţia publică , cu durata de 1 an, organizat pentru obţinerea statutului de manager public; c) programul Bursa Specială “Guvernul României”, organizat pentru formarea managerilor din sectorul public, cu condiţia ca acesta să fie urmat de un program intensiv de formare specializată în administraţia publică în România, ca o completare a cursurilor prevăzute la art. 32 din H.G. nr. 1516/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările şi completările ulterioare, care să permită evaluarea absolvenţilor acestei burse în aceleaşi condiţii şi respectând aceleaşi criterii utilizate în cazul absolvenţilor programelor prevăzute la literele a şi b. - Perfecţionări (specializări): Management Strategic, Management de proiect, Afaceri Europene, Stat de Drept şi Buna Guvernare, Politici Publice, Relaţii Internaţionale. - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în sistemele, programele si aplicatiile utilizate de Ministerul Finantelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; - Cerinţe specifice: aplicarea de principii şi tehnici moderne privind managementul strategic, managementul proiectelor, comunicarea şi transferul de cunoştinţe, supervizarea şi controlul calităţii, managementul resurselor umane.

  Total 1 post 1

  sef serviciu 1

  - Studii de specialitate: studii superioare economice sau juridice, absolvite cu diplomă de licenţă. - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în sistemele utilizate de Ministerul Finantelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Word, Excel, abilităţi navigare internet şi cunoaşterea programelor utilizate în cadrul instituţiei. - Cerinţe specifice: bune cunoştinţe în domeniul financiar-fiscal, precum şi privind legislaţia din domeniul activităţii de verificare a situatiei fiscale personale, capacitate de perfecţionare continuă a pregătirii profesionale, adaptabilitate pentru comunicare, disponibilitate de deplasare în ţară şi în străinătate;

  consilier I superior 1

  Studii de specialitate: - studii superioare economice, absolvite cu diplomă de licenţă. - Perfecţionări (specializări): - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în sistemele utilizate de Ministerul Finantelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Word, Excel, abilităţi navigare internet şi cunoaşterea programelor utilizate în cadrul instituţiei. - Cerinţe specifice: - bune cunoştinţe în domeniul financiar-fiscal, precum şi privind legislaţia din domeniul activităţii de verificare a situatiei fiscale personale; - capacitate de perfecţionare continuă a pregătirii profesionale; - adaptabilitate pentru comunicare; - disponibilitate de deplasare în ţară şi în străinătate;

  consilier I superior 1

  Studii de specialitate: studii superioare economice, absolvite cu diplomă de licenţă. - Perfecţionări (specializări): - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în sistemele utilizate de Ministerul Finantelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Word, Excel, abilităţi navigare internet şi cunoaşterea programelor utilizate în cadrul instituţiei. - Cerinţe specifice: bune cunoştinţe în domeniul financiar-fiscal, precum şi privind legislaţia din domeniul activităţii de verificare a situatiei fiscale personale, capacitate de perfecţionare continuă a pregătirii profesionale, adaptabilitate pentru comunicare, disponibilitate de deplasare în ţară şi în străinătate

  Total 3 posturi 3

  4

  4.

  inspector I superior 1

  inspector I superior 1

  consilier I superior 1

  consilier I superior 1

  consilier I superior 1

  consilier I superior 1

  consilier I superior 1

  inspector I principal 1

  - absolvent studii superioare economice sau administrative, dovedite cu diploma de licenta - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF – Lotus, Microsoft Office etc.; - cunoasterea temeinica a programelor utilizate in cadrul ANAF precum si experienta de minim 6 luni in analiza de risc