Noțiuni de bază pentru Windows Movie Maker

of 11 /11
Noț iuni de bază pentru Windows Movie Maker Windows Movie Maker este o caracteristică din Windows Vista care vă permite să creați filme și expuneri de diapoziti ve pe computer, completa te de titluri cu aspect profesionist, tranziții, efecte, muzică și chiar narațiune. Și, când sunteți pregătit, utilizați Windows Movie Maker pentru a vă publica filmul și a-l partaja cu prietenii și familia. Dacă sunteți începător în editarea video digitală sau doar începător în Windows Movie Maker, continuați să citiți introducerea în diferitele instrumente pe care le veți utiliza  înWindows Movie Maker și linkurile care vă ajută să aflați mai multe. Explicarea instrumentelor Windows Movie Maker Windows Movie Maker este împărțit în trei zone principale: panourile și rezumatul/cronologia pe de o parte și monitorul de examinare, pe de altă parte. Principalele zone din Windows Movie Maker Despre panouri Windows Movie Maker furnizează mai multe panouri diferite în care se poate lucra, în funcție de activitățile pe care doriți să le finalizați . Panoul Activități listează activitățile obișnuite pe care este posibil să le efectuați la realizarea unui film, inclusiv importul de fișiere, editarea filmelor și publicarea acestora. Panoul Colecții afișează folderele pentru colecție, care conțin clipuri. Folderele pentru colecție apar în partea stângă a panoului Colecții, iar clipurile din folderul pentru colecție selectat sunt afișate în partea dreaptă a panoului Conținut. În următoarea imagine este afișat panoul Colecții:

Embed Size (px)

Transcript of Noțiuni de bază pentru Windows Movie Maker

Page 1: Noțiuni de bază pentru Windows Movie Maker

5/12/2018 Notiuni de bază pentru Windows Movie Maker - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/noiuni-de-baza-pentru-windows-movie-maker 1/11

 

Noțiuni de bază pentru Windows Movie Maker

Windows Movie Maker este o caracteristică din Windows Vista care vă permite să creațifilme și expuneri de diapozitive pe computer, completate de titluri cu aspect profesionist,tranziții, efecte, muzică și chiar narațiune. Și, când sunteți pregătit, utilizați Windows Movie

Maker pentru a vă publica filmul și a-l partaja cu prietenii și familia.Dacă sunteți începător în editarea video digitală sau doar începător în Windows MovieMaker, continuați să citiți introducerea în diferitele instrumente pe care le veți utiliza

 înWindows Movie Maker și linkurile care vă ajută să aflați mai multe.

Explicarea instrumentelor Windows Movie MakerWindows Movie Maker este împărțit în trei zone principale: panourile și rezumatul/cronologiape de o parte și monitorul de examinare, pe de altă parte.

 

Principalele zone din Windows MovieMaker 

Despre panouriWindows Movie Maker furnizează mai multe panouri diferite în care se poate lucra, în funcțiede activitățile pe care doriți să le finalizați.

• Panoul Activități listează activitățile obișnuite pe care este posibil să le efectuați larealizarea unui film, inclusiv importul de fișiere, editarea filmelor și publicarea acestora.

• Panoul Colecții afișează folderele pentru colecție, care conțin clipuri. Folderele pentrucolecție apar în partea stângă a panoului Colecții, iar clipurile din folderul pentrucolecție selectat sunt afișate în partea dreaptă a panoului Conținut. În următoareaimagine este afișat panoul Colecții:

Page 2: Noțiuni de bază pentru Windows Movie Maker

5/12/2018 Notiuni de bază pentru Windows Movie Maker - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/noiuni-de-baza-pentru-windows-movie-maker 2/11

 

Panoul Colecții

• Panoul Conținut afișează clipuri, efecte sau tranziții cu care lucrați pe parcursulcreării filmelor, în funcție de vizualizarea cu care lucrați. Aveți posibilitatea să modificațivizualizarea, astfel încât aceasta să afișeze imagini reduse sau detalii.

Aveți posibilitatea să glisați clipuri, tranziții sau efecte din panoul Conținut sau ocolecție din panoul Colecții în rezumatul/cronologia pentru proiectul curent. Deasemenea, aveți posibilitatea să glisați clipuri în monitorul de examinare, pentru a lereda. Dacă efectuați modificări asupra unui clip, acestea vor fi reflectate numai înproiectul curent; modificările nu afectează fișierul sursă.

Despre rezumat și cronologieZona în care creați și editați proiecte este afișată în două vizualizări, cea pentru rezumat și

cea pentru cronologie. Puteți alterna aceste două vizualizări pe parcursul creării unui film.

• Rezumatul. Rezumatul este vizualizarea implicită în Windows Movie Maker. Deasemenea, aveți posibilitatea să utilizați rezumatul pentru a vedea secvența sauordinea clipurilor din proiect și pentru a rearanja clipurile mai ușor, dacă este necesar.De asemenea, această vizualizare vă permite să vizualizați efectele sau tranzițiile videocare au fost adăugate. Clipurile audio pe care le-ați adăugat la un proiect nu suntafișate în rezumat, dar le puteți vedea în vizualizarea pentru cronologie. În următoareaimagine este afișată vizualizarea pentru rezumat dinWindows Movie Maker:

Vizualizare rezumat 

• Cronologia. Vizualizarea pentru cronologie oferă o vedere mai detaliată a proiectuluifilmului și vă permite să efectuați editări mai precise. Utilizând vizualizarea pentrucronologie, aveți posibilitatea să ajustați clipurile video, durata tranzițiilor dintre clipuriși să vizualizați pista audio. Aveți posibilitatea să utilizați cronologia pentru a examinasau modifica durata clipurilor din proiect. Utilizați butoanele din cronologie pentru acomuta la vizualizarea pentru rezumat, pentru a mări sau micșora detaliile unui proiect,

Page 3: Noțiuni de bază pentru Windows Movie Maker

5/12/2018 Notiuni de bază pentru Windows Movie Maker - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/noiuni-de-baza-pentru-windows-movie-maker 3/11

 

pentru a nara cronologia sau pentru a regla nivelurile audio. În următoarea imagineeste afișată vizualizarea pentru cronologie din Windows Movie Maker:

Vizualizare cronologie

Despre monitorul de examinare

Monitorul de examinare vă permite să vizualizați clipuri individuale sau un proiect întreg.Utilizând monitorul de examinare, aveți posibilitatea să examinați proiectul înainte de a-lpublica precum un film. Utilizați butoanele de sub monitorul de examinare pentru a reda sauopri temporar un clip sau pentru a derula înainte sau înapoi, cadru cu cadru, un clip. ButonulScindare vă permite să scindați un clip în două părți, în locul afișat de monitorul deexaminare.

Aveți posibilitatea să măriți sau să micșorați monitorul de examinare făcând clicpeVizualizare, indicând spre Dimensiune monitor de examinare și alegând odimensiune. De asemenea, aveți posibilitatea să glisați fereastra, pentru a o mări sau a omicșora.

Adăugarea tranzițiilor și efectelor la imagini șifișiere video în Windows Movie Maker

Aveți posibilitatea să îmbunătățiți filmele prin adăugarea de tranziții sau efecte.

 TranzițiileO tranziție controlează modul în care se redă filmul de la un clip video la altul sau de la oimagine la alta. Aveți posibilitatea să adăugați o tranziție între două imagini, clipuri videosau titluri, în orice combinație, la rezumat/cronologie. Aveți posibilitatea să modificați duratade redare a unei tranziții în limita duratei celui mai scurt clip dintr-o pereche de clipuriadiacente. Tranzițiile pe care aveți posibilitatea să le adăugați includ apariția graduală de laun ecran negru, glisarea unui clip pe ecran pentru relevarea altuia sau sfărâmarea aparentăa unui clip pentru relevarea următorului.

Orice tranziție pe care o adăugați apare în pista de tranziție din cronologie. Pentru avizualiza această pistă, trebuie să extindeți pista video. Durata tranziției este determinatăde gradul de suprapunere a două clipuri. În următoare imagine se prezintă un proiect din

rezumat care include o tranziție:

Page 4: Noțiuni de bază pentru Windows Movie Maker

5/12/2018 Notiuni de bază pentru Windows Movie Maker - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/noiuni-de-baza-pentru-windows-movie-maker 4/11

 

Tranziție în rezumat 

În următoare imagine este afișat un proiect din cronologie care include o tranziție:

Tranziție în cronologie

Ascundere totală

Pentru a adăuga o tranziție

1. În rezumat/cronologie, faceți clic pe cel de-al doilea clip din perechile declipuri video, titluri sau imagini în care doriți să adăugați o tranziție.

2. Faceți clic pe Instrumente, apoi pe Tranziții.

3. În panoul Conținut, faceți clic pe tranziția pe care doriți să o adăugați. Avețiposibilitatea să faceți clic pe Redare sub monitor, pentru a examina modul în carearată tranziția.

4. Faceți clic pe Clip, apoi pe Adăugare la cronologie sau pe Adăugare larezumat.

Page 5: Noțiuni de bază pentru Windows Movie Maker

5/12/2018 Notiuni de bază pentru Windows Movie Maker - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/noiuni-de-baza-pentru-windows-movie-maker 5/11

 

Note

• De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați o tranziție prin glisarea acesteia încronologie și prin fixarea ei între două clipuri din pista video. Alternativ, dacă vă aflați învizualizarea pentru rezumat, aveți posibilitatea să glisați tranziția în celula de tranziție

 între două clipuri video sau imagini.

• Dacă ați făcut un upgrade pentru computer de la Windows XP laWindows Vista,niciunul dintre efectele și niciuna dintre tranzițiile suplimentare pe care le-ați descărcatși instalat anterior nu vor fi disponibile în versiunea curentă de Windows Movie Maker.

Pentru a modifica durata tranziției

• În pista de tranziție din cronologie, glisați începutul tranziției către începutul sausfârșitul cronologiei, în funcție de preferințele dvs. pentru durata tranziției.

NotăPentru a vizualiza pista de tranziție din cronologie, extindeți pista video.

Pentru a modifica durata implicită de tranziție

1. Faceți clic pe Instrumente, pe Opțiuni, apoi pe fila Complex.

2. Tastați durata (în secunde) de redare implicită dorită pentru tranziții, după ceacestea sunt adăugate la rezumat/cronologie.

Pentru a elimina o tranziție

1. Alegeți una dintre următoarele variante:

• În rezumat, faceți clic pe celula de tranziții care conține tranziția pe care dorițisă o eliminați.

• În cronologie, faceți clic pe tranziția din pista de tranziție pe care doriți să oeliminați.

2. Faceți clic pe Editare, apoi pe Eliminare.

Începutul paginii

EfecteleEfectele vă permit să adăugați efecte speciale la film. De exemplu, este posibil să doriți caun film importat să arate și să aibă atmosfera unui film clasic. Aveți posibilitatea să adăugațiunul dintre efectele Învechire film la un clip video, imagine sau titlu, pentru a imprima unaspect de film vechi conținutului video pentru acel clip.

În următoare imagine este afișat un proiect din rezumat care include un efect:

Page 6: Noțiuni de bază pentru Windows Movie Maker

5/12/2018 Notiuni de bază pentru Windows Movie Maker - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/noiuni-de-baza-pentru-windows-movie-maker 6/11

 

Efect în rezumat 

În următoare imagine este afișat un proiect din cronologie care include un efect:

Efect în cronologie

Ascundere totală

Pentru a adăuga un efect

1. În rezumat/cronologie, selectați clipul video, imaginea sau titlul la care dorițisă adăugați efectul.

2. Faceți clic pe Instrumente, apoi pe Efecte.

3. În panoul Conținut, faceți clic pe efectul pe care doriți să îl adăugați. Avețiposibilitatea să faceți clic pe Redare sub monitor, pentru a examina modul în carearată efectul.

4. Faceți clic pe Clip, apoi pe Adăugare la cronologie sau pe Adăugare larezumat.

Page 7: Noțiuni de bază pentru Windows Movie Maker

5/12/2018 Notiuni de bază pentru Windows Movie Maker - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/noiuni-de-baza-pentru-windows-movie-maker 7/11

 

Note

• De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați un efect prin glisarea acestuia dinpanoul Conținut și fixarea lui pe o imagine sau pe un clip video din pista video acronologiei, în celula de efect a unui video clip sau a unei imagini din rezumat.

• Vizualizarea redusă din panoul Conținut afișează exemple de diferite efecte.

• Dacă ați făcut un upgrade pentru computer de la Windows XPlaWindows Vista,niciunul dintre efectele și niciuna dintre tranzițiile suplimentare pe care le-ați descărcatși instalat anterior nu vor fi disponibile în versiunea curentă de Windows Movie Maker.

Pentru a schimba un efect

1. În pista video a cronologiei sau în rezumat, faceți clic pe clipul video, peimaginea sau pe titlul care are aplicat efectul pe care doriți să îl schimbați.

2. Faceți clic pe Clip, indicați spre Video, apoi faceți clic pe Efecte.

3. Alegeți una dintre următoarele variante:

• Pentru a elimina un efect, în zona Efecte afișate, faceți clic pe efect, apoipeEliminare. Repetați de câte ori este necesar.

• Pentru a adăuga un efect, în zona Efecte disponibile, faceți clic pe efectulpe care doriți să îl adăugați, apoi pe Adăugare. Repetați de câte ori estenecesar.

Sfaturi

• Dacă adăugați mai multe efecte, puteți schimba ordinea în care acestea se afișeazăutilizând butoanele Mutare în sus sau Mutare în jos.

• Pentru a adăuga rapid un efect, acesta poate fi glisat spre un clip video, o imaginesau un titlu din rezumat/cronologie.

• Dacă adăugați același efect de mai multe ori la un clip, efectul este aplicat ori decâte ori îl adăugați. De exemplu, dacă adăugați efectul Accelerare, dublă de două ori laacelași clip video, acesta va fi redat de patru ori mai repede decât clipul inițial.

• De asemenea, aveți posibilitatea să eliminați un efect prin selectarea celulei deefecte din rezumat care conține efectul pe care doriți să îl eliminați, apoi prin apăsarea

tastei DELETE.

Importul fișierelor video, audio și al imaginilor în Windows Movie Maker

Page 8: Noțiuni de bază pentru Windows Movie Maker

5/12/2018 Notiuni de bază pentru Windows Movie Maker - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/noiuni-de-baza-pentru-windows-movie-maker 8/11

 

Aveți posibilitatea să importați fișiere cu următoarele extensii ale numelui în WindowsMovieMaker, pentru a le utiliza în proiect:

• Fișiere video: .asf, .avi, .dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2,.wm și .wmv

• Fișiere audio: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav și .wma

• Fișiere imagine: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff și .wmf 

De asemenea, în Windows Movie Maker aveți posibilitatea să importați fișiere a cărorextensie să difere de cele listate mai sus, dar nu toate tipurile de fișiere vor fi funcționalecând veți încerca să le utilizați la realizarea unui film.

Fișierele de tip Emisiune TV înregistrată Microsoft (cu extensia de nume de fișier .dvr-ms)care nu sunt protejate prin administrarea drepturilor digitale pot fi importate

 în WindowsMovie Maker dacă pe computer se execută Windows Vista Home PremiumsauWindows Vista Ultimate.

Pentru a importa fișiere în Windows Movie Maker

1. Faceți clic pe Fișier, apoi pe Import elemente media.

2. Navigați la amplasarea care conține fișierele media digitale pe care doriți să leimportați, apoi faceți clic pe Import.

Sfaturi

• Aveți posibilitatea să importați simultan mai multe clipuri video. În cazul clipurilorconsecutive, faceți clic pe primul clip video din listă, apăsați și țineți apăsată tastaSHIFT, apoi faceți clic pe ultimul clip din listă. În cazul clipurilor video care nu suntconsecutive, apăsați și țineți apăsată tasta CTRL, apoi faceți clic pe fiecare clip pe caredoriți să îl importați în Windows Movie Maker.

• De asemenea, aveți posibilitatea să importați fișiere video și imagini prin glisareafișierelor din Galeria foto Windows în Windows Movie Maker.

Adăugarea titlurilor de filme și genericelor înWindows Movie Maker

Cu Windows Movie Maker, aveți posibilitatea să adăugați un titlu, numele dvs., data,generice și alt text la filmul dvs. De exemplu, este posibil să doriți să adăugați un titlupentru a introduce o persoană sau o scenă care apare în film.

Aveți posibilitatea să adăugați text titlu în diferite momente din film: la început sau la sfârșit, înainte sau după un clip sau în suprapunere cu un clip. Titlul se redă pentru durata de timpspecificată, fie singur pe ecran, fie se suprapune peste fișierul video în redare, apoi titluldispare, iar clipul video sau imaginea continuă.

Page 9: Noțiuni de bază pentru Windows Movie Maker

5/12/2018 Notiuni de bază pentru Windows Movie Maker - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/noiuni-de-baza-pentru-windows-movie-maker 9/11

 

Următoarea imagine prezintă un proiect cu un titlu care apare înaintea unui clip video:

Titlu de începere a cronologiei

Următoarea imagine prezintă un proiect cu un titlu care se suprapune peste un clip video înredare:

Titlu de acoperire a cronologiei

Următoarea imagine prezintă un proiect cu generice care apar la sfârșitul proiectului:

Generic în cronologie

Ascundere totală

Page 10: Noțiuni de bază pentru Windows Movie Maker

5/12/2018 Notiuni de bază pentru Windows Movie Maker - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/noiuni-de-baza-pentru-windows-movie-maker 10/11

 

Pentru adăugarea unui titlu sau a unui generic

1. Dacă știți unde doriți să apară în film titlul sau genericul, faceți clic pe aceaamplasare în rezumat/cronologie.

2. Faceți clic pe Instrumente, apoi pe Titluri și generice.

3. Faceți clic pe linkul care corespunde punctului în care doriți să adăugați titlulsau genericul.

4. În caseta Introducere text pentru titlu, tastați textul care doriți să apară catitlu sau ca generic.

După ce tastați textul, monitorul afișează animația și formatul implicite pentru titlulsau genericul pe care doriți să îl adăugați.

5. Pentru a modifica animația pentru titlu, faceți clic pe Modificare animațiepentru titlu și selectați un element din listă.

6. Pentru a modifica fontul și culoarea titlului, faceți clic pe Modificare font șiculoare pentru text și alegeți fontul, culoarea fontului, formatarea, culoarea defundal, transparența, dimensiunea fontului și poziționarea titlului, după preferințe.

7. Faceți clic pe Adăugare titlu.

Pentru a edita un titlu existent

1. În rezumat/cronologie, faceți clic pe titlul pe care doriți să îl editați.

2. Faceți clic pe Editare, apoi pe Editare titlu.

3. Efectuați modificările dorite, apoi faceți clic pe Adăugare titlu.

Pentru a modifica durata titlului

1. Pentru a vă asigura că sunteți în vizualizare cronologie, faceți clic pemeniulVizualizare, apoi pe Cronologie.

2. Selectați titlul a cărui durată doriți să o modificați.

3. Pentru a extinde durata de redare a titlului, glisați ghidajul de terminare aascunderii parțiale spre sfârșitul cronologiei.

Pentru a reduce durata de redare a titlului, glisați ghidajul de pornire a ascunderiiparțiale spre sfârșitul cronologiei.

Pentru a elimina un titlu

1. În rezumat/cronologie, faceți clic pe titlul pe care doriți să îl eliminați din film.

2. Faceți clic pe Editare, apoi pe Eliminare.

Page 11: Noțiuni de bază pentru Windows Movie Maker

5/12/2018 Notiuni de bază pentru Windows Movie Maker - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/noiuni-de-baza-pentru-windows-movie-maker 11/11

 

Notă

Ghidajele de ascundere parțială apar sub forma unor triunghiuri negre la începutul și lasfârșitul unui clip. Indicatorul se modifică într-o săgeată roșie cu vârf dublu când îl poziționați

peste un ghidaj de ascundere parțială.