PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii...

19
BORCA-BALABAN Adela-Cristina HD_seria1_grupa1 Curs: Informatica si TIC pentru gimnaziu clasa a V-a PORTOFOLIU Formator: prof. Dr. ILINA Lavinia Cursant: prof. BORCA-BALABAN Adela- Cristina Judetul Hunedoara - Seria 1, Grupa 1 septembrie octombrie 2017

Transcript of PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii...

Page 1: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

Curs:

Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a

PORTOFOLIU

Formator: prof. Dr. ILINA Lavinia

Cursant: prof. BORCA-BALABAN

Adela- Cristina

Judetul Hunedoara - Seria 1, Grupa 1

septembrie – octombrie 2017

Page 2: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

Proiect didactic Clasa:a Va

Profesor: Borca Cristina

Subiectul lecţiei: Clasificarea calculatoarelor

Tipul lecţiei: predare-învăţare

Timpul necesar: 45 min.

Obiectivele lecţiei:

Obiectivul cadru: Cunoaşterea structurii şi principiului de funcţionare a calculatorului.

Obiectivele de referinţă: Elevul va fi capabil:

O1-să cunoască modul de clasificare a calculatoarelor;

O2 – să cunoască rolul componenteloк principale ale unei reţele de calculatoare;

O3 – să cunoască topologia reţelelor.

Metode şi procedee:explicatia, conversatia, demonstratia, euristica, exercitiul

Mijloace de învăţământ: Manualul, Tabla, Caietul, Calculatorul, soft Insight Teacher, filmulete

(youtube), fise de lucru

Page 3: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

Evenimente

instrucţionale

Durat

a,

min

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forma de lucru

Organizarea clasei

pentru lecţie şi

captarea atenţiei

elevilor

2 Salut elevii, le propun să ocupe

liocurile la mesele fărp calculator

şi să pregătească toate cele

necesare pentru lecţie.

Elevii îşi

organizează locul de

muncă

Explicaţia

Anunţarea temei

lecţiei

1 Anunţ tema lecţiei, o scriu pe

tablă

Notează tema

lecţiei în caiete

Actualizarea

cunoştinţelor,

priceperilor şi

deprinderilor.

Pregătirea elevilor

pentru asimilarea

noilor cunoştinţe

Întreb elevii :

Cum se clasifică calculatoarele ?

Elevii îşi expun

părerile.

Conversaţia

Anunţarea

obiectivelor.

Comunicarea noilor

cunoştinţe

Anunţ obiectivelor lecţiei.

Explic elevilor:

Caracteristica generală a unui calculator include:

Viteza de operare;

Capacitatea memoriei interne;

Componenţa şi capacitatea unităţilor de memorie externă;

Componenţa echipamentelor de intrare-ieşire;

Parametrii de masă şi gabarit;

costul Explic elevilor că în

funcţie de aceste date calculatoarele moderne se clasifică în: supercalculatoare, Calculatoare mari, minicalculatoare, microcalculatoare

Elevii îţi fac unele

notiţe

Demonstraţia

Explicaţia

Page 4: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

Propun vizionarea (utilizez programul INSIGHT TEACHER)a unor filmulete si imagini cu aceste tipuri de calculatoare, evidentiind caracteristicile fiecaruia

Cer elevilor sa noteze in caiete principalele aspecte legate de acestea

Elevii urmaresc

materialele propuse

si noteaza in caiete

indicatiile

profesorului

Euristica

Fixarea

cunoştinţelor

predate şi

realizarea

feedbackului

Le propun elevilor să rezolvăm şi

să răspundem la întrebările date

la tema dată (fisa de lucru TIPURI

DE SISTEME DE CALCUL)

1. Rezolv împrună cu elevii fisa propusa

Elevii rezolvă

exerciţiile date de

profesor.

Exerciţiul

Anunţarea temei

pentru acasă şi

notarea elevilor

Anunţ tema ce o vor avea de

pregătit pentru acasă:

Clasificarea calculatoarelor si a microcalculatoarelor

Caracteristici si definitii ale acestora

Notez cei mai activi elevi

Elevii îşi notează

tema pentru acasă

în caiete

Explicaţia

Page 5: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

Unitate școlară:Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva

Disciplina: Informatică și TIC

Număr de ore/săptămână: 1

Profesor: BORCA-BALABAN Adela-Cristina

Clasa: a V-a

An școlar: 2017-2018

Proiectul unității de învățare

Unitatea de învățare: Structura unui sistem de calcul

Număr ore alocate: 8

Conținuturi Competențe

specifice

Activități Resurse Evaluare

Normele de

securitate și

protecție a

muncii în

laboratorul de

informatică.

Elemente de

ergonomie

1.1, 1.2 exersarea utilizării corecte a

unui calculator sau a unor

dispozitive mobile (tabletă,

telefon, consolă, laptop), cu

evidențierea efectelor asupra

stării de sănătate și a

pericolelor ce pot apărea în

cazul unei utilizări incorecte,

inclusiv identificarea riscurilor

asociate cu implicarea

excesivă a divertismentului

digital sau utilizarea excesivă a

platformelor și resurselor de

divertisment digital

Manual,

auxiliare,

filme

didactice,

tutoriale

Aplicații

practice

Observare

sistematică

și notare

Structura

generală a unui

sistem de calcul.

Istoric.

Hardware,

software.

Placa bază, CPU,

RAM, ROM.

descrierea momentelor

principale în evoluția

sistemelor de calcul și de

comunicații (prin

imagini/desene/grafice/filme

didactice etc.) cu identificarea

caracteristicilor dispozitivelor

actuale

Manual,

auxiliare,

filme

didactice,

tutoriale

Memorie

externă: HDD,

SSD, DVD, BR,

stick, capacitate,

viteză

Dispozitive de

intrare: exemple,

rol, utilizare

Identificarea componentelor

hardware, cu evidențierea

rolului componentelor

hardware și a interacțiunilor

dintre acestea.

Manual,

auxiliare,

filme

didactice,

componente

ale unor

calculatoare

Avizat

Page 6: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

Conținuturi Competențe

specifice

Activități Resurse Evaluare

Dispozitive de

ieșire: exemple,

rol, utilizare

dezasamblate,

planșe etc.

Dispozitive de

intrare-ieșire:

exemple, rol,

utilizare

Software:

aplicații de bază

Sistem de

operare: rol,

exemple

Elemente de

interfață

Exersarea utilizării

elementelor de interfață, într-o

aplicație specifică sistemului

de operare folosit (de exemplu,

un editor de texte simplu sau

un editor grafic), cu

evidențierea rolului unui

sistem de operare.

Manual,

auxiliare,

tutoriale,

filme

didactice,

computer

Organizarea

informației,

noțiunea de

folder, fișier,

operații cu fișiere

și directoare

Descrierea modului de

organizare a informațiilor pe

suport extern și exersarea

modalităților de lucru cu

fișiere și directoare.

Realizarea într-o aplicație

specifică sistemului de operare

sau într-un utilitar specializat a

principalelor operații cu fișiere

și directoare (creare, ștergere,

redenumire, copiere, mutare,

căutare) în vederea organizării

resurselor digitale personale.

Manual,

computer,

aplicații

pentru

gestionarea

fișierelor

Page 7: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

Fișă de lucru SISTEME DE CALCUL

A. Încercuiţi varianta corectă:

1.Care dintre următoarele computere are în mod obişnuit un dispozitiv de intrare denumit

touch pad ?

a. Mainframe computer b.Computer de reţea c. Laptop d.Desktop

2.Care dintre următoarele computere costă în mod normal cel mai mult ?

a. Server b. Computer Personal (PC) c. Mainframe d.Laptop

3.Care dintre următoarele tipuri de computere este un computer portabil?

a) Mainframe b) Laptop c) Minicomputer

4.Dintre urmatoarele, cel care NU reprezinta un calculator personal portabil este:

a) Desktop b) Laptop c) PDA (Personal Digital Assistant)

B. Completaţi următoarele afirmaţii astfel încât acestea să fie corecte şi complete:

1. Supercalculatoarele Sunt sisteme electronice de calcul dotate cu resurse

.....................................................................................

2.Palm PC (Palmtop, Handhold sau Organizer)se utilizează ca bloc notes,

.................................................................................................

3. În funcție de cum sunt asamblate microcalculatoarele, distingem următoarele tipuri:

.................................................................................................

C. Identificaţi următoarele:

D. Scrieţi trei diferenţe dintre calculatoarele mainframe şi supercalculatoare:

calculatoarele mainframe supercalculatoare

E. Precizaţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii:

1. Microcalculatoarele sunt numite și calculatoare mainframe

2.Calculatorul tower este calculatorul de tip clasic, la care monitorul este așezat, în general, pe

carcasa unității centrale, ce se află pe birou.

3.Laptopurile sunt calculatoare ușor de transportat (3-5 kg), construite pentru a fi folosite în afară

biroului.

4. Minicalculatoarele,calculatoare de capacitate medie, au fost create pentru executarea unor

funcții specializate: aplicații multiutilizator, mașini cu control numeric, automatizări industriale,

prelucrări de texte, transmișii de date între sisteme aflate în locații diferite.

Page 8: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

Fișă de lucru SISTEME DE CALCUL REZOLAVATA

A. Încercuiţi varianta corectă:

1.Care dintre următoarele computere are în mod obişnuit un dispozitiv de intrare denumit

touch pad ?

a. Mainframe computer b.Computer de reţea c. Laptop d.Desktop

2.Care dintre următoarele computere costă în mod normal cel mai mult ?

a. Server b. Computer Personal (PC) c. Mainframe d.Laptop

3.Care dintre următoarele tipuri de computere este un computer portabil?

a) Mainframe b) Laptop c) Minicomputer

4.Dintre urmatoarele, cel care NU reprezinta un calculator personal portabil este:

a) Desktop b) Laptop c) PDA (Personal Digital Assistant)

B. Completaţi următoarele afirmaţii astfel încât acestea să fie corecte şi complete:

1. Supercalculatoarele Sunt sisteme electronice de calcul dotate cu resurse fizice

(hardware) și logice (software) deosebite, deci cu o putere foarte mare de calcul.

2.Palm PC (Palmtop, Handhold sau Organizer)se utilizează ca bloc notes, calculator de

buzunar, calendar, agendă telefonică.

3. În funcție de cum sunt asamblate microcalculatoarele, distingem următoarele tipuri:

Desktop, Tower, Laptop, PalmPC, PDA

C. Identificaţi următoarele:

Calc.desktop Palm PC Laptop PDA Calc. tower

D. Scrieţi trei diferenţe dintre calculatoarele mainframe şi supercalculatoare:

calculatoarele mainframe supercalculatoare

Este dotat cu unul sau două

procesoare puternice pentru

executarea calculelor și mai

multe procesoare de putere mică,

pentru administrarea

transferurilor de date cu memoria

externă

viteze de lucru ridicate;

utilizat în spitale, bănci (

prelucrarea tranzacțiilor și

costurilor), aplicațiile de gestiune

economică, în întreprinderi foarte

Poate avea mai multe procesoare

foarte rapide pentru efectuarea

calculelor și un număr și mai

mare de procesoare mai lente,

pentru administrarea

transferurilor de date;

viteză poate depăși 1 miliard de

instrucțiuni/s(execute peste 1

bilion de instrucțiuni pe secundă)

sunt utilizate în prelucrări extrem

de complexe a datelor, vizând

domenii cum sunt: prognoză

Page 9: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

mari, în universităti și în agenții

guvernamentale mari

vremii; exploatări petroliere;

conservarea energiei;

seismologie; reactoare nucleare;

criptografie; simulări din aria

energie nucleare; proiectarea

aeronavelor și altele.

E. Precizaţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii:

1. Microcalculatoarele sunt numite și calculatoare mainframe F

2.Calculatorul tower este calculatorul de tip clasic, la care monitorul este așezat, în general, pe

carcasa unității centrale, ce se află pe birou. F

3.Laptopurile sunt calculatoare ușor de transportat (3-5 kg), construite pentru a fi folosite în afară

biroului. A

4. Minicalculatoarele,calculatoare de capacitate medie, au fost create pentru executarea unor

funcții specializate: aplicații multiutilizator, mașini cu control numeric, automatizări industriale,

prelucrări de texte, transmișii de date între sisteme aflate în locații diferite. A

Page 10: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

1. Care din următoarele combinaţii reprezintă numai sisteme de operare:

a) Linux, Word, Outlook

b) Windows, Linux, Mac OS

c) Excell, Power Point, Linux

2. Care din următoarele reprezintă funcţii ale sistemului de operare ?

a) Scanarea unei fotografii

b) Copierea unui fișier

c) Efectuarea calculelor într-o foaie de calcul

3. Completați propozițiile cu cuvântul corect din paranteză pentru a obține un adevăr:

Aplicatia Notepad este un editor de .................. simplu (texte/desene).

Aplicatia Paint poate efectua .................. simple (calcule/desene).

Aplicatia Calculator poate efectua ........................ (calcule/tabele).

4. Notați trei sisteme de operare mobil cunoscute:

Sisteme de operare mobil

......................................................................

.....................................................................

.......................................................................

Fișă de lucru

Sisteme de operare

Page 11: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

1. Care din următoarele combinaţii reprezintă numai sisteme de operare:

a) Linux, Word, Outlook

b) Windows, Linux, Mac OS

c) Excell, Power Point, Linux

2. Care din următoarele reprezintă funcţii ale sistemului de operare ?

a) Scanarea unei fotografii

b) Copierea unui fișier

c) Efectuarea calculelor într-o foaie de calcul

3. Indică pentru spațiile libere informația corectă din paranteză:

Aplicatia Notepad este un editor de text simplu (texte/desene).

Aplicatia Paint poate efectua desene simple (calcule/desene).

Aplicatia Calculator poate efectua calcule (calcule/tabele).

4. Notați trei sisteme de operare mobil cunoscute:

Sisteme de operare mobil

ANDROID

IOS

WINDOWS PHONE

Fișă de lucru rezolvata

Sisteme de operare

Page 12: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

Fișă de lucru - SISTEME DE CALCUL

1. Care este definitia urmatoarelor entitati?

a)calculatorul ..............................................................................................................................

b)sistemul de calcul ......................................................................................................................

2. Asezati pe doua coloane dispozitivele perifierice de intrare și cele de ieșire din lista

următoare:

tastatura, monitor, mouse, imprimanta, plotter, creion optic, trackball, microfon, scanner,

camera video, aparat de fotografiat digital, difuzor.

dispozitive periferice de intrare dispozitivele periferice de iesire

tastatura monitor

mouse imprimanta

creion optic plotter

trackball difuzor

microfon

scanner

camera video

aparat de fotografiat digital

3. Completati urmatoarele afirmații astfel încât să fie corecte și complete:

Dispozitivele periferice de iesire

permit ................................................................................

Placa de sunet permite

calculatorului ..................................................................................

Dispozitivele de memorie externa sunt utilizate

pentru.......................................................

Fișierul este o

colecție ...........................................................................................................

4. Subliniati care dintre urmatoarele elemente reprezintă dispozitive de memorie externa:

dischete, toutchscreen, plotter, hard-disk, CD-ROM, banda magnetica, monitor

5. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:

a) Functia de prelucrare a componentei hardware asigura memorarea datelor. ( A/F )

b) Un folder poate conține mai multe fisiere și foldere( A/F )

c) Adresa unui fisier se face precizand calea acestuia.( A/F)

d) Tastele functionale conțin taste alfabetice, numerice și taste cu caractere speciale.( A/F )

Page 13: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

Fișă de lucru - SISTEME DE CALCUL

REZOLVARE

1. Care este definitia urmatoarelor entitati? a)calculatorul este un sistem complex format din dispozitive ce permit: o introducerea datelor; o

prelucrarea datelor sub pe baza unui program; o extragerea rezultatelor; o stocarea informaţiilor

b)sistemul de calcul reprezintă ansamblu componentelor fizice (hardware), al componentelor

logice (software) şi al personalului care se ocupă cu proiectarea, programarea, operarea şi

întreţinerea sistemului, acţionând în interdependenţă în scopul prelucrării informaţiilor

2. Asezati pe doua coloane dispozitivele perifierice de intrare și cele de ieșire din lista

următoare:

tastatura, monitor, mouse, imprimanta, plotter, creion optic, trackball, microfon, scanner,

camera video, aparat de fotografiat digital, difuzor.

dispozitive periferice de intrare dispozitivele periferice de iesire

tastatura monitor

mouse imprimanta

creion optic plotter

trackball difuzor

microfon

scanner

camera video

aparat de fotografiat digital

3. Completati urmatoarele afirmații astfel încât să fie corecte și complete:

Dispozitivele periferice de iesire permit extragerea informaţiilor dintr-un sistem de

calcul

Placa de sunet permite calculatorului să redea sunete prin intermediul difuzorului, să

înregistreze sunete prin intermediul unui microfon sau să opereze cu sunete stocate în format

digital.

Dispozitivele de memorie externa sunt utilizate pentru stocarea unor cantităţi mari de

informaţii pe termen lung

Fișierul este o colecție este o colecţie organizată de date identificate prin nume şi

extensie, separate prin punct: nume.extensie

4. Subliniati care dintre urmatoarele elemente reprezintă dispozitive de memorie externa:

dischete, toutchscreen, plotter, hard-disk, CD-ROM, banda magnetica, monitor

5. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:

a) Functia de prelucrare a componentei hardware asigura memorarea datelor. ( A/F )

b) Un folder poate conține mai multe fisiere și foldere( A/F )

c) Adresa unui fisier se face precizand calea acestuia.( A/F)

d) Tastele functionale conțin taste alfabetice, numerice și taste cu caractere speciale.( A/F )

Page 14: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

FIȘĂ DE LUCRU – INTERNET -

1. Programele cu ajutorul cărora vizualizăm paginile WEB se numesc................................

2. Stabiliți corespondența dintre acronimele din coloana A cu definițiile acestora din

coloana B:

A B

HTTP world wide web

URL internet protocol

IP hyper text transfer protocol

FTP uniform resource locator

WWW file transfer protocol

3. Răspundeți la următoarele întrebări:

a) Ce este modemul?

................................................................

b) Ce formă poate avea o adresă de e-mail?

..................................................................

4. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor afirmații:

a) Nodurile în structura Internetului sunt reprezentate de computer ( A/F).

b) Protocolul de comunicații se stabilește în cazul rețelelor de televiziune ( A/F)

c) Paginile web sunt citite cu ajutorul motoarelor de căutare (A/F)

d) Un byte reprezintă o grupare de 8 biți (A/F).

Page 15: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

FIȘĂ DE LUCRU – INTERNET - REZOLVATĂ

1. Programele cu ajutorul cărora vizualizăm paginile WEB se numesc browsere.

2. Stabiliți corespondența dintre acronimele din coloana A cu definițiile acestora din

coloana B:

A B

HTTP world wide web

URL internet protocol

IP hyper text transfer protocol

FTP uniform resource locator

WWW file transfer protocol

3. Răspundeți la următoarele întrebări:

a) Ce este modemul?

Este un echipament care permite comunicarea între calculatoare sau alte aparate prin

intermediul liniilor telefonice analoage.

b) Ce formă poate avea o adresă de e-mail?

[email protected]

4. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor afirmații:

a) Nodurile în structura Internetului sunt reprezentate de computer ( A/F).

b) Protocolul de comunicații se stabilește în cazul rețelelor de televiziune ( A/F)

c) Paginile web sunt citite cu ajutorul motoarelor de căutare (A/F)

d) Un byte reprezintă o grupare de 8 biți (A/F).

Page 16: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

FIȘĂ – ALGORITMI

1. Definiți noțiunea de algoritm.

2. Subliniați din lista de cuvinte de mai jos proprietățile algoritmilor.

Internet, finititudine, coerență, claritate, distributivitate și generalitate.

3. Afișați rezultatele în funcție de valoarea lui A conform modelului:

Nr.crt. Valoare A Expresie verificată

A*5 + 5

Rezultat

MODEL 7 7*5 +5 40

1 10

2 0

3 2

4 99

5 13

4. Determinanți tipul de operatori pentru:

<, +, *, >, <=, /, !, %, II, !=, -, ==

Page 17: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

FIȘĂ – ALGORITMI/REZOLVATĂ

1. Definiți noțiunea de algoritm.

Este o succesiune finită și ordonată de pași sau operații care transformă datele de intrare în date de

ieșire

2. Subliniați din lista de cuvinte de mai jos proprietățile algoritmilor.

Internet, finititudine, coerență, claritate, distributivitate și generalitate.

3. Afișați rezultatele în funcție de valoarea lui A conform modelului:

Nr.crt. Valoare A Expresie verificată

A*5 + 5

Rezultat

MODEL 7 7*5 +5 40

1 10 10*5 + 5 55

2 0 0*5 + 5 5

3 2 2*5 + 5 15

4 99 99*5 + 5 500

5 13 13*5 + 5 70

4. Determinanți tipul de operatori pentru:

<, +, *, >, <=, /, !, %, II, !=, -, ==

aritmetici: + , *, /, -, %

logici: !, II

relationali: <, >, <=, !=, ==

Page 18: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

TEST PAINT

1.Completati urmatoarea afirmatie astfel incat sa fiecorecta si completa:

Lansarea aplicatiei PAINT:

………………………………………………………………………….

2. Care meniu din Paint permite crearea unei palete de culori proprii?

a) View / Vizualizare;

b) Edit / Editare;

c) Colors / Culori;

d) File / Fişier.

3. Alegeţi comanda care permite în Paint obţinerea unui paralelogram prin deformarea unui

dreptunghi.

a) Stretch;

b) Flip;

c) Skew;

d) Skip.

4.Care dintre urmatoarele aplicatii este folosita pentru a desena?

a) Word

b) Paint

c) NotePad

5.Alegeti aplicatiile care fac parte din sistemul de accesorii Windows:

a) Word

b) NotePad

c)Paint

6. Precizati 2 intrumente folosite in Paint

7. Instrumentul folosit pentru marirea unui desen in Paint este ………………………

8. In Paint poate fi rotit un desen? Adevarat Fals

Page 19: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...necesare pentru lecţie. Elevii îşi organizează locul de muncă Explicaţia Anunţarea temei lecţiei 1 Anunţ tema

BORCA-BALABAN Adela-Cristina

HD_seria1_grupa1

TEST PAINT-REZOLVARE

1.Completati urmatoarea afirmatie astfel incat sa fiecorecta si completa:

Lansarea aplicatiei PAINT:

Start Programs Accessories Paint

2. Care meniu din Paint permite crearea unei palete de culori proprii?

a) View / Vizualizare;

b) Edit / Editare;

c) Colors / Culori;

d) File / Fişier.

3. Alegeţi comanda care permite în Paint obţinerea unui paralelogram prin deformarea unui

dreptunghi.

a) Stretch;

b) Flip;

c) Skew;

d) Skip.

4.Care dintre urmatoarele aplicatii este folosita pentru a desena?

a) Word

b) Paint

c) NotePad

5.Alegeti aplicatiile care fac parte din sistemul de accesorii Windows:

a) Word

b) NotePad

c)Paint

6. Precizati 2 intrumente folosite in Paint

Pulverizatorul de vopsea (Airbrush)

Umplerea cu culoare (Fill with color)

7. Instrumentul folosit pentru marirea unui desen in Paint este Resize

8. In Paint poate fi rotit un desen? Adevarat Fals