Originea apelor subterane

download Originea apelor subterane

If you can't read please download the document

Transcript of Originea apelor subterane

2. ORIGINEA I DISTRIBU IA GENERAL

A APELOR SUBTERANE

Originea apelor subterane i distribu ia lor n cadrul hidrosferei subterane, de la nivelul microscopic pn la cel planetar, constituie obiectul cercet rilor hidrogeologice fundamentale cu implica ii decisive n orientarea corect pe termen lung a utiliz rii resurselor de ap subteran ale P mntului. Evolu ia teoriilor privind originea apelor subterane i a detalierii distribu iei lor pe vertical au avansat stimulate de rafinarea a tehnologiilor de investigare i de extinderea cercet rilor hidrogeologice n adncime.

2.1. Teorii privind originea apelor subteraneOriginea i modul de formare a apelor subterane au constituit obiectul a numeroase cercet ri, unele ipoteze fiind n prezent confirm ate prin m sur tori experimentale. Pe baza valorific rii unui volum mare de date hidrogeologice, s -a ajuns la o concep ie unitar privind clasificarea genetic a apelor subterane, care reprezint doar latura calitativ a problemei.

2.1.1. Teoria infilt r riiTeoria infiltr rii este n prezent acceptat ca fiind principala explica ie pentru formarea apelor subterane. Aceast teorie a fost formulat de francezii B.Palissy (sec.XVI) i E.Mariotte (sec.XVII) care sus ineau c sur sa de formare a acviferelor este infiltrarea apelor din precipita ii, din domeniul marin i din lacuri. n procesul de infiltrare, aceste ape pot ntlni un strat impermeabil care favorizeaz acumularea apelor infiltrate i implicit formarea unui acvifer. Fizicianul Mariotte a argumentat aceast ipotez pe baza bilan ului apei, ntocmit pentru bazinul Senei. Aceast teorie este dovedit de unele observa ii simple: y coborrea nivelului hidrostatic al acviferelor freatice n perioadele secetoase ; y cre terea n perioadele ploioase a nivelului hidrostatic al acviferelor freatice; y varia ia debitelor izvoarelor generate de acvifere freatice. Teoria Palissy-Mariotte nu poate explica acumul rile de ap subteran cu mineraliza ie redus din regiunile cu climat arid, regiuni cu veri lipsite de precipita ii i evapor ri intense.

2.1.2. Teoria condens rii vaporilor de apTeoria condens rii vaporilor de ap a fost formulat n anul 1877 de hidrotehnicianul vienez O.Volge r, care sus inea c apele subterane provin din condensarea vaporilor de ap din aerul care circul prin porii i fisurile rocilor. Partizanii teoriei condens rii combat teoria infiltr rii sus innd c n urma ploilor terenurile se umezesc pe o adncime redus , sub care urmeaz o zon relativ uscat (zona de aerare) i apoi acviferul. Din aceasta cauz ntre precipita iile atmosferice i acvifere nu ar exista o leg tur direct .

78

Teoria lui Volger se bazeaz pe faptul c la sc derea 5 temperaturii aerul satu rat cu 0 vapori de ap devine 5 suprasaturat iar o parte din 0 vaporii de ap se condenseaz i 15 trec n stare lichid . n prezen a unui strat impermeabil aceast 10 ap se acumuleaz i poate 5 forma un acvifer. 0 Din varia ia umidit ii 0 10 0 0 0 aerului n func ie de temper atur Temperatura punctului de rou [ oC] (Tabelul 2.1, Fig.2.1 ) se poate Fig.2.1. Varia ia umidit ii aerului n func ie de estima cantitatea de ap cedat . temperatur De exemplu, un metru cub de aer 0 saturat la 15 C con ine 12,7 grame de ap n stare de vapori iar la +5 0C con ine 5,36 grame; prin r cire se condenseaz n stare lichid : Umiditaea [g/m ]

12,7 5,36 ! 7,34 grame de apTabelul 2.1 Varia ia umidit ii aerului saturat n func ie de temperatur Temperatura punctului de 0 +5 +10 +15 +20 rou [ 0C] [g/m3] 4,80 5,36 9,40 12,70 17,50 Umiditatea [mm.col.Hg] 4,56 6,60 9,25 13,20 16,90 [milibar(mb)] 6,17 8,96 12,00 20,60 22,80

+25 22,80 22,30 30,20

+30 30,80 31,40 42,50

Alimentarea acestui proces are loc cnd aerul mai cald din atmosfer p trunde n teren, la o temperatur mai sc zut , cednd o parte din ap sub form de pic turi, care sub ac iunea gravita iei se infiltreaz pn la un teren impermeabil, dnd na tere unui acvifer. Acestei ipoteze i s -au adus o serie de critici, i anume: y formarea unui acvifer implic o vitez minim de 5 cm/sec pentru aerul cald i saturat cu vapori de ap care p trunde n teren pentru a ceda apa prin condensare ; y c ldura latent de condensare a apei conduce la nc lzirea terenului i deci la ncetinirea procesului de condensare; y atmosfera nu poate furniza cantitatea de vap ori de ap necesar pentru a explica alimentarea exclusiv a acviferelor prin condensare; y condi iile meteorologice nu sunt ntotdeauna favorabile form rii apei subterane prin condensare deoarece: y n timpul iernii se produce o evaporare a apei din acvifere chiar i n zilele calde; y rareori se ntmpl ca aerul s ajung la umiditatea de satura ie; y numai la valori mari ale umidit ii relative poate avea loc condensarea vaporilor de ap n teren, n urma p trunderii aerului atmosferic. A.F.Lebedev (1905) a aj uns la o nou interpretare a teoriei con dens rii, considernd c amestecul de aer i vapori de ap constituie dou sisteme termodinamic independente i deplasarea vaporilor de ap din zonele mai umede i mai calde spre zonele mai uscate i mai reci se poat e face f r a antrena ntreaga

79

mas de aer. Deplasarea vaporilor de ap este cauzat de diferen a tensiunii de vapori dintre cele dou zone care se modific semnificativ de la var la iarn . n timpul verii, cnd solul se nc lze te puternic, vaporii de ap migreaz n adncime pn la zona neutr , cu temperatur mai redus dar constant n timpul anului. Adncimea zonei neutre variaz ntr e 15m pentru terenuri argiloase i 40 m n cazul granitelor (Schoeller,H.,1962). n limitele aceste i zone neutre, vaporii de ap descenden i se pot combina cu cei ascenden i, proveni i din adncime datorit regimului geotermic i prin condensare pot forma acvifere. n timpul iernii, datorit temperaturii mai sc zute la suprafa a terenului, vaporii de ap se deplaseaz dinspre zona neutr spre orizonturile superioare ale solului, asigurndu-i acestuia o umiditate suplimentar . A.F.Lebedev a subliniat imposibilitatea form rii unui acvifer numai prin condensarea vaporilor atmosferici, al c ror aport este evaluat, n anumite condi ii climatice la 1/5-1/7 din aportul precipita iilor prin infiltrare. Din schematizarea form rii acviferelor freatice n conformitate cu teoria condens rii vaporilor de ap ( Fig.2.2) rezult c formarea apei subterane (lichide) i implicit a acviferelor poate avea loc numai pn la adncimea zonei neutre. Sunt frecvente i situa iile cnd alimentarea acviferului freatic se face cu vapori de ap din adncime, i anume atunci cnd baza acviferului corespunde batimetric cu zona neutr . Vara: t a>ts 1 Iarna: t a