Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

21
ŞCOALA:Grup Scolar „C.Cantacuzino”Baicoi Aprobat director, PROFESOR:Isabela Elena Ciurea DISCIPLINA:Fizica CLASA :a IX-a B Avizat comisie metodica, PROFIL:real;SPECIALIZAREA: stiinte ale naturii(3 ore/sapt) PROIECTAREA DIDACTICA A UNITATILOR DE INVATARE AN SCOLAR:2010-2011 NR. CRT UNITATEA DE INVATARE COMPETENTE SPECIFICE CONŢINUTURI ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE NR. ORE SAPT. OBS 1 Prelucrarea normelor de tehnica si securitatea muncii in laboratorul de fizica Test predictiv Discutarea subiectelor si interpretarea testului Test predictiv 3 13.09 - 17.09 2. RECAPITULARE ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATE ÎN 1.Cunoasterea si aplicarea noţiunilor de matematică în fizică. 2.fixarea unei -Marimi fizice -Fenomene fizice.Clasificari -Unitati de masura.Relatii de transformare a -Exercitii de stabilire a coresp. intre proprietati masurabile si marimi fizice -Exercitii de Fise de lucru individ. Discutii pe grupe Frontal/ 20.09 - 24.09

Transcript of Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

Page 1: Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

ŞCOALA:Grup Scolar „C.Cantacuzino”Baicoi Aprobat director, PROFESOR:Isabela Elena Ciurea DISCIPLINA:Fizica CLASA :a IX-a B Avizat comisie metodica,PROFIL:real;SPECIALIZAREA: stiinte ale naturii(3 ore/sapt)

PROIECTAREA DIDACTICA A UNITATILOR DE INVATAREAN SCOLAR:2010-2011

NR. CRT

UNITATEA DE INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONŢINUTURI ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE NR. ORE

SAPT. OBS

1 Prelucrarea normelor de tehnica si securitatea muncii in laboratorul de fizica

Test predictiv Discutarea subiectelor

si interpretarea testului

Test predictiv

3

13.09-17.09

2. RECAPITULARE

ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATE ÎN FIZICĂ

1.Cunoasterea si aplicarea noţiunilor de matematică în fizică.2.fixarea unei gândiri analitice în aplicaţii.

-Marimi fizice -Fenomene fizice.Clasificari -Unitati de masura.Relatii de transformare a unitatatilor de masura.Multipli si submultiplia)Elemente de algebra utilizate in studiul fizicii- Ecuaţii de grad I şi II.-.Funcţii de grad I b)Elemente de geometrie si trigonometrie utilizate in studiul fizicii

-Exercitii de stabilire a coresp. intre proprietati masurabile si marimi fizice-Exercitii de clasificare a fenomenelor din domeniile studiate-Exercitii de transformare a unitatilor de masura-Rezolvarea unor ecuatii de gradul I si al II-lea-Reprezentarea unor functii de gradul I.-Aplicarea notiunilor de geometrie si trigonometrie in situatii concrete

Fise de lucru individ.Discutii pe grupeFrontal/tabla,creta

1

1

1

20.09-24.09

Page 2: Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

NR. CRT

UNITATEA DE INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONŢINUTURI ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE NR. ORE

1

11

12

1

1

1

21

SAPT.

27.09-01.10

04.10-08.10

11.10-15.10

18.10-22.10

OBS

3 I OPTICA GEOMETRICA

REFLEXIA SI REFRACTIA LUMINII

1.Descrierea şi explicarea într-un limbaj specific a fenomenelor de reflexie, refracţie, a luminii.2.Descrierea şi explicarea într-un limbaj specific a propagării luminii prin prisma optică*3.Identificarea condiţiilor de producere a reflexiei totale*4. Identificarea unor noţiuni şi caracterizarea unor mărimi fizice utile în studiul opticii geometrice. 5.Evidenţierea experimentală a reflexiei şi refracţiei luminii, şi a legilor acestora.

1.Principiile opticii geometrice.2. Reflexia luminii Observarea reflexiei luminii2.1Oglinzi plane.*Probleme

2.2.Oglinzi sferice*Probleme

3 .Refractia luminii Observarea refractiei luminiiDeterminarea indicelui de refracţie al unui mediu3.1Reflexia totala3.2Refracţia printr-o prismă optică.Dispersia luminii3.3.Prisme cu reflexie totalaStudiul propagãrii luminii prin prisma opticã.ProblemeTest de evaluare

-observarea si descrierea fenomenelor de reflexie si refractie a luminii-explicarea legilor reflexiei si refractiei pe baza Principiului lui Huygens-studierea experimentala si teoretica a refractiei luminii prin prisma optica -exprimarea prin simboluri specifice a marimilor fizice, a legilor fenomenelor,a formulelor oglinzilor-studiul individual şi de caz pentru explicarea şi observarea unor fenomene(curcubeul)-proiectarea si realizarea unor experimente simple.-măsurarea unor mărimi

-Oglinzi-Prisme optice-Surse de lumina-Laser-Soft educat.AEL-Exp.simulate(sursa Internet)-manuale alternative-culegeri de probleme

Page 3: Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

NR. CRT

UNITATEA DE INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONŢINUTURI ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE NR. ORE

SĂPT.

OBS

4

LENTILE SUBTIRI

1.Identificarea unor noţiuni şi caracterizarea unor mărimi fizice utile în studiul opticii geometrice. 2.Determinarea pe cale experimentală, grafică şi analitică a imaginii unui obiect prin lentilele subţiri3.Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea relaţiilor stabilite între mărimile ce caracterizează diferite sisteme optice cu lentile.

4. Lentile subţiri .4.1.Notiuni fundamentale4.2.Formarea imaginilor în lentile.4.3.Formulele lentilelor subtiri. 4.4.Asociatii de lentileDeterminarea distanţei focale a unei lentile subţiri.a)convergenteb)divergenteProbleme

-identificarea caracteristicilor lentilelor convergente si divergente-construirea imaginilor unui obiect in lentile subtiri- realizarea unor experimente simple pentru determinarea caracteristicilor imaginii unui obiect in lentile subtiri- proiectarea si realizarea unor lucrări de laborator pentru determinarea distantei focale a lentilelor subtiri-deducerea unor relaţii între mărimile fizice specifice-rezolvarea unor probleme specifice

-Trusa de optica-Fise de lucru-Soft educational AEL-manuale alternative-culegeri de probleme

1

111

112

25.10-29.10

1.11-5.11

8.11-12.11

5 INSTRUMENTE OPTICE

1.Descrierea şi explicarea principiilor de funcţionare ale unor dispozitive şi aparate optice ce utilizează oglinzi şi lentile.2.Identificarea principalelor defecte de vedere şi a modalităţilor de corectare a acestora 3.Explicarea formarii imaginii în aparatul foto şi în microscop*

5. Ochiul omenesc 6 .Instrumente optice .a)care formeaza imagini virtuale6.1.Lupa*6.2.Luneta*6.3.MicroscopulStudiul microscopuluib)care formeaza imagini reale6.4 Aparatul de fotografiatTest de evaluare

-descrirea componentelor ochiului uman si intelegerea rolului lor-realizarea unor transferuri interdisciplinare prin explicarea fiziologiei analizatorului vizual pe baza unor fenomene fizice(refractie,efect fotoelectric-transformarea semnalului luminos in semnal electric-nu se insista!)-studiul unor instrumente optice(experimental si teoretic)

-Soft educational AEL-Lupa-Microscoop-Aparat fotografic-Evaluare prin test interactiv in AEL

1

1

1

1

15.11-19.11

Page 4: Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

NR. CRT

UNITATEA DE INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONŢINUTURI ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE NR. ORE

SĂPT.

OBS

6. II.PRINCIPII ŞI LEGI ÎN MECANICA NEWTONIANĂ

MISCAREA SI REPAUSUL

1.Rezolvarea unor exerciţii simple pentru înţelegerea modului de operare cu vectori.2.Descrierea şi explicarea într-un limbaj specific a mişcării corpurilor folosind mărimile fizice vectoriale viteză şi acceleraţie3.Identificarea condiţiilor in care un corp poate fi descris ca un punct material

1. Notiuni de calcul vectorial* 1.1.Marimi scalare si marimi vectoriale1.2.Adunarea vectorilor1.3.Inmultirea vectorilor cu scalari1.4.Scaderea vectorilor1.5Descompunerea unui vector1.6.Produsul scalar a doi vectori1.7Sistem de coordonate.ProiectiiExercitii2. Mişcarea mecanica 2.1.Notiuni introductive2.2.Vectorul deplasare2.3Viteza 2.4.Acceleraţia 2.5 Clasificarea miscarilor punctului material2.6. Miscarea rectilinie si uniformaProbleme

RecapitulareLucrare scrisa semestrialaDiscutarea lucrarii scrise

-reactualizare marimilor fizice scalare si vectoriale-rezolvarea de exercitii legate de operatiile cu vectori-urmarirea unui film didactic privind miscarea-schimb de idei privind elementele caracteristice miscarilor identificate-caracterizarea elementelor miscarii-reprezentari grafice ale unor legi de miscare-interpretarea unor reprezentari grafice ale legilor de miscare

-fise individuale de lucru-tabla/creta-softuri educationalediscutii/frontal;pe grupe-culegeri de probleme

3

1

1

1

1

11

4

1

22.11-26.11

29.11-03.12

6.12-10.12

13.12-17.1220-21.12

7. 1.Evidenţierea modurilor 3. Principiile mecanicii şi tipuri de forţe.

-identificarea principalelor etape ale dezvoltarii

-fise individuale de lucru

Page 5: Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

PRINCIPIILE MECANICII

CLASICE

observabile in care se manifesta inerţia corpurilor2.Generalizarea şi extrapolarea rezultatelor observaţiilor experimentale în formularea principiului I3.Evidenţierea faptului că starea mecanică a corpurilor poate fi modificată ca urmare a unei interacţii şi ca interacţiunea este o proprietate măsurabilă a tuturor fenomenelor fizice4.Identificarea modului in care inerţia corpurilor influenţează efectul interacţiunii acestoraIdentificarea relaţiei cauzale dintre forţă şi acceleraţie şi a faptului că pe durata unei interacţiuni asupra fiecărui corp acţionează câte o forţă5.Determinarea caracteristicilor perechilor de forţe care există într-o interacţiune6.Generalizarea rezultatelor observaţiilor experimentale în formularea principiului al II-lea şi al III-lea al mecanicii7.Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite situaţii a principiilor II şi III ale mecanicii newtoniene

3.1. Principiul I al mecanicii Evidenţierea inerţiei corpurilor.3.2. Principiul al II-lea al mecanicii clasice.

Evidenţierea efectului diferitelor interacţiuni asupra stării mecanice a corpurilor3.3 Principiul al III-lea al mecanicii Evidentierea caracteristicilor perechilor de forte3.4 Forte de contact si interactiuni la distantaProbleme

mecanicii clasice prin intermediul contributiei unor fizicieni ca:Galilei,Newton-proiectarea si realizarea unor unor experimente simple(principiul inertiei-baza experimentala) -schimb de idei privind modul in care se manifesta inertia corpurilor-schimb de idei privind efectele diferitelor tipuri de interactiuni asupra corpurilor(efecte dinamice si statice) -realizarea unor experimente simulate pentru verificarea experimentala a principiului al II-lea al dinamicii-formularea principiului fundamental al dinamicii-schimb de idei privind caracteristicile perechilor de forte dintr-o interactiune-rezolvarea de probleme specifice care vizeaza intelegerea si aplicarea principiilor mecanicii in diferite situatii(identificarea proprietatii de inertie a corpurilor ,identificarea perechilor actiune-reactiune,etc)

-tabla/creta-softuri educationale-dispozitive exp.discutii/frontal;pe grupe-invatarea prin descoperire,brainstorming-culegeri de probleme

3

1

05.01-07.01

10.01-14.01

16.01-20.01

Page 6: Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

11

111

23.01-27.01

30.01-03.02

13.02-17.02

20.02-24.02

27.02-03.03

06.03-10.03

13.03-17.03

Page 7: Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

20.03-24.03

27.03-31.03

03.04-07.04

10.04-14.04

25.04-28.04

02.05-05.0508.05-12.05

15.05-19.05

22.05-26.05

29.05-02.06

05.06-09.06

12.06-16.06

Page 8: Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

NR. CRT

UNITATEA DE INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONŢINUTURI ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE NR. ORE

SAPT. OBS

8.

TIPURI DE FORTE

1.Evidenţierea experimentală a dependenţei alungirii corpurilor de forţa deformatoare, în domeniul elastic2.Generalizarea rezultatelor observaţiilor experimentale în formularea legii lui Hooke3.Identificarea forţei care tinde să readucă corpul în starea nedeformată ca fiind forţa elastică4.Interpretarea diagramei dependenţei efortului unitar de alungirea relativă pentru diferite materiale*5.Modelarea interacţiunii dintre corpurile legate prin fire utilizând tensiunea6.Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite situaţii a legii lui Hooke7.Descoperirea pe cale experimentală a legilor frecării la alunecare8.Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite situaţii a legilor frecării la alunecare9.Analizarea diferenţelor dintre frecarea statică şi frecarea cinetică* precum şi a rolului frecării în tehnică şi activitatea cotidiana

3.4.Tensiunea elastică din fire. 3.5.Legea lui Hooke. Forţa elastică. Determinarea constantei elastice a unui resortProbleme3.6Forţa de frecare la alunecare

Determinarea coeficientului de frecare la alunecare

Probleme

-identificarea experimentala a unor tipuri de forte-formularea legii lui Hooke pe baza observatiilor experimentale-evidentierea perechilor actiune-reactiune in cazul deformarii unui resort-determinarea experimentala a constantei elastice a unui resort prin metoda alungirii -realizarea graficului dependentei efortului unitar de alingirea reletiva si interpretarea lui-evidenta diferitelor tipuri de forte de frecare(statica,cinetica-la alunecare,la rostogolire), compararea lor si analizarea rolului fiecareia in activitatea cotidiana si in tehnica-proiectarea si realizarea de experimente care urmaresc verificarea legilor frecarii la alunecare si determinarea coeficientului de frecare la alunecare prin diferite metode(a tribometrului,a planului inclinat)-rezolvarea unor probleme specifice

-dispozitive experimentale-softuri educationalediscutii/frontal;pe grupe-invatarea prin descoperire,brainstorming-fise de lucru pe grupe

111

3

17.01-21.01

24.01-29.01

Page 9: Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

SEMESTRUL AL II-LEA

NR. CRT

UNITATEA DE INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONŢINUTURI ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE NR. ORE

SAPT. OBS

9CAMPUL

GRAVITATIONAL

1Evidenţierea faptului că toate corpurile din Univers se atrag cu o forţă care depinde de masele corpurilor şi de distanţa dintre ele2Interpretarea greutăţii ca forţa de atracţie universală manifestată în vecinătatea Pământului3Evidenţierea faptului că interacţia gravitaţională se transmite prin câmp*4Interpretarea acceleraţiei gravitaţionale ca intensitate a câmpului gravitaţional*

3.7.Legea atractiei universale3.8.Campul gravitationalProblemeProbleme recapitulativeTest sumativ

-identificarea contributiei lui Newton in formularea legii atractiei universale-formularea legii atractiei universale-introducerea notiunii de camp gravitational-caracterizarea campului gravitational cu ajutorul intensitatii cp gravitational-interpretarea acceleraţiei gravitaţionale ca intensitate a câmpului gravitaţional

-internet,CD educationale-soft educational AEL-tabla,creta-problematizare-discutii/ frontal-manual-culgeri de probleme

11121

07.02-11.02

14.02-18.02

10 TIPURI DE MISCARI ALE PUNCTULUI MATERIAL

1.Demonstrarea legilor mişcărilor studiate.2.Verificarea experimentală a legilor.3.Prezentarea unor cazuri particulare de M.R.U.V.4.Rezolvarea unor probleme simple de mişcare mecanică.5.Prezentarea unor aplicaţii ale mişcărilor circulare.6.Evidenţierea caracterului de forţă de inerţie a forţei centrifuge.

*Miscarea rectilinie uniform variataProbleme*Miscari in camp gravitationalProbleme*Miscarea circulara uniformaProbleme*Forta de inertieProblemeTest de evaluare

-reactualizarea clasificarilor tipurilor de miscari ale punctului material-reactualizarea MRU-definirea MRUV si MCU-demonstrarea legilor MRUV-reprezentarea grafica a l.m.,l.v.si interpretarea acestor grafice pt.MRUV-rezolvarea unor probleme legate de MRUV,inclusiv miscarea in camp gravitational(bazate pe interpretare de grafice,probleme de intalnire,etc)-studiul MCU

-tabla,creta-discutii-problematizare-fise individuale de lucru-experiment simulat-manual

111121

1

1

21.02-25.02

28.02-01.03

07.03-11.03

Page 10: Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

NR. CRT

UNITATEA DE INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONŢINUTURI ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE NR. ORE

SAPT. OBS

11 III.TEOREME DE VARIATIE SI LEGI DE CONSERVARE IN MECANICA

LUCRUL MECANIC SI PUTEREA

1.Identificarea condiţiilor în care o forţă efectuează un lucru mecanic şi a condiţiilor în care energia mecanică se conservă2.Explicarea semnificaţiei fizice a puterii şi a randamentului3.Calcularea lucrului mecanic efectuat de diferite forţe - greutatea, forţa de frecare la alunecare, * forţa elastică4.Rezolvarea unor probleme specifice

1 .Lucrul mecanic si puterea 1.1 L efectuat de o forta

constanta.1.2 L al greutatii1.3 L efectuat de forte

variabile.1.4 Interpretare geometrica a L1.5 L al fortei elastice1.6 Forte conservative si

neconservative1.7 Randamentul planului

inclinat.Determinarea randamentului unui plan inclinat1.8 Puterea mecanicaProblemeEvaluare

-definirea lucrului mecanic efectuat de o forta constanta-calculul L efectuat de diverse tipuri de forte constante(G,Ff)-calculul L efectuat de forte variabile(Fe).Interpretareageometrica a L-introducerea notiunilor de forte conservative si neconservative si identificarea,in acest sens,a caracterului tipurilor de forte studiate -definirea puterii mecanice-calculul randamentului planului inclinat-realizarea unui experiment de determinare a randamentului planului inclinat

-tabla,creta-discutii/ frontal-problematizare-dispozitiv experimental-manual-culgeri de probleme

11

11

11

1

11

14.03-18.03

21.03-25.03

28.03-01.04

12

ENERGIA MECANICA

1. Explicarea deosebirii dintre mărimile fizice de stare şi cele de proces 2.Calcularea energiei cinetice şi a energiei potenţiale gravitaţionale şi *potenţiale elastice3.Explicarea semnificatiei fizice a teoremei de variatie a energiei cinetice si potentiale3.Identificarea conditiilor in care energia mecanica se

2.Energia mecanica-marime de stare2.1Energia cinetica.Teorema de variatie a energiei cinetice2.2.Energia potentiala.Teorema de variatie a energiei potentiale-Energia potentiala gravitationala-Energia potentiala elastica

-definirea energiei mecanice ca marime asociata proprietatii sistemelor de a efectua L la trecerea dintr-o stare in alta-stabilirea notiunilor de marime de stare si marime de proces si a deosebirilor dintre ele-definirea energiei cinetice si a energiei potentiale a unui

-tabla,creta-discutii/ frontal-problematizare-manuale alternative-fise individuale de lucru-culgeri de probleme

1

1

11.04-15.04

Page 11: Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

conserva4.Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite situaţii a teoremei variaţiei energiei cinetice şi a legii de conservare a energiei mecanice

2.3.Legea conservarii energiei2.4.Teorema de variatie a energiei mecaniceProblemeTest de evaluareDiscutarea testului

sistem conservativ:Epg,Epe

-demonstrarea legii conservarii energiei-interpretarea teoremelor de variatie a Ec si Ep si a legii conservarii energiei,inclusiv prin explicarea comportamentului unor sisteme aflate in campuri de forte conservative sau neconservative-rezolvarea de probleme specifice prin aplicarea teoremelor de variatie studiate si a legii conservarii energiei

1

311

25.04-29.04

13

IMPULSUL MECANIC

1Explicarea faptului ca forţa poate avea ca efect modificarea produsului dintre masa şi viteza corpului*2.Identificarea produsului dintre masă şi viteză ca fiind o mărime fizică vectorială numită impuls şi a cărui viteză de variaţie în timp este egală cu rezultanta forţelor care acţionează asupra corpului*3.Calcularea impulsului punctului material şi a unui sistem de puncte materiale*4.Identificarea condiţiilor în care impulsul total se conservă*5.Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite situaţii a teoremei variaţiei impulsului şi a legii de conservare a impulsului*

3.Impulsul mecanic.3.1.*Teorema de variatie a impulsului punctului materialLegea conservarii impulsului punctului material3.3.*Teorema de variatie a impulsului sistemului de 2 puncte materialeLegea conservarii impulsului pentru sistemul de 2 puncte materiale3.4.*Ciocniri-ciocniri plastice-ciocniri perfect elasticeProbleme

Recapitulare in vederea sustinerii lucrarii scrise

-introducerea impulsului mecanic si al impulsului fortei-demonstrarea teoremelor de variatie si a legii conservarii impulsului pentru punctul material si pentru sistemul de doua puncte materiale-stabilirea conditiilor in care se conserva impulsul total-aplicarea legii conservarii impulsului total in cazul particular al ciocnirilor plastice si perfect elastice-rezolvarea de probleme specifice

-tabla,creta-discutii/ frontal-problematizare-experiment simulat-manuale alternative-fise individuale de lucru-culgeri de probleme

1

1

112

1

02.05-06.05

9.05-13.05

16.05-20.05

Page 12: Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

semestrialeLucrare scrisa semestrialaDiscutarea lucrarii scrise semestriale

1

1

Page 13: Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

14 ELEMENTE DE STATICA

1.Identificarea condiţiilor în care corpurile efectuează o translaţie sau o rotaţie2.Identificarea condiţiilor în care un corp este în echilibru de translaţie sau echilibru de rotaţie3.Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite situaţii a condiţiilor de echilibru la translaţie sau rotaţie4.Explicarea legăturii între energia potenţială a sistemului, starea de echilibru mecanic şi sensul de evoluţiei sistemului*

1. Echilibrul mecanic 1.1 Echilibrul de translatie-Echilibrul punctului material-Echilibrul punctului material supus la legaturi-Echilibrul punctului material supus la legaturi in camp gravitational-Echilibrul de translatie al solidului rigidStudiul echilibrului de translatie al punctului material Studiul echilibrului de translatie al solidului rigid

1.2.Echilibrul de rotatie al solidului rigid-Produsul vectorial a doi vectori-Momentul fortei.Teorema lui Varignon-Momentul cinetic-Teorema de variatie a momentului cinetic-Echilibrul de rotatie al solidului rigidProblemeEvaluare

-stabilirea conditiilor de echilibru de translatie al punctului material si al solidului rigid-inroducerea momentului unei forte in raport cu un punct-definirea momentului cinetic-demonstrarea teoremei de variatie a momentului cintic al punctului material si identificarea conditiilor in care acesta se conserva-stabilirea conditiilor de echilibru de rotatie al solidului rigid-rezolvarea de probleme de echilibru

-dispozitive experimentale pentru efectuarea experimentelor mentionate-fise de lucru pe grupe-experiment simulat-tabla,creta-manual

1

1

1

3

2

1

23.05-27.05

30.05-03.06

06.06-10.06

15 RECAPITULARE FINALA

1.Optica geometrica2.Principii si legi in mecanica clasica

-fise individuale de lucru-culegeri de

22

07.06-11.06

Page 14: Planificare fizica- IX(2010-2011) Real

3.Teoreme de variatie si legi de conservare in mecanica

probleme 2 13.06-17.06