Planul rosu de interventie in judetul Olt

of 21 /21
Pagina 1 din 21 NESECRET Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected] , cod poştal 230002 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Slatina ,,Matei Basarab” AL JUDEŢULUI OLT APROB, INSPECTOR GENERAL Colonel Dr. Nicolae CORNEA AVIZAT, PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT PREFECT, Petre-Silviu NEACŞU PLAN ROŞU DE INTERVENŢIE - Judeţul Olt - SLATINA -2015

Embed Size (px)

Transcript of Planul rosu de interventie in judetul Olt

Page 1: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 1 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Slatina

,,Matei Basarab” AL JUDEŢULUI OLT

APROB,

INSPECTOR GENERAL

Colonel

Dr. Nicolae CORNEA

AVIZAT,

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT

PREFECT,

Petre-Silviu NEACŞU

PLAN ROŞU DE INTERVENŢIE

- Judeţul Olt -

SLATINA -2015

Page 2: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 2 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

INSPECTORATULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

“MATEI BASARAB”AL JUDEŢULUI OLT

Inspector şef

Locotenent colonel,

Adrian TĂNASE

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ OLT

Director executiv

Dr.

Victoriţa DIACONESCU

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN OLT

Manager,

Marinela PRINA

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI OLT

Inspector şef

Comisar şef

Cătălin FLORESCU

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

Inspector şef

Colonel

Dorel-Tudor DREJOI

SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ OLT

Şef serviciu,

Comisar şef

Cristinel GOLEA

Page 3: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 3 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE – PUNCT DE LUCRU SLATINA

Şef sector,

Florin SĂNDULESCU

S.C. CEZ DISTRIBUŢIE S.A.

Director

Ion DOBRESCU

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA

Manager,

Dr.

Andrei IORDACHE

SPITALUL DE URGENŢĂ CARACAL

Manager,

Dr.

Liviu RADU

Page 4: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 4 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

CUPRINS

Cap. I. SCOP:

Cap. II. REFERINŢE LEGISLATIVE:

Cap. III . INSTITUŢII CU ATRIBUŢII

Cap. IV. DOMENIUL DE APLICARE:

Cap. V. ACTIVAREA PLANULUI ROŞU DE INTERVENŢIE

Cap. VI. DECLANŞAREA PLANULUI ROŞU DE INTERVENŢIE

Cap. VII . FLUXUL INFORMAŢIONAL-DECIZIONAL ÎN

DECLANŞAREA PLANULUI ROŞU DE INTERVENŢIE

Cap. VIII. RESPONSABILITĂŢILE AUTORITĂŢILOR

Cap. XI. INFORMAREA PUBLICULUI ŞI A MASS-MEDIEI

Cap. X. COMUNICAŢIILE

Cap. XI. INFORMAREA PUBLICULUI ŞI A MASS-MEDIEI

Cap.XII. RESURSE

Cap. XIII. DISPOZIŢII FINALE.

Cap.XIV. ANEXE:

Page 5: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 5 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

Cap. I. SCOP:

Asigurarea unui răspuns coordonat al tuturor structurilor cu atribuţii de

intervenţie în cazul producerii unor accidente colective şi/sau calamităţi, cu manifestări

deosebit de rapide şi efecte limitate în timp, având ca rezultat victime multiple sau având

potenţialul de a produce victime multiple.

Stabilirea de reguli şi măsuri în vederea mobilizării unor resurse suplimentare

din judeţul Olt sau din afara acestuia, în situaţia depăşirii capacităţii locale de intervenţie

medicală.

Asigurarea de forţe şi mijloace în cazul producerii unor accidente colective

şi/sau calamităţi pentru:

a) executarea triajului, acordarea primului ajutor şi brancardajul la locul intervenţiei,

inclusiv în cazul zonelor cu acces restricţionat;

b) instalarea, amplasarea şi organizarea postului medical avansat;

c) triajul medical al victimelor la nivelul postului medical avansat;

d) acordarea asistenţei medicale avansate de urgenţă şi pregătirea în vederea evacuării;

e) organizarea triajului de evacuare şi evacuarea pacienţilor;

f) pregătirea primirii la nivelul unităţilor şi a compartimentelor de primiri urgenţe din

cadrul spitalelor de urgenţă şi a altor spitale din zona accidentului;

g) declanşarea Planului alb la nivelul spitalelor implicate.

Cap.II. REFERINŢE LEGISLATIVE:

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi

completările ulterioare;

OMAI /OMS nr 2021/691/ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare ale titlului IV ”Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de

prim ajutor calificat” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

OMS 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor

de primire a urgenţelor, cu modificările și completările ulterioare.

O.M.S. OMAI nr.1168/203/2010 pentru aprobarea structurii cadru a Planului

roşu de intervenţie

Page 6: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 6 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

Cap. III – INSTITUŢII CU ATRIBUŢII

Instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea

unor accidente colective, calamităţi şi dezastre şi în aplicarea Planului roşu de intervenţie,

sunt:

- La nivel regional - SMURD 4 - Regiunea sud-vest Oltenia

- La nivel judeţean:

1) Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;

2) Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne:

a) Instituţia Prefectului Olt;

b) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al judeţului Olt;

c) Inspectoratul de Poliţie al judeţului Olt;

d) Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Olt;

e) Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Olt;

f) Biroul de Poliţie Transporturi Olt;

3) Direcţia de Sănătate Publică Olt;

a) Spitalul de urgenţă Slatina

b) Spitalul municipal Caracal

c) Serviciul de Ambulanţă Judeţean Olt;

4) Filiala Judeţeană de Crucea Roşie;

5) S.C. Cez Distribuţie S.A.;

6) S.C. Distrigaz Sud Reţele – Punct de lucru Slatina;

7) Serviciul privat de Ambulanţă Medisan

8) Serviciul privat de Ambulanţă G-Med

- La nivel local:

a) Comitetul local pentru situaţii de urgenţă de pe raza localităţii unde s-a produs

evenimentul;

b) Primăria de pe raza localităţii unde s-a produs evenimentul;

c) Consiliul Local de pe raza localităţii unde s-a produs evenimentul;

Cap. IV. DOMENIUL DE APLICARE:

Planul roşu de intervenţie este documentul care prevede modalitatea de

răspuns în cazul producerii de accidente colective şi dezastre cu manifestări deosebit de

rapide şi efecte limitate în timp, în funcţie de numărul de victime stabilit sau estimat,

gravitatea stării acestora, capacitatea de intervenţie aflată la dispoziţie în timpul

programului normal de lucru, precum şi în funcţie de gradul de asigurare a continuităţii

serviciilor implicate.

Page 7: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 7 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

Cap. V. ACTIVAREA PLANULUI ROŞU DE INTERVENŢIE

1. Planul roşu de intervenţie se activează la solicitarea inspectorului-şef al I.S.U. Olt de către

prefectul judeţului Olt, în baza informaţiilor obţinute:

a) de la dispeceratul de urgenţă prin numărul unic de apel 112;

b) de la primele echipaje de intervenţie sosite la locul intervenţiei;

c) de la sistemele de monitorizare conectate la dispeceratele medicale, dispeceratele I.S.U.,

dispeceratele Poliţiei şi ale Jandarmeriei sau la alte dispecerate cu rol în acest domeniu.

Primul echipaj medical sau de prim ajutor sosit la locul intervenţiei ,în funcţie de gravitatea

evenimentelor, face propunerea de activare a Planului roşu de intervenţie, inspectorului şef al

ISU Olt, prin intermediul dispeceratului comun.

Planul roşu de intervenţie se activează inclusiv în cazul în care, din informațiile obținute de

la dispeceratul de urgenţă sau de la sistemele de monitorizare conectate la dispeceratele cu

atribuții în domeniu, există indicii despre existența victimelor multiple sau în situația în care

evenimentul s-a produs la obiective cu aglomerări de persoane (clădiri de învățământ, spitale,

săli de cinema/spectacole, cluburi), fără a mai fi necesară sosirea la locul evenimentului a

primului echipaj alertat.

2. Planul roşu de intervenţie va fi activat dacă au rezultat un număr de minim 8 victime cu

afecţiuni grave sau 12 victime cu orice fel de afecţiuni sau este depăşită capacitatea de

intervenţie obişnuită a structurilor locale - S.M.U.R.D. şi S.J.A., la declanşarea unora din

următoarele tipuri de riscuri :

a) accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice;

b) accidente chimice cu implicaţii în afara amplasamentului;

c) accidente chimice cu implicaţii pe amplasament;

d) explozii necontrolate ale muniţiei rămase din timpul conflictelor armate;

e) căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos.

f) evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă.

g) accident aviatic major

h) accident feroviar major

i) accident rutier major

j) prăbuşirea construcţiilor, instalaţiilor, clădirilor, în care se află persoane

k) accidente la construcţii hidrotehnice;

l) cutremure;

m) alunecări de teren;

n) accidente, avarii, explozii şi incendii în industrie;

o) avarii grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere, energie electrică;

p) epidemii.

q) incendii.

3. Din momentul declanşării Planului roşu de intervenţie, serviciile publice de ambulanţă intră

sub coordonarea I.S.U.J. Olt.

4. Inspectorul-şef al I.S.U.J. Olt poate solicita pe o durată limitată şi echipajele serviciilor private

de ambulanţă, dacă situaţia o impune.

Page 8: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 8 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

Cap. VI. DECLANŞAREA PLANULUI ROŞU DE INTERVENŢIE

1. După obţinerea datelor despre producerea evenimentului, inspectorul şef al

I.S.U. Olt dispune alertarea echipajelor S.M.U.R.D., ale serviciului public de ambulanţă,

precum şi celelalte instituţii care intervin, în vederea pregătirii resurselor şi alertării

personalului aflat în afara programului de lucru.

Alertarea se va executa de către subofiţerul/ofițerul de serviciu în dispecerat din

punctul de comandă al ISU, după raportarea despre aceasta inspectorului şef, prin reţeaua

de telefonie mobilă sau fixă şi vor fi alarmate persoanele de contact, conform anexei

nr.8.

În situaţia în care numărul victimelor (8 victime cu afecţiuni grave sau 12 victime

cu orice fel de afecţiun) sau dacă, indiferent de numărul victimelor, capacitatea de

intervenţie obişnuită a structurilor locale (S.M.U.R.D. şi S.J.A.) este depășită,

inspectorul-şef al I.S.U.Olt demarează procedurile de declanşare a Planului roşu de

intervenţie, informând prefectul judeţului asupra producerii evenimentului şi solicitând

declanşarea Planului roşu de intervenţie.

În lipsa prefectului sau in cazul imposibilităţii contactării lui în cel mult 5 minute

de la constatarea necesităţii declanşării Planului roşu de intervenţie, acesta se declanşează

la ordinul inspectorului-şef al I.S.U.Olt.

Declanșarea Planului roșu de intervenție poate fi realizată direct la o etapă

superioară etapei I, personalul din dispecerat comunicând imediat SAJ Olt și celorlalte

autorități cu atribuții toate detaliile de interes operativ, în mod special etapa din plan

corespunzătoare declanșării.

2. La luarea deciziei de declanşare a Planului roşu de intervenţie la nivelul

judeţului Olt se va avea în vedere cunoaşterea următoarelor date:

- numărul real sau potenţial al victimelor;

- caracteristicile operaţiunilor de salvare necesare;

- gradul de dificultate a operaţiunilor de salvare;

- potenţialul evolutiv al situaţiei;

- capacitatea de intervenţie a diferitelor instituţii în cazul în care Planul roşu de

intervenţie la nivelul judeţului Olt nu ar fi declanşat, respectiv pragul prestabilit de

declanşare a acestuia ( eveniment cu victime multiple din care minim 8 cu afecţiuni grave

sau 12 victime cu orice fel de afecţiun);

- capacitatea de intervenţie a diferitelor instituţii în vederea asigurării misiunilor

obişnuite pe durata intervenţiei, în cazul în care se declanşează Planul roşu de intervenţie

la nivelul judeţului Olt.

Page 9: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 9 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

3. Forţe şi mijloace prevăzute:

3.1. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab” al

judeţului Olt.

ISU are prevăzute structuri S.M.U.R.D. cu tehnică şi efective distribuite după cum

urmează:

*Detaşamentul Slatina : 3 autospeciale cu apă şi spumă şi modul de descarcerare,

1 autospecială de descarcerare, 1 P.M.A. de categoria I, 1ambulanţă tip B2, 1 A.T.P.V.M;

*Garda de Intervenţie Balş : 2 autospeciale cu apă şi spumă şi modul de

descarcerare,1 ambulanţă tip B2;

*Detaşamentul Caracal: 1 autospeciala cu apă şi spumă şi modul de descarcerare,

1 ambulanţă tip B2;

*Garda de Intervenţie Vişina: 1 autospecială cu apă şi spumă şi modul de

descarcerare,1 ambulanţă tip B2;

*Garda de Intervenţie Stoenesti:1autospecială cu apă şi spumă şi 1ambulanţă tipB2;

*Garda de Intervenţie Osica:1 ambulanţă tip B2;

* Staţia Scorniceşti: 2 autospeciale cu apă şi spumă şi modul de descarcerare, 1

autospecială pentru descarcerări grele, 1 ambulanţă tip B2;

Gradul de asigurare a continuităţii se realizează prin executarea serviciului astfel:

– echipajele de pe autospecialele de descarcerare, în ture de lucru - 24 ore serviciu cu

48 ore liber - 3 subofiţeri,

– echipajele de pe autospecialele cu apă şi spumă şi modul de descarcerare- 24 ore

serviciu cu 48 ore liber-4 subofiţeri;

– echipajele de pe ambulanţele structurilor S.M.U.R.D. din cadrul subunităţilor, în

ture de lucru - 24 ore serviciu cu 48 ore liber-3 subofiţeri.

– echipajul de pe ATPVM, în ture de lucru -24 ore serviciu cu 48 ore liber-1subofiţer.

3.2.Serviciul de Ambulanţă Judeţean Olt.

Are în componenţă 6 staţii asigurând următoarea capacitate de intervenţie:

*Staţia Slatina:

- efective: 9 echipaje pe tură cu 2 medici,10 asistenţi, 9 ambulanţieri ;

– mijloace: 3 ambulanţe tip C2, 11 ambulanţe tip B1; 1 ambulanţă tip B2 ; 4

ambulanţe tip A1 şi 2 ACD.

*Staţia Caracal:

- efective: 4 echipaje pe tură cu 1 medic, 5 asistenţi, 4 ambulanţieri;

- mijloace: 1 ambulanţă tip C2; 5 ambulanţe tip B1; 1 ambulanţă tip B2; 1

ambulanţă tip A1 şi 1 ACD;

*Staţia Corabia:

- efective: 4 echipaje pe tură cu 1 medic la 8 ore, 4 asistenţi, 4 ambulanţieri;

– mijloace: 5 ambulanţe tip B1; 1 ambulanţă tip A1,1 ambulanţă tip A2 şi 1 ACD;

*Staţia Drăgăneşti:

- efective: 3 echipaje pe tură cu 1 medic la 8 ore, 4 asistenţi, 3 ambulanţieri;

– mijloace: 6 ambulanţă tip B1; 1 ambulante tip B2;

*Staţia Balş:

- efective: 3 echipaje pe tură cu 1 medic la 8 ore, 4 asistenţi, 3 ambulanţieri;

– mijloace 4 ambulanţe tip B1; 1 ambulanţă tip B2;

*Staţia Scorniceşti:

- efective: 3 echipaje pe tură cu 1 medic la 8 ore, 4 asistenţi, 3 ambulanţieri;

– mijloace: 3 ambulanţe tip B1; 1 ambulanţă tip B2;

Page 10: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 10 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

3.3. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt

Forţe şi mijloace de ordine publică prevăzute

- Slatina : efective: 5 agenţi; mijloace:1 autoturism

- Caracal : efective: 3 agenţi ; mijloace:1 autoturism

- Balş : efective: 3 agenţi ; mijloace: 1 autoturism

- Corabia : efective: 3 agenţi; mijloace: 1 autoturism

- Scorniceşti : efective: 3 agenţi ; mijloace: 1 autoturism

- Drăgăneşti : efective: 2 agenţi ; mijloace: 1 autoturism

- Potcoava : efective:1 agent ; mijloace: 1 autoturism

Forţe şi mijloace poliţie rutieră prevăzute

efective:10 agenţi ; mijloace: 5 autospeciale operative

3.4.Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt:

Capacitatea de intervenţie prevăzută:

- Slatina : efective: 15 subofiţeri; mijloace:2 autospeciale VW Transporter

- Caracal : efective: 5 subofiţeri ; mijloace:1 autospecială Dacia Logan

- Balş : efective: 5 subofiţeri ; mijloace:1 autospecială Dacia 1307

- Corabia : efective: 5 subofiţeri; mijloace:1 autospecială Dacia Logan

- Scorniceşti : efective: 5 subofiţeri; mijloace:1 autospecială Dacia 1307

3.5. Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Olt;

Capacitatea de intervenţie prevăzută:

- Corabia : efective: 6 agenţi ;

mijloace: - 3 autospeciale operative

- 2 ambarcaţiuni de patrulare, intervenţie, control, căutare şi salvare tip

VW

- 1 ambarcaţiune rapidă de intervenţie

3.6.Secţia Regională de Politie Transporturi :

Capacitatea de intervenţie prevăzută:

- Slatina : efective: 2 agenţi; mijloace:1 autoturism

- Caracal : efective: 6 agenţi ; mijloace: 2 autoturisme

- Balş : efective: 2 agenţi ;1 autoturism

- Corabia : efective: 2 agenţi; mijloace: 1 autoturism

- Drăgăneşti : efective: 2 agenţi ;

- Piatra-Olt : efective:2 agenţi; mijloace: 2 autoturisme

4. Declanşarea în totalitate a Planului roşu de intervenţie la nivelul judeţului Olt

presupune:

▪ etapa I:

- concentrarea structurilor S.M.U.R.D. la locul evenimentului la nivel

municipal/judeţean; se vor alerta echipajul ATPVM, PMA I şi echipajele de prim ajutor

S.M.U.R.D. Slatina, Balş, Caracal, Vişina, Stoeneşti, Scorniceşti, Osica de Sus,

- alertarea structurilor care cooperează în aplicarea Planului roşu de

intervenţie în vederea concentrării forţelor necesare prevăzute în plan;

▪ etapa II:

- completarea, în funcţie de necesitate, cu până la 30% din ambulanţele

S.J.A. Olt aflate în tura de serviciu;

Page 11: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 11 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

▪ etapa III:

- alertarea personalului care încadrează echipajele S.M.U.R.D. şi S.J.A.

aflate în tura liberă şi prezentarea acestuia la locurile stabilite în plan.

Această activitate o va desfăşura:

* subofiţerul operativ din dispeceratul comun ISU-S.J.A., pentru alertarea

personalului I.S.U.

* dispecerul S.J.A. pentru alertarea medicilor, asistenţilor şi ambulanţierilor

S.J.A. şi a medicului de gardă din cadrul UPU, care va alerta personalul propriu.

▪ etapa IV:

- completarea echipajelor ambulanţelor S.J.A. şi deplasarea acestora la

structurile I.S.U.Olt sau la locul indicat de I.S.U. în vederea înlocuirii echipajelor

S.M.U.R.D.(maximum 60 de minute).

Se vor chema din tura liberă până la completarea numărului echipajelor din tura de

serviciu.

Locul de întâlnire va fi la sediul fiecărei instituţii, urmând ca după sosirea tuturor

celor alertaţi, un echipaj de la S.J.A.-Staţia Corabia să se deplaseze la Garda Vişina, un

echipaj de la S.J.A.-Staţia Caracal se va deplasa la Garda Osica iar un echipaj de la

S.J.A.-Staţia Drăgăneşti Olt se va deplasa la Garda Stoeneşti, pentru înlocuirea

echipajelor S.M.U.R.D, până la întoarcerea acestora din misiune .

▪ etapa V:

- asigurarea intervenţiei în zona de competenţă cu structurile rezultate;

După sosirea personalului la locul intervenţiei se va trece la instalarea postului

medical avansat de categoria I. Pentru desfăşurarea activităţii, în acest loc vor fi deplasaţi

2 medici, 3 asistenţi medicali din cadrul S.J.A. Unul din medici se va ocupa de triajul

victimelor iar celălalt de tratamentul pacienţilor. Unul din asistenţi va asigura

completarea fişelor individuale ale victimelor, etichetarea acestora cu cartonaş de

culoarea codului urgenţei stabilit de medic şi ţine evidenţa victimelor evacuate şi a

ambulanţelor cu care au fost transportate. Ceilalţi 2 asistenţi se vor ocupa de tratamentul

victimelor .

▪ etapa VI:

- alertarea S.M.U.R.D. pe plan regional;

În funcţie de gravitatea evenimentului, inspectorul şef al ISU Olt, va solicita sprijin

constând în personal şi tehnică de intervenţie, conform anexelor, inspectoratelor pentru

situaţii de urgenţă ale judeţelor Dolj , Argeş, Vâlcea, Teleorman, Mehedinţi, Gorj astfel:

* pentru zona de nord-est a judeţului - inspectoratele pentru situaţii de urgenţă

Argeş, Vâlcea care se vor deplasa pe DN 64, DN 65 în funcţie de locaţia evenimentului.

* pentru zona de nord-vest a judeţului - inspectoratele pentru situaţii de urgenţă

Vâlcea, Dolj, Gorj care se vor deplasa pe DN 64, DN 65, DJ 643, DN 6 în funcţie de

locaţia evenimentului.

* pentru zona de sud-vest a judeţului , inspectoratele pentru situaţii de urgenţă

Dolj, Mehedinţi, Teleorman,care se vor deplasa pe DN 65, DN 54 A, DN 6 în funcţie de

locaţia evenimentului.

Page 12: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 12 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

* pentru zona de sud-est a judeţului - inspectoratele pentru situaţii de urgenţă Dolj,

Teleorman, care se vor deplasa pe DN 64, DN 54 A, DN 6 în funcţie de locaţia

evenimentului.

Dacă situaţia o impune, prin intermediul Centrului operativ pentru situaţii de

urgenţă al Ministerului Sănătăţii,inspectorul şef va solicita sprijin aerian, pentru

facilitarea accesului la faţa locului sau pentru evacuarea victimelor, de la SMURD Dolj,

Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. sau Statul Major al Forţelor Aeriene ale

Ministerului Apărării Naţionale

În cazul deplasării la locul evenimentului a unui echipaj tip C1 sau elicopterului

SMURD, medicul din cadrul acestuia va prelua atribuţiunile Directorului operaţiunilor de

salvare medicală

▪ etapa VII:

- revenirea la normalitate.

După terminarea intervenţiei, forţele deplasate la faţa locului vor reveni la

instituţiile de care aparţin şi vor trece la refacerea capacităţii de intervenţie prin înlocuirea

materialelor şi medicaţiei folosite, verificarea aparaturii, refacerea plinurilor cu

combustibil şi alte consumabile..

Cap. VII – FLUXUL INFORMAŢIONAL-DECIZIONAL ÎN DECLANŞAREA

PLANULUI ROŞU DE INTERVENŢIE

Locul producerii

evenimentului

Dispecerat

integrat sau

112

Alte structuri

– I.P.J.OLT

+ I.J.J. OLT

ISU OLT SJA OLT

Trimite forţe şi mijloace

conform planului

Trimite forţe şi mijloace

conform planului

Primul echipaj solicită activarea

planului roşu

Prefect ISU OLT

ACTIVAREA

PLANULUI

roşu

Solicitare sprijin suplimentar de la :

- I.P.J.OLT

- I.J.J. OLT

- DSP OLT

- alte structuri

Solicitare sprijin suplimentar

de la aviaţie:

-I.G.Av.

-MApN

ISU OLT – intervine cu forţe şi mijloace

SJA OLT – intervine cu forţe şi mijloace

Aviaţie – intervine cu forţe şi mijloace SMURD

Structuri locale ale I.P.JOlt., I.J.J.Olt, S.T.P.F.Olt

Page 13: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 13 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

Cap. VIII. RESPONSABILITĂŢILE AUTORITĂŢILOR

a). Instituţia Prefectului al judeţului Olt:

- decide activarea Planului roşu de intervenţie, la solicitarea inspectorului şef al ISU

Olt;

- asigură îndeplinirea responsabilităţilor de către Comitetului Judeţean pentru Situaţii

de Urgenţă;

- asigură coordonarea structurilor publice deconcentrate/descentralizate potrivit

legislaţiei în domeniu;

- coordonează acţiunile de acordare a asistenţei supravieţuitorilor unui accident

colectiv si/sau calamitate ,cu manifestari deosebit de rapide si efecte limitate in

timp,avand ca rezultat victime multiple sau avand potential de a produce victime

multiple;

- asigură, împreună cu autorităţile publice locale şi organele abilitate, măsuri de

ordine şi siguranţă publică;

- asigură asistenţa psihologică a victimelor, familiilor acestora, prin compartimentele

specializate ale structurilor MAI şi prin Colegiul Psihologilor – Filiala Olt;

- emite ordine şi asigură cooperarea între instituţii în vederea limitării efectelor

negative produse de eveniment.

b).Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al judeţului

Olt:

- face propuneri, prin primul echipaj ajuns la faţa locului, inspectorului şef de

activare a Planului roşu prin intermediul dispeceratului ISU;

- solicită prefectului judeţului Olt, prin inspectorul şef, punerea în aplicare a

prezentului plan, etapizat. In lipsa prefectului sau în cazul imposibilităţii contactării lui

în cel mult 5 minute de la constatarea necesităţii declanşării Planului roşu de

intervenţie, acesta se declanşează la ordinul inspectorului-şef al I.S.U.

- instalează Postul Medical Avansat (PMA) de categoria I , împreună cu Serviciul de

Ambulanţă Olt, în cazul intervenţiilor de durată, conform anexei nr. 11;

- coordonează şi conduce, prin inspectorul şef al ISU/ înlocuitorul acestuia, toate

forţele care participă la operaţiunile de intervenţie în scopul acordării primului ajutor

medical calificat în cazul accidentelor cu victime multiple, transportul acestora la

unitatea de primire a urgenţelor (UPU) sau la unitatea spitalicească cea mai

apropiată, îndeplinind funcţia de Comandantul Operaţiunilor de Salvare (COS);

- participă cu forţe şi mijloace la acţiunile de intervenţie;

- organizează triajul de evacuare şi evacuează pacienţii împreună cu personalul

celorlalte servicii publice de asistenţă medicală de urgenţă;

- funcţie de situaţia operativă ia măsuri de prealarmare şi alarmare a personalului din

turele libere, necesar pentru intervenţie şi prezentare la subunitatea unde-şi

desfăşoară activitatea curentă ;

- acordă, prin echipajele SMURD, prim ajutor medical calificat în colaborare cu

celelalte servicii publice de asistenţă medicală;

- în situaţia în care evacuarea victimelor de la locul evenimentului nu este posibilă cu

mijloacele auto, comandantul operaţiunilor de salvare solicită, sprijinul elicopterelor

Page 14: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 14 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi

Internelor sau al Statului Major al Forţelor Aeriene din Ministerul Apărării Naţionale,

prin inspectorul-şef al I.S.U. Elicopterele pot fi folosite şi pentru transportul de

materiale sau personal de intervenţie, dacă acesta nu este posibil pe cale rutieră.

- odată cu informarea prefectului şi a inspectorului general al IGSU, solicită sprijin cu

forţe şi mijloace de la inspectoratele pentru situaţii de urgenţă limitrofe, în cazul

iniţierii etapei a VI-a de intervenţie;

- în cazul solicitării de forţe şi mijloace pentru sprijinirea judeţelor limitrofe,

informează prefectul judeţului despre aceasta, şi funcţie de situaţia operativă pune la

dispoziţia unităţii solicitante forţele şi mijloacele solicitate;

- prin purtătorul de cuvânt al unităţii, asigură transmiterea de informaţii către mass-

media privind evoluţia şi date ale evenimentului (nr de victime, cauze, forţe şi

mijloace care intervin,etc);

- centralizează şi transmite la dispeceratul unităţii raportul operativ de la locul

intervenţiei: nr victime, starea acestora, forţe şi mijloace ajunse la faţa locului,

proceduri de intervenţie;

- întocmeşte, în scris, prin personalul operativ din dispecerat, Raportul operativ al

intervenţiei;

- asigură operativitatea permanentă a PMA prin verificarea lunară a materialelor

sanitare şi a medicaţiei din dotarea acestuia de către asistentul coordonator SMURD şi

în cazul expirării acestora va lua măsuri de înlocuire a lor prin UPU;

c). Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt :

- pune la dispoziţia C.O.S. forţe şi mijloace în vederea asigurării intervenţiei ;

- dirijează circulaţia rutieră la locul intervenţiei, asigurând accesul rapid al maşinilor

de intervenţie la şi de la locul evenimentului;

- la nevoie deviază sau opreşte circulaţia rutieră din raza zonei de producere a

evenimentului, pentru a se creea acces rapid către locul intervenţiei;

- identifică persoanele şi mijloacele implicate în eveniment (victime, martori,

autoturisme etc);

- colaborează cu I.J.J Olt şi autorităţile publice locale pentru identificarea şi

transportul decedaţilor la morga temporară sau la cea a Serviciului de Medicină

Legală ( SML ) de pe raza administrativ – teritorială;

- asigură zona în vederea conservării probelor (fără a obstrucţiona intervenţia);

- permite accesul organelor de cercetare la faţa locului (Parchet, ISU, DSP, Garda

Mediu ş.a.) în vederea ridicării probelor cu scopul stabilirii cauzelor şi împrejurărilor

producerii evenimentului;

- ia măsuri de interzicere a accesului în zona de intervenţie a altor persoane sau

mijloace decât cele ale structurilor implicate în gestionarea situaţiei;

- colaborează cu celelalte structuri privind modul de intervenţie

- participă, în condiţiile legii, împreună cu alte unităţi ale Ministerului Afacerilor

Interne, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale şi alte organe prevăzute de

Page 15: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 15 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de

incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe,

precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

- ia măsuri pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice la locul intervenţiei, la

unităţile spitaliceşti implicate în preluarea răniţilor şi la unităţile SML unde sunt

depuse cadavrele rezultate din eveniment;

- asigură asistenţa psihologică , asistând victimele, familiile acestora şi personalul

propriu de intervenţie , după caz;

- participă la mobilizarea populaţiei apte de muncă, a mijloacelor de transport şi

tehnice, în vederea folosirii lor în acţiunile de intervenţie.

d). Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt:

- asigură forţe şi mijloace de intervenţie la faţa locului;

- asigură delimitarea zonei unde s-a produs evenimentul;

- asigură măsuri de protecţie a zonelor în care s-a produs sau există pericolul iminent

de producere a unor incendii, explozii ori a altor situaţii de urgenţă ce pun în pericol

viaţa, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora;

- ia măsurile ce se impun pentru a permite accesul la locul intervenţiei doar a

autospecialelor şi a persoanelor cu atribuţii cuprinse în Planul Roşu de Intervenţie,

respectiv: ambulanţe, personal ISU, repezentanţi ai Instituţiei Prefectului, DSP, IPJ,

STPF, SML, psihologi, autorităţi publice locale, organe de cercetare, purtători de

cuvânt ai MAI ;

-colaborează cu organele de cercetare la faţa locului, inclusiv cu SML Olt,

asigurând zona pentru conservarea şi recoltarea probelor.

- asigură asistenţa psihologică , asistând victimele, familiile acestora şi personalul

propriu de intervenţie , după caz;

- participă la limitarea şi înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice,

de mediu sau complexe;

- ia măsuri pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice la locul intervenţiei, la

unităţile spitaliceşti implicate în preluarea răniţilor şi la unităţile SML unde sunt

depuse cadavre rezultate din eveniment;

- colaborează cu I.P.J Olt şi autorităţile publice locale pentru identificarea şi

transportul decedaţilor la morga temporară sau la cea a Serviciului de Medicină

Legală ( SML ) de pe raza administrativ – teritorială;

e). Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Olt din cadrul Inspectoratului

Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu.

- asigură forţe şi mijloace la locul intervenţiei la dispoziţia COS ;

- participă, împreună cu alte formaţiuni ale Ministerului Afacerilor Interne, în

colaborare cu trupe ale Ministerului Apărării Naţionale şi cu alte autorităţi prevăzute

de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de

incendii, explozii, avarii, accidente, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de

limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

Page 16: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 16 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

- caută navele aflate în pericol în apele din zona de competenţă şi în marea liberă şi

participă la salvarea echipajelor acestora în caz de necesitate, iar la solicitare

desfăşoară acţiuni de salvare a navelor şi a încărcăturii lor, conform dreptului maritim

internaţional;

- în cazul producerii evenimentului în zona de frontieră asigură controlul traficului

auto prin restricţionare, oprire sau deviere a circulaţiei rutiere;

- împreună cu poliţia asigură măsuri de ordine publică

f). Biroul de Politie Transporturi Slatina:

- asigură forţe şi mijloace la locul intervenţiei la dispoziţia COS ;

- participă, împreună cu alte formaţiuni ale Ministerului Afacerilor Interne, în

colaborare cu forţe ale Ministerului Apărării Naţionale şi cu alte autorităţi prevăzute

de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de

incendii, explozii, avarii, accidente, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de

limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

- participă la evacuarea, izolarea şi interzicerea accesului persoanelor străine, fără a

crea panică, în zone care să le asigure protecţia;

- asigură identificarea mărfurilor periculoase transportate, prin consultarea

documentelor de transport, citirea plăcuţelor şi etichetelor portocalii aplicate pe părţile

laterale ale vagoanelor pentru transport marfă;

g). Direcţia de Sănătate Publică Olt

- verifică viabilitatea Planului alb pentru unităţile spitaliceşti de pe teritoriul

judeţului Olt;

- îndrumă şi controlează activitatea medico-sanitară din serviciul judeţean de

ambulanţă şi în spitalele de pe raza judeţului Olt (inclusiv UPU Slatina şi CPU

Caracal), luând măsuri de înlăturare a disfuncţionalităţilor privind asistenţa medicală

de urgenţă;

- desfăşoară activităţi privind asistenţa cu medicamente, echipamente şi produse

tehnico-medicale şi pentru utilizarea bazei materiale a asistenţei medicale de urgenţă;

- în cazul în care se impune, ia măsuri de profilaxie în zonele afectate de o situaţie de

urgenţă pentru populaţia din zonă şi/sau supravieţuitorii unei situaţii de urgenţă

(dezinfectare, vaccinare, etc);

- coordonează prin Serviciul de Medicină Legală Olt, activitatea de transport şi

depozitare a cadavrelor la morga temporară sau a SML;

- declanşează Planul alb la nivelul spitalului implicat astfel: directorul executiv al

D.S.P.Olt, la solicitarea directorului de salvări medicale (DSM) , iar în lipsa acestuia,

medicul responsabil de gardă din cadrul UPU/CPU ( cu informarea conducerii

spitalului).

h). Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt:

- face propuneri, prin primul echipaj ajuns la faţa locului, de activare a Planului roşu

prin intermediul SNUAU- 112 care va anunţa dispeceratul comun ISU - SJA;

Page 17: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 17 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

- participă cu forţe şi mijloace în vederea acordării ajutorului medical de urgenţă,

conform limitelor minime stabilite la capitolul Activarea şi Declanşarea Planului

roşu de intervenţie;

- funcţie de situaţia operativă ia măsuri de prealarmare şi alarmare a personalului din

turele libere, necesar pentru intervenţie, prezentarea acestuia la staţia unde-şi

desfăşoară activitatea curentă şi înlocuirea echipajelor S.M.U.R.D.;

- prin Directorul medical al SJA care îndeplineşte funcţia de Director al

operaţiunilor de salvare medicală sau a medicului coordonator din tura de serviciu,

care-l poate înlocui, se stabilesc măsurile, modul de salvare şi acordare a primului

ajutor de către fiecare echipaj medical, indiferent de structura din care provine;

- asigură la faţa locului triajul medical al victimelor, acordarea primului ajutor şi

brancardajul, la locul intervenţiei , inclusiv în cazul zonelor cu acces restricţionat;

- participă şi coordonează acordarea ajutorului medical pentru bolnavii critici;

- organizează transportul victimelor către unităţile spitaliceşti funcţie de gravitatea

stării acestora;

- împreună cu personalul ISU stabileşte locul de amplasare a PMA;

- menţine legătura operativă cu toate structurile implicate, prin dispecerat şi

mijloacele de transmisiuni şi telefonie fixă sau mobilă, conform Fluxului

informaţional;

- întocmeşte documentele specifice de acordare a asistenţei medicale pentru pacienţii

asistaţi de SJA;

i).Spitalulul Judeţean de Urgenţă Slatina prin Unitatea de Primire Urgenţe:

- pregăteşte primirea victimelor la nivelul UPU, cu implicarea personalului UPU,

împreună cu directorul medical al spitalului sau înlocuitorul acestuia;

- asigură personal calificat în acordarea asistenţei medicale de specialitate, iar în

cazul în care situaţia o impune ia măsuri de prealarmare, alarmare şi aducere a

personalului din turele libere;

- asigură dotarea cu materiale sanitare şi medicaţie a PMA, respectiv pentru

îngrijirea a 15-20 pacienţi din care cel puţin 8 critici;

- asigurarea înlocuirii materialelor sanitare şi a medicaţiei din dotarea PMA şi

SMURD;

-pune în aplicare Planul alb conform OC al MS şi MAI 2021/691/2008- pentru

aprobarea normelor metodologice de aplicare a „Sistemului naţional de asistenţă

medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat”

j).Spitalulul de Urgenţă Caracal prin Compartimentul de Primire Urgenţe:

- pregăteşte primirea victimelor la nivelul CPU, cu implicarea personalului CPU,

împreună cu directorul medical al spitalului sau înlocuitorul acestuia;

- asigură personal calificat în acordarea asistenţei medicale de specialitate, iar în

cazul în care situaţia o impune ia măsuri de prealarmare, alarmare şi aducere a

personalului din turele libere;

Page 18: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 18 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

-pune în aplicare Planul alb conform OC al MS şi MAI 2021/691/2008- pentru

aprobarea normelor metodologice de aplicare a „Sistemului naţional de asistenţă

medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat”

k). S.C. Cez Distribuţie S.A.

- difuzează informaţiile referitoare la propriile activităţi, necesare structurilor de

intervenţie care acţionează la declanşarea planului roşu de intervenţie;

- monitorizează şi evaluează siguranţa în funcţionare a reţelelor electrice de

distribuţie (RED), în conformitate cu standardul de performanţă pentru serviciul de

distribuţie;

- realizează şi menţine cerinţele fundamentale ce decurg din legislaţie privind

calitatea în construcţii pentru toate construcţiile din patrimoniu, inclusiv pentru

construcţiile specifice energetice;

- acţionează în situaţii de urgenţă şi/sau de incendiu la solicitările reprezentanţilor

autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenţă

conform competenţelor stabilite prin lege.

- ţine evidenţa mijloacelor tehnice, a utilajelor şi a aparaturii ce pot fi folosite în

caz de situaţie de urgenţă specifică şi, în caz de necesitate, pun la dispoziţia

comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, datele necesare;

l). S.C. Distrigaz Sud Reţele – Punct de lucru Slatina

- transmite informaţiile în cazul producerii avariei, în vederea punerii în

aplicare a măsurilor prevăzute în planurile de apărare şi instituirea situaţiei de urgenţă

publică;

-constituie mijloacele materiale necesare pentru intervenţie la sistemul de

distribuţie gaze naturale şi le menţin în stare operativă;

-organizează înştiinţarea şi alarmarea salariaţilor proprii pentru deplasarea acestora

la locul evenimentului în cazul declanşării planului roşu;

- exploatează, utilizează şi întreţine instalaţiile sistemului de distribuţie gaze naturale

şi respectă normele şi normativele specifice;

-realizează reţelele de monitorizare şi control cu aparatură specifică pentru

apărarea în caz de dezastre;

- întocmesc scheme de înştiinţare în caz de pericol şi asigură funcţionarea mijloacelor

de transmisiuni, alarmare, aflate în dotare;

- ţine evidenţa mijloacelor tehnice, a utilajelor şi a aparaturii ce pot fi folosite în

caz de situaţie de urgenţă specifică şi, în caz de necesitate, pun la dispoziţia

comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, datele necesare;

- execută lucrări specifice activităţii în situaţii de urgenţă, din dispoziţia C.O.S.

m). Autorităţi publice locale (Primării – C.L.S.U.):

- participă la acţiunile de acordare a asistenţei supravieţuitorilor unui accident

colectiv şi/sau calamităţi, cu manifestări deosebit de rapide şi efecte limitate în timp ,

având ca rezultat victime multiple sau având potenţial de a produce victime multiple;

- pun la dispoziţie, cu caracter temporar şi în limita posibilităţilor, capacităţi de

Page 19: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 19 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

cazare pentru victime, precum şi pentru rudele acestora care se deplasează la faţa locului.

- În colaborare cu I.P.J.Olt si I.J.J.Olt:

- identifică şi transportă decedaţii la morga temporară sau cea a spitalului (Slatina,

Caracal , Corabia, Balş) de pe raza unităţii administrativ-teritoriale competente;

- asigură cooperarea la faţa locului cu organele de cercetare, inclusiv cu

reprezentanţii S.J.M.L. Olt;

- asigură măsurile de ordine şi siguranţă publică;

- asigură comunicarea cu familiile victimelor şi informarea acestora despre

persoanele dispărute;

- asigură asistenţa psihologică, în colaborare cu D.S.P. Olt, prin psihologii din

structurile Ministerului Afacerilor Internelor, precum şi din alte structuri, inclusiv

voluntari, din cadrul filialei judeţene ale Colegiului Psihologilor din Romania,

asistând victimele, familiile acestora şi personalul propriu de intervenţie, după caz;

Cap. IX – COMANDA ŞI CONTROLUL ÎN CAZUL DECLANŞĂRII PLANULUI

ROŞU DE INTERVENŢIE

Intervenţiile executate prin aplicarea Planului roşu de intervenţie la nivelul

judeţului Olt sunt conduse de inspectorul-şef al I.S.U.J. Olt sau de înlocuitorul acestuia,

care este numit comandant al operaţiunilor de salvare (C.O.S.). Acesta îndeplineşte

atribuţiile comandantului acţiunii şi îl are ca adjunct pe directorul medical al serviciului

judeţean de ambulanţă sau de reprezentantul acestuia(D.M.).

Pentru conducerea intervenţiei, I.S.U.J. Olt asigură, puncte mobile de comandă,

care rămân la locul intervenţiei până la finalizarea ei.

Cap. X – COMUNICAŢIILE

1. Comandantul operaţiunilor de salvare (C.O.S.) ţine legătura în mod direct cu

prefectul judeţului Olt precum şi cu comandanţii echipajelor de intervenţie.

2. Modalităţile de comunicare între C.O.S. şi structurile participante la intervenţie

sunt:

a) cu prefectul prin telefon mobil şi staţie VHS;

b) cu structurile I.S.U. , prin telefon mobil şi staţie VHS;

c) cu structurile M.A.I., prin staţii VHS pe frecvenţa de cooperare ;

d) cu serviciul de ambulanţă, prin telefon mobil şi staţie VHS prin frecvenţa specifică

serviciului de ambulanţă;

3. Comunicaţiile se desfăşoară în baza planurilor de cooperare întocmite la nivelul

I.S.U. Olt.

4. Fiecare structura asigura mijloacele de comunicatii ,pentru efectivele proprii.

In vederea cresterii operativitatii schimbului de date si informatii, precum si pentru

rezolvarea unor cazuri deosebite partile semnatare stabilesc persoane de contact.

Page 20: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 20 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

Cap. XI – INFORMAREA PUBLICULUI ŞI A MASS-MEDIEI

Măsura de informare a populaţiei şi a mass-mediei se aplică imediat după activarea

Planului roşu de intervenţie.

Comunicarea cu mass-media se va face doar de către persoanele care au acest drept

(purtător de cuvânt din cadrul I.S.U.. Olt sau al U.P.U.-S.M.U.R.D. Olt, C.O.S., D.M.)

doar după o informare completă cu date referitoare la cauzele, locul şi gravitatea

accidentului.

Prin comunicarea cu mass-media se vor transmite populaţiei măsurile ce trebuie

luate de către persoanele afectate sau posibil a fi afectate de accident.

Pentru evitarea unor situaţii care pot produce panică în rândul populaţiei şi pentru o

informare corectă şi operativă a rudelor persoanelor implicate în accidente, cu consecinţe

asupra stării generale de linişte în rândul cetăţenilor, se definesc 3 niveluri de informare:

- nivelul local - la locul desfăşurării intervenţiei;

- nivelul judeţean;

- nivelul naţional.

Cap.XII. RESURSE

Resursele necesare intervenţiei vor fi asigurate de către fiecare instituţie implicată

în răspuns la urgenţa generată de producerea unui accident colectiv şi/ sau calamităţi, cu

manifestări deosebite conform legislaţiei în domeniu.

Materialele sanitare şi medicamentele pentru intervenţie, la declanşarea Planului

roşu vor fi asigurate de către U.P.U. al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina..

Decontarea cheltuielilor serviciilor private de ambulanta participante la misiune se

va efectua la tarifele CNAS, din bugetul de stat sau din bugetul local.

Cap. XIII– DISPOZIŢII FINALE.

Prevederile prezentului plan intră în vigoare la data semnării şi sunt valabile pe o

perioadă de 12 luni; având caracter obligatoriu pentru structurile implicate.

Prezentul plan îşi prelungeşte automat valabilitatea în situaţia în care nici una din părţi nu

solicită anularea sau revizuirea acestora, cu menţiunea ca legislaţia în vigoare să nu fie

modificată, astfel încât planul să fie lovit de nulitate.

Eficienţa măsurilor întreprinse în prezentul plan va fi evaluată în a doua decadă a

lunii noiembrie.

Testarea Planului roşu de intervenţie se va realiza cel puţin 1 dată pe an, în cadrul

exerciţiilor cu forţe în teren, organizate la nivelul zonei de competenţă.

Page 21: Planul rosu de interventie in judetul Olt

Pagina 21 din 21 NESECRET

Slatina, Str. Tipografului, nr. 7, jud. OLT

Tel.:0249/432211, fax. 0249/432288, [email protected], cod poştal 230002

În acest sens, în scenariile exerciţiilor vor fi prevăzute momente tactice care să impună

aplicarea parţială sau totală a planului roşu.

Persoanele cu atribuţii în cadrul planului sunt obligate să cunoască conţinutul

acestuia în părţile ce-i privesc conform competenţelor avute.

Prezentul plan s-a încheiat în 3 exemplare şi se păstrează după cum urmează:

a) exemplarul nr.1 - la IGSU-CON- Serviciul asistenţă psihologică şi medicina la

dezastre;

b) exemplarul nr.2 la Ministerul Sănătăţii - Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă;

c) exemplarul nr.3 la ISU Olt.

Părţile semnatare vor primi extrase din prezentul plan.

Orice modificare survenită prezentului plan va fi adusă la cunoştinţă în regim

de urgenţă la Centrul Operaţional al I.S.U. Olt.

Anexele 1-14 fac parte integrantă din prezentul plan.

AVIZAT

PRIM ADJUNCT

Colonel

Costel BELBEA

VERIFICAT

ŞEF CENTRUL OPERAŢIONAL

Colonel

Dorel PREDESCU

ÎNTOCMIT

OFIŢER SPECIALIST II

MONITORIZARE SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI DISPECERAT

Locotenent colonel

Lucian Virgil ZAHARIA