MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii...

237
MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 Nr. formular 01 02 04 05 11 13 15 20 21 22 23 24 25 26 27 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Proiecte cu finantare nerambursabila Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 CUPRINS Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2021 si perspectiva 2022-2024 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Transcript of MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii...

Page 1: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26

Nr.

formular

01

02

04

05

11

13

15

20

21

22

23

24

25

26

27

Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente

Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe

nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

Bugetul pe programe

Sinteza finantarii programelor

Fisele programelor

Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN

postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Proiecte cu finantare nerambursabila

Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii

de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si

instrumente postaderare

Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

instrumente postaderare

Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

CUPRINS

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

ordonatorilor principali de credite pentru anul 2021 si perspectiva 2022-2024

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Page 2: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Nr.

formular

28

29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Page 3: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

DOCUMENT SINTEZĂ PRIVIND POLITICILE ŞI PROGRAMELE BUGETARE PE

TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

pentru anul 2021 şi perspectiva 2022-2024

1. TITULAR: Ministerul Sanatatii

COD TITULAR: 26

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Ministerul Sanatatii elaboreaza politici, strategii si programe de actiune in domeniul sanatatii populatiei, coordoneaza si controleaza implementarea acestora la nivel national, regional si local si raspunde de realizarea procesului de reforma in domeniul sanitar. Totodata, Ministerul Sanatatii organizeaza, coordoneaza, indruma activitatile pentru asigurarea sanatatii populatiei si actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza sanatatii.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

I. MISIUNE

Intervențiile în domeniul sănătății au ca scop asigurarea unor servicii de sănătate de o calitate și o accesibilitate superioară a acestora pentru toți cetățenii. Creșterea calității serviciilor medicale presupune optimizarea tuturor componentelor legate de acestea, de la infrastructură și dotare pana la actul medical propriu-zis, de la management și sisteme informatice, până la respectarea drepturilor pacientului.

II. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU Obiectiv general

Un sistem de sănătate care sprijină şi oferă posibilitatea cetăţenilor să atingă o stare cât mai bună de sănătate şi care contribuie la creşterea calităţii vieţii acestora.

Obiective specifice:

Unul dintre obiectivele fundamentale pe care şi le asumă şi le promovează Guvernul României este continuarea reformei sectorului de sănătate prin continuarea măsurilor prevăzute în cadrul Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020. Acesta presupune o serie de reforme în sistemul public de asistenţă medicală, esenţiale pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor de sănătate şi îmbunătăţirea accesului populaţiei la îngrijirile de sănătate. Politicile se vor reflecta în creșterea speranței de viață, reducerea poverii îmbolnăvirilor, dizabilității și a deceselor premature și, implicit, în creșterea calității vieții. Stabilirea priorităților are considerente strategice şi este influențată în principal de decalajele în ceea ce privește indicatorii de sănătate și inechitatea din domeniul sănătății: mortalitatea maternă și infantilă, bolile transmisibile principale (de exemplu TB, HIV/SIDA), precum și principalele cinci patologii cronice care pot fi diagnosticate şi tratate de timpuriu (cancerul, bolile cardiovasculare, diabetul, tulburările mintale, bolile rare), cunoscute ca având un impact mai puternic asupra persoanelor celor mai sărace și vulnerabile. Accesul mai bun la serviciile de sănătate, îndeosebi pentru segmentele cele mai vulnerabile ale populației, împreună cu reducerea costurilor administrative, inclusiv prin măsuri de reabilitare şi modernizare a infrastructurii de sănătate, și alături de capacitatea administrativă îmbunătățită reprezintă obiective strategice care vizează maximizarea potențialului sectorului sanitar de a contribui într-un mod durabil din punct de vedere financiar la promovarea coeziunii sociale prin sănătate și servicii de sănătate.

Page 4: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

România şi-a stabilit pe termen scurt, mediu şi lung ariile strategice de dezvoltare pentru sectorul de sănătate astfel:

A. SĂNĂTATE PUBLICĂ

Măsurile aferente acestora vizează:

• Îmbunătățirea stării de sănătate și nutriție a femeii și copilului, inclusiv pentru grupuri dezavantajate și vulnerabile – intervenții pentru prevenirea malnutriției, obezității, a deceselor neonatale prin creșterea accesului la îngrijiri adecvate; servicii de planificare familială;

• Elaborarea, finanțarea, implementarea programelor profilactice pentru copii pentru toate ariile terapeutice, prin introducerea consultațiilor obligatorii pentru copii de vârsta 5—9 ani prin rețeaua de medicină școlară sau prin cabinetele de medicină.

• Creșterea capacității de screening neonatal pentru depistarea malformațiilor congenitale, risc genetic, erorilor înnăscute de metabolism, deficiențelor senzoriale și fibrozei chistice.

• Reducerea incidenței bolilor netransmisibile care constituie actualmente cauzele majore de morbiditate, dizabilitate și mortalitate - boli cardiovasculare și cerebrovasculare, cancere, bolile sistemului digestiv, aparatului respirator, diabet, prin măsuri precum: evaluarea riscurilor și supravegherea activă a populației prin servicii de prevenție, depistarea în faze incipiente de boală și intervenții de screening organizat, extinderea și diversificarea serviciilor care pot fi oferite la nivelul medicinei de familie și de specialitate, dezvoltarea/îmbunătățirea rețelei de screening pentru cancer, prin crearea de centre suplimentare de screening pentru cancer, achiziționarea a opt unități mobile pentru screeningul cancerului și îmbunătățirea capacității tehnice a laboratoarelor regionale de patologie și citologie;

• Reducerea mortalității și morbidității cauzate de bolile transmisibile, a impactului lor pentru individ și societate, iar pe termen lung diminuarea semnificativă a incidenței lor;

• Elaborarea Legii prevenției prin care populația să fie informată asupra efectelor nocive ale unor alimente, produse sau obiceiuri alimentare sau comportamentale.

• Demersuri pentru adoptarea Legii vaccinării, care va cuprinde obligativitatea vaccinării populației, dar și obligația autorităților, în primul rând a Ministerului Sănătății, de a desfășura campanii de informare, de a asigura aprovizionarea cu vaccinuri, de a garanta calitatea și siguranța vaccinării conform standardelor europene. În cadrul legii vaccinarii va fi stabilită și obligația Ministerului Sănătății de a elabora și aplica un plan multianual de vaccinări și implicit, un plan multianual de achiziții de vaccinuri.

• Creșterea capacității de screening a bolilor infecțioase transmisibile (inclusiv cu transmitere sexuală): hepatită, HIV, tuberculoză.

• Sănătatea în relaţie cu mediul;

• Sănătatea mintală - îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu tulburări psihice prin asigurarea accesului acestora la terapii medico-psihologice; depistarea consumului de substanţe psihoactive;

• Bolile rare - îmbunătățirea calității îngrijirii pacientului cu asemenea afecțiuni pe tot lanțul de îngrijiri și asigurarea accesului la terapia specifică;

• Introducerea unor acțiuni noi, precum: depistarea bolilor cardiovasculare cu risc major pornind de la patologia hipertensivă. Punerea în aplicare a măsurilor sus enumerate se realizează în cadrul programelor naționale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii și Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar - Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD 8362RO)

B. SERVICIILE DE SĂNĂTATE

Măsurile aferente ariei strategice servicii de sănătate îşi propun:

Page 5: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

• Creșterea gradului de interconectare a furnizorilor de servicii medicale în vederea facilitării schimbului de informații utile pacienților;

• Îmbunătățirea sistemului de raportare statistica în domeniul medical și dezvoltarea unui sistem de alertă epidemiologică precoce;

• Consolidarea reţelei de servicii de asistenţă medicală comunitară destinate grupurilor vulnerabile;

• Creşterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor de asistenţă medicală primară, incluzând creşterea ponderii serviciilor de prevenţie primară, secundară şi terţiară, diagnostic precoce şi tratament, monitorizarea pacientului cronic (HTA, diabet) în comunitate;

• Consolidarea calitatii şi eficacităţii serviciilor furnizate în ambulatorul de specialitate, concomitent cu scăderea numărului de cazuri de spitalizare continuă.

• Introducerea obligativității tuturor furnizorilor de servicii de sănătate de a crea liste de așteptare pentru pacienții cronici pe criterii clare și transparente, diferențiate pe tipuri de patologii, precum și sisteme digitalizate de programări

• Creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin consolidarea sistemului integrat de urgenţă şi asigurarea accesibilităţii la asistenţa medicală de urgenţă adecvată în mod echitabil;

• Extinderea sistemului de telemedicină între prespital și spital, precum și între unitățile și compartimentele de primiri urgențe, la care se pot adauga și centrele de permanență.

• Regionalizarea/concentrarea asistenţei medicale spitaliceşti şi crearea de reţele regionale de referinţă cu spitale şi laboratoare de diferite grade de competenţă interconectate cu sectorul de asistenţă primară şi ambulatorie de specialitate;

• Plasarea în centrul rețelei de spitale a spitalelor regionale de urgenţă cu înalt nivel de performanță, cărora li se adaugă spitalele zonale, completat de restul spitalelor județene de urgență și a celor din Municipiul București, precum și institutele de specialitate;

• Îmbunătățirea unor servicii medicale selectate, prin reabilitarea/crearea și furnizarea de echipamente medicale și de alt tip pentru săli de operație, unitați de terapie intensive, unitați pentru arși, unități de radioterapie, servicii de urgență și servicii de diagnostic (imagistică medicală);

• Ministerul Sănătății va realiza prin Direcțiile de sănătate publică controlul și va asigura implementarea efectivă a Planului Strategic de Prevenire și Combatere a Infecțiilor Nosocomiale la nivelul tuturor spitalelor publice și private, plan adoptat în 2016.

• Ministerul Sănătății, prin Direcțiile de sănătate publică, va iniția și implementa un Program de Combatere a Rezistenței la Antimicrobiene (antibiotice), ce va putea accesa finanțare europeană

• Creșterea accesului la servicii de reabilitare, paliaţie și de îngrijiri pe termen lung

C. MĂSURI TRANSVERSALE

• Consolidarea capacității de previzionare a servicilor medicale oferite populației prin dezvoltarea de către Ministerul Sănătății a unor sisteme informatice de analiză pentru domeniile strategice ale sistemului (resurse umane, infrastructură, resurse financiare);

• Întărirea capacităţii administrative la nivel naţional, regional şi local;

• Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane în sănătate; Rezidențiatul va face obiectul unei analize în vederea demarării unei adevărate reforme, prin corelarea locurilor și posturilor scoase la concurs cu proiecția pe minimum 5 ani a specialităților deficitare și cu distribuția geografică a acestora, prin actualizarea tematicii și bibliografiei de examen, prin restabilirea curriculei pentru fiecare specialitate în

Page 6: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

parte, astfel că, încă din timpul rezidențiatului, tinerii medici să poată căpăta competențele necesare practicării medicinei la standardele tehnologice și de calitate actuale.

• Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor financiare în sănătate, asigurarea controlului costurilor şi a protectiei financiare a populaţiei;

• Implementarea măsurilor strategice privind prevenirea fraudei și corupției în administrația și serviciile sistemului de sănătate;

• Asigurarea accesului pacienților la medicamente și dezvoltarea sistemului de evaluare a tehnologiilor medicale în vederea utilizării medicamentelor inovative eficiente şi a altor tehnologii inovative, concomitent cu asigurarea accesului la medicamente generice.

• Promovarea cercetării şi inovării în sănătate;

• Colaborare intersectorială pentru o stare de sănătate mai bună a populaţiei, în special a grupurilor vulnerabile;

• Eficientizarea sistemului de sănătate prin accelerarea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor moderne (E- sănătate) ;

• Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel naţional, regional şi local, în vederea reducerii inechităţii in accesul la serviciile de sănătate.

Rezultate aşteptate:

În urma implementării acestor politici sistemul de sănătate din România va avea pe termen mediu şi lung următoarele caracteristici minimale:

• furnizează, permanent, servicii de sănătate sigure şi eficiente, iar pacientul primeşte serviciile medicale de care are nevoie, la toate nivelurile de asistenţă medicală (primar, secundar, terţiar);

• politicile publice de la cele de alocare a resurselor la nivel naţional, până la cele legate de metodele de diagnostic şi tratament se vor baza pe cele mai bune cunoştinţe ştiinţifice şi tehnologice existente;

• asigurarea calităţii serviciilor medicale;

• reducerea riscului şi asigurarea siguranţei pacientului va fi sprijinită prin sistemele şi procedurile informaţionale propuse şi prin sistemul de monitorizare a calităţii, care vor ajuta la recunoaşterea, prevenirea şi diminuarea erorilor;

• optimizarea sistemului se va axa pe facilitarea cooperării intersectoriale, esenţială pentru abordarea determinanţilor sănătăţii cu impact crescut asupra sănătăţii;

Pentru implementarea obiectivelor şi măsurilor subsecvente și pentru asigurarea functionarii in conditii de calitate a sistemului sanitar sunt absolut necesare urmatoarele masuri:

- cresterea graduala a resurselor alocate; - cresterea finantarii asistentei mediale de urgenta; - sustinerea financiara a programelor de sanatate; - finantarea reabilitarii, consolidarii unor unitati sanitare publice; - finantarea construirii de noi spitale; - finantarea achizitionarii si a dotarii unitatilor sanitare cu echipamente

medicale, cu aparatura medicala si mijloace de transport sanitar; - acordarea de sprijin financiar imbunatatirea infrastructurii si dotarea spitalelor

publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale.

4. MENTIUNI SPECIALE

I. PROGRAM PROVOCARI IN SANATATEA PUBLICA LA NIVEL EUROPEAN-

GRANTURILE SEE 2014-2021 (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)

Page 7: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

La data de 13 octombrie 2016 a fost semnat Memorandumul de Înţelegere între

Guvernele României şi cele ale statelor SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) privind

implementarea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021.

Obiectivele Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 sunt reprezentate de susținerea

coeziunii economice și sociale în Europa prin creștere economică, dezvoltare durabilă,

reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European și

consolidarea relațiilor de cooperare între statul donator (Norvegia) și statele beneficiare.

În cadrul acestui mecanism financiar, Ministerul Sănătății derulează, în calitate de

Operator de Program, Programul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european”.

Bugetul alocat este de 48.235.294 euro (85% - grant și 15%-cofinantare). Partenerii

norvegieni de program sunt Institutul Norvegian de Sănătate Publică (NIPH) și Direcția

Norvegiană de Sănătate (HDIR). Acordul de Program a fost semnat la data de 16 iulie

2018 intre Ministrul Fondurilor Europene si Comitetul Mecanismului Financiar.

Ministerul Sănătății este responsabil cu pregătirea și implementarea Programului

”Provocări în sănătatea publică la nivel european”, respectiv elaborarea propunerii de

program, managementul fondurilor prin selecția, evaluarea, contractarea și monitorizarea

proiectelor predefinite, dar și a proiectelor selectate prin apeluri de proiecte. Ministerul

Fondurilor Europene îndeplinește calitatea de Coordonator Național al Mecanismului

Financiar SEE denumit ”Punct Național de Contact”, responsabil cu îndeplinirea

obiectivelor stabilite de Donatori.

I. FONDURI EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII

a. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

(POCU) POCU stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de

către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

In cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/906/4/9/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, din data de 22.01.2021 proiectul „Măsuri de stimulare a personalului din domeniul sănătății aflat în prima linie de luptă cu noul coronavirus”, cod SMIS 148361, - urmeaza sa fie in etapa de evaluare pentru semnarea contractului de finantare.

b. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 –

2020 (POC)

Page 8: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea continutului digital si a infrastructurii sistemice de

Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (TIC) în domeniul e‐educație, e‐incluziune,

e‐sănătate și e‐cultură.

1. Proiect: „Sistem informatic pentru registrele de sănătate - RegInterMed”

În pateneriat cu în parteneriat cu Agenția pentru Digitalizarea României, cu valoarea totală

aprobată a de 67,591,875.80 lei (inclusiv TVA), din care 66,781,855.80 lei (inclusiv TVA)

reprezintă valoare buget pentru Ministerul Sănătății.

Stadiul: În data de 21.12.2020 a fost semnat contractul de finanțare de către Ministerul

Sănătății și transmis pentru semnare de către ministrul Ministerul Fondurilor Europene.

2 Proiect: „Sistem Informatic pentru Evidenta Clinica a sectiilor A.T.I. (S.I.E.C.-

A.T.I.)”

În pateneriat cu în parteneriat cu Agenția pentru Digitalizarea României, cu valoarea totală

aprobată a de 134.498.076,93 lei (inclusiv TVA), din care 132.618.048,93 lei (inclusiv

TVA) reprezintă valoare buget pentru Ministerul Sănătății.

Stadiul: a fost aprobat pentru finanțare si se așteaptă demararea procedurilor de semnare

a contractului de finanțare de către Ministerul Fondurilor Europene.

c. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

(POR)

Prin Axele prioritare din POR 2014-2020 au fost sustinute si se afla in implementare un numar de 56 de proiecte cu un buget eligibil in valoare de 1,103,763,161.78 lei . Prin implementarea acesdtor proiecte se urmareste imbunatatirea accesului, calitatii si eficientei serviciilor publice din sistemul sanitar romanesc prin dotarea compartimentelor UPU, CPU si a ambulatoriilor spitalelor cu aparatura medicala.

d. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

2014 – 2020 (POCA)

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare.

e. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014

– 2020 (POIM)

În cadrul acestei finanțări se va realiza Laboratorul Național de Monitorizare a calității apei, în care Ministerul Sănătății este partener alături de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională ”Apele Române”.

.

Page 9: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

II. Ministerul Sănătății, prin Unitatea de Management al Proiectului, implementează proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat de Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) prin Acordul de Împrumut nr. 8362RO, ratificat prin Legea nr. 179/16 decembrie 2014.

Obiectivele programului

În cadrul Strategiei naționale de sănătate 2014-2020, proiectul propus va sprijini prima fază a reformelor cuprinzătoare din sectorul sanitar pe termen mediu și lung, concentrându-se asupra a două domenii/componente principale: (1) întărirea furnizării serviciilor de asistență medicală și (2) îmbunătățirea guvernanței și administrării sectorului sanitar

5. Politica în domeniul investiţiilor publice

Programul de investiţii al Ministerului Sănătăţii, se regăseşte definit în strategia fiscal bugetară pe termen mediu a Ministerului Sănătăţii, prin două principale proiecte investiţionale, în cadrul cărora se regăsesc o serie de subproiecte :

• Proiectul 1. Finanţarea dezvoltarii şi modernizarea infrastructurii

sanitare, cu subproiectele: a. Finalizarea obiectivelor de investiţii începute în anii precedenţi; b. Continuarea programului de consolidări (şi alte lucrări de intervenţii) a

clădirilor unităţilor sanitare (Institutul Regional de Oncologie Timișoara – cu termen estimat de finalizare în anul 2025; extinderea secției de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică - Spitalul Universitar de Urgență București – cu termen estimat de finalizare în anul 2021);

c. Reabilitarea infrastructurii unităţilor sanitare prin efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale;

d. Construirea Spitalelor Regionale de Urgenţă, inclusiv prin Programul Operațional Regional: 8 spitale regionale;

e. Reabilitarea/modernizarea/extinderea: spitale județene — cel puțin 15; ambulatorii de specialitate — cel puțin 150, U.P.U. — cel puțin 25, Centre comunitare integrate medico-sociale

f. Centre comunitare integrate medico-sociale de care vor beneficia peste 270.000 de persoane.

g. Masuri pentru digitalizare, finanțate inclusiv prin programul Operational Competitivitate pentru implementarea registrelor de boală si a informatizării secțiilor de ATI și prin Programul Operțional Capacitate Administrativă pentru digitalizarea procesului de emitere avize/autorizații

• Proiectul 2. Dotarea unităţilor sanitare cu aparatură medicală,

echipamente şi mijloace de transport sanitar specifice (ambulanţe,

autosanitare, etc.), cu subproiectele: a. Dotarea cu aparatură / echipamente medicale la nivelul spitalelor publice; b. Dotarea cu mijloace de transport sanitar specifice ( ambulanţe, autosanitare,

elicoptere,etc.). c. Dotarea cabinetelor medicilor de familie. d. Dezvoltarea de centre de telemedicină regionale saunaționale în funcție de

specialitate.

Page 10: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Ministerul Sănătății va realiza o analiză riguroasă a infrastructurii și dotărilor celor 367 de spitale publice și stabilirea unei liste de priorități urgente a investițiilor acolo unde există condiții insalubre sau care pun în pericol siguranța pacienților.

Derularea acestor două principale proiecte şi a subproiectelor aferente, au ca scop asigurarea populaţiei cu servicii medicale performante, care să acopere nevoile acesteia şi care să fie comparabile cu cele oferite în prezent de furnizorii de servicii de acelaşi tip din statele membre ale Uniunii Europene.

Page 11: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

SIN

TE

ZA

PO

LIT

ICIL

OR

SI

A P

RO

GR

AM

EL

OR

BU

GE

TA

RE

FIN

AN

TA

TE

PR

IN B

UG

ET

I.

Cre

dite d

e a

ngaja

me

nt

II. C

redite b

ug

eta

re

-mii

lei-

Pro

gra

me b

ug

eta

re , c

od

CA

/ C

B

Execuție p

ână

la 2

02

0

Pro

pun

eri

202

1

Estim

ari

20

22

E

stim

ari

202

3

Estim

ari

20

24

1

2

3

4

5

6

7

Pro

gram

e b

ug

eta

re -

to

tal

I 59.4

37.1

55

10.8

58.3

42

11.1

24.8

52

11.1

42.8

32

11.1

25.7

81

din

care

: II

59.4

03.6

18

10.8

62.7

60

10.9

59.7

56

10.8

52.6

10

11.1

46.3

09

Pro

gra

mul P

revenir

ea ș

i contr

olu

l bolil

or

cu

impact m

ajo

r asupra

stă

rii de sănăta

te a

po

pulației –co

d 5

74

I 14.4

07.0

03

2.8

03.9

48

1.9

70.0

00

1.9

70.0

00

1.7

90.0

00

II

14.4

07.0

03

2.8

03.9

48

1.8

45.2

51

1.6

79.7

78

1.9

76.8

44

Pro

gra

mul „A

sig

ura

rea

calității serv

iciil

or”

I

5.4

10.9

03

289.7

82

926.5

96

933.0

00

90

4.3

16

medic

ale

˝ -

cod 6

48

II

5.3

77.2

66

294.2

00

886.2

49

933.0

00

91

8.0

00

Pro

gra

mul „A

sig

ura

rea d

ezvoltări

i capacității

I 39.6

19.2

49

7.7

64.6

12

8.2

28.2

56

8.2

39.8

32

8.2

51.4

65

insituțion

ale

a s

iste

mulu

i de să

năta

te”

–cod

64

9

II

39.6

19.3

49

7.7

64.6

12

8.2

28.2

56

8.2

39.8

32

8.2

51.4

65

Page 12: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2019-2024

Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5600

01

10

20

51

55

56

58

59

65

70

71

84

85

TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEII.Credite de angajament

14.647.578

14.664.606

2.032.205

3.596.302

8.836.376

4.327

8.084

11.314

10.869

165.127

16.979

16.979

-34.006

-34.006

20.080.647

19.742.812

20.025.395

19.690.460

2.259.104

2.259.104

4.457.847

4.457.847

12.712.227

12.681.590

6.359

6.359

380.353

70.199

12.001

12.001

197.504

203.360

55.252

52.352

55.252

52.352

8.963.836

18.625.721

17.532.882

18.525.712

17.432.873

2.329.157

2.329.157

4.858.404

4.858.404

9.570.514

9.574.932

5.013

5.013

48

48

1.272.076

502.319

13.000

13.000

477.500

150.000

100.009

100.009

100.009

100.009

6.011.946

-7,25

-11,19

-7,49

-11,47

3,10

3,10

8,99

8,99

-24,71

-24,50

-21,17

-21,17

234,45

615,56

8,32

8,32

141,77

-26,24

81,01

91,03

81,01

91,03

-32,93

19.787.536

15.374.710

19.570.940

15.198.461

2.329.157

2.329.157

4.551.099

4.551.099

7.374.876

7.250.127

5.000

5.000

5.246.895

900.078

13.000

13.000

50.913

150.000

216.596

176.249

216.596

176.249

3.364.876

12.811.437

14.304.138

12.578.437

14.071.138

2.340.733

2.340.733

4.551.099

4.551.099

5.266.858

4.976.636

5.000

5.000

401.747

1.909.698

13.000

13.000

274.972

233.000

233.000

233.000

233.000

1.266.858

A B

MINISTERUL SANATATII

14.165.631

16.640.996

13.997.631

16.472.996

2.352.366

2.352.366

4.551.099

4.551.099

5.198.911

5.219.439

5.000

5.000

1.877.255

4.332.092

13.000

13.000

168.000

168.000

168.000

168.000

1.162.595

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 13: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6600

01

51

01

10

20

51

55

56

58

59

65

70

71

84

85

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

SANATATE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

5.394.698

5.394.698

5.394.698

9.252.433

9.269.390

2.032.205

3.595.784

3.441.678

4.327

8.084

11.314

10.869

165.127

16.979

16.979

-33.935

-33.935

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

11.115.911

10.778.076

11.060.659

10.725.724

2.259.054

2.259.054

4.456.997

4.456.997

3.748.391

3.717.754

6.359

6.359

380.353

70.199

12.001

12.001

197.504

203.360

55.252

52.352

55.252

52.352

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

12.611.675

11.518.836

12.512.866

11.420.027

2.329.107

2.329.107

4.857.554

4.857.554

3.558.568

3.562.986

5.013

5.013

48

48

1.272.076

502.319

13.000

13.000

477.500

150.000

98.809

98.809

98.809

98.809

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

13,46

6,87

13,13

6,47

3,10

3,10

8,99

8,99

-5,06

-4,16

-21,17

-21,17

234,45

615,56

8,32

8,32

141,77

-26,24

78,83

88,74

78,83

88,74

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

16.421.760

12.008.934

16.205.164

11.832.685

2.329.107

2.329.107

4.550.249

4.550.249

4.010.000

3.885.251

5.000

5.000

5.246.895

900.078

13.000

13.000

50.913

150.000

216.596

176.249

216.596

176.249

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

11.543.679

13.036.380

11.310.679

12.803.380

2.340.683

2.340.683

4.550.249

4.550.249

4.000.000

3.709.778

5.000

5.000

401.747

1.909.698

13.000

13.000

274.972

233.000

233.000

233.000

233.000

A B

MINISTERUL SANATATII

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

13.002.136

15.477.501

12.834.136

15.309.501

2.352.316

2.352.316

4.550.249

4.550.249

4.036.316

4.056.844

5.000

5.000

1.877.255

4.332.092

13.000

13.000

168.000

168.000

168.000

168.000

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 14: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

7000

5001

01

10

20

70

71

84

85

01

10

20

51

55

56

58

59

65

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE

447

518

518

-71

-71

14.594.287

14.615.550

2.020.495

3.561.526

8.836.376

4.327

8.063

8.767

10.869

900

900

900

900

50

50

850

850

19.992.516

19.654.681

19.950.264

19.615.329

2.242.876

2.242.876

4.409.940

4.409.940

12.712.227

12.681.590

6.359

6.359

369.357

59.203

12.001

12.001

2.100

2.100

900

900

50

50

850

850

1.200

1.200

1.200

1.200

18.532.732

17.446.371

18.452.732

17.366.371

2.315.107

2.315.107

4.808.319

4.808.319

9.570.514

9.574.932

5.013

5.013

1.263.279

500.000

13.000

13.000

133,33

133,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7,30

-11,24

-7,51

-11,47

3,22

3,22

9,03

9,03

-24,71

-24,50

-21,17

-21,17

242,02

744,55

8,32

8,32

900

900

900

900

50

50

850

850

19.709.387

15.296.561

19.505.791

15.133.312

2.315.107

2.315.107

4.500.000

4.500.000

7.374.876

7.250.127

5.000

5.000

5.246.895

900.078

13.000

13.000

900

900

900

900

50

50

850

850

12.733.288

14.225.989

12.513.288

14.005.989

2.326.683

2.326.683

4.500.000

4.500.000

5.266.858

4.976.636

5.000

5.000

401.747

1.909.698

13.000

13.000

A B

MINISTERUL SANATATII

900

900

900

900

50

50

850

850

14.087.482

16.562.847

13.932.482

16.407.847

2.338.316

2.338.316

4.500.000

4.500.000

5.198.911

5.219.439

5.000

5.000

1.877.255

4.332.092

13.000

13.000

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 15: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5601

6500

01

01

70

71

84

85

01

51

01

51

01

10

20

51

55

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEII.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

165.127

9.449

9.449

-30.712

-30.712

5.394.698

5.394.698

5.394.698

5.394.698

5.394.698

5.394.698

9.199.589

9.220.852

2.020.495

3.561.526

3.441.678

4.327

197.504

203.360

42.252

39.352

42.252

39.352

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

11.028.680

10.690.845

10.986.428

10.651.493

2.242.876

2.242.876

4.409.940

4.409.940

3.748.391

3.717.754

6.359

6.359

477.500

150.000

80.000

80.000

80.000

80.000

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

12.520.786

11.434.425

12.440.786

11.354.425

2.315.107

2.315.107

4.808.319

4.808.319

3.558.568

3.562.986

5.013

5.013

141,77

-26,24

89,34

103,29

89,34

103,29

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

13,53

6,96

13,24

6,60

3,22

3,22

9,03

9,03

-5,06

-4,16

-21,17

-21,17

50.913

150.000

203.596

163.249

203.596

163.249

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

16.344.511

11.931.685

16.140.915

11.768.436

2.315.107

2.315.107

4.500.000

4.500.000

4.010.000

3.885.251

5.000

5.000

274.972

220.000

220.000

220.000

220.000

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

11.466.430

12.959.131

11.246.430

12.739.131

2.326.683

2.326.683

4.500.000

4.500.000

4.000.000

3.709.778

5.000

5.000

A B

MINISTERUL SANATATII

155.000

155.000

155.000

155.000

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

12.924.887

15.400.252

12.769.887

15.245.252

2.338.316

2.338.316

4.500.000

4.500.000

4.036.316

4.056.844

5.000

5.000

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 16: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6601

56

58

59

65

70

71

84

85

01

10

20

51

55

56

58

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

SANATATE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

8.063

8.767

10.869

165.127

9.449

9.449

-30.712

-30.712

9.199.589

9.220.852

2.020.495

3.561.526

3.441.678

4.327

8.063

8.767

369.357

59.203

12.001

12.001

197.504

203.360

42.252

39.352

42.252

39.352

11.028.680

10.690.845

10.986.428

10.651.493

2.242.876

2.242.876

4.409.940

4.409.940

3.748.391

3.717.754

6.359

6.359

369.357

59.203

1.263.279

500.000

13.000

13.000

477.500

150.000

80.000

80.000

80.000

80.000

12.520.786

11.434.425

12.440.786

11.354.425

2.315.107

2.315.107

4.808.319

4.808.319

3.558.568

3.562.986

5.013

5.013

1.263.279

500.000

242,02

744,55

8,32

8,32

141,77

-26,24

89,34

103,29

89,34

103,29

13,53

6,96

13,24

6,60

3,22

3,22

9,03

9,03

-5,06

-4,16

-21,17

-21,17

242,02

744,55

5.246.895

900.078

13.000

13.000

50.913

150.000

203.596

163.249

203.596

163.249

16.344.511

11.931.685

16.140.915

11.768.436

2.315.107

2.315.107

4.500.000

4.500.000

4.010.000

3.885.251

5.000

5.000

5.246.895

900.078

401.747

1.909.698

13.000

13.000

274.972

220.000

220.000

220.000

220.000

11.466.430

12.959.131

11.246.430

12.739.131

2.326.683

2.326.683

4.500.000

4.500.000

4.000.000

3.709.778

5.000

5.000

401.747

1.909.698

A B

MINISTERUL SANATATII

1.877.255

4.332.092

13.000

13.000

155.000

155.000

155.000

155.000

12.924.887

15.400.252

12.769.887

15.245.252

2.338.316

2.338.316

4.500.000

4.500.000

4.036.316

4.056.844

5.000

5.000

1.877.255

4.332.092

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 17: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5008

6608

59

65

70

71

84

85

01

56

58

70

71

01

56

58

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

SANATATE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

10.869

165.127

9.449

9.449

-30.712

-30.712

2.569

2.569

21

2.547

2.569

2.569

21

12.001

12.001

197.504

203.360

42.252

39.352

42.252

39.352

10.996

10.996

10.996

10.996

10.996

10.996

10.996

10.996

10.996

10.996

10.996

13.000

13.000

477.500

150.000

80.000

80.000

80.000

80.000

14.654

8.176

8.845

2.367

48

48

8.797

2.319

5.809

5.809

5.809

5.809

14.654

8.176

8.845

2.367

48

48

8.797

8,32

8,32

141,77

-26,24

89,34

103,29

89,34

103,29

33,27

-25,65

-19,56

-78,47

-20,00

-78,91

33,27

-25,65

-19,56

-78,47

-20,00

13.000

13.000

50.913

150.000

203.596

163.249

203.596

163.249

13.000

13.000

274.972

220.000

220.000

220.000

220.000

A B

MINISTERUL SANATATII

13.000

13.000

155.000

155.000

155.000

155.000

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 18: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -7

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5010

6610

7010

70

71

01

10

20

70

71

84

85

01

10

20

70

71

84

85

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

SANATATE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE

2.547

50.722

46.487

11.710

34.776

7.530

7.530

-3.294

-3.294

50.275

45.969

11.710

34.258

7.530

7.530

-3.223

-3.223

10.996

77.135

77.135

64.135

64.135

16.228

16.228

47.907

47.907

13.000

13.000

13.000

13.000

76.235

76.235

63.235

63.235

16.178

16.178

47.057

47.057

13.000

13.000

13.000

13.000

2.319

5.809

5.809

5.809

5.809

78.335

78.335

64.135

64.135

14.050

14.050

50.085

50.085

14.200

14.200

14.200

14.200

76.235

76.235

63.235

63.235

14.000

14.000

49.235

49.235

13.000

13.000

13.000

13.000

-78,91

1,56

1,56

0,00

0,00

-13,42

-13,42

4,55

4,55

9,23

9,23

9,23

9,23

0,00

0,00

0,00

0,00

-13,46

-13,46

4,63

4,63

0,00

0,00

0,00

0,00

78.149

78.149

65.149

65.149

14.050

14.050

51.099

51.099

13.000

13.000

13.000

13.000

77.249

77.249

64.249

64.249

14.000

14.000

50.249

50.249

13.000

13.000

13.000

13.000

78.149

78.149

65.149

65.149

14.050

14.050

51.099

51.099

13.000

13.000

13.000

13.000

77.249

77.249

64.249

64.249

14.000

14.000

50.249

50.249

13.000

13.000

13.000

13.000

A B

MINISTERUL SANATATII

78.149

78.149

65.149

65.149

14.050

14.050

51.099

51.099

13.000

13.000

13.000

13.000

77.249

77.249

64.249

64.249

14.000

14.000

50.249

50.249

13.000

13.000

13.000

13.000

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 19: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -8

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

10

20

70

71

84

85

PUBLICA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

447

518

518

-71

-71

900

900

900

900

50

50

850

850

2.100

2.100

900

900

50

50

850

850

1.200

1.200

1.200

1.200

133,33

133,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

900

900

900

50

50

850

850

900

900

900

900

50

50

850

850

A B

MINISTERUL SANATATII

900

900

900

900

50

50

850

850

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 20: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2019-2024

(sume alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

51

01

01

03

11

25

38

45

69

73

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri catre institutii publice

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Actiuni de sanatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatateI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe pentru sanatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-socialeI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatiiI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatateI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantinaI.Credite de angajament

14.594.287

14.615.550

2.020.495

3.561.526

8.836.376

7.855.450

204.229

1.510.000

4.568.567

278.691

59.873

107.890

1.126.201

19.992.516

19.654.681

19.950.264

19.615.329

2.242.876

2.242.876

4.409.940

4.409.940

12.712.227

12.681.590

12.148.720

12.148.720

213.949

213.949

1.750.204

1.750.204

7.165.807

7.165.807

470.437

470.437

61.337

61.337

113.815

113.815

2.115.679

2.115.679

240.153

18.532.732

17.446.371

18.452.732

17.366.371

2.315.107

2.315.107

4.808.319

4.808.319

9.570.514

9.574.932

9.374.932

239.180

1.539.597

5.493.065

445.000

60.261

305.000

1.262.829

-7,30

-11,24

-7,51

-11,47

3,22

3,22

9,03

9,03

-24,71

-24,50

-22,83

11,79

-12,03

-23,34

-5,41

-1,75

167,98

-40,31

19.709.387

15.296.561

19.505.791

15.133.312

2.315.107

2.315.107

4.500.000

4.500.000

7.374.876

7.250.127

12.733.288

14.225.989

12.513.288

14.005.989

2.326.683

2.326.683

4.500.000

4.500.000

5.266.858

4.976.636

A B

MINISTERUL SANATATII

14.087.482

16.562.847

13.932.482

16.407.847

2.338.316

2.338.316

4.500.000

4.500.000

5.198.911

5.219.439

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 21: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

56

02

01

02

25

75

08

11

12

22

23

24

08

01

01

II.Credite bugetare

Transferuri pentru stimulentul de risc

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri de capital

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgentaI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

A. Transferuri interne

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseII.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

980.926

348.712

10.238

23.246

522.480

24.814

51.436

4.327

4.327

4.327

8.063

8.063

8.063

240.153

17.339

17.339

563.507

532.870

285.085

285.313

29.540

29.540

21.948

42.499

155.721

145.751

29.379

6.940

41.834

22.827

6.359

6.359

431

431

431

431

5.928

5.928

5.928

5.928

30.000

200.000

60.000

10.000

60.134

49.866

10.000

10.000

5.013

5.013

13

13

5.000

5.000

-87,51

-62,47

-78,97

-66,15

41,50

-65,79

44,09

-56,19

-21,17

-21,17

-96,98

-96,98

-15,65

-15,65

5.000

5.000

5.000

5.000

A B

MINISTERUL SANATATII

5.000

5.000

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 22: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

58

01

02

15

31

34

01

02

03

01

02

01

01

03

01

02

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European (FSE)

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mecanismele financiare Spatiul Economic European si NorvegianI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri reprezentand cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri reprezentand cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian pentru promotorii de proiect/beneficiari institutii publiceI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri reprezentand cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian pentru promotorii de proiect/beneficiari, altii decat

8.767

2.030

354

1.676

5.147

1.336

3.811

1.206

1.206

64

7

57

319

319

369.357

59.203

321.694

26.398

166.733

8.691

115.441

17.704

39.520

3

26.596

19.715

5.201

4.106

21.395

15.609

59

59

59

59

313

313

140

140

173

173

20.695

12.718

20.661

12.718

1.263.279

500.000

383.496

40.525

342.893

78

106.030

19.942

86.088

161

161

260

140

120

10.053

9.678

242,02

744,55

1.352,75

366,29

1.836,81

2.500,00

437,81

385,68

451,53

172,88

172,88

-16,93

0,00

-30,64

-20,95

-23,90

5.246.895

900.078

401.747

1.909.698

A B

MINISTERUL SANATATII

1.877.255

4.332.092

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 23: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100 01

59

65

70

71

84

85

40

01

03

01

01

02

03

30

03

04

institutii publice

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Constructii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altorinstitutii publiceII.Credite bugetare

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

10.869

10.869

165.127

9.449

9.449

1.317

281

1.036

8.132

-30.712

-30.712

-30.712

-28.815

-1.897

5.394.698

34

12.001

12.001

12.001

12.001

197.504

203.360

42.252

39.352

42.252

39.352

34.252

31.352

2.899

350

31.237

30.886

27

27

89

89

8.000

8.000

8.963.836

8.963.836

375

13.000

13.000

13.000

477.500

150.000

80.000

80.000

80.000

80.000

50.000

10.900

38.000

100

1.000

30.000

6.011.946

6.011.946

8,32

8,32

8,32

141,77

-26,24

89,34

103,29

89,34

103,29

59,48

3.014,29

23,03

270,37

1.023,60

275,00

-32,93

-32,93

13.000

13.000

50.913

150.000

203.596

163.249

203.596

163.249

3.364.876

3.364.876

13.000

13.000

274.972

220.000

220.000

220.000

220.000

1.266.858

1.266.858

A B

MINISTERUL SANATATII

13.000

13.000

155.000

155.000

155.000

155.000

1.162.595

1.162.595

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 24: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5601

6500

04

01

01

51

01

51

01

10

20

51

55

56

01

11

69

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEII.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatateI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatateI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatateI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

5.394.698

5.394.698

5.394.698

5.394.698

5.394.698

5.394.698

4.268.498

1.126.201

5.394.698

9.199.589

9.220.852

2.020.495

3.561.526

3.441.678

4.327

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

8.963.836

6.848.157

6.848.157

2.115.679

2.115.679

8.963.836

8.963.836

11.028.680

10.690.845

10.986.428

10.651.493

2.242.876

2.242.876

4.409.940

4.409.940

3.748.391

3.717.754

6.359

6.359

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

6.011.946

4.749.117

1.262.829

6.011.946

12.520.786

11.434.425

12.440.786

11.354.425

2.315.107

2.315.107

4.808.319

4.808.319

3.558.568

3.562.986

5.013

5.013

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-32,93

-30,65

-40,31

-32,93

13,53

6,96

13,24

6,60

3,22

3,22

9,03

9,03

-5,06

-4,16

-21,17

-21,17

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

3.364.876

16.344.511

11.931.685

16.140.915

11.768.436

2.315.107

2.315.107

4.500.000

4.500.000

4.010.000

3.885.251

5.000

5.000

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

1.266.858

11.466.430

12.959.131

11.246.430

12.739.131

2.326.683

2.326.683

4.500.000

4.500.000

4.000.000

3.709.778

5.000

5.000

A B

MINISTERUL SANATATII

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

1.162.595

12.924.887

15.400.252

12.769.887

15.245.252

2.338.316

2.338.316

4.500.000

4.500.000

4.036.316

4.056.844

5.000

5.000

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 25: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6601

58

59

65

70

71

84

85

01

10

20

51

01

01

03

11

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

SANATATE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri catre institutii publice

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Actiuni de sanatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatateI.Credite de angajament

8.063

8.767

10.869

165.127

9.449

9.449

-30.712

-30.712

9.199.589

9.220.852

2.020.495

3.561.526

3.441.678

2.460.752

204.229

1.510.000

369.357

59.203

12.001

12.001

197.504

203.360

42.252

39.352

42.252

39.352

11.028.680

10.690.845

10.986.428

10.651.493

2.242.876

2.242.876

4.409.940

4.409.940

3.748.391

3.717.754

3.184.884

3.184.884

213.949

213.949

1.750.204

1.750.204

317.650

1.263.279

500.000

13.000

13.000

477.500

150.000

80.000

80.000

80.000

80.000

12.520.786

11.434.425

12.440.786

11.354.425

2.315.107

2.315.107

4.808.319

4.808.319

3.558.568

3.562.986

3.362.986

239.180

1.539.597

242,02

744,55

8,32

8,32

141,77

-26,24

89,34

103,29

89,34

103,29

13,53

6,96

13,24

6,60

3,22

3,22

9,03

9,03

-5,06

-4,16

5,59

11,79

-12,03

5.246.895

900.078

13.000

13.000

50.913

150.000

203.596

163.249

203.596

163.249

16.344.511

11.931.685

16.140.915

11.768.436

2.315.107

2.315.107

4.500.000

4.500.000

4.010.000

3.885.251

401.747

1.909.698

13.000

13.000

274.972

220.000

220.000

220.000

220.000

11.466.430

12.959.131

11.246.430

12.739.131

2.326.683

2.326.683

4.500.000

4.500.000

4.000.000

3.709.778

A B

MINISTERUL SANATATII

1.877.255

4.332.092

13.000

13.000

155.000

155.000

155.000

155.000

12.924.887

15.400.252

12.769.887

15.245.252

2.338.316

2.338.316

4.500.000

4.500.000

4.036.316

4.056.844

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 26: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -7

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

02

01

25

38

45

73

75

08

11

12

22

23

24

08

II.Credite bugetare

Programe pentru sanatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-socialeI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatiiI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantinaI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri pentru stimulentul de risc

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri de capital

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgentaI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

A. Transferuri interne

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

300.069

278.691

59.873

107.890

980.926

348.712

10.238

23.246

522.480

24.814

51.436

4.327

317.650

470.437

470.437

61.337

61.337

113.815

113.815

240.153

240.153

17.339

17.339

563.507

532.870

285.085

285.313

29.540

29.540

21.948

42.499

155.721

145.751

29.379

6.940

41.834

22.827

6.359

6.359

431

431

431

431

743.948

445.000

60.261

305.000

30.000

200.000

60.000

10.000

60.134

49.866

10.000

10.000

5.013

5.013

13

13

134,20

-5,41

-1,75

167,98

-87,51

-62,47

-78,97

-66,15

41,50

-65,79

44,09

-56,19

-21,17

-21,17

-96,98

-96,98

5.000

5.000

5.000

5.000

A B

MINISTERUL SANATATII

5.000

5.000

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 27: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -8

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

56

58

02

25

01

02

15

31

01

01

01

02

03

01

02

01

01

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseII.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European (FSE)

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mecanismele financiare Spatiul Economic European si NorvegianI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

4.327

4.327

8.063

8.063

8.063

8.767

2.030

354

1.676

5.147

1.336

3.811

1.206

1.206

64

7

5.928

5.928

5.928

5.928

369.357

59.203

321.694

26.398

166.733

8.691

115.441

17.704

39.520

3

26.596

19.715

5.201

4.106

21.395

15.609

59

59

59

59

313

313

140

140

5.000

5.000

1.263.279

500.000

383.496

40.525

342.893

78

106.030

19.942

86.088

161

161

260

140

-15,65

-15,65

242,02

744,55

1.352,75

366,29

1.836,81

2.500,00

437,81

385,68

451,53

172,88

172,88

-16,93

0,00

5.246.895

900.078

401.747

1.909.698

A B

MINISTERUL SANATATII

1.877.255

4.332.092

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 28: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -9

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

59

65

70

71

84

34

40

01

03

03

01

02

01

02

03

30

Cheltuieli neeligibile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri reprezentand cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri reprezentand cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian pentru promotorii de proiect/beneficiari institutii publiceI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri reprezentand cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian pentru promotorii de proiect/beneficiari, altii decat institutii publiceI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Constructii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

57

319

319

10.869

10.869

165.127

9.449

9.449

1.317

281

1.036

8.132

-30.712

173

173

20.695

12.718

20.661

12.718

34

12.001

12.001

12.001

12.001

197.504

203.360

42.252

39.352

42.252

39.352

34.252

31.352

2.899

350

31.237

30.886

27

27

89

89

8.000

8.000

120

10.053

9.678

375

13.000

13.000

13.000

477.500

150.000

80.000

80.000

80.000

80.000

50.000

10.900

38.000

100

1.000

30.000

-30,64

-20,95

-23,90

8,32

8,32

8,32

141,77

-26,24

89,34

103,29

89,34

103,29

59,48

3.014,29

23,03

270,37

1.023,60

275,00

13.000

13.000

50.913

150.000

203.596

163.249

203.596

163.249

13.000

13.000

274.972

220.000

220.000

220.000

220.000

A B

MINISTERUL SANATATII

13.000

13.000

155.000

155.000

155.000

155.000

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 29: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -10

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

02

08

09

50

50

85

01

03

04

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altorinstitutii publiceII.Credite bugetare

Administratia centrala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Servicii publice descentralizate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Servicii de sanatate publica

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Hematologie si securitate transfuzionala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte institutii si actiuni sanitare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

-30.712

-30.712

-28.815

-1.897

204.985

324.874

141.751

245.911

8.282.067

8.282.067

299.104

274.122

409.255

409.255

452.260

452.260

244.811

244.811

9.623.250

9.310.397

9.623.250

9.310.397

280.000

410.000

455.000

250.000

10.039.425

10.039.425

2,14

0,18

0,61

2,12

7,83

7,83

A B

MINISTERUL SANATATII

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 30: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

0426

AN

EX

A n

r. 0

3

1P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

2

0 17 32 52

Cod

p

rogr

am

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000C

od i

nd

icat

or

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

pri

vin

d r

efor

ma

sect

oru

lui

san

itar

- f

aza

a II

- a

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

pri

vin

d r

eab

ilit

area

sec

toru

lui

san

itar

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

pen

tru

pre

ven

irea

si

com

bat

erea

ext

ind

erii

gri

pei

avi

are

1.2

81.2

66

1.2

28.8

51

326

.200

326

.200

368

.803

368

.518

197

.504

203

.360 0 0

272

502

477

.500

150

.000 0 0 72

127

50.

913

150

.000 0 0 0 0

0

274

.972 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.0

07.1

83

2.0

07.1

83

326

.200

326

.200

369

.147

369

.147

Val

oare

a to

tala

a

pro

gram

ulu

i

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Ch

eltu

ieli

efe

ctu

ate

pan

a la

31.

12.2

019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

Page 31: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

0426

AN

EX

A n

r. 0

3

2P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

2

52 7424C

od

pro

gram

5000

5000

5000

5000

5000

5000C

od i

nd

icat

or

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

de

refo

rma

a se

ctor

ulu

i sa

nit

ar -

im

bu

nat

atir

ea c

alit

atii

si

efic

ien

tei

sist

emu

lui

de

san

atat

e

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

82.

132

82.

132

504

.131

452

.001

0 0

197

.232

202

.858

0 0

477

.428

149

.873

0 0

50.

913

150

.000

0 0 0

274

.972

0 0 0 0

0 0 0 0

82.

132

82.

132

1.2

29.7

04

1.2

29.7

04

Val

oare

a to

tala

a

pro

gram

ulu

i

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Ch

eltu

ieli

efe

ctu

ate

pan

a la

31.

12.2

019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

Page 32: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

0526

3A

NE

XA

nr.

1P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

5

17

Cod

p

rogr

am

5000

5000

5000

5001

5001

5001

6601

6601

6601

6601

65

Cod

in

dic

ator

Pro

iect

ul

pri

vin

d r

efor

ma

sect

oru

lui

san

itar

- f

aza

a II

- a

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

SA

NA

TA

TE

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

TIT

LU

L X

II C

HE

LT

UIE

LI

AF

ER

EN

TE

PR

OG

RA

ME

LO

R C

U F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

326

.200

326

.200

326

.200

326

.200

326

.200

326

.200

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

326

.200

326

.200

326

.200

326

.200

326

.200

326

.200

FIS

A P

RO

GR

AM

UL

UI

FIN

AN

TA

T P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Ch

eltu

ieli

efe

ctu

ate

pan

a la

31.

12.2

019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

riV

aloa

rea

tota

la a

p

rogr

amu

lui

Page 33: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

0526

3A

NE

XA

nr.

2P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

5

17 32

Cod

p

rogr

am

6601

65

6601

65

5000

5000

5000

5001

5001

5001

6601

6601C

od i

nd

icat

or

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

pri

vin

d r

eab

ilit

area

sec

toru

lui

san

itar

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

SA

NA

TA

TE

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

326

.200

326

.200

368

.803

368

.518

368

.803

368

.518

368

.803

0 0

272

502

272

502

272

0 0 72

127 72

127 72

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

326

.200

326

.200

369

.147

369

.147

369

.147

369

.147

369

.147

FIS

A P

RO

GR

AM

UL

UI

FIN

AN

TA

T P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Ch

eltu

ieli

efe

ctu

ate

pan

a la

31.

12.2

019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

riV

aloa

rea

tota

la a

p

rogr

amu

lui

Page 34: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

0526

3A

NE

XA

nr.

3P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

5

32 52

Cod

p

rogr

am

6601

6601

65

6601

65

6601

65

5000

5000

5000

5001

5001

5001C

od i

nd

icat

or

II. C

red

ite

bu

geta

re

TIT

LU

L X

II C

HE

LT

UIE

LI

AF

ER

EN

TE

PR

OG

RA

ME

LO

R C

U F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

pen

tru

pre

ven

irea

si

com

bat

erea

ext

ind

erii

gri

pei

avi

are

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

368

.518

368

.803

368

.518

82.

132

82.

132

82.

132

82.

132

502

272

502 0 0 0 0

127 72

127 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

369

.147

369

.147

369

.147

82.

132

82.

132

82.

132

82.

132

FIS

A P

RO

GR

AM

UL

UI

FIN

AN

TA

T P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Ch

eltu

ieli

efe

ctu

ate

pan

a la

31.

12.2

019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

riV

aloa

rea

tota

la a

p

rogr

amu

lui

Page 35: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

0526

3A

NE

XA

nr.

4P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

5

52 7424C

od

pro

gram

6601

6601

6601

6601

65

6601

65

6601

65

5000

5000

5000

5001C

od i

nd

icat

or

SA

NA

TA

TE

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

TIT

LU

L X

II C

HE

LT

UIE

LI

AF

ER

EN

TE

PR

OG

RA

ME

LO

R C

U F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

de

refo

rma

a se

ctor

ulu

i sa

nit

ar -

im

bu

nat

atir

ea c

alit

atii

si

efic

ien

tei

sist

emu

lui

de

san

atat

e

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

82.

132

82.

132

82.

132

82.

132

504

.131

452

.001

0 0 0 0

197

.232

202

.858

0 0 0 0

477

.428

149

.873

0 0 0 0

50.

913

150

.000

0 0 0 0 0

274

.972

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

82.

132

82.

132

82.

132

82.

132

1.2

29.7

04

1.2

29.7

04

FIS

A P

RO

GR

AM

UL

UI

FIN

AN

TA

T P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Ch

eltu

ieli

efe

ctu

ate

pan

a la

31.

12.2

019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

riV

aloa

rea

tota

la a

p

rogr

amu

lui

Page 36: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

0526

3A

NE

XA

nr.

5P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

5

7424C

od

pro

gram

5001

5001

6601

6601

6601

6601

65

6601

65

6601

65

Cod

in

dic

ator

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

SA

NA

TA

TE

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

TIT

LU

L X

II C

HE

LT

UIE

LI

AF

ER

EN

TE

PR

OG

RA

ME

LO

R C

U F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

504

.131

452

.001

504

.131

452

.001

504

.131

452

.001

197

.232

202

.858

197

.232

202

.858

197

.232

202

.858

477

.428

149

.873

477

.428

149

.873

477

.428

149

.873

50.

913

150

.000

50.

913

150

.000

50.

913

150

.000

0

274

.972 0

274

.972 0

274

.972

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.2

29.7

04

1.2

29.7

04

1.2

29.7

04

1.2

29.7

04

1.2

29.7

04

1.2

29.7

04

FIS

A P

RO

GR

AM

UL

UI

FIN

AN

TA

T P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Ch

eltu

ieli

efe

ctu

ate

pan

a la

31.

12.2

019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

riV

aloa

rea

tota

la a

p

rogr

amu

lui

Page 37: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2019-2024

(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 3 / 26 / 11 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

4200

4208

4808

5008

08

08

75

15

31

32

01

56

58

18

25

15

31

02

02

01

02

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURIIV. SUBVENTII

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mecanismul financiar norvegian

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseII.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian

8.464

217

217

217

8.247

599

7.648

2.569

2.569

21

21

21

2.547

1.354

30

1.324

7.611

1.135

1.135

1.135

6.476

6.435

41

10.996

10.996

10.996

10.996

10.996

10.996

2.816

2.816

2.816

2.816

14.654

8.176

8.845

2.367

48

48

48

48

8.797

2.319

2.319

2.319

33,27

-25,65

-19,56

-78,47

-20,00

-78,91

-17,65

-17,65

A B

MINISTERUL SANATATII

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 38: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 11 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6608

70

71

01

56

58

32

01

18

25

15

01

02

02

02

02

02

01

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si NorvegianI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

II.Credite bugetare

SANATATE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mecanismul financiar norvegian

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseII.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

1.193

179

1.014

2.569

2.569

21

21

21

2.547

1.354

30

8.139

8.139

1.124

1.124

7.015

7.015

41

41

41

41

10.996

10.996

10.996

10.996

10.996

10.996

2.816

2.816

5.809

5.809

5.809

5.809

5.809

5.809

14.654

8.176

8.845

2.367

48

48

48

48

8.797

2.319

2.319

33,27

-25,65

-19,56

-78,47

-20,00

-78,91

-17,65

A B

MINISTERUL SANATATII

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 39: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 11 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

02

06

08

50

01

50

70

71

31

32

01

02

01

02

02

02

Finantare externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mecanismele financiare Spatiul Economic European si NorvegianI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si NorvegianI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

II.Credite bugetare

Servicii publice descentralizate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

II.Credite bugetare

Spitale generale

II.Credite bugetare

Servicii de sanatate publica

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

II.Credite bugetare

Alte institutii si actiuni sanitare

II.Credite bugetare

1.324

1.193

179

1.014

122

1.488

1.488

107

851

851

2.816

2.816

8.139

8.139

1.124

1.124

7.015

7.015

41

41

41

41

10.996

10.996

2.319

5.809

5.809

5.809

5.809

5.809

5.809

8.176

-17,65

-25,65

A B

MINISTERUL SANATATII

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 40: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2019-2024

(sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 26 / 13 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2900

3300

3310

3610

3710

4610

5010

10

10

10

10

20

21

50

50

01

04

01

10

20

70

71

01

03

01

02

03

30

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

I.VENITURI CURENTE

C.VENITURI NEFISCALE

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din cercetare

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

DIVERSE VENITURI

Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantaedin cadrul financiar 2014-2020VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Constructii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

98.670

79.372

79.372

79.372

8.976

8.232

744

70.396

70.396

19.298

19.298

50.722

46.487

11.710

34.776

7.530

7.530

6.843

626

5.548

259

410

77.135

77.135

77.135

77.135

1.086

186

900

76.000

76.000

49

49

77.135

77.135

64.135

64.135

16.228

16.228

47.907

47.907

13.000

13.000

13.000

13.000

10.954

10.954

710

710

9.030

9.030

273

273

941

941

78.335

78.335

78.335

78.335

2.286

186

2.100

76.000

76.000

49

49

78.335

78.335

64.135

64.135

14.050

14.050

50.085

50.085

14.200

14.200

14.200

14.200

11.200

1.800

8.000

400

1.000

1,56

1,56

1,56

1,56

110,50

0,00

133,33

0,00

0,00

0,00

0,00

1,56

1,56

0,00

0,00

-13,42

-13,42

4,55

4,55

9,23

9,23

9,23

9,23

2,25

153,52

-11,41

46,52

6,27

78.149

78.149

78.149

78.149

900

900

77.200

77.200

49

49

78.149

78.149

65.149

65.149

14.050

14.050

51.099

51.099

13.000

13.000

13.000

13.000

78.149

78.149

78.149

78.149

900

900

77.200

77.200

49

49

78.149

78.149

65.149

65.149

14.050

14.050

51.099

51.099

13.000

13.000

13.000

13.000

A B

MINISTERUL SANATATII

78.149

78.149

78.149

78.149

900

900

77.200

77.200

49

49

78.149

78.149

65.149

65.149

14.050

14.050

51.099

51.099

13.000

13.000

13.000

13.000

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 41: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 13 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6610

84

85

01

10

20

70

71

84

85

01

01

03

03

01

02

03

30

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

SANATATE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Constructii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

687

-3.294

-3.294

-3.294

-3.223

50.275

45.969

11.710

34.258

7.530

7.530

6.843

626

5.548

259

410

687

-3.223

-3.223

2.046

2.046

76.235

76.235

63.235

63.235

16.178

16.178

47.057

47.057

13.000

13.000

13.000

13.000

10.954

10.954

710

710

9.030

9.030

273

273

941

941

2.046

2.046

3.000

76.235

76.235

63.235

63.235

14.000

14.000

49.235

49.235

13.000

13.000

13.000

13.000

10.000

600

8.000

400

1.000

3.000

46,63

0,00

0,00

0,00

0,00

-13,46

-13,46

4,63

4,63

0,00

0,00

0,00

0,00

-8,71

-15,49

-11,41

46,52

6,27

46,63

77.249

77.249

64.249

64.249

14.000

14.000

50.249

50.249

13.000

13.000

13.000

13.000

77.249

77.249

64.249

64.249

14.000

14.000

50.249

50.249

13.000

13.000

13.000

13.000

A B

MINISTERUL SANATATII

77.249

77.249

64.249

64.249

14.000

14.000

50.249

50.249

13.000

13.000

13.000

13.000

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 42: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 13 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

7010

02

04

09

50

50

50

50

01

10

20

70

71

84

85

01

01

01

03

01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Servicii publice descentralizate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Servicii medicale in ambulator

II.Credite bugetare

Alte servicii medicale ambulatorii

II.Credite bugetare

Hematologie si securitate transfuzionala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte institutii si actiuni sanitare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

II.Credite bugetare

Constructii

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor sidezvoltarii comunaleI.Credite de angajament

-3.223

-3.223

33.001

8.232

8.232

4.109

4.934

4.934

447

518

518

-71

-71

-71

40.818

40.818

5.350

5.350

30.067

30.067

30.067

30.067

900

900

900

900

50

50

850

850

900

40.818

5.350

30.067

30.067

2.100

2.100

900

900

50

50

850

850

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

0,00

0,00

0,00

0,00

133,33

133,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

900

900

900

50

50

850

850

900

900

900

900

50

50

850

850

A B

MINISTERUL SANATATII

900

900

900

900

50

50

850

850

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 43: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 26 / 13 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

II.Credite bugetare 447 900 2.100 133,33

A B

MINISTERUL SANATATII

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 44: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire

SINTEZAbugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

pe anii 2019-2024

Anexa nr. 3 / 26 / 15 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2900

3300

3310

3610

3710

4200

4210

4310

4810

5010

6610

10

10

10

10

04

30

50

50

01

10

82

09

01

01

10

20

58

59

70

71

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

I.VENITURI CURENTE

C.VENITURI NEFISCALE

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoareVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

DIVERSE VENITURI

Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari

IV. SUBVENTII

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Sume alocate pentru stimulentul de risc

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

Subventii pentru institutii publice

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

SANATATE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

330.012

90.272

90.272

90.272

20.259

19.310

910

39

70.000

70.000

13

13

214.868

919

919

213.949

213.949

24.872

24.872

330.012

330.012

321.697

321.697

131.706

131.706

160.713

160.713

25.583

25.583

3.695

3.695

8.315

8.315

8.315

8.315

330.012

330.012

346.157

89.017

89.017

89.017

25.038

24.000

994

44

63.969

63.969

10

10

239.180

239.180

239.180

17.960

17.960

346.157

346.157

336.723

336.723

138.566

138.566

176.229

176.229

17.960

17.960

3.968

3.968

9.434

9.434

9.434

9.434

346.157

346.157

4,89

-1,39

-1,39

-1,39

23,59

24,29

9,23

12,82

-8,62

-8,62

-23,08

-23,08

11,31

11,79

11,79

-27,79

-27,79

4,89

4,89

4,67

4,67

5,21

5,21

9,65

9,65

-29,80

-29,80

7,39

7,39

13,46

13,46

13,46

13,46

4,89

4,89

329.017

89.017

89.017

89.017

25.038

24.000

994

44

63.969

63.969

10

10

240.000

240.000

240.000

329.017

329.017

319.583

319.583

139.386

139.386

176.229

176.229

3.968

3.968

9.434

9.434

9.434

9.434

329.017

329.017

329.017

89.017

89.017

89.017

25.038

24.000

994

44

63.969

63.969

10

10

240.000

240.000

240.000

329.017

329.017

319.583

319.583

139.386

139.386

176.229

176.229

3.968

3.968

9.434

9.434

9.434

9.434

329.017

329.017

A B

MINISTERUL SANATATII

329.017

89.017

89.017

89.017

25.038

24.000

994

44

63.969

63.969

10

10

240.000

240.000

240.000

329.017

329.017

319.583

319.583

139.386

139.386

176.229

176.229

3.968

3.968

9.434

9.434

9.434

9.434

329.017

329.017

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 45: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Denumire

Anexa nr. 3 / 26 / 15 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

10

20

58

59

70

71

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

321.697

321.697

131.706

131.706

160.713

160.713

25.583

25.583

3.695

3.695

8.315

8.315

8.315

8.315

336.723

336.723

138.566

138.566

176.229

176.229

17.960

17.960

3.968

3.968

9.434

9.434

9.434

9.434

4,67

4,67

5,21

5,21

9,65

9,65

-29,80

-29,80

7,39

7,39

13,46

13,46

13,46

13,46

319.583

319.583

139.386

139.386

176.229

176.229

3.968

3.968

9.434

9.434

9.434

9.434

319.583

319.583

139.386

139.386

176.229

176.229

3.968

3.968

9.434

9.434

9.434

9.434

A B

MINISTERUL SANATATII

319.583

319.583

139.386

139.386

176.229

176.229

3.968

3.968

9.434

9.434

9.434

9.434

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Crestere / descrestere2021/2020

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

1 2 3 4 5 6 7

Page 46: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, P

OS

TA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 1 d

in 9

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zat

pan

a la

31

.12.

2019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

22.

626

16.

148

16.

817

10.

339

2.7

52

2.7

52

14.

065

7.5

87

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

2.8

62

Su

rsa:

01B

uge

t d

e st

at

5000

5000

01

5000

56

5000

58

5000

70

5000

71

5001

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

CH

EL

TU

IEL

I D

E C

AP

ITA

L

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

6.0

98

6.0

98

6.0

98

6.0

98

2.7

04

2.7

04

3.3

94

3.3

94 0 0 0 0

2.1

84

1.4

53

1.4

53

1.4

53

1.4

53 0 0

1.4

53

1.4

53 0 0 0 0

257

15.

075

8.5

97

9.2

66

2.7

88 48

48

9.2

18

2.7

40

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

421

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

Page 47: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, P

OS

TA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 2 d

in 9

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zat

pan

a la

31

.12.

2019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

2.8

62

2.8

62

2.8

62

2.8

62

2.8

62

19.

764

13.

286

13.

955

7.4

77

2.7

52

2.7

52

11.

203

4.7

25

Su

rsa:

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

5001

01

5001

58

5008

5008

01

5008

56

5008

58

5008

70

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

CH

EL

TU

IEL

I D

E C

AP

ITA

L

2.1

84

2.1

84

2.1

84

2.1

84

2.1

84

3.9

14

3.9

14

3.9

14

3.9

14

2.7

04

2.7

04

1.2

10

1.2

10

257

257

257

257

257

1.1

96

1.1

96

1.1

96

1.1

96 0 0

1.1

96

1.1

96

421

421

421

421

421

14.

654

8.1

76

8.8

45

2.3

67 48

48

8.7

97

2.3

19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

Page 48: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, P

OS

TA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 3 d

in 9

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zat

pan

a la

31

.12.

2019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5008

71T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

NE

FIN

AN

CIA

RE

0 0 0 0

0 0 0 0

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

5.8

09

5.8

09

1.5

36

1.5

36

1.2

16

1.2

16

599

599

0 0

1.5

36

1.5

36

1.1

68

1.1

68

599

599

0 0 0 0 0 0 0 0

5.8

09

5.8

09 0 0 48

48 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

904

3906

6697

9421

9426

Pro

gram

de

coop

erar

e si

asi

sten

ta b

ilat

eral

a in

tre

Gu

vern

ul

Rep

ub

lici

Ele

ne

si G

uve

rnu

l R

oman

iei

Pro

gram

ul

de

coop

erar

e el

veti

ano-

rom

an v

izan

d r

edu

cere

a d

isp

arit

atil

or e

con

omic

e si

soc

iale

in

cad

rul

UE

Op

erat

or p

rogr

am-

Man

agem

ent

pro

gram

VIS

TA

RT

- V

igil

enta

Si

Insp

ecti

e P

entr

u S

igu

ran

ta I

n D

omen

iul

Tra

nsf

uzi

ei, R

epro

du

ceri

i A

sist

ate

Si

Tra

nsp

lan

tulu

i -

Reg

istr

ul

Nat

ion

al A

l D

onat

oril

or V

olu

nta

ri D

e C

elu

le S

tem

Hem

atop

oiet

ice

JAN

PA

– A

ctiu

ne

Com

un

a P

entr

u N

utr

itie

Si

Act

ivit

ate

Fiz

ica

(Joi

nt

Act

ion

On

Nu

trit

ion

An

d P

hys

ical

Act

ivit

y)

5000

5000

5000

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

- m

ii l

ei -

Page 49: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, P

OS

TA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 4 d

in 9

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zat

pan

a la

31

.12.

2019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

55

55 1 1

1.9

67

1.9

67 8 8

114

114

192

55

55 1 1

1.9

67

1.9

67 6 6 77

77

102

0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 17

0 0 0 0 0 0 2 2 28

28

73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

9427

1055

7

1157

5

1331

5

1451

7

DE

M 2

- J

oin

t A

ctio

n o

n D

emen

tia

2015

-201

8

Det

ecti

a ti

mp

uri

e si

man

agem

entu

l in

tegr

at a

l tu

ber

culo

zei

in E

uro

pa,

E-D

ET

EC

T T

B, I

NP

"M

ariu

s N

asta

" B

ucu

rest

i

INT

EG

RA

TE

– A

ctiu

ne

com

un

a eu

rop

ean

a d

e in

tegr

are

a p

reve

nir

ii, t

esta

rii

si i

ngr

ijir

ilor

pen

tru

in

fect

ia H

IV, h

epat

ite

vira

le, t

ub

erco

loza

si

infe

ctii

cu

tra

nsm

iter

e se

xual

a

Fac

ilit

area

Au

tori

zati

i P

roce

selo

r d

e P

rep

arar

e p

entr

u S

ange

, Tes

utu

ri s

i C

elu

le-G

AP

P

OR

PH

AN

ET

fac

ilit

area

in

trod

uce

rii

cod

uri

lor

OR

PH

A u

tili

zate

pen

tru

rap

orta

rea

core

cta

a b

olil

or r

are

DS

P I

asi

5000

5000

5000

5000

5000

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

- m

ii l

ei -

Page 50: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, P

OS

TA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 5 d

in 9

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zat

pan

a la

31

.12.

2019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

192

962

924 96

96

175

175 75

75 4 4

102

164

164 52

52

57

57 3 3 0 0

17

500

500 5 5 0 0 5 5 0 0

73

298

260 39

39

118

118 67

67 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

1469

6

1477

7

1477

8

1477

9

1487

9

1488

0

Op

erat

or P

rogr

am R

O S

AN

AT

AT

E-

Man

agem

ent

Pro

gram

Act

iun

e co

mu

na

Info

rmar

e p

entr

u a

ctiu

ne-

IN

FA

CT

, JA

06-

2017

, cod

801

553-

IN

SP

Act

iun

e co

mu

na

pen

tru

vac

cin

are

EU

-JA

V,

JA 0

3-20

17, c

od 8

0149

5- I

NS

P

Act

iun

e co

mu

na

-Par

ten

eria

t in

ovat

iv p

entr

u a

ctiu

nea

im

pot

riva

can

ceru

lui

- IP

AA

C, J

A 0

2 -2

017,

cod

801

520

GY

TS

Glo

bal

You

th T

obac

co S

urv

ey

GA

TS

Glo

bal

Ad

ult

Tob

acco

Su

rvey

I (

9984

/201

8)

5000

5000

5000

5000

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

- m

ii l

ei -

Page 51: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, P

OS

TA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 6 d

in 9

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zat

pan

a la

31

.12.

2019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

82

82 6 6 75

75

40

40

41

41

89

82

82 0 0 75

75

40

40

39

39

40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6 6 0 0 0 0 2 2 49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

1488

1

1488

2

1510

1

1510

2

1510

3

GA

TS

Glo

bal

Ad

ult

Tob

acco

Su

rvey

II

(733

730/

2017

)

EF

SA

/DA

TA

/ C

AR

F C

e ar

e ro

man

ul

in f

arfu

rie

UN

ICE

F R

egis

tru

l E

lect

ron

ic N

atio

nal

de

Vac

cin

are

- IN

SP

WH

O C

OS

I D

AT

AB

AS

E -

IN

SP

JA E

UP

AP

847

174-

IN

SP

5000

5000

5000

5000

5000

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

- m

ii l

ei -

Page 52: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, P

OS

TA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 7 d

in 9

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zat

pan

a la

31

.12.

2019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

89

6.3

71 36

1.7

86

1.7

86 59

59

41

36 5 5

40 0 0 0 0 35

35 0 0 0 0

0 36

36

153

153 24

24

36

36 0 0

49

6.3

35 0

1.6

33

1.6

33 0 0 5 0 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

1590

3

1609

9

1610

0

1659

9

1683

9

1684

0

Con

soli

dar

ea R

etel

ei N

atio

nal

e d

e fu

rniz

ori

de

serv

icii

med

ical

e p

rim

are

pen

tru

im

bu

nat

atir

ea s

tari

i d

e sa

nat

ate

a p

opu

lati

ei, c

opii

si

adu

lti

(in

clu

siv

pop

ula

tia

vuln

erab

ila)

- IN

SP

Ab

ord

area

pro

voca

rilo

r si

stem

ulu

i d

e sa

nat

ate

din

Rom

ania

in

con

trol

ul

tub

ercu

loze

i R

OU

-T-M

OH

Incl

uzi

un

ea s

ocia

la p

rin

fu

rniz

area

de

serv

icii

in

tegr

ate_

mod

el 2

.0 U

NIC

EF

_D

SP

BA

CA

U

Op

erat

or P

rogr

am R

O S

AN

AT

AT

E-

Act

iun

i b

ilat

eral

e

Rap

id R

esp

onse

Pro

du

ct o

n I

mm

un

isat

ion

s R

oman

ia O

MS

RR

I (I

NS

P)

Ab

ord

area

pro

voca

rilo

r le

gate

de

sist

emu

l d

e sa

nat

ate

in i

ngr

ijir

ea T

B i

n R

oman

ia-

Gra

nt

Fon

du

l G

lob

al (

INS

P)

5000

5000

5000

5000

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

- m

ii l

ei -

Page 53: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, P

OS

TA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 8 d

in 9

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zat

pan

a la

31

.12.

2019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

561

561 48

48

140

140

131

131

149 49

193

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

455

455 45

45

46

46

73

73

49

49 0

106

106 3 3 94

94

58

58

100 0

193

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Pro

iect

:

1685

9

1786

1

1814

9

1815

0

1840

4

Wor

ld H

ealt

h O

rgan

izat

ion

CO

VID

-19

-IN

SP

Wh

olE

UG

rain

- 87

4482

; H

P-P

J-04

-201

8 N

on-c

omm

un

icab

le d

isea

ses-

IN

SP

RA

DO

NO

RM

_IN

SP

RO

NO

201

9 04

63 S

EE

_IN

SP

Bes

t R

eMaP

- Jo

int

Act

ion

on

Im

ple

men

tati

on o

f V

alid

ates

Bes

t P

ract

ices

in

Nu

trit

ion

_N

o 95

1202

_ I

NS

P

5000

5000

5000

5000

5000

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

- m

ii l

ei -

Page 54: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, P

OS

TA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 9 d

in 9

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zat

pan

a la

31

.12.

2019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

II. C

redi

te b

uget

are

193

0 0

193

0 0

0 0

- m

ii l

ei -

Page 55: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 1 d

in 3

3

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

904

3906

Pro

gram

de

coop

erar

e si

asi

sten

ta b

ilat

eral

a in

tre

Gu

vern

ul

Rep

ub

lici

Ele

ne

si G

uve

rnu

l R

oman

iei

Pro

gram

ul

de

coop

erar

e el

veti

ano-

rom

an v

izan

d r

edu

cere

a d

isp

arit

atil

or e

con

omic

e si

soc

iale

in

cad

rul

UE

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I D

E C

AP

ITA

L

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I D

E C

AP

ITA

L

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

TO

TA

L G

EN

ER

AL

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

5.8

09

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5000

5000

70

5000

71

5008

5008

70

5008

71

5000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 56: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 2 d

in 3

3

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

6697

Op

erat

or p

rogr

am-

Man

agem

ent

pro

gram

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

TO

TA

L G

EN

ER

AL

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.2

16

1.2

16

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

1.1

68

1.1

68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5000

01

5000

56

5008

5008

01

5008

56

5000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 57: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 3 d

in 3

3

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

9421

VIS

TA

RT

- V

igil

enta

Si

Insp

ecti

e P

entr

u S

igu

ran

ta I

n D

omen

iul

Tra

nsf

uzi

ei, R

epro

du

ceri

i A

sist

ate

Si

Tra

nsp

lan

tulu

i -

Reg

istr

ul

Nat

ion

al A

l D

onat

oril

or

Vol

un

tari

De

Cel

ule

Ste

m H

emat

opoi

etic

e

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

1.2

16

1.2

16

1.2

16

1.2

16

1.2

16

1.2

16

1.2

16

1.2

16

1.2

16

1.2

16

599

599

1.1

68

1.1

68

1.1

68

1.1

68

1.1

68

1.1

68

1.1

68

1.1

68

1.1

68

1.1

68

599

599

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5000

01

5000

56

5008

5008

01

5008

56

5000

5000

01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 58: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 4 d

in 3

3

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

01 08

Bu

get

de

stat

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

Su

rsa:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

599

599

599

599 60

60

60

60

60

60

539

539

539

539

599

599

599

599 60

60

60

60

60

60

539

539

539

539

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5000

58

5001

5001

01

5001

58

5008

5008

01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 59: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 5 d

in 3

3

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

9426

JAN

PA

– A

ctiu

ne

Com

un

a P

entr

u N

utr

itie

Si

Act

ivit

ate

Fiz

ica

(Joi

nt

Act

ion

On

Nu

trit

ion

An

d P

hys

ical

Act

ivit

y)

01B

uge

t d

e st

at

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

539

539 55

55

55

55

55

55

36

36

36

36

36

539

539 55

55

55

55

55

55

36

36

36

36

36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

58

5000

5000

01

5000

58

5001

5001

01

5001

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 60: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 6 d

in 3

3

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

9427

DE

M 2

- J

oin

t A

ctio

n o

n D

emen

tia

2015

-201

8

08 08

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

Pro

iect

:

Su

rsa:

Su

rsa:

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

36

19

19

19

19

19

19

1 1 1 1 1 1

36

19

19

19

19

19

19

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

5008

01

5008

58

5000

5000

01

5000

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 61: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 7 d

in 3

3

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1055

7D

etec

tia

tim

pu

rie

si m

anag

emen

tul

inte

grat

al

tub

ercu

loze

i in

Eu

rop

a, E

-DE

TE

CT

TB

, IN

P "

Mar

ius

Nas

ta"

Bu

cure

sti

01B

uge

t d

e st

at

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

1 1 1 1 1 1

1.9

67

1.9

67

1.9

67

1.9

67

1.9

67

1.9

67

1.9

67

1 1 1 1 1 1

1.9

67

1.9

67

1.9

67

1.9

67

1.9

67

1.9

67

1.9

67

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

5008

01

5008

58

5000

5000

01

5000

58

5001

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 62: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 8 d

in 3

3

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1157

5IN

TE

GR

AT

E –

Act

iun

e co

mu

na

euro

pea

na

de

inte

grar

e a

pre

ven

irii

, tes

tari

i si

in

grij

iril

or p

entr

u i

nfe

ctia

HIV

, hep

atit

e vi

rale

, tu

ber

colo

za s

i in

fect

ii c

u

tran

smit

ere

sexu

ala

01B

uge

t d

e st

at

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

Pro

iect

:

Su

rsa:

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

1.9

67

1.9

67

1.9

67

1.9

67

1.9

67

8 8 8 8 8 8 8 8

1.9

67

1.9

67

1.9

67

1.9

67

1.9

67

6 6 6 6 6 6 6 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5001

01

5001

58

5000

5000

01

5000

58

5001

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 63: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 9 d

in 3

3

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1331

5F

acil

itar

ea A

uto

riza

tii

Pro

cese

lor

de

Pre

par

are

pen

tru

San

ge, T

esu

turi

si

Cel

ule

-GA

PP

01B

uge

t d

e st

at

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

8 8 8 8

114

114

114

114

114

114 48

48

48

6 6 6 6 77

77

77

77

77

77

11

11

11

0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 28

28

28

28

28

28

28

28

28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5001

01

5001

58

5000

5000

01

5000

58

5001

5001

01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 64: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 10

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1451

7O

RP

HA

NE

T f

acil

itar

ea i

ntr

odu

ceri

i co

du

rilo

r O

RP

HA

uti

liza

te p

entr

u r

apor

tare

a co

rect

a a

bol

ilor

rar

e D

SP

Ias

i

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

Pro

iect

:

Su

rsa:

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

48

48

48

66

66

66

66

66

66

192

192

192

192

11

11

11

66

66

66

66

66

66

102

102

102

102

9 9 9 0 0 0 0 0 0 17

17

17

17

28

28

28

0 0 0 0 0 0 73

73

73

73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5001

58

5008

5008

01

5008

58

5000

5000

01

5000

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 65: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 11

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

01 08

Bu

get

de

stat

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

Su

rsa:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

192

192 64

64

64

64

64

64

128

128

128

128

128

128

102

102 41

41

41

41

41

41

61

61

61

61

61

61

17

17

8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9

73

73

15

15

15

15

15

15

58

58

58

58

58

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5001

5001

01

5001

58

5008

5008

01

5008

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 66: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 12

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1469

6O

per

ator

Pro

gram

RO

SA

NA

TA

TE

- M

anag

emen

t P

rogr

am

01 08

Bu

get

de

stat

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

Pro

iect

:

Su

rsa:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

962

924

962

924

962

924

553

553

553

553

553

553

164

164

164

164

164

164 63

63

63

63

63

63

500

500

500

500

500

500

230

230

230

230

230

230

298

260

298

260

298

260

260

260

260

260

260

260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5000

5000

01

5000

58

5001

5001

01

5001

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 67: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 13

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1477

7A

ctiu

ne

com

un

a In

form

are

pen

tru

act

iun

e- I

NF

AC

T, J

A 0

6-20

17, c

od 8

0155

3- I

NS

P

01B

uge

t d

e st

at

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

409

371

409

371

409

371 96

96

96

96

96

96

5

101

101

101

101

101

101 52

52

52

52

52

52

0

270

270

270

270

270

270 5 5 5 5 5 5 5

38

0 38

0 38

0 39

39

39

39

39

39

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

5008

01

5008

58

5000

5000

01

5000

58

5001

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 68: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 14

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1477

8A

ctiu

ne

com

un

a p

entr

u v

acci

nar

e E

U-J

AV

, JA

03-

2017

, cod

801

495-

IN

SP

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

Pro

iect

:

Su

rsa:

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

5 5 5 5 5 91

91

91

91

91

91

175

175

0 0 0 0 0 52

52

52

52

52

52

57

57

5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 39

39

39

39

39

39

118

118

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5001

01

5001

58

5008

5008

01

5008

58

5000

5000

01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 69: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 15

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

01 08

Bu

get

de

stat

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

Su

rsa:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

175

175

175

175

116

116

116

116

116

116 59

59

59

59

57

57

57

57

0 0 0 0 0 0 57

57

57

57

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118

118

118

118

116

116

116

116

116

116 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5000

58

5001

5001

01

5001

58

5008

5008

01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 70: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 16

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1477

9A

ctiu

ne

com

un

a -P

arte

ner

iat

inov

ativ

pen

tru

act

iun

ea i

mp

otri

va c

ance

rulu

i -

IPA

AC

, JA

02

-201

7, c

od 8

0152

0

01B

uge

t d

e st

at

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

59

59

75

75

75

75

75

75

5 5 5 5 5

57

57

3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0

0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 67

67

67

67

67

67

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

58

5000

5000

01

5000

58

5001

5001

01

5001

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 71: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 17

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1487

9G

YT

S G

lob

al Y

outh

Tob

acco

Su

rvey

08 08

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

Pro

iect

:

Su

rsa:

Su

rsa:

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

5 70

70

70

70

70

70

4 4 4 4 4 4

0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 67

67

67

67

67

67

4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

5008

01

5008

58

5000

5000

01

5000

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 72: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 18

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1488

0G

AT

S G

lob

al A

du

lt T

obac

co S

urv

ey I

(99

84/2

018)

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

4 4 4 4 4 4 82

82

82

82

82

82

82

0 0 0 0 0 0 82

82

82

82

82

82

82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

5008

01

5008

58

5000

5000

01

5000

58

5008

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 73: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 19

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1488

1G

AT

S G

lob

al A

du

lt T

obac

co S

urv

ey I

I (7

3373

0/20

17)

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

Pro

iect

:

Su

rsa:

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

82

82

82

82

82

6 6 6 6 6 6 6 6

82

82

82

82

82

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

01

5008

58

5000

5000

01

5000

58

5008

5008

01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 74: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 20

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1488

2E

FS

A/D

AT

A/

CA

RF

Ce

are

rom

anu

l in

far

furi

e

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

6 6 6 6 75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

0 0 0 0 75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

58

5000

5000

01

5000

58

5008

5008

01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 75: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 21

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1510

1U

NIC

EF

Reg

istr

ul

Ele

ctro

nic

Nat

ion

al d

e V

acci

nar

e -

INS

P

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

75

75

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

75

75

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

58

5000

5000

01

5000

58

5008

5008

01

5008

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 76: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 22

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1510

2

1510

3

WH

O C

OS

I D

AT

AB

AS

E -

IN

SP

JA E

UP

AP

847

174-

IN

SP

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

Pro

iect

:

Pro

iect

:

Su

rsa:

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

40

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

40

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5000

5000

01

5000

58

5008

5008

01

5008

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 77: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 23

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1590

3C

onso

lid

area

Ret

elei

Nat

ion

ale

de

furn

izor

i d

e se

rvic

ii m

edic

ale

pri

mar

e p

entr

u i

mb

un

atat

irea

sta

rii

de

san

atat

e a

pop

ula

tiei

, cop

ii s

i ad

ult

i (i

ncl

usi

v p

opu

lati

a vu

lner

abil

a)-

INS

P

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5000

5000

01

5000

58

5008

5008

01

5008

58

5000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 78: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 24

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1609

9A

bor

dar

ea p

rovo

cari

lor

sist

emu

lui

de

san

atat

e d

in R

oman

ia i

n c

ontr

olu

l tu

ber

culo

zei

RO

U-T

-MO

H

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

6.3

71

36

6.3

71

36

6.3

71

36

6.3

71

36

6.3

71

36

6.3

71

36

1.7

86

1.7

86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

153

153

6.3

35

0

6.3

35

0

6.3

35

0

6.3

35

0

6.3

35

0

6.3

35

0

1.6

33

1.6

33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5000

01

5000

58

5008

5008

01

5008

58

5000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 79: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 25

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1610

0In

clu

ziu

nea

soc

iala

pri

n f

urn

izar

ea d

e se

rvic

ii i

nte

grat

e_ m

odel

2.0

UN

ICE

F _

DS

P B

AC

AU

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

1.7

86

1.7

86

1.7

86

1.7

86

1.7

86

1.7

86

1.7

86

1.7

86

1.7

86

1.7

86

59

59

59

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

35

35

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153 24

24

24

1.6

33

1.6

33

1.6

33

1.6

33

1.6

33

1.6

33

1.6

33

1.6

33

1.6

33

1.6

33

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5000

01

5000

58

5008

5008

01

5008

58

5000

5000

01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 80: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 26

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1659

9O

per

ator

Pro

gram

RO

SA

NA

TA

TE

- A

ctiu

ni

bil

ater

ale

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

Pro

iect

:

Su

rsa:

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

59

59

59

59

59

59

59

59

59

41

36

41

36

35

35

35

35

35

35

35

35

35

0 0 0 0

24

24

24

24

24

24

24

24

24

36

36

36

36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5000

58

5008

5008

01

5008

58

5000

5000

01

5000

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 81: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 27

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1683

9R

apid

Res

pon

se P

rod

uct

on

Im

mu

nis

atio

ns

Rom

ania

OM

S R

RI

(IN

SP

)

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

41

36

41

36

41

36

41

36

5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

36

36

36

36

36

36

36

0 0 0 0 0 0

5 0 5 0 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

5008

01

5008

58

5000

5000

01

5000

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 82: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 28

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1684

0A

bor

dar

ea p

rovo

cari

lor

lega

te d

e si

stem

ul

de

san

atat

e in

in

grij

irea

TB

in

Rom

ania

- G

ran

t F

ond

ul

Glo

bal

(IN

SP

)

08 08

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

Pro

iect

:

Su

rsa:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

5 5 5 5 5 5

561

561

561

561

561

561

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

455

455

455

455

455

455

5 5 5 5 5 5

106

106

106

106

106

106

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

5008

01

5008

58

5000

5000

01

5000

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 83: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 29

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1685

9W

orld

Hea

lth

Org

aniz

atio

n C

OV

ID-1

9 -I

NS

P

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

561

561

561

561

561

561 48

48

48

48

48

48

48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

455

455

455

455

455

455 45

45

45

45

45

45

45

106

106

106

106

106

106 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

5008

01

5008

58

5000

5000

01

5000

58

5008

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 84: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 30

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1786

1W

hol

EU

Gra

in-

8744

82;

HP

-PJ-

04-2

018

Non

-com

mu

nic

able

dis

ease

s- I

NS

P

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

Pro

iect

:

Su

rsa:

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

48

48

48

48

48

140

140

140

140

140

140

140

140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45

45

45

45

45

46

46

46

46

46

46

46

46

3 3 3 3 3 94

94

94

94

94

94

94

94

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

01

5008

58

5000

5000

01

5000

58

5008

5008

01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 85: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 31

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1814

9R

AD

ON

OR

M _

INS

P

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

140

140

140

140

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46

46

46

46

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

94

94

94

94

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

58

5000

5000

01

5000

58

5008

5008

01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 86: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 32

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1815

0R

O N

O 2

019

0463

SE

E_I

NS

P

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

Pro

iect

:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

131

131

149 49

149 49

149 49

149 49

149 49

149

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73

73

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

58

58

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5008

58

5000

5000

01

5000

58

5008

5008

01

5008

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 87: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Min

iste

rul

San

atat

iiM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/26

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

,PO

ST

AD

ER

AR

E,A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 33

din

33

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24E

stim

ari

anii

u

lter

iori

1840

4B

est

ReM

aP-

Join

t A

ctio

n o

n I

mp

lem

enta

tion

of

Val

idat

es B

est

Pra

ctic

es i

n N

utr

itio

n _

No

9512

02_

IN

SP

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

Pro

iect

:

Su

rsa:

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

49

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

5000

5000

01

5000

58

5008

5008

01

5008

58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 88: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Anexa nr. 03

1Pag. din

/ /26 22

1

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Sanatatii

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

9.346.917

9.346.907

6.488

4.806

82.689

20.597

368.985

58.831

1.262.858

499.579

5.246.895

900.078

401.747

1.909.698

1.877.255

4.332.092

Cod Realizari pana in anul 2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

100.000

1.621.226

- mii lei -

Page 89: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

1Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

40

40

40

40

40

40

40

14

14

26

26

10

10

10

10

10

10

10

10

3

3

7

7

10

10

10

10

10

10

10

10

3

3

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

40

40

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din ITI prin dotarea cu aparatura de inalta performanta - SMIS125234

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13974

01

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

20

20

40

40

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 90: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

2Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

48

48

48

48

48

48

48

14

14

34

34

82

82

82

82

82

82

82

82

25

25

57

57

53

53

53

53

53

53

53

53

16

16

37

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

48

48

82

82

53

53

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Proiect UPU-125220 Imbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Sud Vest Oltenia la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu aparatura de inalta performanta

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14496

01

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

55

55

128

128

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 91: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

3Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

48

48

48

48

48

48

48

14

14

34

34

65

65

65

65

65

65

65

65

20

20

45

45

36

36

36

36

36

36

36

36

11

11

25

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

48

48

65

65

36

36

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Proiect UPU-125221 Imbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Sud Est la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu aparatura de inalta performanta

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14497

01

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

45

45

104

104

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 92: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

4Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

48

48

48

48

48

48

48

14

14

34

34

82

82

82

82

82

82

82

82

25

25

57

57

53

53

53

53

53

53

53

53

16

16

37

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

48

48

82

82

53

53

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Proiect UPU-125222 Imbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Centru la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu aparatura de inalta performanta

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14498

01

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

55

55

128

128

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 93: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

5Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

48

48

48

48

48

48

48

14

14

34

34

83

83

83

83

83

83

83

83

25

25

58

58

53

53

53

53

53

53

53

53

16

16

37

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

48

48

83

83

53

53

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Proiect UPU-125223 Imbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Nord Vest la servicii medicale de urgenta prin dotarea cu aparatura de inalta perfomenta

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14499

01

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

55

55

129

129

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 94: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

6Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

48

48

48

48

48

48

48

14

14

34

34

77

77

77

77

77

77

77

77

23

23

54

54

50

50

50

50

50

50

50

50

15

15

35

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

48

48

77

77

50

50

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Proiect UPU-125224 Imbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Vest la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu aparatura de inalta performanta

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14500

01

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

52

52

123

123

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 95: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

7Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

48

48

48

48

48

48

48

14

14

34

34

78

78

78

78

78

78

78

78

23

23

55

55

50

50

50

50

50

50

50

50

15

15

35

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

48

48

78

78

50

50

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Proiect UPU-125225 Imbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Nord Est la servicii medicale de urgenta,prin dotarea cu aparatura de inalta performanta

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14501

01

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

52

52

124

124

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 96: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

8Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

40

40

40

40

40

40

40

12

12

28

28

47

47

47

47

47

47

47

47

14

14

33

33

19

19

19

19

19

19

19

19

6

6

13

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

40

40

47

47

19

19

0

0

0

0

0

0

Proiectul: UPU ITI-125226 Imbunatatirea accesului populatiei din ITI la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu aparatura de inalta performanta

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14502

01

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

32

32

74

74

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 97: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

9Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

58

58

58

58

58

58

58

17

17

41

41

97

97

97

97

97

97

97

97

29

29

68

68

70

70

70

70

70

70

70

70

21

21

49

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

58

58

97

97

70

70

0

0

0

0

0

0

Proiectul: AMB-125227 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatura de inalta performanta

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14503

01

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

67

67

158

158

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 98: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

10Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

48

48

48

48

48

48

48

14

14

34

34

73

73

73

73

73

73

73

73

22

22

51

51

13

13

13

13

13

13

13

13

4

4

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

48

48

73

73

13

13

0

0

0

0

0

0

Proiectul: AMB-125228 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din Regiunea Sud Vest Oltenia prin dotarea cu aparatura de inalta performanta

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14504

01

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

40

40

94

94

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 99: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

11Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

48

48

48

48

48

48

48

14

14

34

34

56

56

56

56

56

56

56

56

17

17

39

39

27

27

27

27

27

27

27

27

8

8

19

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

48

48

56

56

27

27

0

0

0

0

0

0

Proiectul: AMB-125229 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din Regiunea de Sud Est prin dotarea cu aparatura de inalta performanta

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14505

01

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

39

39

92

92

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 100: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

12Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

48

48

48

48

48

48

48

14

14

34

34

56

56

56

56

56

56

56

56

17

17

39

39

27

27

27

27

27

27

27

27

8

8

19

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

48

48

56

56

27

27

0

0

0

0

0

0

Proiectul: AMB-125230 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din Regiunea Centru prin dotarea cu aparatura de inalta performanta

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14506

01

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

39

39

92

92

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 101: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

13Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

48

48

48

48

48

48

48

14

14

34

34

59

59

59

59

59

59

59

59

18

18

41

41

29

29

29

29

29

29

29

29

9

9

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

48

48

59

59

29

29

0

0

0

0

0

0

Proiectul: AMB-125231 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din Regiunea Nord Vest prin dotarea cu aparatura de inalta performanta

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14507

01

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

41

41

95

95

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 102: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

14Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

40

40

40

40

40

40

40

12

12

28

28

49

49

49

49

49

49

49

49

15

15

34

34

20

20

20

20

20

20

20

20

6

6

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

40

40

49

49

20

20

0

0

0

0

0

0

Proiectul: AMB-125232 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din Regiunea Vest prin dotarea cu aparatura de inalta performanta

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14508

01

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

33

33

76

76

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 103: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

15Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

48

48

48

48

48

48

48

14

14

34

34

63

63

63

63

63

63

63

63

19

19

44

44

34

34

34

34

34

34

34

34

10

10

24

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

48

48

63

63

34

34

0

0

0

0

0

0

Proiectul: AMB-125233 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatriu pentru populatia din Regiunea Nord Est prin doatarea cu aparatura de inalta performanta

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14509

01

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

43

43

102

102

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 104: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

16Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

8

8

8

8

8

8

3

3

5

5

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

6601580103

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

8

8

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: 125238 Imbunatatirea accesului populatiei din Judetul Iasi la servicii medicale de urgenta

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14510

01

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

4

4

6

6

1

1

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 105: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

17Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

8

8

8

8

8

8

3

3

5

5

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

6601580103

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

8

8

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: 125240 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia Judetului Iasi- MS

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14511

01

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

4

4

6

6

1

1

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 106: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

18Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

12

12

12

12

12

12

4

4

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: 125240 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia Judetului Iasi- DSP IASI

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14516

01

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

4

4

8

8

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 107: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

19Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79.440

20

79.440

20

79.440

20

79.440

20

45.663

13

22.251

7

11.526

0

79.671

11.622

79.671

11.622

79.671

11.622

79.671

11.622

45.818

2.103

22.326

9.517

11.527

2

1.509.759

29.785

1.509.759

29.785

1.509.759

29.785

1.509.759

29.785

375.007

20.021

182.735

9.754

952.017

10

227.854

643.422

227.854

643.422

227.854

643.422

227.854

643.422

37.471

436.172

18.260

204.050

172.123

3.200

562.291

1.694.746

562.291

1.694.746

562.291

1.694.746

562.291

1.694.746

0

0

0

0

562.291

1.694.746

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

6601580103

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

79.440

20

79.671

11.622

1.509.759

29.785

227.854

643.422

562.291

1.694.746

Proiectul: Construire Spital Regional de Urgenta Iasi, cod SMIS 133903

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

16239

01

2.459.015

2.459.015

2.459.015

2.459.015

2.459.015

2.459.015

2.459.015

2.459.015

2.459.015

2.459.015

503.959

503.959

245.572

245.572

1.709.484

1.709.484

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

79.420

0

79.420

0

79.420

0

79.420

0

45.650

0

22.244

0

11.526

0

79.420

- mii lei -

Page 108: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

20Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85.581

0

85.581

0

85.581

0

85.581

0

48.223

0

24.468

0

12.890

0

85.580

8.041

85.580

8.041

85.580

8.041

85.580

8.041

48.223

5.331

24.468

2.705

12.889

5

1.861.967

51.718

1.861.967

51.718

1.861.967

51.718

1.861.967

51.718

391.904

34.133

198.852

17.319

1.271.211

266

3.776

609.505

3.776

609.505

3.776

609.505

3.776

609.505

0

400.663

0

203.296

3.776

5.546

614.034

1.896.093

614.034

1.896.093

614.034

1.896.093

614.034

1.896.093

0

0

0

0

614.034

1.896.093

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

6601580103

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

85.581

0

85.580

8.041

1.861.967

51.718

3.776

609.505

614.034

1.896.093

Proiectul: Construire Spital Regional de Urgenta Cluj, cod SMIS 134195

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

16502

01

2.650.938

2.650.938

2.650.938

2.650.938

2.650.938

2.650.938

2.650.938

2.650.938

2.650.938

2.650.938

488.350

488.350

247.788

247.788

1.914.800

1.914.800

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

85.581

0

85.581

0

85.581

0

85.581

0

48.223

0

24.468

0

12.890

0

85.581

- mii lei -

Page 109: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

21Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95.764

0

95.764

0

95.764

0

95.764

0

56.350

0

24.313

0

15.101

0

95.763

17.747

95.763

17.747

95.763

17.747

95.763

17.747

56.350

12.348

24.313

5.328

15.100

71

1.812.093

282.725

1.812.093

282.725

1.812.093

282.725

1.812.093

282.725

418.493

196.722

180.567

84.880

1.213.033

1.123

138.340

445.765

138.340

445.765

138.340

445.765

138.340

445.765

42.738

308.511

18.441

133.113

77.161

4.141

700.930

741.253

700.930

741.253

700.930

741.253

700.930

741.253

0

0

0

0

700.930

741.253

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

6601580103

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

95.764

0

95.763

17.747

1.812.093

282.725

138.340

445.765

700.930

741.253

Proiectul: Construire Spital Regional de Urgenta Craiova, cod SMIS 134201

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

16503

01

2.942.890

2.942.890

2.942.890

2.942.890

2.942.890

2.942.890

2.942.890

2.942.890

2.942.890

2.942.890

573.931

573.931

247.634

247.634

2.121.325

2.121.325

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

100.000

1.455.400

100.000

1.455.400

100.000

1.455.400

100.000

1.455.400

0

56.350

0

24.313

100.000

1.374.737

100.000

1.455.400

- mii lei -

Page 110: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

22Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196

2

196

2

196

2

196

2

196

2

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

0

194

0

194

0

194

0

194

0

194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

196

2

196

196

0

194

0

0

0

0

Proiectul: Institutul de Oncologie Iasi SMIS 126868

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

17320

01

392

392

392

392

392

392

392

392

392

392

392

392

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 111: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

23Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52.404

18.930

52.404

18.930

52.404

18.930

52.404

18.930

52.404

18.930

0

17.746

0

17.746

0

17.746

0

17.746

0

17.746

3

15.731

3

15.731

3

15.731

3

15.731

3

15.731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

52.404

18.930

0

17.746

3

15.731

0

0

Proiectul: POR - Cresterea eficientei energetice prin reabilitare, constructii si instalatii la Spitalul Clinic de urgenta „Sf.Ioan” Bucuresti pentru corpurile de cladire C1 si C2 cod SMIS 122410-SCU SF IOAN

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

18364

01

52.407

52.407

52.407

52.407

52.407

52.407

52.407

52.407

52.407

52.407

52.407

52.407

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 112: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

24Pag. din

/ /26

73

Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

3.398

1.716

3.398

1.716

3.398

1.716

3.398

1.716

3.398

1.716

10.118

11.800

10.118

11.800

10.118

11.800

10.118

11.800

10.118

11.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660156

66015625

6601562501

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

3.398

1.716

10.118

11.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

3906

25

13.516

13.516

13.516

13.516

13.516

13.516

13.516

13.516

13.516

13.516

13.516

13.516

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 55 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor

economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 113: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

25Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

307

307

307

307

307

307

307

307

50

50

257

257

348

348

348

348

348

348

348

348

58

58

290

290

500

500

500

500

500

500

500

500

80

80

420

420

3.390

3.390

3.390

3.390

3.390

3.390

3.390

3.390

544

544

2.846

2.846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

307

307

348

348

500

500

3.390

3.390

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Imbunatatirea Capacitatii De Planificare Strategica si Management Al Programelor Nationale De Sanatate Publica (Pnsp) Finantate De Ministerul Sanatatii, Cod SIPOCA 13

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

9420

02

4.545

4.545

4.545

4.545

4.545

4.545

4.545

4.545

4.545

4.545

732

732

3.813

3.813

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 114: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

26Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

629

629

629

629

629

629

629

629

95

95

534

534

1.101

955

1.101

955

1.101

955

1.101

955

227

153

874

802

1.874

1.532

1.874

1.532

1.874

1.532

1.874

1.532

300

245

1.574

1.287

9.517

10.005

9.517

10.005

9.517

10.005

9.517

10.005

1.525

1.654

7.992

8.351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

629

629

1.101

955

1.874

1.532

9.517

10.005

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Consolidarea capacitatii administrative a Ministerului Sanatatii si a unitatilor aflate in subordonare, coordonare si sub autoritate prin implementarea unitara a Sistemului de Management al Calitatii bazat pe standardul SR EN ISO 9001:2015 SIPOCA51

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

11876

02

13.121

13.121

13.121

13.121

13.121

13.121

13.121

13.121

13.121

13.121

2.147

2.147

10.974

10.974

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 115: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

27Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

4

4

35

25

35

25

35

25

35

25

5

4

30

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5

5

35

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Politici publice alternative in domeniul sanatatii SIPOCA 245

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13495

02

40

30

40

30

40

30

40

30

40

30

6

5

34

25

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 116: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

28Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

900

900

900

900

900

900

900

144

144

756

756

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

321

321

1.679

1.679

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

900

900

2.000

2.000

0

0

0

0

Proiectul: Armonizarea cadrului legilativ pentru implementarea planului de reforma in sanatate, cod SIPOCA 403, SMIS 116178

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14936

02

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

465

465

2.435

2.435

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 117: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

29Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290

290

290

290

290

290

290

290

44

44

246

246

19.000

12.531

19.000

12.531

19.000

12.531

19.000

12.531

3.043

2.007

15.957

10.524

2.780

9.249

2.780

9.249

2.780

9.249

2.780

9.249

443

1.479

2.337

7.770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

290

290

19.000

12.531

2.780

9.249

0

0

0

0

Proiectul: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde in Ministerul Sanatatii ce optimizeaza procesele decizionale privind activitatea de vaccinare in Romania ROMVAC SMIS 129721

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

15531

02

22.070

22.070

22.070

22.070

22.070

22.070

22.070

22.070

22.070

22.070

3.530

3.530

18.540

18.540

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 118: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

30Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

933

933

933

933

933

933

933

933

140

140

793

793

933

933

933

933

933

933

933

933

140

140

793

793

934

934

934

934

934

934

934

934

140

140

794

794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

933

933

933

933

934

934

0

0

Proiectul: Optimizarea Planului National de Cancer SMIS 129714

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

15532

02

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

420

420

2.380

2.380

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 119: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

31Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263

263

263

263

263

263

263

263

41

41

222

222

19.260

7.620

19.260

7.620

19.260

7.620

19.260

7.620

3.084

1.220

16.176

6.400

837

6.656

837

6.656

837

6.656

837

6.656

134

1.066

703

5.590

837

6.658

837

6.658

837

6.658

837

6.658

134

1.066

703

5.592

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

263

263

19.260

7.620

837

6.656

837

6.658

0

0

Proiectul: Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Sanatatii si a Directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru simplificarea procedurilor de reglementare sanitara SMIS 129605

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

15533

02

21.197

21.197

21.197

21.197

21.197

21.197

21.197

21.197

21.197

21.197

3.393

3.393

17.804

17.804

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 120: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

32Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.637

1.637

1.637

1.637

1.637

1.637

1.637

1.637

261

261

1.376

1.376

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

1.442

1.442

7.558

7.558

2.714

2.714

2.714

2.714

2.714

2.714

2.714

2.714

435

435

2.279

2.279

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

320

320

1.680

1.680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

1.637

1.637

9.000

9.000

2.714

2.714

2.000

2.000

0

0

Proiectul: Cresterea capacitatii institutionale pentru dezvoltarea nationala a ingrijirilor paliative si ingrijirilor la domiciiu PAL-PLAN SMIS 129439

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

15534

02

15.351

15.351

15.351

15.351

15.351

15.351

15.351

15.351

15.351

15.351

2.458

2.458

12.893

12.893

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 121: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

33Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

353

353

353

353

353

353

353

353

57

57

296

296

3.200

3.000

3.200

3.000

3.200

3.000

3.200

3.000

513

480

2.687

2.520

1.844

1.844

1.844

1.844

1.844

1.844

1.844

1.844

295

295

1.549

1.549

764

964

764

964

764

964

764

964

122

155

642

809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

353

353

3.200

3.000

1.844

1.844

764

964

0

0

Proiectul: Imbunatatirea Calitatii si Performantei Serviciilor Spitalicesti prin Evaluarea Costurilor si Standardizare- CaPeSSCoSt SMIS 129170

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

15535

02

6.161

6.161

6.161

6.161

6.161

6.161

6.161

6.161

6.161

6.161

987

987

5.174

5.174

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 122: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

34Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.500

1.500

4.500

1.500

4.500

1.500

4.500

1.500

721

240

3.779

1.260

7.738

2.933

7.738

2.933

7.738

2.933

7.738

2.933

1.240

470

6.498

2.463

4.268

4.900

4.268

4.900

4.268

4.900

4.268

4.900

684

785

3.584

4.115

67

7.240

67

7.240

67

7.240

67

7.240

10

1.160

57

6.080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

4.500

1.500

7.738

2.933

4.268

4.900

67

7.240

0

0

Proiectul: Imbunatatirea procesului de reglementare in domeniul transplantului SMIS 129166

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

15536

02

16.573

16.573

16.573

16.573

16.573

16.573

16.573

16.573

16.573

16.573

2.655

2.655

13.918

13.918

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 123: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

35Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.000

1.351

4.000

1.351

4.000

1.351

4.000

1.351

641

216

3.359

1.135

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

1.121

1.121

5.879

5.879

6.300

8.832

6.300

8.832

6.300

8.832

6.300

8.832

1.009

1.416

5.291

7.416

877

994

877

994

877

994

877

994

140

158

737

836

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

4.000

1.351

7.000

7.000

6.300

8.832

877

994

0

0

Proiectul: Crearea cadrului strategic si operational pentru planificarea si reorganizarea la nivel national si regional a serviciilor de sanatate SMIS 129165

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

15537

02

18.177

18.177

18.177

18.177

18.177

18.177

18.177

18.177

18.177

18.177

2.911

2.911

15.266

15.266

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 124: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

36Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61.000

1.743

61.000

1.743

61.000

1.743

61.000

1.743

9.339

267

51.661

1.476

0

0

3.412

2.587

3.412

2.587

3.412

2.587

3.412

2.587

522

396

2.889

2.190

1

1

3.585

6.145

3.585

6.145

3.585

6.145

3.585

6.145

549

941

3.036

5.204

0

0

4.677

28.315

4.677

28.315

4.677

28.315

4.677

28.315

716

4.335

3.961

23.980

0

0

6.573

39.632

6.573

39.632

6.573

39.632

6.573

39.632

1.006

6.067

5.567

33.565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

6601580103

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

61.000

1.743

3.412

2.587

3.585

6.145

4.677

28.315

6.573

39.632

0

0

Proiectul: Intarirea capacitatii Minsterului Sanatatii de a pregati si implemeta proiectele Spitalelor Clinice Regionale de Urgenta: Craiova, Iasi, Cluj

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14524

01

79.247

79.247

79.247

79.247

79.247

79.247

79.247

79.247

79.247

79.247

12.132

12.132

67.114

67.114

1

1

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 76 Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

825

0

825

0

825

0

825

0

126

0

699

0

0

0

825

- mii lei -

Page 125: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

37Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63.250

850

63.250

850

63.250

850

63.250

850

9.904

133

53.346

717

0

0

1.790

32.950

1.790

32.950

1.790

32.950

1.790

32.950

280

5.159

1.510

27.791

0

0

1.743

32.983

1.743

32.983

1.743

32.983

1.743

32.983

272

5.164

1.466

27.814

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

6601580103

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

63.250

850

1.790

32.950

1.743

32.983

0

0

Proiectul: Sistem informatic pentru registrele de sanatate-RegInterMed-MS

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

18365

01

66.783

66.783

66.783

66.783

66.783

66.783

66.783

66.783

66.783

66.783

10.456

10.456

56.322

56.322

5

5

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 78 Programul Operational Competitivitate

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 126: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

38Pag. din

/ /26

73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56.318

22.806

56.318

22.806

56.318

22.806

56.318

22.806

15.482

7.983

40.836

14.823

712.640

319.421

712.640

319.421

712.640

319.421

712.640

319.421

35.825

379

676.815

319.042

4.376

374.145

4.376

374.145

4.376

374.145

4.376

374.145

680

34.896

3.696

339.249

4.459

61.421

4.459

61.421

4.459

61.421

4.459

61.421

591

9.320

3.868

52.101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015801

6601580101

6601580102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

56.318

22.806

712.640

319.421

4.376

374.145

4.459

61.421

0

0

Proiectul: Dezvoltarea unui laborator national pentru imbunatatirea monitorizarii substantelor deversate in ape si a calitatii apei potabile

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13516

01

777.793

777.793

777.793

777.793

777.793

777.793

777.793

777.793

777.793

777.793

52.578

52.578

725.215

725.215

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 80 Programul Operational Infrastructura Mare

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 127: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

39Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

269

269

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Cresterea competentelor profesionle ale personalului medical implicat in depistarea tulburarilor afective si preventia comportamentului suicidar

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12436

02

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 128: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

40Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

301

301

1.679

1.679

1.229

1.229

1.229

1.229

1.229

1.229

1.229

1.229

191

191

1.038

1.038

1.281

1.281

1.281

1.281

1.281

1.281

1.281

1.281

199

199

1.082

1.082

300

300

300

300

300

300

300

300

47

47

253

253

380

380

380

380

380

380

380

380

59

59

321

321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

1.980

1.980

1.229

1.229

1.281

1.281

300

300

380

380

0

0

0

0

Proiectul: Personal specializat pentru un sistem de sanatate modern - SMIS 106519 - Directia de Sanatate Publica Teleorman (DSP Teleorman)

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12516

02

5.170

5.170

5.170

5.170

5.170

5.170

5.170

5.170

5.170

5.170

797

797

4.373

4.373

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 129: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

41Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226

226

226

226

226

226

226

226

35

35

191

191

273

273

273

273

273

273

273

273

43

43

230

230

70

70

70

70

70

70

70

70

11

11

59

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

226

226

273

273

70

70

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Personal specializat pentru un sistem de sanatate modern - SMIS 106519 - DSP Alba

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12517

02

569

569

569

569

569

569

569

569

569

569

89

89

480

480

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 130: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

42Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

103

103

103

103

103

103

103

103

16

16

87

87

227

227

227

227

227

227

227

227

36

36

191

191

340

340

340

340

340

340

340

340

54

54

286

286

32

32

32

32

32

32

32

32

5

5

27

27

132

132

132

132

132

132

132

132

21

21

111

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

103

103

227

227

340

340

32

32

132

132

0

0

0

0

Proiectul: Personal specializat pentru un sistem de sanatate modern - SMIS 106519 - DSP BH

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12518

02

834

834

834

834

834

834

834

834

834

834

132

132

702

702

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 131: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

43Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

2

2

13

13

49

49

199

199

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Imbunatatirea competentelor personalului medical implicat in preventia, diagnosticarea si tratarea cancerului -ONCOMED

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13496

02

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 132: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

44Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

61

61

62

62

49

49

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Consolidarea controlului tubrerculozei in Romania prin cresterea competentelor profesionistilor din domeniulTB

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13497

02

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 133: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

45Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

13

13

35

35

28

28

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical in domeniul endocrinologiei, pentru prevenirea maladiilor cu impact populational -EndoMIP

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13498

02

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 134: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

46Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

81

81

81

81

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Diagnosticul si terapia bolilor rare sistemice cu afectare oculara-OCURARE

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13502

02

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 135: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

47Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

30

30

32

32

32

32

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Formare specifica pentru prevenirea, eliminarea si reducerea cancerului colo-rectal- SPER

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13503

02

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 136: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

48Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

88

88

130

130

250

250

200

200

164

164

0

0

Proiectul: Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13504

02

832

832

832

832

832

832

832

832

832

832

832

832

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 137: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

49Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

11

11

86

86

138

138

39

39

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Formare profesionala a personalului medicala in genetica medicala -PROGEN

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13505

02

274

274

274

274

274

274

274

274

274

274

274

274

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 138: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

50Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

14

14

27

27

37

37

83

83

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Formare de excelenta in domeniul Uro-Oncologie FEDURO

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13506

02

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 139: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

51Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

23

23

23

23

23

23

23

23

4

4

19

19

922

922

922

922

922

922

922

922

139

139

783

783

8.890

8.000

8.890

8.000

8.890

8.000

8.890

8.000

1.334

1.200

7.556

6.800

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

2.700

2.700

15.300

15.300

16.584

16.584

16.584

16.584

16.584

16.584

16.584

16.584

2.488

2.488

14.096

14.096

0

890

0

890

0

890

0

890

0

134

0

756

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

23

23

922

922

8.890

8.000

18.000

18.000

16.584

16.584

0

890

0

0

Proiectul: Cresterea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13507

02

44.419

44.419

44.419

44.419

44.419

44.419

44.419

44.419

44.419

44.419

6.665

6.665

37.754

37.754

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 140: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

52Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5

5

46

46

141

141

230

230

40

40

35

35

0

0

Proiectul: Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al cancerului col uterin etapa I- IOCN

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13508

02

497

497

497

497

497

497

497

497

497

497

497

497

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 141: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

53Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

21

21

21

21

21

21

21

4

4

17

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

658

658

658

658

658

658

658

658

102

102

556

556

329

329

329

329

329

329

329

329

51

51

278

278

326

326

326

326

326

326

326

326

51

51

275

275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

21

21

0

0

658

658

329

329

326

326

0

0

Proiectul: Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al cancerului col uterin etapa I- INSP

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13509

02

1.334

1.334

1.334

1.334

1.334

1.334

1.334

1.334

1.334

1.334

208

208

1.126

1.126

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 142: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

54Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

11

11

52

52

175

175

431

431

180

180

59

59

0

0

Proiectul: Cresterea capacitatii institutionale si a competentelor specialistilor din sistemul de sanatate in scopul implementarii programului national de screening pentru cancerul de san - IOCN

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13510

02

908

908

908

908

908

908

908

908

908

908

908

908

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 143: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

55Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

31

31

63

63

94

94

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Lupta pentru viata! Imbunatatirea competentelor personalului medical din serviciile de urgenta in domeniile: boli cardiovasculare, cancer, diabet zaharat si boli endocrine

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13512

02

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 144: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

56Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

51

51

41

41

30

30

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Program de formare a personalului medical pentru implementarea tehnicilor de ecografie in managementul pacientului oncologic din domeniile prioritare de sanatate

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13513

02

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 145: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

57Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

25

25

42

42

89

89

0

0

0

0

0

0

Proiectul: HEPATER - program de formare a persoanlului medical din Romania in managementul pacientilor infectati cronic cu virusuri hepatice B si C

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13514

02

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 146: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

58Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

49

49

24

24

93

93

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Un plus + (plus) de sansa la viata pentru copiii in stare critica

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13515

02

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 147: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

59Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

18

18

18

18

18

18

18

3

3

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

622

622

622

622

622

622

622

622

97

97

525

525

310

310

310

310

310

310

310

310

48

48

262

262

288

288

288

288

288

288

288

288

45

45

243

243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

18

18

0

0

622

622

310

310

288

288

0

0

Proiectul: Cresterea capacitatii institutionale si a competentelor specialistilor din sistemul de sanatate in scopul implementarii programului national de screening pentru cancerul de san INSP

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13517

02

1.238

1.238

1.238

1.238

1.238

1.238

1.238

1.238

1.238

1.238

193

193

1.045

1.045

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 148: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

60Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

250

250

250

250

250

250

250

40

40

210

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

250

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Servicii medicale de tratament al persoanelor infectare cu HIV/SIDA -POCU

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13975

02

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

40

40

210

210

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 149: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

61Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

411

411

411

411

411

411

411

411

64

64

347

347

779

779

779

779

779

779

779

779

121

121

658

658

778

778

778

778

778

778

778

778

121

121

657

657

720

720

720

720

720

720

720

720

112

112

608

608

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

411

411

779

779

778

778

720

720

0

0

Proiectul: LIVE (RO)1 - Formarea personalului medical din Romania pentru screeningul populational al infectiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D- INSP

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14518

02

2.688

2.688

2.688

2.688

2.688

2.688

2.688

2.688

2.688

2.688

418

418

2.270

2.270

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 150: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

62Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

31

31

102

102

66

66

80

80

0

0

Proiectul: LIVE (RO)1 - Formarea personalului medical din Romania pentru screeningul populational al infectiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D- IC FUNDENI

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14519

02

279

279

279

279

279

279

279

279

279

279

279

279

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 151: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

63Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

12

12

85

85

40

40

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului medical din specialitati relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14520

02

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 152: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

64Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

22

22

36

36

72

72

36

36

0

0

0

0

Proiectul: Da o sansa vietii-program national de ingrijire a gravinei si copilului - etapa I

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14521

02

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 153: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

65Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

22

22

38

38

70

70

38

38

0

0

0

0

Proiectul: SPITAL – COMUNITATE, flux de ingrijire continua a nou-nascutului si a sugarului cu risc crescut de imbolnavire si deces

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

14522

02

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 154: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

66Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

7

7

178

178

60

60

18

18

0

0

Proiectul: ROCCAS Dezvoltarea si implementarea la nivel national a cadrului organizatoric necesar initierii screeningului in cancerul colorectal-IC FUNDENI

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

15016

02

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 155: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

67Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197

197

197

197

197

197

197

197

31

31

166

166

4.001

4.001

4.001

4.001

4.001

4.001

4.001

4.001

623

623

3.378

3.378

2.099

2.099

2.099

2.099

2.099

2.099

2.099

2.099

327

327

1.772

1.772

2.297

2.297

2.297

2.297

2.297

2.297

2.297

2.297

358

358

1.939

1.939

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

197

197

4.001

4.001

2.099

2.099

2.297

2.297

0

0

Proiectul: ROCCAS Dezvoltarea si implementarea la nivel national a cadrului organizatoric necesar initierii screeningului in cancerul colorectal-INSP

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

15017

02

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594

1.339

1.339

7.255

7.255

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 156: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

68Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

432

432

181

181

157

157

0

0

Proiectul: ONCOPREV - Fii responsabila de sanatatea ta! Preventie, depistare, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin cod SMIS 136665

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

17881

02

770

770

770

770

770

770

770

770

770

770

770

770

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 157: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

69Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

314

314

157

157

99

99

0

0

Proiectul: ONCOFEM - Fii responsabila de sanatatea ta! Preventie, depistare, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col san cod SMIS 136664

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

17882

02

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 158: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

70Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540

540

540

540

540

540

540

540

84

84

456

456

42.800

20.000

42.800

20.000

42.800

20.000

42.800

20.000

6.660

3.112

36.140

16.888

2.868

2.868

2.868

2.868

2.868

2.868

2.868

2.868

446

446

2.422

2.422

3.158

25.958

3.158

25.958

3.158

25.958

3.158

25.958

491

4.039

2.667

21.919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

540

540

42.800

20.000

2.868

2.868

3.158

25.958

0

0

Proiectul: CARDIO - Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular cod SMIS 137424

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

17883

02

49.366

49.366

49.366

49.366

49.366

49.366

49.366

49.366

49.366

49.366

7.681

7.681

41.685

41.685

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 159: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

71Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

247

247

133

133

133

133

0

0

Proiectul: Fii responsabila de sănătatea ta - programe regionale de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de san - Etapa II - cod SMIS 136480 IOCN 4.9

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

18367

02

513

513

513

513

513

513

513

513

513

513

513

513

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 160: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

72Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

416

416

416

416

416

416

416

416

62

62

354

354

416

416

416

416

416

416

416

416

62

62

354

354

416

416

416

416

416

416

416

416

62

62

354

354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

6601580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

416

416

416

416

416

416

0

0

Proiectul: Fii responsabila de sănătatea ta - programe regionale de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin - Etapa II DSP BN 4.9

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

18368

02

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

186

186

1.062

1.062

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 161: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

23Anexa nr. 03

73Pag. din

/ /26

73

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015802

6601580201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

388

388

301

301

301

301

0

0

Proiectul: Fii responsabila de sanatatea ta - programe regionale de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin - Etapa II - cod SMIS 140501 IOCN

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

18744

02

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Page 162: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

24Anexa nr. 03

1Pag. din

/ /26

1

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Transferuri reprezentand cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian2014-2021

Transferuri reprezentand cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegianpentru promotorii de proiect/beneficiari institutii publice

Transferuri reprezentand cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegianpentru promotorii de proiect/beneficiari, altii decat institutii publice

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.832

1.471

5.832

1.471

5.832

1.471

5.832

1.471

5.832

1.471

0

0

20.695

12.718

20.695

12.718

20.695

12.718

20.695

12.718

20.661

12.718

34

0

17.769

10.053

17.769

10.053

17.769

10.053

17.769

10.053

17.019

9.678

750

375

5.269

20.084

5.269

20.084

5.269

20.084

5.269

20.084

4.742

18.953

527

1.131

5.269

10.508

5.269

10.508

5.269

10.508

5.269

10.508

4.742

10.176

527

332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6601

660158

66015834

6601583401

6601583402

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

0

0

5.832

1.471

20.695

12.718

17.769

10.053

5.269

20.084

5.269

10.508

0

0

Cod bugetar/ sursede finantare

Valoareatotala

54.834

54.834

54.834

54.834

54.834

54.834

54.834

54.834

54.834

54.834

52.996

52.996

1.838

1.838

Ministerul SanatatiiProgram/ facilitate/ instrument: 89 Mecanismele financiare SEE si Norvegian 2014-2021

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente

postaderare

Realizari pana in anul

2018

Realizari 2019

Executie preliminata

2020

Propuneri 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Estimari 2024

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autoritatea de management:

- mii lei -

Page 163: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

25A

nexa

nr.

03

//

26

Pag

1 d

in 7

Min

iste

rul

San

atat

ii

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

FIS

Afi

nan

tari

i p

rogr

amel

or a

fere

nte

Pol

itic

ii d

e C

oezi

un

e a

U.E

., a

pro

gram

elor

afe

ren

teP

olit

icil

or C

omu

ne

Agr

icol

a si

de

Pes

cuit

, alt

or p

rogr

ame

fin

anta

te d

in f

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

pos

tad

erar

e,p

recu

m s

i a

alto

r fa

cili

tati

si

inst

rum

ente

pos

tad

erar

e

Den

um

irea

in

dic

ator

ulu

iC

odT

otal

Rea

liza

ri p

ana

inan

ul

2018

Rea

liza

ri 2

019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

An

ii u

rmat

ori

PO

LIT

ICA

06M

ecan

ism

ul

fin

anci

ar N

orve

gian

PR

OG

RA

M O

PE

RA

TIO

NA

L47

Mec

anis

mu

l fi

nan

ciar

nor

vegi

an

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

01 0101

05 0501

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

127

.639

127

.639

102

.517

102

.517

102

.517

102

.517

25.

122

25.

122

25.

122

127

.639

127

.639

102

.517

102

.517

102

.517

102

.517

25.

122

25.

122

25.

122

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

Page 164: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

25A

nexa

nr.

03

//

26

Pag

2 d

in 7

Min

iste

rul

San

atat

ii

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

FIS

Afi

nan

tari

i p

rogr

amel

or a

fere

nte

Pol

itic

ii d

e C

oezi

un

e a

U.E

., a

pro

gram

elor

afe

ren

teP

olit

icil

or C

omu

ne

Agr

icol

a si

de

Pes

cuit

, alt

or p

rogr

ame

fin

anta

te d

in f

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

pos

tad

erar

e,p

recu

m s

i a

alto

r fa

cili

tati

si

inst

rum

ente

pos

tad

erar

e

Den

um

irea

in

dic

ator

ulu

iC

odT

otal

Rea

liza

ri p

ana

inan

ul

2018

Rea

liza

ri 2

019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

An

ii u

rmat

ori

FO

ND

DE

FIN

AN

TA

RE

18M

ecan

ism

ul

fin

anci

ar n

orve

gian

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

01 0101

05 0501

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

25.

122

127

.639

127

.639

102

.517

102

.517

102

.517

102

.517

25.

122

25.

122

25.

122

127

.639

127

.639

102

.517

102

.517

102

.517

102

.517

25.

122

25.

122

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

Page 165: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

25A

nexa

nr.

03

//

26

Pag

3 d

in 7

Min

iste

rul

San

atat

ii

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

FIS

Afi

nan

tari

i p

rogr

amel

or a

fere

nte

Pol

itic

ii d

e C

oezi

un

e a

U.E

., a

pro

gram

elor

afe

ren

teP

olit

icil

or C

omu

ne

Agr

icol

a si

de

Pes

cuit

, alt

or p

rogr

ame

fin

anta

te d

in f

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

pos

tad

erar

e,p

recu

m s

i a

alto

r fa

cili

tati

si

inst

rum

ente

pos

tad

erar

e

Den

um

irea

in

dic

ator

ulu

iC

odT

otal

Rea

liza

ri p

ana

inan

ul

2018

Rea

liza

ri 2

019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

An

ii u

rmat

ori

PO

LIT

ICA

19M

ecan

ism

ele

fin

anci

are

SE

E s

i N

orve

gian

201

4-20

21

PR

OG

RA

M O

PE

RA

TIO

NA

L47

Mec

anis

mu

l fi

nan

ciar

nor

vegi

an

FO

ND

DE

FIN

AN

TA

RE

18M

ecan

ism

ul

fin

anci

ar n

orve

gian

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

05 0501

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

25.

122

25.

122

46

46

46

46

46

46

25.

122

25.

122

29

29

29

29

29

29

0 0 17

17

17

17

17

17

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

Page 166: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

25A

nexa

nr.

03

//

26

Pag

4 d

in 7

Min

iste

rul

San

atat

ii

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

FIS

Afi

nan

tari

i p

rogr

amel

or a

fere

nte

Pol

itic

ii d

e C

oezi

un

e a

U.E

., a

pro

gram

elor

afe

ren

teP

olit

icil

or C

omu

ne

Agr

icol

a si

de

Pes

cuit

, alt

or p

rogr

ame

fin

anta

te d

in f

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

pos

tad

erar

e,p

recu

m s

i a

alto

r fa

cili

tati

si

inst

rum

ente

pos

tad

erar

e

Den

um

irea

in

dic

ator

ulu

iC

odT

otal

Rea

liza

ri p

ana

inan

ul

2018

Rea

liza

ri 2

019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

An

ii u

rmat

ori

PR

OG

RA

M O

PE

RA

TIO

NA

L89

Mec

anis

mel

e fi

nan

ciar

e S

EE

si

Nor

vegi

an 2

014-

2021

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

05 0501

01

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

46

46

46

46

46

46

251

.784

251

.784

196

.950

196

.950

29

29

29

29

29

29 0 0 0 0

17

17

17

17

17

17

39.

871

9.8

45

34.

039

8.3

74

0 0 0 0 0 0

132

.169

52.

637

111

.474

39.

919

0 0 0 0 0 0

66.

080

70.

364

48.

311

60.

311

0 0 0 0 0 0

8.3

95

108

.430

3.1

26

88.

346

0 0 0 0 0 0

5.2

69

10.

508 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

Page 167: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

25A

nexa

nr.

03

//

26

Pag

5 d

in 7

Min

iste

rul

San

atat

ii

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

FIS

Afi

nan

tari

i p

rogr

amel

or a

fere

nte

Pol

itic

ii d

e C

oezi

un

e a

U.E

., a

pro

gram

elor

afe

ren

teP

olit

icil

or C

omu

ne

Agr

icol

a si

de

Pes

cuit

, alt

or p

rogr

ame

fin

anta

te d

in f

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

pos

tad

erar

e,p

recu

m s

i a

alto

r fa

cili

tati

si

inst

rum

ente

pos

tad

erar

e

Den

um

irea

in

dic

ator

ulu

iC

odT

otal

Rea

liza

ri p

ana

inan

ul

2018

Rea

liza

ri 2

019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

An

ii u

rmat

ori

FO

ND

DE

FIN

AN

TA

RE

45F

ond

ul

pen

tru

rel

atii

bil

ater

ale

afer

ent

Mec

anis

mu

lui

fin

anci

ar S

pat

iul

Eco

nom

ic E

uro

pea

n s

i N

orve

gian

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

0101

05 0501

01

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

196

.950

196

.950

54.

834

54.

834

54.

834

54.

834

950

950

950

0 0 0 0 0 0 0 0 0

34.

039

8.3

74

5.8

32

1.4

71

5.8

32

1.4

71 39

39

39

111

.474

39.

919

20.

695

12.

718

20.

695

12.

718

400

400

400

48.

311

60.

311

17.

769

10.

053

17.

769

10.

053

311

311

311

3.1

26

88.

346

5.2

69

20.

084

5.2

69

20.

084

200

200

200

0 0

5.2

69

10.

508

5.2

69

10.

508 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

Page 168: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

25A

nexa

nr.

03

//

26

Pag

6 d

in 7

Min

iste

rul

San

atat

ii

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

FIS

Afi

nan

tari

i p

rogr

amel

or a

fere

nte

Pol

itic

ii d

e C

oezi

un

e a

U.E

., a

pro

gram

elor

afe

ren

teP

olit

icil

or C

omu

ne

Agr

icol

a si

de

Pes

cuit

, alt

or p

rogr

ame

fin

anta

te d

in f

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

pos

tad

erar

e,p

recu

m s

i a

alto

r fa

cili

tati

si

inst

rum

ente

pos

tad

erar

e

Den

um

irea

in

dic

ator

ulu

iC

odT

otal

Rea

liza

ri p

ana

inan

ul

2018

Rea

liza

ri 2

019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

An

ii u

rmat

ori

FO

ND

DE

FIN

AN

TA

RE

48M

ecan

ism

ele

fin

anci

are

SE

E s

i N

orve

gian

201

4-20

21

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

0101

01 0101

05

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

950

950

950

250

.834

250

.834

196

.000

196

.000

196

.000

196

.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39

39

39

39.

832

9.8

06

34.

000

8.3

35

34.

000

8.3

35

400

400

400

131

.769

52.

237

111

.074

39.

519

111

.074

39.

519

311

311

311

65.

769

70.

053

48.

000

60.

000

48.

000

60.

000

200

200

200

8.1

95

108

.230

2.9

26

88.

146

2.9

26

88.

146

0 0 0

5.2

69

10.

508 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

Page 169: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

25A

nexa

nr.

03

//

26

Pag

7 d

in 7

Min

iste

rul

San

atat

ii

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

FIS

Afi

nan

tari

i p

rogr

amel

or a

fere

nte

Pol

itic

ii d

e C

oezi

un

e a

U.E

., a

pro

gram

elor

afe

ren

teP

olit

icil

or C

omu

ne

Agr

icol

a si

de

Pes

cuit

, alt

or p

rogr

ame

fin

anta

te d

in f

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

pos

tad

erar

e,p

recu

m s

i a

alto

r fa

cili

tati

si

inst

rum

ente

pos

tad

erar

e

Den

um

irea

in

dic

ator

ulu

iC

odT

otal

Rea

liza

ri p

ana

inan

ul

2018

Rea

liza

ri 2

019

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2020

Pro

pu

ner

i 20

21E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

An

ii u

rmat

ori

0501

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

54.

834

54.

834

54.

834

54.

834

0 0 0 0

5.8

32

1.4

71

5.8

32

1.4

71

20.

695

12.

718

20.

695

12.

718

17.

769

10.

053

17.

769

10.

053

5.2

69

20.

084

5.2

69

20.

084

5.2

69

10.

508

5.2

69

10.

508

0 0 0 0

0 0 0 0

- m

ii l

ei -

Page 170: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

26/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 1 d

in 3

26

426

6456

574

574

574

574

574Pro

g.

Min

iste

rul

San

atat

ii

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ven

itu

ri p

rop

rii

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pre

ven

irea

si

con

trol

ul

bol

ilor

cu

im

pac

t m

ajor

asu

pra

sta

rii

de

san

atat

e a

pop

ula

tiei

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

48.

898.

201

48.

898.

201

37.

832.

964

37.

832.

964

11.

065.

237

11.

065.

237

12.

154.

174

12.

154.

174

10.

538.

954

10.

505.

417

10.

461.

819

10.

428.

282

77.

135

77.

135

2.2

52.8

29

2.2

52.8

29

10.

858.

342

10.

862.

760

10.

780.

007

10.

784.

425

78.

335

78.

335

2.8

03.9

48

2.8

03.9

48

11.

124.

852

10.

959.

756

11.

046.

703

10.

881.

607

78.

149

78.

149

1.9

70.0

00

1.8

45.2

51

11.

142.

832

10.

852.

610

11.

064.

683

10.

774.

461

78.

149

78.

149

1.9

70.0

00

1.6

79.7

78

11.

125.

781

11.

146.

309

11.

047.

632

11.

068.

160

78.

149

78.

149

1.9

70.0

00

1.9

76.8

44

103

.688

.962

103

.225

.053

92.

233.

808

91.

769.

899

11.

455.

154

11.

455.

154

23.

120.

951

22.

712.

824

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24

Page 171: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

26/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 2 d

in 3

26

426

6456

574

574

574

574

574

574

648

648

648

648

648

648

648

648

648Pro

g.

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ven

itu

ri p

rop

rii

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Asi

gura

rea

cali

tati

i se

rvic

iilo

r m

edic

ale

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ven

itu

ri p

rop

rii

Den

um

ire

5.8

59.9

16

5.8

59.9

16

6.2

94.2

58

6.2

94.2

58

4.7

92.0

44

4.7

92.0

44

2.2

81.2

50

2.2

81.2

50

2.2

52.8

29

2.2

52.8

29

618

.859

585

.222

605

.859

572

.222

2.8

03.9

48

2.8

03.9

48

289

.782

294

.200

275

.582

280

.000

1.9

70.0

00

1.8

45.2

51

926

.596

886

.249

913

.596

873

.249

1.9

70.0

00

1.6

79.7

78

933

.000

933

.000

920

.000

920

.000

1.9

70.0

00

1.9

76.8

44

904

.316

918

.000

891

.316

905

.000

16.

826.

693

16.

418.

566

6.2

94.2

58

6.2

94.2

58

8.4

64.5

97

8.4

08.7

15

5.8

87.6

03

5.8

31.7

21

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24

Page 172: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

26/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 3 d

in 3

26

426

6456

648

648

649

649

649

649

649

649

649

649

649

649

649Pro

g.

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Asi

gura

rea

dez

volt

arii

cap

acit

atii

in

stit

uti

onal

e a

sist

emu

lui

de

san

atat

e

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ven

itu

ri p

rop

rii

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

2.5

10.7

94

2.5

10.7

94

31.

951.

983

31.

951.

983

29.

691.

798

29.

691.

798

2.2

60.1

85

2.2

60.1

85

13.

000

13.

000

7.6

67.2

66

7.6

67.3

66

7.6

03.1

31

7.6

03.2

31

64.

135

64.

135

14.

200

14.

200

7.7

64.6

12

7.7

64.6

12

7.7

00.4

77

7.7

00.4

77

64.

135

64.

135

13.

000

13.

000

8.2

28.2

56

8.2

28.2

56

8.1

63.1

07

8.1

63.1

07

65.

149

65.

149

13.

000

13.

000

8.2

39.8

32

8.2

39.8

32

8.1

74.6

83

8.1

74.6

83

65.

149

65.

149

13.

000

13.

000

8.2

51.4

65

8.2

51.4

65

8.1

86.3

16

8.1

86.3

16

65.

149

65.

149

2.5

76.9

94

2.5

76.9

94

72.

103.

414

72.

103.

514

69.

519.

512

69.

519.

612

2.5

83.9

02

2.5

83.9

02

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

19E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

20P

rop

un

eri

2021

Est

imar

i 20

22E

stim

ari

2023

Est

imar

i 20

24

Page 173: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

263

//

27P

ag. 1

din

13

26

Cod

4

2664

56

o

rdon

ator

57

4

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

Min

iste

rul

San

atat

ii

PR

OG

RA

M :

Pre

ven

irea

si

con

trol

ul

bol

ilor

cu

im

pac

t m

ajor

asu

pra

sta

rii

de

san

atat

e a

pop

ula

tiei

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

Cas

a N

atio

nal

a d

e A

sigu

rari

de

San

atat

e

DE

SC

RIE

RE

:

Pro

gram

ul

este

des

tin

at s

ust

iner

ii r

efor

mei

sis

t sa

nit

ar s

i ar

e ca

ob

iect

ive

stab

ilir

ea u

nor

in

dic

ator

i ca

re s

a se

baz

eze

pe

nev

oile

d

e sa

nat

ate

ale

pop

ula

tiei

, uti

liza

rea

efic

ien

ta a

res

urs

elor

alo

cate

ptr

in

dep

lin

irea

act

si

ind

icat

oril

or a

pro

bat

i, a

sig

con

cord

ante

icu

pol

itic

ile,

str

ateg

iile

si

reco

man

dar

ile

inst

. si

orga

niz

. in

tern

at. i

n d

omen

iu

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2007

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

12.

154.

174

12.

154.

174

2.2

52.8

29

2.2

52.8

29

2.8

03.9

48

2.8

03.9

48

1.9

70.0

00

1.8

45.2

51

1.9

70.0

00

1.6

79.7

78

1.9

70.0

00

1.9

76.8

44

23.

120.

951

22.

712.

824

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Rea

liza

ri p

ana

2019

Pro

pu

ner

i 20

21

Page 174: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

263

//

27P

ag. 2

din

13

26

Cod

4

2664

56

o

rdon

ator

57

4

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

6601

6601

6601

6601

20

6601

20

6601

20

6601

51

6601

51

6601

51

Cod

in

dic

ator

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

SA

NA

TA

TE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ven

itu

ri p

rop

rii

5.8

59.9

16

5.8

59.9

16

5.8

59.9

16

5.8

59.9

16

3.1

34.8

19

3.1

34.8

19

2.7

25.0

97

2.7

25.0

97

2.2

52.8

29

2.2

52.8

29

2.2

52.8

29

2.2

52.8

29

1.4

27.0

23

1.4

27.0

23

825

.806

825

.806

2.8

03.9

48

2.8

03.9

48

2.8

03.9

48

2.8

03.9

48

1.4

15.0

00

1.4

15.0

00

1.3

88.9

48

1.3

88.9

48

1.9

70.0

00

1.8

45.2

51

1.9

70.0

00

1.8

45.2

51

1.1

00.0

00

1.1

00.0

00

870

.000

745

.251

1.9

70.0

00

1.6

79.7

78

1.9

70.0

00

1.6

79.7

78

1.1

00.0

00

1.1

00.0

00

870

.000

579

.778

1.9

70.0

00

1.9

76.8

44

1.9

70.0

00

1.9

76.8

44

1.1

00.0

00

1.1

00.0

00

870

.000

876

.844

16.

826.

693

16.

418.

566

16.

826.

693

16.

418.

566

9.2

76.8

42

9.2

76.8

42

7.5

49.8

51

7.1

41.7

24

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Rea

liza

ri p

ana

2019

Pro

pu

ner

i 20

21

Page 175: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

263

//

27P

ag. 3

din

13

26

Cod

4

2664

56

o

rdon

ator

57

4

Cod

p

rogr

am

5010

5010

5010

6610

6610

6610

6610

20

6610

20

6610

20

6610

51

6610

51

6610

51

Cod

in

dic

ator

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II -

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

SA

NA

TA

TE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

6.2

94.2

58

6.2

94.2

58

6.2

94.2

58

6.2

94.2

58

1.7

31.9

16

1.7

31.9

16

4.5

62.3

42

4.5

62.3

42

100

100

100

100

100

100

6.2

94.2

58

6.2

94.2

58

6.2

94.2

58

6.2

94.2

58

1.7

31.9

16

1.7

31.9

16

4.5

62.3

42

4.5

62.3

42

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Rea

liza

ri p

ana

2019

Pro

pu

ner

i 20

21

Page 176: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

263

//

27P

ag. 4

din

13

26

Cod

4

2664

56

o

rdon

ator

57

4

Cod

p

rogr

am

4579

4580

4581

4582

4583

4584Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Pro

gram

ul

urm

ares

te r

edu

cere

a m

orb

idit

atii

si

mor

tali

tati

i p

rin

bol

i tr

ansm

isib

ile

si n

etra

nsm

isib

ile,

dia

gnos

tica

rea

pre

coce

, m

onit

oriz

. si

pre

ven

irea

com

pli

cati

ilor

bol

ilor

cu

im

pac

t m

ajor

asu

pra

san

at p

opu

lati

ei,c

ontr

olu

l in

dia

bet

,tra

nsp

lan

t d

e or

gan

e si

tes

utu

ri,s

up

rav.

si c

onto

lul

san

at.f

emei

i si

cop

ilu

lui

real

iz. i

mu

niz

aril

or c

f. p

rogr

am.n

at.d

e va

ccin

ari,

red

uce

rea

mor

bid

it s

i m

orta

lit

mat

ern

e si

in

fan

tile

, red

uce

rea

inci

den

tei

afec

tiu

nil

or o

nco

logi

ce

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

cost

med

iu/

prog

. bol

ile

tran

smis

ibil

e

cost

med

iu/

prog

. bol

ile

netr

ansm

isib

ile

cost

med

iu/

prog

. san

atat

ea f

emei

i si

cop

ilul

ui

cost

med

iu/

prog

. eva

luar

ea s

i pr

omov

area

san

atat

ii s

i ed

ucat

iei

pent

ru s

anat

ate

cost

med

iu/

prog

. mon

itor

izar

ea f

acto

rilo

r de

term

inan

ti d

in m

ediu

l de

via

ta s

i m

unca

cost

med

iu/

prog

. sec

urit

atat

ea t

rans

fuzi

onal

a

RE

ZU

LT

AT

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

sust

ine

imb

un

atat

irea

in

dic

ator

ilor

de

san

atat

e in

cad

rul

obie

ctiv

elor

de

san

atat

e p

ub

lica

si

acti

un

i sa

nit

are

der

ula

te

de

MS

P p

rin

un

itat

ile

san

itar

e ca

re f

un

ctio

nea

za p

rin

con

trac

te i

n s

iste

mu

l d

e as

igu

rari

soc

iale

de

san

atat

e

100

659

.633

84.

930

23.

542

713

1.5

91

118

.030

100

100

100

100

100

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Rea

liza

ri p

ana

2019

Pro

pu

ner

i 20

21

Page 177: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

263

//

27P

ag. 5

din

13

26

Cod

4

2664

56

o

rdon

ator

57

4

64

8

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

PR

OG

RA

M :

Asi

gura

rea

cali

tati

i se

rvic

iilo

r m

edic

ale

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

cres

tere

a ca

lita

tii

stru

ctu

rii

sist

emu

lui

de

san

atat

e, a

cal

itat

ii a

ctu

lui

med

ical

si

a in

grij

iril

or f

urn

izat

e in

cad

rul

serv

icii

lor

de

san

atat

e

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2009

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

4.7

92.0

44

4.7

92.0

44

618

.859

585

.222

289

.782

294

.200

926

.596

886

.249

933

.000

933

.000

904

.316

918

.000

8.4

64.5

97

8.4

08.7

15

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Rea

liza

ri p

ana

2019

Pro

pu

ner

i 20

21

Page 178: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

263

//

27P

ag. 6

din

13

26

Cod

4

2664

56

o

rdon

ator

64

8

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

6601

6601

6601

6601

51

6601

51

6601

51

6601

71

6601

71

6601

71

Cod

in

dic

ator

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

SA

NA

TA

TE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ven

itu

ri p

rop

rii

2.2

81.2

50

2.2

81.2

50

2.2

81.2

50

2.2

81.2

50

1.9

15.6

09

1.9

15.6

09

365

.641

365

.641

605

.859

572

.222

605

.859

572

.222

563

.607

532

.870

42.

252

39.

352

275

.582

280

.000

275

.582

280

.000

195

.582

200

.000

80.

000

80.

000

913

.596

873

.249

913

.596

873

.249

710

.000

710

.000

203

.596

163

.249

920

.000

920

.000

920

.000

920

.000

700

.000

700

.000

220

.000

220

.000

891

.316

905

.000

891

.316

905

.000

736

.316

750

.000

155

.000

155

.000

5.8

87.6

03

5.8

31.7

21

5.8

87.6

03

5.8

31.7

21

4.8

21.1

14

4.8

08.4

79

1.0

66.4

89

1.0

23.2

42

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Rea

liza

ri p

ana

2019

Pro

pu

ner

i 20

21

Page 179: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

263

//

27P

ag. 7

din

13

26

Cod

4

2664

56

o

rdon

ator

64

8

Cod

p

rogr

am

5010

5010

5010

6610

6610

6610

6610

51

6610

51

6610

51

6610

71

6610

71

6610

71

7010

7010

7010Cod

in

dic

ator

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II -

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

SA

NA

TA

TE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

LO

CU

INT

E, S

ER

VIC

II S

I D

EZ

VO

LT

AR

E P

UB

LIC

A

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

2.5

10.7

94

2.5

10.7

94

2.5

10.7

94

2.5

10.7

94

1.9

78.0

79

1.9

78.0

79

532

.715

532

.715

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

14.

200

14.

200

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

1.2

00

1.2

00

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

13.

000

2.5

76.9

94

2.5

76.9

94

2.5

75.7

94

2.5

75.7

94

1.9

78.0

79

1.9

78.0

79

597

.715

597

.715

1.2

00

1.2

00

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Rea

liza

ri p

ana

2019

Pro

pu

ner

i 20

21

Page 180: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

263

//

27P

ag. 8

din

13

26

Cod

4

2664

56

o

rdon

ator

64

8

64

9

Cod

p

rogr

am

7010

71

7010

71

7010

71

Cod

in

dic

ator

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Mod

ern

izar

ea i

nfr

astr

uct

uri

i fu

rniz

oril

or d

e se

rvic

ii m

edic

ale,

com

par

abil

a cu

fu

rniz

orii

de

serv

icii

de

acel

asi

tip

din

sta

tele

m

emb

re a

le U

niu

nii

Eu

rop

ene

CO

ME

NT

AR

II :

PR

OG

RA

M :

Asi

gura

rea

dez

volt

arii

cap

acit

atii

in

stit

uti

onal

e a

sist

emu

lui

de

san

atat

e

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

100

100

100

100

1.2

00

1.2

00

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2

00

1.2

00

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Rea

liza

ri p

ana

2019

Pro

pu

ner

i 20

21

Page 181: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

263

//

27P

ag. 9

din

13

26

Cod

4

2664

56

o

rdon

ator

64

9

Cod

p

rogr

am

5001Cod

in

dic

ator

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Pro

gram

ul

incl

ud

e ch

eltu

ieli

de

per

son

al, d

e in

tret

iner

e si

fu

nti

onar

e, s

ub

ven

tiil

e ac

ord

ate

inst

itu

tiil

or p

ub

lice

, ram

bu

rsar

i d

e cr

edit

e, d

oban

zi s

i co

mis

ioan

e la

cre

dit

e ex

tern

e. P

rogr

amu

l cu

pri

nd

e si

fon

du

rile

nec

esar

e ac

t. d

in P

lan

ul

de

mas

uri

pri

orit

are

cu f

inan

tare

eu

rop

ean

a, p

recu

m s

i fo

nd

uri

nec

esar

e su

stin

erii

pol

itic

ilor

gen

eral

e si

sp

ecif

ice

de

san

atat

e (s

tud

ii p

rivi

nd

sa

nat

atea

min

tala

, fin

anta

rea

un

or a

ctiu

ni

si s

ervi

cii

de

san

atat

e). A

sigu

rare

a sa

nge

lui

si p

rod

use

lor

din

san

ge, p

recu

m s

i a

secu

rita

tii

tran

sfu

zion

ale.

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2009

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

31.

951.

983

31.

951.

983

7.6

67.2

66

7.6

67.3

66

7.7

64.6

12

7.7

64.6

12

8.2

28.2

56

8.2

28.2

56

8.2

39.8

32

8.2

39.8

32

8.2

51.4

65

8.2

51.4

65

72.

103.

414

72.

103.

514

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Rea

liza

ri p

ana

2019

Pro

pu

ner

i 20

21

Page 182: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

263

//

27P

ag. 1

0 d

in 1

3

26

Cod

4

2664

56

o

rdon

ator

64

9

Cod

p

rogr

am

5001

5001

6601

6601

6601

6601

10

6601

10

6601

10

6601

20

6601

20

6601

20

6601

51

6601

51

6601

51

6601

55

Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

SA

NA

TA

TE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

29.

691.

798

29.

691.

798

29.

691.

798

29.

691.

798

9.1

00.9

12

9.1

00.9

12

11.

725.

312

11.

725.

312

8.7

82.5

68

8.7

82.5

68

7.6

03.1

31

7.6

03.2

31

7.6

03.1

31

7.6

03.2

31

2.2

42.8

76

2.2

42.8

76

2.9

82.9

17

2.9

82.9

17

2.3

58.9

78

2.3

59.0

78

7.7

00.4

77

7.7

00.4

77

7.7

00.4

77

7.7

00.4

77

2.3

15.1

07

2.3

15.1

07

3.3

93.3

19

3.3

93.3

19

1.9

74.0

38

1.9

74.0

38

8.1

63.1

07

8.1

63.1

07

8.1

63.1

07

8.1

63.1

07

2.3

15.1

07

2.3

15.1

07

3.4

00.0

00

3.4

00.0

00

2.4

30.0

00

2.4

30.0

00

8.1

74.6

83

8.1

74.6

83

8.1

74.6

83

8.1

74.6

83

2.3

26.6

83

2.3

26.6

83

3.4

00.0

00

3.4

00.0

00

2.4

30.0

00

2.4

30.0

00

8.1

86.3

16

8.1

86.3

16

8.1

86.3

16

8.1

86.3

16

2.3

38.3

16

2.3

38.3

16

3.4

00.0

00

3.4

00.0

00

2.4

30.0

00

2.4

30.0

00

69.

519.

512

69.

519.

612

69.

519.

512

69.

519.

612

20.

639.

001

20.

639.

001

28.

301.

548

28.

301.

548

20.

405.

584

20.

405.

684

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Rea

liza

ri p

ana

2019

Pro

pu

ner

i 20

21

Page 183: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

263

//

27P

ag. 1

1 d

in 1

3

26

Cod

4

2664

56

o

rdon

ator

64

9

Cod

p

rogr

am

6601

55

6601

55

6601

59

6601

59

6601

59

6601

80

6601

80

6601

80

5010

5010

5010

6610

6610

6610Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

I A

LT

E C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

VI

IMP

RU

MU

TU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ven

itu

ri p

rop

rii

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II -

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

SA

NA

TA

TE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

56.

220

56.

220

22.

852

22.

852

3.9

34

3.9

34

2.2

60.1

85

2.2

60.1

85

2.2

55.9

25

2.2

55.9

25

6.3

59

6.3

59

12.

001

12.

001

64.

135

64.

135

63.

235

63.

235

5.0

13

5.0

13

13.

000

13.

000

64.

135

64.

135

63.

235

63.

235

5.0

00

5.0

00

13.

000

13.

000

65.

149

65.

149

64.

249

64.

249

5.0

00

5.0

00

13.

000

13.

000

65.

149

65.

149

64.

249

64.

249

5.0

00

5.0

00

13.

000

13.

000

65.

149

65.

149

64.

249

64.

249

82.

592

82.

592

86.

853

86.

853

3.9

34

3.9

34

2.5

83.9

02

2.5

83.9

02

2.5

75.1

42

2.5

75.1

42

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Rea

liza

ri p

ana

2019

Pro

pu

ner

i 20

21

Page 184: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

263

//

27P

ag. 1

2 d

in 1

3

26

Cod

4

2664

56

o

rdon

ator

64

9

Cod

p

rogr

am

6610

10

6610

10

6610

10

6610

20

6610

20

6610

20

6610

51

6610

51

6610

51

6610

85

6610

85

6610

85

7010

7010

7010Cod

in

dic

ator

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

IX P

LA

TI

EF

EC

TU

AT

E I

N A

NII

PR

EC

ED

EN

TI

SI

RE

CU

PE

RA

TE

IN

AN

UL

CU

RE

NT

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

LO

CU

INT

E, S

ER

VIC

II S

I D

EZ

VO

LT

AR

E P

UB

LIC

A

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

79.

891

79.

891

1.6

58.9

03

1.6

58.9

03

520

.354

520

.354

-3.2

23

-3.2

23

4.2

60

4.2

60

16.

178

16.

178

47.

057

47.

057

900

900

14.

000

14.

000

49.

235

49.

235

900

900

14.

000

14.

000

50.

249

50.

249

900

900

14.

000

14.

000

50.

249

50.

249

900

900

14.

000

14.

000

50.

249

50.

249

900

900

152

.069

152

.069

1.9

05.9

42

1.9

05.9

42

520

.354

520

.354

-3.2

23

-3.2

23

8.7

60

8.7

60

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Rea

liza

ri p

ana

2019

Pro

pu

ner

i 20

21

Page 185: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

263

//

27P

ag. 1

3 d

in 1

3

26

Cod

4

2664

56

o

rdon

ator

64

9

Cod

p

rogr

am

7010

10

7010

10

7010

10

7010

20

7010

20

7010

20

Cod

in

dic

ator

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

CO

ME

NT

AR

II :

Ince

pan

d c

u a

nu

l 20

09, p

rogr

amu

l es

te s

up

ort

pen

tru

fu

nct

ion

area

MS

P s

i a

un

itat

ilor

fin

anta

te i

nte

gral

sau

par

tial

de

la

bu

getu

l d

e st

at, i

ncl

usi

v S

ocie

tate

a N

atio

nal

a d

e C

ruce

Ros

ie c

u s

um

a d

e 48

6 m

ii l

ei p

e an

ul

2009

, pre

cum

si

cele

din

ven

itu

ri

pro

pri

i, d

in c

ontr

acte

le i

nch

eiat

e in

sis

tem

de

asig

ura

ri d

e sa

nat

ate

169

169

4.0

91

4.0

91

100

100

50

50

850

850

100

100

50

50

850

850

100

100

50

50

850

850

100

100

50

50

850

850

100

100

50

50

850

850

100

100

419

419

8.3

41

8.3

41

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

20E

stim

ari

2022

Est

imar

i 20

23E

stim

ari

2024

Rea

liza

ri p

ana

2019

Pro

pu

ner

i 20

21

Page 186: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.87

9.67

1

1.67

4.70

0

758.

784

758.

784

641.

577

57.5

58

59.6

49

596.

084

583.

084

356.

554

356.

554

285.

313

29.5

40

41.7

01

412.

150

392.

141

130.

134

130.

134

60.0

00

10.0

00

60.1

34

37.4

10

37.4

10

19.7

82

17.5

50

2.07

4.26

3

1.81

4.62

4

834.

505

834.

505

636.

159

57.5

60

140.

786

585.

856

572.

856

335.

754

335.

754

285.

085

29.5

40

21.1

29

961.

884

941.

875

125.

716

125.

716

60.0

00

10.0

00

55.7

16

261.

014

261.

014

150.

391

71.1

07

5.72

3.37

9

5.71

0.37

9

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

5.18

3.81

9

5.18

3.81

9

1.18

5.40

4

562.

154

1.17

2.07

4

1.15

9.07

4

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

616.

228

616.

228

502.

876

111.

953

2.26

2.84

1

2.24

9.84

1

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

1.44

6.69

2

1.44

6.69

2

893.

346

540.

459

924.

970

911.

970

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

369.

970

369.

970

80.2

09

36.7

01

2.08

2.45

0

2.06

9.45

0

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

1.59

2.45

0

1.59

2.45

0

1.60

4.56

3

1.59

1.56

3

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

1.11

4.56

3

1.11

4.56

3

833.

165

820.

165

422.

000

422.

000

400.

000

20.0

00

2.00

0

384.

805

384.

805

5.25

8.58

4

5.24

5.58

4

500.

271

500.

271

403.

269

20.0

02

77.0

00

4.57

7.16

5

4.57

7.16

5

13.1

85.9

67

12.8

41.3

19

2.68

3.97

5

2.68

3.97

5

2.28

1.24

4

177.

100

225.

631

7.79

2.05

8

7.79

2.05

8

1.41

6.00

4

669.

962

13.1

85.9

67

12.8

95.9

87

2.71

1.74

3

2.71

1.74

3

2.29

0.15

9

177.

100

244.

484

7.79

2.05

8

7.79

2.05

8

1.41

6.00

4

669.

962

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5001

5102

Tra

nsfe

ruri

de

capi

tal

5001

5102

08

Apa

ratu

ra m

edic

ala

si

echi

pam

ente

de

com

unic

atii

in

urge

nta

5001

5102

11

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

repa

rati

i ca

pita

le l

a sp

ital

e

5001

5102

12

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

fina

ntar

ea

inve

stit

iilo

r la

spi

tale

5001

58 T

ITL

UL

X P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E A

FE

RE

NT

E

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

5001

5801

Pro

gram

e di

n F

ondu

l E

urop

ean

de D

ezvo

ltar

e R

egio

nala

(F

ED

R)

5001

5801

01 F

inan

tare

a na

tion

ala

5001

5801

02 F

inan

tare

a ex

tern

a ne

ram

burs

abil

a

-mii

lei

-

Page 187: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

893.

065

22.8

51

12.1

22

1.07

5

10.6

56 184

207

10.7

29

187.

178

39.3

52

31.3

52 350

30.8

86 27 89

8.00

0

78

144.

597

80.0

00

50.0

00

10.9

00

38.0

00 100

1.00

0

30.0

00

5.80

9

5.80

9

5.80

9

957.

139

22.9

80

12.2

51

1.15

0

10.7

10 184

207

10.7

29

194.

850

42.2

52

34.2

52

2.89

9

31.2

37 27 89

8.00

0

39.5

16

475.

145

80.0

00

50.0

00

10.9

00

38.0

00 100

1.00

0

30.0

00

5.80

9

5.80

9

5.80

9

3.43

6.26

1

964

203.

596

183.

596

173.

596

10.0

00

20.0

00

1.39

9

57.5

97

163.

249

143.

249

133.

249

10.0

00

20.0

00

12.8

87

261.

149

220.

000

210.

000

200.

000

10.0

00

10.0

00

253.

060

220.

000

210.

000

200.

000

10.0

00

10.0

00

1.59

2.45

0

155.

000

145.

000

135.

000

10.0

00

10.0

00

1.11

4.56

3

155.

000

145.

000

135.

000

10.0

00

10.0

00

384.

805

13.3

60

9.59

5

9.59

5

3.76

5

4.57

7.16

5

84.5

12

83.6

36

52.9

71

42.9

71

10.0

00

30.6

65

5.70

6.09

2

1.62

8.09

8

737.

188

644.

694

523.

545

119.

542

311

1.29

6

92.4

94

5.80

9

5.80

9

5.80

9

5.70

6.09

2

1.62

8.09

8

764.

088

644.

694

523.

545

119.

542

311

1.29

6

119.

394

5.80

9

5.80

9

5.80

9

5001

5801

03 C

helt

uiel

i ne

elig

ibil

e

5001

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5001

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

5008

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

5008

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5008

7101

Act

ive

fixe

-mii

lei

-

Page 188: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

204.

971

114.

470

114.

470

106.

766

7.70

4

90.5

01

20.0

75

2.00

6

16.1

92 595

1.28

2

13.0

00

13.0

00

10.9

54 710

9.03

0

273

941

5.80

9

14.2

00

14.2

00

11.2

00

1.80

0

8.00

0

400

1.00

0

259.

639

142.

238

142.

238

115.

681

26.5

57

117.

401

20.0

75

2.00

6

16.1

92 595

1.28

2

13.0

00

13.0

00

10.9

54 710

9.03

0

273

941

5.80

9

14.2

00

14.2

00

11.2

00

1.80

0

8.00

0

400

1.00

0

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

5.80

9

338.

839

142.

238

142.

238

115.

681

26.5

57

196.

601

82.2

29

6.91

6

65.2

22

2.86

8

7.22

3

5.80

9

284.

171

114.

470

114.

470

106.

766

7.70

4

169.

701

82.2

29

6.91

6

65.2

22

2.86

8

7.22

3

5008

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5010

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II -

TO

TA

L

CH

EL

TU

IEL

I

5010

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5010

5102

Tra

nsfe

ruri

de

capi

tal

5010

5102

08

Apa

ratu

ra m

edic

ala

si

echi

pam

ente

de

com

unic

atii

in

urge

nta

5010

5102

12

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

fina

ntar

ea

inve

stit

iilo

r la

spi

tale

5010

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5010

7101

Act

ive

fixe

5010

7101

01 C

onst

ruct

ii

5010

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5010

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5010

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

Page 189: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II70

.426

2.04

63.

000

97.3

262.

046

3.00

03.

000

3.00

03.

000

3.00

03.

000

3.00

0

3.00

0

3.00

0

114.

372

87.4

72

5010

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

Page 190: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

22.0

81

14.3

47

9.70

5

9.70

5

9.70

5

4.56

9

57.8

85

57.8

85

34.4

94

34.4

94

34.4

94

23.3

61

98.2

33

98.2

33

52.9

84

52.9

84

52.9

84

37.4

10

37.4

10

19.7

82

17.5

50 78

6.31

5

140.

822

114.

235

90.7

38

90.7

38

90.7

38

23.3

49

23.6

06

23.6

06

14.0

26

14.0

26

14.0

26

8.25

0

313.

750

313.

750

48.5

66

48.5

66

48.5

66

261.

014

261.

014

150.

391

71.1

07

39.5

16

2.64

6

5.35

7.47

9

5.35

7.47

9

5.18

3.81

9

5.18

3.81

9

1.18

5.40

4

562.

154

3.43

6.26

1 64

748.

292

748.

292

616.

228

616.

228

502.

876

111.

953

1.39

9 64

1.64

6.69

2

1.64

6.69

2

1.44

6.69

2

1.44

6.69

2

893.

346

540.

459

12.8

87

569.

970

569.

970

369.

970

369.

970

80.2

09

36.7

01

253.

060

1.72

7.45

0

1.72

7.45

0

1.59

2.45

0

1.59

2.45

0

1.59

2.45

0

1.24

9.56

3

1.24

9.56

3

1.11

4.56

3

1.11

4.56

3

1.11

4.56

3

384.

805

384.

805

384.

805

384.

805

384.

805

4.69

5.13

6

4.69

5.13

6

75.0

00

75.0

00

75.0

00

4.57

7.16

5

4.57

7.16

5

4.57

7.16

5

8.51

7.88

2

8.49

1.29

5

153.

330

153.

330

153.

330

7.79

2.05

8

7.79

2.05

8

1.41

6.00

4

669.

962

5.70

6.09

2

34.3

09

8.51

7.88

2

8.51

0.14

8

172.

183

172.

183

172.

183

7.79

2.05

8

7.79

2.05

8

1.41

6.00

4

669.

962

5.70

6.09

2

34.3

09

A -

Ob

iect

ive

(pro

iect

e) d

e in

vest

itii

in

con

tin

uar

e50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5001

5102

Tra

nsfe

ruri

de

capi

tal

5001

5102

12

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

fina

ntar

ea

inve

stit

iilo

r la

spi

tale

5001

58 T

ITL

UL

X P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E A

FE

RE

NT

E

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

5001

5801

Pro

gram

e di

n F

ondu

l E

urop

ean

de D

ezvo

ltar

e R

egio

nala

(F

ED

R)

5001

5801

01 F

inan

tare

a na

tion

ala

5001

5801

02 F

inan

tare

a ex

tern

a ne

ram

burs

abil

a

5001

5801

03 C

helt

uiel

i ne

elig

ibil

e

5001

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

-mii

lei

-

Page 191: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 6

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

73 73 73

7.73

4

7.70

4

7.70

4

7.70

4 30 30 30

30 30 30

1.52

4

1.52

4

1.52

4

148

148

148

26.5

87

26.5

57

26.5

57

26.5

57 30 30 30

1.33

0

1.33

0

1.33

0

1.52

4

1.52

4

1.52

4

173.

596

173.

596

173.

596

132.

000

132.

000

132.

000

200.

000

200.

000

200.

000

200.

000

200.

000

200.

000

135.

000

135.

000

135.

000

135.

000

135.

000

135.

000

42.9

71

42.9

71

42.9

71

511.

598

511.

598

511.

598

26.5

87

26.5

57

26.5

57

26.5

57 30 30 30

511.

598

511.

598

511.

598

7.73

4

7.70

4

7.70

4

7.70

4 30 30 30

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5010

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II -

TO

TA

L

CH

EL

TU

IEL

I

5010

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5010

5102

Tra

nsfe

ruri

de

capi

tal

5010

5102

12

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

fina

ntar

ea

inve

stit

iilo

r la

spi

tale

5010

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5010

7101

Act

ive

fixe

5010

7101

01 C

onst

ruct

ii

-mii

lei

-

Page 192: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 7

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.85

7.59

0

1.66

0.35

3

749.

079

749.

079

641.

577

57.5

58

49.9

44

888.

496

22.7

78

12.0

49

1.00

2

10.6

56

538.

199

525.

199

322.

060

322.

060

285.

313

29.5

40

7.20

7

163.

817

39.3

22

31.3

22 320

30.8

86

313.

917

293.

908

77.1

50

77.1

50

60.0

00

10.0

00

7.15

0

138.

282

78.4

76

48.4

76

9.37

6

38.0

00

1.93

3.44

1

1.70

0.38

9

743.

767

743.

767

636.

159

57.5

60

50.0

48

933.

790

22.8

32

12.1

03

1.00

2

10.7

10

562.

250

549.

250

321.

728

321.

728

285.

085

29.5

40

7.10

3

186.

600

40.9

22

32.9

22

1.56

9

31.2

37

648.

134

628.

125

77.1

50

77.1

50

60.0

00

10.0

00

7.15

0

472.

499

78.4

76

48.4

76

9.37

6

38.0

00

365.

900

352.

900

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

900

30.0

00

10.0

00

10.0

00

423.

782

410.

782

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

57.5

33

31.2

49

11.2

49

1.24

9

10.0

00

616.

149

603.

149

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

261.

149

20.0

00

10.0

00

10.0

00

355.

000

342.

000

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

20.0

00

10.0

00

10.0

00

355.

000

342.

000

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

20.0

00

10.0

00

10.0

00

355.

000

342.

000

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

20.0

00

10.0

00

10.0

00

448.

360

435.

360

422.

000

422.

000

400.

000

20.0

00

2.00

0

13.3

60

9.59

5

9.59

5

563.

448

550.

448

425.

271

425.

271

403.

269

20.0

02

2.00

0

84.5

12

40.6

65

10.0

00

10.0

00

4.66

8.08

5

4.35

0.02

4

2.53

0.64

5

2.53

0.64

5

2.28

1.24

4

177.

100

72.3

01

1.59

3.78

9

225.

590

133.

096

11.9

47

119.

542

4.66

8.08

5

4.38

5.83

9

2.53

9.56

0

2.53

9.56

0

2.29

0.15

9

177.

100

72.3

01

1.59

3.78

9

252.

490

133.

096

11.9

47

119.

542

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5001

5102

Tra

nsfe

ruri

de

capi

tal

5001

5102

08

Apa

ratu

ra m

edic

ala

si

echi

pam

ente

de

com

unic

atii

in

urge

nta

5001

5102

11

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

repa

rati

i ca

pita

le l

a sp

ital

e

5001

5102

12

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

fina

ntar

ea

inve

stit

iilo

r la

spi

tale

5001

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

-mii

lei

-

Page 193: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 8

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

184

207

10.7

29

197.

237

106.

766

106.

766

106.

766

90.4

71

27 89

8.00

0

13.0

00

13.0

00

100

1.00

0

30.0

00

5.80

9

5.80

9

5.80

9

5.80

9

14.2

00

14.2

00

184

207

10.7

29

233.

052

115.

681

115.

681

115.

681

117.

371

27 89

8.00

0

13.0

00

13.0

00

100

1.00

0

30.0

00

5.80

9

5.80

9

5.80

9

5.80

9

14.2

00

14.2

00

20.0

00

13.0

00

13.0

00

20.0

00

13.0

00

13.0

00

10.0

00

13.0

00

13.0

00

10.0

00

13.0

00

13.0

00

10.0

00

13.0

00

13.0

00

10.0

00

13.0

00

13.0

00

3.76

5

13.0

00

13.0

00

30.6

65

13.0

00

13.0

00

311

1.29

6

92.4

94

5.80

9

5.80

9

5.80

9

5.80

9

312.

252

115.

681

115.

681

115.

681

196.

571

311

1.29

6

119.

394

5.80

9

5.80

9

5.80

9

5.80

9

276.

437

106.

766

106.

766

106.

766

169.

671

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5001

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

5008

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

5008

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5008

7101

Act

ive

fixe

5008

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5010

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II -

TO

TA

L

CH

EL

TU

IEL

I

5010

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5010

5102

Tra

nsfe

ruri

de

capi

tal

5010

5102

08

Apa

ratu

ra m

edic

ala

si

echi

pam

ente

de

com

unic

atii

in

urge

nta

5010

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

-mii

lei

-

Page 194: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 9

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II

20.0

45

1.97

6

16.1

92 595

1.28

2

70.4

26

10.9

54 710

9.03

0

273

941

2.04

6

11.2

00

1.80

0

8.00

0

400

1.00

0

3.00

0

20.0

45

1.97

6

16.1

92 595

1.28

2

97.3

26

10.9

54 710

9.03

0

273

941

2.04

6

11.2

00

1.80

0

8.00

0

400

1.00

0

3.00

0

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

3.00

0

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

3.00

0

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

3.00

0

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

3.00

0

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

3.00

0

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

3.00

0

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

3.00

0

10.0

00 600

8.00

0

400

1.00

0

3.00

0

82.1

99

6.88

6

65.2

22

2.86

8

7.22

3

114.

372

82.1

99

6.88

6

65.2

22

2.86

8

7.22

3

87.4

72

5010

7101

Act

ive

fixe

5010

7101

01 C

onst

ruct

ii

5010

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5010

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5010

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5010

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

Page 195: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 10

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.34

8.06

2

1.22

4.50

9

646.

973

646.

973

641.

577

5.39

6

566.

696

10.8

40

10.8

40

10.6

56 184

482.

008

472.

705

286.

488

286.

488

285.

313

1.17

5

155.

304

30.9

13

30.9

13

30.8

86 27

244.

289

230.

080

63.0

00

63.0

00

60.0

00

3.00

0

128.

980

38.1

00

38.1

00

38.0

00 100

5.80

9

1.38

0.15

9

1.24

7.69

1

641.

659

641.

659

636.

159

5.50

0

595.

138

10.8

94

10.8

94

10.7

10 184

511.

723

502.

420

286.

156

286.

156

285.

085

1.07

1

185.

000

31.2

64

31.2

64

31.2

37 27

333.

684

319.

475

63.0

00

63.0

00

60.0

00

3.00

0

218.

375

38.1

00

38.1

00

38.0

00 100

5.80

9

318.

400

310.

000

300.

000

300.

000

300.

000

10.0

00

10.0

00

10.0

00

365.

933

357.

533

300.

000

300.

000

300.

000

47.5

33

10.0

00

10.0

00

10.0

00

418.

400

410.

000

300.

000

300.

000

300.

000

100.

000

10.0

00

10.0

00

10.0

00

318.

400

310.

000

300.

000

300.

000

300.

000

10.0

00

10.0

00

10.0

00

318.

400

310.

000

300.

000

300.

000

300.

000

10.0

00

10.0

00

10.0

00

318.

400

310.

000

300.

000

300.

000

300.

000

10.0

00

10.0

00

10.0

00

417.

995

409.

595

400.

000

400.

000

400.

000

9.59

5

9.59

5

9.59

5

421.

669

413.

269

403.

269

403.

269

403.

269

10.0

00

10.0

00

10.0

00

3.59

8.76

1

3.40

9.18

1

2.29

0.81

5

2.29

0.81

5

2.28

1.24

4

9.57

1

998.

513

119.

853

119.

853

119.

542

311

5.80

9

3.59

8.76

1

3.41

8.09

6

2.29

9.73

0

2.29

9.73

0

2.29

0.15

9

9.57

1

998.

513

119.

853

119.

853

119.

542

311

5.80

9

b.D

otar

i in

dep

end

ente

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5001

5102

Tra

nsfe

ruri

de

capi

tal

5001

5102

08

Apa

ratu

ra m

edic

ala

si

echi

pam

ente

de

com

unic

atii

in

urge

nta

5001

5102

12

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

fina

ntar

ea

inve

stit

iilo

r la

spi

tale

5001

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5008

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

-mii

lei

-

Page 196: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 11

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

123.

553

106.

766

106.

766

106.

766

16.7

87

16.7

87

16.1

92 595

9.30

3

9.30

3

9.30

3

9.03

0

273

5.80

9

5.80

9

5.80

9

8.40

0

8.40

0

8.40

0

8.00

0

400

132.

468

115.

681

115.

681

115.

681

16.7

87

16.7

87

16.1

92 595

9.30

3

9.30

3

9.30

3

9.03

0

273

5.80

9

5.80

9

5.80

9

8.40

0

8.40

0

8.40

0

8.00

0

400

8.40

0

8.40

0

8.40

0

8.00

0

400

8.40

0

8.40

0

8.40

0

8.00

0

400

8.40

0

8.40

0

8.40

0

8.00

0

400

8.40

0

8.40

0

8.40

0

8.00

0

400

8.40

0

8.40

0

8.40

0

8.00

0

400

8.40

0

8.40

0

8.40

0

8.00

0

400

8.40

0

8.40

0

8.40

0

8.00

0

400

8.40

0

8.40

0

8.40

0

8.00

0

400

5.80

9

5.80

9

5.80

9

183.

771

115.

681

115.

681

115.

681

68.0

90

68.0

90

65.2

22

2.86

8

5.80

9

5.80

9

5.80

9

174.

856

106.

766

106.

766

106.

766

68.0

90

68.0

90

65.2

22

2.86

8

5008

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5008

7101

Act

ive

fixe

5008

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5010

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II -

TO

TA

L

CH

EL

TU

IEL

I

5010

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5010

5102

Tra

nsfe

ruri

de

capi

tal

5010

5102

08

Apa

ratu

ra m

edic

ala

si

echi

pam

ente

de

com

unic

atii

in

urge

nta

5010

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5010

7101

Act

ive

fixe

5010

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5010

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

-mii

lei

-

Page 197: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 12

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

6.88

8

6.87

3

120

120

120

6.72

2 31 31 31 15 15 15

3.91

1

3.91

1

3.90

9 2 2 2

9.32

1

9.27

1

150

150

150

9.02

1

100

100

100 50 50 50

18.7

04

18.6

89 120

120

120

18.5

38 31 31 31 15 15 15

2 2 2 2 2

254.

424

254.

374

150

150

150

254.

124

100

100

100 50 50 50

900

900

900

10.0

00

10.0

00

10.0

00

159.

972

159.

972

159.

972

83.9

38

83.9

38

83.9

38

274.

030

273.

965

270

270

270

273.

562

133

133

133 65 65 65

274.

030

273.

965

270

270

270

273.

562

133

133

133 65 65 65

c.C

hel

tuie

li p

entr

u e

lab

orar

ea s

tud

iilo

r d

e p

refe

zab

ilit

ate,

fez

abil

itat

e si

alt

e st

ud

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5001

5102

Tra

nsfe

ruri

de

capi

tal

5001

5102

12

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

fina

ntar

ea

inve

stit

iilo

r la

spi

tale

5001

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5010

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II -

TO

TA

L

CH

EL

TU

IEL

I

5010

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5010

7101

Act

ive

fixe

-mii

lei

-

Page 198: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 13

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II15

50

1550

65 65

5010

7101

01 C

onst

ruct

ii

-mii

lei

-

Page 199: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 14

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

44.8

03

44.7

17

44.3

48

44.3

48

44.3

48 369

369

369 86 86 86 86

252

252

200

200

200 52 52 52

8.00

0

8.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

6.00

0

6.00

0

6.00

0

44.8

03

44.7

17

44.3

48

44.3

48

44.3

48 369

369

369 86 86 86 86

252

252

200

200

200 52 52 52

8.00

0

8.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

6.00

0

6.00

0

6.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

61.0

55

60.9

69

54.5

48

54.5

48

54.5

48

6.42

1

6.42

1

6.42

1 86 86 86 86

61.0

55

60.9

69

54.5

48

54.5

48

54.5

48

6.42

1

6.42

1

6.42

1 86 86 86 86

d.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

, pro

iect

are

si e

xecu

tie

pri

vin

d c

onso

lid

aril

e50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5001

5102

Tra

nsfe

ruri

de

capi

tal

5001

5102

12

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

fina

ntar

ea

inve

stit

iilo

r la

spi

tale

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5010

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II -

TO

TA

L

CH

EL

TU

IEL

I

5010

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5010

7101

Act

ive

fixe

5010

7101

01 C

onst

ruct

ii

-mii

lei

-

Page 200: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 15

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.48

9

207

207

207

207

1.28

2

1.28

2

1.28

2

1.28

2

1.03

0 89 89 89 89 941

941

941

941

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.48

9

207

207

207

207

1.28

2

1.28

2

1.28

2

1.28

2

1.03

0 89 89 89 89 941

941

941

941

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

8.51

9

1.29

6

1.29

6

1.29

6

1.29

6

7.22

3

7.22

3

7.22

3

7.22

3

8.51

9

1.29

6

1.29

6

1.29

6

1.29

6

7.22

3

7.22

3

7.22

3

7.22

3

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5010

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II -

TO

TA

L

CH

EL

TU

IEL

I

5010

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5010

7101

Act

ive

fixe

5010

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

Page 201: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 16

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

456.

348

384.

047

57.6

38

57.6

38

57.5

58 80

315.

078

11.3

31 602

602

10.7

29

50.9

98

48.2

42

35.3

72

35.3

72

29.5

40

5.83

2

4.60

4

8.26

6

266

266

8.00

0

50.3

07

45.5

57

12.0

00

12.0

00

10.0

00

2.00

0

281

33.2

76

3.27

6

3.27

6

30.0

00

488.

286

389.

085

57.6

40

57.6

40

57.5

60 80

320.

114

11.3

31 602

602

10.7

29

49.2

43

46.4

87

35.3

72

35.3

72

29.5

40

5.83

2

1.60

0

9.51

5

1.51

5

1.51

5

8.00

0

50.0

26

45.2

76

12.0

00

12.0

00

10.0

00

2.00

0

33.2

76

3.27

6

3.27

6

30.0

00

43.6

00

40.0

00

20.0

00

20.0

00

20.0

00

20.0

00

20.0

00

44.8

49

41.2

49

20.0

00

20.0

00

20.0

00

21.2

49

1.24

9

1.24

9

20.0

00

34.7

77

31.1

77

20.0

00

20.0

00

20.0

00

1.17

7

10.0

00

10.0

00

33.6

00

30.0

00

20.0

00

20.0

00

20.0

00

10.0

00

10.0

00

33.6

00

30.0

00

20.0

00

20.0

00

20.0

00

10.0

00

10.0

00

33.6

00

30.0

00

20.0

00

20.0

00

20.0

00

10.0

00

10.0

00

27.3

65

23.7

65

20.0

00

20.0

00

20.0

00

3.76

5

3.76

5

54.8

41

51.2

41

20.0

02

20.0

02

20.0

02 574

30.6

65

30.6

65

725.

720

604.

613

185.

012

185.

012

177.

100

7.91

2

321.

714

97.8

87

5.39

3

5.39

3

92.4

94

725.

720

631.

513

185.

012

185.

012

177.

100

7.91

2

321.

714

124.

787

5.39

3

5.39

3

119.

394

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

astf

el c

um

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5001

5102

Tra

nsfe

ruri

de

capi

tal

5001

5102

11

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

repa

rati

i ca

pita

le l

a sp

ital

e

5001

5102

12

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

fina

ntar

ea

inve

stit

iilo

r la

spi

tale

5001

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5001

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

Page 202: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 17

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II

72.3

01

72.3

01

1.87

5

1.87

5

70.4

26

2.75

6

2.75

6

710

710

2.04

6

4.75

0

4.75

0

1.75

0

1.75

0

3.00

0

99.2

01

99.2

01

1.87

5

1.87

5

97.3

26

2.75

6

2.75

6

710

710

2.04

6

4.75

0

4.75

0

1.75

0

1.75

0

3.00

0

3.60

0

3.60

0

600

600

3.00

0

3.60

0

3.60

0

600

600

3.00

0

3.60

0

3.60

0

600

600

3.00

0

3.60

0

3.60

0

600

600

3.00

0

3.60

0

3.60

0

600

600

3.00

0

3.60

0

3.60

0

600

600

3.00

0

3.60

0

3.60

0

600

600

3.00

0

3.60

0

3.60

0

600

600

3.00

0

121.

107

121.

107

6.73

5

6.73

5

114.

372

94.2

07

94.2

07

6.73

5

6.73

5

87.4

72

5010

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II -

TO

TA

L

CH

EL

TU

IEL

I

5010

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5010

7101

Act

ive

fixe

5010

7101

01 C

onst

ruct

ii

5010

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

Page 203: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 18

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.87

9.67

1

1.67

4.70

0

758.

784

758.

784

641.

577

57.5

58

59.6

49

596.

084

583.

084

356.

554

356.

554

285.

313

29.5

40

41.7

01

410.

950

392.

141

130.

134

130.

134

60.0

00

10.0

00

60.1

34

37.4

10

37.4

10

19.7

82

2.07

4.26

3

1.81

4.62

4

834.

505

834.

505

636.

159

57.5

60

140.

786

585.

856

572.

856

335.

754

335.

754

285.

085

29.5

40

21.1

29

960.

684

941.

875

125.

716

125.

716

60.0

00

10.0

00

55.7

16

261.

014

261.

014

150.

391

5.72

3.37

9

5.71

0.37

9

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

5.18

3.81

9

5.18

3.81

9

1.18

5.40

4

1.17

2.07

4

1.15

9.07

4

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

616.

228

616.

228

502.

876

2.26

2.84

1

2.24

9.84

1

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

1.44

6.69

2

1.44

6.69

2

893.

346

924.

970

911.

970

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

369.

970

369.

970

80.2

09

2.08

2.45

0

2.06

9.45

0

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

1.59

2.45

0

1.59

2.45

0

1.60

4.56

3

1.59

1.56

3

322.

000

322.

000

300.

000

20.0

00

2.00

0

1.11

4.56

3

1.11

4.56

3

833.

165

820.

165

422.

000

422.

000

400.

000

20.0

00

2.00

0

384.

805

384.

805

5.25

8.58

4

5.24

5.58

4

500.

271

500.

271

403.

269

20.0

02

77.0

00

4.57

7.16

5

4.57

7.16

5

13.1

84.7

67

12.8

41.3

19

2.68

3.97

5

2.68

3.97

5

2.28

1.24

4

177.

100

225.

631

7.79

2.05

8

7.79

2.05

8

1.41

6.00

4

13.1

84.7

67

12.8

95.9

87

2.71

1.74

3

2.71

1.74

3

2.29

0.15

9

177.

100

244.

484

7.79

2.05

8

7.79

2.05

8

1.41

6.00

4

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

6 --

SA

NA

TA

TE

6600

SA

NA

TA

TE

BU

GE

T D

E S

TA

T

6601

SA

NA

TA

TE

6601

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

6601

5102

Tra

nsfe

ruri

de

capi

tal

6601

5102

08

Apa

ratu

ra m

edic

ala

si

echi

pam

ente

de

com

unic

atii

in

urge

nta

6601

5102

11

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

repa

rati

i ca

pita

le l

a sp

ital

e

6601

5102

12

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

fina

ntar

ea

inve

stit

iilo

r la

spi

tale

6601

58 T

ITL

UL

X P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E A

FE

RE

NT

E

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

6601

5801

Pro

gram

e di

n F

ondu

l E

urop

ean

de D

ezvo

ltar

e R

egio

nala

(F

ED

R)

6601

5801

01 F

inan

tare

a na

tion

ala

-mii

lei

-

Page 204: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 19

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

893.

065

22.8

51

12.1

22

1.07

5

10.6

56 184

207

10.7

29

187.

178

39.3

52

31.3

52 350

30.8

86 27 89

8.00

0

17.5

50 78

144.

597

80.0

00

50.0

00

10.9

00

38.0

00 100

1.00

0

30.0

00

5.80

9

5.80

9

957.

139

22.9

80

12.2

51

1.15

0

10.7

10 184

207

10.7

29

194.

850

42.2

52

34.2

52

2.89

9

31.2

37 27 89

8.00

0

71.1

07

39.5

16

475.

145

80.0

00

50.0

00

10.9

00

38.0

00 100

1.00

0

30.0

00

5.80

9

5.80

9

562.

154

3.43

6.26

1

964

203.

596

183.

596

173.

596

10.0

00

20.0

00

111.

953

1.39

9

57.5

97

163.

249

143.

249

133.

249

10.0

00

20.0

00

540.

459

12.8

87

261.

149

220.

000

210.

000

200.

000

10.0

00

10.0

00

36.7

01

253.

060

220.

000

210.

000

200.

000

10.0

00

10.0

00

1.59

2.45

0

155.

000

145.

000

135.

000

10.0

00

10.0

00

1.11

4.56

3

155.

000

145.

000

135.

000

10.0

00

10.0

00

384.

805

13.3

60

9.59

5

9.59

5

3.76

5

4.57

7.16

5

84.5

12

83.6

36

52.9

71

42.9

71

10.0

00

30.6

65

669.

962

5.70

6.09

2

1.62

8.09

8

737.

188

644.

694

523.

545

119.

542

311

1.29

6

92.4

94

5.80

9

5.80

9

669.

962

5.70

6.09

2

1.62

8.09

8

764.

088

644.

694

523.

545

119.

542

311

1.29

6

119.

394

5.80

9

5.80

9

6601

5801

02 F

inan

tare

a ex

tern

a ne

ram

burs

abil

a

6601

5801

03 C

helt

uiel

i ne

elig

ibil

e

6601

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

6601

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6601

7101

Act

ive

fixe

6601

7101

01

Con

stru

ctii

6601

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6601

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6601

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6601

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

FO

ND

UR

I N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

6608

SA

NA

TA

TE

6608

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

-mii

lei

-

Page 205: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 20

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

204.

971

114.

470

114.

470

106.

766

7.70

4

90.5

01

20.0

75

2.00

6

16.1

92 595

13.0

00

13.0

00

10.9

54 710

9.03

0

273

5.80

9

5.80

9

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

259.

639

142.

238

142.

238

115.

681

26.5

57

117.

401

20.0

75

2.00

6

16.1

92 595

13.0

00

13.0

00

10.9

54 710

9.03

0

273

5.80

9

5.80

9

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

13.0

00

13.0

00

10.0

00 600

8.00

0

400

5.80

9

5.80

9

337.

639

142.

238

142.

238

115.

681

26.5

57

195.

401

81.0

29

5.71

6

65.2

22

2.86

8

5.80

9

5.80

9

282.

971

114.

470

114.

470

106.

766

7.70

4

168.

501

81.0

29

5.71

6

65.2

22

2.86

8

6608

7101

Act

ive

fixe

6608

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II

6610

SA

NA

TA

TE

6610

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

6610

5102

Tra

nsfe

ruri

de

capi

tal

6610

5102

08

Apa

ratu

ra m

edic

ala

si

echi

pam

ente

de

com

unic

atii

in

urge

nta

6610

5102

12

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

fina

ntar

ea

inve

stit

iilo

r la

spi

tale

6610

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6610

7101

Act

ive

fixe

6610

7101

01

Con

stru

ctii

6610

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6610

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

-mii

lei

-

Page 206: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 21

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

1.28

2

70.4

26

941

2.04

6

1.00

0

3.00

0

1.20

0

1.20

0

1.20

0

1.20

0

1.20

0

1.28

2

97.3

26

941

2.04

6

1.00

0

3.00

0

1.20

0

1.20

0

1.20

0

1.20

0

1.20

0

1.00

0

3.00

0

1.00

0

3.00

0

1.00

0

3.00

0

1.00

0

3.00

0

1.00

0

3.00

0

1.00

0

3.00

0

1.00

0

3.00

0

1.00

0

3.00

0

7.22

3

114.

372

1.20

0

1.20

0

1.20

0

1.20

0

1.20

0

7.22

3

87.4

72

1.20

0

1.20

0

1.20

0

1.20

0

1.20

0

TO

TA

L C

AP

ITO

L 7

0 --

LO

CU

INT

E, S

ER

VIC

II S

I D

EZ

VO

LT

AR

E P

UB

LIC

A

6610

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6610

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

7000

LO

CU

INT

E, S

ER

VIC

II S

I D

EZ

VO

LT

AR

E P

UB

LIC

A

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II

7010

LO

CU

INT

E, S

ER

VIC

II S

I D

EZ

VO

LT

AR

E P

UB

LIC

A

7010

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

7010

7101

Act

ive

fixe

7010

7101

01

Con

stru

ctii

-mii

lei

-

Page 207: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 22

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

22.0

81

14.3

47

9.70

5

9.70

5

9.70

5

57.8

85

57.8

85

34.4

94

34.4

94

34.4

94

98.2

33

98.2

33

52.9

84

52.9

84

52.9

84

37.4

10

37.4

10

19.7

82

17.5

50 78

140.

822

114.

235

90.7

38

90.7

38

90.7

38

23.6

06

23.6

06

14.0

26

14.0

26

14.0

26

313.

750

313.

750

48.5

66

48.5

66

48.5

66

261.

014

261.

014

150.

391

71.1

07

39.5

16

5.35

7.47

9

5.35

7.47

9

5.18

3.81

9

5.18

3.81

9

1.18

5.40

4

562.

154

3.43

6.26

1

748.

292

748.

292

616.

228

616.

228

502.

876

111.

953

1.39

9

1.64

6.69

2

1.64

6.69

2

1.44

6.69

2

1.44

6.69

2

893.

346

540.

459

12.8

87

569.

970

569.

970

369.

970

369.

970

80.2

09

36.7

01

253.

060

1.72

7.45

0

1.72

7.45

0

1.59

2.45

0

1.59

2.45

0

1.59

2.45

0

1.24

9.56

3

1.24

9.56

3

1.11

4.56

3

1.11

4.56

3

1.11

4.56

3

384.

805

384.

805

384.

805

384.

805

384.

805

4.69

5.13

6

4.69

5.13

6

75.0

00

75.0

00

75.0

00

4.57

7.16

5

4.57

7.16

5

4.57

7.16

5

8.51

7.88

2

8.49

1.29

5

153.

330

153.

330

153.

330

7.79

2.05

8

7.79

2.05

8

1.41

6.00

4

669.

962

5.70

6.09

2

8.51

7.88

2

8.51

0.14

8

172.

183

172.

183

172.

183

7.79

2.05

8

7.79

2.05

8

1.41

6.00

4

669.

962

5.70

6.09

2

A -

Ob

iect

ive

(pro

iect

e) d

e in

vest

itii

in

con

tin

uar

e66

00 S

AN

AT

AT

E

BU

GE

T D

E S

TA

T

6601

SA

NA

TA

TE

6601

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

6601

5102

Tra

nsfe

ruri

de

capi

tal

6601

5102

12

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

fina

ntar

ea

inve

stit

iilo

r la

spi

tale

6601

58 T

ITL

UL

X P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E A

FE

RE

NT

E

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

6601

5801

Pro

gram

e di

n F

ondu

l E

urop

ean

de D

ezvo

ltar

e R

egio

nala

(F

ED

R)

6601

5801

01 F

inan

tare

a na

tion

ala

6601

5801

02 F

inan

tare

a ex

tern

a ne

ram

burs

abil

a

6601

5801

03 C

helt

uiel

i ne

elig

ibil

e

-mii

lei

-

Page 208: MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · 2021. 2. 11. · financiar la promovarea coeziunii sociale prin s ănătate și servicii de s ănătate. ... diagnostic precoce şi tratament,

Pag

. 23

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

Ane

xa n

r. 3

/ 2

6 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

019

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

20

P

ropu

neri

202

1

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

2

023

Est

imar

i

2

024

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

4.56

9 73 73 73

7.73

4

7.70

4

7.70

4

7.70

4 30 30 30

23.3

61 30 30 30

6.31

5

1.52

4

1.52

4

1.52

4

23.3

49 148

148

148

26.5

87

26.5

57

26.5

57

26.5

57 30 30 30

8.25

0

1.33

0

1.33

0

1.33

0

2.64

6

1.52

4

1.52

4

1.52

4

64

173.

596

173.

596

173.

596

64

132.

000

132.

000

132.

000

200.

000

200.

000

200.

000

200.

000

200.

000

200.

000

135.

000

135.

000

135.

000

135.

000

135.

000

135.

000

42.9

71

42.9

71

42.9

71

34.3

09

511.

598

511.

598

511.

598

26.5

87

26.5

57

26.5

57

26.5

57 30 30 30

34.3

09

511.

598

511.

598

511.

598

7.73

4

7.70

4

7.70

4

7.70

4 30 30 30

6601

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

6601

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6601

7101

Act

ive

fixe

6601

7101

01

Con

stru

ctii

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II

6610

SA

NA

TA

TE

6610

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

6610

5102

Tra

nsfe

ruri

de

capi

tal

6610

5102

12

Tra

nsfe

ruri

pen

tru

fina

ntar

ea

inve

stit

iilo

r la

spi

tale

6610

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6610

7101

Act

ive

fixe

6610

7101

01

Con

stru

ctii

-mii

lei

-