Plan de aparare – SVSU

32
COMITETUL ORENESC PENTRU SITUAII DE URGEN BICAZ CUPRINS PERIOADA DE PLAN 2014 - 2017 1. Dispoziia primarului de constituire a comitetului local pentru situaii de urgen. Dispoziia primarului de constituire a centrului operativ cu activitate temporar. Hotrrea Consiliului local privind nfinarea Serviciului Voluntar pentru Situaii de Urgen. Dispoziia primarului pentru atribuirea funciei de agent de inundaii efului SVSU. 2. Tabel nominal cuprinznd comitetului local pentru situaii de urgen. Tabel nominal cuprinznd centrului operativ cu activitate temporar. 3. Tabel cu numerele de telefon, fax, adrese de e-mail ale permanenei unde se pot transmite avertizri, prognoze, decizii, dispoziii i informaii. 4. Schema fluxului informaional operativ-decizional pentru aprare mpotriva inundaiilor i fenomenelor meteorologice periculoase. 5. Tabelul cuprinznd date caracteristice de aprare a obiectivelor inundabile. 6. Msuri preventive i operative ce se ntreprind la nivel local. Lista podurilor i podeelor cu seciuni de scurgere subdimensionate la care se asigur supravegherea permanent pe timpul apelor mari. Tabel cu forele i mijloacele de intervenie 7. Tabelul cu stocul minim de mijloace i materiale de aprare existente. 8. Planul de situaie al localitii la scara 1:25.000, care cuprinde: - localizarea obiectivelor afectabile; - delimitarea zonelor inundabile: - din revrsri de cursuri de ap; - din scurgeri de pe versani; - amplasarea construciilor hidrotehnice cu rol de aprare mpotriva inundaiilor; - cu punctele critice ale acestora; - indicarea zonelor pentru inundare dirijat (dup caz); - cile de comunicaie; - zone cu poduri i podee subdimensionate; - zone critice; - zone de evacuare preventiv i cazare a populaiei, animalelor i bunurilor. 9. Profil transversal tip prin albie i dig (dup caz) pe care se vor indica cotele de aprare i fazele de aprare la diguri. 10. Raport asupra strii digurilor de aprare n zona localitilor care s cuprind situaia afectrii acestora la viiturile din ultima decad i modul lor de refacere. 11. Planul de prevenire i combatere a polurilor accidentale la folosinele de ap potenial poluatoare. 12. Elemente strict necesare extrase din Planul de aciune n caz de accident la baraj. - timpul minim de propagare a undei de rupere pn la localitate; - limita maxim a undei de rupere; - obiective cuprinse n zona inundabil; - nlimea maxim a lamei de ap; - ci de evacuare; - zone de evacuare n caz de accident la baraj.

Transcript of Plan de aparare – SVSU

Page 1: Plan de aparare – SVSU

COMITETUL ORĂŞENESCPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZC U P R I N S PERIOADA DE PLAN

2014 - 2017

1. Dispoziţia primarului de constituire a comitetului local pentru situaţii de urgenţă.Dispoziţia primarului de constituire a centrului operativ cu activitate temporară.Hotărârea Consiliului local privind înfinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii deUrgenţă.Dispoziţia primarului pentru atribuirea funcţiei de „agent de inundaţii” şefului SVSU.

2. Tabel nominal cuprinzând comitetului local pentru situaţii de urgenţă.Tabel nominal cuprinzând centrului operativ cu activitate temporară.

3. Tabel cu numerele de telefon, fax, adrese de e-mail ale permanenţei unde se pot transmiteavertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii.

4. Schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărare împotriva inundaţiilorşi fenomenelor meteorologice periculoase.

5. Tabelul cuprinzând date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile.

6. Măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local.Lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigurăsupravegherea permanentă pe timpul apelor mari.Tabel cu forţele şi mijloacele de intervenţie

7. Tabelul cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente.

8. Planul de situaţie al localităţii la scara 1:25.000, care cuprinde:- localizarea obiectivelor afectabile;- delimitarea zonelor inundabile:

- din revărsări de cursuri de apă;- din scurgeri de pe versanţi;

- amplasarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor;- cu punctele critice ale acestora;- indicarea zonelor pentru inundare dirijată (după caz);

- căile de comunicaţie;- zone cu poduri şi podeţe subdimensionate;- zone critice;- zone de evacuare preventivă şi cazare a populaţiei, animalelor şi bunurilor.

9. Profil transversal tip prin albie şi dig (după caz) pe care se vor indica cotele de apărare şifazele de apărare la diguri.

10. Raport asupra stării digurilor de apărare în zona localităţilor care să cuprindă situaţiaafectării acestora la viiturile din ultima decadă şi modul lor de refacere.

11. Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţialpoluatoare.

12. Elemente strict necesare extrase din „Planul de acţiune în caz de accident la baraj”.- timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate;- limita maximă a undei de rupere;- obiective cuprinse în zona inundabilă;- înălţimea maximă a lamei de apă;- căi de evacuare;- zone de evacuare în caz de accident la baraj.

Page 2: Plan de aparare – SVSU

COMITETUL ORĂŞENESC PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZTABEL CU COMPONENŢA NOMINALĂ A MEMBRILOR

COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (C.L.S.U.)PERIOADA DE PLAN

2014 – 2017Nr.Crt

NUMELE ŞIPRENUMELE

UNITATEALA CARE SUNTÎNCADRAŢI

FUNCŢIA ADRESELE MEMBRILOR COMITETULUIÎN CADRULUNITĂŢII

ÎN CADRULC.L.S.U.

LA LOCUL DE MUNCĂ (mun./oraş/comună/sat, str., nr.) LA DOMICILIU (mun./oraş/comună/sat, str., nr., bl., ap.)TELEFON, FAX, MOBIL DE SERVICIU TELEFON FIX, MOBIL PERSONAL

0 1 2 3 4 5 61 SǍLǍGEAN NICOLAE Primărie Primar Preşedinte Or. Bicaz, str.Barajului nr.4, Or. Bicaz, str. Piatra Corbului nr.80,

0233254310, 254530, 253410, 0733049594 0233254322, 07222596702 BUTNARU NICU Primărie Viceprimar Vicepreşedinte Or. Bicaz, str. Barajului nr. 4 Or. Bicaz, str. Codrului nr. 20

0233254310, 254530, 253520, 0723376122 0233253577, 07233761223 SPIRIDON IOAN Primărie Secretar Membru Or. Bicaz, str. Barajului nr. 4 Com. Tarcău, sat Lunca nr.85B

0233254310, 254530, 253430, 0733049591 0233240155, 07441786454 SCRIPCARU IOACHIM Primărie Şef S.V.S.U. Membru Or. Bicaz, str. Piatra Corbului Bl. ANL Or. Bicaz, str.Piatra Corbului Bl.5 Sc.A, Ap.3

0233254390, 0735887095 0233253390, 07358870955 VĂIDEANU VALER SC APASERV

Secţia BicazAdministrator Membru Or. Bicaz, aleea Teilor BL.9 Or. Bicaz str.Piatra Corbului nr.48 B

0233254490 07490326286 IOAN ULEIA Spital Director Membru Or. Bicaz, str. Barajului Or. Bicaz, str. Izvoru Muntelui nr. 114

0233253234, 0233254031 07242035757 PINTILIE TOMICĂ Poliţie Comandant Membru Or. Bicaz, str. Barajului Bl 21 Or. Bicaz, str.Piatra Corbului Bl. 5 Ap. 16

0233253437,955, 0233254221 07225403248 ŢĂPUC MIHAI SC Electrica SA

NeamţŞef P.E. Membru Or. Bicaz, str. Energiei nr. 3 Or. Bicaz, str. Dumbravei nr.13

0233253071,0724263538 0233253057, 07242635389 AMARINEI MARIN Ocolul Silvic

BicazŞef OcolSilvic

Membru Or. Bicaz, str.Barajului Piatra Neamţ, str.Plutaşului nr.780233253940, 02333254250,0732010541 0233218516, 0732010541

10 MIHALACHE GHEORGHE Parohia Ortodoxă Bicaz Preot paroh Membru Or. Bicaz, str. Barajului nr.31 Or. Bicaz, str. Cozmitei0233253700 0233254991,0745627991

11 RODICA IORGA Grup Scolar Bicaz Director Membru Or. Bicaz, str.Republicii nr.21 Or. Bicaz, str. Aleia Teilor, Bl 15,Sc.C,Ap210233253039,0233253541 0233254135,0731362190

12 CĂTĂLIN COJOCARU Circa Veterinara Medic Membru Or. Bicaz, str. Stejarilor nr. 15 P.Neamţ, str.Dǎrmǎneşti nr.74, BL14,Sc.B,Ap180741226554 0741226554

13 BENONE NEAGU Romtelecom Bicaz Sef formaţie Membru Or. Bicaz, str. Barajului Or. Bicaz, str. P.Corbului, Bl. 9, Ap. 14,Sc.B,0233254494, 0722439500 0233/254494,0722439500

14 ZAFTON CRISTIAN SC Electrica SAAtelier autodotare

Şef secţie Membru Or. Bicaz, str. Energiei nr.5 Or. Bicaz, str. Ciungi, nr.130728116828 0728116828

15 IULIAN MUNTEANU Jandarmeria Cmd. formaţiejandarmi

Membru Or. Bicaz, str.Barajului Or. Bicaz, str. Ciungi, nr.130233253999, 0233253081, 0745758509 0233402639,0745758509

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,PREŞEDINTELE COMITETULUI ORĂŞENESC

PRIMAR ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

SĂLĂGEAN NICOLAE …..……………….. SCRIPCARU IOACHIM…….…………….(semnătura, ştampila) (semnătura)

Anexă la Dispoziţia Primarului nr.171 din 03.07.201200606.04_______________

Page 3: Plan de aparare – SVSU

COMITETUL ORĂŞENESC PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZTABEL CU COMPONENŢA NOMINALĂ A MEMBRILOR

CENTRULUI OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ (C.O.A.T.)PERIOADA DE PLAN

2014 - 2017Nr.Crt

NUMELE ŞIPRENUMELE

UNITATEALA CARE SUNTÎNCADRAŢI

FUNCŢIA ADRESELE MEMBRILOR COMITETULUIÎN CADRULUNITĂŢII

ÎN CADRULC.O.A.T.

LA LOCUL DE MUNCĂ (mun./oraş/comună/sat,str.,nr.) LA DOMICILIU (mun./oraş/comună/sat, str., nr.,bl.,ap.)TELEFON, FAX, MOBIL DE SERVICIU TELEFON FIX, MOBIL PERSONAL

0 1 2 3 4 5 61 BUTNARU NICU Primărie Viceprimar Vicepreşedinte Or. Bicaz, str. Barajului nr. 4 Or. Bicaz, str. Codrului nr. 20

0233254310, 254530, 0723376122 0233253577, 07233761222 SCRIPCARU IOACHIM Primărie Şef S.V.S.U. Membru Or. Bicaz, str. Piatra Corbului Bl. ANL Or. Bicaz, str.Piatra Corbului Bl.5,Sc.A Ap.3

0233254390, 0735887095 0233253390, 07358870953 STANCIU VIOREL Primărie Şef contabil Membru Or.Bicaz str.Barajului nr.4 Or.Bicaz,str.Aleia Teilor,Bl.14,Ap.26

0233254310, 0233254530, 0733049589 0233254061, 07457905894 LUCA VASILE Primărie Inspector

U.A.T.Membru Or.Bicaz str.Barajului nr.4 Or.Bicaz str. Marceni nr.2

0233254310, 0733049590 0233254086, 07330495905 ASAVEI IOAN Primărie

Biblioteca orăşeneascăŞef bibliotecă Membru Or.Bicaz str.Barajului nr.4 Or.Bicaz str.Aleia Teilor Bl 18,Ap 10 Sc B

0233254808, 0745562093 0233254808,07455620936 BOBOC VERONICA Primărie Inspector

cadastruMembru Or.Bicaz str.Barajului nr.4 Or. P.Neamt, Str.Dimitrie Leonida, Bl.G 6

0233254310,0233253530 07456375497 STAHIE ELENA Primărie Inspector

cadastruMembru Or.Bicaz str.Barajului nr.4 Or.Bicaz str.Piatra Corbului Bl.3,Ap.18

0233254310, 0233254530, 0727710789 07277107898 BANCIU RODICA Primărie Sef birou

adm. localăMembru Or.Bicaz str.Barajului nr.4 Sat Izvorul Muntelui nr.56

0233254310, 0233254530, 0735887094 0735887094- - - - - - -

- -

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,PREŞEDINTELE COMITETULUI ORĂŞENESC

PRIMAR ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

SĂLĂGEAN NICOLAE …..……………….. SCRIPCARU IOACHIM…….…………….(semnătura, ştampila) (semnătura)

Anexă la Dispoziţia Primarului nr.171 din 03.07.2012

Page 4: Plan de aparare – SVSU

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂBICAZ

TABEL CU NUMERE DE TELEFON, FAX, E-MAIL, ALE PERMANENŢEI UNDE SE POTTRANSMITE AVERTIZĂRI, PROGNOZE, DECIZII, DISPOZIŢII ŞI INFORMAŢII

PERIOADA DE PLAN2014 – 2017

Nr.crt.

UNITATEA TELEFON ADRESĂ E-MAIL ADRESĂ PAGINĂWEBFIX FAX

1 PRIMĂRIE 0233254310, 0233253410 0233254530 [email protected] www.primariabicaz.roPrimar 0233-253430 0233254530 ----,,----Viceprimar 0233-253520 0233254530 ----,,----Secretar 0233-254410 0233254530 ----,,----

2 S.V.S.U. 0233-254390 0233254530 [email protected] POLIŢIE 0233253437, 0233206019

0233206020, 023320602102332060190233206020

- -

4 JANDARMERIE 0233253299 - - -5 POMPIERI / PROT. CIVILĂ 0233253212 - - -6 ŞCOALĂ COORDONATOARE 0233253541, 0233253039 0233253541 - -7 OFICIUL POŞTAL 0233253128, 0233253114 - - -

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂBICAZ

TABEL CU MIJLOACELE DE ALARMARE, AMPLASARE, ZONE DE CAZAREŞI RESPONSABILI EVACUARE / CAZARE ŞI ALARMAREA

PERIOADA DE PLAN2014 - 2017

Nr.crt.

OBIECTIV(sat / cartier /unitate ec.)

ZONELE DE CAZARE ŞI RESPONSABILI EVACUARE / CAZARE MIJLOACE DE AVERTIZARE– ALARMARE A POPULAŢIEIZONE DE CAZARE(şcoală, cămin cultural,biserică, deal – denumirea

populară, etc.)

RESPONSABILIEVACUARE/CAZARE

SEMNĂTURA MIJLOC DEALARMARE

AMPLASAMENT RESPONSABILCU ALARMAREA

SEMNĂTURA

Numele şi prenumele(telefon fix / mobil)

Numele şi prenumele(telefon fix / mobil)

0 1 2 3 4 5 6 7 81 Oras Bicaz

(cartier Dodeni)Cab. Izv. MunteluiZona „Furcituri”Zona „Staţie filtre”

PINTILIE TOMICA0722540290

Sirenă electrică5,5 KW

Bloc nr. 3 CREŢU ION0760247724

Dealul „Cojuşna”Dealul „Sîma”

Sirenă electronică1200W

Şcoala generală nr. 2 SH Bistriţa – Dispecerat0233-213830, 0233-2107840233-207104, 0233-207105

-

Sirenă electronică2400W

Baraj Izv.Muntelui SH Bistriţa – Dispecerat0233-213830, 0233-2107840233-207104, 0233-207105

-

Oras Bicaz(centru)

Liceul TeoreticZona „Deal Podiş”Dealul „Sîma”

OPREA DRAGOMIR0721244927

Sirenă electrică5,5 KW

Oficiul poştal CREŢU ION0760247724

Sirenă electronică2400W

Primărie SH Bistriţa – Dispecerat0233-213830, 0233-2107840233-207104, 0233-207105

-

Sirenă electronică1200W

Liceul teoretic SH Bistriţa – Dispecerat0233-213830, 0233-2107840233-207104, 0233-207105

-

Page 5: Plan de aparare – SVSU

Sirenă electrică5,5 KW

S.C Fibrobeton S. R L. CREŢU ION0760247724

Sirenă electronică1200W

S.C Fibrobeton S.R.L. SH Bistriţa – Dispecerat0233-213830, 0233-2107840233-207104, 0233-207105

-

Oras Bicaz(cartier Capşa)

Zona „Deal Ciungi” APOPI MIHAI0725415010

Sirenă electrică5,5 KW

Magazin Ştefan & Co.S.R.L.

CREŢU ION0760247724

Sirenă electronică1200W

Corp de jandarmi SH Bistriţa – Dispecerat0233-213830, 0233-2107840233-207104, 0233-207105

-

Oras Bicaz(cartier Mărceni)

Şcoala MărceniZona „Deal Podiş”Zona „Deal Ciungi”Dealul „Mărceni”

BUDACǍ FLORICA0740160461

Sirenă electrică5,5 KW

Şcoala generală nr. 1 CREŢU ION0760247724

2 Sat IzvorulMuntelui

Cabana HidroelectricaDealul „Faţă Izvor”Deal „Sîma”

OLARU VASILE0763674895

CLOPOTBISERICĂ

DOSOFTEI PETRONELDANIEL0721564103

3 Sat Potoci Şcoala PotociZona „Şcoală”

MUNTEANU VIOREL0723058642

CLOPOTBISERICĂ

ANGHEL VALENTIN0723179813

4 Sat Izvorul Alb Şcoala primarăBiserica ortodoxăDealul „Verdele”Dealul „Baicu”

MIRON MARCEL0723340767

CLOPOTBISERICĂ

FLOREA AUREL0724228028

5 Sat Secu Şcoala primarăDealul Secu

URSU VIOREL0723246588

CLOPOTBISERICĂ

FLOREA AUREL0724228028

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,PREŞEDINTELE COMITETULUI ORĂŞENESC

PRIMAR ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

NICOLAE SǍLǍGEAN …..……………….. IOACHIM SCRIPCARU…….…………….(semnătura, ştampila) (semnătura)

Page 6: Plan de aparare – SVSU

COMITETUL ORĂŞENESCPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZ

SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONALA COMITETULUI LOCAL PENTRU

SITUAŢII DE URGENŢĂ

PERIOADA DE PLAN2014 - 2017

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,PREŞEDINTELE COMITETULUI ORĂŞENESC

PRIMAR ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

NICOLAE SǍLǍGEAN ........................ IOACHIM SCRIPCARU ................................(semnătura, ştampila) (semnătura)

Comitetul orăşenesc pentru situaţii de urgenţăBICAZ

PRIMĂRIEtelefon : 254310, 253410, 253520, fax :0233254530 pompieri :0233 253212e-mail : [email protected] : www.primariabicaz.ro

POLIŢIEtelefon : 023325437,206019,206020POLIŢIE LOCALĂtelefon : 0743802357Staţia hidro avertiz.

TAŞCA (r. Bicaz)mobil : 0745 117629

Postul pluvio ANMNu există

Staţia hidrologicăPiatra Neamţ

tel./fax : 0233 226825mobil : 0745 117665e-mail : [email protected]

Staţia meteorologicăPiatra Neamţ

tel./fax: 0233 224790 mobil : 0723 625441e-mail : [email protected]

Staţia hidro. avertiz.Bicaz Chei (r. Bicaz)

mobil : 0745117619 Post radio localRADIO BICAZ

0233254777

Balastieră-

AcumulareSC HIDROELECTRICA

S.H. Bistriţa P.NeamţDispecerat – 0233213830

Baraj Izv. M – 0233253777

Surse locale de poluareSC APASERV – Bicaz

Staţie epurare254015, 253594, 253488

G.N.M. - C.J. NEAMŢtel. 0233 / 218954fax 0233 / 218954

e-mail: [email protected]

A.P.M. NEAMŢtel. 0233/219695, 215049

fax 0233 / 219690e-mail: [email protected]

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂPREFECTURA JUDEŢULUI NEAMŢ – tel./fax 0233 218500

Grup I – Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de

inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări

accidentale prin - S.G.A. Neamţtel. 0233 217177, 217490; fax 0233 213970

e-mail: [email protected]

Secretariatul Tehnic Permanental Comitetului Judeţean pentru Situaţii de

Urgenţă – Centru Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al jud. Neamţ – I.S.U. Neamţtel. 0233 211213, 112 / fax 0233 211666

e-mail: [email protected]; [email protected]

Postul pluviometricSGA Neamţ – Form.

Bistriţa Aval - Cantontel. : 0233253334

Staţia hidro. localăNu există

Or. Bicaz (cart. Centru )Responsabil alarmare

CREŢU ION0760247724

SH Bistriţa – DispeceratResponsabil evacuare/cazare

OPREA DRAGOMIR0721244927

Or. Bicaz (cart. Mărceni )Responsabil alarmare

CREŢU ION0760247724

SH Bistriţa – DispeceratResponsabil evacuare/cazare

BUDACǍ FLORICA0740160461

Or. Bicaz (cart. Dodeni)Responsabil alarmare

CREŢU ION0760247724

SH Bistriţa – DispeceratResponsabil evacuare/cazare

PINTILIE TOMICA0722540290

Sat PotociResponsabil alarmareANGHEL VALENTIN

0723179813Responsabil evacuare/cazare

MUNTEANU VIOREL0723058642

Or. Bicaz (cart. Capşa )Responsabil alarmare

CREŢU ION0760247724

SH Bistriţa – DispeceratResponsabil evacuare/cazare

APOPI MIHAI0725415010

Sat Izvoru AlbResponsabil alarmare

FLOREA AUREL0724228028

Responsabil evacuare/cazareMIRON MARCEL

0723340767

Sat SecuResponsabil alarmare

FLOREA AUREL0724228028

Responsabil evacuare/cazareURSU VIOREL

0723246588

Sat Izvoru MunteluiResponsabil alarmare

DOSOFTEI PETRONEL DANIEL

0721564103Responsabil evacuare/cazare

OLARU VASILE0763674895

Page 7: Plan de aparare – SVSU

Curs de apă Surse de risc la inundaţii:

CA CI CP CA CI CPF1 F2 F3 F1 F2 F3

CO

D G

ALB

EN

CO

D P

OR

TO

CA

LIU

COD

RO

ŞU

25 l/mp1 oră

35 l/mp1 oră

50 l/mp1 oră

45 l/mp3 ore

60 l/mp3 ore

80 l/mp3 ore

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17I Bazinul hidrografic SIRET1 120977 BICAZ BISTRIŢA rupere baraj

75%Baraj Izv.

Muntelui (cote locale)

Pentru a le aduce în cote Marea

Neagră se scade 4,58 m pentru a le

aduce în cote Marea Baltică se

scade 5,18 m

514,00mdM

514,50mdM

515,00mdMlimita

superioară a

stavilelor

1 min Conform plan avertizare-alarmarecartier Dodenicartier Capşacartier Mărceni

1663 gospodării (4331 persoane) ob: 23 economice 26 soc.-cult.-adm.-sanitare 8 cazare-turism11,5 km drum naţional30,0 km străzi 10 poduri 3 punţi pietonale alimentare energ. electrică alimentare apă alimentare gaz15,0 ha teren agricol

Amenajare hidroenergetică Izvoru MunteluiSC Hidroelectrica SA –SH Bistriţa P.NeamţBaraj - este de tip baraj de greutate din beton -clasa de importanţă: I; categoria AL = 435,00 m; H = 127,00 m; b = 8,0 mNNR: 513.00 mdMVolum NNR: 1122,00 mil. mc;Cotă coronam.: 520.00 mdM;Volum atenuare: 95,0 mil. mcHverif.am. baraj = mdMHverif. av. baraj = mdMQmax. produs: Hmax. produs: Qmax. evacuat: 2774 mc/sDebite maxime atenuate:Proiectat : Qcalc.0,1%= 1670 mc/s;Qverif.0,1+∆Q%= 2835 mc/sReactualizat : Qcalc.1%= 1880 mc/s;Qverif.0,1+∆Q%= 2874 mc/sDeversor: 4 stavile segment 11,5 x 6,0 m 4 goliri fund Ø 2,5 mCapacităţi de evacuare:Q evac.la NNR = 1300mc/s;Q evac niv.max..= 1829 mc/s;Q evac.priză = 178 mc/s;Q evac.grindă inf.= 2774 mc/s;Q golire fund = 564 mc/sAn PIF: 1960

0,1 %1670 mc/s

deversare 5 gospodării (2 case)1 obiectiv: - st. epurare0,5 km străzi 2 punţi0,2 km alimentare apă1 conductă gazrevărsare Dig mal stîng r. Bistriţa – cartier Mărceni

PRIMĂRIA BICAZ (hm 1818)L = 0,8 km, h = 2,5 m; b = 4 m

COMITETUL ORĂŞENESC PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BICAZ (120968) PERIOADA DE PLAN: 2014 - 2017

DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Primărie02332543100233254410023325343002332535200233254530

Protecţie civilă0233253212

0233254310 int. 23

Poliţie0233253437023320601902332060200233206021Jandarmerie0233253299

• Dispecerul de hidrocentru al SH “Bistriţa “ Piatra Neamţ0233213830023321078402332071040233207105

• Local la CHE Stejaru

0233240819• Baraj Bicaz0233253777• Priză Bicaz0233254823

Praguri critice la precipitaţii

Mărimi de apărare avertizoare zonale

Timpul de propagare a viiturilor sau

de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective

Obiective aflate în zone de risc la

inundaţii şi accidente la construcţii

hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici tehnice.

Cursul de apă pe care sunt amplasate.Deţinător.

Puncte critice existente la construcțiile de pe raza unității administrativ -

teritoriale

Număr telefon şi

fax, e-mail la primărie, post de poliţie,

şcoală, etc

Amplasament staţie

hidrometrică locală

Mărimi locale de apărare Amplasament staţie

hidrometrică avertizoare/

post pluviometric

avertizor

Nr. crt.

Cod SIRUTA

Localitate (sat)

Asigurări de calcul / reale ale

construcţiilor hidrotehnice existente, cu

debitele aferente

(proiectate)

Toate cursurile de apă de pe raza

localităţii (permanente sau nepermanente),

formaţiuni torenţiale.

revărsări cursuri de apă,

activare formaţiuni torenţiale, avarii şi

accidente la construcţii

hidrotehnice (diguri, baraje),

ape interne

CO

D G

ALB

EN

CO

D P

OR

TO

CA

LIU

COD

RO

ŞU

Page 8: Plan de aparare – SVSU

Curs de apă Surse de risc la inundaţii:

CA CI CP CA CI CPF1 F2 F3 F1 F2 F3

CO

D G

ALB

EN

CO

D P

OR

TO

CA

LIU

COD

RO

ŞU

25 l/mp1 oră

35 l/mp1 oră

50 l/mp1 oră

45 l/mp3 ore

60 l/mp3 ore

80 l/mp3 ore

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17I Bazinul hidrografic SIRET

COMITETUL ORĂŞENESC PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BICAZ (120968) PERIOADA DE PLAN: 2014 - 2017

DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Praguri critice la precipitaţii

Mărimi de apărare avertizoare zonale

Timpul de propagare a viiturilor sau

de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective

Obiective aflate în zone de risc la

inundaţii şi accidente la construcţii

hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici tehnice.

Cursul de apă pe care sunt amplasate.Deţinător.

Puncte critice existente la construcțiile de pe raza unității administrativ -

teritoriale

Număr telefon şi

fax, e-mail la primărie, post de poliţie,

şcoală, etc

Amplasament staţie

hidrometrică locală

Mărimi locale de apărare Amplasament staţie

hidrometrică avertizoare/

post pluviometric

avertizor

Nr. crt.

Cod SIRUTA

Localitate (sat)

Asigurări de calcul / reale ale

construcţiilor hidrotehnice existente, cu

debitele aferente

(proiectate)

Toate cursurile de apă de pe raza

localităţii (permanente sau nepermanente),

formaţiuni torenţiale.

revărsări cursuri de apă,

activare formaţiuni torenţiale, avarii şi

accidente la construcţii

hidrotehnice (diguri, baraje),

ape interne

CO

D G

ALB

EN

CO

D P

OR

TO

CA

LIU

COD

RO

ŞU

IZVORU MUNTELUI

revărsare

COŞUŞNA revărsaret. BISERICII sc. torenţialeBICAZ Breşă dig mal

drept 200 mLiceul Bicaz02332535410233253039

Oficiul poştal0233253128023325391002332531140233253990

Biserica Bicaz(Parohie)

0233253700

• Dispecerul de hidrocentru al SH “Bistriţa “ Piatra Neamţ0233213830023321078402332071040233207105

Local la Baraj Taşca

0233255205

Baraj Taşca 517,70mdMB

517,90mdMB

518,25mdMB

34 min Conform plan avertizare-alarmarecartier Capşa

Amenajare hidroenergetică Taşca (r. Bicaz)SC Hidroelectrica SA –SH Bistriţa P.NeamţBaraj - este de tip baraj stăvilar cu deversor din beton armat. - clasa de importanţă III; categoria BL - 27,00 m; b - 5,70 m; H max. baraj - 19,50 mNNR: 517.50 mdMVolum NNR: 0,154 mil. mc;Cotă coronam.: 519,50 mdM;Volum atenuare: 0,046 mil. mcHverif.am. baraj = 517,40 mdMHverif. av. baraj = 510,55 mdMQmax. produs: ; Hmax. produs: Qmax. evacuat: 880 mc/sDebite maxime atenuate: Proiectat :Qcalc.2%= 400 mc/s; Qverif.0,5%= 620 mc/s;Reactualizat:Qcalc.2%= 370 mc/s; Qverif.0,5%= 560 mc/sDescărcători: Deversori de suprafaţă cuprag lat; s stavile segment12x6,5 m1 clapetă 12x0,4 m; Batardou 12x5,5 mCapacităţi de evacuare:Qevac. la NNR = 620 mc/s;Qevac.niv.max. = 690 mc/s;Qevac.priză = 19 mc/s;Qevac.grindă inf.=880 mc/s;An PIF:1980Dig mal drept cu etanşare pereu betonL dig = 1502 m; H max.dig - 8,50 m; b = 4,5 mCotă coronam.dig = 519,54 mdM;

0,2 %400 mc/s

Page 9: Plan de aparare – SVSU

Curs de apă Surse de risc la inundaţii:

CA CI CP CA CI CPF1 F2 F3 F1 F2 F3

CO

D G

ALB

EN

CO

D P

OR

TO

CA

LIU

COD

RO

ŞU

25 l/mp1 oră

35 l/mp1 oră

50 l/mp1 oră

45 l/mp3 ore

60 l/mp3 ore

80 l/mp3 ore

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17I Bazinul hidrografic SIRET

COMITETUL ORĂŞENESC PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BICAZ (120968) PERIOADA DE PLAN: 2014 - 2017

DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Praguri critice la precipitaţii

Mărimi de apărare avertizoare zonale

Timpul de propagare a viiturilor sau

de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective

Obiective aflate în zone de risc la

inundaţii şi accidente la construcţii

hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici tehnice.

Cursul de apă pe care sunt amplasate.Deţinător.

Puncte critice existente la construcțiile de pe raza unității administrativ -

teritoriale

Număr telefon şi

fax, e-mail la primărie, post de poliţie,

şcoală, etc

Amplasament staţie

hidrometrică locală

Mărimi locale de apărare Amplasament staţie

hidrometrică avertizoare/

post pluviometric

avertizor

Nr. crt.

Cod SIRUTA

Localitate (sat)

Asigurări de calcul / reale ale

construcţiilor hidrotehnice existente, cu

debitele aferente

(proiectate)

Toate cursurile de apă de pe raza

localităţii (permanente sau nepermanente),

formaţiuni torenţiale.

revărsări cursuri de apă,

activare formaţiuni torenţiale, avarii şi

accidente la construcţii

hidrotehnice (diguri, baraje),

ape interne

CO

D G

ALB

EN

CO

D P

OR

TO

CA

LIU

COD

RO

ŞU

revărsare SGA Neamţ02332171770233213970

Formaţia Bistriţa Amonte

0233257041Şef formaţie0745254004

p.h. Bicaz Chei(hm 165)

„0” miră: 627,380 mdMN

Hmax.= 252 cmQmax=85,30

mc/sData: iulie.2002

150 200 250 2 - 3 ore 0,30 km DN 12C0,10 km străzi2 poduri (DN 12C)4 punte

BAŞI revărsareŞOIMULUI revărsarePIUA revărsarePODIŞ revărsareTISA revărsareOLTEANUL revărsareDORUL revărsareCRĂSNIŢA revărsare

2 121000 IZVORU MUNTELUI

IZVORU MUNTELUI

revărsare 13 gospodării (6 case) 2 obi. - şcoală - cămin cultural 2,3 km DJ 1,2 km drum sătesc 2 poduri (DJ 155F) 1,1 ha teren agricol 2 lucrări hidro

1. REGULARIZARE ALBIE PR.IZVORU MUNTELUI - S.G.A. NEAMŢ

L = 2,5 km, cls. imp. IV2. CAPTARE SECUNDARĂ IZV. MUNTELUI

- SH BISTRIŢA

t. AINIŞ sc. torenţialeRĂCHILE revărsareFURCITURILE revărsare 1 pod (DJ 155F)

MAICILOR revărsare3 121019 IVORU BOURILOR revărsare

IVORU ALB revărsare 12 gospodării (6 case) 1,5 km DS 1 pod (DS) 0,4 ha teren agricol

REGULARIZARE ALBIE PR. IZVORU ALB(L= 1,8 km)

PRIMĂRIA BICAZ

CEREBUC revărsarePIATRA revărsare

4 121037 SECU SECU revărsare 2 gospodării0,1 km DC1 pod (DC)

Page 10: Plan de aparare – SVSU

Curs de apă Surse de risc la inundaţii:

CA CI CP CA CI CPF1 F2 F3 F1 F2 F3

CO

D G

ALB

EN

CO

D P

OR

TO

CA

LIU

COD

RO

ŞU

25 l/mp1 oră

35 l/mp1 oră

50 l/mp1 oră

45 l/mp3 ore

60 l/mp3 ore

80 l/mp3 ore

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17I Bazinul hidrografic SIRET

COMITETUL ORĂŞENESC PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BICAZ (120968) PERIOADA DE PLAN: 2014 - 2017

DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Praguri critice la precipitaţii

Mărimi de apărare avertizoare zonale

Timpul de propagare a viiturilor sau

de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective

Obiective aflate în zone de risc la

inundaţii şi accidente la construcţii

hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici tehnice.

Cursul de apă pe care sunt amplasate.Deţinător.

Puncte critice existente la construcțiile de pe raza unității administrativ -

teritoriale

Număr telefon şi

fax, e-mail la primărie, post de poliţie,

şcoală, etc

Amplasament staţie

hidrometrică locală

Mărimi locale de apărare Amplasament staţie

hidrometrică avertizoare/

post pluviometric

avertizor

Nr. crt.

Cod SIRUTA

Localitate (sat)

Asigurări de calcul / reale ale

construcţiilor hidrotehnice existente, cu

debitele aferente

(proiectate)

Toate cursurile de apă de pe raza

localităţii (permanente sau nepermanente),

formaţiuni torenţiale.

revărsări cursuri de apă,

activare formaţiuni torenţiale, avarii şi

accidente la construcţii

hidrotehnice (diguri, baraje),

ape interne

CO

D G

ALB

EN

CO

D P

OR

TO

CA

LIU

COD

RO

ŞU

BULBOANA revărsare 1 podeţ (DS)CIREŞUL revărsare

5 121028 POTOCI POTOCI revărsare 2 gospodării2,5 km DC1 pod5 podeţe0,7 ha teren agricol1 lucrare hidro (C.Local)

REGULARIZARE ALBIE PR. POTOCI(L = 1,4 km)

PRIMĂRIA BICAZ

LĂPTĂRIA revărsare

ÎNTOCMIT,

ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

VERIFCAT,

(semnătura, ştampila)SĂLĂGEAN NICOLAE …………..…………... IOACHIM SCRIPCARU ……………………..

(semnătura)

PRIMAR

Nota: CA – COTA DE ATENŢIE, CI – COTA DE INUNDAŢIE , CP – COTA DE PERICOL, F I, FII, FIII la diguri şi gheţuri ( definire) Zonele inundabile se stabilesc prin studii hidrologice pentru probabilităţi de depăşire ale debitelor maxime în funcţie de importanţa obiectivelor sau, în lipsa acestora prin materializarea nivelelor maxime istorice cunoscute.

PREŞEDINTELE COMITETULUI ORĂŞENESC

Page 11: Plan de aparare – SVSU

COMITETUL ORĂŞENESCPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZ

LISTA PODURILOR ŞI PODEŢELORCU SECŢIUNE DE SCURGERE

SUBDIMENSIONATĂ

PERIOADA DE PLAN2014 - 2017

LISTA PODURILOR ŞI PODEŢELORCU SECŢIUNE DE SCURGERE SUBDIMENSIONATĂ

LA CARE SE ASIGURĂ SUPRAVEGHEREAPERMANENTĂPE TIMPUL APELOR MARI

Nr.crt.

Localitatea(sat, cătun, cartier)

Cursul de apă(râu, pârâu, torent)

Localizare AdministratorDN, DJ, DC, Drumsătesc, acces locuinţă

Zona (km, punct)

1 Izvoru Alb Izvoru Alb Drum sătesc Primăria2 Secu Secu Drum sătesc Primăria3 Secu Bulboana Drum sătesc Primăria4 Potoci Potoci Drum sătesc Primăria5 Izvoru Muntelui Izvoru Muntelui DJ 155F 38+230 C.J. Neamţ - D.G.T.6 Izvoru Muntelui Izvoru Muntelui DJ 155F 37+903 C.J. Neamţ - D.G.T.7 Izvoru Muntelui Furciturile DJ 155F 34+410 (34+723) C.J. Neamţ - D.G.T.

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,PREŞEDINTELE COMITETULUI ORĂŞENESC

PRIMAR ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

SĂLĂGEAN NICOLAE…..……………….. IOACHIM SCRIPCARU….……………….(semnătura, ştampila) (semnătura)

Page 12: Plan de aparare – SVSU

COMITETUL ORĂŞENESC PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZTABEL CU FORŢELE ŞI MIJLOACELE DE INTERVENŢIE PERIOADA DE PLAN

2014 - 2017Nr.crt.

FORŢELE DE INTERVENŢIE(număr de persoane)

UNITATEA CARE LE PUNELA DISPOZIŢIE

NR. ŞI DENUMIRE MIJLOACE ŞIUTILAJE DE INTERVENŢIE

UNITATEA CARE LE PUNELA DISPOZIŢIE

SEMNĂTURAŞTAMPILA

0 1 2 3 4 51 2 echipe formate din 10 persoane

8 echipe formate din 5 persoane2 echipe formate din 4 persoane4 echipe formate din 3 persoane

PRIMĂRIA - 1 autospecială pompieri- 1 buldoexcavator- 1 autoturism CIELO- 1 autoturism DACIA 4x4- 1 autoutilitară 3,5 to

PRIMĂRIA

2 2 echipe formate din 5 persoane SC TRUCK TRANS SRL - 1 WOLA- 2 autobasculante- 1 autoscară

SC TRUCK TRANS SRL

3 1 echipă formată din 3 persoane SC FIBROBETON SRL - 1 buldoexcavator SC FIBROBETON S.R.L.

4 1 echipă formată din 5 persoane SC LEBĂDA SRL - 1 şalupă 8 persoane- 1 vapor 35 persoane

SC LEBĂDA SRL

-- - - - -

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,PREŞEDINTELE COMITETULUI ORĂŞENESC

PRIMAR ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

NICOLAE SǍLǍGEAN …..……………….. IOACHIM SCRIPCARU(semnătura, ştampila) (semnătura)

Page 13: Plan de aparare – SVSU

30.00

Nr. Denumirea mijloacelorcrt. şi materialelor U.M. Necesar Existent De

completatCAP. A MATERIALE DE APĂRARE

1 Scoabe otel rotund Ø=18-20 mm bc 20.00 20.00 152 Dulapi + palplanşe 5 cm , L = 4 ml, l=20-25 cm. mc 2.00 2.00 63 Cozi de lemn pt. unelte (rezervă) bc 40.00 40.00 2-44 Cuie cu lungimi diferite L=2-20 cm kg 5.00 5.00 85 Sârmă neagră Ø=2-4 mm kg 30.00 3.20 26.80 86 Plasă sârmă (zincată sau neagră) Ø=2-3 mm kg 30.00 30.00 87 Saci de 50/ 80 cm pentru pământ din cânepă, iută,

polietilenă bc 3000.00 3000.008

Sfoară legat saci (0,5 m / sac) kg 4.00 2.00 2.008 Funii subţiri pt. asigurarea oamenilor şi uneltelor

Ø=10-15 mm (1ml Ø7≈ 200gr.;1ml Ø11≈250 gr.) kg 5.00 5.00 0.008

9 Piatră brută (blocuri de 15 - 30 cm), blocuri beton, piatră 200 - 1000 kg/bc mc 20.00 20.00 0.00

40

CAP. B CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI10 Motorină l 600.00 600.00

Benzină l 300.00 300.00CAP. C MIJLOACE DE INTERVENŢIE

11 Motofierăstraie (drujbe) bc 3.00 2.00 1.00 2-312 Motodefrişătoare bc 1.00 1.00 2-313 Autoturisme teren cu două diferenţiale dotate cu staţii

emisie-recepţie fixe* bc 1.00 1.00 0.006

14 Butoaie de tablă 100-200 l pt. utilaje intervenţie bc 5.00 1.00 4.00 815 Lanterne tubulare mari bc 6.00 4.00 2.00 8

Lanterne cu acumulatori reîncărcabili bc 6.00 6.00 8

Canistre de 10-20 l bc 2.00 2.0016 Cazmale (hârleţe) cu cozi bc 40.00 40.00 0.00 2-417 Lopeţi cu cozi bc 40.00 30.00 10.00 2-418 Târnăcoape cu cozi bc 5.00 4.00 1.00 2-419 Sape cu cozi bc 10.00 4.00 6.00 2-420 Furci de fier cu cozi bc 10.00 10.00 2-421 Căngi de fier cu cozi bc 10.00 10.00 2-422 Roabe metalice cu roţi pe pneuri bc 5.00 5.00 0.00 2-423 Ciocane diferite bc 2.00 1.00 1.00 2-424 Cleşte de cuie combinat bc 2.00 1.00 1.00 2-425 Patent izolat bc 2.00 2.00 2-426 Barde pentru cioplit bc 3.00 3.00 2-4

Topoare bc 3.00 3.0027 Găleţi pentru apă bc 6.00 6.00 8

Bidoane din plastic bc 30.00 30.0028 Binoclu bc 2.00 2.00 2029 Aparat foto (cameră foto digitală) bc 1.00 1.00 1030 Camere video bc 1.00 1.00 1531 Radio telefoane fixe bc 1.00 1.00 0.00 3-5

Radio telefoane portabile cu acumulatori bc 6.00 6.00Acumulatori bc 6.00 6.00Antene omnidirecţionale bc 6.00 6.00

32Telefoane mobile bc 3.00 3.00 0.00

3-5

33 Echipam. de prelucrare şi transmisie automată a datelor (microcalculator PC, modem, telefax) bc 1.00 1.00 0.00

3-5

34 Ruletă 20-50 m bc 2.00 1.00 1.00 835 Pluviometre bc 1.00 1.00 8

CAP. D MIJLOACE FIXE DIVERSE36

Motopompe cu anexe şi 150 m conductă sau furtun bc 2.00 1.00 1.008

37 Tractor articulat forestier (TAF) pentru tractarea plutitorilor mari+cablu flexibil bc 1.00 1.00

8

38 Autobasculantă pentru transport materiale de intervenţie bc 1.00 1.00

6

39 Încărcător frontal bc 1.00 1.00

Buget localBuget local

Buget localBuget localBuget local

Buget local

Buget local

-

Buget localBuget local

Buget local

Buget localBuget local

Buget local

-

Buget localBuget local

- Buget localBuget local

Buget local

Buget localBuget localBuget local

Buget localBuget localBuget local

-

Buget localBuget localBuget local

Buget localBuget localBuget localBuget local

- Buget localBuget localBuget local

-

-

Buget localBuget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

DE URGENŢĂ

BICAZ

Conform Ordinul M.M.P. nr 1422 din 16.05.2012 si al M.A.I. nr. 192 din 02.08.2012

PERIOADA DE PLAN

2014 - 2017TABEL CUPRINZÂND STOCUL DE MATERIALE ŞI MIJLOACE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA

Lung. reţelei hidrografice (km) - Lung. Lucrări hidrotehnice (km) -Baraje (nr.) -

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII

INUNDAŢIILOR, GHEŢURILOR ŞI DE COMBATERE A EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE

-

De unde se acoperă Timp funcţ. T(ani)

deficitul de mijloace şimateriale

C A N T I T Ă Ţ I

Page 14: Plan de aparare – SVSU

Nr. Denumirea mijloacelorcrt. şi materialelor U.M. Necesar Existent De

completat

De unde se acoperă Timp funcţ. T(ani)

deficitul de mijloace şimateriale

C A N T I T Ă Ţ I

40 Miniutilaj multifuncţional (cu braţ pentru săpare şanţuri, foreză, freză de zăpadă, plug de zăpadă, lamă de buldozer)

bc 1.00 1.00 0.00

41Grup electrogen cu anexe pt. iluminat bc 2.00 1.00 1.00

8

42 Reflectoare (faruri, cablu izolant pentru reţeaua de reflectoare); bc 8.00 8.00 8

Becuri - rezervă bc 8.00 8.00Cablu pentru iluminat ml 200.00 200.00

43 Agregate pt. sudură electrică sau oxiacetilenică bc 1.00 1.00 10

materiale de sudură, truse aferente (set) bc 1.00 1.0044 Cizme cauciuc scurte per 20.00 20.00 245 Mantale (pelerine ) de ploaie cu glugă bc 20.00 20.00 346 Salopete din doc bc 20.00 20.00 3

Căciuli vătuite bc 20.00 20.0047 Veste salvare bc 20.00 20.00 248 Pieptare avertizoare (reflectorizante) bc 20.00 20.00 1549 Bocanci bc 20.00 20.00 250 Filtru rapid pentru apă potabilă bc 2.00 2.00 1051 Aparate radio bc 1.00 1.00 4-6

Aparate TV bc 1.00 1.00 052 Trusă medicală de prim ajutor bc 4.00 4.00 153 Săpun kg 10.00 10.00 1

Detergenţi kg 10.00 10.00 154 Var kg 20.00 20.00 1

Cloramină kg 5.00 5.00 155 Pudră talc kg 1.00 1.00 1

Naftalină kg 1.00 1.00 156 Otravă şoareci kg 1.00 1.00 1

CAP. E MATERIALE ŞI MIJLOACE PENTRU INTERVENŢIE LA GHEŢURICAP. F MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE57 Căngi PSI (metalice) bc 4.00 3.00 1.00 8

58 Măşti de gaze bc 20.00 6.00 14.00 8

Notă: (*) - numai pentru diguri (cumulat cu valori pentru cursuri de apă, acolo unde este cazul) - calculul s-a efectuat pentru 10 km cursuri de apă.

PRIMAR IOACHIM SCRIPCARU………………………….

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,Preşedintele comitetului local Şef serviciu voluntar S.U.

(semnătura, ştampila)

NICOLAE SǍLǍGEAN…………………… (semnătura, ştampila)

-

Buget local

Buget local

Buget localBuget localBuget localBuget localBuget localBuget local

Buget localBuget local

Buget localBuget localBuget localBuget local

Buget localBuget localBuget local

Buget localBuget localBuget localBuget local

Buget localBuget localBuget local

Buget localBuget local

Page 15: Plan de aparare – SVSU

Mǎrimile caracteristice de apǎrare împotriva inundaţiilor sunt:

a) mărimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate înamonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitaţii, niveluri sau debite;b) mărimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau debite.Staţiile hidrometrice şi posturile pluviometrice avertizoare fac parte din reţeaua naţională de hidrologie şimeteorologie şi trebuie să fie amplasate la o distanţă suficientă de obiectivul avertizat, pentru a putea filuate măsurile necesare prestabilite prin planurile de apărare.

Mărimile caracteristice de apărare în caz de inundaţii, sunt:Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apǎa) cota fazei I de apărare (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterioral digului pe o treime din lungimea acestuia;b) cota fazei a II-a de apărare (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge la jumătateaînălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;c) cota fazei a III-a de apărare (COD ROŞU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cotanivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digulrespectiv sau la depăşirea unui punct critic.

Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apǎ, , în secţiunile staţiilor hidrometrice:a) cota de atenţie (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un intervalde timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii;b) cota de inundaţie (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revărsări importante care potconduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice;c) cota de pericol (COD ROŞU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilorşi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite înexploatarea construcţiilor hidrotehnice.

În cazul pericolului de inundaţii prin aglomerarea gheţurilor şi revărsarea apelor, sestabilesc următoarele mărimi caracteristice:a) faza I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul de apă şi apar mici îngrămădiri;b) faza a II-a - atunci când sloiurile de gheaţă se aglomerează şi cresc nivelurile în amonte;c) faza a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prinrevărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.

În cazul pericolului de inundaţii prin aglomerarea gheţurilor şi revărsarea apelor, sestabilesc următoarele mărimi caracteristice:a) faza I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul de apă şi apar mici îngrămădiri;b) faza a II-a - atunci când sloiurile de gheaţă se aglomerează şi cresc nivelurile în amonte;c) faza a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prinrevărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.

Pentru acumulări:Pentru acumulări fazele I, II şi III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac şi debitafluent şi se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie, denumit încontinuare NNR şi Cota creastă deversor.a) pragul de atenţie - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depăşesc domeniul consideratnormal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;b) pragul de alertă - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre formeincipiente de cedare;c) pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la rupereaconstrucţiei.

Page 16: Plan de aparare – SVSU
Page 17: Plan de aparare – SVSU

C. Mărimile caracteristice de apărare pentru acumulări

Elemente tehnice pentru diguri

Coronamentul are lăţimi variabile şi o mică pantă transversală pentru scurgerea apei din precipitaţii.Taluzul exterior este latura înclinată spre râu şi are o pantă care se exprimă sub forma unui raport 1/m(de exemplu 1/2,5, 1/3). Taluzul exterior este prevazut uneori cu o protecţie specială.Taluzul interior este latura înclinată opusă râului şi are o pantă care se exprimă prin raportul 1/n. Lapiciorul taluzului interior se dispun, în cazuri speciale, drenuri.Bancheta are rolul de a lăţi baza digului în cazuri speciale.

Page 18: Plan de aparare – SVSU

COMITETUL ORĂŞENESC PENTRUSITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZ

MĂSURI ÎN CAZ DE POLUARELA NIVEL DE PRIMĂRIE

PERIOADA DE PLAN

2014 - 2017

MĂSURI CARE SE IAU LA NIVELUL PRIMĂRIEI ÎN CAZ DE POLUĂRI ACCIDENTALEPE SURSE DE APĂ DE SUPRAFAŢĂ

Conform Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, nr 278/1977 şiOrdinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, nr 223/2006, obligativitatea întocmiriiPlanurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale revine folosinţelor de apă potenţialpoluatoare şi unităţilor de gospodărire a apelor. Obligativitatea intervenţiei în caz de poluareaccidentală revine folosinţelor de apă potenţial poluatoare, unităţilor de gospodărire a apelor şiunităţilor care au surse de alimentare cu apă din resurse de apă de suprafaţă .

Consiliile locale au următoarele atribuţii:1. Întocmirea Planurilor locale de apărare.Pentru întocmirea Planurilor locale de apărare Consiliile locale vor prevedea în

documentaţie tabelul cu unităţile potenţial poluatoare a surselor de apă de suprafaţă de pe razacomunei, inclusiv persoanele de legătură din conducerea acestor unităţi şi o descriere succintă asurselor cu menţionarea poluanţilor potenţiali. Aceste documente vă vor fi puse la dispoziţie deSISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ.

2. Stabilirea unui mod concret de acţiune în caz de poluare accidentală, după următorulscenariu, propus de SGA Neamţ:

a) La primirea unei avertizări de la SGA Neamţ că râul care străbate comuna este afectatde poluare, vor fi luate măsuri pentru limitarea pagubelor ce pot fi produse de poluareaapei (împreună cu dispensarul şi poliţia) şi anume:

- de informare a locuitorilor riverani;- de interzicere a consumului de apă de râu de către localnici;- de interzicere a scăldatului în sursa de apă;- de interzicere a consumului de peşte în caz că s-a înregistrat mortalitate piscicolă;- de evacuare a animalelor aflate libere în apropierea sursei de apă poluate.

b) dacă se constată de către cetăţeni că râul este poluat şi nu s-a primit avertizare de laSGA Neamţ, primăria se va obliga să anunţe fenomenul la SGA Neamţ, la tel. 217177. Sesizareava conţine informaţii referitoare la culoare, miros, substanţe sau corpuri plutitoare, mortalitatepiscicolă.

c) dacă sursa de poluare nu este depistată de SGA Neamţ până la momentul observăriifenomenului şi există suspiciunea că aceasta este de pe raza comunei, oficialităţile îşi vor daconcursul în vederea identificării poluatorului - persoană fizică sau juridică.

d) Participarea la acţiunile desfăşurate sub conducerea SGA pentru devierea, colectarea,neutralizarea sau distrugerea poluanţilor

e) se va ţine în permanenţă legătura cu SGA Neamţ pentru schimb de informaţii privindevoluţia poluării, efectele acesteia, măsurile necesare a fi luate pentru gestionarea eficientă afenomenului.

Aceste măsuri nu sunt limitative, primăria având obligaţia stabilirii oricăror măsuri menite săelimine orice fel de pagube ( pierderi umane sau materiale) cauzate de poluări accidentale.

Page 19: Plan de aparare – SVSU

COMITETUL ORĂŞENESCPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZ

TABEL CU SURSE DE POLUARE PERIOADA DE PLAN2014 - 2017

TABELCU POTENŢIALELE SURSE DE POLUAREDE PE RAZA COMITETULUI LOCAL

Nr.crt.

Cursul de apa Amplasament Denumireapotenţialului poluator

Natura poluantului

1. r. Bicaz Cartier Capşa, str. SC APASERV– SectorBicaz

Ape uzate

- - - - -

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,PREŞEDINTELE COMITETULUI ORĂŞENESC

PRIMAR ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

SĂLĂGEAN NICOLAE…………………….. SCRIPCARU IOACHIM…………………….(semnătura, ştampila) (semnătura)

Page 20: Plan de aparare – SVSU

COMITETUL ORĂŞENESCPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZ

ELEMENTE DIN PLANUL DE ACŢIUNE ÎN CAZDE ACCIDENT LA BARAJ

PERIOADADE PLAN

2014 - 2017

LISTA LOCALITĂŢILOR ŞI OBIECTIVELOR SOCIAL-ECONOMICE DIN AVALDE BARAJULIZVORUL MUNTELUI CE VOR FI AFECTATE ÎN CAZUL AVARIERIIBARAJULUI

(Breşă 75%: 125 m; Qavarie: 120580 mc/s)

Nr.profil

Localitatea sauobiectivul

avertizat-alarmat

Distanţacumulată

(m)

Parametrii estimaţi

Cota talveg(mdMB)

Timp depropagare

(min)

Vitezaapei(m/s)

Cotamaximă deinundaţie(mdMB)

Nivel debază

(mdMB)∆ h(m)

H(m)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Baraj Izvorul

Muntelui- 0

421,200 0 514,82 441,52

73,393,62

1 - 200 418,95 0 24,4 476,59 426,20 50,4 57,642 - 800 415,14 1 20,8 464,88 424,85 40,0 49,743 Dodeni 1800 414,13 1 19,6 462,38 422,39 40,0 48,254 Bicaz; Mărceni 2750 411,50 2 19,2 457,02 420,40 36,6 45,525 Bicaz 3400 410,60 3 18,6 452,89 417,36 35,5 42,296 Bicaz 4300 405,26 4 18,0 444,84 412,63 32,2 39,587 Ciungi 5150 402,63 5 17,9 440,54 410,08 30,5 37,918 Capsa 6050 399,35 5 17,8 429,66 407,10 22,6 30,319 Capsa 7100 395,03 7 17,7 422,28 403,37 18,9 27,2510 - 8050 389,96 8 17,6 417,27 398,02 19,2 27,31

Notă :• Nivelul de bază reprezintă nivelul corespunzător debitului capacităţii maxime a deversorului

Izvorul Muntelui (2363mc/s).• ∆ h reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste nivelul rezultat la capacitatea maximă a

deversorului Izvorul Muntelui (m).• H reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste talvegul râului

LISTA LOCALITĂŢILOR ŞI OBIECTIVELOR SOCIAL-ECONOMICE DIN AVALDE BARAJULIZVORU MUNTELUI CE VOR FI AFECTATE ÎN CAZUL AVARIERIIBARAJULUI

(Breşă 50%: 100 m; Qavarie: 62666 mc/s)

Nr.profil

Localitatea sauobiectivul

avertizat-alarmat

Distanţacumulată

(m)

Parametrii estimaţi

Cota talveg(mdMB)

Timp depropagare

(min)

Vitezaapei(m/s)

Cotamaximă deinundaţie(mdMB)

Nivel debază

(mdMB)∆ h(m)

H(m)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Baraj Izvorul

Muntelui- 0 421,20 0 0 514,82 465,92 48,9 93,62

1 - 200 418,95 0 20,17 462,00 426,20 35,8 43,052 - 800 415,14 1 17,3 451,51 424,85 26,7 36,373 Dodeni 1800 414,13 2 16,1 449,53 422,39 27,1 35,404 Bicaz; Mărceni 2750 411,50 3 15,8 445,17 420,40 24,8 33,675 Bicaz 3400 410,60 3 15,4 442,28 417,36 24,9 31,686 Bicaz 4300 405,26 4 15,0 434,84 412,63 22,2 29,587 Ciungi 5150 402,63 5 14,6 431,96 410,08 21,9 29,338 Capsa 6050 399,35 7 13,4 422,75 407,10 15,6 23,409 Capsa 7100 395,03 8 12,2 418,79 403,37 15,4 23,7610 - 8050 389,96 9 12,2 413,62 398,02 15,6 23,66

Notă :• Nivelul de bază reprezintă nivelul corespunzător debitului capacităţii maxime a deversorului

Izvorul Muntelui (2363mc/s).• ∆h reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste nivelul rezultat la capacitatea maximă a

deversorului Izvorul Muntelui (m).

Page 21: Plan de aparare – SVSU

• H reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste talvegul râului

LISTA LOCALITĂŢILOR ŞI OBIECTIVELOR SOCIAL-ECONOMICE DIN AVALDE BARAJULIZVORUL MUNTELUI CE VOR FI AFECTATE ÎN CAZUL AVARIERIIBARAJULUI

(Breşă 25%: 50m; Qavarie: 16332mc/s)

Nr.profil

Localitatea sauobiectivul

avertizat-alarmat

Distanţacumulată

(m)

Parametrii estimaţi

Cota talveg(mdMB)

Timp depropagare

(min)

Vitezaapei(m/s)

Cotamaximă deinundaţie(mdMB)

Nivel debază

(mdMB)∆ ∆ h

(m)

H(m)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Baraj Izvorul

Muntelui- 0 421,20 0 0 514,82 490,37 24,4 93,62

1 - 200 418,95 0 14,0 442,73 426,20 16,6 23,782 - 800 415,14 1 12,1 439,75 424,85 14,9 24,613 Dodeni 1800 414,13 2 11,7 437,07 422,39 14,7 22,944 Bicaz; Mărceni 2750 411,50 4 11,5 433,17 420,40 12,8 21,675 Bicaz 3400 410,60 5 10,9 429,41 417,36 12,0 18,816 Bicaz 4300 405,26 6 10,6 423,82 412,63 11,2 18,567 Ciungi 5150 402,63 8 10,4 421,42 410,08 11,3 18,798 Capsa 6050 399,35 9 10,2 417,44 407,10 10,3 18,099 Capsa 7100 395,03 11 9,93 413,53 403,37 10,2 18,5010 - 8050 389,96 12 9,81 408,12 398,02 10,1 18,16

Notă : • Nivelul de bază reprezintă nivelul corespunzător debitului capacităţii maxime a deversoruluiIzvorul Muntelui (2363mc/s).

• ∆h reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste nivelul rezultat la capacitatea maximă adeversorului Izvorul Muntelui (m).

• H reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste talvegul râului

LISTA LOCALITĂŢILOR ŞI OBIECTIVELOR SOCIAL-ECONOMICE DIN AVALDEBARAJUL TAŞCA (R. BICAZ) CE VOR FI AFECTATE ÎN CAZ DE AVARIE

(Breşă dig mal drept: 200 m; Qavarie = 8477 mc/s)

Nr.profil

Localitatea sauobiectivul

avertizat-larmatDistanţacumulată

(m)

Cota talveg(mdMB)

Parametrii estimaţiTimp de

propagare(min)

Viteza mediea undei(m/s)

Cota maximăde inundaţie

(mdMB)

Nivel de bază(mdMB)

∆∆h(m)

H(m)

1 2 3 5 6 7 8 9 97 Bicaz 5820 440,00 34 2,09 444,28 443,83 0,45 4,286 Bicaz 6120 437,44 36 2,10 441,43 440,96 0,47 3,995 Bicaz 6595 433,40 40 2,07 437,75 437,33 0,42 4,354 Bicaz 6995 430,00 43 2,05 433,26 432,81 0,45 3,263 Bicaz 7495 425,00 47 2,06 428,06 427,63 0,43 3,062 Bicaz 7995 420,00 51 2,06 423,59 423,14 0,45 3,591 Bicaz 8420 415,00 55 2,05 418,69 418,26 0,43 3,69

Notă:• Nivelul de bază reprezintă nivelul corespunzător debitului capacităţii maxime a deversorului

Taşca (880 mc/s)• ∆h reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste nivelul rezultat la capacitatea maximă a

deversorului Taşca (m)• H reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste talvegul râului

LISTA LOCALITĂŢILOR ŞI OBIECTIVELOR SOCIAL-ECONOMICE DIN AVALDEBARAJUL TAŞCA (R. BICAZ) CE VOR FI AFECTATE ÎN CAZ DE AVARIE

(Breşă dig mal drept: 100 m; Qavarie = 5147 mc/s)

Page 22: Plan de aparare – SVSU

Nr.profil

Localitatea sauobiectivul

avertizat-alarmatDistanţacumulată

(m)

Cota talveg(mdMB)

Parametrii estimaţiTimp de

propagare(min)

Viteza mediea undei(m/s)

Cota maximăde inundaţie

(mdMB)

Nivel de bază(mdMB)

∆∆h(m)

H(m)

1 2 3 5 6 7 8 9 97 Bicaz 5820 440,00 35 2,05 444,28 443,83 0,45 4,286 Bicaz 6120 437,44 37 2,04 441,38 440,96 0,42 3,945 Bicaz 6595 433,40 41 2,03 437,77 437,33 0,44 4,374 Bicaz 6995 430,00 45 2,03 433,23 432,81 0,42 3,233 Bicaz 7495 425,00 49 2,02 428,06 427,63 0,43 3,062 Bicaz 7995 420,00 53 2,02 423,56 423,14 0,42 3,561 Bicaz 8420 415,00 56 1,99 418,67 418,26 0,41 3,67

Notă:• Nivelul de bază reprezintă nivelul corespunzător debitului capacităţii maxime a deversorului

Taşca (880 mc/s)• ∆h reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste nivelul rezultat la capacitatea maximă a

deversorului Taşca (m)• H reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste talvegul râului

Page 23: Plan de aparare – SVSU

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BICAZ PERIOADA DE PLAN : 2014 - 2017

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCALMăsuri pentru

avertizarea-alarmareaMăsuri laatingerea :

Măsuri laatingerea :

Măsuri la atingerea:

Măsuri după ieşirea Formaţii deintervenţie

Responsabili cu

populaţiei la primireaavertizărilor

- cotei de atenţie (CA )

- cotei de inundaţie (CI )

- cotei de pericol ( CP ) din starea de apărare cu nominalizarea acţiunile de apărare:

hidrologice şimeteorologice

- fazei I de apărarela diguri

- fazei II a de apărarela diguri

- fazei a III a la deapărare la diguri

(după retragerea apelormari)

persoanelor apte - cu evacuarea şi cazarea

- locul in care este amplasatmijlocul de alarmare;

- fazei I de apărarela gheţuri

- fazei II a de apărarela gheţuri

- fazei a III a de apărarela gheţuri

pentru acţiunile de populaţiei;

- semnalul folosit pentrualarmarea populaţiei;

- pragurilor deatenţionare la

- pragurilor deavertizare la

- pragurilor de avertizarela

intervenţie operativă - asigurarea permanenţei la

- responsabilităţi pentruacţionarea mijloacelor de

precipitaţii precipitaţii precipitaţii ( alcătuite din localnici saude

primărie;

alarmare (nume-prenume)etc.

la sistemele hidrotehnice - cu întocmirea şi

pentru lucrările proprii) transmiterea rapoarteloroperative

0 1 2 3 4 5 6Amplasarea mijlocului dealarmare:Sirene electrice:SIRENĂ 5 KW – CartierDodeniSIRENĂ 5 KW – CartierCapşaSIRENĂ 5 KW – OficiulpoştalSIRENĂ 5 KW – SCFibrobeton SRLSIRENĂ 5 KW – Şcoalagenerală nr. 1Motosirenă - 1 buc -Primărie

Sirene electronice (S.H.Bistriţa P.Neamţ):SIRENĂ 600W - BarajBicazSIRENĂ 1200W – SCFibrobeton SRLSIRENĂ 2400W - PrimărieSIRENĂ 1200W - ŞcoalăDodeniSIRENĂ 1200W - LiceuTeoreticSIRENĂ 1200W - Corpul de

II.1 MĂSURIOPERATIVE

DEINTERVENŢIE

1. Luarea măsurilorpentru întărireacapacităţii de răspuns1.1. Convocarea înşedinţă extraordinară aComitetului Localpentru Situaţii deUrgenţă, în funcţie desituaţia concretă dinteren.1.1.1. Dispunenotificarea/informareapersonalului cu atribuţiiîn gestionareasituaţiilor de urgenţă cuprivire la primireaunei avertizări codgalben de inundaţii.1.1.2. Activeazăcentrul operativ cuactivitate temporarăal unităţii administrativ- teritoriale.1.1.3. Stabileştemăsurile ce trebuie

II.2 MĂSURIOPERATIVE

DE INTERVENŢIE

1. Luarea măsurilorpentru întărireacapacităţii de răspuns1.1 Convocarea în şedinţeextraordinare aComitetului Local pentruSituaţii de Urgenţă, ori decâte ori situaţia o impune.1.1.1. Dispunenotificarea/informareapersonalului cu atribuţii îngestionarea situaţiilor deurgenţă cu privire laprimirea avertizărilor codportocaliu de inundaţii.1.1.2. Activează CentrulOperativ cu activitatetemporară al unităţiiadministrativ - teritoriale.1.1.3. Stabileşte măsurilece trebuie luate pentrulimitarea efectelorinundaţiilor.1.1.4. Semneazăhotărârea ComitetuluiLocal pentru Situaţii deUrgenţă privind măsurile

II.3 MĂSURIOPERATIVE

DE INTERVENŢIE

1. Adoptarea măsurilorpentru întărirea capacităţiide răspuns1.1 Convocarea în şedinţeextraordinare a ComitetuluiLocal pentru Situaţii deUrgenţă, imediat dupăprimirea avertizărilor şi oride câte ori situaţia oimpune.1.1.1. Dispunenotificarea/informareapersonalului cu atribuţii îngestionarea situaţiilor deurgenţă cu privire laprimirea unor avertizăricod roşu pentru inundaţii.1.1.2. Asigură funcţionareapermanentă a CentruluiOperativ cu activitatetemporară al unităţiiadministrativ - teritoriale.1.1.3. Stabileşte măsurilece trebuie luate pentrudiminuarea efectelorinundaţiilor.1.1.4. Semnează hotărârea

III. MĂSURI DEREABILITARE

1. Evaluarea pagubelorproduse de inundaţii peteritoriul unităţiiadministrativ-teritorial.1.1. Constituirea Comisieilocale pentru evaluareapagubelor produse deinundaţii.1.1.1. Emite dispoziţiaprivind constituirea Comisieipentru evaluarea pagubelorproduse de inundaţii.1.1.2. Dispune centralizareapagubelor produse deinundaţii (fizic).1.1.3. Urmăreşte şi sprijinăactivitatea Comisiei pentruevaluarea pagubelor alcătuitădin specialişti, numită prinordinul prefectului.1.1.4. Semnează ProcesulVerbal privind constatarea şievaluarea pagubelor produsede inundaţii.1.1.5. Semnează ProcesulVerbal de calamităţi întocmitde către deţinători, pentruconstrucţiile hidrotehnice

Serviciu voluntari SU:(toate echipele)

Echipa de specialişti(inundaţii):SCRIPCARI IOACHIMLUCA VASILE

Oraş BicazONIGA VIORELRADU SILVIUUNGUREANU MIHAISÎRBU MIHAIBABǍTǍ VASILE

Sat Izvoru MunteluiCIOBANU I. STELIANBLAGOCI DAN

Sat PotociBALTAG IONANGHEL VALENTIN

Responsabil cu apărareaNicolae Sălăgean

Înlocuitor:Nicu Butnaru

Responsabil cu evacuareaşi cazarea populaţieiPINTILIE TOMICĂOPREA DRAGOMIRAPOPI MIHAIBUDACǍ FLORICAOLARU VASILEMUNTEANU VIORELMIRON MARCELURSU VIOREL

Asigurarea permanenţei laprimărie:HELMUT HIRSCHERGÎRLEA CRISTICOZONAC IONSTRÎMBU RODICASÎRBU MIHAI

Responsabil cu întocmirea şitransmiterea rapoartelor

Page 24: Plan de aparare – SVSU

jandarmi Capşa

Responsabil cu acţionareamijloacelor de alarmare:CREŢU IOAN – sirene(centru comandă)- Bicaz (Centru)- Bicaz (cart. Capşa)DOSOFTEI DANIEL –Izvoru MunteluiANGHEL VALENTIN -PotociFLOREA AUREL -Izvoru AlbFLOREA AUREL -Secu

I. MĂSURIPREVENTIVE ŞI DEPREGĂTIRE1. Organizarea avertizării –alarmării populaţiei pe întregulteritoriu al unităţii administrativ –teritoriale (inclusiv sateleaparţinătoare)1.1.Constituirea documentelor deînştiinţare, avertizare şi alarmare apopulaţiei în situaţii de urgenţă.1.1.1.Asigură elaborarea:

• schemei organizării avertizăriişi alarmării populaţiei – dupămodelul transmis deInspectoratul General pentruSituaţii de Urgenţă;

• schemei dispuneriiechipamentelor de avertizare -alarmare şi zonele deacoperire;

• situaţiei cu echipamentele deavertizare – alarmare dispuseîn unitatea administrativ -teritorială;

• lanţului de alarmare şi aducerea personalului propriu la sediulprimăriei.

1.2. Stabilirea responsabilităţilorpentru avertizarea şi alarmareapopulaţiei din zonele de risc lainundaţii şi stabilirea modalităţilorconcrete şi a acţiunilor ce sedesfăşoară pentru transmitereamesajelor de avertizare.

luate pentru limitareaefectelor unoreventuale inundaţii.1.1.4. Semneazăhotărârea ComitetuluiLocal pentru Situaţii deUrgenţă privindmăsurile necesare a fiadoptate în vedereaprevenirii şi/saugestionării riscului deinundaţii.1.1.5. Emite dispoziţiade punere în aplicarea măsurilor adoptateprin hotărâreaComitetului Localpentru Situaţii deUrgenţă.1.2. Instituireapermanenţei la sediulprimăriei cu personalinstruit, în vedereaprimirii înştiinţărilor,prognozelor şiavertizărilorhidrometeorologice.1.2.1. Asigură spaţiulşi instruireapersonalului pentruefectuareapermanenţei, precumşi accesul la mijloacelede comunicaţii.1.2.2. Verifică modulde îndeplinire aserviciului depermanenţă.1.3. Asigurareafuncţionării fluxuluiinformaţional întreComitetul Local pentruSituaţii de Urgenţă şiCentrul Operaţional alI.S.U. „Petrodava” aljud. Neamţ, precum şicu Centrul Operativ alSistemului deGospodărire a ApelorNeamţ.1.3.1. Urmăreşte moduldetransmitere/recepţionare a informaţiilor

necesare să fie adoptate învederea prevenirii şi/saugestionării riscului deinundaţii.1.1.5. Emite dispoziţia depunere în aplicare amăsurilor adoptate prinhotărârea ComitetuluiLocal pentru Situaţii deUrgenţă.1.2. Instituireapermanenţei la sediulprimăriei.1.2.1. Asigură spaţiulpentru efectuareapermanenţei, precum şiaccesul la mijloacele decomunicaţii.1.2.2. Asigurăpermanenţa la sediulprimăriei cu personalinstruit, în vedereaprimirii înştiinţărilor,prognozelor şiavertizărilorhidrometeorologice.1.2.3. Verifică modul deîndeplinire a serviciuluide permanenţă.1.3 Asigurareafuncţionării fluxuluiinformaţional întreComitetul Local pentruSituaţii de Urgenţă şiCentrul Operaţional alI.S.U. „Petrodava” al jud.Neamţ, precum şi cuCentrul Operativ alSistemului deGospodărire a ApelorNeamţ.1.3.1 Asigurăcontinuitateatransmiterii/recepţionăriiinformaţiilor referitoare laderularea evenimentelor.1.3.2. Dispune agentuluide inundaţii întocmireaRapoartelor operativeprivind efecteleinundaţiilor, conformprevederilor Anexei 8 laRegulamentul privindgestionarea situaţiilor de

Comitetului Local pentruSituaţii de Urgenţă privindmăsurile necesare să fieadoptate în vedereagestionării riscului deinundaţii.1.1.5. Emite decizia depunere în aplicare amăsurilor adoptate prinhotărârea Comitetului Localpentru Situaţii de Urgenţă.1.1.6. Propune, după caz,prefectului instituireastării de alertă pe teritoriulunităţii administrativ -teritoriale, în funcţie deevoluţia fenomenelor.1.2. Instituirea permanenţeila sediul primăriei.1.2.1. Asigură spaţiulpentru efectuareapermanenţei, precum şiaccesul la mijloacele decomunicaţii.1.2.2. Asigură permanenţala sediul primăriei cupersonal instruit, în vedereaprimirii înştiinţărilor,prognozelor şi avertizărilorhidrometeorologice.1.2.3. Verifică modul deîndeplinire a serviciului depermanenţă.1.3 Asigurarea funcţionăriifluxului informaţional întreComitetul Local pentruSituaţii de Urgenţă şiCentrul Operaţional alI.S.U. „Petrodava” al jud.Neamţ, precum şi cuCentrul Operativ alSistemului de Gospodărire aApelor Neamţ.1.3.1 Asigură continuitateatransmiterii / recepţionăriiinformaţiilor referitoare laderularea evenimentelor.1.3.2. Dispune întocmireaRapoartelor operativeprivind efectele inundaţiilor,conform prevederilorAnexei nr. 8 laRegulamentul privindgestionarea situaţiilor de

afectate de viituri.1.1.6. Asigură elaborarea şitransmiterea Raportului desinteză privind efecteleinundaţiilor, conformprevederilor Anexei 9 laRegulamentul privindgestionarea situaţiilor deurgenţă generate de inundaţiiaprobat cu Ordinul Comun alministrului mediului şipădurilor şi al ministruluiadministraţiei şi internelornr.1.422/192/2012.

2. Aplicarea măsuriloradoptate prin hotărâreComitetului Local pentruSituaţii de Urgenţă, dupăîncetarea fenomenelorhidrologice periculoase.2.1. Informarea populaţieiasupra măsurilor care trebuieaplicate.2.1.1. Asigură anunţareapopulaţiei, prin intermediulsistemului de avertizare-alarmare, cu privire laactivităţile prioritare pe caretrebuie să le desfăşoare.2.1.2. Urmăreşte modul deaplicare a măsurilor derestricţie a consumului deapă şi alimente până larevenirea stării denormalitate.

2.2. Coordonarea acţiunilor deintervenţie pentru înlăturareaefectelor inundaţiilor.2.2.1. Coordonează repartiţiaforţelor şi mijloacelor deintervenţie proprii în zoneleafectate.2.2.2. Asigură participareacetăţenilor la acţiunile derefacere şi reconstrucţie.

2.3.Realizarea măsurilor deevacuare a apei provenite dinrevărsări, infiltraţii şi dinprecipitaţii.2.3.1. Analizează capacităţilede intervenţie, stabilind

Sat Izvoru AlbGHERASIM VASILEUNGUREANU I. VASILELALĂU P. VASILICĂ

Sat SecuMIRON GV.CIPRIANCIUCANU GABRIELURSU VIOREL

Grupă intervenţie cu barcapneumatică la inundaţii sauînec

MUNTEANU VIORELNICOLESCU OLIVERMOCANU I. PAUL

Grupă cercetare – căutareBORFǍLǍU GHEORGHESCRIPCARI ADRIANSCRIPCARI MIHAI

Grupă evacuare – deblocare– salvareBĂLAN COSTICĂANDRIESCU TRAIANLEOPOLD VIOREL

operative:IOACHIM SCRIPCARUCIOBANU STELIAN

Puncte de afişare ainstrucţiunilor deevacuare a populaţie

şi bunurilor

PrimărieBisericiŞcoli

Spaţii comerciale

Semnalde alarmarea populaţiei

SirenaClopotele bisericilorTelefonie fixă şi mobilă

Page 25: Plan de aparare – SVSU

1.2.1. Numeşte personalul careasigură alarmarea populaţiei dinsatele aparţinătoare/cartiere şistabileşte modalităţi şi acţiuniconcrete pentru transmitereamesajelor de avertizare.1.2.2. Numeşte personalulresponsabil pentru acţionareaechipamentelor de alarmare şistabileşte modul de acces la panourilede comandă a sirenelor, în cazulacţionării locale a acestora.1.2.3. Încheie protocoale decolaborare cu mass-media localăpentru transmiterea prioritară amesajelor de avertizare.1.2.4. Stabileşte modalităţi decooperare cu primarii localităţilorvecine/sectoarelor limitrofe, însituaţii de urgenţă.1.3. Stabilirea personalului şicondiţiilor necesare pentru instituireaserviciului de permanenţă la sediulprimăriei.1.3.1 Stabileşte personalul careexecută serviciul de permanenţă.1.3.2. Stabileşte locul unde seexecută permanenţa şi asigurămijloacele şi echipamentele decomunicaţii.1.3.3. Stabileşte procedura deinstituire a serviciului depermanenţă în caz de inundaţii.

1.4. Realizarea, întreţinerea,funcţionarea legăturilor şi asigurareamijloacelor de înştiinţare, avertizareşi alarmare, în situaţii de inundaţii.1.4.1 Se informează cu privire laasigurarea echipamentelor dealarmare de către deţinătorii debaraje, pentru zonele potenţial a fiafectate în caz de accidente laacestea.1.4.2. Stabileşte măsurile necesarepentru realizarea cooperării învederea utilizării echipamentelor deavertizare - alarmare aparţinândterţilor şi în alte situaţii decât cele pecare le-ar genera prin activitateaproprie.1.4.3. Stabileşte împreună cu I.S.U.„Petrodava” al jud. Neamţ, locul deinstalare a echipamentului propriuunităţii administrativ teritoriale deacţionare centralizată (centrală dealarmare, concentrator, echipament deînştiinţare-alarmare etc.) a sirenelor şiresponsabilităţile personalului numitpentru cuplarea semnalelor dealarmare/procedură/algoritmul de

referitoare la derulareaevenimentelor.1.3.2. Ţine permanentlegătura cu Sistemulde Gospodărire aApelor Neamţ şi cuI.S.U. „Petrodava” aljud. Neamţ cu privirela evoluţia situaţiei înteren.1.3.3. Raportează laCentrul OperaţionalJudeţean, informaţiiprivind măsurileinstituite.2. Avertizareapopulaţiei, instituţiilorşi operatoriloreconomici.2.1. Avertizareapopulaţiei şi aobiectivelor din zonelede risc la inundaţii,cauzate în principal descurgeri de pe versanţişi revărsări ale unorcursuri de apă mici.2.1.1. Elaborează,împreună cu personalulpropriu, mesajul deavertizare şi precizeazămăsurile iniţiale pentruintensificareamonitorizării în zonelepotenţial a fi afectate.2.1.2. Asigurăavertizarea/informarea persoanelor care arputea fi surprinse decreşterea debitelor pecursurile de apă,aflate în zoneleizolate (insule, zone deagrement etc.).2.1.3. Asigurăinformarea/avertizarea populaţiei,instituţiilor publicelocale şi operatoriloreconomici, conformschemei de avertizare –alarmare.2.2. Informareapopulaţiei cu privire la

urgenţă generate deinundaţii aprobat cuOrdinul Comun alministrului mediului şipădurilor şi al ministruluiadministraţiei şi internelornr.1.422/192/2012.1.3.3. Urmăreşte modulde întocmire şitransmitere al acestora.1.3.4. Asigurămenţinerea legăturii cuComitetele pentrusituaţii de urgenţă alelocalităţilor vecine.

2. Pune în aplicaremăsurile adoptate prinhotărârea ComitetuluiLocal pentru Situaţii deUrgenţă/ordin alprefectului la nivelulunităţii administrativ -teritoriale şi celeprevăzute în planul deapărare împotrivainundaţiilor, planul deevacuare, schemaorganizării avertizării şialarmării populaţiei.2.1.Avertizarea/alarmareapopulaţiei şi aobiectivelor din zonele derisc la inundaţii de peraza unităţii administrativ- teritoriale.2.1.1. Elaborează,împreună cu personalulpropriu, mesajul deavertizare şi precizeazămăsurile iniţiale pentruintensificareamonitorizării în zonelepotenţial a fi afectate.2.1.2. Dispune şiurmăreşte punerea înaplicare a schemei deavertizare a populaţiei,instituţiilor şi operatoriloreconomici din unitateaadministrativ - teritorială.2.1.3. Asigurăinformarea/avertizarea

urgenţă generate de inundaţiiaprobat cu Ordinul Comunal ministrului mediului şipădurilor şi al ministruluiadministraţiei şi internelornr.1.422/192/2012.1.3.3. Urmăreşte modul deîntocmire şi transmitere alacestora.1.3.4. Asigură menţinerealegăturii cu Comitetelepentru situaţii de urgenţă alelocalităţilor vecine.

2. Aplicarea măsuriloradoptate prin hotărâreaComitetului Local pentruSituaţii de Urgenţă / ordinal prefectului la nivelulunităţii administrativ -teritoriale şi cele prevăzuteîn planul de apărareîmpotriva inundaţiilor,planul de evacuare, schemaorganizării avertizării şialarmării populaţiei.

2.1. Avertizarea/alarmareapopulaţiei şi a obiectivelordin zonele de risc lainundaţii, de pe raza unităţiiadministrativ - teritoriale.2.1.1. Elaborează mesajulde avertizare şi precizeazămăsurile iniţiale pentruintensificarea monitorizăriiîn zonele potenţial a fiafectate.2.1.2. Dispune şi urmăreştepunerea în aplicare aschemei de avertizare apopulaţiei, instituţiilor şioperatorilor economici dinunitatea administrativ -teritorială.2.1.3. Asigurăinformarea/avertizareainstituţiilor publice locale,operatorilor economici şiavertizarea populaţiei dinzonele cu risc la inundaţii,de pe întreg teritoriul unităţiiadministrativ teritoriale,conform schemei de

priorităţile de acţiune pentruevacuarea apei din imobile(gospodării, obiectiveeconomico-sociale).2.3.2. În situaţia în careresursele proprii suntinsuficiente, solicită sprijindin partea instituţiilor cuatribuţii în domeniu (I.S.U.„Petrodava” al jud. Neamţ -evacuarea apei din clădiri,unităţile teritoriale ale AgenţieiNaţionale de ÎmbunătăţiriFunciare - evacuarea apei dinzonele amenajate pentrudesecare, jandarmi, armată,societăţi de salubrizare şicanalizare).2.3.3. Interzice efectuarea debreşe în diguri pentruevacuarea apei acumulate înincinte fără acordul prefectuluişi aprobarea ComitetuluiMinisterial din cadrulMinisterului Mediului şiSchimbărilor Climatice.

2.4. Adoptarea măsurilor desalubrizare a surselor şiinstalaţiilor de alimentare cuapă şi a terenurilor care aufost afectate.2.4.1. Identifică instituţiile şipersoanele specializate învederea executării salubrizăriişi aplicării măsurilor sanitar -epidemice în zonele afectate.

2.5. Adoptarea măsurilorpentru refacerea infrastructuriiafectate (căilor de comunicaţieşi a podurilor, refacerealiniilor de telecomunicaţii şi deenergie electrică, a avariilor laconductele de apă şi gaze).2.5.1. Identifică resurselefinanciare necesare refaceriiinfrastructurii.2.5.2. Dispune măsurile pentrureluarea activităţii instituţiilorşi operatorilor economiciafectaţi.

2.6. Identificarea resurselor

Page 26: Plan de aparare – SVSU

selectare a unei sirene, a unui grup desirene sau a tuturor.1.4.4. Asigură legăturile decomunicaţii pentru acţionareacentralizată a echipamentelor propriiunităţii administrativ teritoriale dealarmare.1.4.5. Solicită avizul I.S.U.„Petrodava” al jud. Neamţ pentruinstalarea echipamentelor deînştiinţare, avertizare şi alarmare,mutarea acestora, precum şi pentrucompletarea/dezvoltarea sistemului deînştiinţare şi alarmare.1.4.6. Dispune măsuri pentrumenţinerea în stare de operativitatea echipamentelor de avertizare şialarmare, precum şi pentruasigurarea siguranţei acestora,împotriva intervenţiei neautorizate,inclusiv a furtului.

1.5. Asigurarea sistemului decomunicaţii între Comitetul Localpentru Situaţii de Urgenţă şi CentrulOperaţional al I.S.U. „Petrodava” aljud. Neamţ, precum şi cu CentrulOperativ al Sistemului deGospodărire a Apelor Neamţ.1.5.1. Verifică periodic modul defuncţionare al sistemului.

2. Întocmirea Planului local deapărare împotriva inundaţiilor,gheţurilor şi poluărilor accidentale2.1. Elaborarea, avizarea şiaprobarea Planului local de apărareîmpotriva inundaţiilor, gheţurilor şipoluărilor accidentale2.1.1. Asigură, prin agentul deinundaţii, elaborarea Planului localde apărare împotriva inundaţiilor,cu asistenţă tehnică a specialiştilor dincadrul Sistemului de Gospodărire aApelor Neamţ, filialei judeţene aAgenţiei Naţionale de ÎmbunătăţiriFunciare şi ai altor deţinători delucrări cu rol de apărare împotrivainundaţiilor.2.1.2. Asigură înaintarea planuluipentru verificare şi avizare cătreI.S.U. „Petrodava” al jud. Neamţ şicătre Sistemul de Gospodărire aApelor Neamţ, şi spre aprobarepreşedintelui Comitetului Judeţeanpentru Situaţii de Urgenţă Neamţ -prefectul judeţului.

2.2. Identificarea tuturor surselor derisc la inundaţii aflate pe raza unităţiiadministrativ - teritoriale (revărsăricursuri de apă, scurgeri de pe

măsurile urgente caretrebuie aplicate.2.2.1. Asigurăinformarea populaţieicu privire la măsurileadoptate de autorităţileadministraţiei publicelocale şi la regulile decomportare pe timpulmanifestăriifenomenului hidrologicpericulos prinintermediul sistemuluide comunicare existentla nivelul unităţiiadministrativ -teritoriale, mass-medieilocale, cu ajutorulpersonalului propriuprimăriei şi aServiciului Voluntarpentru Situaţii deUrgenţă, etc.3.Eliminarea/diminuarea riscurilor unoreventuale inundaţii.3.1. Desfăşurareaacţiunilor de limitare aefectelor unoreventuale inundaţii, înspecial din scurgeri depe versanţi saurevărsări ale unorcursuri de apă mici.3.1.1. Asigură luareamăsurilor de evitaresau de eliminare ablocajelor cu plutitorişi gheţuri, în special înzonele podurilor şipodeţelor, formaţiunilortorenţiale, cursurilormici de apă, văilornepermanente, prizelorde apă şi a evacuărilorapei din intravilan.3.1.2. Asigurămonitorizareacursurilor de apă şi aamenajărilor cu rol deapărare împotrivainundaţiilor de pe razaunităţii administrativ -teritoriale.

populaţiei, instituţiilorpublice locale şioperatorilor economici,din zonele cu risc lainundaţii, de pe întregteritoriul unităţiiadministrativ teritoriale,conform schemei deavertizare – alarmare apopulaţiei.2.1.4. Asigurăavertizarea locuitorilordin satele aparţinătoarecomunei prinintermediul persoanelordesemnate din cadrulmembrilor ComitetuluiLocal pentru Situaţii deUrgenţă.2.1.5. Dispune folosireatuturor mijloacelordisponibile pentru aasigura avertizarea saudupă caz, alarmareapopulaţiei şi obiectivelordin zonele de risc lainundaţii.2.2. Informarea populaţieicu privire la măsurileurgente care trebuieaplicate.2.2.1. Anunţă populaţia,prin intermediul posturilorlocale de radio şiteleviziune sau amembrilor ComitetuluiLocal pentru Situaţii deUrgenţă şi/sau ServiciuluiVoluntar pentru Situaţiide Urgenţă, după caz, cuprivire la activităţileprioritare care trebuieîntreprinse.2.3.Supraveghereapermanentă a cursurilorde apă şi a construcţiilorhidrotehnice cu rol deapărare împotrivainundaţiilor de pe întregteritoriul unităţiiadministrativ - teritoriale.2.3.1. Asigură efectuareapatrulării pe cursurilede apă şi pe diguri, de

avertizare – alarmare apopulaţiei.2.1.4. Asigură avertizarealocuitorilor din sateleaparţinătoare comunei, prinintermediul persoanelordesemnate din cadrulmembrilor ComitetuluiLocal pentru Situaţii deUrgenţă.2.1.5. Dispune folosireatuturor mijloacelordisponibile pentru a asiguraalarmarea populaţiei şiobiectivelor din zonele derisc la inundaţii.2.1.6. Dispune acţionareaechipamentelor de alarmareşi transmiterea semnalului“alarmă la dezastre” cătrepopulaţie, după caz.2.2. Informarea populaţieicu privire la măsurileurgente care trebuieaplicate..2.1. Anunţă populaţia, prinintermediul posturilor localede radio şi televiziune sau amembrilor ComitetuluiLocal pentru Situaţii deUrgenţă şi/sau ServiciuluiVoluntar pentru Situaţii deUrgenţă, cu privire laactivităţile prioritare caretrebuie întreprinse.2.3. Supraveghereapermanentă a cursurilor deapă şi a construcţiilorhidrotehnice cu rol deapărare împotrivainundaţiilor de pe întregteritoriul unităţiiadministrativ - teritoriale.2.3.1. Asigură efectuareapatrulării pe cursurile deapă şi pe diguri, de cătremembrii ServiciuluiVoluntar pentru Situaţii deUrgenţă.2.3.2. Interzice efectuareaunor breşe în diguri, învederea realizării deinundări dirijate pentrusalvarea unor zone locuite,

materiale şi financiarenecesare refacerii locuinţeloravariate sau distruse.2.6.1. Stabileşte priorităţilede acordare de ajutoaremateriale şi financiare învederea refaceriigospodăriilor afectate.

- În termen de 10 zileîntocmeşte şi transmite la SGANeamţ şi ISU Neamţ“RAPORT DE SINTEZĂ” cuprivire la evoluţia fenomenelorhidrometeorologice, apagubelor fizice şi valoriceînregistrate şi a măsurilorîntreprinse.

Page 27: Plan de aparare – SVSU

versanţi, poduri cu secţiunisubdimensionate, ape interne) şievidenţierea lor în Planul local deapărare împotriva inundaţiilor.2.2.1. Asigură identificarea în terena obiectivelor expuse riscului lainundaţii din revărsări de cursuri deapă, scurgeri de pe versanţi, apeinterne, pe baza limitelor istoricecunoscute.2.2.2. Identifică zonele critice carepot duce la creşterea riscului deinundaţii (poduri şi podeţesubdimensionate, zone endemice deproducere a blocajelor de gheţuri,puncte critice la lucrările cu rol deapărare împotriva inundaţiilor,puncte critice în amenajările dedesecare care deservesc terenurileagricole, eroziuni de maluri, etc.).

2.3. Cuprinderea în Planul local deapărare împotriva inundaţiilor aelementelor strict necesare din Planulde acţiune în caz de accidente labaraj..3.1. Asigură extragerea dinPlanurile de acţiune în caz deaccidente la barajele situate înamonte de unitatea administrativ –teritorială (după caz), a datelorrelevante: limita de inundabilitate,timpul minim de propagare a undeide rupere până la localitate,înălţimea maximă a lamei de apă.3. Organizarea evacuării în situaţiide urgenţă3.1. Întocmirea şi actualizareaPlanului de evacuare a populaţiei şibunurilor materiale în situaţii deurgenţă.3.1.1. Analizează şi stabileşte zoneleameninţate de factorii de risc careimpun evacuarea populaţiei,animalelor şi bunurilor materiale.3.1.2. Stabileşte zonele care asigurăprotecţie populaţiei, bunurilor şianimalelor evacuate, precum şispaţiile necesare primirii evacuaţilor.3.1.3. Stabileşte numărul decetăţeni, instituţii publice şioperatori economici care seevacuează în raport de amploarea şiintensitatea situaţiei de urgenţă.3.1.4. Dispune realizarea situaţiei cupopulaţia care se auto-evacuează, dinnumărul de cetăţeni stabiliţi pentruevacuare.3.1.5. Stabileşte raioanele deinstalare a taberei de sinistraţi.3.1.6. Stabileşte măsurile necesare

3.1.3. Transmiteinformaţiideţinătorului, cuprivire la eventualeledeficienţe constatatela diguri, regularizăricursuri de apă,consolidări de mal şiamenajări de desecare.3.1.4. Dispunedeţinătorilor de iazuripiscicole şi ai celorlalteacumulări mici, de peraza unităţiiadministrativ -teritoriale, luareamăsurilor pentruevitarea unor eventualeaccidente la acestea(asigurarea funcţionăriicorespunzătoare aevacuărilor).

Se întocmeşte sitransmite “RAPORTOPERATIV” cuprivire la evoluţiafenomenelorhidrometeorologice, amăsurilor întreprinse şia eventualelor pagubefizice înregistrate carese va transmite la SGANeamţ şi ISU„Petrodava” al jud.Neamţ.(doar dacă s-ausemnalat pagube)

SECETĂHIDROLOGICĂ

FAZA NORMALĂ

către membriiServiciului Voluntarpentru Situaţii deUrgenţă.2.3.2. Coordoneazămăsurile de evitare ablocajelor, în special înzonele podurilor, prizelorde apă, gurilor deevacuare şi în alte punctecritice de pe cursurile deapă, inclusiv peformaţiunile torenţiale.2.3.3. Interziceefectuarea unor breşe îndiguri, în vederearealizării de inundăridirijate pentru salvareaunor zone locuite, fărăacordul ComitetuluiJudeţean pentru Situaţii deUrgenţă şi aprobareaComitetului Ministerialpentru Situaţii de Urgenţădin cadrul MinisteruluiMediului şi SchimbărilorClimatice.2.4. Luarea măsurilor delimitare a efectelorsituaţiilor de urgenţăgenerate de inundaţii.2.4.1. Dispune măsuri deavertizare - alarmare apopulaţiei şi aobiectivelor situate înzona inundabilă în cazde pericol iminent deavariere a unor construcţiihidrotehnice.2.4.2. Dispuneparticiparea ServiciuluiVoluntar pentru Situaţiide Urgenţă la acţiunileoperative desfăşurate despecialiştii unităţilordeţinătoare de lucrări curol de apărare împotrivainundaţiilor.2.4.3. Dispune măsuripentru localizareaapelor revărsate, precumşi a celor provenite dininfiltraţii şi scurgeri de peversanţi şi dirijarea lor în

fără acordul ComitetuluiJudeţean pentru Situaţii deUrgenţă şi aprobareaComitetului Ministerialpentru Situaţii de Urgenţădin cadrul MinisteruluiMediului şi SchimbărilorClimatice.2.4. Adoptarea măsurilor delimitare a efectelorsituaţiilor de urgenţăgenerate de inundaţii.2.4.1.Dispune măsuri deavertizare - alarmare apopulaţiei şi a obiectivelorsituate în zona inundabilăîn caz de pericol iminent deavariere a unor diguri saubaraje.2.4.2. Dispune participareaServiciului Voluntarpentru Situaţii de Urgenţăla acţiunile operativedesfăşurate de specialiştiiunităţilor deţinătoare delucrări cu rol de apărareîmpotriva inundaţiilor.3. Evacuarea populaţiei înconformitate cu planul deevacuare.3.1. Organizarea acţiunilorde evacuare a oamenilor,animalelor şi bunurilormateriale în afara zonelorpotenţial inundabile.3.1.1. Conduce acţiunile deevacuare cu sprijinulautorităţilor competente(Inspectoratul Judeţeanpentru Situaţii de Urgenţă,Poliţie, Jandarmerie).3.1.2. Dispune activareaCentrului de Conducere şiCoordonare a Evacuării(CCCE).3.1.3. Stabileşte necesarulde forţe şi mijloace,proprii, în bazaplanurilor/convenţiilor decolaborare/cooperare şidefineşte nevoile de sprijindin partea Comitetuluipentru Situaţii de UrgenţăJudeţean.

Page 28: Plan de aparare – SVSU

pentru asigurarea hrănirii, cazării şi aalimentării cu energie electrică şi apăa populaţiei evacuate.3.1.7. Stabileşte măsurile necesarerealizării cooperării pentru încheiereade convenţii/înţelegeri/planuri pentruprestări de servicii cu societăţicomerciale, unităţi sanitare, poliţielocală, în vederea asigurării logisticea acţiunilor de evacuare.3.1.8. Materializează pe planul desituaţie, toate zonele de inundabilitateşi numărul de persoane, animale şibunuri ce trebuie evacuate, locurileunde se evacuează, în afara zonelorinundabile, populaţia, animalele şibunurile, locul/sediul unde la nevoie,va funcţiona primăria (ComitetulLocal pentru Situaţii de Urgenţă),locul de dispunere a celorlaltestructuri după cum urmează:Serviciul Voluntar pentru Situaţii deUrgenţă, operatori economici cu risc,operatori economici care pot sprijiniacţiunile de intervenţie, structurideconcentrate, servicii publiceutilitare, etc).3.1.9. Actualizează planul la oricemodificare în ceea ce priveşteasigurarea logistică a evacuării(cazare, hrană, transport, puncte deprimire etc.).

4. Constituirea stocurilor demateriale şi mijloace de intervenţieîn caz de inundaţii4.1. Stabilirea necesarului demateriale şi mijloace de intervenţie,în conformitate cu prevederile Anexeinr.12 la Regulamentul privindgestionarea situaţiilor de urgenţăgenerate de inundaţii aprobat cuOrdinul Comun al ministruluimediului şi pădurilor şi al ministruluiadministraţiei şi internelornr.1.422/192/2012.4.1.1. Asigură stabilirea necesaruluide materiale şi mijloace deintervenţie, cu asistenţa tehnică aspecialiştilor din cadrul Sistemului deGospodărire a Apelor Neamţ,corespunzător specificului acţiunilorde apărare din zona respectivă

4.2. Asigurarea fondurilor necesarepentru constituirea şi completareastocurilor de materiale şi mijloace deapărare împotriva inundaţiilor şigheţurilor.4.2.1. Asigură prin bugetul local,fondurile necesare pentruconstituirea şi completarea stocurilor

albiile cursurilor de apă,gravitaţional sau prinpompare.

3. Evacuarea populaţieiîn conformitate cu Planulde evacuare.3.1. Organizareaacţiunilor de evacuare aoamenilor, animalelor şibunurilor materiale înafara zonelor potenţialinundabile.3.1.1. Conduce acţiunilede evacuare cu sprijinulautorităţilor competente(Inspectoratul Judeţeanpentru Situaţii de Urgenţă,Poliţie, Jandarmerie).3.2.Organizarea/constituireataberelor de sinistraţi.3.2.1. Asigură cazareapersoanelor sinistrate,aprovizionarea cu apă,alimente, bunuri de strictănecesitate, acordarea deasistenţă medicală şiidentifică noi posibilităţide cazare temporară apersoanelor sinistrate.3.2.2. Asigurăadăpostirea, hrănirea şiacordarea de asistenţăveterinară animalelorevacuate.3.2.3. Asigură realizareadispozitivului de pază abunurilor materiale prinintermediulcomandantului forţelor deordine.3.3. Realizarea măsurilorde evacuare a apeiprovenite din revărsări,infiltraţii şi dinprecipitaţii.3.3.1. Analizeazăcapacităţile deintervenţie, stabilindpriorităţile de acţiunepentru evacuarea apei dinimobile (gospodării,obiective economico-

3.1.4. Asigură realizareadispozitivului de pază abunurilor materiale prinintermediul comandantuluiforţelor de ordine.3.2.Organizarea/constituireataberelor de sinistraţi.3.2.1. Asigură cazareapersoanelor sinistrate,aprovizionarea cu apă,alimente, bunuri de strictănecesitate, acordarea deasistenţă medicală şiidentifică noi posibilităţi decazare temporară apersoanelor sinistrate.3.2.2. Asigură adăpostirea,hrănirea şi acordarea deasistenţă veterinarăanimalelor evacuate.3.3. Distribuirea ajutoarelorpopulaţiei afectate.3.3.1. Organizeazădistribuirea apei potabile,alimentelor şi ajutoarelorumanitare către populaţiaafectată.3.3.2. Identifică şidirecţionează spre taberelede sinistraţi, formaţiunile şimijloacele de acordare aprimului ajutor medical şisanitar veterinar.3.4. Coordonarea aplicăriimăsurilor sanitar-epidemicenecesare preveniriiepidemiilor.3.4.1. Solicită instituţiilor şipersoanelor specializateexecutarea salubrizării şiaplicarea măsurilor sanitar-epidemice în zonele afectate.3.5. Identificarea victimelor,sinistraţilor şi întocmireasituaţiei cu persoaneledispărute.3.5.1.Organizeazăactivităţile de căutare şiidentificare a victimelor şipersoanelor date dispărute.3.6. Întreprindereademersurilor pentruacordarea asistenţei

Page 29: Plan de aparare – SVSU

de apărare

4.3. Asigurarea dotării ServiciilorVoluntare pentru Situaţiile deUrgenţă cu materiale şi mijloacespecifice intervenţiei.4.3.1. Asigură fondurile necesaredotării Serviciilor Voluntare pentruSituaţiile de Urgenţă cu materiale şimijloace specifice, conformNormativului cadru de dotare.4.4. Încheie convenţii cu operatoriieconomici din zonă, pentru acordareasprijinului (cu materiale şi mijloacede intervenţie) în situaţii de urgenţă.4.4.1. Asigură cuprinderea înbugetul local a fondurilor necesaredesfăşurării acţiunilor operative deintervenţie.

5. Organizarea periodică a acţiunilorde conştientizare a populaţiei asuprariscului pe care îl reprezintăinundaţiile şi asupra măsurilor caretrebuie întreprinse de fiecarecetăţean pentru diminuareapagubelor.5.1. Asigurarea afişării în locuripublice a extraselor din Planul localde apărare împotriva inundaţiilor.5.1.1. Dispune afişarea Planului desituaţie al localităţii pe care suntdelimitate zonele cu risc lainundaţii din revărsări de cursuri deapă, scurgeri de pe versanţi şi apeinterne, la sediul primăriei şi pepagina de internet a acesteia.5.1.2. Dispune afişarea în locuripublice a semnificaţiei codurilor deculori folosite pentru avertizărilemeteorologice şi hidrologice,măsurile minimale pe care trebuie săle ia populaţia, precum şi semnificaţiasemnalelor de alarmare acustică.5.1.3. Dispunea afişarea extrasuluidin Planul de evacuare cuprinzândpunctele de adunare/îmbarcare,zona/zonele unde se constituietaberele de sinistraţi, locurile unde sedispune populaţia evacuată.

5.2. Organizarea periodică de acţiunicetăţeneşti, pentru conştientizareapopulaţiei asupra măsurilor caretrebuie întreprinse de fiecarecetăţean, înainte, pe timpul şi dupăproducerea inundaţiilor.5.2.1. Dispune agentului deinundaţii organizarea periodică deadunări cetăţeneşti cu participarea înprincipal a cetăţenilor aflaţi în zonelede risc la inundaţii, aşa cum au fost

sociale).3.3.2. În situaţia în careresursele proprii suntinsuficiente, solicităsprijin din parteainstituţiilor cu atribuţiiîn domeniu ( I.S.U.„Petrodava” al jud. Neamţ- evacuarea apei dinclădiri, unităţile teritorialeale Agenţiei Naţionale deÎmbunătăţiri Funciare -evacuarea apei din zoneleamenajate pentrudesecare, jandarmi,armată, societăţi desalubrizare şi canalizare).3.4. Distribuireaajutoarelor populaţieiafectate.3.4.1. Organizeazădistribuirea apei potabile,alimentelor şi ajutoarelorumanitare către populaţiaafectată.3.4.2. Identifică şidirecţionează spretaberele de sinistraţi,formaţiunile şi mijloacelede acordare a primuluiajutor medical şi sanitarveterinar.3.5. Aplicarea măsurilorsanitar - epidemicenecesare preveniriiepidemiilor.3.5.1. Solicită instituţiilorşi persoanelor specializateexecutarea salubrizării şiaplicarea măsurilorsanitar-epidemice înzonele afectate.

Se întocmeşte sitransmite “RAPORTOPERATIV” cu privirela evoluţia fenomenelorhidrometeorologice, amăsurilor întreprinse şi aeventualelor pagube fiziceînregistrate care se vatransmite la SGA Neamţşi ISU „Petrodava” aljud. Neamţ.

religioase şi înhumareavictimelor.3.7. Colectarea, transportulşi incinerarea animalelormoarte.3.7.1. Pune la dispoziţiareprezentanţilor direcţieisanitar-veterinare personalspecializat pentru colectarea,transportul şi incinerareaanimalelor moarte.

Se întocmeşte si transmite“RAPORT OPERATIV” cuprivire la evoluţiafenomenelorhidrometeorologice, amăsurilor întreprinse şi aeventualelor pagube fiziceînregistrate care se vatransmite la SGA Neamţ şiISU „Petrodava” al jud.Neamţ.(doar dacă s-au semnalatpagube)

SECETĂHIDROLOGICĂ

FAZA DE RESTRICŢII1. Convocarea în şedinţăextraordinară aComitetului Local pentruSituaţii de Urgenţă.1.1. Aduce la cunoştinţamembrilor ComitetuluiLocal etapele de restricţiiinstituite de AdministraţiaBazinală de Apă pentruutilizatorii de apă de peraza unităţii administrativ– teritoriale.

Page 30: Plan de aparare – SVSU

ele delimitate în Planul local deapărare împotriva inundaţiilor.5.2.2. Conştientizează populaţiaprin materiale de informarepreventivă şi pe timpul controalelorexecutate de Serviciul Voluntarpentru Situaţii de Urgenţă.5.2.3. Analizează gradul de informarea cetăţenilor privind tipurile de risc şimodul de comportare în cazulproducerii acestora.5.2.4. Informează populaţia cuprivire la necesitatea încheieriipoliţelor de asigurare obligatorie alocuinţelor pentru situaţii de dezastrenaturale şi aplică sancţiuni în cazulnerespectării prevederilor legale.

6. Implementarea măsurilor dereducere a riscului de inundaţii6.1. Realizarea şi întreţinereacorespunzătoare a şanţurilor şirigolelor de scurgere a apelorpluviale, precum şi întreţinereacursurilor de apă de pe razalocalităţii, în vederea asigurăriiscurgerii apelor mari.6.1.1. Organizează periodic acţiunipentru realizarea şi întreţinereaşanţurilor şi rigolelor.6.1.2. Organizează periodic(îndeosebi la începutul primăverii)acţiuni pentru îndepărtareamaterialului lemnos şi a deşeurilordin albiile cursurilor de apă,inclusiv de pe formaţiunile torenţialeşi din secţiunile de scurgere apodurilor şi podeţelor.6.1.3. Verifică modul în careunităţile de exploatare iau măsuripentru ancorarea materialuluilemnos depozitat pe versanţi, învederea evitării antrenării acestuia.

6.2. Interzicerea amplasării unor noilocuinţe în zonele cu risc la inundaţii.6.2.1. Asigură introducerea hărţilorde risc la inundaţii în Planurile deUrbanism General (PUG).6.2.2. Nu eliberează autorizaţii deconstruire pentru noi locuinţe, înzonele de risc la inundaţii.7.Atragerea de fonduri7.1. Asigură atragerea de fonduripentru realizarea lucrărilor cu rol deapărare împotriva inundaţiilor deinteres local, inclusiv pentruamenajarea şi întreţinereaformaţiunilor torenţiale aflate peterenuri din domeniul public aladministraţiei locale.

(doar dacă s-au semnalatpagube)

SECETĂHIDROLOGICĂ

FAZA DE ATENŢIE /AVERTIZARE1. Convocarea înşedinţă extraordinarăa Comitetului Localpentru Situaţii deUrgenţă.1.1. Stabileşte măsuripentru raţionalizareaconsumului de apă peteritoriul unităţiiadministrativ –teritoriale, prinlimitarea volumelor deapă folosite pentruudatul străzilor şi alspaţiilor verzi.1.2. Solicităoperatoriloreconomici luareamăsurilor pentrulimitarea pierderilorde apă şi pentrupregătirea instalaţiilorde alimentare derezervă din apasubterană sau din altesurse de apă.

2. Adoptarea măsurilorpentru identificareaunor sursesuplimentare dealimentare cu apă apopulaţiei.2.1. SolicităAdministraţiei Bazinalede Apă identificareaunor sursesuplimentare dealimentare cu apă -

2. Informarea populaţieicu privire la măsurilecare trebuie aplicate.2.1. Dispune anunţareapopulaţiei, prinintermediul posturilorlocale de radio şiteleviziune sau amembrilor ComitetuluiLocal pentru Situaţii deUrgenţă şi ServiciuluiVoluntar pentru Situaţiide Urgenţă, cu privire larestricţiile instituite peraza unităţii administrativ– teritoriale şi măsurileprioritare care trebuieîntreprinse.2.2. Dispune verificareamodului în carepopulaţia şi operatoriieconomici respectămăsurile de restricţie.

3. Asigurarea surselorsuplimentare pentrualimentarea cu apă apopulaţiei şi animalelor.3.1. Dispune întocmireaProceselor - Verbale decalamităţi pentru sursesuplimentare dealimentare cu apă,conform Anexei nr.10 dinRegulamentul privindgestionarea situaţiilor deurgenţă generate deinundaţii şi secetăhidrologică aprobat prinOrdinul comun alministrului mediului şipădurilor şi al ministruluiadministraţiei şiinternelornr.1.422/192/2012 şiînaintarea lor cătreComitetul Judeţeanpentru Situaţii de Urgenţăîn vederea elaborării

Page 31: Plan de aparare – SVSU

7.1.1. Efectuează demersuri pentrucuprinderea în bugetul local afondurilor necesare realizăriilucrărilor cu rol de apărare împotrivainundaţiilor de interes local.7.1.2. Efectuează demersuri pentruatragerea de fonduri externe pentrurealizarea lucrărilor cu rol de apărareîmpotriva inundaţiilor de interes local.7.1.3. Urmăreşte măsurile adoptate încadrul comitetului de bazin de pelângă Administraţia Bazinală de ApăBacău cu privire la implementareaStrategiei Naţionale de managemental riscului la inundaţii pe termenmediu şi lung la nivel local.8.Coordonarea exerciţiilor privindmanagementul şi gestionareasituaţiilor de urgenţă generate deinundaţii, la nivelul unităţiiadministrativ-teritorialei.

8.1. Organizarea anuală a exerciţiilorde simulare pentru verificareamodului de funcţionare a fluxuluiinformaţional la nivelul ComitetuluiLocal pentru Situaţii de Urgenţă.8.1.1. Coordonează nemijlocitexerciţiile de simulare pentruverificarea fluxului informaţional lanivelul unităţii administrativ -teritoriale.

8.2. Organizarea cel puţin odată ladoi ani, a exerciţiilor de alarmarepublică a populaţiei.8.2.1. Conduce nemijlocitexerciţiile de alarmare publică apopulaţiei.

8.3. Organizarea exerciţiilor deintervenţii la inundaţii8.3.1. Organizează cel puţin dedouă ori pe an, exerciţii în vedereapregătirii membrilor ServiciuluiVoluntar pentru Situaţii deUrgenţă pentru participare la acţiunioperative de intervenţie.8.3.2. Analizarea concluziilorexerciţiilor şi ia măsuri pentruremedierea deficienţelor constatate.

SECETĂ HIDROLOGICĂ

A. MĂSURI PREVENTIVE ŞI DEPREGĂTIRE1. Organizare a sistemului deavertizare a populaţiei în situaţii desecetă hidrologică.1.1. Asigură prezentarea în şedinţăordinară a Comitetului Local pentru

identificarea zonelor încare ar putea firealizate eventualeforaje pentrualimentarea cu apăpotabilă în zonele celemai critice.

Se întocmeşte, dupăcaz „Procese verbale decalamităţi, în vedereasuplimentării surselorde apă potabilă pentrupopulaţie” (Anexa 10)

proiectului de Hotărâre aGuvernului pentrualocarea în regim deurgenţă a sumelornecesare realizării acestorsurse.3.2. Solicită ajutorulInspectoratului pentruSituaţii de UrgenţăJudeţean şi a altoroperatori economicipentru asigurareaalimentării cu apă apopulaţiei şi animalelorprin transportul cucisterna sau a altormijloace.

Se întocmeşte „Proceseverbale de calamităţi, învederea suplimentăriisurselor de apă potabilăpentru populaţie” (Anexa10)

Page 32: Plan de aparare – SVSU

Situaţii de Urgenţă, în prezenţautilizatorilor de apă de pe teritoriulunităţii administrativ – teritoriale, aprincipalelor prevederi ale Planului derestricţii şi folosire a apei înperioadele deficitare elaborat de cătreAdministraţia Bazinală de Apă.1.2. Dispune identificarea căilor deinformare a populaţiei asupramodului în care se introducrestricţiile de apă în situaţii deurgenţă generate de secetăhidrologică, precizând că:- în prima etapă se reduc debitelepentru irigaţii,- în a doua etapă se reduc debitelepentru amenajările piscicole,- în a treia etapă se restricţioneazătreptat debitele pentru folosinţeleindustriale- în a patra etapă numai în situaţiideosebite se introduc restricţiiintermitente în alimentarea cu apă apopulaţiei.

2. Aplicarea corespunzătoare arestricţiilor, în situaţii de urgenţăgenerate de secetă hidrologică.2.1. Dispune verificarea tuturorutilizatorilor de apă în ceea cepriveşte întocmirea “Programuluide restricţii în alimentarea cu apăîn caz de secetă“, conformprevederilor Ordinului ministruluimediului şi gospodăririi apelornr.9/2006 pentru aprobareaMetodologiei privind elaborareaplanurilor de restricţii şi folosire aapei în perioadele deficitare.

VERIFICAT,PREŞEDINTELE COMITETULUI ORǍŞENESC ÎNTOCMIT,

PRIMAR ŞEF S.V.S.U.NICOLAE SǍLǍGEAN ........................................... IOACHIM SCRIPCARU ..................................

(semnătura, ştampila) (semnătura)