MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf ·...

31
UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013 Anexa 3 – Raport tehnico-financiar RAPORT TEHNICO-FINANCIAR Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activăTitlul proiectului: ”VIA – Vocație, Interese, Autocunoaștere și dezvoltare, drumul către succesul profesional” Contract nr POSDRU/90/2.1/S/63742 RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE NR. 2 aferent cererii de rambursare intermediară nr. 2 Titlul proiectului: VIA – Vocație, Interese, Autocunoaștere și dezvoltare, drumul către succesul profesional Codul proiectului: 63742 Valoare: 10.303.021,80 Data începerii proiectului: 01.07.2010 Data finalizării proiectului: 30.06.2013 AMPOSDRU Adresă: Str. Scărlătescu nr. 17-19, sector 1, cod 011158, Bucureşti Persoană de contact: Carmen Ionel Nr. Telefon: 0040 213150209 Nr. Fax: 0040 213150206 E-mail: [email protected] CNDIPT OIPOSDRU Adresă: Str. Spiru Haret, Nr. 10-12, Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 010176 Persoană de contact: Gabriela Liliana Ciobanu

Transcript of MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf ·...

Page 1: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

RAPORT TEHNICO-FINANCIAR Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: ”VIA – Vocație, Interese, Autocunoaștere și dezvoltare, drumul către succesul profesional” Contract nr POSDRU/90/2.1/S/63742

RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE NR. 2

aferent cererii de rambursare intermediară nr. 2

Titlul proiectului: VIA – Vocație, Interese, Autocunoaștere și dezvoltare, drumul către succesul profesional

Codul proiectului: 63742

Valoare: 10.303.021,80

Data începerii proiectului: 01.07.2010

Data finalizării proiectului: 30.06.2013

AMPOSDRU

Adresă: Str. Scărlătescu nr. 17-19, sector 1, cod 011158, Bucureşti

Persoană de contact: Carmen Ionel

Nr. Telefon: 0040 213150209

Nr. Fax: 0040 213150206

E-mail: [email protected]

CNDIPT OIPOSDRU

Adresă: Str. Spiru Haret, Nr. 10-12, Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 010176

Persoană de contact: Gabriela Liliana Ciobanu

Page 2: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

Nr. telefon: 0040 213111162

Nr. fax: 0040 213125498

E-mail: [email protected]

Profiles International SRL

Adresă: Str. Mirăslău, Nr. 35, Braşov, Cod Poştal 500075

Persoană de contact: Doru Dima

Nr. telefon: 0040 268422907

Nr. fax: 0040 268422907

E-mail: [email protected]

Raport elaborat de: Doru Dima

Semnătură / Data:

1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului: OBIECTIV GENERAL Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea premiselor pentru tranziția elevilor și studenților spre nivele superioare de educație sau piața muncii, prin acces la informație și activități de orientare și consiliere. OBIECTIVE SPECIFICE Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

O1. Furnizarea instrumentelor pentru cunoaşterea şi autocunoaşterea elevilor şi studenţilor pentru o identificare corectă a opţiunilor şcolare şi profesionale; O2. Dezvoltarea şi implementarea serviciilor de consiliere a elevilor şi studenţilor prin utilizarea unei metodologii moderne şi a instrumentelor TIC în vederea unei corecte orientări şcolare şi profesionale, în vederea corelării cât mai eficiente între propriul profil psihologic vocaţional şi aspiraţii; corectarea opţiunilor formulate eronat, reorientare prin consiliere; O3. Creşterea accesului la informare a elevilor şi studenţilor în vederea cunoaşterii unor informaţii corecte şi suficiente despre profesii şi domenii profesionale, cunoaşterea realităţilor economice precum şi a riscurilor şi avantajelor profesionale; dinamica obiectivă a rutelor şcolare şi profesionale; asigurarea materialelor necesare unei bune orientări privind cariera;

Page 3: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

O4. Abilitarea elevilor/studenţilor cu metode şi tehnici/instrumente care să le permită căutarea /obţinerea unui loc de muncă.

Proiectul va contribui la atingerea obiectivelor AP2 prin introducerea unor metode inovative de consiliere şi orientare, bazate pe TIC, având că efecte corelarea competenţelor dobândite în sistemul naţional de educaţie cu dinamica pieţei muncii. Proiectul va contribui la atingerea obiectivelor DMI2.1 prin activităţi de consiliere şi orientare profesională ceea ce va duce la creşterea gradului de ocupare pentru viitorii absolvenţi de învăţământ secundar şi terţiar. Proiectul va contribui la atingerea obiectivelor Cererii de Propuneri de proiecte prin îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională în sistemul naţional de învăţământ. Domeniul major de intervenţie:

2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă” Tipul proiectului: X Naţional

Sectorial Multi-regional Regional Local

Clasificarea domeniilor:

Rural X Urban Rural şi urban

Locaţia proiectului:

România Regiunea/regiunile: Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-

Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest Judeţ/judeţe: Bucureşti, Ilfov, Braşov, Sibiu, Covasna, Iaşi, Suceava, Vaslui, Cluj, Sălaj,

Maramureş, Buzău, Constanţa, Vrancea, Dâmboviţa, Argeş, Ialomiţa, Dolj, Olt, Vâlcea, Arad, Hunedoara, Timiş.

Altele: Nu este cazul Obiective orizontale ale POS DRU (descrieţi contribuţia proiectului la temele şi obiectivele orizontale): X Egalitate de şanse

Page 4: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

Accesul la activităţile proiectului nu va fi restricţionat în niciun fel, fiind disponibil tuturor categoriilor indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi alt criteriu care are că scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. În activităţile proiectului se va urmări conştientizarea şi informarea participanţilor în legătură cu combaterea discriminării, şi în mod specific: Cum trebuie să se implice elevii/studenţii în prevenirea şi combaterea discriminării în

educaţie şi accesul pe piaţa muncii Cum poate fi recunoscută discriminarea de gen Discriminare directă vs. Discriminare indirectă Discriminarea pe piaţa muncii (acces, formare şi promovare, salarizare, hărțuire sexuala,

maternitate) Situaţii de discriminare, măsuri de protecţie, instituţii cu responsabilități Programe existente de prevenire şi combatere a discriminării de gen prin elaborarea, în

cadrul activităţilor de diseminare, respectiv informare şi publicitate, de materiale privind discriminarea şi combaterea acesteia.

Respectarea principiului egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei va constitui o preocupare de-a lungul întregii perioade de implementare a proiectului şi va fi asigurată prin următoarele: Promovarea unei participări echilibrate. O participare echilibrată a femeilor bărbaţilor la

activităţile proiectului va fi asigurată printr-o selecţie atentă a grupului ţintă, asigurându-se o participare echilibrată, 50% bărbaţi – 50% femei

Monitorizarea proiectului printr-o abordare de gen. Progresele realizate în implementarea proiectului vor fi monitorizate analizând capacitatea să de a asigura egalităţile de şanse. Acest fapt va fi realizat adunând date sensibile în materie de gen în implementarea proiectului, output-uri şi rezultate, acolo unde este posibil. O evaluare periodică asupra respectării principiului egalităţii de şanse în implementarea proiectului va fi inclusă în raportarea periodică a proiectului

Evaluarea capacităţii proiectului de a asigura egalităţile de şanse. Capacitatea concretă de a asigura respectarea egalităţilor de șanse de-a lungul perioadei de implementare a proiectului va constitui un subiect de reflecție prin elaborarea unui “Raport asupra egalităţii de șanse şi nediscriminare - evaluare” în faza de evaluare a proiectului.

Se va urmări: Conștientizarea privind egalitatea de șanse. Pe site-ul proiectului, vor fi publicate

materiale de sensibilizare şi de informare a elevilor şi studenților pe tema discriminării la angajare

Accesibilitate. Web-ul joaca un rol din ce în ce mai important în educație, găsirea unui loc de munca, comerț, recreație şi chiar guvernare. Un web accesibil, care permite persoanelor cu dizabilităţi să participe în mod activ în societate este esențial pentru a asigura oportunităţi egale. În acest sens proiectul prevede un website cu un design care

Page 5: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

permite persoanelor cu dizabilităţi să perceapă, să înţeleagă, navigheze şi să interacționeze cu paginile web în mod eficient (Web Content Accessibility).

Principiile egalităţii de șanse şi nediscriminării vor fi respectate în toate etapele implementării proiectului inclusiv în procedurile de achiziție publică.

X Dezvoltare durabilă În privința dezvoltării durabile, din perspectiva POSDRU, proiectul va contribui la: Extinderea participării în educație şi formare. Considerăm că proiectul de faţă va

contribui la reducerea abandonului școlar prin servicii de orientare şi consiliere şi acces la informații relevante care permit elevilor o decizie informată privind continuarea studiilor. Prin evaluarea propriului profil psihologic vocațional, elevii vor fi încurajaţi în continuarea studiilor în domenii adecvate.

Acțiuni pozitive pentru eliminarea barierelor sociale, economice, culturale care împiedică participarea pe piața muncii. Acțiunile directe pentru sensibilizarea în privința egalităţii de șanse şi nediscriminării prevăd în fazele de informare şi publicitate respectiv diseminare, inclusiv pe site-ul dedicat proiectului, elaborarea, distribuirea şi publicarea de documente şi informații relevante privind egalitatea de șanse şi gen şi nediscriminarea în educație şi acces pe piața muncii.

Îmbunătăţirea accesului pe piața muncii şi a oportunităților de angajare. Pe site-ul proiectului va fi realizată o pagina care să ofere acces la informații de interes privind găsirea unui loc de munca (oferte şi cereri de angajare) respectiv oportunităţi care le sunt dedicate (în principal stagii şi cursuri).

Încurajarea liberei inițiative. Participanții pe toate palierele vor fi încurajați în exprimarea propriilor opinii şi propuneri de îmbunătăţire, în particular în activitatea de monitorizare şi evaluare a serviciilor de consiliere şi orientare profesionala.

De asemenea, vor fi întreprinse următoarele acțiuni pozitive pentru protecția mediului şi dezvoltarea mediului înconjurător: mesaje speciale pe materialele elaborate şi în corespondenţa electronică, care să atragă atenția asupra problemelor de mediu şi să îndemne la protecţia acestuia, logo-uri/slogane pe materiale furnizate, afișe vizibile la locul de desfășurare a activităților din proiect. X Inovare şi TIC Proiectul este inovativ din prisma utilizării TIC în furnizarea serviciilor de orientare şcolară şi profesională. Nu a fost identificată la nivel național sau regional o metodologie care să înglobeze rezultatele unor analize, instrumente TIC şi baze de date. Utilizarea resurselor TIC în consilierea şi orientarea şcolară şi profesională prezintă numeroase avantaje dintre care: ameliorarea raportului număr beneficiari la consilier; scăderea costurilor sociale ale consilierii şi orientării; creșterea posibilităților de stocare, regăsire, manipulare şi combinare a diferitelor seturi de

valori (caracteristici personale, ocupații, instituții etc.) şi care pot oferi răspunsuri imediate;

Page 6: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

contactarea directa a surselor de informare care poate avea durate considerate convenabile de către fiecare;

oferirea unei experiențe repetabile, care facilitează învăţarea şi reținerea informațiilor; sporirea gradului de realism al situațiilor de muncă utilizate ca exemple şi sursa de

informație; furnizarea de informații într-un mod extensiv; creșterea flexibilității modului de prezentare a datelor, fapt care permite organizarea şi

selectarea imediată a informațiilor după mai multe criterii (de exemplu: ocupațiile sunt clasificate, analizate şi asociate după diferite caracteristici şi cerințe).

Îmbătrânire activă

X Abordare transnaţională şi interregională Proiectul implică participanți la nivel național şi din toate regiunile de dezvoltare. Aceștia vor avea responsabilităţi specifice în implementarea proiectului contribuind astfel la schimbul de experienţă şi de bune practici.

Page 7: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

Indicatori atinşi:

Indicatori

Valoare prognozată1

Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat2

Perioada 01.07.2010-31.01.2011

Valoare realizată în perioada de raportare3

Indicatori de realizare imediată (output)4

Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare– tranziţia de la şcoală

4800 0 0

Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa activă

4 0 1

Indicatori de rezultat5 Ponderea elevilor/studenților sprijiniți în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare

85% 0 0

Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au găsit un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă

1440 0 0

Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă

2640 0 0

Indicatori adiţionali6

1 Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale) 2 Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…). 3 Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare 4 Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului 5 Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului 6 Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului

Page 8: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali

Baza de date cu 500 profesiograme

1 0 0

Serviciu dezvoltat, bazat pe TIC, de orientare/consiliere în sistemul național de învăţământ

1 0 0

Elevi evaluați şi consiliați 2400 0 0 Studenți evaluați şi consiliați

2400 0 0

Indicatori de rezultat adiţionali

Grup ţintă în perioada raportată:

Grup ţintă7 Valoare prognozată8 Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat9

Perioada: 01.07.2010 - 31.01.2011

Valoare realizată în perioada de raportare 10

Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Studenți înmatriculați în sistemul național de învăţământ

2400 0 0

Elevi înmatriculați în sistemul național de învăţământ

2400 0 0

Notă: fiecare raport va avea anexat formularul de înregistrare a grupului ţintă (Anexa 10 a Ghidului Solicitantului) pentru fiecare persoană nou introdusă în proiect.

7 Grup ţintă – se va insera grupul ţintă conform contractului 8 Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiţionale) 9 Se va insera valoarea grupului ţintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport tehnico-financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…). 10 Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului ţintă realizată în perioada de raportare

Page 9: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

2. PROGRESUL PROIECTULUI

2.1. Alte aspecte contractuale

Notificarea nr. 5 privind modificarea contractului de finanțare înregistrată la secretariatul proiectului cu următoarele modificări:

Modificarea graficului de implementare a activităților prin prelungirea Activității B2. Realizare site cu 2 luni (lunile 9 - 10 de implementare – martie şi aprilie 2011 - inclusiv).

Notificarea nr. 6 privind modificarea contractului de finanțare înregistrată la secretariatul proiectului cu următoarele modificări:

Introducerea în echipa de implementare a următorilor experţi pe termen lung:

1. Analist Resurse Umane – Dima Gabriela.

Notificarea nr. 7 privind modificarea contractului de finanțare înregistrată la secretariatul proiectului cu următoarele modificări:

Modificarea graficului de implementare a activităților după cum urmează:

prelungirea subactivităţii A1.1 Realizare baza de date a meseriilor preponderente în Romania ca suport pentru serviciile de consiliere şi orientare profesională cu încă 3 luni, perioada propusă fiind ianuarie 2011 –> septembrie 2011 (luna 7/An1 -> luna 3/An2 de implementare) faţă de ianuarie 2011 –> iunie 2011 (Luna 7/An1 -> Luna 12/An1 de implementare) conform Cererii de Finanțare.

modificarea perioadei de implementare a subactivităţii A1.2 Achiziție şi implementare sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesională a acestora în sistemul național de învăţământ, perioada propusă fiind martie 2011 –> august 2012 (luna 9/An1 -> luna 2/An3 de implementare), faţă de martie 2011 –> iunie 2011 + iulie 2012 –> august 2012 (Luna 9->12/An1 + Luna 1->2/An3) conform Cererii de Finanțare.

Notificarea nr. 8 (RESPINSĂ) privind modificarea contractului de finanțare înregistrată la secretariatul proiectului cu următoarele modificări:

Se transferă 311000,00 lei de la Linia 6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație de costuri la Linia 1. Resurse Umane.

Se transferă 25.461,40 lei de la Linia 3. Alte tipuri de costuri la Linia 6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație.

Page 10: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

Act Adiţional nr. 2 (ÎN EVALUARE) privind modificarea contractului de finanțare înregistrată la secretariatul proiectului cu următoarele modificări:

Se transferă 407.672,00 lei de la Linia 6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație la Linia 1. Resurse Umane.

Se transferă 25.463,00 lei de la Linia 3. Alte tipuri de costuri la Linia 6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație.

2.2. Calendar de raportare

Rapoartele vor fi transmise conform Graficului estimativ privind depunerea Cererilor de Rambursare (ver. 4) nr. VIA/146/14.07.2011.

Cerere de rambursare

[număr]

Data depunerii cererii de rambursare la sediu OI

Comentarii

An 1 2 31.08.2011 -

An 2 3 30.09.2011 - 4 31.12.2011 - 5 31.05.2012 -

An 3 6 31.08.2012 - 7 30.11.2012 - 8 31.01.2013 - 9 31.03.2013 - 10 30.06.2013 -

Cererea de rambursare finală

31.07.2013 -

3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

3.1. Activităţi implementate pe parcursul perioadei de raportare (C1) Management, monitorizare şi control (Lunile 1-36 / 01.07.2010 – 30.06.2013) a. Contracte de munca în perioada de raportare Experţi pe termen lung:

Page 11: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

1 Contract de muncă încheiat cu experţi pe termen lung: (1) Contract Individual de Munca 115/15.04.2011 - Analist Resurse Umane - la

Beneficiar – activ;

Experţi pe termen scurt: 25 contracte pe perioadă determinată încheiate cu membrii echipei de implementare

(Experți pe termen scurt / Alte categorii) – Partener Multi Consulting Group SRL din care:

23 încetate conform art. 56 lit. j din Codul Muncii (la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durata determinată)

2 contracte pe perioadă determinată prelungite cu 2 luni cu membrii echipei de

implementare (Experți pe termen scurt / Alte categorii) – Partener Multi Consulting Group SRL:

(1) Act Adițional la Contract Individual de Munca – Operator de Interviu – activ (2) Act Adițional la Contract Individual de Munca– Operator de Interviu – încetat

conform art. 55 din Codul Muncii (demisie).

20 Acte adiționale la Contractele de Muncă în conformitate cu art. 17 pct. 3 lit. d, e, j şi m; pct. 4 şi 5; art. 40 al. 1 lit. b şi f; art. 74 al. 1 şi art. 81, pct. 4 din Legea nr. 40/2011 ce a intrat în vigoare la data de 01.05.2011

Personal administrativ:

(1) 1 Contract Individual de Munca 3/10.02.2011 – Consilier economist în economie generala – la partener Multi Consulting Group – activ.

1 fisă de post elaborată echipa de management şi implementare; 25 fişe de post experți pe termen scurt; 1 fişă de post personal administrativ.

b. Documente de Management 6 Planuri lunare de activitate – documente de lucru; Proceduri de lucru:

1 Procedura de Management actualizată – Procedura de raportare lunara a activităţii, DL/01/MANAGEMENT, conform Instrucțiunii AMPOSDRU 43 din 09.03.2011;

1 Procedură de Management – Procedura de Achiziţii Publice, DL/03/MANAGEMENT;

Rapoarte lunare de activitate pentru toți membrii echipei de management şi implementare (experți pe termen lung şi scurt) (124);

Rapoarte lunare de activitate pentru activităţile subcontractate (contabilitate şi audit financiar) (8);

6 Rapoarte de monitorizare aferente lunilor februarie 2011 – iulie 2011. 1 Cash flow proiect – document de lucru în format electronic, actualizat permanent; 1 Registru Rapoarte de activitate – document de lucru în format electronic, actualizat lunar; 1 Manual de implementare proiect – document de lucru;

Page 12: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

c. Documente aferente proiectului (transmise CNDIPT OIPOSDRU) Notificarea nr. 5 privind modificarea contractului de finanțare înregistrată la secretariatul

proiectului; Grafic estimativ privind depunerea cererilor de rambursare – actualizare versiunea 2; Cerere de rambursare nr. 1 aferenta perioadei iulie 2010 – ianuarie 2011; Lista achizițiilor publice planificate în anul curent (N) de implementare a proiectului REV

2 revizuita; Notificarea nr. 6 privind modificarea contractului de finanțare înregistrată la secretariatul

proiectului; Anexa 14 – Previziuni actualizate pentru perioada 01.04.2011 – 30.06.2011; Grafic estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (Versiunea 3); Notificarea nr. 7 privind modificarea contractului de finanțare înregistrată la secretariatul

proiectului; Notificarea nr. 8 (RESPINSĂ) privind modificarea contractului de finanțare înregistrată la

secretariatul proiectului; Lista achizițiilor planificate în anul curent (2) da implementare a proiectului (de la

01.07.2011 la 30.06.2011) şi Lista achizițiilor efectuate în anul (N-1) de implementare (de la 01.07.2010 – 30.06.2010).

Anexa 14. Previziuni actualizate pentru perioada 01.07.2011 – 30.09.2011 Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (Versiunea 4); Tabel Centralizator al Experților implicați în implementarea proiectului; Graficul de implementare – actualizat după caz; Anexa A. Lista experţilor pe termen lung actualizată după caz; Anexa 2. Bugetul proiectului actualizata;

d. Întâlniri de management Întâlnire lunara echipa de management şi implementare – Minuta întâlnirii nr. 8; Întâlnire lunara echipa de management şi implementare – Minuta întâlnirii nr. 9; Întâlnire lunara echipa de management şi implementare – Minuta întâlnirii nr. 10; Întâlnire lunara echipa de management şi implementare – Minuta întâlnirii nr. 11 Întâlnire echipa de management – Minuta întâlnirii Întâlnire lunara echipa de management şi implementare – Minuta întâlnirii nr. 12; Întâlnire lunara echipa de management şi implementare – Minuta întâlnirii nr. 13; Întâlniri de lucru - permanent

(C2) Activităţi de informare şi publicitate a proiectului (Lunile 1-36 / 01.07.2010 – 30.06.2013) Activităţi: Realizare site bilingv proiect română / engleză www.via-consiliere.ro ; Publicarea pe site-ul beneficiarului şi / sau proiectului 5 newsletter: Newsletter nr. Data publicării Publicat iniţial Varianta site proiect

1. 01.02.2011 www.profilesinternational.ro Română 2. 15.02.2011 www.profilesinternational.ro Română

Page 13: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

3. 11.04.2011 www.profilesinternational.ro Română 4. 30.06.2011 Engleză 5. 07.07.2011 Română

Distribuire de materiale de promovare elaborate în cadrul proiectului la nivelul celor 8

Regiuni de Dezvoltare vizate prin proiect: Materiale promoționale

Distribuite de experţi pe termen scurt

Distribuite de furnizor servicii publicitate în cadrul proiectului

Total

Pliante 2247 4000 6247 Broșuri 2263 4000 6263 Pixuri 345 4000 4345 Calendare 1574 4000 5574 Block-notes 200 4000 4200 Penare 200 4000 4200

Activitatea continua de monitorizare a mesajelor venite din partea persoanelor interesate.

(C3) Achiziții publice (Lunile 2-36 / 01.08.2010 – 30.06.2013) Documentație procedura de achiziție directa servicii de audit financiar – finalizat -

Contract de servicii nr. VIA 25 / 01.02.2011 Documentație procedura de achiziție - cerere de oferta - servicii de elaborare şi mentenanţă

pentru portale şi website-uri – finalizata – Contract de servicii nr. VIA 80 / 11.04.2011. Documentație procedura de achiziție directa servicii de tipărire şi multiplicare în cadrul

proiectului – finalizata – Contract de servicii nr. VIA 109 / 13.05.2011; Documentație procedura de achiziție directa servicii de traduceri în/din limbi străine, după

caz, în/din limba romana în cadrul proiectului – finalizata – Contract 23/21.05.2011 – încheiat de către partenerul Multi Consulting Group SRL ;

Documentație procedura de achiziție - anunț de participare - Servicii de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților în sprijinul activității de consiliere şi orientare şcolară şi profesionala a acestora în sistemul național de învăţământ prin software de evaluare online corespunzător (sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților şi servicii aferente). Publicare pe SEAP a anunțului de participare numărul 124537 din 27.06.2011 şi în Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO/S) 2011/S 124-205972 (2011205972). Răspunsuri la clarificări. – în derulare

(B1) Studii şi analize (Luna 3/An1 -> Luna 2/An2 / 01.09.2010 – 31.08.2011) Activitate în derulare; 1 studiu finalizat – „Studiu de perspectiva privind necesarul de forța de munca calificata.” 1 studiu în lucru – „Studiu privind traseul profesional real al elevilor/studenților din anii

terminali”

Page 14: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

Documente de lucru elaborate: chestionar, ghidul operatorului, fişa chestionare completate - la nivel de universităţi;

Stabilirea eșantionului reprezentativ pentru aplicarea chestionarelor elaborate la nivel de universităţi;

25 experți pe termen scurt cooptaţi (selectaţi în baza scrisorilor de intenție transmise) în vederea asigurării de suport în teritoriu (culegere date pe teren);

1 Chestionar pentru studiul on-line privind traseul profesional parcurs de angajații până în 30 ani (propus) realizat;

1 Chestionar adresat elevilor de liceu din ani terminali elaborat în vederea culegerii de date;

2400 Chestionare distribuite, din care 2047 Chestionare completate la nivelul celor 8 Regiuni de Dezvoltare (Universităţi) pentru Studiu privind traseul profesional real al elevilor/studenților din anii terminali la nivel de instituții de învăţământ superior în cele 8 Regiuni de Dezvoltare.

(B2) Realizare site (Luna 6/An1 -> Luna 8/An1 / 01.12.2010 – 28.02.2011) Activitate a fost prelungită până la 30.04.2011 prin Notificarea 5. Site-ul www.via-

consiliere.ro şi forum-ul http://forum.via-consiliere.ro/ sunt funcţionale fiind lansate pe data de 19.04.2011.

(A1) Dezvoltare servicii de consiliere şi orientare profesionala bazate pe instrumente TIC în sistemul național de învăţământ (Luna 7/An1 –> Luna 6/An2 / 01.01.2011 – 31.12.2011) – activitate în derulare Subactivitate (A1.1) Realizare bază de date a meseriilor preponderente în Romania ca suport pentru serviciile de consiliere şi orientare profesională (Luna 7/An1 -> Luna 12/An1 / 01.01.2011 – 30.06.2011) S-a realizat 1 șablon pentru întocmirea profesiogramelor; A fost elaborată o metodologie pentru completarea șablonului 455 din 500 profesiograme sunt în curs de finalizare (în format Excel).

3.2 Abateri de la planificarea iniţială şi motive Activitatea B2. Realizare site (Lunile 6-8 / 01.12.2010 – 28.02.2011)

Modificarea planului de implementare din Cererea de Finanțare s-a realizat prin Notificarea nr. 5 privind modificarea contractului de finanțare înregistrată la secretariatul proiectului fiind propusă şi realizată prelungirea Activității B2. Realizare site cu 2 luni (lunile 9 - 10 de implementare – martie şi aprilie 2011 inclusiv).

Motivație:

Modificarea solicitată a fost necesară necesară datorită: micilor întârzieri în derularea procedurii de Achiziţie publică; complexităţii site-ului care se dorea a fi realizat de Beneficiar.

Page 15: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

Subactivitatea A1.1 Realizare baza de date a meseriilor preponderente în Romania ca suport pentru serviciile de consiliere şi orientare profesională (Luna 7/An1 -> Luna 12/An1/ 01.01.2011 – 30.06.2011)

Modificarea graficului de implementare a activităților s-a realizat prin Notificarea nr. 7 privind modificarea contractului de finanțare înregistrată la secretariatul proiectului fiind propusă şi realizată prelungirea subactivităţii cu încă 3 luni, perioada propusă fiind ianuarie 2011 –> septembrie 2011 (luna 7/An1 -> luna 3/An2 de implementare) faţă de ianuarie 2011 –> iunie 2011 (Luna 7/An1 -> Luna 12/An1 de implementare) conform Cererii de Finanțare.

Motivație

Prelungirea subactivităţii A1.1 Realizare baza de date a meseriilor preponderente în Romania ca suport pentru serviciile de consiliere şi orientare profesionala cu încă 3 luni a fost necesară datorită necesităţii creșterii numărului de ore alocate faţă de estimarea iniţială.

Subactivitatea A1.2 Achiziție şi implementare sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesionala a acestora în sistemul național de învăţământ (Luna 9/An1 -> Luna 2/An3/ 01.03.2011–> 31.08.2012)

Modificarea graficului de implementare a activităților s-a realizat prin Notificarea nr. 7 privind modificarea contractului de finanțare înregistrată la secretariatul proiectului fiind propusă şi realizată modificarea perioadei de implementare: perioada propusă fiind martie 2011 –> august 2012 (luna 9/An1 -> luna 2/An3 de implementare), faţă de martie 2011 –> iunie 2011 + iulie 2012 –> august 2012 (Luna 9->12/An1 + Luna 1->2/An3) conform Cererii de Finanțare.

Motivație

Modificarea perioadei de implementare a subactivităţii A1.2 Achiziție şi implementare sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesionala a acestora în sistemul național de învăţământ, a fost necesară datorită următoarelor aspecte: Metodologia de implementare a acestei subactivităţii presupune următorii pași descriși în Cererea de Finanțare:

– Achiziție licență sistem informatic; – Adaptare sistem informatic specificului proiectului; – Integrare în site-ul proiectului printr-un link; – Lansare mod DEMO; – Testare; – Lansare mod funcțional.

Prin modificarea propusă se dorește prelungirea perioadei de testare a sistemului informatic în vederea obținerii unui feedback relevant privind funcționalitatea sistemului, astfel încât, la momentul începerii activităților de consiliere prevăzute în Cererea de Finanțare să fie realizate toate modificările care ar putea fi propuse de grupurile interesate (personal din învăţământ care va folosi acest sistem în cadrul activităților de consiliere cuprinse în Cererea de Finanțare, respectiv grupul ţintă format di elevi / studenți încadrați în sistemul național de învăţământ).

Page 16: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

3.3 Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare (C1) Management, monitorizare şi control (Lunile 1-36 / 01.07.2010 – 30.06.2013) Rezultate așteptate conform Cererii de Finanțare: 30 rapoarte de activitate respectiv monitorizare 1 Manual de desfășurare al proiectului - (definire sarcini / responsabilităţi / responsabili /

subordonați / calendar inițial) 9 fise de post (echipa de implementare)

Rezultate atinse: 124 rapoarte de activitate echipa de implementare (management şi experți în cadrul

proiectului) 8 rapoarte de activitate pentru activităţile subcontractate (contabilitate şi audit financiar) 6 rapoarte de monitorizare aferente perioadei de raportare februarie 2011 – iulie 2011. 1 Grafic de implementare proiect actualizat (ultima modificare prin Notificare nr. 7 în luna

mai 2011) 6 planuri lunare de activitate – documente de lucru; 27 fişe de post elaborate echipa de management şi implementare cu definirea clara a

rolurilor şi responsabilităților, structura de subordonare, din care: 1 fişă de post elaborate echipa de management şi implementare; 25 fişe de post experți pe termen scurt; 1 fişă de post personal administrativ.

2 proceduri de lucru din care: 1 procedura elaborată; 1 procedură actualizată.

1 Cash flow proiect – document de lucru în format electronic, actualizat permanent; 1 Registru Rapoarte de activitate – document de lucru în format electronic, actualizat lunar; 7 întâlniri lunare echipa de management şi implementare aferente perioadei februarie 2011 – iulie 2011; 1 întâlnire echipa de management; 1 Manual de desfășurare al proiectului elaborat.

(C2) Activităţi de informare şi publicitate a proiectului (Lunile 1-36 / 01.07.2010 – 30.06.2013) Rezultate așteptate conform Cererii de Finanțare: 8 seminarii - 1 seminar de lansare X 8 Regiuni de Dezvoltare; broșuri (25.000); pliante (25.000); afișe (51 = 48 echipe locale + 3 parteneri); bannere (online); gadget-uri (pixuri - 25.000, penare - 25.000, calendare - 25.000 etc.); articole de presă (2/an în ziare naționale); comunicate de lansare şi închidere (2 în ziare naționale, 48 în ziare locale);

Page 17: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

papetărie personalizată (cărţi de vizita - 15.000, hârtie cu antet); 48 “colţuri” dedicate proiectului (afișe, broșuri, gadget-uri, pliante, cărţi de vizită etc.); 72 Newsletter-uri pe site-ului proiectului (1 la 2 săptămâni); 3 Campanii Audio – Video (conform graficelor de difuzare) – Modificare introdusa prin

Notificarea nr. 1.

Rezultate atinse: Distribuire de materiale de informare şi publicitate în cadrul proiectului:

Materiale promoționale

Distribuite de experţi pe termen scurt

Distribuite de furnizor servicii publicitate în cadrul proiectului

Total

Pliante 2247 4000 6247 Broșuri 2263 4000 6263 Pixuri 345 4000 4345 Calendare 1574 4000 5574 Block-notes 200 4000 4200 Penare 200 4000 4200

Publicarea pe site-ul beneficiarului şi / sau proiectului 5 newsletter: Accesări site în perioada 19.04.2011 – 31.07.2011:

1964 vizite din care 1471 vizitatori unici absoluţi; 8174 pagini vizualizate; 00:03:05 timp mediu petrecut pe site .

Accesări forum în perioada 19.04.2011 – 31.07.2011: 242 vizite din care 185 vizitatori unici absoluți; 1295 pagini vizualizate; 00:01:43 timp mediu petrecut pe site. Număr utilizatori înregistrați: 97.

(C3) Achiziții publice (Lunile 2-36 / 01.08.2010 – 30.06.2013) Rezultate așteptate conform Cererii de Finanțare: Mobilier X 48 instituții; Servicii (Realizare şi întreținere site şi baza de date; Editare materiale şi produse

publicitare; Informare şi publicitate; Servicii de consultanta juridica; Audit.); Sistem informatic

Rezultate atinse: 1 achiziție directă servicii de audit financiar – Contract de servicii nr. VIA 25 /

01.02.2011; 1 achiziţie prin cerere de ofertă - servicii de elaborare şi mentenanţă pentru portale şi

website-uri – Contract de servicii nr. VIA 80 / 11.04.2011; 1 achiziție directă servicii de tipărire şi multiplicare în cadrul proiectului – Contract de

servicii nr. VIA 109 / 13.05.2011;

Page 18: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

1 achiziție directă servicii de traduceri în/din limbi străine, după caz, în/din limba romana în cadrul proiectului – Contract 23/21.05.2011 – încheiat de către partenerul Multi Consulting Group SRL ;

(B1) Studii şi analize (Luna 3/An1 -> Luna 2/An2 / 01.09.2010 – 31.08.2011) Rezultate așteptate conform Cererii de Finanțare: 3 Studii ; 1 Document sinteza

Rezultate atinse: 1 studiu finalizat - Studiu de perspectivă privind necesarul de forța de munca calificată; 1 studiu în derulare - Studiu privind traseul profesional real al elevilor/studenților din anii

terminali. (A1) Dezvoltare servicii de consiliere şi orientare profesională bazate pe instrumente TIC în sistemul național de învăţământ (Luna 7/An1 –> Luna 6/An2 / 01.01.2011 – 31.12.2011) – activitate în derulare Rezultate așteptate conform Cererii de Finanțare: 1 Baza de date cuprinzând 500 de profesiograme 1 sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților Materiale relevante elaborate în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesională Manual de furnizare al serviciilor de orientare şi consiliere profesională în sistemul

național de învăţământ Subactivitate (A1.1) Realizare baza de date a meseriilor preponderente în Romania ca suport pentru serviciile de consiliere şi orientare profesionala (Luna 7/An1 -> Luna 12/An1 / 01.01.2011 – 30.09.2011) – în derulare Rezultate așteptate conform Cererii de Finanțare: 1 Baza de date cuprinzând 500 de profesiograme

Rezultate atinse: 455 din 500 de profesiograme în curs de finalizare; 1 șablon Excel profesiograma; 1 metodologie de culegere date şi completare șablon.

A1.2 Achiziție şi implementare sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesionala a acestora în sistemul național de învăţământ (Luna 9/An1 → Luna 2/An3/ 01.03.2011 –> 01.08.2012 ) – în derulare Rezultate așteptate conform Cererii de Finanțare: 1 sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților

Rezultate atinse: 1 anunț de participare SEAP numărul 124537 din 27.06.2011; 1 anunț de participare în Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO/S)

2011/S 124-205972 (2011205972).

Page 19: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

Procedura de achiziție Servicii de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților în sprijinul activității de consiliere şi orientare şcolară şi profesională a acestora în sistemul național de învăţământ prin software de evaluare online corespunzător (sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților şi servicii aferente) în desfășurare.

A1.3 Elaborare de materiale în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesională a elevilor şi/sau studenților (Luna 9/An1 → Luna 4/An2/01.03.2011 → 31.10.2011 ) Rezultate așteptate conform Cererii de Finanțare: Materiale relevante elaborate în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesionala

studenților Rezultate atinse: Publicarea pe site-ul proiectului de informații în sprijinul activității de consiliere şi orientare

profesională a elevilor şi/sau studenților: i. Informații privind oferta educaționala a universităţilor şi Informații cu privire la

oportunitățile de perfecționare postuniversitara în tara şi străinătate – link-uri utile accesibile din pagina de deschidere http://www.via-consiliere.ro/home.html – meniul link-uri rapide - Învăţământ şi formare profesionala;

ii. Informații cu privire la orientarea şcolară şi profesionala (planificarea carierei, a traseului educațional etc.) - http://www.via-consiliere.ro/orientare_scolara_şi_profesionala.html .

iii. Informații de tipul sfaturi pentru angajare (CV-uri, de scrisori de intenție, interviuri) - http://www.via-consiliere.ro/sfaturi_pentru_angajare.html .

3.4 Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor aşteptate Raportat la realizările așteptate / preconizate în Raportul Tehnico Financiar aferent Cererii de Rambursare Intermediare nr. 1 s-au înregistrat următoarele abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor aşteptate: Publicarea a 1 articol de presă în ziare naționale în perioada aferentă Cererii de

Rambursare Intermediare nr. 2 – nerealizat. Publicarea pe site-ul Beneficiarului / Proiectului a 8 newsletter - publicate 5.

Aceste abateri / întârzieri nu afectează în mod semnificativ derularea proiectului fiind reprogramate.

3.5 Sinteza implementării următoarelor activităţi (după caz):

Acţiuni care au că scop creşterea participării imigranţilor pe piaţa muncii şi consolidarea

integrării lor sociale;

Nu este cazul.

Page 20: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

Acţiuni care au că scop intensificarea integrării pe piaţa muncii şi, prin urmare,

îmbunătăţirea incluziunii sociale a minorităţilor;

Nu este cazul.

Acţiuni care au că scop consolidarea integrării pe piaţa muncii şi incluziunea socială a

altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dezabilități;

Nu este cazul.

Acţiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor şi a rezultatelor acestor acţiuni,

diseminarea şi abordarea integratoare a acestora;

Nu este cazul.

Acţiuni transnaţionale şi/sau interregionale.

Nu este cazul.

3.6 Informare şi publicitate

Măsuri specifice: Publicarea pe site-ul proiectului a tuturor informațiilor relevante legate de proiect; Includerea pe fiecare pagină a site-ului proiectului a semnăturii compuse, plasată în partea

de sus, inclusiv a declarației „Acest site este cofinanțat din "Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

Includerea pe pagina de deschidere a link-ului către site-ul web www.fonduri-ue.ro însoţit de textul „Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invitam să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

Includerea pe prima pagina a declarației „Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

Realizarea pe site-ul proiectului a unei pagini dedicate Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Fondul Social European (http://www.via-consiliere.ro/despre_proiect/index/posdru.html), inclusiv publicarea link-ului către www.fseromania.ro.

Includerea de semnături personalizate pe adresele de mail ale membrilor echipei de management (logo conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuala POSDRU 2007 – 2013 cu mențiunea “Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurselor Umane 2007 – 2013 – “Investește în oameni!”, titlul proiectului şi numărul contractului de finanțare);

Includerea pe toate documentele elaborate în cadrul proiectului a paragrafului “Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurselor Umane 2007 – 2013 – “Investește în oameni!”

Page 21: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

Toate măsurile de informare şi publicitate au respectat prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru POSDRU 2007 – 2013 fiind incluse: sigla Uniunii Europene, în conformitate cu standardele grafice prevăzute de

regulamentele comunitare, însoţită de textul "UNIUNEA EUROPEANA" (cu majuscule);

sigla Guvernului României, însoţită de textul "GUVERNUL ROMANIEI, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE - AMPOSDRU" (cu majuscule);

sigla instrumentelor structurale în Romania, însoţită de textul "Instrumente structurale 2007 - 2013";

sigla Fondului Social European, însoţită de textul "Fondul Social European - POSDRU 2007 - 2013";

declarația "Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013", însoţită de expresia "Investește în oameni!";

Semnalizarea locațiilor de implementare ale proiectului cu Roll-up personalizat proiect.

3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de şanse Realizarea pe site-ul proiectului a unei pagini dedicate Egalităţii de Șanse şi

Nediscriminare (http://www.via-consiliere.ro/despre_proiect/index/egalitate_sanse_nediscriminare.html )

Realizarea website-ului optimizat şi structurat după criterii de accesibilitate, pentru persoanele cu dizabilităţi. Astfel persoanele cu handicap pot naviga cu ușurință după un limbaj unic de navigare, putând astfel să viziteze site-ul şi să perceapă informațiile. S-a

respectat Prioritatea 1 de accesibilitate web (AAA) Mesaje speciale pe materialele elaborate în cadrul activității de informare şi publicitate

proiect care să contribuie la promovarea egalităţii de șanse şi nediscriminării; Includerea în cadrul activității de informare şi publicitate proiect a principiului egalităţii de

șanse şi nediscriminării prin următoarele masuri: Pliantele, broșurile, blocnotes-urile, calendarele elaborate conțin imagini

sugestive, fiind reprezentate atât imaginea unei fete cât şi a unui băiat. 3.8. Respectarea regulilor cu privire la mediu

Realizarea pe site-ul proiectului a unei pagini dedicate Dezvoltării Durabile (http://www.via-consiliere.ro/despre_proiect/index/dezvoltare_durabila.html ).

Mesaje speciale în corespondenta electronică, care să atragă atenția asupra problemelor de mediu şi să îndemne la protecţia acestuia.

Mesaje speciale pe materialele elaborate în cadrul activității de informare şi publicitate proiect care să contribuie la promovarea egalităţii de șanse şi nediscriminării.

Page 22: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la faţa locului

Tipul vizitei de

verificare la faţa

locului

Data desfăşurării

vizitei de

verificare la faţa

locului

Recomandări

formulate în

cadrul vizitelor

de verificare la

faţa locului

Termen de

îndeplinire

stabilit

Stadiul

îndeplinirii

recomandărilor

Nu este cazul.

4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE

4.1 Activităţi planificate pentru următoarea perioadă de raportare (C1) Management, monitorizare şi control (Lunile 1-36 / 01.07.2010 – 30.06.2013) Activităţi permanente de Management, monitorizare şi control.

(C2) Activităţi de informare şi publicitate a proiectului (Lunile 1-36 / 01.07.2010 – 30.06.2013) Activităţi permanente de informare şi publicitate proiect.

(C3) Achiziții publice (Lunile 2-36 / 01.08.2010 – 30.06.2013)

Activităţi: Achiziții publice planificate conform Listei de achiziții.

(B1) Studii şi analize (Luna 3/An1 -> Luna 2/An2 / 01.09.2010 – 31.08.2011)

Activităţi de realizarea studii: Analiza şi prelucrare date. Cu ajutorul aplicațiilor informatice utilizate în statistică şi

aplicațiilor tip office; Distribuire chestionare în rândul elevilor de liceu în ani terminali; Publicare chestionar online; Culegere date.

Page 23: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

(A1) Dezvoltare servicii de consiliere şi orientare profesionala bazate pe instrumente TIC în sistemul național de învăţământ (Luna 7/An1 –> Luna 6/An2 / 01.01.2011 – 31.12.2011) – activitate în derulare

Subactivitate (A1.1) Realizare baza de date a meseriilor preponderente în Romania ca suport pentru serviciile de consiliere şi orientare profesionala (Luna 7/An1 -> Luna 12/An1 / 01.01.2011 – 30.06.2011)

În curs de finalizare baza de date cu 500 meseriilor preponderente în Romania ca suport pentru serviciile de consiliere şi orientare profesionala şi profesiograme aferente.

Subactivitate (A1.2) Achiziție şi implementare sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesională a acestora în sistemul național de învăţământ Achiziție şi implementare sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților: Achiziție Servicii de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților

în sprijinul activității de consiliere şi orientare şcolară şi profesionala a acestora în sistemul național de învăţământ prin software de evaluare online corespunzător (sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților şi servicii aferente) – finalizare procedură achiziţie.

Subactivitate (A1.3) Elaborare de materiale în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesionala a elevilor şi/sau studenților Rezultate așteptate Elaborare şi publicare online de materiale în sprijinul activității de consiliere şi orientare

profesionala a elevilor/studenților

4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare (C1) Management, monitorizare şi control (Lunile 1-36 / 01.07.2010 – 30.06.2013) Rezultate așteptate 1 rapoarte de monitorizare (august 2011)

(C2) Activităţi de informare şi publicitate a proiectului (Lunile 1-36 / 01.07.2010 – 30.06.2013) Rezultate așteptate Distribuire material elaborate; Publicarea pe site-ul proiectului a 1 newsletter;

(C3) Achiziții publice (Lunile 2-36 / 01.08.2010 – 30.06.2013) Rezultate așteptate 1 achiziție, licitație publică, Servicii de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale

elevilor/studenților în sprijinul activității de consiliere şi orientare şcolară şi

Page 24: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

profesionala a acestora în sistemul național de învăţământ prin software de evaluare online corespunzător (sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților şi servicii aferente).

(B1) Studii şi analize (Luna 3/An1 -> Luna 2/An2 / 01.09.2010 – 31.08.2011) Rezultate așteptate: 1 Studiu în lucru.

(A1) Dezvoltare servicii de consiliere şi orientare profesională bazate pe instrumente TIC în sistemul național de învăţământ (Luna 7/An1 –> Luna 6/An2 / 01.01.2011 – 31.12.2011) – activitate în derulare Subactivitate (A1.1) Realizare baza de date a meseriilor preponderente în Romania ca suport pentru serviciile de consiliere şi orientare profesionala (Luna 7/An1 -> Luna 12/An1 / 01.01.2011 – 30.06.2011) Rezultate așteptate 1 Baza de date cuprinzând 500 de profesiograme – în curs de finalizare;

Subactivitate (A1.2) Achiziție şi implementare sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesională a acestora în sistemul național de învăţământ – din martie 2011. Rezultate așteptate achiziție Servicii de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților

în sprijinul activității de consiliere şi orientare şcolară şi profesionala a acestora în sistemul național de învăţământ prin software de evaluare online corespunzător (sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților şi servicii aferente) – finalizare procedura achiziţie;

Subactivitate (A1.3) Elaborare de materiale în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesionala a elevilor şi/sau studenților: Rezultate așteptate Elaborare şi publicare online de materiale în sprijinul activității de consiliere şi orientare

profesionala a elevilor/studenților

5. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI

Nu este cazul.

Page 25: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

TABELE

TABEL 1: GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI Anul 1

Semestrul 1 Semestrul 2

Activitatea 1una 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Organizaţia care implementează

C1. Management, monitorizare și control

Solicitant

C2. Activități de informare și publicitate a proiectului

Solicitant

C3. Achiziții publice Solicitant

B1. Studii și analize Partener 2

B2. Realizare site Solicitant

A1. Dezvoltare servicii de consiliere şi orientare profesionala bazate pe instrumente TIC în sistemul național de învăţământ

Solicitant,

  

Semestrul 1 Semestrul 2   

Activitatea Luna 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C1. Management, monitorizare și control

Solicitant

C2. Activități de informare și publicitate a proiectului

Solicitant

B1. Studii și analize Partener 2

A1. Dezvoltare servicii de consiliere şi orientare profesionala bazate pe instrumente TIC în sistemul național de învăţământ

Solicitant

C3. Achiziții publice Solicitant

Page 26: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

A2. Implementare servicii de consiliere şi orientare profesionala bazate pe TIC în sistemul național de învăţământ

Solicitant, Partener 1

Anul 3    

Semestrul 1 Semestrul 2   

Activitatea Luna 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C1. Management, monitorizare și control

Solicitant

C2. Activități de informare și publicitate a proiectului

Solicitant

C3. Achiziții publice Solicitant

A2. Implementare servicii de consiliere şi orientare profesionala bazate pe TIC în sistemul național de învăţământ

Solicitant, Partener 1

A3. Monitorizare şi evaluare servicii de consiliere şi orientare profesionala

Partener naţional 1

C4. Evaluare rezultatelor proiectului; stabilirea continuării după terminarea finanțării UE

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

C5. Diseminarea rezultatelor proiectului

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

Page 27: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

[Acest tabel va fi completat cu informaţiile de la începutul perioadei de implementare a proiectului până la data de finalizare a perioadei de raportare]

Perioada: 01.07.2010 31.07.2011

Activităţi Rezultate planificate

Rezultate atinse Procent

de realizare

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz,

comentarii cu privire la motivele

abaterilor, constrângeri şi

riscuri

(C1) Management, monitorizare şi control

(C1) Management, monitorizare şi control

30 rapoarte de activitate

30 rapoarte de monitorizare

1 Manual de desfășurare al proiectului - (definire sarcini / responsabilităţi / responsabili / subordonați / calendar inițial)

9 fişe de post (echipa de implementare)

181 rapoarte de activitate

13 rapoarte de monitorizare

1 Manual de desfășurare al proiectului - (definire sarcini / responsabilităţi / responsabili / subordonați / calendar inițial)

43 fişe de post (echipa de implementare)

603 % 43% 100% 477%

În curs.

Notă. S-a extins echipa de implementare

(C2) Activităţi de informare şi publicitate a proiectului

(C2) Activităţi de informare şi publicitate a proiectului

8 seminarii lansare

broșuri (25.000);

pliante (25.000);

afișe (51)

8 seminarii lansare

broșuri (12.500);

pliante (12.500);

afișe (0)

100 % 50% 50% 0%

În curs

Page 28: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

pixuri - 25.000 penare -

25.000, calendare -

25.000 articole de

presa 6 naționale;

comunicate de lansare național 1

comunicate de lansare regional 24

comunicate de închidere național 1

comunicate de închidere regional 24

cărţi de vizita - 15.000

hârtie cu antet 1 48 “colturi”

dedicate proiectului (afișe, broșuri, gadget-uri, pliante, cărţi de vizita etc.);

72 Newsletter-uri pe site-ului proiectului (1 la 2 săptămâni);

3 Campanii Audio – Video

pixuri - 25.000 penare -

25.000, calendare -

25.000 articole de

presa 0; comunicate de

lansare național 1

comunicate de lansare regional 24

comunicate de închidere național 0

comunicate de închidere regional 0

cărţi de vizita - 15.000

hârtie cu antet 1 0 “colturi”

dedicate proiectului (afișe, broșuri, gadget-uri, pliante, cărţi de vizita etc.);

22 Newsletter-uri pe site-ului proiectului (1 la 2 săptămâni);

1 Campanie Audio – Video

100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 30,5% 33%

(C3) Achiziții publice

(C3) Achiziții publice

Mobilier 48 locații

Servicii 5

Sistem informatic 1

Mobilier 0 locații

Servicii 7

Sistem informatic 0

0 %

140%

0%

In curs

S-au achiziţionat suplimentar servicii necesare derulării

Page 29: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

proiectului - traducere şi multiplicare.

(B1) Studii şi analize

(B1) Studii şi analize 4 1 25 % În curs

(B2) Realizare site

(B2) Realizare site 1 site dedicat proiectului

1 site dedicat proiectului

100 % Finalizat

(A) Dezvoltare, implementare, monitorizare şi evaluare servicii de consiliere şi orientare profesionala bazate pe TIC în sistemul național de învăţământ

(A1) Dezvoltare servicii de consiliere şi orientare profesionala bazate pe instrumente TIC în sistemul național de învăţământ

1 Baza de date cuprinzând 500 de profesiograme

1 sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților

Materiale relevante elaborate în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesionala

Manual de furnizare al serviciilor de orientare şi consiliere profesionala în sistemul național de învăţământ

0 Baza de date cuprinzând 500 de profesiograme

0 sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților

0 Materiale relevante elaborate în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesionala

0 Manual de furnizare al serviciilor de orientare şi consiliere profesionala în sistemul național de învăţământ

0 %

0%

0%

0%

In curs.

Notă. Materialele relevante elaborate în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesională sunt incluse pe site-ul proiectului iar activitatea este în derulare.

(A2) Implementare servicii de consiliere şi orientare profesionala

8 Conferințe

48 instituții

0 Conferințe

0 instituții

0 %

0 % Activitate neîncepută.

Page 30: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

bazate pe TIC în sistemul național de învăţământ

selectate

192 persoane instruite

6000 chestionare de selecție (studenți)

4800 persoane beneficiare de servicii de consiliere în cariera (elevi şi studenţi)

2400 de elevi evaluați şi consiliați

2400 de studenți sprijiniți în tranziția de la școala la viața activa prin servicii de consiliere şi orientare

selectate

0 persoane instruite

0 chestionare de selecție (studenți)

0 persoane beneficiare de servicii de consiliere în cariera (elevi şi studenţi)

0 de elevi evaluați şi consiliați

0 de studenți sprijiniți în tranziția de la școala la viața activa prin servicii de consiliere şi orientare

0 %

0%

0 %

0%

0%

(A3) Monitorizare şi evaluare servicii de consiliere şi orientare profesionala

4992 chestionare completate cu opinii sugestii de îmbunătăţire

1 plan de îmbunătăţire a metodologiei proprii

Îmbunătăţirea metodologiei

0 chestionare completate cu opinii sugestii de îmbunătăţire

0 plan de îmbunătăţire a metodologiei proprii

Îmbunătăţirea metodologiei . 0 Revizii

0%

0%

0%

Activitate neîncepută.

Page 31: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN ... tehnico-financiar intermediar 2.pdf · Discriminare directă vs. Discriminare indirect ă Discriminarea pe piaţa muncii

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar

TABEL 3: PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE

Perioada de raportare

No PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

Luna august2011

(C1) Management, monitorizare şi control

C1 (C1) Management, monitorizare şi control

(C2) Activităţi de informare şi publicitate a proiectului

C2 Activităţi de informare şi publicitate a proiectului

(C3) Achiziții publice

C3 Achiziții publice

(B1) Studii şi analize

B1 Studii şi analize

(A1) Dezvoltare servicii de consiliere şi orientare profesionala bazate pe instrumente TIC în sistemul național de învăţământ

A1.1 (A1.1) Realizare baza de date a meseriilor preponderente în Romania ca suport pentru serviciile de consiliere şi orientare profesionala

A1.2

Achiziție şi implementare sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocaționale ale elevilor/studenților în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesionala a acestora în sistemul național de învăţământ

A1.3 Elaborare de materiale în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesionala a elevilor şi/sau studenților