p a g . 6 - · PDF filetate de către firma furnizoare de apa iar ... Tot pentru această...

of 12 /12
Fondat în 1998 NR. 1001 12 pagini - 1,50 lei 03.05 - 09.05.2017 „Cunoaşterea este prin ea însăşi putere” - Francis Bacon P rimarul municipiului Ovidiu Mălăncrăvean a decla- rat în cadrul conferinţei de presă de săptămâna tre- cută că i-au fost delegate competenţele de arhitect şef consilierului superior din cadrul Compartimentului Urbanism, arhitect şef Popescu Adina pentru o perioadă de 6 luni, timp în care potrivit primarului va fi scos la concurs acest post iar la concurs va putea participa inclu- siv arhitecta căreia acum i s-au delegat competenţele. Potrivit primarului va urma o perioadă foarte încărcată pentru arhitectul şef pentru că este perioada construcţii- lor, unele lucrări au fost întârziate în lipsa arhitectului şef şi în paralel au fost demarate şi lucrările pentru PUG-ul oraşului, ce trebuie reînnoit până cel târziu în decembrie 2018. Acum se lucrează la tema de proiectare a PUG-ului, va urma o şedinţă a Comisiei de Amenajare a Teritoriului după care lucrarea de elaborare va fi publicată în Serviciul Electronic de Achiziţii Publice. Potrivit primarului, în perioada de elaborare a PUG-ului vor fi organizate şi dezbateri publice pentru ca sighişore- nii să îşi spună punctul de vedere cu privire la Planul Ur- banistic General al Sighişoarei. În sprijinul noului arhitect şef al Sighişoarei a fost în- fiinţată şi o Comisie de Amenajare a Teritoriului for- mată din arhitecţi ce vin benevol din întreaga ţară pentru a prezenta soluţiile lor de amenajare şi urba- nism gândite astfel încât să protejeze patrimoniul, a de- clarat edilul Sighişoarei. Anca Maria Radu Sighişoara are din nou arhitect şef Citiţi în acest număr... Situaţia plăţilor impozitelor şi taxelor în Sighişoara - pag. 6 Mica publicitate - pag. 8 Au reapărut căpuşele - pag. 9 Până în 25 mai putem direcţiona 2% din impozitul pe venit - pag. 11 Festivalul Sighişoara Medievală nu a trecut de votul CL! Vom avea Zilele Culturii Germane 2017 pag. 6 pag. 6 Se închide circulaţia pietonală pe podul de la pasarelă! Pentru aproape 30 zile se închide circulaţia pietonală pe pasarelă, pentru înlocuirea conductei de apă! Conducta veche din oţel ce a creat pro- bleme iarna trecută va fi înlocuită cu alta nouă din polietilenă. Lucrările au fost lici- tate de către firma furnizoare de apa iar firma câştigătoare are termen 30 iunie pen- tru finalizarea lucrărilor. Tot pentru această vară se are în plan şi în- locuirea conductei de sub podul beton şi a celei de la podul de la piaţă. Anca Maria Radu A fost verificat sistemul de alarmare pag. 12 Burse pentru Festivalul „Academia Sighişoara” Cel mai mare producător de îngrăşăminte chimice va acorda şi anul acesta Burse pentru Festivalul „Academia Sighisoara” Combinatul chimic a incheiat si anul acesta cu organiza- torii Festivalului „Academia Sighişoara” un parteneriat pentru susţinerea evenimentului, programat să se desfă- şoare anul acesta între 1-14 august, la Sighişoara. Festivalul „Academia Sighişoara”, un eveniment al Asociaţiei „Cultura Viva”, reuneşte timp de două săptă- mâni unii dintre cei mai buni tineri muzicieni din ţară şi străinătate care vin să înveţe de la renumiţi profesori de muzică clasică. Pentru ediţia din 2017, organizatorii au pregătit cursuri pentru următoarele instrumente: vioară, violă, violoncel, pian, clarinet, contrabas, precum şi o sec- ţiune dedicată celor care studiază canto. Combinatul oferă aceste burse, ce acoperă toate chel- tuielile de participare, în urma unui proces de selecţie coordonat de reprezentanţi ai Festivalului „Academia Sighişoara” un parteneriat pentru susţinerea eveni- mentului, „Academia Sighişoara” şi ai Filarmonicii Tîrgu Mureş. Concursul de selecţie se va desfăşura în data de 12 mai 2017, în Sala Mică de concerte a Palatu- lui Culturii din Târgu Mureş. Anca Maria Radu

Transcript of p a g . 6 - · PDF filetate de către firma furnizoare de apa iar ... Tot pentru această...

Page 1: p a g . 6 -  · PDF filetate de către firma furnizoare de apa iar ... Tot pentru această vară se are în plan Zi în - ... conXinutul dosarului de recrutare pre

Fondat în 1998

NR. 1001

12 pagini - 1,50 lei

03.05 - 09.05.2017

„Cunoaşterea este prin ea însăşi putere” - Francis Bacon

Primarul municipiului Ovidiu Mălăncrăvean a decla-rat în cadrul conferinţei de presă de săptămâna tre-cută că i-au fost delegate competenţele de arhitect

şef consilierului superior din cadrul CompartimentuluiUrbanism, arhitect şef Popescu Adina pentru o perioadăde 6 luni, timp în care potrivit primarului va fi scos laconcurs acest post iar la concurs va putea participa inclu-siv arhitecta căreia acum i s-au delegat competenţele.Potrivit primarului va urma o perioadă foarte încărcatăpentru arhitectul şef pentru că este perioada construcţii-lor, unele lucrări au fost întârziate în lipsa arhitectului şefşi în paralel au fost demarate şi lucrările pentru PUG-uloraşului, ce trebuie reînnoit până cel târziu în decembrie2018. Acum se lucrează la tema de proiectare a PUG-ului,

va urma o şedinţă a Comisiei de Amenajare a Teritoriuluidupă care lucrarea de elaborare va fi publicată în ServiciulElectronic de Achiziţii Publice.Potrivit primarului, în perioada de elaborare a PUG-uluivor fi organizate şi dezbateri publice pentru ca sighişore-nii să îşi spună punctul de vedere cu privire la Planul Ur-banistic General al Sighişoarei.În sprijinul noului arhitect şef al Sighişoarei a fost în-fiinţată şi o Comisie de Amenajare a Teritoriului for-mată din arhitecţi ce vin benevol din întreaga ţarăpentru a prezenta soluţiile lor de amenajare şi urba-nism gândite astfel încât să protejeze patrimoniul, a de-clarat edilul Sighişoarei.

Anca Maria Radu

Sighişoara are din nou arhitect şef

Citiţi în acest număr...Situaţia plăţilor impozitelor

şi taxelor în Sighişoara - pag. 6

Mica publicitate - pag. 8

Au reapărut căpuşele - pag. 9

Până în 25 mai putem direcţiona 2%

din impozitul pe venit - pag. 11

Festivalul SighişoaraMedievală nu a

trecut de votul CL!

Vom avea Zilele Culturii Germane 2017

pag. 6

pag. 6

Se închide circulaţiapietonală pe podul

de la pasarelă!

Pentru aproape 30 zile se închidecirculaţia pietonală pe pasarelă,pentru înlocuirea conductei de apă!Conducta veche din oţel ce a creat pro-bleme iarna trecută va fi înlocuită cu altanouă din polietilenă. Lucrările au fost lici-tate de către firma furnizoare de apa iarfirma câştigătoare are termen 30 iunie pen-tru finalizarea lucrărilor.

Tot pentru această vară se are în plan şi în-locuirea conductei de sub podul beton şi acelei de la podul de la piaţă.

Anca Maria Radu

A fost verificat sistemul de alarmare

pag. 12

Burse pentru Festivalul„Academia Sighişoara”

Cel mai mare producător de îngrăşămintechimice va acorda şi anul acesta Bursepentru Festivalul „Academia Sighisoara”Combinatul chimic a incheiat si anul acesta cu organiza-torii Festivalului „Academia Sighişoara” un parteneriatpentru susţinerea evenimentului, programat să se desfă-şoare anul acesta între 1-14 august, la Sighişoara.Festivalul „Academia Sighişoara”, un eveniment alAsociaţiei „Cultura Viva”, reuneşte timp de două săptă-mâni unii dintre cei mai buni tineri muzicieni din ţară şistrăinătate care vin să înveţe de la renumiţi profesori demuzică clasică. Pentru ediţia din 2017, organizatorii aupregătit cursuri pentru următoarele instrumente: vioară,violă, violoncel, pian, clarinet, contrabas, precum şi o sec-ţiune dedicată celor care studiază canto.Combinatul oferă aceste burse, ce acoperă toate chel-tuielile de participare, în urma unui proces de selecţie

coordonat de reprezentanţi ai Festivalului „AcademiaSighişoara” un parteneriat pentru susţinerea eveni-mentului, „Academia Sighişoara” şi ai FilarmoniciiTîrgu Mureş. Concursul de selecţie se va desfăşura îndata de 12 mai 2017, în Sala Mică de concerte a Palatu-lui Culturii din Târgu Mureş.

Anca Maria Radu

Page 2: p a g . 6 -  · PDF filetate de către firma furnizoare de apa iar ... Tot pentru această vară se are în plan Zi în - ... conXinutul dosarului de recrutare pre

2 JSR - săptămâna 03.05.2017 - 09.05.2017 LA ZI

CONTACTAŢI-NE: redacţia tel.: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; PUBLICITATE: [email protected] şi [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377

JURNALUL SIGHIŞOARA REPORTERe-mail: [email protected] Sighişoara, M. Viteazu nr. 40Tel./Fax: 0365 489 580

Editat de:S.C. CABLE NET S.R.L.Sighişoara, str. M. Viteazu nr. 40Tel/Fax: 0265 77 55 99; 0265 77 87 12Tipărit la S.C. UDVARHELY HIRADO S.R.L. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

ISSN 1453 - 9705

Redactor - Şef:FLORIN CHIOREAN

DTP & DESIGNAUREL-IOAN MURAR

Redacţia:ANCA MARIA RADUŞTEFAN COSTEANOEMI POPAALEX ÖTVÖSEUGENIA C. TEODOREANU Cele mai proaspete ştiri! Cea mai

bună muzică! Doar aici pe 89,5 FM

Admitere în instituţii de formare a

personalului militarElevii sighişoreni se pot înscrie în şcolile mili-tare pentru o care se organizează admitere. În anul 2017 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea”al Judeţului Mureş recrutează candidaţi pentru a participa laconcursul de admitere în instituţii de formare iniţială a perso-nalului militar după cum urmează:A. STUDII SUPERIOARE:1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureştiwww.academiadepolitie.ro - Facultatea de Pompieri în specializarea Instalaţii pentruconstrucţii - pompieri (cu durata studiilor 4 ani) = 35 locuridin care 33 locuri IGSU (1 loc pentru rromi), 1 loc D.G.L. şi1 loc S.I.E.;2. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” - Constanţawww.anmb.ro:- Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale = 1 loc;3. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiuwww.armyacademy.ro, în specializările:- Finanţe - Contabilitate = 1 loc;- Intendenţă= 5 locuri;4. Academia Tehnică Militară, Bucureşti www.mta.ro (cu duratastudiilor 4 ani) - în specializările:- Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere afocului = 1 loc;- Materiale energetice şi apărare CBRN = 5 locuri;- Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare = 7locuri;- Blindate, automobile şi tractoare = 4 locuri;- Construcţii şi fortificaţii = 4 locuri;- Comunicaţii pentru apărare şi securitate = 1 loc;- Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securi-tate naţională = 4 locuri.B. STUDII POSTLICEALE:5. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Te-restre „Basarab I” Piteşti, www.ncoacademy.ro:- Construcţii = 3 locuri;- Tehnică de comunicaţii = 5 locuri;- Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii = 3 lo-curi.6. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „PavelZăgănescu” Boldeşti, www.scoaladepompieri.ro (cu duratastudiilor 2 ani,), în specializările:- Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă: 200 locuri din care198 locuri pentru IGSU (2 locuri pentru rromi) şi 2 locuriI.G.Av.;- Maistru militar auto: 25 locuri din care 19 locuri pentru IGSU,2 locuri IGJR, 2 locuri DGCTI, 1 loc SIE;Locurile la instituţiile de învăţământ care pregătesc personalpentru nevoile MAI sunt comune pentru femei şi bărbaţi cu ex-cepţia specialităţilor pompieri şi aviaţie piloţi, pentru care suntrecrutaţi exclusiv bărbaţi.Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, va-loarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tema-tica şi bibliografia pot fi accesate şi pe pagina de internet afiecărei instituţii de învăţământ.Condiţiile, criteriile de recrutare şi selecţie, modelul documen-telor ce se întocmesc, conţinutul dosarului de recrutare pre-cum şi alte date privind organizarea şi desfăşurarea procesuluide recrutare şi selecţie sunt publicate pe pagina de internet afiecărei instituţii de învăţământ. II. CONDIŢII CUMULATIVE LEGALE DE RE-CRUTARE:a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;b) să cunoască limba română scris şi vorbit;c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;d) să fie declaraţi „apţi” din punct de vedere medical, fizic şipsihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şipsihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale MAI;e) să aibă vârsta de minimum 18 ani şi maxim 27 de ani pe care

să-i împlinească în cursul anului;f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; do-vada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din caresă rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul debacalaureat;g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de con-duită admise şi practicate în societate;h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când aintervenit reabilitarea;i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentrusăvârşirea de infracţiuni;i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fiîncetat contractul individual de muncă pentru motive discipli-nare în ultimii 7 ani;j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum suntdefinite prin lege;k) candidaţii trebuie să îndeplinească criteriul de înălţime deminim 1,65 metri pentru femei şi 1,70 metri pentru bărbaţi;se realizează cu ocazia examinării medicale;l) să nu aibă semne/tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţi-nuta de vară; se realizează cu ocazia examinării medicale;m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, mediade cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit in-stituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale UniuniiEuropene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativpurtarea elevului;n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.III. DOSARUL DE RECRUTARE: Documente depuse de candidat:- dosar plic;- cererea de înscriere la concurs (conform modelului) şi curri-culum vitae (model europass). Prin depunerea cererii de în-scriere, solicitantul îşi exprimă acordul pentru prelucrareadatelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legeanr. 677/2001;- copie ale diplomei de bacalaureat / diplomei echivalente cuaceasta, ale foii matricole sau ale adeverinţei care atestă pro-movarea examenului de bacalaureat pentru candidaţii care auabsolvit în anul în curs, precum şi documente care atestă ab-solvirea altor studii. În adeverinţele eliberate de liceu pentrupromoţia 2017, se va menţiona notele obţinute la probele sus-ţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinuteîn anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fosteliberată diploma;Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României,cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţiade a prezenta următoarele documente: atestatul de recunoaş-tere a studiilor, diploma tradusă şi legalizată, foaia matricolă,în traducere legalizată.- copii ale următoarelor documente: act de identitate, certificatde naştere pentru candidat şi dacă este cazul, carnet de muncăşi/sau alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit preve-derilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie,certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale ho-tărârilor judecătoreşti privind starea civilă;- autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia can-didatului;- cazierul judiciar al candidatului (Extrasul se solicită de cătreISU pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasulpoate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar valabil,depus de candidat); - o fotografie 9x12 cm şi două fotografii 3X4 color; - fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne; - declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilorde recrutare;- este necesară respectarea prevederilor art. 142 alin. (6), (6¹),(6²), şi (6³) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modi-ficările şi completările ulterioare, pentru candidaţii declaraţi„ADMIS” care au mai beneficiat de un program de studii uni-versitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial. Ab-solvenţii de liceu ai promoţiei 2017 nu au obligaţia depuneriideclaraţiei;- copie a permisului de conducere categoriile B şi C sau copie apermisului de conducere şi/sau psiho-testul auto (testare psiho-

tehnică) pentru categoriile care nu sunt deţinute de candidat(dintre cele enumerate anterior), care trebuie să ateste capacita-tea de a conduce autovehicule din categoriile B şi C (numai pen-tru candidaţii înscrişi pentru Şcoala de Subofiţeri Boldeşti).IV. PERIOADE/ETAPETermen de depunere al cererilor de înscriere la concursurilede admitere:a) 26 mai 2017 - pentru instituţiile de învăţământ superior (aleMAI şi MApN) şi şcolile postliceale ale MApN;b) 21 iulie 2017 - pentru şcolile postliceale ale MAI.Termen de depunere al dosarelor în volum complet esteurmătorul:a) 13 iunie 2017 - pentru instituţiile de învăţământ superior(ale M.A.I. şi M.Ap.N.) şi şcolile postliceale ale M.Ap.N.;b) 11 august 2017 - pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şiProtecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.După înscrierea la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Ur-genţă „HOREA” al judeţului Mureş din Tg. Mureş, str. Horea,nr. 28, candidaţii execută vizitele medicale, susţin evaluareapsihologică şi întocmesc dosarele de recrutare.V. ÎNSCRIEREA LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂ-MÂNT ALE M.A.I., ŞI PROBELE ELIMINATORII- Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:- Înscrierea la concurs: la sediul Academiei de Poliţie „Alexan-dru Ioan Cuza” Bucureşti- Concursul: 24.07 - 11.08.2017- Prezentarea la Facultatea de Pompieri: 25.07.2017 ora08.00 - 16.00.- Contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fizice şi probade evaluare a cunoştinţelor: conform graficului de concurs(24.07 - 11.08.2017)- Şcolile Postliceale ale MAI:- Concursul. 02 - 10.09.2017- Prezentarea: conform graficului instituţiilor de învăţământ- Înscrierea, contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fi-zice şi proba de evaluare a cunoştinţelor: conform graficuluide concurs.- Instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N.:- Înscrierea la concurs, prezentarea şi concursul: la sediul in-stituţiilor de învăţământ, conform graficului de concurs- Probele eliminatorii: contravizita medicală şi verificarea ap-titudinilor fizice: centralizat la Academia de Poliţie „Alexan-dru Ioan Cuza” Bucureşti în perioada 06 - 07.07.2017 ora07.30, potrivit planificării DGMRU; candidaţii vor fi anunţaţiîn timp util.Candidatul admis în instituţiile de formare profesională iniţială,pentru care MAI suportă cheltuieli aferente şcolarizării, este obli-gat să încheie, în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor,un angajament că va lucra în cadrul acestei instituţii, pentru operioadă de 10 ani de la data naşterii raportului de serviciu.Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, eta-pele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fiaccesate la următoarele adrese de web: www.gov.ro; www.mta.ro;www.umfcaroldavila.ro, www.academiadepoliţie.ro, www.scoaladepompieri.ro, www.armyacademy.ro,www.mta.ro, www.anmb.ro; www.igsu.ro, www.ncoacademy.ro, www.scoaladragasani.ro, www.jandarmeriafalticeni.ro.Informaţii suplimentare, consilierea candidaţilor şi înscrierea laconcursul de admitere în anul 2017, se va face de specialişti dincadrul Serviciului Resurse Umane la sediul inspectoratului, dinmunicipiul Târgu Mureş, str. Horea, nr. 28, telefon, 0265/269661sau 0265/269662, int. 27107, int. 27127.

Anca Maria Radu

Page 3: p a g . 6 -  · PDF filetate de către firma furnizoare de apa iar ... Tot pentru această vară se are în plan Zi în - ... conXinutul dosarului de recrutare pre

3 JSR - săptămâna 03.05.2017 - 09.05.2017 EDUCAŢIE - TINERET

CONTACTAŢI-NE: redacţia tel.: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; PUBLICITATE: [email protected] şi [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377

Bilete de tratament pentru pensionarii

din judeţ

Aproape 1200 de bilete de tratament va dis-tribui anul acesta Casa de pensii Mureş.Peste 56.300 de locuri sunt disponibile, in acest an în uni-tăţile de tratament balnear pentru pensionarii din ţară.Casa Naţională de Pensii a repartizat aceste bilete în 18serii consecutive.

Staţiunile preferate de pensionarii mureşeni sunt: Sovata,Bazna, Covasna, Olăneşti şi Tuşnad.Pensionarii care doresc să intre în posesia biletelor dispo-nibile trebuie să se prezinte la Casa Judeţeană de Pensii cutalonul de pensie, actul de identitate şi o trimitere de la me-dicul de familie, din care să rezulte numele staţiunii reco-mandate pentru efectuarea tratamentului. Începând de anultrecut, s-au modificat condiţiile de acordare a biletelor. Con-form acestor modificari pensionarul va plăti jumătate dinpensia brută pentru un bilet de tratament.

Anca Maria Radu

Rabla din 10 mai

Proiectul Rabla va redeveni funcţional înjurul datei de 10 mai.Cei interesaţi se pot înscrie pentru a-şi achiziţiona un au-tovehicul nou. Proiectul, aflat deocamdată în dezbaterepublică, prevede o primă de casare de 6.500 de lei, la carese adaugă un ecobonus de 1.000 de lei pentru maşinile cugrad redus de poluare sau 1.500 de lei pentru cele hibrid.Rabla Plus, dedicat maşinilor electrice, prevede un ecobo-nus de 10.000 de euro. Ministrul mediului, Graţiela Ga-vrilescu, spune că sumele chiar ar putea creşte.

„Am dublat suma faţă de anul trecut la 10.000 deeuro, pentru că vrem în felul acesta să stimulăm ce-tăţeanul să poată să-şi achizţioneze o maşină carenu poluează, dar în acelaşi timp am dat o primăecobonus şi pentru maşinile hibrid electric de 4.500de lei şi am văzut, în ultimele zile, că foarte mulţiromâni şi-ar dori o astfel de maşină care să-ţi per-mită să mergi pe o anumită distanţă cu motorulelectric şi pe urmă să treci pe diesel sau pe benzină”a declarat Ministrul mediului, Graţiela Gavrilescu.

Anca Maria Radu

Sesiune specială de bacalaureat

Sesiunea specială a bacalaureatului se vadesfăşura între 29 mai şi 9 iunie.Absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgitece se pregătesc pentru competiţiile internaţionale, precumşi absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitereîn universităţile din străinătate se vor putea înscrie la se-siunea specială a examenului de bacalaureat în zilele de27 şi 28 mai, potrivit calendarului aprobat de MinisterulEducaţiei Naţionale.

Potrivit sursei citate, în zilele de 29 şi 30 mai vor avea loc

evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală

în limba română - proba A şi evaluarea competenţelor lin-

gvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B.

Pe 31 mai vor fi evaluate competenţele lingvistice într-o

limbă de circulaţie internaţională - proba C, iar pe 2 - 3

iunie competenţele digitale.

Prima probă scrisă, cea la limba şi literatura română, va

avea loc pe 6 iunie

Rezultatele finale vor fi afişate pe 10 iunie.

Anca Maria Radu

Angajaţi fericiţi şi productivi

Angajaţii fericiţi sunt mai productivi, iar firma va avea rezultatefinanciare mai bune, potrivit unor studii. Antreprenorii spun ca afacerile nu se fac doar cu bani, ci şi cu oameni. Angajaţii carevin fericiţi la muncă au şi performanţe mai bune, sunt mai motivaţi şi muncesc cu spor.În final, totul se vede în rezultatele firmei sunt de parere atat realizatorii studiului catsi agentii economici. Dincolo de cifrele din bilanţuri şi din situaţiile financiare, inves-titorii încep să se uite şi la satisfacţia angajaţilor. Centralizează laudele şi criticile şi îşipoate da seama cât de productivă va fi o companie pe termen lung. Prin monitorizareasentimentelor angajaţilor, investitorii speră că, dacă aceştia sunt fericiţi, atunci suntmai productivi şi prin urmare firma va avea rezultate financiare mai bune.

Anca Maria Radu

Scenariu privind preţulfructelor şi legumelor

Preţurile la fructe şi legume ar putea creştedin cauza schimbărilor bruşte de temperatură.Preţurile la fructe şi legume ar putea creşte din cauza fri-gului din ultima vreme - susţin asociaţiile din domeniu.Pomii fructiferi au înflorit deja, dar rodul va fi diminuat,având în vedere că temperaturile au fost mult mai scăzutedecât ar fi fost normal în această perioadă. Cercetătorii

susţin că, din cauza frigului, toate plantele au de suferit înaceastă perioadă, însă cei mai afectaţi sunt cireşii, caişii,piersicii şi prunii. Unii legumicultori nu-şi pot cultiva plan-tele nici măcar în sere şi solarii, ceea ce înseamnă întârzierişi la perioada de recoltare. Specialiştii vorbesc deja de oîntârziere de două săptămâni. În plus, aceste schimbăribruşte de temperatură favorizează apariţia bolilor şi a dău-nătorilor. Cercetătorii spun că dacă recoltele vor fi slabeanul acesta, aşa cum se preconizează, preţuri la fructe şilegume vor creşte.

Anca Maria Radu

Alimente confiscate pentru neconformităţi

Aproape 2.000 de kg de alimente au fost confiscate in ultima pe-rioada în judetul Mureş. Inspectorii sanitar veterinari din judeţulMureş au desfăşurat peste 140 de controale în pieţe şi unităţide procesare, transport şi desfacere a produselor alimentare înperioada premergătoare sărbătorilor pascale. Cea mai gravă ne-conformitate a fost identificarea a 10 miei care erau puşi spre

vânzare într-o măcelărie fără a fi marcaţi şi controlaţi sanitar-ve-terinar, pentru care a fost aplicată o sancţiune de 20.000 de lei.În total, au fost aplicate 22 de sancţiuni contravenţionale în va-loare de peste 50.000 de lei. De asemenea, circa 1.900 de kg de alimente, care nu aveau docu-mente de provenienţă, au fost confiscate şi distruse. Pentru nere-gulile constate, inspectorii sanitar veterinari şi pentru siguranţaalimentelor Mureş au emis două Ordonanţe de suspendare a ac-tivităţii şi alte două Ordonanţe de interzicere a activităţii.

Anca Maria Radu

Page 4: p a g . 6 -  · PDF filetate de către firma furnizoare de apa iar ... Tot pentru această vară se are în plan Zi în - ... conXinutul dosarului de recrutare pre

4 JSR - săptămâna 03.05.2017 - 09.05.2017 CULTURĂ

CONTACTAŢI-NE: redacţia tel.: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; PUBLICITATE: [email protected] şi [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377

Zidiri sufleteşti

La un dineu neoficial, s-au întâlnit câteva persoane din elita so-cietăţii. Unele din ele au venit însoţite de întreaga familie. Dupăce atmosfera s-a mai dezmorţit, trei doamne - soţii de mari pre-laţi, au început să discute aprins. Una din ele născuse de cu-rând şi îşi ţinea bebeluşul în braţe, bucuroasă fiind de noulmembru din casă. Spre final, discuţia deviase spre modă şi bi-juterii. Celelalte două începuseră să se laude cu ţinutele lorscumpe, cumpărate în marile magazine de modă din S.U.A.,Franţa, Italia, etc. După ce şi-au etalat şi podoabele din aur,apreciind fiecare câte karate are, au văzut că doamna cu copilultace. La o observare mai atentă, au apreciat că ea nu poartăhaine foarte scumpe şi nici bijuterii de clasă. De aceea, au în-trebat-o: „Tu nu ne spui nimic? Se pare că ai avea nevoie denişte bijuterii...”. La care tânăra mamă le-a răspuns, privindspre copilul ei: „Eu nu am nevoie de nimic, pentru că tot ceîmi trebuie ţin acum în braţe”.***Un bătrân profesor, ajuns la pensie, se bucura de foştii lui elevicare deveniseră oameni de seamă, cu teamă de Dumnezeu şi cubună inimă pentru semenii lor. Aflând despre aceasta, un călătorcare trecea prin acele locuri, îl întrebă pe bătrânul dascăl:- Cum ai făcut dumneata de ai scos elevi atât de buni?Zâmbind, bătrânul îi spuse:- Mai ales cu puterea a două cuvinte...- Care cuvinte?, întrebă străinul.- Aceste două cuvinte, dragul meu, sunt: „Cu Dumnezeu...”Văzându-l uimit pe străin, profesorul urmă:- Le-am spus copiilor aşa: „Tot ce faceţi, să faceţi cu Dumnezeu.Dimineaţa, sculaţi-vă cu Dumnezeu; învăţaţi cu Dumnezeu;staţi la masă cu Dumnezeu; jucaţi-vă cu Dumnezeu; mergeţi lasomn cu Dumnezeu - căci de veţi face astfel, niciodată nu veţigreşi...” Iată, domnule, cu aceste două vorbe am izbutit să să-desc în sufletele elevilor mei sămânţa ale cărei roade le vezidumneata acum...***La arhimandritul A. a venit o femeie care i-a mărturisit urmă-toarele: „Părinte, acum câţiva ani, soţul a început să mă înşele.Adesea, venea acasă beat şi mă bătea, încât nu aveam pace încasă cu el. Viaţa de familie devenise un adevărat chin. Îmi eramilă de el, dar de copiii noştri mi se rupea inima. Această du-rere m-a apropiat de Dumnezeu. Am început să frecventez bi-serica şi credeam cu tărie că soţul meu are şanse de vindecare.Mergeam adesea pe la mănăstiri şi biserici, unde mă rugampentru pace în familia noastră. Unii preoţi şi călugări ştiau des-pre necazul nostru şi ne pomeneau în rugăciunile lor. Nuvoiam să-mi pierd speranţa. După fiecare lovitură primită, dupăumilirile şi violenţele îndurate, mă rugam pentru soţul meubolnav şi nu-i spuneam nimic rău. Am răbdat astfel câţiva ani...

Într-o zi, când m-am întors de la biserică, el s-a uitat lung lamine şi m-a întrebat: „Femeie, tu nu te-ai plictisit de mine? Vădcă nu-mi spui nimic atunci când te bat şi te umilesc. Nu-ţi vineşi ţie, câteodată, aşa... să-mi dai un pumn, să te aperi de mine?Cum de reuşeşti să fii atât de calmă?” Atunci, eu i-am răspuns:„Hristos e puterea mea! El este Cel care mă întăreşte”. Acestecuvinte l-au sensibilizat pe soţul meu şi mi-a zis: „Să ştii că răb-darea şi credinţa ta m-au întărit şi pe mine. Îmi doresc mult să-mi schimb viaţa şi să fim o familie fericită”. Într-adevăr, s-auîmplinit 5 ani de când mergem la biserică împreună, soţul meueste credincios, responsabil şi avem multă linişte în casă. Iaracum, îi spunea femeia stareţului Arhimandrit A., drept mulţu-mire lui Dumnezeu, am hotărât să susţinem financiar, pe câtse poate, bisericile şi mănăstirile aflate în construcţie”. Am fostuimit să constat, zicea arhimandritul A., că mai există actual-mente persoane virtuoase, răbdătoare, ale căror vieţi au fostdesprinse parcă de pe filele vechi de paterice sau materice. As-tăzi, oamenii răbdători sunt „pe cale de dispariţie”, iar divorţuldintre soţi a ajuns o modă. Câţi dintre noi mai putem îndurabolnavii sau "căzuţii" din casele noastre, din biserică sau dinsocietate? Cine mai are dorinţa să poarte poverile celor slabi,să se roage pentru ei şi să-i rabde, şi nu oricum, dar cu multăsperanţă, curaj, credinţă? Ne smintim atât de uşor de căderilealtora, încât nu ne mai pasă dacă au făcut cândva lucruri fru-moase. Anulăm, astfel, orice şansă de îndreptare, de recuperaredin păcat prin judecarea şi blamarea lor. Ei sunt semenii noştricare s-au împiedicat, au căzut şi au nevoie de rugăciune, de su-port, de dragoste, de un cuvânt bun. Oare, nu suntem noi lafel în raport cu Hristos? De câte ori facem răul, sau păcateleacelea mici la care nu vrem să renunţăm, pentru că au devenitrutina noastră, de atâtea ori Îl trădăm, Îl lovim, Îl scuipăm, Îirâdem în faţă, şi Domnul totuşi ne rabdă, ne aşteaptă!***În timp ce mergea pe drum, un tânăr a văzut un bănuţ rătăcit.La gândul că şi un bănuţ are valoare, l-a luat şi l-a pus înpungă. Pe cale, cugeta în sinea sa: „Ce aş fi făcut, dacă găseamo mie de lei? Le-aş fi cumpărat părinţilor mei daruri!” Doar ceşi-a sfârşit crâmpeiul de gând, cum observă că punga s-a măritpuţin. Se uită în ea şi vede 1000 de lei. „Ciudat! - se miră tâ-nărul - a fost un bănuţ şi acum sunt 1000 de lei! Dar ce aş fifăcut, dacă găseam 10000 de lei? Aş fi cumpărat o vacă şi le-aşfi dat părinţilor mei lapte!” Se uită din nou în pungă şi vede10000 de lei. „Mare minune!”, s-a bucurat el. „Dar ce aş fi făcuttotuşi, dacă găseam 100000 de lei? Mi-aş fi cumpărat o casă şine-am fi mutat în ea împreună cu soţia şi bătrânii mei!” Tână-rul a deschis rapid punga şi, într-adevăr, a văzut 100000 delei! Adâncindu-se în ale sale, şi-a zis în cele din urmă: „Poatecă ar fi bine să nu-mi iau părinţii în noua mea casă... Dacă nuvor fi pe placul soţiei mele..? E de dorit să rămână în vechealor locuinţă. Şi vaca va fi greu de întreţinut… mai bine îmicumpăr o capră. Nici daruri nu mai vreau să cumpăr, pentru

că am făcut deja prea multe cheltuieli…” Cum sta el şi cugetala toate acestea, simte cum punga devine din ce în ce maiuşoară! S-a speriat, a deschis-o, iar acolo şi-a văzut bănuţul fer-mecat, singur-singurel.***O tânără oarbă şi săracă, auzind că s-a tipărit, pentru orbi, oEvanghelie cu slove ieşite în relief, dorea să aibă şi ea o astfelde carte. Un prieten i-a dat-o în dar. Era Evanghelia dupăMarcu. În acelaşi timp, i-a dat şi un alfabet, ca să înveţe a citi.Tânăra era de o rară pricepere. Începu îndată să înveţe sloveleşi, spre uimirea tuturor, după câteva zile a fost în stare să ci-tească o pagină întreagă. dându-şi multă silinţă la citit. Cu toateacestea ea găsea că nu merge destul de repede, alfabetul fiinddificil. Fiind foarte săracă, trebuia să muncească cu mâinile ici,colea, spre a-şi câştiga pâinea cea de toate zilele. În afară deaceasta, lucra şi într-o grădină de legume. Din pricina aceastaavea bătături la degete, ceea ce nu se vede de obicei la orbi,ceea ce făcea ca ea să poată deosebi cu greu slovele. Descura-jată întrucâtva de încetineala reuşitei sale, îşi zise că, dacă arputea să-şi taie bătăturile de la degete, ar putea pipăi şi citi maiuşor: şi iată că, cu un briceag, îşi jupui vârful degetelor! Dar,ce dezamăgire! A avut dureri mari, fără a putea pipăi mai binecu degetele ei. Dimpotrivă, pielea, crescând din nou, a fost şimai vârtoasă decât înainte, încât, după câteva sforţări fără rod,era ca deznădăjduită. Într-o clipă de adâncă mâhnire, a luat înmâini Cartea Sfântă şi, cu lacrimi în ochi şi suspin în inimă, aapropiat-o de buze, ca pentru a o săruta pentru cea din urmăoară. „Adio, adio! suspină ea. Tu cuprinzi Cuvântul Părinteluimeu ceresc, tu eşti singura mângâiere a sufletului meu! Şivai...trebuie să mă despart de tine!” Mare i-a fost mirarea bieteitinere fete, când văzu că buzele sale, mai simţitoare ca degetele,îi lămureau forma slovelor. Se gândi o clipă, încercă încă o datăşi toată îndoiala îi pieri. N-o mai încăpea bucuria acum. Simţeaîn inima ei atâta recunoştinţă, cât nu se putea grăi. Era seară,când făcu această îmbucurătoare descoperire. Se aşeză în pat,dar nu ca să doarmă. Toată noaptea trecu pe dinaintea buzelorsale pagini din Cartea Sfântă. Sforţările sale erau în final răs-plătite! Ea a putut nu numai să desluşească slovele, ci să ci-tească bucăţi întregi. În scurtă vreme putea citi toată Evangheliadupă Marcu, ba a învăţat-o şi pe dinafară.

Rubrică îngrijită de Florin Chiorean

„Eve - Răzvrătirea” de Anna Carey e o poveste fascinantă, care acaparează încă de la primul rând.Scrisă într-un stil fluent, care poate asemuită cu un şuvoi care prinde atenţia cititorului în mrejelesale, cartea este o împletitură de aventură, iubire şi răscruci de drumuri, toate omogenizate fărăa crea vreun amalgam redundant, căci la Anna Carey metisajul simţirilor, oclusive sau ţipătoare,sunt perfect porţionate de un sublim simţ artistic, care nu împovărează, ci dimpotrivă eliberează.Nu este o scriitură programatică, canonizată, ci una a zborului de cuvinte în fărâme de existenţăcare muşcă din colivia de iluzii şi vigoare pandorică a celor care încă aşteaptă imboldul. Carteaeste o magnifică încercare de redefinire a libertăţii şi a luptei pentru obţinerea acesteia, o răzvrătirevăzută prin ochii tulburi şi totuşi ageri ai tinerei prinţese Genevieve. Titlul nobiliar al personajuluiprincipal nu o înveleşte în mantia mironoselilor, aceasta dovedindu-şi spiritul de luptătoare, înciuda cruntelor încercări la care este supusă, mai mereu aflându-se la răscruci de drumuri nodu-roase, obligată să aleagă între ceva şi altceva. Nu se poate spune că Eve este prinsă între raţional

şi senzorial, ci mai degrabă între strigătul rănilor cicatrizate şi dorinţa de a purta cu semeţiecrucea propriei existenţe. Prinsă într-o menghină a istoriei, între tăvălugul unei istorii pe-cetluite de încăpăţânarea unui rege despot care îi este tată şi setea de dreptate, personajulprincipal al cărţii târăşte cu stoicism povara trecutului, dar nu neapărat ca pe un stigmat,ci mai degrabă ca pe o electrizantă încurajare de a merge mai departe, astfel că absolut ni-ciun zid nu i-se pare suficient de înalt pentru a îi împiedica escaladarea. Când Reginald -şeful de presă al regelui - în realitate conducătorul disidenţilor, cunoscut de ace ştia subnumele de Moss - îi propune lui Eve să-l otrăvească pe tatăl ei, turnându-i otravă în cap-sulele pentru tensiune pe care le lua, ea este de acord fără să stea pe gânduri. În scurttimp însă, Eve are parte de o cumpănă, când se dovedeşte că este însărcinată şi se temecă Charles o va da de gol, că nu este copilul lui, dar acesta o acoperă şi o susţine. Prefă-cându-se că îi este rău de la sarcină pe când era în camera regelui, Eve ajunge la baie lângădulapul cu medicamente şi toarnă otrava în capsule! Lucrurile încep să se precipite, iarevenimentele iau rapid o turnură dramatică, victimele colaterale fiind inevitabile. Feteledin Şcoli, cele care erau folosite pentru creşterea natalităţii - după cum ştim din primelevolume - sunt aduse cu camioanele şi plasate în spitalul din oraş. Rebelii atacă oraşul, darsunt respinşi de soldaţii regelui. Urmează execuţii în piaţa publică, pentru a descuraja re-volta. Reginald este demascat, la fel şi Eve. Atmosfera de ora ş sub asediu este bine redată,iar acţiunea e foarte antrenantă. Eve reuşeşte, la capătul unei urmăriri „ca-n filme” să fugădin ora ş, scăpând de soldaţii care o urmăreau, printr-unul din tunelele secrete, dar nuînainte de a elibera câteva din fetele din spital, care o urmează, ca şi verişoara ei, Clara.Odată cu fiecare pagină citită, Eve ne dezvăluie îndârjirea unui eroism dus până la capăt,într-o luptă purtată între glasul rădăcinilor prin care pulsează seva verbelor existenţiale şi

tropăitul şchiopătând al amintirilor ce aleg să joace rolul musafirului nepoftit, venind şi plecândîntotdeauna după bunul plac. Întreaga povestire este o continuă întrepătrundere a sacrificiuluiprin iubire şi a iubirii prin sacrificiu, în numele amintirii lui Caleb, iubitul decedat, dar şi a dorinţeide zămislire a unei noi lumi. Eve - Răzvrătirea de Anna Carey este o carte scrisă într-un stil facil,însă plin de semnificaţii şi analogii, care ne dezvăluie lumea dintre alb şi negru într-un gri carevrea să primească în vâltoarea pulsaţiilor lui orbitoarea lumină a nemărginirii, a zâmbetului largdespletit spre încântarea sufletelor celor din jur, a rugăciunilor de mai bine care nu vor fi niciodatăplămădite pe ascuns în anticamera destinului, ci întotdeauna la vedere, într-un altar în care spe-ranţa şi iubirea sunt surori gemene. Acest roman, precum şi celelalte două ale trilogiei „Eve”, sepoate achiziţiona de la librăria Hyperion, fie din stoc, fie la comandă cu livrarea în câteva zile şifără cheltuieli suplimentare.

JSR & Hyperion

Cultura la îndemână„Am început să plâng, ştiind într-un final adevărul: dragostea erasingurul adversar al morţii, singurul lucru îndeajuns de puternicsă lupte cu prinsoarea disperată a acesteia.”

(Anna Carey)

Jurnalul Sighişoara Reporter şi Librăria Hyperionvă recomandă cartea săptămânii:

Anna Carey

EVE - RĂZVRĂTIREA

Editura LEDA, 2015

Page 5: p a g . 6 -  · PDF filetate de către firma furnizoare de apa iar ... Tot pentru această vară se are în plan Zi în - ... conXinutul dosarului de recrutare pre

5 JSR - săptămâna 03.05.2017 - 09.05.2017 SĂNĂTATE & EDUCAŢIE

CONTACTAŢI-NE: redacţia tel.: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; PUBLICITATE: [email protected] şi [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377

Sâmbătă 6 maiOra 08.00 - 20.00 GENŢIANA ITelefon: 0265 - 77 18 31, str. H. Oberth, nr. 45Ora 20.00 - 08.00 ALOE Telefon: 0265 - 77 18 26, Str. O. Goga nr. 11

Duminică 7 maiOra 08.00 - 20.00 GENŢIANA ITelefon: 0265 - 77 18 31, str. H. Oberth, nr. 45Ora 20.00 - 08.00 ALOE Telefon: 0265 - 77 18 26, Str. O. Goga nr. 11

PROGRAMUL FARMACIILOR DE GARDĂ ÎN SIGHIŞOARA

Sighişoara bebeluşilor„Pentru că viaţa este cea mai frumoasă prinzâmbetul unui copilaş”

Dimineaţa bei cafeaua foarte dulce, peste câteva ore ţi-e poftă de o bucăţică de ciocolată şi la prânz simţi că tre-buie neapărat să mănânci o prăjitură? Ai mereu laîndemână ciocolată, napolitane sau biscuiţi dulci şi cauţinoi delicatese care să îţi satisfacă pofta de dulciuri? Tre-buie să pui punct acestui obicei. Pofta de dulciuri carese repetă foarte des trebuie să constituie un semnal dealarmă: prin aceasta organismul tău încearcă să îţi atragăatenţia că alimentaţia ta nu este tocmai corectă şi că su-feri de anumite carenţe. În afară de faptul că, dacă îţi sa-tisfaci mereu această poftă de dulciuri, poţi aduce daunesiluetei, pielii şi danturii tale, consumul excesiv de dul-ciuri îţi poate declanşa probleme serioase de sănătate. 1. Înlătură tentaţiilePofta de dulce care se repetă des te-a făcut, probabil, săîţi faci câteva provizii strategice. Caută în toate dulapuriledin bucătărie şi în frigider dulciurile pe care le-ai achizi-ţionat pentru a le avea la îndemână atunci când te lo-veşte pofta de ceva dulce. În cazul în care descoperi cătentaţiile dulci sunt puţin cam numeroase pentru ne-voile reale, scapă de ele. Probabil că îţi vine greu să learunci - doar ai dat bani pe ele, nu? - dar pe termen lung,paguba de acum înseamnă bani economisiţi. Roagă-i şipe cei apropiaţi care obişnuiesc să îţi aducă bomboanesau alte dulciuri să înceteze să mai facă acest lucru.2. Mănâncă multe fructeProbabil că ştii deja că fructele conţin fructoză, un în-dulcitor natural care este mult mai sănătos decât zahă-rul. Desigur că, nici în acest caz excesele nu suntrecomandate, însă dacă pofta de dulciuri este foartemare, este de preferat să consumi fructe, nu prăjituri.La început, vei observa că atunci când îţi este poftă dedulce, primul gând este că fructele nu îţi vor satisfacepofta, însă în timp organismul tău se va obişnui că fruc-toza din fructe este singurul tip de dulce pe care îl pri-meşte, prin urmare va învăţa să se obişnuiască aşa.Trebuie să ştii că fibrele prezente în fructe vor face caabsorbţia zaharurilor să se facă mai lent, ceea ce în-seamnă că nu vei mai intra în cercul acela vicios: dulce- poftă - dulce. În plus, specialiştii spun că organismulnostru are nevoie de 10 linguriţe de zahăr pe zi (de pre-ferat, neprocesat), şi este bine să ştii că o banană areaproape 4 linguriţe de zahăr de calitate, pe când o cutiede cola are 8 linguriţe de zahăr procesat. Imaginează-ţinumai că pui 8 linguriţe de zahăr într-o cană de ceai, di-mineaţa? Cam mult, nu-i aşa? 3. Alege calitatea, nu cantitateaAminteşte-ţi de câte ori pofteşti ceva dulce că este maibine pentru tine să alegi un desert mic şi delicios decâto pungă de bomboane oarecare. Încearcă să obişnuieşticu ideea că, atunci când pofteşti la ceva dulce meriţi ceeste mai bun. Chiar dacă asta înseamnă tartele aceleadelicioase cu fructe pe care numai o cofetărie de la ce-lălalt capăt al oraşului le face cum trebuie. În felul acestaai două avantaje: amâni satisfacerea poftei până ai accesla desertul visat (ceea ce te poate face, uneori să renunţi)şi îşi înveţi organismul că nu pofteşti la zahăr în general,ci la o delicatesă anume. 4. Schimbă-ţi obiceiurile alimentareUneori, pofta de dulce are o cauză simplă, fiziologică:nivelul glicemiei tale este scăzut, iar organismul tău cereceea ce îi poate conferi un prim ajutor. În cazul în carepofta de dulce apare foarte des, ar trebui să îţi reconsi-deri obiceiurile alimentare. În primul rând, încearcă sămănânci mai des, însă în cantităţi mici, astfel încât or-

ganismul tău să înţeleagă că primeşte „combustibil”periodic. Nu uita că în lipsa carbohidraţilor (care se re-găsesc mai mult în produse făinoase, cartofi, fructe şiprea puţin în carne, ciuperci, salate) organismul tău îţiva cere dulce. Nu sări peste micul dejun şi nu includeîn acesta produse dulci - iniţiezi astfel un cerc vicios dincare greu vei ieşi.5. Suplimente de vitamine şi mineraleÎnainte de a lua orice fel de suplimente cu vitamine sauminerale de la farmacie, mergi la medicul de familie pen-tru un consult şi câteva analize de rutină. Ceva se poateîntâmpla în organismul tău, iar pofta de dulce poate fiun semnal de alarmă. În cazul în care medicul nu găseştenimic în neregulă cu tine, poţi încerca să iei pentru ovreme un complex de vitamine şi minerale care să con-ţină crom şi complexul B. Vitaminele B ajută la funcţio-narea glandelor suprarenale care îndeplinesc multefuncţii în organismul tău, una dintre ele fiind reglarearăspunsului organismului la stres. Pe lângă fructe şi vi-tamine, mişcarea este esenţială. Pentru a avea o mintesănătoasă într-un corp sănătos, exerciţiile fizice trebuiesă facă parte din viaţa ta zilnică.Fii realistă: nu ai acumulat kilogramele în plus într-o săp-tămână, ci pe parcursul a câteva luni - prin urmare, nute poţi aştepta să revii în timp record la vechea siluetă.Acest deziderat va putea fi îndeplinit în timp. Vesteabună este că există câteva exerciţii şi strategii pe care lepoţi aplica, în ciuda programului aglomerat pe care ţi-ltrasează în fiecare zi micuţul tău. Mai întâi, să lămurimun aspect: nu este neapărat necesar să aştepţi ca bebe-luşul să adoarmă pentru a-ţi putea efectua programul deexerciţii. De exemplu, ieşiţi amândoi la plimbare dimi-neaţa sau seara, în parc. In primele săptămâni după naş-tere, nu este recomandabil să efectuezi exerciţii preasolicitante - mai ales dacă ai născut prin cezariană. Plim-bările sunt indicate însă, câte 20-30 de minute zilnic. Me-tabolismul tău se va „trezi” treptat la viaţă, iar circulaţiasângelui se va îmbunătăţi. Dacă vrei să faci o pauză şi săstai pe o bancă, n-ar fi rău să-ţi contractezi puţin mus-culatura abdominală - fără a forţa însă nota. În cazul în care ai născut pe cale naturală, organismulse va reface incomparabil mai repede - ceea ce în-seamnă că vei putea trece în curând la exerciţii precumgenuflexiunile şi exerciţiile abdominale. Ar fi indicatsă lucrezi în seturi scurte, de câte cinci mişcări, şi câtmai dese - de exemplu, stabileşte-ţi programul în func-ţie de... schimbarea scutecelor micuţului. Cum, în pri-mele săptămâni, va fi necesar să-l schimbi şi de zeceori pe zi, concluzia se impune de la sine. Întinde-te peo suprafaţă plată şi încordează-ţi musculatura abdome-nului, inspirând şi expirând adânc. Nu uita de exerci-ţiile Kegel. Acestea constau în contractarea uşoară amusculaturii pelviene care susţine uretra, vezica uri-nară, uterul şi canalul rectal. Sunt benefice nu numaiîn pregătirea corpului pentru naştere, ci şi în procesulde recuperare ulterior acesteia. Încordează muşchii caşi cum te-ai abţine să urinezi, menţine-i astfel timp de

patru-cinci secunde şi apoi relaxează-te. Repetă de zeceori. Ideal ar fi să execuţi câte trei seturi de câte zeceexerciţii, de trei ori pe zi - mai ales în primele şase săp-tămâni după naştere.După naştere, întregul corp este transformat: bazinul s-a mărit pentru a facilita trecerea de copil, uterul a cres-cut în volum, iar acestea este motivul pentru abdomenuleste umflat pentru câteva săptămâni, organismul a stocatrezerve pentru alăptare, şi ţesuturile s-au slăbit. Trebuiesă treacă 5-6 luni pentru ca acestea să-şi reia tenacitateaşi în jur de 9 luni pentru ca femeia să revină la siluetainiţială. În medie, femeile au între 3 şi 6 kg în plus atuncicând se întorc acasă de la maternitate, faţă de silueta lordinainte de sarcină. Sportul îmbunătăţeşte pierderea îngreutate. Dieta combinată cu activitatea fizică oferă în-totdeauna rezultate mai rapide, cu condiţia să meargăfără probleme, pentru că organismul vostru este fragilşi obosit după naştere. După două luni se poate începereformarea musculaturii pelviene, etapa obligatorie pen-tru reluarea activităţii fizice. Dar puteţi începe din primalună cu câteva exerciţii pentru braţe, picioare, fese şimuşchii abdominali şi pentru tonus în ideea de a stimulacirculaţia corpului. Mersul pe jos rămâne activitatea prin-cipală după naştere. Organizarea de plimbări cu copilulvostru vă va forţa să mergeţi mai repede, cel puţin o ju-mătate de ora pe zi. Acest lucru vă va permite să vă bucuraţi de beneficiile fi-zice, desigur, dar şi de cele psihologice: vă reconectaţila viaţa voastră socială, faceţi o pauză afară din casă. Odată ce va simţiţi mai în formă, puteţi merge la înot,jogging, sau la alte activităţi tip aerobic care vă întărescmusculatura şi vă reduc cantitatea de grăsime. Alegeţiîntotdeauna durata şi regularitatea intensităţii. Eforturilevoastre vor fi recompensate. Dacă aceste ultimele câtevakilograme sunt greu de pierdut, nu fiţi descurajată: ma-joritatea femeilor îşi recâştigă greutatea lor iniţială şiforma fizică în mai puţin de un an. În caz că apar pro-bleme, nu ezitaţi să apelaţi la un dietetician sau nutri-ţionist, care vă va sfătui şi vă va pregăti un programpersonalizat. În redobândirea siluetei de dinainte de naş-tere un rol important va juca activitatea fizică care la în-ceput va fi uşoară, iar odată cu trecerea lunilor se vaputea intensifica.La două săptămâni după naştere se pot introduce plim-bările cu bebe prin parc. Chiar dacă te întâlneşti cu altemămici este recomandabil să nu staţi pe loc şi să vorbiţidespre copiii voştri, ci să discutaţi în timp ce vă plimbaţi.Începe cu plimbări de o oră. Treptat poţi grăbi pasul,iar un mers rapid consumă destul de multe calorii. Camla o lună după naştere te poţi apuca de exerciţii mai se-rioase. Poţi începe cu aerobicul, dansul, yoga, callane-tics-ul sau pilates-ul.Mulţumim tuturor mămicilor care ne-au scris şi aşteptămîn continuare criticile şi sfaturile lor utile la adresa: [email protected]ţeta săptămânii:

Ciorbă de carne de vită cu perişoareIngrediente: 500 gr. apă, 200 gr. carne fără os, 2cepe mici, 1 morcov, 1 rădăcină pătrunjel, 150-200 gr.os de vacă, 2 linguriţe orez, pătrunjel verde, sare. Mod de preparare: Se pune la fiert osul în apa cusare. Se fierbe până scade apa la jumătate, apoi se com-pletează cantitatea de apă evaporată până la 500 g. Cânddă în clocot se adaugă zarzavatul, spălat, curăţat şi tăiatmărunt în ordinea: ceapă, morcov, pătrunjel. Separat setoacă mărunt carnea, se adaugă puţin miez de pâinealbă, un praf sare. Se fac perişoare care se pun în supă.Se adaugă orezul spălat şi se lasă să fiarbă. Se acreşte cuzeamă de lămâie sau borş. Se bate cu ou şi smântână.

Noemi Popa

Page 6: p a g . 6 -  · PDF filetate de către firma furnizoare de apa iar ... Tot pentru această vară se are în plan Zi în - ... conXinutul dosarului de recrutare pre

Vom avea Zilele Culturii Germane Sighişoara 2017

Şi anul acesta sunt programate a se desfă-şura la Sighişoara Zilele Culturii Germane.Evenimentul ar urma să se desfăşoare în perioada 9-11 iunieiar Forumul Democrat al Germanilor din România filiala Si-ghişoara, organizator al evenimentului, a solicitat punerea

la dispoziţie cu titlu gratuit a Centrului de Informare şi Pro-movare Turistică Sala Sander şi a domeniului public din Ce-tatea Sighişoara, respectiv Piaţa Muzeului pentruorganizarea evenimentului. Expunere şi discuţii, muzică,dans, o paradă a portului popular săsesc şi un concert defanfară au fost incluse în programul de anul acesta al ZilelorCulturii Germane ce urmează a se desfăşura în Cetatea Si-ghişoara în perioada 9-11 iunie. Zilele Culturii Germane seorganizează la Sighişoara încă din anul 2006.

Anca Maria Radu

6 JSR - săptămâna 03.05.2017 - 09.05.2017 INFORMAŢII LOCALE

CONTACTAŢI-NE: redacţia tel.: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; PUBLICITATE: [email protected] şi [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377

Vom avea Zilele oraşului Sighişoara

Consilierii sighişoreni au aprobat cu una-nimitate de voturi organizarea Zilelor Ora-şului la Sighişoara. Zilele orasului vor fi organizate anul acesta la Sighişoara.„Zilele Sighişoarei”, vor avea loc în perioada 19 - 21 mai.Luna mai a fost aleasă pentru organizarea Zilelor Sighi-şoarei pornind de la tradiţia săsească a Scopationfest şi aSărbătorii de Mai - Majalis, sărbători ale primăverii, careîn trecut reuşeau să anime întreg oraşul. Pentru organiza-

rea Zilelor Sighişoarei s-a aprobat acordarea de la bugetullocal a sumei de 187.000 lei. Zilele Sighişoarei se vor des-făşura în perimetrul:

- strada Morii, - Piaţa Octavian Goga, - Piata Sigma, scena festivalului urmând a fi ampla-sată în Piaţa Sigma. Programul manifestărilor va cuprinde: - sesiuni de comunicări ştiinţifice pe tema istorieilocale,- secţiuni dedicate copiilor, - secţiunea de arte vizuale, - concerte corale, concerte de muzică folclorică, pop-rock şi dance, - secţiunea sport, - ateliere de creatie, mese rotunde.

Anca Maria Radu

Dezpăgubiri pentru proprietarii de pe traseulcăii ferate Caţa-Sighişoara

Proprietarii de locuinţe şi terenuri de petraseul căii ferate Caţa-Sighişoara vor fidezpăgubiţi. CFR SA a semnat contracte pentru evaluarea imobilelordin zona Sighişoara. Compania care administrează reţeauade căi ferate din România, CFR SA, a anunţat semnarea adouă contracte, estimate la 11,7 milioane lei, pentru în-tocmirea documentaţiilor cadastrale şi de evaluare a im-

obilelor afectate de proiectul de reabilitare a liniei de caleferată Braşov-Simeria, pe subsecţiunile Braşov-Apaţa (lot1) şi Caţa-Sighişoara (lot 2). Terenurile pentru care se vor

întocmi documentaţiile de cadastru au o suprafaţă totală deaproximativ 4,6 ha, sunt situate pe raza unităţilor adminis-trativ teritoriale din judeţele Braşov şi Mureş (Braşov, Bod,Feldioara, Măieruş, Apaţa, Caţa, Secuieni, Saschiz, Vânători,Albeşti, Sighişoara), iar evaluarea necesară proiectului se varealiza pentru un număr de 1300 imobile (parcele de terencu sau fără construcţii pe ele). Valoarea totală a celor douăcontracte de prestări servicii (lot 1 şi lot 2) este de11.690.817,6 lei, plăţile aferente fiind asigurate din gran-tul acordat de Comisia Europeană prin Mecanismul pen-tru Interconectarea Europei (MIE) Sector Transporturi şide la Bugetul de Stat.

Anca Maria Radu

Festivalul Sighişoara Medievală nu a trecut

de votul Consiliului Local!

Erau necesare 13 voturi pentru acest proiect!Proiectul de hotărâre privind organizarea decătre Municipiul Sighişoara a Festivalului„Sighişoara Medievală” 2017, nu a trecut de

votul Consiliului Local Sighişoara.Municipalitatea a inclus pe ordinea de zi a sedintei de săp-tămâna trecută şi proiectul pentru organizarea ediţiei aXXIV-a a Festivalului „Sighişoara Medievală”, în pe-rioada 28-30 iulie 2017 .Acesta avea nevoie de 13 voturi pentru a fi aprobat, însădoar 12 consilieri au votat pentru, 6 consilieri s-au abţinutiar un consilier a lipsit de la sedinţă.

Anca Maria Radu

Situaţia plăţilor impozitelorşi taxelor în Sighişoara

Jumătate dintre sighişoreni şi-au plătit ta-xele şi impozitele locale până la termenulscadent.Potrivit unui raport transmis de muncipalitate până la datade 31 martie la persoane fizice procentul de încasare la: - impozitul pe clădiri era de 55,7 % (1.091.634 lei), - impozitul pe teren intravilan era de 55,9% (465.130 lei).Tot la persoane fizice în Sighişoara până la data scadentărespectiv, 31 martie, impozitul pe teren extravilan avea unprocent de incasare de 44,3% (193.705 lei ), cea mai slabă

rată de încasare la persoanele fizice fiind la impozitul auto41,6% (901.261 lei). Per total procent de încasare a taxelorşi impozitelor locale la persoanele fizice din Sighişoarapână la data scadentă a fost 51% (2.651.729 lei).La persoanele juridice rata de colectare la: - Impozitul pe clădiri a fost: 50,3% (2.249.231 lei);- Impozit teren intravilan: 52,7% (236.171 lei);- Impozit teren extravilan: 38,9% (17.143 lei); - Impozit auto: procent de încasare: 45,2% (270.377) lei;Per total procent de încasare a taxelor şi impozitelor localela persoanele juridice din Sighişoara până la data scadentăa fost 50% (2.772.923 lei).

Anca Maria Radu

La Cincu a început exerciţiul multinaţional

„R Castle 17”

Ceremonia de deschidere a exerciţiului mi-litar multinaţional a avut loc la Centrul Na-ţional de Instruire Întrunită „Getica” din

Cincu la sfârşitul săptămânii trecute. Exerciţiul militar multinaţional de la Cincu se desfăşoarăpentru al treilea an consecutiv şi are ca scop creşterea ni-velului de pregătire a militarilor şi al capacităţii de răspunsla o posibilă situaţie de criză, dezvoltarea interoperabili-tăţii dintre structurile de geniu din forţele terestre ro-mâne, americane şi britanice, precum şi îmbunătăţireainfrastructurii centrului de instruire, se precizează în co-municatul MApN.

La exerciţiul care se va desfăşura până pe 30 septembrie,participă din partea Forţelor Terestre Române militari dinBrigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”, sprijiniţi cu perso-nal şi tehnică din cadrul structurilor de geniu aparţinândDiviziilor 2 şi 4 Infanterie şi Brigăzii 1 Mecanizată „Arge-dava”. Alături de reprezentanţii armatei române se vorinstrui, în această perioadă, militari din SUA precum şi sol-daţi din Marea Britanie.

Anca Maria Radu

Page 7: p a g . 6 -  · PDF filetate de către firma furnizoare de apa iar ... Tot pentru această vară se are în plan Zi în - ... conXinutul dosarului de recrutare pre

7 JSR - săptămâna 03.05.2017 - 09.05.2017 INFORMAŢII LOCALE

CONTACTAŢI-NE: redacţia tel.: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; PUBLICITATE: [email protected] şi [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377

Un tânăr sighişorean vreasă marcheze activitatea sade voluntariat printr-un

concert aniversar

Codruţ Marius Moldovan îşi propune sămarcheze cei patru ani de activitate de vo-luntariat prin organizarea la Cluj Napocaa unui concert aniversar.Concertul ar urma să se numeasca Zâmbete pe portativşi să se desfăşoare în 28 iunie la Cluj Napoca. Acesta estecel de-al nouălea concert caritabil pe care îl organizează

tânărul sighişorean şi al doilea în Cluj unde, spune tână-

rul, a întâlnit un public foarte receptiv.

Nume importante ale folclorului românesc se regăsesc pe

afişul concertului: Ion Paladi, Leontina Pop, Sava Ne-

grean Brudaşcu, Cristian Pomohaci. Acestora li se ală-

tură şi solista sighişoreancă Ştefania Pârlea şi soliştii:

Iuliana Bucur, Ovidiu Furnea, Virginia Irimuş, Grupul

Izvoare, Monica Pârlea, Andreea Ciupe, Liana Şuteu,

Grigore Sâmboan, Elisabeta Guzu, Suzana şi Daciana

Vlad, Vlăduţa Lupau şi Costel Popa.

Anca Maria Radu

Şoferii cu maşini vechi primesc o veste extrem de proastă

Maşinile mai vechi de 12 ani vor fi obligate să facă inspecţia teh-nică în fiecare an. Directorul general al Registrului Auto Român, George Dincă, a declarat că instituţia pecare o conduce vizează creşterea frecvenţei de efectuare a ITP pentru autoturismele maivechi de 12 ani. „Registrul Auto Român intenţionează să propună, ca măsurăde majorare a siguranţei rutiere, în actualul context al evoluţiei parcului autonaţional, creşterea frecvenţei de efectuare a ITP pentru autoturismele maivechi de 12 ani, de la doi ani cât este în prezent la un an”, a anunţat GeorgeDincă, directorul general al Registrului Auto Român (RAR).Conform oficialului, după eliminarea timbrului de mediu, „reacţia pieţei auto a fostcea preconizată, anume de creştere importantă a numărului de autovehiculeuzate, pentru care deţinătorii acestora au solicitat eliberarea de către RAR a

documentelor necesare înmatriculării în România”, arată sursa citata motiv pentrucare se doreste instituirea obligativitatii realizarii verificarii ITP in fiecare an pentru ma-sinile mai vechi de 12 ani.

Anca Maria Radu

Prohibiţie la pescuit

Atenţie pescari: este perioadă de prohibiţieiar amenzile sunt mari! De la 1 aprilie şi până la 30 mai inclusiv se instituie mă-suri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativsportiv şi familial al oricăror specii de peşti pe râurile şilacurile interioare.Persoanele fizice care nu respectă acest interval pot fisancţionate cu amenzi de până la 10 mii de lei, iar per-soanelor juridice li se şi suspendă autorizaţia de pescuittimp de 3 ani.Ordinul privind prohibiţia pescuitului prevede că dimen-siunile minime ale peştilor şi ale altor vieţuitoare acvatice

vii care pot fi pescuite să fie conforme cu cele aprobateprin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării ruralenr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale aleresurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pespecii, care pot fi capturate din mediul acvatic. Ordinul comun al Ministrului Agriculturii şi DezvoltăriiRurale şi Ministrului Mediului, cu nr. 12/144 februarie2017 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţiea pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurse-lor acvatice vii în anul 2017 a apărut în Monitorul Oficialal României, Partea I, nr. 139/23.02.2017. Se constituie contravenţii şi se sancţioneazăcu amendă de la 600 lei la 1000 lei şi cu re-ţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90de zile a permisului sau autorizaţiei:

- pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole na-turale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi alaltor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şiîn zonele de protecţie.

Anca Maria Radu

Mai avem timp pentru plata contribuţiei

la pensie

S-a prelungit termenul până la care poatefi plătită, retroactiv, contribuţia la pensie.Termenul până la care persoanele care n-au ajuns încă lavârsta de pensionare vor putea să-şi plătească retroactivcontribuţia de asigurări sociale a fost prelungit până lasfârşitul acestui an.

Potrivit executivului, măsura a fost luată pentru a evita caunele categorii de persoane să nu aibă acces la pensia pen-tru limită de vârstă din cadrul sistemului public de pensii,dar şi pentru că a fost solicitată de cetăţeni români dinţară şi străinătate.În ceea ce priveşte condiţiile şi procedura încheierii con-tractelor de asigurare, acestea rămân nemodificate.Potrivit evidenţelor Casei Naţionale de Pensii Publice,aproximativ 13.300 de persoane au încheiat astfel de con-tracte de asigurări sociale, pentru care s-au achitat apro-ximativ 79 de milioane de lei.

Anca Maria Radu

Locuri de muncă şi cursuri gratuite de

recalificare în Sighişoara

Peste 120 de locuri de muncă sunt disponi-bile în această perioadă în municipiul nos-tru. potrivit declaraţiei directorului AJOFMSighişoara, Margareta Haciu. Majoritatea locurilor de munca disponibile sunt pentrumuncitori necalificaţi în confecţii şi confecţioneri. Suntdisponibile însă şi locuri de muncă pentru debavuratoriproduse ceramice, glazuratori, fasonatori, dar şi pentruospătari, recepţioneri, barmani sau bucătari.

Totodată şi în această primăvară la sediul AJOFM de pe

strada Dumbravei nr. 2, se organizează cursuri de calificare

profesională. Aceste cursuri sunt gratuite iar în această pe-

rioadă se realizează înscrieri pentru doritori. Cursurile dis-

ponibile sunt pentru: comercianţi vânzător produse

alimentare, cofetar patiser, lucrător în cultura plantelor,

lucrător în creşterea animalelor, bucătar, cameristă, secre-

tar dactilograf, pizzer, mecanic auto, tehnician masseur,

îngrijitor bătrâni la domiciliu. Cursurile au durată de 2

luni jumătate sau chiar de cinci luni iar şomerii care le vor

urma trebuie să aibă minim 8 sau 10 clase absolvite, în

funcţie de complexitatea cursului.

Anca Maria Radu

Page 8: p a g . 6 -  · PDF filetate de către firma furnizoare de apa iar ... Tot pentru această vară se are în plan Zi în - ... conXinutul dosarului de recrutare pre

IMOBILIARE CASE

VÂND vilă P+1, ultracentral Sighişoara str. H.Teculescu nr. 23 supr. utilă 291 mp, pod man-sardabil 208 mp., supr. teren 665 mp formatădin 4 apart. individuale, intrări separate + 2ap. ca anexe cu utilităţi, gaz, electricitate,contorizate separat, în total 10 camere, 4 bu-cătării, 4 băi, cramă, pretabilă pensiune, bi-rouri, clinică şi spaţiu comercial stradal laparter. Teren şi casă proprietate privată sin-gur curte unic proprietar. Preţ 135000 euro.Tel.: 0722-399178. VÂND casă în Boiu cu 3 camere, bucătărie,cămară curte şi grădină 500 mp., şopru şigrajd. Casa are toate utilităţile şi încălzirecentrală. Schimb cu apartament. Tel: 0747-368884 şi 0747-705689.VÂND casă complet mobilată, compusă din 3camere, bucătărie, baie, C.T., garaj, gradinăsuprafaţă totală 1300 mp, în Secuieni nr. 136.Tel. 0720-982519 sau 0266-244811.VÂND casă în Albeşti, str. Gării, cu 3 camere, 2băi, living, bucătărie, pivniţă, construită în2007, teren 35 de arii. Preţ 65000 Euro. Tel:0762-610412.VÂND casă situată în Apold, suprafaţă utilă200 mp+ teren 1000 mp, 5 camere, bucătă-rie, 2 băi, terasă, bazin de înot, garaj, curteşi grădină. Casa este amplasată în zonă liniş-tită, fiind construită la standarde germane.Tel: 0265-713115.VÂND casă în Sighişoara situată pe stradaMoţilor nr. 4, compusă din 2 camere, bucă-tărie, pivniţă şi anexe. Tel: 0752-507872 sau0745-321252.VÂND casă, singur în curte, termoizolata int.şi ext., centrală proprie, termopane, gresie, fa-ianţă, parchet, 2 camere, bucătărie spaţioasă,instalaţii electrice noi, cămara, pod mansarda-bil, beci, baie. Acceptăm şi Prima Casă. Preţ46000 Euro neg. Tel: 0726-204496.VÂND urgent casă în roşu situată pe stradaCânepii nr. 30 A. Preţ 33.000 euro, negociabil.Tel: 0752-218041.VÂND casă în cetate (Piaţa Cetăţii), supr. 100mp, pod, pivniţă, 2 băi, CT. Tel: 0748-248564.VÂND sau schimb casă în Albeşti (centru), cu5 camere, din care 40 mp spaţiu comercial,2 bai, cămară, CT, canalizare, instalaţie elec-trică nouă, atelier 380V, şură, teren 17 ariidin care 10 arii livadă, fântână în curte. Tel:0747-276415.VÂND casă săsească în Seleuş, com. Daneş,zona centrală a satului, cu 3 camere, 2 bucă-tărie, baie, 2 cămări, atelier, grajd, pivniţă subtoată casa, cuptor de pâine. Preţ 30000 deeuro. Tel: 0755-114553 sau 0748-613302.VÂND casă curte comună sau schimb cuapartament cu 2 camere+garaj. Casa cu 2 ca-mere la parter, bucătărie, baie şi baie de ser-viciu. La mansardă 1 cameră, baie cu cabinăduş, balcon. Izolată termic şi CT. Tel: 0725-970785 sau 0735-765224.VÂND casă compusă din 3 camere, bucătă-rie, baie, garaj, atelier, grădină 120 mp. Tel:0741-193696.VÂND casă în Ţopa, la 5 km de Sighişoara, cu 5camere, bucătărie, pivniţă, 2 cămări, loc de baie,şură, grajd, şopru cu cuptor, grădină 3000 mp,toate utilităţile. Merită văzută. Tel: 0747-224080.VÂND casă, cu 3 camere, bucătărie, baie, hol,pod, pivniţă, CT, utilităţi separate, central, 2pe curte. Preţ negociabil. Tel: 0265-775137.VÂND casă pe strada Cânepii nr. 81, cu 3 ca-mere, bucătărie, pivniţă, anexe, singur pecurte. Tel: 0720-790436.VÂND casă cu 3 camere, bucătărie, cămară, 2holuri, baie, anexe, grădină, termopane, par-chet, beci, cu apă şi gaz, singur pe curte. Tel:0265-775036 sau 0751-379140.VÂND casă în Albeşti, str. Naţională nr. 29. Preţ18000 euro. Tel. 0265-778219 sau 0743-142539.

VÂND casă în Sighişoara, pe str. Decebal nr.14 A, cu 2 camere, 2 bucătării, 2 băi, C.T, piv-niţă, pod, singur pe curte, teren 140 mp. Preţnegociabil. Tel: 0766-206600.VÂND casă compusă din 4 camere, 10 aricurte, 10 ari grădină, Albeşti, str. Lungă nr.126. Tel: 0740-548103.VÂND apartament la casă, zonă centrală, cu2 camere, bucătărie, baie, cămară, pivniţă,garaj, CT, geamuri termopane. Preţ negocia-bil. Tel: 0744-438072 sau 0753-112140.VÂND casă compusă din 4 camere, grădină,central, în Boiu nr. 313. Tel: 0774-615205.VÂND casă compusă din 2 camere, bucătărie,hol, cămară, dependinţe, viţă de vie, grădină,2 familii pe curte. Preţ 15500 de euro, nego-ciabil. Tel: 0744-609476.VÂND casă cu 2 camere, bucătărie spaţioasă,electrică nouă, pivniţă, baie, gresie, faianţă,pe str. 1 Dec. 1918 nr 27. Tel: 0265-778366sau 0747-797046 prin sms.

APARTAMENTE 4 CAMERE

VÂND apartament cu 4 camere, cf. I, parter,zona Dumbravei. Preţ: 45000 de euro. Tel.:0744-751756.

APARTAMENTE 3 CAMERE

VÂND apartament cu 3 camere, cf. I, la par-ter, în Bărăgan zona farmacie, cu bucătăriemărită, termopane, CT, izolaţie termică, gre-sie. Preţ 39000 de euro. Tel: 0755-114553sau 0748-613302.VÂND apartament cu 3 camere, str. A. Şagunanr. 27, zona Vatican, vedere spre Cetate, et.III, geamuri termopan, CT. Tel: 0721-892105.VÂND apartament cu 3 camere, bucătărie, 2băi, situat pe str. Mihai Viteazu nr. 79, etaj IV.Tel: 0740-868360.VÂND apartament cu 3 camere, cu spaţiu co-mercial, zonă foarte frumoasă, renovat com-plet. Tel: 0752-978625.VÂND apartament cu 3 camere, în Sighişoara,situat pe str. M. Viteazu nr. 5. Preţ 27000 deeuro. Tel: 0742-360445.VÂND apartament cu 2 camere, în Vatican.Preţ 40000 de euro, neg. Tel: 0729-751275.

APARTAMENTE 2 CAMERE

VÂND apartament cu 2 camere, în starefoarte bună, zona Bărăgan, merită văzut. Tel:0751-047408.VÂND apartament cu 2 camere+garaj în Bă-răgan, bucătărie mărită, pivniţă, CT, pivniţă,et. IV. Tel: 0748-402950.VÂND apartament cu 2 camere, cf. I, et. 2, de-comandat, supr. 47 mp, CT, geamuri termo-pan. Tel: 0745-490648.VÂND apartament cu 2 camere, situat pe str.Andrei Şaguna, etaj 4. Preţ 25000 de euro.Tel: 0743-890958.VÂND apartament 2 camere, decomandat, pestr. Andrei Şaguna nr. 26, sc, D, ap. 12, preţ39000 euro negociabil. Tel: 0746-158126.

GARSONIERE

VÂND garsonieră pe str. Horea Teculescu nr.19, curte comună, renovată, canalizare, baiecu duş, C.T. proprie. Tel: 0742-771585.VÂND garsonieră, zonă foarte bună, etaj 1, 2pivniţe merită văzută sau schimb cu aparta-ment cu 2 camere, zona Bărăgan. Preţ nego-ciabil. Tel: 0749-689506.VÂND garsonieră cf. I, în stare bună, situatălângă Kaufland. Se poate ocupa imediat. Tel:0766-319864.

IMOBILIARE DIVERSE

VÂND 2000 mp teren intravilan, în Albeşti pestr. Podului. Tel: 0748-090148.ÎNCHIRIEZ spaţiu pentru manichiură. Tel:0751-975410.VÂND teren intravilan, 3724 mp, în Albeşti, peCalea Baraţilor, zona industrială, există o partecu fundaţie de beton, front stradal, utilităţiaproape, 27 euro/mp, neg. Tel: 0748-297301.VÂND teren intravilan 1000,60 mp, situat înSighişoara pe stada Andrei Mureşanu nr. 53.Tel: 0745-994919.ÎNCHIRIEZ garsonieră cf. I sporit, renovatăcomplet, gresie, faianţă, parchet, ferestre şi uşinoi, mobilă cameră şi bucătărie, CT şi utilităţinoi, situată pe str. Plopilor. Rog seriozitete. Tel:0748-845634 sau 0374-043528.VÂND teren intravilan în suprafaţă de 500 mp,pe strada Brădet nr. 1. Preţ 12000 de euro, ne-gociabil. Tel: 0265-778857 sau 0770-934164.VÂND garaj în Bărăgan, lângă calea ferată.Tel: 0747-276415.ÎNCHIRIEZ apartament cu 2 camere, mobi-lat. Tel: 0729-751275.ÎNCHIRIEZ apartament compus din 3 ca-mere, mobilat, utilat, aer condiţionat, CT, 2băi. Tel: 0740-154678.VÂND teren în Albeşti, zona Livezi, 2500 mp.Tel: 0748-076026.ÎNCHIRIEZ 1 cameră la bloc, cu toate utili-tăţile, pentu o doamnă sau domnişoară. Tel:0743-890958.VÂND 5000 mp teren, situat la E60. Tel: 0752-978625.ÎNCHIRIEZ 1 cameră + hol, la casă. Tel: 0265-775709.VÂND 4700 mp teren în Albeşti, cu 23 m des-chidere la drum, utilităţi la marginea terenu-lui, cu CF. Preţ: 5 Euro/mp. Tel: 0724-457200.

VÂNZĂRI DIVERSE

VÂND calculator procesor Intel Core2DuoE4500, HDD 160Gb placa video Gigabyte NVi-dia GeForce 8600GT (512 Mb RAM), DVDWR,4 Gb RAM DDR2, tastatură, mouse şi moni-tor. Preţ 850 lei negociabil. Tel.: 0742-075065.VÂND laptop Asus G1S, Intel Core 2 DuoT7500 (2.20 GHz) 4 Gb RAM, 160GB HDD,NVidia GeForce 8600M GT, 15.4". Preţ 850 lei.Tel.: 0744-231999.VÂND bicicletă Mountain Bike pentru copii.Preţ 350 lei Tel.: 0751-975410.VÂND laptop Acer Aspire diagonala 15.6, pro-cesor i5, 4 Gb RAM, HDD 320 Gb, cu placăvideo dedicată. Preţ 1200 lei. Tel.: 0752-599375.VÂND videocameră Sony VX 2100 şi accesorii.Preţ 1500 lei. Tel.: 0744-231999.VÂND cărucior pliabil, uşor şi foarte prac-tic, pentru bebeluşi, folosit doar 1 lună dezile. Preţ 100 de lei. Tel: 0740-798409.VÂND mobilă de sufragerie, aragaz cu 4 ochiurişi cuptor cu microunde. Tel: 0771-501231.VÂND frigider în stare bună, preţ 500 lei ne-gociabil şi 1 maşină de cusut Rast-Groscher,în stare de funcţionare foarte bună sau pentrucolecţie. Tel: 0740-608079.VÂND lemne de foc, 2 candelabre cu 5 braţe,vană metalică nouă, poloboace germane de 2m, 2 covoare pătrate noi, câine negru miţos,foarte frumos, pt. curte. Tel: 0265-775361.VÂND dulap din lemn de nuc şi bufet bucătă-rie. Tel: 0720-790436.

VÂND 2 roţi din lemn (de căruţă) ca şi orna-ment pentru curte/grădină; vând 1 plug de fierpentru un cal; vând 2 corpuri pentru bar dinstejar; vând radiocasetofon auto Blaupunkt.Tel: 0753-783870.VÂND pian mare, negru, marca GebruderHansmann, din anul 1877, interior din cupru,acordat, în stare excelentă. Preţ 4500 de lei,negociabil. Tel: 0741-927433.VÂND TV sport color. Tel: 0265-775036 sau0751-379140.VÂND birou, biciclete, măsuţă TV pe roţi, mă-suţă sufragerie, 2 fotolii pat, masă ovală cu pi-cior. Preţuri negociabile. Tel: 0746-673365.VÂND jantă + cauciuc mixt (Dacia 1307),preţ 250 lei; luneta auto (model Dacia 1300),preţ de 100 lei, geam lateral (Dacia 1300),preţ de 50 lei; parbriz auto (Dacia 1300), preţde 100 lei. Navete 1/12 + sticle 1/1 ptr. apăminerala. Preţ 15 lei/naveta. Navete 1/20 sau1/24 simple fără sticle. Preţ 4 lei. Rafturi me-talice. Preţ de 100 lei, negociabil. Tel: 0721-254195 sau 0765-156653.

AUTO-MOTO

VÂND autoturism Mercedes Vaneo, din 2003,EURO 4, taxă nerecuperată, primul proprietarîn RO, am cartea service până la 77000, deacolo am notat schimburile de ulei tot la 7500km, maşina funcţionează ireproşabil, senzoride parcare faţă/spate, oglinzi încălzite, maiare 4 anvelope de vară, profil 70% DOT 2014şi 2 discuri şi plăcuţe noi, de faţă. Preţ 3000de euro, negociabil. Tel: 0744-403314, întreorele 06:00-19:00.VÂND 4 cauciucuri de vară şi 2 de iarnă, di-mensiuni 185/65/15, în stare bună, pentruLogan. Tel: 0753-783870.VÂND autoturism Renault Laguna, an de fa-bricaţie 1995, VT 2018, benzină, 1800 cmc,jante aluminiu, climatronic, geamuri elec-trice, închidere centralizată, volan reglabil,casetofon nou, servo sau schimb cu ceva mainou. Preţ negociabil. Tel: 0743-008861.VÂND motocicletă Jupiter. Tel: 0747-276415. VÂND autoturism Opel Astra 1.4i, benzină,stare foarte bună. Tel: 0752-978625.

DIVERSE

SPĂLĂM canapele, fotolii, colţare, covoare şimochete la domiciliul clientului. Informaţiila tel: 0757-017829.REPARAŢII computere la domiciliu. Informa-ţii la tel: 0723-001741.OFER servicii, menaj la domiciliu, cabinet,birou. Tel: 0751-855144.FOST inginer la Nicovala, umanist, profesor,pictor, scriitor, compozitor filozof, caut aso-ciat pentru învăţarea limbilor sanscrită (in-diană), turcă, greaca veche, ebraică, arabă.În compensaţie asigur 7 limbi plus chineză,hieroglife egiptene, esperanto, stenografie,alfabetul Morse, gotică, cifre romane, citate.Informaţii la tel: 0265-773771.CAUT persoană pentru menaj la domiciliu,2-4 ore săptămânal. Tel.: 0756-026739.CUMPĂR pian digital, muzică clasică, ne-oclasică, Elvis Presley, lucruri vechi deose-bite ca: soldaţi de plumb, obiecte din fildeş,jad, abanos, alabastru, tiritombă, pat pliant,patine, rigle calcul, ceas cu pendulă, trusăde birou. Tel: 0265-773771.ANGAJEZ vânzătoare la magazin de artiza-nat în Cetate. Tel: 0745-838892.

8 JSR - săptămâna 03.05.2017 - 09.05.2017 MICA PUBLICITATE

CONTACTAŢI-NE: redacţia tel.: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; PUBLICITATE: [email protected] şi [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377

MICA

PUBLICITATE

Anunţurile de mică publicitate sunt publicate GRATUIT şi online la adresa:www.redactiajsr.wordpress.com/

Librăria FilantropiaCărţi

PapetărieArtizanat

Str. 1 Decembrie 1918(lângă Colegiul Naţional „Mircea Eliade”)

COLIMAR

vă aşteaptă cu o gamăvariată de produse la

preţuri accesibile!Sighişoara, str. H. Teculescu nr. 58

HYPERION* cărţi* papetărie* jucării

Str. 1 Decembrie 1918tel/fax: 0265 77 20 44

Page 9: p a g . 6 -  · PDF filetate de către firma furnizoare de apa iar ... Tot pentru această vară se are în plan Zi în - ... conXinutul dosarului de recrutare pre

9 JSR - săptămâna 03.05.2017 - 09.05.2017 PUBLICITATE - UTILE

CONTACTAŢI-NE: redacţia tel.: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; PUBLICITATE: [email protected] şi [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377

Bere şi răcoritoare din Germania, pentru evenimentele dumneavoastră!Puteţi alege din cele peste 80 sortimente de bere şi răcoritoare în orice cantitate pentru nunţi,botezuri, banchete, etc. Plăteşti doar ce consumi! Tel.: 0745 780 898.

Ne găsiţi în Sighişoara, str. H. Teculescu, nr. 6 şi la e-mail: [email protected]

MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.

Vrei să faci parte dintr-o echipă tânără şi dinamică?

Angajăm vânzători-gestionari la MOLROMÂNIA, punct de lucru SighişoaraOferim:- condiţii bune de lucru, dezvoltare continuă- salarizare motivantă, alte sporuri şi indemnizaţiiCerinţe:- aspect plăcut- bune abilităţi de comunicare- spirit de echipăDacă eşti interesat de oferta noastră trimite CV-ul laadresa de mail: [email protected], saula staţia MOL SIGHIŞOARA, Str. Mihai Viteazu F.N.

Informaţii la telefon: 0744 406 011

Hotelul Double Tree by Hilton din Sighişoara

doreşte să-şi consolideze echipa şi recrutează per-

sonal pentru următoarele posturi:

- Barman- Ospătar- Ajutor bucătar- Cameristă

Se oferă salariu motivant, tichete de masă şi

lucru într-un mediu plăcut si dinamic.

Poţi aduce CV-ul la recepţia hotelului Double Tree

by Hilton Cavaler, str. Consiliul Europei nr. 6.

Informaţii la telefon: 0774 083 375,

între orele 12:00 - 14:00

Motel Corsa din Sighişoara

- amplasat la 3 km de Sighişoara spre Târgu-Mures pe E60Motel Corsa vă oferă 23 camere duble din care 2 large, dotatecu internet, telefon, TV cablu, acces la balcon. Motelul dispunede un restaurant cu o capacitate de 120 locuri, precum si de o te-rasă în aer liber cu o capacitate de 80 locuri. Vă mai oferim: par-care proprie, supraveghere permanentă, spălătorie, room service,servicii fax, copiator, servicii curierat, seif de depozitare valori.Vă aşteptăm cu drag! Sighişoara, str. Sighişoara E60Tel: 0371 323433, 0745 653433 sau 0744 596303

Hotelul Double Tree by Hilton angajează:

FUNCŢIONAR ADMINISTRATIV ÎN TURISMInformaţii la telefon: 0726 183 587

Pensiunea Mario din Sighişoara

- se află la 150 m de gară, 400 m de centrul Sighişoarei şi la 5 mi-nute de mers pe jos pâna în Cetatea Medievală Sighişoara. Pensiunea Mario vă oferă cazare în cele mai bune condiţii, în 4camere cu câte două paturi şi 7 camere cu pat matrimonial. Fiecarecameră dispune de televizor, baie proprie şi internet wireless. Dis-punem de parcare privată în curtea pensiunii.

Vă aşteptăm cu drag! Sighişoara, str. Gării nr. 11

Tel: 0726 504493, 0755 609206 sau 0265 771156

S.C. KERMET S.R.L. SIGHIŞOARAFirmă producătoare de porţi, garduri,

copertine, balustrade şi alte elemente din fier forjat.Toate produsele sunt lucrate manual.

Info şi comenzi la tel: 0744 783 058

VÂND teren intravilan (3200mp)/loturi de casă, pe str. MateiBasarab. Acces la toate utilităţile, ideal pentru construcţiecasă/sediu de firmă. Pentru loturi de casă acces facil şi de pe str.V. Lupu. Preţuri începând cu 35-40 EUR/mp. Tel: 0726-183587.ÎNCHIRIEZ spaţii în fost sediu S.M.A. pe str. Baraţilor nr.18. Există toate utilităţile. Proprietatea este pazită 24/7.Spaţii disponibile: birouri între 20 şi 40 mp, de la 10EUR/mp/lună; hală de producţie cu supr. de 1400 mp, pre-ţuri de la 1.5 EUR/mp/lună; ateliere cu supr. între 50-300mp, preţuri de la 1.5 EUR/mp/lună; sală de conferinte. Te-renul aferent spaţiilor dispune de acces de mare tonaj, par-cări, alei auto. Tel: 0726-183587.ÎNCHIRIEZ spaţiu comercial şi/sau birouri pe strada MihaiViteazu nr 40, fosta casierie Teleson, spaţiul dispune detoate utilităţile, vad comercial, posibilităti de parcare. Pre-ţuri începând cu 10 EUR/mp/lună. Tel: 0726-183587.ÎNCHIRIEZ spaţiu între Huli compus din atelier mecanic36 mp cu anexe (vestiar, birou, magazie), total 100 mp şicurtea aferentă. Preţ 300 de euro neg. Tel: 0726-183587.

Au reapărut căpuşele

În sfârşit vremea s-a încălzit dar odată cuaceastă încălzire în ultimele zile, au reapărut ca-zurile în care oamenii au fost muşcaţi de căpuşe. Problema în cazul unei astfel de muşcături este dată de BacteriaBorrelia Burgdorferi, „vinovată” de apariţia bolii Lyme, ce estetransmisă prin muşcătura de căpuşă. Muşcătura de căpuşă esteposibilitatea prin care infecţia cu Borrelia Burgdorferi este trans-misă. Există măsuri legate de profilaxie, prin îndepărtarea căpu-şelor, dacă ele sunt în imediata apropiere a locuinţei, prinsubstanţe insecticide. De multe ori, ele nu se transmit neapăratîn mediul în care locuim, ci se transmit de obicei atunci cândfacem drumeţii, mai ales în zone împădurite, zone umbroase,unde se pot găsi.Ele parazitază diverse animale. Muşcătura de căpuşă nu este în-totdeauna dureroasă sau infectantă, ne atrag atenţia medicii. Că-puşa rãmâne de obicei pe tegument. Sunt zone care sunt expuseşi la nivelul pielii păroase a capului unde se localizeazã de multeori căpuşa. Odată identificată, căpuşa se îndepărtează cu grijă cuo pensetă, apoi se aplică local un antiseptic şi se urmăreşte pa-cientul un anumit interval de timp.O altă metodă, mai nouă, este cea a băţului de chibrit.Înnebunită după aroma fosforului umed, căpuşa este dispusă săpărăsească inclusiv corpul nostru, dacă simte acest miros. Că-puşa înfiptă în piele poate fi îndepărtată cu uşurinţă cu ajutorulunui singur băt de chibrit. Umeziţi capul unui băţ de chibrit şidescrieţi cercuri cu el, în jurul locului unde este înfiptă căpuşa.După câteva secunde căpuşa îşi va extrage singură capul şi se vaurca pe băţul de chibrit, pentru a savura mirosul de fosfor!Această metodă de îndepărtare a căpuşelor s-a dovedit a fi ceamai sigură şi cea mai eficientă. Se ştie ca prin apucarea corpuluicăpuşei riscam ca saliva acesteia să fie injectată în corp prin ru-perea capului insectei înfipte în piele. Oricum persoana muşcatăeste bine să se prezinte la un medic de familie şi, dacă apare unsimptom care este caracteristic fazei iniţiale a infecţiei, eritemmigrator, o pată de culoare roşie care se extinde, depãşeşte 5cm şi care, încet încet începe să aibă centrul de culoare albă,atunci e foarte probabil ca infecţia să fie boala Lyme. Este o boalãcare evoluează în trei stadii. Cel iniţial, apoi un stadiu care aparela un interval de sãptãmâni şi luni care se manifestă nespecificca oboseală prelungită, dureri articulare, cefalee, febră, câteodatătulburãri neurologice de mai mică amplitudine şi faza terţiară,

care apare şi după ani de zile, care se manifestã de obicei cu afec-tări cardiace, articulare, foarte neplăcute, foarte greu de contro-lat. Din cauza manifestărilor nespecifice, şi diagnosticul de foartemulte ori este dificil.Cea mai bună confirmare o obţinem de la medi-cul de boli infecţioase.Indicaţia este să se prezinte la spitalele de boli infecţioase pentruo precizare de diagnostic. Altfel, riscăm să fim diagnosticaţi cuaceastă boalã fără să o avem în realitate.Cum evitãm muşcătura de căpuşă?Dacă mergem pe munte, e bine să evităm să purtăm haine foartesumare. Extremităţile trebuie să fie protejate. Capul trebuie să fieprotejat cu o pălărie sau cu o şapcă. Trebuie să evităm sădormim în zone care nu sunt amenajate în acest scop: pe iarbã,fân, în aer liber. Nu i se poate recomanda unei persoane să eviteieşirile în natură. În schimb, un bun mijloc de prevenire este pur-tarea de încălţăminte închisă (nu vorbim de culoare, ci de izolarealabei piciorului - adidaşi ori bocanci, nu sandale sau papuci) şide pantaloni lungi. tricouri şi bluze cu mânecă lungă.Crema Autan este potrivitã. Te poţi da cu Autan pe suprafeţeledescoperite ale pielii. Crema este pentru ţânţari, dar are efect şiîn cazul altor insecte, printre care şi căpuşele. Ce facem atunci când suntem muşcaţi?Medicii recomandă celor muşcaţi de căpuşă să nu încerce să oscoată de unii singuri, ci să meargă la doctor pentru a o extrage.Dacã observăm o căpuşă pe corp, cel mai bine ar fi să o înecămbine în spirt, spun medicii. Vizita la doctor, chiar şi pentru o astfelde intervenţie, este recomandată deoarece, nefiind instruiţi,riscãm să scoatem căpuşa fără a extrage şi capul acesteia. Cei caresunt departe de o unitate medicală, pot încerca să scoată căpuşa.Există şi o tehnicã: se răsuceşte un pic corpul căpuşei, iar apoitregem de ea în plan vertical. Chiar dacă am observat că am scoscăpuşa şi nu am lăsat resturi ale acesteia sub piele, o vizită cât derapidă la medic este mai mult decât recomandată.

Anca Maria Radu

Se angajează:OPERATOR STUDIO DE EMISIE

Condiţii bune de munca şi salarizare.Informatii la telefon: 0726 18 35 87

Buletinele pot fi reînnoiteşi de acasă

Persoanele care nu se pot deplasa din mo-tive medicale pot să-şi reînnoiască buletinulde acasă.Ministerul Afacerilor Interne anunţă că persoanele care, dinmotive medicale, sunt în imposibilitatea de a se deplasa potsolicita lucrătorilor serviciilor de evidenţă să vină la domici-liul lor pentru derularea procedurii necesare obţinerii cărţii

de identitate. „Eliberarea cărţilor de identitate şi reîn-noirea celor expirate este un demers important, in-clusiv în vederea exercitării dreptului la vot, sens încare structura specializată a MAI a luat măsuri de afacilita cetăţenilor eliberarea actelor de identitate.În acest sens, sunt disponibile staţii mobile care per-mit echipelor colectarea datelor personale ale solici-tantului şi fotografierea acestuia la domiciliu în bazaunei cereri motivate către structurile de Evidenţa Po-pulaţiei”, precizează MAI întru-un comunicat.

Anca Maria Radu

Page 10: p a g . 6 -  · PDF filetate de către firma furnizoare de apa iar ... Tot pentru această vară se are în plan Zi în - ... conXinutul dosarului de recrutare pre

10 JSR - săptămâna 03.05.2017 - 09.05.2017 UTILE

CONTACTAŢI-NE: redacţia tel.: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; PUBLICITATE: [email protected] şi [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377

Câştigătorii concursuluiInvitaţie la SPA & Wellness

Câştigătorii vor decupa acest talon şi se vor prezenta la Recepţia Spa & Wellness din cadrul Double Tree by Hilton

Hotel**** Cavaler, cu acesta şi cu Cartea de Identitate, în perioada: 08.05.2017 - 11.05.2017.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE GRATUITĂ

Numele şi prenumele: ____________________________________Anunţ:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Adresa, telefon: ________________________________________________________________________________________________Semnătura: ________________

anunţ nou anunţ modificat anunţ în continuare

Vă rugăm să completaţiuna din cele trei căsuţe.

JURNALUL SIGHIŞOARA REPORTER publică gratuit, pentru persoane fizice, pe bază de talon, anunţuri de mică publicitate. Depundeţi taloanelecompletate citeţ şi fără omisiuni (adresă, nume complet, număr telefon), în una din cutiile instalate la: Librăria Hyperion, S.C. TELESON S.R.L.(str. M. Viteazu nr. 40), chioşcul de ziare din Corneşti (vizavi de spital), chioşcul de ziare de la fostul Stadion (statia de autobuz Kaufland), prinpoştă la adresa redacţiei str. Mihai Viteazu, nr. 40 sau prin e-mail pe adresa: [email protected], până cel târziu luni, ora 10.00.

Redacţia nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul anunţurilorpublicate de către solicitanţi. Nu se admit copii xerox.

CONCURS2 INVITAŢII LA Spa & Wellness

Double Tree by HiltonHotel**** Cavaler

şi JURNALUL SIHIŞOARA REPORTER

vă invită la Spa & Wellness

Nume.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prenume............................................. Vârsta ............

Adresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon .........................................

1001

1001

Completaţi şi câştigaţi

În atenţia utilizatorilor serviciului Anunţuri de Mică Publicitate

al săptămânalului Jurnalul Sighişoara Reporter

Întrucât au intervenit unele schimbări la nivelul redacţiei Jurnalul Sighişoara Reporter şi pentrueficientizarea colaborării între publicaţia noastră şi utilizatorii serviciului Anunţuri de Mică Pu-blicitate al ziarului, rugăm pe toţi cei ce vor să publice anunţuri În Jurnalul Sighişoara reportersă ia la cunoştinţă şi să respecte prevederile Regulamentului de mai jos.Regulament pentru primirea şi publicarea anunţurilor de mică publicitate în JS Reporter:1. Anunţurile de mică publicitate (denumite în continuare anunţuri) se publică gratuit în paginileJurnalul Sighişoara Reporter DOAR pentru persoanele fizice. Anunţurile pentru oferirea de ser-vicii, angajări, vânzări, licitaţii, acord de mediu, etc. transmise de persoane juridice şi per-soanele fizice autorizate se tarifează în funcţie de suprafaţa ocupată şi sunt publicate în chenarseparat. Anunţurile pentru pierderea de acte sau documente se tarifează pentru toţi utilizatorii.2. Pentru publicarea anunţurilor gratuite este necesară completarea Talonului de Mică PublicitateGratuită care se găseşte la pagina 10 a publicaţiei. 3. Talonul trebuie completat citeţ, fără omisiuni, în limita a 15 cuvinte şi depus în una din cutiileinstalate la: Librăria Hyperion, chioşcul de ziare din Corneşti şi chioşcul de ziare de lafostul Stadion, până cel târziu luni, ora 10.00. Taloanele depuse după această oră vor fi publicateîn numărul din săptămâna următoare. 4. Utilizatorii mai pot trimite anunţuri la adresele de e-mail a publicaţiei ([email protected] ş[email protected]) care vor fi publicate în funcţie de spaţiul rămas. Prioritate au taloanele. 5. Utilizatorii care doresc ca anunţul lor să apară de mai multe ori, vor trebui să completeze ta-lonul în fiecare săptămână şi să bifeze pe talon căsuţa „anunţ în continuare”. În caz contrar, lareactualizarea paginii de mică publicitate, anunţul va fi eliminat. 6. Utilizatorii care transmit anunţurile prin e-mail vor trebui să reconfirme săptămânal pânâ lunila ora 10, dacă anunţul lor va fi publicat în continuare. În caz contrar, la reactualizarea paginiide mică publicitate, anunţul va fi eliminat. 7. Utilizatorii care au publicat anunţuri şi doresc să le modifice trebuie să bifeze pe talon căsuţa„anunţ modificat”. 8. Pentru anunţurile noi se va bifa căsuţa „anunţ nou”. 9. Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor transmise de utilizatorisau pentru eventualele erori apărute la adresele de contact sau numere de telefon. 10. Redacţia îşi rezervă dreptul să nu publice anuţurile care nu respectă prevederile de mai sus,care au un conţinut necorespunzător sau care sunt scrise ilizibil.

REDACŢIA JSR

Completaţi şi câştigaţi

1 abonament pentru luna iunie 2017Nume.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prenume............................................. Vârsta ............

Adresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon .........................................

1001CONCURS

Regulament de participare la concursul „Invitaţie la Double Tree by HiltonHotel**** Cavaler SPA & Wellness”

1. Completaţi cât mai citeţ talonul de participare la concurs cu numele şi adresa completă, aşacum apare în cartea de identitate.2. Depuneţi talonul la unul dintre punctele unde se colectează şi taloanele de mica publicitateale publicaţiei noastre.3. Câştigătorii (doi în fiecare săptămână) vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi şi vor fi anunţaţiîn numărul următor al Jurnalului Sighişoara Reporter.4. Câştigătorii vor decupa din ziar talonul cu numele şi adresa (în care trebuie să apară obliga-toriu şi perioada de valabilitate) şi se vor prezenta la „Recepţia SPA & Wellness din cadrulDouble Tree by Hilton Hotel**** Cavaler” (str. Consiliul Europei nr. 6) cu acesta şi cucartea de identitate, doar în intervalul de timp precizat în talon (valabil de la... până la...).5. Câştigătorii concursului obţin, concret, 1 (una) intrare gratuită pentru o persoană la„SPA & Wellness Double Tree by Hilton Hotel**** Cavaler”6. Atenţie! Câştigătorii trebuie să se prezinte la „SPA & Wellness Double Tree by HiltonHotel**** Cavaler” în intervalul precizat pe talon.7. Cei care nu utilizează talonul în intervalul de timp sus amintit nu-l mai pot utiliza ulterior.Nu se admit excepţii!8. Talonul, fiind nominal, nu poate fi transmis unei alte persoane. Prin urmare, vor beneficiade serviciile care fac obiectul concursului doar persoanele care au câştigat concursul în săptă-mâna respectivă.9. Câştigătorii beneficiază de serviciile care fac obiectul concursului o singură dată, în oricaredin zilele din perioada de valabilitate a unui talon câştigător, cu excepţia zilelor în care „SPA& Wellness Double Tree by Hilton Hotel**** Cavaler”este închis.10. Câştigătorii sunt de acord cu celelate reguli ale „SPA & Wellness Double Tree by HiltonHotel**** Cavaler”. Alte detalii se stabilesc de comun acord cu prestatorul. Redacţia JSR

Câştigătorul unui abonament

pentru 1 lună oferit de JSR:

D-na Rus RosemarieSighişoara, str. B. Delavrancea nr. 14

Pentru ridicarea ziarului câştigătorul se va prezenta la sediul redacţiei JS Reporter,

str. Mihai Viteazu, nr. 40, miercuri, 7 iunie 2017, orele 10.00 - 16.00

Prognoza meteo pentru zonaSighişoara în săptămâna

3 - 9 mai 2017

Miercuri 3 mai: Cer parţial noros, temperaturi cuprinse între 6°C şi 23°C

Joi 4 mai: Cer variabil, temperaturi cuprinse între 9°C şi 25°C

Vineri 5 mai: Cer noros, posibil ploaie, temperaturi cuprinse între 8°C şi 22°C

Sâmbătă 6 mai: Cer variabil, temperaturi cuprinse între 6°C şi 12°C

Duminică 7 mai: Cer parţial noros, temperaturi cuprinse între 8°C şi 21°C

Luni 8 mai: Cer parţial noros, temperaturi cuprinse între 9°C şi 20°C

Marţi 9 mai: Cer noros, posibil ploaie, temperaturi cuprinse între 8°C şi 21°C

Notă: Datele prezentate au caracter orientativ

1. Mureşan Marcela Sighişoara, str. A. Şaguna nr. 26/11

2. Cheşa Maria Sighişoara, str. Dumbravei nr. 13/1

1001

Page 11: p a g . 6 -  · PDF filetate de către firma furnizoare de apa iar ... Tot pentru această vară se are în plan Zi în - ... conXinutul dosarului de recrutare pre

11 JSR - săptămâna 03.05.2017 - 09.05.2017 UTILE

CONTACTAŢI-NE: redacţia tel.: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; PUBLICITATE: [email protected] şi [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377

RECOMANDĂRI TV DE WEEK-END HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL14:00 Telejurnal 14:30 Adevăruri despre trecut15:00 Ora Regelui 16:00 Memorialul Durerii17:55 Vorbeşte corect!18:00 Exclusiv în România18:50 TeleEnciclopedia20:00 Telejurnal 21:00 Dosar România22:00 Profesioniştii...23:00 Recurs la morală

06:00 Observator09:00 Mr. Bean10:00 Chefi la cuţite 13:00 Observator 13:15 ZaZaSing16:00 Observator 17:00 2K1 cu Mirela Vaida19:00 Observator20:00 Te cunosc de undeva23:15 Plăcinta Americană 01:15 O dorinţă simplă

14:00 Telejurnal14:30 Ultima ediţie15:00 Politică şi delicateţuri16:00 Premiile Muzicale Radio18:00 Lozul cel mare 18:30 Între cer şi mare19:00 Poveste după poveste20:00 Telejurnal21:10 Folclor 23:00 Garantat 100%00:00 Poveste după poveste

06:00 Observator (emis. info.)09:30 Te cunosc de undeva13:00 Observator14:00 Băiat de treabă16:00 Observator16:30 Best X Factor 19:00 Observator20:00 Băieţi de oraş20:30 iUmor22:30 Tipi simpatici 01:30 Observator

08:00 Teleshopping09:15 Suleyman Magnificul11:30 Teleshopping12:00 Ştirile Kanal D13:30 Vacanţa Mare 14:00 Roata norocului 16:00 Te vreau lângă mine 19:00 Ştirile Kanal D20:00 Bravo, ai stil! 23:00 Asta-i România!00:30 Amityville

10:30 Mama mea găteşte mai bine11:30 Cu lumea în cap 12:00 Teleshopping13:00 Focus14:00 Alo, aterizează străbunica16:00 Schimb de mame18:00 Focus19:30 Mama mea găteşte mai bine 20:30 Super Cireaşa de pe tort22:30 Pe muchia dreptăţii00:30 Filantropica

09:15 Suleyman Magnificul 11:30 Teleshopping12:00 Ştirile Kanal D13:00 Vacanţa Mare13:30 Bravo, ai stil! 16:45 Asta-i România! 19:00 Ştirile Kanal D 20:00 Roata norocului22:00 Ochii din umbră00:00 Profeţia 502:00 Ştirile Kanal D

09:20 Teleshopping10:00 Mama mea găteşte mai bine13:00 Focus13:30 Super Cireaşa de pe tort16:00 Cronica cârcotaşilor18:00 Focus 19:30 Mama mea găteşte mai bine20:30 Schimb de mame22:30 Prieteni pe viaţă01:00 Mama mea găteşte mai bine02:00 Santa Barbara

07:00 Ştirile Pro TV10:00 I like IT10:30 Superspeed 11:00 Spionii în vacanţă 13:15 Confesiunile unei mirese15:30 Românii au talent19:00 Stirile Pro TV 20:30 Dl. şi d-na Smith22:45 Lumea de dincolo00:30 Dl. şi d-na Smith02:45 Lumea de dincolo

08:30 Omnisport10:00 Ciclism: Turul Italiei11:30 Tenis: Circuitul ATP13:00 Ciclism: Turul Italiei14:15 Ciclism: Turul Italiei 18:30 Fotbal20:30 Curse de maşini21:45 Călărie23:00 Fotbal01:00 Raliuri 01:30 Ciclism

07:00 Ştirile Pro TV10:00 Ce se întâmplă, doctore?11:00 Masterchef13:05 Apropo TV14:00 Jocuri de celebritate 15:15 Uite cine dansează 18:00 România, te iubesc!19:00 Ştrile Pro TV20:00 Misiune Imposibilă23:00 Juriul01:30 Apropo TV

07:15 Fotbal FIFA08:00 Snooker10:00 Ciclism: C.M. pe velodrom10:30 Ciclism: C.M. pe velodrom13:00 Snooker16:00 Ciclism19:00 Ciclism: C.M. pe velodrom20:00 Curse de maşini21:15 Ciclism22:00 Snooker01:00 Călărie

KANAL DTVR 1 PRO TV

PRIMA TVANTENA 1 EUROSPORT

KANAL DTVR 1 PRO TV

PRIMA TVANTENA 1 EUROSPORT

dum

inic

ă 7

ma

i 2

01

7sâ

mb

ătă

6 m

ai

20

17

Berbec - Începi săptămâna cu ambiţie, hotărâre de a găsi resursele necesarepentru a face faţă unor cheltuieli ce te cam iau prin surprindere. Este ocaziade a repara nişte „gafe”, pierderi ce vizează în primul rând partea financiară. Taur - Eşti în formă, străluceşti şi când mai ai alături de tine şi persoana careîţi împărtăşeşte iubirea, chiar nu îţi mai poate lipsi nimic. Este o săptămânăplină de emoţii având ocazia să te redescoperi un om mai bun, mai frumos. Gemeni - S-ar putea să te deranjeze informaţiile ce vin acum spre tine. Bârfece îţi ajung la urechi şi cărora nu prea şti dacă e bine sau nu să le acorzi aten-ţie. Ai ocazia să îţi faci o strategie pentru a încerca să repari ce se mai poate. Rac - Începi săptămâna la ”masa negocierilor”. Se discută mult, e adusă învedere găsirea unei soluţii rapide, ce are legătură cu o proprietate, renova-rea unei case sau pur şi simplu probleme de sănătate ale unuia din părinţi. Leu - Atenţia ta se concentrează pe sarcinile de servici, pe progres în planprofesional, ce beneficii urmează să obţii în urma unui efort susţinut. Se pre-conizează un început de săptămână, în care ai şansa să îţi intre bani în cont. Fecioară - Aşteaptă-te la discuţii intense, în relaţia de cuplu. Ar cam fi timpulsă te ocupi mai mult de propria persoană, să eviţi critica, discuţile inutile,bârfa, pentru că nu faci decât să atragi probleme, răutăţi de partea ta. Balanţă - Relaţia cu partenerul/a riscă să devină tensionată, numai de tinedepinde cum reuşeşti să ”dezamorsezi” situaţia dintre voi doi. Este importantsă apelezi la calm şi umor, pentru a reuşi să readuci echilibrul în relaţie. Scorpion - Se resimte, în mod profund, starea de nemulţumire, din relaţia cupersoana iubită. Nici planul financiar nu este prea grozav, ceea ce ar puteasă te destabilizeze la nivel psihic, emoţional. Săgetător - Comunicarea în contradictoriu, în colectivul de muncă, nu are cumsă te avantajeze acum. Se poate vorbi de un început de săptămână cu o oa-recare stare de nemulţumire, dezamăgire, legată de relaţia cu colegii. Capricorn - Te concentrezi mult pe studiu, acumularea de informaţii, sau re-luarea unor negocieri. Ai ocazia să te reîntâlneşti cu rude apropiate, să po-vestiţi, petreceţi câteva zile împreună, ceea ce nu poate decât să te bucure. Vărsător - Chiar dacă eşti nemulţumit de atitudinea unor amici, descoperindacum tot felul de acţiuni, mai puţin corecte din partea lor, ai capacitatea sădepăşeşti momentele de dezamăgire, continuând să îţi vezi de treaba ta.Peşti - O săptămână în care te simţi minunat alături de rude, de familie şicopii. Reuşeşti să depăşeşti cu brio micile animozităţi, din relaţia de cuplu.Relaţia cu prietenii nu pare a fi prea grozavă, dar ai grijă să nu exteriorizeziceea ce simţi şi gândeşti.

Până în 25 mai putem direcţiona 2% din impozitul pe venit

Salariaţii pot direcţiona 2% din impozitulpe venit unor ONG-uri, fundaţii, asociaţii,unităţi de cult prin depunerea formularu-lui 230 la unităţile financiare. Termenulpână la care pot fi depuse aceste formulareeste 25 mai.Direcţia Generală a Finanţelor Publice informează că, po-trivit legii, contribuabilii pot dispune asupra destinaţieiunei sume reprezentând până la 2% din impozitul anualpe veniturile din salarii, pentru susţinerea entităţilor non-profit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii,unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burseprivate, conform legii, prin completarea şi depunerea for-mularului 230 Cerere privind destinaţia sumei reprezen-tând până la 2% din impozitul anual şi deducereacheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem co-lectiv pentru domeniul locativ.

De asemenea, contribuabilii pot dispune asupra destinaţieiunei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datoratpe: venitul net anual din activităţi independente, cedareafolosinţei bunurilor, activităţi agricole; câştigul net anualimpozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decâtpărţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor în-chise; câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cum-părare de valută la termen, pe bază de contract, şi oricealte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilornonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiilelegii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea deburse private, conform legii, prin completarea şi depune-rea formularului 200 „Declaraţie privind veniturilerealizate din România”.Formularul 200 se poate depune şi on-line, dacă contri-buabilul dispune de un certificat digital calificat, obţinutconform prevederilor legale, sau a împuternicit o persoanăcare deţine acest certificat.Formularele 200 şi 230 se pot obţine de la sediul unităţilorfiscale sau descărcate de pe site-ul ANAF - pagina de asis-tenţă contribuabili/toate formularele. Potrivit prevederilorart. 17 coroborate cu cele ale art. 18 din Ordonanţa Gu-

vernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, con-tribuabilul este subiect al raportului juridic fiscal, care, îşipoate îndeplini obligaţiile fiscale şi printr-un împuternicit,desemnat potrivit legii.De asemenea, conform prevederilor Instrucţiunilor decompletare a formularelor, aprobate prin Ordinul minis-trului Finanţelor Publice nr. 52/2012, formularele sedepun direct la registratura organului fiscal sau la oficiulpoştal, prin scrisoare recomandată. Informaţii detaliate sepot obţine de la biroul de asistenta contribuabili din cadruldirecţie generale a finanţelor publice.

Anca Maria Radu

Norme privind curăţenia din faţa imobilelor

Atentie, trebuie să respectăm unele norme privind curăţenia,în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2006!Potrivit acestei hotarari sighisorenii trebuie să asigure şi să menţină în jurul imobilelorîn care locuiesc sau le deţin sub orice formă, curăţenia trotuarelor, a rigolelor, a lo-curilor de parcare pe care le folosesc, să ia măsuri de oprire a scurgerii apelor pluvialede pe acoperiş direct pe trotuar, ca urmare a existenţei jgheaburilor şi a burlanelorsau a necurăţării şi neîngrijirea acestora, şi să asigure şi să menţină curăţenia trotua-relor şi a drumurilor până la axul drumului. Tot în această perioadă, sighişorenii tre-buie să demareze acţiunea de decolmatare şi curăţare a şanţurilor şi rigolelor din faţa

locuinţelor. Cei care nu respectă aceste prevederi ale Consiliului Local riscă săplătească sancţiuni cuprinse între 100-2500 de lei!

Anca Maria Radu

Page 12: p a g . 6 -  · PDF filetate de către firma furnizoare de apa iar ... Tot pentru această vară se are în plan Zi în - ... conXinutul dosarului de recrutare pre

Nu mai este permisătranshumanţa oilor pe

terenuri agricole

Luni, 24 aprilie, a fost ultima zi în caremai este permisă păşunarea animalelor do-mestice pe terenurile agricole, reiese dinLegea vânătorii.Normativul afectează în primul rândt urmele de oi careurmează să urce la munte şi reglementează inclusive nu-mărul de câini care pot însoţi o turmă.La sfârşitul anului trecut, Guvernul Cioloş a prelungit, prinordonanţă de urgenţă, suspendarea prevederilor unui ar-ticol din Legea vănătorii, pentru a permite păşunatul ani-malelor domestice în terenul agricol, dar numai în

perioada 6 decembrie 2016 - 24 aprilie 2017. Interdicţiamenţionată poate duce la diminuarea efectivelor de ani-male, din cauza bolilor pe care le generează lipsa de miş-care şi de acces la surse de apă naturale, şi la degenerareagenetică a populaţiilor de ovine.Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic a fostaprobată de fostul Guvern cu mai multe modificări.Una dintre acestea prevede „permiterea însoţirii turme-lor şi cirezilor cu un număr de maximum 300 de animalede către câini însoţitori al căror număr este mai mare de6 în zona de munte, de 4 în zona de deal şi de 3 în zonade câmpie. Pentru fiecare până la 100 de animale în plus numărul decâini se poate suplimenta cu câte un exemplar, indiferentde zona altitudinală, dar nu mai mult de 10 câini în zonade munte, 7 câini în zona de deal şi 5 câini în zona de câm-

pie. Crescătorii de oi au protestat de mai multe ori faţă deprevederile Legii Vânătorii, recând relaxarea modului încare se face transhumanţa tradiţională.

Anca Maria Radu

12 JSR - săptămâna 03.05.2017 - 09.05.2017 LA ZI

Ne aflăm în Săptămâna Europeană a Vaccinării

Săptămâna Europeană a Vaccinării, o iniţiativă a OrganizaţieiMondiale a Sănătăţii, are ca scop sensibilizarea populaţiei cu pri-vire la importanţa vaccinării.Cu această ocazie, vor fi derulate acţiuni de informare a publicului şi vor fi organizatepuncte şi sesiuni de vaccinare accesibile comunităţilor cu risc. „Cei care astăzi avemmai mult de 35 de ani, avem încă semnul vaccinului de variolă pe noi, un semnfoarte mare, care se găseşte de obicei pe mână şi variola a fost eradicată toc-mai datorită succesului vaccinării.” a declarat vicepreşedintele Societăţii Românede Medicina Familiei, Sandra Alexiu.

Anca Maria Radu

A fost verificat sistemul dealarmare. S-au dat şi amenzi

În data de 20 aprilie începînd cu ora 10:05, în localităţiledin judeţul Mureş a fost declanşat mecanismul de înşti-inţare a autorităţilor privind iminenţa producerii unorevenimente deosebite şi au fost acţionate echipamentelededicate de avertizare/alarmare a populaţiei din zone po-sibil a fi afectate de dezastre, prin intermediul semnale-lor acustice.Potrivit reprezentanţilor ISU „Horea” Mureş în urma exer-ciţiului s-a constatat că: - 177 echipamente de avertizare/alarmare sunt funcţionale;- 12 echipamente de avertizare/alarmare din 10 localităţinu au funcţionat, 8 dintre ele având probleme tehnice, iar4 primării au avut probleme la primirea mesajului.

- timpul mediu de răspuns, la nivelul judeţului, pentru ac-ţionarea echipamentelor de avertizare/alarmare a fost de20 min 15 sec.La finalizarea exerciţiului având în vedere că nu au asiguratînştiinţarea/alarmarea populaţiei, 3 primării au fost sanc-ţionate cu amendă în cuantum de 6000 lei iar o primăriea fost sancţionată cu amendă în cuantum de 5000 lei de-oarece nu a menţinut în stare de operativitate echipamen-tele de înştiinţare-alarmare. Reprezentanţii ISU „Horea” Mureş au mai precizat că 94de unitati adminuisttrativ teritoriale i-au îndeplinit atribu-ţiile în mod corespunzător, dar în unele dintre acesteazona de audibilitate este deficitară, populaţia auzind cugreu semnalele de alarmare. În Sighişoara în cadrul exerciţiului au fost verificate 2 si-rene electronice: Sirena de pe Liceul Joseph Haltrich -str. Şcolii, Sirena de la fabrica de textile de pe strada Mihai

Eminescu şi patru sirene electrice: Sirena de pe StradaPlopilor, Sirena de pe strada Moţilor, Sirena de la fabricade ceramică de pe strada Mihai Viteazu şi sirena de la fa-brica de cărămidă. Potrivit şefului Protecţiei Civile Sighi-şoara, Aurelian Bădulescu, în oraşul nostru a funcţionatsistemul de alarmare.

Anca Maria Radu