OG_31/2011

7
Act: Ordonanta 31/2013 Autoritate emitenta: GUVERNUL ROMANIEI Publicat in: MO nr. 553/30.08.2013 Privind: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu In vigoare din 2 septembrie 2013 Copyright © berg COMPUTERS srlstr. Lugoj nr. 4RO307200Ghiroda(DN6 km 550,7-langa Timisoara) Tel: +40-256-225223Fax: +40-256-225772E-mail: [email protected], www.bcManager.ro FM-06-MK-10 1 / 7 Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. 1 Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: " Art. 1. - Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare." 2. La articolul 3 alineatul (3), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins: " g) analizează şi selectează proiectele obiectivelor de investiţii înaintate de ministerele beneficiare, finanţate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare; h) desfăşoară activităţi de control la operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor privind deşeurile de ambalaje, respectiv anvelopele uzate." 3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: " (4) În exercitarea atribuţiilor de conducere a Administraţiei Fondului cooperează cu autorităţi şi instituţii publice ale statului, ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate." 4. 1 Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: " Art. 4. - (1) Administraţia Fondului este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat. (2) Preşedintele este numit, suspendat şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a prim- ministrului, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (3) În exercitarea atribuţiilor de conducere a Administraţiei Fondului, preşedintele emite dispoziţii. (4) Preşedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestionează şi reprezintă Administraţia Fondului în relaţiile cu terţii, precum şi în justiţie, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acesteia, în condiţiile legii. (5) Preşedintele poate delega calitatea de ordonator de credite, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Preşedintele Administraţiei Fondului poate delega atribuţiile sale unui vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, sau altor persoane cu funcţii de conducere din cadrul Administraţiei Fondului, în condiţiile legii. (7) Vicepreşedintele este numit, suspendat şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (8) Administraţia Fondului dispune de personal propriu contractual care asigură funcţiile de conducere, de execuţie şi de control, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare propriu.

description

legislatie

Transcript of OG_31/2011

 • Act: Ordonanta 31/2013

  Autoritate emitenta:

  GUVERNUL ROMANIEI

  Publicat in: MO nr. 553/30.08.2013

  Privind: modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

  In vigoare din 2 septembrie 2013

  Copyright berg COMPUTERS srlstr. Lugoj nr. 4RO307200Ghiroda(DN6 km 550,7-langa Timisoara) Tel: +40-256-225223Fax: +40-256-225772E-mail: [email protected], www.bcManager.ro

  FM-06-MK-10 1 / 7

  Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan. Art. I. - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. 1 Articolul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins: " Art. 1. - Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susinerii i realizrii proiectelor i programelor pentru protecia mediului i pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene n domeniul mediului i schimbrilor climatice, n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare." 2. La articolul 3 alineatul (3), dup litera f) se introduc dou noi litere, literele g) i h), cu urmtorul cuprins: " g) analizeaz i selecteaz proiectele obiectivelor de investiii naintate de ministerele beneficiare, finanate din sumele obinute n urma scoaterii la licitaie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituional i autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanelor Publice, de a scoate la licitaie certificatele de emisii de gaze cu efect de ser atribuite Romniei la nivelul Uniunii Europene, aprobat prin Legea nr. 163/2012, cu modificrile i completrile ulterioare; h) desfoar activiti de control la operatorii economici autorizai pentru preluarea obligaiilor privind deeurile de ambalaje, respectiv anvelopele uzate." 3. La articolul 3, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins: " (4) n exercitarea atribuiilor de conducere a Administraiei Fondului coopereaz cu autoriti i instituii publice ale statului, ale administraiei publice centrale i locale, cu reprezentani ai societii civile, cu persoane juridice i/sau fizice, potrivit dispoziiilor legale n vigoare, pe baza protocoalelor ncheiate." 4. 1 Articolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins: " Art. 4. - (1) Administraia Fondului este condus de un preedinte cu rang de secretar de stat. (2) Preedintele este numit, suspendat i revocat din funcie, n condiiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului. (3) n exercitarea atribuiilor de conducere a Administraiei Fondului, preedintele emite dispoziii. (4) Preedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestioneaz i reprezint Administraia Fondului n relaiile cu terii, precum i n justiie, numete i elibereaz din funcie personalul acesteia, n condiiile legii. (5) Preedintele poate delega calitatea de ordonator de credite, potrivit dispoziiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare. (6) Preedintele Administraiei Fondului poate delega atribuiile sale unui vicepreedinte, cu rang de subsecretar de stat, sau altor persoane cu funcii de conducere din cadrul Administraiei Fondului, n condiiile legii. (7) Vicepreedintele este numit, suspendat i revocat din funcie, n condiiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului. (8) Administraia Fondului dispune de personal propriu contractual care asigur funciile de conducere, de execuie i de control, potrivit regulamentului de organizare i funcionare propriu.

 • Act: Ordonanta 31/2013

  Autoritate emitenta:

  GUVERNUL ROMANIEI

  Publicat in: MO nr. 553/30.08.2013

  Privind: modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

  In vigoare din 2 septembrie 2013

  Copyright berg COMPUTERS srlstr. Lugoj nr. 4RO307200Ghiroda(DN6 km 550,7-langa Timisoara) Tel: +40-256-225223Fax: +40-256-225772E-mail: [email protected], www.bcManager.ro

  FM-06-MK-10 2 / 7

  (9) Salarizarea personalului Administraiei Fondului se face potrivit legii. (10) n ndeplinirea atribuiilor prevzute la art. 3 alin. (3), Administraia Fondului are urmtoarele structuri de decizie: a) Comitetul de avizare; b) Comitetul director." 5. 1 La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modific i va avea urmtorul cuprins: " d) cte un reprezentant din cadrul autoritii publice centrale pentru finane, autoritii publice centrale pentru economie, autoritii publice centrale pentru transporturi, autoritii publice centrale pentru sntate, autoritii publice centrale pentru agricultur, precum i doi reprezentani ai autoritii publice centrale pentru dezvoltare regional i administraie public, mputernicii prin ordin al ministrului de resort, un reprezentant al Departamentului pentru Energie i un reprezentant al Departamentului pentru ape, pduri i piscicultur, mputernicii prin ordin al ministrului delegat." 6. 5 La articolul 9 alineatul (1), literele c), d), p), r) i s) se modific i vor avea urmtorul cuprins: " c) taxele ncasate de la proprietarii sau, dup caz, administratorii de depozite pentru deeurile inerte i nepericuloase ncredinate de ctre teri n vederea eliminrii finale prin depozitare, n cuantumul prevzut n anexa nr. 2; d) o contribuie de 2 lei/kg, datorat de operatorii economici care introduc pe piaa naional bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dat pe piaa naional ambalaje de desfacere, i de operatorii economici care nchiriaz, sub orice form, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferena dintre cantitile de deeuri de ambalaje corespunztoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie i de valorificare prin reciclare prevzute n anexa nr. 3 i cantitile de deeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate n instalaii de incinerare cu recuperare de energie i valorificate prin reciclare; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p) o contribuie de 100 lei/ton, datorat de unitile administrativ-teritoriale sau, dup caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, n cazul nendeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitilor de deeuri eliminate prin depozitare din deeurile municipale i asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata fcndu-se pentru diferena dintre cantitatea corespunztoare obiectivului anual de diminuare i cantitatea efectiv ncredinat spre valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie. Pentru unitile administrativ-teritoriale sau, dup caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciu public de salubrizare, contribuia se calculeaz prin aplicarea obiectivului anual de reducere cu 15% la cantitile de deeuri municipale i asimilabile generate potrivit indicelui de generare prevzut n planurile de gestionare a deeurilor aprobate n condiiile legii; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r) timbrul de mediu pentru autovehicule; s) o tax de 0,3 lei/kg, aplicat o singur dat cantitilor de uleiuri, pe baz mineral, semisintetice, sintetice, cu sau fr adaosuri, datorat de ctre operatorii economici care introduc pe piaa naional astfel de produse. Taxa se evideniaz distinct pe documentele de vnzare." 7. La articolul 9 alineatul (1), dup litera ) se introduc patru noi litere, literele t), ), u) i v), cu urmtorul cuprins: " t) sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de uniti ale cantitii atribuite Romniei prin Protocolul de la Kyoto, aprobat cu modificri prin Legea nr. 145/2010;

 • Act: Ordonanta 31/2013

  Autoritate emitenta:

  GUVERNUL ROMANIEI

  Publicat in: MO nr. 553/30.08.2013

  Privind: modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

  In vigoare din 2 septembrie 2013

  Copyright berg COMPUTERS srlstr. Lugoj nr. 4RO307200Ghiroda(DN6 km 550,7-langa Timisoara) Tel: +40-256-225223Fax: +40-256-225772E-mail: [email protected], www.bcManager.ro

  FM-06-MK-10 3 / 7

  ) suma reprezentnd contravaloarea certificatelor verzi neachiziionate, achitat conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; u) contravaloarea n lei a sumei obinute n urma scoaterii la licitaie, n condiiile legii, a certificatelor de emisii rmase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare n comun pentru Romnia din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 115/2011, aprobat prin Legea nr. 163/2012, cu modificrile i completrile ulterioare; v) o contribuie de 2 lei/kg aplicat pentru diferena dintre cantitile de deeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de ctre operatorii economici autorizai pentru preluarea obligaiilor anuale de gestionare a respectivelor deeuri i cantitile constatate de Administraia Fondului ca fiind valorificate." 8. 2 La articolul 10, alineatele (2) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins: " (2) Contribuiile prevzute la art. 9 alin. (1) lit. d) i i) se pltesc numai n cazul nendeplinirii obiectivului de valorificare a deeurilor de ambalaje, prevzut n anexa nr. 3, i a obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate, prevzut n legislaia n vigoare. (3) Operatorii economici prevzui la art. 9 alin. (1) lit. d) i i) sunt obligai s declare lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-a desfurat activitatea, cantitile de ambalaje, respectiv de anvelope introduse pe piaa naional i cantitile de deeuri de ambalaje valorificate, respectiv cantitile de anvelope uzate gestionate." 9. La articolul 10, dup alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmtorul cuprins: " (51) n cazul introducerii pe piaa naional, prin achiziii intraunionale sau importuri de bunuri, n scopul utilizrii sau consumului propriu, a substanelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplic contribuia prevzut la art. 9 alin. (1) lit. e) reprezint valoarea de achiziie, exclusiv taxa pe valoarea adugat aferent." 10. 1 La articolul 10, alineatul (7) se modific i va avea urmtorul cuprins: " (7) Administraia Fondului public anual, pe pagina de internet proprie, lista operatorilor economici prevzui la art. 9 alin. (1) lit. d), nregistrai drept contribuabili la Fondul pentru mediu." 11. 3 La articolul 11, alineatele (1), (2) i (22) se modific i vor avea urmtorul cuprins: " Art. 11. - (1) Sumele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) i s) se declar i se pltesc lunar de ctre persoanele juridice i fizice care desfoar activitile respective, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-a desfurat activitatea. (2) Sumele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j) i p) se declar i se pltesc anual de ctre persoanele juridice i fizice care desfoar respectivele activiti, pn la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmtor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22) Sumele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. ) i v) se stabilesc prin decizie i se pltesc n funcie de data comunicrii deciziei, astfel: a) dac data comunicrii este cuprins n intervalul 1-15 din lun, termenul de plat este pn la data de 5 a lunii urmtoare;

 • Act: Ordonanta 31/2013

  Autoritate emitenta:

  GUVERNUL ROMANIEI

  Publicat in: MO nr. 553/30.08.2013

  Privind: modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

  In vigoare din 2 septembrie 2013

  Copyright berg COMPUTERS srlstr. Lugoj nr. 4RO307200Ghiroda(DN6 km 550,7-langa Timisoara) Tel: +40-256-225223Fax: +40-256-225772E-mail: [email protected], www.bcManager.ro

  FM-06-MK-10 4 / 7

  b) dac data comunicrii este cuprins n intervalul 16-31 din lun, termenul de plat este pn la data de 20 a lunii urmtoare." 12. 7 La articolul 13 alineatul (1), literele c), e), l) -n), p) i r) se modific i vor avea urmtorul cuprins: " c) gestionarea deeurilor; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) managementul integrat al zonei costiere; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l) aplicarea de tehnologii curate, incluznd gazeificarea crbunelui i cogenerare de nalt eficien, fr a se limita la acestea; m) efectuarea de monitorizri, studii i cercetri n domeniul proteciei mediului i schimbrilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaionale, directive europene sau alte reglementri naionale sau internaionale, precum i cercetaredezvoltare n domeniul schimbrilor climatice; n) modernizarea i reabilitarea grupurilor energetice; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p) efectuarea de lucrri destinate prevenirii, nlturrii i/sau diminurii efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r) Programul naional de mbuntire a calitii mediului prin realizarea de spaii verzi n localitile din mediul urban;". 13. La articolul 13 alineatul (1), dup litera v) se introduc patru noi litere, literele w), x), y) i z), cu urmtorul cuprins: " w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser n transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic; x) mbuntirea utilizrii eficiente a energiei n cldiri; y) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser n agricultur; z) managementul deeurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser." 14. 4 La articolul 13, dup alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu urmtorul cuprins: " (21) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. t) se utilizeaz dup cum urmeaz: a) 98% pentru investiii verzi; b) 2% pentru campanii de informare i contientizare, precum i pentru studii de cercetare n domeniul schimbrilor climatice. (22) Prin investiii verzi se nelege acele investiii prin care se finaneaz proiecte care genereaz reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser. (23) Sumele prevzute la alin. (21) lit. a) pentru investiii verzi se utilizeaz pentru finanarea proiectelor prevzute la alin. (1) lit. g), i), l), n), x), y), z) i w). (24) Suma rezultat din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ) este utilizat n vederea finanrii investiiilor n producerea de energie din surse regenerabile de ctre persoanele fizice care realizeaz capaciti energetice cu putere instalat de pn la 100 kW, conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 220/2008, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare." 15. 3 La articolul 13, alineatele (3), (4) i (5) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "

 • Act: Ordonanta 31/2013

  Autoritate emitenta:

  GUVERNUL ROMANIEI

  Publicat in: MO nr. 553/30.08.2013

  Privind: modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

  In vigoare din 2 septembrie 2013

  Copyright berg COMPUTERS srlstr. Lugoj nr. 4RO307200Ghiroda(DN6 km 550,7-langa Timisoara) Tel: +40-256-225223Fax: +40-256-225772E-mail: [email protected], www.bcManager.ro

  FM-06-MK-10 5 / 7

  (3) Se acord susinere financiar din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de persoane fizice i de persoane juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv uniti administrativ-teritoriale i subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, asociaii de dezvoltare intercomunitar, instituii publice, institute/instituii de cercetare, dezvoltare, inovare, uniti i instituii de nvmnt, organizaii neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare i exploatare a terenurilor agricole sau cu vegetaie forestier, operatori economici, ocoale silvice, asociaii de proprietari, persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale i ntreprinderi familiale. (4) Categoriile de beneficiari i metodologia de finanare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor i/sau programelor pentru protecia mediului prevzute la alin. (1), cu excepia celor prevzute la lit. d), m), o), p), t) i v), se stabilesc prin ghidul de finanare aferent fiecrui program sau proiect, care se elaboreaz de Administraia Fondului i se aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului i schimbrilor climatice. (5) Categoriile de lucrri i/sau proiecte pentru protecia mediului care se pot finana conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t) i v), precum i sumele destinate finanrii acestora se aprob prin hotrre a Guvernului, la propunerea autoritii publice centrale pentru protecia mediului i schimbrilor climatice." 16. La articolul 13, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmtorul cuprins: " (41) Proiectele selectate pentru a fi finanate i sumele alocate pentru fiecare proiect selectat conform prevederilor alin. (1) lit. d) se aprob prin ordin comun al ministrului mediului i schimbrilor climatice i al ministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice." 17. 2 La articolul 13, dup alineatul (51) se introduc dou noi alineate, alineatele (52) i (53), cu urmtorul cuprins: " (52) Beneficiarii proiectelor prevzute la alin. (21) lit. a) pot fi: a) operatori economici; b) autoriti ale administraiei publice centrale i locale. (53) Beneficiarii proiectelor pentru campaniile de informare, contientizare i studii de cercetare n domeniul schimbrilor climatice, prevzute la alin. (21) lit. b), pot fi: a) autoritile administraiei publice centrale i locale; b) organizaii neguvernamentale; c) uniti ale sistemului naional de cercetare, dezvoltare i inovare." 18. 1 La articolul 15, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: " (2) Nedepunerea la termen a declaraiilor privind obligaiile la Fondul pentru mediu constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, i cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice." 19. 1 La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins: " a) de ctre personalul de specialitate din cadrul Administraiei Fondului i/sau al Grzii Naionale de Mediu, prin unitile sale teritoriale, pentru contravenia prevzut la art. 15 alin. (2) i (4);". 20. 1 Articolul 19 se modific i va avea urmtorul cuprins: " Art. 19. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezenta ordonan de urgen." 21. 1 Anexa nr. 2 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 1 la prezenta ordonan. 22. 1 Anexa nr. 3 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 2 la prezenta ordonan.

 • Act: Ordonanta 31/2013

  Autoritate emitenta:

  GUVERNUL ROMANIEI

  Publicat in: MO nr. 553/30.08.2013

  Privind: modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

  In vigoare din 2 septembrie 2013

  Copyright berg COMPUTERS srlstr. Lugoj nr. 4RO307200Ghiroda(DN6 km 550,7-langa Timisoara) Tel: +40-256-225223Fax: +40-256-225772E-mail: [email protected], www.bcManager.ro

  FM-06-MK-10 6 / 7

  23. 1 Anexa nr. 4 se abrog ncepnd cu 1 ianuarie 2014. 24. 5 n tot cuprinsul ordonanei de urgen, sintagma "autoritatea public central pentru mediu i pduri" se nlocuiete cu sintagma "autoritatea public central pentru protecia mediului." Art. II. - (1) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. c), s) i v), art. 10 alin. (2) i (3), art. 11 alin. (1) i (2), anexele nr. 2 i 3, precum i prevederile referitoare la abrogarea anexei nr. 4 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate i completate prin prezenta ordonan, intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2014. (2) Prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, intr n vigoare n 30 de zile de la data publicrii prezentei ordonane n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta ordonan, se va republica, dup aprobarea acesteia prin lege, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare..

  ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005)

  Taxele ncasate pentru deeurile inerte i nepericuloase ncredinate n vederea eliminrii finale prin depozitare, n anii 2014, 2015 i ncepnd cu anul 2016

  Anul Taxa

  [lei/ton]

  2014 50

  2015 80

  ncepnd cu anul 2016 120

 • Act: Ordonanta 31/2013

  Autoritate emitenta:

  GUVERNUL ROMANIEI

  Publicat in: MO nr. 553/30.08.2013

  Privind: modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

  In vigoare din 2 septembrie 2013

  Copyright berg COMPUTERS srlstr. Lugoj nr. 4RO307200Ghiroda(DN6 km 550,7-langa Timisoara) Tel: +40-256-225223Fax: +40-256-225772E-mail: [email protected], www.bcManager.ro

  FM-06-MK-10 7 / 7

  ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005)

  Obiectivele minime de valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie i de valorificare prin reciclare, globale i pe tip de materiale de ambalare, ncepnd cu anul 2013

  Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de

  material1) (%) Obiectiv global de valorificare prin reciclare2)

  (%)

  Obiectiv global de valorificare sau

  incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare

  de energie3) (%)

  Anul Hrtie

  carton Plastic Sticl Metal Lemn

  Total Din care pentru PET

  Total Din care pentru Al

  ncepnd cu 1.09.2013

  60 22,5 55 60 50 21 15 55 60

  1) Procentajul minim din masa total a materialului de ambalaj coninut n deeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaa naional. 2) Procentajul minim din masa total a tuturor materialelor de ambalaj coninute n deeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaa naional. 3) Procentajul minim din masa tuturor deeurilor de ambalaje coninute n deeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaa naional.