NTE-002-03-00 INCERCARI

169
NTE 002/03/00 1 /169 NORMATIV DE ÎNCERCRI I MSURTORI PENTRU SISTEMELE DE PROTECII, COMAND-CONTROL I AUTOMATIZRI DIN PARTEA ELECTRIC A CENTRALELOR I STAIILOR Indicativ NTE 002/03/00 Aprobat cu Ordinul nr. 34 din 17.12. 2003 al Preedintelui ANRE Înlocuiete PE 116-2/1992

Transcript of NTE-002-03-00 INCERCARI

NTE 002/03/00 1 /169

NORMATIV DE ÎNCERCRI I MSURTORI PENTRU SISTEMELE

DE PROTECII, COMAND-CONTROL I AUTOMATIZRI DIN

PARTEA ELECTRIC A CENTRALELOR I STAIILOR

Indicativ NTE 002/03/00

Aprobat cu Ordinul nr. 34 din 17.12. 2003 al Preedintelui ANRE

Înlocuiete PE 116-2/1992

NTE 002/03/00 2 /169

Instituia responsabil de elaborarea normei tehnice energetice:

C.N. Transelectrica S.A

Executant: INCDE – ICEMENERG

Responsabil de lucrare: ing. Anton Ungureanu

NTE 002/03/00 3 /169

CUPRINS

I. Scop…………………………………………………………………... 4

II. Domeniu de aplicare………………………………………………….. 5

III. Terminologie i abrevieri……………………………………………... 8

IV. Documente de referin……………………………………………….. 15

V. Verificri i încercari comune instalaiilor de automatizri.................. 17

VI. Verificri i încercri specifice diferitelor tipuri de instalaii

de automatizri....................................................................................... 20

Partea I Protecii prin relee.................................................................. 20

Partea II-a Comenzi automate............................................................. 132

Partea III-a Alte instalaii de automatizare......................................... 143

NTE 002/03/00 4 /169

NORMATIV DE ÎNCERCRI I MSURTORI PENTRU SISTEMELE DE PROTECII,

COMAND-CONTROL I AUTOMATIZRI DIN PARTEA ELECTRIC A

CENTRALELOR I STAIILOR

I. SCOP

Art.1 Prezentul normativ are ca scop stabilirea nomenclatorului i a volumului de încercri

si msurtori necesare înaintea introducerii în exploatare (punerea în funciune, dup reparaii, i

periodic în cadrul lucrrilor de mentenan) a instalaiilor de protecie i automatizri specifice,

aferente prii electrice a centralelor i staiilor electrice cu tensiuni pân la 400kV.

Art.2 Încercrile i msurtorile din prezentul normativ sunt concepute pentru a fi

executate în instalaii, la locul de montare i exploatare a echipamentelor i circuitelor aferente.

Art.3 Prin nomenclatorul i volumul verificrilor, specificate în prezentul normativ, se

urmrete confirmarea:

- funcionrii corecte a echipamentelor la valorile prestabilite (reglate,

parametrizate);

- corectitudinii circuitelor între echipamente;

- corectitudinii circuitelor de intrare/ieire (mrimi analogice i logice);

- corectitudinii circuitelor de alimentare cu tensiune operativ.

Art.4 În prezentul normativ nu sunt tratate încercrile i msurtorile echipamentelor sau

instalaiilor care sunt detaliate în normativul PE 116, sau norme speciale, cum sunt:

- transformatoarele de msur ( de curent i de tensiune );

NTE 002/03/00 5 /169

- transformatoarele de fora;

- sursele de tensiune operativ;

- cablurile de legtur, pilot sau de alt natur, existente în instalaii.

Art.5 Nomenclatorul i volumul de încercri i msuratori necesare, cuprinse în

normativul de fa, sunt minimale. Ele trebuie completate, pentru fiecare echipament în parte, cu

prevederile specifice ale fabricantului sau cu altele, rezultate ca necesare din activitatea curenta.

II. DOMENIUL DE APLICARE.

Art.6 Prezentul normativ se aplic instalaiilor de protecie i automatizri specifice,

aferente prii electrice a centralelor i staiilor electrice cu tensiuni pân la 400kV i prevd,

pentru fiecare tip de instalaie de automatizare în parte, volumul de verificri care trebuie efectuat

la:

a. punerea în funciune (PIF);

b. în timpul exploatrii, la urmtoarele categorii de lucrari de mentenan (conform definirii

din ,,Regulament de conducere i organizare a activitii de mentenan”):

- lucrri nivel 1 notat în prezentul normativ cu N1;

- lucrri nivel 2 notat în prezentul normativ cu N2;3;

- lucrri nivel 3 notat în prezentul normativ cu N2;3;

- lucrri nivel 4 notat în prezentul normativ cu N4.

Art.7 Lucrrile de verificri la instalaiile de automatizare din categoriile menionate la

art.6 pot fi efectuate:

-simultan cu lucrrile de punere în funciune, sau mentenan precum i alte categorii de

lucrri efectuate la echipamentele primare, ca parte întegrant a aceluiai subsistem al instalaiei;

-independent de alte lucrri în cadrul aceluiai subsistem, conform celor stabilite de

unitatea de exploatare, prin planificrile lucrrilor respective respectand cerintele Regulamentului

de conducere i organizare a activitii de mentenan.

NTE 002/03/00 6 /169

Art.8 Programul de verificri i verificrile propriu-zise trebuie efectuate astfel încât s

existe certitudinea funcionarii corecte a întregului subsistem (ex. verificarea finalizarii comenzii

de declanare a întreruptorului, a acionarii comutatorului cu ploturi, etc.) sau a interaciunii între

subsisteme (ex. protecia barelor, DRRI, etc.).

Art.9 Volumul lucrrilor care se efectueaz asupra parilor de instalaie de automatizare,

comun mai multor subsisteme (protecia barelor, instalaia DRRI, circuitele de curent operativ,

etc.) trebuie precizat i detaliat pentru fiecare subsistem, inând cont i de particularitile de

exploatare ale instalaiei. Aceste precizri i detalieri urmeaz s fie întocmite la nivelul unitii de

exploatare, inand seama de prevederile prezentelor instruciuni corespunztor fiecrui tip de

instalaie de automatizare.

Art.10 În cazul echipamentelor cu microprocesoare care au mai multe funcii de protecie i

automatizri ( echipamente multifuncionale ), înaintea începerii efective a lucrrilor de verificare,

este absolut necesar salvarea configuraiei i a parametrizrilor de exploatare într-un fiier (

protejat împotriva modificrilor pentru ca acestea s nu se schimbe în timpul verificrilor ) i

anulate ( blocate ) temporar toate funciile, cu excepia celei care se verific.

Dup terminarea lucrrilor de verificare se va încrca din nou configuraia salvat i se va

verifica deblocarea tuturor funciilor, blocate la începutul probelor.

La PIF-ul acestor echipamente sau la modificarea circuitelor, se va urmri ca circuitele de

msur (curent, tensiune) s nu fie în apropierea celorlalte circuite care se conecteaz la aceste

echipamente, iar intersectarea acestor circuite s se fac sub un unghi de 90°.

Ca i în cazul celorlalte echipamente, se va ine seama de condiiile de mediu i de izolaie

(nivelul tensiunilor de încercare) indicate de productor.

Art.11 Lucrrile prevzute în prezentele instruciuni vor fi efectuate de personal cu o

calificare corespunztoare, acceptat i recunoscut în acest sens de unitatea de exploatare. Pentru

echipamentele multifuncionale cu microprocesoare verificarea se face de o formaie în

componena creia trebuie s fie cel puin un inginer cu pregtire profesional corespunztoare

(cunostine de operare PC, cunoaterea echipamentului, cunoaterea instalaiei, experien în

verificarea circuitelor secundare, etc).

NTE 002/03/00 7 /169

Art.12 Pentru obinerea unor lucrri de calitate, trebuie avute în vedere :

-întocmirea programului de verificri, cu toate lucrrile auxiliare necesare;

-întreruperea acelor circuite în irul de cleme care ar putea influena funcionarea restului

instalaiei (circuite de blocaj, DRRI, protecia diferenial de bare, etc.);

-folosirea unor truse ( eventual specializate ) i aparate de calitate;

-folosirea sculelor de calitate.

Pentru echipamentele multifuncionale cu microprocesoare, cerinele minime ale PC – ului

de control i de efectuare a reglajelor ( parametrizrilor ) se vor lua din documentaia tehnic a

echipamentului sau din procedurile operaionale întocmite în scopul verificrilor acestor

echipamente.

Art.13 Rezultatele obinute în urma msurtorilor i/sau a verificrilor se consemneaz într-

un document (buletin/protocol/raport de verificri pe suport din hârtie, sau buletin/protocol/raport

de verificri sub forma de fiier pe suport magnetic, pentru banca de date, etc.), protejate

corespunztor, a crui forma i continut vor fi stabilite de ctre unitatea de exploatare.

Documentul rezultatelor trebuie s cuprind cel puin :

- titlul documentului i elementele de identificare;

- datele de identificare a instalaiei i/sau a echipamentului;

- prezentarea msuratorilor i/sau a verificrilor. Se vor indica limitele admise,

rezultatele obinute, erorile fa de valorile de referint i concluziile pentru fiecare tip de msur

toare i /sau verificare în parte.

- concluzia final formulat de conductorul lucrrii;

- datele de identificare a aparatelor utilizate la executarea msurtorilor i/sau a

verificrilor;

- datele de identificare a personalului care a executat msurtorile i/sau

verificrile;

- datele de identificare a conductorului lucrrilor si semnatura.

Documentul întocmit i concluziile formulate vor sta la baza deciziilor ce vor fi luate de

ctre unitatea de exploatare privitor la regimul instalaiei de automatizare, care face obiectul

documentului (introducerea în exploatare, remedierea deficienelor, etc.).

NTE 002/03/00 8 /169

Art.14 În cazul în care o parte din parametrii msurai i/sau verificai nu se încadreaz

între limitele admise specificate în normative, standarde sau documentele echipamentelor puse la

dispoziie de fabricile constructoare, sau difer cu mai mult decât erorile maxime admise faa de

msurtorile efectuate în aceleai condiii, menionate într-un document anterior, unitatea de

exploatare, în baza rezultatelor i a cerinelor de exploatare, va propune regimul instalaiei

(introducere în exploatare, introducerea în exploarare pe durat limitat, etc.), conducerea unitii

urmând s ia decizia final cu precizarea restrictiilor specifice fiecarui caz pentru reducerea

riscurilor.

III. TERMINOLOGIE I ABREVIERI.

In cuprinsul prezentului normativ termenii folosii au înelesul definit în continuare :

Aparataj de comutaie

Totalitatea aparatelor de întrerupere i de comutaie i a combinaiilor acestora cu aparate de comand, de msur, de protecie i de reglaj asociate.

Autotestare Vezi funcia de testare automat: autotestare

Caracteristic de acionare

Funcia care stabilete relaia între mrimea ( mrimile ) de intrare i mrimea de ieire ( valoarea de acionare ) i poate fi o constant sau o curb oarecare ( cerc, sinusoid, etc. )

Compatibilitate electromagnetic

Aptitudinea unui echipament sau a unui sistem de a funciona satisfctor în mediul su electromagnetic, fr s produc el însui perturbaii electromagnetice intolerabile asupra nici unui element din acest mediu (CEI 50<161-01-07>).

Curent de defect exterior

Curent datorat unui defect în sistemul electric, exterior seciunii (zonei) protejate de protecia considerat, i care circul prin aceast seciune protejat (CEI 50<448-13-13>).

Dispozitiv / funcie automat de …

Ansamblu, cuprinzând unul sau mai multe relee i /sau elemente logice, destinate s asigure o funciune specific de automatizare ( (CEI 50<448-01-05>). Not: Acest dispozitiv / funcie este definit/definit prin cuvintele care se adaug în locul punctelor. Exemplu: Dispozitiv / funcie automat de reanclanare.

Dispozitiv automat de descrcare a sarcinii

Dispozitiv automat destinat s reduc încrcarea unei reele în cazul unor situaii anormale, ca de exemplu o scdere de frecven (CEI 50<448-14-36>). Not: Termen recomandat de CEI: Protecie de descrcare a sarcinii

NTE 002/03/00 9 /169

Dispozitiv de reanclanare automat

Dispozitiv automat destinat s comande reanclanarea unuia sau a mai multor întreruptoare, dup funcionarea proteciei circuitului asociat (CEI 50<448-16-02>). Not: Dac durata de deschidere înaintea reanclanrii prezint interes, aceasta poate fi mentionat în continuarea termenului. Astfel, termenul poate fi precizat ca: “ultrarapid, rapid, lent, conform utilizrii”.

Echipament (electric) Ansamblu de aparate, maini, dispozitive, conexiuni, accesorii, aparinând unei instalaii electrice i îndeplinind anumite funciuni în cadrul acesteia. Not: Termenul se utilizeaz i pentru denumirea unor pri din ansamblu care îndeplinesc anumite funcii în înstalaiile electrice.

Eroare absolut Diferena algebric între o valoare de funcionare a mrimii caracteristice (sau a temporizrii) msurat i valoarea reglat a acesteia (CEI 50<446-18-01>).

Fiabilitatea unei protecii

Probabilitatea ca o protecie s poat îndeplini o funcie cerut, în condiii date, într-o durat de timp dat (CEI 50<448-12-05>). Not: Funcia cerut pentru o protecie este de a funciona atunci când trebuie i de a nu funciona atunci când nu trebuie.

Frânare electric (electromagnetic)

Efect obinut datorit uneia sau mai multor mrimi de întrare aplicate releului sau dispozitivului de protecie care se opun funcionrii acestuia, în scopul modificrii într-o manier specificat a caracteristicii de acionare a releului sau dispozitivului de protecie (CEI 50<448-02-10>). Exemple: - frânare prin sarcin frânare ce depinde de curentul de sarcin ; - frânare prin armonic frânare ce depinde de armonicile coninute în mrimea de alimentare de intrare. - frânare prin curentul de defect exterior frânare ce depinde de curentul de defect care trece prin zona protejat la un defect exterior zonei.

Funcia de monitorizare automat

Funcia de supraveghere automat care se realizeaz far afectarea funciei proprii de protecie (CEI 50<448-12-12>)

Funcia de protecie ... Termen specific echipamentelor multifuncionale cu microprocesoare ( protecii, automatizri, etc. ) care definete o protecie specific dintr-un asemenea echipament ( spre exemplu, ,,funcia de protecie diferenial" )

Funcia de supraveghere automat; autosupraveghere

Funcie, în mod normal realizat în interiorul unui echipament de protecie, care este destinat s detecteze automat deranjamentele, atât în interiorul, cât i în exteriorul echipamentului de protecie (CEI 50<448-12-11>).

Funcie de testare automat; autotestare

Funcie de supraveghere automat care realizeaz o testare dup scoaterea din funciune total sau parial a proteciei, în mod uzual blocând declanarea, ceea ce afecteaz funcia proprie a proteciei (CEI 50<448-12-13>).

NTE 002/03/00 10 /169

Funcionare corect a unei protecii

Emiterea, de ctre o protecie, a unor comenzi de declanare sau a altor comenzi sau semnale, în modul prevzut, ca rspuns la apariia în sistemul energetic a unui defect sau a unei alte situaii anormale (CEI 50<448-12-01>).

Funcionare incorect a unei protecii

Refuz de funcionare sau funcionare intempestiv (CEI 50<448-12-02>).

Funcionare intempestiv a unei protecii

Funcionare a unei protecii, fie în absena unui defect sau a unei siuatii anormale în sistemul energetic, fie în prezena unui defect sau a unei situaii anormale în sistemul energetic pentru care protecia nu trebuie s funcioneze (CEI 50<448-12-03>).

Impuls Variaie brusc i de scurt durat a unei mrimi fizice urmat de o întoarcere rapid la valoarea s iniial (CEI 50<101-02-02>).

Interfa Grani sau punct comun între dou sau mai multe sisteme, sau între dou sau mai multe entiti, între care are loc o circulaie de informaii sau de energie. (CEI 870-1-3>).

Panou sinoptic Dispozitiv care permite afiarea sau afiarea i comandarea strii componentelor unei reele, prin intermediul unei scheme (CEI 870-1-3>). Not: termenul este folosit i în cazul echipamentelor cu microprocesoare multifuncionale care au pe placa frontal o tastatur i un display de unde se pot alege i pot fi afiate valorile reglate, opiunile, etc.

Parametrizare Stabilirea valorii ( valorilor ) parametrului (parametrilor) de funcionare a unui echipament multifuncional cu microprocesoare.

Parametrizabil Posibilitatea de a stabili valoarea ( valorile ) parametrului ( parametrilor ) de funcionare a unui echipament multifuncional cu microprocesoare.

Procent ( coeficient ) de revenire

Raport de revenire exprimat în procente (CEI 50<446-15-07>)

Protecie Ansamblu de prevederi pentru detectarea defectelor sau a altor situaii anormale din sistemul energetic, pentru a permite eliminarea defectelor, limitarea situaiilor anormale i emiterea de comenzi sau semnale (CEI 50<448-11-01>). Note: 1.Termenul “protecie” este un termen generic pentru “dispozitive de protecie” i “sisteme de protecie”. 2.Termenul “protecie” poate fi utilizat pentru a descrie protecia unui sistem energetic în ansamblu sau protecia unor pri definite ale unui sistem energetic, ca de exemplu, protecia unui transformator, protecia unei linii, protecia unui generator. 3.Protecia nu cuprinde acele dispozitive dintr-un sistem energetic destinate, de exemplu, pentru limitarea supratensiunilor din sistemul energetic. Totui , protecia cuprinde i dispozitivele destinate s controleze variaiile de tensiune sau de frecven din sistemul energetic, ca de exemplu, comutarea automat a bobinelor de reactan, descrcarea automat a sarcinii, etc.

NTE 002/03/00 11 /169

Protecie (a unui element de sistem energetic)

Termen ce definete dispozitive sau sisteme de protecie, destinate s protejeze o anumit parte component a unui sistem energetic (CEI 50<448-01-02>)

Protecie diferential longitudinal

Protecie cu selectivitate absolut a carei funcionare i selectivitate depind de compararea curenilor în amplitudine i faz, între extremitile zonei (seciunii) protejate (CEI 50<448-14-16>)

Protecie diferential transversal

Protecie utilizat pentru circuite paralele, a crei funcionare depinde de repartizarea neechilibrat a curenilor între aceste circuite (CEI 50<448-14-17>).

Protecie de distan Protecie cu selectivitate relativ a crei funcionare i selectivitate depind de msurarea local a mrimilor electrice pe baza crora se evalueaz distana echivalent pân la locul de defect, prin comparare cu reglajele zonelor. (CEI 50<448-14-09>).

Protecie împotriva refuzului de întreruptor (DRRI)

Protecie destinat s elimine un defect din sistemul energetic prin comand de declanare a altui întreruptor sau a altor întreruptoare, în cazul refuzului de declanare a întreruptorului corespunztor. (CEI 50<448-11-18>). Abreviere: D R R I ( declanare de rezerv la refuz de întreruptor).

Raport ( coeficient )de revenire

Raportul între valoarea de revenire i valoarea de funcionare . Observaie: Aceste valori pot fi valori msurate sau valori de încercare, conform standardului de produs. (CEI 50<446-15-06>).

Refuz de funcionare a unei protecii

Lipsa funcionrii unei protecii care ar fi trebuit s funcioneze dar nu a funcionat (CEI 50<448-12-04>).

Releu cu frânare Releu electric de msur ale carui caracteristici sunt modificate printr-o frânare electrica (electromagnetic) (CEI 50<448-02-11>).

Releu de curent Releu electric de msur a crui mrime caracteristic este curentul (CEI 50<448-02-05>).

Releu de protecie Releu electric de msur ce poate constitui, singur sau în combinaie cu alte relee, un dispozitiv de protecie(CEI50<448-11-02>). Not: Termenul este folosit pentru construcii simple (vezi i Releu electric )

Releu de tensiune Releu electric de msur a crui mrime caracteristic este tensiunea (CEI 50<448-02-06>).

Releu diferenial Releu electric de msur a crui mrime caracteristic este rezultatul comparrii mrimilor de intrare, fie în amplitudine, fie în faz i amplitudine (CEI 50<448-02-13>).

Releu direcional Releu electric de msur destinat s detecteze direcia în care un fenomen, de exemplu un defect, se produce în raport cu un punct dat al reelei (CEI 50<448-02-14>).

Releu electric Aparat care produce modificri brute, predeterminate, în unul sau mai multe circuite de ieire, atunci când în circuitele de intrare sunt îndeplinite anumite condiii. (CEI 50<446-11-01>) Observaii: 1.Termenul releu electric trebuie folosit exclusiv în sensul de releu elementar, care nu comport fizic decât o singur funcie logic între circuitele sale de intrare i circuitele sale de ieire.

NTE 002/03/00 12 /169

2.Termenul releu electric cuprinde ansamblul de componente necesare funcionrii sale stabilite 3.In cazul utilizrii releului în instalaiile de protecie i automatizri combinate, noiunea de funcie logic trebuie adaugat cuvântului releu, pentru a-l defini. In acest caz, conform funciei specificate (în standardele de produs), releul electric poate cuprinde un releu auxiliar în scopul îndeplinirii funciei cerute. De exemplu, releu de declanare, etc.

Releu maximal de ... Releu electric de msur destinat s funcioneze când mrimea sa caracteristic atinge valoarea reglata prin valori cresctoare (CEI 50<448-02-01>).

Releu minimal de... Releu electric de msur destinat s funcioneze când mrimea sa caracteristic atinge valoarea reglat prin valori descresctoare(CEI 50<448-02-02>).

Schema sinoptic Ansamblul simbolurilor reprezentând starea real a aparatelor de comutaie i schema staiei (reelei electrice), care poate fi inut la zi i care poate cuprinde dispozitive de comand (CEI50<605-03-03>).

Semnal Indicaie vizual, auditiv sau de alt tip, utilizat pentru vehicularea informaiilor (CEI 870-1-3).

Sistem de circuite secundare

Ansamblul sistemelor de comand, protecie, supraveghere (control), telecomunicaii dintr-o staie electric.

Sistem de comand Ansamblul de dispozitive i alte aparate necesare pentru îndeplinirea funciilor specifice de închidere, deschidere, comutare, etc. Not: Un sistem de comand cuprinde atât aparatele de comand, cât i cile de transmisie, aparatele i circuitele de blocare (înterblocare), de sincronizare i de alimentare.

Sistem de control Vezi sistem de supraveghere Not: Se va evita utilizarea în limba romana a termenului "control", care în limba englez se folosete, de cele mai multe ori, cu sensul de "conducere", "comand", dar i cu sensul de "indicare", "reglare".

Sistem de protecie (subsistem în cadrul sistemului de circuite secundare)

Ansamblul format din unul sau mai multe echipamente de protecie i alte aparate destinate s îndeplineasc una sau mai multe funcii specificate de protecie. (CEI 50<448-11-04>) Note: 1. Un sistem de protecie include unul sau mai multe echipamente de protecie, transformatoare de msur, cablaj, circuit(e) de declanare, de alimentare auxiliar, precum i (daca sunt prevazute) una sau mai multe legturi de transmisie. Dup principiul (principiile) sistemului de protecie, acesta poate include o singur extremitate sau toate extremitile seciunii (zonei) protejate i, eventual dispozitive de reanclanare automat. 2.Intreruptoarele sunt excluse din definiie.

Sistem de supraveghere

Ansamblul de dispozitive i alte aparate necesare pentru îndeplinirea funciilor specifice de semnalizare (alarm), indicare de stare, msur, înregistrare, etc. Not: Un sistem de supraveghere cuprinde atât aparatele de

NTE 002/03/00 13 /169

supraveghere, cât i cile de transmisie i de alimentare. Sistem de supraveghere, comand i achiziia datelor (SCADA)

Sistem care supravegheaz i comand un proces distribuit geografic. SCADA (Supervision, Control And Data Acquisition)

Sistem de teleconducere

Sistem de conducere care servete la supravegherea i comanda proceselor distribuite geografic. El cuprinde toate echipamentele i toate funciile necesare achiziionrii, prelucrrii, transmisiei i afirii informaiilor de proces. (CEI 870-1-3)

ir cleme Ansamblu de elemente de conectare a conductoarelor electrice care fac legtura între echipamentele dintr-un panou (stelaj, dulap, cutie de conexiune) i restul instalaiilor, amplasate exterior acestui panou.

Tablou (pupitru) de comand

Tablou (pupitru) pe care sunt montate dispozitivele necesare conducerii i/sau supravegherii unei staii sau unei reele. (CEI 50<605-03-01>).

Telecomand Comand la distan a unui echipament cu ajutorul telecomunicaiilor. Aceasta presupune o legatur între dispozitivul de comand i echipamentul care trebuie comandat. (CEI 870-1-3).Not: Legtura poate fi realizat: a)direct prin circuit fizic; b)prin mijloace mecanice; c)prin mijlocirea altor tipuri de ci de transmisie, cum ar fi canal IF, fascicule de unde hertziene, transmisii radio UIF sau FIF, fibr optic, etc.

Teleconducere Conducere la distan a funcionrii unei instalaii, utilizând transmiterea de informaii cu ajutorul telecomunicaiilor. (CEI 50<371-01-01>). Not: Teleconducerea poate cuprinde orice combinaie de mijloace de comand, de alarm, de semnalizare, de msur, de protecie i de declanare; este exclus utilizarea mesajelor vorbite.

Teledeclanare Declanarea întreruptorului (întreruptoarelor) prin comenzi transmise de la o protecie îndeprtat, independent de starea în care se afl protecia local. (CEI 50<448-15-08>).

Telemsur Transmisie la distan, prin mijloace de telecomunicaii, a valorilor mrimilor msurate. (CEI 50<371-01-03>).

Teleprotecie Expresie global acoperind schimbul de informaii de supraveghere i de informaii de comand între dou sau mai multe posturi, situate geografic în locuri diferite, în scopul de a proteja echipamentele din exploatare. (CEI 870-1-3) Termenii specifici preferai: protecie cu canal de transmisie, protecie cu fir pilot, protecie cu fibre optice, protecie cu cureni purttori, protecie cu radiounde, etc.(CEI 50<448>).

Telesemnalizare Telesupraveghere a informaiilor de stare, cum ar fi condiii de alarm sau poziii de aparate etc. (CEI 50<371-01-04>).

Telesupraveghere Supraveghere la distan a strii de funcionare a unui echipament, prin mijloace de telecomunicaii. (CEI 50<371-01-02>)

NTE 002/03/00 14 /169

Valoarea de reglare a mrimii caracteristicii sau a parametrilor si de reglare

Valoarea de prag a mrimii caracteristice la care releul trebuie s funcioneze în condiiile specificate. Not: Mrime caracteristic – mrime electric sau unul din parametri si, a crei denumire caracterizeaz principiul de funcionare a releului i pentru ale crei valori se impun condiii referitoare la precizia releului (curent, impedan, etc.) – conform STAS 12027/1 – 90 întocmit dup CEI 50 ( 446 ) - 1983

Valoare msurat; variabil msurat

Mrime, proprietate sau caracteristic fizic/electric care trebuie s fie msurata (CEI 870-1-3)

Valoare nominal a unei mrimi de alimentare

Valoarea aproximat convenabil, a unei mrimi de alimentare, folosit pentru a desemna sau identifica un releu. ( CEI 50<446-12-07> )

Valoarea specificat a unei mrimi de alimentare.

Valoare a unei mrimi de alimentare prescris pentru o operaie specificat. (CEI 50<446-12-08>)

NTE 002/03/00 15 /169

IV. DOCUMENTE DE REFERIN

SR EN 60255-6:1995 Relee electrice. Partea 6: Relee de msur i dispozitive de protecie. SR EN 116000-2:1997 Specificaie generic. Relee electromecanice de tot sau nimic. Partea 2: Caracteristici generale i metode de încercare pentru relee de timp. SR EN 116200:1997 Specificaie intermediar. Relee electromecanice de tot sau nimic ( inclusiv relee pentru condiii severe de mediu ). SR EN 60255-3:1995 Relee electrice. Partea 3: Relee de msur i dispozitive de protecie cu o singur mrime de alimentare de intrare, cu timp dependent sau independent. SR EN 60255-7:1995 Relee electrice. Partea 7: Metode de încercare i de msurare pentru relee electromecanice de tot sau nimic. SR EN 60255-12:1995 Relee electrice. Partea 12: Relee direcionale i relee de putere cu dou mrimi de alimentere de intrare. SR EN 60255-13:1999 Relee electrice. Partea 13: Relee difereniale. SR EN 60255-23:1996 Relee electrice. Partea 23: Caracteristici funcionale ale contactelor. STAS 12027/1-90 Relee electrice. Terminologie. STAS 12027/2-84 Relee electrice. Relee electromecanice de tot sau nimic temporizate i netemporizate. Condiii tehnice generale. STAS 12027/4-82 Relee electrice.Metode de verificare a calitii. STAS 12027/5-81 Relee electrice. Izolarea releelor.

NTE 002/03/00 16 /169

STAS 12027/8-85 Relee electrice de msur cu o singur mrime de alimentare la intrare, netemporizate, cu temporizare independent i temporizare dependent. Condiii tehnice de calitate. SR EN 60947-5-1:1994 Aparataj de joas tensiune. Partea 5: Aparate i elemente de comutaie pentru circuite de comand. Seciunea 1: Aparate electromecanice pentru circuite de comand. SR EN 60947-6-2:1996 Aparataj de joas tensiune. Partea 6: Echipamente cu funciuni multiple. Seciunea 2: Aparate ( sau echipamente ) de comutaie, de comand, de protecie (ACP) Regulament de conducere i organizare a activitii de mentenan cod ANRE 035.1.2.0.7.0.06/12/02. PE 116 / 94 Instruciuni de încercri i msuratori la echipamente i instalaii electrice. PE 117 / 92 Regulament pentru conducerea prin dispecer în sistemul energetic. PE 501 / 85 Normativ pentru proiectarea proteciilor prin relee i automatizrilor electrice ale centralelor i staiilor. PE 503 /87 Normativ de proiectare a instalaiilor de automatizare a prii electrice a centralelor i staiilor. PE 504 / 96 Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staiilor electrice. Vol. I – Prescripii generale. Vol. II – Sisteme de conducere i teleconducere. Vol. III – Sisteme de protecie i automatizri. PE 506 / 83 Regulament de exploatare tehnic a instalaiilor de circuite secundare.

PE 116-2 17 / 169

V. VERIFICRI I INCERCRI COMUNE INSTALAIILOR DE AUTOMATIZRI.

Nr. crt.

Denumirea probei. Lucrrile care se efectueaz în cadrul probei. Indicaiile i valorile de control.

Categ. lucrrilor

. 0 1 2 3 4 1

2

Verificri preliminare. Verificri mecanice.

Se identific subsistemul i partea acestuia care face obiectul verificrii. Se verific corespondena între datele din proiect i cele ale instalaiei. Se verific corectitudinea marcajelor pentru panouri, dulapuri, echipamente, iruri de cleme, cabluri (i pentru celelalte elemente nenominalizate) ale instalaiei verificate. Se verific vizual: -starea general i integritatea elementelor componente ce formeaz instalaia care se verific; -modul de fixare i prindere a elementelor componente pe stelaje, în dulapuri, pe panouri, etc. -etaneitatea cutiilor / dulapurilor metalice care conin echipamente; - pentru echipamentele care permit accesul în interior, în scopul reglrii i verificrii integritii, se va urmri starea elementelor componente, a modului de fixare, starea contactelor accesibile, etc.; - pentru dulapuri i echipamente complete, cu microprocesoare, se va urmri, acolo unde este cazul,

Corespondena deplin între proiect i cele verificate. Lipsa corespondenei trebuie s conduc la aciuni de punere de acord între proiect i partea de instalaie care face obiectul verificrii. S nu se observe degradri care ar putea influena negativ buna funcionare.

PIF, N4, N2;3,N1 PIF, N4 PIF, N4, N2;3,N1

PE 116-2 18 / 169

0 1 2 3 4

3

Msurarea rezistenei de izolaie

starea rackului în care sunt introduse plcile (modulele componente), modul de fixare a plcilor (modulelor) în conectoare i a modului de prindere cu surubul de siguran, starea conexiunilor i a irurilor de cleme, etc.; - starea conexiunilor la instalaia de legare la pmânt a tuturor echipamentelor care fac obiectul verificrii, precum i a panourilor, stelajelor, dulapurilor în care acestea sunt montate. Se msoar rezistena de izolaie a circuitelor independente ( nelegate galvanic ), între ele, precum i între acestea i pmânt, cu un megohmetru de 500 V. Circuitele de curent, de msur i de protecie, care aparin instalaiei verificate din acelai subsistem, cuprind: -înfurrile secundare ale transformatoarelor de curent ( pe durata msurtorilor se desface legtura de legare la pmânt ); - circuitele din cabluri i din panouri/dulapuri, inclusiv irurile de cleme; -transformatoarele de curent de egalizare ( pe durata msurtorilor se face o legtura între înfurarea primar i cea secundar ); -circuitele de curent ale echipamentelor instalaiei verificate. Circuitele de tensiune, de msur i de protecie, care aparin instalaiei verificate din acelai subsistem, cuprind: -înfurrile secundare ale transformatoarelor de

Rezistena de izolaie trebuie s fie egal sau mai mare decât 2MΩ pentru circuitele de curent i 0,5 MΩ pentru circuitele de tensiune cât i pentru circuitele de tensiune operativ de curent continuu.

PIF, N4, N2;3,N1

PE 116-2 19 / 169

0 1 2 3 4

4

Incercarea rigiditii dielectrice.

tensiune ( pe durata msurtorilor se desface legtura de lagare la pmânt ); -transformatoarele intermediare dac exista ( pe durata msurtorilor se face o legtura între înfurarea primar i cea secundar ); - circuitele din cabluri i din panouri/dulapuri, inclusiv irurile de cleme, pân la siguranele sau întreruptoarele automate; -circuitele de tensiune ale echipamentelor instalaiei verificte. Circuitele de tensiune operativ de curent continuu, care aparin instalaiei verificate din acelai subsistem, cuprind ansamblul circuitelor conectate la aceleai perechi de sigurane sau întreruptoare automate. In cazul în care într-o instalaie sunt mai multe perechi de sigurane sau întreruptoare automate, acestea vor fi considerate independente (nelegate galvanic). In cazul în care circuitele de mai sus sunt comune mai multor instalaii din acelai subsistem sau subsisteme diferite, se vor lua msuri de separare corespunztoare, în puncte bine alese, pe durata msurtorilor astfel ca msurtorile s fie concludente. Se încearc starea izolaiei circuitelor independente (nelegate galvanic), între ele, precum i între acestea i pmânt, cu 2000V; 50Hz sau un megohmetru de 2500V, timp de 1 minut. Circuitele supuse încercrilor sunt cele enumerate la pct.3 de mai sus.

S nu se produc strpungeri sau conturnri prin aer sau în masa materialului izolant.

PIF, N4

PE 116-2 20 / 169

VI VERIFICRI I INCERCRI SPECIFICE DIFERITELOR TIPURI DE INSTALAII DE AUTOMATIZRI

CUPRINS

Partea I PROTECII PRIN RELEE…………………………………………23

1. Protecia/funcia maximal de curent conectat la curenii pe faz sau la curentul homopolar (cu sau fr blocaj de tensiune minim, cu sau far blocaj direcional, netemporizat sau temporizat cu caracteristic independent ) a generatoarelor, transformatoarelor, blocurilor generator – transformator, motoarelor, compensatoarelor sincrone, liniilor electrice, cuplelor..........................................................................23 2. Protecia/funcia maximal de curent cu temporizare dependent ( realizat cu relee/echipamente conectate la transformatoare de masur sau cu relee primare) a liniilor electrice, transformatoarelor, motoarelor................30 3 Protecia/funcia de tensiune ( maximal i minimal, netemporizat i temporizat ) a generatoarelor, transformatoarelor, blocurilor generator – transformator, compensatoarelor sincrone, motoarelor, liniilor electrice......................................................................................33 4 Protecia/funcia maximal, de curent sau de tensiune, de succesiune invers ( negativ ) a liniilor electrice................................................38 5 Protecia/funcia diferential longitudinal ( de curent pe faz ) a transformatoarelor, blocurilor generator – transformator, motoarelor, compensatoarelor sincrone. Protecia/funcia diferential longitudinal ( homopolar/ secven zero ) a transformatoarelor cu neutrul legat la pmânt direct sau prin rezistor i a transformatoarelor prevzute cu instalaii auxiliare de producere a punctului neutru.................................................................................42 6. Protecia/funcia diferenial longitudinal a liniilor i blocurilor linie – transformator..................................................................................48 7. Protecia/ funcia împotriva creterii fluxului magnetic ( supraflux ) la transformatoare i generatoare de mare putere, cu temporizare independent....................................................................................53 8. Protecia/ funcia împotriva creterii fluxului magnetic ( supraflux ) la transformatoare i generatoare de mare putere, cu temporizare dependent.......................................................................................57

PE 116-2 21 / 169

9. Protecia/ funcia diferential transversal a liniilor electrice..................61 10. Protecia/ funcia de distan a liniilor, a cuplelor i a transformatoarelor.....................................................................................................66 11. Protecia/ funcia de curent homopolar ( secven zero) a reelelor electrice care funcioneaz cu punctul neutru legat direct la pmânt sau prin rezistor.....................................................................................73 12. Protecia/ funcia homopolar de curent a reelelor electrice care funcioneaz cu punctul neutru izolat sau legat la pmânt prin bobin de compensare.....................................................................................76 12a Protecia/ funcia homopolar ( secven zero ) de curent de armonici superioare.............................................................................................76 12b Protecia/ funcia homopolar ( secven zero ) de curent de modul i faza ( DESIRE )....................................................................................79 13. Protecia/ funcia direcional homopolar ( secven zero ) a reelelor electrice care funcioneaz cu punctul neutru izolat sau compensat.................................................................................................................82 14. Protecia/ funcia diferential a barelor colectoare.................................85 15. Protecia/ funcia împotriva punerilor la pmânt în înfurarea statorului generatoarelor conectate în schema bloc cu transformatoare ridictoare................90 16. Protecia/ funcia împotriva scurtcircuitelor între spirele aceleiai faze din înfurarea statorului generatoarelor............................................94 17. Protecia/ funcia împotriva punerii la pmânt în înfurarea rotorului generatoarelor............................................................................................98 18. Protecia/ funcia de pierdere a excitaiei generatoarelor ( principiul de msur – impedan minim capacitiv )...........................................101 19. Protecia/ funcia împotriva trecerii/ funcionrii generatorului în regim de motor ( principiul puterii active )............................................................105 20. Protecia/ funcia de curent de succesiune invers ( negativ ) împotriva scurtcircuitelor i/sau sarcinilor nesimetrice la generatoare.......................109 21. Protecia/ funcia de impedan minim a generatoarelor..........................114

22. Protecia/ funcia de frecven a generatoarelor........................................119

PE 116-2 22 / 169

23. Protecia/ funcia împotriva ieirii din sincronism ( alunecarea polilor ) a generatoarelor. ( principiul - urmrirea impedanelor aparente la bornele generatorului )................................................................................123 24. Protecia de gaze a transformatoarelor, autotransformatoarelor i a bobinelor de compensare................................................................................................................127 25. Dulapuri i echipamente de protecie complexe...........................................129

PE 116-2 23 /16 9

PARTEA I

PROTECII PRIN RELEE

Nr.crt. Denumirea probei. Lucrrile care se efectueaz în cadrul probei. Indicaiile i valorile de control.

Categ. lucrrilor

. 0 1 2 3 4

1. Protecia/funcia maximal de curent conectat la curenii pe faz sau la curentul homopolar/secven zero ( cu sau fr blocaj de tensiune minim, cu sau fr blocaj direcional, netemporizat sau temporizat

cu caracteristic independent ) a generatoarelor, transformatoarelor, blocurilor generator – transformator, motoarelor, compensatoarelor sincrone, liniilor electrice, cuplelor.

1.0

1.1

Veificri preliminare.

Verificarea releelor componente/opiu-nilor parametrizate ale proteciei

(curent, tensiune, direcionale, temporizare, intermediare, semnalizare, monitorizare )

Vezi cap.V, pct.1

PE 116-2 24 /16 9

0 1 2 3 4 1.1.1

1.1.2

Verificri mecanice. Verificri funcionale ale releelor/funciilor de curent i de tensiune.

Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face prin injecterea ( aplicarea ) unui curent i/sau tensiuni, cu o valoare corespunztoare valorii de acionare, în circuitul (bornele) de curent i/sau tensiune ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). în acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Se determin: - valorile de acionare reglabile/parametrizabile (extremitile i dou puncte în interiorul intervalului); - valoarea de acionare reglat/parametrizat

Eroarea determinat pentru fiecare punct msurat s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a releului/ echipamentului (in lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic )

PIF, N4, N2;3 PIF, N4,N2;3, N1

PE 116-2 25 /16 9

0 1 2 3 4

1.1.3

Verificarea funcional a releelor/funciei direcionale.

- valoarea coeficientului ( raportului ) de revenire. - se verific închiderea ferm, fr vibraii i revenirea corect a contactelor. Releele/funciile de curent se verific prin aplicarea brusc a unui multiplu al curentului de acionare reglat/parametrizat (sub valoarea curentului de scurtcircuit calculat). Releele/funciile de tensiune se verific prin scoaterea brusc de sub tensiune, dupa ce, în prealabil, au avut aplicat la borne tensiunea nominal. Se determin: - domeniile de acionare/neacionare ale releului/funciei corespunztor variaiei unghiului de defazaj, între curentul aplicat i tensiunea aplicat, pe intervalul 0 ÷ 360º

Valoarea coeficientului (raportului) de revenire nu trebuie s fie mai mic (pentru releele/funciile maximale), respectiv mai mare (pentru releele/funciile minimale) decât valoarea indicat de fabrica constructoare (dac valoarea nu este indicat , se vor considera valorile de 0,83, respectiv 1,2 pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 0,9, respectiv 1,1 pentru o vechime mai mic). Se constat funcionarea corect a contactelor. Domeniile de acionare/neacionare ale releului/funciei trebuie s corespund celor menionate în documentaia tehnic a

PIF, N4,N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 26 /16 9

0 1 2 3 4

1.1.4

Verificri funcionale ale releelor/funciilor de temporizare.

- unghiul de sensibilitate maxim. - lipsa acionrii releului/funciei la disparitia uneia din mrimile de acionare (curent sau tensiune ). - orientarea corect a releului/funciei direcionale, în cele dou domenii de funcionare, pentru dou situaii distincte; cand unghiul între curent i tensiune are valoarea ϕ i respectiv unghiul ϕ + 180º. Se determin: - valorile de acionare reglabile/parametrizabile cu tensiune operativ având valoarea UN.

produsului ( aproximativ ±90º în jurul unghiului de maxim sensibilitate ) Erorile s nu difere fata de cele menionate în documentaia tehnic a releului/echipamentului (în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic ) Releul rmâne în repaus/funcia se anuleaz. In ambele situaii protecia este nedirecionat. Releul/funcia trebuie s fie în concordan (acionat/ neacionat) cu domeniul definit de cele dou valori ale defazajului între curent i tensiune. Eroarea determinat pentru fiecare punct de funcionare s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic

PIF, N4 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4,N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 27 /16 9

0 1 2 3 4

1.1.5

Verificri funcionale ale releelor intermediare i semnalizare în schemele cu componente discrete.

- valoarea de acionare reglat/parametrizat cu tensiune operativ având valoarea UN - se verific 3 valori din domeniul de msur al releului/funciei , pentru alimentarea cu tensiune operativ corespunztoare 0,8UN i 1,1UN Se verific acionarea corect la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN Se verific acionarea corect la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN .

releului/echipamentului (in lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic) Eroarea determinat pentru fiecare punct de funcionare s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a releului/ echipamentului (in lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic) Funcionarea trebuie s fie corect, urmrindu-se vizual închiderea ferm a contactelor.

PIF, N4, N2;3 N1 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3 PIF, N4,N2;3, N1

PE 116-2 28 /16 9

0 1 2 3 4 1.2

1.3

1.4

1.5

Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de curent i, dac este cazul, a circuitelor de tensiune.

Se verific acionarea corect la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN, prin aplicarea mrimilor de acionare necesare schemei/funciei de protecie în irul de cleme al panoului/dulapului. Se verific acionarea corect la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN prin aplicarea mrimilor de acionare necesare schemei/funciei de protecie în irul de cleme al panoului/dulapului. Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin injectarea unui curent de valoare corespunztoare, în înfurarea primar a transformatorului de curent din schema de protecie care se verific. Dac este cazul, se aplic tensiune înfurrii primare a tranformatorului de tensiune care particip la funcionarea schemei de protecie verificte. In situaia în care nu se pot aplica metodele de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de

Funcionarea trebuie s fie corect, msurndu-se semnalele la ieire atât pentru declanare cât i pentru semnalizare (acolo unde este posibil se va urmri finalizarea acestora ). Pentru echipamentele care înregistreaz evenimentele se va verific monitorizarea. Releele/funcia de curent sau tensiune trebuie s acioneze la valorile reglate/parametrizate.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4,N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 29 /16 9

0 1 2 3 4 1.6

Verificarea proteciei/funciei ocazionat de probele cu generatorul (dac este cazul).

curent i de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare , care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. In cazul în care schema/funcia de protecie este direcionat, se verific dac polaritatea reciproc între înfurrile primare i secundare ale transformatoarelor de msur corespunde cu polaritile releelor/echipamentului. In cazul proteciilor de curent homopolar, se va examina modul de conectare a înfaurrilor secundare ale transformatoarelor de curent ca filtru homopolar de curent i, dac este cazul, ale transformatoarelor de tensiune ca filtru homopolar de tensiune. Se msoar valoarea sarcinii conectat la înfurarea secundar a transformatoarelor de msur. In programul de probe cu generatorul, înaintea cuplrii la reea, se va prevedea o proba cu un scurtcircuit la borne. Se vor msura curenii la care acioneaz proteciile/ funciile.

Releele/funcia de curent homopolar trebuie s acioneze la valoarea reglat. Fazarea circuitelor trebuie s corespund schemei de conectare a releului/funciei direcionale. Nu trebuie s depaeasc valorile admise. Proteciile/funciile trebuie s acioneze, în limitele erorilor determinate, la valorile reglate/parametrizate.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 30 /16 9

0 1 2 3 4 1.7

Verificri în regim de sarcin trifazat.

Se msoar valoarea curentului i a tensiunii pe toate fazele. Se verific ordinea de succesiune a fazelor în circuitele de tensiune. Se ridic diagrama fazorial a curenilor i a tensiunilor care alimenteaz protecia ( în cazul în care protecia este direcionat ) In cazul proteciilor de curent homopolar, se simuleaz un scurtcircuit monofazat prin comutri în circuitele secundare sau prin untarea uneia din cele trei înfurri care formeaz filtrul de curent homopolar. In cazul proteciilor cu blocaj direcional homopolar, trebuie s se simuleze un scurtcircuit monofazat prin comutri în circuitele secundare de curent i de tensiune.

Valorile curenilor i ale tensiunilor trebuie s corespund valorilor primare, raportate la înfurrile secundare ale transformatoarelor de msur. Diagrama fazorial trebuie s corespund schemei de conectare a releului/funciei direcionale. Trebuie s se constate acionarea releului/funciei de curent homopolar. Trebuie s se constate c releul/funcia direcional homopolar este conectat corect.

PIF, N4, N2;3

PIF, N4, N2;3

PIF, N4, N2;3

PIF, N4, N2;3

2.Protecia/funcia maximal de curent cu temporizare dependent ( realizat cu relee/echipamente conectate la transformatoare de msur sau cu relee primare) a liniilor electrice, transformatoarelor, motoarelor.

2.0

2.1

2.1.1

Verificri preliminare. Verificarea releelor componente. Verificri

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2

PE 116-2 31 /16 9

0 1 2 3 4

2.1.2

mecanice. Verificri funcionale.

Verificarea se face: - prin injectarea ( aplicarea ) unui curent, cu o valoare corespunztoare valorii de acionare , în circuitul (bornele) de curent ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. - prin injecterea unui curent, cu o valoare corespunztoare valorii de acionare , în circuitul (bornele) de curent ale releului primar. Se determin: - perechile de valori curent – timp, pentru care se închide contactul final, ce reprezint coordonatele unui punct al caracteristicii ( curbei ) de acionare aleas/parametrizat. Numrul de puncte necesar a fi determinate se stabilete, în funcie de tipul echipamentului i al aplicaiei, de ctre conductorul lucrrii. -se verific punctele rezultate prin calcul care au condus la alegerea caracteristicii de funcionare.

Eroarea determinat pentru fiecare punct de funcionare s nu depeasc eroarea maxim declarat de fabricantul releului/ echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic )

PIF, N4, N2;3. PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 32 /16 9

0 1 2 3 4

2.1.3

2.2

Verificri funcionale ale releelor intermediare i semnalizare în schemele cu componente discrete. Verificarea interaciunii releelor componente în

- valoarea procentului ( raportului ) de revenire. - valoarea minim a curentului de acionare în zona independent de funcionare ( fr temporizare ) Vezi cap. VI, pct.1.1.5 Vezi cap.VI, pct. 1.2

Valoarea procentului (raportului) de revenire nu trebuie s fie mai mic decât valoarea indicat de fabrica constructoare. Eroarea determinat pentru fiecare punct s nu depeasc eroarea maxim declarat de fabricant ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic )

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 33 /16 9

0 1 2 3 4

2.3

2.4

2.5

2.6

schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de curent Verificarea în regim de sarcin trifazat.

Vezi cap.V, pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V, pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap. VI, pct. 1.5 Vezi cap. VI, pct. 1.7

3 Protecia/funcia de tensiune ( maximal i minimal, netemporizat i temporizat ) a generatoarelor, transformatoarelor, blocurilor generator – transformator, compensatoarelor sincrone, motoarelor, liniilor electrice.

3.0

3.1

Verificri preliminare. Verificarea releelor/funciilor componente ale proteciei.

Vezi cap.V, pct.1

PE 116-2 34 /16 9

0 1 2 3 4 3.1.1

3.1.2

Verificri mecanice. Verificri funcionale ale releelor/funciilor de tensiune.

Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face prin aplicarea unei tensiuni, cu o valoare corespunztoare valorii de acionare , în circuitul (bornele) de tensiune ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Se determin: - valorile de acionare reglabile/parametrizabile - valoarea de acionare reglat/parametrizat - valoarea procentului ( raportului ) de revenire

Eroarea determinat pentru fiecare punct reglat/parametrizat s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a releului/echipamentului (in lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic ) Valoarea procentului ( raportului ) de revenire nu trebuie s fie mai mic ( pentru releele/funciile maximale ), respectiv mai mare ( pentru

PIF, N4, N2;3 PIF,N4, N2;3, N1 PIF,N4, N2;3, N1

PE 116-2 35 /16 9

0 1 2 3 4

3.1.3

3.1.4

Verificri funcionale ale releelor/funciilor de temporizare. Verificri funcionale ale releelor intermediare i semnalizare în schemele cu componente discrete.

- se verific închiderea ferm, fr vibraii i revenirea corect a contactelor când se aplic tensiunea cu valoarea de 1,5 UN Vezi cap. VI, pct.1.1.4 Vezi cap. VI, pct.1.1.5

releele/funciile minimale ) decât valoarea indicat de fabrica constructoare ( dac valoarea nu este indicat , se vor considera valorile de 0,83, respectiv 1,2 pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 0,9, respectiv 1,1 pentru o vechime mai mic). Contactele s inchid ferm i fr vibraii.

PIF,N4, N2;3, N1

PE 116-2 36 /16 9

0 1 2 3 4 3.2

3.3

3.4

3.5

Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de tensiune alternativ.

Se verific acionarea corect la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN, prin aplicarea mrimilor de acionare necesare schemei/funciei de protecie (curent, tensiune ) în irul de cleme al panoului/dulapului. Se verific acionarea corect la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN prin aplicarea mrimilor de acionare necesare schemei/funciei de protecie (curent, tensiune ) în irul de cleme al panoului/dulapului. Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin aplicarea unei tensiuni înfurrii primare a tranformatorului de tensiune care particip la funcionarea schemei de protecie verificte. In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur, circuitele spre transformator fiind scoase din cleme.

Funcionarea trebuie s fie corect, msurndu-se semnalele la ieire atât pentru declanare cât i pentru semnalizare (acolo unde este posibil se va urmri finalizarea acestora ). Pentru echipamentele care înregistreaz evenimentele se va verifica monitorizarea. Releele/funciile de tensiune trebuie s acioneze la valorile reglate/parametrizate.

PIF, N4, N2;3 PIF,N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 37 /16 9

0 1 2 3 4

3.6

3.7

Verificarea proteciei/funciei ocazionat de probele cu generatorul (dac este cazul). Verificarea în regim de sarcin trifazat.

Se verific modul de conectare în triunghi deschis a înfurrii secundare a transformatoarelor de tensiune care alimenteaz protecia de tensiune homopolar. Se va msura valoarea sarcinii secundare, conectat la bornele înfurrilor secundare ale transformatoarelor de tensiune. In programul de probe cu generatorul, înaintea cuplrii la reea, se va prevedea o proba în gol. Se va modifica tensiunea la borne. Se vor msura tensiunile la care acioneaz proteciile/ funciile. Se msoar valorile tensiunilor la clemele de intrare în relee/echipament.

In cazul aplicrii tensiunii primare, tensiunea în triunghiul deschis trebuie s fie aproximativ nul. Sarcina msurta s nu depeasc valorile admise. Proteciile/funciile trebuie s acioneze, în limitele erorilor determinate, la valorile reglate/parametrizate. Valorile tensiunilor trebuie s corespund valorilor primare, raportate la înfurrile secundare ale transformatoarelor de msur. Se va verifica succesiunea fazelor, urmrindu-se corectitudinea succesiunii i a marcrii lor Tensiunea homopolar la intrarea în releul de tensiune

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 38 /16 9

0 1 2 3 4

In cazul proteciilor de tensiune homopolar, se simuleaz un defect monofazat prin comutri în circuitele secundare.

homopolar trebuie s aib o valoare neglijabil ( în raport cu tensiunea de acionare ) Valoarea tensiunii homopolare obtinute dup dezechilibrarea triunghiului deschis trebuie s fie egal cu suma fazorial a dou tensiuni pe faz. Trebuie s se constate acionarea releului/funciei de tensiune homopolar.

PIF, N4, N2;3

4 Protecia/funcia maximal, de curent sau de tensiune, de succesiune invers ( negativ ) a liniilor electrice.

4.0

4.1

4.1.1

4.1.2

Verificri preliminare. Verificarea releelor/funciilor componente ale proteciei. Verificri mecanice. Verificri funcionale ale releului/funciei de

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unui curent sau a unei tensiuni, cu o valoare corespunztoare valorii de acionare, în circuitul (bornele) de curent

PE 116-2 39 /16 9

0 1 2 3 4 succesiune invers.

sau tensiune ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Se determin: - valorile de acionare reglabile/parametrizabile pentru releul de curent, respectiv tensiune (extremitile i dou puncte în interiorul intervalului) - valoarea de acionare reglat/parametrizat - valoarea coeficientului ( raportului ) de revenire.

Eroarea determinat pentru fiecare punct reglat/parametrizat s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a releului/echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic) Valoarea procentului (raportului ) de revenire nu trebuie s fie mai mic decât valoarea indicat de fabrica constructoare ( dac valoarea nu este indicat , se vor considera valorile de 0,83 pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 0,90 pentru o vechime mai mic).

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 40 /16 9

0 1 2 3 4

4.1.3

4.1.4

4.2

Verificri funcionale ale releelor/funciilor de temporizare. Verificri funcionale ale releelor intermediare i de semnalizare în schemele cu componente discrete. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare.

- se verific închiderea ferm, fr vibraii i revenirea corect a contactelor când se aplic un curent, multiplu al curentului reglat/parametrizat, respectiv o tensiune aplicat cu valoarea de 1,1 UN Vezi cap. VI, pct.1.1.4 Vezi cap. VI, pct.1.1.5 Se verific acionarea corect la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN, prin aplicarea mrimilor de acionare necesare schemei/funciei de protecie( curent, tensiune ) în irul de cleme al panoului/dulapului. Se verific acionarea corect la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN prin aplicarea mrimilor de acionare necesare

Contactele s închid ferm i fr vibraii. Funcionarea trebuie s fie corect, msurndu-se semnalele la ieire atât pentru declanare cât i pentru semnalizare (acolo unde este posibil se va urmri finalizarea acestora ). Pentru echipamentele care înregistreaz evenimentele

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 41 /16 9

0 1 2 3 4

4.3

4.4

4.5

4.6

Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de curent (de tensiune). Verificri în regim de sarcin trifazat.

schemei/funciei de protecie ( curent, tensiune ) în irul de cleme al panoului/dulapului. Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin injectarea unui curent de valoare corespunztoare, în înfurarea primar a transformatorului de curent din schema de protecie care se verific. Dac este cazul, se aplic tensiune înfurrii primare a tranformatorului de tensiune care particip la funcionarea schemei de protecie verificate. In situaia în care nu se pot aplica metodele de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent i de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur, circuitele spre transformator fiind scoase din cleme. - Se msoar valoarea sarcinii conectate la înfurarea secundar a transformatoarelor de msur. Se msoar valoarea curentului ( tensiunii ) pe toate fazele. Se verific ordinea de succesiune a fazelor.

se va verifica monitorizarea. Releele/funcia de curent ( tensiune ) trebuie s acioneze la valorile reglate/parametrizate, inând seama de raportul dintre valoarea curentului (tensiunii ) monofazat injectat i valoarea componentei inverse. Nu trebuie s depaeasc valorile admise. Valorile curenilor ( tensiunilor ) trebuie s

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 42 /16 9

0 1 2 3 4

Se inverseaza dou circuite de la intrare ( spre exemplu IR cu IS , respectiv UR i US între ele ), Releul/funcia fiind alimentat cu mrimi de succesiune invers.

corespund valorilor primare, raportate la înfurarile secundare ale transformatoarelor de msur. Releele/funcia de succesiune invers nu vor fi activate. Releul/funcia de secven invers trebuie s acioneze, atât pentru tensiune cât i pentru curent, dac curentul de sarcin depete valoarea reglat.

PIF, N4, N2;3, N1

5 Protecia/funcia diferenial longitudinal ( de curent pe faz ) a transformatoarelor, blocurilor generator – transformator, motoarelor, compensatoarelor sincrone.

Protecia/funcia diferenial longitudinal ( homopolar ) a transformatoarelor cu neutrul legat la pmânt direct sau prin rezistor i a transformatoarelor prevzute cu instalaii auxiliare de producere a punctului neutru.

5.0

5.1

5.1.1

Verificri preliminare. Verificarea releelor/funciilor componente ale proteciei. Verificri mecanice.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2

PE 116-2 43 /16 9

0 1 2 3 4 5.1.2

Verificri funcionale ale releelor/funciilor difereniale.

Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor cureni, cu valori corespunztoare caracteristicii de acionare, în circuitele (bornele) de curent ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Se determin: a – caracteristica Ilucru = f ( Ifrânare ): - Se determin valorile Ilucru corespunztor curentului de frânare zero; - Se determin minimum trei puncte ale caracteristicilor sau câte dou puncte pentru fiecare zon cu pante distincte; - Se determin Ilucru reglat/parametrizat corespunztor curentului de frânare zero; - Se determin minimum trei puncte ale caracteristicii reglate/parametrizate, sau câte dou puncte pentru fiecare zona cu pant distinct;

Valorile obinute nu trebuie s difere de cele indicate de fabricantul releului/echipamentului fa de erorile declarate ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic )

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF,N4, N2;3, N1

PE 116-2 44 /16 9

0 1 2 3 4

b – eficiena blocajului la ocul curentului de magnetizare: - prin determinarea raportului I100Hz / I50Hz ( sau o caracteristic echivalent ). Aceast verificare nu se efectueaz la releele difereniale care au transformatoare cu saturaie rapid; - prin 5 – 6 puneri sub tensiune ( în gol ) a transformatorului, prin toate înfurarile conectate la surse c - la releele difereniale care au transformatoare cu saturaie rapid se aplic metodele de verificare prezentate în instruciunea 3.2.E-I103-79 d – la proteciile difereniale cu impedan mare, care utilizeaz relee maximale de curent cu rejectarea armonicilor superioare, se verific curentul de acionare la 50 Hz aplicat direct la bornele releului cât i prin rezistorul de limitare. Se verific eficiena filtrului de rejectare prin msurarea valorii de acionare la multiplu de 50 Hz ( 150 Hz sau valoarea indicat de fabricant ):

Valoarea msurta a raportului ( sau a unui indicator echivalent ) trebuie s corespund cu valoarea precizat de fabrica productoare ( în lipsa acestuia se poate considera domeniul 0,16 ÷ 0,25 ) Protecia/functia diferenial nu trebuie s acioneze Valorile trebuie s corespund cu cele indicate în instruciunea 3.2.E-I103-79 Rezultatele trebuie s corespund cu valorile prezentate de fabricantul releului.

PIF, N4, N2;3 PIF, când se consider necesar la N4,N2;3,N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 45 /16 9

0 1 2 3 4 5.1.3 5.1.4 5.1.4.1 5.1.4.2

Verificri funcionale ale releelor intermediare i de semnalizare în schemele cu componente discrete. Verificarea trafo. de egalizare, de curent (intermediare) Verificri mecanice. Verificarea raportului de transformare.

- se verific trei puncte ale scalei releului. - se verific valoarea reglat/parametrizat Vezi cap. VI, pct.1.1.5 Verificarea se face vizual. Se examineaz starea pachetului de tole, strângerea acestuia, starea bobinajului, strângerea conductoarelor în cleme. Se injecteaz curent pe una din infurri (1 sau 5 A, corespunztor valorilor nominale secundare ale instalaiei ) i se msoar valoarea curentului pe cealalt înfurare.

S nu se observe degradri care ar putea influena buna funcionare. Raportul determinat s corespund cu cel necesar, indicat în proiect. Eroarea maxim nu trebuie s fie mai mare decât cea indicat

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4 i la schimbare

PE 116-2 46 /16 9

0 1 2 3 4

5.1.4.3

5.2

5.3

5.4

Verificarea polaritii bornelor. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice.

Conform metodei de verificare. Se verific: - acionarea corect la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN, prin aplicarea mrimilor de acionare necesare schemei/funciei de protecie difereniale ( curent ) în irul de cleme al panoului/dulapului. - acionarea corect la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN prin aplicarea mrimilor de acionare necesare schemei/funciei de protecie difereniale ( curent ) în irul de cleme al panoului/dulapului. Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori.

de constructorul transformatorului S corespund notaiilor. Funcionarea trebuie s fie corect, msurndu-se semnalele la ieire atât pentru declanare cât i pentru semnalizare (acolo unde este posibil se va urmri finalizarea acestora ). Pentru echipamentele care înregistreaz evenimentele se va verifica monitorizarea.

PIF, N4 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 47 /16 9

0 1 2 3 4 5.5

5.6

Verificarea circuitelor de curent. Proba de curent trifazat progresiv ( simulare scurtcircuit ) Nota: Se executa în mod obligatoriu la generatoare i blocul generator-transformator.

Verificarea se face prin injectarea unor cureni de valoare corespunztoare, în înfurarile primare, a transformatoarelor de curent din schema proteciei difereniale In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Protecia se verific dupa montarea unor scurtcircuitoare trifazate, prevzute pe rând în interiorul, respectiv în exteriorul zonelor protejate. Curentul trebuie crescut progresiv, de la zero la valoarea nominal a generatorului. Se msoar curenii de acionare, când scurtcircuitul este în interiorul zonei protejate, respectiv curentul de dezechilibru când scurtcircuitul este în afara zonei protejate. Se msoar valoarea sarcinii secundare a transformatoarelor de curent

Se vor urmri: - corespondena între fazele instalaiei primare i fazele instalaiei de circuite secundare, inclusiv transformatoarele de egalizare i intrarile în relee/echipament; - modul de conectare a transformatoarelor de curent ( în stea, triunghi, filtru Holmgreen ) ; - valoarea curentului care produce acionarea releului/funciei de protecie corespunztor valorii reglate/setate. Protecia trebuie s acioneze la valoarea reglat/parametrizat, pentru scurtcircuit în zona. Protecia nu trebuie s acioneze , pentru scurtcircuit în afara zonei. Nu trebuie s depaeasc valorile admise.

PIF, N4 dac este cazul i N2;3 PIF, N4, N2;3 i în alte situatii cand se fac probe similare cu generatorul

PE 116-2 48 /16 9

0 1 2 3 4

5.7

Verificri în regim de sarcin trifazat.

Se ridic diagrama fazorial a curenilor din ramurile proteciei difereniale, la intrarea în releu/echipament. Se ridic diagrama fazorial a curenilor din ramurile proteciei difereniale, la intrarea în releu/echipament ( dac nu a fost executat pct.5.6 ). Se msoar valoarea curenilor din ramurile proteciei difereniale i, dac este posibil, al curentului de dezechilibru. In cazul proteciilor difereniale homopolare se simuleaz un defect prin untarea curentului unei faze.

Trebuie s se constate conectarea corect a proteciei/echipamentului. Trebuie s se constate circulaia corect a curenilor i conectarea corect a proteciei/echipamentului. Acionarea proteciei difereniale homopolare.

PIF, N4, N2;3

6. Protecia/funcia difereniala longitudinal a liniilor i blocurilor linie – transformator.

6.0

6.1

6.1.1

6.1.2

Verificri preliminare. Verificarea releelor/funciilor componente ale proteciei. Verificri mecanice. Verificri funcionale ale releelor/funciilor

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V, pct.2 Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor cureni, cu valori corespunztoare caracteristicii de acionare, în circuitele (bornele) de curent ale

PE 116-2 49 /16 9

0 1 2 3 4

6.1.3

difereniale. Verificarea funcional a releelor/funciei de supraveghere a integritii cablului pilot

releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Se determin: - valoarea curentului de acionare pentru diverse tipuri de scurtcircuite i/sau caracteristici de acionare. Se verific cel putin trei valori de pe scala/ domeniul de reglaj/caracteristic de acionare; -se verific valoarea de acionare reglat/parametrizat; Verificarea se face pentru: - întreruperea cablului pilot. Se scoate din clema un fir al cablului pilot. - scurtcircuit în cablul pilot. Se pun în scurtcircuit conductoarele din cablul pilot aferente proteciei.

Valorile determinate pentru fiecare punct de funcionare s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a releului/echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic ) Trebuie s se constate funcionarea corect conform indicaiilor productorului.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 50 /16 9

0 1 2 3 4 6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.6.1

Verificarea funcional a releelor/funciei de blocaj la ocul curentului de magnetizare ( dac exist ) Verificri funcionale ale releelor intermediare i semnalizare în schemele cu componente discrete. Verificarea trafo de izolare. Verificri mecanice.

Se verific eficienta blocajului la socul curentului de magnetizare: - prin determinarea raportului I100Hz / I50Hz ( sau o caracteristic echivalent ). Aceast verificare nu se efectueaz la releele difereniale care au transformatoare cu saturaie rapid; - prin 5 – 6 puneri sub tensiune ( în gol ) a transformatorului. Vezi cap. VI, pct.1.1.5 Verificarea se face vizual. Se examineaz starea pachetului de tole, strângerea acestuia, starea bobinajului, strângerea

Valoarea msurat a raportului ( sau a unui indicator echivalent ) trebuie s corespund cu valoarea precizat de fabrica producatoare ( în lipsa acestuia se poate considera domeniul 0,16 ÷ 0,25 ) Protecia/funcia diferenial nu trebuie s acioneze S nu se observe degradri care ar putea influena buna

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 51 /16 9

0 1 2 3 4

6.1.6.2

6.1.6.3

6.1.7

6.2

Verificarea raportului de transformare. Verificarea polaritii bornelor. Verificarea circuitelor din cablul pilot Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare.

conductoarelor în cleme. Se injecteaz curent pe una din înfurri ( corespunztor valorilor nominale ale transformatorului ) i se msoar valoarea curentului pe cealalta înfurare. Conform metodei de verificre. Verificarea se face conform indicaiilor specifice cablului utilizat, urmrindu-se: - diafonia; - starea izolaiei. Se verific acionarea corect la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN, prin aplicarea mrimilor de acionare necesare schemei/funciei de protecie difereniale ( curent ), în irul de cleme al panoului/dulapului, la fiecare capat al liniei. Se verific acionarea corect la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN, prin aplicarea mrimilor de acionare necesare schemei/funciei de protecie difereniale ( curent ), în irul de cleme al

funcionare. Raportul determinat s corespund cu cel necesar, indicat în proiect. Eroarea maxim nu trebuie s fie mai mare decât cea indicat S corespund notaiilor Conform normelor cablului utilizat. Funcionarea trebuie s fie corect, msurndu-se semnalele la ieire atât pentru declanare cât i pentru semnalizare (acolo unde este posibil se va urmri finalizarea acestora ).

PIF, N4 i la schimbare PIF, N4 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 52 /16 9

0 1 2 3 4

6.3

6.4

6.5

Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de curent.

panoului/dulapului, la fiecare capat al liniei. Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face separat pentru fiecare capt al liniei. Verificarea se face prin injectarea unui curent de valoare corespunztoare, în înfurarea primar a transformatorului de curent din schema de protecie diferenial. In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se provoaca acionarea proteciei difereniale prin curentul injectat pe fiecare faz în parte. Se identific ca fazele curenilor care alimenteaz protecia diferenial s fie cea corect. Se verific corespondena polaritatii reciproce între înfurarile primare i secundare ale transformatoarelor de msur i intermediare cu polaritatea releului/echipamentului..

Pentru echipamentele care înregistreaz evenimentele se va verific monitorizarea. Se vor urmri: - valoarea curentului care produce acionarea releului/funciei de protecie corespunztor valorii reglate/setate. - corespondena între fazele instalaiei primare i fazele instalaiei de circuite secundare i intrarile în relee/echipament;

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 53 /16 9

0 1 2 3 4

6.6

Verificri în regim de sarcin trifazat.

Se msoar valoarea sarcinii secundare. Se ridic diagrama fazorial a curenilor din ramurile proteciei difereniale. Se msoar valoarea curenilor din ramurile proteciei difereniale i, dac este posibil, a curentului de dezechilibru.

Nu trebuie s depaeasc valorile admise. Trebuie s se constate circulatia corect a curenilor i fazele acestora s fie corespunztoare .

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

7. Protecia/ funcia împotriva creterii fluxului magnetic ( supraflux ) la transformatoare i generatoare de mare putere, cu temporizare independent.

7.0

7.1

7.1.1

7.1.2

Verificri preliminare. Verificarea releelor/funciilor componente ale proteciei. Verificri mecanice. Verificri funcionale ale releului/ funciei de supraflux

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V, pct.2 Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unei tensiuni, cu o valoare corespunztoare valorii de acionare ( modul i frecven ), în circuitul (bornele) de tensiune ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe

PE 116-2 54 /16 9

0 1 2 3 4

funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Se determin: - valorile de acionare reglabile/parametrizabile (extremitile i dou puncte în interiorul intervalului); - valoarea de acionare reglat/parametrizat - valoarea coeficientului ( raportului ) de revenire.

Eroarea determinat pentru fiecare punct msurat s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a releului/ echipamentului (in lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic ) Valoarea coeficientului (raportului) de revenire nu trebuie s fie mai mic (pentru releele/funciile maximale) decât valoarea indicat de fabrica constructoare (dac valoarea nu este indicat , se vor considera valorile de

PIF, N4, N2;3 PIF,N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 55 /16 9

0 1 2 3 4

7.1.3

7.1.4

7.2

Verificri funcionale ale releelor/funciilor de temporizare. Verificri funcionale ale releelor intermediare i semnalizare în schemele cu componente discrete. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în

- se verific închiderea ferm, fr vibraii i revenirea corect a contactelor prin aplicarea brusc a conditiei de acionare. Vezi cap.VI, pct.1.14 Vezi cap.VI, pct. 1.1.5 Vezi cap.VI, pct.1.2

0,83 pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 0,9 pentru o vechime mai mic). Se constat funcionarea corect a contactelor.

PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 56 /16 9

0 1 2 3 4

7.3

7.4

7.5

7.6

Echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de tensiune alternativ. Verificarea proteciei/funciei ocazionat de probele cu generatorul (dac

Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin aplicarea unei tensiuni înfurrii primare a tranformatorului de tensiune care particip la funcionarea schemei de protecie verificte. In situaia în care nu se poate aplica metoa de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur, circuitele spre transformastor fiind scoase din cleme. Se va msura valoarea sarcinii conectate la bornele înfurarilor secundare ale transformatoarelor de tensiune. In programul de probe cu generatorul, înaintea cuplrii la reea, se va prevedea o proba în gol. Se va modifica tensiunea i, dac este posibil, frecvena la borne.

Sarcina msurat s nu depeasc valorile admise. Protecia/functia trebuie s acioneze, în limitele erorilor determinate, la valorile reglate/parametrizate.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 57 /16 9

0 1 2 3 4

7.7

este cazul). Verificarea în regim de sarcin trifazat.

Se vor determina mrimile la care acioneaz protecia/ funcia. Se msoar valorile tensiunilor la clemele de intrare în relee/echipament. Se va verifica succesiunea fazelor, urmrindu-se corectitudinea succesiunii i a marcrii lor

Valorile tensiunilor trebuie s corespund valorilor primare, raportate la înfurarile secundare ale transformatoarelor de msur. Succesiunea fazelor i marcarea trebuie s corespund proiectului.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

8. Protecia/ funcia împotriva creterii fluxului magnetic ( supraflux ) la transformatoare i generatoare de mare putere, cu temporizare dependenta.

8.0

8.1

8.1.1

Verificri preliminare. Verificarea releelor/funciilor componente ale proteciei. Verificri mecanice.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap. V, pct.2

PE 116-2 58 /16 9

0 1 2 3 4

8.1.2

Verificri funcionale ale releului/ funciei de supraflux

Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unei tensiuni, cu o valoare corespunztoare valorii de acionare ( modul i frecven ), în circuitul (bornele) de tensiune ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Se determin: - perechile de valori de acionare ( variaia de flux/ timp ) reglate/parametrizate (extremitile i dou puncte în interiorul intervalului); - valoarea unei singure perechi de valori de acionare reglat/parametrizat - valoarea coeficientului ( raportului ) de revenire.

Eroarea determinat pentru fiecare punct msurt s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a releului/ echipamentului (in lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic ) Valoarea coeficientului (raportului) de revenire nutrebuie s fie mai mic, pentru releele/funciile maximale decât valoarea

PIF, N4, N2;3 PIF,N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 59 /16 9

0 1 2 3 4

8.1.3

8.2

Verificri funcionale ale releelor intermediare i de semnalizare în schemele cu componente discrete. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu

- se verific închiderea ferm, fr vibraii i revenirea corect a contactelor prin aplicarea brusc a conditiei de acionare. Vezi cap.VI, pct. 1.1.5 Vezi cap.VI, pct.1.2

indicat de fabrica constructoare (dac valoarea nu este indicat , se vor considera valorile de 0,83 pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 0,9 pentru o vechime mai mic). Se constat funcionarea corect a contactelor.

PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 60 /16 9

0 1 2 3 4

8.3

8.4

8.5

8.6

microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de tensiune alternativ. Verificarea proteciei/funciei ocazionat de probele cu

Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin aplicarea unei tensiuni înfurrii primare a tranformatorului de tensiune care particip la funcionarea schemei de protecie verificate. In situaia în care nu se poate aplica metoa de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur, circuitele spre transformastor fiind scoase din cleme. Se va msura valoarea sarcinii, conectat la bornele înfurarile secundare ale transformatoarelor de tensiune. Vezi cap.VI, pct. 7.6

Sarcina msurat s nu depeasc valorile admise, menionate în documentaia tehnic a releului/ echipamentului.

PIF, N4, N2;3

PE 116-2 61 /16 9

0 1 2 3 4

8.7

generatorul (dac este cazul). Verificarea în regim de sarcin trifazat.

Se msoar valorile tensiunilor la clemele de intrare în relee/echipament. Se va verific succesiunea fazelor, urmrindu-se corectitudinea succesiunii i a marcrii lor

Valorile tensiunilor trebuie s corespund valorilor primare, raportate la înfurarile secundare ale transformatoarelor de msur. Succesiunea fazelor i marcarea trebuie s corespund proiectului.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

9. Protecia/ funcia diferenial transversal a liniilor electrice.

9.0

9.1

9.1.1

Verificri preliminare. Verificarea releelor/funciilor componente ale proteciei. Verificri mecanice.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap. V, pct.2

PE 116-2 62 /16 9

0 1 2 3 4 9.1.2

9.1.3

Verificri funcionale ale releelor de curent. Verificrile funcionale ale releelor/funciilor difereniale. .

Vezi cap. VI, pct. 1.1.2 Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor cureni, cu valori corespunztoare valorilor de acionare, în circuitele (bornele) de curent ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Se determin: - valoarea curentului de acionare pentru diverse tipuri de scurtcircuite. Se verific cel putin trei valori de pe scala/ domeniul de reglaj; -se verific valoarea de acionare reglat/parametrizat;

Valorile determinate pentru fiecare punct de funcionare s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a releului/echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic )

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 63 /16 9

0 1 2 3 4 9.1.4

9.2

9.3

9.4

Verificri funcionale ale releelor intermediare i de semnalizare în schemele cu componente discrete. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice.

Vezi cap.VI, pct. 1.1.5 Se va injecta curent secundar succesiv pentru fiecare linie, intrarea de curent a celeilalte linii find întrerupta i bornele TC scurtcircuitate (dac este cazul). Se verific acionarea corect prin aplicarea mrimilor de acionare necesare schemei/funciei de protecie în irul de cleme al panoului/dulapului, corespunztor celor dou linii protejate: - la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN,

- la alimentarea cu tensiune operativ UN . Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori.

Se urmarete funcionarea corect a întregii scheme de protecie, selectarea corect a liniei defecte, funcionarea corect a comenzilor i a semnalizrilor.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 64 /16 9

0 1 2 3 4 9.5 Verificarea

circuitelor de curent.

Verificarea se face prin injectarea unui curent de valoare corespunztoare, în înfurarea primar a transformatorului de curent din schema de protecie care se verific. Se aplic tensiune înfurrii primare a tranformatorului de tensiune (dac este cazul) care particip la funcionarea schemei de protecie verificate. In situaia în care nu se pot aplica metodele de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent i de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se identific fazele în circuitele de curent i în circuitele de tensiune. Se verific corespondena polaritatii reciproce între înfurarile primare i secundare ale transformatoarelor cu polaritatea releului / echipamentului directional i diferential, aa cum s-a considerat la pct. 9.1.2 i 9.1.3. In cazul proteciei difereniale transversale homopolare, se va examina modul de conectare a înfaurrilor secundare ale transformatoarelor de curent ale filtrului homopolar de curent i modul de conectare a înfaurrilor secundare ale transformatoarelor de tensiune conectate în filtru homopolar de tensiune ( triunghiul deschis ). Se msoar valoarea sarcinii secundare.

Se vor urmri: - corespondena între fazele instalaiei primare i fazele instalaiei de circuite secundare i intrrile în relee/echipament - valoarea curentului care produce acionarea releului/funciei de protecie s fie corespunztoare valorii reglate/setate. Nu trebuie s depaeasc valorile admise.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 65 /16 9

0 1 2 3 4 9.6 Verificri în

regim de sarcin . Se msoar: - valorile curenilor care intr în releu/echipament ( sau în panoul de protecie ); - succesiv valorile curenilor debitai de transformatoarele de curent ale fiecrei linii ( intrrile de curent ale celeilalte linii fiind scurtcircuitate spre transformatoarele de curent i întrerupte spre releu/echipament ). Pentru verificarea proteciei difereniale transversale homopolare, se simuleaz un scurtcircuit monofazat succesiv pe fiecare din cele dou linii protejate, prin comutari în circuitele de curent i de tensiune. Se ridic diagrama fazorial a curenilor i a tensiunilor, inclusiv a curentului i a tensiunii homopolare la scurtcircuit simulat. Se urmrete starea releelor/funciilor de curent i a celor direcionale.

Valorile curenilor pe faz i homopolar trebuie s fie neglijabile în regimul normal de funcionare. Atunci cnd protecia diferenial este alimentat numai de la ansamblul transformatoarelor de curent ale unei singure linii, respectiv când se simuleaz un scurtcircuit monofazat, valoarea curenilor trebuie s corespund valorii curenilor de sarcin . Diagramele fazoriale trebuie s indice c releele/ echipamentul sunt conectate corect. Dac valoarea curentului de sarcin depete valorile reglate, în cazul untrii setului de transformatoare opus, protecia trebuie s acioneze. Elementele direcionale trebuie s se orienteze în funcie de sensul de circulaie a curentului de sarcin .

PIF, N4, N2;3

PE 116-2 66 /16 9

10. Protecia/ funcia de distan a liniilor, a cuplelor i a transformatoarelor. Nota: Verificrile trebuie s tin seama de principiul de funcionare care este specific fiecrui tip constructiv de protecie i s fie efectuate în conformitate cu documentaiile fabricii productoare sau cele elaborate special ( instruciuni sau proceduri )

10.0

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.2.1

Verificri preliminare. Verificarea proteciei. Verificri mecanice. Verificri funcionale. Verificri funcionale ale proteciei/ funciei de demaraj.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor cureni i tensiuni cu valori corespunztoare caracteristicii de acionare, în circuitele (bornele) de curent i tensiune ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe

PE 116-2 67 /16 9

0 1 2 3 4

funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare Corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Pentru releele/ funciile de pornire ( demaraj ) de curent maximal, se verific valoarea curentului de acionare ( precizia ) i raportul ( coeficientul ) de revenire: - se verific trei valori de acionare; - se verific valoarea de acionare reglat. Pentru releele/funcia de pornire cu caracteristic U=f(I) sau U=f(I,ϕ), unde ϕ este unghiul de defazaj între U i I, se verific valoarea curentului de acionare i de revenire: - în câteva puncte specifice ale caracteristicii, respectiv pentru U=0; U=UN i înc unul-dou puncte specifice pentru ϕ, respectiv pentru ϕ = 0º i/sau ϕ = 90º; - valoarea de acionare reglat/ parametrizat.

Valorile msurate pentru fiecare punct reglat s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnica a releului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic ) Valorile msurate pentru fiecare punct reglat s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru cele cu o vechime mai mic de 15 ani)

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3,

PE 116-2 68 /16 9

0 1 2 3 4

10.1.2.2

Verificri funcionale ale elementelor de msur a impedanei.

La releele/funcia de pornire de impedan, se verific impedana de acionare i raportul ( coeficientul ) de revenire în câteva puncte specifice ale caracteristicii, respectiv pentru ϕ = ϕsc i intersecia cu axele Se determin valorile impedanelor de trecere de la o treapt inferioara la o treapt imediat superioar. La proteciile cu un singur element de msur a impedanelor este suficient s se verifice complet, pentru toate tipurile de scurtcircuite ( R-0; S-0; T-0; R-S; S-T; T-R ), numai pentru trecerea din treapta I în treapta a II-a. Pentru celelalte treceri ( din tr.II-a în tr.III-a, etc. ) este suficient verificarea pentru un singur tip de scurtcircuit ( ex. R-S ). La proteciile cu trei sau ase elemente de msur a impedanei se vor determina impedanele de trecere pentru toate tipurile de scurtcircuite, monofazate i bifazate. Verificrile se efectueaz dup instruciunile (procedurile ) de verificare specifice fiecrui tip de echipament. în lipsa acestora, se vor determina impedanele de trecere pentru valori caracteristice ale unghiului ϕ, respectiv pentru ϕ = ϕsc i intersecia cu

Valorile msurate pentru fiecare punct s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru cele cu o vechime mai mic de 15 ani) Valorile msurate pentru fiecare punct de trecere în treapt superioar s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru

PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 69 /16 9

0 1 2 3 4

10.1.2.3

10.1.2.4

Verificrile funcionale ale elementelor de timp. Nota: In cazul echipamentelor la care aceast verificare nu se poate face separat (echipamentele cu microprocesoare ) msurarea treptelor de timp se va face cu ocazia verificrilor de la pct.10.1.2.2 Verificrile funcionale ale elementelor direcionale. Nota: în cazul

axele. Se determin impedanele de trecere corespunztor unghiului de scurtcircuit reglat/parametrizat, respectiv ϕ = ϕsc Se determin: - timpul de declanare corespunztor mrimilor care definesc impedana de scurtcircuit la începutul liniei, respectiv U = 0 i I = 2IN; - temporizarile fiecrei trepte impedan – timp corespunztor valorii medii a treptei de impedan care se verific. Verificrile se vor face prin simularea unui singur tip de scurtcircuit. Se determin: - domeniul de variaie a unghiului ϕ, de defazaj între mrimile care definesc impedana de scurtcircuit ( U, I ). Pentru echipamentele cu un singur sistem

relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic ) Valorile msurate pentru fiecare punct de trecere în treapt superioar s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia Tehnic a echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic ) Valorile msurate pentru fiecare domeniu nu trebuie s depeasc eroarea maxim menionat în

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 70 /16 9

0 1 2 3 4

echipamentelor la care aceasta verificare nu se poate face separat (echipamentele cu microprocesoare) Verificarea funcional a elementelor direcionale se va face cu ocazia verificrilor de la pct.10.1.2.2

de msur se va simula un singur tip de scurtcircuit; pentru echipamentele cu trei sau ase sisteme de msur se vor simula toate tipurile de scurtcircuit; -orientarea corect a elementului direcional în domeniul de acionare / blocare la alimentarea cu tensiune i curent, defazate între ele cu unghiuri având dou valori fixe, care difer între ele cu 180º. Verificarea se face prin simularea tuturor tipurilor de scurtcircuit, monofazate / trifazate. - unghiul de maxim sensibilitate pentru fiecare zon. Verificarea se face prin simularea tuturor tipurilor de scurtcircuit, monofazate / trifazate.

documentaia tehnic a echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic ) Orientarea elementului direcional trebuie s fie corect, în conformitate cu domeniul în care se gsete unghiul de defazaj, respectiv acionare / blocare. Sensibilitatea determinat (tensiunea minim de acionare / blocare ) nu trebuie s difere de cea menionat în documentaia tehnic a echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic )

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 71 /16 9

0 1 2 3 4 10.1.2.5

10.1.3

10.2

Verificri funcionale ale blocajului declanrii la pendulaii. Verificarea sistemului de blocare a proteciei de distan la dispariia tensiunii alternative, parial sau total. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare.

Verificarea se face corespunztor principiului de realizare a blocajului ( viteza de variaie a poziiei vectorului impedan aparent, etc. ), prin simularea condiiilor specifice. Verificarea se face corespunztor principiului de funcionare a blocajului., prin simularea condiiilor specifice. Verificarea se face alimentând protecia / echipamentul cu tensiune secundar, respectiv curent secundar, corespunztor acionrii / neacionrii elementelor componente, prin simularea situaiilor existente: curent de sarcin , scurtcircuite monofazate / polifazate, pendulaii, etc. Se verific modul de finalizare, urmrindu-se toate semnalele emise, pentru declanare, semnalizare, monitorizare, osciloperturbografiere, blocaje, RAR, etc., conform algoritmului de funcionare a proteciei. Verificarea se face pentru: - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN

Trebuie s se constate funcionarea corect a blocajului. Trebuie s se constate funcionarea corect a blocajului. Se urmrete funcionarea corect a proteciei pentru toate situaiile simulate, urmrindu-se toate semnalele emise, pentru declanare, semnalizare, monitorizare, osciloperturbografiere, blocaje, RAR, etc., conform

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 72 /16 9

0 1 2 3 4

10.3

10.4

10.5

Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de curent i de tensiune.

- alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin injectarea unui curent de valoare corespunztoare, în înfurarea primar a transformatorului de curent din schema de protecie care se verific. Se aplic tensiune înfurrii primare a tranformatorului de tensiune care particip la funcionarea schemei de protecie verificate. In situaia în care nu se pot aplica metodele de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent i de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se identific fazele în circuitele de curent i în circuitele de tensiune. Se verific corespondena polaritii reciproce între înfurarile primare i secundare ale transformatoarelor cu polaritatea proteciei / echipamentului i modul de realizare a stelei

algoritmului de funcionare a proteciei. Trebuie s rezulte conectarea corect a proteciei / echipamentului i setarea corect a mrimilor analogice în cazul proteciilor cu microprocesoare.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 73 /16 9

0 1 2 3 4

10.6

Verificri în regim de sarcin .

transformatoarelor de msur. Se verific corespondena între fazele în care se face injecia de curent i de tensiune cu faza întreruptorului care primete comanda de declanare. Se msoar valoarea sarcinii secundare. Se msoar valorile curenilor care intr în protecie / echipament ( sau în panoul de protecie ). Se ridic diagrama fazorial a curenilor i a tensiunilor i se determin succesiunea fazelor.Se urmrete starea proteciei / funciilor în regim de sarcin .

Nu trebuie s depaeasc valorile admise. Trebuie s rezulte conectarea corect a proteciei / echipamentului. Sistemul de succesiune a fazelor trebuie s fie direct.

PIF, N4, N2;3

11. Protecia/ funcia de curent homopolar a reelelor electrice care funcioneaz cu punctul neutru legat direct la pmânt sau prin rezistor.

11.0

11.1

11.1.1

11.1.2

Verificri preliminare. Verificarea releului /funciei de curent. Verificri mecanice. Verificarea funcional a releului / funciei

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Vezi cap. VI, pct.1.1.2 La releele / funciile de curent prevzute cu circuite de rejectare a (de desensibilizare fa de) armonicelor

Raportul de desensibilizare trebuie s corespund cu

PIF, N4, N2;3

PE 116-2 74 /16 9

0 1 2 3 4

11.1.3

11.2

11.3

de curent. Verificri funcionale ale releelor de timp, intermediare i de semnalizare în schemele cu componente discrete. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie.

superioare, se determin i curentul de acionare la frecvena de 150 Hz i se calculeaz raportul dintre valorile curentului de acionare de 150 Hz i cel de 50 Hz ( raportul de desensibilizare ). Vezi cap. VI, pct. 1.1.4 i 1.1.5 Se verific acionarea corect, prin aplicarea mrimilor de acionare necesare schemei/funciei de protecie( curent ) în irul de cleme al panoului/dulapului: - la alimentarea cu tensiune operativ 0,8UN i 1,1UN; - la alimentarea cu tensiune operativ UN Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori.

valoarea menionat în documentaia tehnic a releului / echipamentului. Funcionarea trebuie s fie corect, msurându-se semnalele la ieire atât pentru declanare cât i pentru semnalizare (acolo unde este posibil se va urmri finalizarea acestora ). Pentru echipamentele care înregistreaz evenimentele se va verifica monitorizarea.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 75 /16 9

0 1 2 3 4 11.4

11.5

Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de curent.

Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin injectarea unui curent de valoare corespunztoare, în înfurarea primar a unui transformator de curent din schema de protecie care se verific ( filtru Holmgreen ). In cazul transformatoarelor de curent homopolar ( tor ), se va injecta curentul primar printr-un conductor trecut prin interiorul torului, alaturi de cablul protejat. In situaia în care nu se pot aplica metodele de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se verific modul de conectare a înfaurrilor secundare ale transformatoarelor de curent conectate ca filtru homopolar ( Holmgreen ) Se msoar valoarea sarcinii conectate la înfurarea secundar a transformatoarelor de curent. Se msoar valoarea curentului homopolar.

Releul / funcia de curent trebuie s acioneze la valoarea reglat / setat. Modul de conectare trebuie s fie corect. Sarcina msurat s nu depeasc valorile admise. Valoarea curentului homopolar trebuie s fie neglijabil.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 76 /16 9

0 1 2 3 4 11.6 Verificri în

regim de sarcin. Se simuleaz o punere la pmânt monofazata prin comutari în circuitele de curent secundar ( numai la filtre Holmgreen, formate din trei transformatoare conectate în paralel ), prin suntarea infasurarilor secundare la doua transformatoare de curent si deconectarea unei legaturi, astfel ca in circuitul de curent sa ramana numai infasurarea secundara nesuntata.

Valoarea msurat trebuie s corespund valorii curentului de sarcin pe faz. Releul / funcia de curent homopolar trebuie s acioneze dac curentul filtrului depaete valoarea reglat.

PIF, N4, N2;3, N1

12. Protecia/ funcia homopolar de curent a reelelor electrice care funcioneaz cu punctul neutru izolat sau legat la pmânt prin bobin de compensare.

12a Protecia/ funcia homopolar de curent de armonici superioare.

12a.0

12a.1

12a.1.1

12a.1.2

Verificri preliminare. Verificarea proteciei. Verificri mecanice. Verificri funcionale. Nota: Verificrile trebuie s tin seama de principiul de funcionare specificat în documentaia

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unui curent ( tensiune ) cu o valoare corespunztoare valorii de acionare , în circuitul (bornele) de curent ( tensiune ) ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor

PE 116-2 77 /16 9

0 1 2 3 4

12a.2

tehnica. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizriicomenzilor în echipamentele cu microprocesoare.

anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Se verific sensibilitatea când se alimenteaz cu un curent ( tensiune ) de armonici superioare ( 150 Hz i 250 Hz ), cât i la alimentarea cu armonica fundamental ( 50 Hz ) pentru: - caracteristic de acionare; - valoarea reglat/ parametrizat. La proteciile care funcioneaz dup principiul comparrii curenilor de armonici superioare pe mai multe plecri protejate, se verific i selectivitatea proteciei. Se verific sensibilitatea pentru curent (tensiune ) de armonici superioare de 250 Hz ). Se verific acionarea corect prin aplicarea mrimilor de acionare necesare schemei/funciei de protecie( curent de 250 Hz ) în irul de cleme al panoului/dulapului. în cazul cand în schema de protecie sunt cuprinse transformatoare intermediare de egalizare, acestea vor fi incluse în schema de verificre: - la alimentarea cu tensiune operativ 0,8UN i 1,1UN,

Eroarea determinat pentru fiecare punct reglat/parametrizat s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a releului/echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic )

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 78 /16 9

0 1 2 3 4

12a.3

12a.4

12a.5

Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de curent.

- la alimentarea cu tensiune operativ UN . Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin injectarea unui curent de valoare corespunztoare ( 50 Hz ), în înfurarea primar a transformatorului de curent din schema de protecie. In cazul transformatoarelor de curent tip tor , se va injecta curentul primar printr-un conductor trecut prin interiorul torului, alaturi de cablul protejat. In situaia în care nu se pot aplica metodele de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur.

Funcionarea trebuie s fie corect, msurându-se semnalele la ieire atât pentru declanare cât i pentru semnalizare (acolo unde este posibil se va urmri finalizarea acestora ). Pentru echipamentele care înregistreaz evenimentele se va verifica monitorizarea. Trebuie s rezulte conectare corect. La proteciile care funcioneaz pe principiul comparrii nivelului curenilor pe mai multe plecri, trebuie s rezulte c exist concordan între alimentarea cu curent de la diferitele plecri i semnalele de ieire care indic plecarile avariate.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 79 /16 9

0 1 2 3 4

12a.6

Verificri în regim de sarcin .

Se verific modul de conectare a înfaurrilor secundare ale transformatoarelor de curent conectate ca filtru homopolar ( Holmgreen ) Se msoar valoarea sarcinii conectata la înfurarea secundar a transformatoarelor de curent. Se msoar valoarea curentului homopolar. Se simuleaz o punere la pmânt monofazat prin comutri în circuitele de curent secundar ( numai la filtre Holmgreen, formate din trei transformatoare conectate în paralel )

Modul de conectare trebuie s fie corect. Sarcina msurat s nu depeasc valorile admise. Valoarea curentului homopolar trebuie s fie neglijabil. Valoarea msurat trebuie s corespund valorii curentului de sarcin pe faza. Releul / funcia de curent homopolar trebuie s acioneze dac curentul filtrului depeste valoarea reglat.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

12b Protecia/ funcia homopolar de curent de modul i faza. DESIRE

12b.0

12b.1

Verificri preliminare. Verificarea proteciei.

Vezi cap.V, pct.1

PE 116-2 80 /16 9

0 1 2 3 4 12b.1.1

12b.1.2

Verificri mecanice. Verificri funcionale. Nota: Verificrile trebuie s in seama de principiul de funcionare specificat în documentaia tehnic.

Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unui curent cu o valoare corespunztoare valorii de acionare , în circuitul (bornele) de curent ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Se verific sensibilitatea prin injectare de curent secundar, în circuitele inseriate pentru n-1 intrari, de la o surs de curent i aceeai valoare de curent, decalat fa de primul cu 180°, în intrarea necuprins în circuitul de mai sus, de la o alta surs: -corespunztor domeniului de acionare al echipamentului; -corespunztor curentului de acionare reglat/parametrizat al echipamentului. Se repet msurtorile, pe rând, pentru fiecare intrare alimentat separat.

Protecia trebuie s acioneze, eroarea determinat pentru fiecare punct reglat/parametrizat s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a releului/echipamentului

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 81 /16 9

0 1 2 3 4 12b.2

12b.3

12b.4

12b.5

Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de curent.

Se verific acionarea, prin aplicarea mrimilor de acionare necesare schemei/funciei de protecie( ca la pct. 12b.1.2 ) în irul de cleme al panoului/dulapului. ( în cazul când în schema de protecie sunt cuprinse transformatoare intermediare de egalizare, acestea vor fi incluse în schema de verificare ): - la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN; - la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN . Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin injectarea unui curent de valoare corespunztoare ( 50 Hz ), în înfurarea primar a transformatorului de curent din schema de protecie. în cazul transformatoarelor de curent tip tor, se va injecta curentul primar printr-un conductor trecut prin interiorul torului, alaturi de cablul protejat. Se verific polaritile reciproce ale transformatoarelor de curent i echipamentul de protecie.

Funcionarea trebuie s fie corect, msurându-se semnalele la ieire atât pentru declanare cât i pentru semnalizare (acolo unde este posibil se va urmri finalizarea acestora). Pentru echipamentele care înregistreaz evenimentele se va verifica monitorizarea. Trebuie s rezulte c protecia este conectat corect i semnalele de ieire care indic plecarile avariate.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 82 /16 9

0 1 2 3 4

12b.6

Verificri în regim de sarcin

Se verific modul de conectare a înfaurrilor secundare ale transformatoarelor de curent conectate ca filtru homopolar ( Holmgreen ) Se msoar valoarea sarcinii conectate la înfurarea secundar a transformatoarelor de curent. Se msoar valoarea curentului homopolar. Se simuleaz o punere la pmânt monofazat prin comutri în circuitele de curent secundar ( numai la filtre Holmgreen, formate din trei transformatoare conectate în paralel )

Modul de conectare trebuie s fie corect. Sarcina msurat s nu depeasc valorile admise. Valoarea curentului homopolar trebuie s fie neglijabil. Valoarea msurat trebuie s corespund valorii curentului de sarcin pe faz. Releul / funcia de protecie trebuie s acioneze dac curentul depeste valoarea reglat.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

13. Protecia/ funcia direcional homopolar a reelelor electrice care funcioneaz cu punctul neutru izolat sau compensat.

13.0

13.1

13.1.1

Verificri preliminare. Verificarea proteciei. Verificri mecanice.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2

PE 116-2 83 /16 9

0 1 2 3 4 13.1.2

13.2

13.3

13.4

13.5

Verificri funcionale. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de curent i de tensiune.

Vezi cap. VI, pct. 1.1.3 Se verific acionarea corect prin aplicarea mrimilor de acionare necesare schemei/funciei de protecie( curent, tensiune ) în irul de cleme al panoului/dulapului: - la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN; - la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin injectarea unui curent de valoare corespunztoare, în înfurarea primar a transformatorului de curent homopolar ( tor ) din schema de protecie (se va injecta curentul primar printr-un conductor trecut prin interiorul torului, alaturi de cablul protejat). Se aplic tensiune înfurrii primare a tranformatorului de tensiune care particip la

Funcionarea trebuie s fie corect, msurându-se semnalele la ieire atât pentru declanare cât i pentru semnalizare (acolo unde este posibil se va urmri finalizarea acestora ). Pentru echipamentele care înregistreaz evenimentele se va verifica monitorizarea. Trebuie s rezulte c protecia este conectat corect. Trebuie s rezulte c filtrele de curent i de tensiune homopolar sunt conectate corect i c polaritile corespunde schemei de proteciei

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 84 /16 9

0 1 2 3 4

13.6

Verificrile în regim de sarcin .

funcionarea schemei de protecie verificate. In situaia în care nu se pot aplica metodele de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent i de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se identific fazele în circuitele de curent i în circuitele de tensiune. Se verific corespondena polaritii reciproce între înfurrile primare i secundare ale transformatoarelor de curent homopolar cu polaritatea proteciei / echipamentului. Se ridic diagrama fazorial i se urmrete comportarea proteciei. Se msoar valoarea sarcinii secundare. Se msoar valoarea curentului homopolar i a tensiunii homopolare la intrarea în panoul de protecie. Se simuleaz o punere la pmânt prin comutari în circuitele de curent (de tensiune).

direcionale homopolare. Sarcina s nu depeasc valoarea admis. Trebuie s se constate acionarea releului direcional, respectiv blocarea acestuia, corespunztor defazajului existent în momentul msurtorii.

PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 85 /16 9

0 1 2 3 4 14. Protecia/ funcia diferenial a barelor colectoare.

Nota: Verificrile trebuie s in seama de principiul de funcionare care este specific fiecrui tip constructiv de protecie i s fie efectuate în conformitate cu documentaiile fabricii producatoare sau cele elaborate special ( instruciuni sau proceduri )

14.0

14.1

14.1.1

14.1.2.1

Verificri preliminare. Verificarea proteciei difereniale. Verificri mecanice. Verificarea funcional a proteciei/ funciei difereniale.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor cureni cu o valoare corespunztoare valorii de acionare, în circuitul (bornele) de curent ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii , este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Se determin caracteristicile ,,lucru – frânare" ridicând valoarea curentului pân la 10 IN, pentru fiecare faz în parte, incluzând i transformatoarele sumatoare:

Valorile determinate pentru fiecare punct s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a echipamentului

PE 116-2 86 /16 9

0 1 2 3 4

14.1.2.2

14.1.2.3

Verificri funcionale privind modul de conectare a circuitelor de curent aferente fiecrei celule cuprinse în ansamblul proteciei difereniale de bare. Verificarea sistemului (dispozitivului ) de supraveghere a integritii circuitelor difereniale.

-se verific caracteristicile ,,lucru – frânare" corespunztor pantei minime, pantei maxime; -se verific caracteristicile ,,lucru – frânare" corespunztor pantei reglate. Se msoar curentul fiecrei celule, atât ca modul cât i ca faz, cuprinse în ansamblul proteciei difereniale de bare, care reprezint aportul la curentul total de lucru, respectiv la curentului total de frânare, al celulei respective, ce se formeaz în circuitele proteciei difereniale de bare. Verificarea se face injectând curent secundar egal cu IN, succesiv pe fiecare faz din fiecare celul cuprins in protecia de bare ce se verific. In circuit trebuie s fie incluse i transformatoarele sumatoare ale fiecrei celule. Se verific curentul de acionare reglat/ parametrizat i procentul ( coeficientul ) de revenire

(in lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic) Valorile msurate s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic) Valoarea curentului de acionare msurt s nu difere de valoarea reglat.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 87 /16 9

0 1 2 3 4 14.1.3

14.1.4

14.2

Verificarea trafo de egalizare a curenilor Verificarea releelor de timp i intermediare, în schemele cu componente dis- crete, care realizeaza diferite funcii logice. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare.

Se verific raportul de transformare i polaritatea bornelor de intrare i de ieire ale transformatoarelor de egalizare sau sumatoare, prevzute cu posibilitatea de modificare a raportului. Vezi cap.VI, pct. 1.1.4 i 1.1.5 Se verific acionarea corect prin aplicarea curentului de acionare necesare schemei/funciei de protecie în irul de cleme al panoului/dulapului. La proteciile difereniale prevzute cu comutarea circuitelor de selectare a sistemului de bare, se vor executa manevrele necesare de separatoare i cuple/ se va simula manevrele necesare de separatoare i cuple, pentru verificarea formrii mrimilor de acionare i frânare în conformitate cu conexiunea primar real Se verific interaciunea proteciei difereniale cu proteciile fiecrei plecri cuprinse în zona de protecie i cu instalaia DRRI. Verificrile se fac pentru: - la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN;

Raportul de transformare msurat i polaritatea trebuie s corespund cu valorile din proiect. Se urmrete funcionarea corect a tuturor elementelor ce formeaz protecia diferenial de bare urmrindu-se semnalele la ieire atât pentru declanare cât i pentru semnalizare (acolo unde este posibil se va urmri finalizarea acestora). Pentru echipamentele care înregistreaz evenimentele se va verifica monitorizarea acestora.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 88 /16 9

0 1 2 3 4 14.3 14.4 14.5

Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de curent.

- la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN . Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin injectarea unor cureni de valoare corespunztoare, în înfurarea primar a transformatorului de curent din schema de protecie care se verific. In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz la bornele acestor transformatoare de msur. Se examineaz polaritile transformatoarelor de curent i modul de realizare a conexiunii stea a acestor transformatoare în conformitate cu schema proteciei difereniale. Se verific corespondena între fazele curenilor care alimenteaz protecia / echipamentul i în mod special elementele sumatoare, acolo unde este cazul. Se msoar valoarea sarcinii secundare.

Trebuie s rezulte ca protecia diferenial este conectat corect i sarcina secundar nu depete valoarea indicat în documentaia echipamentului.

PIF, N4, N2;3, PIF, N4, N2;3

PE 116-2 89 /16 9

0 1 2 3 4 14.6

14.7

Verificarea în regim de sarcin . Verificarea proteciei în regim de scurtcircuit monofazat provocat, în zona i în afara zonei

Se msoar valorile curenilor pe toate circuitele, în fiecare celul, la intrarea în panouri / dulapuri de protecie. Se ridic diagrama fazorial pentru toate celulele cuprinse în ansamblul proteciei difereniale de bare. Se msoar valoarea curentului de dezechilibru în circuitele difereniale, precum i curenii în circuitele de frânare, acolo unde este posibil. Se produce artificial dezechilibrarea în circuitul diferenial prin retragerea aportului de curent al fiecrei celule, succesiv, prin untarea circuitelor de curent corespunztoare în irul de cleme al celulei (panoului, dulapului, corespunztor situatiei celei mai comode ) i se msoar curentul de dezechilibru pentru fiecare situaie creat. In situaia în care se consider, necesar sau pentru legturile UCTE, se realizeaz probe reale de scurtcircuit în apropierea barelor, în afara perimetrului instalaiei.

Valoarea curenilor pe fiecare faz trebuie s corespund curentului de sarcin . Diagrama fazorial trebuie s indice conectarea corect a circuitelor de curent, din punct de vedere al polaritilor. Curentul de dezechilibru trebuie s aib valori neglijabile, iar curentul de frânare trebuie s aib o valoare semnificativ.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3 Când se considera necesar.

PE 116-2 90 /16 9

0 1 2 3 4 15. Protecia/ funcia împotriva punerilor la pmânt în înfurarea statorului generatoarelor conectate în schema bloc cu

transformatoare ridicatoare. ( releu/ funcie de tensiune sau curent insensibile la armonice superioare )

Nota: Proteciile/ funciile care acopera întreaga înfaurare statoric se vor verific în conformitate cu programa elaborat special

15.0

15.1

15.1.1

15.1.2

Verificri preliminare. Verificarea releelor componente/ obiunilor parametrizate ale proteciei. Verificri mecanice. Verificri funcionale ale releelor/funciilor de tensiune ( curent).

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face prin injecterea ( aplicarea ) unei tensiuni (curent), cu o valoare corespunztoare valorii de acionare, în circuitul (bornele) de tensiune (curent) ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul

PE 116-2 91 /16 9

0 1 2 3 4 de parametrizare.

Se determin: - valorile de acionare reglabile/parametrizabile (extremitile i dou puncte în interiorul intervalului) pentru 50 Hz; - valorile de acionare reglabile/parametrizabile (extremitile i dou puncte în interiorul intervalului) pentru 150 Hz; - valoarea de acionare reglat/parametrizat pentru 50 Hz; - valoarea coeficientului ( raportului ) de revenire pentru 50 Hz;.

Eroarea determinat pentru fiecare punct msurat s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a releului / echipamentului (in lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic ) Valoarea tensiunii (curentului) de acionare la 150 Hz , pentru o valoare reglat/ parametrizat, raportata la valoarea mrimii de acionare de 50 Hz pentru acelai punct, corespunde aproximativ raportului de insensibilitate la armonica a 3-a indicat de fabricant. Valoarea coeficientului (raportului) de revenire nu trebuie s fie mai mic decât valoarea indicat de

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3 PIF,N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 92 /16 9

0 1 2 3 4

15.1.3

15.1.4

15.2

Verificri funcionale ale releelor/funciilor de temporizare. Verificri funcionale ale releelor intermediare i semnalizare în schemele cu componente discrete. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare.

- se verific închiderea ferm, fr vibraii i revenirea corect a contactelor. Releele/funciile de tensiune ( curent) se verific prin aplicarea brusc a unui multiplu al tensiunii (curentului) de acionare reglat/parametrizat. Vezi cap. VI, pct. 1.1.4 Vezi cap.VI, pct. 1.1.5 Vezi cap.VI, pct.1.2

fabrica constructoare (dac valoarea nu este indicat , se vor considera valorile de 0,83, pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 0,9, pentru o vechime mai mic). Se constat funcionarea corect a contactelor.

PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 93 /16 9

0 1 2 3 4 15.3

15.4

15.5

Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice Verificarea circuitelor de tensiune (curent) alternativa

Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Se aplic tensiune înfurrii primare a tranformatorului de tensiune (curent) care particip la funcionarea schemei de protecie verificte. In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de tensiune (curent) în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur, cu circuitele spre transformatoare scoase din cleme. Se va examina modul de conectare a înfaurrilor secundare ale transformatoarelor de tensiune ca filtru homopolar de tensiune (curent). Se msoar valoarea sarcinii conectat la înfurarea secundar a transformatoarelor de msur (curent). Se msoar valoarea tensiunii (curentului) homopolare la bornele releului/ echipamentului.

Trebuie s rezulte c protecia este conectat corect. S nu fie depasita puterea admisa. Valoarea msurat trebuie s fie neglijabil.

PIF, N4, N2;3

PE 116-2 94 /16 9

0 1 2 3 4 15.6

15.7

Verificarea proteciei/funciei ocazionat de probele cu generatorul. Verificarea în regim de sarcin trifazat

In programul de probe cu generatorul, înaintea cuplrii la reea, se va prevedea o proba prin legarea unei faze ( o borna ) la pmânt. Se va msura curentul la care acioneaz protecia/ funcia. Se simuleaz o punere la pmânt monofazat prin comutari în circuitele de tensiune (curent) astfel încat s apar o component homopolar

Protecia/funcia trebuie s acioneze, în limitele erorilor determinate, la valoarea reglat/parametrizat. Valoarea msurta trebuie s corespund valorii calculate corespunztor regimului echilibrat. Dac valoarea msurat depete valoarea reglat/ parametrizat trebuie s se produc acionarea proteciei

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

16. Protecia/ funcia împotriva scurtcircuitelor între spirele aceleiai faze din înfurarea statorului generatoarelor.

16.0

16.1

16.1.1

16.1 2

Verificri preliminare. Verificarea releelor componente/ obiunilor parametrizate ale proteciei. Verificri mecanice. Verificri funcionale ale

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unui

PE 116-2 95 /16 9

0 1 2 3 4 releelor/funciilor de

curent. curent, cu o valoare corespunztoare valorii de acionare, în circuitul (bornele) de curent ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Se determin: - valorile de acionare reglabile/parametrizabile (extremitile i dou puncte în interiorul intervalului) pentru 50 Hz; - valorile de acionare reglabile/parametrizabile (extremitile i dou puncte în interiorul intervalului) pentru 150 Hz; - valoarea de acionare reglat/parametrizat pentru 50 Hz; - valoarea de acionare reglat/parametrizat pentru 150 Hz; - valoarea coeficientului ( raportului ) de revenire

Eroarea determinat pentru fiecare punct msurat s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a releului / echipamentului (in lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic ) Valoarea curentului de acionare la 150 Hz , pentru o valoare reglat/ parametrizat, raportata la valoarea mrimii de acionare de 50 Hz pentru acelai punct, corespunde aproximativ raportului de insensibilitate la armonica a 3-a indicat de fabricant. Valoarea coeficientului (raportului) de revenire nu trebuie s fie mai mic decât valoarea indicat de fabrica constructoare (dac valoarea nu este indicat , se vor considera valorile de 0,83, pentru relee cu o

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, RC, N1

PE 116-2 96 /16 9

0 1 2 3 4

16.1.3

16.1.4

16.2

Verificri funcionale ale releelor/funciilor de temporizare. Verificri funcionale ale releelor intermediare i semnalizare în schemele cu componente discrete. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în

pentru 50 Hz;. - se verific închiderea ferm, fr vibraii i revenirea corect a contactelor. Releele/funciile de tensiune ( curent) se verific prin aplicarea brusc a unui multiplu al tensiunii (curentului) de acionare reglat/parametrizat. Vezi cap.VI, pct. 1.1.4 Vezi cap.VI, pct. 1.1.5 Vezi cap.VI, pct.1.2

durata de funcionare mai mare de 15 ani i 0,9, pentru o vechime mai mic). Se constat funcionarea corect a contactelor.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 97 /16 9

0 1 2 3 4

16.3

16.4

16.5

echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice Verificarea circuitelor de curent alternativ.

Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Se aplic curent înfurrii primare a tranformatorului de curent care particip la funcionarea schemei de protecie verificate. In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent în circuitul secundar corespunztor, care se formeaz de la bornele acestui transformator de msur. Se msoar valoarea sarcinii conectat la înfurarea secundar a transformatorului de msur Se msoar valoarea curentului la bornele releului/ echipamentului.

Trebuie s rezulte c protecia este conectat corect. S nu fie depasita puterea admisa. Valoarea msurta trebuie s fie neglijabil în raport cu valoarea de acionare a proteciei

PIF, N4, N2;3

PE 116-2 98 /16 9

0 1 2 3 4 16.6 Verificarea în regim

de sarcin trifazat. Se msoar valoarea curentului de dezechilibru la intrarea în releu/echipament.

Valoarea msurta trebuie s fie neglijabil în raport cu valoarea de acionare

PIF,N4, N2;3, N1

17. Protecia/ funcia împotriva punerii la pmânt în înfurarea rotorului generatoarelor.

17.0

17.1

17.1.1

17.1.2

Verificri preliminare. Verificarea releelor componente/ obiunilor parametrizate ale proteciei. Verificri mecanice. Verificri funcionale ale releului/funciei de punere la lamant în rotor.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face corespunztor principiului de funcionare al releului/ funciei. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii , corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare.

PE 116-2 99 /16 9

0 1 2 3 4

17.1.3

Verificri funcionale ale releelor/funciilor de temporizare.

Verificrile se efectueaz prin conectarea unui rezistor reglabil în circuitul de msur ( între borna/clema releului/ echipamentului în care se leag circuitul spre rotorul generatorului i pmânt/ axul generatorului prin intermediul unui întreruptor) având valoarea maxim mai mare decât valoarea maxim sesizabil de catre releu/ funcie. Se determin: - cel puin trei valori de acionare corespunztor domeniului de reglare/parametrizare a releului/funciei ; - valoarea de acionare reglat/parametrizat; - valoarea coeficientului ( raportului ) de revenire Vezi cap.VI, pct. 1.1.4

Eroarea determinat pentru fiecare punct msurat s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a releului / echipamentului (in lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic ) Valoarea coeficientului (raportului) de revenire nu trebuie s fie mai mic decât valoarea indicat de fabrica constructoare (dac valoarea nu este indicat , se va considera valorile de 0,83, pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 0,9, pentru o vechime mai mic). Se constat funcionarea corect a contactelor.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 100 /16 9

0 1 2 3 4 17.1.4

17.1.5

17.2

17.3

Verificri funcionale ale releelor intermediare i semnalizare în schemele cu componente discrete. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice

Vezi cap.VI, pct. 1.1.5 Se verific acionarea corect prin conectarea unui rezistor cu valoarea necesar acionrii schemei/funciei de protecie în irul de cleme al panoului/dulapului ( vezi pct. 17.1.2 ). Verificrile se fac pentru: - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN; - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN; Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori.

Se urmrete funcionarea corect a tuturor elementelor ce formeaz protecia/funcia împotriva punerii la pmânt în înfurarea rotorului urmrindu-se semnalele la ieire (acolo unde este posibil se va urmri finalizarea acestora). Pentru echipamentele care înregistreaz evenimentele se va verific monitorizarea acestora.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 101 /16 9

0 1 2 3 4 17.4 Verificarea

proteciei/funciei în stare de exploatare

Verificrile se efectueaz prin conectarea unui rezistor reglabil în circuitul de msur ( între borna/clema releului/ echipamentului la care se leaga circuitul spre rotorul generatorului i pmânt/ axul generatorului prin intermediul unui întreruptor) avand valoarea maxim mai mare decât valoarea maxim sesizabila de catre releu/ funcie. Se închide întreruptorul i se scade valoarea rezistorului pân actioneaza releul.

Valoarea msurta a poriunii rezistorului care a produs acionarea releului/funciei trebuie s fie aproximativ egal cu valoarea reglat.

PIF, N4, N2;3, N1

18. Protecia/ funcia împotriva pierderii excitaiei generatoarelor ( principiul de msur – impedan minim capacitiv )

18.0

18.1

18.1.1

18.1.2

Verificri preliminare. Verificarea releelor componente/ opiunilor parametrizate ale proteciei. Verificri mecanice. Verificri funcionale ale releului/funciei de impedan minim.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face prin injecterea ( aplicarea ) unor cureni i tensiuni cu valori corespunztoare caracteristicii de acionare, în circuitele (bornele) de curent i tensiune ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea

PE 116-2 102 /16 9

0 1 2 3 4 18.1.3 18.1.4

Verificri funcionale ale releelor/funciilor de temporizare. Verificri funcionale ale releelor intermediare i semnalizare în

clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Se determin: - valorile minime i maxime ale impedanelor de acionare, corespunztor caracteristicilor releului/echipamentului, pentru un decalaj de 90° între curent i tensiune ( pe semiaxa –jx în planul impedanelor ); - valorile reglate/parametrizate ale impedanelor de acionare, pentru un decalaj de 90° între curent i tensiune ( pe semiaxa –jX în planul impedanelor ); - valoarea raportului ( coeficientului ) de revenire. Vezi cap.VI, pct. 1.1.4 Vezi cap.VI, pct. 1.1.5

Valorile msurate pentru fiecare punct s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru cele cu o vechime mai mic de 15 ani) Trebuie s corespund indicatiilor fabricantului

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 103 /16 9

0 1 2 3 4

18.1.5

18.2

18.3

18.4

schemele cu componente discrete. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice Verificarea circuitelor de curent i de tensiune.

Verificarea se face alimentând protecia / echipamentul cu tensiune secundar, respectiv curent secundar, corespunztor acionrii, prin simularea pierderii excitaiei. Se verific modul de finalizare, urmrindu-se toate semnalele emise, pentru declanare, semnalizare, monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform algoritmului de funcionare a proteciei. Verificarea se face pentru: - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin injectarea unui curent de valoare corespunztoare, în înfurarea primar a transformatorului de curent din schema de protecie.

Se urmarete funcionarea corect a proteciei , urmrindu-se toate semnalele emise, pentru declanare, semnalizare, monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform algoritmului de funcionare a proteciei. Trebuie s rezulte conectarea corect a proteciei / echipamentului

PIF, N4, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 104 /16 9

0 1 2 3 4

18.5

Verificri în regim de sarcin .

Se aplic tensiune înfurrii primare a tranformatorului de tensiune care particip la funcionarea schemei de protecie verificate. In situaia în care nu se pot aplica metodele de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent i de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se identific fazele în circuitele de curent i în circuitele de tensiune. Se verific corespondena polaritaii reciproce între înfurarile primare i secundare ale transformatoarelor cu polaritatea proteciei / echipamentului i modul de realizare a stelei transformatoarelor de msur. Se msoar valoarea sarcinii secundare. Se msoar valoarea curentului care intra în protecie / echipament ( sau în panoul de protecie ). Se urmrete starea proteciei / funciilor în regim de sarcin .

i setarea corect a mrimilor analogice, în cazul proteciilor cu microprocesoare. Nu trebuie s depaeasc valorile admise. Trebuie s rezulte conectarea corect a proteciei / echipamentului prin faptul c nu acioneaz

PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 105 /16 9

0 1 2 3 4 19. Protecia/ funcia împotriva trecerii/ funcionarii generatorului în regim de motor.

( principiul puterii active )

19.0

19.1

19.1.1

19.1.2

Verificri preliminare. Verificarea releelor componente/ opiunilor parametrizate ale proteciei. Verificri mecanice. Verificri funcionale ale releului/funciei de putere invers.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face prin injecterea ( aplicarea ) unor cureni i tensiuni cu valori corespunztoare caracteristicii de acionare, în circuitele (bornele) de curent i tensiune ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Se determin: - valorile de acionare reglabile/parametrizabile ( dac exist );

Valorile msurate pentru fiecare punct s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia

PE 116-2 106 /16 9

0 1 2 3 4 - unghiul de maxim sensibilitate;

- zona de acionare/ blocare; - valoarea limita minim ( sensibilitatea ) de acionare; - valoarea de acionare reglabil/parametrizabil ( dac exist ); - verificarea neacionrii în situaia dispariiei uneia din mrimile de alimentare ( curent sau tensiune ); - valoarea raportului ( coeficientului ) de revenire.

tehnica a echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru cele cu o vechime mai mic de 15 ani). Unghiul de maxim sensibilitate trebuie s fie aproximativ egal cu bisectoarea semiplanului în care protecia actioneaz. Zona de acionare reprezint aproximativ semiplanul puterilor receptoare ( consumator inductiv – capacitiv ). Zona de blocare reprezint aproximativ semiplanul puterilor generatoare ( generator inductiv – capacitiv ). Abaterile de la caracteristica ideal ( -90° ÷ 0° ÷ +90° ) trebuie s corespund cu documentaia tehnic a echipamentului. Protecia nu trebuie s acioneze când dispare una din mrimile de alimentare

PIF, N4, N1, N2;3 PIF, N4, N1, N2;3

PE 116-2 107 /16 9

0 1 2 3 4

19.1.3

19.1.4

19.1.5

Verificri funcionale ale releelor/funciilor de temporizare. Verificri funcionale ale releelor intermediare i semnalizare în schemele cu componente discrete. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare.

Vezi cap.VI, pct. 1.1.4 Vezi cap.VI, pct. 1.1.5 Verificarea se face alimentând protecia / echipamentul cu tensiune secundar, respectiv curent secundar, corespunztor acionrii, prin simularea trecerii generatorului în regim de motor. Se verific modul de finalizare, urmrindu-se toate semnalele emise, pentru declanare, semnalizare, monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform algoritmului de funcionare a proteciei. Verificarea se face pentru: - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN

( curent sau tensiune ). Raportul (coeficientul) de revenire trebuie s fie cel indicat în cartea tehnic a echipamentului. Se urmrete funcionarea corect a proteciei, urmrindu-se toate semnalele emise, pentru declanare, semnalizare, monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform algoritmului de funcionare a proteciei.

PIF, N4, N1

PE 116-2 108 /16 9

0 1 2 3 4

19.2

19.3

19.4

Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice Verificarea circuitelor de curent i de tensiune.

- alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin injectarea/aplicarea unui curent de valoare corespunztoare în înfurarea primar a transformatorului de curent din schema de protecie care se verific. Se aplic tensiune înfurrii primare a tranformatorului de tensiune care particip la funcionarea schemei de protecie verificate. In situaia în care nu se pot aplica metodele de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent i de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se identific fazele în circuitele de curent i în circuitele de tensiune. Se verific corespondena polaritii reciproce între înfurarile primare i secundare ale transformatoarelor cu polaritatea proteciei / echipamentului i modul de realizare a stelei

Trebuie srezulte conectarea corect a proteciei / echipamentului i setarea corect a mrimilor analogice în cazul proteciilor cu microprocesoare.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 109 /16 9

0 1 2 3 4

19.5

Verificarea în regim de sarcin trifazat simetric.

transformatoarelor de msur. Se msoar valoarea sarcinii secundare. Se msoar valorile curenilor (curentului) care intra în protecie / echipament ( sau în panoul de protecie ). Se ridic diagrama fazorial a curenilor i tensiunilor i se determin succesiunea fazelor (dac este cazul).

Nu trebuie s depaeasc valorile admise. Trebuie s rezulte conectarea corect a proteciei / echipamentului prin faptul ca nu acioneaza

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3

20. Protecia/ funcia de curent de succesiune invers ( negativ ) împotriva scurtcircuitelor i/sau sarcinilor nesimetrice la generatoare.

20.0

20.1

20.1.1

20.1.2

Verificri preliminare. Verificarea releelor componente/ obiunilor parametrizate ale proteciei. Verificri mecanice. Verificri funcionale ale releului/funciei de curent de succesiune invers ( negativ ).

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor cureni cu valoari corespunztoare caracteristicii de acionare, în circuitele (bornele) de curent ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe

PE 116-2 110 /16 9

0 1 2 3 4 funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau

pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Pentru releele/funciile cu caracteristic de timp independenta se determin: - valorile reglabile/parametrizabile pentru fiecare treapt de timp; - valoarea reglat/parametrizat pentru fiecare treapt de timp; - valoarea raportului (coeficientului) de revenire; Pentru releele/funciile cu caracteristic de timp dependenta se determin: - perechile de valori curent – timp, pentru care se închide contactul final, ce reprezint coordonatele unui punct al caracteristicii ( curbei ) de acionare aleas/parametrizat. Numrul de puncte necesar a fi determinate se stabilete, în funcie de tipul echipamentului i al aplicaiei, de catre

Eroarea determinat pentru fiecare punct de funcionare s nu depeasc eroarea maxim declarat de fabricantul releului/echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic ) Valoarea procentului (raportului) de revenire nu trebuie s fie mai mic decât valoarea indicat de fabrica constructoare.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 111 /16 9

0 1 2 3 4

20.1.3

20.1.4

20.1.5

Verificri funcionale ale releelor/funciilor de temporizare. Verificri funcionale ale releelor intermediare i semnalizare în schemele cu componente discrete. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele

conductorul lucrrii.. -se verific punctele rezultate prin calcul care au condus la alegerea caracteristicii de funcionare; - valoarea procentului ( raportului ) de revenire. Nota: Inaintea msurtorilor trebuie s se consulte cu atenie procedura de verificare specific, întocmit special pentru protecia/funcia verificat. Vezi cap.VI, pct. 1.1.4 pentru proteciile/funciile cu caracteristic de timp independenta Vezi cap.VI, pct. 1.1.5 Verificarea se face alimentând protecia / echipamentul cu curent secundar, corespunztor acionrii, prin simularea unui curent de succesiune invers ( negativ )

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 112 /16 9

0 1 2 3 4

20.2

20.3

20.4

discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice Verificarea circuitelor de curent.

Se verific modul de finalizare, urmrindu-se toate semnalele emise, pentru declanare, semnalizare, monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform algoritmului de funcionare a proteciei. Verificarea se face pentru: - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin injectarea/producerea unui curent de valoare corespunztoare, în înfurarea primar a transformatoarelor de curent din schema de protecie care se verific. In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur.

Se urmrete funcionarea corect a proteciei, urmrindu-se toate semnalele emise, pentru declanare, semnalizare, monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform algoritmului de funcionare a proteciei. Succesiunea circuitelor de curent în bornele releului/echipamentului trebuie s corespund cu schemele de principiu. Creînd condiii de funcionare prin inversarea succesiunii curenilor ( prin inversri la bornele releului/echipamentului),

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 113 /16 9

0 1 2 3 4

20.5

20.6

Verificarea proteciei/funciei ocazionat de probele cu generatorul. Verificarea în regim de sarcin trifazat simetric.

Se identific fazele în circuitele de curent. Se verific corespondena polaritii reciproce între înfurarile primare i secundare ale transformatoarelor cu polaritatea proteciei / echipamentului i modul de conectare. Se msoar valoarea sarcinii secundare. In programul de probe cu generatorul, înaintea cuplrii la reea, se va prevedea o prob în care generatorul s funcioneze în scurtcircuit. La intrarea în releu/echipament se vor inversa dou faze. Se msoar valorile curenilor pe toate fazele i pe conductorul de nul. Se observ comportarea proteciei în prezena curenilor echilibrai de succesiune direct (pozitiv) Se inverseaz dou faze între ele la intrarea în releu/echipament. Dup verificri se aduc cele dou faze inversate în

protecia/funcia trebuie s acioneze la valoarea reglat. Nu trebuie s depaeasc valorile admise. Se va msura curentul la care acioneaz protecia/ funcia. Valorile msurate pe cele trei faze trebuie s fie identice, iar valoarea curentului pe circuitul de nul trebuie s fie neglijabil. Protecia nu trebuie s acioneze. Dac curentul de sarcin depaete valoarea reglat/parametrizat,

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 114 /16 9

0 1 2 3 4 poziia iniial. protecia/funcia trebuie s

acioneze.

21. Protecia/ funcia de impedan minim a generatoarelor sau a blocului generator-transformator.

21.0

21.1

21.1.1

21.1.2

Verificri preliminare. Verificarea releelor componente/ opiunilor parametrizate ale proteciei. Verificri mecanice. Verificri funcionale ale releului/funciei de impedan minim

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor cureni i tensiuni cu valori corespunztoare caracteristicii de acionare, în circuitele (bornele) de curent i tensiune ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. Se verific: - intersecia cu axele a caracteristicilor de acionare

Valorile msurate pentru

PE 116-2 115 /16 9

0 1 2 3 4

21.1.3

21.1.4

Verificri funcionale ale releelor/funciilor de temporizare. Verificarea sistemului de blocare a proteciei/funciei la disparitia tensiunii alternative, parial sau total.

i, dac este cazul, impedan de acionare pentru unghiul de sensibilitate maxim ; - intersecia cu axele a caracteristici de acionare reglat/parametrizat i, dac este cazul, impedana de acionare pentru unghiul de sensibilitate maxim ; - valoarea raportului ( coeficientului ) de revenire. Vezi cap.VI, pct. 1.1.4 Verificarea se face corespunztor principiului de funcionare a blocajului., prin simularea condiiilor specifice.

fiecare punct s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru cele cu o vechime mai mic de 15 ani) Valoarea raportului ( coeficientului ) de revenire trebuie snu fie mai mare decât cel indicat în cartea tehnic a echipamentului. Trebuie s se constate funcionarea corect a blocajului.

PIF, N4, N1, N2;3 PIF, N4. N2;3, N1 PIF, N4. N2;3, N1 PIF, N4. N2;3, N1

PE 116-2 116 /16 9

0 1 2 3 4 21.1.5

21.1.6

21.2

21.3

Verificri funcionale ale releelor intermediare i semnalizare în schemele cu componente discrete. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice

Vezi cap.VI, pct. 1.1.5 Verificarea se face alimentând protecia / echipamentul cu curent i tensiune secundar, corespunztor acionrii, prin simularea impedanei de acionare. Se verific modul de finalizare, urmrindu-se toate semnalele emise, pentru declanare, semnalizare, monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform algoritmului de funcionare a proteciei. Verificarea se face pentru: - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori.

Se urmrete funcionarea corect a proteciei, urmrindu-se toate semnalele emise, pentru declanare, semnalizare, monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform algoritmului de funcionare a proteciei.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 117 /16 9

0 1 2 3 4 21.4

Verificarea circuitelor de curent i de tensiune alternativ.

Verificarea se face prin injectarea/aplicarea unor cureni i tensiuni, de valoare corespunztoare , în înfurarea primar a transformatoarelor de curent i de tensiune din schema de protecie care se verific. In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent i tensiune în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se identific fazele în circuitele de curent. Se verific succesiunea fazelor de tensiune. Se verific corespondena polaritaii reciproce între înfurarile primare i secundare ale transformatoarelor cu polaritatea proteciei / echipamentului, modul de realizare a stelei i modul de conectare. Se msoar valoarea sarcinilor secundare.

Succesiunea circuitelor de curent în bornele releului/echipamentului trebuie s corespund cu scemele de principiu. Succesiunea fazelor trebuie s fie cea indicat în schemele de principiu. Se urmarete funcionarea proteciei. Polaritile, steaua transformatoarelor de curent i modul de conectare trebuie s fie cea indicat în schemele de principiu. Sarcinile secundare s nu depeasc pe cele menionate în documentaia tehnic ale echipamentului.

PIF, N4, N2;3

PE 116-2 118 /16 9

0 1 2 3 4 21.5

21.6

Verificarea proteciei/funciei ocazionat de probele cu generatorul. Verificarea în regim de sarcin trifazat simetric.

In programul de probe cu generatorul, înaintea cuplrii la reea, se va prevedea o proba în care generatorul s funcioneze cu un scurtcircuit la borne sale sau la bornele transformatorului de bloc, pe partea de evacuare. Se observ comportarea proteciei/funciei . Se msoar valorile curenilor i ale tensiuilor la intrarile în releu/echipament. Se ridic diagrama fazorial a acestor mrimi. Se observ comportarea proretiei. Se deconectaz sistemul trifazat de tensiuni care alimenteaz releul/echipamentul.

Valorile msurate ale curenilor i ale tensiunilor la intrarile în releu/echipament trebuie s corespund valorilor primare ale mrimilor respective Protecia/funcia trebuie s acioneze în treapta corespunztoare locului de montare a scurtcircuitului i a impedanei reglate/parametrizate. Valorile msurate, ale curenilor i ale tensiunilor, trebuie s corespund valorii primare a mrimilor respective. Diagrama fazorial trebuie s indice conectarea coreta a releului/echipamentului, corespunztor proiectului. Protecia/funcia nu trebuie s acioneze. Protecia/funcia va aciona dac curentul de sarcin

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N1, N2;3

PE 116-2 119 /16 9

0 1 2 3 4 depeste valoarea de

acionare la tensiune nul, corespunztor caracteristicii de acionre.

22. Protecia/ funcia de frecven a generatoarelor.

22.0

22.1

22.1.1

22.1.2

Verificri preliminare. Verificarea releelor componente/ opiunilor parametrizate ale proteciei. Verificri mecanice. Verificri funcionale ale releului/funciei de frecvena.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face prin aplicarea unor tensiuni cu valori corespunztoare caracteristicii de acionare, în circuitele (bornele) de tensiune ale releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare.

PE 116-2 120 /16 9

0 1 2 3 4

22.1.3

22.1.4

Verificri funcionale ale releelor/funciilor de temporizare. Verificri funcionale ale releelor intermediare i semnalizare în schemele cu componente discrete.

Se verific: - valorile de acionare reglabile/parametrizabile; - valoarea reglat/parametrizat; -Se determin valoarea raportului ( coeficientului ) de revenire. Vezi cap.VI, pct. 1.1.4 Vezi cap.VI, pct. 1.1.5

Valorile msurate pentru fiecare punct s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru cele cu o vechime mai mic de 15 ani) Valoarea raportului ( coeficientului ) de revenire trebuie s nu fie mai mare/mic decât cel indicat în cartea tehnic a echipamentului.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 121 /16 9

0 1 2 3 4 22.1.5

22.2

22.3

22.4

Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice Verificarea circuitelor de tensiune alternativ.

Verificarea se face alimentând protecia / echipamentul cu tensiune secundar, corespunztor acionrii. Se verific modul de finalizare, urmrindu-se toate semnalele emise, pentru declanare, semnalizare, monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform algoritmului de funcionare a proteciei. Verificarea se face pentru: - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin aplicarea unor tensiuni, de valoare corespunztoare, în înfurarea primar a transformatoarelor de tensiune din schema de protecie care se verific. In situaia în care nu se poate aplic metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de tensiune în circuitele secundare

Se urmrete funcionarea corect a proteciei, urmrindu-se toate semnalele emise, pentru declanare, semnalizare, monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform algoritmului de funcionare. Se verific prezena tensiunii alternative de msur la clemele/bornele de intrare în releu/echipament.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 122 /16 9

0 1 2 3 4

22.5

22.6

Verificarea proteciei/funciei ocazionat de probele cu generatorul. Verificarea în regim de sarcin trifazat simetric.

corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se msoar valoarea sarcinilor secundare. In programul de probe cu generatorul, înaintea cuplrii la reea, se va prevedea o proba în care generatorul s funcioneze gol. Se modific turaia generatorului în funcie de tipul proteciei, respectiv maximal sau minimal Se observ comportarea proteciei/funciei . Se msoar valorile tensiuilor la intrarile în releu/echipament. Se observ comportarea proretiei.

Sarcina secundar nu trebuie s depaeasc valoarea menionat în documentaia tehnic a releului/echipamentului. Protecia/funcia trebuie s acioneze corespunztor situaiei create. Valorile msurate la clemele/bornele releului/echipamentului trebuie s corespund valorilor primare. Protecia/funcia nu trebuie s acioneze

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 123 /16 9

0 1 2 3 4 23. Protecia/ funcia împotriva ieirii din sincronism ( alunecarea polilor )

a generatoarelor. ( principiul - urmrirea impedanelor aparente la bornele generatorului )

23.0

23.1

23.1.1

23.1.2

Verificri preliminare. Verificarea releelor componente/ opiunilor parametrizate ale proteciei. Verificri mecanice. Verificri funcionale ale releului/funciei împotriva iesirii din sincronism.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor cureni i tensiuni cu valori i parametri corespunztori caracteristicii de acionare, în circuitele (bornele) de curent i tensiune ale releului/echipamentului ( sursa de curent va folosi frecvena reelei, sursa de tensiune va folosi un generator de frecven ). In cazul echipamentelor care conin mai multe funcii similare, corespunztor celor trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare corespunztor funciei parametrizate i/sau se vor anula celelalte funcii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare.

PE 116-2 124 /16 9

0 1 2 3 4

23.1.3

Verificri funcionale ale releelor/funciilor de temporizare.

Se determin: - impedanele reglabile/parametrizabile pentru cele trei zone ale caracteristicilor de acionare ( spre generator, spre transformator i centrul pendulatiilor); - limitele zonei de declanare ( unghiul de declanare ); - numrul de cicluri; - impedanele reglate/parametrizata pentru cele trei zone ale caracteristicilor de acionare ( spre generator, spre transformator i centrul pendulaiilor); - limitele zonei de declanare ( unghiul de declanare ) reglat/parametrizat; - numarul de cicluri reglate/parametrizate; - Se determin valoarea raportului ( coeficientului ) de revenire. Vezi cap.VI, pct. 1.1.4

Valorile msurate pentru fiecare punct s nu depeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnica a echipamentului Valoarea raportului ( coeficientului ) de revenire trebuie s nu fie mai mare/mic decât cel indicat în cartea tehnic a echipamentului.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 125 /16 9

0 1 2 3 4 23.1.4

23.1.5

23.2

23.3

Verificri funcionale ale releelor intermediare i semnalizare în schemele cu componente discrete. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice

Vezi cap.VI, pct. 1.1.5 Verificarea se face alimentând protecia / echipamentul cu curent i cu tensiune secundar corespunztor acionrii. Se verific modul de finalizare, urmrindu-se toate semnalele emise, pentru declanare, semnalizare, monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform algoritmului de funcionare a proteciei. Verificarea se face pentru: - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori.

Se urmrete funcionarea corect a proteciei, privind toate semnalele emise, pentru declanare, semnalizare, monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform algoritmului de funcionare.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 126 /16 9

0 1 2 3 4 23.4

23.5

Verificarea circuitelor de curent i de tensiune alternativ. Verificarea în regim de sarcin trifazat simetric.

Verificarea se face prin injectarea (aplicarea ) unor cureni i tensiuni, de valoare corespunztoare , în înfurarea primar a transformatoarelor de msur din schema de protecie care se verific. In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent i de tensiune în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se msoar valoarea sarcinilor secundare. Se msoar valorile curenilor i ale tensiuilor la intrarile în releu/echipament. Se observ comportarea proretiei.

Se verific prezena curenilor i a tensiunilor alternative de msur la clemele/bornele de intrare în releu/echipament. Sarcina secundar nu trebuie s depaeasc valoarea menionat în documentaia tehnic a releului/echipamentului. Valorile msurate la clemele/bornele releului/echipamentului trebuie s corespund valorilor primare. Protecia/funcia nu trebuie s acioneze

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 127 /16 9

0 1 2 3 4 24. Protecia de gaze a transformatoarelor, autotransformatoarelor i a bobinelor de compensare.

24.0

24.1

24.1.1

24.2

Verificri preliminare. Verificarea releului de gaze. Verificare mecanic. Verificri funcionale i de întreinere ale releelor componente ale proteciei.

Vezi cap.V, pct.1 Verificarea se face vizual. Se verific lipsa unor defecte la plutitoare, integritatea contactelor cu mercur, aspectul mercurului din interiorul balonului de sticla, conectarea corect a terminalelor contactelor, nivelul mercurului în balonul de sticla i gradul de acoperire / neacoperire a celor dou contacte, pentru cele dou stari ( contact realizat / nerealizat ), uurina micarii tuturor pieselor mobile, lipsa frecrilor în axa i reineri cauzate de conductoarele de legtura. Pentru Verificarea contactelor de semnalizare se simuleaz apariia gazelor în releul de gaze, prin pomparea de aer cu ajutorul unei pompe, . Pentru Verificarea închiderii ambelor contacte se izoleaz releul fa de conservatorul de ulei cu ajutorul ventilului existent i se elimina cantitatea de ulei existent în releu. Observaie: în cadrul probelor ocazionate de N2;3 i N1 se admite utilizarea butoanelor prevazute pe releu care acioneaz mecanic cele dou plutitoare

S nu se observe degradri care s poat influena negativ buna funcionare a contactelor. Trebuie s se constate funcionarea corect a releului de gaze i în ansamblu a proteciei.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 128 /16 9

0 1 2 3 4

24.3

24.4

Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice.

pe care sunt fixate contactele. Se urmrete funcionarea corect a releelor intermediare din schema proteciei de gaze i finalizarea comenzii ( spre declanare i / sau spre echipamentul de protecie cu microprocesoare ) Verificrile de mai sus se fac pentru alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN; Verificrile de mai sus se fac pentru alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN Vezi cap.V pct.3 Vezi cap.V pct.4

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 129 /16 9

0 1 2 3 4 25. Dulapuri i echipamente de protecie complexe.

Not: Dulapurile i echipamentele de protecie complexe, cu microprocesoare, se caracterizeaz prin fiabilitate mare i stabilitate a reglajelor, datorit calitii componentelor folosite, a principiilor de proiectare aplicate, a programelor de autocontrol i autotestare implementate în aceste echipamente. In aceste condiii nu sunt necesare verificri periodice similare proteciilor discrete i trebuie urmrite indicaiile formulate în documentaia tehnic a echipamentului sau în proceduri speciale. Totui, dac este necesar, oricare din funciile de protecie activat pentru o anumit aplicaie poate fi verificat în acelai mod ca i în cazul proteciilor discrete, respectand indicaiile formulate în documentaia tehnic a echipamentului sau proceduri speciale. Pentru realizarea acestor verificri trebuie efectuate activiti preliminare ( vezi i II Art.10 ): - reinerea, din jurnalul de reglaje i setari ( Setting Guide ), a valorilor de reglaj alese ( Settings ), pentru fiecare funcie de protecie care urmeaza s se verifice; - identificarea, din jurnalul de reglaje i setri ( Setting Guide ), a intrarilor analogice alocate fiecarei funcii de protecie care urmeaz s se verifice; - identificarea, din jurnalul de reglaje i setri ( Setting Guide ), a intrrilor logice alocate fiecrei funcii de protecie care urmeaza s se verifice. In scopul verificrilor se pot folosi schemele de verificare similar, cu cele folosite pentru verificarea proteciilor discrete, sau truse special construite, de cele mai multe ori i acestea pilotate de microprocesoare, care asigur facilitai sporite ( prestabilirea caracteristicilor mrimilor aplicate echipamentului de verifict, inregistrarea automata a rezultatelor, emiterea protocolului / buletinului de verificri, etc. )

25.0

25.1

Verificri preliminare. Verificarea elementelor componente.

Vezi cap. C, pct.1

PE 116-2 130 /16 9

0 1 2 3 4 25.1.1

25.1.2

25.2

25.3

25.4

25.5

Verificri mecanice. Verificri funcionale. Verificarea monitorizrii funcionrii echipamentului. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de curent i de tensiune.

Vezi cap.V, pct.2 Se determin, corespunztor fiecrei funcii de protecie i a nomenclatorului de probe corespunztor funciei nominalizate (proteciei), specificate la pct 1 ÷ 24 ( Partea I-a ), mrimile specifice corespunztoare . Simultan cu verificrile funcionale de la pct.25.1.2 Vezi cap.V pct.3 i documentaia tehnic a echipamentului privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i documentaia tehnic a echipamentului privitor la aceste msurtori. Verificarea se face prin injectarea unor cureni de valoare corespunztoare, în înfurarea primar a transformatorului de curent din schema de protecie care se verific, precum i aplicarea de tensiune înfurrii primare a tranformatorului de tensiune care particip la funcionarea schemei de protecie verificte.

Corespunztor fiecarei tip de funcie, specificate la pct 1 ÷ 24 ( Partea I-a ) Se urmrete, conform protocolului de acces, monitorizarea informaiilor selectate, conform jurnalului de reglaje i setri ( Setting Guide ), corespunztor funciei testate. Echipamentul / funcia verificat trebuie s acioneze la valorile parametrizate.

PIF, N4 i când se consider necesar. PIF,N4 i când se consider necesar PIF, N4 i cand se considera necesar

PE 116-2 131 /16 9

0 1 2 3 4

25.6

Verificri în regim de sarcin trifazat.

In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent i de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se verific dac polaritatea reciproc între înfurarile primare i secundare ale transformatoarelor de msur corespunde cu polaritile echipamentului. Se msoar valoarea curentului i a tensiunii pe toate fazele. Se verific ordinea de succesiune a fazelor în circuitele de tensiune. Se ridic diagrama fazorial a curenilor i a tensiunilor care alimenteaz echipamentul.

Valorile curenilor i ale tensiunilor trebuie s corespund valorilor primare, raportate la înfurarile secundare ale transformatoarelor de msur. Diagrama fazorial trebuie s corespund schemei de conectare a releului/funciei direcionale.

PIF, N4 i cand se considera necesar

PE 116-2 132 /169

CUPRINS

PARTEA A II-a COMENZI AUTOMATE…………………………….133 26. Instalaia / funcia de declanare de rezerv, la refuzul acionrii intreruptorului. DRRI............................................................................................133 27. Dispozitivul / funcia de reanclansare automat rapid-RAR..............135 28. Dispozitivul de anclanare automat a rezervei – AAR Reanclanarea automat a buclelor deschise – RABD...........................................136 29. Instalaia de descrcare automat a sarcinii. – DAS.............................139

PE 116-2 133 /169

PARTEA A II-a

COMENZI AUTOMATE.

Nr.crt. Denumirea probei. Lucrrile care se efectueaz în cadrul probei. Indicaiile i valorile de control.

Categ. lucrrilor

. 0 1 2 3 4

26. Instalaia / funcia de declanare de rezerv, la refuzul acionrii intreruptorului .

DRRI

26.0

26.1

26.1.1

26.1.2

Verificri preliminare. Verificarea releelor componente în schemele discrete / echipamentului cu microprocesoare. Verificri mecanice. Verificri funcionale ale releelor/funciei de curent (daca este cazul).

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Vezi cap.VI, pct 1.1.2

PE 116-2 134 /169

0 1 2 3 4 26.1.3

26.1.4

26.2

26.3

Verificri funcionale ale releelor/funciei de timp. Verificri funcionale ale releelor intermediare i de semnalizare. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie

Vezi cap.VI, pct.1.1.4 Vezi cap.VI, pct. 1.1.5 Se verific acionarea corect, prin simularea refuzului de declanare a fiecrui intreruptor ( se verific interaciunea cu proteciile individuale ale fiecrei celule când acest lucru este posibil i cu protecia barelor colectoare ). Se verific selectarea corect a intreruptoarelor care trebuie declanate în fiecare caz specific. în toate cazurile când se fac verificri se va ine seama de toate funciile logice particulare ale schemei. Verificrile se fac: - la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN; - la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN . Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msuratori.

Se urmrete funcionarea corect a intregii scheme de automatizare.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4,N2;3, N1

PE 116-2 135 /169

0 1 2 3 4 26.4 Incercarea

rigiditii dielectrice

Vezi cap.CV pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msuratori.

27. Dispozitivul / funcia de reanclansare automat rapid RAR

27.0

27.1

27.1.1

27.1.2

Verificri preliminare. Verificarea dispozitivului / funciei RAR. Verificri mecanice. Verificri funcionale.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.VI, pct.2 Se verific acionarea corect, respectiv: - precizia timpilor de blocaje i pauze RAR; - precizia releului / funciei de tensiune minima; - precizia releului / funciei de sincronizare; - intregul program logic al dispozitivului / funciei RAR, pentru: - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN; - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN

Eroarea determinat pentru fiecare mrime reglat / parametrizat s nu depaeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a dispozitivului / echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durata de functionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mica)

PIF, N4, N2;3 PIF, N4,N2;3, N1

PE 116-2 136 /169

0 1 2 3 4 27.2

27.3

27.4

Verificarea interaciunii dispozitivului / funciei RAR cu celelalte elemente din schemele de protecii i automatizri. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice

Se verific : - schimbarea regimurilor RAR ( M; T; M+T ) prin cheia RAR, tastatur sau oricare sistem echivalent; - interaciunea dispozitivului / funciei RAR cu proteciile specificate în acest sens; - finalizarea comenzilor în circuitele de declanare / anclanare a întreruptorului; - corespondena între fazele semnalate, în cazul aparitiei unor defecte, de catre protectii i fazele declanate / anclansate de ctre dispozitivul / funcia RAR; - dependena RAR de controlul sincronismului i / sau preza ( lipsa ) tensiunii. Vezi cap.C pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msuratori. Vezi cap.C pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msuratori.

Trebuie s rezulte funcionarea corect a dispozitivului/ functiei RAR, în toate situaiile.

PIF, N4, N2;3, N1

28. Dispozitivul de anclanare automat a rezervei – AAR Reanclanarea automat a buclelor deschise – RABD

Nota: Funcional cele dou instalaii sunt identice. In continuare se vor face referiri numai la AAR.

28.0

Verificri preliminare.

Vezi cap.V, pct.1

PE 116-2 137 /169

0 1 2 3 4 28.1

28.1.1

28.1.2

28.2

Verificarea schemei / dispozitivului / functiei AAR. Verificri mecanice. Verificri funcionale. Verificarea interaciunii

Vezi cap.V, pct.2 Se verific : - valorile de acionare i precizia releelor de tensiune minim; - valorile de acionare i precizia releelor de timp; pentru: - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN,; - alimentarea cu tensiune operativa corespunztor UN. Se verific valorile reglate ale schemei. Se verific intregul program al instalaiei / echipamentului / funciei AAR (RABD) prin simularea

Eroarea determinat pentru fiecare mrime reglat s nu depaeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a elementelor componente / echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durata de functionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mica) Trebuie s rezulte funcionarea corect a instalaiei / echipamentului / funciei AAR corespunztor reglajelor/parametrizrilor. Trebuie s rezulte funcionarea corect a instalatiei /

PIF, N4, N2;3 PIF, N4,N2;3, N1 PIF, N4,N2;3, N1 PIF,N4, N2;3, N1

PE 116-2 138 /169

0 1 2 3 4

28.3

28.4

28.5

28.6

releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de tensiune. Verificarea în regim de sarcin .

dispariiei tensiunii pe alimentarea de baz. Se verific interaciunea cu proteciile individuale care au rol în funcionarea AAR (RABD). Se verific finalizarea comenzilor de declanare / anclanare a întreruptoarelor implicate. Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msuratori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msuratori. Verificarea se face prin aplicarea tensiunii înfaurrii primare a tranformatorului de tensiune care particip la funcionarea schemei / echipamentului / funciei AAR(RABD) In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se verific funcionarea prii de tensiune a schemei pentru valorile reglate / setate. Se controleaza prezenta i valoarea tensiunii la clemele de acces în schema / echipamentul / funcia AAR.

echipamentului / functiei AAR Trebuie s rezulte alimentarea corect cu tensiune a schemei / echipamentului / functiei AAR Trebuie s rezulte funcionarea corect a schemei /

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 139 /169

0 1 2 3 4 Daca este posibil se fac probe funcionale prin

simularea disparitiei tensiunii de pe alimentarea de baza i comutarea pe alimentarea de rezerva.

echipamentului / functiei AAR

29. Instalaia de descrcare automat a sarcinii. DAS

29.0

29.1

29.1.1

29.1.2

Verificri preliminare. Verificarea schemei / dispozitivului / funciei DAS. Verificri mecanice. Verificri funcionale ale releelor / funciei de frecven minim ( DASf )

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Se determin: - valorile de acionare reglabile/parametrizabile; - se verific independena valorii de acionare de valoarea tensiunii alternative. - valoarea reglata; - valoarea procentului ( raportului ) de revenire; - se verific inchiderea ferma, fara vibratii i revenirea corect a contactelor, daca este posibil;

Eroarea determinat pentru fiecare punct reglat/parametrizat s nu depaeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a releului/echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durata de functionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mica)

PIF, N4, N2;3 PIF, N4,N2;3, N1

PE 116-2 140 /169

0 1 2 3 4 29.1.3

29.1.4

Verificri funcionale ale releelor / funciei de tensiune minim ( DASU ) Verificri funcionale ale releelor / funciei de putere ( DASp )

Vezi cap.VI, pct. 3.1.2 Se determin: - domeniul de acionare; - valorile de acionare reglabile/parametrizabile pentru unghiul de maxima sensibilitate; - valoarea reglat; - unghiul de maxim sensibilitate; - valoarea procentului ( raportului ) de revenire; - se verific închiderea ferm, fr vibraii i revenirea corect a contactelor, dac este posibil;

Valoarea procentului (raportului) de revenire nu trebuie s fie mai mare decât valoarea indicat de fabrica constructoare ( daca valoarea nu este indicat, se vor considera valorile de 1,2 pentru relee cu o durata de functionare mai mare de 15 ani i 1,1 pentru o vechime mai mica). Eroarea determinat pentru fiecare punct reglat/parametrizat s nu depaeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a releului/echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durat de functionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic)

PIF, N4,N2;3

PE 116-2 141 /169

0 1 2 3 4 29.1.5

29.1.6

29.2

Verificri funcionale ale releelor de timp. Verificri funcionale ale releelor intermediare i de semnalizare. Verificarea interactiunii releelor componente în schemele discrete/finalizarii comenzilor în echipamentele cu

- lipsa actionarii releului/funciei la disparitia uneia din marimile de actionare (curent sau tensiune ). Vezi cap.VI,pct.1.1.4 Vezi cap.VI, pct. 1.1.5 Se aplic marimile de acionare (curent i /sau tensiune) corespunztor valorilor reglate, urmarindu-se: - actionarea releelor / functiei de msur ( f, U, P ); - funcionarea corect a schemei / echipamentului / functiei DAS; pentru:

Valoarea procentului (raportului ) de revenire nu trebuie s fie mai mica decat valoarea indicata de fabrica constructoare ( daca valoarea nu este indicata, se vor considera valorile de 0,83 pentru relee cu o durata de functionare mai mare de 15 ani i 0,9 pentru o vechime mai mica).

PIF, N4,N2;3, N1

PE 116-2 142 /169

0 1 2 3 4

29.3

29.4

29.5

29.6

microprocesoare. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea circuitelor de tensiune i a circuitelor de curent în cazul DASp. Verificarea în regim de sarcin .

- alimentarea cu tensiune operativa corespunztor 0,8UN i 1,1UN; - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msuratori. Verificarea se face prin aplicarea tensiunii i a curentului ( DASp ) înfurrilor primare a tranformatoarelor de msur care particip la funcionarea schemei / echipamentului / functiei DAS In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare ale tensiunii i ale curentului, în circuitele secundare corespunztoare , care se formeaza de la bornele acestor transformatoare de msur. Se verific funcionarea parii de tensiune / frecven / putere a schemei pentru valorile reglate / setate. Se msoar prezena i valoarea mrimilor aplicate (tensiune, curent, unghiul între acestea ) la clemele de intrare în schema / echipament / funcie DAS

Trebuie s rezulte funcionarea corect a schemei / echipamentului / functiei DAS. Trebuie s rezulte alimentarea corect a schemei / echipamentului / functiei DAS cu marimile analogice corespunztoare . Pentru DASp se verific polaritatile circuitelor de tensiune i curent. Trebuie s rezulte alimentarea corect a schemei / echipamentului / functiei DAS

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 143 /169

PARTEA A III -a ALTE INSTALAII DE AUTOMATIZARE…………………144

30. Instalaia de alimentare a aparatelor de msur........................................144 31. Instalaia de comand manual i de semnalizare a aparatelor de comutaie. ( întreruptor, separator )............................................................................145 32. Instalaia de sincronizare..........................................................................150 33. Circuite generale de curent continuu........................................................153 34. Instalaia de semnalizri centrale..............................................................155 35. Instalaia de teledeclanare.......................................................................156 36. Instalaia de teleconducere........................................................................157 37.Instalaii de telecomunicaii........................................................................159 38. Instalatii de reglaj automat în staii..........................................................161 39. Proteciile i automatizrile specifice microhidrocentralelor ( echipate cu generatoare asincrone )...........................................................................164 40. Perturbografe..............................................................................................165 41. Surse ( dispozitive )de curent operativ. Altele decât bateriile de acumulatoare...........................................................................................................167

42. Surse de alimentare, de siguran, pentru unitile de calcul, tip UPS…..169

PE 116-2 144 / 169

PARTEA A III -a

ALTE INSTALAII DE AUTOMATIZARE

Nr.crt. Denumirea probei. Lucrarile care se efectueaz în cadrul probei. Indicaiile i valorile de control.

Categ. lucrrilor

0 1 2 3 4

30. Instalaia de alimentare a aparatelor de msur.

30.0

30.1

30.2

Verificri preliminare. Verificarea circuitelor de curent. Verificarea circuitelor de tensiune.

Vezi cap.V, pct.1 Verificarea se face prin injectarea unui curent de valoare corespunztoare, în înfaurarea primar, a transformatorului de curent din schema de msur care se verific. In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se urmresc continuitatea circuitului, polaritile reciproce între transformatoarele de msur i aparatele de msur, fazarea corect a circuitului cu a aparatelor de msur. Verificarea se face prin aplicarea unei tensiuni de valoare corespunztoare, în înfaurarea primar a transformatorului de tensiune din schema de msur care se verific.

Trebuie s rezulte conectarea corect a aparatelor de msur în raport cu transformatoarele de msur Trebuie s rezulte conectarea corect a aparatelor de msur în raport cu transformatoarele de msur.

PIF,N4, N2;3 PIF,N4, N2;3

PE 116-2 145 / 169

0 1 2 3 4

30.3

30.4

30.5

Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificri în regim de sarcin .

In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus se admite aplicarea valorilor corespunztoare de tensiune în circuitele secundare corespunztoare , care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se urmresc continuitatea circuitelor, polaritaile reciproce între transformatoarele de msur i aparatele de msur, fazarea corect a circuitelor cu a aparatelor de msur. Vezi cap.V pct.3 Vezi cap.V pct.4 Se ridica diagramele fazoriale ale curenilor i ale tensiunilor care alimenteaz aparatele de msur. Se citesc indicaiile aparatelor de msur i se compar cu aparatele de control introduse în circuitele de msur în acest scop.

Trebuie s rezulte c aparatele de msur sunt conectate corect i indic corect, în limitele claselor de precizie.

PIF, N4, N2;3

31. Instalaia de comand manual i de semnalizare a aparatelor de comutaie.

( întreruptor, separator )

31.0

31.1

Verificri preliminare Verificarea elementelor

Vezi cap.V, pct.1

PE 116-2 146 / 169

0 1 2 3 4

31.1.1

31.1.2

31.1.3

31.1.4

31.1.5

componente ale instalaiei. Verificarea siguranelor fuzibile i/sau a întreruptoarelor automate. Verificarea cheilor de comand. Verificarea indicatoarelor de poziie. Verificarea semnalizrilor luminoase. Verificarea ecliselor intreruptoarelor i a altor dispozitive de comutare a circuitelor secundare.

Se verific existena, starea fizic i corespondena tipului, calibrului i/sau nivelului curentului limit de protecie corespunztor proiectului. Se verific starea contactelor i diagrama funcional pentru toate poziiile cheii. Se verific starea fizic i funcionarea corect pe cele doua poziii, inchis/deschis. Se verific funcionarea corect a semnalizrilor luminoase din cheile de comand i din panourile de semnalizri centrale. Se verific starea contactelor i buna funcionare.

Trebuie s se constate corespondena cu datele din proiect. Trebuie s se constate corespondena cu datele din proiect. Trebuie s se constate corespondena cu poziia aparatului pe care-l urmresc. Trebuie s se constate funcionarea corect. Trebuie s se constate funcionarea corect.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF i în alte situatii daca este cazul. PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 147 / 169

0 1 2 3 4

31.1.6

31.1.7

31.1.8

31.2

31.2.1

Verificarea releelor intermediare i de semnalizare. Verificarea dispozitivelor de acionare a întreruptoarelor i a separatoarelor. Verificarea contactelor auxiliare ale întreruptoarelor i ale separatoarelor. Verificri funcionale. Verificarea comenzilor anclanare / declanare.

Se verific pentru alimentarea cu tensiune operativa corespunztor 0,8UN i 1,1UN. Se verific pentru alimentarea cu tensiune operativa corespunztor UN Se verific starea contactelor. Se verific funcionarea corect a dispozitivelor de acionare pentru alimentarea cu tensiune operativa: - 0,8UN i 1,1UN. - UN. In cazul dispozitivelor de actionare cu dou bobine tandem, verificarea se face separat pentru fiecare bobina, cu marimea operativa corespunztoare . Se verific starea i funcionarea corect a contactelor simple, pasagere i cu curs prelungit. Se verific executarea corect a comenzilor date prin dispozitivele de comand ( cheie, buton ).

Trebuie s se constate funcionarea corect. Trebuie s se constate funcionarea corect. Trebuie s se constate funcionarea corect. Trebuie s se constate funcionarea corect.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 148 / 169

0 1 2 3 4

31.2.2

31.2.3

31.2.4

31.2.5

31.2.6

Verificarea comenzilor de blocaj a circuitelor de anclanare / declanare. Verificarea semnalizrilor de poziie. Verificarea supravegherii circuitelor de anclanare / declanare. Verificarea funcionarii contactelor auxiliare ale întreruptorului din circuitul de comand. Verificarea semnalizrilor de avarie i prevenire.

Se verific blocajul comenzilor de închidere / deschidere a separatoarelor în situaiile necesare i blocajul la anclanari repetete ( antipompaj ) a întreruptorului., prin simularea existenei / lipsei condiiilor de blocaj i a comenzilor de inchidere / deschidere a echipamentelor verificate. Se verific semnalizarea poziiei întreruptorului i/sau separatoarelor, prin sistemul cu lumini continue i pâlpâitoare din cheile de comand sau panouri sinoptice, sau prin indicatoarele de poziie. Se verific funcionarea corect a dispozitivelor de supraveghere a integritaii circuitelor de comand în totalitate ( de la sigurane la bobine de executie ) prin simularea unor întreruperi, în diverse puncte. Se verific dependena circuitelor de comand de poziia contactelor auxiliare corespunztoare circuitului verificat. Se verific funcionarea semnalizrilor optice i acustice, pentru fiecare semnal în parte i pentru fiecare circuit de semnalizare în parte, începând cu aparatul care emite semnalul i terminând cu dispozitivul care înregistreaz semnalul.

Trebuie s se constate funcionarea corect. Trebuie s se constate funcionarea corect. Trebuie s se constate funcionarea corect. Trebuie s se constate funcionarea corect. Trebuie s se constate funcionarea corect.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 149 / 169

0 1 2 3 4

31.2.7

31.2.8

31.3

Verificarea blocajului la rmânarea în numr incomplet de faze ( la întreruptorul cu actionare monofazat). Verificarea comutrii circuitelor de msur a tensiunii i a circuitelor care intr în schemele de protecie prin contactele auxiliare ale separatoarelor. Msurarea rezistenei de izolaie.

Se verific sistemele de anulare a semnalelor optice/sonore. Se verific timpii de întarziere a semnalelor preventive. Se verific integritatea baretelor de semnalizare i notarea lor. Se controleaza schema de incercare a semnalizrilor luminoasde. Se simuleaz neacionarea unei faze a întreruptorului prin intreruperea circuitului de anclanare i comanda de închiderea prin cheie a întreruptorului. Se verific comutarea corect a contactelor auxiliare sau a releelor repetitoare din circuitele de alegere a tensiunilor / curenilor, aferente circuitelor de msur / protecia diferenial a barelor colectoare. Vezi cap.V pct.3

Trebuie s se constate funcionarea corect. Trebuie s se constate funcionarea corect.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 150 / 169

0 1 2 3 4

31.4 Incercarea rigiditii dielectrice.

Vezi cap.V pct.4

32. Instalaia de sincronizare.

32.0

32.1

32.1.1

32.1.2

32.2

Verificri preliminare. Verificarea aparatelor din braul de sincronizare. Verificarea voltmetrului dublu i a frecvenmetrului dublu. Verificarea sincronoscopului. Verificarea echipamentului / funciei de sincronizare automat.

Vezi cap.V, pct.1 Aparatele se verific metrologic. Se va urmari ca frecvenmetrele s aib erori minime, apropiate între ele i de acelasi semn. Se verific daca sincronoscopul indica corect sincronismul între dou mrimi. Se folosesc dou surse: o sursa o va constitui reeaua, celalt surs va fi un generator cu frecvena variabil. Se vor avea în vedere instruciunile tehnice ale echipamentului. Se vor verifica: - reglajul tensiunii prin simularea variaiei tensiunii la intrare fa de tensiunea de consemn i modul în care comenzile de cretere sau descretere urmresc sensul tensiunii de la intrare;

Trebuie s rezulte ca aparatele incluse în braul de sincronizare indica corect, cu erori minime. Trebuie s rezulte c aparatul lucreaz corect. Trebuie s rezulte c aparatul lucreaz conform datelor tehnice i cerinelor de exploatare.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 151 / 169

0 1 2 3 4

32.3

32.4

Verificarea transformatoarelor de rotire a fazelor. Verificarea baretelor de tensiune pentru sincronizare.

- reglajul frecvenei, în mod similar cu cel de tensiune; - aprecierea corect a sincronismului între dou marimi cu frecvente diferite, dar apropiate între ele (una fiind reeaua, cea de a doua surs având reglabile modulul i frecvena), eventual cu interval de anticipaie pentru timp sau unghi i comportarea la diferene între modulele i / sau argumentele mrimilor care se sincronizeaz. Se verific raportul de transformare i grupa de conexiuni. Verificarea se face prin aplicarea unei tensiuni înfaurrii primare a tranformatorului de tensiune care particip la funcionarea schemei de sincronizare. In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare , care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se verific prezena tensiunii pe barete i se urmrete ca acestea s provin de la transformatorul de tensiune al barei pe care este conectat elementul considerat care se sincronizeaz. Se admite rotirea contactelor auxiliare ale separatorului, dac separatorul nu poate fi manevrat.

Trebuie s rezulte c parametrii verificai corespund proiectului. Trebuie s rezulte corespondena total între elementul ( bara ) care se sincronizeaz i proveniena tensiunilor prezente pe baretele de sincronizare.

PIF, N4 PIF, N4

PE 116-2 152 / 169

0 1 2 3 4

32.5

32.6

32.7

32.8

32.9

Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea sensului de succesiune a fazelor al celor doua surse care se sincronizeaz. Verificarea sincronoscopului, din braul de sincronizare, cu tensiune primar. Verificarea echipamentului/

Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Se verific succesiunea i corespondena fazelor atat pe partea primar cât i pe partea secundar a transformatoarelor de msur i a transformatoarelor de rotire a fazelor. Verificarea se face prin aplicarea aceluiai sistem de tensiuni înfaurarilor primare ale celor dou grupe de tranformatoare de tensiune care particip la funcionarea schemei de sincronizare i la care se conecteaza sincronoscopul. In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur. Se urmarete ca sincronoscopul s indice existena sincronismului. Se vor considera dou surse ce urmeaz s fie sincronizate automat, formate din:

Trebuie s rezulte corespondena total între succesiunea i corespondena fazelor, conform proiectului i schemei de sincronizare. Trebuie s rezulte funcionarea corect a sincronoscopului. Trebuie s rezulte funcionarea corect a

PIF, N4 PIF, N4 PIF, N4

PE 116-2 153 / 169

0 1 2 3 4

funciei de sincronizare automat cu tensiune primar.

- tensiunea sistemului. Pentru verificri, separatoarele de bare i întreruptorul circuitului ce se sincronizeaz vor fi deschise ( se vor întregi circuitele de tensiune întrerupte prin deschiderea separatoarelor ); - tensiunea unei surse cu frecvena variabil. Este indicat s se oscilografieze tensiunea de bti i momentul emiterii comenzii de închidere a întreruptorului. In lipsa oscilografierii se va urmari pe alt cale comanda de închidere a întreruptorului .

echipamentului de sincronizare.

33. Circuite generale de curent continuu.

Not: In acest paragraf nu sunt cuprinse verificrile pentru bateria de acumulatoare, instalaia pentru încrcare / descrcare, dispozitivele de reglaj al tensiunii continue, circuitele de interconexiune între acestea, precum i plecrile de la bornele bateriei de acumulatoare.

33.0

33.1

33.1.1

33.1.2

33.1.3

Verificri preliminare. Verificarea baretelor de curent continuu. Verificri mecanice. Verificarea continuitaii. Msurarea rezistenei de izolaie.

Vezi cap.V, pct.1 Se verific starea baretelor, integritatea izolatoarelor, corectitudinea montajului. Se verific continuitatea fiecrei barete în parte pe întreg traseul. Vezi cap.V pct.3

Trebuie s corespund proiectului. Trebuie s prezinte continuitate.

PIF, N4 PIF, N4

PE 116-2 154 / 169

0 1 2 3 4

33.1.4

33.2

33.2.1

33.2.2

33.2.3

33.2.4

33.3

Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea dispozitivului de control al izolaiei reelei de curent continuu Verificri mecanice. Verificri funcionale. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea dispozitivului de producere a luminii pâlpâitoare

Vezi cap.V pct.4 Vezi cap.V pct.2 Se verific funcionarea corect a aparatului indicator al starii izolaiei, precum i a releului de semnalizare a apariiei unei punerii la pmânt, prin simularea unei puneri la pmânt, printr-un rezistor de valoare convenabil, pe rând pentru cele doua polariti . Vezi cap.V pct.3 Vezi cap.V pct.4

Trebuie s rezulte funcionarea corect a dispozitivului.

PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 155 / 169

0 1 2 3 4

33.3.1

33.3.2

33.2.3

33.2.4

Verificri mecanice. Verificri funcionale. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice.

Vezi cap.V pct.2 Se verific funcionarea dispozitivului prin simularea unei situaii când este necesar semnalul pâlpâitor. Vezi cap.V pct.3 Vezi cap.V pct.4

Trebuie s rezulte funcionarea corect a dispozitivului.

PIF, N4, N2;3, N1

34. Instalaia de semnalizri centrale.

34.0

34.1

34.2

Verificri preliminare. Verificri mecanice. Verificri funcionale.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Verificrile se fac inând seama de schema instalaiei / panoului sinoptic conform instruciunilor productorului întocmite în acest scop. Se vor verifica semnalele de avarie, semnalele preventive netemporizate, semnalele preventive temporizate. Se vor verifica semnalele optice i cele acustice. Se verific anularea semnalului acustic în condiiile în care semnalul optic se memoreaz. Se verific numarul maxim de semnale ce pot exista simultan.

Trebuie s rezulte c instalaia functioneaz corect.

PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 156 / 169

0 1 2 3 4

34.3

34.4

Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice.

Se verific, dac este cazul, capacitatea de discriminare a primului semnal aprut într-o serie de semnalizri care se succed la intervale scurte de timp. Se verific, dac este cazul, înregistrarea evenimentelor, capacitatea de memorare i modul de salvare în concordan cu indicaiile productorului. Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msuratori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msuratori.

35. Instalaia de teledeclanare.

35.0

35.1

35.2

35.3

Verificri preliminare. Verificri mecanice. Verificri funcionale. Msurarea rezistenei de izolaie.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Se verific conform unor programme adecvate principiului de funcionare a echipamentelor i a canalelor de transmitere între cele dou terminale. Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msuratori.

Funcionarea trebuie s fie conform condiiilor tehnice specificate în proiect.

PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 157 / 169

0 1 2 3 4

35.4

35.5

Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea interaciunii

Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msuratori. Se verific funcionarea fiecrui terminal prin simularea funcionrii proteciei proprii. Se verific integritatea ( securitatea ) transmiterii semnalelor între cele dou capete. Se verific transmiterea semnalelor între cele dou capete. Verificrile se fac: - la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN; - la alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN .

Funcionarea trebuie s fie conform condiiilor tehnice specificate în proiect.

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

36. Instalaia de teleconducere.

Acest capitol se ocup de instalaiile de telecomand, telesemnalizare, telemsur simple ( clasice ). In acest capitol nu intr instalatiile din sistemul de conducere ierarhizat pilotat prin SCADA sau sisteme similare, care folosesc ca suport al transmiterii fibra optic sau cable coaxiale, a caror verificre se execut dup proceduri special întocmite.

36.1

36.2

36.3

Verificri preliminare. Verificri mecanice. Verificri funcionale

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Vezi cap. VI pct.1.1.4; 1.1.5

PE 116-2 158 / 169

0 1 2 3 4

36.3

36.4

36.5

36.6

36.7

ale releelor individuale din schem: intermediare, de semnalizare, de timp. Verificarea funcional a schemei de telecomand i telesemnalizare. Verificarea circuitelor de alimentare a schemelor i aparatelor de telemsur cu mrimile msurate (curent, tensiune, putere, etc.) Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificri în regim de sarcin .

Verificrile se fac prin acionri i simulri care s evidenieze comportarea schemei, pentru toate funciile specifice. Se verific toate funciile schemei, inclusiv supravegherea integritii circuitelor, blocaje, etc. Vezi cap.VI pct.30 Vezi cap.V pct.3 Vezi cap.V pct.4 Vezi cap.VI pct.30

Trebuie s corespund condiiilor tehnice i funcionale din proiect.

PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 159 / 169

0 1 2 3 4

37.Instalaii de telecomunicaii.

37.1

37.1.1

37.1.2

37.1.3

37.2

37.2.1

Instalaia radio.

Verificri preliminare.

Verificri funcionale.

Verificarea frecvenei de lucra la recepie.

Instalaia de telefonie de joas frecvent.

Verificri preliminare.

Se verific: - corectitudinea montrii antenei;

- calitatea prizei de pmânt; - corectitudinea interconectrii unitaii de emisie –

recepie cu circuitele de comand; -corectitudinea conectrii unitaii de emisie – recepie

cu circuitele de alimentare operativ.

Se determin adaptarea unitaii de emisie – recepie la anten ( se msoar puterea direct i reflectat ). Se

stabilete legtura în fonie cu un terminal de la distan.

Se verific frecvena de lucru la recepie conform procedurilor de verificare a acestor echipamente i, dac este cazul, se ajusteaz.

Se verific: - corespondena între proiect i modul de montare a

centralei ( poziie, alimentare, corectitudinea conexiunilor în repartitoare, identificarea cheilor de

abonat, inscripionarea corect ).

Trebuie s corespund cu documentaia productorului i / sau a proiectului.

Trebuie s corespund cu documentaia productorului i / sau a proiectului.

Trebuie s se obin frecvena de lucru nominal.

S existe corespondena între proiect i instalaie.

PIF, N4

PIF, N4, N2;3, N1

Conform procedurilor operaionale/documentaia echipamentului i de câte ori este nevoie

PIF, N4, N2;3 dup modificari

PE 116-2 160 / 169

0 1 2 3 4

37.2.2

37.2.3

37.3

37.3.1

37.3.2

Probe funcionale. Msurarea rezistenei de izolaie a circuitelor telefonice pereche. Instalaia de telefonie de înalt frecven. Verificri preliminare. Verificri functionale.

Se stabilete legatura cu fiecare abonat, în ambele sensuri. Se msoar atenuarea semnalului. Se msoar diafonia. Se msoar rezistena de izolaie între circuite i între aceste i mas, cu inductorul de 500 V. Nota: Vezi i verificrile prevazute în cap.22 din PE 116 Se msoar: - corespondena între proiect i modul de montare al echipamentului ( alimentare de la invertor, legtura prin cablu coaxial cu elementele de cuplaj, legtura la pamânt, etc. ) Se msoar: - nivelul i frecvena semnalului pilot de la echipamentul corespondent; - nivelul i frecvena emitorului propriu; - nivelul i frecvena semnalului recepionat; - se verific corectitudinea semnalizrilor; - se stabilete legtura cu abonatul corespondent.

Trebuie s se constate obinerea legturilor bilaterale fr dificultate i lipsa zgomotelor i diafoniei. Rezistena de izolaie trebuie s fie de minimum 2 MΩ S existe corespondena între proiect i instalaie. S existe corespondena între proiect i instalaie. Se urmarete: - prezena semnalului de apel; legtura de calitate ( clar, fr zgomot i întreruperi )

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 161 / 169

0 1 2 3 4

38. Instalatii de reglaj automat în staii.

Se au în vedere instalaiile de reglare automat a tensiunii transformatoarelor, instalaiile de reglare automat a bobinei de stingere a curenilor capacitivi de punere la pmânt. Not: Verificrile trebuie s ina seama de principiul de funcionare care este specific fiecrui tip de echipament i trebuie s fie efectuate în conformitate cu documentaiile tehnice ale productorului sau cele elaborate speciel.

38.0

38.1

38.2

38.2.1.

Verificri preliminare. Verificarea interaciunii releelor componente în schemele discrete/finalizrii comenzilor în echipamentele cu microprocesoare. Verificri funcionale. Verificarea blocului pentru formarea mrimii de referin ( de consemn )

Vezi cap.V, pct.1 Se verific funcionarea corect prin aplicarea în irul de cleme al panoului/dulapului a mrimilor de acionare necesare schemei/funciei, pentru: - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN; - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN. Verificrile se efectueaz prin injectarea tensiunii secundare sau a curentului secundar care constitue mrime de referin, la clemele de intrare în echipament sau la clemele panoului / dulapului aferent.

Funcionarea trebuie s fie corect, urmrindu-se semnalele la ieire pentru comenzi i pentru semnalizare (acolo unde este posibil se va urmri finalizarea acestora ). Pentru echipamentele care înregistreaz evenimentele se va verifica monitorizarea. Trebuie s se constate formarea corect a mrimilor de referin i etalonarea corect a domeniului de reglaj. Eroarea determinat pentru fiecare punct de

PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 162 / 169

0 1 2 3 4

38.2.2

38.2.3

38.2.4

Verificarea blocului pentru prelucrarea mrimii supravegheate ( care trebuie reglat, optimizat, minimizat, etc. ) Verificarea elementului de comparaie, între mrimea supravegheat i mrimea de referin. Verificarea funciilor de blocaj al procesului de reglaj.

Verificarea se efectueaz prin injectarea tensiunii secundare sau a curentului secundar care constitue mrimea supravegheat, la clemele de intrare în echipament sau panoul / dulapul aferent. Verificarea se efectueaz prin injectarea tensiunii secundare sau a curentului secundar care constitue mrimea supravegheat, la clemele de intrare în echipament sau panoul / dulapul aferent. Verificarea se efectueaz prin simularea condiiilor care provoac blocarea.

functionare s nu depaeasc eroarea maxim menionat în documentaia tehnic a echipamentului ( în lipsa acestor valori se va considera 10% pentru relee cu o durata de funcionare mai mare de 15 ani i 5% pentru o vechime mai mic) Trebuie s rezulte prelucrarea corect a mrimii supravegheate conform cu programul echipamentului. Trebuie s se constate funcionarea corect a echipamentului în procesul de reglaj, limitele de instabilitate maximale de reglaj. Trebuie s se constate funcionarea corect a blocajelor.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 163 / 169

0 1 2 3 4

38.2.5

38.3

38.4

38.5

38.6

Verificarea blocului de alimentare cu tensiune operativ. Verificarea circuitelor de alimentare cu mrimile de msur. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea în regim de sarcin .

Se msoar prezena i valoarea tensiunii operative. Verificarea se efectueaz prin aplicarea valorilor corespunztoare de curent i / sau de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare care se formeaz de la bornele transformatoarelor de msur, sau la înfaurarea de msur a bobinei de stingere, precum i la celelalte surse generatoare de mrimi care au rol în procesul de reglare. Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msurtori. Se verific prezena i valoarea mrimilor supravegheate. Dac este posibil se simuleaz o modificare a regimului i se urmarete reacia funciei de reglaj.

Trebuie s corespund cu datele din proiect. Valorile mrimilor msurate trebuie s corespund cu cele din proiect sau documentaia tehnic. Trebuie s se constate prezena i valoarea mrimilor de alimentare. Trebuie s se constate reacia corect ( în modul ateptat ) a procesului de reglaj.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 164 / 169

0 1 2 3 4

39. Proteciile i automatizrile specifice microhidrocentralelor ( echipate cu generatoare asincrone )

Not: - Proteciile maximale de curent, maximale i minimale de tensiune i proteciile de gaze ale transformatoarelor, se verific conform paragrafelor 1; 2; 3 i 24 din partea I-a. - Paragraful de fa se ocup cu proteciile specifice, respectiv protecia la refuz cuplare agregat, protecia la ciclu depit i protecia la supratemperatur.

39.0

39.1

39.2

39.3

Verificri preliminare. Verificri funcionale. Verificarea interaciunii releelor componente. Msurarea rezistenei de izolaie.

Vezi cap.V, pct.1 Se simuleaz condiiile de funcionare pentru: - refuz cuplare întreruptor prin acionarea unei protecii; - deschiderea incomplet a aparatului director; - atingerea pragului de acionare a temperaturii. Se verific funcionarea corect prin aplicarea în irul de cleme al panoului/dulapului a mrimilor de acionare necesare schemei/funciei, pentru: - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor 0,8UN i 1,1UN; - alimentarea cu tensiune operativ corespunztor UN. Vezi cap.V pct.3

Proteciile verificate trebuie s acioneze corect, corespunztor matricelor de declanare i semnalizare. Funcionarea trebuie s fie corect, urmarindu-se semnalele la ieire pentru comenzi i pentru semnalizare (acolo unde este posibil se va urmari finalizarea acestora ). Pentru echipamentele care înregistreaz evenimentele se va verifica monitorizarea.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 165 / 169

0 1 2 3 4

39.4 Incercarea rigiditii dielectrice.

Vezi cap.V pct.4

40. Perturbografe.

40.0

40.1

40.1.1

40.1.2

Verificri preliminare. Verificarea elementelor componente. Verificri mecanice. Verificri funcionale.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Pentru echipamentele electromecanice se vor examina starea cilindrului de înregistrare, a cilindrului intermediar din cauciuc, a cilindrului de antrenare a hârtiei, a motorului, a magaziei de tui, a electromagneilor de pornire a hârtiei, a buclelor de msur, etc. Verificarea se efectueaz prin aplicarea valorilor corespunztoare de curent i de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare , care se formeaz de la bornele transformatoarelor de msur, sau la clemele de intrare în echipament sau panoul / dulapul aferent. corespunztor i se urmarete - sistemul de adaptare i etalonare a mrimilor analogice; - sistemul de adaptare i etalonare a mrimilor logice; - sistemul de pornire, înregistrare / memorare , redare / salvare a informaiilor analogice i logice;

S nu se observe degradri care s influeneze buna funcionare. S se observe înregistrarea i stocarea corect a informaiilor.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 166 / 169

0 1 2 3 4

40.2

40.3

40.4

Verificarea circuitelor de intrare analogice / logice. Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice.

- alte funcii specifice. Verificarea se efectueaz prin aplicarea valorilor corespunztoare de curent i de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare, care se formeaza de la bornele transformatoarelor de msur, sau la clemele de intrare în echipamentul / panoul / dulapul aferent. Se verific, prin simulare, funcionarea tuturor elementelor care asigur informaiile logice ce intr în echipament ( relee / echipamente de protecie, întreruptoare, etc. ). Vezi cap.V pct.3 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msuratori. Vezi cap.V pct.4 i / sau documentaia tehnic a echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste msuratori.

Trebuie s se constate înregistrarea / memorarea evenimentelor simulate.

PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 167 / 169

0 1 2 3 4

41. Surse ( dispozitive )de curent operativ.

Altele decât bateriile de acumulatoare. Se au în vedere: - dispozitivele care produc curent continuu redresat prin prelevarea energiei de la transformatoare de msur, de curent i de tensiune, sau transformatoare de putere (ex. BACC); - dispozitive de acumulare a energiei în condensatoare încarcate cu tensiune redresat de la transformatoare de tensiune sau transformatoare de putere; - dispozitive care comut alimentarea bobinelor de declanare a întreruptoarelor de IT la înfaurarea secundar a transformatoarelor de msur de curent.

41.0

41.1

41.1.1

41.1.2

Verificri preliminare. Verificarea sursei de curent operativ. Verificri mecanice. Verificri funcionale.

Vezi cap.V, pct.1 Vezi cap.V pct.2 Se aplic la bornele de intrare ale dispozitivului mrimile specifice de alimentare, respectiv curent i/sau tensiune alternativ, la valorile nominale i la valori de ± 20% fa de valorile nominale. Se masoar la bornele de ieire prezena i valoarea mrimii electrice specifice (de ex.. tensiunea cc în circuitul de sarcin ). La aceste verificri sarcina poate fi cea real, din schema deservit, sau poate fi o sarcin echivalent cu sarcin nominal a dispozitivului.

Trebuie s se constate prezena i valoarea prescris a mrimii electrice la ieire.

PIF, N4, N2;3, N1

PE 116-2 168 / 169

0 1 2 3 4

41.2

41.3

41.4

41.5

Msurarea rezistenei de izolaie. Incercarea rigiditii dielectrice. Verificarea interaciunii între dispozitiv i elementele din schema alimentat de dispozitiv. Verificarea circuitelor de curent i circuitelor de tensiune.

Vezi cap.V pct.3 Vezi cap.V pct.4 Verificarea se face prin aplicarea valorilor corespunztoare de curent i de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare , care se formeaz de la bornele transformatoarelor de msur, sau în clemele de intrare în panoul echipamentului. Verificrile se fac la valorile nominale i la 0,8 din valorile nominale. Se simuleaz funcionarea schemei conform principiului de functionare al acesteia, pân la finalizarea aciunii prevzute (de ex. declanarea întreruptorului). Verificarea se face prin injectarea unui curent/tensiune de valoare corespunztoare , în înfaurarea primar a transformatoarelor din schema de protectie care se verific.In situaia în care nu se poate aplica metoda de mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunztoare de curent i de tensiune, în circuitele secundare corespunztoare , care se formeaz de la bornele acestor transformatoare de msur.

Se urmrete funcionarea corect a întregii scheme conform cu cerintele de proiectare. Se urmrete prezena i valoarea mrimii electrice specifice la bornele de ieire ale dispozitivului.

PIF, N4, N2;3, N1 PIF, N4, N2;3

PE 116-2 169 / 169

0 1 2 3 4

42. Surse de alimentare, de siguran, pentru unitile de calcul,

tip UPS

Sursele de siguran pentru alimentarea unitilor de calcul, tip UPS, asigur energia electric necesar funcionrii uneia sau a mai multor uniti de calcul, sub tensiune constant, într-un interval de timp determinat de caracteristicile sursei, în cazul în care alimentarea de la sursa de baz în curent alternativ, pentru alimentarea acestor uniti de calcul, se întrerupe. Sursele tip UPS se caracterizeaz prin:

- tensiunea nomimal la intrare; - tensiunea nominal la ieire; - puterea nominal la ieire; - timp de funcionare/ alimentare a unitii de calcul în minute, la dispariia tensiunii de alimentare, dac consumul reprezint

jumtate din puterea nominal la ieire sau dac consumul reprezint puterea nominal; - timpul de încrcare a bateriei.

In lipsa unor proceduri speciale, periodic, o dat pe an, trebuie s se verifice parametrii specificai mai sus, corespunztor tipului de echipament existent. Verificrile se fac prin msurtori i prin întreruperea alimentrii de baz.