Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

download Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

of 142

Transcript of Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  1/142

  POLITICILE COMUNE ALEUNIUNII EUROPENE.

  1

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  2/142

  TABLA DE MATERII

  TABLA DE MATERII..............................................................................2

  PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA CONSTITUŢIEI UNIUNII EURO7PRIVIRE SUCCINTĂ ASUPRA PRINCIPIILOR, ACŢIUNILOR ŞIINSTITUŢIILOR COMUNITARE DUPĂ TRATATUL DE LA NISA................8

  SECŢIUNEA I.........................................................................................................8Principiile şi cooperarea comunitară.......................................................................8

  1. Tratatul................................................................................................................... 82. Principiile fundamentale ale dreptului comunitar şi unitatea Uniunii Europene

  .................................................................................................................................... 93. Politicile comune ale Uniunii Europene............................................................. 114. Comitetul de protecţie socială............................................................................. 13

  SECŢIUNEA A II-A..............................................................................................14Reforma in titu!ională............................................................................................14

  1. istemul instituţional de deci!ie. Procedurile................................................ 142. "nstituţiile comunitare......................................................................................... 1#2.1. Parlamentul European...................................................................................152.2. Consiliul.........................................................................................................16 2.3. Comisia..........................................................................................................17 2.4. Justiţia comunitară.........................................................................................17

  CAPITOLUL II.......................................................................................................20

  PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA CONSTITUŢIEI.............................................20

  UNIUNII EUROPENE...........................................................................................20

  PARTEA A II-A........................................................................................21

  DEFINIREA POLITICILOR COMUNE ÎN CONSTITUŢIA UNIUNIIEUROPENE. CADRUL GENERAL ŞI PRINCIPIILE..............................21

  "

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  3/142

  CAPITOLUL I........................................................................................................22

  DEFINIREA POLITICILOR ECONOMICE COMUNE ÎN CONSTITUŢIAUNIUNII EUROPENE. PRINCIPIILE..................................................................22

  SECŢIUNEA I.........................................................................................................""

  Preliminarii.............................................................................................................""SECŢIUNEA A II-A..............................................................................................."4Politicile Uniunii. Clau#e cu aplicare $enerală......................................................."4SECŢIUNEA A III-A.............................................................................................."%Pia!a internă a Uniunii............................................................................................."%

  1. Piaţa internă a Uniunii....................................................................................... 2#2. $i%era circulaţie a persoanelor şi ser&iciilor 'art. """ (18(3#). Principii........... 2#

  2.1. Lucrătorii.......................................................................................................252.2. Libertatea de stabilire....................................................................................26 2.3. Libertatea de prestare a ser iciilor................................................................26

  3. $i%era circulaţie a mărfurilor. Principii 'art. """ * 3+ (44)............................... 2, 4. $i%era circulaţie a capitalurilor şi plăţilor '""" 4# * 49).................................... 28#. -e uli de concurenţă........................................................................................... 29+. /ispo!iţii fiscale................................................................................................... 30

  CAPITOLUL II.......................................................................................................32

  POLITICA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ.........................................................32SECŢIUNEA I.........................................................................................................&"Preliminarii.............................................................................................................&"SECŢIUNEA A II-A...............................................................................................&&Politica economică..................................................................................................&&

  1. Uniunea Economică şi onetară....................................................................... 331.1. !pariţia ideii...................................................................................................331.2. Etapele de edi"icare a #E$...........................................................................341.3. %nstituirea #niunii Economice &i $onetare '#E$(.......................................351.4. )biecti ele #niunii Economice &i $onetare..................................................36

  2. %iecti&ele şi principiile directoare ale Politicii Economice şi onetare pre&ă!ute n Constituţia UE.................................................................................... 3+

  3. Coordonatele constituţionale ale P $"T"C"" EC "CE........................... 383.1. *copul &i natura comună a politicii economice............................................3+3.2. Competenţe &i coordonare............................................................................3+3.3. Proceduri &i măsuri......................................................................................3+3.4. *ituaţii speciale..............................................................................................3,3.5. *ituaţia bu-etară............................................................................................3,

  SECŢIUNEA A III-A..............................................................................................4'Politica monetară.....................................................................................................4'

  &

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  4/142

  1. %iecti&ul principal şi misiunile fundamentale ale E5 ................................. 402. 5anca Centrală Europeană................................................................................ 41

  CAPITOLUL III.....................................................................................................44

  POLITICILE ÎN ALTE DOMENII SPECIFICE....................................................44SECŢIUNEA I.........................................................................................................44(cuparea for!ei )e muncă..........................................................................................44

  1. %iecti&ul ma6or.................................................................................................. 442 %iecti&ele statelor mem%re şi ale Uniunii.......................................................... 443. -apoartele comune.............................................................................................. 4#4. 7cte comunitare n domeniu şi or anisme speciali!ate..................................... 4#

  SECŢIUNEA A II-A...............................................................................................4*Politica ocială........................................................................................................4*

  1. Carta socială Europeană şi Carta comunitară a drepturilor sociale................ 4,

  2. %iecti&ele Uniunii şi ale statelor mem%re......................................................... 4, 3. /omeniile şi acţiunile Uniunii............................................................................ 484. arcina promo&ării consultării partenerilor sociali........................................... 48#. Principiile remunerării e ale.............................................................................. 49+. Comitetul de protecţie socială............................................................................. 49,. ondul ocial European..................................................................................... #0

  SECŢIUNEA A III-A..............................................................................................%'Coe#iunea economică+ ocială şi teritorială..........................................................%'SECŢIUNEA A I,-A................................................................................................%1Politica A$ricolă Comună P.A.C. . A$ricultura şi Pe cuitul...............................%1 Preliminarii.............................................................................................................. #14.1. E&oluţia principiile o%iecti&ele şi reformele P.7.C........................................ #2

  4.1.1. uncţiile Politicii !-ricole Comune............................................................524.1.2. Principiile de ba/ă &i obiecti ele esenţiale ale P.!.C.................................53

  4.1.2.1. Principiile............................................................................................................534.1.2.2. Obiectivele P.A.C................................................................................................53

  4.1.3. Parametrii re"ormei P.!.C. 0 1,,2 &i a !cordului !-ricol ' om nia#n-aria 0 aprilie 1,,4(.........................................................................................544.1.4. oile re"orme ale P.!.C...............................................................................56

  4.2. oul cadru constituţional al politicii pri&ind a ricultura şi pescuitul........... #, 4.2.1. e"inirea &i obiecti ele noii P.!.C.............................................................57 4.2.2. %iecti&ele P.7.C. ........................................................................................5+

  4.3. Politica a ricolă comună. :urisprudenţă comunitară.................................... +11. *c ter 0 ,873 01,73 1135..............................................................................612. 9ermania :mpotri a Consiliului 0 2+;8,3

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  5/142

  3. %nternationale =andels-esellsc a"t 0 1187; 0 1,7; 1125. %mportport. Licenţea %% 0 Puterea de apreciere a statelor membre 0 %mportanţă &i limite 0)bli-aţia ?urisdicţiilor naţionale 0 @eri"icarea din o"iciu a respectării limitelor puterii de apreciere 0 ecesitatea asi-urării e"icienţei directi ei :n ca/ denerespectare a acestor limite.................................................................................732. $ediu 0 Eliminarea de&eurilor 0 irecti a ,18156 0 )bli-aţii ale statelormembre :n cursul termenului de transpunere 0 )bli-aţia de a nu adopta dispo/iţii susceptibile să compromită re/ultatul prescris de irecti ă 0 !preciere "ăcută de ?urisdicţia naţională 0 Criterii..............................................................................74

  SECŢIUNEA A ,I-A................................................................................................*8Protec!ia con umatorului........................................................................................*8

  +.1. accini /ori * C(91;92 * 1994 "(332#............................................................ ,9+.2. /asson&ille * 8;,4 * 19,4 083,....................................................................... 81

  SECŢIUNEA A ,II-A..............................................................................................8"2ran porturi............................................................................................................8",.1. Politica Uniunii Europene n domeniul transporturilor. Coordonate....... 82

  1. Liberali/area :n domeniul transporturilor........................................................+22. Aratatele comunitare &i liberali/area transporturilor.......................................+33. Caracteristicile liberali/ării :n domeniul transporturilor.................................+3

  3.1. Transportul rutier.......................................................................................................833.2. Transportul feroviar...................................................................................................833.3. Transportul maritim...................................................................................................843.4. Transportul aerian.....................................................................................................84

  ,.2. Principalele o%iecti&e ale politicii comune n domeniul transporturilor n perspecti&a anului 2010........................................................................................... 8#

  1. %nte-rarea transporturilor :n de/ oltarea durabilă &i strate-ia -lobală..........+51.1. Integrarea transporturilor..........................................................................................81.2. !trategia global".......................................................................................................8#

  2. Cartea !lbă a Comisiei Europene 0 pro-ramul de acţiuni p nă :n anul 2;1;.+7 2.1. $irec%iile strategice..................................................................................................8#

  %

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  6/142

  2.2. Obiectivele programului Cartea Alb" & 2'1'............................................................882.3. Politici noi prioritare (n Cartea Alb" (n perspectiva anului 2'1'................................8)

  ,.3. /efinirea politicii comune n transporturi * n proiectul Constituţiei Uniunii Europene.................................................................................................................. 90

  1. Politica comună :n domeniul transporturilor '%%%

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  7/142

  SECŢIUNEA I........................................................................................................11%/reptul concuren!ei 0n pa!iul european.................................................................11%

  1. Preliminarii........................................................................................................ 11#2. Politica de concurenţă şi re ulile comunitare de concurenţă.......................... 11,

  2.1. Caracterele dreptului comunitar al concurenţei...........................................117

  2.2. e-ulile comune concurenBei i pieBele comune speciale..........................117 2.3. e-ulile de concurenţă &i politică de concurenţă.........................................11+SECŢIUNEA A II-A...............................................................................................1"'/e#5oltarea politicii europene )e concuren!ă..........................................................1"'

  1. ta%ilirea politicii de concurenţă şi procesul instituţional.............................. 1202. /e!&oltarea politicii de concurenţă................................................................... 121

  2.1. Le-islaţia antitrust 0 esenţa politicii de concurenţă....................................1212.2. !?utorul statului &i controlul sub enţiilor.....................................................1232.3. Liberali/area monopolurilor........................................................................1252.4. e-lementarea "u/iunilor..............................................................................125

  SECŢIUNEA A III-A..............................................................................................1"7Politica )e concuren!ă..............................................................................................1"7

  CAPITOLUL VI.....................................................................................................!32

  SPAŢIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ŞI #USTIŢIE....................................!32SECŢIUNEA I........................................................................................................1&" No!iunea+ principiile+ o iecti5ele şi competen!ele...............................................1&"

  1. oţiunea şi domeniul de aplicare..................................................................... 1322. Principii şi aranţii............................................................................................ 1333. Competenţele comunitare şi naţionale sunt ri uros determinate.................... 134

  SECŢIUNEA A II-A...............................................................................................1&7Politicile comune ale Uniunii 0n a i$urarea pa!iului )e li ertate+ ecuritate şi................................................................................................................................1&7

  1. Politicile pri&ind controlul frontierelor a!ilul şi imi raţia.............................. 13+ 1.1. Politica :n domeniul controlului "rontierelor. )biecti ele &i măsurile......136 1.2. Politica comună :n domeiul a/ilului &i protecţiei temporare....................137 1.3. Politica comună de imi-raţie 'art.%%% 0 16+(............................................137

  CAPITOLUL VII....................................................................................................!40POLITICA ECONOMICĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ...............................!40

  PARTEA I

  *

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  8/142

  PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA CONSTITUŢIEI UNIUNII EUROP

  8

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  9/142

  CAPI2(:U: I

  PRIVIRE SUCCINTĂ ASUPRA PRINCIPIILOR, ACŢIUNILOR ŞIINSTITUŢIILOR COMUNITARE DUPĂ TRATATUL DE LA NISA

  SECŢIUNEA I

  Principiile şi cooperarea comunitară

  1. Tratatul

  Conferin!a Inter$u5ernamentală )in )ecem rie "''' are meritul )e a finali#formarea 2ratatului a)optat la reuniunea Con iliului European )e la Ni a

  )ecem rie "''' şi emnat )e $u5ernele tatelor mem re la "7 fe ruarie "''11.

  El repre#intă un nou şi emnificati5 epi o) 0n e5olu!ia con truc!iei europe

  efecte ma9ore 0n )imani#area reformei Uniunii Europene+ ceea ce ;5a cfun)amental şi ire5er i il 6arta politică a Europei şi a lumii

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  10/142

  2. Principiile fundamentale ale dreptului comunitar şi unitatea Uniunii

  Europene

  Principiile fun)amentale ale )reptului comunitar şi unitatea Uniunii Europe

  con tituie &; ('/ 5*+ 7 &% al protec!iei noului 2ratat 2 N + 0n conte?tu

  re$lementărilor ale pri5in)$(%)$('/ 5 + % % U * E*%&$( ( /( % % (*%&$( (.E te e5i)entă acea tă finalitate a 2ratatului )e la Ni a+ care c6iar )e la 0ncep

  primul ău articol art. 1 pct. 1 pune un accent7$&%/ / $( =1. @n a#a unei propuneri moti5ate )in partea unei treimi a tatelor mem

  Parlamentului European au )in partea Comi iei Con iliului+ cu o ma9oritate )cincimi a mem rilor ăi+ )upă o !inerea5 :*+* '& 9&%7 al Parlamentului European+ poate con tata că(6 )/ * % )' ( ? ' +' %( % 5 $ %/( * * )/ /$% ' $ +&% ( * 1 /( ? %/ '&+*+ 7 alin. 1 şi ă-i a)re e#e ace tuia recomana)ec5ate. @nainte )e a proce)a la o a emenea con tatare+ Con iliul au)ia#ă re

  tat mem ru şi+ 6otăr n) 0n conformitate cu aceeaşi proce)ură+$& /( '(%( * &%

  $(%)& + / 1 ($( ( /( ) $%(: /(, ? ' %*+ * ( + 7 /( %(:&)e timp+ unraport a upra itua!iei tatului mem ru 0n cau#ă.

  Con iliul 5erifică cu re$ularitate )acă moti5ele care au con)u la o atare con0şi pă trea#ă 5ala ilitatea.

  1'

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  11/142

  ". Con iliul+ reunit la ni5elul şefilor )e Stat au )e $u5ern şi@&/ % * 7 / /( la propunerea unei treimi )in numărul tatelor mem re au )in paComi iei şi )upă o !inerea a5i#ului conform )in partea Parlamentului European+$& /('& )/ / (6 )/( 1 * ( ? ' +' % % 5( %($(/ /( $ %/(unui tat mem ru$% ' $ +&% 7( 1 & /( ? %/ '&+*+ , + . ! ,)upă in5itarea $u5ernului tatulumem ru 0n cau#ă pre a-şi pre#enta orice o iec!ie referitoare la acea ta.

  &. Atunci c n)+ conform alin. " + o a tfel )e con tatare a fo t făcută+ Conma9oritate calificată+ poate )eci)e ă)*)$( ( *7 /( %($/*% ce )ecur$ )inaplicarea pre#entului 2ratat pri5in) tatul mem ru 0n cau#ă+ inclu i5 )repturileale repre#entan!ilor $u5ernului ace tui tat mem ru 0n Con iliu. Proce) n)Con iliul ia 0n con i)erare con ecin!ele po i ile ale unei atare u pen)ări)repturilor şi o li$a!iilor per oanelor fi#ice şi 9uri)ice.

  ( li$a!iile ce re5in tatului mem ru 0n cau#ă+ 0n conformitate cu ace t 2ramen!in+ 0n orice itua!ie+ caracterul )e o li$ati5itate pentru acel Stat

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  12/142

  3. Politicile comune ale Uniunii Europene

  Europa celor 1% a reali#at performan!a con oli)ării in titu!iilor ale şi+

  cri tali#at proce ul reformării ace tora.2ratatul )e la Am ter)am 2A a conturat proiectele Uniunii Europene 0n )omen

  Politicii E?terne şi )e Securitate Comună PESC + Politicii )e Apărare Comună+ Interne şi Bu ti!ie EUR(BUS2 şi 0n alte politici comune $enerale şi ectoria

  emnarea 2A+ Uniunea Europeană a marcat o etapă )eci i5ă 0n

  >reali/area #niunii $onetare + 0n)eo e i prinimpunerea monedei unice EUR(+ >asi-urarea identităţii e>terne &i de apărare a #.E prin crearea armatei europene

  şi > pre-ătirea le-islati ă pentru apro"undarea şi accelerarea re"ormei instituţionale.&.1. Aratatul de la isa 2 N + 0n prima a parte+ intitulată+ ; o)ificări fun)am

  tale şi e te compati ilăcu politica Uniunii )e ecuritate şi apărare ta ilită 0n ca)rul re pecti5 art.1al." .

  @n conte?t+ 2ratatul )e la Ni a 2 N in tituie+ ;* C&7 /(/ $&+ / ' ( )('*%

  care urmăreşte itua!ia interna!ională 0n )omeniile care !in )e politica e?ternă

  1"

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  13/142

  ecuritate comună şi contri uie la )efinirea politicilor+ emi! n)5 :( a)re ateCon iliului. Ele>ercită+ u re pon a ilitatea Con iliului+controlul politic &i diri?area strate-ică a operaţiunilor de -estionare a cri/elorD art."% reformulat .

  &.". Noi re$lementări art. "* A-/ au ca o iect ;cooperările intensi"icate< care au)rept cop ;prote9area 5alorilor şi er5e c intere elor Uniunii+ 0n an amafirm n)u-i i)entitatea ca for!ă coerentă pe cena interna!ională< art."* A .

  Ace te cooperări inten ificate tre uie ă re pecte=a principiile+ o iecti5ele+ )irec!iile $enerale şi coeren!a politicii e?terne

  ecuritate+ precum şi )eci#iile luate 0n ca)rul ace tei politici+ competen!ele Comunită!ii Europene şic coeren!a 0ntre toate politicile Uniunii şi acti5ită!ile e?terne ale ace teia.C&&$(% % +( /( ) 9 ' /( ? /%-* *+ /%( &7( +( + ' %( )

  ' )'&$ ) $(%7 / U * ) (5 7 % $ * )$ 1 * + + ;(%/ *)/ 1 (+ re pect n) toto)ată competen!ele Comunită!ii Europene< art. 4'

  &.&. 2ratatul )e la Ni a cuprin)e noi )i po#i!ii relati5e la ; o mai tr n ăcooperare

  :ntre autorităţile ?udiciare şi alte autorită!i competente ale tatelor mem re+ incl$% /(%7( *+ U * E*%&$( ( ( '&&$(% %( * ' % EUR art. "alin. " .

  Ac!iunea comună 0ncadrul cooperării ?udiciare 0n materie )e )rept penal 5i#ea#ă0n principal=

  a facilitarea şi accelerarea cooperării )intre mini terele şi autorită!ile 9u)iciaec6i5alentele ace tora+ competente 0n tatele mem re+inclu# n)+ acolo unece ar+ cooperarea prin interme)iul Euro9u t 0n )omeniul proce)urilor şi al a)eci#iilor

  facilitarea e?tră)ării 0ntre tatele mem re

  1&

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  14/142

  c a i$urarea+ 0n mă ura nece ară ameliorării ace tei cooperări+ a compre$ulilor aplica ile 0n tatele mem re

  ) pre5enirea conflictelor cu pri5ire la 9uri )ic!ia 0ntre tatele mem ree a)optarea pro$re i5ă a unor mă uri care ă ta ilea că re$uli m

  referitoare la elementele con tituti5e ale infrac!iunilor penale şi la anc!iunile apl0n )omeniile crimei or$ani#ate+ terori mului şi traficului cu tupefiante.

  /eo e it )e acea ta+cooperarea e te 0ncura9ată )e Con iliu prin Euro?usta 0mputernicin) Euro9u t ă contri uie la o ună coor)onare 0ntre auto

  na!ionale ale tatelor mem re )e urmărire penală promo5 n) participarea Euro9u t la anc6etele penale 0n ca#urile )e crimi

  tran frontalieră $ra5ă+ 0n pecial pri5in) crima or$ani#ată+ !in n)u- e cont macercetările efectuate )e Europol

  c facilit n) cooperarea tr n ă 0ntre Euro9u t şi Re!eaua 9u)iciară europecial+ 0n 5e)erea facilitării e?ecu!iei unor comi ii ro$atorii şi a punerii 0n ap

  cererilor )e e?tră)are

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  15/142

  > )e a urmări itua!ia ocială şi e5olu!ia politicilor )e protec!ie ocială 0n mem re şi 0n Comunitate+

  > )e a facilita c6im urile )e informa!ii+ )e e?perien!ă şi une practici 0ntre mem re şi Comi ie+

  > )e a pre$ăti rapoartele+ )e a formula a5i#e au )e a 0ntreprin)e şi alte acti5i)omeniile ce !in )e competen!a a+ fie la cererea Con iliului au a Comi)in proprie ini!iati5ă.

  SECŢIUNEA A II-A

  Reforma in titu!ională

  1. istemul instituţional de deci!ie. Procedurile.

  Reforma in titu!ională con tituie&; ('/ 5*+ '( /% + al 2ratatului )e la Ni a.

  2ratatul 2 N 0şi propune+ 0n per pecti5a e?tin)erii U.E.+ la "* )e tate mema i$ure9+(6 ; + / /( $%&'()*+* (' : & + prin cele trei proce)uri=

  a. re$ula unanimită!ii+ . ma9oritatea calificată şic. ma9oritatea implă pentru )eci#iile )e proce)ură.

  a . Re$ula* 7 / 1func!ionea#ă 0n mecani mul )eci#ional 0n )omeniile )e=

  > politică e?ternă şi )e ecuritate comună PESC + > cooperarea poli!ienea că şi 9u)iciară 0n materie penală+ > politica )e a#il şi imi$rări+ > politica )e coe#iune economică şi ociale şi > fi calitatea.

  1%

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  16/142

  . Re$ula7 &% / 1 ' + 9 ' /( ()/( )*;)/ 1 + (6/ ) prin 2 N+ fiin) )efinită 0n

  func!ie )e a)e#iunile nece are.a9oritatea calificată tre uie ă cuprin)ă cel pu!in 7" )in popula!ia Uniunii

  fiin)+ )eci+ )e cel pu!in 7" )e 5oturi )in cele 8* totale.Conform noului ta lou al reparti#ării 5oturilor primele 4 tate cu popula!ie m

  Fermania+ Gran!a+ Italia şi area Hritanie > 5or a5ea c te " )e 5oturi+ apoi+ SPolonia c te "* )e 5oturi+ Rom nia locul * cu 14 5oturi ş.a.m.).

  $a?oritatea cali"icată este de re-ulă procedura aplicată :n adoptarea deci/iilo politice ale #.E. pri ind piaţa internă la un număr )e #ece politici comunitare+ inclu0n )omeniile comerciale şi al cooperării 9u)iciare 0n materie ci5ilă.

  c @n ce pri5eşte re$ula7 &% / 1 ) 7$+( acea ta e aplică numai 0n luar)eci#iilor )e or)in proce)ural+ neafectat )e noile )i po#i!ii.

  2. "nstituţiile comunitare

  2.1. Parlamentul European

  @n proce)ura )e co)eci#ie şi cooperare Parlamentul%( %&+*+ ( &% +(( */&% / /( ;* (/ %+ 0n)eplinin)+ )i tinct şi func!ia )e'& /%&+ $&+ / ' + C&7.

  /eputa!ii europeni unt $rupa!i pe $rupuri )e parti)e politice+ con i)eratee?primă 5oin!a politică a cetă!enilor europeni.

  2.!.! P%&/&'&+*+ )*$% + % % Uniunii Europene A + ane?ă la 2ratatul )e Ni a+ 0n art." con!ine noile pre5e)eri pri5in) Parlamentul European+ care fnumărul repre#entan!ilor aleşi 0n fiecare tat mem ru 0ncep n) cu ;1 ianuarie "cu efect 0n man)atul "''4 > "'' numărul total al ace tora e te )e *&"+ iar

  17

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  17/142

  > reparti#area lor pe tatele mem re e te următoarea= Hel$ia > "1+ /anemarcFermania > + Frecia > ""+ Spania > %'+ Gran!a > *1+ Irlan)a > 1"+ Ita:u?em our$ > 7+ (lan)a > "%+ An$lia > 1*+ Portu$alia > ""+ Ginlan)aSue)ia > 18 şi Re$atul Unit > *".

  2e?tul pre5e)e şi reparti!ia locurilor pentru tatele can)i)ate+ )upă critenumărului cetăţenilor naţionaliG om nia ocupă locul 7 cu 33 de deputaţi )upăPolonia % şi 0nainte )e (lan)a "% + Hel$ia+ Frecia şi Portu$alia cu Un$aria şi Repu lica Ce6ia c te "' ş.a.

  ".1.". /i tinct+ Conferin!a a a)optat /eclara!ia pri5in) art.1 1 )in 2ratatul CE 0n care e pre5e)e că ;F 1 %( $ %/ (+&% politice lani el european "ăcută dinbu-etul Comunităţilor Europene nu poate "i "olosită direct sau indirect pe "uncţionarea partidelor politice la ni el naţional.

  Pre5e)erile a upra finan!ării parti)elor politice e aplică+ pe aceeaşi a#ă+ for!elor politice repre#entate 0n Parlamentul European.<

  2.2. Consiliul /i po#i!iile art.& )in Protocolul a upra lăr$irii U.E. ane?ă a 2 N ta ile c

  pon)erea 5oturilor mem rilor 0n Con iliu 0n ca#urile 0n care e te aplica5&/*+' + 9 ' / + 7 &% / 1= Fermania+ Gran!a+ Italia şi Re$atul Unit >c te " + Spani(lan)a > 1&+ Hel$ia+ Portu$alia şi Frecia > c te 1"+ Sue)ia şi Au tria > c/anemarca+ Irlan)a şi Ginlan)a > c te * şi :u?em our$ > 4. 2e?tul nou mai pre5e)e;Pentru a)optarea lor+ )eci#iile 5or a5ea ne5oie )e cel pu!in 17 )e 5oturi pentru partea a cel pu!in )ouă treimi )intre mem ri art. "&-" 2ratat CE .

  Protocolul ane?a > )ia$rama " con!ine şi reparti#area pon)erii 5oturilor ce rnoilor tate can)i)ate 1" + a tfel că totalul ace tor 5oturi a9un$e la număr

  1*

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  18/142

  Rom nia ocupă+ )e a emenea+ locul * cu 14 5oturi+ )upă Fermania+ area HGran!a+ Italia c te " + Spania şi Polonia c te "* .

  2.3. Comisia

  Protocolul pri5in) lăr$irea UE art. 4 inclu)e noi )i po#i!ii care pre5ă) că= > mem rii Comi iei unt aleşi 0n a#a competen!ei lor $enerale şi in)epen)e

  tre uie ă fie )ea upra oricărei 0n)oieli > Comi ia are 0n componen!ă* %($%(:( / / 1 & + $ %/( 9 (

  7(7;%* şi că > numărul mem rilor Comi iei poate fi mo)ificat )e către Con iliu+ care ta

  cu unanimitate )e 5oturi.C n) Uniunea 5a a5ea "* )e tate mem re numărul mem rilor Comi iei tre

  fie mai mic )ec t numărul tatelor mem re+ urm n) ă fie aleşi printr-un irota!ie a#at pe principiul e$alită!ii.

  @n f rşit+ prin norma finală pct.4 a Protocolului e pre5e)e că ;orice a)eră la Uniune are )reptul ca+ 0n momentul a)erării ale+ ă ai ă un repre#na!ional ca mem ru al Comi iei

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  19/142

  ".4.1. 2ratatul )e la Ni a con!ine Protocolul a upra statutului Curţii de Justiţie'C.J.( a Aribunalului 'Curţii( de Primă %nstanţă 'C.P.%.( şi norme relati5e la o nouăin titu!ie 9u)iciară >Camera Jurisdicţională.

  Potri5it art.""' C.E.+ 0n formularea nouă art." 2 N

  + ;Curtea )e Bu ti!ie

  2ri unalul )e Primă In tan!ă+ fiecare 0n ca)rul 9uri )ic!iei proprii+ a i$ură rele$ii 0n interpretarea şi aplicarea pre#entului tratat art. "-8 + ;(r$ani#area< Cur!ii 2itlul II+ > ar;Proce)ura< 2itlul III+ > art. 1 -47 + ;2ri unalul )e Primă In tan!ă al ComunEuropene< 2itlul I,+ > art. 4*-7" şi ;Pre5e)erile finale< 2itlul ,+ > art. 7&-74

  ".4.". /e a emenea+ Conferin!a a a)optat unnumăr de 6 eclaraţii relati e la Justiţia comunitară nr. 1"-1* prin care=

  > olicită Cur!ii şi Comi iei ă e?amine#e an am lul reparti!iei competen!eCurtea )e Bu ti!ie şi 2ri unalul )e Primă In tan!ă+ 0n pecial 0n fera rec)irecte

  1

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  20/142

  > ă e )efinea că pre5e)erile e en!iale ale proce)urii )e re5i#uire 0n StCur!ii+ cu pri5ire pecială la rolul păr!ilor 0n proce)ura Cur!ii+ efectul pro)e re5i#uire a upra caracterului e?ecutoriu al )eci#iei C.P.I. şi efectul )eciC.B. a upra liti$iului

  > 0n ca#urile e?cep!ionale 0n care Curtea )eci)e ă re5i#uia că o )eci#ie aa upra unei c6e tiuni pre9u)iciale+ tre uie ă ac!ione#e 0n ca)rul unei pr)e ur$en!ă

  > cere Cur!ii şi Comi iei ă pre$ătea că+ 0n cel mai curt timp po i il+ un )eci#ie pentru crearea unei Camere Buri )ic!ionale competentă 0n a olu!iona l)intre Comunitate şi particulari 0n primă.

  "'

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  21/142

  CAPITOLUL II

  PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA CONSTITUŢIEI

  UNIUNII EUROPENE

  "1

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  22/142

  PARTEA A II-A

  DEFINIREA POLITICILOR COMUNE ÎN CONSTITUŢIA UNIUN

  EUROPENE. CADRUL GENERAL ŞI PRINCIPIILE.

  ""

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  23/142

  CAPITOLUL I

  DEFINIREA POLITICILOR ECONOMICE COMUNE ÎN CONSTITUŢIAUNIUNII EUROPENE. PRINCIPIILE

  SECŢIUNEA I

  Preliminarii

  !. @n #iua )e 18.'*."''&+ Preşe)intele Con5en!iei a upra 5iitorului EuropeFi car) ) E tain$+ 0mpreună cu cei )oi 5icepreşe)in!i+ Fiuliano Amato şi B.:. /e6a remi 0n mo) oficial+ 0n numele Con5en!iei+ te?tul complet alP%& ('/*+* )/ /*C& )/ /*1 ( $( /%* E*%&$ .

  /upă contro5er ele ulterioare şi neşan a )e la Summittul )in 1&.1"."''&+ emnCon titu!iei şi+ )eci+ a)optarea ei+ e preconi#ea#ă 0n primul eme tru al anulu5e)erea apropiatelor ale$eri europene+ )in iunie "''4+ care-i pot )a ; i$iliul u

  ratificări populareJ.1

  :a acea tă )ată #ece noi tate europene 5or fi )e9a mem re )e plin )reptUniunii+ 0mplinin) cea mai mare şi pectaculoa ă e?tin)ere+ aşa 0nc t UEuropeană 5a a9un$e+ )e la 7 mem ri fon)atori+ la "% mem ri+ )upă pe te %' )e?i ten!ă.

  2. Prin a)optarea ace tei Con titu!ii+E*%&$ 5 (5( (9 / 5 & $&+ / ' * * ( '(/ 1( +&% * * ( S/ /(+&% 7(7;%(.

  M % +( &7( $% ' $ +( & C& )/ /*1unt u liniate+ 0n mo) intetic/eclara!ia )e la Roma )in 18.'*."''&=

  "&

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  24/142

  a. ea '& ) '% %($/*% +( '(/ 1( +&%0ncorpor n) Carta europeană a )repturilofun)amentale

  . ea ? %( $/ E*%&$ ' /%( '(/ 1( ( ,oferin)u-le noi po i ilită!i )e participare

  c. ea)/ ; +( /( * $ %/ '+ % /% )$ %( / + $*/(% +&% ? /%(7(7;%(, ) n) parlamentelor na!ionale mi9loace )e a inter5eni. Puterile Uniunii e?tin e+ cetă!enii )o n)in)=

  > %( + : %( * * )$ 1 * ( + ;(%/ /(, )('*% / /( *)/ 1 ( printr-o luptă maieficace contra marii criminalită!i şi recunoaşterea+ 0ntre Statele mem)iferitelor lor )repturi ci5ile

  > )e#5oltarea pro$re i5ă a unei politici e?terne şi )e apărare comună cu7 )/%* (*%&$( + 9 '(% +&% (6/(% (,care 5a ac!iona şi 5or i 0n numeEuropei 0n lume şi crearea unei a$en!ii europene )e 0narmare

  > 7(+ &% %( '&&% & % ('& &7 '(0ntre !ările care au a)optat euro pentru a i$ura)/ ; + / /( )*''()*+ 7& ( ( '&7* (.

  ). &/ %( E*%&$( '* )/ /*1 )/ ; +(, (7&'% / '( (9 ' '(

  > P %+ 7( /*+ (*%&$()e5ine le$i latorul principal al Uniunii. El 5a ela oraa)opta le$ile cu Con iliul. :e$i la!ia europeană 5a fi re#ultatul acor)ului 0repre#entan!ii aleşi ai cetă!enilor şi Statele mem re

  >C& ) + *+5a a5ea o fi#ionomie proprie şi un man)at+ iar preşe)intele ău 5a por$ani#a acti5itatea Statelor+ 0n timp şi anticipat

  > C&7 ) ,or$ani#ată pentru a 0n)eplini mi iunea a europeană 5a fi motoe?ecuti5ul principal. Ea 5a fi ;0ncarnarea intere ului comun europeanJ.

  ;Proiectul Con5en!iei e te un ucce pentru că el fi?ea#ă ec6ili rele nece a

  popoare+ 0ntre tate+ 0ntre in titu!ii+ 0ntre 5i şi realitateJ."

  "4

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  25/142

  SECŢIUNEA A II-A

  Politicile Uniunii. Clau#e cu aplicare $enerală

  2itlul I al Păr!ii a III-a re$lementea#ă clau#ele cu aplicare $enerală 0n art. IIcon acr n)+ 0n realitate+ principiile fun)amentale ale politicilor comune.

  > Uniunea 5e$6ea#ă la'& )('5( 1 9(% /(+&% $&+ / ' '1 * pre5ă#ute 0n pre#enta parte+ !in n) cont )e an am lul o iecti5elor Uniunii şi 0n confocu principiul )e atri uire a competen!elor.

  > Uniunea 5a ac!iona pentru(+ 7 %( ( + / 1 +&%,0n )efinirea şi reali#area politicilor şi ac!iunilor şi pentru'&7; /(%( )'% 7 % ( &% '( 9(+.

  > C(% 1(+( ( $%&/('1 ( 7( *+*5or fi inte$rate 0n )efinirea şi aplicare politicilor comune şi a ac!iunilor Uniunii+ 0n pecial 0n 5e)erea )e#5)ura ile.

  > A5 n) 0n 5e)ere importan!a)(%5 ' +&% ( /(%() ('& &7 ' ( (% +şi rolul lor

  0n promo5area coe#iunii ociale şi teritoriale+ Uniunea şi tatele m5e$6ea#ă ca ace te er5icii ă func!ione#e pe a#a principiilor şi con))efinite )e le$ea europeană.

  "%

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  26/142

  SECŢIUNEA A III-A

  Pia!a internă a Uniunii

  Con titu!ia 0n crie 0n primul capitol al 2itlului III re$lementarea pie!ii icomunitare+ con acr n)+ i temati#at+ li ertă!ile fun)amentale+ re$ulile )e con)i po#i!iile fi cale.

  1. Piaţa internă a Uniunii

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  27/142

  > )e şe)ere pentru a e?ercita o acti5itate ocupa!ională+ > )e a e ta ili pe teritoriul unui tat mem ru )upă o !inerea unui loc )e m

  cu e?cep!ia ;an$a9a!ilor )in a)mini tra!ie pu licăJ art. III > 18 .Statele mem re 0ncura9ea#ă c6im ul )e lucrători tineri 0n ca)rul unui pr

  comun.

  2.2. Libertatea de stabilire

  Inter)ic!ia tuturor re tric!iilor impu e li ertă!ii )e ta ilire a re orti an!ilor umem ru pe teritoriul altui tat mem ru şi $arantarea )reptului )e acce al ace tteritoriul tatelor mem re+ la acti5ită!i in)epen)ente şi la e?ercitarea lor+ precum

  con tituirea şi $e tionarea 0ntreprin)erilor+ 0n con)i!iile ta ilite prin le$ieuropene.

  A i$urarea po i ilită!ii )e ac6i#i!ionare şi e?ploatare a proprietă!ilor funciareteritoriul unui tat mem ru )e către un re orti ant al altui tat mem ru.

  Prin le$ile-ca)ru europene e 5a a i$ura recunoaşterea reciprocă a )iplomcertificatelor şi a altor titluri.

  Societă!ile con tituite+ conform le$i la!iei unui tat mem ru+ a5 n) e)iua)mini tra!ia centrală au e)iul principal 0n ca)rul Uniunii+ unt a imilate perfi#ice re orti ante ale tatelor mem re. Prin ocietă!i e 0n!ele$ ; ocietă!ileci5il au comercial+ inclu i5 ocietă!ile cooperati5e şi alte per oane 9uri)ice pu lic au pri5at+ cu e?cep!ia ocietă!ilor care nu au un cop lucrati5J. art. III > "*

  2.3. Libertatea de prestare a ser iciilor

  Con titu!ia )efineşte a tfel no!iunea )e er5icii= ;@n en ul Con titu!)* /'& ) (% /( )(%5 ' , $%()/ % +( 9*% : /( ? 7& &; * / ?%(7* (% 1 ,0n mă ura 0n care nu unt re$lementate )e )i po#i!iile referitoare lacircula!ie a mărfurilor+ a capitalurilor şi a per oanelorJ. art. III > &'

  Ser5iciile cuprin) 0n pecial=

  "*

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  28/142

  > acti5ită!i cu caracter *)/% +, > acti5ită!i cu caracter'&7(%' +, > acti5ită!i %/ : +(, > acti5ită!i pre tate 0n ca)rul$%&9() +&% + ;(% +(, > acti5ită!i 0n )omeniul/% )$&%/*% +&%, ; ' % ( ) *% % )&/i po#i!iile )in art. III > &" pre5ă) imperati5 că= ; ă urile pentru reali#

  + ;(% + : % * * )(%5 ' *)eterminat e ta ile c printr-o le$e-ca)ru europeană+ n)upă con ultarea Comitetului Economic şi Social 41 şi inter#icerea re tric!iilor cantitati5e III >

  Potri5it art. III > &7.1=

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  29/142

  > nece ită!ile )e apro5i#ionare a Uniunii cu materii prime şi pro)u e emifini > nece itatea )e a e5ita pertur ări $ra5e 0n 5ia!a economică a tatelor mem

  a i$ura o )e#5oltare ra!ională a pro)uc!iei şi o e?pan iune a con umului 0n Uniunii.

  > 2e?tul art. III > 4" pre5e)e că= ;@ntre tatele mem re unt inter#i e recantitati5e+ at t la import+ c t şi la e?port+ precum şi orice mă ură cec6i5alent.J

  > Statele mem re unt o li$ate ă-şi a)apte#e monopolurile na!ionale cu ccomercial+ a tfel 0nc t ă a i$ure+ 0n con)i!iile )e apro5i#ionare şi )ee?clu)erea oricărei )i criminări 0ntre re orti an!ii tatelor mem re.

  @n ca#ul unui monopol cu caracter comercial care implică re$lementări me promo5e#e )e facerea au 5alorificarea pro)u elor a$ricole+ tre uie ă e $aran!ii ec6i5alente pentru ni5elul )e ocupare a for!ei )e muncă şi pentru ni5elul )eal pro)ucătorilor intere a!i.

  4. $i%era circulaţie a capitalurilor şi plăţilor '""" 4# * 49)

  /i po#i!iile con titu!ionale pre5ă) că ; unt inter#i e re tric!iile at t 0n ce pmişcările )e capital+ c t şi )e plă!iJ 0ntre tatele mem re şi 0ntre ace tea şi !ări te

  :e$ile au le$ile-ca)ru european 5or ta ili+ 0n ă+ mă urile cu pri5ire la mişcapital către au pro5enin) )in !ări ter!e+ c n) ace tea implică in5e ti!ii )irecte+ in5e ti!ii imo iliare+ ta ilire+ pre tare )e er5icii financiare au a)miterea

  mo iliare pe pia!a )e capital.Atunci c n) e te nece ar şi numai 0n reali#area o iecti5elor e?pre pre5ă#ut

  III > 1%8 relati5e la pre5enirea şi com aterea criminalită!ii or$ani#ate+ a teroria traficului )e per oane+ le$ile europene pot )efini un ca)ru )e mă uri cu pri5mişcările )e capital şi la plă!i+ cum ar fi 0n$6e!area fon)urilor+ a acti5elor financi

  "

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  30/142

  a eneficiilor economice care apar!in au unt )e!inute )e per oane fi#ice şi 9uri)$rupuri au entită!i ne tatale.

  #. -e uli de concurenţă

  @n Sec!iunea a ,-a )in Capitolul I unt re$lementate+ la ni5el )e principii+ re)e concuren!ă aplica ile 0ntreprin)erilor III > %' -%% şi a9utoarele acor)ate )mem re III > %7 > %8 .

  5.1. -e ulile aplica%ile ntreprinderilor )eclară incompati ile cu pia!a internăinter#i e şi unele )e plin )rept+ orice acor)uri 0ntre 0ntreprin)eri+ orice )ecia ociere şi orice practici concertate care pot pre9u)icia comer!ul 0ntre tatele mecare au ca o iect au efect 0mpie)icarea+ re tr n$erea au )enaturarea concurca)rul pie!ei interne.

  Ace te acor)uri au a ocieri inter#i e pot a5ea ca o iect= > impunerea )irect au in)irect a pre!urilor )e cumpărare au )e 5 n#are ori a

  con)i!ii )e comerciali#are inec6ita ile+

  > limitarea au controlarea pro)uc!iei+ )e facerii+ )e#5oltării te6nicin5e ti!iilor+

  > 0mpăr!irea pie!elor au ur elor )e apro5i#ionare+ > aplicarea unor con)i!ii ine$ale )e pre ta!ii ec6i5alente 0n raporturile cu part

  comerciali+ pla n)u-i 0n )e#a5anta9 concuren!ial şi > con)i!ionarea 0nc6eierii contractelor )e acceptare )e către parteneri a u

  pre ta!ii uplimentare+ care+ prin natura lor au conform u#an!elor comerau le$ătură cu o iectul ace tor contracte.

  /i po#i!iile art. III > %1 )eclară incompati il cu pia!a internă şi inter#i orice)e po#i!ie )ominantă a uneia au mai multor 0ntreprin)eri+ 0n ca)rul pie!ei inter pe o parte u tan!ială a ace teia.

  &'

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  31/142

  Ace te principii şi re$uli unt pu e 0n aplicare prin re$ulamente europene a)e către Con iliul )e iniştri+ la propunerea Comi iei şi )upă con ulParlamentului European III -%".1 + 0n limitele şi 0n copurile pre5ă#ute 0n > %".".

  5.2. 76utoarele acordate de statele mem%re sunt incompati%ile cu pia!a internă+ 0nmo) )irect au prin interme)iul re ur elor )e tat+ u orice formă+ care )enatureamenin!ă ă )enature#e concuren!a+ prin fa5ori#area anumitor 0ntreprin)eri au )e pro)uc!ie+ 0n mă ura 0n care ace tea afectea#ă c6im urile )intre tatele mem

  Con titu!ia re$lementea#ă+ 0n mo) preci + li ta a9utoarelor compati ile afi compati ile cu pia!a internă III > %7.".& + şi o li$ă Comi ia ă 5erifice pre$imul a9utoarelor e?i tente 0n tatele mem re+ ta ilin) şi proce)ura )e )eclcompati ilită!ii a9utoarelor au a inter#icerii ace tora.

  +. /ispo!iţii fiscale

  Principiile in tituite prin Con titu!ie unt următoarele= > nici un tat mem ru nu aplică+ )irect au in)irect+ pro)u elor altor tate

  impo#ite interne+ )e orice natură+ mai mari )ec t cele care e aplică )irein)irect pro)u elor na!ionale imilare

  > pro)u ele e?portate )e un tat mem ru pe teritoriul altui tat mem ru n eneficia )e nici o ram ur are a impo#itelor interne+ care ă )epăşea că#itele aplicate )irect au in)irect

  > cu pri5ire la impo#it+ altul )ec t cel pe cifra )e afaceri+ acci#ele şi ce

  impo#ite in)irecte+ nu pot opera cutiri au ram ur ări la e?portul către ctate mem re şi nu pot fi in tituite ta?e )e compen are la importurile care p

  )in tatele mem re > o le$e au o le$e-ca)ru europeană 5a ta ili mă urile )e armoni#are a le$i

  referitoare la impo#itul pe cifra )e afaceri+ acci#e au alte impo#ite in)i

  &1

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  32/142

  pentru a a i$ura una func!ionare a pie!ei interne şi pentru a e5ita )enatuconcuren!ei.

  &"

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  33/142

  CAPITOLUL II

  POLITICA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ

  SECŢIUNEA I

  Preliminarii

  @n Partea a III-a a Con titu!iei UE unt re$lementate ;Politicile şi Gunc!UniuniiJ+ 0n cele şa e titluri=

  2itlul I > Clau#e cu aplicare $enerală

  2itlul II > Ne)i criminare şi cetă!enie

  2itlul III > Politici şi ac!iuni interneCap. I > Pia!a internă

  Cap. II > Politica economică şi monetarăCap. III > Politicile )in alte ramuri pecificeCap. I, > Spa!iul )e li ertate+ ecuritate şi 9u ti!ieCap. , > /omenii 0n care Uniunea poate ă )eci)ă o ac!iune )e coor)onar

  complementară au )e pri9in

  2itlul I, > A ocierea !ărilor şi a teritoriilor )e pe te mări

  2itlul , > Ac!iunea e?ternă a UniuniiCap. I > /i po#i!ii cu aplicare $eneralăCap. II > Politica e?ternă şi )e ecuritate comună PESCCap. III > Politica comercială comunăCap. I, > Cooperarea cu !ările ter!e şi a9utorul umanitar

  &&

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  34/142

  Cap. , > ă uri re tricti5eCap. ,I > Acor)uri interna!ionaleCap. ,II > Rela!iile Uniunii cu or$ani#a!iile interna!ionale+ cu !ările ter

  )ele$a!iile UniuniiCap. ,III > Punerea 0n aplicare a clau#ei )e oli)aritate

  2itlul ,I > Gunc!ionarea Uniunii@n prima parte a comentariului am 0ncercat ă ilu trăm+ 0n linii $enerale+ )

  principiile con titu!ionale relati5e la'+ *:(+( ( (% +(şi la pia!a internă+ fără a facu linieri au o er5a!ii comparati5e cu )i po#i!iile )in tratatele con titut

  mo)ificatoare.E te ceea ce 5om face şi )e )ata acea ta+ continu n) pre#entarea ca)ru+ 0n o

  re$lementării )in Con titu!ia UE a principalelor norme relati5e la Cap. III > ;Poeconomică şi monetarăJ.

  Comentariul+ urmărin) i temati#area re$lementării+ 5a reflecta=I. Politica economică Sec!iunea 1II. Politica monetară Sec!iunea "

  III. /i po#i!iile in titu!ionale Sec!iunea &I,. /i po#i!iile proprii tatelor care fac parte )in #ona #ero Sec!iunea & i,. /i po#i!ii tran#itorii

  SECŢIUNEA A II-A

  Politica economică

  1. Uniunea Economică şi onetară

  1.1. !pariţia ideii

  &4

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  35/142

  I)eea Uniunii Economice şi onetare UE e te le$ată )e e5olu!ia i temcreat prin acor)urile )e la Hretton Koo) + )in iulie 1 44+ relati5e la ta ili#area

  )e c6im + prin mă uri monetare concertate1+ )ar ace t i tem a fo t pertur

  u tan!ial 0n anii 7' prin politica infla!ioni tă americană+ a tfel că 0n anul 1u pen)ă con5erti ilitatea )olarului 0n aur.

  /i tinct+ Ţările mem re ale Comunită!ii Europene+ la care -au a)ău$at /anemarea Hritanie+ Irlan)a şi Nor5e$ia+ a)optă+ 0n )ecem rie 1 *1+ un i tem )e f

  reciproce )e ma?im "+"% + )enumit%$(+( 7& (/ %,ceea ce con tituie primul pacare 5a )uce la uniunea economică şi monetară+ care 5a con titui+ 0n final+ tmai a5an at al inte$rării economice.

  1.2. Etapele de edi"icare a #E$

  Proce ul )e unificare a politicilor economice şi monetare au cuno cut trei fa#ea. Larpele monetar european . Si temul monetar european S E şi

  c. Uniunea Economică şi onetară UE . . @n anul 1 * + ca ră pun la ece iunea economică şi la creşterea infla

  con tituit Si temul onetar European S E + pe a#a a trei principii= imetria au )i ciplina colecti5ă+ ceea ce pre upunea că fiecare !ară şi-a fi)e c6im 0n raport cu ECU şi plec n) )e la acea ta e )eterminau rate

  c6im ilateral competi5itatea prin pre!uri şi renun!area la realinierile )e paritate 0n perioa)a 1 8*-1 "+ ceea ce a făcutanii ' S E ă )e5ină o #onă a mărcii $ermane -a reali#at prin S E+ tooarecare ta ilitate monetară.

  &%

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  36/142

  1.3. %nstituirea #niunii Economice &i $onetare '#E$(

  Prin planul /elor " )in 1 8 -a reali#at o )efinire a politicii monetare europe;fi? n)u- eJ trei etape 0n con truc!ia Uniunii Economice şi onetare=

  )e fiin!area controalelor )e c6im uri şi a i$urarea )eplină a li erei circula!ii acapitalului+ 0ncep n) cu '1.,I. 1 '+ coor)onarea politicilor economice şi crearea Si temului European al Hăn

  Centrale SEHC& şi

  0nlocuirea ăncilor centrale na!ionale prin SEHC+ ceea ce )uce la ; ta

  ire5oca ilă a parită!ii şi intro)ucerea mone)ei unice euro J4.

  Uniunea Economică şi onetară a intrat 0n func!iune 0n ă+ practic+ prin apefecti5ă )e la '1.'1.1 & a 2ratatului )e la aa tric6t%+ care pre5e)ea cele trei fa#e alUE =

  > prima 0n 1 "-1 &+ con acrată+ prioritar+ ? ($+ % '(+&% $ /%* '&'& 5(% ( 1 7& (/ % ;* (/ % )/ ; + %( $%(1*% +&%şi a ratei minime a infla!iei )e 1+%

  rata &; : 5aria ilă cu cel mult " (9 ' /*+ $*;+ 'u & )in PIH+ iar )atoria pu lică u 7' )in PIH şi )/ ; + %( % /(+&% ( )'@ 7;,0n interiorul mar9ei )e fluctua!ie autori#ate.

  > a )oua 0n 1 4-1 * a fo t afectată+ 0n principal+)/ ; + % & +&% )/%aleUE =

  In titutul onetar European I E + cu e)iul la GranMfurt+ form$u5ernatorii ăncilor centrale ale UE şi

  Hanca Centrală Europeană+ care )in 1 8 0nlocuieşte+ treptat+ I E+ urm n) aforma 0mpreună cu ăncile centrale na!ionale SEHC şi+ 0n f rşit+

  > a treia fa#ă+ /% )9(%*+* %()$& ) ; + / 1 +&%,a5 n) ca o iecti5 prioritar fi?areratelor )e c6im şi intro)ucerea mone)ei unice EUR(.

  &7

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  37/142

  1.4. )biecti ele #niunii Economice &i $onetare

  care con tituie ta)iul cel mai a5an at al inte$rării economice şi pre upune p

  monetare comune+ implică7=

  eliminarea a5anta9elor concuren!iale pe pia!a comună+ prin )e5aloriinten!ionată a mone)ei na!ionale creşte concuren!a+ prin multiplicarea ur elor e?terne )e finan!are pecomună şi+ )eci+ acce reciproc la pie!ele financiare elimină co turile )e con5er ie şi fa5ori#ea#ă că)erea ratei )o n#ii+ cre)uce er5iciul )atoriei pu lice şi facilitea#ă in5e ti!iile

  men!ine ta ilitatea pre!urilor+ prin crearea Hăncii Centrale Euroin)epen)ente )e puterea politică $arantea#ă ta ilitatea c6im urilor şi a contractelor economice 0n int pie!ei comune penali#ea#ă in5e titorii care au finan!at 0n e?terior prin e?port )e capital+ )a)e5alori#ării mone)ei na!ionale+ pe o pia!ă )in interiorul UE şi

  re)uce ri cul )e pecula!ie a upra mone)ei unice euro .

  2. %iecti&ele şi principiile directoare ale Politicii Economice şi onetare

  pre&ă!ute n Constituţia UE

  ".1. Ac!iunea tatelor mem re şi a Uniunii implică+ 0n con)i!iile pre5ă#Con titu!ie=

  a)optarea unei$&+ / ' ('& &7 '( a#ate pe)/% ) '&&% & %(a politicilor economice ale tatelor mem re+ pe pia!a internă

  )efinirea )e&; ('/ 5( '&7* (şi reali#ate prin re pectarea$% ' $ *+* * ( ('& &7 ( $ 1 ()'@ ) ,0n care concuren!a e te li eră art. III > 7 .

  &*

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  38/142

  2oto)ată+ ac!iunea tatelor mem re şi a Uniunii mai implică+ 0n con)iconform proce)urilor pre5ă#ute 0n Con titu!ie=

  o mone)ă unică > Euro+ )efinirea şi reali#area unei$&+ / ' 7& (/ %(şi a unei$&+ / ' ( )'@ 7;unice+cu o iecti5 principal men!inerea ta ilită!ii pre!urilor şi u !inerea politicilor economice $eneca)rul Uniunii.

  ".". Politica Economică şi onetară+ ca ac!iune a tatelor mem re şi a Unimplică+ toto)ată+ re pectarea$% ' $ +&% %('/& %(,ta ilite e?pre şi limitati5 0n a111-7 pct. & )in Con titu!ia Uniunii Europene=

  pre!uri ta ile+ finan!e pu lice şi con)i!ii monetare ănătoa e şi alan!ă )e plă!i ta ilă.

  &8

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  39/142

  3. Coordonatele constituţionale ale P $"T"C"" EC "CE

  3.1. *copul &i natura comună a politicii economice

  /i po#i!ia )in art. 111-*'D*1 con acră e?pre copul+ orientările $enerale şi politicii economice=

  ;Statele mem re 0şi reali#ea#ă politicile economice'* )'&$*+ )e a contri ui la%( + : %( &; ('/ 5(+&%Uniunii şi 0n conte?tul ;orientărilor $eneraleJ ele şi Uniu;ac!ionea#ă 0n conformitate cu principiul economiei )e pia!ă )e c6i e+ 0

  concuren!a e te li eră+ fa5ori# n) o alocare eficientă a re ur elorJ+ conform prta ilite 0n art. 111-7 .

  3.2. Competenţe &i coordonare

  ;Statele mem re con i)eră politicile lor economice( /(%() '&7* le'&&% & ( :0n ca#ul Con iliuluiJ.

  /e a emenea+ ;pentru a i$urarea unei'&&% & % 7 )/% )( $&+ /&7 '( * ( '& 5(% ( 1( *% ; +(a performan!elor economice ale tatel

  mem re+ Con iliul )e iniştri+ pe a#a rapoartelor Comi iei+)*$% 5( @( : (5&+*1 ('& &7 '0n fiecare )in tatele mem re şi 0n ca)rul Uniunii+ precu '& 9&%7 / /( $&+ / ' +&% ('& &7 '(cu orientările $enerale şi(9('/*( : '*

  %( *+ % / /( & (5 +* %( ( ) 7;+*J>.

  3.3. Proceduri &i măsuriCon titu!ia pre5e)e că+ atunci c n) e con tată că politicile economice ale un

  mem ru nu unt conforme cu orientările $enerale ori ace tea ri că ă compromfunc!ionare a uniunii economice şi monetare+ Comi ia poate aplica un5(%/ )7( /

  &

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  40/142

  tatului re pecti5+ iar Con iliul )e iniştri poate ă-i facă recoman)ări pu lice+ proce)ură pecifică+ e?ercit n) o upra5e$6ere multilaterală.

  Potri5it art. 111-*1 pct. 7=

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  41/142

  )acă raportul 0ntre )eficitul pu lic pre5ă#ut au real şi pro)u ul intern)epăşeşte o 5aloare )e referin!ă+ cu )ouă e?cep!ii şi

  )acă raportul 0ntre )atoria pu lică şi pro)u ul intern rut )epăşeşte o 5aloarreferin!ă+ cu o e?cep!ie.

  /i po#i!iile con titu!ionale re$lementea#ă şi proce)ura )e inter5en!ie a Comau a Con iliului )e iniştri 0n ca#ul 0n care un tat mem ru nu 0n)eplineşte c

  ace tor criterii+ ela orarea unei )eci#ii europene şi controlul aplicării ei art. II1& .

  SECŢIUNEA A III-A

  Politica monetară

  1. %iecti&ul principal şi misiunile fundamentale ale E5

  ;( iecti5ul principal al Si temului European al Hăncilor Centrale SEHC e7( 1 ( )/ ; + / /( $%(1*% +&% ,iar 0n ace t cop SEHC pri9ină politicile econo$enerale 0n ca)rul Uniunii+ pre a contri ui la reali#area o iecti5elor ace teia+0n art. 1-&.

  2e?tul III-**.1 pre5e)e că SEHC ;ac!ionea#ă conform principiului econom pia!ă )e c6i e+ 0n care concuren!a e te li eră+ fa5ori# n) o alocare eficientă a rşi re pect n) principiile in tituite 0n art. 111-7 J.

  ă urile fun)amentale ale SEHC unt con acrate con titu!ional III-**." = )efinirea şi punerea 0n aplicare a politicii monetare a Uniunii efectuarea )e opera!iuni )e c6im + conform art. III-""8 )e!inerea şi $e tionarea re#er5elor oficiale )e c6im ale tatelor mem re ş

  41

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  42/142

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  43/142

  comitetul e?ecuti5+iar Statutul ău e te )efinit 0n Protocolul pri5in) tatutele SEHC şi Hăncii Ce

  Europene.

  ".%.I ($( ( 1 SEBC BCE;@n e?ercitarea competen!elor ale şi 0n 0n)eplinirea mă urilor şi arcinilor

  fo t conferite prin Con titu!ie şi prin SEHC şi HCE+ nici Hanca Centrală Eurnici o ancă centrală na!ională şi nici un mem ru oarecare al or$anelor )e )eci#*$&/ )&+ ' / ' ''($/ )/%*'1 *)in partea in titu!iilor+ or$ani melor a$en!iilor Uniunii+ $u5ernelor tatelor mem re au oricărui alt or$ani mJ. Aceurmă e an$a9ea#ă ă ;re pecte ace t principiu şi ă nu 0ncerce ă influen!e#eor$anelor )e )eci#ie ale HCE au ale ăncilor centrale na!ionale 0n 0n)eplmi iunilorJ 111-8' .

  ;Giecare tat mem ru5( @( : + '&7$ / ; + / /(le$i la!iei ale na!ionaleinclu i5 a tatutului ăncii ale centrale na!ionale cu Con titu!ia şi tatutele SBCE !!!-8! .

  2. . A'/(+( &$/ /( ( BCEPentru 0n)eplinirea mă urilor 0ncre)in!ate SEHC+ 0n conformitate cu Con t

  cu tatutele SEHC şi HCE+ Hanca Centrală Europeană a)optă=a. %( *+ 7( /( (*%&$( ( pentru e?ercitarea arcinilor cu5enite )in art. &.1.+ 1

  ""+ "%." 0n tatutele SEHC+ precum şi 0n ca#urile pre5ă#ute 0n re$ulam)eci#iile europene )in art. III-* .7

  . (' : (*%&$( ( pentru 0n)eplinirea mi iunilor 0ncre)in!ate SEHC+ 0n te

  Con titu!iei şi al tatutelor SEHC şi HCE şic. %('&7 % 5 :(.

  2.>. A+/( '/( '&7* / %(Con iliul )e iniştri a)optă%( *+ 7( /(europene )e ta ilire a+ 7 /(+&%

  '& 1 +&% ? ' %( BCE ()/( */&% : / ) 7$* ? /%($%

  4&

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  44/142

  $( + / 1cu titlu cominatoriu 0n ca# )e nere pectare a re$ulamentelor şi )eci#europene.

  Gără a 0ncălca atri u!iile HCE+ o l( (-' %* ) * & +( ( (*%&$( ta ileştemă urile nece are pentru*/ + : %( (*%&ca mone)ă unică )e către tatele mem re)upă con ultarea Hăncii Centrale Europene.

  ;/i po#i!iile in titu!ionaleJ Sec!iunea a treia + cele ;proprii tatelor memfac parte )in #ona euroJ Sec!iunea & i şi cele tran#itorii Sec!iunea 4elemente ample şi pecifice func!ionării i temului monetar in titu!ioe?aminarea lor )epăşin) comentariul o iecti5elor+ mi iunilor şi arcinilor+ prinşi func!ionării ca)ru a politicii economice şi monetare.

  44

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  45/142

  CAPITOLUL III

  POLITICILE ÎN ALTE DOMENII SPECIFICE

  SECŢIUNEA I

  (cuparea for!ei )e muncă

  1. %iecti&ul ma6or

  Con titu!ia ta ileşte ca o iecti5 ma9or pentru #niune &i pentru statele membrela orarea unei strate-ii coordonată )e ocupare a for!ei )e muncă şi+ 0n pecial+ promo5e#em na de lucru cali"icată şi adaptabilă+ precum şi pieţele de muncă care ă poată reac!iona rapi) la e5olu!ia economiei+ toate u or)onate atin$erii o iecti5enr. I > &.

  2 %iecti&ele statelor mem%re şi ale Uniunii

  @n ce pri5eşte statele membre e pre5e)e ca ace tea+ > prin interme)iul politicilor lor )e ocupare a for!ei )e muncă+ tre uie ă cont

  la reali#area o iecti5elor )e mai u 0ntr-un mo) compati il cu orien$enerale ale politicilor economice proprii şi ale Uniunii şi

  > !in n) cont )e practicile na!ionale+ le$ate )e re pon a ilită!ile partenerilor ele tatele mem re 5or con i)erea promo5area ocupării for!ei )e munc pro lemă )einteres comun şi 5or coor)ona ac!iunea 0n ca-)rul Con iliului

  iniştri.

  4%

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  46/142

  Principalul obiecti al #niunii e te )e a contri ui lareali/area unui :nalt ni el deocupare a for!ei )e muncă+ prin:ncura?area cooperării 0ntre tatele mem re şi pr susţinerea şi completarea ac!iunii lor+ cu re pectarea competen!elor ace to)omeniu+ o iecti5luat :n considerare la de"inirea &i punerea :n aplicare a politicilor acţiunilor #niunii. III >

  3. -apoartele comune

  Con iliul )e iniştri şi Comi ia Europeană ela orea#ăanual un raport comun+ pe a#a căruia+ Con iliul European e?aminea#ă itua!ia ocupării for!ei )e muncă 0Uniunii+ a)apt n)conclu/iile corespun/ătoare &i liniile directoare )e care tatelemem re !in cont 0n politicile lor )e ocupare a for!ei )e muncă şiotără&te )upăcon ultarea Parlamentului European+ a Comitetului Re$iunilor şi a ComiEconomic şi Social şi a Comitetului pentru ocuparea for!ei )e muncă.

  Pe )e altă parte+ anual+ statele membre tran mit+ fiecare+ unraport anual asupra principalelor dispo/iţii pe care le

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  47/142

  Comitetul are ca mi iune ă urmărea căe oluţia situaţiei ocupării for!ei )e muncăşi a politicilor )e ocupare 0n tatele mem re şi 0n ca)rul Uniunii şi să emită a i/e şi ă

  econsulte cu partenerii ociali fiecare tat mem ru şi Comi ia nume c )oi meComitetului.

  4*

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  48/142

  SECŢIUNEA A II-A

  Politica ocială

  1. Carta socială Europeană şi Carta comunitară a drepturilor sociale

  /i po#i!iile proiectului Con titu!iei III > 1'& trimit la cele )ouă acte comufoarte importante+ a)uc n)u-le 0n actualitate şi ri)ic n)u-le la ran$ul con titu!ion

  > Carta ocială Europeană+ emnată la 2orino la 18.3.1 71 şi

  > Carta comunitară a )repturilor ociale fun)amentale ale lucrătorilor )in 1 8

  2. %iecti&ele Uniunii şi ale statelor mem%re

  ;Conştiente )e )repturile ociale fun)amentale+ precum şi cele enun!ate< 0n )e la 2orino şi 0n cea )in 1 8 + o iecti5ele pri5e c=

  > promo area ocupării "orţei de muncă > :mbunătăţirea condiţiilor de iaţă &i muncă+ > "a ori/area unei e oluţii e-ale+ a unei politici sociale adec ate+ adialo-ului

  social +de/ oltarea resurselor umane care să permită > un ni el ridicat &i durabil )e ocupare a for!ei )e muncă şicombaterea e>clu<

  derilor .@n copul 0n)eplinirii o iecti5elor+ Uniunea şi tatele mem re ac!ionea#

  cont )e

  > )i5er itatea practicilor na!ionale+ 0n pecial+ 0n )omeniile rela!iilor contra)e

  > nece itatea )e a men!ine competiti5itatea economiei Uniunii+

  e5olu!ia re#ult n) )in

  48

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  49/142

  > func!ionarea pie!ei interne+ care 5a fa5ori#a armoni#area i temelor ocial > proce)urile pre5ă#ute 0n Con titu!ie şi )in – apropierea )i po#i!iilor le$ale+ a celor )e re$lementare şi a)mini trati5e.

  3. /omeniile şi acţiunile Uniunii

  @n u !inerea şi completarea ac!iunii tatelor mem re unt+ e?pre + prCon titu!ia U.E. III > 1'4 + 5i# n)=

  > 0m unătă!irea me)iului )e lucru+ protec!ia ănătă!ii şi ecurită!ii lucrătorilo > con)i!iile )e muncă+ ecuritatea ocială şi protec!ia ocială a lucrătorilor+ > informarea şi con ultarea lucrătorilor+ repre#entarea şi apărarea colec

  intere elor lucrătorilor şi patronatului+ > protec!ia lucrătorilor 0n ca#ul re#ilierii contractului )e muncă+ > con)i!iile )e 0nca)rare 0n muncă a re orti an!ilor !ărilor ter!e care 0şi au re

  0n mo) le$al 0n ca)rul Uniunii+ > inte$rarea per oanelor e?clu e )e pe pia!a muncii şi com aterea e?cl

  ociale+

  > e$alitatea 0ntre femei şi ăr a!i 0n pri5in!a şan elor pe pia!a muncii şi tratla locul )e muncă+ precum şi

  > mo)erni#area i temelor )e protec!ie ocială.

  @n aplicarea ace tor ac!iuni şi mă uri 5or fi a)optatele-i aule-i 1'4." .

  4. arcina promo&ării consultării partenerilor sociali

  4

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  50/142

  la ni5el )e Uniune apar!ine Comi iei Europene+ pe care-i con ultă 0n ela propunerilor 0n )omeniul politicilor ociale.

  Con titu!ia pre5e)e că )ialo$ul 0ntre ;parteneri ociali la ni5el )e Uniune pcon)uce larelaţii contractuale inclusi acorduri< III > 1'7 + a căror punere 0n aplic poate fi reali#ată prinre-ulamente sau deci/ii europene.

  %iecti&ele de acţiune a Comisiei re$lementate con titu!ional III > 1'* + p0ncura9area cooperării tatelor mem re şi facilitarea ac!iunilor+ unt=

  &'*$ %( 9&%1( ( 7* ' , %($/*+ 7* ' '& 1 +( ( +*'%*, 9&%7 %( $(%9('1 & %( $%&9() & + , )('*% / /( )&' + , $%&/('1 ?7$&/% 5 '' ( /(+&% ;&+ +

  ( 7* ' , %($/*+ ) ' + ( &' (% +( '&+('/ 5( /%( 1 +

  On ace t cop+ Comi ia ela orea#ă studii+ emitea i/e şi or$ani#ea#ăconsultări sc imburi de bune practici+ precum şi e5aluări perio)ice.

  #. Principiile remunerării e ale

  /i po#i!ia )in III > 1'8.1 con acră o li$a!ia fiecărui tat mem ru )e a a i;aplicarea principiului remunerării e$ale a lucrătorilor )e e? ma culin şi a cel

  e? feminin pentru aceeaşi muncă pre tată au pentru o muncă ec6i5alentă

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  51/142

  Prin deci/ie europeană+ Con iliul )e iniştri in tituie unComitet de protecţie socială cu caracter consultati pentru a promo a cooperarea 0n materie )e protec!ie

  ocială 0ntre tatele mem re şi 0ntre ace tea şi Comi ie.El are ca mi iune > ă urmărea că itua!ia ocială şi e5olu!ia politicilor )e protec!ie ocială 0

  mem re şi 0n ca)rul Uniunii+ > ă facilite#e c6im urile )e informa!ii+ )e e?perien!ă şi )e une practic

  tatele mem re şi 0ntre ace tea şi Comi ie+ > ă ela ore#e rapoarte+ ă emită a5i#e ori ă 0ntreprin)ă acti5ită!i 0n )om

  competen!a a+ ta ilin) contacte a)ec5ate cu partenerii ociali.

  ,. ondul ocial European

  Con titu!ia con tituie un Gon) Social European+ ;pentru 0m unătă!irei ilită!ilor )e an$a9are a lucrătorilor pe pia!a internă şi pentru a contri ui+ a

  creşterea ni5elului )e trai promo5are 0n ca)rul Uniunii a facilită!ilor )e ocupare şi a mo ilită!ii $eo$r

  şi profe ionale a lucrătorilor şi )e > promo5are a facilită!ii )e a)aptare la muta!iile in)u triale şi la e5olu!ia i te

  )e pro)uc!ie+ 0n pecial prin formare şi recon5er ie profe ională< III > 11

  SECŢIUNEA A III-A

  Coe#iunea economică+ ocială şi teritorială

  /i po#i!iile con titu!ionale con acră principiile coe/iunii+ 0n următorii termeni=

  %1

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  52/142

  > 0n copul promo5ării uneide/ oltări armonioase a Uniunii+ acea ta 0şi )e#5oltăcontinuă ac!iunea 0n 5e)ereaconsolidării coe/iunii economice sociale şiteritoriale şi

  > urmăreşte ăreducă distanţa)intre ni5elele )e )e#5oltare ale )i5er elor re$iuni ş0nt r#ierea re$iunilor au in ulelor mai pu!in fa5ori#ate+ inclu i5 #onele r

  Pentru atin$erea ace tor principii şi o iecti5e tatele mem re con)uc politieconomică şi o coor)onea#ă+ pun n) 0n aplicare politicile şi ac!iunile Uniunii. A)in urmă ac!ionea#ă 0n reali#area o iecti5elor enun!ate prin interme)iul fon)urilfinalitate tructurală > Gon)ul European )e (rientare şi Farantare A$ricolă+ GoSocial European+ Gon)ul European )e /e#5oltare Re$ională >+ c t şi prin HEuropeană )e In5e ti!ii şi alte in trumente financiare.

  SECŢIUNEA A I,-A

  Politica A$ricolă Comună P.A.C. . A$ricultura şi Pe cuitul

  Preliminarii

  Politica a$ricolă comună" a con tituit+ 0n prima a perioa)ă )in anii 7'+e?emplu )e e5olu!ie a politicii comunitare+ pentru ca 0n etapa următoare ; ea$ricol al Uniunii ă )e5ină o economie planificată

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  53/142

  @n ciu)a re5olu!iei economice şi ociale )in tatele Europei )e 5e t P.A.C.+ 0a+ a răma aceeaşi+ ca o parte inte$rantă a ; i temului ocial al tatelor 5e t

  şi a economiei ale morale )eo e ite+ a5 n)+ )eci o ra!iune politică4.

  4.1. E&oluţia principiile o%iecti&ele şi reformele P.7.C.

  4.1.1. uncţiile Politicii !-ricole Comune

  P.A.C. e te o trate$ie )efen i5ă+ con)u ă politic+ )e mo)erni#are a a$riceuropene+ 0n ciu)a amenin!ării e?terne a competi!iei comerciale americane.

  Gunc!iile ale+ care pot fi con i)erate şi ca efecte ale politicii comune 5i#e principal+ pri9inirea pre!urilor şi 5eniturilor. Aşa)ar+ P.A.C.=

  > facilitea#ă politica )e $arantare a 5enitului+ fără a cere contacte )irecco ti itoare cu fermierii

  > permite $u5ernelor ă )eci)ă a upra ne5oilor )iferitelor $rupuri )e fermierale unor fermieri in)i5i)uali

  > oferă ectorului fermier un intere ma9or 0n men!inerea politicii comune cu)e a 0m unătă!i+ permanent itua!ia tuturor fermierilor

  > pri9ină utili#area unor pre!uri pecifice pe fiecare pro)u ceea ce p$u5ernelor ă ec6ili re#e ne5oile etero$ene ale unui ector fermier )iferen!iat şi

  )/ 7*+( : '%( /(%( $%(&'*$ % *5(% (+&% %*$ %1 & +( ? )*)1 (%( $&+ / ' )*$% 1 & +( '&7* (.

  P.A.C. con tituie+ 0n ă+ un mecani m economic şi politic+ a5 n) ca&; ('/ '( /% +/( % %( $&$*+ 1 ( 1 & +( 9(%7 (% +&% ? $&+ / '

  '&7* / % , $%&/('1 & )7*+ % '&+, %(9+('/ / ? $%(1*% +( +9 )/%*7( /*+ ( ; : .

  %&

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  54/142

  4.1.2. Principiile de ba/ă &i obiecti ele esenţiale ale P.!.C.

  4.1.2.1. Principiile2ratatul con tituti5 2.C.E. )e la Roma > 1 %* a )at o re$lementare umar

  pri5eşte a$ricultura nr.& -4* + Comi ia a5 n) arcina ă pre#inte Con iliulu pri5in) or$ani#area comună a pie!elor.

  Si temul P.A.C . are la a#ă unele principii= > ' %'*+ 1 + ;(% $%& *)(+&% % '&+(+ fiin) con tituit un pa!iu unic com

  fără ta?e 5amale+ impo#ite şi u 5en!ii+ )ar cu re$lementări a)mini tanitare şi 5eterinare armoni#ate pro$re i5

  > & &% : %( '&7* $ (1(+ care 0nlocuieşte i temele na!ionale+ cu ununic 0n interiorul Uniunii+ fi?at pentru fiecare pro)u

  > $%(9(% 1 $( /%* $%& *)(+( '&7* / %(+ prin aceea că tre uie ă fie fa5ori#con umul pro)u elor ori$inare )in Europa 0n raport cu cele )in alte !ăr pătrun)erea ace tor pro)u e pe pia!a comunitară ă fie )e cura9ată prin pro6i iti5e

  > )&+ % / /( 9 ' %+ prin aceea că arcinile le$ate )e inter5en!ie pre$arantate+ e?port )e pro)u e e?ce)entare şi )e ameliorare a tructurilor0mpăr!ite 0ntre tatele mem re.

  4.1.2.2. Obiectivele P.A.C.

  Prin 2ratatul C.E. art.& au fo t fi?ate cinci&; ('/ 5( 7 &%( ale P.A.C.= > 7(+ &% %( $%& *'/ 5 / 1 , > ) *% %( * * 5(+ ( /% ('@ / ; + $( /%* $%& *' /&%

  )('*% / /( 5( /*% +&% 9(%7 (% +&%, >)/ ; + : %( '*%)*+* $ (1(+&%,

  %4

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  55/142

  > % / %( )('*% / 1 $%&5 : & % >$%(1*% %(:& ; +( 9 1 ( '*7$ % /&% .

  S )/(7*+ % / % $%(1*% +&% 9&)/ a)optat cu copul )e a

  > fa5ori#a pe o anumită perioa)ă )e#5oltarea unor pro)u e anume+ > $aranta 5eniturile pro)ucătorilor şi a > men!ine co tul 5ie!ii 0n limite re#ona ile.Ace t i tem+ )iferen!iat pe ector+ pre upune ta ilirea unui pre!&% ( / / 5+ un

  $%(1 ( $% care e aplică importurilor la intrarea 0n Uniune şi un$%(1 ( /(%5( 1+core pun#ător unui minim $arantat+ cu care or$ani mele competente cumpără pre?ce)entare ca ă le toc6e#e au ă le )i tru$ă.

  4.1.3. Parametrii re"ormei P.!.C. 0 1,,2 &i a !cordului !-ricol ' om nia #n-aria 0 aprilie 1,,4(

  4.1.&.1. R(9&%7 P.A.C. H>0 preconi#a ini!ial )ouă mari )irec!ii trate$ic

  > o e?ploatare mo)ernă+ pe uprafe!e şi )imen iuni mari 8'-1"' 6a la culturi7' 5aci şi

  > re)ucerea la 9umătate a popula!iei acti5e )in a$ricultură 0n #ece ani prin mcare ă 0ncura9e#e 0ncetarea acti5ită!ii.

  Planul apro at+ 0n ace t cop+ )e Con iliul )e iniştri+ a fo t aplicat+ numa prin=

  > atri uirea unor in)emni#a!ii anuale pentru pro)ucătorii care acceptă ă e r1 *" şi prin

  > acor)area a9utoarelor pu lice 0n func!ie )e ela orarea unui plan )e )e#5oltamai mul!i ani care ă pre5a)ă mărirea uprafe!elor a$ricole.

  4.1.&.". M& (% : %( % '*+/*% (*%&$( (

  %%

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  56/142

  /upă 1 8' -a trecut la mă uri pentru limitarea )e#ec6ili rului+ 0n ă+ reforma $lo ală a P.A.C. -a 0ntre#ărit 0n 1 " la inter5en!ia FA22 şi a )e5enit ef)upă anul "'''.

  Sc6im area procenta9ului acor)at a$riculturii )in P.I.H.%

  con tituie ar$umentulrele5ant+ ilu tr n) ;)imen iunea i temului )e a i$urări ociale al tatului cu im

  foarte mari a upra func!ionării P.A.C. şi a upra rela!iilor ale comerciale e?terne7.

  /inamica politică şi ocială a P.A.C. a pro)u + 0ntre altele+ un efect ne)orit şi continua 0nt r#iere 0n tran formarea a$riculturii Europene şi in)u triali#area )ice mai mare a pro)uc!iei a$ricole.

  Ace t fenomen european+ 0n ca)rul căruia mo)erni#area economică )e la răma oarecum re tantă+ a fo t ;centrat< prin )eci#ia Con iliului European )e la)in martie 1 + 0n ca)rul A$en)ei "'''.

  Acor)ul+ pri5in) reformele P.A.C. )in 5ara 1 "+ implementate )in 1 & marco nouă fa#ă= epararea pro lemei 5eniturilor )in a$ricultură )e politica pre!ueconomia P.A.C. fiin) orientată către a i$urările )e tat şi către re#ultate.

  Ace t fapt+ 0n ă a $enerat o con ecin!ă para)o?ală 0n P.A.C. 0n ultimul )ecen > e?plo#ia co turilor com inată cu mişcarea popula!iei repre#entată )e fermie > )iminuare a rolului a$riculturii 0n economie.2otuşi+ P.A.C. -a )e#5oltat 0ntr-o permanentă ten iune cu comer!ul interna!i

  a con tituit o ur ă permanentă )e )i pută 0ntre U.E. şi partenerii ăi cominterna!ionali.

  4.1.&.&. P % 7(/% %(9&%7( P.A.C. ! 2

  a Re)ucerea pre!ului $r ului cu &' 0n 5iitorii trei ani şi a pre!ului cărnii )ecu 1% .

  Intro)ucerea unor plă!i compen atorii )e 5enituri )irecte+ )ar nu in)iferent)e pro)uc!ie= fermierii pot o !ine plă!ile numai )acă cre c pro)u e eli$i ile le$uminoa e+ emin!e )e olea$inoa e+ porum .

  %7

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  57/142

  c Intro)ucerea unei c6eme o li$atorii )e renun!are to!i fermierii care )e!ino anumită uprafa!ă+ tre uie ă renun!e la 1% )in terenul ara il pre a eli$i il pentru plă!ile )e tran fer.

  ) Aşa-numi!ii mici pro)ucători unt cuti!i )e la cererea )e renun!are.

  4.1.&.4. A'&% *+ A % '&+ $% + ( ! 4. O; ('/ 5(. R* U%* *a Re)ucerea inter5en!iilor interne 0n a$ricultură+ mă urată printr-un $

  a$re$are a pri9inului pe o perioa)ă )e implementare )e pe te 7 ani+ 0ncep1 % şi utili# n) 1 87 > 88 ca perioa)ă )e a#ă.

  Plă!ile )irecte către fermieri 0n ca)rul pro$ramelor )e limitare a pro)uc!iei upun an$a9amentului )e re)ucere a a9utorului+ at ta timp c t e a#eauprafa!ă fi?ă şi pe recoltă au pe şeptel.

  c 2oate arierele non-tarif cota!ii au alte re tr n$eri a upra importu)e5eni u iectul unei intro)uceri )e tarife.

  ) ( re)ucere a tarifului me)iu cu &7 )upă perioa)a )e implementare fiectarif 5a fi re)u cu cel pu!in 1% .

  e ( re)ucere a c6eltuielilor cu u 5en!iile pentru e?port cu &7 şi o re)uce

  5olumului e?porturile u 5en!ionate cu "4 )upă perioa)a )e implementare.f Intro)ucerea unei clau#e )e protec!ie care ă pecifice circum tan!ele 0

  !ărilor le e te permi ă impună ta?e uplimentare pentru a pre5eni c6ne)orite ale pie!ei şi ale pre!ului )atorită importurilor.

  $ ( $aran!ie )e acce minim pe pia!ă e$ală cu & )in con umul me)iu inter perioa)a )e a#ă.

  4.1.4. oile re"orme ale P.!.C.

  4.1.4.1. Reformele )in 1 " -au reali#at numai 0n parte+ $ener n) o c6ma9oră către plata 5enitului )irect şi o 0ncetinire a creşterii c6eltuielilor+ fără

  că)erea pre!urilor uficient pentru a elimina u 5en!ionarea.

  %*

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  58/142

  4.1.4.". ;Acor)ul FA22 pri5in) a$ricultura 1 4 a a)u cu ine un i tere$lementare pu 0n lumina unui re$im economic interna!ional+ orientat către pi

  fără a inte$ra pe )eplin a$ricultura 0ntr-o or)ine comercială li erală

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  59/142

  l 1"" pct.4 .

  4.2.2. %iecti&ele P.7.C.

  4.".".1. /i po#i!iile art. III > 1"& pct.1 pre5ă) că=

  ;Politica a$ricolă comună are' &; ('/ 5(a creşterea pro)ucti5ită!ii a$riculturii prin promo5area pro$re ului te6nic

  a i$urarea )e#5oltării ra!ionale a pro)uc!iei a$ricole+ precum şi prin utilioptimă a factorilor )e pro)uc!ie+ 0n pecial a for!ei )e muncă

  a i$urarea unui ni5el )e trai ec6ita il pentru popula!ia a$ricolă+ 0n pema9orarea 5enitului in)i5i)ual al lucrătorilor 0n a$ricultură

  c ta ili#area pie!elor) $arantarea i$uran!ei apro5i#ionărilore a i$urarea unor pre!uri )e li5rare către con umatori re#ona ile.4.".".". Premi#ele(+ ;&% % P.A.C.şi ale7(/& (+&% )$(' +( )e aplicare III >

  1"& pct." =a caracterul pecial al acti5ită!ii a$ricole+ care re#ultă )in tructura o

  a$riculturii şi )in )i crepan!ele tructurale şi naturale e?i tente 0ntre )ife

  re$iuni a$ricole nece itatea )e a opera treptat mo)ificările nece arec faptul că+ 0n tatele mem re+ a$ricultura e te un ector tr n le$at )e

  economiei.4.".&. O% : %( '&7* $ (1(+&% % '&+( > cerin!ă a 0n)eplinirii o iecti5elo

  %

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  60/142

  4.".&.1. Conform art. III > 1"4 cpt.1 alin.1= ;@n 5e)erea 0n)eplinirii o iecart.III > 1"&)( )/ /* ( & &% : %( '&7* $ (1(+&% % '&+( re$lementarea pre!urilor+ > u 5en!ii at t pentru pro)ucerea+ c t şi pentru comerciali#area )iferitelor p > i teme )e )epo#itare şi )e report şi > mecani me comune )e ta ili#are a importurilor şi e?porturilor art. III > 1

  " .(r$ani#area comună tre uie+ toto)ată+ ă= > e limite#e la urmărirea o iecti5elor pre5ă#ute 0n art.III > 1"& şi

  > ă e?clu)ă orice )i criminare 0ntre pro)ucătorii au con umatorii )in cUniunii.

  2e?tul art. III > 1"4 pct." alin.& pre5e)e e?pre că= ;( e5entuală$&+ / ' '&7* a pre!urilor tre uie ă e a#e#e pe'% /(% '&7* ( şi pe7(/& ( ( ' +'*+ * 9&%7(

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  61/142

  a o coor)onare eficientă a eforturilor 0ntreprin e 0n )omeniile formării ionale+ cercetării şi populari#ării cunoştin!elor a$ronomice+ care poate i

  proiecte au in titu!ii finan!ate 0n comun şi ac!iuni comune pentru promo5area con umului anumitor pro)u e.4.".4.".A */& %(+(:a propunerea Comi iei+ Con iliul )e iniştri poate a)opta un%( *+ 7( / au o

  )eci#ie europeană autori# n) acor)area )e a9utoare=a 0n 5e)erea prote9ării e?ploata!iilor )efa5ori#ate )e con)i!iile tructural

  naturale 0n ca)rul pro$ramelor )e )e#5oltare economică.4.".4.&.E+ ;&% %( $+ ' %( P.A.C. P%&$* (%1. Conform art.III > 1"* ;Comi ia pre#intă$%&$* (%referitoare la(+ ;&% %( şi

  $* (%( 0n aplicare a politicii a$ricole comune+ inclu i5 ? +&'* %( 9&%7(+&&% : %( 1 & +( cu una )intre formele )e or$ani#are comună+ precum şi punerea 0n aplicare a mă urilor men!ionate 0n pre#enta ec!iune 1"* pct. 1 .O% : %( '&7* $& /( ? +&'* 9&%7(+( ( &% : %( ale pie!elor na!ionale+

  0n con)i!iile pre5ă#ute )e art. III > 1"* pct. " numai )acăa or$ani#area comună oferă tatelor mem re+ care e opun ace tei mă u

  )i pun )e o or$ani#are na!ională a pro)uc!iei 0n cau#ă+ $aran!ii ec6i5alente p0nca)rarea 0n muncă şi ni5elul )e trai al pro)ucătorilor intere a!i+ lu n)u-con i)erare ritmul a)aptărilor po i ile şi peciali#ările nece are şi

  acea tă or$ani#are a i$ură+ pentru c6im urile comerciale )in ca)rul Ucon)i!ii imilare celor e?i tente pe pia!a na!ională art. III > 1"* pct. 4 .

  Pe )e altă parte+ )acă e in tituie o or$ani#are comună pentru*7 /( 7 /(%$% 7(+ 0naintea ta ilirii or$ani#ării comune pentru pro)u ele )e tran fo

  71

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  62/142

  core pun#ătoare+ materiile prime 0n cau#ă folo ite pentru pro)u ele )e tran)e tinate e?portului 0n !ări ter!e+ pot fi importate )in afara Uniunii. art. III > 1"*

  ". ;:e$ile au le$ile-ca)ru europene ta ile c&% : %( '&7* $ (

  a$ricole+ precum şi celelalte )i po#i!ii nece are pentru ? ($+ %( &; ('/ 5 politicii comune a$ricole şi 0n )omeniul pe cuitului< ele 5or fi a)optate con ultarea Comitetului Economic şi Social. art. III > 1"* pct."

  &. 2e?tul con titu!ional mai pre5e)e că la propunerile Comi iei ;Con iliiniştri a)optă %( *+ 7( /( ) * (' : (*%&$( ( pri5in)9 6 %( $%(1*% +&%,

  */& %(+&% + 7 / % +&% ' / / / 5(, $%('*7 )/ ; + %

  $&) ; + / 1 +&% ( $()'* /=.art. III > 1"*+ pct.&

  4.3. Politica a ricolă comună. :urisprudenţă comunitară

  "mplementarea politicii a ricole comune 'P7C). Competenţe şi o%iecti&e

  1. *c ter 0 ,873 01,73 1135

  1. Puterile conferite )e către art. 4' şi 4& " )in 2ratat pentruimplementarea politicii a-ricole comune nu e referă )oar la mă uri tructurale+ ci ee>tind deasemenea la orice inter enţie economică imediată pe termen curt+ nece ară 0n acea s"eră a producţiei. Con iliul e te 0mputernicit+ 0n plu + ă intro)ucă recur c proce)urilor )eci#ionale pre5ă#ute 0n ace t en .

  Pe )e altă parte+ )in moment ce art. 1'& e referă la politicile )e con9uncturtatelor mem re+ nu pri5eşte acele )omenii care fac )e9a o iectul le$i la!iei com

  cum ar "i or-ani/area pieţelor a-ricole. ( iectul real al art. 1'& e te coor)onarea politicii )e con9unctură a tatelor mem re şi a)optarea unor mă uri comune a)ec5

  :u n) 0n con i)erare itua!ia monetară+ )in momentul 0n care au fo t a)omă urile conte tate+ precum şi faptul că politica a$ricolă comună nu con!inea

  7"

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  63/142

  pre5e)ere a)ec5ată pre#entei cau#e+ care ă permită luarea mă urilor nece are pre$lementa a emenea itua!ii monetare+ Con iliul a făcut 0n mo) 9u tificat u#+)e competen!ele conferite lui )e art. 1'& al 2ratatului.

  ". Art. 1'& nu 0mpie)ică in titu!iile comunită!ii ă ai ă competen!a )e a introfără ă a)ucă atin$ere altor proce)uri ta ilite 0n 2ratat+ orice mă uri )e con9care ar putea fi nece are pentru prote9area o iecti5elor 2ratatului. Con iliul 5a afiecare ca# 0n parte forma pe care o 5a con i)era cea mai potri5ită mă urii 0n cau

  &. C6iar )acă in titu!iile comunită!ii tre uie ă e a i$ure+ 0n e?erci!iulten!elor pe care le au+ că umele cu care unt impo#ita!i operatorii comerciali mai mari )ec t e te nece ar pentru atin$erea copului pe care autorită!ile 00n)eplinit+ acea ta nu 0n eamnă neapărat că acea tă o li$a!ie tre uie interpraport cu itua!ia pecială al 5reunui anumit $rup )e operatori.

  ,ali)itatea actelor in titu!iilor+ 0n ceea ce pri5eşte emnifica!ia art. 1** )in 2nu poate fi raportată la nici o normă )e )rept interna!ional+ 0n afară )e ca#ul 0nacea normă e te o li$atorie pentru Comunitate şi capa ilă )e a crea )repturi pe păr!ile intere ate ă le poată folo i 0ntr-o in tan!ă.

  4. !rt. %% al !cordului -eneral pri ind tari"ele &i comerţul '9!AA( nu poate conmembrilor Comunităţii dreptul de a

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  64/142

  tatelor mem re o inter)ic!ie 0mpotri5a mo)ificării parită!ii cur ului )e c6imone)elor lor altfel )ec t prin ta ilirea unei noi parită!i fi?e+ care ar putea fi in)e către păr!ile intere ate 0n fa!a in tan!elor na!ionale.

  *. Sumele compen atorii unt mă uri comunitare care+ c6iar )acă con t0mpăr!ire a pie!ei+ er5e c la compen area 5aria!iilor ratelor )e c6im fluctuafelul ace ta+ a9ută la pă trarea flu?ului normal al comer!ului cu pro)u e 0n coe?cep!ionale temporar create )e itua!ia monetară.

  ( iectul lor e te )e a pre5eni colap ul i temului inter5en!ioni t ta ilit )e comunitar 0n tatul mem ru afectat.

  Ace tea nu au fo t arcini ta ilite )e către tatele mem re 0n mo) unilatmă uri comunitare care+ a5 n) 0n 5e)ere 0mpre9urările e?cep!ionale )e mome permi e 0n ca)rul politicii a$ricole comune.

  2. 9ermania :mpotri a Consiliului 0 2+;8,3

 • 8/16/2019 Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

  65/142

  ". /eşi conform art. 1 ' )in 2ratat+ propunerea Comi iei tre uie 0nainCon iliului 0n acte pe care ace ta le poate a)opta numai la propunerea Comi iearticol nu impune citirea 5reunui amen)ament care ar fi putut fi a)u ulterior propure pecti5e. :ucrurile ar ta altfel numai 0n ca#ul 0n care Comi ia şi-ar fi propunerea şi ar fi 0nlocuit-o cu alta.

  &. Con ultarea )e către Parlamentul european+ acolo un)e e te pre5ă#ută+ 0no nouă con ultare ori )e c te ori te?tul a)optat 0n final+ luat ca 0ntre$+ )iferă e ete?tul pe care Parlamentul 1-a con ultat )e9a+ cu e?cep!ia ca#urilor 0namen)amentele core pun) 0n mare mă ură )orin!elor Parlamentului.

  4. @nurmărirea obiecti elor politicii a-ricole comune in titu!iile Comunită!itre uie să