Oceania Octombrie 2012

4
J U R N A L D E B O R D Dezvoltarea cercetării științifice și protecția patrimoniului natural și cultural 1 Oceania Publicație editată de S.E.O.P.M.M. Oceanic - Club Cine suntem și ce vrem ? Scopul nostru este explorarea și protecția patrimoniului natural și al celui cultural al umanității. Înființată la 28 februarie 1992, de un grup de specialiști ai științelor naturii, Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin OCEANIC- CLUB este prima instituție neguvernamentală de profil din România. În momentul de față avem reprezentanțe în mai multe state ale lumii între care amintim: Franța; Regatul Maroc; Statele Unite; Germania; Angola. Până în prezent OCEANIC-CLUB a dus la bun sfârșit o serie întreagă de programe de explorare, de conservare și reconstrucție ecologicã. Am început în 1992 cu un film documentar “Pledoarie pentru Delta Dunării” ce avea să se concretizeze în parte a argumentației necesare definirii statutului de Rezervație a Biosferei pentru această regiune. Am continuat cu educarea celor tineri din Constanța și nu numai, cu înființarea primei rezervații submarine din bazinul Mãrii Negre “Acvatoriul Marin Litoral 2 Mai - Vama Veche”, cu acțiuni de igienizare a unor zone submerse sau din perimetrul unor rezervații naturale, cu primele încercări timide de organizare a unor expediții științifice românești în afara frontierelor României, cu multã perseverență și dedicare pentru o pasiune: explorarea mediului natural; și o cauză: dezvoltarea durabilă. Direcțiile noastre principale În prezent, urmându-ne cele două obiective principale: (1)protecția patrimoniului natural și cultural și (2) dezvoltarea cercetării științifice de teren din România, derulăm o serie de programe încadrate în strategia noastră pe mai mulți ani, încă de la înființarea organizației, din anul 1992. Acest stil de lucru, deși presupune eforturi susținute și perseverență s-a dovedit a fi cel mai eficient pe termen mediu și lung. Strategia noastră este structurată pe două direcții de acțiune: una în plan național, la nivelul României și o a doua în plan internațional. Programele strategice La nivel național organizația noastră a continuat să dezvolte 4 programe operaționale: B-Watch (monitorizarea biodiversității zonei Dobrogei și platoului continental al Mării Negre din perspectiva a două grupe de specii: speciile invazive și speciile amenințate; pregătirea și implementarea unor proiecte de intervenție); Delfinii in criză! - Dolphins in distress! (cercetări asupra celor trei specii de delfini din Marea Neagră, evaluarea stării populațiilor și elaborarea/implementarea de sisteme/ mecanisme/proiecte pentru refacerea efectivelor); E – 2000 (include toate proiectele de educație pentru protecția mediului dezvoltate de Oceanic- Club precum și acțiunea de inventariere/ clasificare a surselor de poluare chimică și fizică a mediului natural); CeSt XXI (program destinat susținerii dezvoltării cercetării științifice de teren a patrimoniului natural și cultural al României de către instituții muzeale, de cercetare și centre universitare specializate precum și promovării în rândul tinerilor a acestui tip de activități). În afara celor 4 programe, echipa noastră desfășoară și proiecte punctuale limitate ca întindere în timp și zonă acoperită. ...continuarea în pagina 3 Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin O vară fierbinte. Sezonul estival 2012 este departe de a se înscrie în rândul perioadelor calme pentru echipa noastră, ca de altfel majoritatea perioadelor similare din ultimii 20 de ani… Pag. 2 Delfini și plase de pescuit. În luna iunie s-au împlinit 5 ani de când echipa noastră s-a preocupat de ... Pag. 2 Sezonul algelor. Un proiect destinat soluționării problemei protejării plajelor turistice amenajate împotriva formării depozitelor naturale de alge cu ciclu de viață anual. Pag. 2 Posidonia oceanica... Deși în ultimii 4 ani scufundările efectuate la Küçükkuyu înregistraseră o scădere dramatică ... Pag. 3 Și totuși ce s-a întâmplat în Neolitic ? Sub coordonarea dr. Valentina Voinea de la Muzeul de Arheologie din Constanța, echipa noastră a participat în calitate de coorganizator al șantierului arheologic… Pag. 3 Ajută-ne să publicăm o carte ! În anul 2010 s-au împlinit 5 ani de când echipa Oceanic - Club în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie Natural ă “Grigore Antipa” și ... Pag. 4 Revistă lunară. 4 pagini / 10 Lei Numărul 1 - Octombrie 2012 S-au împlinit 20 de ani de când un grup de pasionați ai științelor naturii s-au unit pentru explorarea și protecția patrimoniului natural și cultural al umanității și au spus : Noi ne numim Oceanic Club !”

description

 

Transcript of Oceania Octombrie 2012

J U R N A L D E B O R D

Dezvoltarea cercetării științifice și protecția patrimoniului natural și cultural 1

Oceania

Publicație editată de S.E.O.P.M.M. Oceanic - Club

Cine suntem și ce vrem ?Scopul nostru este explorarea și protecția patrimoniului natural și al celui cultural al umanității.

Înființată la 28 februarie 1992, de un grup de specialiști ai științelor naturii, Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin OCEANIC- CLUB este prima instituție neguvernamentală de profil din România. În momentul de față avem reprezentanțe în mai multe state ale lumii între care amintim: Franța; Regatul Maroc; Statele Unite; Germania; Angola. Până în prezent OCEANIC-CLUB a dus la bun sfârșit o serie întreagă de programe de explorare, de conservare și reconstrucție ecologicã.Am început în 1992 cu un film documentar “Pledoarie pentru Delta Dunării” ce avea să se concretizeze în parte a argumentației necesare definirii statutului de Rezervație a Biosferei pentru această regiune. Am continuat cu educarea celor tineri din Constanța și nu numai, cu înființarea primei rezervații submarine din bazinul Mãrii Negre “Acvatoriul Marin Litoral 2 Mai - Vama Veche”, cu acțiuni de igienizare a unor zone submerse sau din perimetrul unor rezervații naturale, cu primele încercări timide de organizare a unor expediții științifice românești în afara

frontierelor României, cu multã perseverență și dedicare pentru o pasiune: explorarea mediului natural; și o cauză: dezvoltarea durabilă. Direcțiile noastre principaleÎn prezent, urmându-ne cele două obiective principale: (1)protecția patrimoniului natural și cultural și (2) dezvoltarea cercetării științifice de teren din România, derulăm o serie de programe încadrate în strategia noastră pe mai mulți ani, încă de la înființarea organizației, din anul 1992. Acest stil de lucru, deși presupune eforturi susținute și perseverență s-a dovedit a fi cel mai eficient pe termen mediu și lung.

Strategia noastră este structurată pe două direcții de acțiune: una în plan național, la nivelul României și o a doua în plan internațional.

Programele strategice

La nivel național organizația noastră a continuat să dezvolte 4 programe operaționale: B-Watch (monitorizarea biodiversității zonei Dobrogei și platoului continental al Mării Negre din perspectiva a două grupe de specii: speciile invazive și speciile amenințate; pregătirea și implementarea unor proiecte de intervenție); Delfinii in criză! - Dolphins in distress! (cercetări asupra celor trei specii de delfini din Marea Neagră, evaluarea stării populațiilor și elaborarea/implementarea de sisteme/mecanisme/proiecte pentru refacerea efectivelor); E – 2000 (include toate proiectele de educație pentru protecția mediului dezvoltate de Oceanic-Club precum și acțiunea de inventariere/clasificare a surselor de poluare chimică și fizică a mediului natural); CeSt XXI (program destinat susținerii dezvoltării cercetării științifice de teren a patrimoniului natural și cultural al României de către instituții muzeale, de cercetare și centre universitare specializate precum și promovării în rândul tinerilor a acestui tip de activități). În afara celor 4 programe, echipa noastră desfășoară și proiecte punctuale limitate ca întindere în timp și zonă acoperită.

...continuarea în pagina 3

Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin

O vară fierbinte.Sezonul estival 2012 este departe de a se înscrie în rândul perioadelor calme pentru echipa noastră, ca de altfel majoritatea perioadelor similare din ultimii 20 de ani…

Pag. 2

Delfini și plase de pescuit.În luna iunie s-au împlinit 5 ani de când echipa noastră s-a preocupat de ...

Pag. 2

Sezonul algelor.Un proiect destinat soluționării problemei protejării plajelor turistice amenajate împotriva formării depozitelor naturale de alge cu ciclu de viață anual.

Pag. 2

Posidonia oceanica...

Deși în ultimii 4 ani scufundările efectuate la Küçükkuyu înregistraseră o scădere dramatică ...Pag. 3

Și totuși ce s-a întâmplat în Neolitic ?Sub coordonarea dr. Valentina Voinea de la Muzeul de Arheologie din Constanța, echipa noastră a participat în calitate de c o o r g a n i z a t o r a l șantierului arheologic…

Pag. 3

Ajută-ne să publicăm o carte !În anul 2010 s-au împlinit 5 ani de când echipa Oceanic - Club în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie N a t u r a l ă “ G r i g o r e Antipa” și ...

Pag. 4

Revistă lunară. 4 pagini / 10 Lei Numărul 1 - Octombrie 2012

S-au împlinit 20 de ani de când un grup de pasionați ai științelor naturii s-au unit

pentru explorarea și protecția patrimoniului natural și cultural al

umanității și au spus : “ Noi ne numim Oceanic Club !”

E C H I P A O C E A N I C - C L U B Î N A C Ț I U N E

2 Dezvoltarea cercetării științifice și protecția patrimoniului natural și cultural

O VA RĂ F I E R B I N T E

Sezonul estival 2012 este departe de a se înscrie în rândul perioadelor calme pentru echipa noastră, ca de altfel majoritatea perioadelor similare din ultimii 20 de ani.

Am reușit, cu ajutorul financiar al OMV Petrom, după eforturi susținute, să construim un sistem de baraj eficient și durabil, pentru protecția plajelor turistice contra formării depozitelor de alge.

Am încheiat un ciclu de 5 ani de cercetări asupra cetaceelor eșuate moarte la coasta românească și am început să ne concentrăm asupra studiului acelora vii care frecventează apele noastre teritoriale. De asemenea am continuat să căutăm, să recuperăm și să distrugem plase pescărești abandonate .

Am organizat un nou program de “team-building” și monitorizare în zona costieră de vest a Turciei.

Am încercat să reducem numărul chiștoacelor de țigări aruncate pe plaje, distribuind gratuit scrumiere “eco” portabile.

În centrul nostru de cercetări “ex-situ” am continuat să lucrăm la perfecționarea unui sistem de epurare a apelor de suprafață cu ajutorul unui complex de plante de suprafață.

Am continuat monitorizarea biodiversității dobrogene concentrându-ne mai ales asupra ornitofaunei și liliecilor.

Am organizat o misiune de monitorizare și intervenție în peșteri din Mehedinți sub îndrumarea unor specialiști ai Institutului de Speologie “Emil Racoviță”, în cadrul programului CeSt XXI.

Am fost din nou prezenți pe apă, sub apă, pe pământ și sub pământ, în Europa, Asia și Africa! ☺

Răzvan POPESCU-MIRCENI

http://ro.da-vinci-learning.com

Un partener de încredere pentru formarea armonioasă a copiilor dumneavoastră

Delfini și plase de pescuitÎn luna iunie s-au împlinit 5 ani de când echipa noastră s-a preocupat de investigarea tuturor cazurilor de cetacee moarte ajunse la țărmul românesc al Mării Negre. Avem o imagine completă și actuală asupra cauzelor care conduc la moartea acestora. Pentru moment am sistat operațiunile de preluare a cetaceelor eșuate moarte pe plajele românești ale Mării Negre.

Continuăm însă investigarea cauzelor morții, a stării de sănătate și a spectrului trofic al acestora, prin sondaj, într-un procent de 10% dintre cazuri.

Începând din luna iunie 2012 am preferat să direcționăm resursele noastre financiare, logistice și umane alocate programului Delfinii în criză! - Dolphins in distress! pentru pilonul de acțiuni de intervenție în vederea identificării, recuperării și distrugerii plaselor abandonate sau ilegale de pescuit. Aceasta am identificat-o ca fiind una dintre cauzele importante, vinovate de moartea unui procent însemnat dintre cetaceele care ajung să eșueze pe țărmurile românești.

De asemenea am considerat necesar să ne orientăm către cercetările asupra comportamentului și habitusurilor grupurilor de cetacee care frecventează apele marine din vecinătatea țărmului pentru a avea la un moment dat capacitatea și cunoștințele necesare elaborării unui plan viabil și eficient de management al acestora.

Raluca GRIGORE

Sezonul algelor Un proiect pilot destinat soluționării problemei protejării plajelor turistice amenajate împotriva formării depozitelor naturale de alge cu ciclu de viață anual.

Anul acesta cu a c o r d u l A d m i n i s t r a ț i e i Bazinale de Apă “Dobrogea Litoral”, partener tradițional al

S.E.O.P.M.M. Oceanic Club, și cu sprijinul financiar exclusiv al companiei OMV Petrom, echipa noastră a instalat într-unul din golfurile din Eforie Sud un baraj de protecție. Este vorba despre un baraj din plasă semirigidă realizată dintr-un polimer rezistent, dispus sub forma unui perete de talian. Acest tip de material nu poate deveni suport pentru alge și prin dispunerea sa nu

permite capturarea sau vătămarea elementelor de faună marină. Barajul s-a instalat în luna Mai pe izobata de 3m. adâncime, fiind în afara zonei de îmbăieire dar și a celei de navigație cu ambarcațiuni ușoare. Conceptul s-a dovedit viabil de la prima versiune. Singurul aspect care a pus probleme a fost sistemul de lestare/fixarea barajului pe poziție.

Inițial lestarea s-a făcut cu dale din beton, de 20kg./buc. dispuse la fiecare 5m. liniari de baraj, ancorate cu saulă de un fir conductor. După prima furtună serioasă din luna iunie frecările existente au dus la ruperea legăturilor și desprinderea barajului. Acesta a fost recuperat și lestat ulterior cu saci de rafie plini cu nisip în greutate de 20kg, legate prin noluri la fiecare 3m. liniari de baraj. După o altă furtună, gradele 4-5 (scara Beaufort) acesta nu s-a desprind dar a fost mutat de pe poziția inițială, unii dintre saci fiind sparți și goliți de nisip în urma frecărilor cu zone de fund pietros. În final am regândit complet sistemul de lestare astfel încât acesta să nu mai prezinte zone de concentrare a forțelor și puncte de forfecare. Am regândit și sistemul de flotori înlocuind polistirenul expandat cu un material reciclabil ușor de găsit și extrem de rezistent: PET-urile. Pentru sistemul de lestare am utilizat și o categorie de deșeuri greu reciclabile: deșeurile din construcții. Soluția este completă în prezent și prezintă o eficiență crescută cu costuri minime. În acesată perioadă înregistrăm invenția noastră din dorința de a putea fi gratuit la dispoziția utilizatorilor din România fără riscul insușirii ei de către persoane sau grupuri cu interese economice.

Răzvan ZAHARIA

E. I. S. A. S. D.Echipajul de Intervenție și Salvare a Animalelor Sălbatice aflate în Dificultate și-a suspendat activitatea în urmă cu un an, din lipsă de fonduri. Cu toate acestea continuăm să primim apeluri !

Am înființat în primăvara anului 2011 un echipaj care s ă r ă s p u n d ă n u m e r o a s e l o r solicitări, privind animale sălbatice în dificultate, care veneau către noi pe lângă apelurile uzuale referitoare la eșuările unor delfini. Am pus cap la cap tot ce am avut ca resurse necesare acestei activități: oameni (veterinari, biologi, voluntari), mașini personale, echipamente și consumabile (echivalentul unei truse de prim ajutor) și un spațiu adecvat pentru cazarea temporară a “pacienților”. Am estimat un număr de 70-80 de cazuri pe an. În primele 6 luni de funcționare am avut peste 400. Numai pentru combustibil cheltuisem până la 1 septembrie 2011 peste 7.000 de lei. Din păcate nu am putut face față ritmului infernal de cheltuieli doar cu resursele proprii. În prezent căutăm resurse pentru utilarea unui cabinet veterinar propriu și pentru cheltuielile curente.

Marius PALADE

S E Î N T Â M P L Ă Î N N A T U R Ă

Dezvoltarea cercetării științifice și protecția patrimoniului natural și cultural 3

Cine suntem și ce vrem ?

...continuarea din pagina 1

Programele internaționale

În afara frontierelor României, organizația noastră dezvoltă trei programe operaționale: Explorator (program destinat monitorizării speciilor marine fixate de substrat, ca indicator polivalent al evoluției calității mediului marin, precum și evaluării impactului modificărilor climatice asupra arealelor distribuției speciilor terestre într-o zonă în care interferează 3 mari regiuni biogeografice cu potențial impact asupra societății, economiei și mediului, inclusiv din țara noastră. În paralel, acest program are și o componentă educațională prin organizarea de tabere de instruire, pentru elevi și studenți din România, în afara frontierelor naționale.); TransAfrica (program destinat readucerii cercetătorilor români din domeniile biologiei, ecologiei, geologiei, geografiei și arheologiei în activități de cercetare de teren în zona Africii); WoBi (programul are ca obiectiv central susținerea inițiativelor românești de cercetare/explorare a biodiversității din toate regiunile planetei, individual sau în parteneriat cu echipe din alte state ale lumii).

Am muncit mult și cu entuziasm. Randamentul acțiunilor noastre și viteza de evoluție a programelor pe care le desfășurăm sunt doar o chestiune de acces la resurse. Timpul conferințelor și a discuțiilor prea lungi a trecut ! Prezentul și viitorul aparțin profesioniștilor și acțiunii ! Veniți alături de echipa noastră !

S.E.O.P.M.M. Oceanic - Club

Momentul intervenției echipei noastre pentru salvarea unui delfin eșuat viu.

Posidonia oceanica se reface în golful Edremit !Deși în ultimii 4 ani scufundările efectuate la Küçükkuyu înregistraseră o scădere dramatică a suprafețelor acoperite de “iarba lui Poseidon”, echipa de scafandri S.E.O.P.M.M. Oceanic - Club a observat anul acesta o revenire spectaculoasă !

Plecați într-o nouă misiune de antrenament (team-building) pe coastele de vest ale Anatoliei, la Marea Egee, o parte dintre membri organizației noastre au continuat înregistrările de monitorizare a faciesurilor bentale litorale începute în urmă cu 17 ani.

Una dintre speciile importante pentru bunăstarea ecosistemului marin litoral este planta submersă Posidonia oceanica între frunzele căreia se adăpostesc nenumărate specii de crustacee, briozoare, spongieri, echinoderme dar și icrele, alevinii și puii multor specii de pești. Din cauza pescuitului cu instalații de traulare de fund, a multiplelor operațiuni de ancorare ale diverselor ambarcațiuni precum și a apariției în masa apei a unui aport de materii în suspensie pe fondul unor lucrări hidrotehnice de consolidare a unor maluri, suprafețele acoperite de această plantă se reduceau cu procente însemnate de la an la an încă din 2007. În prezent ca urmare a finalizării lucrărilor hidrotehnice, a reglementării zonelor de ancorare și a reducerii pescuitului cu traule în regiune, suprafețele acoperite de Posidonia oceanica se refac destul de rapid.

Am sesizat prezența în zona golfului Edremit, pentru prima dată de la începutul activității de cercetare/monitorizare în 1995, a speciei invazive de alge Caulerpa taxifolia. Unii specialiști consideră că această algă este responsabilă de “sufocarea” câmpurilor cu Posidonia oceanica în unele regiuni litorale mediteraneene. Aici pentru moment alga se află în cantități reduse.

Caulerpa taxifolia este o algă care secretă în talul său o substanță toxică numită caulerpină care în cantități mari sau puternic concentrată în corpul unor pești fitofagi poate fi periculoasă pentru om sau alte animale. Multe dintre speciile de pești care o consumă direct nu sunt afectate, însă concentrează în corpul lor caulerpina.

Răzvan POPESCU-MIRCENI

Și totuși ce s-a întâmplat în Neolitic ?Sub coordonarea dr. Valentina Voinea de la Muzeul de Arheologie din Constanța, echipa noastră a participat în calitate de coorganizator al șantierului arheologic desfășurat pe insula mică a lacului Tașaul. Situl de vârstă neolitică naște controverse printre cercetători.

Progresele înregistrate în ultimele decenii în domeniul cercetării interdisciplinare şi-au pus amprenta şi asupra metodelor de investigare şi interpretare arheologică. Nu e de mirare cum tema catastrofelor naturale, relatată metaforic de mituri străvechi, revine în atenţia cercetătorilor după ce, mult timp, a fost considerată drept o interpretare naivă a unei literaturi fantastice.În acest context, cauzele care au determinat sfârşitul civilizaţiei străvechi Gumelniţa ne apar mult mai complexe decât s-a crezut iniţial, ipoteza pătrunderii violente a unor triburi nord-pontice fiind, astăzi, contestată. Mai mult decât oricare altă regiune, zona litoralului vest-pontic impresionează atât prin descoperirile funerare spectaculoase de la Varna (MACHT 1988; LE PREMIER OR, 1989), Durankulak (DURANKULAK, 2004) şi Devnia (TODOROVA H., 1971a), cât şi prin dispariţia rapidă a înfloritoarelor aşezări eneolitice, fără metamorfozări culturale atât de obişnuite în alte regiuni. Ce anume a dus la sfârşitul acestor comunităţi înfloritoare şi cum a influenţat, ulterior, dispariţia lor evoluţia comunităţilor gumelniţene din regiunile învecinate ? Chiar dacă apele lacului au distrus o mare parte din aşezare, stratigrafia surprinsă cel mai bine pe latura de nord-vest a insulei ne oferă indicii importante privind sfârşitul locuirii.Poziţia stratigrafică a unui strat de pietre disperasate haotic pe toată suprafața insulei ne sugerează un moment apropiat abandonului deoarece blocurile de piatră acoperă direct ultimul nivel de locuire. Astfel, vase întregibile, sparte in situ sau chiar întregi s-au descoperit pe toată suprafaţa cercetată, sub şi printre blocurile de piatră Ultimul nivel de locuire prezintă textura unui strat inundat, iar lipsa unui nivel de abandon între pietre şi stratul inundat, bogăţia materialului arheologic dispersat pe toată suprafaţa cercetată sugerează părăsirea în grabă a aşezării, cauzată, posibil, de o inundare rapidă.

Valentina VOINEA

V E N I Ț I A L Ă T U R I D E N O I !

4 Dezvoltarea cercetării științifice și protecția patrimoniului natural și cultural

Vă mulțumim !Nici unul dintre programele noastre pe termen lung nu ar putea fi operaționale și nici unul dintre proiectele noastre punctuale nu ar putea fi pus în practică fără implicarea membrilor, voluntarilor și partenerilor noștri și fără susținerea materială: logistică și financiară a sponsorilor și donatorilor Expediția științifică internațională Dakhla 2012

A primit susținere financiară din partea: Da Vinci Media GmBHVan OORDC-TechGemini SolutionsPrimăria Constanța Răzvan Popescu-MirceniElgeka-Ferfelis Răzvan Zaharia vehicul proprietate personală (Mercedes Vito 111) pentru transport echipamente și o parte din echipă pe traseul Constanța - Dakhla și retur.La succesul expediției a contribuit financiar și Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa”

Proiectul “Sezonul algelor”

Concepția, construcția și monitorizarea unui baraj de protecție a plajelor turistice amenajate contra depozitelor de alge. A avut ca sponsor unic compania OMV Petrom la care s-a adăugat o contribuție din partea organizației noastre însumată din donați i le membrilor

2,362 RON din redirecționarea 2% aferentă anului 2010Am primit această sumă redirecționată de prieteni și simpatizanți ai organizației noastre prin trezoreriile din Constanța, Tulcea, București, Bacău (Roman), Brașov și Sibiu.Am utilizat acești bani pentru acțiunea de intervenție și salvare a păsărilor afectate de gerul din iarna trecută: combustibil, hrană pe perioada găzduirii în sediu a animalelor salvate, medicație de uz veterinar.

Puteți susține activitatea noastră:

- Ca voluntari: pentru aceasta trimiteți un mesaj la adresa [email protected] cu exprimarea dorinței de a voluntaria în cadrul organizației noastre, datele de contact și un scurt C.V. atașat.

- Ca donatori: puteți face donații în bani (lei-RON) în contul RO 06 BTRL 0140 1205 7024 90XX deschis la Banca Transilvania sucursala Constanța, Agenția Tomis Mall, pe numele S.E.O.P.M.M. Oceanic-Club. De asemenea puteți face donații în echipamente și consumabile și pentru aceasta vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected]

- Ca sponsori: pentru a stabili detalii legate de preferințele asupra activității pe care doriți să o sponsorizați precum și pentru încheierea documentelor vă rugăm să ne contactați la adresa e-mail : [email protected] sau la numărul de telefon 0744507709

Consiliul de conduceredr. Răzvan Popescu-Mirceni — Director coordonatordr. Corneliu Pârvu — Director științificRăzvan Zaharia — Director executivRaluca Grigore — Director de programedr. Constantin Chera — Coordonator al Corpului de experțidr. Marius Palade — Coordonator al Corpului de voluntari

Directori departamente: Cătălin Stanciu - Misiuni expediționare; Răzvan Radu - Tehnici de pătrundere sub apă; Lucian Ghimeș - Navigație; dr. Virginia Schröder - Biooceanografie și Geooceanografie; Victor Gheorghiu - Speologie; Cristian Iohan Ștefănescu - Imagine / film; Elena Gheorghiu - Campanii publice/educație; Victor Păduraru - Relații internaționale, reprezentare externă și mass-media

Relații publiceRaluca GRIGORE - tel: +4 0744 507 709 fax: +4 0341 101 585 ( ( e-mail: [email protected]

S.E.O.P.M.M. Oceanic-ClubStr. Decebal Nr. 41Constanța 900674ROMÂNIA

Ajută-ne să publicăm o carte !În anul 2010 s-au împlinit 5 ani de când echipa Oceanic - Club în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa” și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța au demarat un program de cercetare în regiunea biogeografică mediteraneană.De ce tocmai aici? Pentru că zona mediteraneană este locul unde se întâlnesc 3 mari regiuni biogeografice (Europeană, Africană și Orientală) și de aceea aici este locul în care încep noi colonizări sau retrageri ale speciilor aparținând celor 3 mari unități biogeografice. În contextul actual al schimbărilor climatice am reușit să înscriem cercetarea românească printre pionierii explorării din această perspectivă a efectelor

activității antropice asupra mediului. Noi am spus încă din anul 2005 că există riscul migrației unor specii de insecte și din alte grupe de animale către nord și pe altitudine, cu efecte dintre cele mai diverse. Și iată că nu a trecut mult timp și o banală specie de țânțari din nordul Africii a ajuns în Europa aducând cu sine virusul West Nile. Acesta nu este singurul exemplu ...Din perspectiva patrimoniului cultural am oferit cercetătorilor arheologi posibiltatea documentării și comparării unor situri arheologice care fac parte din vechea lume romană, care cuprindea tot acest teritoriu, ajutând la explicarea unor fenomene și procese istorice antice.S-au împlinit 5 ani de muncă continuă pe care coordonatorii volumului împreună cu ceilalți 18 autori (reputați cercetători, specialiști de marcă în domeniile abordate de carte) doresc să îi împărtășească publicului românesc.Am scris cartea, am ilustrat-o, am machetat-o și a venit momentul să o ducem la tipar. Numai că, dacă până aici a fost posibil să realizăm totul pe bază de voluntariat, am ajuns într-un moment în care fără resurse financiare nu putem continua să dăm viață acestui volum. Avem nevoie de 8.000 de Euro pentru a scoate un prim tiraj de 1.000 de exemplare.Oferim în schimb spațiu publicitar pe ultima copertă și între paginile cărții și un număr de 30 de exemplare ale volumului tipărit.